Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder"

Transkript

1

2 Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder MR-funktionen Joan Solgaard Sørensen overlæge, radiolog Jette Sanchez radiograf Ida Bhanderi projektsygeplejerske Susanne Petersen radiograf Whiplash-projektet Alice Kongsted kiropraktor, phd-studerende Lene Kiertzner projektsygeplejerske Winnie Most radiograf Mette Buchwald sekretær Eva Hauge Rasmussen fysioterapeut Ann-Christina Just sekretær Lumbago-Ischias-projektet Hanne Albert fysioterapeut, phd-studerende Bente Ottosen sekretær MR v. lumbago-iskias Tue Secher Jensen kiropraktor, forsker Informations-projektet Pia Havn Sørensen kiropraktor, forsker Senge-projektetet Rasmus Fabricius stud. manu. / forsker Kim Bergholdt stud.manu. / forsker Spontant forløb af rygsmerte Lise Hestbæk kiropraktor, phd-studerende Stående - liggende MR Rasmus Madsen stud. manu. / forsker

3 RFC år 4: 10. jan jan Vi skylder Industriens Arbejdsskadeforsikring meget for vores RygForskningsCentret, RFC. En donation på 20 mio. gav centret en flyvende start sammen med det nye årtusinde. Dengang stod Hans Kongelige Højhed Prins Henrik i spidsen for et stort fremmøde ved åbningen. Det er for længst blevet hverdag. I det forgangne år er den første ph.d.-afhandling forsvaret, og de to næste venter kun på endelig bedømmelse og forsvar sommer Desuden er der sendt en del artikler med henblik på publikation. Vi har fået flere forskere og sågar en forsknings-professor næsten som en 4-års fødselsdagsgave, udover de to professorer, der var tilknyttet fra starten. Vi er også ubeskedne nok til at hævde, at mange af de ting vi har fundet frem til, ser ud til at ville præge rygverdenen fremover. I det forløbne år er vi flyttet til større lokaler inden for hospitalets grund. De første år fyldte vi hurtigt pladsen ud og måtte sprede forskere ud over det gamle hospitalsområde. Nu er hele RFC samlet på 2. salen af den gamle, istandsatte hospitalsbygning og et brusende forskningsmiljø er opstået. Denne 4-års rapport er Tom Bendix ansvarlig for. De forskellige forskere har dog selv beskrevet deres forskellige projekter. Baggrund Ved Industriens Arbejdsskadeforsikring s (herefter kaldet IA) 100 års jubilæum donerede selskabet 20 mio. kr. til ryg-forskning. Dette på baggrund af, at selskabet udbetaler mange erstatninger til skader i hvirvelsøjlen og samtidig fornemmer, at der ikke er tilstrækkelig viden på området til at foretage en relevant sagsafgørelse i de fleste tilfælde. IA blev opkøbt af Topdanmark pr. 1. januar Derfor står de nu officielt som sponsor. Desuden bidrog IMK almene fond med ½ mio. kr. til byggeriet. Yderligere bidrog Fyns Amt med kr. til byggeri, 1,2 mio. kr. til moms for MR-skanneren og kr. årligt i 6 år til drift/bygningsvedligeholdelse. Da det er en afdeling i Sygehus Fyn, bidrager de også med administration af budget, af personale m.m. I det videre forløb har Forsikring og Pension - et udviklingsorgan for de forskellige selskaber inden for disse områder - bevilliget i alt over 8 mio. til et fællesprojekt om akutte whiplash-skader (se senere), der deles mellem Smerteforskningscentret på Århus Kommunehospital, og os. I 2003 bidrog Forsikring og Pension med yderligere kr. til projektet. At også forsikringsselskaber går ind i rygforskning er forståeligt: Lige så rimeligt det er at give erstatning til en konkret skade, som andre har forvoldt - i ryggen eller andre steder i kroppen - lige så uheldigt er det for mange (men ikke alle) rygsmertepatienters vedkommende, at der er en økonomisk erstatningsmulighed. Der foreligger megen dokumentation om, at muligheden for økonomisk kompensation giver - oftest ubevidst - et helt andet og mere langvarigt og smertefuldt forløb, end hvis denne mulighed ikke er til stede. Men guderne skal vide, at løsningen heller ikke er at gå i den anden grøft: i mange tilfælde er erstatning naturligvis rimelig. Men da hele denne problemstilling betyder rigtigt meget for, hvor meget en given rygsmerte ødelægger tilværelsen for en person med kroniske rygsmerter, bør det helt klart udforskes. Fonden til fremme af kiropraktik og postgraduat uddannelse har velvilligt bidraget med løn til en af vore ph.d.-studerende, samt med kr. til nævnte whiplashprojekt. Også Sygehus Fyn er gået økonomisk ind i projektet Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias fra Den regionale Forskningsfond ved SDU samt Sygehus Fyn i alt ca. 3. mio. kr. Yderligere bidrager Syddansk Universitet (SDU) med løn til to professorer, ph.d.-stipendium i en periode til en af vore ph.d.-studerende samt endvidere med forskellige forskerkurser m.m. Organisatorisk struktur Frem til 1. september 2001 var rygfunktionen i Sygehus Fyn, Ringe, delt op i 3: Ryg-ambulatoriet, der åbnede i august 1998, RFC og en ryg-rehabiliteringsafdeling i den gamle sygehusbygning. Syddansk Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Fyns Amt Institut for Idræt v/ Sygehus Fyn og Biomekanik Sponsorer RYGCENTER FYN: - Rygambulatoriet - RygForskningsCentret

4 4 RygForskningsCentret Sidstnævnte afdeling havde eksisteret i mange år. Disse tre enheder fusionerede til Rygcenter Fyn, idet rehabiliterings-funktionen blev en del af rygambulatoriet. Administrativt hører Rygcenter Fyn under Sygehus Fyn, mens uddannelsen af de kommende kiropraktorer og forskningen også hører under Syddansk Universitet. Den direkte tilknytning dér er, at vi er en del af Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) - se figuren. Administrerende leder i Rygcenter Fyn er Claus Manniche, mens Tom Bendix er forskningsleder på IOB s Forskningsenhed for Klinisk Biomekanik og således også for RFC. Der er et betydeligt overlap mellem Rygambulatoriet og RFC. Den del af patientbehandlingen, der varetages som led i forskning, hører forskningsmæssigt under RFC. MR-funktionen 2003 har været et meget produktivt år i vores MR-sektion. I løbet af året er i alt personer blevet MRskannet. Der er udført i alt 515 forskningsskanninger, bl.a. 79 fra Whiplashprojektet, 132 fra Lumbago-Ischiasprojektet, 84 kontrolpatienter fra kontrast-studiet og 90 børn fra projektet Fynske Rygge hvad har de ondt af? Ud over forsknings-skanningerne har vi efter aftale med Fyns Amt foretaget i alt 676 MR-undersøgelser af patienter, som primært har været henvist fra Rygcenter Fyn og de ortopæd-kirurgiske afdelinger i Sygehus Fyn. MR-skanneren er i årets løb blevet betjent af radiograferne Jette Sanchez, Susanne Pedersen og Winnie Most. Ud over skanning af nakke og ryg er vores MR-skanner fremragende til at fremstille bækken, knæ, fodled, skuldre og håndled. Særlig knæundersøgelserne er en positiv gevinst for de fynske patienter, som ved MR-skanning smertefrit kan få deres diagnose stillet, fremfor den traditionelle kikkertundersøgelse, der ofte er forbundet med smerter og sygemelding. Patienterne i Ryg-ambulatoriet har også draget fordel af muligheden for MR-skanning, som har været tilgængelig uden væsentlig ventetid. Vi skanner patienter med klaustrofobi fra hele amtet, da vi har Fyns eneste åbne MR-skanner, som næsten alle, selv patienter med svær klaustrofobi, kan acceptere at ligge i. Også svært overvægtige, eller meget bredskuldrede mænd, der ikke kan komme ind i de traditionelle lukkede skannere, kan vi oftest skanne. Vi har udnyttet kapaciteten i vores MR-skanner næsten fuldt ud i år ved også at tilbyde såvel projektdeltagere som patienter skanningstider om aftenen og i weekenden. Da skanningstiden er forholdsvis høj, sammenlignet med de traditionelle højfeltskannere, har det kun været muligt at øge vores produktion ved at udvide åbningstiden i skanneren. I det kommende år ligger der nye store og spændende udfordringer og venter. Den største udfordring udgøres af det faktum, at hovedsponsoratet for skannerdriften ophører per 31. december Det er bydende nødvendigt for at være i stand til at fortsætte aktiviteterne i skanneren, både hvad angår forskning og daglige patientscanninger, at der etableres en fast aftale med Fyns Amt omkring den fortsatte drift og finansiering. De MR-orienterede forskningsaktiviteter i afdelingen vil uden tvivl i løbet af 2005 vise et gennembrud omkring diagnosticering og prognosticering af lænderygpatienten, således at RygForskningsCentret inden årets udgang vil være placeret helt centralt på det internationale landkort og den daglige patienthåndtering som følge af vore forskningsresultater i et betydeligt omfang vil blive omlagt verden over. År 2005 tegner således til at blive det indtil videre vigtigste år for centret. Røntgenfunktionen Vores digitale røntgenrum har fungeret meget tilfredsstillende i årets løb til glæde for patienter fra Rygcenter Fyn og patienter henvist fra de praktiserende læger og tandlæger i lokalområdet i Ringe. De kiropraktorstuderende tilknyttet Syddansk Universitet gennemfører en del af deres klinikophold på Rygcenter Fyn, og under dette forløb er der i deres uddannelse krav om praktisk, radiografisk oplæring, som finder sted i røntgenfunktionen i RFC. For de studerende har åbningen af røntgenrummet betydet, at de nu i løbet af deres klinikophold fungerer i røntgenrummet 5-6 dage. De studerende tager i så stor udstrækning som muligt selvstændigt dagens røntgenbilleder, men som kyndige og tålmodige rådgivere er RFC s radiografer altid klar med råd og hjælp. Det er en betydelig lettelse for arbejdsgangen i Rygambulatoriet, at patienterne kan blive røntgenfotograferet umiddelbart efter forundersøgelsen, hvis dette er indiceret. Der er hver dag åbne akutte tider, så ventetid for patienter og behandlere undgås. Røntgen-billederne, der tages her på RFC, beskrives fortsat af røntgenafdelingen i Nyborg. Forskning Hvorfor forske? I betragtning af, at rygproblemet koster samfundet ca. 10 mia. kr./ år og er en af de dyreste sygdomsgrupper - finder vi det lidt underligt, at forskning op gennem de seneste årtier har ligget langt efter forskning i mange andre sygdomsgrupper. Gennem 90 erne kom der mere fart på, men alligevel med et misforhold til problemets størrelse. Specielt oplagt synes der at være et behov, fordi flere og flere rapporter er udkommet gennem de sidste årtier, fortællende at de gængse behandlinger egentlig ikke har nogen imponerende effekt i forhold til den spontane bedring, der som regel kommer.

5 RFC år 4: 10. jan jan Faktisk synes vi, at rygforskning i Danmark nu begynder at ligne noget. Ikke bare på grund af os, men rygfaget har efterhånden vundet stor interesse fra flere sider. Strategi for RFC Formålet er overordnet at skabe viden om forskellige facetter af rygsmerter/-problemet, så dette kan afklares og reduceres for den enkelte patient og for samfundet. Vi vil indtil videre fastholde de områder, vi er startet med (se nedenfor). Vi vil færdiggøre disse projekter og prioritere emner, der yderligere afklarer netop disse forskningsfelter. Dette gælder dels emner, der ses relevante allerede ved påbegyndelse af et forskningsemne. Og dels emner der dukker op som værende relevante undervejs - enten som følge af vor egen forskning eller grundet andres resultater. Der skal være en løbende justeret balance mellem overnævnte princip og det næste: Vi vil ikke lægge os fast på forskningsretninger, som vi én gang har valgt, hvis de viser sig lidet perspektivrige. Dukker nye og tilsyneladende perspektivrige emner op, skifter vi gerne retning. Men først efter grundig diskussion i ledergruppen. Er der tvivl om, hvorvidt vi skal skifte retning, gør vi det ikke. Vi prioriterer således, at 1. de fleste resurser bruges på at fastholde igangværende emner udforsket ved større, sammenhængende og koordinerede forskningsindsatser. Dette frem for mindre projekter, der ikke passer ind i den på et givet tidspunkt igangværende forskning. 2. Mht. nye emner, der måtte dukke op: Forudsat separat finansiering vil vi afsætte en mindre del af vore forskningsresurser arbejdsmæssige som materielle hertil. Naturligvis efter vedtagelse i ledergruppen. 3. Vi har en vis forpligtelse til at vejlede unge, der er i en forskningsuddannelse. Her tænkes specielt på den 1-årige prægraduate forskningsuddannelse, specialer i masteruddannelser og ved f.eks. biomekanikstudiet. I disse tilfælde vil vi foreslå emner, der passer ind i vores på det pågældende tidspunkt aktuelle forskningslinie. Men disse personer har ret til selv at vælge et emne. Vi vil her være large mht. emnevalg, som dog skal ligge inden for rygområdet. Vi vil forbeholde os ret til ikke at tage et sådant emne op, hvis vi føler at vi ikke har resurser til det. 4. Vi lægger større vægt på kvalitet end på antallet af artikler, der udgår fra centret. Vi anser forskning som en kontinuerlig proces, der begynder med at finde et relevant emne, og fortsætter med den egl. forskningsproces planlægning og praktisk udførelse. Videre skal det formidles, hvad vi forsker i og hvad resultater der måtte komme. Dette både til fagkredse nationalt/internationalt og til befolkningen. Endelig skal implementering sikres, idet den praktiske udførelse dog oftest vil ligge i andres regi. Vore projekter Fynske Rygge Hvad har de ondt af? v/per Kjær Siden centrets start har dette projekt kørt med inddragelse af årige og årige, udvalgt på basis af befolkningen altså med nogle der har, og nogle der ikke har rygsmerter. Alle blev bl.a. MRskannet fra start, og formålet er så at finde sammenhænge mellem MRfund på den ene side, og rygsmerter på den anden; dels evt. sammenhænge her og nu, og dels om bestemte MR-forandringer kan forudsige senere rygproblemer. I det forløbne har der været arbejdet videre med de indsamlede data. En opfølgnings-undersøgelse er planlangt og iværksat i børnekohorten. Her vil børnene igen blive MR-skannet og få foretaget en række undersøgelser, dels fysiske og dels ved spørgeskema og interview. Opfølgningsundersøgelsen er planlagt og gennemføres på Ryg- ForskningsCentret i nært samarbejde med forskere og ph.d.-studerende fra Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet og Enhed for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse på Kommunehospitalet, København. I løbet af året blev 2-års opfølgningen med spørgeskemaer hos de 40-årige afsluttet. Det betyder, at vi i løbet af 2004 kan se nærmere på, hvilke MR-fund der disponerer til senere lænderygbesvær. Ligeledes blev arbejdet med kvantitative målinger af lændens muskler med henblik på størrelse og fedtindhold afsluttet, således at analyser om disses relevans i forhold til lænderygbesvær kan yderligere belyses. Omkring børnene er der fortsat samarbejde med finske, amerikanske og canadiske forskere med henblik på: - at analysere den genetiske betydning for tidlig udvikling af degenerative forandringer, - at beskrive udviklingen af sådanne forandringer ud fra MR-skanning ved hjælp af computerbaserede målinger, samt - at måle af fedtindhold i lændens muskler. Der er forberedt 5 manuskripter, hvoraf de tre er indsendt til publikation. Det forventes, at disse antages til publikation i løbet af 2004, ligesom de indgår i Per Kjærs ph.d.-afhandling om sammenhænge mellem MR-fund i lænderyggen og lænderygbesvær. Whiplash-projektet en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piske-smælds-traume v/alice Kongsted Hvornår er der risiko for udvikling af kroniske mén efter et piskesmæld, og hvilken behandling/rådgivning skal piskesmældsramte have efter uheldet for at undgå langvarige følger? Det er de to overordnede spørgsmål, der søges besvaret i et forskningsprojekt om akutte piskesmældstraumer. Projektet foregår i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Universitetshospital og kom i stand på baggrund af en donation på ca. 9 mill. kroner fra Forsikring & Pension (erhvervsorganisation for

6 6 RygForskningsCentret forsikringsselskaber og pensionskasser) i år Der blev rekrutteret deltagere til projektet fra maj 2001 til og med juni I alt indgår 759 deltagere i projektet. Heraf er de 415 tilknyttet RFC i Ringe. De opfølgende undersøgelser afsluttes i juli 2004, hvorefter databearbejdning kan påbegyndes. Projektdeltagerne der er tilknyttet Ringe-delen er rekrutteret fra skadestuer og praktiserende læger i Vejle og Fyns Amter. Alle deltagere blev besøgt af projektsygeplejersken i deres hjem inden for en uge efter deres uheld og en stor del har været til undersøgelse og MR-skanning på RygForsknings- Centret. Endeligt er ca. 20 % af deltagerne undersøgt med knogleskintigrafi på Nuklear Medicinsk Afdeling, OUH. Opfølgende har deltagerne udfyldt spørgeskemaer efter 3, 6 og 12 mdr., og de der deltog i undersøgelser på RFC har været til undersøgelse igen efter 3 og 12 mdr. Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias? v/hanne Albert På trods af, at en discusprolaps i lænden er et forholdsvis hyppigt fænomen, som rammer 4-5% af alle mennesker, er der stadigvæk stor usikkerhed om, hvorledes det skal behandles. Det diskuteres, på hvilke indikationer man skal operere, og hvilken ikke-kirurgisk behandling (= konservativ behandling) man skal benytte inden, eller som alternativ til operation. Formålet med denne undersøgelse var at sammenligne og vurdere behandlingseffekten af to konservative behandlings-metoder til patienter med discusprolaps. 181 patienter blev inkluderet i undersøgelsen og blev behandlet i 8 uger med 4-8 behandlinger. Behandlingen bestod af fire delelementer. 1) Grundig information omkring ryggens anatomi. Og discusprolaps 2) Tender love and care 3) Smertestillende medicin. 4) To forskellige øvelsesprogrammer Hands on and Hands off. Efter 8 ugers behandling kunne man registrere særdeles store fremskridt i begge behandlingsgrupper. Den gruppe, som havde fået aktive øvelser, der sandsynligvis påvirker ryggens strukturer, havde et bedre resultat end den anden gruppe. Undersøgelsen viste også, at afhængig af, hvilken type discusprolaps man kunne observere på MR-skanning, skulle patienterne have forskellig behandling, samt at personer med forskellig psykologisk respons på smerter, skal have forskellig behandling. MR-monitorering af ikke-operativt behandlede patien-ter med lænderygsmerter og ischias v/tue Secher Jensen Ved hjælp af MR-skanning er det muligt at fremstille billeder af ryggen, hvor man kan se, om der er forandringer i ryggens bruskskiver, muskler, knogler, led og nerver. Derfor bruges MR-skanninger ofte, når man mistænker, at en patient har discusprolaps. Men selv med MRskanning til rådighed er det ikke altid muligt at finde årsagen til ryg- eller bensmerterne. Tidligere undersøgelser med MR-skanning har vist, at både raske personer og personer med ondt i ryggen kan have de samme forandringer i ryggen. Formålet med dette studie er at følge patienter med ryg- og bensmerter ved hjælp af MRskanning over et år. Med denne undersøgelse vil vi gerne belyse, hvordan discusprolapser udvikler sig over tid, og hvorvidt der er sammenhæng mellem det man ser på MR-skanninger af ryggen, og de symptomer patienterne har. På længere sigt vil denne viden forhåbentlig kunne hjælpe behandlere med at forudsige forløbet og sværhedsgraden af deres patienters rygsygdom. I projektet indgår patienter med ryg- og bensmerter fra Rygcenter Fyn, Ringe samt en gruppe af personer, som ikke har rygsmerter. Patienterne vil blive MR-skannet i forbindelse med den første rygundersøgelse på Rygcenteret og igen efter et år. MR-billederne vil derefter blive gennemgået for at se, om der er forandringerne i ryggen - f.eks. discusprolaps. Resultaterne fra MRbillederne vil blive sammenlignet med resultaterne fra rygundersøgelserne for at se, om der en sammenhæng mellem forandringerne på MR-billederne og patienternes symptomer, og for at se hvordan discusprolapserne udvikler sig i løbet af det år, der går imellem, at patienterne MR-skannes. Behandling af længere-varende lændesmerte information vs. tilpasset træning v/ Pia Havn Sørensen Traditionelle rygbehandlinger, inkl. kostbare rehabiliteringsprogrammer, har vist sig ret in-effektive mht. at få kroniske rygpatienter tilbage i arbejde. Heller ikke den kortvarige virkning af sådanne tiltag er imponerende meget bedre end det spontane forløb. Rygsmerter har tilsyneladende sin naturhistorie med smertesignaler fra ryggen i hyppigere eller sjældnere perioder af livet. Betydeligt større perspektiver synes der at ligge i at lære patienterne at tackle smerterne mere hensigtsmæssigt, end vi ofte gør i dag. En grundig og tryghedsskabende information, der er let forståelig og som sigter mod at leve så frit som muligt trods smerterne, har vist sig at bringe mange tilbage i arbejde. Der er fra litteraturen basis for at tro, at de så også generes mindre af deres smerter. Der er grundlag for at videreudvikle dette koncept og for at teste, om det også virker i andet regi. Det er her anvendt som tertiær profylakse, dvs. at søge genopblussen af bestående rygsmerter holdt på et så roligt niveau som muligt. I et randomiseret, enkeltblindet studie vil vi sammenligne tre grupper med kroniske ryg-smerter i en grad, hvor de har været sygemeldte gennem ca. 2 måneder: To grupper

7 RFC år 4: 10. jan jan får en information som anført, men med eller uden MR-skanning, der også kan antages at bidrage til en tryghedsfølelse; en 3. gruppe får en af tre mulige veldokumenterede træningstyper, valgt ud fra forskellige fysiske fund hos patienten. For de to informationsgrupper vil der ca. være ca. 2-3 indi-viduelle seancer, patientens egen gennem-gang af relevante ryg-emner på cd-rom, samt en time i en gruppe med andre, i alt 2 6 konsultationer. For træningsgruppen vil der blive sammensat et individuelt tilpasset trænings-program; dette kan variere mellem 2 og 14 konsultationer. Alle efterundersøges ½, 1 og 2 år senere med belysning af arbejds-situation, rygsmerte, funktions-niveau, og hvordan de på anden vis tackler deres ryggener. Forløbet af Lændesmerter og tidlig identifikation af højrisiko-populationer v/lise Hestbæk Der er efterhånden evidens for, at rygproblemer starter tidligt i livet, samt at folk med lændeproblemer i ungdommen har en øget risiko for lændeproblemer senere i livet. Den hidtidige forskning i årsagerne har primært fokuseret på risiko-faktorer hos voksne fremfor risiko-grupper. Dette projekt forsøgte først at klarlægge det spontane forløb af lændeproblemer og dernæst at karakterisere en skrøbelig gruppe af unge med høj risiko for at udvikle lændeproblemer. En gennemgang af litteraturen omhandlende det spontane forløb af lændeproblemer, samt analyse af data fra en prospektiv, 5-årig, befolknings-baserede undersøgelse af 30- til 50-årige individer (Sundhedsprojekt Ebeltoft) viste, at der oftest er tale om et recidiverende forløb, sjældent med total remission. En gennemgang af litteraturen omhandlende forekomsten af andre sygdomme i forbindelse med rygproblemer viste, at alle undersøgte sygdomme, med undtagelse af diabetes, var positivt forbundet med rygproblemer hos både voksne og teenagere. Data fra en årig kohorte (Det Danske Tvillingeregister og Det Medicinske Fødselsregister), blev analyseret mht. sammenhæng mellem lændeproblemer og andre sygdomme, fødselsdata og arvelighed. Resultaterne viste, at der er en tydelig sammenhæng mellem lændeproblemer, hovedpine/ migræne, og astma i teenage-årene, samt at der muligvis er en svag forhøjet risiko for lændesmerter i ungdommen ved en høj fødselsvægt. Endelig fandtes en betydelig genetisk komponent i udviklingen af lændeproblemer, hvis indflydelse aftager fra 12 til 19 år. Gennem de opnåede resultater er vi kommet et skridt videre til at identificere gruppen med højest risiko for lændeproblemer før valg af erhverv. Derved kan omfanget af sygefravær og førtidspensioner måske reduceres. Simulering af den stående stillings biomekanik ved liggende MR-skanning v/ Rasmus Madsen Ved bestemte former for ryglidelser er forekomsten af symptomer meget afhængig af, i hvilken stilling patienten befinder sig. Dette gælder ved såkaldt spinalstenose, hvor forsnævringer af rygmarvskanalen i lænderyggen kan trykke på nervevæv og blodkarrene dertil. Dette kan give smerte og funktionsforstyrrelser i benene med gangbesvær / halten til følge. Disse patienter oplever udelukkende deres symptomer ved gang eller ved at stå op længe, hvilket tilskrives at belastningen samt svajet af rygsøjlen har afgørende betydning for omfanget af de kritiske forsnævringer. Når disse patienter gennemgår MR-skanning som led i undersøgelsen for at klarlægge lidelsens årsag eller omfang før en eventuel operation, foregår det i rygleje og herved kan stillingsafhængige forsnævringer af betydning for lidelsen let overses. Overordnet er formålet med projektet at afprøve klinisk apparatur til dels at inducere krumning og kompression af rygsøjlen på liggende personer. Hensigten med et sådan apparatur er at kunne simulere / reproducere den stående stilling, når det gælder lænderyggen på patienter, der i rygleje gennemgår MR-skanning. Projektet udføres i samarbejde med University of Aberdeen i Skotland. Her er tilknyttet et EUfinansieret center, der koncentrerer sig om forskning inden for billeddiagnostiske teknikker og er enestående i Europa ved, at det råder over en såkaldt positionel MRskanner, der kan foretage MRskanning af personer i forskellige positioner, bl.a. i stående stilling. De foreløbige resultater peger på, at både det at inducere krumning og kompression generelt bevirker en øget forsnævring af rygmarvskanalen. Det tyder samtidigt på, at reproduktion af lænderyggens krumning er det, der har den største effekt i forhold til at simulere den stående stilling, og at kompression derfor med rimelighed vil kunne udelades. Better Backs by Better Beds? v/rasmus Fabricius og Kim Bergholdt Mange har en formening om, hvilke(n) madrasse(r), der er bedst for ryggen. Meget få brugbare data foreligger. Vi har sammenlignet tre forskellige madrasser: en vandseng (Akva Waterbeds), en viskoelastisk skum-madras (Tempur) som langsomt former sig efter kroppen, og en fast madras (Futon/ Innovation). 160 personer med nogenlunde stabile rygsmerter fik efter lodtrækning stillet en af de tre senge op i hjemmet for en måned. Følgende parametre er blevet brugt til at vurdere en eventuel effekt på rygsymptomerne i periodens forløb: gennemsnitlig rygsmerte, evnen til at udføre daglige gøremål og forbedring af søvnen. Det var dog sådan, at hele 13 blandt dem der fik tilbudt vandsengen, takkede nej, så det er jo muligt, at der blandt folk der ikke har prøvet den, er lidt skepsis. Tre i hver af de andre grupper ønskede heller ikke at starte. Således var det 41, 49 og 51 personer i af de tre

8 8 RygForskningsCentret sengegrupper, der blev testet. Under testen var der til gengæld langt flest i gruppen med den faste madras, der stoppede i utide (18 personer), mest fordi de fik øgede smerter. 3 og 6 stoppede i hhv. vandsenge- og Tempurgruppen. I den statistiske analyse satte vi alle disse drop-outs til en smerte /daglig funktion /søvnmængde som grænsen mellem de dårligste 25% og de bedste 75%. Med disse forudsætninger faldt resultatet klart ud i favør af de to første senge for alle 3 nævnte parametre. Selv hvis man satte deres slutværdi til at være uændret fra deres individuelle startværdier, vandt de to første senge både hvad smerter og søvn angik, men tendensen i samme retning til bedre daglig funktion ikke opnåede statistisk sikkerhed. Der var ingen sikker forskel mellem vandmadras og Tempur madrasserne. Projekter i planlægnings-fasen Albert HB, m.fl. Antibiotisk behandling af patienter med en oprindelig lumbal discusprolaps og nyopståede Modiske type 1 forandringer samt, fortsatte lokale lændesmerter. Albert H, Jensen TS, Kjær P, Leboeuf-Yde C, Manniche C, Sørensen JS, Bendix T. En epidemiologisk undersøgelse af forekomsten af Modiske forandringer i en population af rygskannede patienter. Et NOGET specielt projekt!! Det var en lidt tvivlsom seriøsitet, der lå bag RygForskningsCentrets egen afprøvning af hvirvelsøjlens holdbarhed. Tom Bendix blev 29. juli 2003 udsat for et særdeles grimt cykelstyrt på vej til arbejde i RFC, brækkede de øverste halshvirvler og fik en ret svær lammelse. Skadens natur var sådan, at kun meget få overlever. Resterne af cykelhjelmen, der var gået i 13 stykker, illustrerer styrtets heftighed. Lammelsen aftog dog betydeligt gennem det flg. halve år, hvoraf 3½ måned var under indlæggelse på Rigshospitalet og i Hornbæk. Curriculum vitae for RFC s år 4 Skriftlige arbejder Original-artikler Albert HB, Jensen AM, Dahl D, Rasmussen MN. Kriterievaludering af Roland Morris Spørgeskemaet Et oversat internationalt skema til vurdering af ændringer i funktionsniveau hos patienter med lændesmerter og ischias. Ugeskr Læger 2003;165: Albert HB, Manniche C. The efficacy of active conservative treatment for patients with severe sciatica. Abstract and poster. Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Manniche C. Low back pain: what is the long-term course? A review of studies of general populations. Eur Spine J. 2003;12(2): Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Engberg M, Lauritzen T, Bruun NH, Manniche C. The course of low back pain in a general population. Results from a 5- year prospective study. J Manipulative Physiol Ther. 2003;26(4): Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Manniche C. Is low back pain part of a general health pattern or is it a separate and distinctive entity? A critical literature review of comorbidity with low back pain. J Manipulative Physiol Ther. 2003;26(4): Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, Vach W, Russel MB, Skadhauge L, Svendsen A, Manniche C. Comorbidity with low back pain. A cross-sectional populationbased survey of year olds. Spine (In press). Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, Manniche C. Is low back pain associated with weight at birth? A cohort study of 8000 Danish adolescents. Dan Med Bull. 2003;50(2):181-5.

9 RFC år 4: 10. jan jan Hestbæk L, Iashine IA, Leboeuf- Yde C, Kyvik KO, Manniche C. The Heredity of low back pain. A classic twin control study. Twin Research (In press). Jensen TS, Kjær P, Sørensen JS. Reproducibility in quantitativeand visual evaluation of lumbar spine MRI - disc height and signal intensity in low-field MRI. Abstract, ISSLS Annual Meeting 2003, Vancouver Canada. Jensen TS, Kjær P, Sørensen JS. Reproducibility in quantitative measurements of degenerate disc changes - comparison to a visual evaluation. Abstract, ESSR Annual Meeting 2003, Århus. Kjær P, Leboeuf-Yde C, Korsholm L, Sørensen JS, Bendix T. Magnetic resonance imaging and low back pain in adults - A diagnostic imaging study of 40 year-old men and women (sendt til publikation). Kjær P, Leboeuf-Yde C, Sørensen JS, Bendix T. An epidemiological study of magnetic resonance imaging and low back pain in 13-year old children (sendt til publikation). Sørensen JS, Kjær P, Andersen P. Low field magnetic resonance imaging of the lumbar spine: Reliability of qualitative evaluation (sendt til publikation). Lænderygundersøgelsen af Claus Manniche, Ugeskr. Læger 9. juni 2003, s Oversigts-artikler Muller G, Bendix T, Bendix A. What have we learned about returning chronically disabled back patients to work? Seminars in Spine Surgery 2003; 15: Andersen JH, Kolstad HA, Ebbehøj NE, Bendix T. Ondt i ryggen og arbejdet. Ugeskr. Læger (Sendt til publikation - Inviteret statusartikel som led i Ugeskriftets serie om Bevægeapparatets Årti ). Lærebogskapitler Albert H, Johansen S. Bækkensmerter Klinisk Reumatologi, Munksgaard Danmark, København, Bendix T. Lumbar disc herniation - definition, natural course, history and physical examination. The Lumbar Spine / International Society for the study of the Lumbar Spine. 3rd Ed, chap. 41 Bendix, T, Bridger, R. Seating concepts. In: Delleman HJ, Haslegrave C, Chafin D: Working postures and movements - Tools for evaluation and engineering. Taylor & Francis Books Ltd. Chap 7.2, Bridger, R, Bendix, T. The pelvis and related segments. (i samme bog som ovenfor) chap ) Bendix T, Manniche C: Lænderygsmerter. I: (red): Jensen TS, Dahl JB, Arendt- Nielsen L: Smerter - en lærebog. kap. 14, s FADL s Forlag. Kasuistik Sørensen JS, Albert H, Manniche C. Uventede MR-fund hos patienter med ischias. Indsendt til Ugeskrift for Læger. Foredrag 1) I videnskabelige selska-ber og lign. Jensen TS, Kjær P, Sørensen JS: Reproducibility in quantitativeand visual evaluation of lumbar spine MRI - disc height and signal intensity in low-field MRI. ISSLS Annual Meeting 2003, Vancouver Canada (abstrakt og præsentation). Jensen TS, Kjær P, Sørensen JS: Reproducibility in quantitative measurements of degenerate disc changes - comparison to a visual evaluation. Abstract, ESSR Annual Meeting 2003, Århus, Albert H. Pelvic pain in pregnancy, (Invited speaker) 14 International WCPT Congress, Barcelona, Spanien (abstrakt and præsentation). Kjær P, Bendix T, Sørensen JS, Leboeuf-Yde C. How common are Abnormal MRI Disc Findings in 13-year old Children? Linköping International Forum VI for Primary Care Research on Low-Back Pain, Sweden (abstrakt and præsentation). Kjær P, Bendix T, Sørensen JS, Leboeuf-Yde C. Are Magnetic Resonance Images of Fat Infiltrations in the Lumbar Multifidus Muscles Associated with Low Back Pain? World Physical Therapy 10.6, 14th International Congress, Barcelona, Spanien (præsentation). Kjær P, Møller H, Enoch F, Jones R. Inter-Observer Agreement in Five Tests Designed to Evaluate Lumbo- Pelvic Control. World Physical Therapy , 14th International Congress, Barcelona, Spanien (poster). Kjær P, Bendix T, Sørensen JS, Leboeuf-Yde C. Are Abnormal MRI Disc Findings in 13-year old Children associated with Low Back Pain? European Society of Spinal Radiology, Aarhus, Denmark, (præsentation). Kjær P. Are Abnormal MRI Disc Findings in 13-year old Children associated with Low Back Pain? Forskningens dag, , Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet (præsentation). Kjær P. Musklernes rolle ved lænderygbesvær. Danske Fysioterapeuters Fagfestival, ) Øvrige foredrag Albert H, At skrive en praksisbeskrivelse Fysioterapeuterne på Psykiatisk Afd, Hillerød Sygehus, Albert H, Hvordan diagnostiseres forskellige typer af

10 10 RygForskningsCentret bækkensmerter. Årsmøde i Selskabet for fysioterapi og forskning, København, 4.4. Albert H, Hvordan kan man forske i fysioterapi? Specialeskrivende fysioterapeutstuderende. Fysioterapiskolen i Odense, 7.4. Albert H, Bækkensmerter i graviditeten diagnostisering, incidens og prognose. Temadag for personalet på obstetrisk og Gynækologisk afdeling Amts Sygehuset i Glostrup, 9.5. Albert H, Bækkensmerter i graviditeten diagnostisering, incidens og prognose. Temaaften for privatpraktiserende læger i Ribe amt, Albert H, Bækkensmerter i graviditeten. Fysioterapeuter i Ålborg, Ålborg, Albert H, Bækkensmerter i graviditeten diagnostisering, incidens og prognose. Fagfestival for fysioterapeuter, Odense, Albert H, Hvordan kan man forske i fysioterapi? Specialeskrivende fysioterapeutstuderende. Fysioterapiskolen i Odense, Albert H, Opbygning af en case rapport. For fysioterapeuter. Casen bruges som diplomeksamen i Manuel terapi. Odense, Bendix, T. Rygsmerte hvor meget krop og hvor meget sjæl. Forskningsenheden for Funktionelle lidelser. Århus Kommunehospital, Bendix, T., Bojsen-Møller, F. Behandling af ryggen ved sportsudøvelse. Ved symposiet Sportsrygge, Københavns Lægeforening, Bendix T, Krogsgaard M. Udtrætning af ryggen. Samme arrangement, Bendix, T. Basal rygundersøgelsesteknik (Red Flags) teori og praksis. Samme arrangement, Bendix T. Hvor kommer smerterne fra? Samme arrangement, Bendix, T. Retningslinier for behandlingsstrategi. Samme arrangement, Bendix, T. Smertemekanismer en opdatering. ved: Ryg- Ryggere-Ryggest, Rygcenter Fyn gør status. Møde for praktiserende læger (100 deltagere), Middelfart, marts 2003 Bendix T. Whiplash hvad gør vi nu? ved: Ryg-Ryggere- Ryggest, Rygcenter Fyn gør status. Møde for praktiserende læger (100 deltagere), Middelfart, marts Deltagelse i kongresser / kurser Albert H. The International Low Back Forum VI, Lindkøbing, Sverige, maj. Albert H. Pelvic pain in pregnancy. 14 International WCPT Congress, Barcelona, Spanien. (Invited speaker) Kjær P. Linköping International Forum VI for Primary Care Research on Low-Back Pain, Sverige, Tue Secher Jensens efter at have holdt sit foredrag ved Verdens-kongressen I Vancouver, Canada, maj 03 Kjær P. World Physical Therapy 2003, 14th International Congress, Barcelona, Spanien. Kjær P. European Society of Spinal Radiology, Århus, juni. Kjær P. Forskningens dag, 5.11, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Jensen TS: International Society for the Study of the Lumbar Spine, Annual Meeting 2003, Vancouver, Canada, European Socity of Skeletal Radiology, Annual Meeting 2003, Aarhus, Denmark. Bendix T, Sørensen PH. Manniche C. International Society for the Study of the Lumbar Spine, Annual Meeting 2003, Vancouver, Canada, Internationalt samarbejde Vedr. projektet Fynske Rygge hvad har de ondt af? : - Jaro Karppinen, Universitetet i Oulu, Finland - Leena Ala-Kokko, Universitetet i Tulane, USA - Riita Merekvi, Universitetet i Oulu, Finland - Nora Ropponen, Universitet i Oulu, Finland - Møde med ovennævnte i november 2003 i Oulu. Vedr. projektet: Længerevarende rygsmerter information eller tilpasset træning : Aage Indahl, Rikshospitalet, Oslo, Norge Vedr projektet: Simulering af den stående stillings biomekanik ved liggen: Malcolm Pope, University of Aberdeen, Skotland. Presse Hanne Albert, november, Fyens Stiftstidende. Indsats mod smerter i anledning af tildeling af forskningspris. Hanne Albert, november, Fysioterapeuten. Forskningspris til frustreret kliniker i anledning af tildeling af forskningspris. Hanne Albert, november, Politiken. Forskningspris i anledning af tildeling af forskningspris. Hanne Albert, november, Jyllands- Posten. Hanne Albert i anledning af tildeling af forskningspris.

11 RFC år 4: 10. jan jan Hanne Albert, november, Ugeavisen Forskningspris til fysioterapeut i anledning af tildeling af forskningspris. Hanne Albert, november, Fyns Amts Avis. Forskningspris til fysioterapeut i anledning af tildeling af forskningspris. Interview med Tom Bendix i Radioavisen P1, den 3. februar. Emnet var den muligt uheldige effekt af skadeserstatninger i forhold til rygsmerter. Det blev også sendt efter Radioavisen i programmet P1 Debat. Samme blev omtalt i NetDoktor samme dag. Ryggens rige i Ringe, helsides artikel i Fyns Amts Avis 1. marts Rygsmerter er arvelige. Unge, der lider af astma og hovedpine, har større risiko for rygsmerter. En genetisk betinget skrøbelighed kan. være forklaringen, mener kiropraktor Lise Hestbæk. Ny Viden nr. 7, Syddansk Universitet, juli Besøgende Paul Hodges, University of Brisbane, Quensland, Australien. Vejledning Per Kjær: - Praksisbeskrivelse i psykiatrien. Hillerød Sygehus. Vejleder på 3 praksisbeskrivelser. Klinisk supervision for fysioterapeuter under videreuddannelse i manuel terapi. Rygcenter Fyn, Ringe. - Diagnostik og behandling af columna cervicalis, videreuddannelse for fysioterapeuter i manuel terapi. Scanticon Comwell Kolding. - Vejleder på 3 caserapporter, videreuddannelse for fysioterapeuter i manuel terapi. Afhandlinger Hanne Albert har indleveret Rygforskningscenterets 2. ph.d. afhandling i december 2003, om emnet Konservativ behandling af patienter med radikulære smerter til UE. En klinisk kontrolleret undersøgelse. Priser Hanne Albert fik tildelt Danske Fysioterapeuters Forskningspris på kr. for original og nytænkende forskning med umiddelbar klinisk relevans.

12

13 Donationer RygForskningsCentrets finansiering er væsentligst baseret på en donation på 20 mio. kr. fra Industriens Arbejdsskadeforsikring (IA) som uddeltes ved deres 100 års jubilæum i 1999, Topdanmark overtog IA i 2001 og dermed dette sponsorat. IMK-fondet har bidraget med ½ mio. kr. til bygning af centret og ½ mio. kr. til whiplash-projektet samt støttet første del af Ventegodt-projektet. Fyns Amt bidrager via Sygehus Fyn (SHF) med kr. til byggeri, kr. årligt i 6 år og 1,2 mio. kr. til moms for MR-skanneren. Nye donationer i 2003 Forsikring og pension har doneret yderligere kr. oveni de tidl. bevilgede ca. 3,5 mio. kr. til projektet Whiplash en undersøgelse af behandling og forløb efter piskesmæld. Projektet udføres i samarbejde med Smerteforskningscentret, Århus Kommunehospital. Danske Fysioterapeuter har doneret kr. til Fynske Rygge hvad har de ondt af? Gigtforeningen har doneret kr. til Fynske Rygge hvad har de ondt af? Gigtforeningen har doneret kr. til MRmonitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse har doneret i alt kr. til MR-monitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias Fyns Amts Forskningsfond har doneret kr. til MR-monitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias Sygekassernes Helsefond har doneret kr. til Behandling af længerevarende lændesmerte tillidsskabende viden vs. tilpasset træning Syddansk Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum, der er et samarbejde mellem Sygehus Fyn, Vejle Amt og Syddansk Universitet har sammen med Fyns Amts Forskningsfond tilsammen har bevilget knap 3 millioner kr. til projektet Konservativ behandling af patienter med radiculære smerter til UE. En klinisk kontrolleret undersøgelse Gigtforeningen har bevilget kr. til projektet Fra akut til kroniker? en undersøgelse af Roland Morris Spørgeskemaets reliabilitet og sensitivitet, samt en undersøgelse af, hvorvidt spørgeskemaet screening for psycho-social risc factors kan forudsige kronicitet hos danske patienter med lændesmerter Akva Waterbeds og Tempur har tilsammen støttet projektet Better Backs by Better Beds med godt kr. DDDD Dansk Kiropraktor Forening

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Personale laus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt.

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt. Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen...

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ondt i ryggen... Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ny viden om rygsmerter Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen. Der har de senere år nærmest været en revolution i den måde, man

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Struktur Administrativt hører RFC under Sy- Sygehus Fyn (SHF), og det er SHF

Struktur Administrativt hører RFC under Sy- Sygehus Fyn (SHF), og det er SHF RygForskningsCentret (RFC) åbnede d. 10. januar 2000. Vi var så heldige, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der selv havde en lang periode med ryg-smerter, officielt forestod åbningen. Bl.a. hans tilstedeværelse

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af lænderygsmerter Baggrund og formål Lænderygbesvær er ifølge WHO den tilstand, som medfører flest år levet med funktionsevnenedsættelser

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Langvarige rygsmerter

Langvarige rygsmerter Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Langvarige rygsmerter 2 www.krop-fysik.dk Langvarige rygsmerter Smerter i ryggen er noget de fleste mennesker oplever i løbet af deres liv. Som regel forsvinder

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper?

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Kan automatiseret mønstergenkendelse i patienters svar og scorer efter 1. konsultation hos kiropraktoren

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

LDJ/6.04.16 Lænderyg sygdomme. Historie. Viden om arbejdsforhold og lænderyg sygdom. Rådgivning og prognose. 2? www.regionmidtjylland.

LDJ/6.04.16 Lænderyg sygdomme. Historie. Viden om arbejdsforhold og lænderyg sygdom. Rådgivning og prognose. 2? www.regionmidtjylland. LDJ/6.04.16 Lænderyg sygdomme Historie Viden om arbejdsforhold og lænderyg sygdom Rådgivning og prognose 2? www.regionmidtjylland.dk Historie 1932 opdagelse af discus prolapsen herefter gennem flere årtier

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN Klinisk professor, overlæge Niels Wedderkopp Rygforskningscentret, institut for regional sundhedsforskning og Center for Research in Childhood Health, IOB Syddansk Universitet

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2007-2011

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2007-2011 Forskningsplan Jan Hartvigsen 1 Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Faglig udviklingsplan 2007-2011 1. Vision 1.1 Forskning og formidling Forskningsenheden

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22.

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22. Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22. juni 2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Den Motiverende Rygskole

Den Motiverende Rygskole Den Motiverende Rygskole Skemaer og test Nr. 1 FORVENTNINGSSKEMA Navn: Dato: Mine forventninger til dette kursus er: Jeg ønsker/har brug for mere viden om: Jeg ønsker at blive bedre til: Jeg ønsker at

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Trochantersmertesyndrom

Trochantersmertesyndrom Trochantersmertesyndrom Laterale hoftesmerter Fysioterapeut Lønne Godskesen Idrætsklinikken, Middelfart Sygehus Fyraftensmøde 25-04-2017 Patologi Risikofaktorer Kvinde (4:1) over 40 Overgangsalder Bredt

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse i 79

Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse i 79 Sundhedsudvalget 2010-11 L 46 Bilag 17 Offentligt 1 Bilag L46. Folketinget, Christiansborg, 1240 København K Att.: Folketingets sundhedsudvalg. Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Professor Niels Wedderkopp Center for Research in Childhood Health IOB og Institut for Regional Subdhedsforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing?

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Torben Jørgensen, dr.med. Enhedschef Forskningscenter for Forebyggelse

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere