Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder"

Transkript

1

2 Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder MR-funktionen Joan Solgaard Sørensen overlæge, radiolog Jette Sanchez radiograf Ida Bhanderi projektsygeplejerske Susanne Petersen radiograf Whiplash-projektet Alice Kongsted kiropraktor, phd-studerende Lene Kiertzner projektsygeplejerske Winnie Most radiograf Mette Buchwald sekretær Eva Hauge Rasmussen fysioterapeut Ann-Christina Just sekretær Lumbago-Ischias-projektet Hanne Albert fysioterapeut, phd-studerende Bente Ottosen sekretær MR v. lumbago-iskias Tue Secher Jensen kiropraktor, forsker Informations-projektet Pia Havn Sørensen kiropraktor, forsker Senge-projektetet Rasmus Fabricius stud. manu. / forsker Kim Bergholdt stud.manu. / forsker Spontant forløb af rygsmerte Lise Hestbæk kiropraktor, phd-studerende Stående - liggende MR Rasmus Madsen stud. manu. / forsker

3 RFC år 4: 10. jan jan Vi skylder Industriens Arbejdsskadeforsikring meget for vores RygForskningsCentret, RFC. En donation på 20 mio. gav centret en flyvende start sammen med det nye årtusinde. Dengang stod Hans Kongelige Højhed Prins Henrik i spidsen for et stort fremmøde ved åbningen. Det er for længst blevet hverdag. I det forgangne år er den første ph.d.-afhandling forsvaret, og de to næste venter kun på endelig bedømmelse og forsvar sommer Desuden er der sendt en del artikler med henblik på publikation. Vi har fået flere forskere og sågar en forsknings-professor næsten som en 4-års fødselsdagsgave, udover de to professorer, der var tilknyttet fra starten. Vi er også ubeskedne nok til at hævde, at mange af de ting vi har fundet frem til, ser ud til at ville præge rygverdenen fremover. I det forløbne år er vi flyttet til større lokaler inden for hospitalets grund. De første år fyldte vi hurtigt pladsen ud og måtte sprede forskere ud over det gamle hospitalsområde. Nu er hele RFC samlet på 2. salen af den gamle, istandsatte hospitalsbygning og et brusende forskningsmiljø er opstået. Denne 4-års rapport er Tom Bendix ansvarlig for. De forskellige forskere har dog selv beskrevet deres forskellige projekter. Baggrund Ved Industriens Arbejdsskadeforsikring s (herefter kaldet IA) 100 års jubilæum donerede selskabet 20 mio. kr. til ryg-forskning. Dette på baggrund af, at selskabet udbetaler mange erstatninger til skader i hvirvelsøjlen og samtidig fornemmer, at der ikke er tilstrækkelig viden på området til at foretage en relevant sagsafgørelse i de fleste tilfælde. IA blev opkøbt af Topdanmark pr. 1. januar Derfor står de nu officielt som sponsor. Desuden bidrog IMK almene fond med ½ mio. kr. til byggeriet. Yderligere bidrog Fyns Amt med kr. til byggeri, 1,2 mio. kr. til moms for MR-skanneren og kr. årligt i 6 år til drift/bygningsvedligeholdelse. Da det er en afdeling i Sygehus Fyn, bidrager de også med administration af budget, af personale m.m. I det videre forløb har Forsikring og Pension - et udviklingsorgan for de forskellige selskaber inden for disse områder - bevilliget i alt over 8 mio. til et fællesprojekt om akutte whiplash-skader (se senere), der deles mellem Smerteforskningscentret på Århus Kommunehospital, og os. I 2003 bidrog Forsikring og Pension med yderligere kr. til projektet. At også forsikringsselskaber går ind i rygforskning er forståeligt: Lige så rimeligt det er at give erstatning til en konkret skade, som andre har forvoldt - i ryggen eller andre steder i kroppen - lige så uheldigt er det for mange (men ikke alle) rygsmertepatienters vedkommende, at der er en økonomisk erstatningsmulighed. Der foreligger megen dokumentation om, at muligheden for økonomisk kompensation giver - oftest ubevidst - et helt andet og mere langvarigt og smertefuldt forløb, end hvis denne mulighed ikke er til stede. Men guderne skal vide, at løsningen heller ikke er at gå i den anden grøft: i mange tilfælde er erstatning naturligvis rimelig. Men da hele denne problemstilling betyder rigtigt meget for, hvor meget en given rygsmerte ødelægger tilværelsen for en person med kroniske rygsmerter, bør det helt klart udforskes. Fonden til fremme af kiropraktik og postgraduat uddannelse har velvilligt bidraget med løn til en af vore ph.d.-studerende, samt med kr. til nævnte whiplashprojekt. Også Sygehus Fyn er gået økonomisk ind i projektet Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias fra Den regionale Forskningsfond ved SDU samt Sygehus Fyn i alt ca. 3. mio. kr. Yderligere bidrager Syddansk Universitet (SDU) med løn til to professorer, ph.d.-stipendium i en periode til en af vore ph.d.-studerende samt endvidere med forskellige forskerkurser m.m. Organisatorisk struktur Frem til 1. september 2001 var rygfunktionen i Sygehus Fyn, Ringe, delt op i 3: Ryg-ambulatoriet, der åbnede i august 1998, RFC og en ryg-rehabiliteringsafdeling i den gamle sygehusbygning. Syddansk Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Fyns Amt Institut for Idræt v/ Sygehus Fyn og Biomekanik Sponsorer RYGCENTER FYN: - Rygambulatoriet - RygForskningsCentret

4 4 RygForskningsCentret Sidstnævnte afdeling havde eksisteret i mange år. Disse tre enheder fusionerede til Rygcenter Fyn, idet rehabiliterings-funktionen blev en del af rygambulatoriet. Administrativt hører Rygcenter Fyn under Sygehus Fyn, mens uddannelsen af de kommende kiropraktorer og forskningen også hører under Syddansk Universitet. Den direkte tilknytning dér er, at vi er en del af Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) - se figuren. Administrerende leder i Rygcenter Fyn er Claus Manniche, mens Tom Bendix er forskningsleder på IOB s Forskningsenhed for Klinisk Biomekanik og således også for RFC. Der er et betydeligt overlap mellem Rygambulatoriet og RFC. Den del af patientbehandlingen, der varetages som led i forskning, hører forskningsmæssigt under RFC. MR-funktionen 2003 har været et meget produktivt år i vores MR-sektion. I løbet af året er i alt personer blevet MRskannet. Der er udført i alt 515 forskningsskanninger, bl.a. 79 fra Whiplashprojektet, 132 fra Lumbago-Ischiasprojektet, 84 kontrolpatienter fra kontrast-studiet og 90 børn fra projektet Fynske Rygge hvad har de ondt af? Ud over forsknings-skanningerne har vi efter aftale med Fyns Amt foretaget i alt 676 MR-undersøgelser af patienter, som primært har været henvist fra Rygcenter Fyn og de ortopæd-kirurgiske afdelinger i Sygehus Fyn. MR-skanneren er i årets løb blevet betjent af radiograferne Jette Sanchez, Susanne Pedersen og Winnie Most. Ud over skanning af nakke og ryg er vores MR-skanner fremragende til at fremstille bækken, knæ, fodled, skuldre og håndled. Særlig knæundersøgelserne er en positiv gevinst for de fynske patienter, som ved MR-skanning smertefrit kan få deres diagnose stillet, fremfor den traditionelle kikkertundersøgelse, der ofte er forbundet med smerter og sygemelding. Patienterne i Ryg-ambulatoriet har også draget fordel af muligheden for MR-skanning, som har været tilgængelig uden væsentlig ventetid. Vi skanner patienter med klaustrofobi fra hele amtet, da vi har Fyns eneste åbne MR-skanner, som næsten alle, selv patienter med svær klaustrofobi, kan acceptere at ligge i. Også svært overvægtige, eller meget bredskuldrede mænd, der ikke kan komme ind i de traditionelle lukkede skannere, kan vi oftest skanne. Vi har udnyttet kapaciteten i vores MR-skanner næsten fuldt ud i år ved også at tilbyde såvel projektdeltagere som patienter skanningstider om aftenen og i weekenden. Da skanningstiden er forholdsvis høj, sammenlignet med de traditionelle højfeltskannere, har det kun været muligt at øge vores produktion ved at udvide åbningstiden i skanneren. I det kommende år ligger der nye store og spændende udfordringer og venter. Den største udfordring udgøres af det faktum, at hovedsponsoratet for skannerdriften ophører per 31. december Det er bydende nødvendigt for at være i stand til at fortsætte aktiviteterne i skanneren, både hvad angår forskning og daglige patientscanninger, at der etableres en fast aftale med Fyns Amt omkring den fortsatte drift og finansiering. De MR-orienterede forskningsaktiviteter i afdelingen vil uden tvivl i løbet af 2005 vise et gennembrud omkring diagnosticering og prognosticering af lænderygpatienten, således at RygForskningsCentret inden årets udgang vil være placeret helt centralt på det internationale landkort og den daglige patienthåndtering som følge af vore forskningsresultater i et betydeligt omfang vil blive omlagt verden over. År 2005 tegner således til at blive det indtil videre vigtigste år for centret. Røntgenfunktionen Vores digitale røntgenrum har fungeret meget tilfredsstillende i årets løb til glæde for patienter fra Rygcenter Fyn og patienter henvist fra de praktiserende læger og tandlæger i lokalområdet i Ringe. De kiropraktorstuderende tilknyttet Syddansk Universitet gennemfører en del af deres klinikophold på Rygcenter Fyn, og under dette forløb er der i deres uddannelse krav om praktisk, radiografisk oplæring, som finder sted i røntgenfunktionen i RFC. For de studerende har åbningen af røntgenrummet betydet, at de nu i løbet af deres klinikophold fungerer i røntgenrummet 5-6 dage. De studerende tager i så stor udstrækning som muligt selvstændigt dagens røntgenbilleder, men som kyndige og tålmodige rådgivere er RFC s radiografer altid klar med råd og hjælp. Det er en betydelig lettelse for arbejdsgangen i Rygambulatoriet, at patienterne kan blive røntgenfotograferet umiddelbart efter forundersøgelsen, hvis dette er indiceret. Der er hver dag åbne akutte tider, så ventetid for patienter og behandlere undgås. Røntgen-billederne, der tages her på RFC, beskrives fortsat af røntgenafdelingen i Nyborg. Forskning Hvorfor forske? I betragtning af, at rygproblemet koster samfundet ca. 10 mia. kr./ år og er en af de dyreste sygdomsgrupper - finder vi det lidt underligt, at forskning op gennem de seneste årtier har ligget langt efter forskning i mange andre sygdomsgrupper. Gennem 90 erne kom der mere fart på, men alligevel med et misforhold til problemets størrelse. Specielt oplagt synes der at være et behov, fordi flere og flere rapporter er udkommet gennem de sidste årtier, fortællende at de gængse behandlinger egentlig ikke har nogen imponerende effekt i forhold til den spontane bedring, der som regel kommer.

5 RFC år 4: 10. jan jan Faktisk synes vi, at rygforskning i Danmark nu begynder at ligne noget. Ikke bare på grund af os, men rygfaget har efterhånden vundet stor interesse fra flere sider. Strategi for RFC Formålet er overordnet at skabe viden om forskellige facetter af rygsmerter/-problemet, så dette kan afklares og reduceres for den enkelte patient og for samfundet. Vi vil indtil videre fastholde de områder, vi er startet med (se nedenfor). Vi vil færdiggøre disse projekter og prioritere emner, der yderligere afklarer netop disse forskningsfelter. Dette gælder dels emner, der ses relevante allerede ved påbegyndelse af et forskningsemne. Og dels emner der dukker op som værende relevante undervejs - enten som følge af vor egen forskning eller grundet andres resultater. Der skal være en løbende justeret balance mellem overnævnte princip og det næste: Vi vil ikke lægge os fast på forskningsretninger, som vi én gang har valgt, hvis de viser sig lidet perspektivrige. Dukker nye og tilsyneladende perspektivrige emner op, skifter vi gerne retning. Men først efter grundig diskussion i ledergruppen. Er der tvivl om, hvorvidt vi skal skifte retning, gør vi det ikke. Vi prioriterer således, at 1. de fleste resurser bruges på at fastholde igangværende emner udforsket ved større, sammenhængende og koordinerede forskningsindsatser. Dette frem for mindre projekter, der ikke passer ind i den på et givet tidspunkt igangværende forskning. 2. Mht. nye emner, der måtte dukke op: Forudsat separat finansiering vil vi afsætte en mindre del af vore forskningsresurser arbejdsmæssige som materielle hertil. Naturligvis efter vedtagelse i ledergruppen. 3. Vi har en vis forpligtelse til at vejlede unge, der er i en forskningsuddannelse. Her tænkes specielt på den 1-årige prægraduate forskningsuddannelse, specialer i masteruddannelser og ved f.eks. biomekanikstudiet. I disse tilfælde vil vi foreslå emner, der passer ind i vores på det pågældende tidspunkt aktuelle forskningslinie. Men disse personer har ret til selv at vælge et emne. Vi vil her være large mht. emnevalg, som dog skal ligge inden for rygområdet. Vi vil forbeholde os ret til ikke at tage et sådant emne op, hvis vi føler at vi ikke har resurser til det. 4. Vi lægger større vægt på kvalitet end på antallet af artikler, der udgår fra centret. Vi anser forskning som en kontinuerlig proces, der begynder med at finde et relevant emne, og fortsætter med den egl. forskningsproces planlægning og praktisk udførelse. Videre skal det formidles, hvad vi forsker i og hvad resultater der måtte komme. Dette både til fagkredse nationalt/internationalt og til befolkningen. Endelig skal implementering sikres, idet den praktiske udførelse dog oftest vil ligge i andres regi. Vore projekter Fynske Rygge Hvad har de ondt af? v/per Kjær Siden centrets start har dette projekt kørt med inddragelse af årige og årige, udvalgt på basis af befolkningen altså med nogle der har, og nogle der ikke har rygsmerter. Alle blev bl.a. MRskannet fra start, og formålet er så at finde sammenhænge mellem MRfund på den ene side, og rygsmerter på den anden; dels evt. sammenhænge her og nu, og dels om bestemte MR-forandringer kan forudsige senere rygproblemer. I det forløbne har der været arbejdet videre med de indsamlede data. En opfølgnings-undersøgelse er planlangt og iværksat i børnekohorten. Her vil børnene igen blive MR-skannet og få foretaget en række undersøgelser, dels fysiske og dels ved spørgeskema og interview. Opfølgningsundersøgelsen er planlagt og gennemføres på Ryg- ForskningsCentret i nært samarbejde med forskere og ph.d.-studerende fra Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet og Enhed for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse på Kommunehospitalet, København. I løbet af året blev 2-års opfølgningen med spørgeskemaer hos de 40-årige afsluttet. Det betyder, at vi i løbet af 2004 kan se nærmere på, hvilke MR-fund der disponerer til senere lænderygbesvær. Ligeledes blev arbejdet med kvantitative målinger af lændens muskler med henblik på størrelse og fedtindhold afsluttet, således at analyser om disses relevans i forhold til lænderygbesvær kan yderligere belyses. Omkring børnene er der fortsat samarbejde med finske, amerikanske og canadiske forskere med henblik på: - at analysere den genetiske betydning for tidlig udvikling af degenerative forandringer, - at beskrive udviklingen af sådanne forandringer ud fra MR-skanning ved hjælp af computerbaserede målinger, samt - at måle af fedtindhold i lændens muskler. Der er forberedt 5 manuskripter, hvoraf de tre er indsendt til publikation. Det forventes, at disse antages til publikation i løbet af 2004, ligesom de indgår i Per Kjærs ph.d.-afhandling om sammenhænge mellem MR-fund i lænderyggen og lænderygbesvær. Whiplash-projektet en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piske-smælds-traume v/alice Kongsted Hvornår er der risiko for udvikling af kroniske mén efter et piskesmæld, og hvilken behandling/rådgivning skal piskesmældsramte have efter uheldet for at undgå langvarige følger? Det er de to overordnede spørgsmål, der søges besvaret i et forskningsprojekt om akutte piskesmældstraumer. Projektet foregår i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Universitetshospital og kom i stand på baggrund af en donation på ca. 9 mill. kroner fra Forsikring & Pension (erhvervsorganisation for

6 6 RygForskningsCentret forsikringsselskaber og pensionskasser) i år Der blev rekrutteret deltagere til projektet fra maj 2001 til og med juni I alt indgår 759 deltagere i projektet. Heraf er de 415 tilknyttet RFC i Ringe. De opfølgende undersøgelser afsluttes i juli 2004, hvorefter databearbejdning kan påbegyndes. Projektdeltagerne der er tilknyttet Ringe-delen er rekrutteret fra skadestuer og praktiserende læger i Vejle og Fyns Amter. Alle deltagere blev besøgt af projektsygeplejersken i deres hjem inden for en uge efter deres uheld og en stor del har været til undersøgelse og MR-skanning på RygForsknings- Centret. Endeligt er ca. 20 % af deltagerne undersøgt med knogleskintigrafi på Nuklear Medicinsk Afdeling, OUH. Opfølgende har deltagerne udfyldt spørgeskemaer efter 3, 6 og 12 mdr., og de der deltog i undersøgelser på RFC har været til undersøgelse igen efter 3 og 12 mdr. Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias? v/hanne Albert På trods af, at en discusprolaps i lænden er et forholdsvis hyppigt fænomen, som rammer 4-5% af alle mennesker, er der stadigvæk stor usikkerhed om, hvorledes det skal behandles. Det diskuteres, på hvilke indikationer man skal operere, og hvilken ikke-kirurgisk behandling (= konservativ behandling) man skal benytte inden, eller som alternativ til operation. Formålet med denne undersøgelse var at sammenligne og vurdere behandlingseffekten af to konservative behandlings-metoder til patienter med discusprolaps. 181 patienter blev inkluderet i undersøgelsen og blev behandlet i 8 uger med 4-8 behandlinger. Behandlingen bestod af fire delelementer. 1) Grundig information omkring ryggens anatomi. Og discusprolaps 2) Tender love and care 3) Smertestillende medicin. 4) To forskellige øvelsesprogrammer Hands on and Hands off. Efter 8 ugers behandling kunne man registrere særdeles store fremskridt i begge behandlingsgrupper. Den gruppe, som havde fået aktive øvelser, der sandsynligvis påvirker ryggens strukturer, havde et bedre resultat end den anden gruppe. Undersøgelsen viste også, at afhængig af, hvilken type discusprolaps man kunne observere på MR-skanning, skulle patienterne have forskellig behandling, samt at personer med forskellig psykologisk respons på smerter, skal have forskellig behandling. MR-monitorering af ikke-operativt behandlede patien-ter med lænderygsmerter og ischias v/tue Secher Jensen Ved hjælp af MR-skanning er det muligt at fremstille billeder af ryggen, hvor man kan se, om der er forandringer i ryggens bruskskiver, muskler, knogler, led og nerver. Derfor bruges MR-skanninger ofte, når man mistænker, at en patient har discusprolaps. Men selv med MRskanning til rådighed er det ikke altid muligt at finde årsagen til ryg- eller bensmerterne. Tidligere undersøgelser med MR-skanning har vist, at både raske personer og personer med ondt i ryggen kan have de samme forandringer i ryggen. Formålet med dette studie er at følge patienter med ryg- og bensmerter ved hjælp af MRskanning over et år. Med denne undersøgelse vil vi gerne belyse, hvordan discusprolapser udvikler sig over tid, og hvorvidt der er sammenhæng mellem det man ser på MR-skanninger af ryggen, og de symptomer patienterne har. På længere sigt vil denne viden forhåbentlig kunne hjælpe behandlere med at forudsige forløbet og sværhedsgraden af deres patienters rygsygdom. I projektet indgår patienter med ryg- og bensmerter fra Rygcenter Fyn, Ringe samt en gruppe af personer, som ikke har rygsmerter. Patienterne vil blive MR-skannet i forbindelse med den første rygundersøgelse på Rygcenteret og igen efter et år. MR-billederne vil derefter blive gennemgået for at se, om der er forandringerne i ryggen - f.eks. discusprolaps. Resultaterne fra MRbillederne vil blive sammenlignet med resultaterne fra rygundersøgelserne for at se, om der en sammenhæng mellem forandringerne på MR-billederne og patienternes symptomer, og for at se hvordan discusprolapserne udvikler sig i løbet af det år, der går imellem, at patienterne MR-skannes. Behandling af længere-varende lændesmerte information vs. tilpasset træning v/ Pia Havn Sørensen Traditionelle rygbehandlinger, inkl. kostbare rehabiliteringsprogrammer, har vist sig ret in-effektive mht. at få kroniske rygpatienter tilbage i arbejde. Heller ikke den kortvarige virkning af sådanne tiltag er imponerende meget bedre end det spontane forløb. Rygsmerter har tilsyneladende sin naturhistorie med smertesignaler fra ryggen i hyppigere eller sjældnere perioder af livet. Betydeligt større perspektiver synes der at ligge i at lære patienterne at tackle smerterne mere hensigtsmæssigt, end vi ofte gør i dag. En grundig og tryghedsskabende information, der er let forståelig og som sigter mod at leve så frit som muligt trods smerterne, har vist sig at bringe mange tilbage i arbejde. Der er fra litteraturen basis for at tro, at de så også generes mindre af deres smerter. Der er grundlag for at videreudvikle dette koncept og for at teste, om det også virker i andet regi. Det er her anvendt som tertiær profylakse, dvs. at søge genopblussen af bestående rygsmerter holdt på et så roligt niveau som muligt. I et randomiseret, enkeltblindet studie vil vi sammenligne tre grupper med kroniske ryg-smerter i en grad, hvor de har været sygemeldte gennem ca. 2 måneder: To grupper

7 RFC år 4: 10. jan jan får en information som anført, men med eller uden MR-skanning, der også kan antages at bidrage til en tryghedsfølelse; en 3. gruppe får en af tre mulige veldokumenterede træningstyper, valgt ud fra forskellige fysiske fund hos patienten. For de to informationsgrupper vil der ca. være ca. 2-3 indi-viduelle seancer, patientens egen gennem-gang af relevante ryg-emner på cd-rom, samt en time i en gruppe med andre, i alt 2 6 konsultationer. For træningsgruppen vil der blive sammensat et individuelt tilpasset trænings-program; dette kan variere mellem 2 og 14 konsultationer. Alle efterundersøges ½, 1 og 2 år senere med belysning af arbejds-situation, rygsmerte, funktions-niveau, og hvordan de på anden vis tackler deres ryggener. Forløbet af Lændesmerter og tidlig identifikation af højrisiko-populationer v/lise Hestbæk Der er efterhånden evidens for, at rygproblemer starter tidligt i livet, samt at folk med lændeproblemer i ungdommen har en øget risiko for lændeproblemer senere i livet. Den hidtidige forskning i årsagerne har primært fokuseret på risiko-faktorer hos voksne fremfor risiko-grupper. Dette projekt forsøgte først at klarlægge det spontane forløb af lændeproblemer og dernæst at karakterisere en skrøbelig gruppe af unge med høj risiko for at udvikle lændeproblemer. En gennemgang af litteraturen omhandlende det spontane forløb af lændeproblemer, samt analyse af data fra en prospektiv, 5-årig, befolknings-baserede undersøgelse af 30- til 50-årige individer (Sundhedsprojekt Ebeltoft) viste, at der oftest er tale om et recidiverende forløb, sjældent med total remission. En gennemgang af litteraturen omhandlende forekomsten af andre sygdomme i forbindelse med rygproblemer viste, at alle undersøgte sygdomme, med undtagelse af diabetes, var positivt forbundet med rygproblemer hos både voksne og teenagere. Data fra en årig kohorte (Det Danske Tvillingeregister og Det Medicinske Fødselsregister), blev analyseret mht. sammenhæng mellem lændeproblemer og andre sygdomme, fødselsdata og arvelighed. Resultaterne viste, at der er en tydelig sammenhæng mellem lændeproblemer, hovedpine/ migræne, og astma i teenage-årene, samt at der muligvis er en svag forhøjet risiko for lændesmerter i ungdommen ved en høj fødselsvægt. Endelig fandtes en betydelig genetisk komponent i udviklingen af lændeproblemer, hvis indflydelse aftager fra 12 til 19 år. Gennem de opnåede resultater er vi kommet et skridt videre til at identificere gruppen med højest risiko for lændeproblemer før valg af erhverv. Derved kan omfanget af sygefravær og førtidspensioner måske reduceres. Simulering af den stående stillings biomekanik ved liggende MR-skanning v/ Rasmus Madsen Ved bestemte former for ryglidelser er forekomsten af symptomer meget afhængig af, i hvilken stilling patienten befinder sig. Dette gælder ved såkaldt spinalstenose, hvor forsnævringer af rygmarvskanalen i lænderyggen kan trykke på nervevæv og blodkarrene dertil. Dette kan give smerte og funktionsforstyrrelser i benene med gangbesvær / halten til følge. Disse patienter oplever udelukkende deres symptomer ved gang eller ved at stå op længe, hvilket tilskrives at belastningen samt svajet af rygsøjlen har afgørende betydning for omfanget af de kritiske forsnævringer. Når disse patienter gennemgår MR-skanning som led i undersøgelsen for at klarlægge lidelsens årsag eller omfang før en eventuel operation, foregår det i rygleje og herved kan stillingsafhængige forsnævringer af betydning for lidelsen let overses. Overordnet er formålet med projektet at afprøve klinisk apparatur til dels at inducere krumning og kompression af rygsøjlen på liggende personer. Hensigten med et sådan apparatur er at kunne simulere / reproducere den stående stilling, når det gælder lænderyggen på patienter, der i rygleje gennemgår MR-skanning. Projektet udføres i samarbejde med University of Aberdeen i Skotland. Her er tilknyttet et EUfinansieret center, der koncentrerer sig om forskning inden for billeddiagnostiske teknikker og er enestående i Europa ved, at det råder over en såkaldt positionel MRskanner, der kan foretage MRskanning af personer i forskellige positioner, bl.a. i stående stilling. De foreløbige resultater peger på, at både det at inducere krumning og kompression generelt bevirker en øget forsnævring af rygmarvskanalen. Det tyder samtidigt på, at reproduktion af lænderyggens krumning er det, der har den største effekt i forhold til at simulere den stående stilling, og at kompression derfor med rimelighed vil kunne udelades. Better Backs by Better Beds? v/rasmus Fabricius og Kim Bergholdt Mange har en formening om, hvilke(n) madrasse(r), der er bedst for ryggen. Meget få brugbare data foreligger. Vi har sammenlignet tre forskellige madrasser: en vandseng (Akva Waterbeds), en viskoelastisk skum-madras (Tempur) som langsomt former sig efter kroppen, og en fast madras (Futon/ Innovation). 160 personer med nogenlunde stabile rygsmerter fik efter lodtrækning stillet en af de tre senge op i hjemmet for en måned. Følgende parametre er blevet brugt til at vurdere en eventuel effekt på rygsymptomerne i periodens forløb: gennemsnitlig rygsmerte, evnen til at udføre daglige gøremål og forbedring af søvnen. Det var dog sådan, at hele 13 blandt dem der fik tilbudt vandsengen, takkede nej, så det er jo muligt, at der blandt folk der ikke har prøvet den, er lidt skepsis. Tre i hver af de andre grupper ønskede heller ikke at starte. Således var det 41, 49 og 51 personer i af de tre

8 8 RygForskningsCentret sengegrupper, der blev testet. Under testen var der til gengæld langt flest i gruppen med den faste madras, der stoppede i utide (18 personer), mest fordi de fik øgede smerter. 3 og 6 stoppede i hhv. vandsenge- og Tempurgruppen. I den statistiske analyse satte vi alle disse drop-outs til en smerte /daglig funktion /søvnmængde som grænsen mellem de dårligste 25% og de bedste 75%. Med disse forudsætninger faldt resultatet klart ud i favør af de to første senge for alle 3 nævnte parametre. Selv hvis man satte deres slutværdi til at være uændret fra deres individuelle startværdier, vandt de to første senge både hvad smerter og søvn angik, men tendensen i samme retning til bedre daglig funktion ikke opnåede statistisk sikkerhed. Der var ingen sikker forskel mellem vandmadras og Tempur madrasserne. Projekter i planlægnings-fasen Albert HB, m.fl. Antibiotisk behandling af patienter med en oprindelig lumbal discusprolaps og nyopståede Modiske type 1 forandringer samt, fortsatte lokale lændesmerter. Albert H, Jensen TS, Kjær P, Leboeuf-Yde C, Manniche C, Sørensen JS, Bendix T. En epidemiologisk undersøgelse af forekomsten af Modiske forandringer i en population af rygskannede patienter. Et NOGET specielt projekt!! Det var en lidt tvivlsom seriøsitet, der lå bag RygForskningsCentrets egen afprøvning af hvirvelsøjlens holdbarhed. Tom Bendix blev 29. juli 2003 udsat for et særdeles grimt cykelstyrt på vej til arbejde i RFC, brækkede de øverste halshvirvler og fik en ret svær lammelse. Skadens natur var sådan, at kun meget få overlever. Resterne af cykelhjelmen, der var gået i 13 stykker, illustrerer styrtets heftighed. Lammelsen aftog dog betydeligt gennem det flg. halve år, hvoraf 3½ måned var under indlæggelse på Rigshospitalet og i Hornbæk. Curriculum vitae for RFC s år 4 Skriftlige arbejder Original-artikler Albert HB, Jensen AM, Dahl D, Rasmussen MN. Kriterievaludering af Roland Morris Spørgeskemaet Et oversat internationalt skema til vurdering af ændringer i funktionsniveau hos patienter med lændesmerter og ischias. Ugeskr Læger 2003;165: Albert HB, Manniche C. The efficacy of active conservative treatment for patients with severe sciatica. Abstract and poster. Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Manniche C. Low back pain: what is the long-term course? A review of studies of general populations. Eur Spine J. 2003;12(2): Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Engberg M, Lauritzen T, Bruun NH, Manniche C. The course of low back pain in a general population. Results from a 5- year prospective study. J Manipulative Physiol Ther. 2003;26(4): Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Manniche C. Is low back pain part of a general health pattern or is it a separate and distinctive entity? A critical literature review of comorbidity with low back pain. J Manipulative Physiol Ther. 2003;26(4): Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, Vach W, Russel MB, Skadhauge L, Svendsen A, Manniche C. Comorbidity with low back pain. A cross-sectional populationbased survey of year olds. Spine (In press). Hestbæk L, Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, Manniche C. Is low back pain associated with weight at birth? A cohort study of 8000 Danish adolescents. Dan Med Bull. 2003;50(2):181-5.

9 RFC år 4: 10. jan jan Hestbæk L, Iashine IA, Leboeuf- Yde C, Kyvik KO, Manniche C. The Heredity of low back pain. A classic twin control study. Twin Research (In press). Jensen TS, Kjær P, Sørensen JS. Reproducibility in quantitativeand visual evaluation of lumbar spine MRI - disc height and signal intensity in low-field MRI. Abstract, ISSLS Annual Meeting 2003, Vancouver Canada. Jensen TS, Kjær P, Sørensen JS. Reproducibility in quantitative measurements of degenerate disc changes - comparison to a visual evaluation. Abstract, ESSR Annual Meeting 2003, Århus. Kjær P, Leboeuf-Yde C, Korsholm L, Sørensen JS, Bendix T. Magnetic resonance imaging and low back pain in adults - A diagnostic imaging study of 40 year-old men and women (sendt til publikation). Kjær P, Leboeuf-Yde C, Sørensen JS, Bendix T. An epidemiological study of magnetic resonance imaging and low back pain in 13-year old children (sendt til publikation). Sørensen JS, Kjær P, Andersen P. Low field magnetic resonance imaging of the lumbar spine: Reliability of qualitative evaluation (sendt til publikation). Lænderygundersøgelsen af Claus Manniche, Ugeskr. Læger 9. juni 2003, s Oversigts-artikler Muller G, Bendix T, Bendix A. What have we learned about returning chronically disabled back patients to work? Seminars in Spine Surgery 2003; 15: Andersen JH, Kolstad HA, Ebbehøj NE, Bendix T. Ondt i ryggen og arbejdet. Ugeskr. Læger (Sendt til publikation - Inviteret statusartikel som led i Ugeskriftets serie om Bevægeapparatets Årti ). Lærebogskapitler Albert H, Johansen S. Bækkensmerter Klinisk Reumatologi, Munksgaard Danmark, København, Bendix T. Lumbar disc herniation - definition, natural course, history and physical examination. The Lumbar Spine / International Society for the study of the Lumbar Spine. 3rd Ed, chap. 41 Bendix, T, Bridger, R. Seating concepts. In: Delleman HJ, Haslegrave C, Chafin D: Working postures and movements - Tools for evaluation and engineering. Taylor & Francis Books Ltd. Chap 7.2, Bridger, R, Bendix, T. The pelvis and related segments. (i samme bog som ovenfor) chap ) Bendix T, Manniche C: Lænderygsmerter. I: (red): Jensen TS, Dahl JB, Arendt- Nielsen L: Smerter - en lærebog. kap. 14, s FADL s Forlag. Kasuistik Sørensen JS, Albert H, Manniche C. Uventede MR-fund hos patienter med ischias. Indsendt til Ugeskrift for Læger. Foredrag 1) I videnskabelige selska-ber og lign. Jensen TS, Kjær P, Sørensen JS: Reproducibility in quantitativeand visual evaluation of lumbar spine MRI - disc height and signal intensity in low-field MRI. ISSLS Annual Meeting 2003, Vancouver Canada (abstrakt og præsentation). Jensen TS, Kjær P, Sørensen JS: Reproducibility in quantitative measurements of degenerate disc changes - comparison to a visual evaluation. Abstract, ESSR Annual Meeting 2003, Århus, Albert H. Pelvic pain in pregnancy, (Invited speaker) 14 International WCPT Congress, Barcelona, Spanien (abstrakt and præsentation). Kjær P, Bendix T, Sørensen JS, Leboeuf-Yde C. How common are Abnormal MRI Disc Findings in 13-year old Children? Linköping International Forum VI for Primary Care Research on Low-Back Pain, Sweden (abstrakt and præsentation). Kjær P, Bendix T, Sørensen JS, Leboeuf-Yde C. Are Magnetic Resonance Images of Fat Infiltrations in the Lumbar Multifidus Muscles Associated with Low Back Pain? World Physical Therapy 10.6, 14th International Congress, Barcelona, Spanien (præsentation). Kjær P, Møller H, Enoch F, Jones R. Inter-Observer Agreement in Five Tests Designed to Evaluate Lumbo- Pelvic Control. World Physical Therapy , 14th International Congress, Barcelona, Spanien (poster). Kjær P, Bendix T, Sørensen JS, Leboeuf-Yde C. Are Abnormal MRI Disc Findings in 13-year old Children associated with Low Back Pain? European Society of Spinal Radiology, Aarhus, Denmark, (præsentation). Kjær P. Are Abnormal MRI Disc Findings in 13-year old Children associated with Low Back Pain? Forskningens dag, , Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet (præsentation). Kjær P. Musklernes rolle ved lænderygbesvær. Danske Fysioterapeuters Fagfestival, ) Øvrige foredrag Albert H, At skrive en praksisbeskrivelse Fysioterapeuterne på Psykiatisk Afd, Hillerød Sygehus, Albert H, Hvordan diagnostiseres forskellige typer af

10 10 RygForskningsCentret bækkensmerter. Årsmøde i Selskabet for fysioterapi og forskning, København, 4.4. Albert H, Hvordan kan man forske i fysioterapi? Specialeskrivende fysioterapeutstuderende. Fysioterapiskolen i Odense, 7.4. Albert H, Bækkensmerter i graviditeten diagnostisering, incidens og prognose. Temadag for personalet på obstetrisk og Gynækologisk afdeling Amts Sygehuset i Glostrup, 9.5. Albert H, Bækkensmerter i graviditeten diagnostisering, incidens og prognose. Temaaften for privatpraktiserende læger i Ribe amt, Albert H, Bækkensmerter i graviditeten. Fysioterapeuter i Ålborg, Ålborg, Albert H, Bækkensmerter i graviditeten diagnostisering, incidens og prognose. Fagfestival for fysioterapeuter, Odense, Albert H, Hvordan kan man forske i fysioterapi? Specialeskrivende fysioterapeutstuderende. Fysioterapiskolen i Odense, Albert H, Opbygning af en case rapport. For fysioterapeuter. Casen bruges som diplomeksamen i Manuel terapi. Odense, Bendix, T. Rygsmerte hvor meget krop og hvor meget sjæl. Forskningsenheden for Funktionelle lidelser. Århus Kommunehospital, Bendix, T., Bojsen-Møller, F. Behandling af ryggen ved sportsudøvelse. Ved symposiet Sportsrygge, Københavns Lægeforening, Bendix T, Krogsgaard M. Udtrætning af ryggen. Samme arrangement, Bendix, T. Basal rygundersøgelsesteknik (Red Flags) teori og praksis. Samme arrangement, Bendix T. Hvor kommer smerterne fra? Samme arrangement, Bendix, T. Retningslinier for behandlingsstrategi. Samme arrangement, Bendix, T. Smertemekanismer en opdatering. ved: Ryg- Ryggere-Ryggest, Rygcenter Fyn gør status. Møde for praktiserende læger (100 deltagere), Middelfart, marts 2003 Bendix T. Whiplash hvad gør vi nu? ved: Ryg-Ryggere- Ryggest, Rygcenter Fyn gør status. Møde for praktiserende læger (100 deltagere), Middelfart, marts Deltagelse i kongresser / kurser Albert H. The International Low Back Forum VI, Lindkøbing, Sverige, maj. Albert H. Pelvic pain in pregnancy. 14 International WCPT Congress, Barcelona, Spanien. (Invited speaker) Kjær P. Linköping International Forum VI for Primary Care Research on Low-Back Pain, Sverige, Tue Secher Jensens efter at have holdt sit foredrag ved Verdens-kongressen I Vancouver, Canada, maj 03 Kjær P. World Physical Therapy 2003, 14th International Congress, Barcelona, Spanien. Kjær P. European Society of Spinal Radiology, Århus, juni. Kjær P. Forskningens dag, 5.11, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Jensen TS: International Society for the Study of the Lumbar Spine, Annual Meeting 2003, Vancouver, Canada, European Socity of Skeletal Radiology, Annual Meeting 2003, Aarhus, Denmark. Bendix T, Sørensen PH. Manniche C. International Society for the Study of the Lumbar Spine, Annual Meeting 2003, Vancouver, Canada, Internationalt samarbejde Vedr. projektet Fynske Rygge hvad har de ondt af? : - Jaro Karppinen, Universitetet i Oulu, Finland - Leena Ala-Kokko, Universitetet i Tulane, USA - Riita Merekvi, Universitetet i Oulu, Finland - Nora Ropponen, Universitet i Oulu, Finland - Møde med ovennævnte i november 2003 i Oulu. Vedr. projektet: Længerevarende rygsmerter information eller tilpasset træning : Aage Indahl, Rikshospitalet, Oslo, Norge Vedr projektet: Simulering af den stående stillings biomekanik ved liggen: Malcolm Pope, University of Aberdeen, Skotland. Presse Hanne Albert, november, Fyens Stiftstidende. Indsats mod smerter i anledning af tildeling af forskningspris. Hanne Albert, november, Fysioterapeuten. Forskningspris til frustreret kliniker i anledning af tildeling af forskningspris. Hanne Albert, november, Politiken. Forskningspris i anledning af tildeling af forskningspris. Hanne Albert, november, Jyllands- Posten. Hanne Albert i anledning af tildeling af forskningspris.

11 RFC år 4: 10. jan jan Hanne Albert, november, Ugeavisen Forskningspris til fysioterapeut i anledning af tildeling af forskningspris. Hanne Albert, november, Fyns Amts Avis. Forskningspris til fysioterapeut i anledning af tildeling af forskningspris. Interview med Tom Bendix i Radioavisen P1, den 3. februar. Emnet var den muligt uheldige effekt af skadeserstatninger i forhold til rygsmerter. Det blev også sendt efter Radioavisen i programmet P1 Debat. Samme blev omtalt i NetDoktor samme dag. Ryggens rige i Ringe, helsides artikel i Fyns Amts Avis 1. marts Rygsmerter er arvelige. Unge, der lider af astma og hovedpine, har større risiko for rygsmerter. En genetisk betinget skrøbelighed kan. være forklaringen, mener kiropraktor Lise Hestbæk. Ny Viden nr. 7, Syddansk Universitet, juli Besøgende Paul Hodges, University of Brisbane, Quensland, Australien. Vejledning Per Kjær: - Praksisbeskrivelse i psykiatrien. Hillerød Sygehus. Vejleder på 3 praksisbeskrivelser. Klinisk supervision for fysioterapeuter under videreuddannelse i manuel terapi. Rygcenter Fyn, Ringe. - Diagnostik og behandling af columna cervicalis, videreuddannelse for fysioterapeuter i manuel terapi. Scanticon Comwell Kolding. - Vejleder på 3 caserapporter, videreuddannelse for fysioterapeuter i manuel terapi. Afhandlinger Hanne Albert har indleveret Rygforskningscenterets 2. ph.d. afhandling i december 2003, om emnet Konservativ behandling af patienter med radikulære smerter til UE. En klinisk kontrolleret undersøgelse. Priser Hanne Albert fik tildelt Danske Fysioterapeuters Forskningspris på kr. for original og nytænkende forskning med umiddelbar klinisk relevans.

12

13 Donationer RygForskningsCentrets finansiering er væsentligst baseret på en donation på 20 mio. kr. fra Industriens Arbejdsskadeforsikring (IA) som uddeltes ved deres 100 års jubilæum i 1999, Topdanmark overtog IA i 2001 og dermed dette sponsorat. IMK-fondet har bidraget med ½ mio. kr. til bygning af centret og ½ mio. kr. til whiplash-projektet samt støttet første del af Ventegodt-projektet. Fyns Amt bidrager via Sygehus Fyn (SHF) med kr. til byggeri, kr. årligt i 6 år og 1,2 mio. kr. til moms for MR-skanneren. Nye donationer i 2003 Forsikring og pension har doneret yderligere kr. oveni de tidl. bevilgede ca. 3,5 mio. kr. til projektet Whiplash en undersøgelse af behandling og forløb efter piskesmæld. Projektet udføres i samarbejde med Smerteforskningscentret, Århus Kommunehospital. Danske Fysioterapeuter har doneret kr. til Fynske Rygge hvad har de ondt af? Gigtforeningen har doneret kr. til Fynske Rygge hvad har de ondt af? Gigtforeningen har doneret kr. til MRmonitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse har doneret i alt kr. til MR-monitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias Fyns Amts Forskningsfond har doneret kr. til MR-monitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias Sygekassernes Helsefond har doneret kr. til Behandling af længerevarende lændesmerte tillidsskabende viden vs. tilpasset træning Syddansk Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum, der er et samarbejde mellem Sygehus Fyn, Vejle Amt og Syddansk Universitet har sammen med Fyns Amts Forskningsfond tilsammen har bevilget knap 3 millioner kr. til projektet Konservativ behandling af patienter med radiculære smerter til UE. En klinisk kontrolleret undersøgelse Gigtforeningen har bevilget kr. til projektet Fra akut til kroniker? en undersøgelse af Roland Morris Spørgeskemaets reliabilitet og sensitivitet, samt en undersøgelse af, hvorvidt spørgeskemaet screening for psycho-social risc factors kan forudsige kronicitet hos danske patienter med lændesmerter Akva Waterbeds og Tempur har tilsammen støttet projektet Better Backs by Better Beds med godt kr. DDDD Dansk Kiropraktor Forening

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 5. årgang November 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Cochrane review om konservativ behandling af hovedpine

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Det rykker for børnefysioterapi

Det rykker for børnefysioterapi 26. august 2011 / 93. årgang 11 Rygpatienter skal klassificeres Mange studier strander på manglende konsensus omkring klassifikation af rygpatienter. 10 Det rykker for børnefysioterapi Der forskes på livet

Læs mere

Ledelse, der fremmer forskning

Ledelse, der fremmer forskning side fysioterapeuten nr. 21 november 2007 November 2007 / 89. årgang 21 Ledelse, der fremmer forskning Overfysioterapeut Kirsten Thorup modtager Forskningsfondens Særlige Pris for sin indsats for fysioterapeutisk

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark 1 SIGNAL arkitekter 2006 Version 1, 1. februar 2006 Tryk: Centertryk Sat med Bembo ISBN 87-989215-4-1 Den seneste version af programmet ligger tilgængelig på følgende

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering DANSKE AKUPUNKTØRER Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8 Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5 Tema Stort tema om terapiforhindringer

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi Muskuloskeletalt Forum 2 7. årgang Maj 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Triggerpunkter i nyt lys 7 Muskuloskeletal ultralydsskanning

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere