Demokratiets aften. Fem skarpe til den nye borgmester. Medindflydelse. Skolebestyrelsen. er umagen værd. Farvel til en borgmester TEMA DEMOKRATI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokratiets aften. Fem skarpe til den nye borgmester. Medindflydelse. Skolebestyrelsen. er umagen værd. Farvel til en borgmester TEMA DEMOKRATI"

Transkript

1 27. udgave, december 2013 Side 3 Fem skarpe til den nye borgmester TEMA Medindflydelse Side 4 Side 7 Skolebestyrelsen er umagen værd Side 8 Farvel til en borgmester Demokratiets aften Tirsdag den 19. november strømmede danskerne til valgurnerne og sammensatte de nye kommunalbestyrelser. I Vordingborg Kommune stemte 75,4 procent af de stemmeberettigede, hvilket er næsten 9 procent mere end ved kommunalvalget i På selve valgaftenen var alle borgere inviteret til valgcafe på VU, og det benyttede rigtigt mange sig af. Men demokrati er andet end kommunalvalg. I dagligdagen møder du demokratiet mange steder, uden måske at tænke over det. Det sætter vi fokus på i denne udgave af VorNyt.

2 Leder Demokratiet og os TEMA Så har vi overstået kommune- og regionsvalget, og vores demokrati har talt. Derfor kan vi nu sige tillykke til vores nye borgmester Knud Larsen, og til den nye Kommunalbestyrelse, som tiltræder ved årsskiftet. Med valget så tæt bag os er det oplagt at sætte fokus på demokratiet, og hvad det betyder for os. Når vi kigger os rundt om i verden, bliver vi mindet om ikke at tage vores demokrati for givet. Der er mange steder, hvor der ikke er demokrati, og hvor dem som kæmper for retten til at vælge i yderste konsekvens gør det med livet som indsats. Derfor giver vi i denne udgave af Vor Nyt plads til fortællinger om, hvordan demokratiet indgår i vores hverdag og ikke kun ved de formelle valg. Demokratiet er en del af vores kultur og tager form på mange måder - lige fra borgerinddragelse, respektfuld dialog med brugere, over formelle bestyrelser og til når vi spørger børnene i daginstitutionen, hvad de har lyst til at synge til morgensang. Også på vores fælles arbejdsplads Kommunen, møder vi dagligt en afart af demokratiet i form af MED-systemet, hvor medarbejdernes synspunkter medtages i drøftelser og beslutninger. Jeg synes, vi har et fantastisk demokrati i Danmark, og jeg er stolt over at have et job, hvor en vigtig opgave er at værne om det og at give det legitimitet og indhold. For det er i høj grad gennem vores arbejde her i kommunen, at vi bruger det mandat, vi har fået fra de folkevalgte politikere, til at omfordele goder, levere service og til at løfte opgaven som offentlig myndighed. Jeg håber, I alle vil bidrage med hver jeres til at sikre demokratiet liv og opbakning. Jeg vil også benytte denne lejlighed til at sige tak til borgmester Henrik Holmer og til den nuværende kommunalbestyrelse for det gode samarbejde, der har været, og ønske dem som ikke fortsætter god vind fremover. Og så er jul og nytår jo lige om hjørnet. For nogle betyder højtiden nogle velfortjente fridage, ofte i selskab med familie, børn og venner. For andre er jul og nytår arbejdsdage. For på rigtigt mange områder skal kommunen være til stede og kunne træde til, uanset om det er jul, nytår eller en anden højtid. For eksempel indenfor ældre- og hjemmeplejen, hvor nogle af vores ansatte sørger for, at også ældre og syge får en god jul. Men uanset om du er på arbejde eller har fri, så vil jeg gerne slutte med at takke alle medarbejdere for jeres indsats i løbet af 2013 og ønske jer alle samt jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt og fornøjeligt nytår. Lau Svendsen-Tune Kommunaldirektør VorNyt december 2013 Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt, John Nielsen, alle fra Fællessekretariatet samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra Biblioteket. Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox. Grafisk produktion: Pihl grafisk design Trykkeri: Grafikom A/S. Trykt på Cyclus Print, som overholder kravene i Svanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir. Oplag: stk. Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen på tlf Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 3. februar 2014 Kontakt redaktionen på eller tlf , eller Næste nummer forventes at udkomme i marts 2014.

3 TEMA Knud Larsen, Vordingborg Kommunes nye borgmester. Fem skarpe til den nye borgmester Forhandlingerne efter kommunalvalget den 19. november førte til en aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, som sætter venstres Knud Larsen i borgmesterstolen fra nytår. Vi har stillet den kommende borgmester fem spørgsmål: Hvad er din vision for Vordingborg Kommune de næste fire år? Min vision er at vi får bedre skoler, mere erhvervsliv, flere job og at vi bliver bedre til at tiltrække nye borgere. Hvor ser du de største udfordringer for organisationen Vordingborg Kommune? En af de helt store udfordringer er at få de penge vi nu engang råder over til at strække længst muligt i takt med borgernes krav om bedre og øget service. Det vil sige, at vi skal kunne levere en bedre service for de samme penge. Hvordan vil medarbejderne mærke, at vi har fået ny borgmester? Medarbejderne vil opleve en synlig politisk ledelse, som sætter en retning for udviklingen og for hvad vi vil. Men det vil selvfølgelig ske, med respekt for medarbejderne og for deres synspunkter. Vordingborg Kommune arbejder jo værdibaseret. Hvad er de vigtigste værdier for dig som den øverste leder af organisationen? Min vigtigste værdi er samarbejde. Vi skal have fornuften i højsædet og mindre bureaukrati. Som liberal sætter jeg også stor pris på respekt og venlighed, og på at der er valgmuligheder. Det gælder også, når der kommer indstillinger fra administrationen. Hvordan ser du udviklingen i kommunerne de næste fire år? Der er ingen tvivl om at økonomien i kommunerne vil være stram, også i årene fremover. Og en stram økonomi stiller store krav til kommunernes evne, mod og vilje til at prioritere udgifterne. John Nielsen Den nye Kommunalbestyrelse Ved kommunalvalget tirsdag den 19. november sammensatte vælgerne den nye Kommunalbestyrelse således: A - Socialdemokraterne Martin Leider Olsen Mette Høgh Christiansen Kurt Johansen Thorbjørn Kolbo Mikael Smed Poul A Larsen Vibe Bøgvad Michael Larsen B - Radikale Venstre Birgitte Steen Jørgensen C Det Konservative Folkeparti Thomas Christfort - Formand for Teknik- og Miljøudvalget, formand for Havneudvalget F SF Socialistisk Folkeparti Else-Marie L. Sørensen Peter E. Jonassen O Dansk Folkeparti Yvette Espersen Heino Hahn 1. Viceborgmester, formand for Socialudvalget John Pawlik Formand for Kultur-, Idrætsog Fritidsudvalget Per Stig Sørensen Formand for Børn og Unge-udvalget, Formand for Havnebestyrelsen V Venstre Danmarks Liberale Parti Knud Larsen Borgmester, Formand for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Eva Sommer Madsen Formand for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Kim Petersen Formand for Sundhedsog Psykiatriudvalget Michael Seiding Larsen Bo Manderup Brit Skovgaard Laura Sø Nina Møhler Asger Diness Andersen Formand for Erhvervsudvalget Jørn Elo Hansen Kirsten Overgaard Formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget Ø Enhedslisten De Rød-Grønne Helle Mandrup Tønnesen Tage Vestergaard 2 3

4 TEMA Medarbejderrepræsentanter kan bidrage med nye vinkler og input til beslutninger. Medindflydelse resultat af en arbejdskultur præget af demokrati og tillid Langt de fleste mennesker vil gerne have en eller anden form for medindflydelse på deres eget liv, og dermed også på de vilkår og rammer der er for deres arbejdsliv. I Vordingborg Kommune har vi ligesom på andre arbejdspladser opbygget et formelt system, så alle kan få medindflydelse. Vi har vores lokaludvalg, vores MED system. Måske tænker du ikke på i hverdagen, at du på demokratisk vis har været med til at vælge de medarbejderrepræsentanter, som på dine vegne har medindflydelse på mange af de større forandringer, som din arbejdsplads er midt i. Hvis din arbejdsplads f.eks. skal løse nogle nye opgaver, som betyder, at der skal flyttes rundt på medarbejdere eller lignende, så tager din leder en snak med lokaludvalget, hvor hun fortæller om sine forslag til, hvordan det skal organiseres. Og lokaludvalget kommer med deres synspunkter og måske bliver der lige opstillet et par ekstra ideer til, hvordan det nye skal organiseres. Måske kommer medarbejderrepræsentanterne med et forslag, der skal undersøges nærmere. Lederen lytter og inddrager de bedste forslag i sin endelige beslutning om organisering af de nye opgaver. Alt dette fungerer hver dag rundt om på alle vore arbejdspladser. MED systemet er ikke demokratisk på den måde, at flertallet kan træffe en beslutning. Det vil altid være ledelsen, der træffer den endelige beslutning, men de demokratisk valgte medarbejderrepræsentanter i MED systemet har masser af muligheder for indflydelse på ledelsens beslutninger. Når MED systemet fungerer godt, er det fordi der over tid bliver opbygget en gensidig tillid mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter. Dialog og tillid Nogle arbejdskollegaer synes måske, at det er spild af tid, at vi bruger tid på dialog om ledelsens planer. De siger det er jo alligevel ledelsen, der bestemmer. Og ja, det er rigtigt og nej, det er ikke rigtigt! Det er rigtigt, at i sidste ende er det ledelsen der bestemmer, og det er dem der har ansvaret for den endelige beslutning. Men det er ikke rigtigt, at dialogen mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsen i MED systemet ikke hjælper. Der er masser af eksempler på, at påtænkte beslutninger bliver anderledes efter en tur i gennem MEDudvalget. Det kan dreje sig om, hvordan beslutningen gennemføres, hvornår det sker og med hvilke midler. Medarbejderrepræsentanter kommer måske med nogle vinkler, som ledelsen slet ikke har tænkt på, eller de supplerer input til de principper, som det hele skal gennemføres efter. I en demokratisk kultur som den danske, er det vigtigt, at der findes formelle organer i en virksomhed, som bidrager til, at der skabes en gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere. Den amerikanske ledelsesguru Stephen M. R Covey siger, at tillid er ikke blot en blød nice-to-have social evne. Det er også en hård skarptsleben økonomisk driver. Hans pointe er, at forandringer sker hurtigst og med færrest omkostninger i et miljø af tillid. Og i en kommune som vores med få penge og mange opgaver, er det super vigtigt, at vi arbejder sammen. Og medindflydelse og gensidig tillid er vigtige for, at vi kan skabe den bedste service til vore borgere og godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Børne- og kulturdirektør, Lisbeth Mogensen

5 TEMA Der mangler kun de sidste detaljer, inden det nye Nyråd Torv kan indvies. På billedet ses Susan Thydal iført en af de grønne jakker med lokalrådets navn og logo, som lokalrådets bestyrelse har på, når de er på gaden. Det nære demokrati Susan Thydal havde aldrig været involveret i foreningsarbejde, lige indtil en dag i 2007 da hun mødte op til den stiftende generalforsamling i Nyråd Lokalråd og kom til at sige noget på mødet. Susan er nu formand for lokalrådet og bruger en stor del af sin fritid på at fremme nærdemokratiet i Nyråd. Det er spændende og dejligt at få indflydelse på, hvad der skal ske i mit eget lokalområde fortæller Susan. Det har taget tid for politikerne, administrationen og os selv at lære, hvad vi kan bruge lokalrådene til, men de sidste par år er der sket en voldsom forbedring i samarbejdet. Forvaltningerne er blevet gode til at huske at informere os, inden de laver nye tiltag i området. Der er også lavet en evaluering af nærdemokratimodellen i slutningen af 2012, som viste, at det helt overordnet går godt. Men der er selvfølgelig altid plads til forbedringer, understreger lokalrådsformanden. Den lokale opbakning Vordingborg Kommune blev efter kommunesammenlægningen i 2007 opdelt i 16 områder med hvert sit lokalråd. Et lokalråd er et åbent forum for områdets beboere, hvor alle møder er åbne og alle kan komme med forslag og idéer til udvikling af området. Lokalrådenes vigtigste opgave er ifølge Susan, at samle stemningen op i lokalområdet og bringe den videre til politikerne. Selvom det går godt med lokalrådsarbejdet i Nyråd, så er det stadig en udfordring at få flere borgere til at involvere sig og tage medansvar for nærdemokratiet. Der kom desværre kun ni borgere til vores sidste generalforsamling. Det kom meget bag på os, for vi plejer at være deltagere. Jeg tror simpelthen at ordet generalforsamling kan skræmme nogen væk. De er måske bange for pludselig at have forpligtet sig på noget bestyrelsesarbejde. Men vi tvinger altså ikke folk ind i bestyrelsen, fortæller Susan med et smil på læben. Men til gengæld har der været rigtig mange til vores borgermøder og dialogmøder, hvor vi mødes med politikerne. Nyråd lokalråd forsøger at være meget synlige i lokalområdet. Vi deltager i mange lokale arrangementer og afholder ofte borgermøder for at fange stemningen og vise, hvem vi er fortæller Susan. Lokalrådet har også lavet en Facebook-side med næsten 200 likes, hvor de flere gange om ugen skriver små nyheder om lokalrådets arbejde og lokale arrangementer. Lokalrådet giver resultater Selvom vi i forvejen har et kommunalt selvstyre, så mener Susan dog alligevel, at lokalrådene har sin klare berettigelse. Vi har tæt kontakt til kommunens forvaltninger. Vi ved som regel altid, hvem vi skal ringe til og vores henvendelser bliver altid taget meget seriøst fortæller Susan. Nyråd Lokalråd har været involveret i rigtig mange projekter: Åbent hus med lokale kunstnere og portvinssmagning i det nyistandsatte bryggeri, opsætning af hjertestarter og et samarbejde med Stensved Lokalråd om en mountainbikerute ved Kulsbjerg er blot nogle få af eksemplerne. Susan fremhæver selv forskønnelsen af Nyråd Torv som en af succeshistorierne. Det var nemlig nogle borgere, som fik ideen. Planen blev lavet af en arbejdsgruppe og lokalrådet holdt møder med Vej og Trafik og politikerne i dialogudvalget. Vi har også selv udvalgt det firma, som skal levere de multifunktionsmøbler, som skal stå på torvet. Vi har haft et forbilledligt samarbejde med Vej og Trafik fortæller Susan. Det har taget meget energi og kræfter, men nu er vi snart i mål med projektet. Vi holder en stor fest, når torvet skal indvies. Jeg er sikker på, at det vil skabe opmærksomhed omkring lokalrådets aktiviteter, fastslår den meget engagerede og ukuelige lokalrådsformand. Thomas Uhlenfeldt 4 5

6 TEMA Mads Brinck Lillelund sammen med sønnen Thorbjørn. Det er umagen værd at være aktiv i skolebestyrelsen VorNyt har talt med Mads Brinck Lillelund, som bor i Nyråd og er valgt ind som menigt medlem i skolebestyrelsen for Kulsbjerg Skole. Mads har tre børn: Thorbjørn, 14 år, (8. klasse i Stensvedafdelingen) Asbjørn 12 år (5. klasse i Nyrådafdelingen) samt Birk, 2 år, der går i dagpleje i Nyråd. Min indgangsvinkel til skolebestyrelsen var frustration over skolereformen og manglende information fra kommunen. Samtidig hørte vi, at Vintersbølle Skole og Mern og Stensved skulle sammenlægges, og at vores børn ikke længere skulle rykke fra Nyråd til Marienberg Skole, men fremover skulle flytte til Stensved-afdelingen. Alt sammen indgribende i vores hverdag, uden at vi som forældre følte os godt nok informeret. Kulsbjerg Skole dækker over tre afdelinger (Nyråd: kl, Mern: kl og Stensved: kl), det samme gør skolebestyrelsen. Vi afholder møder på skift på de tre afdelinger, og har den lokale afdelingsleder med til det pågældende møde samt SFO-lederen. Vi kan ikke nå rundt til alle forældremøder og har i stedet oprettet afdelingsråd, som afholder fire årlige møder med deltagelse af mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen. Herudover deltager afdelingsleder og sfo-leder samt en forældre-repræsentant fra hver klasse. Tanken er at få drøftet afdelings-specifikke ting og løfte relevante emner fra afdelingsråd til skolebestyrelsen. Første skoleår 2012/13 har været nyt for alle med nye rutiner samt kravet om inklusions-elever. Som skolebestyrelse ville vi ikke være med til at flytte elever fra Mern og Nyråd for at optimere klassestørrelser, og derfor udarbejdede vi et princip om, at elever ikke kan flyttes uden forældresamtykke fra Mern og Nyråd, før de er færdige med 6. klasse. Det har udfordret skolens ledelse, at den ikke har kunnet klasseoptimere, og har været nødt til at arbejde med samlæste timer og andre tiltag. Mit indtryk er, at lærerne har taget godt imod udfordringen og har forsøgt at løse opgaven fagligt forsvarligt. Vi har som skolebestyrelse så en opgave i at fortælle forældre og andre, at vi ved dette princip har lagt beslag på nogle af de få midler, skolen har til rådighed til lokale initiativer. Hvis du er aktiv som skolebestyrelsesmedlem så kan du også være med til at gøre en forskel. Heldigvis har vi en bestyrelse, hvor alle gerne bidrager til beslutningsprocessen. Det giver spændende diskussioner og til tider lange aftenmøder, men det er umagen værd. Skolens ledelse tager vores arbejde seriøst, og jeg synes forældrerepræsentanterne, skolens ledelse og lærer- og elev-repræsentanterne, som til sammen udgør skolebestyrelsen, bringer Kulsbjerg Skole godt på vej ind i fremtiden. En af udfordringerne i skoleåret 2012/13 har helt klart været inklusion.

7 Her fungerer skolen endnu ikke optimalt, og generelt for Vordingborg Kommune har håndteringen mellem inklusions-elever på den enkelte skole og placering på Kalvehavecentret endnu ikke fundet sit naturlige leje. Jeg føler, at skolens ledelse er blevet presset af kommunen, fordi der i den enkelte elev er bundet et pengebeløb op. Dvs. at en flytning af en elev fra skolen til centret betyder en mindre økonomisk ramme. Jeg har ikke på stående fod et forslag til en bedre fordelingsnøgle, og måske er hele inklusionsområdet ramt af, at der er for få midler i alt - både på Kalvehavecentret og på den enkelte skole. Men her håber jeg, at kommunalvalget den 19. nov. kan være med til at give området øget fokus. Det har i hvert fald været et politisk debatemne, så der er fokus på inklusion. Vi har ca. 10 møder i skolebestyrelsen pr. skoleår. Hvert møde tager typisk 3½-4 timer dvs. en hel aften. Derudover skal du forberede dig til mødet, måske er du den, der udarbejder et udkast til nyt princip, eller også deltager du i ansættelsesudvalget, når der skal findes en ny lærer, eller du er med i byggeudvalget, fordi skolen skal bygges om. Du forventes også at deltage i 2-4 afdelingsrådsmøder pr. skoleår. Alt i alt er opgaven overkommelig, og jeg kan varmt anbefale andre forældre at stille op til skolebestyrelsen, fordi det giver en ny vinkel på det at have børn i en skole. Ulrik Jensen Baggrund: Mads er uddannet forstkandidat og har siden 2007 arbejdet som forstfuldmægtig i Naturstyrelsen på Falster. Han er født og opvokset i Vordingborg og har gået på Ørslev Skole og Iselingeskolen. Han er også uddannet vildtforvalter, har været ansat i Grønlands Hjemmestyre og siden fuldmægtig i Fødevareministeriet: Mads er gift med Dorthe, som arbejder i Næstved Kommune. Kommunevalget i billeder TEMA 6 7

8 TEMA Henrik Holmer har været borgmester i 12 år. Farvel til en borgmester Henrik Holmer har været borgmester i 12 år, heraf 7 i den nye Vordingborg Kommune. Nu har han valgt at stoppe i politik. VorNyt tog en sidste snak med den afgående borgmester. Hvorfor stopper du nu? I 2010 fik jeg en hjerte-arytmi under en cykeltur til Paris. I den forbindelse blev min kone og jeg enige om, at jeg skulle stoppe ved udgangen af denne periode. Jeg ville meget gerne blive hele perioden ud for at kunne aflevere en kommune i god stand; nu er der orden i administrationen og orden i økonomien. Jeg har det fint med at holde op, og samtidigt er det selvfølgelig også vemodigt at slutte denne epoke, for det har været både udfordrende, spændende og sjovt at være borgmester. Hvad har været den største udfordring? Den mest krævende tid var under sammenlægningen af kommuner og amt. Den tog mange kræfter både politisk og personligt. Den største udfordring ved sammenlægningen var, at vi troede, at de fire kommuner var rimeligt ens, men det viste sig slet ikke at holde. Ting, man tog for givet i den ene kommune, var helt anderledes i en anden. Det har taget tid at arbejde med, men jeg oplever, at vi er kommet langt, og fx er der nu en fælles forståelse for, at det, der vedtages centralt, er det, vi gør. Hvad er de vigtigste mål, du har nået? Oprindeligt startede jeg i politik, fordi jeg ville gøre noget godt for skolevæsenet. Det lykkedes at hæve elevernes timetal væsentligt, og jeg synes, vi er nået langt i Vordingborg Kommune, ikke mindst i kraft af Fokus på folkeskolen, en visionær løsning, som vi vedtog i enighed for et par år siden. Den indsats har bragt os et par år forud for resten af landet, der nu skal i gang med den nye skolereform. Hvad vil du huske bedst? Især opbygningen af Borgcenteret har været spændende. Arbejdet var så småt i gang før sammenlægningen, men tog rigtig fart, efter den nye storkommune kom til. Det har jeg været med til at bære igennem systemet, og jeg tror på, at Borgcenteret er noget, som vil øge stoltheden i kommunen. Hvis jeg skal fremhæve andre højdepunkter må det nok blive de to besøg af majestæten, hvor der har været en særlig opmærksomhed på det, vi kan her i vores kommune. Specielt besøget i 2013 fik fremhævet de gode eksempler på vores erhvervsliv. Og det bedste var afslutningen på dagen den 5. september, hvor vi fik præsenteret et fantastisk show. Hvad synes du, er særligt kendetegnende for vores område? Den største udfordring, jeg ser i vores område, er, at vi mangler en indre stolthed over det sted, vi bor. Vi har desværre en evne til at nedgøre både området og det, vi gør. Vi har så mange fantastiske ting i vores kommune at være stolte over og glade for. Hvad skal du lave nu? Den 1. februar starter jeg som chefkonsulent i Køge Kommune, hvor jeg skal arbejde med byudvikling. Anette Nøddelund

9 Ny borger- og arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann tiltrådte den 4. november som ny borger- og arbejdsmarkedschef. Claus kommer fra en lignende stilling som arbejdsmarkedschef i Glostrup Kommune. Han har været leder inden for beskæftigelsesområdet de seneste 14 år og medbringer derfor en solid ledelseserfaring til sin nye stilling. Claus har som en vigtig målsætning, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Det bliver det ved at arbejde med en høj grad af trivsel og en høj faglighed, så vi oplever, at det er rart at gå på arbejde, og at det vi laver er af høj kvalitet fortæller Claus. Han lægger også meget stor vægt på myndighedsrollen: Vi er her for borgernes skyld. Det at være myndighed er en forpligtende opgave, som vi skal have respekt for. Det handler både om at sikre, at folks rettigheder bliver overholdt og imødekommet og om at sikre, at borgernes skattepenge bliver anvendt mest effektivt. Claus vil også have stort fokus på jobcentrene. Vi har en særlig opgave i jobcentrene i denne tid. Her er en af vores vigtigste opgave at sikre, at de svageste grupper også kommer ud på arbejdsmarkedet. Claus Holm Oppermann er 60 år, bor i Ringsted, er gift og har 3 børn. Privat holder han meget af at rejse med sin kone Conni. Han sætter også stor pris på musik og kulturoplevelser og elsker at gå på cd-udsalg i Accord og lignende steder. Thomas Uhlenfeldt Nye leverandører af rengøring og vinduespolering Stab Kommunale Bygninger har gennemført et EU-udbud på rengøring af kommunens ejendomme i områderne Møn og Bogø, Langebæk, samt Kastrup, Ørslev og Nedre Vindinge. Opgaverne bliver fra 1. januar 2014 udført af ISS Facility Services A/S og mj service A/S. Der er nu fundet nye leverandører af rengøringsservice og vinduespolering på kommunens ejendomme på Møn og Bogø, Langebæk, Kastrup, Nedre Vindinge og Ørslev. Leverandørerne er udvalgt efter et såkaldt begrænset EU-udbud. 11 rengøringsvirksomheder ansøgte om prækvalifikation, hvoraf seks virksomheder blev prækvalificeret til at byde på opgaven. Efter at have gennemgået buddene fra de seks rengøringsvirksomheder er der nu indgået aftale med mj service A/S, som fra 1. januar 2014 skal varetage rengøringsservice og vinduespolering i kommunens ejendomme på Møn og Bogø, og med ISS Facility Services A/S som fra 1. januar skal varetage rengøringsservice og vinduespolering i kommunens ejendomme i henholdsvis Langebæk og Kastrup, Nedre Vindinge, Ørslev. De to levereandører mj service A/S og ISS Facility Services A/S er valgt, fordi de samlet set kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men der er i aftalen også lagt stor vægt på arbejdsmiljø, miljø og kvalitet. Spørgsmål omkring rengøring kan stilles til Stab Kommunale Bygninger 8 9

10 Bakkebølle Brolaug er synonym med ægte badeglæde. Bemærk det sigende skilt! Bakkebølle Brolaug Mit yndlingssted Her bor jeg. Omgivet af yndlingssteder. Bakkebølle Brolaug er et af dem. Bakkebølle Brolaug er ikke kun et af kommunens idylliske naturhøjdepunkter. Stedet er også synonym med ægte badeglæde, indfriede forventninger og livgivende gåsehud hver gang, vi kommer der. Bakkebølle Brolaug ligger for enden af en grusvej mellem marker, træer og krat. Det er lidt hemmeligt. Det er ikke særligt stort eller nemt at google. Det ser måske heller ikke ud af så meget på billedet, men det er et sted helt i særklasse. Det er omtrent det bedste, man kan få og det har alt et vaskeægte yndlingssted skal ha. Overskud, ærlighed og nostalgi. Bakkebølle Brolaug er så godt at det får julelys frem i børnenes øjne hele sommeren. Jeg sender stafetten videre til Peder Jørgensen på Gåsetårnsskolen. Rigtig glædelig jul! Rikke Bumbech Frederiksen, Sundhedssekretariatet Moderne rum I nogle måneder har indretningsarkitekt Pernille Agerholm været på spil i kommunens administrative bygninger. Der har givet meget synlige og flotte resultater: Et moderne løft til mange mødelokaler og gange.

11 Internt kursus I den kommende tid udbyder vi dette kursus- og uddannelsestilbud: Forhandlerkursus Kursets indehold: 1. Hvad er forhandling? 2. Forberedelse af en forhandling 3. Forhandlingsøvelse (om løn) og evaluering 4. Sådan gennemfører du en forhandling! 5. Forberedelse af forhandlingsøvelse 2 (afskedigelsessag) 6. Gennemførelse af forhandlingsøvelse 2 og evaluering Kurset vil være en kombination af teori og praktiske øvelser. Der er fuld forplejning på kurset. Målgruppe: Ledere som forhandler løn og afskedigelsessager med faglige organisationer. Tid og sted: Kurset afholdes på Præstekilde Hotel, Klintevej 116, Keldby, 4780 Stege fra kl til For spørgsmål vedrørende kurset: HR og personale, Lisbeth Olsen lokal 2761 eller mail Tilmelding: Tilmeldingen skal ske via kursusportalen inden den 17. januar 2014 hvis der opstår spørgsmål vedrørende kursusportalen kontaktes Katrine Gunnarson, HR- og Personalestaben, på mail VorNyt redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi er på banen igen med næste udgave af VorNyt i marts Nyt om navne Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed til det lønteam, I hører under. 25 års jubilæum Navn Bodil irene Pedersen Elsebeth Håkonssen Karin Jensen Marianne Herlufsen Mette Weber Brinch Olsen Niels Holger Pedersen Boe 40 års jubilæum Navn Birgit Hjort Jonna Petersen Arbejdssted Distrikt Fanefjord Sundhedsplejen Socialpsykiatrien Vordingborg Sundhedscenteret Distrikt Solhøj Distrikt Rosenvang Arbejdssted Distrikt Rosenvang Borgerservice Vordingborg Fratrådte på grund af pension/efterløn Navn Arbejdssted Anne West Marsfeldt Distrikt Rosenvang Bente Jensen Distrikt Fjordgården Bente Jensen Psykiatri-og Handicapsekretariatet Dorte Silleborg Vordingborg Bibliotekerne Ellen Margrethe Andersen Socialpsykiatrien Stege Flemming Rasmussen Borger og Arbejdsmarked Hanne Rasmussen Plan og Miljøsekretariatet Marianne Ida Jensen Dagplejen Pia Vig Dalsgaard Præstø Skole 10 11

12 Jule kryds og tværs Vandret 2 Ingrediens i snaps 4 På toppen af et tårn 5 Plejecenter i Mern 8 Kold figur 9 Antal lys i adventskransen 10 Efternavn på vores nye borgmester 12 Gods ved Vordingborg 15 Socialpsykiatrisk værested i Præstø 14 Jette Jørgensen 16 Kammermusikfestival på? Lodret 1 Personligheder på besøg i sommer 3 Ugedag for sommermarked i Stege 6 Dejlig er den himmel blå 7 Årets løb 11 Medarbejderblad 13 Ø Igen i år kan du løse vores jule kryds og tværs og få mulighed for at blive den heldige vinder af en stor guldæske Anton Berg chokolade. Du skal løse kryds og tværs en og finde det rigtige ord som gemmer sig i de 15 mørkegrønne felter. Hint: Løsningsordet er en demokratisk begivenhed. 14 Send din løsning til redaktionen sammen med dit navn, arbejdssted og telefonnummer, så vi har det senest den 18. december kl. 8:00. Med post til: Fællesekretariatet Att. Kommunikation Valdemarsgade Vordingborg I en mail:

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15.

Referat. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde 6. Mødedato Mødested Møde start/slut. 24.02.15 Personalerummet 17:30/20:15. Vester Nebel Skole Dato 20. februar 2015 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere:

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere: Vodskov hallen Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/12014 Deltagere: Knud Larsen, formand Claus Nielsen Mads Juul Jensen Kitt Karlsen Karen Lisbeth Larsen Jonna, Centerleder Palle Hassing, foreningsfitn.

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben.

Våbenskjold i Staben. Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. nyhedsbrev Nr. 3 1. februar 2012:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Våbenskjold i Staben Som bekendt har Trivsels- og Synergigruppen besluttet, at vi skal have et Våbenskjold i Staben. I forhold til de tilbagemeldinger,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 19. maj 2014 Tidspunkt Sted 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd Mødeleder/klummeskribent Thorsten

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Forældre som samarbejdspartnere

Forældre som samarbejdspartnere Forældre som samarbejdspartnere Skoleforum d.6.marts 2014 www.ballerup.dk Faktabox - Historik Projektet udspringer af erfaringer fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar fra 2005 2010.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram...2 Staben Organisation og Personale...3 Staben Ejendomme...4 Økonomi- og IT-staben...5 Teknik- og Miljøafdelingen...6 Sundheds- og Omsorgsafdelingen...7 Handicap-

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere