ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD"

Transkript

1 ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015

2 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I mit arbejde som rådmand for magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice er samarbejdet med ÅUF ganske unikt. ÅUF arbejder for at udvikle foreningslivet i Aarhus og er i den grad med til at bane vejen for et godt foreningsliv i Aarhus Kommune. ÅUF formår at samle borgere og brugere på tværs af Aarhus i samarbejdet. ÅUF lytter til den enkelte frivillige og inddrager de frivillige i dialogen om udviklingen af foreningslivet i Aarhus. Samtidig formår ÅUF at opretholde en tæt kontakt til byrådet og en konstruktiv dialog med kommunen. På den måde er ÅUF med til at tilvejebringe en unik mulighed for den enkelte borger til at deltage i dialogen omkring, hvordan de selv får nogle gode oplevelser med fritidsaktiviteter, og en god dialog omkring, hvordan vi sammen kan gøre det endnu bedre. Dét kalder jeg demokrati. Det er vigtigt, at vi står sammen om at fastholde de gode fritidstilbud og muligheder, som findes i Aarhus kommune. Vigtigst af alt er, at vi også udvikler disse tilbud og muligheder og ser det fra et bredere perspektiv. Netop det går ÅUF i spidsen for. Gennem jeres gode ideer og input bidrager I i høj grad til, at forenings- og fritidslivet i Aarhus Kommune konstant er under udvikling. Det vil jeg gerne sige jer en stor tak for. Jeg stolt af at være en del af samarbejdet om at fastholde et godt foreningsliv i Aarhus Kommune og glæder mig til det fortsatte samarbejde. Rabih Azad-Ahmad Rådmand for Kultur og Borgerservice 2

3 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden side 4 Beretninger og foreningshistorier side 6-25 Personvalg side 26 Optagelse af nye medlemmer side 27 Regnskab 2014 side Forslag til arbejdsprogram 2015 side Idegrundlag side Vedtægter for ÅUF side

4 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Velkomst 1.1 Valg af dirigent 1.1 Valg af stemmetællere 2. Optagelse af nye medlemmer 3. Behandling af foreninger i kontingentrestance 4. Formandens beretning 5. Godkendelse af det reviderede regnskab 5.1 Budget til orientering 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Gæstetaler: Anne Dissing Rasmussen, Åben Skole, Børn og Unge 7. Indkomne forslag 8. Fastsættelse af arbejdsprogram 9. Valg af: a. Formand b. Næstformand c. Kasserer d. 1 styrelsesmedlem + 1 personlig suppleant fra hver gruppering e. 1-2 revisorer + 1 revisorsuppleant Præsentation af ÅUFs projekt Foreningerne på skemaet 10. Fastsættelse af dato for næste årsmøde 11. Eventuelt 4

5 DAGSORDEN 5

6 BERETNINGER FORMANDENS BERETNING Kære medlemmer Børn og unge skal have de bedste muligheder for at vokse op og fritidsaktiviteter hvor de kan udfolde og udvikle sig. I ÅUF s medlemsforeninger er børn og unge engageret i et formål de identificerer sig med, i aktiviteter der giver gode oplevelser og i foreningsfællesskaber, som fremmer demokratisk udvikling og skaber aktive medborgere. Det mener vi alle børn og unge skal have mulighed for. I 2014 har ÅUF udarbejdet en større undersøgelse af børn og unges fritidsliv. Igennem cirka 1600 besvarelser, kortlægger undersøgelsen de århusianske unges fritidsinteresser. Undersøgelsen styrker ÅUF og vores medlemsforeningers argumenter når vi siger, at det har stor værdi for børn og unge at engagere sig i foreningslivet. I forlængelse af reformen af Folkeskolen er der også kommet fokus på at sikre elevernes fortsatte adgang til foreningslivets fritidsaktiviteter både uden for og i skoletiden. ÅUF hører gerne fra foreninger, som oplever udfordringer eller nye muligheder i den sammenhæng. Selv ønsker vi i det kommende år, at samarbejde med jer om at samle erfaringer og udvikle tilbud, hvor I kan indgå i skolen enten i timerne eller i valgfag uden for skoletid i forlængelse af principperne om Åben Skole i reformen. I foråret lagde sekretariatet et stort arbejde i at optimere ÅUF s kommunikationskanaler. Det betød lanceringen af både et nyt nyhedsbrev, hjemmesider, medlemsdatabase og internt styringsredskab for ansatte og Styrelsen. Vi arbejder løbende på at forberede vores kommunikation med jer og på at styrke den interne, så vi skaber større gennemsigtighed og erfaringsopsamling. Til næste år lægger vi op til en drøftelse om ÅUF s eksterne kommunikationsstrategi. 6

7 BERETNINGER I efteråret sagde Henrik Koch, ÅUF s sekretariatsleder igennem syv år, op for at starte i nyt job. Det betød at vi i november kunne byde velkommen til Thea Puggaard Frederiksen, som ny sekretariatsleder. Tak til de mange der kiggede forbi og sagde farvel til Henrik og goddag til Thea, da vi i december holdt reception. Det var overvældende. Også mange tak for den store forståelse, som både I medlemsforeninger, ansatte og samarbejdspartnere har udvist i løbet af sidste halvår, hvor vi i Styrelsen har gjort vores bedste for at leve op til forventninger og forpligtelser. Vi ønsker Henrik alt det bedste fremover. Med Thea i spidsen for den daglige drift af ÅUF er det Styrelsens forventning, at vi kan styrke den position ÅUF har og fortsat skabe gode resultater for vores medlemsforeninger og for Aarhus. I medlemsforeningerne er der som altid stor aktivitet, det kan du læse om i grupperingsberetningerne og i artiklerne her i mappen. Det gælder også for min egen forening, Red Barnet Ungdom, og derfor kan jeg desværre ikke deltage i Årsmødet i år, fordi jeg skal med en delegation under Socialstyrelsen til Japan i udviklingsprogrammet Young Core Leaders in Civil Society Groups. Jeg ønsker jer alle sammen et rigtig godt Årsmøde. På vegne af Styrelsen Cecilie Hansen Formand 7

8 BERETNINGER BERETNING FRA SEKRETARIATET Sekretariatets opgave er at understøtte Styrelsens arbejde og udmøntning af arbejdsprogrammet, samt at servicere og rådgive medlemsforeningerne. I foråret udarbejdede sekretariatet i samspil med styrelsen en kommunikationsstrategi for ÅUF s interne kommunikation. På baggrund af strategien har sekretariatet iværksat en række kommunikationsinitiativer herunder et nyt nyhedsbrev og nye hjemmesider til ÅUF, Børn og Unge-byrådet. Sekretariatet er begyndt at bruge et nyt intranetsystem med database til medlemsforeningerne, som det er planen Styrelsen også kan benytte fremadrettet Samtidig blev arbejdet med den store undersøgelse af børn og unges fritidsvaner igangsat, og arbejdet med at færddiggøre undersøgelse og rapport løb året ud. Sekretariatet har desuden understøttet styrelsens arbejde, afholdt Sidste Skoledag og afsluttet og opstartet endnu et Børn- og Ungebyråd har som sædvanligt haft en række udskiftninger i personalet på sekretariatet. Rasmus Bach Andersen har været ansat som kommunikationsmedarbejder fra februar til april, og har arbejdet med udvikling af kommunikationsstrategi og plan for kommunikationsinitiativer på baggrund af denne. 8

9 Mikkel Møller var i foråret praktikant og arbejdede med fritidslivsundersøgelsen, og har fortsat dette arbejde året ud som studentermedhjælper. Morten Lond blev fra september ansat som Børnog ungebyrådssekretær, og overtog derfor fra Søren Bjerre, som herfter er ansat som studentermedhjælper for ÅUF. Thea P. Frederiksen er fra november ansat som sekretariatsleder. BERETNINGER Følgende personer har været fast eller løst ansat i ÅUF det seneste år: Henrik Koch, sekretariatsleder - indtil august Thea Puggaard Frederiksen, sekretariatsleder - fra november Rasmus Bach Andersen, kommunikationsmedarbejder- fra februar til april Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder juni-december Søren Bjerre, ungebyrådssekretær - indtil september herefter studentermedhjælper Sandra Trampedach, ungebyrådssekretær / studentermedhjælper indtil juli Mikkel Møller, praktikant fra februar til juni, herefter studentermedhjælper Morten Lond, ungebyrådssekretær - fra september Sofie Marlene Kuhn, piccoline - hele året SOMMERFEST På sidste årsmøde blev der efterspurgt et arrangement, hvor medlemsforeningerne kunne møde hinanden i uformelle rammer. På den opfordring afholdte ÅUF en sommerfest i haven ved Skt. Nicolaus Gade i august. Alle medlemsforeninger var inviteret til en eftermiddag med spil, hyggeligt samvær og grill. Vejret var med os, og festlighederne fortsatte ud i festugenatten. De fremmødte spillede Policy Maker. Det er et spil, der handler om politiske beslutningsprocesser. Der skal laves en ny skolepolitik i en fiktiv kommune, og det kræver både strategier og kompromisser. Der blev forhandlet heftigt blandt deltagerne, og der blev indgået handler på kryds og tværs. Sommerfesten var en succes, selvom fremmødet var begrænset. Vi håber på at gentage festlighederne, og at endnu flere af vores medlemsforeninger vil støtte op om arrangementet næste gang. 9

10 BERETNINGER BERETNING FRA DE MELLEMFOLKELIGE OG INTERNATIONALT ARBEJDENDE FORENINGER Af Espen Krogh, Styrelsesmedlem Foreningerne indenfor den mellemfolkelige og internationale gruppering dækker vidt. Om det er humanitært arbejde for kommunens udsatte børn og unge, kampen for demokrati og medborgerskab i Østeuropa, kulturudveksling eller integrationsarbejde, grupperingen favner bredt. Netop mangfoldigheden herindenfor sætter et stort præg på foreningslivet i Aarhus, og det giver derfor også byens unge mange forskellige måder at være frivillig på. I arbejdet internt i ÅUF igennem det forgangne år har det dog været begrænset, hvor meget der direkte har vedrørt det specifkke arbejde i disse foreninger, dog ikke dermed sagt de ikke er aktive. Tværtimod bør det inspirere enhver at høre om bl.a Red Barnet Ungdoms ti projekter, Ungdommens Røde Kors 31 aktiviteter, det lokale integrationsarbejde eller foreningerne, der dedikerer sig til internationalt arbejde. Det forgangne år har dog budt på flere muligheder for at foreningen har kunnet komme ud, heriblandt ved ÅUF s bod på studiestartsmessen og Frivillig Fredag. Det kommende år kommer til at byde på det samme, men også på videre arbejde med kommunens initiativer angående et nyt foreningshus for foreningslivet i Aarhus såvel som den planlagte reform af aktivitetsstøtteordningen, der uden tvivl kommer til at berøre de internationale- og mellemfolkelige foreninger i Aarhus. 10

11 BERETNINGER BERETNING FRA DE RELIGIØSE FORENINGER Af Nina Frøjk Hansen, Styrelsesmedlem I 2014 er der sket forskellige tiltag på det religiøse område. Som ny grupperingsrepræsentant for de religiøse ungdomsforeninger, har det været interessant at være i kontakt med de forskellige foreninger, samt høre, hvordan de arbejder og hvilke succeser og udfordringer de har haft gennem året. Det religiøse område kan til tider være vanskeligt at definere, og derfor har flere foreninger med succes i det forløbne år fokuseret på udadrettede aktiviteter. Det gælder blandt andet Helligåndskirkens Børne- og Ungearbejde som i september afholdte Klubbernes dag, hvor 500 mennesker samledes til forskellige aktiviteter ude og inde. Et andet eksempel er, da KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus sammen med FDF og Spejderne i maj inviterede til Europa Parlamentsdebat med seks EP-kandidater og 50 spørgelystne unge. Alt i alt har det været et spændende og udviklende år for de religiøse foreninger. Jeg ser frem til endnu tættere kontakt mellem ÅUF og disse foreninger, så vi kan tilbyde den bedst mulige støtte i ÅUF. 11

12 BERETNINGER EN EFTERMIDDAG I INDONESIEN Af Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder, ÅUF En grå søndag eftermiddag afholdte MUNDU (det tidligere O.3.V) deres tilbagevendende arrangement Verdensspejl. Turen gik denne søndag til Indonesien. MUNDU arbejder for at udbrede viden om den globale verden blandt børn og unge, særligt i folkeskolen. Det sker igennem pædagogiske undervisningsprojekter og interkulturelle aktiviteter. De tilbyder blandt andet gæstelærere og genstandskufferter, hvor det er muligt at få et indblik i en anden verden. Verdensspejl er et tilbagevendende arrangement, hvor det for en eftermiddag er muligt at rejse væk fra Danmark og gennem oplæg og aktiviteter besøge en anden kultur. Når der afholdes Verdensspejl så starter eftermiddagen med musik og dans. Det er en tradition alle skal være med! Det er en god måde at varme op på. Sådan siger Sonja Salminen, der er projektleder hos MUNDU, imens hun guider de fremmødte ind i et lokale, hvor der er plads til at røre benene. Hurtigt fyldes lokalet af trommerytmer og høj sang. Dem der har lyst danser med, de der sidder ned sørger for, at der bliver klappet i takt. Alle er involveret. Efter dansen vender vi tilbage til lokalet, hvor resten af eftermiddagen skal tilbringes. Her er der pyntet med ting fra Indonesien alt er i flotte og stærke farver. 12

13 Antropolog Pia Lund Poulsen har boet, rejst og studeret i Indonesien. Landet er verdens største øgruppe, den strækker sig over tre tidszoner, cirka 5100 kilometer fra øst til vest. Pia har blandt andet boet i Jakarta, hvor hun har studeret indonesisk kultur. BERETNINGER Pia har en enorm viden om landet, og hun fortæller i en times tid om ølandet. Akkompagneret af billeder hører vi sjove, rørende og tankevækkende fortællinger om et samfund, hvor risikoen for vulkanudbrud er hverdagskost. Under et af sine ophold i Indonesien fik Pia lov til at følge den 10-årige Riski og hans familie. Riski er barn på den aktive vulkan Merapi. Pia fortæller, hvordan familiens hjem blev udryddet af et vulkanudbrud for nogle år siden, og hvordan de har genopbygget hjemmet af den sod og aske, der stadig ligger overalt. Vi hører, hvordan Riski hver dag fræser af sted til skole på motorcykel. Han er et almindeligt barn, der går i skole, laver lektier og leger med sine venner, når han har fri, men alt dette foregår altså på en aktiv vulkan. Beretningen om den 10-årige Riski, der er barn på en vulkan giver gåsehud. Undervejs spørger publikum ind til de forskellige situationer, billeder og fakta om Indonesien. Der deles erfaringer på kryds og tværs det er tydeligt, at dem der denne eftermiddag har fundet vej til MUNDU s lokaler, er glade for at rejse og opleve. Efter oplægget fra Pia er der tid til at summe med hinanden og ikke mindst til at undersøge de mange ting, der er lagt frem på bordene - alt imens der laves indonesiske lækkerier i køkkenet. Vi har - efter bedste evner - forsøgt at frembringe smagen af Indonesien. Vi har brugt hele dagen i køkkenet, og vi er lige så spændte på, hvordan det smager som I er! Sådan præsenteres maden af Jeanette Westh, der er projektmedarbejder hos MUNDU. Mens der er fællesspisning, går snakken om Indonesien og andre rejsedestinationer lystigt. Der deles erfaringer og historier fra hele verden. MUNDU tilbyder folkeskoler, at de kan låne en genstandskuffert fra forskellige lande. Det er kufferter, der taler til sanserne. De har relation til et land, et tema eller et område. Denne søndag er den nyeste genstandskuffert, fra Indonesien, med og indholdet spredt ud i lokalet. Pia har taget en masse effekter og ting med sig hjem fra sine rejser. Der er knald på farverne. Blandt de mange ting er der traditionelt indonesisk legetøj til børn, slik og krydderier, skyggespilsdukker lavet af bøffelskind og flere bøger med billeder og historier om nogle af de mennesker Pia har mødt på sine rejser rundt i landet. Indholdet i kufferten skal snart hjælpe en folkeskole til at forstå den indonesiske kultur. Det er dét MUNDU arbejder for at udbrede viden om den globale verden. Projektmedarbejder Eva Leth Hansen fortæller, at de ved det virker. Vi laver forløb og aktiviteter, der rører noget i børnene vi gør det relevante for dem. Det samme gør sig gældende for Verdensspejl for en eftermiddag har vi været i Indonesien. Nu er det tilbage til gråvejret og kulden uden for. 13

14 BERETNINGER BERETNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSKORPSENE Af Anders Jørgensen, Styrelsesmedlem Man siger at tiden flyver når man er i godt selskab må have været tilbragt i godt selskab, for året forsvandt næsten inden det var kommet i gang... Eller sådan føles det i hvert fald. Men når vi kigger tilbage ser vi med det samme, at året har været fyldt med såvel store som små begivenheder. Da spejderne og FDF indtog Tivoli Friheden for anden gang, var der endnu flere glade børn og unge med, end første gang. Forhåbentligt er grundstenen lagt, til en fast tilbagevendende tværkorpslig begivenhed, der kan knytte bånd på tværs af korpsene og styrke samarbejdet blandt ildsjælene i Aarhus yderligere. I DUI kan vi se tilbage på et år med fremgang og opstart af nye afdelinger ude i landet. Endnu et tegn på, at ungdomsarbejdet er på vej frem, og at mobbefri miljøer og værdifulde fællesskaber virkelig betyder noget for de danske børn og unge blev en succes. En stor tak skal lyde til alle de, der har bidraget med deres tid, energi og uopslidelige gåpå-mod. De børn I tilsammen har nået skal tælles i tusinder. Den betydning jeres arbejde har haft kan ikke gøres op, men kun opleves er på vej, med en uudtømmelig strøm af muligheder, men ude i horisonten venter også nye udfordringer. Det helt store tema vil uundgåeligt være samarbejdet med folkeskolen under den nye reform. Vi skal til at tænke i nye retninger og tilpasse os de nye omstændigheder. Der er allerede fremkommet utallige idéer til det gode samarbejde med skolerne, hvor både elever og de lokale foreninger forhåbentligt vil vinde stort på de nye samarbejder. 14

15 BERETNINGER Et andet stort tema vil blive samarbejdet med kommunen. Under navnet uforpligtende fællesskaber, er der lagt op til, at de frivillige organisationer kan byde ind og bakke op om kommunale indsatsområder igennem deres frivillige arbejde. Både folkeskolereformen og de uforpligtende fælleskaber åbner op for helt nye veje vi kan bevæge os med ungdomsarbejdet i Aarhus kommune. Hvis vi handler fornuftigt og griber de rigtige chancer, kan vi komme til at opleve helt nye muligheder i 2015, som kan være til glæde for alle. Men når alt dette er sagt, så er der nogle ting vi ikke skal glemme. Den vigtigste ressource vi har, er de frivillige ledere i vores foreninger. Drevet af glæden ved deres foreningsliv giver de hver eneste dag børn og unge noget, som hverken skoler eller kommuner nogensinde vil kunne give - nemlig et åbent fællesskab, hvor de bliver mødt af frivillige voksne, der udelukkende er der, fordi de elsker ungdomsarbejdet og samværet med børn, og ikke fordi de bliver aflønnet. Derfor skal vi være særdeles varsomme med at ansætte vores ledere for at kunne leve op til kravene fra skolerne og kommunen. Foreningerne skal ikke være et serviceorgan for skolerne, men ligeværdige medspillere i lokalsamfundet. De forpligtende fællesskaber skal gå begge veje, og kommunen skal forstå, at vi allerede løfter en enorm indsats både lokalt og regionalt. ÅUF vil fortsætte kampen for frivilligheden og de der udvirker den. Tak for Vi ønsker jer alt godt i

16 BERETNINGER 16

17 2. HØJBJERG GRUPPE: JULEAFSLUTNING MED MERE END ÆBLESKIVER Af Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder ÅUF BERETNINGER 2. Højbjerg gruppe har startet en tradition. Når der afholdes juleafslutning, skal det handle om mere end at spise æbleskiver og drikke varm kakao. Et af de centrale principper i spejderarbejdet er at hjælpe andre. Man udvikler sig ved at gøre noget godt for dem, der har brug for det. I 2. Højbjerg gruppe har de ved deres juleafslutning valgt at gøre noget for nogle af de omkring flygtninge, der i 2014 er kommet til Danmark. For at løse opgaven har de indgået et samarbejde med Røde Kors Center Ebeltoft. Klokken 18:00 mødes alle spejderne i Dalhytten i Højbjerg, hvor de hører et oplæg fra Helle Ganer fra Røde Kors Center Ebeltoft. Hun fortæller om Røde Kors arbejde for flygtninge, og hvorfor det er vigtigt at hjælpe netop dem, der har forladt deres hjem og familier for at komme i sikkerhed. Omkring 40 spejdere deltager. Da de er blevet inddelt i grupper, får de udleveret et kort over området, med en rute de skal følge. Og så bliver de sendt af sted for at samle ind til dem, der har brug for det. Mens spejderne er ude for at indsamle tøj og legetøj til de mange flygtninge, forbereder ledere og forældre den mere traditionelle del af juleafslutningen i Dalhytten. På komfuret varmes fire store gryder med kakao og ovnen er fyldt til bristepunktet med æbleskiver. Cirka 90 personer deltager i juleafslutningen både spejdernes forældre og søskende er med. Da de frosne spejdere vender tilbage, har de sække af tøj og legetøj over skuldrene. Børnene fortæller, at dem de har besøgt har været glade for at hjælpe. Donationerne tæller - ud over bunker af tøj og sko - en legetøjsscooter, bøger med Bamse og Kylling og en indpakket gave med dedikationen til pige/kvinde fra 10 år og op. Alt sammen er det tøj og ting, som vil bringe glæde på Røde Kors Center Ebeltoft. Spejderne kan spise æbleskiver og gå på juleferie med god samvittighed. 17

18 BERETNINGER FRITIDSLIVSUNDERSØGELSEN Af Mikkel Møller & Søren Bjerre, ÅUF I foråret 2014 søsatte ÅUF fritidslivsundersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge unges fritidsvaner fra 7. klasse til afslutningen på universitetsstudiet. Til projektet blev der ansat en praktikant, og i løbet af foråret blev der indhentet i alt 1625 besvarelser gennem spørgeskemaer. En proces der viste sig mere tidskrævende end først antaget. Med midler fra Den Lokale Udviklingspulje blev projektet udvidet og nåede i januar 2015 i mål. Fra de 1625 besvarelser, har ÅUF ikke kun fundet nyttig viden om mekanismerne inden for vores egne foreninger, men også hvad der adskiller ÅUF s medlemsforeninger positivt fra andre typer af fritidsudbud. Viden man kan tage med og bruge i fremtidige debatter og forhandlinger. Blandt andet kan det fremhæves, at ÅUF s medlemsforeninger adskiller sig positivt fra andre typer af fritidsaktiviteter når det kommer til at give medlemmerne ballast som man kan bruge i faglige og sociale sammenhænge. Der er også tegn på, at det er en overvægt af universitetsstuderende, der anvender ÅUF s medlemsforeningers tilbud. I folkeskolen er der blevet identificeret et fald af foreningsaktive unge fra 7. til 9. klasse. Der ses dog ikke en målbar ændring i andelen af foreningsaktive mellem 9. klasses elever og unge på ungdomsuddannelser. Dette tyder på at de foreninger, hvis medlemmer starter allerede i folkeskolen, skal være ekstra opmærksomme på at fastholde deres medlemmer i 8. og 9. klasse. I forlængelse heraf, viser analyserne at de primære årsager til, at undersøgelsens deltagere stopper til idébaserede fritidsaktiviteter er manglende tid, at de får andre interesser samt at de ønsker at bruge mere tid på deres lektier og skole. Undersøgelsen giver endeligt et bud på, hvad der skal være til stede, for at unge vil starte til nye fritidsaktiviteter. Her er topscoreren, på tværs af alle uddannelsesniveauer, at de unge vil have mere fritid for at ville/kunne starte til noget nyt. Der bliver også lagt vægt på, at det skal være muligt at dyrke aktiviteterne på et hyggeniveau. På ungdomsuddannelser og videregående uddannelser bliver der lagt stor vægt på, at aktiviteterne skal være billigere et område medlemsforeningerne kunne fokusere på. I forlængelse heraf kan det også nævnes at ca. 20% af de unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser savner mere eller bedre information om fritidstilbud i Aarhus Kommune. 18

19 BERETNINGER BERETNING FRA DE POLITISKE FORENINGER Af Karen Fink Bjerregaard, styrelsesmedlem Året 2014 har for de politiske ungdomsforeninger været et år, der i maj måned bød på et valg til Europa-Parlamentet. Her viste de politiske foreninger sig endnu en gang på gågader, banegårde og ikke mindst til debatter i hele byen. Flere af de politiske foreninger havde også deres egne unge kandidater, som de var ude føre valgkamp for. På den måde var de som altid med til at sikre disse kandidater ganske flotte valg. Særligt det sociale iblandt de politiske ungdomsforeninger, har i 2014 været styrket. Vi har blandt andet ændret det årlige Tour des Chambres til at foregå to gange årligt, grundet den store succes. Derfor mødtes vi både i februar og oktober til nogle fantastiske aftener, hvor vi besøgte hindandens lokaler, snakkede, grinede og dansede til langt ud på natten. I 2015, planlægger de politiske ungdomsforeninger endnu engang at afholde Tour des chambres i foråret og i efteråret. Det unikke sociale fællesskab vi har på tværs af ungdomspartier i Aarhus, vil vi nemlig gerne bevare. Det gode samarbejde i PUS viste sig også, da der i den sidste uge af januar 2015 blev afholdt Skolevalg med stor succes. Derudover bliver 2015 også endnu et valgår, hvorfor de politiske ungdomspartier allerede nu er ved at gøre sig klar til et valg. Der er nok at se til hos de politiske, og mon ikke 2015 bliver mindst ligeså spændende som

20 BERETNINGER MEDLEMSFREMGANG OG SOLIDT ENGAGEMENT Af Dorte Holst, kommunikationsmedarbejder ÅUF I 2014 besøgte ÅUF DDS 12. Aarhus gruppe. Der var forlydender om, at der var sket en medlemsfremgang i løbet af de seneste år. Efter besøget står det klart, at der er tale om et solidt tilbud til unge i et miljø, hvor det handler om både selvstændighed og fællesskab. I en bygning overfor Skovvangsskolen holder 12. Aarhus gruppe til i de øverste lokaler, hvor de skrå vægge er dekorerede med ting og effekter man ofte kun finder i en spejderhytte. ÅUF kom på besøg en torsdag aften i december. På programmet var en snak om de sidste tropmøder i 2014 og et såkaldt ti-minutters-tårn. Den første, der møder op er den 14-årige Paprika. Hun er patruljeleder, og har været spejder i syv år. Hendes uniform bærer præg af de mange oplevelser og kompetencer hun har fået i sin tid som spejder i 12. Aarhus gruppe. Paprika er ikke i tvivl om, hvorfor hun er spejder: Det er fedt på grund af venskaberne og fællesskabet! Her er bedre end i skolen - det her er mine rigtige venner. Hurtigt kommer der flere børn til, og snakken går lystigt om deres sidste tur, hvor spejderne selv skulle finde fra Aarhus Nord til Gammel Ry ved Silkeborg. Lederne i 12. Aarhus gruppe, Thomas Mellergaard Amby og Paul Pepe Bendixen, har begge været spejdere hele deres liv, og de understreger ligesom Paprika, at de primært er spejdere, fordi fællesskabet er unikt. Hvis du virkelig har brug for hjælp, så ringer du til en af dem fra spejdertiden - de kender dig bedre end alle andre, siger Paul Bendixen. 20

21 BERETNINGER 12. Aarhus gruppe har oplevet medlemsfremgang. For tre år siden var der 40 spejdere, i dag ligger medlemstallet på 70. Der har været et generationsskifte i troppen, og endelig er der igen et værdigt produkt at tilbyde børnene, fortæller Thomas Mellergaard Amby. Medlemstallet er i dag stabilt, selvom den nye skolereform kunne frygtes at betyde frafald. Jeg frygtede, at de ville forsvinde i hobetal, men det er slet ikke tilfældet fortæller Thomas Mellergaard, han tilføjer: Dog oplever vi oftere end tidligere, at der kommer afbud på grund af lektier, eller fordi de er trætte efter en hel dag i skolen. Der hersker dog ingen tvivl om, at de børn der denne torsdag er til tropmøde er her, fordi det er fedt at være med. De er engagerede i aktiviteterne - til trods for en lang skoledag. Spejderne skal bygge et såkaldt 10-minutters-tårn. Lederne betror mig, at det er en umulig opgave at løse. Spejderne skal nemlig, ud af rafter og reb, bygge et selvstående tårn på ti minutter. Det handler ikke om at gøre det perfekt, det handler om at arbejde sammen - ja, om at finde på de letteste løsninger, hurtigst muligt, fortæller Paul Bendixen. Det tager cirka 20 minutter at få tårnet op at stå, og selvom det vælter efter få sekunder - så har de løst opgaven. Det er et gennemgående tema hos 12. Aarhus gruppe, at spejderne skal lære at klare sig selv. De skal selv kunne lave mad, finde vej og aktivere sig selv. Dog handler det om at gøre det i fællesskab. Om der vil ske yderligere medlemsfremgang er ikke til at spå om, men engagementet i 12. Aarhus gruppe er ikke til at tage fejl af. 21

22 BERETNINGER BERETNING FRA BØRN OG UNGE-BYRÅDET Af Morten Lond, ungebyrådssekretær Bedre UU-vejledning og niveaudeling i skolerne. Det er resultatet af Børn og Unge-byrådets arbejde i 2014, efter byrådet vedtog de to indstillinger ved deres sidste møde i december. Det betyder også, at de to indstillinger kommer med i den nu voksende bunke af politiske forslag, som unge folkeskole- og gymnasieelever, demokratisk valgt til Børn og Ungebyrådet, de sidste 6 år har været med til at få indført som konkret politik i Aarhus kommune. Den største fysiske manifestation af Børn og Unge-byrådets arbejde blev en realitet i løbet af 2014, da byrådet under budgetforhandlingerne i efteråret vedtog genetableringen af den kommunale skøjtebane foran Musikhuset. Hermed vil alle unge og folk med barnlige sjæle fra vinteren 2016 kunne komme på glatis på Officerspladsen. Børn og unge-byrådet kan i 2014 se tilbage på resultatet af konkrete forslag og øget valgdeltagelse på kommuneplan i oktober. Det betyder, at ambitionen om et børn og unge-byråd med en lige så stor opbakning som ved kommunalvalget så småt er ved at være slået fast. 22

23 BERETNINGER Bunyamin Simsek, Rådmand for Børn & Unge, siger sådan om Børn og Unge-byrådets arbejde: Børn og Unge-byrådet har været med til at skabe reelle forandringer i Aarhus Kommune. De har stået bag bedre UU-vejledning i fremtiden og givet skolerne mulighed for niveaudeling af deres klasser, skulle de finde det som det bedste fagligt for eleverne. Jeg takker for det forrige ungebyråds arbejde og ser frem til samarbejdet i Jeg, Morten Lond, blev i september ansat som ny ungebyrådssekretær, efter Søren Bjerre, og introduceret for arbejdet lige op til selve ungebyrådsvalget i uge 40. Som mangeårigt medlem af Venstre Ungdom og som nuværende næstformand for både VU Aarhus og den Politiske Ungdoms Sammenslutning i ÅUF, er jeg klar til at overtage rollen som ungebyrådssekretær og skabe resultater med vores ungebyrødder. I efteråret tog Børn og Unge-byrådet hul på arbejdet med forslag til en række forbedringer. Unges studiemiljøer for hele kommunen, bedre udnyttelser af de kommunale parker til større events og et ungekort som skal være med til, at hjælpe unge der ikke har mulighed for at modtage ungdomskort til transport. En af de største ændringer for Børn og Unge-byrådets videre arbejde, er omstruktureringen af de ni Fritids- og Ungdomsskoleområder, som er en af grundstenene for Børn og Unge-byrådets organisering. Hvilken betydning det får for ÅUF s arbejde med Børn og Unge-byrådet og hvilke nye muligheder dette medfører, er nogle af de ting ÅUF vil arbejde på at udrede i løbet af

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 17.00 20.30 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 13. januar kl. 19.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til stede Navn Bilag X Cecilie Hansen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde REFERAT

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde REFERAT Tidspunkt 13. maj 2013 Kl. 16.30 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde REFERAT Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand X Nicoline

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Tidspunkt 25. oktober Kl. 18.30-21.30 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Sted ÅUF Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede Cecilie Hansen, formand Nina

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Tidspunkt 12. august Kl. 16.30 19.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk

ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Aarhus d. 14. maj 2014 Høring af udkast til økonomiske rammer for klubrejser Århus

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

ÅRSMØDE 2017 ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017 MØLLEVANGSKOLEN ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRSMØDE 2017 ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017 MØLLEVANGSKOLEN ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2017 ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017 MØLLEVANGSKOLEN ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD aauf.dk HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR SUNDHED OG OMSORG HILSEN TIL ÅUF'S ÅRSMØDE fra Rådmand for

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016 Velkommen til Generalforsamling MTB Randers Mandag d. 22. februar 2016 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere