Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 30. årgang Juni, juli og august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 30. årgang Juni, juli og august 2015"

Transkript

1 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 30. årgang Juni, juli og august 2015

2 Sognepræst Resen Præstegård Kirkevej 25 Tlf.: Træffes efter aftale (undtagen mandag) Graver Kristen Faarkrog Dølbyvej 140 Tlf.: Mobil: Træffes bedst kl eller efter aftale (undtagen mandag) Organist Karen Skovbjerg Tlf.: Kirkesanger Anna Thomsen Tlf.: Sognemedhjælper Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt Tina Damholt Tlf.: (privat) Tlf.: Tlf. (mobil): (kontor) Formand for menighedsrådet Svend Sandfeld Tlf.: Regnskabsfører Mads Holm Tlf.: Kirkeværge Eigil Bach Tlf.: Resen Sognehus Gudrun Saugbjerg Tlf.: Marianne Sikjær Søndergaard Tlf. (mobil) Kirkekontorleder: Kirkekontoret Bent Kordegn E. Jacobsen Jens Pedersen Tlf.: Kirkegårdskontoret Kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg Tlf.: Begge kontorer: Kontorer: Reberbanen 19, Skive Kontortid: Mandag-onsdag og fredag: 9-13 Torsdag: Resen Kirkes hjemmeside På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om sognets kirke, anmeldelse af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenester og øvrige aktiviteter samt det sidste aktuelle numre nummer af af kirkebladet. Kirkebil bestilles hos Byens Taxa på tlf.: Sognepræsten Kirkebladets redaktion holder ferie den Helga 1. Ørgaard 28. juli (ansvarshavende) Tina Damholt Kirkebladets Svend Sandfeldredaktion (ansvarshavende) Tina Damholt Svend Sandfeld Poul Tolstrup Knud Ole Holm Forsiden Midsommerhimmel Landsbykirken i byen. over Resen Datoer for menighedsrådsmøder 20. juni og 15. august d. 18 juni og d. 13 august 2

3 år fortidens troldmænd bøjede sig Nned og så tilbage mellem benene, fik de magt til at rulle marker og skove op, som man ruller et tæppe sammen. Det forstår man meget godt, når man fra barndommen husker, hvor forunderlig alt var, set fra denne stilling. En verden, der stod på hovedet, havde sine egne naturlove, hvor det mærkelige var det almindelige og dagligdags. Grundede man så mere over det, kunne man få den tanke, om dette monstro ikke var den sande stilling, verden skulle ses i, at den netop stod på hovedet, når den så almindelig op og ned ud. Sådan skriver Martin A. Hansen i afsnittet om Marias søn, som er at finde i hans bog: Tanker i en skorsten. Må vi ikke med ham sige, at det er forfriskende at se alt i et andet perspektiv end det sædvanlige? Det erfarede Martin A. Hansen, da han læste Sagnet om Jesus af Georg Brandes. Brandes reducerer her kristendommen til det rene nonsens han piller den fra hinanden i stumper og stykker. Da Brandes således vendte det hele på hovedet, så Martin A. Hansen, Omvendt at evangeliet var sandt. Af Brandes kritik af kristendommen groede en ny og frisk forståelse af denne tro frem. I den indre bys gader møder Martin A. Hansen en morgen en kvinde, som er klædt i en fedtet og plettet silkekjole, hendes sminke er fedtet og udtværet, blikket er stift, hun har lyserøde sutter på fødderne, den ene har tabt svanedunene, og han er ikke i tvivl om hendes profession. Denne prostituerede kvinde bar en mælkespand uden hank mellem hænderne. Og den tanke slår ned i ham, om hun er på vej hen for at salve Guds søn? For Jesus sendte jo ingen væk, og mennesker, som andre så ned på, flokkedes om ham. Nogen mente, at det var den omvendte verden. I en tid som vores hvor vi ustandseligt vurderes efter evner, udseende og præstationer, er det også den omvendte verden, at der ikke gælder nogen form for personsanseelse hos Gud. Det er den omvendte verden, når de sidste arbejdere i vingården får ligeså meget i løn som de første, det er den omvendte verden, når en hyrde forlader 99 får for at lede efter et enkelt sølle pjok, der er blevet væk. 3 Fortsættes på side 4

4 Og sådan vendes den kendte verden på hovedet i evangeliet igen og igen. Og den omvendte verden får os til at betragte den kendte verden med nye, friske øjne. En folketingspolitiker (Mai Mercado) udtalte for nyligt, at kristendommen er en bedre religion end islam. En anden folketingspolitiker (Zenia Stampe) svarede, at det da vist ikke er særlig kristent at sige, at ens religion er bedre end andres. Dermed viser sidstnævnte, at hun ikke ved ret meget om, hvad kristendom er. Kristendom betyder, at ikke alt er lige godt. Men at kristendom er bedre end islam, betyder ikke, at kristne er bedre mennesker end muslimer! Mennesker fra begge trosretninger har forstået at misbruge deres tro og begå overgreb mod andre mennesker i Guds navn! Det skal ingen glemme. Men hvorfor må vi ikke sige, at kristendommen er bedre end islam? Hvorfor lider man i den vestlige verden af et selvhad, når det gælder egen tro og historie? Har vi glemt hvor vigtigt og forfriskende det er, at se verden gennem troens omvendte briller? Har vi glemt, at mennesker af natur er religiøse skabninger og at det ikke er lige meget hvilken trosretning, der får plads i vores tilværelse? Professor Hans-Jørgen Schanz udtalte i en artikel i Kristeligt Dagblad d. 4. maj, at moderniteten er en sølle religionserstatning. Her siger han: Hvis man står overfor et menneske i dyb sorg, siger man jo ikke Her, du får lige lidt mere demokrati, så skal det hele nok gå. Troen giver et andet rum for sorgen. Det er dybt problematisk, at den nye folkeskolereform giver dårligere betingelser for konfirmationsforberedelsen end tidligere. Selve konfirmationen er en festdag, hvor familie og venner samles om de unge konfirmander. Festen henter næring fra den forudgående konfirmationsforberedelse. Flotte og sjove køretøjer uden for kirken og festlige kjoler og frisurer kan ikke stå alene. Uden det indhold, som kristendommen giver, bliver de ydre markeringer som tomme skaller uden indhold. Ved konfirmationsforberedelsen er der ingen, som hverken tvangskristnes eller hjernevaskes. Her møder konfirmanderne kristendommen gennem engagerede mennesker, som efter bedste evne lader dem se verden gennem evangeliets omvendte briller. Det er et fælles ansvar for hjem, skole, kirke og regering, at der fortsat undervises i kristendom. Hånden på hjertet: Kan vi undvære at se verden omvendt? H.Ø. 4

5 Set herfra Selvbestemmer TEKST: BIRGITTE STOKLUND LARSEN, AKADEMILEDER & REDAKTØR Tro er en mulighed i det moderne samfund. Men en mulighed, der ikke opstår ud af ingenting I sfo en var der fra 2. eller 3. klasse en ordning, der hed selvbestemmer. Den gik ud på, at man som forældre kunne aftale med sfo en, at ens børn ikke skulle hentes, de kunne selv bestemme, hvornår de gik hjem. Man kunne aftale, at selvbestemmeren først gjaldt fx efter kl. 15. Fornylig har de faldende dåbsprocenter i folkekirken fået en tur i medierne. I 2010 blev 77,7 % af en årgang døbt, i 2014 var andelen faldet til 70,8%. Det er ikke nyt, at andelen falder. Det nye er, at man har underkastet tal og tendenser detaljerede undersøgelser, bl.a. i et forskningsprojekt på Københavns Universitet. Det er der kommet interessante ting ud af. Hvis man fx forestiller sig, at det er de statistisk set mest sækulariserede, de veluddannede i byerne, der vælger dåben fra, så er det langt fra hele sandheden. Veluddannede, ældre mødre er fx dem, der med størst sandsynlighed vælger at få deres børn døbt. Der er til gengæld ikke noget, der tyder på, at andelen af indvandrere i et område påvirker folkekirkemedlemmers lyst til at få deres børn døbt, selv om befolkningens andel af indvandrere naturligvis påvirker dåbsprocenten i nedadgående retning. Procenten beregnes af hele fødselsårgange, ikke kun for børn af folkekirkemedlemmer. Forskerne har nu også spurgt til, hvorfor folk får deres børn døbt. Svarene lyder typisk, at det er tradition i familien, at det handler Birgitte Stoklund Larsen er leder af Grundtvigakademiet og redaktør af Dansk Kirketidende, hvori hun skrev nedenstående indlæg april om navngivning, og det er en del af det at være dansk. Den religiøse begrundelse ligger længere tilbage, ifølge en af forskerne bag undersøgelsen. Den gennemgående forklaring på, hvorfor folk ikke lader deres børn døbe, er, at barnet selv skal have lov at tage stilling. De får med andre ord en selvbestemmer. Det kan man udlægge positivt, som at vi opdrager vores børn til selvstændighed og selvbestemmelse. Negativt udlagt er det at lade børnene i stikken, hvis de samtidig med selvbestemmelsen ikke får noget at pejle efter. Og noget kunne tyde på, at det er sådan det også er. Religionssociologen Ina Rosen undersøgte i en række fokusgruppeinterview, hvordan folk tænker og taler om tro og religion og tradition. Her blev også spørgsmålet om religiøs dannelse taget op. I halvdelen af interviewgrupperne opfattede man det ligefrem som et overgreb på barnets personlige integritet, hvis man påvirkede børn til at tro eller til at have en religion. Et overgreb. Måske handler det ligeså meget om egen vildrede og om tabet af et religiøst sprog. Det er den store udfordring. Tro er ikke tvang, det er en mulighed, en option, som 5 Fortsættes på side 6

6 den tyske sociolog Hans Joas har kaldt det. Men set herfra er det ikke en mulighed, der kommer ud af ingenting eller opstår i det tomme rum. Der skal være nogen at tale med og at finde ud af, at tro også er en måde at være i verden på. Når forældre vælger barnedåben fra, udfordrer det sammenhængen mellem dåb og tro i folkekirken. Der er en teologisk pointe i, at troen ikke er en præstation og at vi uanset alder bæres til dåben. Det er en pointe, unge, der fra morgen til aften vurderes efter kompetencer og performance, har fanget, når de vælger at blive døbt eller konfirmeret. Tilbage til sfo en. Det var en lettelse for de voksne, når børnene blev så store, at de fik selvbestemmer. Bekvemt. For børnene var der også en vis jubel forbundet med det. Men sjovt var det vist ikke altid: Hvem gider have selvbestemmer, hvis det bare betyder, at man er helt alene? Babysalmesang i Resen Kirke Tirsdag d. 1. september kl starter et nyt hold babysalmesang. Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær, for her er der blevet sunget gennem mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at se, hvor opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker. Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt og organist Karen Skovbjerg glæder sig til at møde børn og forældre og til at opleve det musikalske samvær. Efter babysalmesang i kirken går vi over i Sognehuset til en kop kaffe og hyggeligt samvær. Tilmelding: Tlf eller Tlf

7 Konfirmander 2015 Konfirmander fra Krabbeshus: bagerst fra venstre: Lauritz Valdemar Vestergaard, Emil Overgaard Jakobsen, Mathias Jakobsen, sognepræst Jeppe Jensen Forrest fra venstre: Jannick Beyer Jensen, Frederik Nielsen Specialklassen: Bjarke Søgaard Munch, Thomas Høgh Bagger, Cecilie Strøm Østergaard, Poul Pajkjær Østergaard, Thorbjørn Kobæk Madsen, sognepræst Birgitte Haahr Callesen 7

8 7.A, bagerst fra venstre: Kristoffer Møller, Oscar Viborg Jensen, Sebastian Gundersen Gade, Asger Elsborg Mortensen, Mikkel Lassen, Frederik Gade Christoffersen, Daniel Færch Christensen, Asger Bilstrup Olesen, Anders Guttorm Pedersen, Mads Bligaard, Malte Gaardsted Kvistgaard Forrest fra venstre: Anne Nyborg Riis, Sarah Eickhardt Pedersen, Anne Børglum Stouby, Sarah Østergaard Bæk, Karoline Kempel Iversen, Caroline Bruun Kolding 7. B, bagerst fra venstre: Ebbe Holm Nyby, Oliver Grønbæk Skovsgaard, Emil Falk Serup, Anders Avnskov Pedersen, Oliver Fjalland Kimer, Viktor Strømsted Sørensen, Jeppe Brydsø Eskildsen, Jacob Heidemann Pedersen, Frederik Bernberg Hansen, Oliver Falk Serup, Jeppe Risvig, Mathias Sommerlund Ørum Forrest fra venstre: Signe Würtz Bundesen; Amalie Rosenvinge Jørgensen, Signe Østergaard Plougstup, Andrea Louise Andersen, Amalie Kathrine Søgaard, Anna Jelsgaard, Cecilie Dahl Svenningsen, Asta Burlund Jepsen 8

9 7. C, bagerst fra venstre: Jeppe Baadsgaard Stephansen, Niclas Juul Bennedsgaard, Christian Lykkegaard Fuglsang, Thomas Svoldgaard Thomhav Andersen, Tobias Vesterherup Nielsen, Mikkel Houlborg, Martin Dahl Kjeldsen, Andreas Virenfeldt, Oskar Holmgaard Storgaard, Nikolaj Dalby Larsen, Jeppe Kragh Sohn, Nicolai El-Nahhas, Frederik Winter Hessellund, Mads Emil Lundhus Jensen, Andreas Roed Brodersen Forrest fra venstre: Victoria Amstrup Christensen; Sofie Agnete Søgaard, Amalie Hougaard Lang, Maiken Lai Bonde Jensen, Mette Kristensen, Pernille Linea Saugstrup Brogaard, Luna Piil Josefsen 9

10 Hans Tausen og den hvide sten Den danske reformator Hans Tausen kom så tidligt som i 1525 til Viborg og begyndte at prædike inspireret af Luthers lære. Det blev optakten til, at reformationen slog igennem i Viborg 1529 altså 7 år før 1536, hvor den lutherske reformation blev en realitet i det øvrige land. Umiddelbart nord for Viborg Domkirke ved resterne af Gråbrødre Kloster findes et smukt lille anlæg med bøgehæksmarkering af munkenes nedbrudte kirke og mindemonumenter for Hans Tausen. Her skal kun kort omtales, den såkaldte hvide sten grånet af tidens tand og nu placeret i en glasmontre under Bjørn Nørgaards Hans Tausen-statue, som Viborg kommune i 2004 satte i anledning af 475-året for reformationens gennemførelse i Viborg. I henhold til en række forskellige kilder tilbage fra tallet tyder meget på, at her virkelig er tale om den sten, som Hans Tausen stod på og prædikede af mangel på plads i kirkerummet og til dels uvilje fra det munkevæsen, som han jo selv havde været en del af som johanniter-munk i Antvorskov. Skovgaard Museet og Viborg Stiftsmuseum udgav i 1986 i anledning 450-året for reformationen et fint lille hæfte af Jens Vellev, der beskriver en række historiske fakta om denne sten, der allerede i 1400-tallet havde en nærmere beskrevet placering som gravsten for familien Løvenbalk ved den nu nedbrudte klosterkirke. I 1768 blev stenen afbildet af den kendte arkivtegner Søren Abildgaard på en af sine mange rejser rundt i landet for at registrere ældre gravmonumenter. Denne sten betegnes som værende af hviidagtig Marmor. I hans tekst til tegningen indgår bl.a.således: Der siges, at den første Lutherske Prædiken er holdt på denne Sten af Magister Thausen Besigtigelse af erstatningsstenen i Hinge april

11 Bjørn Nørgaards skulptur af Hans Tausen i Viborg i Viborg. Det, sammenholdt med en række andre kilder, gør stenen interessant. Kort sagt, så lå stenen på kirkegården i Viborg til 1786, da den ved auktion erhvervedes af Madam Lunow i Frausing, hvor den med en vidtløftig ny inskription over hendes mand og søn, der var herredsfogeder, fik sin plads på Hinge kirkegård. I 1830 blev de sidste ruiner af den gamle Gråbrødre Klosterkirke som nævnt nedbrudt, og man begyndte at spekulere på, hvad tomten skulle bruges til. Det blev besluttet at omdanne stedet til et lille anlæg, som stadig findes, til minde om Hans Tausen. Man fortrød nu salget af stenen, og det lykkedes at købe den tilbage mod levering af en erstatningssten en kopi, som stadig findes på kirkegården i Hinge. Udformning og dimensioner er korrekte. Men skriften er ændret i overensstemmelse med funktionen. Den originale Løvenbalksten kom nu tilbage til Hans Tausens Anlæg i Viborg - liggende eller stående til skiftende tider med så godt som udviskede inskriptioner men dog genkendelig på form, indtil den efter en række forhandlinger og betingelser i 2005 blev indsat i en glasmontre som den hvide sten i Bjørn Nørgaards meget specielle Hans Tausen-statue. En lang historie er i ovenstående beskrevet meget kortfattet. Men det kan anbefales interesserede at aflægge et besøg i det lille anlæg i Viborg og måske på Hinge kirkegård. I den forbindelse vil det være oplysende at 11 få fat på det omtalte skrift af Jens Vellev og brochuren, der beskriver detaljerne ved Bjørn Nørgaards skulptur. Først da får man det fulde udbytte af et spændende, tankevækkende og kontroversielt reformationsminde, hvor et antikvarisk islæt er forenet med Bjørn Nørgaards nutidige formsprog. Stedet og stoffet er velegnet til kirkehistoriske og historiske ekskursioner for skoleelever og konfirmander, hvad der er erfaring for. Ofte fokuserer man alene på besøg i Domkirken, hvad den med al respekt fortjener. Men det kan meget anbefales, at man ved samme lejlighed bevæger sig nogle få skridt nord for Domkirken til anlægget Hans Tausens Minde. //Svend Sandfeld

12 Sensommergudstjeneste Søndag d. 6. september kl Sensommergudstjeneste Denne sensommersøndag holder vi gudstjeneste i gårdhaven ved Resen sognehus. Efter gudstjeneste er der kaffe i sognehuset. Her åbnes en ny udstilling med billeder af Karin Ulrich. Søndag d. 6. september kl Denne sensommersøndag holder vi gudstjeneste i gårdhaven ved Resen sognehus. Efter gudstjeneste er der kaffe i sognehuset. Sogneudflugt 2015 Her åbnes en ny udstilling med billeder af Karin Ulrich. Årets sogneudflugt går til Timring Kirke og Møltrup Optagelseshjem. Tirsdag d. 8. sept. kl kører bussen fra Resen sognehus. Vi kører først til Timring Kirke, hvor vi skal høre om kirken og kirkegården. Derefter kører vi til Møltrup Optagelseshjem, hvor vi i herregårdens stuer skal høre om arbejdet på stedet samt se en film herom. Der vil være kaffe med hjemmebagte boller og kager. Vi forventer at være tilbage ved sognehuset kl. ca Pris for deltagelse: 80 kr. Tilmelding til Povl Borregaard på tlf. nr eller til Bent Brejner tlf. nr senest onsdag d. 2. sept. kl

13 I Kirkekoret maj sang kirkekoret to koncerter sammen med Egeris kirkes kor. Tresafinado var omdrejningspunktet for koncerterne. Tresafinado er en dansk/brasiliansk trio med fløjte, guitar og percussion, som har skrevet musik for kirkekor. De er utroligt dygtige musikere, og får musikken helt op at svinge. Koret har øvet og øvet, vi har haft korweekend og brugt omkring tre måneder på at lære de seks sange, som koret deltog i. Det har været sjovt, men det har også været krævende. Til gengæld var det fantastisk for koret at opleve koncertstemningen og synge med de professionelle musikere, og korene sang, så loftet lettede og jeg tror, at flere end korlederen mærkede nakkehårene rejse sig. Til næste år skal koret også have store musikalske oplevelser. Vi skal stadig arbejde med stemmerne og musikken og vi vil fortsat være et kor, det er rart at være i. Vi har det godt med hinanden. Der er plads til flere i koret, så hvis du går i 6. klasse, eller derover, og er interesseret, kan du kontakte korlederen/kirkens organist på /Karen Skovbjerg 13

14 To kirke- og kulturmedarbejdere i Skive og Resen Der eksisterer et godt samarbejde mellem Skive og Resen Sogne. I en årrække har kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt været ansat i begge sogne og som noget nyt er de to sogne nu gået sammen om at ansætte kirke- og kulturmedarbejder Mette Thybo Jensen. Mettes stilling er en deltidsstilling og indebærer først og fremmest kontakt til skolerne. Den nye undervisningsreform indbefatter understøttende undervisning, hvor foreninger og institutioner uden for skolen indgår i undervisningen. Her kommer kirken ind som en naturlig medspiller. På Skive DNA s hjemmeside kan man se, hvad der findes af tilbud om understøttende undervisning til skolerne i området. De to kirke- og kulturmedarbejdere beskriver her deres arbejdsområde: Da jeg trådte ind i stillingen som kirkeog kulturmedarbejder i Skive og Resen sogn, trådte jeg ind i en ny verden. Ikke kun en ny arbejdsverden, men også en verden med store spørgsmål på tapetet, varme og et glimt i øjet. Det er spændende og dejligt at opleve. Min primære opgave er, at være med til at styrke og organisere samarbejdet mellem kirken og skolerne i vores to sogne. Sognene har en lang tradition for at tage imod skoleklasser i alle aldre og bidrage med kirkens holdning om fx dødsstraf, når de store elever skriver projektopgave, eller klassen har en emneuge. Nu er vi en mere på holdet, og vi kan skabe nye og flere undervisningstilbud og sætte kirkens budskaber i spil sammen med eleverne Jeg kommer fra en stilling som formidlingsinspektør i MUSE UM, og arbejder halv tid i en arbejdsgruppe, som skoleafdelingen har nedsat til at udvikle en række undervisningsforløb for kommunens skoler, som indebærer et besøg hos lokale virksomheder, institutioner eller foreninger for på den måde, at leve op til kravene i den Åbne skole. Ellers er jeg gift med Tobias. Vi bor i Stoholm, og sammen har vi Mads, Laura og Gustav. /Kirke- og kulturmedarbejder Mette Thybo Jensen Jeg har nu været kirke- og kulturmedarbejder i Resen sogn (50%) i snart 11 år. Jeg har gennem årene haft lidt forskellige opgaver, men mit primære område har altid været børn og unge. En stor del af mit arbejde er undervisning af konfirmander og minikonfirmander; det giver rigtig god mening at have begge dele, da jeg på den måde møder børnene/de unge flere gange i deres liv. For et par år siden startede vores organist Karen Skovbjerg og jeg med Babysalmesang i Resen kirke, så nu glæder jeg mig til at gense babyerne, når de kommer til minikonfirmand J. 14 Udover de tre kerneområder har jeg andre mindre opgaver som f.eks.: sognets hjemmeside, referent for menighedsrådet, tager i mod skoleklasser og dagplejemødre med børn i kirken og deltager ved børnegudstjenester. Mit job er meget alsidigt og det holder jeg meget af; der er altid nye udfordringer og nye veje at gå. Mange af mine opgaver løser jeg i et frugtbart samarbejde med vores præst, et samarbejde som jeg sætter stor pris på. Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt. /Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt

15 Resen Kirke og Sogn Program for Indre Mission, Christiansgade 6. Juni: Tir. d. 2. kl. 19,30. Sangaften v/musikkonsulent Peter Ringgaard, Aalborg. Man. d. 8. kl. 9,30. Formiddagsmøde v/fritidsforkynder Johannes Kloster, Hodsager. Man. d. 8. kl. 19,30. Møde v/missionær Finn Najbjerg, Vinderslev. Fr. d søn. d. 21. Samfundslejr på Kildeborg. Missionær Poul Erik Hansen, Farsø medvirker fredag og lørdag. Separat program. Man. d. 22. kl. 19,30. Møde v/missionær Henrik Dideriksen, Skive. Man. d. 29. kl. 9,30. Formiddagscafé. Juli: Man. d. 13. kl. 14,30. Åbent hus hos Birgith Troelsen, Kærvænget 21, Dommerby. August: Man. d. 10. kl. 9,30. Formiddagsmøde v/fritidsforkynder Chr. P. Olesen, Ejstrupholm. Man. d. 10. kl. 19,30. Opstart efter ferien v/missionær Villy Sørensen, Hammel. Solosang v/louise Frøkjær, Viborg. Tir. d. 18. kl. 19,30. Møde v/ungdomskonsulent Daniel Præstholm, Grindsted. Tor. d. 27. kl. 17,30 på Aakjærsskolen. Familiemøde med fællesspisning. Tale v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg. Man. d. 31. kl. 9,30. Formiddagscafé. TAK til Poul Tolstrup Som det fremgår nederst side 2, udtræder Poul Tolstrup af kirkebladets redaktion. Her har vi i høj grad nydt godt af Pouls store historiske viden samt hans gode kendskab til lokalområdet. Der skal lyde en stor tak til Poul for mange gode, fine, velskrevne og særdeles velunderbyggede artikler fra hans hånd. /H.Ø. 15

16 Gudstjenesteliste Resen 7. juni kl søndag efter trinitatis Jesper Hornstrup 14. juni kl søndag efter trinitatis 21. juni kl søndag efter trinitatis 28. juni kl søndag efter trinitatis 5. juli kl søndag efter trinitatis 12. juli kl søndag efter trinitatis Natalia Packert Andresen 19. juli kl søndag efter trinitatis Jesper Hornstrup 26. juli kl søndag efter trinitatis Mads H. Callesen 2. august kl søndag efter trinitatis 9. august kl søndag efter trinitatis 16. august kl søndag efter trinitatis Mads H. Callesen 23. august kl søndag efter trinitatis 30. august kl søndag efter trinitatis 6. sept. kl søndag efter trinitatis Sensommergudstjeneste i sognehusets gårdhave

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Nr. 3, 29. årgang Juni, juli og august 2013 juni, juli, august 2014 Sognepræst Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard 52 18 06 Resen email:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 4, 29. årgang september, oktober, november 2014

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 4, 29. årgang september, oktober, november 2014 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 4, 29. årgang september, oktober, november 2014 Sognepræst Helga Ørgaard Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015 Sognepræst Resen Præstegård Kirkevej 25 Tlf.: 97 52 18 06 email: hoen@km.dk Træffes

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Juni Juli August

Agerskov & Branderup. Juni Juli August KirkeBladet 3 Tirsdagscafé med påskedekorationer Indhold Sommer og hverdag... 2 Tirsdagscafé.... 3 Nyt om præstegårdem... 4-5 Grillgudstjeneste i shelter... 7 Gudstjenester... 8 2014 Juni Juli August Agerskov

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG?

MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? JUNI JULI AUGUST 2010 MUSIK I KIRKEN HVORFOR DOG? Hvad skal vi med al den musik til en gudstjeneste? Orgler er dyre, og organister skal have løn. Kunne vi ikke spare mange penge ved bare at have et elektrisk

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere