NR MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?"

Transkript

1 NR MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?

2 LEDEREN, april, 2014 Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor Foråret er kommet, og vi er glade for at kunne sende årets første udgave af KorNyt ud til jer alle. KorNyt har denne gang fået titlen I form til reformen?, og i magasinet vil man blandt meget andet kunne læse artikler, der kredser om et emne, der i disse måneder optager mange korledere: den nye skolereform og indførelsen af den åbne skole efter sommerferien Idrætten har i mange år formået at sætte fokus på den positive sammenhæng mellem fysisk udfoldelse og læring. Efter sommerferien vil motion og bevægelse for alle børn derfor være at fi nde på skoleskemaet alle ugens dage. I dette nummer af KorNyt skriver professor Lars Ole Bonde i artiklen Er korsang sundt? om de sundhedsfremmende effekter ved korsang. Forskning i korsang og sangens effekter på kroppen og sindet er et område som tiltrækker stor opmærksomhed i disse år, og de foreløbige resultater viser at sang og musik bl.a. har stor indfl ydelse på vores fysiske velbefi ndende og på vores evne til at koncentrere os. Den åbne skole lægger op til samarbejde mellem fritidsliv og skoleliv. Der vil gå adskillige år, før samarbejdet har fundet en form, og alle steder vil der være tale om lokale aftaler og forsøgsordninger. Har man som korleder mod på at gå i dialog med sin lokale skole omkring korarbejde så vær ikke i tvivl om, at korsangen, ganske som idrætten, har en mængde styrker i forhold til skolens kerneområde: læring. Det skal vi bare sige højt! I forårets KorNyt kan man også læse korhistorier fra Udkantsdanmark og resten af verden, blive inspireret til aktiviteter og kurser i sommeren og efteråret eller få inspiration til repertoire. God fornøjelse med KorNyt Marianne Christiansen, formand Maria Winther Jørgensen, sekretariatsleder Folkekirkens Ungdomskor FUK Sekretariatet FO, Frederiksgade 78 C 8000 Aarhus C Tlf Udgiver Folkekirkens Ungdomskor Ansvarshavende redaktør Maria Winther Jørgensen Annoncer Henvendelse på FUKs bestyrelse Se særskilt side Indlæg m.m.: Forslag og idéer er velkomne og kan indsendes til Layout og tryk WERKs Grafi ske Hus a s, Aarhus Distribution Dansk Amatørmusik DAM Ryesgade 10, Aarhus C KorNyt KorNyt er FUKs medlemsmagasin og udsendes til alle medlemskor/-kirker samt personlige medlemmer. KorNyt udkommer 2 gange årligt. ISSN X (fysisk udgave) (online udgave) Folkekirkens Ungdomskor FUK FUK er landsorganisationen af børneog ungdomskor i folkekirken og er med sine ca korsangere og korledere Danmarks største kororganisation. FUK varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter, og FUK er dermed en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et liv med sang og musik. Læs mere om FUK og medlemsskaber på NÆSTE NUMMER UDKOMMER EFTERÅR

3 INDHOLD 04 ER KORSANG SUNDT? AF LARS OLE BONDE 06 VELKOMMEN TIL FUKs SOMMERSKOLE 2014! 09 ER DU DEN NYE SANGER I FUKS LANDSKOR? 10 KOR I UDKANTSDANMARK ET KOR- LEDERPORTRÆT OG ET PERSPEKTIV PÅ FOLKESKOLEREFORMEN 14 MED KORET PÅ REJSE AF FREDERIKKE LINDUM TROLLE-CHRISTENSEN OG HENRIK COLDING-JØRGENSEN DEN ÅBNE SKOLE 16 ER VI LIGE FØR LUKKETID I FORHOLD TIL DEN ÅBNE SKOLE? AF MARIA WINTHER JØRGENSEN 17 VELKOMMEN TIL FUKs ÅRSMØDE KORSATSER TIL KIRKEÅRET ER KLAR TIL BRUG! AF HANS CHR. MAGAARD 20 FAGLIG INSPIRATION OG KURSUSDAGE 22 FUKs HOVEDBESTYRELSE, KREDSE OG UDVALG

4 ER KORSANG SUNDT? af Lars Ole Bonde, professor i musikterapi ved Aalborg Universitet og Senter for musikk og helse, Oslo Der blev røre i andedammen, da tidligere kulturminister Uffe Elbæk i januar foreslog, at lægerne skulle kunne udskrive recept på korsang til mennesker med højt stressniveau. Det syntes andre politikere, bl.a. Venstres Michael Aastrup Jensen, var en absurd tanke, men er det nu også det? Spørgsmålet behandles i denne artikel, og et hurtigt svar kunne være: Ja, meget tyder på at korsang er sundt i hvert fald, hvis man er amatørkorsanger. Men hvad ved vi egentlig? Vi skal se på forskellige forskningsprojekter, der fortæller noget om, hvordan og hvorfor korsang kan være sundt for krop og sjæl. Det er kun få uger siden, man i Politiken kunne læse en artikel med overskriften Korsang får hjerter til at slå i takt. Man skulle tro, vendingen var en metafor for det musikalske fællesskab i et kor, men det skal faktisk forstås helt konkret. Svenske forskere har undersøgt hvad der skete, når en gruppe af årige brugte deres stemmer på forskellige måder i 5-minutters-perioder: 1) når de nynnede den samme tone og trak vejret efter behov, 2) når de sang Dejlig er jorden unisont med fri vejrtrækning ift fraserne, og 3) når de messede et mantra og kun trak vejret mellem fraserne. Det viste sig, at unison sang, struktureret af musikkens forløb, fi k deltagernes hjerterytme til at følges ad, og at denne synkronisering havde en gavnlig virkning, fordi der er en sammenhæng mellem langsom, dyb og organisk vejrtrækningen og rolig hjerterytme. Forskningslederen, Björn Vickhoff fra Göteborgs universitet forklarer, at det er vagusnerven vandringsmanden, menneskekroppens længste nervesystem, der regulerer anspændt- Det viste sig, at unison sang, struktureret af musikkens forløb, fik deltagernes hjerterytme til at følges ad, og at denne synkronisering havde en gavnlig virkning hed og vågenhed der får hjerterytmerne til at synkronisere. Når man puster luft ud, påvirker det nerven, og dét påvirker hjerterytmen, siger han. Under den unisone fællessang opstår der et fokuseret og koncentreret fælles nærvær, som samtidig er afspændt man kunne kalde det et oplevet, kollektivt perspektiv på opgaven. En fi nsk undersøgelse fra 2001 sammenlignede sundhedstilstanden hos hhv. en fi nlandsk-svensk og en ren fi nsk befolkningsgruppe ved den nordøstlige baltiske kyst. Den fi nlandsk-svenske gruppe havde bedre sundhedsscores end den rent fi nske, og den eneste observerbare forskel var, at korsang og andre sociale aktiviteter i fællesskabet spillede en vigtig rolle i den første gruppe. Det er sundhedsfremmende at føle, at man hører til i et fællesskab, og det kan korsang bidrage til. En nyere fi nsk undersøgelse af ældre korsangeres sundhedstilstand peger på, at det især er det fysiske velbefi n- dende, som næres af korsang. Et engelsk forskningscenter har gennemført en række undersøgelser, der alle peger på sundhedseffekter af korsang for mennesker med psykiske eller fysiske problemer. Den seneste viser, at mennesker med den alvorlige progressive 4

5 lungelidelse KOL gennem korsang kan forbedre vejrtrækning og stemmeklang. Det er igen den gunstige effekt af dyb, langsom og struktureret vejtrækning, der peges på. Vi ved en hel del om, hvorfor musik mere alment er godt for de fl este mennesker. Den naturvidenskabelige forskning i musikkens virkning på krop, sind og ånd fortæller os om nogle af mekanismerne : Når vi synger, spiller eller lytter til musik aktiveres en række neurokemiske systemer, som regulerer 1) belønning, motivation og lystfølelse, 2) stress og uro, 3) immunitet, 4 social tilknytning. Dette er virkninger, som kan måles. Hvis forskerne spørger deres informanter, hvad de selv oplever, får vi beretninger om hvordan musikken bruges til at regulere stemninger, kropslige tilstande og socialt samvær. Og så har vi slet ikke sagt et ord om de æstetiske og eksistentielle oplevelser, musikken kan give i så rigt mål. Jeg samarbejder for tiden med Statens Institut for Folkesundhed (SDU), som har taget en række musikspørgsmål med i den store folkesundhedsundersøgelse Hvordan har du det?. Ca voksne danskere deltog i undersøgelsen, og af dem svarede kun en fjerdedel, at de ikke brugte musik til noget særligt i hverdagen. 80% af de adspurgte mente, at musik i høj grad eller i nogen grad har en sundhedseffekt, og det var især følgende effekter, der blev peget på. (se fi gur) 27% af deltagerne oplyser, at de har sunget frivilligt i kor eller spillet i band/ensemble i mindst et år. 5% er aktive her og nu, mens yderligere hele 30% har sunget/spillet tidligere (heraf 3% som professionelle). Det er overraskende høje tal, som peger på det samme store sundhedspotentiale som de omtalte korundersøgelser. Tilbage står at fi nde ud af, om der er en målbar sammenhæng mellem musikaktiviteterne og de vigtigste sundheds-markører (levetid, medicinforbrug osv.). Det ved vi mere om senere på året, når svarene er blevet analyseret. Dorthe Jørgensen var i sidste nummer af KorNyt inde på, at det er menneskers sensitivitet, der udvikles til vigtige erfaringer gennem deltagelse i korsang (og andre sanselige aktiviteter). Det er jeg helt enig i, men samtidig får vi altså i tilgift en række sundhedsgevinster. Der fi ndes ganske vist endnu ingen undersøgelser af korsangens helseeffekter specifi kt hos børn og unge, men der er ingen grund til at tro, at ung alder skulle være forbundet med andre effekter end de nævnte. Så når unge sangere i de kommende år fl okkes i de 11 Sangkraftcentre i SyngDanmark -netværket eller i Folkekirkens Ungdomskor kan de altså regne med, at det ikke bare bliver sjovt og udfordrende. Det er også godt for deres helbred. Litteraturhenvisninger Det er sundhedsfremmende at føle, at man hører til i et fællesskab Den svenske undersøgelse: Vickhoff m.fl. (2013): Music structure determines heart rate variability of singers. Frontiers in Pscyhology 4/Article 334 Musik og de neurokemiske systemer: Chanda & Levitin (2013): The Neurochemistry of Music. Trends in Cognitive Sciences 17(4) pp Musik, sundhed og velvære: MacDonald, Kreutz & Mitchell (2012): Music, Health and Wellbeing. Oxford University Press Musikkens virkning på krop, sind og ånd: Bonde (2009): Musik og menneske. Samfundslitteratur Generelt om musik og sundhed: Senter for musikk og helse på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Hjemmeside: senter_for_musikk_og_helse 5

6 VELKOMMEN TIL FUKs SOMMERSKOLE 2014! 26. JULI TIL 1. AUGUST 2014 PÅ RØNDE HØJ- OG EFTERSKOLE INTENSIV UNDERVISNING I KORDIREKTION OG KOR- LEDELSE FOR BØRNE- OG UNGDOMSKORDIRIGENTER! Folkekirkens Ungdomskors Sommerskole er et tilbud til alle korledere, der arbejder med eller kunne tænke sig at arbejde med børne- og ungdomskor. I 6 intensive dage retter al fokus og energi sig imod kordirektion og korledelse i teori og praksis. Mad og mellemmåltider sørger højskolens gode køkken for, og aftener og pauser skaber rum for workshops, kollegiale snakke og korsang. På sommerskolens 2 korlederhold arbejdes individuelt med indstuderingsog slagteknik samt metodik, og alle kursister får dagligt lejlighed til at arbejde med holdets faste øvekor (ligestemmigt kor). Sommerskolen tilbyder desuden fællestimer, hvor der undervises og vejledes i repertoire, klangdannelse, hørelære, opvarmning, korlederskab m.m. Hertil kommer tilbud om solosang og mulighed for at deltage i bodyworks. FUKs sommerskole afsluttes med en uformel præsentationskoncert i Thorsager Rundkirke torsdag aften. ELSKER DU AT SYNGE I KOR? SÅ KOM OG SYNG MED PÅ FUKS SOMMERSKOLE! Kom og bliv undervist af nogle af landets dygtigste instruktører i sang, kor og hørelære sammen med unge fra hele Danmark, der som du selv brænder for at synge og udvikle sig musikalsk. Hver dag byder på masser af undervisning på små hold, hvor du synger sammen med andre på din egen alder og niveau. Der undervises i kor, ensemblesang, sang/solosang, hørelære og bodyworks, og der bliver også tid til sociale aktiviteter, udfl ugter, bytur og snak på værelset. Man kan komme alene eller sammen med nogle fra sit kor, men Sommerskolen er ikke for hele kor med deres korleder. Derimod må man gerne hente hjælp og inspiration fra sin korleder, når man tilmelder sig. På sommerskolen sørger lederne for, at alle er med i fællesskabet. TILMELDING Tilmelding til FUKs Sommerskole skal ske senest den 1. maj 2014 på Sommerskolen starter lørdag den 26. juli 2014 kl og slutter fredag den 1. august kl Pris Korledere kr.* Korsangere kr.* (Min. alder 13 år) Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer, indkvartering og alle måltider. Korledere bor på enkeltværelser inkl. linned. Korsangere bor på fl ersengsværelse og medbringer selv sovepose o.a. Betaling skal ske ved tilmelding. Sted Rønde Høj- og Efterskole, Skolevej 2, 8410 Rønde Kapacitet Ca. 80 korsangere og 25 korledere. Først-til-mølle-princippet gælder. Information Tlf eller *) Deltagelse i FUKs sommerskole forudsætter medlemskab af FUK. Privatpersoner kan tegne et personligt medlemskab for kr. 200/år. Læs mere om medlemskaber på 6

7 INSTRUKTØRER PÅ FUKs SOMMERSKOLE 2014 Basiskorledelse Instruktør: Dorte Bille Dorte Bille er uddannet Almen Musikpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1986 med efterfølgende studier i Ungarn. Hun er i dag korleder og dirigent for MidtVest Pigekor. Dorte har stor erfaring som underviser og fungerer i dag bl.a. som sangkonsulent i Find din stemme, et opkvalifi ceringsforløb for musiklærere i grundskolen. Hun har virket som gæstelærer i musik og bevægelse ved Det Jyske Musikkonservatorium og er forfatter til bogen Årets gang i Spirekoret samt medforfatter til bøgerne Rygsækken en bog om børn, musik og bevægelse og Kormetodik (FUKs læreplaner 2007). Dorte underviser desuden i hørelære og har fungeret som stævnedirigent ved korstævner for børnekor i hele landet. Videregående korledelse Instruktør: Peter Hanke Peter Hanke er uddannet som musikleder (kor- og orkesterledelse) fra Det kgl. danske Musikkonservatorium hos Jorma Panula, Frans Rasmussen og Dan-Olof Stenlund samt fra musikvidenskab ved Københavns Universitet. Peter underviste fra i korledelse for organister på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og var i perioden kunstnerisk leder for Center for Kunst og Lederskab ved Copenhagen Business School. Han er stifter af Kammerkoret Carmina og har gæstedirigeret en lang række kor og ensembler nationalt og internationalt. Peter er meget efterspurgt som underviser og er i dag kunstnerisk leder af Voces Academy, der har udviklet et åbent og ambitiøst læringsmiljø for kordirigenter på fl ere niveauer. Her kan både begyndere og erfarne inspirere hinanden i en søgen efter at beherske godt korarbejde, effektive prøveformer og følsomt musikalsk lederskab. Ensemblesang Instruktør: Sigrid Damsager Sigrid Damsager er uddannet kordirigent fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hun er fast dirigent for Nyköpings Kammarkör og har siden 2013 været dirigent for FUKs Landskor. Sigrid er selv en erfaren korsanger og har sunget i kor hos dirigenter som bl.a. John Høybye, Michael Bojesen, Søren Birch og Gustaf Sjökvist. Desuden har hun i 2008 stiftet Vokalensemblet Nordenlyd, et ensemble med bare fem sangere, hvor hun er medsyngende kunstnerisk leder. Hørelære Instruktør: Clara Smedegaard Clara Smedegaard er uddannet Almen Musiklærer fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har siden 2005 været ansat på sangskolen ved Sankt Annæ Gymnasium, hvor hun underviser eleverne i hørelære og stemmedannelse. Clara er dirigent for Sankt Annæ Spirekor og arbejder bl.a. med hørelære og solfa som en integreret del af korarbejdet. Clara har desuden stor erfaring som korog kirkesanger. Sang Instruktør: Lene Farver Lene Farver er uddannet sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og har en omfattende karriere som opera- og koncertsanger. Lene er en erfaren sanglærer og har bl.a. har været tilknyttet Den Jyske Sangskole og Christianskirkens Kor. Hun er i dag ansat ved Haderslev Domkirke som sang- og klangcoach og er fast tilknyttet FUKs Landskor som sanglærer og stemmesagkyndig. Sang Instruktør: Cille Buch Cille Buch er uddannet sanger fra solistklassen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og diplomuddannet sangpædagog. Cille er i sit arbejde særligt optaget af at formidle klassisk musik til børn og unge og hun er én af hovedkræfterne bag ensemblet Salto- Mortale, der arrangerer musikforestillinger særligt for børn og unge. Hun er i dag sangpædagog DR Pigekoret og DR Juniorkoret og er efterspurgt som sangpædagog i forbindelse med korstævner og kurser. Bodyworks Instruktør: Ditte Meisler Ditte er uddannet musicalperformer fra Det Danske Musicalakademi i Fredericia og har mange års erfaring som underviser i musicalsang med fokus på at integrere krop og stemme via afspænding og fysiske øvelser inspireret af yoga, pilates og dans. Hun har erfaring som vocal coach og har medvirket som sanger/dansker/skuespiller i bl.a. Jesus Christ Superstar på Folketeatret og Chess i Tivolis Koncertsal. 7

8 NYE NODER NODE KASSEN - lad dig inspirere... BILLIGT & NEMT Vi har sammensat tre nodekasser til organister. Kassen vil indeholde nye udgivelser fra ind- og udland. BLAND SELV eller vælg HELE KASEN MED EKSTRA GOD RABAT BASIS Fokus på gudstjenestemusik. Præ- og postludier og salmeforspil - også titler kun for manualer. KONCERT Fokus på koncerstykker, men indeholder også gudstjenestemusik. LUKSUS En skøn blanding fra Basis- og Koncertkassen. Vi har sammensat tre nodekasser til korledere. Kassen vil indeholde nye udgivelser fra ind- og udland. BLAND SELV eller vælg HELE KASEN MED EKSTRA GOD RABAT BØRN Nemme ét- og tostemmige satser hovedsageligt på dansk UNGE To-, tre- og firestemmige satser til ungdomskor. Både verdslige og kirkelige satser BLANDET Musik for blandede kor (SATB). Værker af forskellig sværhedsgrad og længde. Hovedsageligt til kirkekor. ORGEL KOR LÆS MERE OM DET NYE KONCEPT PÅ: facebook.com/noderdk Stormgade Esbjerg Denmark

9 ER DU DEN NYE SANGER I FUKs LANDSKOR? FUKs Landskor består af dygtige korsangere fra hele Danmark. Koret, der dirigeres af Sigrid Damsager, mødes 6 gange årligt til en korweekend, som afsluttes med en koncert. Hvert år arrangeres også en sommertur og koret har hidtil indspillet 3 cd er. At synge i Landskoret giver masser af fantastiske musikalske og sociale oplevelser! FUKs Landskor er for sangere mellem 12 og 22 år. Man skal bestå en optagelsesprøve for at komme med i koret. I 2014 kan man opleve Landskoret her: 27. april kl i Ulkebøl kirke 14. juni kl i Helligåndskirken i Aarhus (FUKs Årsmøde) 2. august kl i Budolfi kirke (Ålborg Domkirke) 2. august kl i Lemvig kirke 3. august kl i Odense Domkirke (Højmesse) 28. september i Hyltebjerg kirke (Vanløse) MELD DIG TIL OPTAGELSESPRØVE! Torsdag den 24. april kl i Roskilde Fredag den 25. april kl i Fredericia Lidt om prøven Ved optagelsesprøven er der først fælles opvarmning. Herefter skal du til en individuel prøve, hvor du skal synge en salme (du kan vælge mellem tre forskellige kendte salmer). Du bliver også testet i stemmeomfang, gehør og nodelæsning. Man skal møde velforberedt til prøven. Du kan helt sikkert få hjælp til forberedelsen hos din korleder. Senest 1 uge efter prøven får du at vide om du er optaget i koret og så kan du være med allerede fra den næste korweekend! Til korlederen FUKs Landskor er et tilbud til dine korsangere fra 12 år, og vi håber at du vil hjælpe med til at de får kendskab til koret, som her i foråret har ledige pladser. Det er et krav i Landskoret, at sangeren fortsat synger i sit hjemkor. Dvs. at projekter med hjemkoret prioriteres før Landskoret, og korweekender o.a. styrer altid uden om højtiderne. Som korleder mister man altså ikke dine dygtige sangere. Tvært imod vil de i Landskoret opleve at synge i kor og udvikle sig musikalsk på en anderledes facon, der stiller store krav og giver dem nye færdigheder, som de kan bruge positivt i hjemkoret. Korledere der har sangere med i Landskoret fortæller, at det er en stor gevinst for hjemkoret når en sanger pludselig rykker og udvikler sig. For Landskorets arbejdsform kræver, at den enkelte sanger er moden og engageret og indstillet på at yde en stor arbejdsindsats med bl.a. hjemmeøvning. Du kan læse meget mere om optagelsesprøven og FUKs Landskor på Her kan du også tilmelde dig optagelsesprøven. Har du eller dine forældre spørgsmål er I velkomne til at kontakte: Anne Lise Quorning, Tlf

10 KOR I UDKANTSDANMARK 10 ET KORLEDERPORTRÆT OG ET PERSPEKTIV PÅ FOLKESKOLEREFORMEN Vi er langt ude på landet i Thy, nærmere bestemt i landsbyen Koldby i Hørdum og Skyum sogne, og her har korleder Bente Lind Bliksted drevet et omfattende korarbejde i nu 16 år. Er man barn eller ung i Koldby, så kan man foruden at synge i kor vælge mellem at gå til fodbold, håndbold, gymnastik eller spejder; for i Koldby er der tre samlingspunkter: skolen, hallen og kirken. Koldby skole går til 6. klasse. Fra 7. klasse kører børnene med skolebus til Snedsted skole. Bente kender bustiderne og ved hvornår Koldby-børnene står af bussen og når de første ankommer ved tiden er der lektiecafé i kirkecenteret. Her kan man hygge sig, lave lektier, skrive stil eller øve sig lidt, indtil der er korprøve for pigekoret kl Gymnasiepigerne kommer helt fra Thisted, og de når lige hjem til korprøvestart. Om torsdagen har Bente en aftale med fritidsordningen på Koldby Skole om at hente og bringe spirekorsbørn ( klasse). De bliver hentet fra SFO en kl. 14 og afl everet igen kl. 15, så de kan blive hentet dér af deres forældre. Senere på dagen har Bente korprøve med juniorkoret, som består af børn fra 4. til 6. klasse. Ved spirekor- og juniorkorprøverne kommer der sangere fra pigekoret og giver en hånd med. Menighedsrådet betaler dem et lille honorar pr. gang og Bente fortæller, at de er fantastiske forbilleder for de små for de elsker at synge i kor, og de kan både bruge kopimaskinen og spille klaver! Torsdag aften øver Bente med voksenkoret. I alt møder hun 80 sangere på en uge. Heraf 60 børn og unge. I Koldby er der tre samlingspunkter: skolen, hallen og kirken. I en lille by som Koldby er samarbejde og praktisk tilgængelighed en forudsætning for, at man kan bevare et velfungerende forenings- og fritidsliv. Skolen er knudepunktet, og man arbejder sammen på tværs af foreningerne så man undgår at lægge

11 Sangerne i pigekoret er fantastiske forbilleder for de små for de elsker at synge i kor, og de kan både bruge kopimaskinen og spille klaver! BENTE LIND BLIKSTED aktiviteter oveni hinanden. Thisted Musikskole tilbyder klaverundervisning på Koldby Skole, og det er Bente, der underviser. I nabobyer fx Bedsted, hvor skolen også går til 6. klasse er der ikke nogen børn, der spiller klaver, for der kan man ikke gøre det på skolen. Koldby Skole har planer om et pilotprojekt, hvor der oprettes en såkaldt forenings-sfo. Tanken er at SFO en samarbejder direkte med de lokale foreninger og bidrager til at uddanne unge-trænere fra de ældste klassetrin. Forenings-SFO en skaber også mulighed for, at der kan sendes en pædagog med ud i fritidstilbuddene. For at styrke samarbejdet er der etableret en årlig foreningsmesse, hvor foreningerne møder eleverne på skolen og laver aktiviteter hele dagen. Børnene deltager i alle aktiviteter på skift og kommer derfor både omkring kor og fodbold. Bente Lind Bliksted er klar over, at folkeskolereformen og den længere skoledag vil få betydning for hendes korarbejde, men hun glæder sig over, at hun allerede nu har så veletableret et samarbejde med skolen. For på den måde er der masser at bygge videre på, når reformen træder i kraft efter sommerferien Børnene i spirekorsalderen vil på Koldby Skole få fri kl. 14, så Bente forventer at spirekorsprøven må starte lidt senere end hidtil. Pigekorsprøven skal også fremover starte senere. Hun vurderer selv, at hun med sine mange kor står stærkt i forhold til de ændringer som reformen vil medføre, fordi hun har så mange sangere. Ifølge Bente, så er det afgørende at korprøven hænger godt sammen med børnenes praktiske hverdag. Da overbygningen på Koldby Skole blev nedlagt i 2010 var hun bekymret for at miste sine sangere, men sangerne i pigekoret har holdt ved også efter at de er startet i gymnasiet. I koret er man nemlig stadig sammen med sin gamle klasse, som jo efter 6. klasse bliver splittet op og fordelt ud på fl ere spor. Og det har meget stor betydning for sangerne at komme hjem til korprøve hos Bente i Koldby. Bentes mand døde alt for tidligt i november Bente fortæller, at pigerne fra pigekoret fulgte med og bakkede op i alle månederne op til og at de på eget initiativ og uden at Bente skulle foretage sig noget sang The Rose til begravelsen. Som Bente siger: Jeg er heldig og man får jo så meget tilbage. MWJ/14 Uddannet i 1989 fra Vestervig Kirkemusikskole hos Erling Lindgren, Erling Thomsen og Bent Frederiksen. Bente havde ingen erfaring med børnekor før hun startede på kirkemusikskolen. Hendes første stilling var som organist i Hassing/Villerslev/ Visby. Her havde præsten 4 børn alle piger, så han ønskede at Bente lavede kor. Det gjorde hun så hjemme i sin egen stue med de 3 af præstens egne børn + 3 mere. Der fandt hun ud af at det var sjovt. Herefter kom hun til Hvidbjerg Kirke, hvor hun også havde kor og siden 1998 har hun været ansat som organist og korleder ved Hørdum og Skyum Kirker i Thy. Læs mere om Hørdum-Skyum Kirkekor på 11

12 5 9 ( ) 12

13

14 MED KORET PÅ REJSE EUROPA CANTAT XVIII, 2012 af Frederikke Lindum Trolle-Christensen og Henrik Colding-Jørgensen, Kildebrønde Sogns Pigekor Vi sidder i den stærke sol, lidt tilfældigt spredt ud, nogle på kantstenene, andre på den lille fortovscafés stole. Det er lidt over middag, og vi er i god tid. Egentlig er vi på vej til generalprøve i Chiesa di San Domenico i Torino; men da vi skråner over den lille middagssøvnige plads, ser vi en lille café der har åbent, og så er der ingen tvivl: Is og kaffe! Det er stilhed før stormen. I fem dage har vi sunget timers korsang om dagen, det meste af tiden i et stort ligestemmigt kor. Vi deltager i en gruppe på 74 meget øvede sangere, de fl este mellem 15 og 30 år, fra Italien, Spanien, Singapore, Tyskland, Holland, England og altså Danmark. Dirigenten er den norske Anne Karin Sundal-Ask og repertoiret er spændende værker af Poulenc, Durufl é, Busto, Kodaly, Nystedt og Gjeilo. Vi går ind, og vores gruppe prøver i kirken, skiftevis med en anden stor korgruppe, som bagefter skal opføre Palestrinas Missa Papae Marcelli. Kirken er stor, men der er ikke så mange sidelokaler tilgængelige; vi får dog spist nogle småkager, drukket lidt af vandfl askerne og skiftet til de nye sorte koncertkjoler. Udenfor Chiesa di San Domenico dannes efterhånden en lang kø, og da dørene åbnes, fyldes den store kirke hurtigt. Der er over tusind tilhørere, og koncerten optages på tv af RAI TRE. Europa Cantat er en enestående oplevelse. En særlig stemning gennemsyrer værtsbyen under hele festivalen; den glemmer man aldrig, når man først én gang har deltaget. På vej rundt i byen hører man korsang fra forskellige bygninger, selv ud på de små timer. I Torino deltog over korsangere, fordelt på 100 deltagende kor og et stort antal enkeltpersoner. Der var over 40 store korgrupper foruden vores egen. Tidligere på ugen holdt vi en halv koncert på egen hånd i Chiesa di Francesco da Paola, en smuk gammel kirke på et af Torinos hovedstrøg. Optakten var noget af et forhindringsløb, for det var ugen igennem umuligt at få et øvelokale; vi havde slet ikke kunnet øve vores program siden afrejsen hjemmefra. Vi crashede resolut et lokale inde bagved, måske et lille andagtsrum; en brochureholder blev omdøbt til nodestativ, frem med stemmegafl en, og så dyb, seriøs koncentration i 20 minutter. Det blev vellykket, og vi fi k stort bifald fra den overfyldte kirke, især efter slutnummeret, Knud Jeppesens Han har grundlagt en stad. Bagefter måtte vi i byen og have både is og pizza, så sindsroen kunne genoprettes. Byen i sig selv er et spændende kulturmøde, med mange smukke kirker, historiske bygninger, parker og pladser. En aften gik vi til friluftskoncert på den smukke Piazza san Carlo. Der blev indledt med Open Singing, hvor publikum, der stående fyldte hele pladsen, sang fl ere numre fra stævnets korbog. Der var Open Singing hver dag et sted i byen. Her kan alle deltage, både kor og enkeltpersoner, og det er en af de særlige traditioner ved Europa Cantat. Der var også 5-10 korkoncerter hver dag, rundt omkring i byen og omegnen. Rejsen var en stor fælles satsning for os som kor, og vi forberedte os intenst i lang tid. Næsten alle korsangere var med. For at spare(!) fl øj vi til Milano og kørte videre til Torino i en lejet bus. Logi fi k vi på et kollegium eller vandrerhjem i et fredeligt kvarter; inde i byen, men ikke helt i centrum. Der var bl.a. en stor gårdhave, hvor vi efter dagens aktiviteter kunne nyde den mørke, sydlandske aften. Morgenmad var i vores tilfælde kaffe og croissant (eller lignende) i en lille café i nærheden. Næsten alle de øvrige måltider fi k vi i nogle store telte, der var rejst på græsset i Kongens Have (Gardini Reali). Der var mange sangere i gadebilledet, når vi nærmede os spisetid. Dette var nogle indtryk fra vores Europa Cantat i Torino. Andre havde helt andre oplevelser; der foregår så mange ting samtidig på de store stævner, at ingen kan danne sig et overblik. Kildebrønde Sogns Pigekor har fl ere gange været det eneste danske kor på Europa Cantat. Denne gang deltog, ligesom i Utrecht tre år tidligere, også Nørrelandskirkens Kor fra Holstebro. Men hvorfor ikke fl ere? FAKTABOKS Europa Cantat slog sig for tre år siden sammen med Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände og fi k offi cielt det nye, lidt besværlige navn: European Choral Association Europa Cantat. Læs mere på 14

15 En tur i byen. Fire sangere på Piazza Castello. Foto: Sarah Bruun Rasmussen Vores koncert i Chiesa di san Francesco da Paola. Foto: Poul Damgaard Europa Cantat er en enestående oplevelse. l En særlig stemning gennemsyrer værtsbyen under hele festivalen; den glemmer man aldrig, når man først én gang har deltaget. Afslutningskoncert i Chiesa di San Domenico Kirkerummet, set oppefra under koncerten. Afslutningskoncert i Chiesa di San Domenico Korgruppen er linet op bagerst i kirken, klar til at gå ind. En af vores sopraner går forrest. Vi crashede resolut et lokale inde bagved, en brochureholder blev omdøbt til nodestativ, frem kom stemmegaflen og så dyb, seriøs koncentration i 20 minutter. 15

16 ER VI LIGE FØR LUKKETID I FORHOLD TIL DEN ÅBNE SKOLE? SEKRETARIATSLEDER, MARIA WINTHER JØRGENSEN, SKRIVER OM FOLKESKOLEREFORMEN Efter sommerferien vil en væsentlig større del af danske folkeskoleelevers vågne tid være optaget af skolegang. Dét og meget andet er resultatet af den skolereform, som træder i kraft efter sommerferien Her på sekretariatet får jeg løbende henvendelser fra korledere, der ønsker at høre nyt om reformen eller som spørger til om FUK som interesseorganisation har særlige planer i relation til reformen. Svaret er ja, for FUK kan som interessefællesskab først og fremmest skabe netværk mellem alle dem, der arbejder med børne- og ungdomskor, og som vil blive berørt af, at skoledagen fra august 2014 kommer til at se anderledes ud. På FUKs årsmøde 2014 er der derfor lagt op til at vi kan dele vores viden om reformen og vores erfaringer med skole/kirkesamarbejde med hinanden. For at skabe baggrund for debatten er inviteret en skoleleder, der også er engageret korsanger, samt en formand for en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder målrettet på at ruste sine medlemmer til at gå i dialog med skolerne. Der udover så er det intentionen at medlemmer af hovedbestyrelsen samt FUKs korkonsulenter og jeg selv udarbejder et informationsmateriale, som Det er således en væsentlig del af reformen, at andre fagligheder inviteres ind i skolen for i samarbejde med faglærerne dér at skabe nye undervisningstilbud. kort og klart fremhæver de læringsmæssige perspektiver ved korsang og som gør rede for hvad kirkekorsarbejdet består i. Materialet kan tjene som inspiration til at gå i dialog med sin(e) lokale folkeskole(r). Hvordan og med hvilket afsæt bliver op til hver enkelt. For i praksis er det umuligt at sige noget konkret om, hvad der kommer til at ske på den enkelte skole efter sommerferien. Reformen også kaldet den åbne skole udfolder sig i høj grad som et lokalt projekt, som skal finde sin form mellem den enkelte skole og de omgivende organisationer og faglige aktører. I november 2013 deltog jeg sammen med Mie Korp Sloth, som er korleder ved Hillerød Kirke, i et møde i Undervisningsministeriet, hvor en række organisationer var inviteret i anledning af reformen. Vi havde som alle øvrige håbet at få udstukket retningslinjer for, hvordan man som organisation bedst kan agere i forhold til reformen. Og for os fra FUK var det også naturligt at stille spørgsmålet om, hvordan man med et kirkeligt tilhørsforhold kan forvente at blive mødt, hvis man kontakter skolen altså om man risikerer at få at vide, at der ikke er mulighed for samarbejde, fordi skolen vil forholde sig neutral. Men på mødet blev det klart, at den slags afgørelser skal tages på et lokalt plan; dog er skolerne forpligtet på at stille sig åben over for alle interessenter, også kirkelige. Reformen vil fra næste skoleår betyde, at korsangere i mellemskolen og udskolingen formentlig kan få problemer med at nå til korprøve før kl Derfor bør man som korleder og menighedsråd tænke nyt, både i forhold til planlægning af korprøvetiden, men også gerne i forhold til at etablere et samarbejde om korsang i skolen. Blandt mulighederne kan være, at man indgår samarbejder med faglærere, tilbyder kor-forløb, valgfag, eller måske endda fl ytter korprøven til skolen. Det er således en væsentlig del af reformen, at andre fagligheder inviteres ind i skolen for i samarbejde med 16

17 Jeg kan kun opfordre til, at man som korleder og sammen med sit menighedsråd tager en snak med sin lokale skoleledelse hellere nu end senere. faglærerne dér at skabe nye undervisningstilbud. Generelt er formaliteterne omkring de udefrakommende aktørers bidrag til den åbne skole endnu ikke på plads. Aftaler omkring afl ønning, arbejdsgiverforhold og timetælling står stadig åbne. Det eneste man kan sige med sikkerhed i forhold til reformen er, at de kommende år vil være præget af eksperimenter og forsøgsordninger omkring indholdet af den udvidede skoledag. Langt hovedparten af skoletiden vil være optaget af almindelig fagundervisning, men både i forhold til fagundervisningen og det nye fænomen understøttende undervisning vil der være mulighed for at indgå samarbejder mellem skole og kirke. Her spiller både korledere, præster og menighedsråd en afgørende rolle og det vigtigt at man som kirke er lydhør overfor de initiativer der igangsættes på skolerne. Generelt oplever jeg en bekymring for at komme for sent i forhold til at de forandringer der sker i børnenes skoledag. Jeg kan kun opfordre til, at man som korleder og sammen med sit menighedsråd tager en snak med sin lokale skoleledelse hellere nu end senere. Dels for at høre, hvad der lægges af planer for undervisningen efter sommerferien og dels for at gøre opmærksom på det lokale korarbejde. Der er allerede mange eksempler på skoler, der går engageret ind i et samarbejde omkring kortilbud og korundervisning. Det skal vi høre mere om på FUKs årsmøde 2014 og derudover vil jeg opfordre jer i kredsene til at dele erfaringer og viden med hinanden. VELKOMMEN TIL FUKS ÅRSMØDE 2014 HELLIGÅNDSKIRKEN, AARHUS V Program Ankomst og morgenbuffet Velkomst og fællessang Repræsentantskabsmøde Frokost* TEMA: Folkeskolereformen Hvilken betydning forventes reformen at få for kirkekorene i fremtiden, og hvordan kan man som korleder agere og indgå i skole/ kirke-samarbejder? Oplæg v/ bl.a. Skoleleder og formand for Dansk Amatørmusik, Ulrik Hedegaard Formand for Landsgardeforeningen, Henrik Thiesen. Der serveres kaffe undervejs Koncert med FUKs Landskor, dir. Sigrid Damsager Slut *) Sidst i frokostpausen er der mulighed for at overvære en demonstration af Helligåndskirkens hybridorgel Deltagelse i FUKs årsmøde 2014 er gratis! Tilmelding senest 1. juni til Undervisningsministeriet giver via hjemmesiden uvm.dk/den-nye-folkeskole en grundig introduktion til folkeskolereformen. 17

18 KORSATSER TIL KIRKEÅRET ER KLAR TIL BRUG! Databasen med Korsatser til Kirkeåret, som rummer en mængde forslag til kor-repertoire til brug ved gudstjenester kirkeåret igennem, er nu implementeret. Søgemaskinen henvender sig til både børne- og voksenkor og korledere, og repertoiret spænder i niveau fra enkle satser for begynderkor til vanskeligere korrepertoire for op til 6 stemmer. Projektet er gennemført som et samarbejde mellem FUK og Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC) og kan tilgås via Databasen rummer adskillige søgemuligheder: man kan søge på enkelte søndage samt på kirkeårets perioder og højtider, og der er også mulighed for alfabetisk titelsøgning, søgning på salmenummer i Den danske Salmebog, på komponist eller arrangør samt på besætning. På nuværende tidspunkt rummer databasen korsatser. Heraf kan ca. 16% ikke ophavsretsligt beskyttede korsatser frit downloades. Der vil atter i 2014, i perioden juni, blive afholdt studiedage ved Nodebiblioteket, hvor korledere kan fordybe sig i nodebibliotekets materialer og blive introduceret til den nye database. Forhør nærmere vedr. ledig plads og deltagelse på /Hans Chr. Magaard Korsatser til Kirkeåret kan også tilgås via: og Folkekirkens Ungdomskor og FUKs Nodebibliotek indbyder til REPERTOIREGENNEMGANG OG INSPIRATION FOR KORLEDERE, ORGANISTER, SOGNE- MEDHJÆLPERE OG PRÆSTER Fredag den 23. maj kl Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J Tema: Kristendommen skal leges og synges ind Særgudstjenester for børn (børnegudstjenester, familiegudstjenester, spaghettigudstjenester) Instruktør: Deltagerpris: Tilmelding: Helle Krogsbøll 400 kr. (inkl. frokost og kaffe/the) senest torsdag den 1. maj til organist/korleder Winni Kilsgaard på Se mere på 18

19 NYT FRA FUKS UDVALG FOR FAGLIG UDVIKLING (UFU) OG FUKS KORKONSULENTER KORVEJLEDERORDNINGEN UDFASES I 2014 Efter mange overvejelser er det blevet besluttet at udfase Korvejlederordningen ved udgangen af 2014 til fordel for et nyt tilbud om faglig vejledning og inspiration til alle kor og korledere i FUK fra Til det nye vejledningstilbud vil der blive brug for at udvide vores netværk af personer med høje faglige kvalifi kationer eller specialer, som har relevans for korarbejdet. Vi vil gerne have kendskab til kompetencepersoner med spændende vinkler og efterspurgt ekspertise, som vi ikke samarbejder med p.t., og alle medlemmer opfordres derfor til at skrive til hvis man kender til eller selv er den, som vi søger. Der tilbydes stadig korvejledning efter den gamle ordning i hele 2014, og man er velkommen til at ansøge. Der vil komme information om det nye vejledningstilbud fra korkonsulenterne i efteråret. Kontakt for ansøgning om korvejlederforløb eller ved spørgsmål til ovenstående. NOGLE INDTRYK FRA KOR-LEDER-VEJ PÅ LØGUM KLOSTER HØJSKOLE JANUAR korledere og 70 børn satte hinanden stævne en hel weekend for at synge og hente faglig inspiration til kor-hverdagen. Her er lidt dryp fra forskellige korledere: Jeg fi k nogle glade korsangere med hjem. De oplevede at synge i et smukt klingende kor under Elisabeth Holtes dygtige ledelse. Hendes insisteren er forbilledlig og hendes energiniveau er sjældent højt. Og så er hun utrolig sød og imødekommende Gunnel Fagius oplæg var super spændende og yderst relevant også for danske kor. Hun havde fat i noget meget væsentligt omkring opbygning af korsang på en enkel, men effektiv måde også for små kor. Jens Nielsen præsenterede en del af sine egne udgivelser et frisk pust på det rytmiske område Jeg fi k selv tanket op. Muligheden for at skræddersy kurset efter eget behov var rigtig dejligt selv at kunne vælge at ta korsangere med eller ej. Det var rart at gå og suge til sig uden at være i vælten. Nodeudstillingen fra Århus Musik var prikken over iét, fordi man kom hjem med en stor sæk nyt materiale Som altid i FUK-regi var det utrolig hyggeligt. Det er så godt at snakke med kolleger /Doris Kjærgaard, Korkonsulent Nord Kirkemusikkens dag Torsdag den 26. juni inviterer Sjællands Kirkemusikskole til Kirkemusikkens dag på Emmaus galleri og kursus- center i Haslev. I år med særligt fokus på den gode salmemelodi. Ni salmemelodikomponister har sat hinanden stævne og præsenterer hver en af deres egne salmemelodier. Over middag åbnes der for samtale under ledelse af Holger Lissner og Ole Brinth. Herefter er der sangtime, hvor Peter Arendt præsenterer eksempler på salmemelodier fra hele verden. Efter aftensmaden rundes dagen af med salmesangskoncert i Haslev Kirke med Mads Granum og Erik Kolind. Dagsprogram og oplysninger om pris og tilmelding på 19

20 FAGLIG INSPIRATION OG KURSUSDAGE ARRANGERET AF FUKS KORKONSULENTER OG UDVALG FOR FAGLIG UDVIKLING BYG VIDERE PÅ DIT BØRNEKOR LEG OG INSPIRATION FOR KORLEDERE Kurset bygger videre på sidste år Byg dit eget børnekor, men alle kan deltage. Instruktører: Sangpædagog Anette Bo Nielsen, Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen og FUKs korkonsulenter Gitte Preussler og Doris Kjærgaard. 18. august 2014, kl til Løgumkloster Kirkemusikskole eller 22. august 2014, kl til Silkeborg Kirke eller 25. august 2014, kl til Nørrevangskirken, Slagelse Kursusdagen indeholder tre moduler med inspiration til korprøven i børnekoret (2. til 5. klasse): Opvarmning Repertoire Kernesalmer Pris 800 kr. inkl. forplejning Skriv til for tilmelding og nærmere information. Er du stødt på titlerne Music Mind Games, Boomwhackers eller Music Work Out? Er du nysgerrig og glad for at lege? Vil du gerne have musikteorien med til korprøven, så børnene lærer igennem leg? Så er denne dag lige noget for dig! 13. september 2014, kl til Christianskirken i Fredericia eller 27. september 2014, kl til Sjællands Kirkemusikskole Instruktør er Laila Høgild Nielsen, der vil præsentere materiale til musikteoretiske lege. Materialet præsenteres bl.a. gennem fi lmklip, hvor Laila selv underviser forskellige aldersgrupper. Der udover er dagen en legedag hvor deltagerne selv er med i legen! Pris 500 kr. inkl. forplejning Tilmelding senest den 29. august 2014 til 20

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM August 2015 Indhold Velkommen til en ny sæson......3 4. september - Korlederdag Byggesten til Børnekoret...4 7. november - Voksenkorstævne i Jerslev Kirke...5 14. november

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke NOVEMBER 2013 EN LILLE BERETNING fra megakorstævnet lørdag d. 29/9 i Sejs-Svejbæk kirke Lørdag kl 8.45 kørte

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i

Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i Den danske folkekirke er en syngende kirke. I salmesangen møder vi som menighed hinanden og deler og oplever det Gudsord, som for den menneskelige

Læs mere

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010 MasterClass VII i Unge Stemmer Den kropslige glæde i Sangen Herning 3.-7. marts 2010 Forord Den kropslige glæde i sangen - Hvordan oplever publikum musikken og sangerne ved en optræden? Hvordan kan en

Læs mere

MED HJERTET FULDT AF SANG!

MED HJERTET FULDT AF SANG! NR 1 2013 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT MED HJERTET FULDT AF SANG! 1 LEDEREN, november, 2013 Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor Folkekirkens Ungdomskor FUK Sekretariatet FO, Frederiksgade 78 C 8000 Aarhus C

Læs mere

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Sæson 2017/18 Børnekorakademiet Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Kursusoversigt - 2017/18 Børnekor Basis 1 i Aarhus - med Anne

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

NYT FRA KORKONSULENTEN no. 5 0KTOBER 2010

NYT FRA KORKONSULENTEN no. 5 0KTOBER 2010 Folkekirkens Ungdomskor www.fuk.dk Korkonsulent: Hans Christian Magaard Uglevej 16 7100 Vejle Mobil: 26 36 51 23 Mail: korkonsulent@fuk.dk NYT FRA KORKONSULENTEN no. 5 0KTOBER 2010 Til FUK s korledere

Læs mere

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2014. Et repræsentantskabsmøde med en obligatorisk formandsberetning, er altid en kærkommen anledning til at få alle årets aktiviteter op i hukommelsen igen. Der er mange,

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. December 2014

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. December 2014 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet December 2014 Stemmedag for kirkekorsangere i Vodskov... 2 Spirekorstævne med Dorthe G. Frederiksen i Brønderslev... 3 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR. Repræsentantskabsmøde 2014

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR. Repræsentantskabsmøde 2014 FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR Repræsentantskabsmøde 2014 FUK året 2013 1 Årsmødeskrift 2014 for Folkekirkens Ungdomskor Side 3 Program og dagsorden FUKs års- og repræsentantskabsmøde 2014 Side 6 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Forenings-SFO Snedsted Skole

Forenings-SFO Snedsted Skole Forenings-SFO Snedsted Skole - Et nyt tiltag i Thisted Kommune Kære forældre Efter jul skal vi i gang med forenings-sfo ens periode 2 i dette skoleår. Flere af aktiviteterne fortsætter som hidtil, men

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

14. Danske Barbershop Festival

14. Danske Barbershop Festival Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til 14. Danske Barbershop Festival Barbershop og Showsang Lørdag-søndag den 24.-25. marts 2007 i Hillerød Fællesbillede 2006 Mød de mange talentfulde

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Company FUK-NORD Folkekirkens Ungdomskor Årsprogram 2016/2017

Company FUK-NORD Folkekirkens Ungdomskor Årsprogram 2016/2017 Company FUK-NORD Folkekirkens Ungdomskor Årsprogram 2016/2017 2 6 INDHOLD 4 Velkommen til en ny sæson En hilsen fra vores formand Stinne Øllgaard Andersen. 5 Kredsbestyrelsen Oplysninger om hvem der er

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Århus Musiklærerforening. Musiklærerdag, september 2014

Århus Musiklærerforening. Musiklærerdag, september 2014 Århus Musiklærerforening Musiklærerdag, september 2014 Kære musikkolleger Vores kursusfolder ligger nu klar med et godt tilbud om musiklærerdag i september. Efter en lille pause laver vi musiklærerdag

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Den nye folkeskolereform

Den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform DE FØRSTE ERFARINGER Program og logbog 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 17 21 25 29 35 Program for dagen Præsentation af de syv læringskonsulenter Præsentation af inspirationskataloget

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 22. maj 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 22. maj 2014 Blad nr. 2956 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 22. maj 2014 Afbud: Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Ulla Thorbjørn Hansen, Per Vibskov Nielsen Fraværende uden afbud: Paul Bundgaard Dagsorden Beslutning

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke)

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) KIRKEFOLDER Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) Maj 2011 Til alle drenge i 4. klasse og til drengenes forældre 2 Med denne lille folder byder vi jer alle velkommen

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. September 2014

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. September 2014 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet September 2014 Folkeskolereformen... 2 Børnekorstævne i Vodskov... 3 Voksenkorstævne i Nørresundby... 4 Stemmedag for kirkekorsangere... 5 Hyggelig

Læs mere

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Søren Birh: Lille messe or ligestemmigt kor (SSA) og orgel Redaktion: Forlaget Mixtur FUK 15 01 ISMN

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015.

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. Dagsordenens punkt 3. Stk. 2 befaler at bestyrelsen aflægger beretning. Denne beretning skal give et indblik i hvad der er sket i organisationen siden sidste års

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. Maj 2014

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. Maj 2014 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet Maj 2014 Ny formand for FUK Nord... 2 Aktivitetskalender... 2 Korlederdag i Margrethekirken... 3 FUKs Landskor synger koncert i Domkirken...

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Michael Madsen Emborgvej 63 Boes - 8660 Skanderborg - Tel. : 87885200/22127373 www.michaelmadsen.dk

Michael Madsen Emborgvej 63 Boes - 8660 Skanderborg - Tel. : 87885200/22127373 www.michaelmadsen.dk Michael Madsen Emborgvej 63 Boes - 8660 Skanderborg - Tel. : 87885200/22127373 www.michaelmadsen.dk Kære venner Så er det tid til at tilmelde sig BørneMusikTræf 2011! Det bliver denne gang på LangeLand

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2011-2012 Gratis tilbud til musiklærere ved folkeskoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner når børn finder

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer Jeg vil åbne min formandsberetning med at citere fra min egen jubilæumsklumme fra sidste DAMblad. 1972: Danmark får sin første kvindelige regent i 560 år, hendes majestæt dronning Margrethe. Danmark bliver

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

EFTERÅR 2013 KURSER. for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger

EFTERÅR 2013 KURSER. for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger EFTERÅR 2013 KURSER for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger 3 TEMAFTEN FOR FEST- OG UNDERHOLDNINGSMUSIKERE TIL TEMAAFTEN EFTERÅR 2013 FÅR DU EN SMAGSPRØVE PÅ FØLGENDE TRE KURSER: >

Læs mere

Ribe Stift, marts 2014. Kære præster og menighedsråd.

Ribe Stift, marts 2014. Kære præster og menighedsråd. Ribe Stift, marts 2014 Kære præster og menighedsråd. Her følger en lille opdatering på det religionspædagogiske arbejde i stiftet. I det sidste halve år er der sket nogle ændringer på personalefronten.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere