ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD"

Transkript

1 ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015

2 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I mit arbejde som rådmand for magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice er samarbejdet med ÅUF ganske unikt. ÅUF arbejder for at udvikle foreningslivet i Aarhus og er i den grad med til at bane vejen for et godt foreningsliv i Aarhus Kommune. ÅUF formår at samle borgere og brugere på tværs af Aarhus i samarbejdet. ÅUF lytter til den enkelte frivillige og inddrager de frivillige i dialogen om udviklingen af foreningslivet i Aarhus. Samtidig formår ÅUF at opretholde en tæt kontakt til byrådet og en konstruktiv dialog med kommunen. På den måde er ÅUF med til at tilvejebringe en unik mulighed for den enkelte borger til at deltage i dialogen omkring, hvordan de selv får nogle gode oplevelser med fritidsaktiviteter, og en god dialog omkring, hvordan vi sammen kan gøre det endnu bedre. Dét kalder jeg demokrati. Det er vigtigt, at vi står sammen om at fastholde de gode fritidstilbud og muligheder, som findes i Aarhus kommune. Vigtigst af alt er, at vi også udvikler disse tilbud og muligheder og ser det fra et bredere perspektiv. Netop det går ÅUF i spidsen for. Gennem jeres gode ideer og input bidrager I i høj grad til, at forenings- og fritidslivet i Aarhus Kommune konstant er under udvikling. Det vil jeg gerne sige jer en stor tak for. Jeg stolt af at være en del af samarbejdet om at fastholde et godt foreningsliv i Aarhus Kommune og glæder mig til det fortsatte samarbejde. Rabih Azad-Ahmad Rådmand for Kultur og Borgerservice 2

3 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden side 4 Beretninger og foreningshistorier side 6-25 Personvalg side 26 Optagelse af nye medlemmer side 27 Regnskab 2014 side Forslag til arbejdsprogram 2015 side Idegrundlag side Vedtægter for ÅUF side

4 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Velkomst 1.1 Valg af dirigent 1.1 Valg af stemmetællere 2. Optagelse af nye medlemmer 3. Behandling af foreninger i kontingentrestance 4. Formandens beretning 5. Godkendelse af det reviderede regnskab 5.1 Budget til orientering 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Gæstetaler: Anne Dissing Rasmussen, Åben Skole, Børn og Unge 7. Indkomne forslag 8. Fastsættelse af arbejdsprogram 9. Valg af: a. Formand b. Næstformand c. Kasserer d. 1 styrelsesmedlem + 1 personlig suppleant fra hver gruppering e. 1-2 revisorer + 1 revisorsuppleant Præsentation af ÅUFs projekt Foreningerne på skemaet 10. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 11. Eventuelt 4

5 DAGSORDEN 5

6 BERETNINGER FORMANDENS BERETNING Kære medlemmer Børn og unge skal have de bedste muligheder for at vokse op og fritidsaktiviteter hvor de kan udfolde og udvikle sig. I ÅUF s medlemsforeninger er børn og unge engageret i et formål de identificerer sig med, i aktiviteter der giver gode oplevelser og i foreningsfællesskaber, som fremmer demokratisk udvikling og skaber aktive medborgere. Det mener vi alle børn og unge skal have mulighed for. I 2014 har ÅUF udarbejdet en større undersøgelse af børn og unges fritidsliv. Igennem cirka 1600 besvarelser, kortlægger undersøgelsen de århusianske unges fritidsinteresser. Undersøgelsen styrker ÅUF og vores medlemsforeningers argumenter når vi siger, at det har stor værdi for børn og unge at engagere sig i foreningslivet. I forlængelse af reformen af Folkeskolen er der også kommet fokus på at sikre elevernes fortsatte adgang til foreningslivets fritidsaktiviteter både uden for og i skoletiden. ÅUF hører gerne fra foreninger, som oplever udfordringer eller nye muligheder i den sammenhæng. Selv ønsker vi i det kommende år, at samarbejde med jer om at samle erfaringer og udvikle tilbud, hvor I kan indgå i skolen enten i timerne eller i valgfag uden for skoletid i forlængelse af principperne om Åben Skole i reformen. I foråret lagde sekretariatet et stort arbejde i at optimere ÅUF s kommunikationskanaler. Det betød lanceringen af både et nyt nyhedsbrev, hjemmesider, medlemsdatabase og internt styringsredskab for ansatte og Styrelsen. Vi arbejder løbende på at forberede vores kommunikation med jer og på at styrke den interne, så vi skaber større gennemsigtighed og erfaringsopsamling. Til næste år lægger vi op til en drøftelse om ÅUF s eksterne kommunikationsstrategi. 6

7 BERETNINGER I efteråret sagde Henrik Koch, ÅUF s sekretariatsleder igennem syv år, op for at starte i nyt job. Det betød at vi i november kunne byde velkommen til Thea Puggaard Frederiksen, som ny sekretariatsleder. Tak til de mange der kiggede forbi og sagde farvel til Henrik og goddag til Thea, da vi i december holdt reception. Det var overvældende. Også mange tak for den store forståelse, som både I medlemsforeninger, ansatte og samarbejdspartnere har udvist i løbet af sidste halvår, hvor vi i Styrelsen har gjort vores bedste for at leve op til forventninger og forpligtelser. Vi ønsker Henrik alt det bedste fremover. Med Thea i spidsen for den daglige drift af ÅUF er det Styrelsens forventning, at vi kan styrke den position ÅUF har og fortsat skabe gode resultater for vores medlemsforeninger og for Aarhus. I medlemsforeningerne er der som altid stor aktivitet, det kan du læse om i grupperingsberetningerne og i artiklerne her i mappen. Det gælder også for min egen forening, Red Barnet Ungdom, og derfor kan jeg desværre ikke deltage i Årsmødet i år, fordi jeg skal med en delegation under Socialstyrelsen til Japan i udviklingsprogrammet Young Core Leaders in Civil Society Groups. Jeg ønsker jer alle sammen et rigtig godt Årsmøde. På vegne af Styrelsen Cecilie Hansen Formand 7

8 BERETNINGER BERETNING FRA SEKRETARIATET Sekretariatets opgave er at understøtte Styrelsens arbejde og udmøntning af arbejdsprogrammet, samt at servicere og rådgive medlemsforeningerne. I foråret udarbejdede sekretariatet i samspil med styrelsen en kommunikationsstrategi for ÅUF s interne kommunikation. På baggrund af strategien har sekretariatet iværksat en række kommunikationsinitiativer herunder et nyt nyhedsbrev og nye hjemmesider til ÅUF, Børn og Unge-byrådet. Sekretariatet er begyndt at bruge et nyt intranetsystem med database til medlemsforeningerne, som det er planen Styrelsen også kan benytte fremadrettet Samtidig blev arbejdet med den store undersøgelse af børn og unges fritidsvaner igangsat, og arbejdet med at færddiggøre undersøgelse og rapport løb året ud. Sekretariatet har desuden understøttet styrelsens arbejde, afholdt Sidste Skoledag og afsluttet og opstartet endnu et Børn- og Ungebyråd har som sædvanligt haft en række udskiftninger i personalet på sekretariatet. Rasmus Bach Andersen har været ansat som kommunikationsmedarbejder fra februar til april, og har arbejdet med udvikling af kommunikationsstrategi og plan for kommunikationsinitiativer på baggrund af denne. 8

9 Mikkel Møller var i foråret praktikant og arbejdede med fritidslivsundersøgelsen, og har fortsat dette arbejde året ud som studentermedhjælper. Morten Lond blev fra september ansat som Børnog ungebyrådssekretær, og overtog derfor fra Søren Bjerre, som herfter er ansat som studentermedhjælper for ÅUF. Thea P. Frederiksen er fra november ansat som sekretariatsleder. BERETNINGER Følgende personer har været fast eller løst ansat i ÅUF det seneste år: Henrik Koch, sekretariatsleder - indtil august Thea Puggaard Frederiksen, sekretariatsleder - fra november Rasmus Bach Andersen, kommunikationsmedarbejder- fra februar til april Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder juni-december Søren Bjerre, ungebyrådssekretær - indtil september herefter studentermedhjælper Sandra Trampedach, ungebyrådssekretær / studentermedhjælper indtil juli Mikkel Møller, praktikant fra februar til juni, herefter studentermedhjælper Morten Lond, ungebyrådssekretær - fra september Sofie Marlene Kuhn, piccoline - hele året SOMMERFEST På sidste årsmøde blev der efterspurgt et arrangement, hvor medlemsforeningerne kunne møde hinanden i uformelle rammer. På den opfordring afholdte ÅUF en sommerfest i haven ved Skt. Nicolaus Gade i august. Alle medlemsforeninger var inviteret til en eftermiddag med spil, hyggeligt samvær og grill. Vejret var med os, og festlighederne fortsatte ud i festugenatten. De fremmødte spillede Policy Maker. Det er et spil, der handler om politiske beslutningsprocesser. Der skal laves en ny skolepolitik i en fiktiv kommune, og det kræver både strategier og kompromisser. Der blev forhandlet heftigt blandt deltagerne, og der blev indgået handler på kryds og tværs. Sommerfesten var en succes, selvom fremmødet var begrænset. Vi håber på at gentage festlighederne, og at endnu flere af vores medlemsforeninger vil støtte op om arrangementet næste gang. 9

10 BERETNINGER BERETNING FRA DE MELLEMFOLKELIGE OG INTERNATIONALT ARBEJDENDE FORENINGER Af Espen Krogh, Styrelsesmedlem Foreningerne indenfor den mellemfolkelige og internationale gruppering dækker vidt. Om det er humanitært arbejde for kommunens udsatte børn og unge, kampen for demokrati og medborgerskab i Østeuropa, kulturudveksling eller integrationsarbejde, grupperingen favner bredt. Netop mangfoldigheden herindenfor sætter et stort præg på foreningslivet i Aarhus, og det giver derfor også byens unge mange forskellige måder at være frivillig på. I arbejdet internt i ÅUF igennem det forgangne år har det dog været begrænset, hvor meget der direkte har vedrørt det specifkke arbejde i disse foreninger, dog ikke dermed sagt de ikke er aktive. Tværtimod bør det inspirere enhver at høre om bl.a Red Barnet Ungdoms ti projekter, Ungdommens Røde Kors 31 aktiviteter, det lokale integrationsarbejde eller foreningerne, der dedikerer sig til internationalt arbejde. Det forgangne år har dog budt på flere muligheder for at foreningen har kunnet komme ud, heriblandt ved ÅUF s bod på studiestartsmessen og Frivillig Fredag. Det kommende år kommer til at byde på det samme, men også på videre arbejde med kommunens initiativer angående et nyt foreningshus for foreningslivet i Aarhus såvel som den planlagte reform af aktivitetsstøtteordningen, der uden tvivl kommer til at berøre de internationale- og mellemfolkelige foreninger i Aarhus. 10

11 BERETNINGER BERETNING FRA DE RELIGIØSE FORENINGER Af Nina Frøjk Hansen, Styrelsesmedlem I 2014 er der sket forskellige tiltag på det religiøse område. Som ny grupperingsrepræsentant for de religiøse ungdomsforeninger, har det været interessant at være i kontakt med de forskellige foreninger, samt høre, hvordan de arbejder og hvilke succeser og udfordringer de har haft gennem året. Det religiøse område kan til tider være vanskeligt at definere, og derfor har flere foreninger med succes i det forløbne år fokuseret på udadrettede aktiviteter. Det gælder blandt andet Helligåndskirkens Børne- og Ungearbejde som i september afholdte Klubbernes dag, hvor 500 mennesker samledes til forskellige aktiviteter ude og inde. Et andet eksempel er, da KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus sammen med FDF og Spejderne i maj inviterede til Europa Parlamentsdebat med seks EP-kandidater og 50 spørgelystne unge. Alt i alt har det været et spændende og udviklende år for de religiøse foreninger. Jeg ser frem til endnu tættere kontakt mellem ÅUF og disse foreninger, så vi kan tilbyde den bedst mulige støtte i ÅUF. 11

12 BERETNINGER EN EFTERMIDDAG I INDONESIEN Af Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder, ÅUF En grå søndag eftermiddag afholdte MUNDU (det tidligere O.3.V) deres tilbagevendende arrangement Verdensspejl. Turen gik denne søndag til Indonesien. MUNDU arbejder for at udbrede viden om den globale verden blandt børn og unge, særligt i folkeskolen. Det sker igennem pædagogiske undervisningsprojekter og interkulturelle aktiviteter. De tilbyder blandt andet gæstelærere og genstandskufferter, hvor det er muligt at få et indblik i en anden verden. Verdensspejl er et tilbagevendende arrangement, hvor det for en eftermiddag er muligt at rejse væk fra Danmark og gennem oplæg og aktiviteter besøge en anden kultur. Når der afholdes Verdensspejl så starter eftermiddagen med musik og dans. Det er en tradition alle skal være med! Det er en god måde at varme op på. Sådan siger Sonja Salminen, der er projektleder hos MUNDU, imens hun guider de fremmødte ind i et lokale, hvor der er plads til at røre benene. Hurtigt fyldes lokalet af trommerytmer og høj sang. Dem der har lyst danser med, de der sidder ned sørger for, at der bliver klappet i takt. Alle er involveret. Efter dansen vender vi tilbage til lokalet, hvor resten af eftermiddagen skal tilbringes. Her er der pyntet med ting fra Indonesien alt er i flotte og stærke farver. 12

13 Antropolog Pia Lund Poulsen har boet, rejst og studeret i Indonesien. Landet er verdens største øgruppe, den strækker sig over tre tidszoner, cirka 5100 kilometer fra øst til vest. Pia har blandt andet boet i Jakarta, hvor hun har studeret indonesisk kultur. BERETNINGER Pia har en enorm viden om landet, og hun fortæller i en times tid om ølandet. Akkompagneret af billeder hører vi sjove, rørende og tankevækkende fortællinger om et samfund, hvor risikoen for vulkanudbrud er hverdagskost. Under et af sine ophold i Indonesien fik Pia lov til at følge den 10-årige Riski og hans familie. Riski er barn på den aktive vulkan Merapi. Pia fortæller, hvordan familiens hjem blev udryddet af et vulkanudbrud for nogle år siden, og hvordan de har genopbygget hjemmet af den sod og aske, der stadig ligger overalt. Vi hører, hvordan Riski hver dag fræser af sted til skole på motorcykel. Han er et almindeligt barn, der går i skole, laver lektier og leger med sine venner, når han har fri, men alt dette foregår altså på en aktiv vulkan. Beretningen om den 10-årige Riski, der er barn på en vulkan giver gåsehud. Undervejs spørger publikum ind til de forskellige situationer, billeder og fakta om Indonesien. Der deles erfaringer på kryds og tværs det er tydeligt, at dem der denne eftermiddag har fundet vej til MUNDU s lokaler, er glade for at rejse og opleve. Efter oplægget fra Pia er der tid til at summe med hinanden og ikke mindst til at undersøge de mange ting, der er lagt frem på bordene - alt imens der laves indonesiske lækkerier i køkkenet. Vi har - efter bedste evner - forsøgt at frembringe smagen af Indonesien. Vi har brugt hele dagen i køkkenet, og vi er lige så spændte på, hvordan det smager som I er! Sådan præsenteres maden af Jeanette Westh, der er projektmedarbejder hos MUNDU. Mens der er fællesspisning, går snakken om Indonesien og andre rejsedestinationer lystigt. Der deles erfaringer og historier fra hele verden. MUNDU tilbyder folkeskoler, at de kan låne en genstandskuffert fra forskellige lande. Det er kufferter, der taler til sanserne. De har relation til et land, et tema eller et område. Denne søndag er den nyeste genstandskuffert, fra Indonesien, med og indholdet spredt ud i lokalet. Pia har taget en masse effekter og ting med sig hjem fra sine rejser. Der er knald på farverne. Blandt de mange ting er der traditionelt indonesisk legetøj til børn, slik og krydderier, skyggespilsdukker lavet af bøffelskind og flere bøger med billeder og historier om nogle af de mennesker Pia har mødt på sine rejser rundt i landet. Indholdet i kufferten skal snart hjælpe en folkeskole til at forstå den indonesiske kultur. Det er dét MUNDU arbejder for at udbrede viden om den globale verden. Projektmedarbejder Eva Leth Hansen fortæller, at de ved det virker. Vi laver forløb og aktiviteter, der rører noget i børnene vi gør det relevante for dem. Det samme gør sig gældende for Verdensspejl for en eftermiddag har vi været i Indonesien. Nu er det tilbage til gråvejret og kulden uden for. 13

14 BERETNINGER BERETNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSKORPSENE Af Anders Jørgensen, Styrelsesmedlem Man siger at tiden flyver når man er i godt selskab må have været tilbragt i godt selskab, for året forsvandt næsten inden det var kommet i gang... Eller sådan føles det i hvert fald. Men når vi kigger tilbage ser vi med det samme, at året har været fyldt med såvel store som små begivenheder. Da spejderne og FDF indtog Tivoli Friheden for anden gang, var der endnu flere glade børn og unge med, end første gang. Forhåbentligt er grundstenen lagt, til en fast tilbagevendende tværkorpslig begivenhed, der kan knytte bånd på tværs af korpsene og styrke samarbejdet blandt ildsjælene i Aarhus yderligere. I DUI kan vi se tilbage på et år med fremgang og opstart af nye afdelinger ude i landet. Endnu et tegn på, at ungdomsarbejdet er på vej frem, og at mobbefri miljøer og værdifulde fællesskaber virkelig betyder noget for de danske børn og unge blev en succes. En stor tak skal lyde til alle de, der har bidraget med deres tid, energi og uopslidelige gåpå-mod. De børn I tilsammen har nået skal tælles i tusinder. Den betydning jeres arbejde har haft kan ikke gøres op, men kun opleves er på vej, med en uudtømmelig strøm af muligheder, men ude i horisonten venter også nye udfordringer. Det helt store tema vil uundgåeligt være samarbejdet med folkeskolen under den nye reform. Vi skal til at tænke i nye retninger og tilpasse os de nye omstændigheder. Der er allerede fremkommet utallige idéer til det gode samarbejde med skolerne, hvor både elever og de lokale foreninger forhåbentligt vil vinde stort på de nye samarbejder. 14

15 BERETNINGER Et andet stort tema vil blive samarbejdet med kommunen. Under navnet uforpligtende fællesskaber, er der lagt op til, at de frivillige organisationer kan byde ind og bakke op om kommunale indsatsområder igennem deres frivillige arbejde. Både folkeskolereformen og de uforpligtende fælleskaber åbner op for helt nye veje vi kan bevæge os med ungdomsarbejdet i Aarhus kommune. Hvis vi handler fornuftigt og griber de rigtige chancer, kan vi komme til at opleve helt nye muligheder i 2015, som kan være til glæde for alle. Men når alt dette er sagt, så er der nogle ting vi ikke skal glemme. Den vigtigste ressource vi har, er de frivillige ledere i vores foreninger. Drevet af glæden ved deres foreningsliv giver de hver eneste dag børn og unge noget, som hverken skoler eller kommuner nogensinde vil kunne give - nemlig et åbent fællesskab, hvor de bliver mødt af frivillige voksne, der udelukkende er der, fordi de elsker ungdomsarbejdet og samværet med børn, og ikke fordi de bliver aflønnet. Derfor skal vi være særdeles varsomme med at ansætte vores ledere for at kunne leve op til kravene fra skolerne og kommunen. Foreningerne skal ikke være et serviceorgan for skolerne, men ligeværdige medspillere i lokalsamfundet. De forpligtende fællesskaber skal gå begge veje, og kommunen skal forstå, at vi allerede løfter en enorm indsats både lokalt og regionalt. ÅUF vil fortsætte kampen for frivilligheden og de der udvirker den. Tak for Vi ønsker jer alt godt i

16 BERETNINGER 16

17 2. HØJBJERG GRUPPE: JULEAFSLUTNING MED MERE END ÆBLESKIVER Af Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder ÅUF BERETNINGER 2. Højbjerg gruppe har startet en tradition. Når der afholdes juleafslutning, skal det handle om mere end at spise æbleskiver og drikke varm kakao. Et af de centrale principper i spejderarbejdet er at hjælpe andre. Man udvikler sig ved at gøre noget godt for dem, der har brug for det. I 2. Højbjerg gruppe har de ved deres juleafslutning valgt at gøre noget for nogle af de omkring flygtninge, der i 2014 er kommet til Danmark. For at løse opgaven har de indgået et samarbejde med Røde Kors Center Ebeltoft. Klokken 18:00 mødes alle spejderne i Dalhytten i Højbjerg, hvor de hører et oplæg fra Helle Ganer fra Røde Kors Center Ebeltoft. Hun fortæller om Røde Kors arbejde for flygtninge, og hvorfor det er vigtigt at hjælpe netop dem, der har forladt deres hjem og familier for at komme i sikkerhed. Omkring 40 spejdere deltager. Da de er blevet inddelt i grupper, får de udleveret et kort over området, med en rute de skal følge. Og så bliver de sendt af sted for at samle ind til dem, der har brug for det. Mens spejderne er ude for at indsamle tøj og legetøj til de mange flygtninge, forbereder ledere og forældre den mere traditionelle del af juleafslutningen i Dalhytten. På komfuret varmes fire store gryder med kakao og ovnen er fyldt til bristepunktet med æbleskiver. Cirka 90 personer deltager i juleafslutningen både spejdernes forældre og søskende er med. Da de frosne spejdere vender tilbage, har de sække af tøj og legetøj over skuldrene. Børnene fortæller, at dem de har besøgt har været glade for at hjælpe. Donationerne tæller - ud over bunker af tøj og sko - en legetøjsscooter, bøger med Bamse og Kylling og en indpakket gave med dedikationen til pige/kvinde fra 10 år og op. Alt sammen er det tøj og ting, som vil bringe glæde på Røde Kors Center Ebeltoft. Spejderne kan spise æbleskiver og gå på juleferie med god samvittighed. 17

18 BERETNINGER FRITIDSLIVSUNDERSØGELSEN Af Mikkel Møller & Søren Bjerre, ÅUF I foråret 2014 søsatte ÅUF fritidslivsundersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge unges fritidsvaner fra 7. klasse til afslutningen på universitetsstudiet. Til projektet blev der ansat en praktikant, og i løbet af foråret blev der indhentet i alt 1625 besvarelser gennem spørgeskemaer. En proces der viste sig mere tidskrævende end først antaget. Med midler fra Den Lokale Udviklingspulje blev projektet udvidet og nåede i januar 2015 i mål. Fra de 1625 besvarelser, har ÅUF ikke kun fundet nyttig viden om mekanismerne inden for vores egne foreninger, men også hvad der adskiller ÅUF s medlemsforeninger positivt fra andre typer af fritidsudbud. Viden man kan tage med og bruge i fremtidige debatter og forhandlinger. Blandt andet kan det fremhæves, at ÅUF s medlemsforeninger adskiller sig positivt fra andre typer af fritidsaktiviteter når det kommer til at give medlemmerne ballast som man kan bruge i faglige og sociale sammenhænge. Der er også tegn på, at det er en overvægt af universitetsstuderende, der anvender ÅUF s medlemsforeningers tilbud. I folkeskolen er der blevet identificeret et fald af foreningsaktive unge fra 7. til 9. klasse. Der ses dog ikke en målbar ændring i andelen af foreningsaktive mellem 9. klasses elever og unge på ungdomsuddannelser. Dette tyder på at de foreninger, hvis medlemmer starter allerede i folkeskolen, skal være ekstra opmærksomme på at fastholde deres medlemmer i 8. og 9. klasse. I forlængelse heraf, viser analyserne at de primære årsager til, at undersøgelsens deltagere stopper til idébaserede fritidsaktiviteter er manglende tid, at de får andre interesser samt at de ønsker at bruge mere tid på deres lektier og skole. Undersøgelsen giver endeligt et bud på, hvad der skal være til stede, for at unge vil starte til nye fritidsaktiviteter. Her er topscoreren, på tværs af alle uddannelsesniveauer, at de unge vil have mere fritid for at ville/kunne starte til noget nyt. Der bliver også lagt vægt på, at det skal være muligt at dyrke aktiviteterne på et hyggeniveau. På ungdomsuddannelser og videregående uddannelser bliver der lagt stor vægt på, at aktiviteterne skal være billigere et område medlemsforeningerne kunne fokusere på. I forlængelse heraf kan det også nævnes at ca. 20% af de unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser savner mere eller bedre information om fritidstilbud i Aarhus Kommune. 18

19 BERETNINGER BERETNING FRA DE POLITISKE FORENINGER Af Karen Fink Bjerregaard, styrelsesmedlem Året 2014 har for de politiske ungdomsforeninger været et år, der i maj måned bød på et valg til Europa-Parlamentet. Her viste de politiske foreninger sig endnu en gang på gågader, banegårde og ikke mindst til debatter i hele byen. Flere af de politiske foreninger havde også deres egne unge kandidater, som de var ude føre valgkamp for. På den måde var de som altid med til at sikre disse kandidater ganske flotte valg. Særligt det sociale iblandt de politiske ungdomsforeninger, har i 2014 været styrket. Vi har blandt andet ændret det årlige Tour des Chambres til at foregå to gange årligt, grundet den store succes. Derfor mødtes vi både i februar og oktober til nogle fantastiske aftener, hvor vi besøgte hindandens lokaler, snakkede, grinede og dansede til langt ud på natten. I 2015, planlægger de politiske ungdomsforeninger endnu engang at afholde Tour des chambres i foråret og i efteråret. Det unikke sociale fællesskab vi har på tværs af ungdomspartier i Aarhus, vil vi nemlig gerne bevare. Det gode samarbejde i PUS viste sig også, da der i den sidste uge af januar 2015 blev afholdt Skolevalg med stor succes. Derudover bliver 2015 også endnu et valgår, hvorfor de politiske ungdomspartier allerede nu er ved at gøre sig klar til et valg. Der er nok at se til hos de politiske, og mon ikke 2015 bliver mindst ligeså spændende som

20 BERETNINGER MEDLEMSFREMGANG OG SOLIDT ENGAGEMENT Af Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder ÅUF I 2014 besøgte ÅUF DDS 12. Aarhus gruppe. Der var forlydender om, at der var sket en medlemsfremgang i løbet af de seneste år. Efter besøget står det klart, at der er tale om et solidt tilbud til unge i et miljø, hvor det handler om både selvstændighed og fællesskab. I en bygning overfor Skovvangsskolen holder 12. Aarhus gruppe til i de øverste lokaler, hvor de skrå vægge er dekorerede med ting og effekter man ofte kun finder i en spejderhytte. ÅUF kom på besøg en torsdag aften i december. På programmet var en snak om de sidste tropmøder i 2014 og et såkaldt ti-minutters-tårn. Den første, der møder op er den 14-årige Paprika. Hun er patruljeleder, og har været spejder i syv år. Hendes uniform bærer præg af de mange oplevelser og kompetencer hun har fået i sin tid som spejder i 12. Aarhus gruppe. Paprika er ikke i tvivl om, hvorfor hun er spejder: Det er fedt på grund af venskaberne og fællesskabet! Her er bedre end i skolen - det her er mine rigtige venner. Hurtigt kommer der flere børn til, og snakken går lystigt om deres sidste tur, hvor spejderne selv skulle finde fra Aarhus Nord til Gammel Ry ved Silkeborg. Lederne i 12. Aarhus gruppe, Thomas Mellergaard Amby og Paul Pepe Bendixen, har begge været spejdere hele deres liv, og de understreger ligesom Paprika, at de primært er spejdere, fordi fællesskabet er unikt. Hvis du virkelig har brug for hjælp, så ringer du til en af dem fra spejdertiden - de kender dig bedre end alle andre, siger Paul Bendixen. 20

21 BERETNINGER 12. Aarhus gruppe har oplevet medlemsfremgang. For tre år siden var der 40 spejdere, i dag ligger medlemstallet på 70. Der har været et generationsskifte i troppen, og endelig er der igen et værdigt produkt at tilbyde børnene, fortæller Thomas Mellergaard Amby. Medlemstallet er i dag stabilt, selvom den nye skolereform kunne frygtes at betyde frafald. Jeg frygtede, at de ville forsvinde i hobetal, men det er slet ikke tilfældet fortæller Thomas Mellergaard, han tilføjer: Dog oplever vi oftere end tidligere, at der kommer afbud på grund af lektier, eller fordi de er trætte efter en hel dag i skolen. Der hersker dog ingen tvivl om, at de børn der denne torsdag er til tropmøde er her, fordi det er fedt at være med. De er engagerede i aktiviteterne - til trods for en lang skoledag. Spejderne skal bygge et såkaldt 10-minutters-tårn. Lederne betror mig, at det er en umulig opgave at løse. Spejderne skal nemlig, ud af rafter og reb, bygge et selvstående tårn på ti minutter. Det handler ikke om at gøre det perfekt, det handler om at arbejde sammen - ja, om at finde på de letteste løsninger, hurtigst muligt, fortæller Paul Bendixen. Det tager cirka 20 minutter at få tårnet op at stå, og selvom det vælter efter få sekunder - så har de løst opgaven. Det er et gennemgående tema hos 12. Aarhus gruppe, at spejderne skal lære at klare sig selv. De skal selv kunne lave mad, finde vej og aktivere sig selv. Dog handler det om at gøre det i fællesskab. Om der vil ske yderligere medlemsfremgang er ikke til at spå om, men engagementet i 12. Aarhus gruppe er ikke til at tage fejl af. 21

22 BERETNINGER BERETNING FRA BØRN OG UNGE-BYRÅDET Af Morten Lond, ungebyrådssekretær Bedre UU-vejledning og niveaudeling i skolerne. Det er resultatet af Børn og Unge-byrådets arbejde i 2014, efter byrådet vedtog de to indstillinger ved deres sidste møde i december. Det betyder også, at de to indstillinger kommer med i den nu voksende bunke af politiske forslag, som unge folkeskole- og gymnasieelever, demokratisk valgt til Børn og Ungebyrådet, de sidste 6 år har været med til at få indført som konkret politik i Aarhus kommune. Den største fysiske manifestation af Børn og Unge-byrådets arbejde blev en realitet i løbet af 2014, da byrådet under budgetforhandlingerne i efteråret vedtog genetableringen af den kommunale skøjtebane foran Musikhuset. Hermed vil alle unge og folk med barnlige sjæle fra vinteren 2016 kunne komme på glatis på Officerspladsen. Børn og unge-byrådet kan i 2014 se tilbage på resultatet af konkrete forslag og øget valgdeltagelse på kommuneplan i oktober. Det betyder, at ambitionen om et børn og unge-byråd med en lige så stor opbakning som ved kommunalvalget så småt er ved at være slået fast. 22

23 BERETNINGER Bunyamin Simsek, Rådmand for Børn & Unge, siger sådan om Børn og Unge-byrådets arbejde: Børn og Unge-byrådet har været med til at skabe reelle forandringer i Aarhus Kommune. De har stået bag bedre UU-vejledning i fremtiden og givet skolerne mulighed for niveaudeling af deres klasser, skulle de finde det som det bedste fagligt for eleverne. Jeg takker for det forrige ungebyråds arbejde og ser frem til samarbejdet i Jeg, Morten Lond, blev i september ansat som ny ungebyrådssekretær, efter Søren Bjerre, og introduceret for arbejdet lige op til selve ungebyrådsvalget i uge 40. Som mangeårigt medlem af Venstre Ungdom og som nuværende næstformand for både VU Aarhus og den Politiske Ungdoms Sammenslutning i ÅUF, er jeg klar til at overtage rollen som ungebyrådssekretær og skabe resultater med vores ungebyrødder. I efteråret tog Børn og Unge-byrådet hul på arbejdet med forslag til en række forbedringer. Unges studiemiljøer for hele kommunen, bedre udnyttelser af de kommunale parker til større events og et ungekort som skal være med til, at hjælpe unge der ikke har mulighed for at modtage ungdomskort til transport. En af de største ændringer for Børn og Unge-byrådets videre arbejde, er omstruktureringen af de ni Fritids- og Ungdomsskoleområder, som er en af grundstenene for Børn og Unge-byrådets organisering. Hvilken betydning det får for ÅUF s arbejde med Børn og Unge-byrådet og hvilke nye muligheder dette medfører, er nogle af de ting ÅUF vil arbejde på at udrede i løbet af

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 17.00 20.30 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD BERETNING FOR ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD 2004 Styrelsens sammensætning 2004 Formand Søren Bloch Borgerlige Unge Unions Skeptikeres Klub, BUUSK Næstformand Mads Fløe Holm Århus Diplomacy Club, ÅDC Kasserer

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

BOS-Danmark Årsregnskab 2006

BOS-Danmark Årsregnskab 2006 BOS-Danmark Årsregnskab 2006 ÅRSRAPPORT 2006 (3. regnskabsår) INDHOLD Side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsens beretning 3-4 Resultatopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Noter

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger side 3 Beretning side 4 Bestyrelsens påtegning side 6

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere