Demokratiets aften. Fem skarpe til den nye borgmester. Medindflydelse. Skolebestyrelsen. er umagen værd. Farvel til en borgmester TEMA DEMOKRATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokratiets aften. Fem skarpe til den nye borgmester. Medindflydelse. Skolebestyrelsen. er umagen værd. Farvel til en borgmester TEMA DEMOKRATI"

Transkript

1 27. udgave, december 2013 Side 3 Fem skarpe til den nye borgmester TEMA Medindflydelse Side 4 Side 7 Skolebestyrelsen er umagen værd Side 8 Farvel til en borgmester Demokratiets aften Tirsdag den 19. november strømmede danskerne til valgurnerne og sammensatte de nye kommunalbestyrelser. I Vordingborg Kommune stemte 75,4 procent af de stemmeberettigede, hvilket er næsten 9 procent mere end ved kommunalvalget i På selve valgaftenen var alle borgere inviteret til valgcafe på VU, og det benyttede rigtigt mange sig af. Men demokrati er andet end kommunalvalg. I dagligdagen møder du demokratiet mange steder, uden måske at tænke over det. Det sætter vi fokus på i denne udgave af VorNyt.

2 Leder Demokratiet og os TEMA Så har vi overstået kommune- og regionsvalget, og vores demokrati har talt. Derfor kan vi nu sige tillykke til vores nye borgmester Knud Larsen, og til den nye Kommunalbestyrelse, som tiltræder ved årsskiftet. Med valget så tæt bag os er det oplagt at sætte fokus på demokratiet, og hvad det betyder for os. Når vi kigger os rundt om i verden, bliver vi mindet om ikke at tage vores demokrati for givet. Der er mange steder, hvor der ikke er demokrati, og hvor dem som kæmper for retten til at vælge i yderste konsekvens gør det med livet som indsats. Derfor giver vi i denne udgave af Vor Nyt plads til fortællinger om, hvordan demokratiet indgår i vores hverdag og ikke kun ved de formelle valg. Demokratiet er en del af vores kultur og tager form på mange måder - lige fra borgerinddragelse, respektfuld dialog med brugere, over formelle bestyrelser og til når vi spørger børnene i daginstitutionen, hvad de har lyst til at synge til morgensang. Også på vores fælles arbejdsplads Kommunen, møder vi dagligt en afart af demokratiet i form af MED-systemet, hvor medarbejdernes synspunkter medtages i drøftelser og beslutninger. Jeg synes, vi har et fantastisk demokrati i Danmark, og jeg er stolt over at have et job, hvor en vigtig opgave er at værne om det og at give det legitimitet og indhold. For det er i høj grad gennem vores arbejde her i kommunen, at vi bruger det mandat, vi har fået fra de folkevalgte politikere, til at omfordele goder, levere service og til at løfte opgaven som offentlig myndighed. Jeg håber, I alle vil bidrage med hver jeres til at sikre demokratiet liv og opbakning. Jeg vil også benytte denne lejlighed til at sige tak til borgmester Henrik Holmer og til den nuværende kommunalbestyrelse for det gode samarbejde, der har været, og ønske dem som ikke fortsætter god vind fremover. Og så er jul og nytår jo lige om hjørnet. For nogle betyder højtiden nogle velfortjente fridage, ofte i selskab med familie, børn og venner. For andre er jul og nytår arbejdsdage. For på rigtigt mange områder skal kommunen være til stede og kunne træde til, uanset om det er jul, nytår eller en anden højtid. For eksempel indenfor ældre- og hjemmeplejen, hvor nogle af vores ansatte sørger for, at også ældre og syge får en god jul. Men uanset om du er på arbejde eller har fri, så vil jeg gerne slutte med at takke alle medarbejdere for jeres indsats i løbet af 2013 og ønske jer alle samt jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt og fornøjeligt nytår. Lau Svendsen-Tune Kommunaldirektør VorNyt december 2013 Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt, John Nielsen, alle fra Fællessekretariatet samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra Biblioteket. Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox. Grafisk produktion: Pihl grafisk design Trykkeri: Grafikom A/S. Trykt på Cyclus Print, som overholder kravene i Svanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir. Oplag: stk. Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen på tlf Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 3. februar 2014 Kontakt redaktionen på eller tlf , eller Næste nummer forventes at udkomme i marts 2014.

3 TEMA Knud Larsen, Vordingborg Kommunes nye borgmester. Fem skarpe til den nye borgmester Forhandlingerne efter kommunalvalget den 19. november førte til en aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, som sætter venstres Knud Larsen i borgmesterstolen fra nytår. Vi har stillet den kommende borgmester fem spørgsmål: Hvad er din vision for Vordingborg Kommune de næste fire år? Min vision er at vi får bedre skoler, mere erhvervsliv, flere job og at vi bliver bedre til at tiltrække nye borgere. Hvor ser du de største udfordringer for organisationen Vordingborg Kommune? En af de helt store udfordringer er at få de penge vi nu engang råder over til at strække længst muligt i takt med borgernes krav om bedre og øget service. Det vil sige, at vi skal kunne levere en bedre service for de samme penge. Hvordan vil medarbejderne mærke, at vi har fået ny borgmester? Medarbejderne vil opleve en synlig politisk ledelse, som sætter en retning for udviklingen og for hvad vi vil. Men det vil selvfølgelig ske, med respekt for medarbejderne og for deres synspunkter. Vordingborg Kommune arbejder jo værdibaseret. Hvad er de vigtigste værdier for dig som den øverste leder af organisationen? Min vigtigste værdi er samarbejde. Vi skal have fornuften i højsædet og mindre bureaukrati. Som liberal sætter jeg også stor pris på respekt og venlighed, og på at der er valgmuligheder. Det gælder også, når der kommer indstillinger fra administrationen. Hvordan ser du udviklingen i kommunerne de næste fire år? Der er ingen tvivl om at økonomien i kommunerne vil være stram, også i årene fremover. Og en stram økonomi stiller store krav til kommunernes evne, mod og vilje til at prioritere udgifterne. John Nielsen Den nye Kommunalbestyrelse Ved kommunalvalget tirsdag den 19. november sammensatte vælgerne den nye Kommunalbestyrelse således: A - Socialdemokraterne Martin Leider Olsen Mette Høgh Christiansen Kurt Johansen Thorbjørn Kolbo Mikael Smed Poul A Larsen Vibe Bøgvad Michael Larsen B - Radikale Venstre Birgitte Steen Jørgensen C Det Konservative Folkeparti Thomas Christfort - Formand for Teknik- og Miljøudvalget, formand for Havneudvalget F SF Socialistisk Folkeparti Else-Marie L. Sørensen Peter E. Jonassen O Dansk Folkeparti Yvette Espersen Heino Hahn 1. Viceborgmester, formand for Socialudvalget John Pawlik Formand for Kultur-, Idrætsog Fritidsudvalget Per Stig Sørensen Formand for Børn og Unge-udvalget, Formand for Havnebestyrelsen V Venstre Danmarks Liberale Parti Knud Larsen Borgmester, Formand for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Eva Sommer Madsen Formand for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Kim Petersen Formand for Sundhedsog Psykiatriudvalget Michael Seiding Larsen Bo Manderup Brit Skovgaard Laura Sø Nina Møhler Asger Diness Andersen Formand for Erhvervsudvalget Jørn Elo Hansen Kirsten Overgaard Formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget Ø Enhedslisten De Rød-Grønne Helle Mandrup Tønnesen Tage Vestergaard 2 3

4 TEMA Medarbejderrepræsentanter kan bidrage med nye vinkler og input til beslutninger. Medindflydelse resultat af en arbejdskultur præget af demokrati og tillid Langt de fleste mennesker vil gerne have en eller anden form for medindflydelse på deres eget liv, og dermed også på de vilkår og rammer der er for deres arbejdsliv. I Vordingborg Kommune har vi ligesom på andre arbejdspladser opbygget et formelt system, så alle kan få medindflydelse. Vi har vores lokaludvalg, vores MED system. Måske tænker du ikke på i hverdagen, at du på demokratisk vis har været med til at vælge de medarbejderrepræsentanter, som på dine vegne har medindflydelse på mange af de større forandringer, som din arbejdsplads er midt i. Hvis din arbejdsplads f.eks. skal løse nogle nye opgaver, som betyder, at der skal flyttes rundt på medarbejdere eller lignende, så tager din leder en snak med lokaludvalget, hvor hun fortæller om sine forslag til, hvordan det skal organiseres. Og lokaludvalget kommer med deres synspunkter og måske bliver der lige opstillet et par ekstra ideer til, hvordan det nye skal organiseres. Måske kommer medarbejderrepræsentanterne med et forslag, der skal undersøges nærmere. Lederen lytter og inddrager de bedste forslag i sin endelige beslutning om organisering af de nye opgaver. Alt dette fungerer hver dag rundt om på alle vore arbejdspladser. MED systemet er ikke demokratisk på den måde, at flertallet kan træffe en beslutning. Det vil altid være ledelsen, der træffer den endelige beslutning, men de demokratisk valgte medarbejderrepræsentanter i MED systemet har masser af muligheder for indflydelse på ledelsens beslutninger. Når MED systemet fungerer godt, er det fordi der over tid bliver opbygget en gensidig tillid mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter. Dialog og tillid Nogle arbejdskollegaer synes måske, at det er spild af tid, at vi bruger tid på dialog om ledelsens planer. De siger det er jo alligevel ledelsen, der bestemmer. Og ja, det er rigtigt og nej, det er ikke rigtigt! Det er rigtigt, at i sidste ende er det ledelsen der bestemmer, og det er dem der har ansvaret for den endelige beslutning. Men det er ikke rigtigt, at dialogen mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsen i MED systemet ikke hjælper. Der er masser af eksempler på, at påtænkte beslutninger bliver anderledes efter en tur i gennem MEDudvalget. Det kan dreje sig om, hvordan beslutningen gennemføres, hvornår det sker og med hvilke midler. Medarbejderrepræsentanter kommer måske med nogle vinkler, som ledelsen slet ikke har tænkt på, eller de supplerer input til de principper, som det hele skal gennemføres efter. I en demokratisk kultur som den danske, er det vigtigt, at der findes formelle organer i en virksomhed, som bidrager til, at der skabes en gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere. Den amerikanske ledelsesguru Stephen M. R Covey siger, at tillid er ikke blot en blød nice-to-have social evne. Det er også en hård skarptsleben økonomisk driver. Hans pointe er, at forandringer sker hurtigst og med færrest omkostninger i et miljø af tillid. Og i en kommune som vores med få penge og mange opgaver, er det super vigtigt, at vi arbejder sammen. Og medindflydelse og gensidig tillid er vigtige for, at vi kan skabe den bedste service til vore borgere og godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Børne- og kulturdirektør, Lisbeth Mogensen

5 TEMA Der mangler kun de sidste detaljer, inden det nye Nyråd Torv kan indvies. På billedet ses Susan Thydal iført en af de grønne jakker med lokalrådets navn og logo, som lokalrådets bestyrelse har på, når de er på gaden. Det nære demokrati Susan Thydal havde aldrig været involveret i foreningsarbejde, lige indtil en dag i 2007 da hun mødte op til den stiftende generalforsamling i Nyråd Lokalråd og kom til at sige noget på mødet. Susan er nu formand for lokalrådet og bruger en stor del af sin fritid på at fremme nærdemokratiet i Nyråd. Det er spændende og dejligt at få indflydelse på, hvad der skal ske i mit eget lokalområde fortæller Susan. Det har taget tid for politikerne, administrationen og os selv at lære, hvad vi kan bruge lokalrådene til, men de sidste par år er der sket en voldsom forbedring i samarbejdet. Forvaltningerne er blevet gode til at huske at informere os, inden de laver nye tiltag i området. Der er også lavet en evaluering af nærdemokratimodellen i slutningen af 2012, som viste, at det helt overordnet går godt. Men der er selvfølgelig altid plads til forbedringer, understreger lokalrådsformanden. Den lokale opbakning Vordingborg Kommune blev efter kommunesammenlægningen i 2007 opdelt i 16 områder med hvert sit lokalråd. Et lokalråd er et åbent forum for områdets beboere, hvor alle møder er åbne og alle kan komme med forslag og idéer til udvikling af området. Lokalrådenes vigtigste opgave er ifølge Susan, at samle stemningen op i lokalområdet og bringe den videre til politikerne. Selvom det går godt med lokalrådsarbejdet i Nyråd, så er det stadig en udfordring at få flere borgere til at involvere sig og tage medansvar for nærdemokratiet. Der kom desværre kun ni borgere til vores sidste generalforsamling. Det kom meget bag på os, for vi plejer at være deltagere. Jeg tror simpelthen at ordet generalforsamling kan skræmme nogen væk. De er måske bange for pludselig at have forpligtet sig på noget bestyrelsesarbejde. Men vi tvinger altså ikke folk ind i bestyrelsen, fortæller Susan med et smil på læben. Men til gengæld har der været rigtig mange til vores borgermøder og dialogmøder, hvor vi mødes med politikerne. Nyråd lokalråd forsøger at være meget synlige i lokalområdet. Vi deltager i mange lokale arrangementer og afholder ofte borgermøder for at fange stemningen og vise, hvem vi er fortæller Susan. Lokalrådet har også lavet en Facebook-side med næsten 200 likes, hvor de flere gange om ugen skriver små nyheder om lokalrådets arbejde og lokale arrangementer. Lokalrådet giver resultater Selvom vi i forvejen har et kommunalt selvstyre, så mener Susan dog alligevel, at lokalrådene har sin klare berettigelse. Vi har tæt kontakt til kommunens forvaltninger. Vi ved som regel altid, hvem vi skal ringe til og vores henvendelser bliver altid taget meget seriøst fortæller Susan. Nyråd Lokalråd har været involveret i rigtig mange projekter: Åbent hus med lokale kunstnere og portvinssmagning i det nyistandsatte bryggeri, opsætning af hjertestarter og et samarbejde med Stensved Lokalråd om en mountainbikerute ved Kulsbjerg er blot nogle få af eksemplerne. Susan fremhæver selv forskønnelsen af Nyråd Torv som en af succeshistorierne. Det var nemlig nogle borgere, som fik ideen. Planen blev lavet af en arbejdsgruppe og lokalrådet holdt møder med Vej og Trafik og politikerne i dialogudvalget. Vi har også selv udvalgt det firma, som skal levere de multifunktionsmøbler, som skal stå på torvet. Vi har haft et forbilledligt samarbejde med Vej og Trafik fortæller Susan. Det har taget meget energi og kræfter, men nu er vi snart i mål med projektet. Vi holder en stor fest, når torvet skal indvies. Jeg er sikker på, at det vil skabe opmærksomhed omkring lokalrådets aktiviteter, fastslår den meget engagerede og ukuelige lokalrådsformand. Thomas Uhlenfeldt 4 5

6 TEMA Mads Brinck Lillelund sammen med sønnen Thorbjørn. Det er umagen værd at være aktiv i skolebestyrelsen VorNyt har talt med Mads Brinck Lillelund, som bor i Nyråd og er valgt ind som menigt medlem i skolebestyrelsen for Kulsbjerg Skole. Mads har tre børn: Thorbjørn, 14 år, (8. klasse i Stensvedafdelingen) Asbjørn 12 år (5. klasse i Nyrådafdelingen) samt Birk, 2 år, der går i dagpleje i Nyråd. Min indgangsvinkel til skolebestyrelsen var frustration over skolereformen og manglende information fra kommunen. Samtidig hørte vi, at Vintersbølle Skole og Mern og Stensved skulle sammenlægges, og at vores børn ikke længere skulle rykke fra Nyråd til Marienberg Skole, men fremover skulle flytte til Stensved-afdelingen. Alt sammen indgribende i vores hverdag, uden at vi som forældre følte os godt nok informeret. Kulsbjerg Skole dækker over tre afdelinger (Nyråd: kl, Mern: kl og Stensved: kl), det samme gør skolebestyrelsen. Vi afholder møder på skift på de tre afdelinger, og har den lokale afdelingsleder med til det pågældende møde samt SFO-lederen. Vi kan ikke nå rundt til alle forældremøder og har i stedet oprettet afdelingsråd, som afholder fire årlige møder med deltagelse af mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen. Herudover deltager afdelingsleder og sfo-leder samt en forældre-repræsentant fra hver klasse. Tanken er at få drøftet afdelings-specifikke ting og løfte relevante emner fra afdelingsråd til skolebestyrelsen. Første skoleår 2012/13 har været nyt for alle med nye rutiner samt kravet om inklusions-elever. Som skolebestyrelse ville vi ikke være med til at flytte elever fra Mern og Nyråd for at optimere klassestørrelser, og derfor udarbejdede vi et princip om, at elever ikke kan flyttes uden forældresamtykke fra Mern og Nyråd, før de er færdige med 6. klasse. Det har udfordret skolens ledelse, at den ikke har kunnet klasseoptimere, og har været nødt til at arbejde med samlæste timer og andre tiltag. Mit indtryk er, at lærerne har taget godt imod udfordringen og har forsøgt at løse opgaven fagligt forsvarligt. Vi har som skolebestyrelse så en opgave i at fortælle forældre og andre, at vi ved dette princip har lagt beslag på nogle af de få midler, skolen har til rådighed til lokale initiativer. Hvis du er aktiv som skolebestyrelsesmedlem så kan du også være med til at gøre en forskel. Heldigvis har vi en bestyrelse, hvor alle gerne bidrager til beslutningsprocessen. Det giver spændende diskussioner og til tider lange aftenmøder, men det er umagen værd. Skolens ledelse tager vores arbejde seriøst, og jeg synes forældrerepræsentanterne, skolens ledelse og lærer- og elev-repræsentanterne, som til sammen udgør skolebestyrelsen, bringer Kulsbjerg Skole godt på vej ind i fremtiden. En af udfordringerne i skoleåret 2012/13 har helt klart været inklusion.

7 Her fungerer skolen endnu ikke optimalt, og generelt for Vordingborg Kommune har håndteringen mellem inklusions-elever på den enkelte skole og placering på Kalvehavecentret endnu ikke fundet sit naturlige leje. Jeg føler, at skolens ledelse er blevet presset af kommunen, fordi der i den enkelte elev er bundet et pengebeløb op. Dvs. at en flytning af en elev fra skolen til centret betyder en mindre økonomisk ramme. Jeg har ikke på stående fod et forslag til en bedre fordelingsnøgle, og måske er hele inklusionsområdet ramt af, at der er for få midler i alt - både på Kalvehavecentret og på den enkelte skole. Men her håber jeg, at kommunalvalget den 19. nov. kan være med til at give området øget fokus. Det har i hvert fald været et politisk debatemne, så der er fokus på inklusion. Vi har ca. 10 møder i skolebestyrelsen pr. skoleår. Hvert møde tager typisk 3½-4 timer dvs. en hel aften. Derudover skal du forberede dig til mødet, måske er du den, der udarbejder et udkast til nyt princip, eller også deltager du i ansættelsesudvalget, når der skal findes en ny lærer, eller du er med i byggeudvalget, fordi skolen skal bygges om. Du forventes også at deltage i 2-4 afdelingsrådsmøder pr. skoleår. Alt i alt er opgaven overkommelig, og jeg kan varmt anbefale andre forældre at stille op til skolebestyrelsen, fordi det giver en ny vinkel på det at have børn i en skole. Ulrik Jensen Baggrund: Mads er uddannet forstkandidat og har siden 2007 arbejdet som forstfuldmægtig i Naturstyrelsen på Falster. Han er født og opvokset i Vordingborg og har gået på Ørslev Skole og Iselingeskolen. Han er også uddannet vildtforvalter, har været ansat i Grønlands Hjemmestyre og siden fuldmægtig i Fødevareministeriet: Mads er gift med Dorthe, som arbejder i Næstved Kommune. Kommunevalget i billeder TEMA 6 7

8 TEMA Henrik Holmer har været borgmester i 12 år. Farvel til en borgmester Henrik Holmer har været borgmester i 12 år, heraf 7 i den nye Vordingborg Kommune. Nu har han valgt at stoppe i politik. VorNyt tog en sidste snak med den afgående borgmester. Hvorfor stopper du nu? I 2010 fik jeg en hjerte-arytmi under en cykeltur til Paris. I den forbindelse blev min kone og jeg enige om, at jeg skulle stoppe ved udgangen af denne periode. Jeg ville meget gerne blive hele perioden ud for at kunne aflevere en kommune i god stand; nu er der orden i administrationen og orden i økonomien. Jeg har det fint med at holde op, og samtidigt er det selvfølgelig også vemodigt at slutte denne epoke, for det har været både udfordrende, spændende og sjovt at være borgmester. Hvad har været den største udfordring? Den mest krævende tid var under sammenlægningen af kommuner og amt. Den tog mange kræfter både politisk og personligt. Den største udfordring ved sammenlægningen var, at vi troede, at de fire kommuner var rimeligt ens, men det viste sig slet ikke at holde. Ting, man tog for givet i den ene kommune, var helt anderledes i en anden. Det har taget tid at arbejde med, men jeg oplever, at vi er kommet langt, og fx er der nu en fælles forståelse for, at det, der vedtages centralt, er det, vi gør. Hvad er de vigtigste mål, du har nået? Oprindeligt startede jeg i politik, fordi jeg ville gøre noget godt for skolevæsenet. Det lykkedes at hæve elevernes timetal væsentligt, og jeg synes, vi er nået langt i Vordingborg Kommune, ikke mindst i kraft af Fokus på folkeskolen, en visionær løsning, som vi vedtog i enighed for et par år siden. Den indsats har bragt os et par år forud for resten af landet, der nu skal i gang med den nye skolereform. Hvad vil du huske bedst? Især opbygningen af Borgcenteret har været spændende. Arbejdet var så småt i gang før sammenlægningen, men tog rigtig fart, efter den nye storkommune kom til. Det har jeg været med til at bære igennem systemet, og jeg tror på, at Borgcenteret er noget, som vil øge stoltheden i kommunen. Hvis jeg skal fremhæve andre højdepunkter må det nok blive de to besøg af majestæten, hvor der har været en særlig opmærksomhed på det, vi kan her i vores kommune. Specielt besøget i 2013 fik fremhævet de gode eksempler på vores erhvervsliv. Og det bedste var afslutningen på dagen den 5. september, hvor vi fik præsenteret et fantastisk show. Hvad synes du, er særligt kendetegnende for vores område? Den største udfordring, jeg ser i vores område, er, at vi mangler en indre stolthed over det sted, vi bor. Vi har desværre en evne til at nedgøre både området og det, vi gør. Vi har så mange fantastiske ting i vores kommune at være stolte over og glade for. Hvad skal du lave nu? Den 1. februar starter jeg som chefkonsulent i Køge Kommune, hvor jeg skal arbejde med byudvikling. Anette Nøddelund

9 Ny borger- og arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann tiltrådte den 4. november som ny borger- og arbejdsmarkedschef. Claus kommer fra en lignende stilling som arbejdsmarkedschef i Glostrup Kommune. Han har været leder inden for beskæftigelsesområdet de seneste 14 år og medbringer derfor en solid ledelseserfaring til sin nye stilling. Claus har som en vigtig målsætning, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Det bliver det ved at arbejde med en høj grad af trivsel og en høj faglighed, så vi oplever, at det er rart at gå på arbejde, og at det vi laver er af høj kvalitet fortæller Claus. Han lægger også meget stor vægt på myndighedsrollen: Vi er her for borgernes skyld. Det at være myndighed er en forpligtende opgave, som vi skal have respekt for. Det handler både om at sikre, at folks rettigheder bliver overholdt og imødekommet og om at sikre, at borgernes skattepenge bliver anvendt mest effektivt. Claus vil også have stort fokus på jobcentrene. Vi har en særlig opgave i jobcentrene i denne tid. Her er en af vores vigtigste opgave at sikre, at de svageste grupper også kommer ud på arbejdsmarkedet. Claus Holm Oppermann er 60 år, bor i Ringsted, er gift og har 3 børn. Privat holder han meget af at rejse med sin kone Conni. Han sætter også stor pris på musik og kulturoplevelser og elsker at gå på cd-udsalg i Accord og lignende steder. Thomas Uhlenfeldt Nye leverandører af rengøring og vinduespolering Stab Kommunale Bygninger har gennemført et EU-udbud på rengøring af kommunens ejendomme i områderne Møn og Bogø, Langebæk, samt Kastrup, Ørslev og Nedre Vindinge. Opgaverne bliver fra 1. januar 2014 udført af ISS Facility Services A/S og mj service A/S. Der er nu fundet nye leverandører af rengøringsservice og vinduespolering på kommunens ejendomme på Møn og Bogø, Langebæk, Kastrup, Nedre Vindinge og Ørslev. Leverandørerne er udvalgt efter et såkaldt begrænset EU-udbud. 11 rengøringsvirksomheder ansøgte om prækvalifikation, hvoraf seks virksomheder blev prækvalificeret til at byde på opgaven. Efter at have gennemgået buddene fra de seks rengøringsvirksomheder er der nu indgået aftale med mj service A/S, som fra 1. januar 2014 skal varetage rengøringsservice og vinduespolering i kommunens ejendomme på Møn og Bogø, og med ISS Facility Services A/S som fra 1. januar skal varetage rengøringsservice og vinduespolering i kommunens ejendomme i henholdsvis Langebæk og Kastrup, Nedre Vindinge, Ørslev. De to levereandører mj service A/S og ISS Facility Services A/S er valgt, fordi de samlet set kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men der er i aftalen også lagt stor vægt på arbejdsmiljø, miljø og kvalitet. Spørgsmål omkring rengøring kan stilles til Stab Kommunale Bygninger 8 9

10 Bakkebølle Brolaug er synonym med ægte badeglæde. Bemærk det sigende skilt! Bakkebølle Brolaug Mit yndlingssted Her bor jeg. Omgivet af yndlingssteder. Bakkebølle Brolaug er et af dem. Bakkebølle Brolaug er ikke kun et af kommunens idylliske naturhøjdepunkter. Stedet er også synonym med ægte badeglæde, indfriede forventninger og livgivende gåsehud hver gang, vi kommer der. Bakkebølle Brolaug ligger for enden af en grusvej mellem marker, træer og krat. Det er lidt hemmeligt. Det er ikke særligt stort eller nemt at google. Det ser måske heller ikke ud af så meget på billedet, men det er et sted helt i særklasse. Det er omtrent det bedste, man kan få og det har alt et vaskeægte yndlingssted skal ha. Overskud, ærlighed og nostalgi. Bakkebølle Brolaug er så godt at det får julelys frem i børnenes øjne hele sommeren. Jeg sender stafetten videre til Peder Jørgensen på Gåsetårnsskolen. Rigtig glædelig jul! Rikke Bumbech Frederiksen, Sundhedssekretariatet Moderne rum I nogle måneder har indretningsarkitekt Pernille Agerholm været på spil i kommunens administrative bygninger. Der har givet meget synlige og flotte resultater: Et moderne løft til mange mødelokaler og gange.

11 Internt kursus I den kommende tid udbyder vi dette kursus- og uddannelsestilbud: Forhandlerkursus Kursets indehold: 1. Hvad er forhandling? 2. Forberedelse af en forhandling 3. Forhandlingsøvelse (om løn) og evaluering 4. Sådan gennemfører du en forhandling! 5. Forberedelse af forhandlingsøvelse 2 (afskedigelsessag) 6. Gennemførelse af forhandlingsøvelse 2 og evaluering Kurset vil være en kombination af teori og praktiske øvelser. Der er fuld forplejning på kurset. Målgruppe: Ledere som forhandler løn og afskedigelsessager med faglige organisationer. Tid og sted: Kurset afholdes på Præstekilde Hotel, Klintevej 116, Keldby, 4780 Stege fra kl til For spørgsmål vedrørende kurset: HR og personale, Lisbeth Olsen lokal 2761 eller mail Tilmelding: Tilmeldingen skal ske via kursusportalen inden den 17. januar 2014 hvis der opstår spørgsmål vedrørende kursusportalen kontaktes Katrine Gunnarson, HR- og Personalestaben, på mail VorNyt redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi er på banen igen med næste udgave af VorNyt i marts Nyt om navne Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed til det lønteam, I hører under. 25 års jubilæum Navn Bodil irene Pedersen Elsebeth Håkonssen Karin Jensen Marianne Herlufsen Mette Weber Brinch Olsen Niels Holger Pedersen Boe 40 års jubilæum Navn Birgit Hjort Jonna Petersen Arbejdssted Distrikt Fanefjord Sundhedsplejen Socialpsykiatrien Vordingborg Sundhedscenteret Distrikt Solhøj Distrikt Rosenvang Arbejdssted Distrikt Rosenvang Borgerservice Vordingborg Fratrådte på grund af pension/efterløn Navn Arbejdssted Anne West Marsfeldt Distrikt Rosenvang Bente Jensen Distrikt Fjordgården Bente Jensen Psykiatri-og Handicapsekretariatet Dorte Silleborg Vordingborg Bibliotekerne Ellen Margrethe Andersen Socialpsykiatrien Stege Flemming Rasmussen Borger og Arbejdsmarked Hanne Rasmussen Plan og Miljøsekretariatet Marianne Ida Jensen Dagplejen Pia Vig Dalsgaard Præstø Skole 10 11

12 Jule kryds og tværs Vandret 2 Ingrediens i snaps 4 På toppen af et tårn 5 Plejecenter i Mern 8 Kold figur 9 Antal lys i adventskransen 10 Efternavn på vores nye borgmester 12 Gods ved Vordingborg 15 Socialpsykiatrisk værested i Præstø 14 Jette Jørgensen 16 Kammermusikfestival på? Lodret 1 Personligheder på besøg i sommer 3 Ugedag for sommermarked i Stege 6 Dejlig er den himmel blå 7 Årets løb 11 Medarbejderblad 13 Ø Igen i år kan du løse vores jule kryds og tværs og få mulighed for at blive den heldige vinder af en stor guldæske Anton Berg chokolade. Du skal løse kryds og tværs en og finde det rigtige ord som gemmer sig i de 15 mørkegrønne felter. Hint: Løsningsordet er en demokratisk begivenhed. 14 Send din løsning til redaktionen sammen med dit navn, arbejdssted og telefonnummer, så vi har det senest den 18. december kl. 8:00. Med post til: Fællesekretariatet Att. Kommunikation Valdemarsgade Vordingborg I en mail:

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit Barn Din skole Dit valg Søren Oldenburg Jeg er far til to børn på Kulsbjerg skole: Andrea, der efter sommerferien starter i 4. klasse i Nyråd, og Villads, der skal

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013 1 Synscenter Refsnæs Skolebestyrelsens årsberetning 2013 2 Skolebestyrelsens medlemmer: Tina Klarskov Olesen (formand) Gisselørevej 14 4400 Kalundborg Tlf. 5951 6069 Mail: tina.klarskov.olesengmail.com

Læs mere

ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE

ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE Der er i dag udsendt en pressemeddelelse vedr. ændringer i ledelserne på skolerne i Guldborgsund. (Se nederst) Stubbekøbing den 27. januar 2011. For Stubbekøbing Skoles

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 "SLIP DIN INDRE SANGER LØS"

MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 SLIP DIN INDRE SANGER LØS Erhvervskvinder.dk AALBORG JANUAR M Ø D E T MØDET HOLDES PÅ HOTEL HVIDE HUS KL. 18.00 Mandag, den 9. januar 2006. "SLIP DIN INDRE SANGER LØS" Hvad enten, du tror, du ikke kan synge, eller du elsker at

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 4. december 2013 Tidspunkt Sted 18.00: Skolebestyrelsesmøde start 20.30: Spisning i anledningen af sidste møde inden jul. 21.30: Møde slut Afdelingen

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. 23. oktober 2014. Tidspunkt kl. 19.00 21.30. Afdelingen i Nyråd. Thorsten Gregersen

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. 23. oktober 2014. Tidspunkt kl. 19.00 21.30. Afdelingen i Nyråd. Thorsten Gregersen Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 23. oktober 2014 Tidspunkt kl. 19.00 21.30 Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Nyråd Thorsten Gregersen Bjørn Haldur, Stine Friis-Vestergård,

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Synopsis samfundsfag 2 7. klasse. Nærdemokrati

Synopsis samfundsfag 2 7. klasse. Nærdemokrati Nærdemokrati I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om politik i kommunen. Mere konkret spørgsmålet om forholdet mellem nærdemokrati og dine muligheder for at have indflydelse på de politiske

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget.

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget. Notat Emne: Til: Kopi: til: København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 04/10 2012 Københavns Kommune Dette

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens årsberetning 2014. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter?

Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens årsberetning 2014. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Skolebestyrelsen Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Nu og fremad Hvem har vi været? Bestyrelsens sammensætning 7 forældrevalgte repræsentanter: Charlotte Koch Hess,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Referat Dato 02. december 2013 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012

Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012 Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012 I fint vejr med blå himmel og høj sol kunne vi fredag den 17. august afvikle indvielsen af vores nye indskolingsbygning. Kl. 10.00 samledes

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15.

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15. Vester Nebel Skole Dato 20. februar 2015 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 19. august 2013 Tidspunkt Kl. 17 19: Planlægning af rammerne om Pæd. Råd. den 2. oktober 2013. Deltagere udover bestyrelsen. Anna-Marie Lund Jensen,

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

ANBEFALINGER OM BORGERINDDRAGELSE

ANBEFALINGER OM BORGERINDDRAGELSE Udkast - juni 2014 ANBEFALINGER OM BORGERINDDRAGELSE - til Byrådet for 2014-2018 Lokaldemokratiudvalget 17, stk. 4 1-årigt projektudvalg for 2014 1 FORORD Kære kollegaer, Med konstitueringen efter kommunalvalget

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere