Kalender Fra bestyrelsen Dagsorden til Generalforsamling 23. marts Beretning fra bestyrelsen... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4"

Transkript

1 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig post, kan du give besked til kassereren (se adresse på bagsiden). Send meget gerne besked til hvis du ændrer din adresse. Indhold Kalender... 1 Fra bestyrelsen... 2 Dagsorden til Generalforsamling 23. marts Beretning fra bestyrelsen... 4 Beretning fra KB-gruppen... 8 Regnskab Forslag til Budget for Opstilling af folketingskandidater Referat fra udviklingsmøde den 12. januar Referat fra Medlemsmøde om skolereformen den 5. februar Referat fra bestyrelsesmøde 12. marts Adresser og kontaktoplysninger Kalender Generalforsamling 23. marts 2014 kl

2 Fra bestyrelsen Dette Nyhedsbrev er primært oplæg til Generalforsamlingen med dagsorden og beretninger. Året, der er gået siden generalforsamlingen i 2013, har været et noget turbulent år for SF både på landsplan og lokalt. Lokalt stod efteråret 2013 i kommunalvalgets tegn og selvom der blev lagt mange lokale kræfter i at gøre SF synlig i det lokale billede bl.a. med fint fremmøde på torvet må vi konstatere, at mange af vores tidligere vælgere ikke bakkede os op. Det betød, at SF fra 1. januar 2014 kun har to medlemmer i Kommunalbestyrelsen. Det er selvfølgelig skuffende, som I også kan læse i beretningen fra KB-gruppen. Vi har desværre også måttet sige farvel til medlemmer men heldigvis har vi også fået nye medlemmer det er dejligt, så velkommen til jer! På Landsplan var SF også i høj grad i pressens søgelys ikke mindst, fordi det blev nødvendigt at trække SF fra regeringen. Der blev indkaldt til et landsmøde før planlagt for at vælge formand og Landsledelse. SF Albertslund deltog med tre delegerede: Inge, Leif og Birgit. SF s nye formand, Pia Olsen Dyhr, siger: Nu må stå sammen og se fremad det gælder os for os her i Albertslund. Vi håber derfor, at rigtig mange af vores lokale medlemmer vil bakke os op og bl.a. deltage i generalforsamlingen og i de arrangementer, der forhåbentlig bliver gennemført her i Bestyrelsen for SF Albertslund Inge, Søren, Ann, Sami, Jan og Else 2

3 Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014 Generalforsamling Albertslund Søndag d. 23. marts 2014 kl Pubben, Galgebakken Torv (ved beboerhuset), 2620 Albertslund. Dagsorden: Velkomst Præsentationsrunde Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmeudvalg Beretninger: Bestyrelsens beretning Kommunalbestyrelsesgruppens beretning Indlæg og debat ved Holger K Nielsen om den aktuelle politiske situation (kl. ca ) Godkendelse af partiforeningens regnskab Vedtagelse af budget for nyt regnskabsår Behandling af indkomne forslag Valg af opstillingsform ved opstilling af folketingskandidater (Fællesmøde i Københavns Omegns Storkreds d. 9. april) Valg af bestyrelse og suppleanter (1 formand, 1 kasserer, 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter). Valg af revisor og suppleant Valg af delegerede til repræsentantskabet i SF Københavns Omegns Storkreds og SF Region Hovedstaden. Valg af faglig kontaktperson Evt. 3

4 Beretning fra bestyrelsen Generalforsamling 3. marts 2013 D. 3. marts 2013 blev der afholdt generalforsamling. Der var som altid en god debat. Vi havde besøg af vores folketingskandidat, skatteminister Holger K Nielsen. Holger kom i sit oplæg ind på regeringssamarbejdet og de reformer der er vedtaget i løbet af vinteren(kontanthjælpsreform, SU reform og vækstpakken) og det var da også disse emner der prægede den efterfølgende debat. Vi diskuterede også om vi skulle sende en udtalelse til Landsledelsen med nogle kritikpunkter til de vedtagne reformer. Vi nåede dog frem til ikke at sende en udtalelse, men bestyrelsen skrev efterfølgende en udtalelse, som blev sendt til Albertslundposten, landsledelsen og SF s folketingsmedlemmer. Udtalelsen/læserbrevet kan ses på hjemmesiden. Til bestyrelsen blev Inge Dahn genvalgt som formand, Else Morthorst som kasserer. Bestyrelsesmedlemmer i øvrigt: Søren Vinzent (genvalgt), Ann Date (genvalgt) og Sami Kücükakin. Suppleanter Mette Jacobsen og Jan Steen Jensen. SF Albertslund 50 års jubilæum. I år kunne SF Albertslund fejre 50 års jubilæum. I den anledning blev der afholdt reception og fest på Roskilde Kro lørdag d. 13. april. Ved receptionen om eftermiddagen var der taler ved tidligere kommunalbestyrelsesmedlem John Reynolds og partiets næstformand Peter Westermann samt borgmester Steen Christiansen. Flere nuværende og tidligere medlemmer og repræsentanter fra andre partiforeninger og partier kiggede forbi til dejlige hjemmebagte boller og flotte lagkager som vores fantastiske festudvalg stod for. Pernille Frahm sang og spillede. Om aftenen var der middag, hvor der var taler ved Leif Pedersen og Holger K Nielsen. Efter middagen blev der danset til musik leveret af Galgebakkens almindelige danseorkester. Kommunalvalg 2013 Kommunalvalget har selvfølgelig fyldt meget i vores partiforening i år. D. 25. april blev der afholdt opstillingsmøde. På generalforsamlingen d. 3. marts 2013 var det blevet besluttet at vi skulle stille op på partiliste og at der i første omgang skulle vælges en spidskandidat og en række A kandidater (kandidater der ønskede valg). Leif Pedersen blev valgt uden modkandidat. 5 mere havde meldt deres kandidatur og det blev en meget tæt afstemning, hvor det efter flere afstemningsrunder endte med at listen så således ud: 1. Spidskandidat Leif Pedersen 2. Mehmet Kücükakin 3. Inge Dahn 4. Niels Landvad 5. Jette Vestergaard 6. Birgit Hauer Jette Vestergaard trak sig senere. På medlemsmødet d. 2. september blev sidste kandidater valgt. Den endelige partiliste kom til at se således ud: (Personlige stemmer i parentes) 4

5 1. Leif Pedersen (Spidskandidat) (139) 2. Mehmet Kücükakin (318) 3. Inge Dahn (104) 4. Niels Landvad (103) 5. Birgit Hauer (79) 6. Else Morthorst (14) 7. Søren Vinzent (20) 8. Sami Kücükakin (27) 9. Ann Date (19) 10. René Meyrowitsch (4) Spidskandidat og alle A kandidater blev markedsført i valgkampen (plakater og annoncer mm). Valgkampgruppen arbejdede hele vinteren med valgprogram og det endelige valgprogram blev vedtaget på et medlemsmøde d. 26. juni. Sidst på sommeren var vi klar med 2 valgfoldere. 1 stor og uddybende og en mindre pixi model. De sidste 4 lørdage optil kommunalvalget d. 19. november havde vi aktiviteter i Albertslund Centrum. Der var temaer om ældre, sundhed, skolemad og solceller mm. Der blev uddelt valgfoldere til næsten alle husstande i kommunen takket være en kæmpe indsats fra mange medlemmer. Vi deltog i diverse valgmøder: AIF stadion (Leif), Herstedlund Skole (Niels og Mehmet), Galgebakken (Inge) Damgårdshave (Niels), Dilemma møde (Mehmet), Kongsholm Gymnasium (Birgit), Teknisk skole (Leif), Muslimsk kulturcenter møde for kvinder (Inge), FDIK valgmøde for kvinder (Birgit), Herstedvester forsamlingshus (Leif), Hedemarkens bibliotek etnisk valgmøde (Birgit), Ungdomsskolen (Inge), ABC boligforening (Leif). Ophængning af valgplakater var en særlig udfordring denne gang, idet der var en voldsom storm 2 dage efter plakaterne var hængt op. Ikke mange af vores letvægts plakater holdt til dette, så i stedet brugte vi plakater fra sidste kommunalvalg. Der blev også delt flyers ud i kommunens andre centre og stemt dørklokker. Dagen før valget delte vi traditionen tro æbler ud ved stationen. Selvom vi førte en meget aktiv valgkamp fik vi 1706 færre stemmer end i 2009 og fik kun 2 mandater. Vi var forberedt på en tilbagegang set i lyset af, at vi havde en kæmpe fremgang ved sidste valg og de landspolitiske tendenser pegede i retning af en væsentlig tilbagegang, men vi havde da satset på mindst 3 og håbet på 4 pladser i kommunalbestyrelsen. Nu er det Leif Pedersen og Mehmet Kücükakin der repræsenterer SF i kommunalbestyrelsen de næste 4 år. Vi må glæde os over at vi i konstitueringen fik gode poster. Mehmet fortsætter som Viceborgmester, Leif som formand for Miljø- og Byudvalget og vi repræsenteret i alle stående udvalg. Rækkefølgen for suppleanter: Inge Dahn, Niels Landvad, Birgit Hauer, Sami Kücükakin, Søren Vinzent, Ann Date, Else Morthorst og René Meyrowitsch. 1.maj På generalforsamlingen var der enighed om at vi skulle fortsætte vores 1. maj arrangement med Enhedslisten og KPiD (kommunistisk parti i Danmark). Der var taler med Holger K Nielsen(SF), Helge Bo Jensen (Enhedslisten), Betty Frydensbjerg Carlsson (KPiD) og Marianne Mortensen (tillidsrepræsentant Herstedvester Skole). Som sædvanlig var der et fint fremmøde og mellem talerne blev der sunget revolutionære sange akkompagneret af Ebbe Rand fra Enhedslisten. 5

6 Landsmøde d maj 2013 Vi havde 2 delegerede med til Landsmøde. Forud for Landsmødet holdt vi medlemsmøde d. 15. april hvor vi diskuterede udkastet til Landsmødeudtalelsen. Vi indsendte flere ændringsforslag og flere af dem kom med i udtalelsen. Medlemsmøder med fokus på den landspolitiske situation. Det har været en stor udfordring for vort parti at være i regering. Mange mere eller mindre populære reformer er blevet vedtaget. I lighed med tidligere ville vi give medlemmerne mulighed for at diskutere dette og d. 19. juni 2013 havde vi besøg af vores daværende formand og Erhvervsminister Annette Vilhelmsen. Vi havde inviteret partiforeninger fra hele Københavns Omegns Storkreds. Der var et pænt fremmøde og en god debat. D. 10. juni 2013 var vi værter for Skatteminister Holger K Nielsen, som inviterede til ministertræffetid. Der var annonceret i Albertslundposten og Politiken. Alle borgere havde mulighed for at møde ministeren til en samtale under 4 øjne (og en sekretær). Foreningernes dag d. 7. september Igen i år var vi repræsenteret ved Foreningernes dag i Albertslund Centrum. I år var de politiske partier placeret på Stationstorvet. Vi havde til dagen fået vores pixi valgfolder klar, så det blev startskuddet til valgkampen. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen. Bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer har på skrift deltaget i KB gruppens gruppemøder. Møderne er åbne for alle og hvis man er interesseret kan man modtage mail om hvornår møderne afholdes. På medlemsmødet d. 2. september var det kommunale budget for 2014 også på dagsorden. Både KB gruppe og de fremmødte medlemmer havde mange gode forslag til hvordan kommunen skal prioritere sine udgifter det næste år. Mange af forslagene blev fremlagt på kommunalbestyrelsesmødet d. 10. september På medlemsmøde d. 6. oktober var den endelige budgetaftale, som blev indgået med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, til debat. Fra bestyrelsen deltog Inge Dahn i forhandlingerne. Studiegruppe om skolereform. På medlemsmødet d. 6. oktober ville vi også diskutere den nye skolereform, men det blev der desværre ikke tid til. I stedet blev der nedsat en studiegruppe, som har diskuteret reformen og den udmøntning i Albertslund. Den 5. februar blev der afholdt medlemsmøde, hvor skolereformen blev diskuteret efter forskellige indlæg. Afskedsreception for tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer. Efter kommunalvalget i november måtte vi sige farvel til 4 medlemmer. Annette Pedersen og Karen Tobisch genopstillede ikke og Niels Landvad og Birgit Hauer opnåede desværre ikke genvalg. Vi takkede for deres store indsats ved en reception d. 9. januar 2014, hvor alle medlemmer var indbudt. Der var også annonceret i Albertslundposten. 6

7 Ny kommunalbestyrelse, udviklingsmøde. Efter kommunalvalget står vi i en ny situation i kommunalbestyrelsen. Der er kun 2 til at klare alle opgaverne, hvor vi i forrige periode var 6. D. 12. januar 2014 var der indkaldt til medlemsmøde (Udviklingsmøde) hvor vi drøftede hvordan vi kan støtte kommunalbestyrelsesgruppen fremover og hvordan vi kan forberede os til det næste kommunalvalg. Mange idéer og tanker blev vendt og der vil på generalforsamlingen komme en uddybning. Ekstraordinært Landsmøde d. 1. og 2. marts Annette Vilhelmsen trak sig som formand efter Goldman Sachs sagen i folketinget og SF udtrædelse af regeringen. Der blev derfor afholdt ekstraordinært Landsmøde d. 1. og 2. marts Dette Landsmøde erstatter det ordinære der var planlagt til d. 26. og 27. april. Inden Landsmødet stod det klart at Pia Olsen Dyhr er vores nye formand, da der ikke havde meldt sig flere kandidater. Vi havde 3 delegerede af sted (Leif, Birgit og Inge). Vi havde optil Landsmødet 2 medlemsmøder: D. 18. februar hvor vi valgte delegerede og d. 26. februar hvor vi diskuterede udkast til Landsmødeudtalelse, udkast til arbejdsplan, forslag til lovændringer og kandidater til Landsledelsen. Vi fik del af vores forslag til ændringer med i udtalelsen. På medlemsmødet var vi blevet enige om 5 kandidater vi ville stemme på til Landsledelsen og 3 af disse blev valgt. SF Region Hovedstaden, SF Københavns omegnes storkreds og kontaktråd. Vi har været repræsenteret på alle møder i Region, Storkreds og Kontaktråd. Medlemmer Vi har nu omkring 100 medlemmer, ca. 20 færre end for et år siden. I dagene omkring Goldman Sachs, udtrædelse af regering og ny formand fik vi 6 udmeldelser, men også 5 indmeldelser. Der har ikke været afholdt møder for nye medlemmer, da der ikke har været så mange indmeldelser i årets løb. Der er udsendt velkomstbrev til de fleste nye medlemmer. Hjemmeside, nyhedsbreve mm. Der er udsendt 6 nyhedsbreve. Pga. tidsnød har vi indimellem indkaldt til medlemsmøder pr. . Hjemmesiden er hele tiden opdateret med kommende medlemsmøder, seneste Nyhedsbrev, referater mm. Vi har opfordret til at man tilmelder sig SF Albertslunds Facebookgruppe, men der er stadig ikke mange medlemmer. Inge Dahn Marts

8 Beretning fra KB-gruppen Beretning fra KB-gruppen ved generalforsamlingen 2014 Den skriftlige beretning for 2013 er ligesom de foregående år forsøgt holdt på et begrænset antal sider. Vi omtaler nogle sager, som har været vigtige for os, enten fordi vi har været imod vedtagelsen, eller fordi vi har været med til at præge den endelige udformning. Vi håber, at der bliver god tid til at diskutere vores KB-arbejde på selve generalforsamlingen. Arbejdet i kommunalbestyrelsen var i 2013 præget af, at det var et valgår. Det vil sige, at der blev en del forsigtighed omkring de fleste beslutninger og heller ingen voldsomme her og nu besparelser på budgettet. Bare lige for at illustrere lidt af tænkningen fra administrativ side af så blev et forslag om nye vedtægter for Agenda Center Albertslund ikke politisk behandlet i Man var bange for, at det kunne give en debat i valgkampen omkring nødvendigheden af at have et Agenda Center. Vedtægtsændringerne står nu til at blive politisk godkendt her i marts Som de seneste mange år tiltrådte vi også i 2013 budgetaftalen, og som sidste år deltager DF også. Heller ikke i 2013 fik vi alt med, men vi fik langt mere med end i de sidste mange år. Borgmesteren blev også en kende irriteret over, at vi holdt fast i vores mange punkter i vores udspil og sagde: Vi kan jo bare skrive din ordførertale ind i aftalen. Det var jeg sådan set enig i. På den måde blev budgetaftalen for 2014 ret tilfredsstillende. Vi har dog også nogle udfordringer i det budget; vi skal nemlig hente 10 mio. i uspecificerede besparelser. I 2014 er de taget på Miljø og Teknik-området, men fra 2015 skal de findes som uspecificerede besparelser - primært via effektivisering. Der er vi meget spændt på at se udspillet. Vi ved også, at der er et ønske om at udvide rammen til investeringer fra 60 til 90 mio. Det har vi ikke noget imod, men er meget skeptiske i forhold til, hvordan pengene skal komme ind. De 10 mio. er første skridt, men lige nu mener vi ikke, der er et grundlag for yderligere voldsomme besparelser. Vi ligger på det økonomiske anker for kassebeholdningen i hele valgperioden pænt over kommunalbestyrelsens eget mål for en kassebeholdning. Der er ingen grund til at gøre den kassebeholdning unødigt stor. Selv om folkeskolereformen først faldt på plads hen på året, har den fyldt i gruppen hele året. Regeringens, KL s og Lærerforeningens måde at håndtere en reform samtidig med forhandlinger blev helt skæv og på alle måder meget lidt konstruktiv. Det har til tider været meget svært at skille reformens faglige formål fra forhandlingerne om overenskomsten. Lærerne har efterfølgende følt sig svigtet - også lokalt, hvilket resultatet af kommunalvalget delvist vidner om. Et flertal i gruppen har dog stædigt fastholdt, at vi ikke kunne gå konkret ind i konflikten direkte, da det var en faglig konflikt mellem KL og DLF. Til gengæld har vi løbende være i dialog med vores egne forhandlere og opfordret dem til at finde en anvendelig forhandlingstone. Og vi har offentligt givet udtryk for, at vi mente, at parterne burde finde sammen og forhandle reelt. Det virkede ikke som om, at nogle af parterne var interesseret i det. Efterfølgende har flere andre kommuner trods anvisninger fra KL indgået forskellige former for aftaler. SF har i marts stillet forslag om, at Albertslund også indgår dialog med DLF og BUPL. Rent fagligt bevæger skolereformen sig stille hen imod sin udfoldning her til august. SF har i hele processen efterlyst maksimal inddragelse af alle relevante parter, hvilket vi også vedtog i kommunalbestyrelsen, men trods de gode intentioner er det blevet så som så. Vi havde i hvert fald håbet på, at inddragelsen havde været større. Selve den politiske inddragelse kommer først for alvor i gang her i marts, så hvor vi helt præcist havner, er endnu uvist. 8

9 Kvalitetsstandarder er et ord, som bliver mere og mere almindeligt i det danske sprog. Kvalitetsstandarder er nemlig et udtryk for, hvad borgerne i forskellige situationer kan forvente af service fra kommunen, og hvad de ikke får. Vi behandler dem årligt og diskuterer, om indholdet er tilstrækkeligt og ikke mindst, om vi er enige i de ændringer, som forvaltningen foreslår. Det er værd at bemærke, at mestring af eget liv er en del af kvalitetsstandarderne. Det projekt er der jo nogen debat om. I SF mener vi stadig, at det er et godt projekt. Formålet er jo at give borgerne mulighed for at genvinde færdigheder, de før havde. En opgørelse her fra februar viser, at ca. 75 % af dem som har deltaget i et forløb, helt eller delvist har genvundet færdigheder. 25 % opnår det ikke, og de modtager så hjælp fra en hjemmehjælper. Der er 12, som har takket helt nej til at deltage i mestring. De får så slet ingen hjælp til det, de blev tilbudt mestring i. Det er nemlig en del af kvalitetsstandarden, at man har pligt at deltage i et mestringsforløb. Man kan ikke sige nej bare fordi, man ikke gider. Vi har dannet et ungecenter her i kommunen; det dækker over det gamle 10. element og så ungdomsskolen. Det har vel fået den værst tænkelige start. Alle de forudsætninger, der var eller undervejs blev sat op fra starten af vores politiske beslutning, faldt fra hinanden. Der kom ikke en afgørelse omkring Kongsholmbygningen betids nok til, at de kunne rykke derover. Så fik gymnasiet planer om at rykke på Kongsholm, hvorfor vi stillede flytningen i bero. Så ville Kongsholm Gymnasium gerne indskrænke deres virke på Sydskolen, hvorfor vi lagde planer for at flytte centeret ned i den nordlige del af disse bygninger. Det viste sig dog, at det også var her, at gymnasiet ville bo, hvorfor disse planer blev udskudt for en tid, og vi vedtog at køre videre med to destinationer. P.t. er gymnasiet så ikke længere parat til at flytte til andre lokaler, hvorfor det nu er usikkert, hvorhenne og hvornår vi kan få en samlet enhed til vores ungecenter. Lige nu fungerer det, men som to selvstændige enheder. Det kan kun blive bedre. Året bød også på en større omlægning af den kommunale forvaltning. Vi har skåret ned til to direktørenheder, hvor børn, skole, social, kultur og sundhed er i en enhed, og de øvrige er samlet i en anden enhed. Der ud over arbejder man nu med tværgående teams, der spreder sig over flere forvaltningsområder. Det har kørt sådan siden august 2013 og ser foreløbigt ud til at forløbe fint. Vi fik i 2013 permanentgjort bogskranker på to folkeskoler. Det har været en lang sej kamp for at få denne lille sejr, men vi synes, det er god ordning, og derfor er smagen af sejren nok også større end den reelle værdi. I 2013 fik Albertslund kommune sin første Erhvervsstrategi, slet ikke noget ringe dokument, med en del målsætninger i sig. Venstre mente som sædvanligt noget andet og ville noget mere, denne gang i form af en flok millioner til noget udefinerbar støtte til erhvervslivet. Meget vigtigt mener Venstre. Erhvervslivet ser ikke det samme behov; de vil hellere have en god geografisk placering end så meget andet hurlumhej. Produkter og medarbejdere skal kunne komme nemt til og fra adressen. Plejecenterudviklingen kører videre. Vi har i årets løb vedtaget principper for farvesætningen af bygningerne. Endelige farver er der endnu ikke truffet beslutning om. Det er truffet aftale med OK-fonden om drift at plejecentret. 17 boligområder har nu fået mulighed for at opsætte solceller på deres tage. Det har en revision af deres lokalplaner åbnet op for. Vi har i året tillige slået et slag for ligestillingen. Således er der nu en stemning for, at der bliver udarbejdet en kommunal mangfoldighedspolitik, der skal indeholde en række hidtidige politikker, bl.a. ligestilling og integration. 9

10 Sociale klausuler og indførelse af disse har SF været bannerfører for i årevis, og vi har undervejs opnået forskellige drypvise indrømmelser. I 2013 var Socialdemokraterne endelig blevet møre til det store skridt, så vi nu fik et flertal for sociale klausuler med tilhørende kædeansvar; bl.a. fik vi grænsen for, hvornår sociale klausuler skal indgå i et udbud, sænket fra 10 mio. til 4 mio. kr., et væsentligt skridt. Kommunalvalget var en meget stor skuffelse. Ingen havde forventet et resultat som det, vi fik i 2009, men at vi gik tilbage til 2 mandater, havde ingen heller forventet. Det er tydeligt, at det landspolitiske indtryk af SF har smittet af på stemmeafgivningen. Op til valget havde vi forskellige tiltag i gang. Vi forsøgte at gennemføre endnu en runde med prøvevalg som i 2009, og vi prøvede at få vedtaget, at kommunen skulle sende et brev til samtlige vælgere under 26 år. Begge dele kom vi ikke igennem med. Til valgkampen fik vi fremstillet to foldere, en større som vi husstandsomdelte og en mindre til uddeling på torve og pladser. Vi var 4 gange i centeret med forskellige aktiviteter, og vi var ude og hænge plakater op to gange (der kom lige en Allan-storm forbi). Derudover deltog vi i en række vælgermøder, annoncer i lokalavisen, opslag på Facebook og deltagelse i et valgprogram på Lorry. På mange måder det samme som vi gjorde for 4 år siden. Men vi blev desværre kun to. Heldigvis lykkedes det os på trods af dette at fastholde en betydelig indflydelse i kommunalbestyrelsen, hvor vi har fastholdt en række centrale placeringer. Bl.a. viceborgmesterposten og formandsposten for Miljø- og byudvalget. Men det betyder bestemt noget for arbejdsmængden for dem, som nu er valgt ind (Mehmet og Leif). Det har vi forsøgt at tage højde for ved at organisere vores fremtidige arbejde lidt anderledes. Mere om det i et andet indlæg. Alt i alt er det vores opfattelse, at vi har opnået en del i det forgangne år. Vi har også nået en større grad af profilering af partiet i perioden - noget vi aftalte på generalforsamlingen sidste år. Det er ikke en let opgave at være kommunalpolitiker. Det er en balancegang mellem mange hensyn, og det er en balancegang mellem at være politiker og sagsbehandler. Vi skal ikke være så meget nede i udfoldelser af de enkelte sager, at vi overflødiggør embedsværket og alene gør dem til kontrollanter, men vi skal samtidig være så meget nede i noten, at de oplever, at det ikke er ligegyldigt for os, hvilken vej det går. 6/3-14 Karen, Niels, Birgit, Mehmet, Annette og Leif 10

11 Regnskab

12 Forslag til Budget for 2014 Budget for SF Albertslund FORSLAG Balance ,00 Årets resultat ,00 Indtægter ,00 Udgifter ,00 Kontingent ,00 Kommunikation 5.000,00 Partiskat ,00 Valg ,00 Partitilskud ,00 Husleje 6.000,00 Diverse 0,00 Møder og arrangementer ,00 Kontingent ,00 Landsmøde, kurser og konferencer ,00 Diverse 5.000,00 Egenkapital , 's resultat ,00 Egenkapital ,28 12

13 Opstilling af folketingskandidater Af Inge Dahn Hvert andet år skal der opstilles folketingskandidater og det er blevet tid igen. Der er i SF s love fastsat en række bestemmelser om opstilling af folketingskandidater. Der er en del formalia omkring opstilling af folketingskandidater. Storkredsen skal på et fællesmøde d. 9. april beslutte hvilken opstillings og anmeldelsesform der skal anvendes. Inden da skal vi i vores partiforening tage stilling til hvilken form vi vil stemme for. Det vil vi gøre på Generalforsamlingen d. 23. marts Her er et uddrag fra vejledningen om opstilling af folketingskandidater: Opstillingsform og anmeldelsesform Det er vigtigt at skelne mellem opstillingsform og anmeldelsesform. Opstillingsform handler om, hvordan SF internt foretager opstilling. Der er to mulige opstillingsformer: Fællesopstilling vil sige, at opstilling af kandidater foregår samlet i hele storkredsen, og at alle medlemmer i storkredsen ved urafstemning kan stemme om alle kandidatforslag. Enkeltopstilling vil sige, at opstilling af kandidat foregår i hver enkelt opstillingskreds for sig, og at medlemmerne i den enkelte opstillingskreds ved urafstemning vælger opstillingskredsens kandidat. Anmeldelsesform handler om, hvordan SF anmelder sine kandidater overfor valgmyndigheden. Der er to mulige anmeldelsesformer: Sideordnet anmeldelse med nominering. Ved sideordnet opstilling skal alle kandidater i storkredsen stilles op i alle opstillingskredse. Ved selve valget er det personlige stemmetal afgørende for hvilken kandidat, der er valgt. Nominering betyder, at partiet selv bestemmer, hvilken kandidat, der skal stå først på stemmesedlen i de enkelte opstillingskredse. De øvrige kandidater opføres alfabetisk. Kredsopstilling med partiliste. Ved kredsopstilling kan der kun opstilles en kandidat i hver opstillingskreds, og en kandidat kan kun være opstillet i én opstillingskreds. Ved valget er placeringen på partilisten afgørende for hvilken kandidat, der er valgt. Kandidaterne opføres på stemmesedlen med opstillingskredsens kandidat først, herefter følges partilistens rækkefølge. Ovenstående giver følgende kombinationsmuligheder: 1. Fællesopstilling og partiliste 2. Enkeltkredsopstilling og partiliste 3. Fællesopstilling og sideordnet opstilling med nominering 4. Enkeltkredsopstilling og sideordnet opstilling med nominering. 13

14 Referat fra udviklingsmøde den 12. januar 2014 Mødet blev holdt på Birkelundgård. Deltagere: Leif, Mehmet, Birgit, Ann, Niels, Inge, Annette, Karen, Jette, Søren og Else (ref.) Leif skitserede kort forudsætningerne: Der er fra to KB-medlemmer, Leif og Mehmet, og der er derfor behov for, at andre er med til at løfte opgaven. Der er to ben i arbejdet: KB-arbejdet SF s synlighed i lokalsamfundet. Med andre ord, er der brug for baggrundsgrupper/sparringsgrupper til de stående udvalg og der er brug for medlemmer, der vil deltage i fx skrivning af læserbreve (pressegruppe), kampagnegruppe for at skaffe nye medlemmer mv. Bestyrelsen er ansvarlig for medlemspleje og at sætte gang i arbejdet med politikudvikling. Leif pointerede, at det er vigtigt at gøre op med sig selv, hvor mange resurser man har til at lægge i arbejdet. Det nytter ikke noget at melde sig og så gabe over for meget. Når der nedsættes baggrundsgrupper mv., er det vigtigt at tænke på Formål & mål og lave et kommissorium, så alle er klar over hvad gruppen skal arbejde med og dermed også få afstemt forventningerne. Vi gennemførte en brainstorm for at få et overblik over deltagernes kompetencer og hvilke funktioner, hver i sær mest kan se sig selv i. Vi aftalte konkret baggrundsgrupper/sparringsgrupper til de stående udvalg. For hver gruppe er den én, der er ansvarlig for at læse dagsordener og bilagsmateriale igennem før møderne. Fordelingen blev (den ansvarlige er understreget): ØU: Annette Pedersen Miljø- og By udvalg: Niels Landvad og Inge Dahn Velfærdsudvalg: Niels Landvad og Inge Dahn Kultur, Bevægelses og sundhedsudvalg: Søren Vinzent og Else Dahl Morthorst Børne- og skoleudvalg: Birgit Hauer, Niels Landvad og Søren Vinzent Beskæftigelsesudvalg: Ann M. Date Korrespondance til grupperne sendes fra Leif og/eller Mehmet til de ansvarlige med cc til de øvrige i gruppen. Dagsordenerne lægges normalt på Kommunens hjemmeside torsdag/fredag så der kan læses i weekenden. Formøder til udvalgene lægges mandage. 14

15 Vi bruger fælles dokumenter via Drop-box. Karen laver sagsdokument til de enkelte udvalg. Møderne fremgår af den fælles Google-kalender. På generalforsamlingen kan vi forhåbentlig få nedsat flere temagrupper med interesserede medlemmer det kunne fx være til: Presse Kampagne Information Mail debat/forum Hjemmeside Sociale medier Leif, Mehmet, Karen og Inge følge op på mødet og fremlægger på generalforsamlingen. 15

16 Referat fra Medlemsmøde om skolereformen den 5. februar2014 Onsdag d. 5. februar kl i Oldbuens fælleshus Der var 13 medlemmer til stede. Mødet foregik med præsentation af seks forskellige temaer som baggrund for debat. For hvert tema blev der lavet en kort opsamling. Referatet her er et forsøg på, efter bedste evne, at skrive stikord fra præsentation, debat og opsamling. Yderligere oplysninger om folkeskolereformen på denne adresse: Tema 1: Samarbejdet mellem skole, SFO og klub ved Annette Pedersen: I Albertslund er der lang erfaring med samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. SF vil fortsat gerne bevare heltidsstillinger i SFO hvilket der er bedre mulighed for, når pædagoger også er med i skolen. Det vil derfor være godt at klubpædagoger også kommer ind i skolen eller omvendt. Der skal være en klar ansvarsfordeling mellem lærere og pædagoger pædagoger kan være brobyggere mellem skole og hjem. Ved budgetforliget for 2014 er SFO taksterne fastholdt selvom skoletiden udvides og børnene derfor er kortere tid i SFO. Udpluk fra debatten efter tema 1: Fritids-og juniorklubber kunne bidrage i udskolingsdelen - vi kunne måske lade os inspirere af Gladsaxes model, hvor der bl.a. er ungdomsskole, som er åben fra kl I Gladsaxe er skolen hat for hele dagen. Selvstændige miljøer (SFO og Klub) bør bevares de kan byde ind med netop det, de kan Klasselærerfunktionen kan organiseres forskelligt pædagoger kan fx være kontaktlærer og indgå i undervisning i de kreative fag Vi risikerer at pædagogerne bombes tilbage mange forældre vil ikke betale den høje takst og skolepligten er jo gratis. Vigtigt at tale om tre trin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Som udgangspunkt er der brug for alle, der er ansat i skoler og institutionsområdet i dag så der er ingen fyringstrusler Det bør være et SF synspunkt, at taksterne i SFO/klub skal sættes ned, når timetallet i skolen øges De nye muligheder i skolereformen burde bruges, så alle får en ny oplevelse Opsamling til tema 1 Taksterne bør nedsættes Pædagoger skal ind i alle klasser vi skal bruge erfaringerne fra indskolingen Der var ingen konkret afklaring på, om pædagogerne skal ind under skolen eller om de skal fortsætte med egne forældrebestyrelser Der bliver flere voksne med ansvar for børnene indfaldsvinklen må være en fælles ansvarsfordeling 16

17 Tema 2: Udvidelse af læringsrummene ved Niels Langvad Vi taler nu om læring og læringsrum ikke kun undervisning. Pædagoger og lærer har adgang til alle læringsrum. Læring og den understøttende undervisning kan derfor foregå andre steder end i skolen. Baunegården er kommet med et konkret forslag til, hvordan indskoling kunne foregå på Baunegårdens område. Klubberne er også kommet med en inspirationspjece Klubberne i skolereformen hvor de bl.a. skriver at de vil medvirke til at skabe praksisorienterede læringsmiljøer, hvor håndens og åndens arbejde kombineres som eksempel er nævnt et samarbejde mellem Herstedvester skole og Motorsportscenter om et matematikforløb. Der har også været et forløb med en sportsfiskerforening begge eksempler på at andre aktører kan indgå i læringsforløb via den understøttende undervisning. Det er vigtigt at stille krav til aktiviteter, så der ikke kun er røv-til-sæde undervisning. Udpluk fra debatten efter tema 2: Klubberne kommer med forslag, fordi de føler sig klemt det er en skolereform ikke en klubreform Godt hvis der kan etableres eksperimenter fx med inddragelse af rollespil, vikingelandsby o.l. ting, hvor børn kan bruge deres hænder Haver til Maver, som bl.a. var på torvet under kommunalvalgkampen er et godt eksempel, som SF burde tage op her i Albertslund fx i samarbejde med Dyregården En udeskole kunne være et middel til at nå svage børn Man kunne tænke i en helhedsskole som en skole i hele kommunen. Børn kunne bevæge sig fra sted til sted fx for at lære fysik Baunegårdens forslag bør ikke skydes i sænk det vil give nogle erfaringer med andre læringsmiljøer andre steder kunne også tænkes ind i læringsmiljøer Være opmærksomme på, at den understøttende undervisning højst er 3-4 timer om ugen. Man skal måske tænke i puljer/moduler også til at fordybe sig i legen Der er et stort gap mellem det, der er til alle og det, der er for eliten. Eliteting skal ind i almenskolen. Der skal skabes organisatoriske rammer, så alle skoler kan blomstre. Opsamling til tema 2: Skabe legerum Understøttende undervisning fx i klumper = fleksible skemaer som også kunne bruges i faglige læringsdele Fint med et projekt som Baunegårdens men uden at lærer ansættes direkte til stedet. Tema 3: Nye muligheder i den understøttende undervisning ved inddragelse af foreninger m.m. ved Ann M. Date Man kan tænke to scenarier: en centralistisk hvor skoleforvaltningen lægger faste rammer og en decentral, hvor der er pædagogisk selvforvaltning. Det, der er vanskeligt, er at få det frivillige foreningsliv til at deltage i den understøttende undervisning hvordan kan timer placeres i skoletiden hvordan med aflønning og hvordan med fleksibiliteten 17

18 Udpluk fra debatten efter tema 3: Det er vigtigt at inddrage forældrene også at få fat i svage forældre med de kompetencer, de kan bidrage med Samarbejde med musikskolen vil også være aktuelt i mellemtrin og udskoling Det bliver nok ikke så vanskeligt at inddrage kommunalt initierede institutioner men vigtigt også at få inddraget idrætslivet fx i svømmeundervisning eller ridning. Idræt kan blive det, som børn har interesse i så det bør være et fleksibelt system. Kræver nytænkning og måske debat i andre fora Godt at inddrage foreninger kan øge muligheden for at flere elever tager imod tilbuddet Aflønning af frivillige fra foreninger ses ikke beskrevet Skal kontingentkroner til foreninger bruges ind i skolen? det vil kunne betyde at mange melder sig ud og derved medvirke til at foreninger nedlægges Sikring af et kvalitetsstempel til dem, der skal bruges i den understøttende undervisning Musikskolen forventes at skulle lægges to årsværk på skolerne i kommunen I KL s papirer nævnes det, at man kan betinge et foreningstilskud med at foreningen skal bidrage i den understøttende læring Det er vigtigt, at tilbuddene kommer ind i en struktur så det ikke afhænger af en god lærer, der er opsøgende. Kan det faciliteres at alle skal gå til en fritidsaktivitet og så fx lægge den om aftenen Opsamling til tema 3: Vi skal som SF ere sørge for, at dem, der skal bidrage i den understøttende læring, gør det på ordentlige løn- og arbejdsvilkår Tema 4: Fleksibel skemalægning/holddannelse ved Birgit Hauer Der er mange muligheder i reformen kan tilrettes efter behov på de enkelte skoler. Det faste skoleskema er forhåbentligt dødt! Der skal være en struktur, som er tydelig for alle men der skal måske arbejdes mere i moduler. Vigtigt med overskuelighed så noget skal ligge fast. Der er mulighed for at danne eliteklasser talentklasser og holddeling efter dygtighed. God idé at udnytte disse muligheder men man skal passe på faldgrupper så fællesskabet sættes til side. Giver faglig og social læring at være fælles om at sætte sig ind i et emne Det skal vægtes, at man underviser i det, man er uddannet til Understøttende undervisning skal understøtte emnet. Man skal passe på, at klasserne ikke rives fra hinanden det er vigtigt at der er en stamklasse / et fællesskab. Udpluk fra debatten efter tema 4: Man kunne også før reformen lave holddannelser i op til 50 % af tiden men muligheden er ikke brugt pga. resurseforbrug Man kan tænke ud af sin egen skole og lave samarbejde med andre skoler fx i indskoling Vigtigt at frigøre sig fra skemalægning. Bryd dagen op i moduler gerne med flere klasser sammen med lærer og pædagoger sammen om én gruppe børn. 18

19 Vigtigt at bruge reformen til at afprøve andre muligheder end de kendte I Albertslund er der lagt op til at give skolelederne ret frie rammer også til at danne fx eliteklasser det bør vi som SF ikke modsætte os vi skal kunne rumme det hele Udgangspunktet bør være én klasse men med mulighed for at afprøve andet, der gør skoledagen anderledes end i dag Arbejde mere projektorienteret fx med engelsk en hel dag Stamklasse er vigtig også for socialt svage. Gode lærere kan godt niveaudele undervisning. Det kan være stressende - også for forældre med mange grupperinger Koloniophold ville være godt at få ind i samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Man bør kalde det temaklasser i stedet for eliteklasser. Det er urimeligt, hvis der ikke er resurser til at støtte børn, der kræver mere indlæring. Opsamling til tema 4: Valgfag / valglinjer I den vedtagne skolestrategi er der indarbejdet nogle valglinjer og valget sker ikke efter om man er god eller dårlig Tema 5: Hvad skal være fælles for Albertslunds skolevæsen? Hvad skal den enkelte skole selv bestemme? ved Mehmet Kücükakin Der skal udarbejdes skoleplaner for den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelser, medarbejdere og andre interessenter en skoleplan for, hvordan reformen implementeres If. Skolereformen, skal den enkelte skole kunne udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt trivslen skal øges og der skal være tillid til skolen Skoledagen skal give sammenhæng, der giver mening for elever og lærere ingen lektier derhjemme og der skal være fordybelse /faglighed gennem hele dagen I mødet med lærernes kreds 25 var der ønske om en melding om fx flere timer til skole/hjem samarbejde. Det vil mindske fleksibiliteten hvis dette samarbejde skal ligge i skoledagen. Udpluk fra debatten efter tema 5: Er det nødvendigt med pædagogisk råd eller kan samarbejdet ske via MED-systemet Skolerne i kommunen behøver ikke være ens vi skal ikke sige at ALT skal være det samme Baunegården kunne fx blive en lille skole i Albertslund (ikke en lilleskole!) Der skal være klare rammer for skole/hjem samarbejdet organisatorisk, hvor mange timer, der skal afsættes Møder for alle skolens parter en gang om året for at skabe ejerskab. Hermed skal børn og forældre også inddrages. Der skal skabes et dialogforum Der skal ikke kræves faste rammer for alle heller ikke om tilstedeværelse. Den enkelte skole må lave sin plan det er med til at skabe ejerskab. Det pædagogiske personale skal med ind i aftalerne Skolelederne skal kunne finde ud af at inddrage personalet (hvis ikke, bør de ikke være skoleledere) Der kommer en politisk mødesag i april/maj og tilstedeværelse 19

20 Opsamling til tema 5: Inddragelse er vigtig pædagogisk råd elevråd skolebestyrelser (skolebestyrelser kan if. reformen inddrage to medlemmer yderligere fx fra erhvervslivet) Tema 6: Skal vi benytte dispensationsmuligheden for at gøre skoledagen kortere? ved Birgit Hauer KB kan godkende, at den understøttende undervisning kan konverteres til to-voksen ordning efter ansøgning fra den enkelte skole. I Albertslund overopfylder vi det, der står i reformen. Man kan ikke bruge det til at afkorte skoledagen man kan altså ikke undvære understøttende undervisning hver gang, man har to voksne i en klasse. Udpluk fra debatten efter tema 6: Det vil være en dårlig ide at benytte muligheden for dispensation. Skolerne bør derfor ikke søge om færre timer, fordi de er vant til to voksne i klasserne. Den frie tid, som børn har, uden for skoleregi er værdifuld! Man kunne lave kortere dage og kortere sommerferie Lærer man mere med to voksne? Man lærer måske heller ikke mere med flere timer? Hvis en skole/skolebestyrelse kan klargøre, at de kan nå målene indenfor færre timer, må vi sige ja til dispensation. KB skal ikke sætte en fast ramme. Forskere siger, at børn lærer mere i løbet af en skoledagen i dialog med lærer og med klare mål. Det er en stor sejr med mere fagligt indhold i stedet for SFO-tid. Det er vigtigt at være sammen i et læringsmiljø. Der skal fokus på skolen den skal gøres god! Godt med flere timer så skoledagen ikke bliver så stressende Opsamling til tema 6: Politikerne har ansvaret for kommunens skoler vi skal sørge for både skole, SFO og musikskole Hvis dispensationsmuligheden udnyttes, så en klasse får før fri, skal der være SFO-tilbud til disse børn Reformen sikrer ikke to voksne i flere timer Albertslund kan få flere timer med to voksne end hidtil, fordi der skrues op i forhold til det, Albertslund tidligere har brugt Beslutning om evt. dispensation bør lægges centralt Afslutning Leif og Mehmet takkede for alle inputs og det bagvedliggende arbejde i studiekredsen. Skulle der hen ad vejen opstå spørgsmål, vender de tilbage. Der ligger mange politiske beslutninger i pipeline. 1. marts er der skolerigsdag som i princippet er åben for alle, så der lød en opfordring til at deltage. 20

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat for repræsentantskabsmødet

Referat for repræsentantskabsmødet Referat for repræsentantskabsmødet Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19 Glostrup Præstegård (Hovedvejen 134, 2600 Glostrup) Sekretariat v/ Næstformand Gillesager 240, 1. tv 2605 Brøndby Tlf.: 30 60 83 13 Mail:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Stk. 1 Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag.

Stk. 1 Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag. SF s love 2014 Navn og formål 1 Partiets navn er SF - Socialistisk Folkeparti. 2 Partiets formål er at virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Partiet arbejder på et marxistisk idegrundlag.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne.

Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne. 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne 1. NAVN Enhedslisten - de rød-grønne. 2. FORMÅL Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere