Demokratiets aften. Fem skarpe til den nye borgmester. Medindflydelse. Skolebestyrelsen. er umagen værd. Farvel til en borgmester TEMA DEMOKRATI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokratiets aften. Fem skarpe til den nye borgmester. Medindflydelse. Skolebestyrelsen. er umagen værd. Farvel til en borgmester TEMA DEMOKRATI"

Transkript

1 27. udgave, december 2013 Side 3 Fem skarpe til den nye borgmester TEMA Medindflydelse Side 4 Side 7 Skolebestyrelsen er umagen værd Side 8 Farvel til en borgmester Demokratiets aften Tirsdag den 19. november strømmede danskerne til valgurnerne og sammensatte de nye kommunalbestyrelser. I Vordingborg Kommune stemte 75,4 procent af de stemmeberettigede, hvilket er næsten 9 procent mere end ved kommunalvalget i På selve valgaftenen var alle borgere inviteret til valgcafe på VU, og det benyttede rigtigt mange sig af. Men demokrati er andet end kommunalvalg. I dagligdagen møder du demokratiet mange steder, uden måske at tænke over det. Det sætter vi fokus på i denne udgave af VorNyt.

2 Leder Demokratiet og os TEMA Så har vi overstået kommune- og regionsvalget, og vores demokrati har talt. Derfor kan vi nu sige tillykke til vores nye borgmester Knud Larsen, og til den nye Kommunalbestyrelse, som tiltræder ved årsskiftet. Med valget så tæt bag os er det oplagt at sætte fokus på demokratiet, og hvad det betyder for os. Når vi kigger os rundt om i verden, bliver vi mindet om ikke at tage vores demokrati for givet. Der er mange steder, hvor der ikke er demokrati, og hvor dem som kæmper for retten til at vælge i yderste konsekvens gør det med livet som indsats. Derfor giver vi i denne udgave af Vor Nyt plads til fortællinger om, hvordan demokratiet indgår i vores hverdag og ikke kun ved de formelle valg. Demokratiet er en del af vores kultur og tager form på mange måder - lige fra borgerinddragelse, respektfuld dialog med brugere, over formelle bestyrelser og til når vi spørger børnene i daginstitutionen, hvad de har lyst til at synge til morgensang. Også på vores fælles arbejdsplads Kommunen, møder vi dagligt en afart af demokratiet i form af MED-systemet, hvor medarbejdernes synspunkter medtages i drøftelser og beslutninger. Jeg synes, vi har et fantastisk demokrati i Danmark, og jeg er stolt over at have et job, hvor en vigtig opgave er at værne om det og at give det legitimitet og indhold. For det er i høj grad gennem vores arbejde her i kommunen, at vi bruger det mandat, vi har fået fra de folkevalgte politikere, til at omfordele goder, levere service og til at løfte opgaven som offentlig myndighed. Jeg håber, I alle vil bidrage med hver jeres til at sikre demokratiet liv og opbakning. Jeg vil også benytte denne lejlighed til at sige tak til borgmester Henrik Holmer og til den nuværende kommunalbestyrelse for det gode samarbejde, der har været, og ønske dem som ikke fortsætter god vind fremover. Og så er jul og nytår jo lige om hjørnet. For nogle betyder højtiden nogle velfortjente fridage, ofte i selskab med familie, børn og venner. For andre er jul og nytår arbejdsdage. For på rigtigt mange områder skal kommunen være til stede og kunne træde til, uanset om det er jul, nytår eller en anden højtid. For eksempel indenfor ældre- og hjemmeplejen, hvor nogle af vores ansatte sørger for, at også ældre og syge får en god jul. Men uanset om du er på arbejde eller har fri, så vil jeg gerne slutte med at takke alle medarbejdere for jeres indsats i løbet af 2013 og ønske jer alle samt jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt og fornøjeligt nytår. Lau Svendsen-Tune Kommunaldirektør VorNyt december 2013 Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt, John Nielsen, alle fra Fællessekretariatet samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra Biblioteket. Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox. Grafisk produktion: Pihl grafisk design Trykkeri: Grafikom A/S. Trykt på Cyclus Print, som overholder kravene i Svanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir. Oplag: stk. Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen på tlf Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 3. februar 2014 Kontakt redaktionen på eller tlf , eller Næste nummer forventes at udkomme i marts 2014.

3 TEMA Knud Larsen, Vordingborg Kommunes nye borgmester. Fem skarpe til den nye borgmester Forhandlingerne efter kommunalvalget den 19. november førte til en aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, som sætter venstres Knud Larsen i borgmesterstolen fra nytår. Vi har stillet den kommende borgmester fem spørgsmål: Hvad er din vision for Vordingborg Kommune de næste fire år? Min vision er at vi får bedre skoler, mere erhvervsliv, flere job og at vi bliver bedre til at tiltrække nye borgere. Hvor ser du de største udfordringer for organisationen Vordingborg Kommune? En af de helt store udfordringer er at få de penge vi nu engang råder over til at strække længst muligt i takt med borgernes krav om bedre og øget service. Det vil sige, at vi skal kunne levere en bedre service for de samme penge. Hvordan vil medarbejderne mærke, at vi har fået ny borgmester? Medarbejderne vil opleve en synlig politisk ledelse, som sætter en retning for udviklingen og for hvad vi vil. Men det vil selvfølgelig ske, med respekt for medarbejderne og for deres synspunkter. Vordingborg Kommune arbejder jo værdibaseret. Hvad er de vigtigste værdier for dig som den øverste leder af organisationen? Min vigtigste værdi er samarbejde. Vi skal have fornuften i højsædet og mindre bureaukrati. Som liberal sætter jeg også stor pris på respekt og venlighed, og på at der er valgmuligheder. Det gælder også, når der kommer indstillinger fra administrationen. Hvordan ser du udviklingen i kommunerne de næste fire år? Der er ingen tvivl om at økonomien i kommunerne vil være stram, også i årene fremover. Og en stram økonomi stiller store krav til kommunernes evne, mod og vilje til at prioritere udgifterne. John Nielsen Den nye Kommunalbestyrelse Ved kommunalvalget tirsdag den 19. november sammensatte vælgerne den nye Kommunalbestyrelse således: A - Socialdemokraterne Martin Leider Olsen Mette Høgh Christiansen Kurt Johansen Thorbjørn Kolbo Mikael Smed Poul A Larsen Vibe Bøgvad Michael Larsen B - Radikale Venstre Birgitte Steen Jørgensen C Det Konservative Folkeparti Thomas Christfort - Formand for Teknik- og Miljøudvalget, formand for Havneudvalget F SF Socialistisk Folkeparti Else-Marie L. Sørensen Peter E. Jonassen O Dansk Folkeparti Yvette Espersen Heino Hahn 1. Viceborgmester, formand for Socialudvalget John Pawlik Formand for Kultur-, Idrætsog Fritidsudvalget Per Stig Sørensen Formand for Børn og Unge-udvalget, Formand for Havnebestyrelsen V Venstre Danmarks Liberale Parti Knud Larsen Borgmester, Formand for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Eva Sommer Madsen Formand for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Kim Petersen Formand for Sundhedsog Psykiatriudvalget Michael Seiding Larsen Bo Manderup Brit Skovgaard Laura Sø Nina Møhler Asger Diness Andersen Formand for Erhvervsudvalget Jørn Elo Hansen Kirsten Overgaard Formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget Ø Enhedslisten De Rød-Grønne Helle Mandrup Tønnesen Tage Vestergaard 2 3

4 TEMA Medarbejderrepræsentanter kan bidrage med nye vinkler og input til beslutninger. Medindflydelse resultat af en arbejdskultur præget af demokrati og tillid Langt de fleste mennesker vil gerne have en eller anden form for medindflydelse på deres eget liv, og dermed også på de vilkår og rammer der er for deres arbejdsliv. I Vordingborg Kommune har vi ligesom på andre arbejdspladser opbygget et formelt system, så alle kan få medindflydelse. Vi har vores lokaludvalg, vores MED system. Måske tænker du ikke på i hverdagen, at du på demokratisk vis har været med til at vælge de medarbejderrepræsentanter, som på dine vegne har medindflydelse på mange af de større forandringer, som din arbejdsplads er midt i. Hvis din arbejdsplads f.eks. skal løse nogle nye opgaver, som betyder, at der skal flyttes rundt på medarbejdere eller lignende, så tager din leder en snak med lokaludvalget, hvor hun fortæller om sine forslag til, hvordan det skal organiseres. Og lokaludvalget kommer med deres synspunkter og måske bliver der lige opstillet et par ekstra ideer til, hvordan det nye skal organiseres. Måske kommer medarbejderrepræsentanterne med et forslag, der skal undersøges nærmere. Lederen lytter og inddrager de bedste forslag i sin endelige beslutning om organisering af de nye opgaver. Alt dette fungerer hver dag rundt om på alle vore arbejdspladser. MED systemet er ikke demokratisk på den måde, at flertallet kan træffe en beslutning. Det vil altid være ledelsen, der træffer den endelige beslutning, men de demokratisk valgte medarbejderrepræsentanter i MED systemet har masser af muligheder for indflydelse på ledelsens beslutninger. Når MED systemet fungerer godt, er det fordi der over tid bliver opbygget en gensidig tillid mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter. Dialog og tillid Nogle arbejdskollegaer synes måske, at det er spild af tid, at vi bruger tid på dialog om ledelsens planer. De siger det er jo alligevel ledelsen, der bestemmer. Og ja, det er rigtigt og nej, det er ikke rigtigt! Det er rigtigt, at i sidste ende er det ledelsen der bestemmer, og det er dem der har ansvaret for den endelige beslutning. Men det er ikke rigtigt, at dialogen mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsen i MED systemet ikke hjælper. Der er masser af eksempler på, at påtænkte beslutninger bliver anderledes efter en tur i gennem MEDudvalget. Det kan dreje sig om, hvordan beslutningen gennemføres, hvornår det sker og med hvilke midler. Medarbejderrepræsentanter kommer måske med nogle vinkler, som ledelsen slet ikke har tænkt på, eller de supplerer input til de principper, som det hele skal gennemføres efter. I en demokratisk kultur som den danske, er det vigtigt, at der findes formelle organer i en virksomhed, som bidrager til, at der skabes en gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere. Den amerikanske ledelsesguru Stephen M. R Covey siger, at tillid er ikke blot en blød nice-to-have social evne. Det er også en hård skarptsleben økonomisk driver. Hans pointe er, at forandringer sker hurtigst og med færrest omkostninger i et miljø af tillid. Og i en kommune som vores med få penge og mange opgaver, er det super vigtigt, at vi arbejder sammen. Og medindflydelse og gensidig tillid er vigtige for, at vi kan skabe den bedste service til vore borgere og godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Børne- og kulturdirektør, Lisbeth Mogensen

5 TEMA Der mangler kun de sidste detaljer, inden det nye Nyråd Torv kan indvies. På billedet ses Susan Thydal iført en af de grønne jakker med lokalrådets navn og logo, som lokalrådets bestyrelse har på, når de er på gaden. Det nære demokrati Susan Thydal havde aldrig været involveret i foreningsarbejde, lige indtil en dag i 2007 da hun mødte op til den stiftende generalforsamling i Nyråd Lokalråd og kom til at sige noget på mødet. Susan er nu formand for lokalrådet og bruger en stor del af sin fritid på at fremme nærdemokratiet i Nyråd. Det er spændende og dejligt at få indflydelse på, hvad der skal ske i mit eget lokalområde fortæller Susan. Det har taget tid for politikerne, administrationen og os selv at lære, hvad vi kan bruge lokalrådene til, men de sidste par år er der sket en voldsom forbedring i samarbejdet. Forvaltningerne er blevet gode til at huske at informere os, inden de laver nye tiltag i området. Der er også lavet en evaluering af nærdemokratimodellen i slutningen af 2012, som viste, at det helt overordnet går godt. Men der er selvfølgelig altid plads til forbedringer, understreger lokalrådsformanden. Den lokale opbakning Vordingborg Kommune blev efter kommunesammenlægningen i 2007 opdelt i 16 områder med hvert sit lokalråd. Et lokalråd er et åbent forum for områdets beboere, hvor alle møder er åbne og alle kan komme med forslag og idéer til udvikling af området. Lokalrådenes vigtigste opgave er ifølge Susan, at samle stemningen op i lokalområdet og bringe den videre til politikerne. Selvom det går godt med lokalrådsarbejdet i Nyråd, så er det stadig en udfordring at få flere borgere til at involvere sig og tage medansvar for nærdemokratiet. Der kom desværre kun ni borgere til vores sidste generalforsamling. Det kom meget bag på os, for vi plejer at være deltagere. Jeg tror simpelthen at ordet generalforsamling kan skræmme nogen væk. De er måske bange for pludselig at have forpligtet sig på noget bestyrelsesarbejde. Men vi tvinger altså ikke folk ind i bestyrelsen, fortæller Susan med et smil på læben. Men til gengæld har der været rigtig mange til vores borgermøder og dialogmøder, hvor vi mødes med politikerne. Nyråd lokalråd forsøger at være meget synlige i lokalområdet. Vi deltager i mange lokale arrangementer og afholder ofte borgermøder for at fange stemningen og vise, hvem vi er fortæller Susan. Lokalrådet har også lavet en Facebook-side med næsten 200 likes, hvor de flere gange om ugen skriver små nyheder om lokalrådets arbejde og lokale arrangementer. Lokalrådet giver resultater Selvom vi i forvejen har et kommunalt selvstyre, så mener Susan dog alligevel, at lokalrådene har sin klare berettigelse. Vi har tæt kontakt til kommunens forvaltninger. Vi ved som regel altid, hvem vi skal ringe til og vores henvendelser bliver altid taget meget seriøst fortæller Susan. Nyråd Lokalråd har været involveret i rigtig mange projekter: Åbent hus med lokale kunstnere og portvinssmagning i det nyistandsatte bryggeri, opsætning af hjertestarter og et samarbejde med Stensved Lokalråd om en mountainbikerute ved Kulsbjerg er blot nogle få af eksemplerne. Susan fremhæver selv forskønnelsen af Nyråd Torv som en af succeshistorierne. Det var nemlig nogle borgere, som fik ideen. Planen blev lavet af en arbejdsgruppe og lokalrådet holdt møder med Vej og Trafik og politikerne i dialogudvalget. Vi har også selv udvalgt det firma, som skal levere de multifunktionsmøbler, som skal stå på torvet. Vi har haft et forbilledligt samarbejde med Vej og Trafik fortæller Susan. Det har taget meget energi og kræfter, men nu er vi snart i mål med projektet. Vi holder en stor fest, når torvet skal indvies. Jeg er sikker på, at det vil skabe opmærksomhed omkring lokalrådets aktiviteter, fastslår den meget engagerede og ukuelige lokalrådsformand. Thomas Uhlenfeldt 4 5

6 TEMA Mads Brinck Lillelund sammen med sønnen Thorbjørn. Det er umagen værd at være aktiv i skolebestyrelsen VorNyt har talt med Mads Brinck Lillelund, som bor i Nyråd og er valgt ind som menigt medlem i skolebestyrelsen for Kulsbjerg Skole. Mads har tre børn: Thorbjørn, 14 år, (8. klasse i Stensvedafdelingen) Asbjørn 12 år (5. klasse i Nyrådafdelingen) samt Birk, 2 år, der går i dagpleje i Nyråd. Min indgangsvinkel til skolebestyrelsen var frustration over skolereformen og manglende information fra kommunen. Samtidig hørte vi, at Vintersbølle Skole og Mern og Stensved skulle sammenlægges, og at vores børn ikke længere skulle rykke fra Nyråd til Marienberg Skole, men fremover skulle flytte til Stensved-afdelingen. Alt sammen indgribende i vores hverdag, uden at vi som forældre følte os godt nok informeret. Kulsbjerg Skole dækker over tre afdelinger (Nyråd: kl, Mern: kl og Stensved: kl), det samme gør skolebestyrelsen. Vi afholder møder på skift på de tre afdelinger, og har den lokale afdelingsleder med til det pågældende møde samt SFO-lederen. Vi kan ikke nå rundt til alle forældremøder og har i stedet oprettet afdelingsråd, som afholder fire årlige møder med deltagelse af mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen. Herudover deltager afdelingsleder og sfo-leder samt en forældre-repræsentant fra hver klasse. Tanken er at få drøftet afdelings-specifikke ting og løfte relevante emner fra afdelingsråd til skolebestyrelsen. Første skoleår 2012/13 har været nyt for alle med nye rutiner samt kravet om inklusions-elever. Som skolebestyrelse ville vi ikke være med til at flytte elever fra Mern og Nyråd for at optimere klassestørrelser, og derfor udarbejdede vi et princip om, at elever ikke kan flyttes uden forældresamtykke fra Mern og Nyråd, før de er færdige med 6. klasse. Det har udfordret skolens ledelse, at den ikke har kunnet klasseoptimere, og har været nødt til at arbejde med samlæste timer og andre tiltag. Mit indtryk er, at lærerne har taget godt imod udfordringen og har forsøgt at løse opgaven fagligt forsvarligt. Vi har som skolebestyrelse så en opgave i at fortælle forældre og andre, at vi ved dette princip har lagt beslag på nogle af de få midler, skolen har til rådighed til lokale initiativer. Hvis du er aktiv som skolebestyrelsesmedlem så kan du også være med til at gøre en forskel. Heldigvis har vi en bestyrelse, hvor alle gerne bidrager til beslutningsprocessen. Det giver spændende diskussioner og til tider lange aftenmøder, men det er umagen værd. Skolens ledelse tager vores arbejde seriøst, og jeg synes forældrerepræsentanterne, skolens ledelse og lærer- og elev-repræsentanterne, som til sammen udgør skolebestyrelsen, bringer Kulsbjerg Skole godt på vej ind i fremtiden. En af udfordringerne i skoleåret 2012/13 har helt klart været inklusion.

7 Her fungerer skolen endnu ikke optimalt, og generelt for Vordingborg Kommune har håndteringen mellem inklusions-elever på den enkelte skole og placering på Kalvehavecentret endnu ikke fundet sit naturlige leje. Jeg føler, at skolens ledelse er blevet presset af kommunen, fordi der i den enkelte elev er bundet et pengebeløb op. Dvs. at en flytning af en elev fra skolen til centret betyder en mindre økonomisk ramme. Jeg har ikke på stående fod et forslag til en bedre fordelingsnøgle, og måske er hele inklusionsområdet ramt af, at der er for få midler i alt - både på Kalvehavecentret og på den enkelte skole. Men her håber jeg, at kommunalvalget den 19. nov. kan være med til at give området øget fokus. Det har i hvert fald været et politisk debatemne, så der er fokus på inklusion. Vi har ca. 10 møder i skolebestyrelsen pr. skoleår. Hvert møde tager typisk 3½-4 timer dvs. en hel aften. Derudover skal du forberede dig til mødet, måske er du den, der udarbejder et udkast til nyt princip, eller også deltager du i ansættelsesudvalget, når der skal findes en ny lærer, eller du er med i byggeudvalget, fordi skolen skal bygges om. Du forventes også at deltage i 2-4 afdelingsrådsmøder pr. skoleår. Alt i alt er opgaven overkommelig, og jeg kan varmt anbefale andre forældre at stille op til skolebestyrelsen, fordi det giver en ny vinkel på det at have børn i en skole. Ulrik Jensen Baggrund: Mads er uddannet forstkandidat og har siden 2007 arbejdet som forstfuldmægtig i Naturstyrelsen på Falster. Han er født og opvokset i Vordingborg og har gået på Ørslev Skole og Iselingeskolen. Han er også uddannet vildtforvalter, har været ansat i Grønlands Hjemmestyre og siden fuldmægtig i Fødevareministeriet: Mads er gift med Dorthe, som arbejder i Næstved Kommune. Kommunevalget i billeder TEMA 6 7

8 TEMA Henrik Holmer har været borgmester i 12 år. Farvel til en borgmester Henrik Holmer har været borgmester i 12 år, heraf 7 i den nye Vordingborg Kommune. Nu har han valgt at stoppe i politik. VorNyt tog en sidste snak med den afgående borgmester. Hvorfor stopper du nu? I 2010 fik jeg en hjerte-arytmi under en cykeltur til Paris. I den forbindelse blev min kone og jeg enige om, at jeg skulle stoppe ved udgangen af denne periode. Jeg ville meget gerne blive hele perioden ud for at kunne aflevere en kommune i god stand; nu er der orden i administrationen og orden i økonomien. Jeg har det fint med at holde op, og samtidigt er det selvfølgelig også vemodigt at slutte denne epoke, for det har været både udfordrende, spændende og sjovt at være borgmester. Hvad har været den største udfordring? Den mest krævende tid var under sammenlægningen af kommuner og amt. Den tog mange kræfter både politisk og personligt. Den største udfordring ved sammenlægningen var, at vi troede, at de fire kommuner var rimeligt ens, men det viste sig slet ikke at holde. Ting, man tog for givet i den ene kommune, var helt anderledes i en anden. Det har taget tid at arbejde med, men jeg oplever, at vi er kommet langt, og fx er der nu en fælles forståelse for, at det, der vedtages centralt, er det, vi gør. Hvad er de vigtigste mål, du har nået? Oprindeligt startede jeg i politik, fordi jeg ville gøre noget godt for skolevæsenet. Det lykkedes at hæve elevernes timetal væsentligt, og jeg synes, vi er nået langt i Vordingborg Kommune, ikke mindst i kraft af Fokus på folkeskolen, en visionær løsning, som vi vedtog i enighed for et par år siden. Den indsats har bragt os et par år forud for resten af landet, der nu skal i gang med den nye skolereform. Hvad vil du huske bedst? Især opbygningen af Borgcenteret har været spændende. Arbejdet var så småt i gang før sammenlægningen, men tog rigtig fart, efter den nye storkommune kom til. Det har jeg været med til at bære igennem systemet, og jeg tror på, at Borgcenteret er noget, som vil øge stoltheden i kommunen. Hvis jeg skal fremhæve andre højdepunkter må det nok blive de to besøg af majestæten, hvor der har været en særlig opmærksomhed på det, vi kan her i vores kommune. Specielt besøget i 2013 fik fremhævet de gode eksempler på vores erhvervsliv. Og det bedste var afslutningen på dagen den 5. september, hvor vi fik præsenteret et fantastisk show. Hvad synes du, er særligt kendetegnende for vores område? Den største udfordring, jeg ser i vores område, er, at vi mangler en indre stolthed over det sted, vi bor. Vi har desværre en evne til at nedgøre både området og det, vi gør. Vi har så mange fantastiske ting i vores kommune at være stolte over og glade for. Hvad skal du lave nu? Den 1. februar starter jeg som chefkonsulent i Køge Kommune, hvor jeg skal arbejde med byudvikling. Anette Nøddelund

9 Ny borger- og arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann tiltrådte den 4. november som ny borger- og arbejdsmarkedschef. Claus kommer fra en lignende stilling som arbejdsmarkedschef i Glostrup Kommune. Han har været leder inden for beskæftigelsesområdet de seneste 14 år og medbringer derfor en solid ledelseserfaring til sin nye stilling. Claus har som en vigtig målsætning, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Det bliver det ved at arbejde med en høj grad af trivsel og en høj faglighed, så vi oplever, at det er rart at gå på arbejde, og at det vi laver er af høj kvalitet fortæller Claus. Han lægger også meget stor vægt på myndighedsrollen: Vi er her for borgernes skyld. Det at være myndighed er en forpligtende opgave, som vi skal have respekt for. Det handler både om at sikre, at folks rettigheder bliver overholdt og imødekommet og om at sikre, at borgernes skattepenge bliver anvendt mest effektivt. Claus vil også have stort fokus på jobcentrene. Vi har en særlig opgave i jobcentrene i denne tid. Her er en af vores vigtigste opgave at sikre, at de svageste grupper også kommer ud på arbejdsmarkedet. Claus Holm Oppermann er 60 år, bor i Ringsted, er gift og har 3 børn. Privat holder han meget af at rejse med sin kone Conni. Han sætter også stor pris på musik og kulturoplevelser og elsker at gå på cd-udsalg i Accord og lignende steder. Thomas Uhlenfeldt Nye leverandører af rengøring og vinduespolering Stab Kommunale Bygninger har gennemført et EU-udbud på rengøring af kommunens ejendomme i områderne Møn og Bogø, Langebæk, samt Kastrup, Ørslev og Nedre Vindinge. Opgaverne bliver fra 1. januar 2014 udført af ISS Facility Services A/S og mj service A/S. Der er nu fundet nye leverandører af rengøringsservice og vinduespolering på kommunens ejendomme på Møn og Bogø, Langebæk, Kastrup, Nedre Vindinge og Ørslev. Leverandørerne er udvalgt efter et såkaldt begrænset EU-udbud. 11 rengøringsvirksomheder ansøgte om prækvalifikation, hvoraf seks virksomheder blev prækvalificeret til at byde på opgaven. Efter at have gennemgået buddene fra de seks rengøringsvirksomheder er der nu indgået aftale med mj service A/S, som fra 1. januar 2014 skal varetage rengøringsservice og vinduespolering i kommunens ejendomme på Møn og Bogø, og med ISS Facility Services A/S som fra 1. januar skal varetage rengøringsservice og vinduespolering i kommunens ejendomme i henholdsvis Langebæk og Kastrup, Nedre Vindinge, Ørslev. De to levereandører mj service A/S og ISS Facility Services A/S er valgt, fordi de samlet set kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men der er i aftalen også lagt stor vægt på arbejdsmiljø, miljø og kvalitet. Spørgsmål omkring rengøring kan stilles til Stab Kommunale Bygninger 8 9

10 Bakkebølle Brolaug er synonym med ægte badeglæde. Bemærk det sigende skilt! Bakkebølle Brolaug Mit yndlingssted Her bor jeg. Omgivet af yndlingssteder. Bakkebølle Brolaug er et af dem. Bakkebølle Brolaug er ikke kun et af kommunens idylliske naturhøjdepunkter. Stedet er også synonym med ægte badeglæde, indfriede forventninger og livgivende gåsehud hver gang, vi kommer der. Bakkebølle Brolaug ligger for enden af en grusvej mellem marker, træer og krat. Det er lidt hemmeligt. Det er ikke særligt stort eller nemt at google. Det ser måske heller ikke ud af så meget på billedet, men det er et sted helt i særklasse. Det er omtrent det bedste, man kan få og det har alt et vaskeægte yndlingssted skal ha. Overskud, ærlighed og nostalgi. Bakkebølle Brolaug er så godt at det får julelys frem i børnenes øjne hele sommeren. Jeg sender stafetten videre til Peder Jørgensen på Gåsetårnsskolen. Rigtig glædelig jul! Rikke Bumbech Frederiksen, Sundhedssekretariatet Moderne rum I nogle måneder har indretningsarkitekt Pernille Agerholm været på spil i kommunens administrative bygninger. Der har givet meget synlige og flotte resultater: Et moderne løft til mange mødelokaler og gange.

11 Internt kursus I den kommende tid udbyder vi dette kursus- og uddannelsestilbud: Forhandlerkursus Kursets indehold: 1. Hvad er forhandling? 2. Forberedelse af en forhandling 3. Forhandlingsøvelse (om løn) og evaluering 4. Sådan gennemfører du en forhandling! 5. Forberedelse af forhandlingsøvelse 2 (afskedigelsessag) 6. Gennemførelse af forhandlingsøvelse 2 og evaluering Kurset vil være en kombination af teori og praktiske øvelser. Der er fuld forplejning på kurset. Målgruppe: Ledere som forhandler løn og afskedigelsessager med faglige organisationer. Tid og sted: Kurset afholdes på Præstekilde Hotel, Klintevej 116, Keldby, 4780 Stege fra kl til For spørgsmål vedrørende kurset: HR og personale, Lisbeth Olsen lokal 2761 eller mail Tilmelding: Tilmeldingen skal ske via kursusportalen inden den 17. januar 2014 hvis der opstår spørgsmål vedrørende kursusportalen kontaktes Katrine Gunnarson, HR- og Personalestaben, på mail VorNyt redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi er på banen igen med næste udgave af VorNyt i marts Nyt om navne Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed til det lønteam, I hører under. 25 års jubilæum Navn Bodil irene Pedersen Elsebeth Håkonssen Karin Jensen Marianne Herlufsen Mette Weber Brinch Olsen Niels Holger Pedersen Boe 40 års jubilæum Navn Birgit Hjort Jonna Petersen Arbejdssted Distrikt Fanefjord Sundhedsplejen Socialpsykiatrien Vordingborg Sundhedscenteret Distrikt Solhøj Distrikt Rosenvang Arbejdssted Distrikt Rosenvang Borgerservice Vordingborg Fratrådte på grund af pension/efterløn Navn Arbejdssted Anne West Marsfeldt Distrikt Rosenvang Bente Jensen Distrikt Fjordgården Bente Jensen Psykiatri-og Handicapsekretariatet Dorte Silleborg Vordingborg Bibliotekerne Ellen Margrethe Andersen Socialpsykiatrien Stege Flemming Rasmussen Borger og Arbejdsmarked Hanne Rasmussen Plan og Miljøsekretariatet Marianne Ida Jensen Dagplejen Pia Vig Dalsgaard Præstø Skole 10 11

12 Jule kryds og tværs Vandret 2 Ingrediens i snaps 4 På toppen af et tårn 5 Plejecenter i Mern 8 Kold figur 9 Antal lys i adventskransen 10 Efternavn på vores nye borgmester 12 Gods ved Vordingborg 15 Socialpsykiatrisk værested i Præstø 14 Jette Jørgensen 16 Kammermusikfestival på? Lodret 1 Personligheder på besøg i sommer 3 Ugedag for sommermarked i Stege 6 Dejlig er den himmel blå 7 Årets løb 11 Medarbejderblad 13 Ø Igen i år kan du løse vores jule kryds og tværs og få mulighed for at blive den heldige vinder af en stor guldæske Anton Berg chokolade. Du skal løse kryds og tværs en og finde det rigtige ord som gemmer sig i de 15 mørkegrønne felter. Hint: Løsningsordet er en demokratisk begivenhed. 14 Send din løsning til redaktionen sammen med dit navn, arbejdssted og telefonnummer, så vi har det senest den 18. december kl. 8:00. Med post til: Fællesekretariatet Att. Kommunikation Valdemarsgade Vordingborg I en mail:

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

Miljødag på Praktisk Service Stege. På vej mod ny arbejdsgiver. Mit yndlingssted. På to hjul i stedet for fire. Noget at stå op til. Side 2 3.

Miljødag på Praktisk Service Stege. På vej mod ny arbejdsgiver. Mit yndlingssted. På to hjul i stedet for fire. Noget at stå op til. Side 2 3. 18. udgave, september 2011 På vej mod ny arbejdsgiver Side 2 3 Mit yndlingssted Side 5 Side 6 7 Interne KLARkonsulenter Miljødag på Praktisk Service Stege Medarbejderdreven innovation På to hjul i stedet

Læs mere

Grøn IT. Affaldsordningen. Den dag det ramlede. Parkeringsvagten. Infl uenza A på vej. Side 3. Side 4 5. Side 6 7. Side 8 9.

Grøn IT. Affaldsordningen. Den dag det ramlede. Parkeringsvagten. Infl uenza A på vej. Side 3. Side 4 5. Side 6 7. Side 8 9. 10. udgave, september 2009 Side 3 Grøn IT Betænksomhed Affaldsordningen Side 4 5 og blomsterglæder Side 6 7 Den dag det ramlede Parkeringsvagten Side 8 9 Side 10 11 Infl uenza A på vej Sommeren er forbi.

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007 PersonaleBladet Randers Kommune / December 2007 Glædelig jul og godt nytår! Læs blandt andet om: Laksetorvets særlige gæst Ingen pyller på Jobcentret Rekruttering Indhold Side 4 Service i top Side 6 Julegave?

Læs mere

Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen.

Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. 2/2010KONZENS U D G I V E T A F K L O G K T O Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. VI SKAL LYTTE Frank Jensen parat til anerkendende ledelse. Vejen gennem chokket Tilbage

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Ledelse i fællesskab. en offentlig arbejdsplads i bevægelse. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Titel:

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere