Oversigt over Frivillighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Frivillighed"

Transkript

1 Frivillighed Oversigt over Frivillighed Frivillige, foreninger og kommunen Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - 7. oktober 2014

2 SÅDAN LÆSES OVERSIGT over FRIVILLIGHED Oversigten har fem bånd, der hver på sin måde beskriver, hvor der er frivillighed i Helsingør Kommune, og hvor kommunen og dens medarbejdere samskaber med frivillige. Kortlægningen af frivilligheden er et øjebliksbillede, og er ikke en fuldstændig optælling af alle frivillige og foreninger i Helsingør Kommune. Centrene har især haft fokus på samskabelsen mellem kommunen og frivillige. FRIVILLIGOMRÅDE Dette indgår i båndet Her vises en lang række steder med direkte samarbejder mellem den frivillige og kommunen og dens institutioner. Frivillige, der samarbejder direkte med kommunen kaldes kommunale frivillige. Kommunen knytter i stigende grad frivillige direkte til aktiviteterne. Dette afviger fra samarbejder med organiserede frivillige i foreninger, der styrer, udvikler og påskønner den enkelte frivillige. Ved kommunale frivillige er det kommunen, der skal lede den frivillige. Man skal sikre den frivillige indflydelse, oplæring og påskønnelse, da dette støtter motivationen. Til gengæld får kommunen sparring fra den frivillige. Mange institutioner har erfaringer med egne frivillige. Der er ofte en forventningsafstemning med den frivillige, når samarbejdet begynder. Uanset, hvor tæt kommunen knytter den frivillige til sig, er det institutionen, der er ansvarlig for at afgrænse, hvilke opgaver den frivillige involveres i. Her vises i overskrifter steder, hvor kommunen har samarbejder med foreninger. Foreninger I kortlægningens 2. del, Kortlægning af Frivillighed, er overskrifterne foldet ud i beskrivelser af samskabelsen under hvert center/område. Materialet kan bruges ved vidensdelingen til rekruttering, uddannelse, ledelse, pleje af frivillige - og ved samarbejdets ophør med en frivillig. Her vises råd og nævn, hvor der indgår frivillige. Ofte indgår der også politikere, og der kan de møde de frivillige direkte. Her vises eksempler på institutioner, der har formaliserede samarbejder med frivillige. Her oplistes foreninger i Helsingør Kommune. Det er tale om foreninger i bred forstand, da der både indgår folkeoplysende foreninger, løse sammenslutninger, selvorganiserede grupper, filialer af landsorganisationer m.m.m. Oversigten er primært dannet ud fra kommunens foreningsregister, foreningsoversigter fra det sociale område, Frivilligcenter Helsingørs medlemsliste og centrets kendskab til andre foreninger. Listen er siden suppleret af centrene og institutioner. Foreninger mærket med blåt er medlemmer af Frivillighedscenter Helsingør. Kortlægningen af Frivillighed er udarbejdet af: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team Idræt og Fritid v/ konsulent Lasse Rye Rasmussen idrætskonsulent Jens Højberg projektleder Jens Abildgaard i samarbejde med: Center for Job og Uddannelse - J&U Center for Borgerservice, IT og Digitalisering - BID Center for Særlig Social Indsats - SSI Center for Børn, Unge og Familier - BUF Center for Dagtilbud og Skoler - DS Center for Erhverv, Politik og Organisation - EPO Center for Sundhed og Omsorg - S&O Center for Teknik, Miljø og Klima - TMK Center for Kultur, Idræt og Byudvikling - KIB

3 Idræt Kultur Det Sociale område Folkeoplysning og aftenskoler Integration & Etniske foreninger Øvrige frivillige Events - arrangører/foreninger/frivillige -KIB Fodboldfitness - tilbud til borgere -KIB Anlæg - brugerinddragelse -KIB Sundhedsindsatsen sundhedstiltag -KIB Foreningsprojekter - fx. Idræt PLUS -KIB Sports-Galla - frivilligpleje -KIB Skoleidrætsstævner - Idrætslinien/skoler -KIB Aftenskoler og voksenundervisning -KIB De løse fugle - løse frivillige på Bymuseet -KIB Sundtoldsgruppen, paraply for frivilligegpr. -KIB Klarererne ved Skibsklarerergården -KIB Sypigerne syr bl.a. til Sundtoldsmarkedet -KIB Frivillige på Flynderupgård -KIB Værftsmuseet, tidligere ansatte ved værftet -KIB Advokattjeneste på Kulturværftet -KIB Løse frivillige på bibliotekerne - KIB Lydavis - 4 frivillige læser nyheder til blinde -KIB IT-café på Kulturværftet _KIB Facebook-gruppe på Vapnagaard -KIB Kulturgruppen, på tværs af bibliotekerne -KIB Kulturfrivillige på Kulturværftet/Toldkammeret, ca. 92 frivillige har praktiske opgaver -KIB Frivillige på Bølgen, frivillige -KIB Foreninger født på Bølgen -KIB Tidlig indsats -BUF Voksenvenner og mentorordning -BUF Oplæring af de frivillige -BUF Ansvarliggjorte forældre -BUF Samarbejde med kirker -BUF Overgangsmentorer -J&U Samarbejde med lokale bestyrelser -DS Bedsteforældre går hånd-i-hånd på ture -DS Forældre vedligeholder legepladser -DS Forældrehjælp ved teater, fester o.lign. -DS Venneforeninger på plejehjemmene -SO Hemmelige hjælpere for plejehjemsbeboere -SO Frivillig oplæser på plejehjem -SO Vågekoner på plejehjem -SO Følgeordning til læge -SO Lær at takle -kurser, 7 frivillige instruktører -SO Sundhedsambassadører i lokalområderne -SO Pensionatet i Hornbæk - tidligere brugere -SSI Rådgivning frivillig til frivillig - netværk -SSI Ressourcer i Spil - fra bruger til borger -SSI Tilbud tæt på bolig, udlåner lokaler til SIND -SSI Idrætsnettet - for psykisk sårbare -SSI Brugerråd på SPUC -SSI SPUC og idrætsforeninger - SSI LEV Helsingør - frivillige med raslebøsser -SSI Mødre og Børnehjælpen, 126 medlemmer -KIB Krisecentret Røntofte - 17 frivillige -KIB Aktivitetscentret Hamlet medlemmer -KIB Café Hamlet -KIB Turkontoret - frivillig forening -KIB Frivilligcenter Helsingør -KIB Aktivitetskontoret -KIB Frivillig-Galla -frivilligpleje -KIB Integrationsrådet - frivillige fra foreninger og boligområder -KIB Kvindenetværket - uformelt netværk -KIB Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Integrationsrådet samarbejder med foreninger og andre frivillige i mange sammenhænge: - Svømning for kvinder - med svømmeklub - Dansk-Arabisk Kvindeforening / Mødregruppen - Tværkulturel Kvindeforening - Nøjsomhed - Den internationale Kvindeforening - Aktivt Liv - med idrætsklubber og DGI -KIB - FKF96 -børn og unge på Vapnagaard -BIF - Snekkersten IF -Idræt PLUS med DGI -KIB - Frivillignet for Flygtninge - Værestedet i Multiparken - Dansk Flygtningehjælp - lokale frivillige -KIB Frivillige i Færgevejskilen -TMK Naturgruppen (det grønne råd) -TMK Agenda 21 - Bjørneklosbekæmpelse -TMK Friluftsrådet -TMK Hjemmeværnet og Politiets Ordenskorps -TMK Samaritter fra Dansk Røde Kors -TMK Motorcykel-Marshals -TMK Kronborgstafetten - frivillige via Facebook -EPO SSPK, Rollemodeller og Natteravnene -BUF Workshop Vi søger alliancer - digitalisering -BID Digitale ambassadører, med elevråd -BID IT- og digitaliseringsspørgsmål, løse frivillige -BID Idræt og bevægelse - Fritidspas -BUF Fritidspas-ordningen - tilskud til kontingenter -KIB Sport Society/svømning for overvægtige børn -BUF Mentorordning, Helsingør Håndbold -BUF Idrætslinien -lønnede instrukt. fra idrætsforen. -DS Folkeskolereformen -skoler/foreningslivet -KIB Idræts- og Fritidsforum -KIB Idrætsrådet -KIB Skolereformen - samarbejde skole/foreninger -KIB Sommerferieaktiviteter -KIB Sommerferieaktiviteter -KIB Events - eksterne arrangører og egne events - KIB Fodboldfitness/Fitnessbold -KIB Anlæg - brugerinddragelse -KIB Sundhedsindsatsen -KIB Foreningsprojekter - f.eks. Idræt PLUS -KIB Skoleidrætsstævner -KIB Bestyrelse for den selvejende hal i Hornbæk Bestyrelse for den selvejende hal i Espergærde Bestyrelse for den selvejende Nordkysthal/Ålsgårde Lektiecafé på bibliotekerne, Røde Kors -KIB Klarerergårdens Bryglaug medlemmer -KIB Sundtoldens Venner - 97 medlemmer -KIB Det danske Madhus -KIB Juridisk/økonomisk rådgivning, Frivilligcentret -BUF, -J&U, -BID Torsdagscafé, Frivilligcenter Helsingør - J&U Boligsocial indsats med boligforeninger -J&U Frivillige virksomheder - afklarende praktikker -J&U Samarbejde med Villa Fem, Plus 18, Tetriz -J&U SSPK - Fritidspas - J&U Patientforeninger, medlemsrådgivning om IT -BID At blive digitale borgere, bibliotek./lof/fof -BID Institutioner samarbejder m/idrætsforeninger -DS Foreninger introducerer børnene til fritidslivet -DS Skolereformen - skoler og foreninger -DS Dansk Skole Skak, brug af skak i skoler -DS SIND/skoler -selvskader/psykisk sårbare unge -DS Foreninger med specialviden -DS Frivillige firmaer, erhvervspraktikker -DS Præst på besøg på plejehjemmene -SO Besøgsvenner på plejehjem, Røde Kors -SO Fodboldfitness - flere centre og idrætsforening -SO Patientforeningers frivillige assisterer ved kommunens aktiviteter og kampagner -SO Samarbejde med KOL-netværket -SO Venneforeninger på plejehjem -KIB Kirkens Korshær frivillige -KIB Afdelingsbestyrelser i boligområderne -KIB U-bazar - frivillige fra Klub Oliven, praktik -KIB Frivilligcenter Helsingør -KIB

4 Idræt Kultur Det Sociale område Folkeoplysning og aftenskoler Integration & Etniske foreninger Øvrige frivillige Idrætsrådet Ældrerådet Aftenskolernes Fællesråd Integrationsrådet Idræts- & Fritidsforum Handicaprådet Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Kulturhuset Bølgen Plejecentre Kulturværftet/Toldkammeret Dag- og aktivitetscentre Museerne Daginstitutioner og skoler Bibliotekerne Vapnagaard Medborgercenter Idrætsforeninger Teater-foreninger Patient- og Handicapforeninger Spejdere Etniske foreninger Politiske foreninger 14. Skyttekreds Hornbæk 27. Skyttekreds Helsingør Badmintonklubben Tordenskjold Bokseklubben IK-Sport Borsholm Skibstrup Idrætsforening Borsholm-Skibstrup Fodbold Borsholm-Skibstrup Håndbold Borsholm-Skibstrup Skydning Borsholm-Skibstrup Tennis Bridgeklubben Humlebien Brydeklubben HAK Cykelklubben CK Kronborg Danseklubben TAKT Dansk Boldspil-Union Dansk Cykelistforbund Dansk Handicap Idræts Forbund Dansk Pony Væddeløbsforening Dansk Vandrelaug DFIF`s idrætsansvarlig/fodbold Downtown Basket Ball Espergærde Basketball Klub Espergærde Gymnastik Afdeling Espergærde Gymnastikforening Espergærde IF Espergærde IF Badminton Espergærde IF Fodbold Espergærde IF Håndbold Espergærde IF Tennis Espergærde Multiidræt Espergærde Petanque Club Espergærde Sejlklub Espergærde Skakklub Espergærde Skytteforening Espergærde ungdoms Volleyball Espergærde Yoga Forening FC Helsingør FKF-96 fodboldklub FC Srbija Frem Hellebæk Fodbold Frem Hellebæk Tennis Frem-Hellebæk Badminton Global Ishockey Goodarzi Karate Academy Gurre IK Fodbold Hamlet Rugby Klub Hellebæk-Ålsgårde Motionsgymnastik Helsingør Amatør Sejlklub Helsingør Badminton Klub Helsingør Basketklub 3000 Espergærde Amatør Scene Hamletscenens Venner Hammermøllen Teatergruppe Helsingør Amatørscene Helsingør Skolebio Helsingør Teater - samarbejdsaftale med KIB Hornbækscenen Musikteatergruppen Ragnarock Teaterbøtten Teaterskolen i Helsingør Musik- og Sangforeninger Egegårdens Spillemænd Espergærde Musikforening Espergærdekoret Helsingør Byorkester, Kronborg Brass Helsingør Gospel Helsingør Harmonika Klub Helsingør Harmonikaorkester Helsingør Hornorkester Helsingør Håndværker Sangforening Helsingør Jernbane Orkester Helsingør Kammerkor Helsingør Pigegarde Hornbæk Jazz Hornbækkoret Jazzklub Divino Jazzklub Egegården Musikhuset Elværket Sathya Sei Shantikoret Sjællandskoret Syng og Dans i Laden Tubal Kain (TK) Visens Venner, Helsingør Kulturelle foreninger Aesthtic Players Club Alliance Francaise Amnesty International, lokalforening Øresund Antennelauget for 92,8 mhz Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby Butiksmuseet Danmarks Naturfredningsforening Espergærde/Snekkersten Husholdningsfore. Espergærde Smakkelaug Espergærde Byforening Espergærde Folkedanserforening ADHD foreningen Afasi- og Apopleksiforeningen Angst Foreningen Anonyme Narkomaner Astma-Allergi Nordsjælland Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjælland Dansk Fibromyalgi Forening Dansk Handicap Forbund, Helsingør Afdeling Dansk Handicap Invalideorganisationer Danske Handicap Organisationer, Helsingør Diabetesforeningen, Helsingør Epilepsiforeningen Fibromyalgi Selvhjælpsgruppe Foreningen for danske døv/blinde (FDDB) Gigtforeningen - Nordsjællands Kreds Hjernesagen i Nordsjælland Hjerneskadeforeningen / Mødestedet Hjerteforeningens lokalkomite i Helsingør Høreforeningen, Helsingør Lokalforening Kræftens Bekæmpelse, Helsingør KOL-foreningen KOL Netværket Lænken Helsingør Migræneforeningen Muskelsvindfonden Osteoporoseforeningen Nordsjælland Parkinsonforening/"Pårørendegrp. i Helsingør" Parkinsonforeningen/"Helsingør-cafeen" PTU - Polio, Trafik og Ulykkesofre Scleroseforeningen, Nordsjælland Øst Selvhjælpsgruppen SIND - Helsingør Lokalforening Snoezelhuset i Helsingør Stomiforeningen COPA Pensionistforeninger og -klubber 3F Olivia Advokatvagten Hovedbiblioteket Aktivitetscenteret Hamlet Aktivitetshuset, Nøjsomhed (kun for beboere) Aktivitetshuset Fiolen, Fællessalen Aktivitetshuset Springvandet Barndommens Veje Basserne Beboeraktiviteter på Vapnagaard Bingoklubben Holger Danske Bisiddergruppen Nordsjælland Birkebos Venneforening 1. Helsingør Gruppe, DDS Børne- og Ungdomsorg. Fællesråd i Helsingør DUI-Leg og virke Helsingør Espergærde Gruppe, KFUM Espergærdespejderne DDS FDF Helsingør Hammermølle Gruppe, DDS Prins Hamlets Gruppe, DDS Ravnetroppen, De Gule Spejdere Sct. Georgs Gilderne Spejdercentret Gurredam Store Bjørn Hornbæk, DDS Tikøb Gruppe, KFUM og K Øresund Division, DDS Ålsgårde Søspejdere, DDS. Aftenskoler og voksenundervisning FOF Nord Gigtskolen Helsingør Aftenskole Helsingør Kvindekor Helsingør Senior-Højskole Hornbæk Kvindekor Junior-Strygerkredsen LOF Øresund Musisk Oplysningsforbund Snekkersten Husflidforening Dansk-Arabisk Kvindeforening/ Mødregruppen Dansk - Congolesisk forening Dansk-Kurdisk Venskabsforening Dansk-Pakistansk Kvindeforening Dansk Palæstinensisk Venskabsforening Dansk - Persisk Samvirke Den Græsk-Danske Klub Helsingør Den Pakistanske Forening Det Tamilske Samordningsudvalg Foren. for mangfoldighed og medborgerskab Rosen s lektiecafé Multietnisk Forum Foreningen Syvstjernens Kvinder i Hornbæk Helsingør Kvindeforening - tyrkisk Helsingør Ungdoms- og Kulturfor./Kulturhuset Klub Oliven Roma-Dansk Kulturudvikling Serbiske elever og forældre Tamilsk Dansk Venskabs Forening Tværkulturel Kvindeforening i Nøjsomhed Frivilliggrupper: Frivillignet for Flygtninge Lektiecafeen på Vapnagaard Bibliotek Lektiecafeen på Espergærde Bibliotek Lektiecafeen på Kulturværftet Lektiecafeen på Hornbæk Bibliotek Lektiecafeen på Abildvængets Bibliotek Andre Kvindenetværket Helsingør Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti Ungdom Nordsjælland Det Radikale Venstre i Helsingør Enhedslisten, Helsingør Konservativt Folkeparti Konservativ Ungdom, Helsingør Liberal Alliance Socialistisk Folkeparti Helsingør Socialistisk Folkeparti Ungdom Helsingør Socialdemokratiet, Helsingørkredsen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Socialistisk Ungdomsfront Helsingør Venstre i Helsingør Venstres Ungdom i Helsingør Helsingør komiteen mod EU Øvrige foreninger Abildvængets Motionsklub Agenda 21 Helsingør Aktiv Rollespil Nordsjælland Apostolsk Ungdomsforening Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Balletskolen Bridge klub Humlebien Bridgeklubben BK 93 Bridgeklubben Hjerter 2 Bridgeklubben Klør 5 Bridgeklubben Minor Bridgeklubben No Smoke Bridgelogen Brimir Broderi Mixerne By og Land - Helsingør Kommune Dansk Aktionær Forening Danmarks Civile Hundeførerforening - DCH Dansk Skole Idræt Dansk Terrier Klub De madglade Det Danske Haveselskab, Nordsjælland DFF Fonden EHCG Chapter Helsingør Ejerforeningen Kronborg Strandpark Ejerforeningen Strandhave Jollelaug Ellis Krüger Espergærde Badelaug Espergærde Bridgeklub Espergærde Byforening Espergærde Centerforening SSPK

5 Idrætsforeninger Kulturelle foreninger Sociale foreninger Folkeoplysning og aftenskoler Medborgerskab Øvrige foreninger Idrætsforeninger -fortsat... Kulturelle foreninger -fortsat... Pensionistforeninger/klubber -fortsat Øvrige foreninger -fortsat... Helsingør Bordtennis Klub Helsingør FC Helsingør Firma Idræt Helsingør Floorball Team Helsingør Fægte Forening Helsingør Golf Club Helsingør Gymnastik Forening Helsingør Handicap Idræts Klub - HHIK Helsingør Handicap Svømning Helsingør Håndbold Forening Helsingør IF Atletik Helsingør IF Fodbold Helsingør IF Gymnastik og Motion Helsingør IF Ungdomshåndbold Helsingør Judo og Ju-Jitsu Klub Helsingør Karate Klub Helsingør Kegleklub Helsingør Motionsgymnastikforening Helsingør Motionsklub Helsingør Petanque Klub Helsingør Roklub Helsingør Salonskytte Forening Helsingør Senior Idræt Helsingør Skakklub Helsingør Ski- og Orienteringsklub Helsingør Sports Billard Klub Helsingør Squash Klub Helsingør Svømmeklub Helsingør Tennis Klub Helsingør Volleyball klub Helsingør Weng Chun Academy Hornbæk Badminton Klub Hornbæk Bordtennis Klub Hornbæk Bådeklub Hornbæk Golfklub Hornbæk Idrætsforening Hornbæk IF Fodbold Hornbæk IF Forenings-Fitness Hornbæk IF Gymnastik Hornbæk IF Håndbold Hornbæk Karate Do-Kai Hornbæk Karate Klub Hornbæk Krocket Hornbæk Petanque Hornbæk Tennis Horserød Statsfængsel IF Idrætsnettet Helsingør Idrættens Venner i Helsingør IF Frem Hellebæk IF Frem-Hellebæk Gymnastik IF Frem Hellebæk Fodbold IF Frem Hellebæk Tennis IF Frem-Hellebæk Badminton Islænderklubben Hildingur Jernbanens IF, Helsingør Juku Ryu Ju-Jitsu og Selvforsvar Kajakklubben Krogen Ki og Aikido Dojo Helsingør Kronborg Karting Club Kronborg Knights Kronborg Motionsforening Kvistgård Agility Forening Kvistgård IF Badminton Kvistgård IF Fodbold Espergærde Frimærkeklub Espergærde Malegruppe Espergærde Snekkersten Strand og Brolaug European Historical Combat Guild, Helsingør Folkedansernes Værn Foreningen Land og By, Helsingør Gribskovmalerne H.C. Andersen Selskabet i Helsingør Hammermøllens Venner Hellebæk Kohaves Venner Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening Helsingør Bevaringsforening Helsingør Bymuseum/Skibsklarerergården Helsingør Fuglevenner Helsingør Museumsforening Helsingør Nordhavns Fiskelaug Helsingør og Omegns Filatelistklub Historisk forening for Espergærde og Omegn Hornbæk Kunstmuseum Støtteforening Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv Klarerergårdens Bryglaug Kunstforening for Helsingør og Omegn Kunstforeningen Colour-Flow Marienlyst Slots Venner Mikrobryggeriet på Klarerergården Multikulturelt Forum Nordkystens Croquisgruppe Nordsjællands Gastronomiske Forening Nova - Nordsjællands Astronomiforening Onsdagsklubben for Hellebæk-Ålsgårde Rollespils Foreningen Svold Samspil Espergærde Single Rock Café The Planeswalkers Guild Vapnagaardgruppen Værftsmuseet Bordtennis for pensionister Bøgehøjgårds Venner Børns Voksen Venner Helsingør Dagcenteret Oasen Dansk Fodgænger Forbund Dansk Røde Kors, Besøgstjeneste Dansk Røde Kors, Helsingør afdeling Dansk Veteranskibsklub - S/S Bjørn Demensklubben Sommerfuglen Det nye Turkontor, Helsingør DIS-Helsingør (Slægtsforskning) DSB Pensionister Egn og Kultur Falkenbergs Venneforening FOA Seniorklub Foreningshuset Svingelport Fotoklubben Kronborg Frelsens Hær Frelsens Hær, Værestedet Regnbuen Frivilligcenter Helsingør Fælleshuset Fiolgade Fælleshuset Guldgravervej (kun for beboere) Fælleshuset Pontoppen Grønnehavens Venneforening Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Pensionistforening HPF Hornbæk Pensionist Forening Helsingør Seniorer - Tidligere ansatte i Hels.Kom. Helsingør Senior Højskole Helsingør Senior Idræt Helsingør Yngre Pensionister HK Seniorklub Hornbæk Pensionistforening Hornbæk Ældreklub HV-Turbo Seniorklub Kristinehøjs Venner Lyspunktet Mandagsklubben - Tikøb Ældreklub Montebellos Venneforening NNF-Efterløn/Pensionist Klub, Helsingør Afd. OK-klubben, Helsingør Nord & Syd Onsdagsklubben Hellebæk / Ålsgårde Pensionistcentret Nordvest Pensionistcentret "Minicentret" Pensionistforeningen i Helsingør Post Danmarks Pensionistforening i Helsingør Pårørendenetværket Sct. Mariæ Kirke Senior Bio i Cinema-Center Senior Erhverv Helsingør Seniorfiskeforeningen af , Ålsgårde Seniorfiskeforeningen i Helsingør Kommune Seniorklubben 3F Nordøstsjælland Seniorklubben "Det Grå Guld" Seniorslutn. for Sygeplejersker i Hovedstaden Sthens Kirke Strandhøjs Venner Styrk din krop Vapnagaard Svømning, Pensionister, Helsingør Svømmehal Tikøb Familiehus Torsdagsklubben i Kvistgård Vapnagaard Bibliotek Vestervang Kirke Espergærde Idrætsforenings Venner Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner Fritid og Frilufts aktiviteter Fønix-folket Gourmetklubben Grønne blomsterfingre på Nordkysten Gurre body move Hellebo Bridgeklub Helsingør Aktie Forening Helsingør esport Helsingør Gamers Helsingør Linedance Forening Helsingør Miniature Klub Helsingør Misbrugercenter Helsingør Oldboys Floorball Helsingør Skolebio Helsingør Taxa Sport Helsingør Ungdoms- og Kulturforening HF & VUC Nordsjælland Hjemmeværnskompagni Helsingør Hornbæk Lystfiskerforening GEDDEN HSP Foreningen - forening for sensitive HV-Turbo Idrætsforening Klatreklub Nordsjælland Knipleforeningen Ofelia Kronborg Amatør Fisker Forening Kronborg Karting Club Kronborg Linedance Kronborg Quilterne Linedancers 3000 Lions Club Helsingør LokalMotion Helsingør Lokalradio Helsingørkanalen af 1986 Milana Sport Morgengymnasterne Motionsklubben Pusterummet Motor og Mad Mødregruppen Natteravnene i Helsingør Naturgruppen - det grønne råd Nordsjællands Frivillige Brandvæsen Nordsjællands Jernbaneklub Nordvest Radioklub (NVR) RC3000 Rollespils Foreningen Svold Rotary Helsingør-Snekkersten Saschas Klaverskole Støtteforening Shamban Mad og Vin Forening Slægtsforskning Snekkersten Bridge Klub Soroptimister International, Helsingør Spiseklubben Grydeklar Square Dance, Helsingør Sundhedsbevidste mennesker Sydstjernen Tai Chi Chuan Helsingør The Teddybears Tikøb Sportsfisker Forening Tværkulturel Kvindeklub TV 3000 Ungdommens Røde Kors Vapnagaard Lokal TV - VTV Helsingør Værestedet Nordvest

6 Idrætsforeninger Kulturelle foreninger Sociale foreninger Folkeoplysning og aftenskoler Medborgerskab Øvrige foreninger Idrætsforeninger -fortsat... Marinebiological Badminton Club Nordsjællands Håndbold Nordøstsjællands Rideklub NØR North Muay Thai Petanque 3070, SIF Pistolskytteforeningen Kronborg Puls 3060 Riva Dart Klub Shin Go Ryu Karate Helsingør Sjællands Håndbold Forbund/HRØ Skiklub Alpin3000 Snekkersten Bridge Klub Snekkersten Idrætsforening Snekkersten IF Badminton Snekkersten IF Fodbold Snekkersten IF Tennis Snekkersten-Skotterup Sejlklub Sportsdykkerklubben Aquanaut Sydkystens Whistklub Teglværksgården Badmintonklub The Sport Society Tikøb Idrætsforening Tikøb IF Badminton Tikøb IF Fodbold Tikøb IF Golf Tikøb IF Gymnastik Tikøb IF Håndbold Tikøb IF Motion Tikøb IF Tennis Tikøb Skytteforening Trinord Vapnagaard Fodbold Klub Øresundskystens Rideklub Ålsgårde Karate Klub Ålsgårde Surf- og Sejlklub Pensionistforeninger/klubber -fortsat Veteranklubben, Dansk Metal, Helsingør Værestedet LIV Ældre Sagen - Lokalkomite for Helsingør Ældremobiliseringen Øvrige Sociale foreninger Bofællesskabet Dalen Børnenetværket De statsautoriserede Fodterapeuter, Stubben Helsingør Familietjeneste Kirkens Korshær Kvindecentret Røntofte LEV Helsingør Ny Ven, Helsingør Selskabet Mødre- og Børnehjælpen SAPRIDA - Gurreparkens Børnehave Øvrige foreninger -fortsat... Wahii Ålsgårde og Omegns Folkedansere

Gruppe A Folkeoplysende foreninger godkendt til lån af lokaler

Gruppe A Folkeoplysende foreninger godkendt til lån af lokaler Gruppe A Folkeoplysende foreninger godkendt til lån af lokaler Aftenskoler: AOF-Solrød Familielandbrugets Oplysnings- og kursusudvalg FOF ved Køge Bugt Foreningen Optimisten Foreningen Rygtræning i Solrød

Læs mere

Liste over lokalelånsberettigede foreninger (m.m.) i Furesø Kommune pr. 18.01.10

Liste over lokalelånsberettigede foreninger (m.m.) i Furesø Kommune pr. 18.01.10 Liste over lokalelånsberettigede foreninger (m.m.) i Furesø Kommune pr. 18.01.10 09 Ungdoms Kultur og Støtteforening 3F Efterløn-og Pensionist Klub AFS Interkultur KBH Nord lokalforen. AFS Interkultur`s

Læs mere

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Forening Godkendt Bemærkninger (evt. lokaler) Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger Ca. 35 andre foreninger 6. juligarden Aikiryu Jutsu

Læs mere

Kortlægning af Frivillighed. Frivillige, foreninger og kommunen

Kortlægning af Frivillighed. Frivillige, foreninger og kommunen Kortlægning af Frivillighed Frivillige, foreninger og kommunen Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - 7. oktober 2014 Kortlægning af frivilligheden i Helsingør Kommune består af to dele: Kortlægning af

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat af møde i Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Forenings- og Fritidsudvalget Referat af møde i Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 05. december 2012 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, 3000 Helsingør Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Mit Fredensborg / Analyse og vision

Mit Fredensborg / Analyse og vision Mit Fredensborg / Analyse og vision Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Bymøde den 12. december 2013 METODE PROCES 3 workshops med byambassadørgruppe 3 byvandringer PRODUKT Stedsansanalyse

Læs mere

Årsberetning. Frivilligcenter Helsingør. vi samarbejder. vi involverer. vi skaber. vi formidler. vi bygger bro

Årsberetning. Frivilligcenter Helsingør. vi samarbejder. vi involverer. vi skaber. vi formidler. vi bygger bro Årsberetning 2013 Frivilligcenter Helsingør vi samarbejder vi involverer vi skaber vi formidler vi bygger bro Samlingssted for frivilligt engagement 2013 eller leveår to, var året, hvor Frivilligcenter

Læs mere

Side 1 af 5 Synes godt om 0 0 Job hos Novozymes Novozymes søger nye medarbejdere Se Ledige Job & Ansøg her! stepstone.dk Billigt mobilabonnement Fri Tale til kun 149/md og 0 kr. i opkaldsafgift. Bestil

Læs mere

1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak

1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1 1 2 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1 2 1 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 2 1 4 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 2 2 3 1316 Kerteminde Kajakklub

Læs mere

Færre akt. end 25 uger. Mere end 25 uger om året Samlet. Medl. Under 25 Foreningsnavn. Total. Handicap Over 25

Færre akt. end 25 uger. Mere end 25 uger om året Samlet. Medl. Under 25 Foreningsnavn. Total. Handicap Over 25 Mere end 25 uger om året Samlet Handicap 19-24 Færre akt. end 25 uger Medl. Under 25 Foreningsnavn 0-18 år år om året 19-24 år år år Samlet Medl.tilskud Bemærkninger Afganske Danske Venskabsforening 107

Læs mere

Forslag til ny model for byordning

Forslag til ny model for byordning Forslag til ny model for byordning Handicappede 2012 2011 2010 FORENING 0-3 4-12 13-18 19-24 25-0-24 24- Nøgle Kontingent tilskud pr medl tilskud pr medl pr. medl TEST 1 ### 1 ### 1 ### 1 12 1,200 - -

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Forening. Shin Go Ruy Karate Helsingør. Snekkersten-Skotterup Sejlklub. Dansk Pony Væddeløbsforening. Sportsdykker klubben Aquanaut

Forening. Shin Go Ruy Karate Helsingør. Snekkersten-Skotterup Sejlklub. Dansk Pony Væddeløbsforening. Sportsdykker klubben Aquanaut Forening Shin Go Ruy Karate Helsingør F Snekkersten-Skotterup Sejlklub Dansk Pony Væddeløbsforening Sportsdykker klubben Aquanaut Espergræde Sejlklub Hornbæk IF, håndboldafdelingen Helsingør Salonskytte

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivillige tilknyttet plejecentre, daghjem og aktivitetscentre Uniformerede korps DDS Askov DDS Gesten DDS DDS Nørbølli Folkeoplysende forenier Folkeoplysnismidler Patientforenier / Sundhed Nogle får 18

Læs mere

Bilag nr. 1 (Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter i Faxe Kommune)

Bilag nr. 1 (Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter i Faxe Kommune) Bilag nr. 1 (Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter i Faxe Kommune) Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter (119 i alt) i Faxe Kommune (uge 46) fra 10.-16. november 2014) Navn på faciliteten

Læs mere

Foreninger og foreningsnumre 2. juni 2010

Foreninger og foreningsnumre 2. juni 2010 Foreninger og foreningsnumre 2. juni 2010 Aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning): AOF Nordsjælland 101003 Billedskolen Vincent 101008 Birkerød Folkedanserforening 101009 Birkerød Fritidsskole

Læs mere

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014 Nr. Forening Bevilget beløb 2012 Bevilget beløb 2013 Bevilget beløb 2014 Ansøgt beløb 1. runde 2015 Bevilling 1. runde 2015 1. 9220 De Frivillige 21.000 58.533 10.000 2. AF-Aalborg Seniorklub 2.000 2.000

Læs mere

Beregning Medlemstilskud 2015

Beregning Medlemstilskud 2015 Takster 132 Tal fra 2014 Ansøgning ikke modtaget Medlemstal pr. 31. december 2014 Sum foreninger 2015 under 25 over 25 SIS - Idrætsforeninger Bokseklubben Rollo 116 41 15.312 Boldklubben Stjernen 111 0

Læs mere

Forbrugt i alt: 150.843 Afholdt i 2013 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 770.000

Forbrugt i alt: 150.843 Afholdt i 2013 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 770.000 Kursustilskud 2014 Forbrugt i alt: 150.843 Afholdt i 2013 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 770.000 Modtaget Sag nr. Ansøger Kursusnavn Antal á pris Ansøgt beløb Tilskud 80 % Udbetalt i alt 07-01-2014

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet)

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Søgekriterier BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I Journal dato: 24-10-2014

Søgekriterier BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I Journal dato: 24-10-2014 Søgekriterier Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I Journal dato: 24-10-2014 2014 181168 VASK (Viuf Alminde Spejlrefleks Årsopgørelse for 2014 YKULDA 30-09-2014 2013

Læs mere

Foreninger med børn og unge under 25 år

Foreninger med børn og unge under 25 år Foreninger med børn og unge under 25 år Idrætsforeningens navn Antal medl. u. 25 år Agerbæk Sportsforening 247 Alslev Sport & Kultur 388 Alslev Skytteforening 81 Ansager Bokseklub 69 Ansager Idrætsforening

Læs mere

Frivilligcenter Helsingør ÅRSRAPPORT 2015

Frivilligcenter Helsingør ÅRSRAPPORT 2015 Frivilligcenter Helsingør ÅRSRAPPORT 2015 Vi dyrker fællesskabet Samarbejde mellem frivilligcentret, Helsingør Kommunes skoler og SFO om at etablere trivselsgrupper for børn, 0-3. klasse, hvor forældrene

Læs mere

Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700

Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700 Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700 Aktiv Natur Velvære 2 1 3 1754200 Allindelille IF 2

Læs mere

YKTRJD 09-04-2015 2014 20642 I Åben patruljelederkursus den 7. - 8. marts 2015 i Skovdam 2015 DDS, 3. Kolding ansøgning Ansøgning om tilskud til

YKTRJD 09-04-2015 2014 20642 I Åben patruljelederkursus den 7. - 8. marts 2015 i Skovdam 2015 DDS, 3. Kolding ansøgning Ansøgning om tilskud til Søgekriterier Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt Faldskærmsklubben

Læs mere

Preben Jensen (valgt af repræsentantskabet)

Preben Jensen (valgt af repræsentantskabet) Referat af møde i Viborg Idrætsråd Dato: 1. september kl. 18:30 21 Sted: Bjerringbro Idrætspark Til stede: Preben, Peder, Peter, Poul, Ole, Tine, Henrik, Rikke, Louise, Afbud: Jens Ejner, Inger Referent:

Læs mere

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012 Ind- og udgåede dokumenter, journaliseret fra d. 01-12-2014 til d. 07-12-2014 Senior- og Socialforvaltningen for Social- og Sundhedsområdet Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsløbenr.

Læs mere

Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt

Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2011 Fremsendelse af tilskudsaftale til underskrift Fremsendelse af tilskudsaftale til underskrift

Læs mere

Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015

Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015 Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015 Høreforeningen Frederiksberg Tai Chi og Qi Gong Foreningen på Frederiksberg ARTROSE FYS ByØko Naturligvis Osteoporoseforeningen Fysioterapi & Træningsklinik

Læs mere

Medborgerskabspolitik status Oversigt over indsatser der understøtter ma lene

Medborgerskabspolitik status Oversigt over indsatser der understøtter ma lene Medborgerskabspolitik status Oversigt over indsatser der understøtter ma lene OBS! Oversigten gælder særlige indsatser: dvs. projekter eller indsatser, ud over almindelige driftopgaver/kerneopgaver. Center

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALEFORDELING FOR SÆSONEN AUGUST 2012-JULI 2013

FORSLAG TIL LOKALEFORDELING FOR SÆSONEN AUGUST 2012-JULI 2013 FORSLAG TIL LOKALEFORDELING FOR SÆSONEN AUGUST 2012-JULI 2013 Til beslutning på lokalefordelingsmødet d. 30. maj 2012. SORØ KULTUR- OG FRITIDSCENTER Forening Datoer/ugedag Tidspunkt Lokale Andet Kalender-førerens

Læs mere

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 3. oktober 2012 Svend Bayer Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Høringsperioden

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

At styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune, herunder specielt lokalområdet i Espergærde

At styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune, herunder specielt lokalområdet i Espergærde Årsnotat til Kultur- og Turismeudvalget, juni 2015. Årsnotatet omhandler kommunale foreningshuse under Kultur- og Turismeudvalget med oplysninger om brugere, økonomi, kapacitetsudnyttelse, aktivitetsprofil,

Læs mere

Oplysninger om gennemførte timer i Ansøgning om tilskud til udskiftning YKULDA I Åben

Oplysninger om gennemførte timer i Ansøgning om tilskud til udskiftning YKULDA I Åben Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2015 KIF Brydning ansøgning Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Liste med EAN Lokations nr.

Liste med EAN Lokations nr. Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. 5790000410279 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 5790001124663 Team Erhverv

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

Årsnotat til Kulturudvalget, juni 2014. Egegården: Mandage:

Årsnotat til Kulturudvalget, juni 2014. Egegården: Mandage: Årsnotat til Kulturudvalget, juni 2014. Årsnotatet omhandler kommunale kultur- og foreningshuse under Kultur- og Turismeudvalget med oplysninger om brugere, økonomi, kapacitetsudnyttelse, aktivitetsprofil,

Læs mere

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt Fredericia Ordningen 2015 tal - samlet ramme Tilskudstype Fordeling Pulje afsat Beregning/ forventet Foreningstilskud 279.000 Medlemstilskud 1.817.955 Samlet Forenings- og medlemstilskud 70% 2.128.000

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

Velkommen til Kerteminde Kommune

Velkommen til Kerteminde Kommune Velkommen til Kerteminde Kommune Kære Tilflytter Velkommen til Kerteminde Kommune. Vi håber, du får gavn af denne lille informationsfolder. Mangler du i løbet af året nogle oplysninger, som du synes kunne

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION AKTIVITETS KATALOG 15/16 FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE AKTIVITETSKATALOG 2015-16 Aktivitets kontoret Kære pensionist

Læs mere

Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk

Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk Aktive borgere skaber det gode samfund Bølling Sø-spillet Debat-stafet Aktive Kulturmøder forældre Læsegrupper Grundtvigs værdispil Forsamlingshus- debatter Ikast-Brande Kommune gøder jorden med Facilitere

Læs mere

RESSOURCEKORT BOLBRO/HØJSTRUP

RESSOURCEKORT BOLBRO/HØJSTRUP INSTITUTIONER Tarup Ungdomsskole Lokalråd 3 Hjemmeværnet Provstegårdskolen (elevråd/skolebestyrelse) Bolbro Ældrecenter Militæret (øvelsesområdet) Børnehus (Bolbro, Myretuen, Regnbuen, Spiloppen) Børnehuset

Læs mere

Forening Aktivitet Medl. u. 25 Medl. o. 25 Medl. i alt Aktivitetstilskud Kursus Kørsel Halleje Lokaler Tilskud i alt Asdal Idrætsforening Badminton

Forening Aktivitet Medl. u. 25 Medl. o. 25 Medl. i alt Aktivitetstilskud Kursus Kørsel Halleje Lokaler Tilskud i alt Asdal Idrætsforening Badminton Asdal Idrætsforening Badminton 45 10 55 15.480 - - - - 15.480 Asdal Idrætsforening Fodbold 15 22 37 7.110 - - - - 7.110 Asdal Idrætsforening Hovedforening 0 0 0 - - - 62.748 40.010 102.758 Astrup Rideklub

Læs mere

BO GODT FRA NORD TIL SYD. - den boligsociale helhedsplan 2015-2017 - kort fortalt Du kan være med!

BO GODT FRA NORD TIL SYD. - den boligsociale helhedsplan 2015-2017 - kort fortalt Du kan være med! NØJSOMHED BO GODT FRA NORD TIL SYD - den boligsociale helhedsplan 2015-2017 - kort fortalt Du kan være med! انعقوم لالخ نم ليجستلا هربع وا هلماشلا هطخلا يف انيلا رشابم لكشب كهجوت لالخ نم هيبرعلا هخسنلا

Læs mere

Årsregnskab. Haderslev Idrætsråd

Årsregnskab. Haderslev Idrætsråd Årsregnskab Haderslev Idrætsråd 2015 Budget og regnskab for perioden 01.01.2014 til 31.12.2016 Driftsregnskab 2015 2014 Budget 2016 Årskontingenter 21.00 21.40 21.00 Indskud nye medlemmer Tilskud fra

Læs mere

Inspiration til aktiviteter i jeres kommune. Året for aktiv aldring og Generationernes

Inspiration til aktiviteter i jeres kommune. Året for aktiv aldring og Generationernes Inspiration til aktiviteter i jeres kommune Året for aktiv aldring og Generationernes Dag Kære kommune Dette inspirationskatalog er udarbejdet i samarbejde med en række af de større interesseorganisationer

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

OVERSIGT OVER BØRSAFTALER FRIVILLIGBØRS2016 I RANDERS & OMEGN

OVERSIGT OVER BØRSAFTALER FRIVILLIGBØRS2016 I RANDERS & OMEGN OVERSIGT OVER BØRSAFTALER På FRIVILLIGBØRS2016 I RANDERS & OMEGN Action for Compassion Ghana Venligboerne Randers Kontaktperson, hjælpende hånd, foredrag, organisering Aktiv Kampsport Aktivitetsforeningen

Læs mere

Frivillighed - Totalliste

Frivillighed - Totalliste ADHD Foreningen ADHD-Foreningen, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg Adopter et fortidsminde Målerhøj, gadekærslaug i Vollerup Aggerhus Venne- og Beboerforening Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening Allerslev-Skibinge

Læs mere

Velkommen til DM-festen. Sportsåret 2014. Lørdag d. 24. januar 2015 i Musikhuset Aarhus

Velkommen til DM-festen. Sportsåret 2014. Lørdag d. 24. januar 2015 i Musikhuset Aarhus Velkommen til DM-festen Sportsåret 2014 Lørdag d. 24. januar 2015 i Musikhuset Aarhus Velkommen til DM-festen Sportsåret 2014 I aften skal vi endnu en gang hylde de aarhusianske idrætsudøvere, som i det

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Engesvang Vision 2020 Resultater af Borgerundersøgelsen 2016.

Engesvang Vision 2020 Resultater af Borgerundersøgelsen 2016. Engesvang Vision 2020 Resultater af Borgerundersøgelsen 2016. Mette Børgesen, Faciliteter og Lokaludvikling Vision 2020 Projektet Vision 2020 startede i 2014 med ønsket om at skabe et stort og fælles samlingssted

Læs mere

Velkommen til DM-festen. Sportsåret 2012. Torsdag d. 24. januar 2013 i Musikhuset

Velkommen til DM-festen. Sportsåret 2012. Torsdag d. 24. januar 2013 i Musikhuset Velkommen til DM-festen Sportsåret 2012 Torsdag d. 24. januar 2013 i Musikhuset Velkommen til DM-festen Sportsåret 2012 I aften skal vi give en velfortjent hyldest til de aarhusianske idrætsudøvere, som

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION AKTIVITETS KATALOG 15/16 FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE AKTIVITETSKATALOG 2015-16 Aktivitets kontoret Kære pensionist

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Velkommen til DM-FESTEN. Sportsåret 2013. Fredag d. 21. februar 2014 i Musikhuset Aarhus

Velkommen til DM-FESTEN. Sportsåret 2013. Fredag d. 21. februar 2014 i Musikhuset Aarhus Velkommen til DM-FESTEN Sportsåret 2013 Fredag d. 21. februar 2014 i Musikhuset Aarhus VELKOMMEN TIL DM-FESTEN SPORTSÅRET 2013 I aften skal vi endnu en gang hylde de aarhusianske idrætsudøvere, som i det

Læs mere

Forbrugt i alt: 267.133 Afholdt i 2015 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 778.000

Forbrugt i alt: 267.133 Afholdt i 2015 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 778.000 Kursustilskud 2015 Forbrugt i alt: 267.133 Afholdt i 2015 Maks. 3.000 kr. pr. kursist Budget: kr 778.000 Modtaget Sag nr. Ansøger Kursusnavn Antal á pris Ansøgt beløb Tilskud 80 % Udbetalt i alt 19-01-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-405824 Bevilling - Slagelse Rideklub 06-08-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 28 40 18 33 Slagelse Rideklub 330-2015-405847 Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg 06-08-2015

Læs mere

Nedenstående ca. 400 foreninger og organisationer har været indbudt til at deltage i alle ovenstående høringer og møder.

Nedenstående ca. 400 foreninger og organisationer har været indbudt til at deltage i alle ovenstående høringer og møder. Indragelses og høringsproces vedr. revision af aktivitetsstøtteordningen: I forbindelsen med revision af aktivitetsstøtteordningen har der været gennemført nedenstående høringsog inddragelsesproces: -

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening 2014 - Idræt

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening 2014 - Idræt Prøveeksemplar 18. november 2013 Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening 2014 - Idræt Alle felter med * skal udfyldes. Foreningsoplysninger Bestyrelsen skal være valgt af foreningens medlemmer.

Læs mere

GODKENDTE FORENINGER I RUDERSDAL KOMMUNE Pr. 30. juli 2015

GODKENDTE FORENINGER I RUDERSDAL KOMMUNE Pr. 30. juli 2015 GODKENDTE FORENINGER I RUDERSDAL KOMMUNE Pr. 30. juli 2015 AFTENSKOLER: Aktivitet: Folkeoplysende voksenundervisning Regionalskoler: AOF Nordsjælland Birkerød Folkedanserforening Birkerød Kammerorkester

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Fundraising for frivillige

Fundraising for frivillige Fundraising for frivillige Program Velkomst og præsentation Fundraisingens ABC (tal og fakta) Målgruppe og medlemsprofil Hvordan kan I gøre en forskel? - Fundraising i praksis Kommunikation og rollespil

Læs mere

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Det mangfoldige foreningsliv i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig / nonprofit organisation? Definition af frivillige, non-profit

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

max anviste timetal 3/4hal max anviste timetal multisal Øvrig timeantal (over 33 uger) max anviste Timetal hal op til 33 uger)

max anviste timetal 3/4hal max anviste timetal multisal Øvrig timeantal (over 33 uger) max anviste Timetal hal op til 33 uger) Eksempler på foreningers timepris betaling i forhold til den nye model med anvisning i maksimalt r. (Forklaring på farver og gebyrkategorier, nederst i skemaet) r: pr. til r) /hal (over r) Forslag to-delt

Læs mere

LOKALEFORDELING FOR SÆSONEN AUGUST 2010-JULI 2011

LOKALEFORDELING FOR SÆSONEN AUGUST 2010-JULI 2011 LALEFORDELING FOR SÆSONEN AUGUST 2010-JULI 2011 Besluttet på lokalefordelingsmødet d. 25. maj 2010. SORØ KULTUR- OG FRITIDSCENTER Forening Datoer/ugedag Tidspunkt Lokale Andet Lokalefordelingsmødets beslutning

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Nedenfor findes de registrerede, stemmeberettigede foreninger til valget til Kultur- og Idrætsrådet den 24. november 2016.

Nedenfor findes de registrerede, stemmeberettigede foreninger til valget til Kultur- og Idrætsrådet den 24. november 2016. Foreningsoversigt Nedenfor findes de registrerede, stemmeberettigede foreninger til valget til Kultur- og Idrætsrådet den 24. november 2016. I henhold til den af Køge Byråd vedtagne Procedure for valg

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

[Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Aktivitetscenter Struer

[Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Aktivitetscenter Struer [Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Aktivitetscenter Struer INDHOLD 1 Introduktion til virksomhedsplanen... 2 2 Grundlaget for Aktivitetscenter Struer... 2 2.1 Formål og brugere... 3 2.2 Struer

Læs mere

Journalår Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2014 169642 Kolding Børne- og

Journalår Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2014 169642 Kolding Børne- og Søgekriterier Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I 2014 168814 Bjert - Sjov Lørdag Bjert - Sjov Lørdag YKTRJD 06-10-2014 2014 13270 I Åben 2014 168775 Dalby GF Volleyball

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG HAL 1 Godkendt ved Folkeoplysningsudvalgets møde d. 21.04 2015 01-08-2015 til 30-06-2016 08.00-09.00 HHBK (08.30) HOLBAD HOLBAD HOLBAD* HOLBAD* 1 09.00-10.00 HHBK HHBK HHBK HOLBAD HOLBAD HOLBAD* HOLBAD*

Læs mere

vedrørende stikprøvekontrol

vedrørende stikprøvekontrol Søgekriterier Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Efter dokumenter af typen: I 151238 BGIF Fodbold - Oplysninger om Oplysninger om foreningen YKULDA 09-09- 2013 22608 I Åben foreningen 151017

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010 UDKAST oktober 2010 Bilag 1: Status på frivillighedsarbejdet i Københavns Kommune Beskrivelse af aktivitet 1. Økonomisk støtte til de frivillige Uddeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde (SOF).

Læs mere

Velkomstarrangement for flygtninge. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Velkomstarrangement for flygtninge. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Indhold på de forskellige stande Følgende er forslag til, hvilke stande og aktivitets- og dialogmuligheder, der kan indgå i velkomstarrangementet. Forslagene

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Ansøgning Folkeoplysningsudvalget - Odense Havnekulturfestival

Ansøgning Folkeoplysningsudvalget - Odense Havnekulturfestival Ansøgning Folkeoplysningsudvalget - Odense Havnekulturfestival Odense Havnekulturfestival fungerer som et kulturelt mødested for vækstlagene og det professionelle i Odense og på Fyn, og derudover bidrager

Læs mere

Program. Det sker på scenen. Sundhedsmarked på Frederiksberg Rådhusplads Lørdag d. 13. september 2014 kl. 10 16

Program. Det sker på scenen. Sundhedsmarked på Frederiksberg Rådhusplads Lørdag d. 13. september 2014 kl. 10 16 Program Sundhedsmarked på Frederiksberg Rådhusplads Lørdag d. 13. september 2014 kl. 10 16 Det sker på scenen Velkommen Sundhedsmarkedet er åbent Kl. 10.00 Danseopvisning ved Danseskolen Frederiksberg

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere