NR MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?"

Transkript

1 NR MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?

2 LEDEREN, april, 2014 Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor Foråret er kommet, og vi er glade for at kunne sende årets første udgave af KorNyt ud til jer alle. KorNyt har denne gang fået titlen I form til reformen?, og i magasinet vil man blandt meget andet kunne læse artikler, der kredser om et emne, der i disse måneder optager mange korledere: den nye skolereform og indførelsen af den åbne skole efter sommerferien Idrætten har i mange år formået at sætte fokus på den positive sammenhæng mellem fysisk udfoldelse og læring. Efter sommerferien vil motion og bevægelse for alle børn derfor være at fi nde på skoleskemaet alle ugens dage. I dette nummer af KorNyt skriver professor Lars Ole Bonde i artiklen Er korsang sundt? om de sundhedsfremmende effekter ved korsang. Forskning i korsang og sangens effekter på kroppen og sindet er et område som tiltrækker stor opmærksomhed i disse år, og de foreløbige resultater viser at sang og musik bl.a. har stor indfl ydelse på vores fysiske velbefi ndende og på vores evne til at koncentrere os. Den åbne skole lægger op til samarbejde mellem fritidsliv og skoleliv. Der vil gå adskillige år, før samarbejdet har fundet en form, og alle steder vil der være tale om lokale aftaler og forsøgsordninger. Har man som korleder mod på at gå i dialog med sin lokale skole omkring korarbejde så vær ikke i tvivl om, at korsangen, ganske som idrætten, har en mængde styrker i forhold til skolens kerneområde: læring. Det skal vi bare sige højt! I forårets KorNyt kan man også læse korhistorier fra Udkantsdanmark og resten af verden, blive inspireret til aktiviteter og kurser i sommeren og efteråret eller få inspiration til repertoire. God fornøjelse med KorNyt Marianne Christiansen, formand Maria Winther Jørgensen, sekretariatsleder Folkekirkens Ungdomskor FUK Sekretariatet FO, Frederiksgade 78 C 8000 Aarhus C Tlf Udgiver Folkekirkens Ungdomskor Ansvarshavende redaktør Maria Winther Jørgensen Annoncer Henvendelse på FUKs bestyrelse Se særskilt side Indlæg m.m.: Forslag og idéer er velkomne og kan indsendes til Layout og tryk WERKs Grafi ske Hus a s, Aarhus Distribution Dansk Amatørmusik DAM Ryesgade 10, Aarhus C KorNyt KorNyt er FUKs medlemsmagasin og udsendes til alle medlemskor/-kirker samt personlige medlemmer. KorNyt udkommer 2 gange årligt. ISSN X (fysisk udgave) (online udgave) Folkekirkens Ungdomskor FUK FUK er landsorganisationen af børneog ungdomskor i folkekirken og er med sine ca korsangere og korledere Danmarks største kororganisation. FUK varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter, og FUK er dermed en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et liv med sang og musik. Læs mere om FUK og medlemsskaber på NÆSTE NUMMER UDKOMMER EFTERÅR

3 INDHOLD 04 ER KORSANG SUNDT? AF LARS OLE BONDE 06 VELKOMMEN TIL FUKs SOMMERSKOLE 2014! 09 ER DU DEN NYE SANGER I FUKS LANDSKOR? 10 KOR I UDKANTSDANMARK ET KOR- LEDERPORTRÆT OG ET PERSPEKTIV PÅ FOLKESKOLEREFORMEN 14 MED KORET PÅ REJSE AF FREDERIKKE LINDUM TROLLE-CHRISTENSEN OG HENRIK COLDING-JØRGENSEN DEN ÅBNE SKOLE 16 ER VI LIGE FØR LUKKETID I FORHOLD TIL DEN ÅBNE SKOLE? AF MARIA WINTHER JØRGENSEN 17 VELKOMMEN TIL FUKs ÅRSMØDE KORSATSER TIL KIRKEÅRET ER KLAR TIL BRUG! AF HANS CHR. MAGAARD 20 FAGLIG INSPIRATION OG KURSUSDAGE 22 FUKs HOVEDBESTYRELSE, KREDSE OG UDVALG

4 ER KORSANG SUNDT? af Lars Ole Bonde, professor i musikterapi ved Aalborg Universitet og Senter for musikk og helse, Oslo Der blev røre i andedammen, da tidligere kulturminister Uffe Elbæk i januar foreslog, at lægerne skulle kunne udskrive recept på korsang til mennesker med højt stressniveau. Det syntes andre politikere, bl.a. Venstres Michael Aastrup Jensen, var en absurd tanke, men er det nu også det? Spørgsmålet behandles i denne artikel, og et hurtigt svar kunne være: Ja, meget tyder på at korsang er sundt i hvert fald, hvis man er amatørkorsanger. Men hvad ved vi egentlig? Vi skal se på forskellige forskningsprojekter, der fortæller noget om, hvordan og hvorfor korsang kan være sundt for krop og sjæl. Det er kun få uger siden, man i Politiken kunne læse en artikel med overskriften Korsang får hjerter til at slå i takt. Man skulle tro, vendingen var en metafor for det musikalske fællesskab i et kor, men det skal faktisk forstås helt konkret. Svenske forskere har undersøgt hvad der skete, når en gruppe af årige brugte deres stemmer på forskellige måder i 5-minutters-perioder: 1) når de nynnede den samme tone og trak vejret efter behov, 2) når de sang Dejlig er jorden unisont med fri vejrtrækning ift fraserne, og 3) når de messede et mantra og kun trak vejret mellem fraserne. Det viste sig, at unison sang, struktureret af musikkens forløb, fi k deltagernes hjerterytme til at følges ad, og at denne synkronisering havde en gavnlig virkning, fordi der er en sammenhæng mellem langsom, dyb og organisk vejrtrækningen og rolig hjerterytme. Forskningslederen, Björn Vickhoff fra Göteborgs universitet forklarer, at det er vagusnerven vandringsmanden, menneskekroppens længste nervesystem, der regulerer anspændt- Det viste sig, at unison sang, struktureret af musikkens forløb, fik deltagernes hjerterytme til at følges ad, og at denne synkronisering havde en gavnlig virkning hed og vågenhed der får hjerterytmerne til at synkronisere. Når man puster luft ud, påvirker det nerven, og dét påvirker hjerterytmen, siger han. Under den unisone fællessang opstår der et fokuseret og koncentreret fælles nærvær, som samtidig er afspændt man kunne kalde det et oplevet, kollektivt perspektiv på opgaven. En fi nsk undersøgelse fra 2001 sammenlignede sundhedstilstanden hos hhv. en fi nlandsk-svensk og en ren fi nsk befolkningsgruppe ved den nordøstlige baltiske kyst. Den fi nlandsk-svenske gruppe havde bedre sundhedsscores end den rent fi nske, og den eneste observerbare forskel var, at korsang og andre sociale aktiviteter i fællesskabet spillede en vigtig rolle i den første gruppe. Det er sundhedsfremmende at føle, at man hører til i et fællesskab, og det kan korsang bidrage til. En nyere fi nsk undersøgelse af ældre korsangeres sundhedstilstand peger på, at det især er det fysiske velbefi n- dende, som næres af korsang. Et engelsk forskningscenter har gennemført en række undersøgelser, der alle peger på sundhedseffekter af korsang for mennesker med psykiske eller fysiske problemer. Den seneste viser, at mennesker med den alvorlige progressive 4

5 lungelidelse KOL gennem korsang kan forbedre vejrtrækning og stemmeklang. Det er igen den gunstige effekt af dyb, langsom og struktureret vejtrækning, der peges på. Vi ved en hel del om, hvorfor musik mere alment er godt for de fl este mennesker. Den naturvidenskabelige forskning i musikkens virkning på krop, sind og ånd fortæller os om nogle af mekanismerne : Når vi synger, spiller eller lytter til musik aktiveres en række neurokemiske systemer, som regulerer 1) belønning, motivation og lystfølelse, 2) stress og uro, 3) immunitet, 4 social tilknytning. Dette er virkninger, som kan måles. Hvis forskerne spørger deres informanter, hvad de selv oplever, får vi beretninger om hvordan musikken bruges til at regulere stemninger, kropslige tilstande og socialt samvær. Og så har vi slet ikke sagt et ord om de æstetiske og eksistentielle oplevelser, musikken kan give i så rigt mål. Jeg samarbejder for tiden med Statens Institut for Folkesundhed (SDU), som har taget en række musikspørgsmål med i den store folkesundhedsundersøgelse Hvordan har du det?. Ca voksne danskere deltog i undersøgelsen, og af dem svarede kun en fjerdedel, at de ikke brugte musik til noget særligt i hverdagen. 80% af de adspurgte mente, at musik i høj grad eller i nogen grad har en sundhedseffekt, og det var især følgende effekter, der blev peget på. (se fi gur) 27% af deltagerne oplyser, at de har sunget frivilligt i kor eller spillet i band/ensemble i mindst et år. 5% er aktive her og nu, mens yderligere hele 30% har sunget/spillet tidligere (heraf 3% som professionelle). Det er overraskende høje tal, som peger på det samme store sundhedspotentiale som de omtalte korundersøgelser. Tilbage står at fi nde ud af, om der er en målbar sammenhæng mellem musikaktiviteterne og de vigtigste sundheds-markører (levetid, medicinforbrug osv.). Det ved vi mere om senere på året, når svarene er blevet analyseret. Dorthe Jørgensen var i sidste nummer af KorNyt inde på, at det er menneskers sensitivitet, der udvikles til vigtige erfaringer gennem deltagelse i korsang (og andre sanselige aktiviteter). Det er jeg helt enig i, men samtidig får vi altså i tilgift en række sundhedsgevinster. Der fi ndes ganske vist endnu ingen undersøgelser af korsangens helseeffekter specifi kt hos børn og unge, men der er ingen grund til at tro, at ung alder skulle være forbundet med andre effekter end de nævnte. Så når unge sangere i de kommende år fl okkes i de 11 Sangkraftcentre i SyngDanmark -netværket eller i Folkekirkens Ungdomskor kan de altså regne med, at det ikke bare bliver sjovt og udfordrende. Det er også godt for deres helbred. Litteraturhenvisninger Det er sundhedsfremmende at føle, at man hører til i et fællesskab Den svenske undersøgelse: Vickhoff m.fl. (2013): Music structure determines heart rate variability of singers. Frontiers in Pscyhology 4/Article 334 Musik og de neurokemiske systemer: Chanda & Levitin (2013): The Neurochemistry of Music. Trends in Cognitive Sciences 17(4) pp Musik, sundhed og velvære: MacDonald, Kreutz & Mitchell (2012): Music, Health and Wellbeing. Oxford University Press Musikkens virkning på krop, sind og ånd: Bonde (2009): Musik og menneske. Samfundslitteratur Generelt om musik og sundhed: Senter for musikk og helse på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Hjemmeside: senter_for_musikk_og_helse 5

6 VELKOMMEN TIL FUKs SOMMERSKOLE 2014! 26. JULI TIL 1. AUGUST 2014 PÅ RØNDE HØJ- OG EFTERSKOLE INTENSIV UNDERVISNING I KORDIREKTION OG KOR- LEDELSE FOR BØRNE- OG UNGDOMSKORDIRIGENTER! Folkekirkens Ungdomskors Sommerskole er et tilbud til alle korledere, der arbejder med eller kunne tænke sig at arbejde med børne- og ungdomskor. I 6 intensive dage retter al fokus og energi sig imod kordirektion og korledelse i teori og praksis. Mad og mellemmåltider sørger højskolens gode køkken for, og aftener og pauser skaber rum for workshops, kollegiale snakke og korsang. På sommerskolens 2 korlederhold arbejdes individuelt med indstuderingsog slagteknik samt metodik, og alle kursister får dagligt lejlighed til at arbejde med holdets faste øvekor (ligestemmigt kor). Sommerskolen tilbyder desuden fællestimer, hvor der undervises og vejledes i repertoire, klangdannelse, hørelære, opvarmning, korlederskab m.m. Hertil kommer tilbud om solosang og mulighed for at deltage i bodyworks. FUKs sommerskole afsluttes med en uformel præsentationskoncert i Thorsager Rundkirke torsdag aften. ELSKER DU AT SYNGE I KOR? SÅ KOM OG SYNG MED PÅ FUKS SOMMERSKOLE! Kom og bliv undervist af nogle af landets dygtigste instruktører i sang, kor og hørelære sammen med unge fra hele Danmark, der som du selv brænder for at synge og udvikle sig musikalsk. Hver dag byder på masser af undervisning på små hold, hvor du synger sammen med andre på din egen alder og niveau. Der undervises i kor, ensemblesang, sang/solosang, hørelære og bodyworks, og der bliver også tid til sociale aktiviteter, udfl ugter, bytur og snak på værelset. Man kan komme alene eller sammen med nogle fra sit kor, men Sommerskolen er ikke for hele kor med deres korleder. Derimod må man gerne hente hjælp og inspiration fra sin korleder, når man tilmelder sig. På sommerskolen sørger lederne for, at alle er med i fællesskabet. TILMELDING Tilmelding til FUKs Sommerskole skal ske senest den 1. maj 2014 på Sommerskolen starter lørdag den 26. juli 2014 kl og slutter fredag den 1. august kl Pris Korledere kr.* Korsangere kr.* (Min. alder 13 år) Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer, indkvartering og alle måltider. Korledere bor på enkeltværelser inkl. linned. Korsangere bor på fl ersengsværelse og medbringer selv sovepose o.a. Betaling skal ske ved tilmelding. Sted Rønde Høj- og Efterskole, Skolevej 2, 8410 Rønde Kapacitet Ca. 80 korsangere og 25 korledere. Først-til-mølle-princippet gælder. Information Tlf eller *) Deltagelse i FUKs sommerskole forudsætter medlemskab af FUK. Privatpersoner kan tegne et personligt medlemskab for kr. 200/år. Læs mere om medlemskaber på 6

7 INSTRUKTØRER PÅ FUKs SOMMERSKOLE 2014 Basiskorledelse Instruktør: Dorte Bille Dorte Bille er uddannet Almen Musikpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1986 med efterfølgende studier i Ungarn. Hun er i dag korleder og dirigent for MidtVest Pigekor. Dorte har stor erfaring som underviser og fungerer i dag bl.a. som sangkonsulent i Find din stemme, et opkvalifi ceringsforløb for musiklærere i grundskolen. Hun har virket som gæstelærer i musik og bevægelse ved Det Jyske Musikkonservatorium og er forfatter til bogen Årets gang i Spirekoret samt medforfatter til bøgerne Rygsækken en bog om børn, musik og bevægelse og Kormetodik (FUKs læreplaner 2007). Dorte underviser desuden i hørelære og har fungeret som stævnedirigent ved korstævner for børnekor i hele landet. Videregående korledelse Instruktør: Peter Hanke Peter Hanke er uddannet som musikleder (kor- og orkesterledelse) fra Det kgl. danske Musikkonservatorium hos Jorma Panula, Frans Rasmussen og Dan-Olof Stenlund samt fra musikvidenskab ved Københavns Universitet. Peter underviste fra i korledelse for organister på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og var i perioden kunstnerisk leder for Center for Kunst og Lederskab ved Copenhagen Business School. Han er stifter af Kammerkoret Carmina og har gæstedirigeret en lang række kor og ensembler nationalt og internationalt. Peter er meget efterspurgt som underviser og er i dag kunstnerisk leder af Voces Academy, der har udviklet et åbent og ambitiøst læringsmiljø for kordirigenter på fl ere niveauer. Her kan både begyndere og erfarne inspirere hinanden i en søgen efter at beherske godt korarbejde, effektive prøveformer og følsomt musikalsk lederskab. Ensemblesang Instruktør: Sigrid Damsager Sigrid Damsager er uddannet kordirigent fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hun er fast dirigent for Nyköpings Kammarkör og har siden 2013 været dirigent for FUKs Landskor. Sigrid er selv en erfaren korsanger og har sunget i kor hos dirigenter som bl.a. John Høybye, Michael Bojesen, Søren Birch og Gustaf Sjökvist. Desuden har hun i 2008 stiftet Vokalensemblet Nordenlyd, et ensemble med bare fem sangere, hvor hun er medsyngende kunstnerisk leder. Hørelære Instruktør: Clara Smedegaard Clara Smedegaard er uddannet Almen Musiklærer fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har siden 2005 været ansat på sangskolen ved Sankt Annæ Gymnasium, hvor hun underviser eleverne i hørelære og stemmedannelse. Clara er dirigent for Sankt Annæ Spirekor og arbejder bl.a. med hørelære og solfa som en integreret del af korarbejdet. Clara har desuden stor erfaring som korog kirkesanger. Sang Instruktør: Lene Farver Lene Farver er uddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og har en omfattende karriere som opera- og koncertsanger. Lene er en erfaren sanglærer og har bl.a. har været tilknyttet Den Jyske Sangskole og Christianskirkens Kor. Hun er i dag ansat ved Haderslev Domkirke som sang- og klangcoach og er fast tilknyttet FUKs Landskor som sanglærer og stemmesagkyndig. Sang Instruktør: Cille Buch Cille Buch er uddannet sanger fra solistklassen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og diplomuddannet sangpædagog. Cille er i sit arbejde særligt optaget af at formidle klassisk musik til børn og unge og hun er én af hovedkræfterne bag ensemblet Salto- Mortale, der arrangerer musikforestillinger særligt for børn og unge. Hun er i dag sangpædagog DR Pigekoret og DR Juniorkoret og er efterspurgt som sangpædagog i forbindelse med korstævner og kurser. Bodyworks Instruktør: Ditte Meisler Ditte er uddannet musicalperformer fra Det Danske Musicalakademi i Fredericia og har mange års erfaring som underviser i musicalsang med fokus på at integrere krop og stemme via afspænding og fysiske øvelser inspireret af yoga, pilates og dans. Hun har erfaring som vocal coach og har medvirket som sanger/dansker/skuespiller i bl.a. Jesus Christ Superstar på Folketeatret og Chess i Tivolis Koncertsal. 7

8 NYE NODER NODE KASSEN - lad dig inspirere... BILLIGT & NEMT Vi har sammensat tre nodekasser til organister. Kassen vil indeholde nye udgivelser fra ind- og udland. BLAND SELV eller vælg HELE KASEN MED EKSTRA GOD RABAT BASIS Fokus på gudstjenestemusik. Præ- og postludier og salmeforspil - også titler kun for manualer. KONCERT Fokus på koncerstykker, men indeholder også gudstjenestemusik. LUKSUS En skøn blanding fra Basis- og Koncertkassen. Vi har sammensat tre nodekasser til korledere. Kassen vil indeholde nye udgivelser fra ind- og udland. BLAND SELV eller vælg HELE KASEN MED EKSTRA GOD RABAT BØRN Nemme ét- og tostemmige satser hovedsageligt på dansk UNGE To-, tre- og firestemmige satser til ungdomskor. Både verdslige og kirkelige satser BLANDET Musik for blandede kor (SATB). Værker af forskellig sværhedsgrad og længde. Hovedsageligt til kirkekor. ORGEL KOR LÆS MERE OM DET NYE KONCEPT PÅ: facebook.com/noderdk Stormgade Esbjerg Denmark

9 ER DU DEN NYE SANGER I FUKs LANDSKOR? FUKs Landskor består af dygtige korsangere fra hele Danmark. Koret, der dirigeres af Sigrid Damsager, mødes 6 gange årligt til en korweekend, som afsluttes med en koncert. Hvert år arrangeres også en sommertur og koret har hidtil indspillet 3 cd er. At synge i Landskoret giver masser af fantastiske musikalske og sociale oplevelser! FUKs Landskor er for sangere mellem 12 og 22 år. Man skal bestå en optagelsesprøve for at komme med i koret. I 2014 kan man opleve Landskoret her: 27. april kl i Ulkebøl kirke 14. juni kl i Helligåndskirken i Aarhus (FUKs Årsmøde) 2. august kl i Budolfi kirke (Ålborg Domkirke) 2. august kl i Lemvig kirke 3. august kl i Odense Domkirke (Højmesse) 28. september i Hyltebjerg kirke (Vanløse) MELD DIG TIL OPTAGELSESPRØVE! Torsdag den 24. april kl i Roskilde Fredag den 25. april kl i Fredericia Lidt om prøven Ved optagelsesprøven er der først fælles opvarmning. Herefter skal du til en individuel prøve, hvor du skal synge en salme (du kan vælge mellem tre forskellige kendte salmer). Du bliver også testet i stemmeomfang, gehør og nodelæsning. Man skal møde velforberedt til prøven. Du kan helt sikkert få hjælp til forberedelsen hos din korleder. Senest 1 uge efter prøven får du at vide om du er optaget i koret og så kan du være med allerede fra den næste korweekend! Til korlederen FUKs Landskor er et tilbud til dine korsangere fra 12 år, og vi håber at du vil hjælpe med til at de får kendskab til koret, som her i foråret har ledige pladser. Det er et krav i Landskoret, at sangeren fortsat synger i sit hjemkor. Dvs. at projekter med hjemkoret prioriteres før Landskoret, og korweekender o.a. styrer altid uden om højtiderne. Som korleder mister man altså ikke dine dygtige sangere. Tvært imod vil de i Landskoret opleve at synge i kor og udvikle sig musikalsk på en anderledes facon, der stiller store krav og giver dem nye færdigheder, som de kan bruge positivt i hjemkoret. Korledere der har sangere med i Landskoret fortæller, at det er en stor gevinst for hjemkoret når en sanger pludselig rykker og udvikler sig. For Landskorets arbejdsform kræver, at den enkelte sanger er moden og engageret og indstillet på at yde en stor arbejdsindsats med bl.a. hjemmeøvning. Du kan læse meget mere om optagelsesprøven og FUKs Landskor på Her kan du også tilmelde dig optagelsesprøven. Har du eller dine forældre spørgsmål er I velkomne til at kontakte: Anne Lise Quorning, Tlf

10 KOR I UDKANTSDANMARK 10 ET KORLEDERPORTRÆT OG ET PERSPEKTIV PÅ FOLKESKOLEREFORMEN Vi er langt ude på landet i Thy, nærmere bestemt i landsbyen Koldby i Hørdum og Skyum sogne, og her har korleder Bente Lind Bliksted drevet et omfattende korarbejde i nu 16 år. Er man barn eller ung i Koldby, så kan man foruden at synge i kor vælge mellem at gå til fodbold, håndbold, gymnastik eller spejder; for i Koldby er der tre samlingspunkter: skolen, hallen og kirken. Koldby skole går til 6. klasse. Fra 7. klasse kører børnene med skolebus til Snedsted skole. Bente kender bustiderne og ved hvornår Koldby-børnene står af bussen og når de første ankommer ved tiden er der lektiecafé i kirkecenteret. Her kan man hygge sig, lave lektier, skrive stil eller øve sig lidt, indtil der er korprøve for pigekoret kl Gymnasiepigerne kommer helt fra Thisted, og de når lige hjem til korprøvestart. Om torsdagen har Bente en aftale med fritidsordningen på Koldby Skole om at hente og bringe spirekorsbørn ( klasse). De bliver hentet fra SFO en kl. 14 og afl everet igen kl. 15, så de kan blive hentet dér af deres forældre. Senere på dagen har Bente korprøve med juniorkoret, som består af børn fra 4. til 6. klasse. Ved spirekor- og juniorkorprøverne kommer der sangere fra pigekoret og giver en hånd med. Menighedsrådet betaler dem et lille honorar pr. gang og Bente fortæller, at de er fantastiske forbilleder for de små for de elsker at synge i kor, og de kan både bruge kopimaskinen og spille klaver! Torsdag aften øver Bente med voksenkoret. I alt møder hun 80 sangere på en uge. Heraf 60 børn og unge. I Koldby er der tre samlingspunkter: skolen, hallen og kirken. I en lille by som Koldby er samarbejde og praktisk tilgængelighed en forudsætning for, at man kan bevare et velfungerende forenings- og fritidsliv. Skolen er knudepunktet, og man arbejder sammen på tværs af foreningerne så man undgår at lægge

11 Sangerne i pigekoret er fantastiske forbilleder for de små for de elsker at synge i kor, og de kan både bruge kopimaskinen og spille klaver! BENTE LIND BLIKSTED aktiviteter oveni hinanden. Thisted Musikskole tilbyder klaverundervisning på Koldby Skole, og det er Bente, der underviser. I nabobyer fx Bedsted, hvor skolen også går til 6. klasse er der ikke nogen børn, der spiller klaver, for der kan man ikke gøre det på skolen. Koldby Skole har planer om et pilotprojekt, hvor der oprettes en såkaldt forenings-sfo. Tanken er at SFO en samarbejder direkte med de lokale foreninger og bidrager til at uddanne unge-trænere fra de ældste klassetrin. Forenings-SFO en skaber også mulighed for, at der kan sendes en pædagog med ud i fritidstilbuddene. For at styrke samarbejdet er der etableret en årlig foreningsmesse, hvor foreningerne møder eleverne på skolen og laver aktiviteter hele dagen. Børnene deltager i alle aktiviteter på skift og kommer derfor både omkring kor og fodbold. Bente Lind Bliksted er klar over, at folkeskolereformen og den længere skoledag vil få betydning for hendes korarbejde, men hun glæder sig over, at hun allerede nu har så veletableret et samarbejde med skolen. For på den måde er der masser at bygge videre på, når reformen træder i kraft efter sommerferien Børnene i spirekorsalderen vil på Koldby Skole få fri kl. 14, så Bente forventer at spirekorsprøven må starte lidt senere end hidtil. Pigekorsprøven skal også fremover starte senere. Hun vurderer selv, at hun med sine mange kor står stærkt i forhold til de ændringer som reformen vil medføre, fordi hun har så mange sangere. Ifølge Bente, så er det afgørende at korprøven hænger godt sammen med børnenes praktiske hverdag. Da overbygningen på Koldby Skole blev nedlagt i 2010 var hun bekymret for at miste sine sangere, men sangerne i pigekoret har holdt ved også efter at de er startet i gymnasiet. I koret er man nemlig stadig sammen med sin gamle klasse, som jo efter 6. klasse bliver splittet op og fordelt ud på fl ere spor. Og det har meget stor betydning for sangerne at komme hjem til korprøve hos Bente i Koldby. Bentes mand døde alt for tidligt i november Bente fortæller, at pigerne fra pigekoret fulgte med og bakkede op i alle månederne op til og at de på eget initiativ og uden at Bente skulle foretage sig noget sang The Rose til begravelsen. Som Bente siger: Jeg er heldig og man får jo så meget tilbage. MWJ/14 Uddannet i 1989 fra Vestervig Kirkemusikskole hos Erling Lindgren, Erling Thomsen og Bent Frederiksen. Bente havde ingen erfaring med børnekor før hun startede på kirkemusikskolen. Hendes første stilling var som organist i Hassing/Villerslev/ Visby. Her havde præsten 4 børn alle piger, så han ønskede at Bente lavede kor. Det gjorde hun så hjemme i sin egen stue med de 3 af præstens egne børn + 3 mere. Der fandt hun ud af at det var sjovt. Herefter kom hun til Hvidbjerg Kirke, hvor hun også havde kor og siden 1998 har hun været ansat som organist og korleder ved Hørdum og Skyum Kirker i Thy. Læs mere om Hørdum-Skyum Kirkekor på 11

12 5 9 ( ) 12

13

14 MED KORET PÅ REJSE EUROPA CANTAT XVIII, 2012 af Frederikke Lindum Trolle-Christensen og Henrik Colding-Jørgensen, Kildebrønde Sogns Pigekor Vi sidder i den stærke sol, lidt tilfældigt spredt ud, nogle på kantstenene, andre på den lille fortovscafés stole. Det er lidt over middag, og vi er i god tid. Egentlig er vi på vej til generalprøve i Chiesa di San Domenico i Torino; men da vi skråner over den lille middagssøvnige plads, ser vi en lille café der har åbent, og så er der ingen tvivl: Is og kaffe! Det er stilhed før stormen. I fem dage har vi sunget timers korsang om dagen, det meste af tiden i et stort ligestemmigt kor. Vi deltager i en gruppe på 74 meget øvede sangere, de fl este mellem 15 og 30 år, fra Italien, Spanien, Singapore, Tyskland, Holland, England og altså Danmark. Dirigenten er den norske Anne Karin Sundal-Ask og repertoiret er spændende værker af Poulenc, Durufl é, Busto, Kodaly, Nystedt og Gjeilo. Vi går ind, og vores gruppe prøver i kirken, skiftevis med en anden stor korgruppe, som bagefter skal opføre Palestrinas Missa Papae Marcelli. Kirken er stor, men der er ikke så mange sidelokaler tilgængelige; vi får dog spist nogle småkager, drukket lidt af vandfl askerne og skiftet til de nye sorte koncertkjoler. Udenfor Chiesa di San Domenico dannes efterhånden en lang kø, og da dørene åbnes, fyldes den store kirke hurtigt. Der er over tusind tilhørere, og koncerten optages på tv af RAI TRE. Europa Cantat er en enestående oplevelse. En særlig stemning gennemsyrer værtsbyen under hele festivalen; den glemmer man aldrig, når man først én gang har deltaget. På vej rundt i byen hører man korsang fra forskellige bygninger, selv ud på de små timer. I Torino deltog over korsangere, fordelt på 100 deltagende kor og et stort antal enkeltpersoner. Der var over 40 store korgrupper foruden vores egen. Tidligere på ugen holdt vi en halv koncert på egen hånd i Chiesa di Francesco da Paola, en smuk gammel kirke på et af Torinos hovedstrøg. Optakten var noget af et forhindringsløb, for det var ugen igennem umuligt at få et øvelokale; vi havde slet ikke kunnet øve vores program siden afrejsen hjemmefra. Vi crashede resolut et lokale inde bagved, måske et lille andagtsrum; en brochureholder blev omdøbt til nodestativ, frem med stemmegafl en, og så dyb, seriøs koncentration i 20 minutter. Det blev vellykket, og vi fi k stort bifald fra den overfyldte kirke, især efter slutnummeret, Knud Jeppesens Han har grundlagt en stad. Bagefter måtte vi i byen og have både is og pizza, så sindsroen kunne genoprettes. Byen i sig selv er et spændende kulturmøde, med mange smukke kirker, historiske bygninger, parker og pladser. En aften gik vi til friluftskoncert på den smukke Piazza san Carlo. Der blev indledt med Open Singing, hvor publikum, der stående fyldte hele pladsen, sang fl ere numre fra stævnets korbog. Der var Open Singing hver dag et sted i byen. Her kan alle deltage, både kor og enkeltpersoner, og det er en af de særlige traditioner ved Europa Cantat. Der var også 5-10 korkoncerter hver dag, rundt omkring i byen og omegnen. Rejsen var en stor fælles satsning for os som kor, og vi forberedte os intenst i lang tid. Næsten alle korsangere var med. For at spare(!) fl øj vi til Milano og kørte videre til Torino i en lejet bus. Logi fi k vi på et kollegium eller vandrerhjem i et fredeligt kvarter; inde i byen, men ikke helt i centrum. Der var bl.a. en stor gårdhave, hvor vi efter dagens aktiviteter kunne nyde den mørke, sydlandske aften. Morgenmad var i vores tilfælde kaffe og croissant (eller lignende) i en lille café i nærheden. Næsten alle de øvrige måltider fi k vi i nogle store telte, der var rejst på græsset i Kongens Have (Gardini Reali). Der var mange sangere i gadebilledet, når vi nærmede os spisetid. Dette var nogle indtryk fra vores Europa Cantat i Torino. Andre havde helt andre oplevelser; der foregår så mange ting samtidig på de store stævner, at ingen kan danne sig et overblik. Kildebrønde Sogns Pigekor har fl ere gange været det eneste danske kor på Europa Cantat. Denne gang deltog, ligesom i Utrecht tre år tidligere, også Nørrelandskirkens Kor fra Holstebro. Men hvorfor ikke fl ere? FAKTABOKS Europa Cantat slog sig for tre år siden sammen med Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände og fi k offi cielt det nye, lidt besværlige navn: European Choral Association Europa Cantat. Læs mere på 14

15 En tur i byen. Fire sangere på Piazza Castello. Foto: Sarah Bruun Rasmussen Vores koncert i Chiesa di san Francesco da Paola. Foto: Poul Damgaard Europa Cantat er en enestående oplevelse. l En særlig stemning gennemsyrer værtsbyen under hele festivalen; den glemmer man aldrig, når man først én gang har deltaget. Afslutningskoncert i Chiesa di San Domenico Kirkerummet, set oppefra under koncerten. Afslutningskoncert i Chiesa di San Domenico Korgruppen er linet op bagerst i kirken, klar til at gå ind. En af vores sopraner går forrest. Vi crashede resolut et lokale inde bagved, en brochureholder blev omdøbt til nodestativ, frem kom stemmegaflen og så dyb, seriøs koncentration i 20 minutter. 15

16 ER VI LIGE FØR LUKKETID I FORHOLD TIL DEN ÅBNE SKOLE? SEKRETARIATSLEDER, MARIA WINTHER JØRGENSEN, SKRIVER OM FOLKESKOLEREFORMEN Efter sommerferien vil en væsentlig større del af danske folkeskoleelevers vågne tid være optaget af skolegang. Dét og meget andet er resultatet af den skolereform, som træder i kraft efter sommerferien Her på sekretariatet får jeg løbende henvendelser fra korledere, der ønsker at høre nyt om reformen eller som spørger til om FUK som interesseorganisation har særlige planer i relation til reformen. Svaret er ja, for FUK kan som interessefællesskab først og fremmest skabe netværk mellem alle dem, der arbejder med børne- og ungdomskor, og som vil blive berørt af, at skoledagen fra august 2014 kommer til at se anderledes ud. På FUKs årsmøde 2014 er der derfor lagt op til at vi kan dele vores viden om reformen og vores erfaringer med skole/kirkesamarbejde med hinanden. For at skabe baggrund for debatten er inviteret en skoleleder, der også er engageret korsanger, samt en formand for en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder målrettet på at ruste sine medlemmer til at gå i dialog med skolerne. Der udover så er det intentionen at medlemmer af hovedbestyrelsen samt FUKs korkonsulenter og jeg selv udarbejder et informationsmateriale, som Det er således en væsentlig del af reformen, at andre fagligheder inviteres ind i skolen for i samarbejde med faglærerne dér at skabe nye undervisningstilbud. kort og klart fremhæver de læringsmæssige perspektiver ved korsang og som gør rede for hvad kirkekorsarbejdet består i. Materialet kan tjene som inspiration til at gå i dialog med sin(e) lokale folkeskole(r). Hvordan og med hvilket afsæt bliver op til hver enkelt. For i praksis er det umuligt at sige noget konkret om, hvad der kommer til at ske på den enkelte skole efter sommerferien. Reformen også kaldet den åbne skole udfolder sig i høj grad som et lokalt projekt, som skal finde sin form mellem den enkelte skole og de omgivende organisationer og faglige aktører. I november 2013 deltog jeg sammen med Mie Korp Sloth, som er korleder ved Hillerød Kirke, i et møde i Undervisningsministeriet, hvor en række organisationer var inviteret i anledning af reformen. Vi havde som alle øvrige håbet at få udstukket retningslinjer for, hvordan man som organisation bedst kan agere i forhold til reformen. Og for os fra FUK var det også naturligt at stille spørgsmålet om, hvordan man med et kirkeligt tilhørsforhold kan forvente at blive mødt, hvis man kontakter skolen altså om man risikerer at få at vide, at der ikke er mulighed for samarbejde, fordi skolen vil forholde sig neutral. Men på mødet blev det klart, at den slags afgørelser skal tages på et lokalt plan; dog er skolerne forpligtet på at stille sig åben over for alle interessenter, også kirkelige. Reformen vil fra næste skoleår betyde, at korsangere i mellemskolen og udskolingen formentlig kan få problemer med at nå til korprøve før kl Derfor bør man som korleder og menighedsråd tænke nyt, både i forhold til planlægning af korprøvetiden, men også gerne i forhold til at etablere et samarbejde om korsang i skolen. Blandt mulighederne kan være, at man indgår samarbejder med faglærere, tilbyder kor-forløb, valgfag, eller måske endda fl ytter korprøven til skolen. Det er således en væsentlig del af reformen, at andre fagligheder inviteres ind i skolen for i samarbejde med 16

17 Jeg kan kun opfordre til, at man som korleder og sammen med sit menighedsråd tager en snak med sin lokale skoleledelse hellere nu end senere. faglærerne dér at skabe nye undervisningstilbud. Generelt er formaliteterne omkring de udefrakommende aktørers bidrag til den åbne skole endnu ikke på plads. Aftaler omkring afl ønning, arbejdsgiverforhold og timetælling står stadig åbne. Det eneste man kan sige med sikkerhed i forhold til reformen er, at de kommende år vil være præget af eksperimenter og forsøgsordninger omkring indholdet af den udvidede skoledag. Langt hovedparten af skoletiden vil være optaget af almindelig fagundervisning, men både i forhold til fagundervisningen og det nye fænomen understøttende undervisning vil der være mulighed for at indgå samarbejder mellem skole og kirke. Her spiller både korledere, præster og menighedsråd en afgørende rolle og det vigtigt at man som kirke er lydhør overfor de initiativer der igangsættes på skolerne. Generelt oplever jeg en bekymring for at komme for sent i forhold til at de forandringer der sker i børnenes skoledag. Jeg kan kun opfordre til, at man som korleder og sammen med sit menighedsråd tager en snak med sin lokale skoleledelse hellere nu end senere. Dels for at høre, hvad der lægges af planer for undervisningen efter sommerferien og dels for at gøre opmærksom på det lokale korarbejde. Der er allerede mange eksempler på skoler, der går engageret ind i et samarbejde omkring kortilbud og korundervisning. Det skal vi høre mere om på FUKs årsmøde 2014 og derudover vil jeg opfordre jer i kredsene til at dele erfaringer og viden med hinanden. VELKOMMEN TIL FUKS ÅRSMØDE 2014 HELLIGÅNDSKIRKEN, AARHUS V Program Ankomst og morgenbuffet Velkomst og fællessang Repræsentantskabsmøde Frokost* TEMA: Folkeskolereformen Hvilken betydning forventes reformen at få for kirkekorene i fremtiden, og hvordan kan man som korleder agere og indgå i skole/ kirke-samarbejder? Oplæg v/ bl.a. Skoleleder og formand for Dansk Amatørmusik, Ulrik Hedegaard Formand for Landsgardeforeningen, Henrik Thiesen. Der serveres kaffe undervejs Koncert med FUKs Landskor, dir. Sigrid Damsager Slut *) Sidst i frokostpausen er der mulighed for at overvære en demonstration af Helligåndskirkens hybridorgel Deltagelse i FUKs årsmøde 2014 er gratis! Tilmelding senest 1. juni til Undervisningsministeriet giver via hjemmesiden uvm.dk/den-nye-folkeskole en grundig introduktion til folkeskolereformen. 17

18 KORSATSER TIL KIRKEÅRET ER KLAR TIL BRUG! Databasen med Korsatser til Kirkeåret, som rummer en mængde forslag til kor-repertoire til brug ved gudstjenester kirkeåret igennem, er nu implementeret. Søgemaskinen henvender sig til både børne- og voksenkor og korledere, og repertoiret spænder i niveau fra enkle satser for begynderkor til vanskeligere korrepertoire for op til 6 stemmer. Projektet er gennemført som et samarbejde mellem FUK og Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC) og kan tilgås via Databasen rummer adskillige søgemuligheder: man kan søge på enkelte søndage samt på kirkeårets perioder og højtider, og der er også mulighed for alfabetisk titelsøgning, søgning på salmenummer i Den danske Salmebog, på komponist eller arrangør samt på besætning. På nuværende tidspunkt rummer databasen korsatser. Heraf kan ca. 16% ikke ophavsretsligt beskyttede korsatser frit downloades. Der vil atter i 2014, i perioden juni, blive afholdt studiedage ved Nodebiblioteket, hvor korledere kan fordybe sig i nodebibliotekets materialer og blive introduceret til den nye database. Forhør nærmere vedr. ledig plads og deltagelse på /Hans Chr. Magaard Korsatser til Kirkeåret kan også tilgås via: og Folkekirkens Ungdomskor og FUKs Nodebibliotek indbyder til REPERTOIREGENNEMGANG OG INSPIRATION FOR KORLEDERE, ORGANISTER, SOGNE- MEDHJÆLPERE OG PRÆSTER Fredag den 23. maj kl Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J Tema: Kristendommen skal leges og synges ind Særgudstjenester for børn (børnegudstjenester, familiegudstjenester, spaghettigudstjenester) Instruktør: Deltagerpris: Tilmelding: Helle Krogsbøll 400 kr. (inkl. frokost og kaffe/the) senest torsdag den 1. maj til organist/korleder Winni Kilsgaard på Se mere på 18

19 NYT FRA FUKS UDVALG FOR FAGLIG UDVIKLING (UFU) OG FUKS KORKONSULENTER KORVEJLEDERORDNINGEN UDFASES I 2014 Efter mange overvejelser er det blevet besluttet at udfase Korvejlederordningen ved udgangen af 2014 til fordel for et nyt tilbud om faglig vejledning og inspiration til alle kor og korledere i FUK fra Til det nye vejledningstilbud vil der blive brug for at udvide vores netværk af personer med høje faglige kvalifi kationer eller specialer, som har relevans for korarbejdet. Vi vil gerne have kendskab til kompetencepersoner med spændende vinkler og efterspurgt ekspertise, som vi ikke samarbejder med p.t., og alle medlemmer opfordres derfor til at skrive til hvis man kender til eller selv er den, som vi søger. Der tilbydes stadig korvejledning efter den gamle ordning i hele 2014, og man er velkommen til at ansøge. Der vil komme information om det nye vejledningstilbud fra korkonsulenterne i efteråret. Kontakt for ansøgning om korvejlederforløb eller ved spørgsmål til ovenstående. NOGLE INDTRYK FRA KOR-LEDER-VEJ PÅ LØGUM KLOSTER HØJSKOLE JANUAR korledere og 70 børn satte hinanden stævne en hel weekend for at synge og hente faglig inspiration til kor-hverdagen. Her er lidt dryp fra forskellige korledere: Jeg fi k nogle glade korsangere med hjem. De oplevede at synge i et smukt klingende kor under Elisabeth Holtes dygtige ledelse. Hendes insisteren er forbilledlig og hendes energiniveau er sjældent højt. Og så er hun utrolig sød og imødekommende Gunnel Fagius oplæg var super spændende og yderst relevant også for danske kor. Hun havde fat i noget meget væsentligt omkring opbygning af korsang på en enkel, men effektiv måde også for små kor. Jens Nielsen præsenterede en del af sine egne udgivelser et frisk pust på det rytmiske område Jeg fi k selv tanket op. Muligheden for at skræddersy kurset efter eget behov var rigtig dejligt selv at kunne vælge at ta korsangere med eller ej. Det var rart at gå og suge til sig uden at være i vælten. Nodeudstillingen fra Århus Musik var prikken over iét, fordi man kom hjem med en stor sæk nyt materiale Som altid i FUK-regi var det utrolig hyggeligt. Det er så godt at snakke med kolleger /Doris Kjærgaard, Korkonsulent Nord Kirkemusikkens dag Torsdag den 26. juni inviterer Sjællands Kirkemusikskole til Kirkemusikkens dag på Emmaus galleri og kursus- center i Haslev. I år med særligt fokus på den gode salmemelodi. Ni salmemelodikomponister har sat hinanden stævne og præsenterer hver en af deres egne salmemelodier. Over middag åbnes der for samtale under ledelse af Holger Lissner og Ole Brinth. Herefter er der sangtime, hvor Peter Arendt præsenterer eksempler på salmemelodier fra hele verden. Efter aftensmaden rundes dagen af med salmesangskoncert i Haslev Kirke med Mads Granum og Erik Kolind. Dagsprogram og oplysninger om pris og tilmelding på 19

20 FAGLIG INSPIRATION OG KURSUSDAGE ARRANGERET AF FUKS KORKONSULENTER OG UDVALG FOR FAGLIG UDVIKLING BYG VIDERE PÅ DIT BØRNEKOR LEG OG INSPIRATION FOR KORLEDERE Kurset bygger videre på sidste år Byg dit eget børnekor, men alle kan deltage. Instruktører: Sangpædagog Anette Bo Nielsen, Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen og FUKs korkonsulenter Gitte Preussler og Doris Kjærgaard. 18. august 2014, kl til Løgumkloster Kirkemusikskole eller 22. august 2014, kl til Silkeborg Kirke eller 25. august 2014, kl til Nørrevangskirken, Slagelse Kursusdagen indeholder tre moduler med inspiration til korprøven i børnekoret (2. til 5. klasse): Opvarmning Repertoire Kernesalmer Pris 800 kr. inkl. forplejning Skriv til for tilmelding og nærmere information. Er du stødt på titlerne Music Mind Games, Boomwhackers eller Music Work Out? Er du nysgerrig og glad for at lege? Vil du gerne have musikteorien med til korprøven, så børnene lærer igennem leg? Så er denne dag lige noget for dig! 13. september 2014, kl til Christianskirken i Fredericia eller 27. september 2014, kl til Sjællands Kirkemusikskole Instruktør er Laila Høgild Nielsen, der vil præsentere materiale til musikteoretiske lege. Materialet præsenteres bl.a. gennem fi lmklip, hvor Laila selv underviser forskellige aldersgrupper. Der udover er dagen en legedag hvor deltagerne selv er med i legen! Pris 500 kr. inkl. forplejning Tilmelding senest den 29. august 2014 til 20

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul MDI BLADET december 2014 Tema: Fællesskab I dette blad: Intet menneske er en ø Fælles fodslag med nyt årshjul Når daginstitutionen forbinder fritids-fællesskaber Vi gør vores verden større sammen En rejse

Læs mere