Kalender Fra bestyrelsen Dagsorden til Generalforsamling 23. marts Beretning fra bestyrelsen... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4"

Transkript

1 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig post, kan du give besked til kassereren (se adresse på bagsiden). Send meget gerne besked til hvis du ændrer din adresse. Indhold Kalender... 1 Fra bestyrelsen... 2 Dagsorden til Generalforsamling 23. marts Beretning fra bestyrelsen... 4 Beretning fra KB-gruppen... 8 Regnskab Forslag til Budget for Opstilling af folketingskandidater Referat fra udviklingsmøde den 12. januar Referat fra Medlemsmøde om skolereformen den 5. februar Referat fra bestyrelsesmøde 12. marts Adresser og kontaktoplysninger Kalender Generalforsamling 23. marts 2014 kl

2 Fra bestyrelsen Dette Nyhedsbrev er primært oplæg til Generalforsamlingen med dagsorden og beretninger. Året, der er gået siden generalforsamlingen i 2013, har været et noget turbulent år for SF både på landsplan og lokalt. Lokalt stod efteråret 2013 i kommunalvalgets tegn og selvom der blev lagt mange lokale kræfter i at gøre SF synlig i det lokale billede bl.a. med fint fremmøde på torvet må vi konstatere, at mange af vores tidligere vælgere ikke bakkede os op. Det betød, at SF fra 1. januar 2014 kun har to medlemmer i Kommunalbestyrelsen. Det er selvfølgelig skuffende, som I også kan læse i beretningen fra KB-gruppen. Vi har desværre også måttet sige farvel til medlemmer men heldigvis har vi også fået nye medlemmer det er dejligt, så velkommen til jer! På Landsplan var SF også i høj grad i pressens søgelys ikke mindst, fordi det blev nødvendigt at trække SF fra regeringen. Der blev indkaldt til et landsmøde før planlagt for at vælge formand og Landsledelse. SF Albertslund deltog med tre delegerede: Inge, Leif og Birgit. SF s nye formand, Pia Olsen Dyhr, siger: Nu må stå sammen og se fremad det gælder os for os her i Albertslund. Vi håber derfor, at rigtig mange af vores lokale medlemmer vil bakke os op og bl.a. deltage i generalforsamlingen og i de arrangementer, der forhåbentlig bliver gennemført her i Bestyrelsen for SF Albertslund Inge, Søren, Ann, Sami, Jan og Else 2

3 Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014 Generalforsamling Albertslund Søndag d. 23. marts 2014 kl Pubben, Galgebakken Torv (ved beboerhuset), 2620 Albertslund. Dagsorden: Velkomst Præsentationsrunde Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmeudvalg Beretninger: Bestyrelsens beretning Kommunalbestyrelsesgruppens beretning Indlæg og debat ved Holger K Nielsen om den aktuelle politiske situation (kl. ca ) Godkendelse af partiforeningens regnskab Vedtagelse af budget for nyt regnskabsår Behandling af indkomne forslag Valg af opstillingsform ved opstilling af folketingskandidater (Fællesmøde i Københavns Omegns Storkreds d. 9. april) Valg af bestyrelse og suppleanter (1 formand, 1 kasserer, 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter). Valg af revisor og suppleant Valg af delegerede til repræsentantskabet i SF Københavns Omegns Storkreds og SF Region Hovedstaden. Valg af faglig kontaktperson Evt. 3

4 Beretning fra bestyrelsen Generalforsamling 3. marts 2013 D. 3. marts 2013 blev der afholdt generalforsamling. Der var som altid en god debat. Vi havde besøg af vores folketingskandidat, skatteminister Holger K Nielsen. Holger kom i sit oplæg ind på regeringssamarbejdet og de reformer der er vedtaget i løbet af vinteren(kontanthjælpsreform, SU reform og vækstpakken) og det var da også disse emner der prægede den efterfølgende debat. Vi diskuterede også om vi skulle sende en udtalelse til Landsledelsen med nogle kritikpunkter til de vedtagne reformer. Vi nåede dog frem til ikke at sende en udtalelse, men bestyrelsen skrev efterfølgende en udtalelse, som blev sendt til Albertslundposten, landsledelsen og SF s folketingsmedlemmer. Udtalelsen/læserbrevet kan ses på hjemmesiden. Til bestyrelsen blev Inge Dahn genvalgt som formand, Else Morthorst som kasserer. Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt: Søren Vinzent (genvalgt), Ann Date (genvalgt) og Sami Kücükakin. Suppleanter Mette Jacobsen og Jan Steen Jensen. SF Albertslund 50 års jubilæum. I år kunne SF Albertslund fejre 50 års jubilæum. I den anledning blev der afholdt reception og fest på Roskilde Kro lørdag d. 13. april. Ved receptionen om eftermiddagen var der taler ved tidligere kommunalbestyrelsesmedlem John Reynolds og partiets næstformand Peter Westermann samt borgmester Steen Christiansen. Flere nuværende og tidligere medlemmer og repræsentanter fra andre partiforeninger og partier kiggede forbi til dejlige hjemmebagte boller og flotte lagkager som vores fantastiske festudvalg stod for. Pernille Frahm sang og spillede. Om aftenen var der middag, hvor der var taler ved Leif Pedersen og Holger K Nielsen. Efter middagen blev der danset til musik leveret af Galgebakkens almindelige danseorkester. Kommunalvalg 2013 Kommunalvalget har selvfølgelig fyldt meget i vores partiforening i år. D. 25. april blev der afholdt opstillingsmøde. På generalforsamlingen d. 3. marts 2013 var det blevet besluttet at vi skulle stille op på partiliste og at der i første omgang skulle vælges en spidskandidat og en række A kandidater (kandidater der ønskede valg). Leif Pedersen blev valgt uden modkandidat. 5 mere havde meldt deres kandidatur og det blev en meget tæt afstemning, hvor det efter flere afstemningsrunder endte med at listen så således ud: 1. Spidskandidat Leif Pedersen 2. Mehmet Kücükakin 3. Inge Dahn 4. Niels Landvad 5. Jette Vestergaard 6. Birgit Hauer Jette Vestergaard trak sig senere. På medlemsmødet d. 2. september blev sidste kandidater valgt. Den endelige partiliste kom til at se således ud: (Personlige stemmer i parentes) 4

5 1. Leif Pedersen (Spidskandidat) (139) 2. Mehmet Kücükakin (318) 3. Inge Dahn (104) 4. Niels Landvad (103) 5. Birgit Hauer (79) 6. Else Morthorst (14) 7. Søren Vinzent (20) 8. Sami Kücükakin (27) 9. Ann Date (19) 10. René Meyrowitsch (4) Spidskandidat og alle A kandidater blev markedsført i valgkampen (plakater og annoncer mm). Valgkampgruppen arbejdede hele vinteren med valgprogram og det endelige valgprogram blev vedtaget på et medlemsmøde d. 26. juni. Sidst på sommeren var vi klar med 2 valgfoldere. 1 stor og uddybende og en mindre pixi model. De sidste 4 lørdage optil kommunalvalget d. 19. november havde vi aktiviteter i Albertslund Centrum. Der var temaer om ældre, sundhed, skolemad og solceller mm. Der blev uddelt valgfoldere til næsten alle husstande i kommunen takket være en kæmpe indsats fra mange medlemmer. Vi deltog i diverse valgmøder: AIF stadion (Leif), Herstedlund Skole (Niels og Mehmet), Galgebakken (Inge) Damgårdshave (Niels), Dilemma møde (Mehmet), Kongsholm Gymnasium (Birgit), Teknisk skole (Leif), Muslimsk kulturcenter møde for kvinder (Inge), FDIK valgmøde for kvinder (Birgit), Herstedvester forsamlingshus (Leif), Hedemarkens bibliotek etnisk valgmøde (Birgit), Ungdomsskolen (Inge), ABC boligforening (Leif). Ophængning af valgplakater var en særlig udfordring denne gang, idet der var en voldsom storm 2 dage efter plakaterne var hængt op. Ikke mange af vores letvægts plakater holdt til dette, så i stedet brugte vi plakater fra sidste kommunalvalg. Der blev også delt flyers ud i kommunens andre centre og stemt dørklokker. Dagen før valget delte vi traditionen tro æbler ud ved stationen. Selvom vi førte en meget aktiv valgkamp fik vi 1706 færre stemmer end i 2009 og fik kun 2 mandater. Vi var forberedt på en tilbagegang set i lyset af, at vi havde en kæmpe fremgang ved sidste valg og de landspolitiske tendenser pegede i retning af en væsentlig tilbagegang, men vi havde da satset på mindst 3 og håbet på 4 pladser i kommunalbestyrelsen. Nu er det Leif Pedersen og Mehmet Kücükakin der repræsenterer SF i kommunalbestyrelsen de næste 4 år. Vi må glæde os over at vi i konstitueringen fik gode poster. Mehmet fortsætter som Viceborgmester, Leif som formand for Miljø- og Byudvalget og vi repræsenteret i alle stående udvalg. Rækkefølgen for suppleanter: Inge Dahn, Niels Landvad, Birgit Hauer, Sami Kücükakin, Søren Vinzent, Ann Date, Else Morthorst og René Meyrowitsch. 1.maj På generalforsamlingen var der enighed om at vi skulle fortsætte vores 1. maj arrangement med Enhedslisten og KPiD (kommunistisk parti i Danmark). Der var taler med Holger K Nielsen(SF), Helge Bo Jensen (Enhedslisten), Betty Frydensbjerg Carlsson (KPiD) og Marianne Mortensen (tillidsrepræsentant Herstedvester Skole). Som sædvanlig var der et fint fremmøde og mellem talerne blev der sunget revolutionære sange akkompagneret af Ebbe Rand fra Enhedslisten. 5

6 Landsmøde d maj 2013 Vi havde 2 delegerede med til Landsmøde. Forud for Landsmødet holdt vi medlemsmøde d. 15. april hvor vi diskuterede udkastet til Landsmødeudtalelsen. Vi indsendte flere ændringsforslag og flere af dem kom med i udtalelsen. Medlemsmøder med fokus på den landspolitiske situation. Det har været en stor udfordring for vort parti at være i regering. Mange mere eller mindre populære reformer er blevet vedtaget. I lighed med tidligere ville vi give medlemmerne mulighed for at diskutere dette og d. 19. juni 2013 havde vi besøg af vores daværende formand og Erhvervsminister Annette Vilhelmsen. Vi havde inviteret partiforeninger fra hele Københavns Omegns Storkreds. Der var et pænt fremmøde og en god debat. D. 10. juni 2013 var vi værter for Skatteminister Holger K Nielsen, som inviterede til ministertræffetid. Der var annonceret i Albertslundposten og Politiken. Alle borgere havde mulighed for at møde ministeren til en samtale under 4 øjne (og en sekretær). Foreningernes dag d. 7. september Igen i år var vi repræsenteret ved Foreningernes dag i Albertslund Centrum. I år var de politiske partier placeret på Stationstorvet. Vi havde til dagen fået vores pixi valgfolder klar, så det blev startskuddet til valgkampen. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen. Bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer har på skrift deltaget i KB gruppens gruppemøder. Møderne er åbne for alle og hvis man er interesseret kan man modtage mail om hvornår møderne afholdes. På medlemsmødet d. 2. september var det kommunale budget for 2014 også på dagsorden. Både KB gruppe og de fremmødte medlemmer havde mange gode forslag til hvordan kommunen skal prioritere sine udgifter det næste år. Mange af forslagene blev fremlagt på kommunalbestyrelsesmødet d. 10. september På medlemsmøde d. 6. oktober var den endelige budgetaftale, som blev indgået med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, til debat. Fra bestyrelsen deltog Inge Dahn i forhandlingerne. Studiegruppe om skolereform. På medlemsmødet d. 6. oktober ville vi også diskutere den nye skolereform, men det blev der desværre ikke tid til. I stedet blev der nedsat en studiegruppe, som har diskuteret reformen og den udmøntning i Albertslund. Den 5. februar blev der afholdt medlemsmøde, hvor skolereformen blev diskuteret efter forskellige indlæg. Afskedsreception for tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer. Efter kommunalvalget i november måtte vi sige farvel til 4 medlemmer. Annette Pedersen og Karen Tobisch genopstillede ikke og Niels Landvad og Birgit Hauer opnåede desværre ikke genvalg. Vi takkede for deres store indsats ved en reception d. 9. januar 2014, hvor alle medlemmer var indbudt. Der var også annonceret i Albertslundposten. 6

7 Ny kommunalbestyrelse, udviklingsmøde. Efter kommunalvalget står vi i en ny situation i kommunalbestyrelsen. Der er kun 2 til at klare alle opgaverne, hvor vi i forrige periode var 6. D. 12. januar 2014 var der indkaldt til medlemsmøde (Udviklingsmøde) hvor vi drøftede hvordan vi kan støtte kommunalbestyrelsesgruppen fremover og hvordan vi kan forberede os til det næste kommunalvalg. Mange idéer og tanker blev vendt og der vil på generalforsamlingen komme en uddybning. Ekstraordinært Landsmøde d. 1. og 2. marts Annette Vilhelmsen trak sig som formand efter Goldman Sachs sagen i folketinget og SF udtrædelse af regeringen. Der blev derfor afholdt ekstraordinært Landsmøde d. 1. og 2. marts Dette Landsmøde erstatter det ordinære der var planlagt til d. 26. og 27. april. Inden Landsmødet stod det klart at Pia Olsen Dyhr er vores nye formand, da der ikke havde meldt sig flere kandidater. Vi havde 3 delegerede af sted (Leif, Birgit og Inge). Vi havde optil Landsmødet 2 medlemsmøder: D. 18. februar hvor vi valgte delegerede og d. 26. februar hvor vi diskuterede udkast til Landsmødeudtalelse, udkast til arbejdsplan, forslag til lovændringer og kandidater til Landsledelsen. Vi fik del af vores forslag til ændringer med i udtalelsen. På medlemsmødet var vi blevet enige om 5 kandidater vi ville stemme på til Landsledelsen og 3 af disse blev valgt. SF Region Hovedstaden, SF Københavns omegnes storkreds og kontaktråd. Vi har været repræsenteret på alle møder i Region, Storkreds og Kontaktråd. Medlemmer Vi har nu omkring 100 medlemmer, ca. 20 færre end for et år siden. I dagene omkring Goldman Sachs, udtrædelse af regering og ny formand fik vi 6 udmeldelser, men også 5 indmeldelser. Der har ikke været afholdt møder for nye medlemmer, da der ikke har været så mange indmeldelser i årets løb. Der er udsendt velkomstbrev til de fleste nye medlemmer. Hjemmeside, nyhedsbreve mm. Der er udsendt 6 nyhedsbreve. Pga. tidsnød har vi indimellem indkaldt til medlemsmøder pr. . Hjemmesiden er hele tiden opdateret med kommende medlemsmøder, seneste Nyhedsbrev, referater mm. Vi har opfordret til at man tilmelder sig SF Albertslunds Facebookgruppe, men der er stadig ikke mange medlemmer. Inge Dahn Marts

8 Beretning fra KB-gruppen Beretning fra KB-gruppen ved generalforsamlingen 2014 Den skriftlige beretning for 2013 er ligesom de foregående år forsøgt holdt på et begrænset antal sider. Vi omtaler nogle sager, som har været vigtige for os, enten fordi vi har været imod vedtagelsen, eller fordi vi har været med til at præge den endelige udformning. Vi håber, at der bliver god tid til at diskutere vores KB-arbejde på selve generalforsamlingen. Arbejdet i kommunalbestyrelsen var i 2013 præget af, at det var et valgår. Det vil sige, at der blev en del forsigtighed omkring de fleste beslutninger og heller ingen voldsomme her og nu besparelser på budgettet. Bare lige for at illustrere lidt af tænkningen fra administrativ side af så blev et forslag om nye vedtægter for Agenda Center Albertslund ikke politisk behandlet i Man var bange for, at det kunne give en debat i valgkampen omkring nødvendigheden af at have et Agenda Center. Vedtægtsændringerne står nu til at blive politisk godkendt her i marts Som de seneste mange år tiltrådte vi også i 2013 budgetaftalen, og som sidste år deltager DF også. Heller ikke i 2013 fik vi alt med, men vi fik langt mere med end i de sidste mange år. Borgmesteren blev også en kende irriteret over, at vi holdt fast i vores mange punkter i vores udspil og sagde: Vi kan jo bare skrive din ordførertale ind i aftalen. Det var jeg sådan set enig i. På den måde blev budgetaftalen for 2014 ret tilfredsstillende. Vi har dog også nogle udfordringer i det budget; vi skal nemlig hente 10 mio. i uspecificerede besparelser. I 2014 er de taget på Miljø og Teknik-området, men fra 2015 skal de findes som uspecificerede besparelser - primært via effektivisering. Der er vi meget spændt på at se udspillet. Vi ved også, at der er et ønske om at udvide rammen til investeringer fra 60 til 90 mio. Det har vi ikke noget imod, men er meget skeptiske i forhold til, hvordan pengene skal komme ind. De 10 mio. er første skridt, men lige nu mener vi ikke, der er et grundlag for yderligere voldsomme besparelser. Vi ligger på det økonomiske anker for kassebeholdningen i hele valgperioden pænt over kommunalbestyrelsens eget mål for en kassebeholdning. Der er ingen grund til at gøre den kassebeholdning unødigt stor. Selv om folkeskolereformen først faldt på plads hen på året, har den fyldt i gruppen hele året. Regeringens, KL s og Lærerforeningens måde at håndtere en reform samtidig med forhandlinger blev helt skæv og på alle måder meget lidt konstruktiv. Det har til tider været meget svært at skille reformens faglige formål fra forhandlingerne om overenskomsten. Lærerne har efterfølgende følt sig svigtet - også lokalt, hvilket resultatet af kommunalvalget delvist vidner om. Et flertal i gruppen har dog stædigt fastholdt, at vi ikke kunne gå konkret ind i konflikten direkte, da det var en faglig konflikt mellem KL og DLF. Til gengæld har vi løbende være i dialog med vores egne forhandlere og opfordret dem til at finde en anvendelig forhandlingstone. Og vi har offentligt givet udtryk for, at vi mente, at parterne burde finde sammen og forhandle reelt. Det virkede ikke som om, at nogle af parterne var interesseret i det. Efterfølgende har flere andre kommuner trods anvisninger fra KL indgået forskellige former for aftaler. SF har i marts stillet forslag om, at Albertslund også indgår dialog med DLF og BUPL. Rent fagligt bevæger skolereformen sig stille hen imod sin udfoldning her til august. SF har i hele processen efterlyst maksimal inddragelse af alle relevante parter, hvilket vi også vedtog i kommunalbestyrelsen, men trods de gode intentioner er det blevet så som så. Vi havde i hvert fald håbet på, at inddragelsen havde været større. Selve den politiske inddragelse kommer først for alvor i gang her i marts, så hvor vi helt præcist havner, er endnu uvist. 8

9 Kvalitetsstandarder er et ord, som bliver mere og mere almindeligt i det danske sprog. Kvalitetsstandarder er nemlig et udtryk for, hvad borgerne i forskellige situationer kan forvente af service fra kommunen, og hvad de ikke får. Vi behandler dem årligt og diskuterer, om indholdet er tilstrækkeligt og ikke mindst, om vi er enige i de ændringer, som forvaltningen foreslår. Det er værd at bemærke, at mestring af eget liv er en del af kvalitetsstandarderne. Det projekt er der jo nogen debat om. I SF mener vi stadig, at det er et godt projekt. Formålet er jo at give borgerne mulighed for at genvinde færdigheder, de før havde. En opgørelse her fra februar viser, at ca. 75 % af dem som har deltaget i et forløb, helt eller delvist har genvundet færdigheder. 25 % opnår det ikke, og de modtager så hjælp fra en hjemmehjælper. Der er 12, som har takket helt nej til at deltage i mestring. De får så slet ingen hjælp til det, de blev tilbudt mestring i. Det er nemlig en del af kvalitetsstandarden, at man har pligt at deltage i et mestringsforløb. Man kan ikke sige nej bare fordi, man ikke gider. Vi har dannet et ungecenter her i kommunen; det dækker over det gamle 10. element og så ungdomsskolen. Det har vel fået den værst tænkelige start. Alle de forudsætninger, der var eller undervejs blev sat op fra starten af vores politiske beslutning, faldt fra hinanden. Der kom ikke en afgørelse omkring Kongsholmbygningen betids nok til, at de kunne rykke derover. Så fik gymnasiet planer om at rykke på Kongsholm, hvorfor vi stillede flytningen i bero. Så ville Kongsholm Gymnasium gerne indskrænke deres virke på Sydskolen, hvorfor vi lagde planer for at flytte centeret ned i den nordlige del af disse bygninger. Det viste sig dog, at det også var her, at gymnasiet ville bo, hvorfor disse planer blev udskudt for en tid, og vi vedtog at køre videre med to destinationer. P.t. er gymnasiet så ikke længere parat til at flytte til andre lokaler, hvorfor det nu er usikkert, hvorhenne og hvornår vi kan få en samlet enhed til vores ungecenter. Lige nu fungerer det, men som to selvstændige enheder. Det kan kun blive bedre. Året bød også på en større omlægning af den kommunale forvaltning. Vi har skåret ned til to direktørenheder, hvor børn, skole, social, kultur og sundhed er i en enhed, og de øvrige er samlet i en anden enhed. Der ud over arbejder man nu med tværgående teams, der spreder sig over flere forvaltningsområder. Det har kørt sådan siden august 2013 og ser foreløbigt ud til at forløbe fint. Vi fik i 2013 permanentgjort bogskranker på to folkeskoler. Det har været en lang sej kamp for at få denne lille sejr, men vi synes, det er god ordning, og derfor er smagen af sejren nok også større end den reelle værdi. I 2013 fik Albertslund kommune sin første Erhvervsstrategi, slet ikke noget ringe dokument, med en del målsætninger i sig. Venstre mente som sædvanligt noget andet og ville noget mere, denne gang i form af en flok millioner til noget udefinerbar støtte til erhvervslivet. Meget vigtigt mener Venstre. Erhvervslivet ser ikke det samme behov; de vil hellere have en god geografisk placering end så meget andet hurlumhej. Produkter og medarbejdere skal kunne komme nemt til og fra adressen. Plejecenterudviklingen kører videre. Vi har i årets løb vedtaget principper for farvesætningen af bygningerne. Endelige farver er der endnu ikke truffet beslutning om. Det er truffet aftale med OK-fonden om drift at plejecentret. 17 boligområder har nu fået mulighed for at opsætte solceller på deres tage. Det har en revision af deres lokalplaner åbnet op for. Vi har i året tillige slået et slag for ligestillingen. Således er der nu en stemning for, at der bliver udarbejdet en kommunal mangfoldighedspolitik, der skal indeholde en række hidtidige politikker, bl.a. ligestilling og integration. 9

10 Sociale klausuler og indførelse af disse har SF været bannerfører for i årevis, og vi har undervejs opnået forskellige drypvise indrømmelser. I 2013 var Socialdemokraterne endelig blevet møre til det store skridt, så vi nu fik et flertal for sociale klausuler med tilhørende kædeansvar; bl.a. fik vi grænsen for, hvornår sociale klausuler skal indgå i et udbud, sænket fra 10 mio. til 4 mio. kr., et væsentligt skridt. Kommunalvalget var en meget stor skuffelse. Ingen havde forventet et resultat som det, vi fik i 2009, men at vi gik tilbage til 2 mandater, havde ingen heller forventet. Det er tydeligt, at det landspolitiske indtryk af SF har smittet af på stemmeafgivningen. Op til valget havde vi forskellige tiltag i gang. Vi forsøgte at gennemføre endnu en runde med prøvevalg som i 2009, og vi prøvede at få vedtaget, at kommunen skulle sende et brev til samtlige vælgere under 26 år. Begge dele kom vi ikke igennem med. Til valgkampen fik vi fremstillet to foldere, en større som vi husstandsomdelte og en mindre til uddeling på torve og pladser. Vi var 4 gange i centeret med forskellige aktiviteter, og vi var ude og hænge plakater op to gange (der kom lige en Allan-storm forbi). Derudover deltog vi i en række vælgermøder, annoncer i lokalavisen, opslag på Facebook og deltagelse i et valgprogram på Lorry. På mange måder det samme som vi gjorde for 4 år siden. Men vi blev desværre kun to. Heldigvis lykkedes det os på trods af dette at fastholde en betydelig indflydelse i kommunalbestyrelsen, hvor vi har fastholdt en række centrale placeringer. Bl.a. viceborgmesterposten og formandsposten for Miljø- og byudvalget. Men det betyder bestemt noget for arbejdsmængden for dem, som nu er valgt ind (Mehmet og Leif). Det har vi forsøgt at tage højde for ved at organisere vores fremtidige arbejde lidt anderledes. Mere om det i et andet indlæg. Alt i alt er det vores opfattelse, at vi har opnået en del i det forgangne år. Vi har også nået en større grad af profilering af partiet i perioden - noget vi aftalte på generalforsamlingen sidste år. Det er ikke en let opgave at være kommunalpolitiker. Det er en balancegang mellem mange hensyn, og det er en balancegang mellem at være politiker og sagsbehandler. Vi skal ikke være så meget nede i udfoldelser af de enkelte sager, at vi overflødiggør embedsværket og alene gør dem til kontrollanter, men vi skal samtidig være så meget nede i noten, at de oplever, at det ikke er ligegyldigt for os, hvilken vej det går. 6/3-14 Karen, Niels, Birgit, Mehmet, Annette og Leif 10

11 Regnskab

12 Forslag til Budget for 2014 Budget for SF Albertslund FORSLAG Balance ,00 Årets resultat ,00 Indtægter ,00 Udgifter ,00 Kontingent ,00 Kommunikation 5.000,00 Partiskat ,00 Valg ,00 Partitilskud ,00 Husleje 6.000,00 Diverse 0,00 Møder og arrangementer ,00 Kontingent ,00 Landsmøde, kurser og konferencer ,00 Diverse 5.000,00 Egenkapital , 's resultat ,00 Egenkapital ,28 12

13 Opstilling af folketingskandidater Af Inge Dahn Hvert andet år skal der opstilles folketingskandidater og det er blevet tid igen. Der er i SF s love fastsat en række bestemmelser om opstilling af folketingskandidater. Der er en del formalia omkring opstilling af folketingskandidater. Storkredsen skal på et fællesmøde d. 9. april beslutte hvilken opstillings og anmeldelsesform der skal anvendes. Inden da skal vi i vores partiforening tage stilling til hvilken form vi vil stemme for. Det vil vi gøre på Generalforsamlingen d. 23. marts Her er et uddrag fra vejledningen om opstilling af folketingskandidater: Opstillingsform og anmeldelsesform Det er vigtigt at skelne mellem opstillingsform og anmeldelsesform. Opstillingsform handler om, hvordan SF internt foretager opstilling. Der er to mulige opstillingsformer: Fællesopstilling vil sige, at opstilling af kandidater foregår samlet i hele storkredsen, og at alle medlemmer i storkredsen ved urafstemning kan stemme om alle kandidatforslag. Enkeltopstilling vil sige, at opstilling af kandidat foregår i hver enkelt opstillingskreds for sig, og at medlemmerne i den enkelte opstillingskreds ved urafstemning vælger opstillingskredsens kandidat. Anmeldelsesform handler om, hvordan SF anmelder sine kandidater overfor valgmyndigheden. Der er to mulige anmeldelsesformer: Sideordnet anmeldelse med nominering. Ved sideordnet opstilling skal alle kandidater i storkredsen stilles op i alle opstillingskredse. Ved selve valget er det personlige stemmetal afgørende for hvilken kandidat, der er valgt. Nominering betyder, at partiet selv bestemmer, hvilken kandidat, der skal stå først på stemmesedlen i de enkelte opstillingskredse. De øvrige kandidater opføres alfabetisk. Kredsopstilling med partiliste. Ved kredsopstilling kan der kun opstilles en kandidat i hver opstillingskreds, og en kandidat kan kun være opstillet i én opstillingskreds. Ved valget er placeringen på partilisten afgørende for hvilken kandidat, der er valgt. Kandidaterne opføres på stemmesedlen med opstillingskredsens kandidat først, herefter følges partilistens rækkefølge. Ovenstående giver følgende kombinationsmuligheder: 1. Fællesopstilling og partiliste 2. Enkeltkredsopstilling og partiliste 3. Fællesopstilling og sideordnet opstilling med nominering 4. Enkeltkredsopstilling og sideordnet opstilling med nominering. 13

14 Referat fra udviklingsmøde den 12. januar 2014 Mødet blev holdt på Birkelundgård. Deltagere: Leif, Mehmet, Birgit, Ann, Niels, Inge, Annette, Karen, Jette, Søren og Else (ref.) Leif skitserede kort forudsætningerne: Der er fra to KB-medlemmer, Leif og Mehmet, og der er derfor behov for, at andre er med til at løfte opgaven. Der er to ben i arbejdet: KB-arbejdet SF s synlighed i lokalsamfundet. Med andre ord, er der brug for baggrundsgrupper/sparringsgrupper til de stående udvalg og der er brug for medlemmer, der vil deltage i fx skrivning af læserbreve (pressegruppe), kampagnegruppe for at skaffe nye medlemmer mv. Bestyrelsen er ansvarlig for medlemspleje og at sætte gang i arbejdet med politikudvikling. Leif pointerede, at det er vigtigt at gøre op med sig selv, hvor mange resurser man har til at lægge i arbejdet. Det nytter ikke noget at melde sig og så gabe over for meget. Når der nedsættes baggrundsgrupper mv., er det vigtigt at tænke på Formål & mål og lave et kommissorium, så alle er klar over hvad gruppen skal arbejde med og dermed også få afstemt forventningerne. Vi gennemførte en brainstorm for at få et overblik over deltagernes kompetencer og hvilke funktioner, hver i sær mest kan se sig selv i. Vi aftalte konkret baggrundsgrupper/sparringsgrupper til de stående udvalg. For hver gruppe er den én, der er ansvarlig for at læse dagsordener og bilagsmateriale igennem før møderne. Fordelingen blev (den ansvarlige er understreget): ØU: Annette Pedersen Miljø- og By udvalg: Niels Landvad og Inge Dahn Velfærdsudvalg: Niels Landvad og Inge Dahn Kultur, Bevægelses og sundhedsudvalg: Søren Vinzent og Else Dahl Morthorst Børne- og skoleudvalg: Birgit Hauer, Niels Landvad og Søren Vinzent Beskæftigelsesudvalg: Ann M. Date Korrespondance til grupperne sendes fra Leif og/eller Mehmet til de ansvarlige med cc til de øvrige i gruppen. Dagsordenerne lægges normalt på Kommunens hjemmeside torsdag/fredag så der kan læses i weekenden. Formøder til udvalgene lægges mandage. 14

15 Vi bruger fælles dokumenter via Drop-box. Karen laver sagsdokument til de enkelte udvalg. Møderne fremgår af den fælles Google-kalender. På generalforsamlingen kan vi forhåbentlig få nedsat flere temagrupper med interesserede medlemmer det kunne fx være til: Presse Kampagne Information Mail debat/forum Hjemmeside Sociale medier Leif, Mehmet, Karen og Inge følge op på mødet og fremlægger på generalforsamlingen. 15

16 Referat fra Medlemsmøde om skolereformen den 5. februar2014 Onsdag d. 5. februar kl i Oldbuens fælleshus Der var 13 medlemmer til stede. Mødet foregik med præsentation af seks forskellige temaer som baggrund for debat. For hvert tema blev der lavet en kort opsamling. Referatet her er et forsøg på, efter bedste evne, at skrive stikord fra præsentation, debat og opsamling. Yderligere oplysninger om folkeskolereformen på denne adresse: Tema 1: Samarbejdet mellem skole, SFO og klub ved Annette Pedersen: I Albertslund er der lang erfaring med samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. SF vil fortsat gerne bevare heltidsstillinger i SFO hvilket der er bedre mulighed for, når pædagoger også er med i skolen. Det vil derfor være godt at klubpædagoger også kommer ind i skolen eller omvendt. Der skal være en klar ansvarsfordeling mellem lærere og pædagoger pædagoger kan være brobyggere mellem skole og hjem. Ved budgetforliget for 2014 er SFO taksterne fastholdt selvom skoletiden udvides og børnene derfor er kortere tid i SFO. Udpluk fra debatten efter tema 1: Fritids-og juniorklubber kunne bidrage i udskolingsdelen - vi kunne måske lade os inspirere af Gladsaxes model, hvor der bl.a. er ungdomsskole, som er åben fra kl I Gladsaxe er skolen hat for hele dagen. Selvstændige miljøer (SFO og Klub) bør bevares de kan byde ind med netop det, de kan Klasselærerfunktionen kan organiseres forskelligt pædagoger kan fx være kontaktlærer og indgå i undervisning i de kreative fag Vi risikerer at pædagogerne bombes tilbage mange forældre vil ikke betale den høje takst og skolepligten er jo gratis. Vigtigt at tale om tre trin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Som udgangspunkt er der brug for alle, der er ansat i skoler og institutionsområdet i dag så der er ingen fyringstrusler Det bør være et SF synspunkt, at taksterne i SFO/klub skal sættes ned, når timetallet i skolen øges De nye muligheder i skolereformen burde bruges, så alle får en ny oplevelse Opsamling til tema 1 Taksterne bør nedsættes Pædagoger skal ind i alle klasser vi skal bruge erfaringerne fra indskolingen Der var ingen konkret afklaring på, om pædagogerne skal ind under skolen eller om de skal fortsætte med egne forældrebestyrelser Der bliver flere voksne med ansvar for børnene indfaldsvinklen må være en fælles ansvarsfordeling 16

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere