Oversigt over Frivillighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Frivillighed"

Transkript

1 Frivillighed Oversigt over Frivillighed Frivillige, foreninger og kommunen Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - 7. oktober 2014

2 SÅDAN LÆSES OVERSIGT over FRIVILLIGHED Oversigten har fem bånd, der hver på sin måde beskriver, hvor der er frivillighed i Helsingør Kommune, og hvor kommunen og dens medarbejdere samskaber med frivillige. Kortlægningen af frivilligheden er et øjebliksbillede, og er ikke en fuldstændig optælling af alle frivillige og foreninger i Helsingør Kommune. Centrene har især haft fokus på samskabelsen mellem kommunen og frivillige. FRIVILLIGOMRÅDE Dette indgår i båndet Her vises en lang række steder med direkte samarbejder mellem den frivillige og kommunen og dens institutioner. Frivillige, der samarbejder direkte med kommunen kaldes kommunale frivillige. Kommunen knytter i stigende grad frivillige direkte til aktiviteterne. Dette afviger fra samarbejder med organiserede frivillige i foreninger, der styrer, udvikler og påskønner den enkelte frivillige. Ved kommunale frivillige er det kommunen, der skal lede den frivillige. Man skal sikre den frivillige indflydelse, oplæring og påskønnelse, da dette støtter motivationen. Til gengæld får kommunen sparring fra den frivillige. Mange institutioner har erfaringer med egne frivillige. Der er ofte en forventningsafstemning med den frivillige, når samarbejdet begynder. Uanset, hvor tæt kommunen knytter den frivillige til sig, er det institutionen, der er ansvarlig for at afgrænse, hvilke opgaver den frivillige involveres i. Her vises i overskrifter steder, hvor kommunen har samarbejder med foreninger. Foreninger I kortlægningens 2. del, Kortlægning af Frivillighed, er overskrifterne foldet ud i beskrivelser af samskabelsen under hvert center/område. Materialet kan bruges ved vidensdelingen til rekruttering, uddannelse, ledelse, pleje af frivillige - og ved samarbejdets ophør med en frivillig. Her vises råd og nævn, hvor der indgår frivillige. Ofte indgår der også politikere, og der kan de møde de frivillige direkte. Her vises eksempler på institutioner, der har formaliserede samarbejder med frivillige. Her oplistes foreninger i Helsingør Kommune. Det er tale om foreninger i bred forstand, da der både indgår folkeoplysende foreninger, løse sammenslutninger, selvorganiserede grupper, filialer af landsorganisationer m.m.m. Oversigten er primært dannet ud fra kommunens foreningsregister, foreningsoversigter fra det sociale område, Frivilligcenter Helsingørs medlemsliste og centrets kendskab til andre foreninger. Listen er siden suppleret af centrene og institutioner. Foreninger mærket med blåt er medlemmer af Frivillighedscenter Helsingør. Kortlægningen af Frivillighed er udarbejdet af: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team Idræt og Fritid v/ konsulent Lasse Rye Rasmussen idrætskonsulent Jens Højberg projektleder Jens Abildgaard i samarbejde med: Center for Job og Uddannelse - J&U Center for Borgerservice, IT og Digitalisering - BID Center for Særlig Social Indsats - SSI Center for Børn, Unge og Familier - BUF Center for Dagtilbud og Skoler - DS Center for Erhverv, Politik og Organisation - EPO Center for Sundhed og Omsorg - S&O Center for Teknik, Miljø og Klima - TMK Center for Kultur, Idræt og Byudvikling - KIB

3 Idræt Kultur Det Sociale område Folkeoplysning og aftenskoler Integration & Etniske foreninger Øvrige frivillige Events - arrangører/foreninger/frivillige -KIB Fodboldfitness - tilbud til borgere -KIB Anlæg - brugerinddragelse -KIB Sundhedsindsatsen sundhedstiltag -KIB Foreningsprojekter - fx. Idræt PLUS -KIB Sports-Galla - frivilligpleje -KIB Skoleidrætsstævner - Idrætslinien/skoler -KIB Aftenskoler og voksenundervisning -KIB De løse fugle - løse frivillige på Bymuseet -KIB Sundtoldsgruppen, paraply for frivilligegpr. -KIB Klarererne ved Skibsklarerergården -KIB Sypigerne syr bl.a. til Sundtoldsmarkedet -KIB Frivillige på Flynderupgård -KIB Værftsmuseet, tidligere ansatte ved værftet -KIB Advokattjeneste på Kulturværftet -KIB Løse frivillige på bibliotekerne - KIB Lydavis - 4 frivillige læser nyheder til blinde -KIB IT-café på Kulturværftet _KIB Facebook-gruppe på Vapnagaard -KIB Kulturgruppen, på tværs af bibliotekerne -KIB Kulturfrivillige på Kulturværftet/Toldkammeret, ca. 92 frivillige har praktiske opgaver -KIB Frivillige på Bølgen, frivillige -KIB Foreninger født på Bølgen -KIB Tidlig indsats -BUF Voksenvenner og mentorordning -BUF Oplæring af de frivillige -BUF Ansvarliggjorte forældre -BUF Samarbejde med kirker -BUF Overgangsmentorer -J&U Samarbejde med lokale bestyrelser -DS Bedsteforældre går hånd-i-hånd på ture -DS Forældre vedligeholder legepladser -DS Forældrehjælp ved teater, fester o.lign. -DS Venneforeninger på plejehjemmene -SO Hemmelige hjælpere for plejehjemsbeboere -SO Frivillig oplæser på plejehjem -SO Vågekoner på plejehjem -SO Følgeordning til læge -SO Lær at takle -kurser, 7 frivillige instruktører -SO Sundhedsambassadører i lokalområderne -SO Pensionatet i Hornbæk - tidligere brugere -SSI Rådgivning frivillig til frivillig - netværk -SSI Ressourcer i Spil - fra bruger til borger -SSI Tilbud tæt på bolig, udlåner lokaler til SIND -SSI Idrætsnettet - for psykisk sårbare -SSI Brugerråd på SPUC -SSI SPUC og idrætsforeninger - SSI LEV Helsingør - frivillige med raslebøsser -SSI Mødre og Børnehjælpen, 126 medlemmer -KIB Krisecentret Røntofte - 17 frivillige -KIB Aktivitetscentret Hamlet medlemmer -KIB Café Hamlet -KIB Turkontoret - frivillig forening -KIB Frivilligcenter Helsingør -KIB Aktivitetskontoret -KIB Frivillig-Galla -frivilligpleje -KIB Integrationsrådet - frivillige fra foreninger og boligområder -KIB Kvindenetværket - uformelt netværk -KIB Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Integrationsrådet samarbejder med foreninger og andre frivillige i mange sammenhænge: - Svømning for kvinder - med svømmeklub - Dansk-Arabisk Kvindeforening / Mødregruppen - Tværkulturel Kvindeforening - Nøjsomhed - Den internationale Kvindeforening - Aktivt Liv - med idrætsklubber og DGI -KIB - FKF96 -børn og unge på Vapnagaard -BIF - Snekkersten IF -Idræt PLUS med DGI -KIB - Frivillignet for Flygtninge - Værestedet i Multiparken - Dansk Flygtningehjælp - lokale frivillige -KIB Frivillige i Færgevejskilen -TMK Naturgruppen (det grønne råd) -TMK Agenda 21 - Bjørneklosbekæmpelse -TMK Friluftsrådet -TMK Hjemmeværnet og Politiets Ordenskorps -TMK Samaritter fra Dansk Røde Kors -TMK Motorcykel-Marshals -TMK Kronborgstafetten - frivillige via Facebook -EPO SSPK, Rollemodeller og Natteravnene -BUF Workshop Vi søger alliancer - digitalisering -BID Digitale ambassadører, med elevråd -BID IT- og digitaliseringsspørgsmål, løse frivillige -BID Idræt og bevægelse - Fritidspas -BUF Fritidspas-ordningen - tilskud til kontingenter -KIB Sport Society/svømning for overvægtige børn -BUF Mentorordning, Helsingør Håndbold -BUF Idrætslinien -lønnede instrukt. fra idrætsforen. -DS Folkeskolereformen -skoler/foreningslivet -KIB Idræts- og Fritidsforum -KIB Idrætsrådet -KIB Skolereformen - samarbejde skole/foreninger -KIB Sommerferieaktiviteter -KIB Sommerferieaktiviteter -KIB Events - eksterne arrangører og egne events - KIB Fodboldfitness/Fitnessbold -KIB Anlæg - brugerinddragelse -KIB Sundhedsindsatsen -KIB Foreningsprojekter - f.eks. Idræt PLUS -KIB Skoleidrætsstævner -KIB Bestyrelse for den selvejende hal i Hornbæk Bestyrelse for den selvejende hal i Espergærde Bestyrelse for den selvejende Nordkysthal/Ålsgårde Lektiecafé på bibliotekerne, Røde Kors -KIB Klarerergårdens Bryglaug medlemmer -KIB Sundtoldens Venner - 97 medlemmer -KIB Det danske Madhus -KIB Juridisk/økonomisk rådgivning, Frivilligcentret -BUF, -J&U, -BID Torsdagscafé, Frivilligcenter Helsingør - J&U Boligsocial indsats med boligforeninger -J&U Frivillige virksomheder - afklarende praktikker -J&U Samarbejde med Villa Fem, Plus 18, Tetriz -J&U SSPK - Fritidspas - J&U Patientforeninger, medlemsrådgivning om IT -BID At blive digitale borgere, bibliotek./lof/fof -BID Institutioner samarbejder m/idrætsforeninger -DS Foreninger introducerer børnene til fritidslivet -DS Skolereformen - skoler og foreninger -DS Dansk Skole Skak, brug af skak i skoler -DS SIND/skoler -selvskader/psykisk sårbare unge -DS Foreninger med specialviden -DS Frivillige firmaer, erhvervspraktikker -DS Præst på besøg på plejehjemmene -SO Besøgsvenner på plejehjem, Røde Kors -SO Fodboldfitness - flere centre og idrætsforening -SO Patientforeningers frivillige assisterer ved kommunens aktiviteter og kampagner -SO Samarbejde med KOL-netværket -SO Venneforeninger på plejehjem -KIB Kirkens Korshær frivillige -KIB Afdelingsbestyrelser i boligområderne -KIB U-bazar - frivillige fra Klub Oliven, praktik -KIB Frivilligcenter Helsingør -KIB

4 Idræt Kultur Det Sociale område Folkeoplysning og aftenskoler Integration & Etniske foreninger Øvrige frivillige Idrætsrådet Ældrerådet Aftenskolernes Fællesråd Integrationsrådet Idræts- & Fritidsforum Handicaprådet Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Kulturhuset Bølgen Plejecentre Kulturværftet/Toldkammeret Dag- og aktivitetscentre Museerne Daginstitutioner og skoler Bibliotekerne Vapnagaard Medborgercenter Idrætsforeninger Teater-foreninger Patient- og Handicapforeninger Spejdere Etniske foreninger Politiske foreninger 14. Skyttekreds Hornbæk 27. Skyttekreds Helsingør Badmintonklubben Tordenskjold Bokseklubben IK-Sport Borsholm Skibstrup Idrætsforening Borsholm-Skibstrup Fodbold Borsholm-Skibstrup Håndbold Borsholm-Skibstrup Skydning Borsholm-Skibstrup Tennis Bridgeklubben Humlebien Brydeklubben HAK Cykelklubben CK Kronborg Danseklubben TAKT Dansk Boldspil-Union Dansk Cykelistforbund Dansk Handicap Idræts Forbund Dansk Pony Væddeløbsforening Dansk Vandrelaug DFIF`s idrætsansvarlig/fodbold Downtown Basket Ball Espergærde Basketball Klub Espergærde Gymnastik Afdeling Espergærde Gymnastikforening Espergærde IF Espergærde IF Badminton Espergærde IF Fodbold Espergærde IF Håndbold Espergærde IF Tennis Espergærde Multiidræt Espergærde Petanque Club Espergærde Sejlklub Espergærde Skakklub Espergærde Skytteforening Espergærde ungdoms Volleyball Espergærde Yoga Forening FC Helsingør FKF-96 fodboldklub FC Srbija Frem Hellebæk Fodbold Frem Hellebæk Tennis Frem-Hellebæk Badminton Global Ishockey Goodarzi Karate Academy Gurre IK Fodbold Hamlet Rugby Klub Hellebæk-Ålsgårde Motionsgymnastik Helsingør Amatør Sejlklub Helsingør Badminton Klub Helsingør Basketklub 3000 Espergærde Amatør Scene Hamletscenens Venner Hammermøllen Teatergruppe Helsingør Amatørscene Helsingør Skolebio Helsingør Teater - samarbejdsaftale med KIB Hornbækscenen Musikteatergruppen Ragnarock Teaterbøtten Teaterskolen i Helsingør Musik- og Sangforeninger Egegårdens Spillemænd Espergærde Musikforening Espergærdekoret Helsingør Byorkester, Kronborg Brass Helsingør Gospel Helsingør Harmonika Klub Helsingør Harmonikaorkester Helsingør Hornorkester Helsingør Håndværker Sangforening Helsingør Jernbane Orkester Helsingør Kammerkor Helsingør Pigegarde Hornbæk Jazz Hornbækkoret Jazzklub Divino Jazzklub Egegården Musikhuset Elværket Sathya Sei Shantikoret Sjællandskoret Syng og Dans i Laden Tubal Kain (TK) Visens Venner, Helsingør Kulturelle foreninger Aesthtic Players Club Alliance Francaise Amnesty International, lokalforening Øresund Antennelauget for 92,8 mhz Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby Butiksmuseet Danmarks Naturfredningsforening Espergærde/Snekkersten Husholdningsfore. Espergærde Smakkelaug Espergærde Byforening Espergærde Folkedanserforening ADHD foreningen Afasi- og Apopleksiforeningen Angst Foreningen Anonyme Narkomaner Astma-Allergi Nordsjælland Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjælland Dansk Fibromyalgi Forening Dansk Handicap Forbund, Helsingør Afdeling Dansk Handicap Invalideorganisationer Danske Handicap Organisationer, Helsingør Diabetesforeningen, Helsingør Epilepsiforeningen Fibromyalgi Selvhjælpsgruppe Foreningen for danske døv/blinde (FDDB) Gigtforeningen - Nordsjællands Kreds Hjernesagen i Nordsjælland Hjerneskadeforeningen / Mødestedet Hjerteforeningens lokalkomite i Helsingør Høreforeningen, Helsingør Lokalforening Kræftens Bekæmpelse, Helsingør KOL-foreningen KOL Netværket Lænken Helsingør Migræneforeningen Muskelsvindfonden Osteoporoseforeningen Nordsjælland Parkinsonforening/"Pårørendegrp. i Helsingør" Parkinsonforeningen/"Helsingør-cafeen" PTU - Polio, Trafik og Ulykkesofre Scleroseforeningen, Nordsjælland Øst Selvhjælpsgruppen SIND - Helsingør Lokalforening Snoezelhuset i Helsingør Stomiforeningen COPA Pensionistforeninger og -klubber 3F Olivia Advokatvagten Hovedbiblioteket Aktivitetscenteret Hamlet Aktivitetshuset, Nøjsomhed (kun for beboere) Aktivitetshuset Fiolen, Fællessalen Aktivitetshuset Springvandet Barndommens Veje Basserne Beboeraktiviteter på Vapnagaard Bingoklubben Holger Danske Bisiddergruppen Nordsjælland Birkebos Venneforening 1. Helsingør Gruppe, DDS Børne- og Ungdomsorg. Fællesråd i Helsingør DUI-Leg og virke Helsingør Espergærde Gruppe, KFUM Espergærdespejderne DDS FDF Helsingør Hammermølle Gruppe, DDS Prins Hamlets Gruppe, DDS Ravnetroppen, De Gule Spejdere Sct. Georgs Gilderne Spejdercentret Gurredam Store Bjørn Hornbæk, DDS Tikøb Gruppe, KFUM og K Øresund Division, DDS Ålsgårde Søspejdere, DDS. Aftenskoler og voksenundervisning FOF Nord Gigtskolen Helsingør Aftenskole Helsingør Kvindekor Helsingør Senior-Højskole Hornbæk Kvindekor Junior-Strygerkredsen LOF Øresund Musisk Oplysningsforbund Snekkersten Husflidforening Dansk-Arabisk Kvindeforening/ Mødregruppen Dansk - Congolesisk forening Dansk-Kurdisk Venskabsforening Dansk-Pakistansk Kvindeforening Dansk Palæstinensisk Venskabsforening Dansk - Persisk Samvirke Den Græsk-Danske Klub Helsingør Den Pakistanske Forening Det Tamilske Samordningsudvalg Foren. for mangfoldighed og medborgerskab Rosen s lektiecafé Multietnisk Forum Foreningen Syvstjernens Kvinder i Hornbæk Helsingør Kvindeforening - tyrkisk Helsingør Ungdoms- og Kulturfor./Kulturhuset Klub Oliven Roma-Dansk Kulturudvikling Serbiske elever og forældre Tamilsk Dansk Venskabs Forening Tværkulturel Kvindeforening i Nøjsomhed Frivilliggrupper: Frivillignet for Flygtninge Lektiecafeen på Vapnagaard Bibliotek Lektiecafeen på Espergærde Bibliotek Lektiecafeen på Kulturværftet Lektiecafeen på Hornbæk Bibliotek Lektiecafeen på Abildvængets Bibliotek Andre Kvindenetværket Helsingør Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti Ungdom Nordsjælland Det Radikale Venstre i Helsingør Enhedslisten, Helsingør Konservativt Folkeparti Konservativ Ungdom, Helsingør Liberal Alliance Socialistisk Folkeparti Helsingør Socialistisk Folkeparti Ungdom Helsingør Socialdemokratiet, Helsingørkredsen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Socialistisk Ungdomsfront Helsingør Venstre i Helsingør Venstres Ungdom i Helsingør Helsingør komiteen mod EU Øvrige foreninger Abildvængets Motionsklub Agenda 21 Helsingør Aktiv Rollespil Nordsjælland Apostolsk Ungdomsforening Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Balletskolen Bridge klub Humlebien Bridgeklubben BK 93 Bridgeklubben Hjerter 2 Bridgeklubben Klør 5 Bridgeklubben Minor Bridgeklubben No Smoke Bridgelogen Brimir Broderi Mixerne By og Land - Helsingør Kommune Dansk Aktionær Forening Danmarks Civile Hundeførerforening - DCH Dansk Skole Idræt Dansk Terrier Klub De madglade Det Danske Haveselskab, Nordsjælland DFF Fonden EHCG Chapter Helsingør Ejerforeningen Kronborg Strandpark Ejerforeningen Strandhave Jollelaug Ellis Krüger Espergærde Badelaug Espergærde Bridgeklub Espergærde Byforening Espergærde Centerforening SSPK

5 Idrætsforeninger Kulturelle foreninger Sociale foreninger Folkeoplysning og aftenskoler Medborgerskab Øvrige foreninger Idrætsforeninger -fortsat... Kulturelle foreninger -fortsat... Pensionistforeninger/klubber -fortsat Øvrige foreninger -fortsat... Helsingør Bordtennis Klub Helsingør FC Helsingør Firma Idræt Helsingør Floorball Team Helsingør Fægte Forening Helsingør Golf Club Helsingør Gymnastik Forening Helsingør Handicap Idræts Klub - HHIK Helsingør Handicap Svømning Helsingør Håndbold Forening Helsingør IF Atletik Helsingør IF Fodbold Helsingør IF Gymnastik og Motion Helsingør IF Ungdomshåndbold Helsingør Judo og Ju-Jitsu Klub Helsingør Karate Klub Helsingør Kegleklub Helsingør Motionsgymnastikforening Helsingør Motionsklub Helsingør Petanque Klub Helsingør Roklub Helsingør Salonskytte Forening Helsingør Senior Idræt Helsingør Skakklub Helsingør Ski- og Orienteringsklub Helsingør Sports Billard Klub Helsingør Squash Klub Helsingør Svømmeklub Helsingør Tennis Klub Helsingør Volleyball klub Helsingør Weng Chun Academy Hornbæk Badminton Klub Hornbæk Bordtennis Klub Hornbæk Bådeklub Hornbæk Golfklub Hornbæk Idrætsforening Hornbæk IF Fodbold Hornbæk IF Forenings-Fitness Hornbæk IF Gymnastik Hornbæk IF Håndbold Hornbæk Karate Do-Kai Hornbæk Karate Klub Hornbæk Krocket Hornbæk Petanque Hornbæk Tennis Horserød Statsfængsel IF Idrætsnettet Helsingør Idrættens Venner i Helsingør IF Frem Hellebæk IF Frem-Hellebæk Gymnastik IF Frem Hellebæk Fodbold IF Frem Hellebæk Tennis IF Frem-Hellebæk Badminton Islænderklubben Hildingur Jernbanens IF, Helsingør Juku Ryu Ju-Jitsu og Selvforsvar Kajakklubben Krogen Ki og Aikido Dojo Helsingør Kronborg Karting Club Kronborg Knights Kronborg Motionsforening Kvistgård Agility Forening Kvistgård IF Badminton Kvistgård IF Fodbold Espergærde Frimærkeklub Espergærde Malegruppe Espergærde Snekkersten Strand og Brolaug European Historical Combat Guild, Helsingør Folkedansernes Værn Foreningen Land og By, Helsingør Gribskovmalerne H.C. Andersen Selskabet i Helsingør Hammermøllens Venner Hellebæk Kohaves Venner Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening Helsingør Bevaringsforening Helsingør Bymuseum/Skibsklarerergården Helsingør Fuglevenner Helsingør Museumsforening Helsingør Nordhavns Fiskelaug Helsingør og Omegns Filatelistklub Historisk forening for Espergærde og Omegn Hornbæk Kunstmuseum Støtteforening Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv Klarerergårdens Bryglaug Kunstforening for Helsingør og Omegn Kunstforeningen Colour-Flow Marienlyst Slots Venner Mikrobryggeriet på Klarerergården Multikulturelt Forum Nordkystens Croquisgruppe Nordsjællands Gastronomiske Forening Nova - Nordsjællands Astronomiforening Onsdagsklubben for Hellebæk-Ålsgårde Rollespils Foreningen Svold Samspil Espergærde Single Rock Café The Planeswalkers Guild Vapnagaardgruppen Værftsmuseet Bordtennis for pensionister Bøgehøjgårds Venner Børns Voksen Venner Helsingør Dagcenteret Oasen Dansk Fodgænger Forbund Dansk Røde Kors, Besøgstjeneste Dansk Røde Kors, Helsingør afdeling Dansk Veteranskibsklub - S/S Bjørn Demensklubben Sommerfuglen Det nye Turkontor, Helsingør DIS-Helsingør (Slægtsforskning) DSB Pensionister Egn og Kultur Falkenbergs Venneforening FOA Seniorklub Foreningshuset Svingelport Fotoklubben Kronborg Frelsens Hær Frelsens Hær, Værestedet Regnbuen Frivilligcenter Helsingør Fælleshuset Fiolgade Fælleshuset Guldgravervej (kun for beboere) Fælleshuset Pontoppen Grønnehavens Venneforening Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Pensionistforening HPF Hornbæk Pensionist Forening Helsingør Seniorer - Tidligere ansatte i Hels.Kom. Helsingør Senior Højskole Helsingør Senior Idræt Helsingør Yngre Pensionister HK Seniorklub Hornbæk Pensionistforening Hornbæk Ældreklub HV-Turbo Seniorklub Kristinehøjs Venner Lyspunktet Mandagsklubben - Tikøb Ældreklub Montebellos Venneforening NNF-Efterløn/Pensionist Klub, Helsingør Afd. OK-klubben, Helsingør Nord & Syd Onsdagsklubben Hellebæk / Ålsgårde Pensionistcentret Nordvest Pensionistcentret "Minicentret" Pensionistforeningen i Helsingør Post Danmarks Pensionistforening i Helsingør Pårørendenetværket Sct. Mariæ Kirke Senior Bio i Cinema-Center Senior Erhverv Helsingør Seniorfiskeforeningen af , Ålsgårde Seniorfiskeforeningen i Helsingør Kommune Seniorklubben 3F Nordøstsjælland Seniorklubben "Det Grå Guld" Seniorslutn. for Sygeplejersker i Hovedstaden Sthens Kirke Strandhøjs Venner Styrk din krop Vapnagaard Svømning, Pensionister, Helsingør Svømmehal Tikøb Familiehus Torsdagsklubben i Kvistgård Vapnagaard Bibliotek Vestervang Kirke Espergærde Idrætsforenings Venner Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner Fritid og Frilufts aktiviteter Fønix-folket Gourmetklubben Grønne blomsterfingre på Nordkysten Gurre body move Hellebo Bridgeklub Helsingør Aktie Forening Helsingør esport Helsingør Gamers Helsingør Linedance Forening Helsingør Miniature Klub Helsingør Misbrugercenter Helsingør Oldboys Floorball Helsingør Skolebio Helsingør Taxa Sport Helsingør Ungdoms- og Kulturforening HF & VUC Nordsjælland Hjemmeværnskompagni Helsingør Hornbæk Lystfiskerforening GEDDEN HSP Foreningen - forening for sensitive HV-Turbo Idrætsforening Klatreklub Nordsjælland Knipleforeningen Ofelia Kronborg Amatør Fisker Forening Kronborg Karting Club Kronborg Linedance Kronborg Quilterne Linedancers 3000 Lions Club Helsingør LokalMotion Helsingør Lokalradio Helsingørkanalen af 1986 Milana Sport Morgengymnasterne Motionsklubben Pusterummet Motor og Mad Mødregruppen Natteravnene i Helsingør Naturgruppen - det grønne råd Nordsjællands Frivillige Brandvæsen Nordsjællands Jernbaneklub Nordvest Radioklub (NVR) RC3000 Rollespils Foreningen Svold Rotary Helsingør-Snekkersten Saschas Klaverskole Støtteforening Shamban Mad og Vin Forening Slægtsforskning Snekkersten Bridge Klub Soroptimister International, Helsingør Spiseklubben Grydeklar Square Dance, Helsingør Sundhedsbevidste mennesker Sydstjernen Tai Chi Chuan Helsingør The Teddybears Tikøb Sportsfisker Forening Tværkulturel Kvindeklub TV 3000 Ungdommens Røde Kors Vapnagaard Lokal TV - VTV Helsingør Værestedet Nordvest

6 Idrætsforeninger Kulturelle foreninger Sociale foreninger Folkeoplysning og aftenskoler Medborgerskab Øvrige foreninger Idrætsforeninger -fortsat... Marinebiological Badminton Club Nordsjællands Håndbold Nordøstsjællands Rideklub NØR North Muay Thai Petanque 3070, SIF Pistolskytteforeningen Kronborg Puls 3060 Riva Dart Klub Shin Go Ryu Karate Helsingør Sjællands Håndbold Forbund/HRØ Skiklub Alpin3000 Snekkersten Bridge Klub Snekkersten Idrætsforening Snekkersten IF Badminton Snekkersten IF Fodbold Snekkersten IF Tennis Snekkersten-Skotterup Sejlklub Sportsdykkerklubben Aquanaut Sydkystens Whistklub Teglværksgården Badmintonklub The Sport Society Tikøb Idrætsforening Tikøb IF Badminton Tikøb IF Fodbold Tikøb IF Golf Tikøb IF Gymnastik Tikøb IF Håndbold Tikøb IF Motion Tikøb IF Tennis Tikøb Skytteforening Trinord Vapnagaard Fodbold Klub Øresundskystens Rideklub Ålsgårde Karate Klub Ålsgårde Surf- og Sejlklub Pensionistforeninger/klubber -fortsat Veteranklubben, Dansk Metal, Helsingør Værestedet LIV Ældre Sagen - Lokalkomite for Helsingør Ældremobiliseringen Øvrige Sociale foreninger Bofællesskabet Dalen Børnenetværket De statsautoriserede Fodterapeuter, Stubben Helsingør Familietjeneste Kirkens Korshær Kvindecentret Røntofte LEV Helsingør Ny Ven, Helsingør Selskabet Mødre- og Børnehjælpen SAPRIDA - Gurreparkens Børnehave Øvrige foreninger -fortsat... Wahii Ålsgårde og Omegns Folkedansere

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret 20. årgang juli 2006 Kontakten mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune 3 Aktivitetskatalog og tilbud fra Turkontoret Kontakten er Helsingør Kommunes blad til borgere over 60 år og

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Foreløbige tilskud fra Bladpuljen 2013

Foreløbige tilskud fra Bladpuljen 2013 Foreløbige tilskud fra Bladpuljen 2013 Bladtitel Udgiver Tilskud... et Ord til Dagen UCB Danmark 167.020,41 02049 Mat (=Mathilde) Dansk Matematisk Forening 1.357,04 2100 Ø Østerbro Lokalhistoriske Forening

Læs mere

Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk

Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk Aktive borgere skaber det gode samfund Bølling Sø-spillet Debat-stafet Aktive Kulturmøder forældre Læsegrupper Grundtvigs værdispil Forsamlingshus- debatter Ikast-Brande Kommune gøder jorden med Facilitere

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

BLADTITEL UDGIVER TILSKUD...et Ord til Dagen UCB United Christian Broadcasters 135.455,42 4H Brillen 4H 2.655,99 4H for dig 4H 36.519,84 8752 Østbirk

BLADTITEL UDGIVER TILSKUD...et Ord til Dagen UCB United Christian Broadcasters 135.455,42 4H Brillen 4H 2.655,99 4H for dig 4H 36.519,84 8752 Østbirk BLADTITEL UDGIVER TILSKUD...et Ord til Dagen UCB United Christian Broadcasters 135.455,42 4H Brillen 4H 2.655,99 4H for dig 4H 36.519,84 8752 Østbirk Idrætsforening 38.345,83 actionmagazine Mellemfolkeligt

Læs mere

[Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Aktivitetscenter Struer

[Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Aktivitetscenter Struer [Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Aktivitetscenter Struer INDHOLD 1 Introduktion til virksomhedsplanen... 2 2 Grundlaget for Aktivitetscenter Struer... 2 2.1 Formål og brugere... 3 2.2 Struer

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

IDÈDAG 25 august 2011. Unge udvikler lokalområder

IDÈDAG 25 august 2011. Unge udvikler lokalområder IDÈDAG 25 august 2011 Unge udvikler lokalområder Indhold Intro IDÉDAG Peptalk: Sami Gellerup Peptalk: Anni Bispehaven Peptalk: Diana Herredsvang Peptalk: Marie Viby Intro IDÉDAG Den 25. august 2011 inviterede

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

Netværksatlas Vollsmose. - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk

Netværksatlas Vollsmose. - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk Netværksatlas Vollsmose - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk Udarbejdet af Hausenberg for Vollsmosesekretariatet, Odense Kommune 2007 Indhold Forord 4 Det mangfoldige liv i

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Velkommen til Kerteminde Kommune

Velkommen til Kerteminde Kommune Velkommen til Kerteminde Kommune Kære Tilflytter Velkommen til Kerteminde Kommune. Vi håber, du får gavn af denne lille informationsfolder. Mangler du i løbet af året nogle oplysninger, som du synes kunne

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften.

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften. Børskatalog 2013 Firma/forening/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER / MATERIEL Lokaler egnet til IT undervisning DcH Nørre Snede. Vi søger udendørstræningsarealer, i form af mark/eng/skov til sporsøgning.

Læs mere

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15 inspiration træning tips sundhed uddannelse foreningsliv ledelse mar 2012 no1 Landsstævne 2013: Lav en foreningstur til Landsstævne! Side 11 DM i Foreningsudvikling: Masser af nye tiltag hos de 3 vestjyske

Læs mere

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere