LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014"

Transkript

1 LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 Beretning 2013

2 Indhold LO Viborgs skriftlige beretning... 3 Byråds-og regionsrådsvalg... 4 Viborgegnens Erhvervsråd... 5 LO/FTF projektet: Udfaldstruede... 6 Lokalt Beskæftigelsesråd - LBR... 8 Det Regionale Beskæftigelsesråd RBR... 9 Medieskolen Jobrotation Viborg ungdomsskole Uddannelsespolitiske aktiviteter Produktionsskolen maj Hald Ege Efterskole Aktivitetskalender LO Viborg repræsentantskabsmøde 2

3 LO Viborgs skriftlige beretning v/ formand Stanley B. Mortensen Reformer Der er i regeringens første par år gennemført flere reformer på velfærdmæssige vitale områder end i mands minde. Forkortelsen af dagpengeperioden, reform af førtidspension, fleksjob, SU, kontanthjælp, sygedagpenge og en gennemgribende reform af hele arbejdsmarkedsområdet er på vej i det nye år. Nedsat ydelse Positive elementer i reformerne overskygges af drastiske nedsættelser af de ydelser, der udgør eksistensgrundlaget for folk, der på grund af arbejdsløshed eller sygdom ikke kan opretholde en normal arbejdsindtægt. Ydelserne er typisk reduceret fra dagpengeniveau på ca kr. pr. måned før skat til ca kr. (nogle tilfælde til 0 kr. før skat ). Stigende utryghed. Utrygheden stiger Det er i den sammenhæng det skal ses, at utrygheden i det danske samfund for 9. år i træk har været stigende (Trygfondens rapport). Økonomisk og jobmæssig usikkerhed har indhentet utrygheden ved kriminalitet, der hidtil har domineret. Det skyldes isoleret set næppe selve krisen, men snarere forkortelsen af dagpengeperioden og de øvrige mange reformer. Utrygheden findes især i bunden hos dem, der i forvejen har mindst. Inflationen er lav Reallønnen stiger Lav inflation og lav lønstigning. Lønudviklingen indenfor de private områder faldt fra 1,4 % ved udgangen af 2012 til 1,2 % ved udgangen af Indenfor de offentlige områder, har lønudviklingen været lidt lavere. Til gengæld ser inflationen for 2013 ud til at lande på kun 0,7 %, hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2012 hvor den var ca. 2½ %. Så for første gang i adskillige år har der for folk i beskæftigelse været tale om en stigning i reallønnen. Det er der naturligvis grund til at glæde sig over. Helt anderledes ser det ud for de mange kollegaer, der er på understøttelse, eller som har mistet retten til understøttelse eller faldet for begrænsningerne i sygedagpengene for dem har der ikke været tale om forbedring af reallønnen. Beskæftigelsen. Lokal ledighed under landsgennemsnittet Beskæftigelsen i Viborg Kommune har gennem hele det forløbne år ligget ca. 1 % lavere end landsledigheden ved årets udgang var den kendte ledighedsprocent på 4,2 mod 5,4 på landsplan. LO Viborg repræsentantskabsmøde 3

4 I tal var det 1795 tilmeldte forsikrede ledige og 542 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Omskoling og efteruddannelse Der er en overvægt at kortuddannede og ufaglærte i Viborg kommune, og det kræver en særlig indsats med omskoling og uddannelse af denne gruppe. Der er ikke sikre tilgængelige tal på hvor mange borgere, der har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge, men fra januar til august mistede 345 borgere retten til dagpenge heraf overgik 69 (ca. 20 %) til selvforsørgelse det vil sige hverken ydelse eller lønindkomst. Byråds-og regionsrådsvalg v/ Stanley Bach Mortensen Borgerlige styrket ved byrådsvalget Kampen mod social dumping Ved byrådsvalget den 19. november blev det borgerlige flertal styrket. Socialdemokraterne holdt næsten skansen, for første gang lykkedes det for Enhedslisten at opnå valg, mens valget for SF blev en katastrofe med en tilbagegang fra fem til et enkelt mandat. For fagbevægelsen var temaet Kampen mod social dumping, der er særlig aktuelt, da Viborg Kommune i løbet af foråret skal træffe beslutning om en ny udbuds-og indkøbspolitik. I det perspektiv var valget positivt ikke færre end 13 af de nyvalgte byrådsmedlemmer har tilkendegivet at ville støtte op om kampen mod social dumping. Heriblandt borgmesteren og samtlige gruppeformænd med undtagelse af formand for Venstres gruppe. Det giver anledning til optimisme ved de forestående LO Viborg repræsentantskabsmøde 4

5 drøftelser. Uforsonlig borgerlig linje i Regionsrådet Centrum-venstre flertal Regionsrådsvalget Forud for valget til regionsrådet var der kørt en hård og uforsonlig kamp mellem på den ene side S, SF, EL og De Radikale med regionsrådsformand Bent Hansen i spidsen og på den anden side V, K og Dansk Folkeparti. Linjerne var trukket skarpt op og centrum-venstre med Bent Hansen i spidsen opnåede flertal i det nye regionsråd. Bent Hansen taler ved LO s nytårskur Personlig triumf for Bent Hansen For Bent Hansen blev der tale om en personlig triumf med mere end personlige stemmer. Det lover godt for den politiske linje mod social dumping, som Region Midtjylland har stået som talsmand for. Viborgegnens Erhvervsråd v/ Stanley Bach Mortensen Erhvervslivets udvikling skal styrkes Sektionen er repræsenteret i bestyrelsen ved formanden og i Repræsentantskabet tillige med Karsten Christiansen, HK. Rådet har til formål i samarbejde med Viborg Kommune at fremme og styrke erhvervslivets udvikling i Viborg herunder at tilbyde problemafklaring til bestående virksomheder og yde støtte til etablering af nye virksomheder og iværksættere. Næsten 700 virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner er LO Viborg repræsentantskabsmøde 5

6 Flyttet sammen på Skottenborg Eksportklynger medlemmer af Viborgegnens Erhvervsråd, der er en landets største af sin slags. Efter en lang proces er Viborg Handel, Viborg Idrætsråd, Viborg Innovation Fond og nu Turistrådet flyttet sammen med Viborgegnens Erhvervsråd i kontorerne på Skottenborg. Der er etableret eksportklynger indenfor Landbrug, auto og byggeri og der arbejdes med etablering af et korps af erhvervsambassadører. De eksisterende netværk af erhvervsledere er blevet udvidet. Awardshowet med kåring af årets virksomhed og erhvervsleder samlede mere end 500 deltagere. LO/FTF projektet: Udfaldstruede V Elsemarie Trøst Skal tage hånd om de ledige Useriøse angreb Seriøst samarbejde LO/FTF projektet der blev afsluttet november 2013, havde til hensigt på flere fronter at afbøde de værste konsekvenser af den nye dagpengereform, og tage hånd om de ledige, der stod til at miste dagpengene, gennem bl.a. netværkstilbud, individuel vejledning, hjemmeside til profilering og synlighed blandt vore samarbejdspartnere mhp. at undgå stigmatisering. Dovne Robert satte jo en lavine i gang af useriøse angreb af ledige der ikke havde andre problemer end ledighed i en kontekst af mange mistede arbejdspladser i krisens slipstrøm. Der blev arbejdet hårdt på en udvikling af det nødvendige koordinerede arbejde mellem aktørerne på området. LO Viborg repræsentantskabsmøde 6

7 Konklusioner og anbefalinger Succes for deltagerne Jobformidlingen vanskelig Projektets sociale netværk var en succes for de deltagende dels i forhold til at holde fokus på at netværke, udveksle erfaringer og jobsøgning. Dog kunne det ønskes, at vi havde set langt flere, da bruttogruppen var stor. Den egentlige jobformidling til ordinært arbejde var selvsagt vanskelig. Der blev ikke udvist det store sociale eller samfundsmæssige ansvar i opgaveløsningen fra arbejdsgivernes side. Der blev opslået akutjobs men kun et fåtal matchede de lediges kompetencer. (Seneste status viser at kun 350 stillinger ud af blev besat ad denne vej.) Viborg kommune viste heller ikke megen politisk vilje til at iværksætte særlige tiltag. På baggrund af søgemønster og tro på egen fremtid havde mange ledige mistet troen på, at de igen kom på arbejdsmarkedet. Den lange genoptjeningspligt udgjorde en barriere i forhold til at søge deltidsjobs eller vikariater. Rimelig god effekt Fokus på uddannelses-vejledning Det intensiverede samarbejde mellem jobcenteret, Work4You, erhvervsråd, VEU-center og A-kasser har haft en rimelig god effekt. ArbejdskraftViborg.dk (projektets jobsøgningshjemmeside) blev godt modtaget som rekrutteringsredskab af arbejdsgiverne men er nu ikke aktiv mere, da ingen ville/kunne overtage hjemmesiden. Det er vigtigt at der rettes et særligt fokus på uddannelsesvejledning primært for ufaglærte. Jobformidling må tilbage som et kerneområde i jobcentrene så der fremadrettet bliver sammenhæng mellem arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik. Jobnet kan ikke erstatte formidling! Det er vigtigt at der ikke mistes fokus på problematikkerne. I 2014 forventes endnu ca. 300 at miste deres dagpenge i Viborg kommune. LO Viborg repræsentantskabsmøde 7

8 Deltagere fra projektet Lokalt Beskæftigelsesråd - LBR v/ Rune Kristensen Mange projekter Oprydningstid Nytteindsatsen LBR i Viborg har satset på projekter, der har sat skub i Jobrotation, undersøgelse af Unges valg og valgkompetencer (Oxford Research), LO og FTF projekt for de udfaldstruede. Herudover har fokus været på arbejdet med en lang række af reformer indenfor det kommunale beskæftigelses- og kontanthjælpssystem. Det er på mange områder opbrydningstid for LBR arbejdet. Fokus på projekter afløses af fokus på indhold i beskæftigelsesindsatsen. Dvs. arbejdet med implementering af de mange reformer, som Regeringen har annonceret og som nu er begyndt at blive omsat til lovgivning. Det drejer sig om indholdsviften/tilbud/forløb til de ledige, sygemeldte, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere, seniorjobbere etc. Det udfordrer de valgte i LBR Viborg. Det blev tydeligt i forbindelse med implementering af nytteindsatsen, hvor LO fremover skal være mere markant. Erfaringen herfra kan eksempelvis være, at der skal skabes en tættere kontant til LO s forretningsudvalg, når større politikområder skal implementeres i LBR. LO Viborg repræsentantskabsmøde 8

9 Fokus på dem, der mister dagspengeretten Fald i ledigheden Samarbejdsaftalen mellem a-kasser og Jobcentret Frikommuneforsøg Ledighedstal 2013 startede med et politisk fokus fra fagbevægelsen på de mange ledige, der var i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. I Viborg Kommune var målgruppen (de udfaldstruede) i maj måned 2013 opgjort til 763 ledige, der var i risiko for at miste deres forsørgelse. I april måned var der registreret, at 183 ledige havde mistet deres forsørgelse. Det tal er forsat med at stige, men uden at LBR har fået en opgørelse over det samlede antal, der har mistet deres forsørgelse i Den sæsonkorrigerede ledighed har været faldende i 2013 fra 4.9 % i januar måned til 4.4 % i november måned. Faldet skyldes dels overgang fra dagpenge til kontanthjælp, efterløn, sygedagpenge eller ingen forsørgelse! Samarbejdsaftalen mellem A-kasser (LO og FTF) og jobcentret blev revideret i Det resulterede i en aftale om etablering af fleksjob. Samarbejdsmøderne mellem A-kasser og Jobcenteret er ligeledes i 2013 blevet sat i system og dialogen er konstruktiv. Frikommuneforsøget blev udvidet i 2013 med flere frihedsgrader. Særligt i forbindelse med etablering af længere praktikker. Det står dog stadig uklart i hvor stor et omfang Viborg Kommune vil gøre brug af alle frihedsgraderne. Ledighedstal for Viborg i november 2013 Bruttoledigheden fordelt på køn i Viborg Antal fuldtidsledige 2013M M M M11 Mænd Kvinder I alt Ledighedsprocent Mænd 5,4% 4,5% 3,5% 3,7% Kvinder 5,2% 4,6% 4,6% 4,7% I alt 5,3% 4,6% 4,0% 4,2% Sæsonkorrigeret ledighed Antal bruttoledige I procent af arb.styrken 4,9% 4,7% 4,4% 4,4% Det Regionale Beskæftigelsesråd RBR v/ Else Søjmark Medlemmer af RBR LO har udpeget flg. medlemmer og suppleanter til RBR for perioden : Medlemmer: Ole Jepsen 3FMidtjylland (næstformand/udtrådt pr. 1. januar 2014 pga. valg til regionsrådet), Karin Østerby HK MidtVest, Ib Ø. Poulsen 3F Holstebro, Jørgen Hansen Dansk Metal Randers, Gert Erik Boller FOA Viborg LO Viborg repræsentantskabsmøde 9

10 Suppleanter: Dorthe Hindborg TL Østjylland, Helge Albertsen Dansk Metal Ringkøbing-Skjern, Steen Hartman Nielsen NNF Midt Vestjylland, Lars Ørgård Rasmussen Dansk Metal Grenaa. DA v/ John Hermansen har formandspladsen i nuværende periode Generelt Fokusområder Analyserapport Anbefalinger til ministeren Styrk virksomheds-kontakten Formidling af job Fokus på kompetenceafklaring De fire mål 2013 har været præget af bl.a. fokus på akutindsatsen, ungeindsatsen, fokus på jobrotation, som er kommet godt i gang også ift. det private, virksomhedskontakten, kampagner ift. Bl.a. voksenlærlinge, implementering af førtids- og flexjobreform med mere. Analyserapport 2014 Rådet skal hvert år udarbejde en analyserapport, der beskriver resultater og effekter af jobcentrenes beskæftigelsesindsats i indeværende år og de udfordringer og problemstillinger, der bør sættes fokus på det kommende år. Rådet skal i rapporten komme med anbefalinger til beskæftigelsesministeren om de beskæftigelsespolitiske mål i Analyserapporten skal danne grundlaget for Rådets kontrakt for 2015 og jobcentrenes beskæftigelsesplaner for 2015 En ny begyndelse en fælles indsats er overskriften for de midtjyske synspunkter og ønsker til den fremtidige beskæftigelsesindsats - og baggrund for rådets anbefalinger til ministeren. Det handler om at droppe det, der ikke virker og bruge det vi ved, der virker. Anbefalingerne har derfor fokus på at styrke virksomhedskontakten og opkvalificere arbejdsstyrken med fokus på job. Og at det fordrer en fælles indsats med et bredt og styrket samspil mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken både lokalt, regionalt og nationalt. Jobcentrenes dialog med virksomhederne skal styrkes, de skal kende virksomhedernes behov for kompetencer og arbejdskraft bedre. Formidling af ordinære job skal styrkes og jobåbninger skal være synlige. Beskæftigelsesindsatsen skal koncentreres om dem som har brug for støtte for at komme i uddannelse og job. Fokus på bl.a. kompetenceafklaring samt koordinering af samtaleforløb mellem jobcentret og a-kassen. Og ikke mindst vejledning frem for refusioner og kontrol! Udfordringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen og førtidspensions- og fleksjobreformen skal løses i tæt samarbejde mellem alle de beskæftigelsespolitiske aktører. Ministerens fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 anbefales videreført i 2014 Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland har anbefalet det LO Viborg repræsentantskabsmøde 10

11 To overliggere Behov i fremtiden Voksenlærlinge nationale Beskæftigelsesråd at anbefale ministeren, at de fire ministermål i 2014 videreføres i Rådet anbefaler dog, at mål 2 sætter fokus på at nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse, i stedet for at nedbringe tilgangen til førtidspension. Rådet pointerer samtidig, at indsatsen skal ses som en helhed også på tværs af målene. 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Lønmodtagergruppen ønsker mere fokus på de nyuddannede og fokus på målinger der, der viser hvor mange unge der kommer i uddannelse. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes ledige skal hurtigt i job. Jobcentrene skal nedbringe antallet af langtidsledige. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Rådet har besluttet to overliggere for de fire beskæftigelsespolitiske mål i 2015 Virksomhederne kan kun skabe nye arbejdspladser, hvis arbejdsstyrken har de kvalifikationer, der er brug for. Det stiller krav om en målrettet og offensiv beskæftigelsespolitik, der fungerer i samspil med erhvervs-og uddannelsespolitikken. Rådet har derfor valgt at arbejde med to overliggere for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2015: Arbejdsstyrken skal opkvalificeres. Samarbejdet på tværs af politikområder skal styrkes. Fokus på Fremtidens kompetencebehov Der er de kommende år behov for flere faglærte. Rådet prioriterer derfor, at skabe overblik og synlighed omkring hvilke kompetencer, der er behov for erhvervsuddannelsesområdet. Derfor har rådet søsat Et godt redskab, som fortjener stor synlighed. Landsdækkende voksenlærlingekampagne Kampagnen startede 4. juni 2012 og sluttede med udgangen af Resultatet har været godt. Kampagnen måltal var 805. Slutresultatet blev 1026 fordelt på: 3F 502 (mål:400), HK: 306 (mål: 275), Dansk Metal: 52 (mål:50), AK-Samvirke: 162 (mål:50) og Dana: 4 (mål:6). Midtjylland tegnende sig for 213 (mål: 177). Samarbejde med Vækstforum Styrket samarbejde mellem Rådet og Vækstforum I regeringens partnerskabsaftale med Vækstforum fremhæves Rådets samarbejde med Vækstforum på Bygge- og anlægsområdet. I aftalen er der desuden fokus på at styrke LO Viborg repræsentantskabsmøde 11

12 Beskæftigelsesplaner parternes samarbejde og den virksomhedsrettede indsats og understøtte udviklingen af kompetent, dansk arbejdskraft for dermed at fremme dansk beskæftigelse ved etableringen af større anlægsprojekter. Og der er fokus på styrket koordination og samarbejde om det virksomhedsopsøgende arbejde. Kommunernes beskæftigelsesplaner Kommunerne har indsendt deres beskæftigelsesplan for 2014 til Rådet til orientering inden den 31. oktober Kommunerne skal offentliggøre planen senest den 31. januar Samlede Uddannelser Nye medlemmer Af bestyrelsen Medieskolen v/ Brian Poulsen Jensen Der har i 2013 været indkaldt til 3 bestyrelsesmøder. Skolen har i året samlet uddannelserne som skolen udbyder i lokaler nær hovedskolen på Skaldehøjvej. Der er indgået lejeaftale så Webberiet kan få bedre lokaler. Der er kommet 2 nye bestyrelsesmedlemmer en udpeget af Dansk Metal og en udpeget af Dansk Fotografisk Forening. Skolen har været udsat for 2 indbrud, og har derfor måtte bruge penge på øget sikring af lokaler med PC og fotoudstyr. LO Viborg repræsentantskabsmøde 12

13 Jobrotation v/ Elsemarie Trøst Koordination af jobrotation KUBE projektet Offentlige og private forløb Mangel på faglærte Der har i nogle år været ekstra tilskud fra LBR for at understøtte jobrotationsaktiviteter i kommunen. I første omgang var det VEUcenteret, der fik den koordinerende rolle, men i 2013 overgik rollen som tovholder til Jobcenter Viborg. Styregruppen bestod af repræsentanter fra erhvervskontoret, DI, VEU, 3F, LO og jobcenterrepræsentanter (JCV). Der er udpeget 3 virksomhedskonsulenter fra JCV til den direkte indsats. Den styrkede virksomhedsservice indebærer hjælp til papir bøvlet. Den 1. august blev KUBE projektet sat i gang mhp. at sikre videndeling og samarbejde på tværs af erhvervskontor, uddannelsesinstitutioner og jobcenter til gavn for virksomhederne. Desuden er der internt i kommunen etableret et tværgående samarbejde med særligt fokus på jobrotation. De volumenmæssige største projekter har været for de offentlige ansatte, mens de private (ca. 50 forløb) har omfattet forholdsvis få personer (mange enkeltmandsforløb). Den var der 69 forløb i gang omfattende 101 vikarer og 197 medarbejdere. Der har været forløb, der ikke kunne gennemføres, da der ikke kunne findes vikarer. Det var en efterspørgsel på faglærte med kompetencer, der ikke fandtes blandt gruppen af ledige. Ifølge JCV er samarbejdet mellem jobcentrene styrket især mellem Viborg, Skive, Århus og Silkeborg. Opsamling Mangel på kompetencer eller mangel Der kunne bl.a. ønskes en større volumen, med et større fokus på de private virksomheder der, i flg. DI konsulenten, efterspørger kompetent arbejdskraft. Vi savner så bare konkrete henvendelser. LO Viborg repræsentantskabsmøde 13

14 på henvendelser Det kunne ønskes at der også er større fokus på opkvalificering af de ledige, da rotation både er et arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk redskab. Fremadrettet er der forventning om at KUBE projektet vil videreføre arbejdet og koordinering mellem de relevante parter. Her kunne det også ønskes, at organisationerne kunne spille en mere direkte rolle med udgangspunkt i de ledige medlemmer. Viborg ungdomsskole v/ Anne- Mette Olsen Skolereformen Skolereformen fik naturligvis også indflydelse på hverdagen på ungdomsskolen. Der er rigtig meget god energi i skolereformen, idet den giver mulighed for at gennemtænke og drøfte skolens mål og pædagogiske praksis. Samtidig skal en ny arbejdstidstænkning implementeres, hvor lærerne skal være på skolen i fuld arbejdstid, hvilket har affødt et behov for indretning nye lærerarbejdspladser til forberedelse, der ikke længere kan foregår hjemmefra. Der er fundet plads til en arbejdsplads med IT opkobling til hver enkelt lærer på skolen. Lærerlockouten 350 elever Musicalsatsning Mangfoldighed i tilbud Udsmykning af skolen Lærerlockout en berørte også ungdomsskolen, idet kun 3 af 33 lærere var på arbejde. Det gav så efterfølgende nogle udfordringer for dels skemalæggeren og dels lærerne, da der skulle hentes en ekstra måneds undervisning hen over maj og juni måned for at sikre at kravet om minimumstimetal blev overholdt. Igen i år er der rigtig mange elever, der benytter ungdomsskolens tilbud i dagtimerne går der godt 350 unge fordelt på 10. klasse (225), Erhvervs Grunduddannelsen (60), specialklasser (48) og to-sprogs undervisning (21). Ungdomsskolen lavede igen en stor musicalsatsning med "Our House", der spillede 16 forestillinger på Viborg Teater. Der kom pænt mange tilskuere, men dog ikke nok til at forhindre et mindre underskud. Det har dog ikke afskrækket ungdomsskolen i at lave en ny forestilling i foråret 2015 Der er meget stor mangfoldighed i ungdomsskolens tilbud i fritidsafdelingen. Der er udbudt 100 forskellige fag/aktiviteter og flere af dem gennemføres mere end en gang, således at der hen over vinteren afvikles 230 hold med ca holdelever. Mangfoldigheden spænder fra lektiecafe, selvtillidskurser, kurser for overvægtige, kreative fag, skolefag, motorfag, knallertkørekort, førstehjælp og til talentklasser for mediefag, musical og særligt kloge unge. Inspireret og undervist af Sergei Sviatchenko har eleverne selv sørget for udsmykning af en stor væg på skolen. Sergei underviste i forskellige kolageteknikker og efterfølgende lavede elever egne produktioner, som så blev sat sammen til et LO Viborg repræsentantskabsmøde 14

15 Ny produktionsskole kunstværk af Sergei - giver et ungdommeligt image på skolen. Et kommunalt produktionsskolesamarbejde er i gang og med en forventning om en produktionskole i Viborg pr. 1. jan Om det får indflydelse på nogle af Ungdomsskolens aktiviteter er endnu uvist. Umiddelbart inden skolestart 2013/14 blev et nyt Logo præsenteret for lærere og bestyrelsesmedlemmer. Det signalerer en ungdommelig og aktiv institution og en sammenhæng mellem alle de enheder, som ungdomsskolen består af. Uddannelsespolitiske aktiviteter v/ Elsemarie Trøst VUC Skive-Viborg Velfungerende skole Udbygning og Ombudgettering Studieforberedende forløb Kompetenceafklaring Tre temadage VUC Skive-Viborg oprettede i 2013 HF2 den toårige HF med 4 hold. Det er en velfungerende skole med en rigtig god økonomi. Net kursisterne vokser også i antal. Arbejdsløsheden og uddannelseskravet til de unge giver skolen nye udfordringer på det pædagogiske plan, og de håndteres rigtig godt. Væksten i aktiviteter og kravene til funktionelle og gode undervisningsfaciliteter satte i starten af året en proces i gang med arkitektfirmaet Quattro på skolen i Viborg. Alle medarbejdergrupper og kursister har været involveret, og har deltaget yderst konstruktivt i arbejdet. Desværre viste det sig, at prisen for om- og tilbygningen kostede næsten 50 % mere end det estimerede. Dette har så kostet mange timer for at få tilpasset projektet til midlerne for at lave et nyt udbud af det tilrettede projekt. Kontanthjælpsreformen skaber et nyt samarbejde med kommunerne bl.a. i form af studieforberedende forløb i Byggeboomnetværket Byggeboomnetværket fortsatte også i Der arbejdes bl.a. med uddannelsesaktiviteter og forsøg på at afdække kompetencebehovene mhp. at motivere ledige til gennem uddannelse at skifte branche. Der er meget fokus på praktikpladssituationen og der kan konstateres mangel på VVSére og elektrikere og struktøruddannelsen mangler elever. Der arbejdes med uddannelsespakker, der integrerer individuel kompetence afklaring (IKV). Herning erhvervsråd har gennemført 3 temadage med socialdumpning på dagsorden: Tema 1: Undgå social dumpning Tema 2: Skat og Tema 3: arbejdstilsynet. En rigtig god idé som de andre områder med fordel kunne LO Viborg repræsentantskabsmøde 15

16 kopiere. Netværket er en god platform for informationsudvekling men der mangler deltagelse fra erhvervslivet. Der vil der bliver arbejdet på fremadrettet at få ar Konference Åbent Hus TR-møde Uddannelsesmesse Mere markedsføring Uddannelsesugen uge 25. Som en del af de aktiviteter der blev igangsat i forbindelse med Arbejde i Viborg en udløber af konferencen omhandlende den stærkt stigende ledighed, akutpakker mv. - blev det besluttet at lave en uddannelsesuge. Der blev arrangeret Åbent Hus arrangementer på uddannelsesinstitutionerne, møde for virksomhedsrepræsentanter, orienteringsmøder for kommunens medarbejdere, uddannelsesmesse og temamøde for tillidsrepræsentanter. Mødet for tillidsrepræsentanter planlagde LO Viborg og havde temaet Jobrotation, og der deltog rigtig mange tillidsrepræsentanter. I uddannelsesmessen på Hjultorvet deltog VUC, Social og Sundhedsskolen, Mercantec, VIA, Erhvervsrådet, DI og Jobcenteret. LO deltog med projekt Udfaldstruet. Hele dagen blev rigtig fint dækket af Radio Viborg, der introducerede og interviewede repræsentanter fra standene. Planlægningen af ugen var meget udfordret på alt for lidt tid, og der havde været behov for større markedsføring af aktiviteterne på forhånd, så anbefalingen er hvis vi kan skaffe midler til en gentagelse af uddannelsesugen i at få startet tidligt på året. Stadig bedre samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner Gerne flere aktiviteter VEU center MidtØst VEU center MidtØst er stadig i god udvikling og tilsyneladende bliver samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne bedre og bedre. Der er nu ansat en ny centerleder denne gang uden at være en delestilling med Mercantec. Det er et godt signal, men sekretariatet er desværre reduceret. Kompetenceafklarings aktiviteterne er desværre ikke så mange som ønsket set i lyset af de mange ledige, der burde tilbydes real- eller individuel afklaring. Dette kunne evt. afhjælpes gennem et tættere samarbejde med områdets jobcentre. Vejledningen for ledige forventes at blive styrket, og der er projekter i gang med dette fokus. Produktionsskolen v/ Elsemarie Trøst Arbejdsgruppe nedsat Viborg byråd godkendte i efteråret 2012 at yde grundtilskud til en kommende produktionsskole. Der blev så i februar 2013 nedsat LO Viborg repræsentantskabsmøde 16

17 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra LOF, Minibo, Mercantec, Viborg Ungdomsråd, VER, handicaporganisationerne og LO Viborg. Anbefalinger fremsendt til politikerne Specialviden inddraget Forslag til bestyrelsessammensætnin g Skolens start ultimo 2014? Der blev udarbejdet forslag til værdigrundlag, vedtægter og budgetoverslag som fremsendes til politisk behandling som anbefalinger. Anbefalingerne skal ses som supplement til den lovgivning, der regulerer etablering og drift af en produktionsskole. Arbejdsgruppen har i forløbet rådført sig med en række aktører på ungeområdet mhp. at afdække målgruppen, samarbejdsflader med eksisterende tilbud, relevante fag/værkstedstilbud mv. Der foreligger også et forslag til den fysiske placering. Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende organisationer er repræsenteret i produktionsskolens bestyrelse: 2 Arbejdstagere 2 Arbejdsgivere 2 erhvervsuddannelsesinstitutioner Byråd (politisk formand Beskæftigelsesudvalget) Medarbejderrepræsentant Viborg Kommune (repræsentation fra Børn & Unge f.eks. rådgiver fra ungeteamet eller pædagog fra ungeområdet) Deltagernes Råd v/elev (tilforordnet) Det forventes at det konkrete arbejde med etablering af produktionsskolen igangsættes ultimo der skal ansættes en forstander og sammensættes en bestyrelse. 1.maj v/ Brian Poulsen Jensen Godt vejr og mange deltagere Flot indmarch I forbindelse med forberedelserne af 1. maj blev der afholdt 3 møder hvor der var deltagere fra fagene og partierne. På 1. Maj var vejret endnu engang med os, og rigtig mange deltog i fejring af dagen. Opstilling og klargøring forløb som planlagt og i et godt fællesskab. Der var stor deltagelse i optoget gennem byen, og en flot indmarch til festpladsen gennem den opstillede flagallé. LO Viborg repræsentantskabsmøde 17

18 1.maj talere Der var taler af: Per Møller Jensen, S Kaj O. Andersen, SF Rune Stahl, EL Majbrit Berlau, FTF Simon Tøgern, HK/LO Gordon Ørskov, DLF Som optakt til festlighederne spillede ungdomsbandet S.N.A.I.T.C.H. Underholdningen efter talerne stod Musix endnu en gang for, der var en god stemning - og gode debatter på pladsen. Der var efterfølgende evaluering, hvor de ting vi kan gøre bedre blev drøftet, så vi kan lave det bedre i Der blev også afholdt 1. maj arrangement i Bjerringbro, dette blev afholdt som morgenmøde med lokale talere. Hald Ege Efterskole v/ Poul B. Andersen. Skole med succes Hald Ege Fri- & Efterskole har det stadig godt og er heldige med at have fat i noget, der tiltrækker unge mennesker. Vi er fyldt i god tid til hvert skoleår ca. 1 år i forvejen og for nogle linjers vedkommende 2 år. Godt i en tid, hvor konkurrencen bliver hårdere, og hvor efterskolerne generelt for første gang i mange, mange år oplevede et reelt fald i elevtallet. Og skoler, der lukker. LO Viborg repræsentantskabsmøde 18

19 Friskolen Konsolideret Udfordringer 10. klasse Et godt skoleår Gode kompetencer Mangfoldighed Ligeledes er friskolen ved at konsolidere sig med stort set fyldte klasser og god søgning til skolen. Fra august 2014 har den det ønskede volumen på 140 elever, og får nu de små klasser med begyndende med 20 elever i en 0./1. klasse. Spændende med små børn på skolen. Udfordringer er der dog mange af sådan skal det være, og vi skal som fri skole ikke klynke og i den grad også være med, når besparelser skønnes nødvendige af en ansvarlig regering. Folkeskolen trænger til et løft det bør vi alle bifalde, og det bakker vi også op om på fri- og efterskolen. Men der blev igen i 2013 helt uforståeligt raslet med sablerne omkring 10. klasse. Denne gang var KL og DA sendt i byen sammen for at påpege, at 10. kl. burde være forbeholdt de ikkeuddannelses-parate altså elever med særlige behov - med store besparelser for staten til følge. Vi har hørt det mange gange før f.eks. fra den borgerlige regering - at 10. kl. ikke bør være for alle, men kun for dem med særlige behov. Regeringen tog hurtigt afstand fra forslaget, og forældrene vælger stadig 10. kl. til i stor stil på trods af disse meldinger. Men problemet er da også, at det er en meget kortsigtet og også økonomisk rigtig ufornuftig løsning. Et år på en efterskole i 10. kl. er godt for rigtig mange. Det bidraget til, at flere starter på en ungdomsuddannelse, og flere gennemfører den. Det er statistisk dokumenteret mange gange. Der er simpelthen et væsentligt lavere frafald på disse uddannelser blandt elever, der har haft et år på en efterskole. Ligeledes får de højere karakterer og gennemfører deres videregående uddannelse hurtigere. Jeg tænker, at hele frafaldsproblematikken på ungdomsuddannelserne egentlig er det af de største udfordringer, vi står over for. Men som det ses af det ovenstående, er det vigtigt at holde fast i dette: Efterskolerne er således ikke en del af problemet men snarere en meget vigtig brik i løsningen. Den dannelse, der foregår på en efterskole er ligeledes væsentligt i forhold til specifikke kompetencer, der også efterspørges i dansk erhvervslig: Eleverne bliver socialt robuste og får en større staying power i forhold til egne mål og det at gennemføre forskellige ting. Og det er vigtigt, at det foregår sammen med en hel masse andre unge mennesker, der netop ikke ligner en selv. På Hald Ege har vi en mangfoldighed af elever. Nogle er bogligt helt klar til en gymnasial uddannelse, nogle går i vores inklusionstilbud for at opnå en så god 9. kl.-prøve som overhovedet muligt, nogle vil først og fremmest udvikle deres fodboldspil, andre går benhårdt efter at være filminstruktør. Det er den livsbekræftende forskellighed, der er klangbunden og fundamentet for hele dannelsesprojektet på vores skole. Og den, der sammen med LO Viborg repræsentantskabsmøde 19

20 undervisningen, værdierne og relationerne til både kammerater og lærere gør, at efterskolernes 10. kl også er en rigtig god forretning for Danmark. Det kan betale sig, kan det. Og det arbejder vi videre med på Hald Ege Fri- & Efterskole - også til næste år. Læs mere: Tak til alle gode venner af huset, der støttede os i løbet af Aktivitetskalender 2013 Januar Nytårskur Projektstyregruppemøde (Udfaldstruet) Daglig ledelsesmøde Møde m. Jobcenter: Det fremadrettede samarbejde Følgegruppemøde (Udfaldstruet) Konference Viborg kommune: Job i Viborg og akutindsatsen Sygedagpengeforum Forretningsudvalgsmøde Formøde HovedMed Følgegruppe Frikommune. Februar Byggeboomnetværk Arbejdsgruppemøde Produktionsskole Følgegruppemøde (projekt) VEU centerrådsmøde Møde: Samarbejdsaftale med Jobcenter Viborg (JCV) LBR formøde Forretningsudvalgsmøde Retshjælpsrådgivning EU møde Marts Formøde HovedMed Forretningsudvalgsmøde og Repræsentantskabsmøde Projektstyregruppemøde Arbejdsmarkedspolitisk konference LO Midt Daglig ledelsesmøde Bestyrelsesmøde VUC Følgegruppemøde (projekt) Arbejdsgruppemøde Produktionsskole April Møde jobrotation Daglig ledelsesmøde Møde S, SF og Karin Gaardsted Samarbejdsmøde Work4You Retshjælpsrådgivning LO Viborg repræsentantskabsmøde 20

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Det fremtidige partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i

Det fremtidige partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i i Prinsens Allé 5 8800 Viborg sn6@viborg.dk Viborg Byråd Prinsens Allé 5 8800 Viborg Det fremtidige partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Forliget mellem regeringen og et flertal i Folketinget om

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20121008 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere