MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST JUL / AUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014. www.maarslet-bladet.dk"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST JUL / AUG 2014

2 2 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos : Flemming Kristiansen (Loppemarked) Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. - dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: EJ Offset Højvænget Beder Tlf Anderledes sommer Sommeren er over os, næsten alt er som det plejer. En god dansk sommer, med det vejr som nu byder sig, men denne sommer bliver trafikalt anderledes i Mårslet. Man har næsten ikke kunnet undgå at bemærke aktiviteterne omkring etablering af separatkloakering. Store betonrør er blevet gravet ned ude fra renseanlægget langs Giber å og ind mod byen. Dette arbejde har stort set foregået i stilhed og har ikke generet os ret meget. Men som vist på de store gule skilte, som nu har været opstillet i nogen tid, bliver det meget anderledes her i juli og august måned. Tandervej bliver totalt spærret for biltrafik i ugerne 27-34, fordi der også her skal graves rør ned. I hele perioden vil der dog være mulighed for passage for gående og cyklister. Der er kun ét enkelt kloakrør under Tandervej, hvor både spildevand og regnvand føres ned til renseanlægget. I fremtiden vil disse to typer vand blive ført ud til renseanlægget i hver sit rør. Det er heldigvis kun i den gamle bydel, at der forholder sig således. Planen er, at separatkloakering gennemføres i den sydlige bydel - syd for Giberå- i år, samt i begyndelsen af Den nordlige bydel separatkloakeres i Når separatkloakering er gennemført i hele byen, nedlægges Mårslet renseanlæg. Spildevandet pumpes i stedet til Viby via store plastrør, som også er ved at blive gravet ned uden for byen. Arbejdet på Tandervej vil genere mange af os, men med tålmodighed og godt samarbejde mellem de involverede parter og jer borgere, vil genen forhåbentlig blive til at leve med i den relativ korte tid den varer. For nogle af jer kunne en anderledes sommer omfatte vandringer på nogle af nærområdets mange stier. Hvor mange af jer kender og har besøgt Baronmosen? En lille vandretur ud af Nymarksvej til et skønt lille område med søer og et rigt fugleliv, som bestemt er et besøg værd. Projekt Spor i Landskabet beskriver området og har kortlagt stien i en af deres foldere Sporet ved Bredballegård. Et andet bud på en dejlig vandretur i omegnen kunne være trampestien fra Hovstien mellem Langballevej og Hørretvej ud til Hørret skov. Et ophold ved bænken omkring halvejs på stien kan varmt anbefales. Her kan man nyde udsigten over Hørret enge med græssende køer med skov og bakker som baggrund. Der er mange andre stier i 8320 området, som er en vandretur værd. Dette var bare et par eksempler på mulighederne for en afslappende vandretur i vort dejlige nærområde. Med dette vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. John Engelbrechtsen Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf suppleant : Troels Laursen Hørretvej Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Stort og småt fra Fællesrådet VVM-redegørelse forsinket Som omtalt i forrige nummer af Mårslet-Bladet forventede kommunens planlæggere at den længe ventede VVM-redegørelse for Beder- Beringvejen ville blive offentliggjort i maj. Men sådan gik det ikke. I skrivende stund (8. juni) er VVMredegørelsen endnu ikke sat på Magistratens dagsorden og derfor fortsat ikke offentliggjort. Muligvis er den når du læser dette. Interesserede kan følge med på hvor der vil blive linket til VVMredegørelsen så snart kommunen lægger noget på sin hjemmeside. VVM-redegørelsen skal behandle plusser og minusser ved de tre mulige linjeføringer af Beder-Beringvejen. Efter en første behandling i magistrat og byråd kommer redegørelsen i offentlig høring. Efter høringen træffer Byrådet beslutning om vejens linjeføring. FU s ønsker til helhedsplan for Mårslet I Kommuneplan 2009 blev vi lovet at der vil blive udarbejdet en helhedsplan for Mårslet i forlængelse af planlægningen af Beder-Beringvejen. Dette løfte er gentaget i Kommuneplan Her hedder det at helhedsplanen skal danne grundlag for overvejelser om eventuelle afrundinger af Mårslet. I samtaler med kommunale embedsmænd har det vist sig at de har en noget anden opfattelse af hvad helhedsplanen skal omfatte end vi har i Fællesrådets Forretningsudvalg (FU). Embedsmændene mener at helhedsplanen kun skal omfatte et par mindre områder i henholdsvis den sydlige og nordlige ende af byen. Det opfatter vi i FU som en delhedsplan eller i praksis ikke andet end et par lokalplaner med en etikette hvor der står Helhedsplan. I stedet vil vi arbejde for at der i en dialog mellem borgere og kommune laves en reel helhedsplan for hele Mårslet. På FU-mødet 19. maj diskuterede vi vores ønsker til helhedsplanen. Konklusionen blev at vi vil arbejde for at planen skal omfatte disse emner (det skal understreges at der ikke heri ligger en stillingtagen til nogen af emnerne): MÅRSLET FÆLLESRÅD - Skal der ske en byafrunding eller ej? - Stier i og omkring Mårslet - Trafik og parkering ved skolen - Udpegning af arealer til nybyggeri og byfortætning (eller afvisning af samme) - Bynær skovrejsning (eller afvisning af samme) - Koordinering af skolens behov med det kommende multihus - Arealer til lettere erhverv. Via vores politiske kontakter vil vi arbejde for at helhedsplanen bliver så omfattende som vi ønsker, og at der organiseres en omfattende borgerinddragelse i arbejdet med planen. Se evt. referatet fra FU s møde 19. maj for en uddybning. Referatet ligger på > Bag om 8320 > Referater fra FU-møder. PHH

5 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Igen i år bydes der på et væld af aktiviteter for store og små, unge og ældre. Som altid tyvstarter Mårslets seniorer med en cykeltur onsdag eftermiddag og søndag lukker Cirkus Krone byfesten for i år med en festlig forestilling, som altid er et hit hos de yngste. Indimellem er der gensyn med gode gamle kendinge såsom Motionscykelløb for hele familien Kræmmermarked i Bomgårdshaven Run & Walk Taverna stemning i Bomgårdshaven Friluftsgudstjeneste og Tur i omegnen med lokalhistorisk forening. Kære Mårslettere. Sommeren er på sit højeste og mange er i fuld gang med sommerferien. Når ferien er veloverstået kan I glæde jer til Mårslet Byfest, som i løber af stablen fra fredag d søndag d Herudover vil der i år være flere nye og spændende arrangementer for alle aldersgrupper. I teltet i Bomgårdshaven holder Mårslet Dagtilbud Byfest for de alleryngste og der bliver Viseaften og Eftermiddagsarrangement med kaffe og kage og lystig snak for de RIGTIG VOKSNE. For de unge mellem år vil der blive afholdt Ungdomsfest og for de aktive - såvel motionister som de mere veltrænede - er der flere arrangementer, der kan sætte pulsen i vejret. Her kan nævnes Mårslet Mini OL ved Brugsen, Social triatlon/duatlon samt MaxPuls på boldbanerne. Alle disse arrangementer og hvem der står bag kan du læse meget mere om i et udførligt program, som dumper ned i din postkasse i starten af august måned. Vi glæder os til at se jer alle. På vegne af Fællesrådet samt alle arrangørerne. Lars P. Nielsen og John Johansen

6 6 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014

7 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Du kan læse mere om vores tilbud her: rslet Aktivitetskalender for 5 & 6 klasses medlemmer aug-dec August: Velkomst til klub/legeplads midgaard. Vi har forskellige aktiviteter i huset Crazy OL Projekt. Skulpture by Giber Å. Alle er på små hold som kunst, musik, drama, møbler, presse, mad mm. 29* Sommerfest for forældre, søs kende og medlemmer. Vores projekt Skulpture v. Giber Å åbner. Invitation følger. September: 1-30 Musik modul. Bands finder sammen og gir den gas. 3 Festugecup i Malling. Fodboldt urnering. 1-5 Festuge. Besøg 8-19 Møbel modul. 2 dg. i 2 uger, hvor du kan fremstille et møbel af diverse Overnatningstur for 6 klasser. 26 Diskotek for 5 klasser. Oktober: 1-31 Teatersport modul mandage Lampemodul. 2 dage i 2 uger. Lav din egen lampe. 3-4 Gameraften m. overnat. 24 Overnatning i Klub/legeplads Midgaard for 5 kl.piger. 30 Halloween i Klub/legeplads Midgaard aften. November: 1-30 Teatersportmodul mandage. For nye interesserede eller øve de Scenen er din Alle kan op træde med lige det de har lyst til. Vi øver i disse dage og fre dag den 14 går det i luften. 14* Scenen er din vises på skolens kantine. Arrangement for forældre og søskende. Invitation følger Nisse modul light. Pynt laves til hjemmet Vi pynter op i klubben. 28 Overnatning i klub/legeplads Midgaard for 5. Klasses drenge. December: 1-12 Julegaveværkstederne åbner. Kom og lav dine julegaver. Vi har valgt forskellige muligheder, og du kan også selv finde på. 11 Lucia Rock. Godsbanen. Håber vi har et band der kunne ha lyst til at spille. 11 Luciadag i klubben. *Arrangement for forældre og søskende.

8 8 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Mårslet vandværk Beretning til generalforsamling 2014 Beretningen til sidste års beretning startede med at vi ikke længere var underlagt vandsektorloven, og det er heldigvis stadig sådan. Der er lige kommet en evaluering af loven, som så regeringen skal tage stilling til. FVD har fået lavet en rapport som viser at de forbrugerejede vandværker er noget billigere at drive end de tidligere kommunale vandværker. Det betyder en billigere pris for vand hos vore forbrugere i forhold til at skulle have leveret vand fra Århus vand. Vi har nu hævet prisen på vand til 6 kr. pr. m3 og 500 kr. i fast afgift. Det betyder en samlet udgift til en forbruger med et forbrug på 140 m3 vil skulle betale 1340 kr. til vandværket + moms i alt 1675 kr. Hvis forbrugeren blev forsynet fra Århus vand ville udgiften være 2511 kr. altså en forskel på 836 kr. Det skal bemærkes at vi er underlagt de samme kontroller og sikring af vandkvaliteten som de tidligere kommunale forsyningsselskaber. Hertil kommer vandafledningsafgiften og afgiften til staten, men her er udgiften er den samme for alle forbrugere. Forklaringen på vi har hævet vandprisen er at vi de foregående år har skullet tilbagebetale forbrugerne godt kr. Og det skulle vi gøre indtil vores formue var 0. Ifølge vandsektorloven skulle vi så lånefinansiere kommende investeringer. Det er ikke måden de private og forbrugerejede vandværker har gjort det på før. De har altid prøvet at opspare før de skulle lave større investeringer. Det er også den holdning vi har i bestyrelsen for Mårslet vandværk. Vi har i det kommende år budgetteret således, at med den fastsatte vandpris skulle vores formue hverken blive mindre end større. Den største investering vi skal foretage i indeværende år er renoveringen af ledningsnettet ved det gamle vandværk (nu telefoncentral) på Tandervej. Dette projekt betyder udskiftning af forsyningsledningen til Obstrupvej og dermed en ny ledning under Giberåen. Som alle vore forbrugere har bemærket, så er vandmåleren udskiftet til elektroniske. Det har været en stor omgang, men pengene værd. Vi fjernaflæser nu målerne og er derfor fri for at skulle udsende aflæsningskort og det betyder noget mindre arbejde rent administrativt og vi får de korrekte aflæsninger, vi er også fri for at skulle ud til de forbrugere, der havde glemt eller ikke have set aflæsningskortet.

9 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Dagplejedag 14/ Anden onsdag i maj, er hvert år dagplejedag. Dagen blev i år fejret med naturens dag i legestuen, i lokalerne i skovbørnehaven. Mange af Mårslets kommunale dagplejere er i de seneste år blevet certificerede som grønne dagplejere af fritidsrådet. Dette lå til grund for aktiviteterne på dagplejedagen. Børnene startede med at synge sange om edderkopper, mariehøner, snegle og humlebier. Derefter gik de på opdagelse i de mange små værksteder. Her kunne børnene presse blomster, så solsikker, dufte til krydderurter, lave sneglevæddeløb, se på og holde vandrende pinde, se haletudser og andre kryb og kravl, desuden blev der lavet et fint regnormebo. Derudover var et hit, 6 stykker 1 uge gamle kyllinger. Her skulle børnene gætte på hvilket billede på gulvet kyllingerne klattede. Da aktiviteterne var blevet prøvet af alle børn, var der dejlig frokost. Heldigvis var vejrguderne i år med os, og dagen endte med solskin. Alle børn og voksne havde en dejlig dag, og glæder sig nu til en masse naturoplevelser i den kommende sommer.

10 10 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Triatlon på spejdermanér En ironman var det lige knap, de seje spejderpiger fra Mårslet havde kastet sig ud i en solrig lørdag i maj. Men lidt jerntøser var der over dem, da de skulle gennem den sidste udfordring for at få mærket På farten. En af de tidligere strabadser i jagten på mærket var en tur på mountainbike, men denne gang kunne jernhesten ikke gøre det alene. Pigerne fra troppen cyklede først til Ravnholt, hvor de skulle gennem en slags forhindringsbane på cykel. Så fortsatte cykelturen til Hundeskoven, hvor cyklerne blev parkeret og herfra foregik turen i løb til spejderhytten i Solbjerg, hvor pigerne gik A-buk Catwalk. En yderst kompliceret disciplin, som involverer fire tove med tilhørende tovholder og en spejderpige, som skal holde balancen på korte rafter, formet som et A mens hun bevæger sig fremad Næste øvelse bestod i at krydse Solbjerg Sø en kilometer i kano og så padle tilbage igen. Da madpakkerne var fortæret på søbredden, gik turen tilbage til cyklerne i løb. Cykelturen retur til spejderhuset gik over Nymarken, hvor der var en par-udfordring, hvor én i løb kastede ærteposer til én på cykel, som skulle ramme ærteposerne ned i en mængde baljer, som var spredt ud over parkeringspladsen. Så nej, det var ikke en ironman. Men det var 10 kilometer på cykel, 5 kilometer løb og 2 kilometer i kano. Og så gjorde alle opgaverne ind imellem og at der var rigeligt plads til snak og spas, at det garanteret var en hel del sjovere. Stegte mus, grillede mus, bagte mus, pocherede mus fik de fem spejderpiger fra Mårslet ikke opskriften på i pinsen. Heller ikke selvom mus var omdrejningspunktet for lejren, da de yngste spejderpiger og fire ledere fra de Grønne Pigespejdere i Mårslet drog på Mus-Centerlejr på Spejderklinten ved Virksund. Her havde de arrangeret en fælles lejr med en lille gruppe på fire andre spejdere og deres ledere fra Randers. For nogle af pigerne var det første gang, de var på en rigtig spejderlejr, hvor de sov i telt, selv skulle være med til at bygge bord af rafter og lavede mad over bål eller gasblus. Mus på 100 måder.cirka Musene kom ind i forskellige aktiviteter og løb, hvor der blandt andet skulle bygges sæbekassebil i Cirkeline-størrelse altså lige lidt større end hendes tændstik-æskeseng. Pigerne skulle også grave efter musenes nedgravede nøddelager på stranden og finde den gyldne tryllenød, som var gemt i skoven. Ost; musenes livret i hvert fald i tegneserieuniverset - havde naturligvis også fået en plads på programmet. Pigerne skulle både lave deres egen ost ved at koge kærnemælk og tilsætte friske krydderurter, og de skulle smage på et hav af oste fra chokoladeost over feta til lakridsost. Pinsesolen dansede som aldrig før, så en strandtur eller to blev det også til med afsvalende ture i det våde element. Spejderlederen fra Randers og jeg havde masser af aktiviteter planlagt i tilfælde af mindre godt vejr. Men dem fik vi ikke rigtigt brug for det var mere oplagt, at de spænede rundt og nød vejret, stranden og at lege med nye kammerater, fortæller Helene Hansen, som er leder for Mårsletpigerne. Hun oplevede, at de to grupper af piger lynhurtigt faldt i hak med hinanden, og lederne har allerede luftet tanken om at slå pjalterne sammen på en lejr næste år, idet det var en succes for både børn og voksne. Pigerne sagde selv, at det at være sammen og lære nye spejdere at kende var noget af det bedste ved turen. Og så at være ved stranden, spise is og handle i sliktutten, griner Helene Hansen. Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

11 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Årets Mårsletborger 2014 Først og fremmest Tak, til alle for det store fremmøde og opbakning til vores traditionsrige pinsearrangement, i år var der endda blevet til flere fridage i forbindelse med Pinseferien. Dernæst en TAK til vejrguderne for det skønne vejr. Igennem nu mere end 30 år, har vi her i Pinsen belønnet en aktiv Mårsletter for den indsats personen gennem frivilligt arbejde har gjort for byen. Oprindeligt er prisuddelingen, der startede i 1982 af SDS sparekassen, der senere kom til at hedde Nordea, siden Nordea har forladt vores skønne Mårslet, har Mårslet og Omegns Brugsforening, i daglig tale SuperBrugsen Mårslet overtaget prisuddelingen. I sin egenskab af formand for Super- Brugsen s bestyrelsen, er det Anne- Mette der har fået lov til at uddele prisen til Årets Mårslet Borger sammen udvælgelseskomiteen. For at blive kåret som årets Mårslet Borger, skal vedkommende i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen, en forening, klub eller andet til glæde for børn, unge eller ældre. Komitéen i år bestående af, Kurt Kirkedal Laursen (2012), Kurt Søe, fra Trafikvagter (2013), samt Poul Granslev fra Mårslet og Omegns Brugsforening, var ikke været i tvivl om hvem der skulle ha prisen som Årets Mårsletborger i SuperBrugsen Mårslet, vil gerne takke alle de borgere som har indstillet byens ildsjæle til Årets Mårsletborger prisen i år. Det er glædeligt at byen har så mange ildsjæle. Ordrene der blev sagt om John Johansen ved overrækkelsen af prisen. Personen, der i år modtager prisen som Årets Mårslet borger 2014 i dag, har gennem de senere år taget sig kærligt af byfesten i Mårslet. Fået programmet stykket sammen, og fået tingene til at ske. Et meget prisværdigt initiativ, al den stund at ingen andre ville, eller havde lyst. Angående Mårslet Byfest i uge 33, så er han også med i gruppen der arrangerer det store Motionsløb kl om lørdagen. Han har været med fra starten. Han passer mikrofonen og kommenterer hele forløbet. Han er også visedirektør i Mårslet Brændevins laug, og er som sådan med i klubledelsen, hvor beslutningerne tages. Titlen af visedirektør, skal forstås, han redigerer foreningens sangblad, og det er ham der foreslår sangene ved laugets møder. Han er tillige ceremonimester nu. Har været med til at starte De blå spejdere op i Mårslet. Han har tidligere været formand for TMG Badminton i en årrække. Han er også med i Mårslet Borgerhus bestyrelse. Hvor han i en periode var tilsynsførende. Sidst dukkede han op som scenearbejder, da Mårslet Revyen gik over scenen i Mårslet Borgerhus. En slags resisør. Prismodtageren i år, er en af byens ildsjæle, som byens og foreningslivet i Mårslet nyder godt af. Med det store arrangement han ligger for dagen, er du - John Johansen en meget værdig modtager af Mårsletprisen John Johansen, tillykke med udnævnelsen som Årets Mårsletter Tak, til alle jer der deltog lige fra morgenbordet, kølig fadøl fra Århus Bryghus, de hjemmelavede Frankfurter og helstegt pattegris fra vores slagter, Live musik leveret af vores lokale Touch of Shadows I var alle med til at vi fik endnu en skøn pinselørdag. På gensyn i For SuperBrugsen Mårslet Poul Granslev Årets Mårsletter igennem årene fra : Ellen Nørlem 1983: John Quvang Knudsen 1984: Hans Rimmen Møller 1985: Finn Boye Hansen 1986: Karen Bacher 1987: Erik Kjær Nielsen 1988: Edvard Borgbjerg 1989: Mårslet Frimærke- og Møntklub v/frank Olesen 2000: Finn Smerup 2001: Ivan Dybvad 2002: Else Marie Hulemose 2003: Birthe Jørgensen 2004: Kim Rasmussen 2005: Hanne Torp Jensen 2006: Hanne og Poul Erik Jensen 2007: Ellen Albæk 2008: Kaj Christensen 2009: Jacob Lind 2010: Anna Johnsen 2011: Steen Bille Nielsen 2012: Kurt Kirkedal Laursen 2013: De Frivillige Trafikvagter 2014: John Johansen 2015:

12 12 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014

13 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST God sommer! Når dette blad udkommer, holder skolen sommerferie ligesom rigtigt mange andre danskere. Uanset om du har ferie eller ej, vil vi her fra skolen gerne ønske dig rigtig god sommer! For os har det været specielt at gå på ferie i år. Med ferien siger vi nemlig farvel til den gamle skolelov og skal i gang med at bygge noget nyt op i en ny ramme om skolen. Efter et helt år med planlægning bliver det rart at komme i gang med det nye. Ny hjemmeside På skolens nye hjemmeside, kan du læse om vores nye hverdag. Blandt meget andet kan du læse, at vi tænker børnenes skolegang i 4 trin med forskellige læringsmål og potentialer: årgang, årgang, årgang og årgang. Hvis du klikker på ikonet for et bestemt trin, kan du læse om, hvordan vi for netop den aldersgruppe arbejder med, at alle børn bliver så dygtige, de kan, som der står i den nye skolelov. Du kan også læse mange andre væsentlige ting om skolen og ikke mindst nyde nogle meget flotte billeder af hverdagen i vores dejlige skole og de børn, unge og voksne, som færdes i den. Byggeri Måske har du undret dig over, hvad det er, vi går og laver i den gamle bygning ud til Obstrupvej. Det, vi er i gang med, er vores udflytning af vores tidligere fritidshjem, Asgården, som Dagtilbuddet overtager 1. august. Det betyder, at vi skal lave nye fælleslokaler, som kan rumme både undervisning og SFO. Det bliver to 1. klasser, som skal undervises i lokalerne i den gamle bygning efter ferien. Hele 1. årgang får base dér i SFO tiden. Derudover er vi ved at etablere nye, flotte faciliteter til vores personale, da også lærerne nu skal lægge det meste af deres arbejdstid på skolen. Vi laver individuelle arbejdspladser, nye mødelokaler, personalerum og et samtalerum. Byrådet har bevilget ekstra penge til møbler, så personalet kan få ordentlige forhold. Dette vil helt sikkert også smitte af på børnene. Vi tænker i en nyindretning af blandt andet deres fællesarealer, og så laver vi en investering i IT, så vi får interaktive tavler i alle klasser. Samarbejde med Multihuset Det sidste vi mangler er egentligt nybyggeri. I takt med at skolens elevtal vokser, peger Børn&Unges lokaleprogram på, at vi skal have bygget til. For at få mest ud af både penge og mursten samarbejder vi med Multihusets styregruppe i forhold til et fælles projekt. Konsulenter fra Børn&Unge er en del af processen, og vi har de næste møder i september. Herefter skulle vi gerne have en konkret plan. Økologi og sundhed Skolens 3./4. årgang deltager i et projekt, Haver til Maver, hvor klasserne har en have på Beder Gartnerskole, hvor børnene lærer principper om jordbrug, økologi m.v. i praksis. Vores egen kantine er vi ved at gøre 60% økologisk. I takt med den længere skoledag er det vigtigt, at der er et tilbud om sund og varieret mad til både børn og voksne. Endnu engang: Rigtig god sommer! HUSK

14 14 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Nyt fra Høvdingeboldturnering Expressens legendariske høvdingeboldturnering mellem 3. og 4.klasse løb af stabelen i midten af maj måned. Rigtig mange hold stillede op i år, så der var gang i den! Der blev spillet både på multibanen og i hallen, alt efter vind og vejr. De fleste af kampdagene var der to kampe i gang, og mulighed for at tilskuerne kunne cirkulere rundt mellem kampene. Der blev spillet høj musik, heppet en masse, og kæmpet vildt på banerne! På finaledagen d. 15. maj blev der spillet i hallen, og der var godt gang i både deltagerne, deres cheerleaders og publikum. Finalekampen stod mellem to hold fra 4. klasse, og det var Nice Guys der løb af med sejren ovenpå en ligeværdig og intens kamp - stort tillykke til dem! Rollespil 1.klasserne har over en længere periode arbejdet med produktion af blandt andet sværd og kapper i forbindelse med et rollespilsprojekt. Denne periode kulminerede dagen før Grundlovsdag, hvor Slaget ved Giber Å skulle finde sted. Alle drog fra SFO en, nogle klædt i kapper og med sværd i hånden, klar til kamp, andre var klædt ud som blandt andet tatovører, hekse og brude. Børnene var spændte og engagerede, og levede sig ind i at leve som i middelalderen. Dagen bød blandt andet på tovtrækningskamp og efterfølgende tatovering af klanens tegn på kroppen, sværdduel og bueskydningskonkurrence. Afslutningsvis stod det store slag på plænen, og det var næsten som at være med i Braveheart med masser af krigere og leben omkring dem. Vinderklanen fik overrakt skattekortet af skovorken, og de fandt, til alles glæde, at skatten var noget så nutidigt som is.. Det var en rigtig skøn dag, og det kunne meget vel tænkes, at succesen gentages næste år vernatning Fredag d. 23. maj havde 0. klasserne deres første overnatning i skoleregi, og de fleste af børnene havde meldt sig til. Overnatningen foregik i trygge rammer, nemlig på skolen - vi var dog i A- og D-huset for at skabe en lidt anden ramme end i hverdagen. Vi var så heldige at få hjælp fra en masse kære forældre i forhold til produktion af aftensmad og kage til dessert, og der var med garanti ingen, der gik sultne fra bords i D-huset! Efter aftensmaden var der sovedyrscatwalk, og de fleste af dem promenerede på tribunen i hænderne på deres ejere Derefter var det tid til Disney Sjov, og her blev slikposerne fundet frem, og der blev hygget på livet løs. Ved sengetid var der en del hjemve, men faktisk var kun ét barn ud af 87 nødt til at komme hjem og sove, så vi havde mange stolte 0. Klasses børn næste morgen! Helt fantastisk overnatning, vi glæder os allerede til den næste år Husk Deadline Den 10 hver måned

15 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Mårslet Skole Telefon: Business as usual og tak for i år Der har været run på kassebeholdningen i Mårslet Skoles Venner her i skoleåret 13/14. Og det er fantastisk for det er jo derfor, vi er her. For første gang i mange år er pengene blevet søgt om og brugt på samtlige af skolens klassetrin. Det er jo nærmest smukt! Ud over de undervisningsaktiviteter lærerne søger penge til, er der en årelang tradition for, at Mårslet Skoles Venner giver is til de kommende skolebørn ved åben hus-arrangementet. Der var vi naturligvis på pletten igen den 10. juni. For nogle år siden foreslog vi skolen at droppe sliksalget ved forårskoncerten blandt andet fordi det betød lange køer, længe før første del af koncerten var forbi ligesom anden del af koncerten blev forsinket, fordi slikkøen ikke var afviklet. I stedet lovede Mårslet Skoles Venner, at der var æbler til børnene i pausen. Således også i år. Når der den 11. august starter 77 nye håbefulde elever på Mårslet Skole, bliver de årgang 0 i forhold til folkeskolereformen. Men selvom alt bliver nyt både for dem og for resten af skolens lærere og elever er én ting, som det plejer. Mårslet Skoles Venner står klar med kaffe, rundstykker og et smil til forældrene; de skal bydes ordentligt velkommen, skal de. Men alt det her er jo kun muligt, fordi så mange familier i byen er betalende medlemmer af foreningen. Og tusind tak for det. Vi håber, at der kommer nye medlemmer til i 14/15 og at de gamle holder ved. Jo flere vi er, jo flere spændende undervisningsaktiviteter for skolens børn, kan vi støtte. Se mårsletskolesvenner.dk for info om dit medlemskab. Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

16 16 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 AKTIVITETER I JULI /AUGUST 2014 Onsdag den 13. august kl.13-17: Halvdagsudflugt Kend din by Århus Rundt. Pris: 150 kr. inkl. kaffebord ved Egå Marina. Tilmelding (bindende) til Brugerrådet på tlf senest d. 6. august. Mandag d. 18. august kl : Syng med arrangement Fredag den 22. august kl : Ove Pedersen om Muntre viser og fortællinger. Onsdag den 27. august kl : Holme spillemændene Festugearrangement: Fredag den 29. august kl : Billeder fra Kina og musik med Birgitte Thruesen. Genbrugsen er LUKKET i juli og august måned. Næste åbningsdag er den 4. september kl Obs! Der er ingen tag-selv-bord i juli og august månederne. Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl , men kun efter aftale ml. kl Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 Tlf.: Obs! Festuge tag-selv-bord i caféen torsdag den 4. september kl Fællesspisning for hele familien. Der holdes Mormor-Mad arrangementer igen den 24. sept. og den 29. okt. kl Ret til ændringer forbeholdes. Område Syd, tlf Brugerrådets tlf.: (direkte) Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl

17 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - Juli/august 2014 Ny hjemmeside Mårslet kirke har fået en ny hjemmeside, og i samme ombæring også en ny webmaster, nemlig undertegnede. Jørgen Lauritzen ønskede at stoppe med at tage sig af Mårslet Kirkes hjemmeside, da det efterhånden tog for meget af hans tid, og derfor kontaktede Hanne Davidsen og Mette Maria Kristensen mig og spurgte om ikke jeg havde lyst til at overtage posten som webmaster for Mårslet kirke. Og det ville jeg meget gerne. Jeg har en efterhånden længere baggrund som både journalist og webmaster, men er oprindelig uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet. Til dagligt arbejder jeg for Folkekirkeinfo, der dækker kirkelivet i Østjylland, og her har jeg ansvaret for hjemmesiderne Kirken i Østjylland, Liv i Kristendom og Århus Stift. Den nye hjemmeside for Mårslet Kirke vil have et helt nyt udseende, og opbygningen vil være en anden end man er vant til, så der vil formentlig være lidt tilvænning til den nye side. Meningen er, at den nye side lægger vægt på at være kalenderbaseret. Vi vil gerne fremhæve alle de spændende ting som foregår i Mårslet Kirke, og det vil den nye hjemmeside forhåbentlig kunne hjælpe med. Billeder vil også, ligesom hos den gamle hjemmeside, være i højsædet. Men vi mangler altid nogle flere gode billeder, så hvis du har kameraet med til et arrangement i kirken eller sognehuset, og du gerne vil dele dem med andre, så send dem til mig Alle billeder som bringes vil naturligvis være med navn på fotografen. Adressen er den samme som før : Bo Grünberger Sognepræst Hanne Davidsens studieorlov For et år siden søgte jeg Århus Stift om studieorlov, og fik den bevilget. Fra den 1. september 30. november skal jeg derfor arbejde på mit projekt. Projektet er et oversættelsesarbejde, som jeg udfører sammen med Sanne B. Thøisen. Det drejer sig om oversættelse af professor Gerd Theissens bog fra 2012: Glaubenssätze. Ein kritischer Katechismus. Vi håber den bliver klar til udgivelse i foråret I efteråret 2015 vil jeg tilbyde en studiekreds, hvor vi ud fra udvalgte bibelske tekster og Theissens fortolkninger skal forsøge at indkredse, hvad det egentlig er, vi tror på, og hvordan de kristne tanker kan fortolkes i dag. I min orlov organiserer jeg også opsætning af kirkespillet: Et halvfyldt rum. En mosaik af ord og billeder om tro, fornuft og kærlighed. Men sker jo i min fritid for Åben Himmel Foreningen til Kirkespillets Fornyelse. Vikar I de tre måneder jeg er væk, bliver embedet varetaget af en vikar, men vi ved i skrivende stund endnu ikke hvem det bliver. Vi forventer, at vedkommende indsættes ved en festgudstjeneste søndag den 31. august kl i Mårslet kirke. Efter gudstjenesten indbydes til kirkefrokost i sognehuset, så alle kan få mulighed for at hilse på præstevikaren. Når vi ved, hvem det bliver, annoncerer vi det selvfølgelig på kirkens hjemmeside og Mårslet web. Festgudstjeneste søndag den 31. august kl i Mårslet Kirke. Sognepræst Hanne Davidsen

18 18 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Aktivitetskalender For Mårslet kirke og Sognehus Juli/august Torsdag d. 14. august kl Sæsonstart for minikonfirmander i 3.a i Sognehus/kirken Torsdag d. 14. august kl Sommerfest for seniorer Starter i kirken med efterfølgende fest i Sognehuset Onsdag d. 20. august kl Sæsonstart for konfirmanderne i 7.a + 7.b i Sognehuset Onsdag d. 20. august kl Menighedsrådsmøde i Sognehuset Onsdag d. 27. august kl Sæsonstart for konfirmanderne i 7.c + 7.d i Sognehuset Onsdag d. 27. august kl Sæsonstart Mårslet Kirkes Korskole i Sognehuset Onsdag d. 27. august kl Mårslet Indremission i Sognehuset Torsdag d. 28. august kl Sæsonstart Mårslet Kirkes Pigekor i Sognehuset Info Der er ikke gudstjeneste i Mårslet kirke søndag den 20. juli og søndag den 27. juli. Menighedsrådet henviser til Tulstrup kirke den 20. juli kl og til Hvilsted kirke den 27. juli kl Man er velkommen til at benytte sig af kirkebilen, som kan bestilles hos kirketjeneren senest fredagen før kl på telefon Mårslet Menighedsråd Kirketiderne Juli SØNDAG d. 6. juli kl s.e. trinitatis Luk 15,11-32 Alkoholfri nadver Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 13. juli kl s.e. trinitatis Matt 5,43-48 Anne Vejbæk SØNDAG d. 20. juli INGEN GUDSTJENSTE I MÅRSLET KIRKE Vi henviser til : Tulstrup Kirke kl Anne Vejbæk Der er mulighed for at bestille kirkebil SØNDAG d. 27. juli INGEN GUDSTJENSTE I MÅRSLET KIRKE Vi henviser til : HvilstedKirke kl Anne Vejbæk Der er mulighed for at bestille Kirkebil Livet på kirkegården Da jeg går på barselsorlov fra den 1. august, vil I se et nyt ansigt på kirkegården i det næste års tid. Nuværende gravermedhjælper Stine Ethelberg overtager det daglige ansvar og hun får hjælp af Astrid Jakobsen, der tidligere har haft job på kirkegårde og ved landbruget. Jeg håber I tager godt imod hende. Sommerblomsterne er blevet plantet i begyndelsen af juni og vil blomstre August SØNDAG d. 3. aug. kl s.e. trinitatis Matt 10,24-31 Anne Vejbæk SØNDAG d. 10. aug. kl s.e. trinitatis Matt 7,22-29 Hans Rubech Christensen TORSDAG d. 14. aug. kl Gudstjeneste Hanne Davidsen Med efterfølgende sommerfest for seniorer i Sognehuset SØNDAG d. 17. aug. kl s.e. trinitatis Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven Hanne Davidsen SØNDAG d. 24. aug. kl s.e. trinitatis Matt 11,16-24 Mette Maria Kristensen ONSDAG d. 27.aug. kl Børne Bamsegudstjeneste Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 31. aug s.e. trinitatis Luk 7,36-50 Indsættelse af præstevikar frem til engang i oktober, hvor grandækningen begynder. Ønskes omlægning af gravsted eller udskiftning af planter kan dette bestilles til udførelse i september/oktober. Sommermånederne juli/august går primært med hækklipning og almindelig vedligehold samt afvikling af sommerferie. I ønskes alle en rigtig god sommer. Graver Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

19 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Mårslet Kirkes Korskole starter sæsonen onsdag den 27. august kl i Sognehuset Korskolen er for børn i 3. og 4. klasse. Korsæsonen går fra 27. august til pinse og for at være med, skal man udover selvfølgelig at være glad for at synge - kunne læse nogenlunde, have et roligt gemyt og god koncentrationsevne. Udover at lære nye sange leger vi også med holdning, sangteknik, vejrtrækning og musikteori. Music Mind Games, som er musikteori forvandlet til spil og lege, indgår ligeledes i undervisningen. Undervisningen er et frivilligt og gratis tilbud; men vælger man at melde sig til, forventes der stabilt fremmøde. Korskolen medvirker ca. 10 gange årligt ved familiegudstjenester og andre børnevenlige aktiviteter dvs. Lucia-optog samt krybbespil i december og påskespil lige før påske og pinsespil som noget helt nyt. 1 2 gange årligt deltager korskolen i korstævner sammen med andre kirkekor arrangeret af foreningen Folkekirkens Ungdomskor. Nye sangere optages INDEN startdatoen efter forudgående henvendelse til korleder Pia Labohn på mailadresse eller tlf Sæsonstart Mårslet Kirkes Korskole Mårslet Kirkes Pigekor Mårslet Kirkes Pigekor søger nye sangere - først og fremmest sangere, som har noget på hjerte, og som vil arbejde med og gøre en indsats for, at Mårslet Kirkes Pigekor opnår et højt niveau. P.t. er der 11 dygtige sangere i pigekoret, hvoraf 4 netop er optaget i FUK s (FUK = Folkekirkens Ungdomskor ) Landskor, som er et kor på ca. 45 medlemmer, bestående af de dygtigste kirkekorsangere fra hele Danmark. Mårslet Kirkes Pigekor er for ambitiøse piger fra 6. klasse og opefter efter forudgående optagelsesprøve, da koret er et lønnet kor, og ren sangstemme derfor er et krav. Korsæsonen varer fra 28. august til omkring 1. juni. Pigekoret medvirker ca. 1 gang om måneden ved kirkens højmesse til jul og påske lidt mere. Desuden medvirker pigekoret ved bryllupper udenfor skoleferierne samt på Lokalcenter Kildevang til jul og påske. Koret deltager i korstævner arrangeret af foreningen Folkekirkens Ungdomskor. Desuden deltager vi jævnligt i de årlige Norbusangfestivaler som går på skift mellem de 5 nordiske lande. ( NORBU er en sammentrækning af ordene NORdiske Børne- og Ungdomskor). Henvendelse og yderligere oplysninger til korleder Pia Labohn på eller tlf IN- DEN korstart. Kirken i byfesten Sommerfest for seniorer Der holdes en herlig sommerfest for seniorer torsdag den 14. august kl til ca Vi begynder med en sommergudstjeneste i kirken kl , derefter er der kaffe og underholdning i Sognehuset. Denne gang skal vi fornøje os med Vestafrikansk Dans! Helle Christensen kommer og fortæller om vestafrikansk kultur og dans. Hun vil også give os smagsprøver på den livsglade og festlige afrikanske dans og musik (muligvis sammen med en lille gruppe dansere). Arrangør: Mårslet Menighedsråd Friluftsgudstjeneste Søndag den 17. august er der friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven kl For musikken står som vanligt Århus Brassband. Prædikant er Hanne Davidsen. Desuden medvirker Jytte Enevoldsen og Jens Jørgen Bech som læsere, og Ole Davidsen forvalter nadveren. Temaet for gudstjenesten er de fire elementer: Jord, Luft, Vand og Ild. Der sættes bænke op, men tag gerne tæpper eller campingstole med. Efter gudstjenesten kan frokosten købes ved Konditorbagerens udsalg på pladsen. Menighedsrådet sælger øl og vand. Arrangør: Mårslet Menighedsråd Mårslet Kirkes Pigekor starter sæsonen torsdag den 28. august kl i Sognehuset Pia Labohn, organist og korleder

20 20 Når man går på stranden, kan man godt falde helt i staver over hvor mange forskellige sten, der findes. Det er fascinerende at se på deres forskellige former, farver og udseende. Ja, man kan faktisk blive helt svimmel ved tanken om, at der ikke findes to ens sten. Hver eneste sten er unik! Akkurat ligesom jer, konfirmander! Selvfølgelig er I fælles om at gå i syvende klasse, bo i Mårslet, i Danmark. I er fælles om rigtig mange ting [ ] Hver for sig - er I et helt selvstændigt univers! I er dygtige til mange forskellige ting og I interesserer jer for mange forskellige ting. Mit ønske for jer er, at I skal blive ved med at være forskellige og blive ved med at turde være forskellige. Bliv ved med at lade hinanden være dem I er, for forskellighed er en berigelse. I, kære konfirmander, ved godt, at stranden ville være kedelig, hvis. Konfirmanderne svarer: Alle sten var ens. MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Prædiken ved konfirmationerne (i forkortet form) St. Bededag 16. maj 2014 kl. 9.00(7.b) og kl (7.c) Sten Forskellighed er en berigelse Engang var der nogle mænd, der mente, at de var i deres gode ret til at bestemme, om andre mennesker var som de skulle være. Ja, faktisk mente de sig i deres gode ret til at slå et menneske ihjel, bare fordi hun ikke var som dem. Kvinden hed Maria Magdalene. Hun levede ikke bare med én mand, som man skulle ifølge loven. En dag bliver det mændene i byen for meget. I vrede og raseri har de knyttet deres hænder om sten, som de er parate til at kaste efter hende. De ender hos Jesus, hvor Maria Magdalene søger tilflugt. Jesus sidder afslappet på jorden og skriver i sandet. Jeg forestiller mig, at han sidder sådan væk i sine egne tanker. Han bliver vækket af mændenes råb og kvindens tryglen. Mændene beskylder Jesus for ikke at kende loven og profeterne, hvis han ikke kender hende skyldig og lader dem stene hende. Jesus tænker sig lidt om og siger så: Den, der aldrig nogensinde har gjort noget forkert, kan kaste den første sten!. Langsomt, sænker mændene armene, og de sten, de i vrede har knuget i hænderne, lader de falde til jorden. En efter én trasker de bort. Men konfirmander, så kunne Jesus jo kaste den første sten. Konfirmanderne svarer: NEJ-NEJ-NEJ Nej, det er nemlig rigtig - heller ikke Jesus kastede med sten den dag. For Jesus fordømmer ikke. Kære konfirmander, hvad er det Jesus gør: Konfirmanderne svarer højt og tydeligt: Han tilgiver. Jesus kaster ikke med sten, han får os til at smide de sten til jorden, vi ville have kastet mod andre. Jesus havde blik for mennesket Maria Magdalene. Han var ikke interesseret i, hvad hun lavede. Han så hvem hun var og holdt af hende fordi hun var Maria. Og Maria blev fra den dag en af Jesus største tilhængere. [ ] Lyser i mørke (Konfirmanderne får hver en kuvert, som de åbner på samme tid. I hver kuvert ligger en sten. På stenene står konfirmandernes konfirmationsord med selvlysende maling. Citaterne/ skriftstederne har konfirmanderne selv valgt og de har arbejdet med dem iundervisningen) En sten måske ikke lige hvad I havde håbet på at få af mig i dag, men prøv lige at se nærmere på den. Prøv at lukke hånden om stenen og kig ind til stenen. Det I kan se, er skriftstedet, hvor jeres konfirmationsord står i Bibelen. I får disse sten fordi jeg vil ønske for jer, at jeres konfirmationsord må lyse for jer hvis I synes, at det bliver mørkt omkring jer. Mit ønske med stenen er, at den kan være: Én I kan gå med i lommen. Én der ligger på natbordet eller reolen derhjemme. Én I kan gribe om aldrig for at kaste på andre men for at minde jer om: Ham der fik mennesker til at smide de sten, de ville kaste efter andre. Ham som selv tog alle sten på sig. Ham som brød gennem gravstenen for at være lyslevende, og fuldtud tilstede i vores liv. Ham der værdsætter forskellighed og ser noget godt i alle Sognepræst Mette Maria Kristensen

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fælles info Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fastelavn. Der er tidligere udsendt særlig indbydelse/information om fastelavn. For god ordens skyld; Fastelavn afvikles mandag den 7. marts kl. 10.00 for

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Byfest Program 2012. Lige til at printe ud. 15. 19. august 2012

Byfest Program 2012. Lige til at printe ud. 15. 19. august 2012 Byfest Program 2012. Lige til at printe ud. 15. 19. august 2012 AKTØRERNE I BYFESTEN 2012. Mårslet Cykelmotion - Mårslet Juletræslaug - Cirkus Krone TMG Fodboldsvenner / FLASH Slagter Zacho/ TMG Fodbold

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August 2009 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Kalender : Opslagstavlen: Redaktion: Poul Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole.

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Kære elever, forældre og ansatte. Velkommen til det nye skoleår. I denne kalender kan I orientere jer om alle årets arrangementer, ferier og fridage. I kan

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere