Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus"

Transkript

1 Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 58 % af de ambulante patienter. 58 % 56 % % Enheden for Brugerundersøgelser LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET PERSONALE UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret ( 3(1) ). - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om ambulatoriets resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra ambulatoriets eget resultat i sidste måling. specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om ambulatoriets resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Neurokirurgi på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (4) 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (148) 8_1. Stemningen blandt personalet er god (95) 6_1. Ambulatoriets læger er kompetente (146) 15. Den skriftlige information er god (55) 6_2. Ambulatoriets sygeplejersker er kompetente (72) 22. Det samlede indtryk er godt (143) 22_3. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (68) 16. Den mundtlige information er god (145) 9. Patienten oplever ikke fejl (144) 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (99) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (149) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (124) 16_2(2). Patienten får telefonisk kontakt efter besøg (40) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (85) 16_1. Omfanget af information under besøg er passende (148) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (67) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (112) 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (144) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (144) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (67) 6_3. Dialog med læger om sygdom er tilfredsstillende (146) 16_4. Ambulatoriet flytter kun en behandling, når patienten beder om det (147) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behanlingsforløbet (144) 16_3. Den telefoniske rådgivning er brugbar (34) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (132) 18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (23) 6_4. Dialog med sygeplejersker om sygdom er tilfredsstillende (58) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (99) 8_2. Patienten kom ind til samme personale ved besøg (75) 4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (6) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (99) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (11) 14. Patienten modtager skriftlig information (113) 4_1. Det er kontaktpersonen, patienten møder ved besøg (4) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (72) * * G U U G 91 9 G G U * G G G U U G G * G G * * * * U * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 3

4 VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (148) 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (99) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (72) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 3, der handler om patientens vurdering af længden af ventetid, er opgjort på to måder. Spørgsmål 3(1) viser, hvor mange der oplever ventetid. Spørgsmål 3(2) viser, om patienter, der oplever ventetid, synes ventetiden er acceptabel eller uacceptabel. Det er kun spørgsmål 3(2), der vises i figuren, mens begge spørgsmål kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i ambulatoriet i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 2). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 4

5 1. Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Neurokirurgi ,6 64,2 3,2 0,9 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,7 69,6 2,0 0,7 G 0-59 år 78 26,9 67,9 3,8 1, år 70 28,6 71,4 0,0 0,0 - - Mand 63 38,1 60,3 0,0 1,6 - - Kvinde 85 20,0 76,5 3,5 0, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,7 69,6 2,0 0, (1). Oplevede du, at der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Ja Nej Specialeresultat for Neurokirurgi ,6 27,4 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,0 34,0 O 0-59 år 79 74,7 25, år 71 56,3 43,7 - - Mand 63 61,9 38,1 - - Kvinde 87 69,0 31, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,0 34,0 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 5

6 3(2). Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) Acceptabel Uacceptabel Specialeresultat for Neurokirurgi ,8 10,2 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 99 88,9 11,1 G 0-59 år 59 86,4 13, år 40 92,5 7,5 - - Mand 39 94,9 5,1 - - Kvinde 60 85,0 15, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 99 88,9 11, _1. Informerede personalet dig om, hvorfor der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) Ja Nej Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 72 45,8 54, år 42 45,2 54, år 30 46,7 53,3 - - Mand 29 62,1 37,9 - - Kvinde 43 34,9 65, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 72 45,8 54,2 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 6

7 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (6) 4_1. Det er kontaktpersonen, patienten møder ved besøg (4) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (4) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (99) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (112) 6_1. Ambulatoriets læger er kompetente (146) 6_2. Ambulatoriets sygeplejersker er kompetente (72) 6_3. Dialog med læger om sygdom er tilfredsstillende (146) 6_4. Dialog med sygeplejersker om sygdom er tilfredsstillende (58) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (144) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behanlingsforløbet (144) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (85) 8_1. Stemningen blandt personalet er god (95) * * * * * G U G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 7

8 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? (Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder) Ja Nej Specialeresultat for Neurokirurgi 55 63,2 36,8 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 6 66,7 33,3 * * 0-59 år 6 66,7 33, år 0 0,0 0,0 - - Mand 2 50,0 50,0 - - Kvinde 4 75,0 25, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 6 66,7 33, _1. Hvor ofte var det din/dine kontaktperson(er), du mødte ved dit/dine ambulante besøg? (Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder, og som har haft en kontaktperson) Altid Ofte Sjældent Aldrig Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 4 0,0 50,0 25,0 25,0 * år 4 0,0 50,0 25,0 25, år 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 1 0,0 0,0 100,0 0,0 - - Kvinde 3 0,0 66,7 0,0 33, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 4 0,0 50,0 25,0 25,0 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 8

9 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Neurokirurgi 37 49,5 48,3 2,1 0,0 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 4 25,0 75,0 0,0 0,0 * * 0-59 år 4 25,0 75,0 0,0 0, år 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Kvinde 3 33,3 66,7 0,0 0, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 4 25,0 75,0 0,0 0, _1. Blev du informeret om, hvem af følgende du skulle kontakte, hvis du havde spørgsmål mellem dine ambulante besøg? Ja, praktiserende læge Ja, kontaktperson Ja, andre ja, til flere Nej Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 99 17,2 30,3 11,1 4,0 37, år 53 17,0 30,2 15,1 3,8 34, år 46 17,4 30,4 6,5 4,3 41,3 - - Mand 47 19,1 38,3 4,3 2,1 36,2 - - Kvinde 52 15,4 23,1 17,3 5,8 38, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 99 17,2 30,3 11,1 4,0 37,4 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 9

10 6. Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Neurokirurgi ,1 56,5 7,4 3,0 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,4 54,5 11,6 3,6 G 0-59 år 61 29,5 50,8 14,8 4, år 51 31,4 58,8 7,8 2,0 - - Mand 53 30,2 62,3 3,8 3,8 - - Kvinde 59 30,5 47,5 18,6 3, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,4 54,5 11,6 3, _1. Oplevede du, at ambulatoriets læger var kompetente? (Omfatter kun patienter, som har mødt læger) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,3 32,9 2,7 2, år 77 64,9 29,9 3,9 1, år 69 59,4 36,2 1,4 2,9 - - Mand 60 65,0 31,7 1,7 1,7 - - Kvinde 86 60,5 33,7 3,5 2, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,3 32,9 2,7 2,1 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 10

11 6_2. Oplevede du, at ambulatoriets sygeplejersker var kompetente? (Omfatter kun patienter, som har mødt sygeplejersker) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 72 55,6 36,1 6,9 1, år 42 57,1 31,0 9,5 2, år 30 53,3 43,3 3,3 0,0 - - Mand 37 62,2 32,4 2,7 2,7 - - Kvinde 35 48,6 40,0 11,4 0, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 72 55,6 36,1 6,9 1, _3. Fik du en tilfredsstillende dialog med lægerne om dine symptomer og/eller din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har mødt læger og talt med dem om dette) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,8 28,8 11,0 5, år 77 54,5 32,5 10,4 2, år 69 55,1 24,6 11,6 8,7 - - Mand 60 60,0 28,3 8,3 3,3 - - Kvinde 86 51,2 29,1 12,8 7, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,8 28,8 11,0 5,5 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 11

12 6_4. Fik du en tilfredsstillende dialog med sygeplejerskerne om dine symptomer og/eller din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har mødt sygeplejersker og talt med dem om dette) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 58 46,6 29,3 13,8 10, år 32 56,3 25,0 12,5 6, år 26 34,6 34,6 15,4 15,4 - - Mand 30 50,0 23,3 16,7 10,0 - - Kvinde 28 42,9 35,7 10,7 10, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 58 46,6 29,3 13,8 10, I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Neurokirurgi 973 1,1 89,6 9,4 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 144 2,1 84,0 13,9 U 0-59 år 74 1,4 83,8 14, år 70 2,9 84,3 12,9 - - Mand 63 3,2 85,7 11,1 - - Kvinde 81 1,2 82,7 16, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 144 2,1 84,0 13,9 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 12

13 7_1. I hvilket omfang oplevede du, at din egen viden og ressourcer blev inddraget i hele dit undersøgelses-/behandlingsforløb? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 144 0,7 82,6 16, år 76 0,0 82,9 17, år 68 1,5 82,4 16,2 - - Mand 62 1,6 82,3 16,1 - - Kvinde 82 0,0 82,9 17, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 144 0,7 82,6 16, I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Neurokirurgi 554 0,5 89,6 10,0 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 85 0,0 87,1 12,9 G 0-59 år 43 0,0 86,0 14, år 42 0,0 88,1 11,9 - - Mand 38 0,0 89,5 10,5 - - Kvinde 47 0,0 85,1 14, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 85 0,0 87,1 12,9 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 13

14 8_1. Hvordan oplevede du stemningen blandt personalet i ambulatoriet? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 95 25,3 71,6 1,1 2, år 57 22,8 71,9 1,8 3, år 38 28,9 71,1 0,0 0,0 - - Mand 50 30,0 68,0 0,0 2,0 - - Kvinde 45 20,0 75,6 2,2 2, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 95 25,3 71,6 1,1 2,1 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 14

15 UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB 8_2. Patienten kom ind til samme personale ved besøg (75) 9. Patienten oplever ikke fejl (144) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (11) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (132) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (67) G * * G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at uddybe, hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 15

16 8_2. Kom du ind til det samme personale (læge/sygeplejerske) ved dine besøg i ambulatoriet? (Omfatter kun patienter, der har haft mere end ét besøg) Altid Ofte Sjældent Aldrig Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 75 44,0 25,3 14,7 16, år 44 38,6 29,5 9,1 22, år 31 51,6 19,4 22,6 6,5 - - Mand 36 38,9 30,6 19,4 11,1 - - Kvinde 39 48,7 20,5 10,3 20, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 75 44,0 25,3 14,7 16, Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? Ja Nej Specialeresultat for Neurokirurgi ,1 89,9 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 144 9,0 91,0 G 0-59 år 77 11,7 88, år 67 6,0 94,0 - - Mand 61 8,2 91,8 - - Kvinde 83 9,6 90, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 144 9,0 91,0 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 16

17 11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Neurokirurgi 83 14,2 48,4 19,8 17,6 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 11 27,3 27,3 18,2 27,3 * * 0-59 år 7 42,9 14,3 14,3 28, år 4 0,0 50,0 25,0 25,0 - - Mand 4 0,0 50,0 25,0 25,0 - - Kvinde 7 42,9 14,3 14,3 28, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 11 27,3 27,3 18,2 27, Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi 893 5,6 9,4 18,6 66,4 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 132 6,1 12,1 12,1 69,7 G 0-59 år 69 8,7 13,0 11,6 66, år 63 3,2 11,1 12,7 73,0 - - Mand 60 1,7 13,3 11,7 73,3 - - Kvinde 72 9,7 11,1 12,5 66, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 132 6,1 12,1 12,1 69,7 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 17

18 13. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? (Omfatter kun patienter, hvor andre afdelinger/ambulatorier har været involveret) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Neurokirurgi ,3 62,4 8,9 4,4 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 67 14,9 68,7 10,4 6,0 G 0-59 år 40 20,0 62,5 7,5 10, år 27 7,4 77,8 14,8 0,0 - - Mand 37 18,9 67,6 8,1 5,4 - - Kvinde 30 10,0 70,0 13,3 6, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 67 14,9 68,7 10,4 6,0 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 18

19 INFORMATION 14. Patienten modtager skriftlig information (113) 15. Den skriftlige information er god (55) 16. Den mundtlige information er god (145) 16_1. Omfanget af information under besøg er passende (148) U U G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 19

20 14. Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Specialeresultat for Neurokirurgi ,3 37,7 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,4 49,6 U 0-59 år 64 56,3 43, år 49 42,9 57,1 - - Mand 46 67,4 32,6 - - Kvinde 67 38,8 61, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,4 49, Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Neurokirurgi ,3 67,3 2,4 1,0 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 55 14,5 80,0 5,5 0,0 U 0-59 år 36 16,7 77,8 5,6 0, år 19 10,5 84,2 5,3 0,0 - - Mand 30 20,0 73,3 6,7 0,0 - - Kvinde 25 8,0 88,0 4,0 0, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 55 14,5 80,0 5,5 0,0 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 20

21 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Neurokirurgi ,7 59,1 6,9 1,4 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,9 64,1 6,2 2,8 G 0-59 år 78 29,5 60,3 7,7 2, år 67 23,9 68,7 4,5 3,0 - - Mand 62 29,0 66,1 3,2 1,6 - - Kvinde 83 25,3 62,7 8,4 3, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,9 64,1 6,2 2, _1. Hvordan vurderer du samlet set omfanget af den information, du fik i ambulatoriet? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 148 2,7 85,1 12, år 78 3,8 82,1 14, år 70 1,4 88,6 10,0 - - Mand 62 3,2 90,3 6,5 - - Kvinde 86 2,3 81,4 16, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 148 2,7 85,1 12,2 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 21

22 EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET 16_2(2). Patienten får telefonisk kontakt efter besøg (40) 16_3. Den telefoniske rådgivning er brugbar (34) 16_4. Ambulatoriet flytter kun en behandling, når patienten beder om det (147) 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (144) 18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (23) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (67) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (99) * U * G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 16_2(1) indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Bemærkning til spørgsmål 16_2 og 16_3 Flere patienter giver udtryk for, at de har riget flere gange, hvor de både har oplevet at få kontakt, men også ikke at få kontakt. De finder det svært at besvare spørgsmål 16_2 på denne baggrund. Problematikken påvirker også indirekte spørgsmål 16_3, da det er betinget af spørgsmål 16_2. Problemet med disse spørgsmål, vil være løst i LUP2013. LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 22

23 16_2(1). Har du ringet til ambulatoriet for at få rådgivning? Ja Nej Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,7 73, år 79 31,6 68, år 71 21,1 78,9 - - Mand 63 22,2 77,8 - - Kvinde 87 29,9 70, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,7 73, _2(2). Fik du kontakt, da du ringede til ambulatoriet for at få rådgivning (Omfatter kun patienter, der har ringet til ambulatoriet)? Ja Nej Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 40 87,5 12,5 * år 25 88,0 12, år 15 86,7 13,3 - - Mand 14 85,7 14,3 - - Kvinde 26 88,5 11, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 40 87,5 12,5 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 23

24 16_3. Oplevede du, at den telefoniske rådgivning var brugbar? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 34 52,9 29,4 2,9 14, år 22 45,5 36,4 4,5 13, år 12 66,7 16,7 0,0 16,7 - - Mand 12 75,0 8,3 0,0 16,7 - - Kvinde 22 40,9 40,9 4,5 13, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 34 52,9 29,4 2,9 14, _4. Har du oplevet, at ambulatoriet har flyttet din undersøgelse/behandling til et andet tidspunkt, uden du selv har bedt om det? Ja Nej Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,0 83, år 78 21,8 78, år 69 11,6 88,4 - - Mand 61 14,8 85,2 - - Kvinde 86 18,6 81, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,0 83,0 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 24

25 17. Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Specialeresultat for Neurokirurgi ,2 57,5 11,5 1,8 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,4 65,3 13,2 2,1 U 0-59 år 77 20,8 62,3 13,0 3, år 67 17,9 68,7 13,4 0,0 - - Mand 62 29,0 58,1 9,7 3,2 - - Kvinde 82 12,2 70,7 15,9 1, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,4 65,3 13,2 2, Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Neurokirurgi ,1 57,9 13,1 3,9 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 23 26,1 52,2 13,0 8,7 * G 0-59 år 14 35,7 42,9 14,3 7, år 9 11,1 66,7 11,1 11,1 - - Mand 14 21,4 64,3 7,1 7,1 - - Kvinde 9 33,3 33,3 22,2 11, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 23 26,1 52,2 13,0 8,7 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 25

26 19. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Neurokirurgi ,5 63,9 10,9 5,6 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 67 17,9 67,2 10,4 4,5 G 0-59 år 40 17,5 65,0 12,5 5, år 27 18,5 70,4 7,4 3,7 - - Mand 30 23,3 63,3 10,0 3,3 - - Kvinde 37 13,5 70,3 10,8 5, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 67 17,9 67,2 10,4 4, Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/ behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi 635 8,8 19,9 12,9 58,4 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 99 7,1 19,2 13,1 60,6 G 0-59 år 54 11,1 20,4 11,1 57, år 45 2,2 17,8 15,6 64,4 - - Mand 47 6,4 21,3 8,5 63,8 - - Kvinde 52 7,7 17,3 17,3 57, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 99 7,1 19,2 13,1 60,6 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 26

27 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (124) 22. Det samlede indtryk er godt (143) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (149) 22_3. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (68) U U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 22_1 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Hvis patienten synes, ambulatoriet kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, ambulatoriet gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 27

28 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses-/behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter dit/dine ambulatoriebesøg)? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Neurokirurgi ,9 60,0 7,1 3,0 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,0 66,9 5,6 6,5 U 0-59 år 69 21,7 63,8 7,2 7, år 55 20,0 70,9 3,6 5,5 - - Mand 53 20,8 73,6 3,8 1,9 - - Kvinde 71 21,1 62,0 7,0 9, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,0 66,9 5,6 6, Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Neurokirurgi ,9 59,3 7,0 1,9 - Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,4 69,2 4,9 3,5 U 0-59 år 76 23,7 67,1 3,9 5, år 67 20,9 71,6 6,0 1,5 - - Mand 61 27,9 67,2 3,3 1,6 - - Kvinde 82 18,3 70,7 6,1 4, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,4 69,2 4,9 3,5 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 28

29 22_1. Kunne ét eller flere af dine ambulante besøg være erstattet af en telefonsamtale, eller andet? Telefonsamtale Andet Ja, til flere Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,7 0,0 0,0 3,9 80, år 56 16,1 0,0 0,0 5,4 78, år 46 15,2 0,0 0,0 2,2 82,6 - - Mand 41 17,1 0,0 0,0 4,9 78,0 - - Kvinde 61 14,8 0,0 0,0 3,3 82, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,7 0,0 0,0 3,9 80, _2. Har du tillid til, at du har fået den rette lægelige behandling i ambulatoriet? (Omfatter kun patienter, som har mødt læger) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) ,0 33,6 8,1 3, år 78 55,1 33,3 9,0 2, år 71 54,9 33,8 7,0 4,2 - - Mand 63 58,7 34,9 3,2 3,2 - - Kvinde 86 52,3 32,6 11,6 3, _159 Od Neurokirurgisk amb. U ,0 33,6 8,1 3,4 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 29

30 22_3. Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje i ambulatoriet? (Omfatter kun patienter, som har mødt sygeplejersker) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Neurokirurgi Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) 68 60,3 30,9 4,4 4, år 40 55,0 32,5 5,0 7, år 28 67,9 28,6 3,6 0,0 - - Mand 35 65,7 28,6 2,9 2,9 - - Kvinde 33 54,5 33,3 6,1 6, _159 Od Neurokirurgisk amb. U 68 60,3 30,9 4,4 4,4 - - LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 30

31 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Ambulatorium Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) , ,4 - Speciale Neurokirurgi , ,6 - Alder 0-59 år 81 52, ,0 0, år 74 47, ,2 0,3866 Køn Mand 66 42, ,0 0,6883 Kvinde 89 57, ,4 0,6883 Afsnit 4202_159 Od Neurokirurgisk amb. U , ,4 - Besøg 1 besøg , ,4 * 2-3 besøg 23 14, ,1 * Mere end 3 besøg 4 2,6 7 57,1 * Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 31

32 OVERSIGTSFIGUR FOR 4202_159 OD NEUROKIRURGISK AMB. U 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (4) 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god (148) 8_1. Stemningen blandt personalet er god (95) 6_1. Ambulatoriets læger er kompetente (146) 15. Den skriftlige information er god (55) 6_2. Ambulatoriets sygeplejersker er kompetente (72) 22. Det samlede indtryk er godt (143) 22_3. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (68) 16. Den mundtlige information er god (145) 9. Patienten oplever ikke fejl (144) 3(2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel (99) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (149) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (124) 16_2(2). Patienten får telefonisk kontakt efter besøg (40) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (85) 16_1. Omfanget af information under besøg er passende (148) 19. Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god (67) 6. Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god (112) 17. Patienten er tryg ved at tage hjem (144) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (144) 13. Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier (67) 6_3. Dialog med læger om sygdom er tilfredsstillende (146) 16_4. Ambulatoriet flytter kun en behandling, når patienten beder om det (147) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behanlingsforløbet (144) 16_3. Den telefoniske rådgivning er brugbar (34) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg (132) 18. Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt (23) 6_4. Dialog med sygeplejersker om sygdom er tilfredsstillende (58) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (99) 8_2. Patienten kom ind til samme personale ved besøg (75) 4. Patienten har kontaktperson med særligt ansvar (6) 5_1. Patienten ved, hvem han skal kontakte ved spørgsmål mellem besøg (99) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (11) 14. Patienten modtager skriftlig information (113) 4_1. Det er kontaktpersonen, patienten møder ved besøg (4) 3_1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen (72) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Neurokirurgisk ambulatorium (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 32

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diabetes og stofskifte Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på ENDOSKOPISK AMBULATORIUM GASTROENTEROL. AFD. L Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gynækologisk Ambulatorium Y GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på FERTILITETSKLINIK Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Dagambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBM Medicinsk ambulatorium - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Ambulatorium og Stomiambulatorium Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4A Børnemodtagelsen - RRA Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling K Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på JSK Jysk Sexologisk Klinik - RRA Jysk sexologisk klinik Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMK Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Praksisdiætistordningen Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere