Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler"

Transkript

1 Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende begreb inden for sundhedsvæsnet og det er vigtigt! Ved at involvere brugernes perspektiv kan man, på en hospitalsafdeling, få ny inspiration til at målrette aktiviteter og indsatser, så de (bedst muligt) svarer til patienternes og de pårørendes behov. Kræftens Bekæmpelse har gennem længere tid afprøvet forskellige modeller for systematisk brugerinddragelse af kræftpatienter og pårørende i samarbejde med forskellige aktører i sundhedsvæsnet. Vores erfaringer har vi brugt til at udarbejde denne pjece i håbet om, at andre kan komme godt i gang med at arbejde med brugerinddragelse. Kræftens Bekæmpelse står gerne til rådighed med inspiration, og vi indgår også gerne i et samarbejde om brugerinddragelse på jeres hospital. Pjecen gennemgår trin for trin, hvordan man kan etablere brugerinddragelse på en hospitalsafdeling og bagerst i pjecen kan man lade sig inspirere af en case og et konkret rekrutteringsopslag til brugere. Laila Walther Chef for Patientstøtte & Lokal Indsats, Kræftens Bekæmpelse Marts 2013

2 Vær opmærksom på! Trin 1 - Før start Brugerinddragelse kræver, at man vil det. Både fordi det kræver en del ressourcer af personalet og ledelsen at etablere og fastholde en god brugerinddragelse. Og fordi de involverede brugere med god ret vil forvente, at deres input bliver brugt. Brugere kan inddrages på forskellige niveauer, og opgaverne vil afhænge af det valgte niveau. Der er stor forskel på at bede brugerne kommentere pjecer, og på at bede dem indgå som samarbejdspartnere i planlægning af organisatoriske ændringer eller ved udvikling af nye tilbud. Det er afgørende for en vellykket brugerinddragelse, at de involverede brugere ved rekrutteringen får realistiske forventninger til indhold og resultater af deres indsats. Hvis brugerrepræsentanterne får stor indflydelse på indhold, organisering eller nyudvikling, vil det stille større krav til personalet og ledelsen. Det er derfor også vigtigt at foretage en intern forventningsafstemning, hvor personalet og ledelsen afklarer, hvilket indflydelsesniveau, man ønsker og er parat til at arbejde med. Afklar på afdelingen hvilke opgaver, det vil være relevant at involvere brugere i. Opgaver, der er aktuelle og konkrete, er lettere at gå til. Udvælg to til tre personer der skal være ansvarlige for brugerinddragelsen. Det er en fordel, hvis en af de ansvarlige er fra afdelingsledelsen. Dette letter både forankringen og implementeringen af brugernes input og det er med til at sikre relevante og realistiske opgaver. Overvej om personalet har gavn af et oplæg om brugerinddragelse og/ eller en fælles drøftelse af perspektiverne i brugerinddragelse for afdelingen. Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om brugerinddragelse er en mulighed. Tag kontakt til os, og vi finder I fællesskab ud af, hvordan brugerinddragelse kan implementeres på jeres afdeling. Kræftens Bekæmpelse har samlet erfaringer fra evalueringer af brugerinddragelse på hospitaler. Disse kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner. Kontaktpersoner i Kræftens Bekæmpelse: Projektleder Jutta Ølgod Projektleder Marlène Elisabeth M. J. Spielmann

3 Trin 2 - Rekruttering af brugere Udarbejd et opslag til at rekruttere brugere med. Opslaget behøver kun at fylde en A4 side. Opslaget skal på en enkel måde beskrive de opgaver, som brugerne skal arbejde med og hvor meget tid det vil kræve af dem. Opslaget kan også indeholde oplysninger om afdelingens ønsker til brugerne eksempelvis at deres hospitalsoplevelser ikke skal være mere end fem år gamle. Reklamér med opslaget på afdelingen, og på de internetsider patienterne må formodes at benytte. Man kan både hænge opslaget op og lægge opslaget frem, så patienterne kan tage det med hjem. Der er også mulighed for at hænge opslaget op i Kræftens Bekæmpelses rådgivning i lokalområdet. Udvælg 10 til 15 patienter, der svarer til afdelingens ønsker til alder-, køn- og diagnosefordeling. Screeningssamtaler afholdes enkeltvis med de brugere, der er udvalgt. I screeningssamtalen afklares brugerens motivation, oplevelse af egen sygdomshistorie, sygdomstilstand, erfaringer med gruppearbejde og erfaring med at tale og bruge sin sygdomsoplevelse. Ud fra samtalen vurderes det, om brugeren er egnet til at indgå i brugergruppen. Kræftens Bekæmpelses konsulenter har erfaring i rekruttering og screening af potentielle brugerrepræsentanter. Trin - 3 Kvalificering af brugere Arrangér gerne et eftermiddagsmøde, kaffemøde, for brugerne. Kaffemødet giver hospitalsrepræsentanterne og brugerne mulighed for at hilse på hinanden på en uformel måde. Samtidig er formålet med mødet, at brugerne får tid til at fortælle deres personlige historie, så dette ikke kommer til at tage fokus fra det kommende arbejde. Klæd brugerne på til arbejdet ved at invitere dem til en kvalifikationsdag. Brugernes kvalifikation kan bestå af: Introduktion til sundhedsvæsnet og den relevante afdeling(er) Forskellige typiske reaktioner på en kræftsygdom At bruge sin egen historie på en konstruktiv måde til fælles og eget bedste Øvelser med forskellige cases Informationssøgning Undervisning i mødeafholdelse Dette er punkter, som Kræftens Bekæmpelse har erfaring i at undervise i. En kontaktperson blandt brugerne vælges. Kontaktpersonen kan stå for at oprette mailingliste, og være den person, der er ansvarlig for kontakten til hospitalet og evt. til Kræftens Bekæmpelse, når brugergruppen har forskellige behov eksempelvis bookning af mødelokale.

4 Trin 4 - En stabil brugergruppe Facilitering af brugergruppen er en nødvendighed. Brugergruppen kan have brug for støtte til praktiske gøremål: reservation af mødelokale, hjælp til at drive et online netværk, rekvirering af materialer. Brugergruppen kan ligeledes have brug for støtte til konflikthåndtering og reaktioner på frafald eller dødsfald i gruppen. Dette er opgaver, Kræftens Bekæmpelses konsulenter har erfaring i at varetage. Formøder kan planlægges og afholdes af brugergruppen selv, når de har fået stillet en opgave af afdelingen. På formødet arbejder gruppen i fællesskab med opgaven. Hvis afdelingen ønsker en præsentation, træffer gruppen aftaler om hvem af dem, der står for at præsentere på mødet med hospitalet. Frafald i brugergruppen kan ske. Det er vigtig at have en gruppe på minimum 8 brugere. Kommer man under dette antal, kan der rekrutteres og kvalificeres yderligere 4-5 yderligere brugere. Trin 5 - Opgaver og møde mellem brugergruppen og hospitalet Hospitalsafdelingen stiller en eller flere opgaver og sender den ud til brugerne sammen med en indkaldelse til et dialogmøde (gerne eftermiddag) på et par timer om brugerens input til opgaven. Mødekalender og kadence aftales et halv år af gangen. (Inden dialogmødet holder brugerne et formøde.) Dialogmødet ledes af de ansvarlige fra hospitalsafdelingen, som også sørger for referatskrivning og eller tilbagemelding til brugerne. En typisk dagsorden på et dialogmøde kan bestå af: 1. En statusorientering om hvilke brugerinput fra foregående møde som personalet er gået videre med 2. Brugerne kommer med deres fælles tilbagemelding på opgaven 3. Næste opgave/ spørgsmål introduceres

5 Eksempel på opgaver til et brugerpanel Case 1: Hospitalsafdelingen står over for en revision af deres skriftlige informationsmateriale. Brugergruppen får udleveret forskellige af afdelingens pjecer elektronisk samt en indkaldelse til et dialogmøde. Brugergruppen mødes til et formøde, hvor de gennemgår de enkelte pjecer og samler deres kommentarer til hver pjece. Brugergruppen mødes til et dialogmøde med de hospitalsansvarlige. De fremlægger deres kommentarer, og der er en efterfølgende drøftelse. Efter mødet udsender hospitalet et referat af mødet. I referatet, eller på det efterfølgende møde, orienterer de hospitalsansvarlige brugerne om, hvilke input de har valgt at implementere. Eksempel på opgaver til et brugerpanel Case 2: Hospitalsafdelingen ønsker at gøre deres venteværelse mere attraktive for patienter og pårørende. Brugergruppen bliver spurgt til råds om dette. I brugergruppen aftales det, at brugerrepræsentanterne hver især skal notere deres oplevelser ned fra de gange, de har tilbragt tid i venteværelset på afdelingen. Flere vælger også at tage forbi venteværelset og tilbringe 20 minutter med fokus på, hvad der giver en god patientoplevelse. Brugergruppen mødes til et formøde, hvor de samler og diskuterer deres erfaringer for, hvad der skal til, for at venteværelset bliver så attraktivt som muligt for patienterne. Brugergruppen mødes til et dialogmøde med de hospitalsansvarlige. De fremlægger deres kommentarer, og der er en efterfølgende drøftelse. Efter mødet udsender hospitalet et referat af mødet. I referatet eller på det efterfølgende møde, orienterer de hospitalsansvarlige brugerne om, hvilke input de har valgt at implementere.

6 Eksempel på opslag: Er du kræftpatient, og vil du hjælpe os med idéer via dine erfaringer som patient? Vi søger medlemmer til et brugerpanel på X afdeling. Brugerpanelet støttes af Kræftens Bekæmpelse, som hjælper med rekruttering, facilitering og uddannelse af medlemmerne i panelet. Dine forudsætninger: Du er kræftpatient eller tidligere kræftpatient på X afdeling Dine erfaringer som kræftpatient ligger max. 5 år tilbage Du kan afsætte 2-8 timer om måneden afhængig af opgaven Du vil gerne anvende dit sygdomsforløb til fælles bedste for kræftpatienter Det arbejder brugerpanelet med Der holdes et møde ca. hver 3. måned med forudgående dagsorden. Du vil blive introduceret til arbejdet og Bruger-panelet via en kvalifikationsdag. Eksempler på opgaver: rådgivning i forhold til pjecer, informations-tv, indretning, kommunikation mellem patienter, pårørende og personale. Arbejdet i brugerpanelet er frivilligt og ulønnet. Interesseret? - sådan gør du Kontakt NN på telefon eller mail Vi glæder os til samarbejdet!

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere