Oversigt over Frivillighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Frivillighed"

Transkript

1 Frivillighed Oversigt over Frivillighed Frivillige, foreninger og kommunen Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - 7. oktober 2014

2 SÅDAN LÆSES OVERSIGT over FRIVILLIGHED Oversigten har fem bånd, der hver på sin måde beskriver, hvor der er frivillighed i Helsingør Kommune, og hvor kommunen og dens medarbejdere samskaber med frivillige. Kortlægningen af frivilligheden er et øjebliksbillede, og er ikke en fuldstændig optælling af alle frivillige og foreninger i Helsingør Kommune. Centrene har især haft fokus på samskabelsen mellem kommunen og frivillige. FRIVILLIGOMRÅDE Dette indgår i båndet Her vises en lang række steder med direkte samarbejder mellem den frivillige og kommunen og dens institutioner. Frivillige, der samarbejder direkte med kommunen kaldes kommunale frivillige. Kommunen knytter i stigende grad frivillige direkte til aktiviteterne. Dette afviger fra samarbejder med organiserede frivillige i foreninger, der styrer, udvikler og påskønner den enkelte frivillige. Ved kommunale frivillige er det kommunen, der skal lede den frivillige. Man skal sikre den frivillige indflydelse, oplæring og påskønnelse, da dette støtter motivationen. Til gengæld får kommunen sparring fra den frivillige. Mange institutioner har erfaringer med egne frivillige. Der er ofte en forventningsafstemning med den frivillige, når samarbejdet begynder. Uanset, hvor tæt kommunen knytter den frivillige til sig, er det institutionen, der er ansvarlig for at afgrænse, hvilke opgaver den frivillige involveres i. Her vises i overskrifter steder, hvor kommunen har samarbejder med foreninger. Foreninger I kortlægningens 2. del, Kortlægning af Frivillighed, er overskrifterne foldet ud i beskrivelser af samskabelsen under hvert center/område. Materialet kan bruges ved vidensdelingen til rekruttering, uddannelse, ledelse, pleje af frivillige - og ved samarbejdets ophør med en frivillig. Her vises råd og nævn, hvor der indgår frivillige. Ofte indgår der også politikere, og der kan de møde de frivillige direkte. Her vises eksempler på institutioner, der har formaliserede samarbejder med frivillige. Her oplistes foreninger i Helsingør Kommune. Det er tale om foreninger i bred forstand, da der både indgår folkeoplysende foreninger, løse sammenslutninger, selvorganiserede grupper, filialer af landsorganisationer m.m.m. Oversigten er primært dannet ud fra kommunens foreningsregister, foreningsoversigter fra det sociale område, Frivilligcenter Helsingørs medlemsliste og centrets kendskab til andre foreninger. Listen er siden suppleret af centrene og institutioner. Foreninger mærket med blåt er medlemmer af Frivillighedscenter Helsingør. Kortlægningen af Frivillighed er udarbejdet af: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team Idræt og Fritid v/ konsulent Lasse Rye Rasmussen idrætskonsulent Jens Højberg projektleder Jens Abildgaard i samarbejde med: Center for Job og Uddannelse - J&U Center for Borgerservice, IT og Digitalisering - BID Center for Særlig Social Indsats - SSI Center for Børn, Unge og Familier - BUF Center for Dagtilbud og Skoler - DS Center for Erhverv, Politik og Organisation - EPO Center for Sundhed og Omsorg - S&O Center for Teknik, Miljø og Klima - TMK Center for Kultur, Idræt og Byudvikling - KIB

3 Idræt Kultur Det Sociale område Folkeoplysning og aftenskoler Integration & Etniske foreninger Øvrige frivillige Events - arrangører/foreninger/frivillige -KIB Fodboldfitness - tilbud til borgere -KIB Anlæg - brugerinddragelse -KIB Sundhedsindsatsen sundhedstiltag -KIB Foreningsprojekter - fx. Idræt PLUS -KIB Sports-Galla - frivilligpleje -KIB Skoleidrætsstævner - Idrætslinien/skoler -KIB Aftenskoler og voksenundervisning -KIB De løse fugle - løse frivillige på Bymuseet -KIB Sundtoldsgruppen, paraply for frivilligegpr. -KIB Klarererne ved Skibsklarerergården -KIB Sypigerne syr bl.a. til Sundtoldsmarkedet -KIB Frivillige på Flynderupgård -KIB Værftsmuseet, tidligere ansatte ved værftet -KIB Advokattjeneste på Kulturværftet -KIB Løse frivillige på bibliotekerne - KIB Lydavis - 4 frivillige læser nyheder til blinde -KIB IT-café på Kulturværftet _KIB Facebook-gruppe på Vapnagaard -KIB Kulturgruppen, på tværs af bibliotekerne -KIB Kulturfrivillige på Kulturværftet/Toldkammeret, ca. 92 frivillige har praktiske opgaver -KIB Frivillige på Bølgen, frivillige -KIB Foreninger født på Bølgen -KIB Tidlig indsats -BUF Voksenvenner og mentorordning -BUF Oplæring af de frivillige -BUF Ansvarliggjorte forældre -BUF Samarbejde med kirker -BUF Overgangsmentorer -J&U Samarbejde med lokale bestyrelser -DS Bedsteforældre går hånd-i-hånd på ture -DS Forældre vedligeholder legepladser -DS Forældrehjælp ved teater, fester o.lign. -DS Venneforeninger på plejehjemmene -SO Hemmelige hjælpere for plejehjemsbeboere -SO Frivillig oplæser på plejehjem -SO Vågekoner på plejehjem -SO Følgeordning til læge -SO Lær at takle -kurser, 7 frivillige instruktører -SO Sundhedsambassadører i lokalområderne -SO Pensionatet i Hornbæk - tidligere brugere -SSI Rådgivning frivillig til frivillig - netværk -SSI Ressourcer i Spil - fra bruger til borger -SSI Tilbud tæt på bolig, udlåner lokaler til SIND -SSI Idrætsnettet - for psykisk sårbare -SSI Brugerråd på SPUC -SSI SPUC og idrætsforeninger - SSI LEV Helsingør - frivillige med raslebøsser -SSI Mødre og Børnehjælpen, 126 medlemmer -KIB Krisecentret Røntofte - 17 frivillige -KIB Aktivitetscentret Hamlet medlemmer -KIB Café Hamlet -KIB Turkontoret - frivillig forening -KIB Frivilligcenter Helsingør -KIB Aktivitetskontoret -KIB Frivillig-Galla -frivilligpleje -KIB Integrationsrådet - frivillige fra foreninger og boligområder -KIB Kvindenetværket - uformelt netværk -KIB Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Integrationsrådet samarbejder med foreninger og andre frivillige i mange sammenhænge: - Svømning for kvinder - med svømmeklub - Dansk-Arabisk Kvindeforening / Mødregruppen - Tværkulturel Kvindeforening - Nøjsomhed - Den internationale Kvindeforening - Aktivt Liv - med idrætsklubber og DGI -KIB - FKF96 -børn og unge på Vapnagaard -BIF - Snekkersten IF -Idræt PLUS med DGI -KIB - Frivillignet for Flygtninge - Værestedet i Multiparken - Dansk Flygtningehjælp - lokale frivillige -KIB Frivillige i Færgevejskilen -TMK Naturgruppen (det grønne råd) -TMK Agenda 21 - Bjørneklosbekæmpelse -TMK Friluftsrådet -TMK Hjemmeværnet og Politiets Ordenskorps -TMK Samaritter fra Dansk Røde Kors -TMK Motorcykel-Marshals -TMK Kronborgstafetten - frivillige via Facebook -EPO SSPK, Rollemodeller og Natteravnene -BUF Workshop Vi søger alliancer - digitalisering -BID Digitale ambassadører, med elevråd -BID IT- og digitaliseringsspørgsmål, løse frivillige -BID Idræt og bevægelse - Fritidspas -BUF Fritidspas-ordningen - tilskud til kontingenter -KIB Sport Society/svømning for overvægtige børn -BUF Mentorordning, Helsingør Håndbold -BUF Idrætslinien -lønnede instrukt. fra idrætsforen. -DS Folkeskolereformen -skoler/foreningslivet -KIB Idræts- og Fritidsforum -KIB Idrætsrådet -KIB Skolereformen - samarbejde skole/foreninger -KIB Sommerferieaktiviteter -KIB Sommerferieaktiviteter -KIB Events - eksterne arrangører og egne events - KIB Fodboldfitness/Fitnessbold -KIB Anlæg - brugerinddragelse -KIB Sundhedsindsatsen -KIB Foreningsprojekter - f.eks. Idræt PLUS -KIB Skoleidrætsstævner -KIB Bestyrelse for den selvejende hal i Hornbæk Bestyrelse for den selvejende hal i Espergærde Bestyrelse for den selvejende Nordkysthal/Ålsgårde Lektiecafé på bibliotekerne, Røde Kors -KIB Klarerergårdens Bryglaug medlemmer -KIB Sundtoldens Venner - 97 medlemmer -KIB Det danske Madhus -KIB Juridisk/økonomisk rådgivning, Frivilligcentret -BUF, -J&U, -BID Torsdagscafé, Frivilligcenter Helsingør - J&U Boligsocial indsats med boligforeninger -J&U Frivillige virksomheder - afklarende praktikker -J&U Samarbejde med Villa Fem, Plus 18, Tetriz -J&U SSPK - Fritidspas - J&U Patientforeninger, medlemsrådgivning om IT -BID At blive digitale borgere, bibliotek./lof/fof -BID Institutioner samarbejder m/idrætsforeninger -DS Foreninger introducerer børnene til fritidslivet -DS Skolereformen - skoler og foreninger -DS Dansk Skole Skak, brug af skak i skoler -DS SIND/skoler -selvskader/psykisk sårbare unge -DS Foreninger med specialviden -DS Frivillige firmaer, erhvervspraktikker -DS Præst på besøg på plejehjemmene -SO Besøgsvenner på plejehjem, Røde Kors -SO Fodboldfitness - flere centre og idrætsforening -SO Patientforeningers frivillige assisterer ved kommunens aktiviteter og kampagner -SO Samarbejde med KOL-netværket -SO Venneforeninger på plejehjem -KIB Kirkens Korshær frivillige -KIB Afdelingsbestyrelser i boligområderne -KIB U-bazar - frivillige fra Klub Oliven, praktik -KIB Frivilligcenter Helsingør -KIB

4 Idræt Kultur Det Sociale område Folkeoplysning og aftenskoler Integration & Etniske foreninger Øvrige frivillige Idrætsrådet Ældrerådet Aftenskolernes Fællesråd Integrationsrådet Idræts- & Fritidsforum Handicaprådet Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Kulturhuset Bølgen Plejecentre Kulturværftet/Toldkammeret Dag- og aktivitetscentre Museerne Daginstitutioner og skoler Bibliotekerne Vapnagaard Medborgercenter Idrætsforeninger Teater-foreninger Patient- og Handicapforeninger Spejdere Etniske foreninger Politiske foreninger 14. Skyttekreds Hornbæk 27. Skyttekreds Helsingør Badmintonklubben Tordenskjold Bokseklubben IK-Sport Borsholm Skibstrup Idrætsforening Borsholm-Skibstrup Fodbold Borsholm-Skibstrup Håndbold Borsholm-Skibstrup Skydning Borsholm-Skibstrup Tennis Bridgeklubben Humlebien Brydeklubben HAK Cykelklubben CK Kronborg Danseklubben TAKT Dansk Boldspil-Union Dansk Cykelistforbund Dansk Handicap Idræts Forbund Dansk Pony Væddeløbsforening Dansk Vandrelaug DFIF`s idrætsansvarlig/fodbold Downtown Basket Ball Espergærde Basketball Klub Espergærde Gymnastik Afdeling Espergærde Gymnastikforening Espergærde IF Espergærde IF Badminton Espergærde IF Fodbold Espergærde IF Håndbold Espergærde IF Tennis Espergærde Multiidræt Espergærde Petanque Club Espergærde Sejlklub Espergærde Skakklub Espergærde Skytteforening Espergærde ungdoms Volleyball Espergærde Yoga Forening FC Helsingør FKF-96 fodboldklub FC Srbija Frem Hellebæk Fodbold Frem Hellebæk Tennis Frem-Hellebæk Badminton Global Ishockey Goodarzi Karate Academy Gurre IK Fodbold Hamlet Rugby Klub Hellebæk-Ålsgårde Motionsgymnastik Helsingør Amatør Sejlklub Helsingør Badminton Klub Helsingør Basketklub 3000 Espergærde Amatør Scene Hamletscenens Venner Hammermøllen Teatergruppe Helsingør Amatørscene Helsingør Skolebio Helsingør Teater - samarbejdsaftale med KIB Hornbækscenen Musikteatergruppen Ragnarock Teaterbøtten Teaterskolen i Helsingør Musik- og Sangforeninger Egegårdens Spillemænd Espergærde Musikforening Espergærdekoret Helsingør Byorkester, Kronborg Brass Helsingør Gospel Helsingør Harmonika Klub Helsingør Harmonikaorkester Helsingør Hornorkester Helsingør Håndværker Sangforening Helsingør Jernbane Orkester Helsingør Kammerkor Helsingør Pigegarde Hornbæk Jazz Hornbækkoret Jazzklub Divino Jazzklub Egegården Musikhuset Elværket Sathya Sei Shantikoret Sjællandskoret Syng og Dans i Laden Tubal Kain (TK) Visens Venner, Helsingør Kulturelle foreninger Aesthtic Players Club Alliance Francaise Amnesty International, lokalforening Øresund Antennelauget for 92,8 mhz Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby Butiksmuseet Danmarks Naturfredningsforening Espergærde/Snekkersten Husholdningsfore. Espergærde Smakkelaug Espergærde Byforening Espergærde Folkedanserforening ADHD foreningen Afasi- og Apopleksiforeningen Angst Foreningen Anonyme Narkomaner Astma-Allergi Nordsjælland Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjælland Dansk Fibromyalgi Forening Dansk Handicap Forbund, Helsingør Afdeling Dansk Handicap Invalideorganisationer Danske Handicap Organisationer, Helsingør Diabetesforeningen, Helsingør Epilepsiforeningen Fibromyalgi Selvhjælpsgruppe Foreningen for danske døv/blinde (FDDB) Gigtforeningen - Nordsjællands Kreds Hjernesagen i Nordsjælland Hjerneskadeforeningen / Mødestedet Hjerteforeningens lokalkomite i Helsingør Høreforeningen, Helsingør Lokalforening Kræftens Bekæmpelse, Helsingør KOL-foreningen KOL Netværket Lænken Helsingør Migræneforeningen Muskelsvindfonden Osteoporoseforeningen Nordsjælland Parkinsonforening/"Pårørendegrp. i Helsingør" Parkinsonforeningen/"Helsingør-cafeen" PTU - Polio, Trafik og Ulykkesofre Scleroseforeningen, Nordsjælland Øst Selvhjælpsgruppen SIND - Helsingør Lokalforening Snoezelhuset i Helsingør Stomiforeningen COPA Pensionistforeninger og -klubber 3F Olivia Advokatvagten Hovedbiblioteket Aktivitetscenteret Hamlet Aktivitetshuset, Nøjsomhed (kun for beboere) Aktivitetshuset Fiolen, Fællessalen Aktivitetshuset Springvandet Barndommens Veje Basserne Beboeraktiviteter på Vapnagaard Bingoklubben Holger Danske Bisiddergruppen Nordsjælland Birkebos Venneforening 1. Helsingør Gruppe, DDS Børne- og Ungdomsorg. Fællesråd i Helsingør DUI-Leg og virke Helsingør Espergærde Gruppe, KFUM Espergærdespejderne DDS FDF Helsingør Hammermølle Gruppe, DDS Prins Hamlets Gruppe, DDS Ravnetroppen, De Gule Spejdere Sct. Georgs Gilderne Spejdercentret Gurredam Store Bjørn Hornbæk, DDS Tikøb Gruppe, KFUM og K Øresund Division, DDS Ålsgårde Søspejdere, DDS. Aftenskoler og voksenundervisning FOF Nord Gigtskolen Helsingør Aftenskole Helsingør Kvindekor Helsingør Senior-Højskole Hornbæk Kvindekor Junior-Strygerkredsen LOF Øresund Musisk Oplysningsforbund Snekkersten Husflidforening Dansk-Arabisk Kvindeforening/ Mødregruppen Dansk - Congolesisk forening Dansk-Kurdisk Venskabsforening Dansk-Pakistansk Kvindeforening Dansk Palæstinensisk Venskabsforening Dansk - Persisk Samvirke Den Græsk-Danske Klub Helsingør Den Pakistanske Forening Det Tamilske Samordningsudvalg Foren. for mangfoldighed og medborgerskab Rosen s lektiecafé Multietnisk Forum Foreningen Syvstjernens Kvinder i Hornbæk Helsingør Kvindeforening - tyrkisk Helsingør Ungdoms- og Kulturfor./Kulturhuset Klub Oliven Roma-Dansk Kulturudvikling Serbiske elever og forældre Tamilsk Dansk Venskabs Forening Tværkulturel Kvindeforening i Nøjsomhed Frivilliggrupper: Frivillignet for Flygtninge Lektiecafeen på Vapnagaard Bibliotek Lektiecafeen på Espergærde Bibliotek Lektiecafeen på Kulturværftet Lektiecafeen på Hornbæk Bibliotek Lektiecafeen på Abildvængets Bibliotek Andre Kvindenetværket Helsingør Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti Ungdom Nordsjælland Det Radikale Venstre i Helsingør Enhedslisten, Helsingør Konservativt Folkeparti Konservativ Ungdom, Helsingør Liberal Alliance Socialistisk Folkeparti Helsingør Socialistisk Folkeparti Ungdom Helsingør Socialdemokratiet, Helsingørkredsen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Socialistisk Ungdomsfront Helsingør Venstre i Helsingør Venstres Ungdom i Helsingør Helsingør komiteen mod EU Øvrige foreninger Abildvængets Motionsklub Agenda 21 Helsingør Aktiv Rollespil Nordsjælland Apostolsk Ungdomsforening Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Balletskolen Bridge klub Humlebien Bridgeklubben BK 93 Bridgeklubben Hjerter 2 Bridgeklubben Klør 5 Bridgeklubben Minor Bridgeklubben No Smoke Bridgelogen Brimir Broderi Mixerne By og Land - Helsingør Kommune Dansk Aktionær Forening Danmarks Civile Hundeførerforening - DCH Dansk Skole Idræt Dansk Terrier Klub De madglade Det Danske Haveselskab, Nordsjælland DFF Fonden EHCG Chapter Helsingør Ejerforeningen Kronborg Strandpark Ejerforeningen Strandhave Jollelaug Ellis Krüger Espergærde Badelaug Espergærde Bridgeklub Espergærde Byforening Espergærde Centerforening SSPK

5 Idrætsforeninger Kulturelle foreninger Sociale foreninger Folkeoplysning og aftenskoler Medborgerskab Øvrige foreninger Idrætsforeninger -fortsat... Kulturelle foreninger -fortsat... Pensionistforeninger/klubber -fortsat Øvrige foreninger -fortsat... Helsingør Bordtennis Klub Helsingør FC Helsingør Firma Idræt Helsingør Floorball Team Helsingør Fægte Forening Helsingør Golf Club Helsingør Gymnastik Forening Helsingør Handicap Idræts Klub - HHIK Helsingør Handicap Svømning Helsingør Håndbold Forening Helsingør IF Atletik Helsingør IF Fodbold Helsingør IF Gymnastik og Motion Helsingør IF Ungdomshåndbold Helsingør Judo og Ju-Jitsu Klub Helsingør Karate Klub Helsingør Kegleklub Helsingør Motionsgymnastikforening Helsingør Motionsklub Helsingør Petanque Klub Helsingør Roklub Helsingør Salonskytte Forening Helsingør Senior Idræt Helsingør Skakklub Helsingør Ski- og Orienteringsklub Helsingør Sports Billard Klub Helsingør Squash Klub Helsingør Svømmeklub Helsingør Tennis Klub Helsingør Volleyball klub Helsingør Weng Chun Academy Hornbæk Badminton Klub Hornbæk Bordtennis Klub Hornbæk Bådeklub Hornbæk Golfklub Hornbæk Idrætsforening Hornbæk IF Fodbold Hornbæk IF Forenings-Fitness Hornbæk IF Gymnastik Hornbæk IF Håndbold Hornbæk Karate Do-Kai Hornbæk Karate Klub Hornbæk Krocket Hornbæk Petanque Hornbæk Tennis Horserød Statsfængsel IF Idrætsnettet Helsingør Idrættens Venner i Helsingør IF Frem Hellebæk IF Frem-Hellebæk Gymnastik IF Frem Hellebæk Fodbold IF Frem Hellebæk Tennis IF Frem-Hellebæk Badminton Islænderklubben Hildingur Jernbanens IF, Helsingør Juku Ryu Ju-Jitsu og Selvforsvar Kajakklubben Krogen Ki og Aikido Dojo Helsingør Kronborg Karting Club Kronborg Knights Kronborg Motionsforening Kvistgård Agility Forening Kvistgård IF Badminton Kvistgård IF Fodbold Espergærde Frimærkeklub Espergærde Malegruppe Espergærde Snekkersten Strand og Brolaug European Historical Combat Guild, Helsingør Folkedansernes Værn Foreningen Land og By, Helsingør Gribskovmalerne H.C. Andersen Selskabet i Helsingør Hammermøllens Venner Hellebæk Kohaves Venner Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening Helsingør Bevaringsforening Helsingør Bymuseum/Skibsklarerergården Helsingør Fuglevenner Helsingør Museumsforening Helsingør Nordhavns Fiskelaug Helsingør og Omegns Filatelistklub Historisk forening for Espergærde og Omegn Hornbæk Kunstmuseum Støtteforening Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv Klarerergårdens Bryglaug Kunstforening for Helsingør og Omegn Kunstforeningen Colour-Flow Marienlyst Slots Venner Mikrobryggeriet på Klarerergården Multikulturelt Forum Nordkystens Croquisgruppe Nordsjællands Gastronomiske Forening Nova - Nordsjællands Astronomiforening Onsdagsklubben for Hellebæk-Ålsgårde Rollespils Foreningen Svold Samspil Espergærde Single Rock Café The Planeswalkers Guild Vapnagaardgruppen Værftsmuseet Bordtennis for pensionister Bøgehøjgårds Venner Børns Voksen Venner Helsingør Dagcenteret Oasen Dansk Fodgænger Forbund Dansk Røde Kors, Besøgstjeneste Dansk Røde Kors, Helsingør afdeling Dansk Veteranskibsklub - S/S Bjørn Demensklubben Sommerfuglen Det nye Turkontor, Helsingør DIS-Helsingør (Slægtsforskning) DSB Pensionister Egn og Kultur Falkenbergs Venneforening FOA Seniorklub Foreningshuset Svingelport Fotoklubben Kronborg Frelsens Hær Frelsens Hær, Værestedet Regnbuen Frivilligcenter Helsingør Fælleshuset Fiolgade Fælleshuset Guldgravervej (kun for beboere) Fælleshuset Pontoppen Grønnehavens Venneforening Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Pensionistforening HPF Hornbæk Pensionist Forening Helsingør Seniorer - Tidligere ansatte i Hels.Kom. Helsingør Senior Højskole Helsingør Senior Idræt Helsingør Yngre Pensionister HK Seniorklub Hornbæk Pensionistforening Hornbæk Ældreklub HV-Turbo Seniorklub Kristinehøjs Venner Lyspunktet Mandagsklubben - Tikøb Ældreklub Montebellos Venneforening NNF-Efterløn/Pensionist Klub, Helsingør Afd. OK-klubben, Helsingør Nord & Syd Onsdagsklubben Hellebæk / Ålsgårde Pensionistcentret Nordvest Pensionistcentret "Minicentret" Pensionistforeningen i Helsingør Post Danmarks Pensionistforening i Helsingør Pårørendenetværket Sct. Mariæ Kirke Senior Bio i Cinema-Center Senior Erhverv Helsingør Seniorfiskeforeningen af , Ålsgårde Seniorfiskeforeningen i Helsingør Kommune Seniorklubben 3F Nordøstsjælland Seniorklubben "Det Grå Guld" Seniorslutn. for Sygeplejersker i Hovedstaden Sthens Kirke Strandhøjs Venner Styrk din krop Vapnagaard Svømning, Pensionister, Helsingør Svømmehal Tikøb Familiehus Torsdagsklubben i Kvistgård Vapnagaard Bibliotek Vestervang Kirke Espergærde Idrætsforenings Venner Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner Fritid og Frilufts aktiviteter Fønix-folket Gourmetklubben Grønne blomsterfingre på Nordkysten Gurre body move Hellebo Bridgeklub Helsingør Aktie Forening Helsingør esport Helsingør Gamers Helsingør Linedance Forening Helsingør Miniature Klub Helsingør Misbrugercenter Helsingør Oldboys Floorball Helsingør Skolebio Helsingør Taxa Sport Helsingør Ungdoms- og Kulturforening HF & VUC Nordsjælland Hjemmeværnskompagni Helsingør Hornbæk Lystfiskerforening GEDDEN HSP Foreningen - forening for sensitive HV-Turbo Idrætsforening Klatreklub Nordsjælland Knipleforeningen Ofelia Kronborg Amatør Fisker Forening Kronborg Karting Club Kronborg Linedance Kronborg Quilterne Linedancers 3000 Lions Club Helsingør LokalMotion Helsingør Lokalradio Helsingørkanalen af 1986 Milana Sport Morgengymnasterne Motionsklubben Pusterummet Motor og Mad Mødregruppen Natteravnene i Helsingør Naturgruppen - det grønne råd Nordsjællands Frivillige Brandvæsen Nordsjællands Jernbaneklub Nordvest Radioklub (NVR) RC3000 Rollespils Foreningen Svold Rotary Helsingør-Snekkersten Saschas Klaverskole Støtteforening Shamban Mad og Vin Forening Slægtsforskning Snekkersten Bridge Klub Soroptimister International, Helsingør Spiseklubben Grydeklar Square Dance, Helsingør Sundhedsbevidste mennesker Sydstjernen Tai Chi Chuan Helsingør The Teddybears Tikøb Sportsfisker Forening Tværkulturel Kvindeklub TV 3000 Ungdommens Røde Kors Vapnagaard Lokal TV - VTV Helsingør Værestedet Nordvest

6 Idrætsforeninger Kulturelle foreninger Sociale foreninger Folkeoplysning og aftenskoler Medborgerskab Øvrige foreninger Idrætsforeninger -fortsat... Marinebiological Badminton Club Nordsjællands Håndbold Nordøstsjællands Rideklub NØR North Muay Thai Petanque 3070, SIF Pistolskytteforeningen Kronborg Puls 3060 Riva Dart Klub Shin Go Ryu Karate Helsingør Sjællands Håndbold Forbund/HRØ Skiklub Alpin3000 Snekkersten Bridge Klub Snekkersten Idrætsforening Snekkersten IF Badminton Snekkersten IF Fodbold Snekkersten IF Tennis Snekkersten-Skotterup Sejlklub Sportsdykkerklubben Aquanaut Sydkystens Whistklub Teglværksgården Badmintonklub The Sport Society Tikøb Idrætsforening Tikøb IF Badminton Tikøb IF Fodbold Tikøb IF Golf Tikøb IF Gymnastik Tikøb IF Håndbold Tikøb IF Motion Tikøb IF Tennis Tikøb Skytteforening Trinord Vapnagaard Fodbold Klub Øresundskystens Rideklub Ålsgårde Karate Klub Ålsgårde Surf- og Sejlklub Pensionistforeninger/klubber -fortsat Veteranklubben, Dansk Metal, Helsingør Værestedet LIV Ældre Sagen - Lokalkomite for Helsingør Ældremobiliseringen Øvrige Sociale foreninger Bofællesskabet Dalen Børnenetværket De statsautoriserede Fodterapeuter, Stubben Helsingør Familietjeneste Kirkens Korshær Kvindecentret Røntofte LEV Helsingør Ny Ven, Helsingør Selskabet Mødre- og Børnehjælpen SAPRIDA - Gurreparkens Børnehave Øvrige foreninger -fortsat... Wahii Ålsgårde og Omegns Folkedansere

Side 1 af 5 Synes godt om 0 0 Job hos Novozymes Novozymes søger nye medarbejdere Se Ledige Job & Ansøg her! stepstone.dk Billigt mobilabonnement Fri Tale til kun 149/md og 0 kr. i opkaldsafgift. Bestil

Læs mere

Forening. Shin Go Ruy Karate Helsingør. Snekkersten-Skotterup Sejlklub. Dansk Pony Væddeløbsforening. Sportsdykker klubben Aquanaut

Forening. Shin Go Ruy Karate Helsingør. Snekkersten-Skotterup Sejlklub. Dansk Pony Væddeløbsforening. Sportsdykker klubben Aquanaut Forening Shin Go Ruy Karate Helsingør F Snekkersten-Skotterup Sejlklub Dansk Pony Væddeløbsforening Sportsdykker klubben Aquanaut Espergræde Sejlklub Hornbæk IF, håndboldafdelingen Helsingør Salonskytte

Læs mere

Foreninger og foreningsnumre 2. juni 2010

Foreninger og foreningsnumre 2. juni 2010 Foreninger og foreningsnumre 2. juni 2010 Aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning): AOF Nordsjælland 101003 Billedskolen Vincent 101008 Birkerød Folkedanserforening 101009 Birkerød Fritidsskole

Læs mere

Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015

Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015 Sundhedsdagenes foreløbige program 7. 12. september 2015 Høreforeningen Frederiksberg Tai Chi og Qi Gong Foreningen på Frederiksberg ARTROSE FYS ByØko Naturligvis Osteoporoseforeningen Fysioterapi & Træningsklinik

Læs mere

At styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune, herunder specielt lokalområdet i Espergærde

At styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune, herunder specielt lokalområdet i Espergærde Årsnotat til Kultur- og Turismeudvalget, juni 2015. Årsnotatet omhandler kommunale foreningshuse under Kultur- og Turismeudvalget med oplysninger om brugere, økonomi, kapacitetsudnyttelse, aktivitetsprofil,

Læs mere

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE

AKTIVITETS KATALOG 15/16 INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE INSPIRATION FRIVILLIGHED AKTIVITETER IDÉER INFORMATION AKTIVITETS KATALOG 15/16 FOR AKTIVE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE I HELSINGØR KOMMUNE AKTIVITETSKATALOG 2015-16 Aktivitets kontoret Kære pensionist

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

Velkommen til Kerteminde Kommune

Velkommen til Kerteminde Kommune Velkommen til Kerteminde Kommune Kære Tilflytter Velkommen til Kerteminde Kommune. Vi håber, du får gavn af denne lille informationsfolder. Mangler du i løbet af året nogle oplysninger, som du synes kunne

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk

Aktive borgere skaber det gode samfund. www.ikast-brande.dk Aktive borgere skaber det gode samfund Bølling Sø-spillet Debat-stafet Aktive Kulturmøder forældre Læsegrupper Grundtvigs værdispil Forsamlingshus- debatter Ikast-Brande Kommune gøder jorden med Facilitere

Læs mere

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Det mangfoldige foreningsliv i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig / nonprofit organisation? Definition af frivillige, non-profit

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig organisation? Definition af frivillige, non-profit organisationer Organisationer,

Læs mere

[Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Aktivitetscenter Struer

[Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Aktivitetscenter Struer [Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Aktivitetscenter Struer INDHOLD 1 Introduktion til virksomhedsplanen... 2 2 Grundlaget for Aktivitetscenter Struer... 2 2.1 Formål og brugere... 3 2.2 Struer

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Oversigt over ansøgninger vedrørende den Sociale Særtilskudspulje

Oversigt over ansøgninger vedrørende den Sociale Særtilskudspulje Oversigt over ansøgninger vedrørende den Sociale Særtilskudspulje NR Ansøgningens navn Ansøger(e) Målgruppe og indhold Beløb Bemærkninger 1 Pavillon til Nøjsomhed En gruppe unge fra Nøjsomhed Unge på Nøjsomhed

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Repræsentantskabsmøde 21. marts 2011 Jørgen Jørgensen indledte aftenen med at fortælle lidt om KMB, og hvorfor det gik som det gik. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1.

Læs mere

Fundraising for frivillige

Fundraising for frivillige Fundraising for frivillige Program Velkomst og præsentation Fundraisingens ABC (tal og fakta) Målgruppe og medlemsprofil Hvordan kan I gøre en forskel? - Fundraising i praksis Kommunikation og rollespil

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Anlægsmidler 2010-2012

Anlægsmidler 2010-2012 Anlægsmidler - Ansøger Beskrivelse Bevilliget Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger Indkøb af trailer kr 20.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja udskiftning af gasfyr kr 30.000,00 Boldklubben Bangsbo Freja

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010 UDKAST oktober 2010 Bilag 1: Status på frivillighedsarbejdet i Københavns Kommune Beskrivelse af aktivitet 1. Økonomisk støtte til de frivillige Uddeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde (SOF).

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Journalår Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt. coaching og konflikthåndtering

Journalår Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt. coaching og konflikthåndtering Efter dokumenter af typen: I 42755 Skanderup Hjarup Idrætsforening søger Ansøgning om tilskud til DGI's YKTRJD 10-03- 4349 I Åben om tilskud til coaching og konflikthåndteringskursus coaching og konflikthåndtering

Læs mere

Dansk Røde Kors, Nr.Snede/Ejstrupholm

Dansk Røde Kors, Nr.Snede/Ejstrupholm Aftalepartner 1 Brugerrådet Dybdalsparken Martin Eriksen Foredrag: Livet efter blodprop i hjernen Kræftens Bekæmpelse Hjemmebag vs. Udflugt Nanok, Grønlands sangkor Lundgården, Ikast- kommune Lån af lokaler

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Frivillige Medlemsservice Selvhjælp Synlighed Organisation og økonomi. Målsætning. Der igangsættes årligt mindst 4 nye selvhjælpsgrupper,

Frivillige Medlemsservice Selvhjælp Synlighed Organisation og økonomi. Målsætning. Der igangsættes årligt mindst 4 nye selvhjælpsgrupper, Årsberetning 2014 Indledning Bestyrelsen for Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte indledte 2014 med en strategiproces, som skulle fokusere og optimere arbejdet på centret på en måde, så vi fik mest muligt

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2015 Christiansfeld Civile

Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2015 Christiansfeld Civile Søgekriterier Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2015 Christiansfeld Civile Ansøgning om

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20 Afdeling: Atletik og motion Konto: 2 Budget 21 Administration 13.65-13.65 Møder 1.2-1.2 Porto og kontorhold Rekvisitter 5-5 IT-udstyr 1.5-1.5 Kørsel 3.3-3.3 Repræsentation og gaver Diverse DFIF Bøder Instruktion/kurser

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Mandeholdet består kun af mænd, med et rigtigt godt humør, med følger af f.eks. hjerneblødning/blodpropper eller anden primært kronisk lidelse.

Mandeholdet består kun af mænd, med et rigtigt godt humør, med følger af f.eks. hjerneblødning/blodpropper eller anden primært kronisk lidelse. Redigeret Januar 2014, Frivilligcenter Nordfyn Træningstilbud på Nordfyn i frivilligt regi Bogense Bogense Tirsdage i lige uger kl.14 i sommerhalvåret. Mødested: P-plads Euro Spar. Der køres ca. 15 km

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere

Skiveordningen 2012 1

Skiveordningen 2012 1 Skiveordningen 2012 1 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

FLERE STEDER, IKKE RET LANGT FRA HVOR DU BOR, GØR HELSINGØR KOMMUNE KLAR TIL EN VILDT SJOV SOMMER

FLERE STEDER, IKKE RET LANGT FRA HVOR DU BOR, GØR HELSINGØR KOMMUNE KLAR TIL EN VILDT SJOV SOMMER FLERE STEDER, IKKE RET LANGT FRA HVOR DU BOR, GØR HELSINGØR KOMMUNE KLAR TIL EN VILDT SJOV SOMMER VIGTIGT VIGTIG TILMELDINGSINFO KÆRE ELEVER OG FORÆLDRE Læs om tilmelding ved den aktivitet du gerne vil

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Telefonnummer : 26523711 E-mail: info@team97.dk

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Telefonnummer : 26523711 E-mail: info@team97.dk Brugernummer: 90633 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen. Ansøgers navn : New Move It / Boldklubben

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Espergærde 2013 Kulturnat Helsingør 27. september 2013

Espergærde 2013 Kulturnat Helsingør 27. september 2013 Kulturnat Helsingør 2013 Espergærde 2013 Kulturnatten Kulturnat Helsingør 27. september 2013 Kulturnatten afholdes i år for 19. gang og er som altid et tilløbsstykke og uden sammenligning den mest samlende

Læs mere

humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE

humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE Humlebæk jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Torsdag den 27.november 2015 Sportscaféen på Bagsværd Stadion Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe havde indbudt til fælles debataften for foreningens

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt,

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret 20. årgang juli 2006 Kontakten mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune 3 Aktivitetskatalog og tilbud fra Turkontoret Kontakten er Helsingør Kommunes blad til borgere over 60 år og

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Aftalepartner 1 Brugerrådet Dybdalsparken Martin Eriksen Foredrag: Livet efter blodprop i hjernen

Aftalepartner 1 Brugerrådet Dybdalsparken Martin Eriksen Foredrag: Livet efter blodprop i hjernen Aftalepartner 1 Brugerrådet Dybdalsparken Martin Eriksen Foredrag: Livet efter blodprop i hjernen Social Psykriatisk Center Nord Kræftens Bekæmpelse Hjemmebag vs. Udflugt Nanok, Grønlands sangkor Lundgården,

Læs mere

Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet

Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet Norddjurs kommune 15. marts 2012 Hanne Nielsen Forslag til styrkelse af den frivillige indsats på socialområdet Den frivillige indsats i et overordnet perspektiv Frivillighed er på den landspolitiske og

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

KRONBORG CUP 2015. Diplom største fodboldstævne 7.-9. august. Læs mere på stævnets hjemmeside: www.kronborgcup.dk

KRONBORG CUP 2015. Diplom største fodboldstævne 7.-9. august. Læs mere på stævnets hjemmeside: www.kronborgcup.dk Sjællands Diplom største fodboldstævne 7.-9. august KRONBORG CUP 2015 Arrangeres af 5 fodboldklubber i Helsingør Kommune og kombinerer fodbold, sundhed, kultur og sjove oplevelser i én spændende pakke.

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Myter om foreningsliv og frivilligt

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Idræt for særlige grupper

Idræt for særlige grupper Idræt for særlige grupper Workshop på Idans konference i Vejen Idrætscenter, 1. juni 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Foreninger i Høje-Taastrup Kommune

Foreninger i Høje-Taastrup Kommune Foreninger i Høje-Taastrup Kommune Forord Høje-Taastrup kommunen med de mange foreninger I Høje-Taastrup Kommune findes der et væld af foreninger, hvilket fremgår tydeligt af indholdsfortegnelsen på de

Læs mere