LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014"

Transkript

1 LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 Beretning 2013

2 Indhold LO Viborgs skriftlige beretning... 3 Byråds-og regionsrådsvalg... 4 Viborgegnens Erhvervsråd... 5 LO/FTF projektet: Udfaldstruede... 6 Lokalt Beskæftigelsesråd - LBR... 8 Det Regionale Beskæftigelsesråd RBR... 9 Medieskolen Jobrotation Viborg ungdomsskole Uddannelsespolitiske aktiviteter Produktionsskolen maj Hald Ege Efterskole Aktivitetskalender LO Viborg repræsentantskabsmøde 2

3 LO Viborgs skriftlige beretning v/ formand Stanley B. Mortensen Reformer Der er i regeringens første par år gennemført flere reformer på velfærdmæssige vitale områder end i mands minde. Forkortelsen af dagpengeperioden, reform af førtidspension, fleksjob, SU, kontanthjælp, sygedagpenge og en gennemgribende reform af hele arbejdsmarkedsområdet er på vej i det nye år. Nedsat ydelse Positive elementer i reformerne overskygges af drastiske nedsættelser af de ydelser, der udgør eksistensgrundlaget for folk, der på grund af arbejdsløshed eller sygdom ikke kan opretholde en normal arbejdsindtægt. Ydelserne er typisk reduceret fra dagpengeniveau på ca kr. pr. måned før skat til ca kr. (nogle tilfælde til 0 kr. før skat ). Stigende utryghed. Utrygheden stiger Det er i den sammenhæng det skal ses, at utrygheden i det danske samfund for 9. år i træk har været stigende (Trygfondens rapport). Økonomisk og jobmæssig usikkerhed har indhentet utrygheden ved kriminalitet, der hidtil har domineret. Det skyldes isoleret set næppe selve krisen, men snarere forkortelsen af dagpengeperioden og de øvrige mange reformer. Utrygheden findes især i bunden hos dem, der i forvejen har mindst. Inflationen er lav Reallønnen stiger Lav inflation og lav lønstigning. Lønudviklingen indenfor de private områder faldt fra 1,4 % ved udgangen af 2012 til 1,2 % ved udgangen af Indenfor de offentlige områder, har lønudviklingen været lidt lavere. Til gengæld ser inflationen for 2013 ud til at lande på kun 0,7 %, hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2012 hvor den var ca. 2½ %. Så for første gang i adskillige år har der for folk i beskæftigelse været tale om en stigning i reallønnen. Det er der naturligvis grund til at glæde sig over. Helt anderledes ser det ud for de mange kollegaer, der er på understøttelse, eller som har mistet retten til understøttelse eller faldet for begrænsningerne i sygedagpengene for dem har der ikke været tale om forbedring af reallønnen. Beskæftigelsen. Lokal ledighed under landsgennemsnittet Beskæftigelsen i Viborg Kommune har gennem hele det forløbne år ligget ca. 1 % lavere end landsledigheden ved årets udgang var den kendte ledighedsprocent på 4,2 mod 5,4 på landsplan. LO Viborg repræsentantskabsmøde 3

4 I tal var det 1795 tilmeldte forsikrede ledige og 542 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Omskoling og efteruddannelse Der er en overvægt at kortuddannede og ufaglærte i Viborg kommune, og det kræver en særlig indsats med omskoling og uddannelse af denne gruppe. Der er ikke sikre tilgængelige tal på hvor mange borgere, der har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge, men fra januar til august mistede 345 borgere retten til dagpenge heraf overgik 69 (ca. 20 %) til selvforsørgelse det vil sige hverken ydelse eller lønindkomst. Byråds-og regionsrådsvalg v/ Stanley Bach Mortensen Borgerlige styrket ved byrådsvalget Kampen mod social dumping Ved byrådsvalget den 19. november blev det borgerlige flertal styrket. Socialdemokraterne holdt næsten skansen, for første gang lykkedes det for Enhedslisten at opnå valg, mens valget for SF blev en katastrofe med en tilbagegang fra fem til et enkelt mandat. For fagbevægelsen var temaet Kampen mod social dumping, der er særlig aktuelt, da Viborg Kommune i løbet af foråret skal træffe beslutning om en ny udbuds-og indkøbspolitik. I det perspektiv var valget positivt ikke færre end 13 af de nyvalgte byrådsmedlemmer har tilkendegivet at ville støtte op om kampen mod social dumping. Heriblandt borgmesteren og samtlige gruppeformænd med undtagelse af formand for Venstres gruppe. Det giver anledning til optimisme ved de forestående LO Viborg repræsentantskabsmøde 4

5 drøftelser. Uforsonlig borgerlig linje i Regionsrådet Centrum-venstre flertal Regionsrådsvalget Forud for valget til regionsrådet var der kørt en hård og uforsonlig kamp mellem på den ene side S, SF, EL og De Radikale med regionsrådsformand Bent Hansen i spidsen og på den anden side V, K og Dansk Folkeparti. Linjerne var trukket skarpt op og centrum-venstre med Bent Hansen i spidsen opnåede flertal i det nye regionsråd. Bent Hansen taler ved LO s nytårskur Personlig triumf for Bent Hansen For Bent Hansen blev der tale om en personlig triumf med mere end personlige stemmer. Det lover godt for den politiske linje mod social dumping, som Region Midtjylland har stået som talsmand for. Viborgegnens Erhvervsråd v/ Stanley Bach Mortensen Erhvervslivets udvikling skal styrkes Sektionen er repræsenteret i bestyrelsen ved formanden og i Repræsentantskabet tillige med Karsten Christiansen, HK. Rådet har til formål i samarbejde med Viborg Kommune at fremme og styrke erhvervslivets udvikling i Viborg herunder at tilbyde problemafklaring til bestående virksomheder og yde støtte til etablering af nye virksomheder og iværksættere. Næsten 700 virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner er LO Viborg repræsentantskabsmøde 5

6 Flyttet sammen på Skottenborg Eksportklynger medlemmer af Viborgegnens Erhvervsråd, der er en landets største af sin slags. Efter en lang proces er Viborg Handel, Viborg Idrætsråd, Viborg Innovation Fond og nu Turistrådet flyttet sammen med Viborgegnens Erhvervsråd i kontorerne på Skottenborg. Der er etableret eksportklynger indenfor Landbrug, auto og byggeri og der arbejdes med etablering af et korps af erhvervsambassadører. De eksisterende netværk af erhvervsledere er blevet udvidet. Awardshowet med kåring af årets virksomhed og erhvervsleder samlede mere end 500 deltagere. LO/FTF projektet: Udfaldstruede V Elsemarie Trøst Skal tage hånd om de ledige Useriøse angreb Seriøst samarbejde LO/FTF projektet der blev afsluttet november 2013, havde til hensigt på flere fronter at afbøde de værste konsekvenser af den nye dagpengereform, og tage hånd om de ledige, der stod til at miste dagpengene, gennem bl.a. netværkstilbud, individuel vejledning, hjemmeside til profilering og synlighed blandt vore samarbejdspartnere mhp. at undgå stigmatisering. Dovne Robert satte jo en lavine i gang af useriøse angreb af ledige der ikke havde andre problemer end ledighed i en kontekst af mange mistede arbejdspladser i krisens slipstrøm. Der blev arbejdet hårdt på en udvikling af det nødvendige koordinerede arbejde mellem aktørerne på området. LO Viborg repræsentantskabsmøde 6

7 Konklusioner og anbefalinger Succes for deltagerne Jobformidlingen vanskelig Projektets sociale netværk var en succes for de deltagende dels i forhold til at holde fokus på at netværke, udveksle erfaringer og jobsøgning. Dog kunne det ønskes, at vi havde set langt flere, da bruttogruppen var stor. Den egentlige jobformidling til ordinært arbejde var selvsagt vanskelig. Der blev ikke udvist det store sociale eller samfundsmæssige ansvar i opgaveløsningen fra arbejdsgivernes side. Der blev opslået akutjobs men kun et fåtal matchede de lediges kompetencer. (Seneste status viser at kun 350 stillinger ud af blev besat ad denne vej.) Viborg kommune viste heller ikke megen politisk vilje til at iværksætte særlige tiltag. På baggrund af søgemønster og tro på egen fremtid havde mange ledige mistet troen på, at de igen kom på arbejdsmarkedet. Den lange genoptjeningspligt udgjorde en barriere i forhold til at søge deltidsjobs eller vikariater. Rimelig god effekt Fokus på uddannelses-vejledning Det intensiverede samarbejde mellem jobcenteret, Work4You, erhvervsråd, VEU-center og A-kasser har haft en rimelig god effekt. ArbejdskraftViborg.dk (projektets jobsøgningshjemmeside) blev godt modtaget som rekrutteringsredskab af arbejdsgiverne men er nu ikke aktiv mere, da ingen ville/kunne overtage hjemmesiden. Det er vigtigt at der rettes et særligt fokus på uddannelsesvejledning primært for ufaglærte. Jobformidling må tilbage som et kerneområde i jobcentrene så der fremadrettet bliver sammenhæng mellem arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik. Jobnet kan ikke erstatte formidling! Det er vigtigt at der ikke mistes fokus på problematikkerne. I 2014 forventes endnu ca. 300 at miste deres dagpenge i Viborg kommune. LO Viborg repræsentantskabsmøde 7

8 Deltagere fra projektet Lokalt Beskæftigelsesråd - LBR v/ Rune Kristensen Mange projekter Oprydningstid Nytteindsatsen LBR i Viborg har satset på projekter, der har sat skub i Jobrotation, undersøgelse af Unges valg og valgkompetencer (Oxford Research), LO og FTF projekt for de udfaldstruede. Herudover har fokus været på arbejdet med en lang række af reformer indenfor det kommunale beskæftigelses- og kontanthjælpssystem. Det er på mange områder opbrydningstid for LBR arbejdet. Fokus på projekter afløses af fokus på indhold i beskæftigelsesindsatsen. Dvs. arbejdet med implementering af de mange reformer, som Regeringen har annonceret og som nu er begyndt at blive omsat til lovgivning. Det drejer sig om indholdsviften/tilbud/forløb til de ledige, sygemeldte, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere, seniorjobbere etc. Det udfordrer de valgte i LBR Viborg. Det blev tydeligt i forbindelse med implementering af nytteindsatsen, hvor LO fremover skal være mere markant. Erfaringen herfra kan eksempelvis være, at der skal skabes en tættere kontant til LO s forretningsudvalg, når større politikområder skal implementeres i LBR. LO Viborg repræsentantskabsmøde 8

9 Fokus på dem, der mister dagspengeretten Fald i ledigheden Samarbejdsaftalen mellem a-kasser og Jobcentret Frikommuneforsøg Ledighedstal 2013 startede med et politisk fokus fra fagbevægelsen på de mange ledige, der var i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. I Viborg Kommune var målgruppen (de udfaldstruede) i maj måned 2013 opgjort til 763 ledige, der var i risiko for at miste deres forsørgelse. I april måned var der registreret, at 183 ledige havde mistet deres forsørgelse. Det tal er forsat med at stige, men uden at LBR har fået en opgørelse over det samlede antal, der har mistet deres forsørgelse i Den sæsonkorrigerede ledighed har været faldende i 2013 fra 4.9 % i januar måned til 4.4 % i november måned. Faldet skyldes dels overgang fra dagpenge til kontanthjælp, efterløn, sygedagpenge eller ingen forsørgelse! Samarbejdsaftalen mellem A-kasser (LO og FTF) og jobcentret blev revideret i Det resulterede i en aftale om etablering af fleksjob. Samarbejdsmøderne mellem A-kasser og Jobcenteret er ligeledes i 2013 blevet sat i system og dialogen er konstruktiv. Frikommuneforsøget blev udvidet i 2013 med flere frihedsgrader. Særligt i forbindelse med etablering af længere praktikker. Det står dog stadig uklart i hvor stor et omfang Viborg Kommune vil gøre brug af alle frihedsgraderne. Ledighedstal for Viborg i november 2013 Bruttoledigheden fordelt på køn i Viborg Antal fuldtidsledige 2013M M M M11 Mænd Kvinder I alt Ledighedsprocent Mænd 5,4% 4,5% 3,5% 3,7% Kvinder 5,2% 4,6% 4,6% 4,7% I alt 5,3% 4,6% 4,0% 4,2% Sæsonkorrigeret ledighed Antal bruttoledige I procent af arb.styrken 4,9% 4,7% 4,4% 4,4% Det Regionale Beskæftigelsesråd RBR v/ Else Søjmark Medlemmer af RBR LO har udpeget flg. medlemmer og suppleanter til RBR for perioden : Medlemmer: Ole Jepsen 3FMidtjylland (næstformand/udtrådt pr. 1. januar 2014 pga. valg til regionsrådet), Karin Østerby HK MidtVest, Ib Ø. Poulsen 3F Holstebro, Jørgen Hansen Dansk Metal Randers, Gert Erik Boller FOA Viborg LO Viborg repræsentantskabsmøde 9

10 Suppleanter: Dorthe Hindborg TL Østjylland, Helge Albertsen Dansk Metal Ringkøbing-Skjern, Steen Hartman Nielsen NNF Midt Vestjylland, Lars Ørgård Rasmussen Dansk Metal Grenaa. DA v/ John Hermansen har formandspladsen i nuværende periode Generelt Fokusområder Analyserapport Anbefalinger til ministeren Styrk virksomheds-kontakten Formidling af job Fokus på kompetenceafklaring De fire mål 2013 har været præget af bl.a. fokus på akutindsatsen, ungeindsatsen, fokus på jobrotation, som er kommet godt i gang også ift. det private, virksomhedskontakten, kampagner ift. Bl.a. voksenlærlinge, implementering af førtids- og flexjobreform med mere. Analyserapport 2014 Rådet skal hvert år udarbejde en analyserapport, der beskriver resultater og effekter af jobcentrenes beskæftigelsesindsats i indeværende år og de udfordringer og problemstillinger, der bør sættes fokus på det kommende år. Rådet skal i rapporten komme med anbefalinger til beskæftigelsesministeren om de beskæftigelsespolitiske mål i Analyserapporten skal danne grundlaget for Rådets kontrakt for 2015 og jobcentrenes beskæftigelsesplaner for 2015 En ny begyndelse en fælles indsats er overskriften for de midtjyske synspunkter og ønsker til den fremtidige beskæftigelsesindsats - og baggrund for rådets anbefalinger til ministeren. Det handler om at droppe det, der ikke virker og bruge det vi ved, der virker. Anbefalingerne har derfor fokus på at styrke virksomhedskontakten og opkvalificere arbejdsstyrken med fokus på job. Og at det fordrer en fælles indsats med et bredt og styrket samspil mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken både lokalt, regionalt og nationalt. Jobcentrenes dialog med virksomhederne skal styrkes, de skal kende virksomhedernes behov for kompetencer og arbejdskraft bedre. Formidling af ordinære job skal styrkes og jobåbninger skal være synlige. Beskæftigelsesindsatsen skal koncentreres om dem som har brug for støtte for at komme i uddannelse og job. Fokus på bl.a. kompetenceafklaring samt koordinering af samtaleforløb mellem jobcentret og a-kassen. Og ikke mindst vejledning frem for refusioner og kontrol! Udfordringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen og førtidspensions- og fleksjobreformen skal løses i tæt samarbejde mellem alle de beskæftigelsespolitiske aktører. Ministerens fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 anbefales videreført i 2014 Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland har anbefalet det LO Viborg repræsentantskabsmøde 10

11 To overliggere Behov i fremtiden Voksenlærlinge nationale Beskæftigelsesråd at anbefale ministeren, at de fire ministermål i 2014 videreføres i Rådet anbefaler dog, at mål 2 sætter fokus på at nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse, i stedet for at nedbringe tilgangen til førtidspension. Rådet pointerer samtidig, at indsatsen skal ses som en helhed også på tværs af målene. 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Lønmodtagergruppen ønsker mere fokus på de nyuddannede og fokus på målinger der, der viser hvor mange unge der kommer i uddannelse. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes ledige skal hurtigt i job. Jobcentrene skal nedbringe antallet af langtidsledige. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Rådet har besluttet to overliggere for de fire beskæftigelsespolitiske mål i 2015 Virksomhederne kan kun skabe nye arbejdspladser, hvis arbejdsstyrken har de kvalifikationer, der er brug for. Det stiller krav om en målrettet og offensiv beskæftigelsespolitik, der fungerer i samspil med erhvervs-og uddannelsespolitikken. Rådet har derfor valgt at arbejde med to overliggere for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2015: Arbejdsstyrken skal opkvalificeres. Samarbejdet på tværs af politikområder skal styrkes. Fokus på Fremtidens kompetencebehov Der er de kommende år behov for flere faglærte. Rådet prioriterer derfor, at skabe overblik og synlighed omkring hvilke kompetencer, der er behov for erhvervsuddannelsesområdet. Derfor har rådet søsat Et godt redskab, som fortjener stor synlighed. Landsdækkende voksenlærlingekampagne Kampagnen startede 4. juni 2012 og sluttede med udgangen af Resultatet har været godt. Kampagnen måltal var 805. Slutresultatet blev 1026 fordelt på: 3F 502 (mål:400), HK: 306 (mål: 275), Dansk Metal: 52 (mål:50), AK-Samvirke: 162 (mål:50) og Dana: 4 (mål:6). Midtjylland tegnende sig for 213 (mål: 177). Samarbejde med Vækstforum Styrket samarbejde mellem Rådet og Vækstforum I regeringens partnerskabsaftale med Vækstforum fremhæves Rådets samarbejde med Vækstforum på Bygge- og anlægsområdet. I aftalen er der desuden fokus på at styrke LO Viborg repræsentantskabsmøde 11

12 Beskæftigelsesplaner parternes samarbejde og den virksomhedsrettede indsats og understøtte udviklingen af kompetent, dansk arbejdskraft for dermed at fremme dansk beskæftigelse ved etableringen af større anlægsprojekter. Og der er fokus på styrket koordination og samarbejde om det virksomhedsopsøgende arbejde. Kommunernes beskæftigelsesplaner Kommunerne har indsendt deres beskæftigelsesplan for 2014 til Rådet til orientering inden den 31. oktober Kommunerne skal offentliggøre planen senest den 31. januar Samlede Uddannelser Nye medlemmer Af bestyrelsen Medieskolen v/ Brian Poulsen Jensen Der har i 2013 været indkaldt til 3 bestyrelsesmøder. Skolen har i året samlet uddannelserne som skolen udbyder i lokaler nær hovedskolen på Skaldehøjvej. Der er indgået lejeaftale så Webberiet kan få bedre lokaler. Der er kommet 2 nye bestyrelsesmedlemmer en udpeget af Dansk Metal og en udpeget af Dansk Fotografisk Forening. Skolen har været udsat for 2 indbrud, og har derfor måtte bruge penge på øget sikring af lokaler med PC og fotoudstyr. LO Viborg repræsentantskabsmøde 12

13 Jobrotation v/ Elsemarie Trøst Koordination af jobrotation KUBE projektet Offentlige og private forløb Mangel på faglærte Der har i nogle år været ekstra tilskud fra LBR for at understøtte jobrotationsaktiviteter i kommunen. I første omgang var det VEUcenteret, der fik den koordinerende rolle, men i 2013 overgik rollen som tovholder til Jobcenter Viborg. Styregruppen bestod af repræsentanter fra erhvervskontoret, DI, VEU, 3F, LO og jobcenterrepræsentanter (JCV). Der er udpeget 3 virksomhedskonsulenter fra JCV til den direkte indsats. Den styrkede virksomhedsservice indebærer hjælp til papir bøvlet. Den 1. august blev KUBE projektet sat i gang mhp. at sikre videndeling og samarbejde på tværs af erhvervskontor, uddannelsesinstitutioner og jobcenter til gavn for virksomhederne. Desuden er der internt i kommunen etableret et tværgående samarbejde med særligt fokus på jobrotation. De volumenmæssige største projekter har været for de offentlige ansatte, mens de private (ca. 50 forløb) har omfattet forholdsvis få personer (mange enkeltmandsforløb). Den var der 69 forløb i gang omfattende 101 vikarer og 197 medarbejdere. Der har været forløb, der ikke kunne gennemføres, da der ikke kunne findes vikarer. Det var en efterspørgsel på faglærte med kompetencer, der ikke fandtes blandt gruppen af ledige. Ifølge JCV er samarbejdet mellem jobcentrene styrket især mellem Viborg, Skive, Århus og Silkeborg. Opsamling Mangel på kompetencer eller mangel Der kunne bl.a. ønskes en større volumen, med et større fokus på de private virksomheder der, i flg. DI konsulenten, efterspørger kompetent arbejdskraft. Vi savner så bare konkrete henvendelser. LO Viborg repræsentantskabsmøde 13

14 på henvendelser Det kunne ønskes at der også er større fokus på opkvalificering af de ledige, da rotation både er et arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk redskab. Fremadrettet er der forventning om at KUBE projektet vil videreføre arbejdet og koordinering mellem de relevante parter. Her kunne det også ønskes, at organisationerne kunne spille en mere direkte rolle med udgangspunkt i de ledige medlemmer. Viborg ungdomsskole v/ Anne- Mette Olsen Skolereformen Skolereformen fik naturligvis også indflydelse på hverdagen på ungdomsskolen. Der er rigtig meget god energi i skolereformen, idet den giver mulighed for at gennemtænke og drøfte skolens mål og pædagogiske praksis. Samtidig skal en ny arbejdstidstænkning implementeres, hvor lærerne skal være på skolen i fuld arbejdstid, hvilket har affødt et behov for indretning nye lærerarbejdspladser til forberedelse, der ikke længere kan foregår hjemmefra. Der er fundet plads til en arbejdsplads med IT opkobling til hver enkelt lærer på skolen. Lærerlockouten 350 elever Musicalsatsning Mangfoldighed i tilbud Udsmykning af skolen Lærerlockout en berørte også ungdomsskolen, idet kun 3 af 33 lærere var på arbejde. Det gav så efterfølgende nogle udfordringer for dels skemalæggeren og dels lærerne, da der skulle hentes en ekstra måneds undervisning hen over maj og juni måned for at sikre at kravet om minimumstimetal blev overholdt. Igen i år er der rigtig mange elever, der benytter ungdomsskolens tilbud i dagtimerne går der godt 350 unge fordelt på 10. klasse (225), Erhvervs Grunduddannelsen (60), specialklasser (48) og to-sprogs undervisning (21). Ungdomsskolen lavede igen en stor musicalsatsning med "Our House", der spillede 16 forestillinger på Viborg Teater. Der kom pænt mange tilskuere, men dog ikke nok til at forhindre et mindre underskud. Det har dog ikke afskrækket ungdomsskolen i at lave en ny forestilling i foråret 2015 Der er meget stor mangfoldighed i ungdomsskolens tilbud i fritidsafdelingen. Der er udbudt 100 forskellige fag/aktiviteter og flere af dem gennemføres mere end en gang, således at der hen over vinteren afvikles 230 hold med ca holdelever. Mangfoldigheden spænder fra lektiecafe, selvtillidskurser, kurser for overvægtige, kreative fag, skolefag, motorfag, knallertkørekort, førstehjælp og til talentklasser for mediefag, musical og særligt kloge unge. Inspireret og undervist af Sergei Sviatchenko har eleverne selv sørget for udsmykning af en stor væg på skolen. Sergei underviste i forskellige kolageteknikker og efterfølgende lavede elever egne produktioner, som så blev sat sammen til et LO Viborg repræsentantskabsmøde 14

15 Ny produktionsskole kunstværk af Sergei - giver et ungdommeligt image på skolen. Et kommunalt produktionsskolesamarbejde er i gang og med en forventning om en produktionskole i Viborg pr. 1. jan Om det får indflydelse på nogle af Ungdomsskolens aktiviteter er endnu uvist. Umiddelbart inden skolestart 2013/14 blev et nyt Logo præsenteret for lærere og bestyrelsesmedlemmer. Det signalerer en ungdommelig og aktiv institution og en sammenhæng mellem alle de enheder, som ungdomsskolen består af. Uddannelsespolitiske aktiviteter v/ Elsemarie Trøst VUC Skive-Viborg Velfungerende skole Udbygning og Ombudgettering Studieforberedende forløb Kompetenceafklaring Tre temadage VUC Skive-Viborg oprettede i 2013 HF2 den toårige HF med 4 hold. Det er en velfungerende skole med en rigtig god økonomi. Net kursisterne vokser også i antal. Arbejdsløsheden og uddannelseskravet til de unge giver skolen nye udfordringer på det pædagogiske plan, og de håndteres rigtig godt. Væksten i aktiviteter og kravene til funktionelle og gode undervisningsfaciliteter satte i starten af året en proces i gang med arkitektfirmaet Quattro på skolen i Viborg. Alle medarbejdergrupper og kursister har været involveret, og har deltaget yderst konstruktivt i arbejdet. Desværre viste det sig, at prisen for om- og tilbygningen kostede næsten 50 % mere end det estimerede. Dette har så kostet mange timer for at få tilpasset projektet til midlerne for at lave et nyt udbud af det tilrettede projekt. Kontanthjælpsreformen skaber et nyt samarbejde med kommunerne bl.a. i form af studieforberedende forløb i Byggeboomnetværket Byggeboomnetværket fortsatte også i Der arbejdes bl.a. med uddannelsesaktiviteter og forsøg på at afdække kompetencebehovene mhp. at motivere ledige til gennem uddannelse at skifte branche. Der er meget fokus på praktikpladssituationen og der kan konstateres mangel på VVSére og elektrikere og struktøruddannelsen mangler elever. Der arbejdes med uddannelsespakker, der integrerer individuel kompetence afklaring (IKV). Herning erhvervsråd har gennemført 3 temadage med socialdumpning på dagsorden: Tema 1: Undgå social dumpning Tema 2: Skat og Tema 3: arbejdstilsynet. En rigtig god idé som de andre områder med fordel kunne LO Viborg repræsentantskabsmøde 15

16 kopiere. Netværket er en god platform for informationsudvekling men der mangler deltagelse fra erhvervslivet. Der vil der bliver arbejdet på fremadrettet at få ar Konference Åbent Hus TR-møde Uddannelsesmesse Mere markedsføring Uddannelsesugen uge 25. Som en del af de aktiviteter der blev igangsat i forbindelse med Arbejde i Viborg en udløber af konferencen omhandlende den stærkt stigende ledighed, akutpakker mv. - blev det besluttet at lave en uddannelsesuge. Der blev arrangeret Åbent Hus arrangementer på uddannelsesinstitutionerne, møde for virksomhedsrepræsentanter, orienteringsmøder for kommunens medarbejdere, uddannelsesmesse og temamøde for tillidsrepræsentanter. Mødet for tillidsrepræsentanter planlagde LO Viborg og havde temaet Jobrotation, og der deltog rigtig mange tillidsrepræsentanter. I uddannelsesmessen på Hjultorvet deltog VUC, Social og Sundhedsskolen, Mercantec, VIA, Erhvervsrådet, DI og Jobcenteret. LO deltog med projekt Udfaldstruet. Hele dagen blev rigtig fint dækket af Radio Viborg, der introducerede og interviewede repræsentanter fra standene. Planlægningen af ugen var meget udfordret på alt for lidt tid, og der havde været behov for større markedsføring af aktiviteterne på forhånd, så anbefalingen er hvis vi kan skaffe midler til en gentagelse af uddannelsesugen i at få startet tidligt på året. Stadig bedre samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner Gerne flere aktiviteter VEU center MidtØst VEU center MidtØst er stadig i god udvikling og tilsyneladende bliver samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne bedre og bedre. Der er nu ansat en ny centerleder denne gang uden at være en delestilling med Mercantec. Det er et godt signal, men sekretariatet er desværre reduceret. Kompetenceafklarings aktiviteterne er desværre ikke så mange som ønsket set i lyset af de mange ledige, der burde tilbydes real- eller individuel afklaring. Dette kunne evt. afhjælpes gennem et tættere samarbejde med områdets jobcentre. Vejledningen for ledige forventes at blive styrket, og der er projekter i gang med dette fokus. Produktionsskolen v/ Elsemarie Trøst Arbejdsgruppe nedsat Viborg byråd godkendte i efteråret 2012 at yde grundtilskud til en kommende produktionsskole. Der blev så i februar 2013 nedsat LO Viborg repræsentantskabsmøde 16

17 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra LOF, Minibo, Mercantec, Viborg Ungdomsråd, VER, handicaporganisationerne og LO Viborg. Anbefalinger fremsendt til politikerne Specialviden inddraget Forslag til bestyrelsessammensætnin g Skolens start ultimo 2014? Der blev udarbejdet forslag til værdigrundlag, vedtægter og budgetoverslag som fremsendes til politisk behandling som anbefalinger. Anbefalingerne skal ses som supplement til den lovgivning, der regulerer etablering og drift af en produktionsskole. Arbejdsgruppen har i forløbet rådført sig med en række aktører på ungeområdet mhp. at afdække målgruppen, samarbejdsflader med eksisterende tilbud, relevante fag/værkstedstilbud mv. Der foreligger også et forslag til den fysiske placering. Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende organisationer er repræsenteret i produktionsskolens bestyrelse: 2 Arbejdstagere 2 Arbejdsgivere 2 erhvervsuddannelsesinstitutioner Byråd (politisk formand Beskæftigelsesudvalget) Medarbejderrepræsentant Viborg Kommune (repræsentation fra Børn & Unge f.eks. rådgiver fra ungeteamet eller pædagog fra ungeområdet) Deltagernes Råd v/elev (tilforordnet) Det forventes at det konkrete arbejde med etablering af produktionsskolen igangsættes ultimo der skal ansættes en forstander og sammensættes en bestyrelse. 1.maj v/ Brian Poulsen Jensen Godt vejr og mange deltagere Flot indmarch I forbindelse med forberedelserne af 1. maj blev der afholdt 3 møder hvor der var deltagere fra fagene og partierne. På 1. Maj var vejret endnu engang med os, og rigtig mange deltog i fejring af dagen. Opstilling og klargøring forløb som planlagt og i et godt fællesskab. Der var stor deltagelse i optoget gennem byen, og en flot indmarch til festpladsen gennem den opstillede flagallé. LO Viborg repræsentantskabsmøde 17

18 1.maj talere Der var taler af: Per Møller Jensen, S Kaj O. Andersen, SF Rune Stahl, EL Majbrit Berlau, FTF Simon Tøgern, HK/LO Gordon Ørskov, DLF Som optakt til festlighederne spillede ungdomsbandet S.N.A.I.T.C.H. Underholdningen efter talerne stod Musix endnu en gang for, der var en god stemning - og gode debatter på pladsen. Der var efterfølgende evaluering, hvor de ting vi kan gøre bedre blev drøftet, så vi kan lave det bedre i Der blev også afholdt 1. maj arrangement i Bjerringbro, dette blev afholdt som morgenmøde med lokale talere. Hald Ege Efterskole v/ Poul B. Andersen. Skole med succes Hald Ege Fri- & Efterskole har det stadig godt og er heldige med at have fat i noget, der tiltrækker unge mennesker. Vi er fyldt i god tid til hvert skoleår ca. 1 år i forvejen og for nogle linjers vedkommende 2 år. Godt i en tid, hvor konkurrencen bliver hårdere, og hvor efterskolerne generelt for første gang i mange, mange år oplevede et reelt fald i elevtallet. Og skoler, der lukker. LO Viborg repræsentantskabsmøde 18

19 Friskolen Konsolideret Udfordringer 10. klasse Et godt skoleår Gode kompetencer Mangfoldighed Ligeledes er friskolen ved at konsolidere sig med stort set fyldte klasser og god søgning til skolen. Fra august 2014 har den det ønskede volumen på 140 elever, og får nu de små klasser med begyndende med 20 elever i en 0./1. klasse. Spændende med små børn på skolen. Udfordringer er der dog mange af sådan skal det være, og vi skal som fri skole ikke klynke og i den grad også være med, når besparelser skønnes nødvendige af en ansvarlig regering. Folkeskolen trænger til et løft det bør vi alle bifalde, og det bakker vi også op om på fri- og efterskolen. Men der blev igen i 2013 helt uforståeligt raslet med sablerne omkring 10. klasse. Denne gang var KL og DA sendt i byen sammen for at påpege, at 10. kl. burde være forbeholdt de ikkeuddannelses-parate altså elever med særlige behov - med store besparelser for staten til følge. Vi har hørt det mange gange før f.eks. fra den borgerlige regering - at 10. kl. ikke bør være for alle, men kun for dem med særlige behov. Regeringen tog hurtigt afstand fra forslaget, og forældrene vælger stadig 10. kl. til i stor stil på trods af disse meldinger. Men problemet er da også, at det er en meget kortsigtet og også økonomisk rigtig ufornuftig løsning. Et år på en efterskole i 10. kl. er godt for rigtig mange. Det bidraget til, at flere starter på en ungdomsuddannelse, og flere gennemfører den. Det er statistisk dokumenteret mange gange. Der er simpelthen et væsentligt lavere frafald på disse uddannelser blandt elever, der har haft et år på en efterskole. Ligeledes får de højere karakterer og gennemfører deres videregående uddannelse hurtigere. Jeg tænker, at hele frafaldsproblematikken på ungdomsuddannelserne egentlig er det af de største udfordringer, vi står over for. Men som det ses af det ovenstående, er det vigtigt at holde fast i dette: Efterskolerne er således ikke en del af problemet men snarere en meget vigtig brik i løsningen. Den dannelse, der foregår på en efterskole er ligeledes væsentligt i forhold til specifikke kompetencer, der også efterspørges i dansk erhvervslig: Eleverne bliver socialt robuste og får en større staying power i forhold til egne mål og det at gennemføre forskellige ting. Og det er vigtigt, at det foregår sammen med en hel masse andre unge mennesker, der netop ikke ligner en selv. På Hald Ege har vi en mangfoldighed af elever. Nogle er bogligt helt klar til en gymnasial uddannelse, nogle går i vores inklusionstilbud for at opnå en så god 9. kl.-prøve som overhovedet muligt, nogle vil først og fremmest udvikle deres fodboldspil, andre går benhårdt efter at være filminstruktør. Det er den livsbekræftende forskellighed, der er klangbunden og fundamentet for hele dannelsesprojektet på vores skole. Og den, der sammen med LO Viborg repræsentantskabsmøde 19

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere