LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014"

Transkript

1 LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 Beretning 2013

2 Indhold LO Viborgs skriftlige beretning... 3 Byråds-og regionsrådsvalg... 4 Viborgegnens Erhvervsråd... 5 LO/FTF projektet: Udfaldstruede... 6 Lokalt Beskæftigelsesråd - LBR... 8 Det Regionale Beskæftigelsesråd RBR... 9 Medieskolen Jobrotation Viborg ungdomsskole Uddannelsespolitiske aktiviteter Produktionsskolen maj Hald Ege Efterskole Aktivitetskalender LO Viborg repræsentantskabsmøde 2

3 LO Viborgs skriftlige beretning v/ formand Stanley B. Mortensen Reformer Der er i regeringens første par år gennemført flere reformer på velfærdmæssige vitale områder end i mands minde. Forkortelsen af dagpengeperioden, reform af førtidspension, fleksjob, SU, kontanthjælp, sygedagpenge og en gennemgribende reform af hele arbejdsmarkedsområdet er på vej i det nye år. Nedsat ydelse Positive elementer i reformerne overskygges af drastiske nedsættelser af de ydelser, der udgør eksistensgrundlaget for folk, der på grund af arbejdsløshed eller sygdom ikke kan opretholde en normal arbejdsindtægt. Ydelserne er typisk reduceret fra dagpengeniveau på ca kr. pr. måned før skat til ca kr. (nogle tilfælde til 0 kr. før skat ). Stigende utryghed. Utrygheden stiger Det er i den sammenhæng det skal ses, at utrygheden i det danske samfund for 9. år i træk har været stigende (Trygfondens rapport). Økonomisk og jobmæssig usikkerhed har indhentet utrygheden ved kriminalitet, der hidtil har domineret. Det skyldes isoleret set næppe selve krisen, men snarere forkortelsen af dagpengeperioden og de øvrige mange reformer. Utrygheden findes især i bunden hos dem, der i forvejen har mindst. Inflationen er lav Reallønnen stiger Lav inflation og lav lønstigning. Lønudviklingen indenfor de private områder faldt fra 1,4 % ved udgangen af 2012 til 1,2 % ved udgangen af Indenfor de offentlige områder, har lønudviklingen været lidt lavere. Til gengæld ser inflationen for 2013 ud til at lande på kun 0,7 %, hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2012 hvor den var ca. 2½ %. Så for første gang i adskillige år har der for folk i beskæftigelse været tale om en stigning i reallønnen. Det er der naturligvis grund til at glæde sig over. Helt anderledes ser det ud for de mange kollegaer, der er på understøttelse, eller som har mistet retten til understøttelse eller faldet for begrænsningerne i sygedagpengene for dem har der ikke været tale om forbedring af reallønnen. Beskæftigelsen. Lokal ledighed under landsgennemsnittet Beskæftigelsen i Viborg Kommune har gennem hele det forløbne år ligget ca. 1 % lavere end landsledigheden ved årets udgang var den kendte ledighedsprocent på 4,2 mod 5,4 på landsplan. LO Viborg repræsentantskabsmøde 3

4 I tal var det 1795 tilmeldte forsikrede ledige og 542 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Omskoling og efteruddannelse Der er en overvægt at kortuddannede og ufaglærte i Viborg kommune, og det kræver en særlig indsats med omskoling og uddannelse af denne gruppe. Der er ikke sikre tilgængelige tal på hvor mange borgere, der har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge, men fra januar til august mistede 345 borgere retten til dagpenge heraf overgik 69 (ca. 20 %) til selvforsørgelse det vil sige hverken ydelse eller lønindkomst. Byråds-og regionsrådsvalg v/ Stanley Bach Mortensen Borgerlige styrket ved byrådsvalget Kampen mod social dumping Ved byrådsvalget den 19. november blev det borgerlige flertal styrket. Socialdemokraterne holdt næsten skansen, for første gang lykkedes det for Enhedslisten at opnå valg, mens valget for SF blev en katastrofe med en tilbagegang fra fem til et enkelt mandat. For fagbevægelsen var temaet Kampen mod social dumping, der er særlig aktuelt, da Viborg Kommune i løbet af foråret skal træffe beslutning om en ny udbuds-og indkøbspolitik. I det perspektiv var valget positivt ikke færre end 13 af de nyvalgte byrådsmedlemmer har tilkendegivet at ville støtte op om kampen mod social dumping. Heriblandt borgmesteren og samtlige gruppeformænd med undtagelse af formand for Venstres gruppe. Det giver anledning til optimisme ved de forestående LO Viborg repræsentantskabsmøde 4

5 drøftelser. Uforsonlig borgerlig linje i Regionsrådet Centrum-venstre flertal Regionsrådsvalget Forud for valget til regionsrådet var der kørt en hård og uforsonlig kamp mellem på den ene side S, SF, EL og De Radikale med regionsrådsformand Bent Hansen i spidsen og på den anden side V, K og Dansk Folkeparti. Linjerne var trukket skarpt op og centrum-venstre med Bent Hansen i spidsen opnåede flertal i det nye regionsråd. Bent Hansen taler ved LO s nytårskur Personlig triumf for Bent Hansen For Bent Hansen blev der tale om en personlig triumf med mere end personlige stemmer. Det lover godt for den politiske linje mod social dumping, som Region Midtjylland har stået som talsmand for. Viborgegnens Erhvervsråd v/ Stanley Bach Mortensen Erhvervslivets udvikling skal styrkes Sektionen er repræsenteret i bestyrelsen ved formanden og i Repræsentantskabet tillige med Karsten Christiansen, HK. Rådet har til formål i samarbejde med Viborg Kommune at fremme og styrke erhvervslivets udvikling i Viborg herunder at tilbyde problemafklaring til bestående virksomheder og yde støtte til etablering af nye virksomheder og iværksættere. Næsten 700 virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner er LO Viborg repræsentantskabsmøde 5

6 Flyttet sammen på Skottenborg Eksportklynger medlemmer af Viborgegnens Erhvervsråd, der er en landets største af sin slags. Efter en lang proces er Viborg Handel, Viborg Idrætsråd, Viborg Innovation Fond og nu Turistrådet flyttet sammen med Viborgegnens Erhvervsråd i kontorerne på Skottenborg. Der er etableret eksportklynger indenfor Landbrug, auto og byggeri og der arbejdes med etablering af et korps af erhvervsambassadører. De eksisterende netværk af erhvervsledere er blevet udvidet. Awardshowet med kåring af årets virksomhed og erhvervsleder samlede mere end 500 deltagere. LO/FTF projektet: Udfaldstruede V Elsemarie Trøst Skal tage hånd om de ledige Useriøse angreb Seriøst samarbejde LO/FTF projektet der blev afsluttet november 2013, havde til hensigt på flere fronter at afbøde de værste konsekvenser af den nye dagpengereform, og tage hånd om de ledige, der stod til at miste dagpengene, gennem bl.a. netværkstilbud, individuel vejledning, hjemmeside til profilering og synlighed blandt vore samarbejdspartnere mhp. at undgå stigmatisering. Dovne Robert satte jo en lavine i gang af useriøse angreb af ledige der ikke havde andre problemer end ledighed i en kontekst af mange mistede arbejdspladser i krisens slipstrøm. Der blev arbejdet hårdt på en udvikling af det nødvendige koordinerede arbejde mellem aktørerne på området. LO Viborg repræsentantskabsmøde 6

7 Konklusioner og anbefalinger Succes for deltagerne Jobformidlingen vanskelig Projektets sociale netværk var en succes for de deltagende dels i forhold til at holde fokus på at netværke, udveksle erfaringer og jobsøgning. Dog kunne det ønskes, at vi havde set langt flere, da bruttogruppen var stor. Den egentlige jobformidling til ordinært arbejde var selvsagt vanskelig. Der blev ikke udvist det store sociale eller samfundsmæssige ansvar i opgaveløsningen fra arbejdsgivernes side. Der blev opslået akutjobs men kun et fåtal matchede de lediges kompetencer. (Seneste status viser at kun 350 stillinger ud af blev besat ad denne vej.) Viborg kommune viste heller ikke megen politisk vilje til at iværksætte særlige tiltag. På baggrund af søgemønster og tro på egen fremtid havde mange ledige mistet troen på, at de igen kom på arbejdsmarkedet. Den lange genoptjeningspligt udgjorde en barriere i forhold til at søge deltidsjobs eller vikariater. Rimelig god effekt Fokus på uddannelses-vejledning Det intensiverede samarbejde mellem jobcenteret, Work4You, erhvervsråd, VEU-center og A-kasser har haft en rimelig god effekt. ArbejdskraftViborg.dk (projektets jobsøgningshjemmeside) blev godt modtaget som rekrutteringsredskab af arbejdsgiverne men er nu ikke aktiv mere, da ingen ville/kunne overtage hjemmesiden. Det er vigtigt at der rettes et særligt fokus på uddannelsesvejledning primært for ufaglærte. Jobformidling må tilbage som et kerneområde i jobcentrene så der fremadrettet bliver sammenhæng mellem arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik. Jobnet kan ikke erstatte formidling! Det er vigtigt at der ikke mistes fokus på problematikkerne. I 2014 forventes endnu ca. 300 at miste deres dagpenge i Viborg kommune. LO Viborg repræsentantskabsmøde 7

8 Deltagere fra projektet Lokalt Beskæftigelsesråd - LBR v/ Rune Kristensen Mange projekter Oprydningstid Nytteindsatsen LBR i Viborg har satset på projekter, der har sat skub i Jobrotation, undersøgelse af Unges valg og valgkompetencer (Oxford Research), LO og FTF projekt for de udfaldstruede. Herudover har fokus været på arbejdet med en lang række af reformer indenfor det kommunale beskæftigelses- og kontanthjælpssystem. Det er på mange områder opbrydningstid for LBR arbejdet. Fokus på projekter afløses af fokus på indhold i beskæftigelsesindsatsen. Dvs. arbejdet med implementering af de mange reformer, som Regeringen har annonceret og som nu er begyndt at blive omsat til lovgivning. Det drejer sig om indholdsviften/tilbud/forløb til de ledige, sygemeldte, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere, seniorjobbere etc. Det udfordrer de valgte i LBR Viborg. Det blev tydeligt i forbindelse med implementering af nytteindsatsen, hvor LO fremover skal være mere markant. Erfaringen herfra kan eksempelvis være, at der skal skabes en tættere kontant til LO s forretningsudvalg, når større politikområder skal implementeres i LBR. LO Viborg repræsentantskabsmøde 8

9 Fokus på dem, der mister dagspengeretten Fald i ledigheden Samarbejdsaftalen mellem a-kasser og Jobcentret Frikommuneforsøg Ledighedstal 2013 startede med et politisk fokus fra fagbevægelsen på de mange ledige, der var i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. I Viborg Kommune var målgruppen (de udfaldstruede) i maj måned 2013 opgjort til 763 ledige, der var i risiko for at miste deres forsørgelse. I april måned var der registreret, at 183 ledige havde mistet deres forsørgelse. Det tal er forsat med at stige, men uden at LBR har fået en opgørelse over det samlede antal, der har mistet deres forsørgelse i Den sæsonkorrigerede ledighed har været faldende i 2013 fra 4.9 % i januar måned til 4.4 % i november måned. Faldet skyldes dels overgang fra dagpenge til kontanthjælp, efterløn, sygedagpenge eller ingen forsørgelse! Samarbejdsaftalen mellem A-kasser (LO og FTF) og jobcentret blev revideret i Det resulterede i en aftale om etablering af fleksjob. Samarbejdsmøderne mellem A-kasser og Jobcenteret er ligeledes i 2013 blevet sat i system og dialogen er konstruktiv. Frikommuneforsøget blev udvidet i 2013 med flere frihedsgrader. Særligt i forbindelse med etablering af længere praktikker. Det står dog stadig uklart i hvor stor et omfang Viborg Kommune vil gøre brug af alle frihedsgraderne. Ledighedstal for Viborg i november 2013 Bruttoledigheden fordelt på køn i Viborg Antal fuldtidsledige 2013M M M M11 Mænd Kvinder I alt Ledighedsprocent Mænd 5,4% 4,5% 3,5% 3,7% Kvinder 5,2% 4,6% 4,6% 4,7% I alt 5,3% 4,6% 4,0% 4,2% Sæsonkorrigeret ledighed Antal bruttoledige I procent af arb.styrken 4,9% 4,7% 4,4% 4,4% Det Regionale Beskæftigelsesråd RBR v/ Else Søjmark Medlemmer af RBR LO har udpeget flg. medlemmer og suppleanter til RBR for perioden : Medlemmer: Ole Jepsen 3FMidtjylland (næstformand/udtrådt pr. 1. januar 2014 pga. valg til regionsrådet), Karin Østerby HK MidtVest, Ib Ø. Poulsen 3F Holstebro, Jørgen Hansen Dansk Metal Randers, Gert Erik Boller FOA Viborg LO Viborg repræsentantskabsmøde 9

10 Suppleanter: Dorthe Hindborg TL Østjylland, Helge Albertsen Dansk Metal Ringkøbing-Skjern, Steen Hartman Nielsen NNF Midt Vestjylland, Lars Ørgård Rasmussen Dansk Metal Grenaa. DA v/ John Hermansen har formandspladsen i nuværende periode Generelt Fokusområder Analyserapport Anbefalinger til ministeren Styrk virksomheds-kontakten Formidling af job Fokus på kompetenceafklaring De fire mål 2013 har været præget af bl.a. fokus på akutindsatsen, ungeindsatsen, fokus på jobrotation, som er kommet godt i gang også ift. det private, virksomhedskontakten, kampagner ift. Bl.a. voksenlærlinge, implementering af førtids- og flexjobreform med mere. Analyserapport 2014 Rådet skal hvert år udarbejde en analyserapport, der beskriver resultater og effekter af jobcentrenes beskæftigelsesindsats i indeværende år og de udfordringer og problemstillinger, der bør sættes fokus på det kommende år. Rådet skal i rapporten komme med anbefalinger til beskæftigelsesministeren om de beskæftigelsespolitiske mål i Analyserapporten skal danne grundlaget for Rådets kontrakt for 2015 og jobcentrenes beskæftigelsesplaner for 2015 En ny begyndelse en fælles indsats er overskriften for de midtjyske synspunkter og ønsker til den fremtidige beskæftigelsesindsats - og baggrund for rådets anbefalinger til ministeren. Det handler om at droppe det, der ikke virker og bruge det vi ved, der virker. Anbefalingerne har derfor fokus på at styrke virksomhedskontakten og opkvalificere arbejdsstyrken med fokus på job. Og at det fordrer en fælles indsats med et bredt og styrket samspil mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken både lokalt, regionalt og nationalt. Jobcentrenes dialog med virksomhederne skal styrkes, de skal kende virksomhedernes behov for kompetencer og arbejdskraft bedre. Formidling af ordinære job skal styrkes og jobåbninger skal være synlige. Beskæftigelsesindsatsen skal koncentreres om dem som har brug for støtte for at komme i uddannelse og job. Fokus på bl.a. kompetenceafklaring samt koordinering af samtaleforløb mellem jobcentret og a-kassen. Og ikke mindst vejledning frem for refusioner og kontrol! Udfordringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen og førtidspensions- og fleksjobreformen skal løses i tæt samarbejde mellem alle de beskæftigelsespolitiske aktører. Ministerens fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 anbefales videreført i 2014 Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland har anbefalet det LO Viborg repræsentantskabsmøde 10

11 To overliggere Behov i fremtiden Voksenlærlinge nationale Beskæftigelsesråd at anbefale ministeren, at de fire ministermål i 2014 videreføres i Rådet anbefaler dog, at mål 2 sætter fokus på at nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse, i stedet for at nedbringe tilgangen til førtidspension. Rådet pointerer samtidig, at indsatsen skal ses som en helhed også på tværs af målene. 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Lønmodtagergruppen ønsker mere fokus på de nyuddannede og fokus på målinger der, der viser hvor mange unge der kommer i uddannelse. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes ledige skal hurtigt i job. Jobcentrene skal nedbringe antallet af langtidsledige. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Rådet har besluttet to overliggere for de fire beskæftigelsespolitiske mål i 2015 Virksomhederne kan kun skabe nye arbejdspladser, hvis arbejdsstyrken har de kvalifikationer, der er brug for. Det stiller krav om en målrettet og offensiv beskæftigelsespolitik, der fungerer i samspil med erhvervs-og uddannelsespolitikken. Rådet har derfor valgt at arbejde med to overliggere for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2015: Arbejdsstyrken skal opkvalificeres. Samarbejdet på tværs af politikområder skal styrkes. Fokus på Fremtidens kompetencebehov Der er de kommende år behov for flere faglærte. Rådet prioriterer derfor, at skabe overblik og synlighed omkring hvilke kompetencer, der er behov for erhvervsuddannelsesområdet. Derfor har rådet søsat Et godt redskab, som fortjener stor synlighed. Landsdækkende voksenlærlingekampagne Kampagnen startede 4. juni 2012 og sluttede med udgangen af Resultatet har været godt. Kampagnen måltal var 805. Slutresultatet blev 1026 fordelt på: 3F 502 (mål:400), HK: 306 (mål: 275), Dansk Metal: 52 (mål:50), AK-Samvirke: 162 (mål:50) og Dana: 4 (mål:6). Midtjylland tegnende sig for 213 (mål: 177). Samarbejde med Vækstforum Styrket samarbejde mellem Rådet og Vækstforum I regeringens partnerskabsaftale med Vækstforum fremhæves Rådets samarbejde med Vækstforum på Bygge- og anlægsområdet. I aftalen er der desuden fokus på at styrke LO Viborg repræsentantskabsmøde 11

12 Beskæftigelsesplaner parternes samarbejde og den virksomhedsrettede indsats og understøtte udviklingen af kompetent, dansk arbejdskraft for dermed at fremme dansk beskæftigelse ved etableringen af større anlægsprojekter. Og der er fokus på styrket koordination og samarbejde om det virksomhedsopsøgende arbejde. Kommunernes beskæftigelsesplaner Kommunerne har indsendt deres beskæftigelsesplan for 2014 til Rådet til orientering inden den 31. oktober Kommunerne skal offentliggøre planen senest den 31. januar Samlede Uddannelser Nye medlemmer Af bestyrelsen Medieskolen v/ Brian Poulsen Jensen Der har i 2013 været indkaldt til 3 bestyrelsesmøder. Skolen har i året samlet uddannelserne som skolen udbyder i lokaler nær hovedskolen på Skaldehøjvej. Der er indgået lejeaftale så Webberiet kan få bedre lokaler. Der er kommet 2 nye bestyrelsesmedlemmer en udpeget af Dansk Metal og en udpeget af Dansk Fotografisk Forening. Skolen har været udsat for 2 indbrud, og har derfor måtte bruge penge på øget sikring af lokaler med PC og fotoudstyr. LO Viborg repræsentantskabsmøde 12

13 Jobrotation v/ Elsemarie Trøst Koordination af jobrotation KUBE projektet Offentlige og private forløb Mangel på faglærte Der har i nogle år været ekstra tilskud fra LBR for at understøtte jobrotationsaktiviteter i kommunen. I første omgang var det VEUcenteret, der fik den koordinerende rolle, men i 2013 overgik rollen som tovholder til Jobcenter Viborg. Styregruppen bestod af repræsentanter fra erhvervskontoret, DI, VEU, 3F, LO og jobcenterrepræsentanter (JCV). Der er udpeget 3 virksomhedskonsulenter fra JCV til den direkte indsats. Den styrkede virksomhedsservice indebærer hjælp til papir bøvlet. Den 1. august blev KUBE projektet sat i gang mhp. at sikre videndeling og samarbejde på tværs af erhvervskontor, uddannelsesinstitutioner og jobcenter til gavn for virksomhederne. Desuden er der internt i kommunen etableret et tværgående samarbejde med særligt fokus på jobrotation. De volumenmæssige største projekter har været for de offentlige ansatte, mens de private (ca. 50 forløb) har omfattet forholdsvis få personer (mange enkeltmandsforløb). Den var der 69 forløb i gang omfattende 101 vikarer og 197 medarbejdere. Der har været forløb, der ikke kunne gennemføres, da der ikke kunne findes vikarer. Det var en efterspørgsel på faglærte med kompetencer, der ikke fandtes blandt gruppen af ledige. Ifølge JCV er samarbejdet mellem jobcentrene styrket især mellem Viborg, Skive, Århus og Silkeborg. Opsamling Mangel på kompetencer eller mangel Der kunne bl.a. ønskes en større volumen, med et større fokus på de private virksomheder der, i flg. DI konsulenten, efterspørger kompetent arbejdskraft. Vi savner så bare konkrete henvendelser. LO Viborg repræsentantskabsmøde 13

14 på henvendelser Det kunne ønskes at der også er større fokus på opkvalificering af de ledige, da rotation både er et arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk redskab. Fremadrettet er der forventning om at KUBE projektet vil videreføre arbejdet og koordinering mellem de relevante parter. Her kunne det også ønskes, at organisationerne kunne spille en mere direkte rolle med udgangspunkt i de ledige medlemmer. Viborg ungdomsskole v/ Anne- Mette Olsen Skolereformen Skolereformen fik naturligvis også indflydelse på hverdagen på ungdomsskolen. Der er rigtig meget god energi i skolereformen, idet den giver mulighed for at gennemtænke og drøfte skolens mål og pædagogiske praksis. Samtidig skal en ny arbejdstidstænkning implementeres, hvor lærerne skal være på skolen i fuld arbejdstid, hvilket har affødt et behov for indretning nye lærerarbejdspladser til forberedelse, der ikke længere kan foregår hjemmefra. Der er fundet plads til en arbejdsplads med IT opkobling til hver enkelt lærer på skolen. Lærerlockouten 350 elever Musicalsatsning Mangfoldighed i tilbud Udsmykning af skolen Lærerlockout en berørte også ungdomsskolen, idet kun 3 af 33 lærere var på arbejde. Det gav så efterfølgende nogle udfordringer for dels skemalæggeren og dels lærerne, da der skulle hentes en ekstra måneds undervisning hen over maj og juni måned for at sikre at kravet om minimumstimetal blev overholdt. Igen i år er der rigtig mange elever, der benytter ungdomsskolens tilbud i dagtimerne går der godt 350 unge fordelt på 10. klasse (225), Erhvervs Grunduddannelsen (60), specialklasser (48) og to-sprogs undervisning (21). Ungdomsskolen lavede igen en stor musicalsatsning med "Our House", der spillede 16 forestillinger på Viborg Teater. Der kom pænt mange tilskuere, men dog ikke nok til at forhindre et mindre underskud. Det har dog ikke afskrækket ungdomsskolen i at lave en ny forestilling i foråret 2015 Der er meget stor mangfoldighed i ungdomsskolens tilbud i fritidsafdelingen. Der er udbudt 100 forskellige fag/aktiviteter og flere af dem gennemføres mere end en gang, således at der hen over vinteren afvikles 230 hold med ca holdelever. Mangfoldigheden spænder fra lektiecafe, selvtillidskurser, kurser for overvægtige, kreative fag, skolefag, motorfag, knallertkørekort, førstehjælp og til talentklasser for mediefag, musical og særligt kloge unge. Inspireret og undervist af Sergei Sviatchenko har eleverne selv sørget for udsmykning af en stor væg på skolen. Sergei underviste i forskellige kolageteknikker og efterfølgende lavede elever egne produktioner, som så blev sat sammen til et LO Viborg repræsentantskabsmøde 14

15 Ny produktionsskole kunstværk af Sergei - giver et ungdommeligt image på skolen. Et kommunalt produktionsskolesamarbejde er i gang og med en forventning om en produktionskole i Viborg pr. 1. jan Om det får indflydelse på nogle af Ungdomsskolens aktiviteter er endnu uvist. Umiddelbart inden skolestart 2013/14 blev et nyt Logo præsenteret for lærere og bestyrelsesmedlemmer. Det signalerer en ungdommelig og aktiv institution og en sammenhæng mellem alle de enheder, som ungdomsskolen består af. Uddannelsespolitiske aktiviteter v/ Elsemarie Trøst VUC Skive-Viborg Velfungerende skole Udbygning og Ombudgettering Studieforberedende forløb Kompetenceafklaring Tre temadage VUC Skive-Viborg oprettede i 2013 HF2 den toårige HF med 4 hold. Det er en velfungerende skole med en rigtig god økonomi. Net kursisterne vokser også i antal. Arbejdsløsheden og uddannelseskravet til de unge giver skolen nye udfordringer på det pædagogiske plan, og de håndteres rigtig godt. Væksten i aktiviteter og kravene til funktionelle og gode undervisningsfaciliteter satte i starten af året en proces i gang med arkitektfirmaet Quattro på skolen i Viborg. Alle medarbejdergrupper og kursister har været involveret, og har deltaget yderst konstruktivt i arbejdet. Desværre viste det sig, at prisen for om- og tilbygningen kostede næsten 50 % mere end det estimerede. Dette har så kostet mange timer for at få tilpasset projektet til midlerne for at lave et nyt udbud af det tilrettede projekt. Kontanthjælpsreformen skaber et nyt samarbejde med kommunerne bl.a. i form af studieforberedende forløb i Byggeboomnetværket Byggeboomnetværket fortsatte også i Der arbejdes bl.a. med uddannelsesaktiviteter og forsøg på at afdække kompetencebehovene mhp. at motivere ledige til gennem uddannelse at skifte branche. Der er meget fokus på praktikpladssituationen og der kan konstateres mangel på VVSére og elektrikere og struktøruddannelsen mangler elever. Der arbejdes med uddannelsespakker, der integrerer individuel kompetence afklaring (IKV). Herning erhvervsråd har gennemført 3 temadage med socialdumpning på dagsorden: Tema 1: Undgå social dumpning Tema 2: Skat og Tema 3: arbejdstilsynet. En rigtig god idé som de andre områder med fordel kunne LO Viborg repræsentantskabsmøde 15

16 kopiere. Netværket er en god platform for informationsudvekling men der mangler deltagelse fra erhvervslivet. Der vil der bliver arbejdet på fremadrettet at få ar Konference Åbent Hus TR-møde Uddannelsesmesse Mere markedsføring Uddannelsesugen uge 25. Som en del af de aktiviteter der blev igangsat i forbindelse med Arbejde i Viborg en udløber af konferencen omhandlende den stærkt stigende ledighed, akutpakker mv. - blev det besluttet at lave en uddannelsesuge. Der blev arrangeret Åbent Hus arrangementer på uddannelsesinstitutionerne, møde for virksomhedsrepræsentanter, orienteringsmøder for kommunens medarbejdere, uddannelsesmesse og temamøde for tillidsrepræsentanter. Mødet for tillidsrepræsentanter planlagde LO Viborg og havde temaet Jobrotation, og der deltog rigtig mange tillidsrepræsentanter. I uddannelsesmessen på Hjultorvet deltog VUC, Social og Sundhedsskolen, Mercantec, VIA, Erhvervsrådet, DI og Jobcenteret. LO deltog med projekt Udfaldstruet. Hele dagen blev rigtig fint dækket af Radio Viborg, der introducerede og interviewede repræsentanter fra standene. Planlægningen af ugen var meget udfordret på alt for lidt tid, og der havde været behov for større markedsføring af aktiviteterne på forhånd, så anbefalingen er hvis vi kan skaffe midler til en gentagelse af uddannelsesugen i at få startet tidligt på året. Stadig bedre samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner Gerne flere aktiviteter VEU center MidtØst VEU center MidtØst er stadig i god udvikling og tilsyneladende bliver samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne bedre og bedre. Der er nu ansat en ny centerleder denne gang uden at være en delestilling med Mercantec. Det er et godt signal, men sekretariatet er desværre reduceret. Kompetenceafklarings aktiviteterne er desværre ikke så mange som ønsket set i lyset af de mange ledige, der burde tilbydes real- eller individuel afklaring. Dette kunne evt. afhjælpes gennem et tættere samarbejde med områdets jobcentre. Vejledningen for ledige forventes at blive styrket, og der er projekter i gang med dette fokus. Produktionsskolen v/ Elsemarie Trøst Arbejdsgruppe nedsat Viborg byråd godkendte i efteråret 2012 at yde grundtilskud til en kommende produktionsskole. Der blev så i februar 2013 nedsat LO Viborg repræsentantskabsmøde 16

17 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra LOF, Minibo, Mercantec, Viborg Ungdomsråd, VER, handicaporganisationerne og LO Viborg. Anbefalinger fremsendt til politikerne Specialviden inddraget Forslag til bestyrelsessammensætnin g Skolens start ultimo 2014? Der blev udarbejdet forslag til værdigrundlag, vedtægter og budgetoverslag som fremsendes til politisk behandling som anbefalinger. Anbefalingerne skal ses som supplement til den lovgivning, der regulerer etablering og drift af en produktionsskole. Arbejdsgruppen har i forløbet rådført sig med en række aktører på ungeområdet mhp. at afdække målgruppen, samarbejdsflader med eksisterende tilbud, relevante fag/værkstedstilbud mv. Der foreligger også et forslag til den fysiske placering. Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende organisationer er repræsenteret i produktionsskolens bestyrelse: 2 Arbejdstagere 2 Arbejdsgivere 2 erhvervsuddannelsesinstitutioner Byråd (politisk formand Beskæftigelsesudvalget) Medarbejderrepræsentant Viborg Kommune (repræsentation fra Børn & Unge f.eks. rådgiver fra ungeteamet eller pædagog fra ungeområdet) Deltagernes Råd v/elev (tilforordnet) Det forventes at det konkrete arbejde med etablering af produktionsskolen igangsættes ultimo der skal ansættes en forstander og sammensættes en bestyrelse. 1.maj v/ Brian Poulsen Jensen Godt vejr og mange deltagere Flot indmarch I forbindelse med forberedelserne af 1. maj blev der afholdt 3 møder hvor der var deltagere fra fagene og partierne. På 1. Maj var vejret endnu engang med os, og rigtig mange deltog i fejring af dagen. Opstilling og klargøring forløb som planlagt og i et godt fællesskab. Der var stor deltagelse i optoget gennem byen, og en flot indmarch til festpladsen gennem den opstillede flagallé. LO Viborg repræsentantskabsmøde 17

18 1.maj talere Der var taler af: Per Møller Jensen, S Kaj O. Andersen, SF Rune Stahl, EL Majbrit Berlau, FTF Simon Tøgern, HK/LO Gordon Ørskov, DLF Som optakt til festlighederne spillede ungdomsbandet S.N.A.I.T.C.H. Underholdningen efter talerne stod Musix endnu en gang for, der var en god stemning - og gode debatter på pladsen. Der var efterfølgende evaluering, hvor de ting vi kan gøre bedre blev drøftet, så vi kan lave det bedre i Der blev også afholdt 1. maj arrangement i Bjerringbro, dette blev afholdt som morgenmøde med lokale talere. Hald Ege Efterskole v/ Poul B. Andersen. Skole med succes Hald Ege Fri- & Efterskole har det stadig godt og er heldige med at have fat i noget, der tiltrækker unge mennesker. Vi er fyldt i god tid til hvert skoleår ca. 1 år i forvejen og for nogle linjers vedkommende 2 år. Godt i en tid, hvor konkurrencen bliver hårdere, og hvor efterskolerne generelt for første gang i mange, mange år oplevede et reelt fald i elevtallet. Og skoler, der lukker. LO Viborg repræsentantskabsmøde 18

19 Friskolen Konsolideret Udfordringer 10. klasse Et godt skoleår Gode kompetencer Mangfoldighed Ligeledes er friskolen ved at konsolidere sig med stort set fyldte klasser og god søgning til skolen. Fra august 2014 har den det ønskede volumen på 140 elever, og får nu de små klasser med begyndende med 20 elever i en 0./1. klasse. Spændende med små børn på skolen. Udfordringer er der dog mange af sådan skal det være, og vi skal som fri skole ikke klynke og i den grad også være med, når besparelser skønnes nødvendige af en ansvarlig regering. Folkeskolen trænger til et løft det bør vi alle bifalde, og det bakker vi også op om på fri- og efterskolen. Men der blev igen i 2013 helt uforståeligt raslet med sablerne omkring 10. klasse. Denne gang var KL og DA sendt i byen sammen for at påpege, at 10. kl. burde være forbeholdt de ikkeuddannelses-parate altså elever med særlige behov - med store besparelser for staten til følge. Vi har hørt det mange gange før f.eks. fra den borgerlige regering - at 10. kl. ikke bør være for alle, men kun for dem med særlige behov. Regeringen tog hurtigt afstand fra forslaget, og forældrene vælger stadig 10. kl. til i stor stil på trods af disse meldinger. Men problemet er da også, at det er en meget kortsigtet og også økonomisk rigtig ufornuftig løsning. Et år på en efterskole i 10. kl. er godt for rigtig mange. Det bidraget til, at flere starter på en ungdomsuddannelse, og flere gennemfører den. Det er statistisk dokumenteret mange gange. Der er simpelthen et væsentligt lavere frafald på disse uddannelser blandt elever, der har haft et år på en efterskole. Ligeledes får de højere karakterer og gennemfører deres videregående uddannelse hurtigere. Jeg tænker, at hele frafaldsproblematikken på ungdomsuddannelserne egentlig er det af de største udfordringer, vi står over for. Men som det ses af det ovenstående, er det vigtigt at holde fast i dette: Efterskolerne er således ikke en del af problemet men snarere en meget vigtig brik i løsningen. Den dannelse, der foregår på en efterskole er ligeledes væsentligt i forhold til specifikke kompetencer, der også efterspørges i dansk erhvervslig: Eleverne bliver socialt robuste og får en større staying power i forhold til egne mål og det at gennemføre forskellige ting. Og det er vigtigt, at det foregår sammen med en hel masse andre unge mennesker, der netop ikke ligner en selv. På Hald Ege har vi en mangfoldighed af elever. Nogle er bogligt helt klar til en gymnasial uddannelse, nogle går i vores inklusionstilbud for at opnå en så god 9. kl.-prøve som overhovedet muligt, nogle vil først og fremmest udvikle deres fodboldspil, andre går benhårdt efter at være filminstruktør. Det er den livsbekræftende forskellighed, der er klangbunden og fundamentet for hele dannelsesprojektet på vores skole. Og den, der sammen med LO Viborg repræsentantskabsmøde 19

20 undervisningen, værdierne og relationerne til både kammerater og lærere gør, at efterskolernes 10. kl også er en rigtig god forretning for Danmark. Det kan betale sig, kan det. Og det arbejder vi videre med på Hald Ege Fri- & Efterskole - også til næste år. Læs mere: Tak til alle gode venner af huset, der støttede os i løbet af Aktivitetskalender 2013 Januar Nytårskur Projektstyregruppemøde (Udfaldstruet) Daglig ledelsesmøde Møde m. Jobcenter: Det fremadrettede samarbejde Følgegruppemøde (Udfaldstruet) Konference Viborg kommune: Job i Viborg og akutindsatsen Sygedagpengeforum Forretningsudvalgsmøde Formøde HovedMed Følgegruppe Frikommune. Februar Byggeboomnetværk Arbejdsgruppemøde Produktionsskole Følgegruppemøde (projekt) VEU centerrådsmøde Møde: Samarbejdsaftale med Jobcenter Viborg (JCV) LBR formøde Forretningsudvalgsmøde Retshjælpsrådgivning EU møde Marts Formøde HovedMed Forretningsudvalgsmøde og Repræsentantskabsmøde Projektstyregruppemøde Arbejdsmarkedspolitisk konference LO Midt Daglig ledelsesmøde Bestyrelsesmøde VUC Følgegruppemøde (projekt) Arbejdsgruppemøde Produktionsskole April Møde jobrotation Daglig ledelsesmøde Møde S, SF og Karin Gaardsted Samarbejdsmøde Work4You Retshjælpsrådgivning LO Viborg repræsentantskabsmøde 20

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013 ISSN 2246-171X 2013 Analyserapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I 2015...2 TO OVERLIGGERE FOR INDSATSEN I 2015...2 DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL I 2015...2 MINISTERENS

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats

EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats KONTRAKT 2014-16 Indhold Forord 03 Beskæftigelsesministerens mål 04 1 Flere unge skal have en uddaelse 04 Regionale udfordringer 04 Regionale fokusområder 04 Anbefalinger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Beskæftigelseskonference d. 30. april 2012

Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Beskæftigelseskonference d. 30. april 2012 Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Beskæftigelseskonference d. 30. april 2012 Program 10.00 10.15 Velkomst Thorkild Jacobsen, formand for RBR 10.15 10.35 Udfordringer på det syddanske arbejdsmarked

Læs mere

LO Viborgs repræsentantskabsmøde 7. marts 2013

LO Viborgs repræsentantskabsmøde 7. marts 2013 LO Viborgs repræsentantskabsmøde 7. marts 2013 Beretning 2012 Indhold LO Viborgs skriftlige beretning v/ formand Stanley B. Mortensen... 3 Regionalt Beskæftigelsesråd (RBR) v/ Gert Boller... 6 Arbejdet

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere