- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes"

Transkript

1 Generalforsamling beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive usikker på, om forringelserne og styringstyranniet i den offentlige sektor er ovre. Det sender fyringen af KLs topforhandler Sine Sunesen et signal om! I det daglige kan man let komme til at rette sin utilfredshed mod fx skoleleder, kredsen eller kolleger. Men man burde i stedet rette sin utilfredshed direkte mod det politiske niveau, som har bestilt opgaveudførelsen og resultatet en dårligere folkeskole. For nylig var Bjarne Corydon på besøg på Kolding Gymnasium og om Lærerkonflikten sagde han, at det faktisk var den, han var allermest stolt af. Altså ikke selve konflikten, men at der med skolereformen blev rettet op på et forsømt område. Det er politikerne, som har brug for at profilerer sig gennem tvivlsomme tiltag, som reformen eller lokale tiltag med profillinjer eller madordninger, alt sammen finansieret ved at forringe lærernes mulighed for at levere god undervisning til eleverne. Det siger vi som kreds selvfølgelig hver gang, der er nogen som vil lytte. Men det er også vigtigt, at vi alle tydeliggør forringelserne for borgerne i de fora vi færdes i privat, samt bruger vores ytringsret som offentlige ansatte. Vi skal have genskabt den nødvendige debat, om hvilket niveau af service vi ønsker i Folkeskolen. Og vi skal hjælpe til med at fortælle de rigtige historier om, hvordan virkeligheden ser ud i folkeskolen. Sådan at det ikke bliver Christine Antorinis glansbillede af folkeskolereformen, der kommer til at stå til troende. Den nye Folkeskolereformen er et projekt skabt i et krydspres mellem det økonomiske pres om at sparre milliarder og illusionen om, at man samtidig kan skabe en folkeskole i verdensklasse. Det er det man i DJØF sprog kalder new public Governance. Desværre er de udemærkede mål i folkeskolereformen om: - at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan - at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes - at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. ikke underbygget af viden om, hvad der virker! Elementerne der skulle underbygge målopfyldelsen er, udover at være underfinansieret, snarere blevet til et kludetæppe i de politisk i forhandlinger, hvor alle har skullet have en bid af byttet. Man kan med god grund blive bekymret for, hvordan det her skal ende! Folkeskolen er alle mands eje og politisk er folkeskolen måske et for interessant område til, at man vil overlade det til fagkundskaberne og de fagprofessionelle. Desværre kender vi også konsekvenserne af denne udvikling fra Sverige, som nu har fået et skolesystem i ruiner. Folkeskoleloven og ikke mindst LOV 409 ønskes udmøntet decentralt. Med det taget i betragtning, er det interessant, at undervisningsministeriet og finansministeriet har udtænkt en plan for, hvordan man kan kontrollere om intentionen i begge love, føres ud i livet. Dels har man i undervisningsministeriet ansat en række konsulenter, som skal være behjælpelige med implementeringen af folkeskolereformens elementer, dels har man samtidig sat finansministeriets konsulentfirma McKinsey til at kontrollere, om eleverne lærer mere (via det meget lidt valide kontrolinstrument De Nationale Test), og samtidigt sørger for, at kommunerne får lærerne til at undervise mere! 1

2 Men der er en anden vej, man kan gå! I Finland har man valgt en løsning, med langt bedre resultater. Et skolesystem gennemsyret med lærerfaglighed fra top til bund på alle niveauer - fra det lokale til det centrale niveau i ministeriet. Her styrer man heller ikke efter new public management/governance, eller hvad der nu er DJØF-moderne. Her har man tillid til de fagprofessionelle. Og så bruger man ikke karakterer og test til at sammenligne og måle skoler op mod hinanden, nej tværtimod fraråder man denne praksis. Kredsens arbejde Arbejdstid En af de første opgaver efter sidste generalforsamling blev at forhandle en lokal aftale om arbejdstid. Det var svære forhandlinger, men det lykkedes til sidst at komme i mål med et godt resultat. Indholdet mindede meget om Silkeborg, Furesø og lignende aftaler. Centrale punkter i aftalen blev et individuelt råderum til forberedelse, en aftale om 210 tilstedeværelsesdage, en 7 timers pulje til forberedelse og samarbejde, retten til 6. ferieuge samt en lønaftale der var let og overskuelig at administrere for alle. Da aftalen var på plads, blev der som lovet ved generalforsamlingen i marts 2014 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Det kunne først lade sig gøre at indkalde d. 29/4, og vi gik i gang med at arbejde for et JA til aftalen. Der blev informeret, lavet nyhedsbreve, spørgsmål og svar ark og holdt møder m.v. Ekstra ordinær generalforsamling d. 29/4 (MA) På den ekstraordinære generalforsamling var der en rigtig god debat, der på tidspunkter også, helt naturligt, var mærket af, at der kort inden havde været holdt orienteringsmøde om stillingsnedlæggelser på Arresø skole. 19 lærere stod til afsked. Resultatet af afstemningen blev at 147 stemte for, 25 stemte imod og så var der 6 som undlod at stemme. Det var ikke alle der nåede at stemme, da den nødvendige debat trak ud til efter kl. 17. Dagen efter underskrev vi aftalen på borgmesterens kontor. I forbindelse med vores møde med borgmesteren bragte vi, som lovet på generalforsamlingen, problematikken om Arresø skole og stillingsnedlæggelserne i spil. Vi fik ikke en jobgaranti, men vi fik lovning på, at man ville have is i maven og ikke indstille nogen til afsked, hvis der den 8. maj tegnede sig et billede af, at det var et fåtal af stillinger, der var i overskud efter lærerforflytningerne til Hundested skole, Frederiksværk skole og Skole og dagbehandling. Mere præcist kunne vi komme på løsning af problematikken. Arresø skole og stillingsreduktioner (MA) Det var kendt, at nedgangen i elever i 10. klasse, indførelsen af folkeskolereformen og ophør af ekstra timer fra lockouten ville presse Arresø skole ud i evt. stillingsnedlæggelser. Men at 19 stillinger skulle nedlægges havde ingen set komme. På trods af det høje antal havde vi en klar forventning om, at skolelederne kunne løse Arresø Skoles problemer med overtallige lærere ved interne forflytninger skolerne imellem. Vi ved, at der lokalt er en stillingsomsætning på tæt på 30 lærere. Vi blev derfor også meget overraskede, da lærerne på Arresø skole d. 8/5 modtog følgende meddelelse: For lærergruppen skal der overflyttes 10 til de andre skoler, 5 til Frederiksværk, 2 til Hundested og 3 til Heldagsskolen. Der skal afskediges 6 personer. Fredag den 9/5 inviterede vi os selv til forhandlingsmøde med kommunen, for at finde en løsning på afskedigelserne. Det var vores opfattelse, at man skulle have is i maven, at der inden for opsigelsesvarslet ville opstå 6 stillinger, og man derfor ikke skulle indstille de 6 lærere til afsked. 2

3 Vi havde nogle rigtige gode og frugtbare drøftelser med kommunen og søndag aften d. 11/5 kunne Peter Rohde meddele lærerne på Arresø skole, at der ikke ville blive indstillet nogen lærere til afsked alligevel. I løbet af forhandlingerne omkring de 6 stillinger lovede vi kommunen følgende: At vi som kreds melder ud til medarbejderne, at det vil være en fordel for antallet af stillinger, at man som medarbejder afholder den 6. ferieuge. At vi har en fælles forståelse med kommunen om, at vikartimer som er planlagt i et skema, sagtens kan omplaceres til andre tidspunkter, hvis der ikke er behov for vikar-funktionen netop dér. Det sidste for at hver skole ville kunne oprette en ekstra vikarstilling på skolerne. Vi vil gerne fra kredsen takke kommunen for den gode løsning der blev fundet, så vi undgik at indstille lærere til afsked. Rest dage fra lockouten Under lockouten fik kredsen en lovning på, at kommunen ikke ville trække de lockoutede for manglende ferieoptjening, hvis lockouten varede under en måned. Vi fik lavet en særlig aftale, der gjorde at lærerne ikke blev trukket i den 5. ferieuge, der blev afholdt i uge 42. Kongres 2014 På Danmarks Lærerforening Kongres var hovedtemaet OK15. Der var under kongressen særligt fokus på lærernes og ledernes mulighed for at løse opgaven. Og i den sammenhæng at det politiske ansvar for de manglende tilstrækkelige økonomiske rammer for folkeskolen, ikke skubbes ud til lærerne og lederne. Der blev også diskuteret strategi og arbejdsform, hovedstyrelsens indstilling til Vision, mission og målsætninger blev godkendt, det forpligtede kredsene til at igangsætte arbejdet med strategi papiret lokalt. De traditionelle OK krav blev også vedtaget: konfliktberedskab, arbejdsfordeling og opgaver, ønsker til udmøntningen af løn og arbejdstid samt et krav om øget tryghed i ansættelsen. Strategi i lyset af L409 var også til debat og der var mange spændende indlæg og debatter. Foreningens havde i den forbindelse opgjort at der var 34 kommuner med arbejdstidsaftaler og fællesforståelser med forskelligt indhold, det betød at 44 % af landets elever bliver undervist under en aftale eller forståelse. Klar og tydelig ledelse udmøntes gennem Kollektive aftaler. Det er de aftaler som skaber rammerne for god undervisning, var budskabet fra kongressen. Kongressens sidste debat punkt var på demokratisk vis rejst af de lærerstuderende, som var utilfredse med Danmarks Læreforenings læreruddannelsespolitik, som går på at skabe en 5 årig læreruddannelsen. De studerende ønskede at øge kvaliteten i den 4 årige bacheloruddannelse i stedet. Det bedste indlæg i debatten kom Niels Munkholm fra Hovedstyrelsen med. Synoptisk opstillede han beskrivelsen af de kvalifikationer man fik i en 5 årig kandidatuddannelse kontra kvalifikationerne i den 4 årige bacheloruddannelse, her blev det helt klart, at de krav der er i lovgivningen tydeligt retter sig mod de kvalifikationer/kompetencer kandidatuddannelsen giver. Til sammenligning tager det op til 5,5 år at blive lærer i Sverige, Finland og Island har en 5 årig uddannelse og Norge er også på vej med en 5 årig uddannelse. Det blev besluttet at foreningens politik på området stadigt går mod en 5 årig uddannelse. Budget 2014/15 reformens økonomi Økonomien til reformen blev vedtaget i foråret (d. 19/3 punkt 58). Udmøntningen lokalt blev, at der spares ca. 15 millioner, hvoraf ca. halvdelen findes på at forhøje undervisningsandelen og opsigelse af aftaler. Den anden halvdel findes på SFO. Konkret betød det, at vi lokalt implementerer reformen med deraf øget undervisningsmængde og øgede andre opgaver med ca færre lærere. I kredsens høringssvar til skrev vi b.la. : 3

4 Inden for de sidste 6 år er der ca. 90 færre lærere i Halsnæs - det svarer til ca. 25 % af stillingerne. Reduktionen er sket på baggrund af en forøgelse af undervisningsandelen, samt ved hævelse af klassekvotienten og øget inklusion. Samlet set, noget der giver et voldsomt øget arbejdspres på den enkelte lærer, med det resultat, at det år for år er blevet sværere at lykkedes med god kvalitet i undervisningen. Halsnæs Kommune har samtidig en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 23 hvilket er over landsgennemsnittet. I undervisningsandel ligger vi også højt. KL`s vejledning siger 734 timer - vi ligger på en tildeling på mellem timer. På den baggrund starter vi arbejdet med den nye folkeskolereform og de mange forandringer den fordrer i den værst tænkelige kontekst. Spørgsmålet er, hvor længe det holder? Kredsdage Kredsdagene er arbejds- og uddannelses dage, hvor vi kredsstyrelsen sammen bliver klogere og udvikler kredsens politik lokalt. I år var hovedelementet kongresbeslutningen om, at hele foreningen skal arbejde med mission, vision og målsætninger. De to indsatser vi lokalt vil fokusere på er, at styrke sammenholdet blandt lærerne i Halsnæs samt få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne kan lykkedes med opgaven ved at sikre de nødvendige ressourcer og arbejdsvilkår for lærerne. Der er nedsat to udvalg af kredsen. Kredsens indsatsområder (sammenhold og ressourcer/arbejdstid) Sammenholdsudvalget har valgt at bruge eventen d. 29/5 2015, til at sætte fokus på det faglige og sociale. Der er planlagt et rigtigt stærkt program: med Rasmus Willig, forsker og sociolog som forsker i begrebet kritik, som vil tale om kritikkens U-vending. Det at man individualiserer ansvaret for manglende ressourcer og rammer. Et meget aktuelt budskab i lyset af reformen. Derudover ser det ud til, at vi får besøg af Anders Bondo Christensen, som vi har bedt fortælle om den aktuelt politiske situation. Afslutningsvis spiser og hygger vi os med god mad og god musik. Ressource - arbejdstidsudvalget har rettet fokus mod de manglende ressourcer, der er på skolerne i forbindelse men reformen. Vi har gennem året haft gode drøftelser med både borgmesteren og skolechefen, om de tal der lå til grund for politikkernes beslutninger i forbindelse med økonomien til indførsel af folkeskolereformen. For tiden er det de igangværende forhandlinger omkring arbejdstid der fylder. Kommunikation Lokalt har skoleområdet fyldt en del i både Halsnæsavis og Frederiksborg Amts Avis. Og nogle gange har vi haft lyst til at fare i blækhuset. Fx når man læste, at Hanne Kjær Knudsen, formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn udtalte til Frederiksborg Amts Avis: Man kan altid tage ynkehatten på. Men der er ikke flere penge eller mere tid, så vi må arbejder os ud af det. Det var også Hanne Kjær Knudsen, der på trods af høringssvar, opfordringer fra skolebestyrelserne og breve til politikerne fra skolerne med ønske om at udskyde arbejdet med profillinjer, udtalte Lærerne står og tripper for at komme i gang I Walter Christoffersen måde at kommunikerer på, behøver man ikke at læse mellem linjerne, det fik vi et eksempel på efter sidste efter generalforsamling. WC svar på resolutionen var hold kæft og ret ind. Selvom samtlige faglige organisationer i Halsnæs kommune og Dansk Folkepartis centralt tog af stand fra udtalelserne, er WC aldrig kommet med en undskyldning. I forbindelse med et byrådsmøde ønskede SF og Enhedslisten en undskyldning til lærerforeningen, hvortil Walter svarede: jeg kan lakonisk meddele, jeg fortryder intet. Walther Christoffersen var endnu en gang været ude med riven ved juletid, denne gang i forhold til sygefraværet, som han vil følge til dørs og som ifølge Walther har rod i at lærere ikke vil ledes. Udtalelser der helt fraskriver WC ansvaret for at forholde sig til de arbejdsforhold og det arbejdsmiljø, man stiller medarbejderne i. 4

5 Vi har valgt ikke at kommentere på Hanne og Walters udtalelser i lokalaviserne. Vi finder, at der nogle situationer, hvor det er mest formålstjenligt at tie tingene ihjel. Og vi ønsker samtidig ikke at involverer os i mudderkastning. Derimod har vi gennem vores samarbejde med skolebestyrelserne, skabt mulighed for, at vi sammen vil tage til genmæle i fælleskab, hvis lignende udtalelser skulle komme i medierne igen. Samarbejde Kommunalt er vi gået konstruktivt ind i samarbejdet borgmester, kommunaldirektør og ny børn og unge chef. Det er min oplevelse at vi har en rigtig god dialog. Samarbejdet med Skolelederforeningen, har været fint, men på grund af udskiftning i skolelederbestyrelsen, har vi aftalt de næste møder til efter en ny konstituering. Det er I den forbindelse glædeligt, at formanden for skolelederforeningen inden OK15 opfordrede KL og DLF til at indgå arbejdstidsaftaler. Som noget nyt inviterede vi til samarbejde med skolebestyrelserne, det er blevet til en aftale om at mødes en gang i kvartalet for at sikre fælles fokus - en bedre folkeskole. I den forbindelse var vi enige om at skrive et brev til politikkerne i Halsnæs, som også blev bragt i FAA og Halsnæs Avis. Der stod blandt andet: Konkret vil vi opfordre til at den understøttende undervisning f.eks. veksles til tolærertimer, at ambitionsniveauet sænkes mht. antal kompetencesamtaler pr. barn pr. år, og at man generelt fjerner de ting fra skemaet som ikke er implementeret endnu. Vi vil gerne have fokus tilbage på den gode undervisning, hvor medarbejderne bl.a. har en mere overskuelig arbejdsdag, med mere sammenhæng i forberedelsestiden og økonomien og prioriteringen /mål og midler på skoleområdet, syntes vi ikke afspejler byrådets ønske om et højt niveau og mange nye indsatser. En ordentlig prioritering af skoleområdet kræver massive investeringer. Vi håber, at samarbejdet med forældrene i fremtiden kan udvikle sig og at vi sammen I forbindelse med det kommende folketingsvalg kan få sat fokus lokalt på de udfordringer, der er i folkeskolen. Lærerkalenderen genopstår i kredsen For at spare besluttede foreningen centralt, ikke længere at ville udgive lærerkalenderen fra næste skoleår. Det vidste vi mange ville komme til at savne, så da Haderslev Lærerkreds formand tog initiativ til at få den trykt og kredsene kunne bestille den der, slog vi straks til. Derfor vil I igen til maj kunne få udleveret en lærerkalender. Ny hjemmeside Kredsens hjemmeside har de sidste mange år været en klon af hovedforeningens hjemmeside opbygget på samme måde og med mulighed for at se de seneste nyheder fra foreningen mv. Tiden havde imidlertid indhentet siden. Den trængte til fornyelse. Foreningens ny hjemmeside gik i luften sidste år og vores her i januar. Siden er mere enkelt opbygget end forgængeren, og har oven i købet plads til mange flere oplysninger. En del tekst er automatisk overført fra den gamle hjemmeside, så I må meget gerne skrive til os, hvis der er tekster der ikke passer til det forventede indhold eller links der ikke virker. Kredsbladet har ændret format For bl.a. at spare på kredsens resurser fik kredsbladet Værksted 38 i efteråret nyt design og format og udsendes nu alene som pdf-fil til medlemmerne på skolerne via TR og til andre medlemmer herunder pensionisterne som mail. Dog sendes der stadig en papirudgave til 5 pensionister, der ikke har en computer eller en adresse. 5

6 Ledelse på skoleområdet Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke fagligt eller pædagogisk har kunne sige god for kommunens tidligere ledelsesgrundlag. Hvor man til tider har været i tvivl om, hvad der var vigtigst i skolen - SFO pasning eller undervisning. Der er et nyt ledelsesgrudlag på vej. Helt naturligt ønsker vi, at der i ledelsen også er en pædagog til at lede pædagogerne og pædagogmedhjælperne. Men vi ønsker en større vægtning af den skolefaglige ledelse end tidligere. Der er sådan set ledelse nok, men vægtningen mellem skole/sfo har været skæv. Der har simpelthen ikke været skoleledelse nok til at løfte udvidelsen af de skolefaglige opgaver med reformen. Om det er ledelsesgrundlagets skyld, at vi de sidste år ikke på noget tidspunkt har haft fuldtallige ledelser på skolerne i Halsnæs, er måske at tillægge ledelsesgrundlaget for stor vægt. Vi ønsker at det nye ledelsesgrundlag vil skabe større stabilitet på skolerne samt anerkendende og inddragende skoleledere med læreruddannelsesbaggrund. Ytringsfrihed Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres«. Sådan står der i Grundlovens paragraf 77. Som offentligt ansat har du pligt til at være loyal, når du ytrer dig i embedes medfør. På det seneste har der været debat og flere sager om lærere og skoleledere, der har udtalt sig. Sagen om læreren, Erik Schmidt fra Fyn, som blev kaldt til tjenstlig samtale og fik en skriftlig advarsel, fordi han ytrede sig om ledelsens styring på sin skole, gik landet rundt. Erik Schmidt blev årets Sveske. Han fik prisen for sin indsats for ytringsfrihed i skolen. Vi må kræve at pædagogikken som fag og profession respekteres af hensyn til kvaliteten i folkeskolen, sagde han blandt andet i sin takketale. MED aftalen genforhandlinger i gang Blækket var næppe tørt efter den sidste genforhandling af MED-aftalen, før kommunen ønskede at genforhandle på ny. Motivationen for genforhandlingen var tydelig fra kommunens side - der skulle spares på MED indflydelsen. Det var nogle hårde forhandlinger i starten, hvor de faglige organisationer var tæt på at ønske sig tilbage til den gamle SU struktur. Forhandlingsklimaet er dog blevet bedre nu her inden 5. forhandlingsmøde, og jeg håber, vi snart kan underskrive en ny MED aftale, som kommer til at holde længere end den sidste. TR/AMR Medarbejderrepræsentant vilkår Aftalen vi sidste år indgik for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, er blevet fornyet. Vi er glade for, at kommunen under forhandlingerne anerkendte det vigtige stykke arbejde TR/ARM udfører på skolerne. 17,4 udvalget I udvalget er lærerne repræsenteret ved Aase Lauritsen og jeg. Implementeringen af reformen har været fulgt af 17,4 udvalget. Særligt med fokus på reformmulighederne i reformen som inddragelse af kulturskolen, det omgivende samfund, profillinjerne, motion og bevægelse m.v. Alt i alt interessante diskussioner, men næppe indsatser der evidensbaseret bringer eleverne i nærheden af de faglige mål der ligger i reformen. På sidste møde var evaluering af reformen på programmet. Peter Rohde og Peter Rasmussen fra Arresø Skole gav en fair evaluering af reformen symboliseret ved historien om et tog og jernbaneskinner, der blev bygget, mens toget kørte. Afsluttende med et håb og ønske om, at toget næste år er helt på skinner. Jeg var i stil med skolelederne, også blevet bedt om at lave et oplæg reformen set med lærerøjne. Til oplægget brugte jeg det materiale kredsstyrelsen havde samlet, samt erfaringerne fra de 2 omgange af 6

7 faglige klub møder, der har været afholdt inden jul i forbindelse med implementeringen af reformen. Det gav en anden vinkel med fokus på udfordringerne i reformen. Afslutningsvis opfordrede jeg til, at man ikke skulle være for stolt til at forlade de elementer i reformen, som viser sig ingen effekt at have fx. Profillinjer, understøttende undervisning, udvidede samarbejdsforpligtelser med pædagoger, lektiecafe m.v. Og at man skulle rette fokus mod de udemærkede mål i reformen og på at nå dem, ved at bruge den viden man har om, hvad der virker i undervisningen. Salg af Vinderød skole manglende lokaler til Heldagsskolen Et snævert flertal i byrådet besluttede før jul at sælge Vinderød Skole for 3 millioner kroner til Vinderød Privatskole velvidende, at man i en årrække har forsøgt at samle Heldagsskolen på en enkelt matrikel. Der lå selvfølgelig et politisk ønske og prioritering fra det nye byrådsflertal bag, men med den prioritering følger en økonomisk og pædagogisk katastrofe i forbindelse med den fremtidige organisering af Heldagsskolen. Det haster med at finde en løsning for de af kommunens elever, som er visiteret til skoletilbuddet på Heldagsskolen. Ingen idrætsfaciliteter og mangel på faglokaler gør, at fx fagundervisningen i flere fag stort set er umulig at gennemføre. Det harmonerer på ingen måde med reformens tanker om øget faglighed for alle! Tidligere har Heldagsskolen lånt lokaler på kommunens andre skoler, men med den længere skoledag er dette ikke længere en mulighed. Heldagsskolen er pt. henvist til at låne lokaler på Kregme skole, men her er faglokalerne tømt og alt hvad der er tilbage i idrætssalen er ribberne velkommen til en sjov og anderledes skoledag! Lige nu er arbejdsmiljøet særligt i fokus på Heldagsskolen og kredsen deltager sammen med BUPL og AMR Lene Smidt fra H-MED i møder med ledelse samt Børn- og ungechefen om arbejdsforholdene. H-MED følger også problematikkerne og det påbud, der ser ud til at komme omkring arbejdsmiljøet på Heldagsskolen. Arbejdet med arbejdsmiljøet bliver endnu vigtigere, hvis man på tirsdag i byrådet beslutter at gennemføre besparelserne på heldagsskolen. H-MED Effektiviseringsforslag (besparelse på vikarkontoen) På det første Hoved MED, i det nye skoleår indstillede direktionen, at der blandt andet skulle spares en procent (ca kr.) på vikarkontoen. Vi opfordrede til at man trak effektiviseringen tilbage, da det ikke var muligt at effektiviserer, som beskrevet i indstillingen. Der stod: Forslaget vil være ensbetydende med, at man på skolerne ved lærerfravær i større udstrækning må sætte eleverne til at arbejde selv eller aflyse undervisningen. Det er efter bemærkningerne til folkeskoleloven ikke muligt. I kommentarerne står der: hvis en planlagt undervisningstime må overtages af en vikar, der ikke har relevante kvalifikationer, må timen tælles som understøttende undervisning og erstattes af en time i det pågældende fag, når læreren er tilbage. På den baggrund var der ikke belæg for direktionens forslag om effektiviseringer. Alligevel traf man beslutningen, og fastholdt at det var en effektivisering. Retningslinje reform. Desværre har økonomien også her resulteret i forringelser for medarbejderne i kommunen. Forringelse af forhold i forbindelse med mærkedage m.m. Retningslinjen ville medarbejderne i H-MED ikke være med til at godkende. Så her brugte man igen sin ledelsesret. Skolereformen har i 2014 været fast punkt på H-MED frem til en foreløbig evaluering i december. Jeg vil godt løfte sløret for, at det ikke var de positive tilbagemeldinger på reformen der fyldte mest. I hovedoverskrifter kan man kategorisere tilbagemeldingerne som udfordringer med: økonomi, logistisk, arbejdsmiljø, kommunikation, ledelse og kvalitet i undervisningen. 7

8 IT fra gulvet Siden overgangen til det nye it og skoleskyen, har der været voldsomme udfordringer med skolernes itsystemer og udstyr. I den forbindelse har problemerne været bragt op i Hoved-MED ad flere gange, blandt andet på baggrund af breve fra lærerne på Frederiksværk skole og Hundested skole. Kredsen har haft nedsat et udvalg it fra gulvet bestående af lærere, tillidsrepræsentanter, it-vejledere og tidl. kredsformanden. Den 26. august havde udvalget møde med repræsentanter fra kommunen, på baggrund af et brev til Hoved MED. I brevet rejste udvalget en del problemstillinger omkring: kommunikation/dialog til ITD, uddannelse af lærerne i brugen af software, mandskab og ressourcer til opgaverne, skoleskyen samt tavle/projektorøkonomien og SLA aftalerne. Der kom ikke flere ressourcer ud af mødet, men et tilsagn om at man ville undersøge muligheden for alternative kommunikationsveje til rådhuset. Et projekt på skoleområdet der er grund til at rose, er projektet med medarbejdercomputere. Det ser ud til, at der her er fundet en rigtig god og opperationel løsning for lærernes mulighed for at anvende it i undervisningen og til forberedelsesopgaven. Den tilhørende supportaftale lover, at en defekt computer ombyttes senest næste hverdag er flot, men hvorfor gælder det ikke alt IT udstyr. Vi vil gerne fra kredsen takke de lærere, It-vejledere og tillidsrepræsentanter, som har bidraget til arbejdet i It fra gulvet udvalget. Medarbejder arbejdspladser Tidligere AMR i hoved-med og tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant på Hundested Skole, nu leder samme sted, Malene Nyenstad, lavede i forbindelse med implementeringen et rigtigt flot stykke arbejde med at få sat fokus på medarbejderarbejdspladserne. Vi ønsker at takke Malene for hendes indsats og ønsker hende held og lykke i lederjobbet. Arbejdsmiljø Kredsen har lagt alle kræfter i for at forberede os på den nye virkelighed fra 1. august Vi har siden sidste generalforsamling øget antallet af møder med AMR og haft faste punkter på møderne omkring arbejdsvilkårene for AMR, samarbejdet mellem AMR og TR og lærerarbejdspladser mv. Allerede d. 2. april holdt vi møde med AMR om arbejdet under L409 og behovet for og krav til lærerarbejdspladser. D. 30. april holdt vi et kursus på kredskontoret for AMR og TR med oplægsholder fra foreningen om arbejdet i MED-systemet og samarbejdet mellem AMR og TR. MED-udvalgene er det eneste reelle samarbejdsorgan, hvor lederen har pligt til at udvise samarbejdsvilje. Dog kan man aldrig nå længere end lederen vil være med til. Det er i MED, at der kan vedtages retningslinjer for alle forhold omkring arbejdet fx udformning af opgaveoversigte eller fordelingen af arbejdsdage mv. D. 17. september holdt vi det første møde med AMR i det nye skoleår, hvor vi evaluerede på starten af det nye skoleår. Skolelederne havde i mange tilfælde ikke givet AMR en passende reduktion i undervisningen, så de fik tid til AMR arbejdet, og det endda på et område, hvor man efter AT-bekendtgørelse skal have den nødvendige og medgåede tid. Lærerarbejdspladserne var på nogle skoler kommet godt på vej, på andre fuldstændig manglede. Kredsstyrelsen mødtes med AMR ene 5. november. Her var fokus særligt på samarbejdet i det man kalder TRIOen dvs. TR, AMR og lederen. Hvis man på en skole eller skoleafdeling virkelig får gang i samarbejdet mellem disse 3 instanser, opstår en særlig synergieffekt, der er særdeles fremmende for trivslen og det psykiske arbejdsmiljø og bidrager til øget social kapital (tillid, retfærdig og samarbejde). Vi drøftede også hvordan TR og AMR kunne arbejde sammen om faglig klub. Det sker allerede på en del skoler. TR og AMR har også sammenfaldende opgaver omkring at undgå sygefravær som skyldes overbelastning, stress mv. Fx kunne en fælles gennemgang af opgaveoversigterne sammenholdt med undervisningsskemaerne være et sted at være proaktiv. Evt. faresignaler kunne så drøftes med ledelsen for at undgå overbelastning med sygefravær til følge. Vi drøftede også hvordan vi arbejdsmiljømæssigt overlever under en L409 tankegang. Kan vi arbejde smartere kan vi tilpasse opgaverne til tiden? En ide kunne være supervision af lærerne. 8

9 D. 14. januar mødtes kredsstyrelsen med Nicolai Friis fra Aktiv Omsorg. Det var et givtigt møde med gensidig udveksling af erfaringer omkring årsagerne til sygefraværet på lærerområdet efter Se med vore briller er hovedårsagen til de mange langtidssyge lærere overbelastning i form af for megen undervisning i forhold til alt for lidt tid til at forberede den. Men det er jo et spørgsmål om resursetildeling til skoleområdet og man kan kun håbe, at byrådet med tiden vil erkende problemet. Næste møde med AMR var 21. januar hvor det især var AMRs arbejdsbetingelser der blev drøftet samt resultatet af kredsstyrelsens møde med Nicolai Friis. Kredsstyrelsen har haft det forhøjede sygefravær på dagsordenen adskillige gange i årets løb. Halsnæs Kommune har nær ved danmarksrekord i forøget lærersygefravær. Igen slår den ringe resursetildeling igennem. En så stor forøgelse af kerneopgaven i ét hug fra ca. 660 til 800 vu-timer, med tilsvarende mindre forberedelsestid, er simpelthen uansvarlig. Der er kun et sted at placere ansvaret for denne misere - hos byrådet. Endnu større sygefravær findes hos skolepædagogerne. De er blevet sat til at undervise i en del af de understøttende timer, en opgave de slet ikke er uddannet til og aldrig har ligget dem på sinde. I så fald havde de jo taget en læreruddannelse. Men det er jo ingen trøst at pædagogerne har større sygefravær end vi. Overenskomstforhandlingerne gav desværre ingen ny arbejdstidsaftale i denne omgang. Men dog et plaster på såret. Sammen med en ny fællesforståelse om arbejdstid med kommunen, kan vi håbe på mindre stressende arbejdsforhold de næste år. Men vi vil aldrig opgive håbet om at vende tilbage til en professionsaftale, hvor lærerne løser de givne opgaver til gavn for elevernes læring inden for en aftalt ramme, så tidstælleriet kan afskaffes. Det har aldrig været forenelig med lærerarbejde og vil aldrig blive det, hvis man da ellers ønsker den størst mulige kvalitet i undervisningen. Og hvem ønsker ikke det? Pædagogiske indsatser: Forberedelsestid under pres Udvalget har arbejdet med udfordringerne med lærernes manglende forberedelsestid i lyset af lov 409, og set på hvordan vi kan tænke forberedelse anderledes inden for de os givne rammer. Udvalget drøftede tiltag som kan lette forberedelsesbyrden. - Digitale portaler er et godt supplement, men forudsætter at IT virker. Det er tidskrævende at sætte sig ind i, men efterfølgende kan man bygge årsplanen op omkring disse. - Et tæt samarbejde til læsevejlederen og PLC (pædagogisk læringscenter) kan styrke det store team, og hjælpe til med at lette nogle arbejdsopgaver - Man kan overveje, om nogle opgaver kan flyttes tilbage til ledelsen, f.eks. kopiopgaver, bestilling af materialer og ture, fraværsregistrering mm - Team som er selvstyrende i forhold økonomi, kan bede om at ledelsen varetager denne opgave - At der fortsat arbejdes på at samle forberedelsestiden, så tiden udnyttes optimalt og bliver effektiv Kommunens økonomi genåbning af budget 2015 startede med et chok hen over juleferien havde man fundet ud af, at der manglede tæt på 15 millioner på skoleområdet og i alt manglede der tæt på 33 millioner kommunalt. På skoleområdet var meget lidt skolernes skyld, men manglende optælling af elever i skoletilbud uden for kommunen samt manglende økonomi til leasing af it udstyr. I mandags var H-MED samlet og medarbejdersiden afgav høringssvar. På vores område er det specialklasserne i Hundested, som står til en nedlæggelse/overflytning til Arresø. Derudover er Heldagsskolen i spil i flere forslag fx i form af en reducering af behandlingspladser fra 20 til 16 som flyttes til skolerne. 9

10 I tirsdags holdt Per Hansen, Lene og jeg, faglig klub på Heldagsskolen sammen med pædagogerne og BUPL. Onsdag var jeg til møde hos borgmesteren, der informerede om sit forslag til reduktioner og her var der en glædelig nyhed. I forbindelse med arbejdet med at få klarhed over økonomien, har man fundet ud af, at man har konteret Heldagsskolen under folkeskoler. Fejlen gør at vi ligger omkring gennemsnittet og ikke i toppen over dyreste kommuner. Det har borgmesteren taget handling på og i forbindelsen med budgetgenåbningen tilfører man folkeskolerne midler, tæt på 2 millioner, ved at sænke undervisningsandelen fra 780 til 760 timer. Med den viden, selv i lyset af besparelserne på specialområdet, syntes jeg der er grund til optimisme. Og jeg tror samtidig ikke, vi kommer ud i reduktioner i forbindelse med budgetgenåbningen på lærerområdet. Med denne afrunding af beretningen med seneste nyt, vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 10

Nr. 4 September 2014 27. årgang

Nr. 4 September 2014 27. årgang Nr. 4 September 2014 27. årgang Tag dog klaphatten på! Tag dog JA - hatten på Oprindeligt stammer begrebet med JA-hatten fra den positiv psykologi og tænkt brugt i en anden og større kontekst end udsagnet

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede:

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede: Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd Møde 7 Skolebestyrelsesmødet Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Troels Kjær

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat Da mødet vil omhandle personalereduktioner er AMR inviteret til at deltage i mødet. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Dialog om folkeskolen

Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Hvordan kan vi bedst indenfor folkeskolereformens rammer styrke elevernes læring og understøtte den professionelle kapital og den faglige stolthed på skoleområdet?

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde:

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde: Skriftlig beretning 2016. Folkeskoleloven blev vedtaget. Med en længere skoledag skal det faglige niveau løftes, med anderledes og mere spændende undervisning. Politikerne fortæller aldrig, at finansieringen

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den kl på Magleblik Skoleafdeling. Referat

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den kl på Magleblik Skoleafdeling. Referat Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 26. 5. 2014 kl. 15.00-17 på Magleblik Skoleafdeling. Referat Indholdsfortegnelse 1.... 2 Godkendelse af dagsorden... 2 2.... 2 Tildelingsmodel... 2 3.... 2 Skoleåret

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Januar 2014. Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune. Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø

Januar 2014. Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune. Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø Januar 2014 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø A. Kommissorium Folketinger har vedtaget en række bestemmelser om lærernes arbejdstid (nye arbejdstidsregler),

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere