MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST JUL / AUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014. www.maarslet-bladet.dk"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST JUL / AUG 2014

2 2 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos : Flemming Kristiansen (Loppemarked) Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. - dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: EJ Offset Højvænget Beder Tlf Anderledes sommer Sommeren er over os, næsten alt er som det plejer. En god dansk sommer, med det vejr som nu byder sig, men denne sommer bliver trafikalt anderledes i Mårslet. Man har næsten ikke kunnet undgå at bemærke aktiviteterne omkring etablering af separatkloakering. Store betonrør er blevet gravet ned ude fra renseanlægget langs Giber å og ind mod byen. Dette arbejde har stort set foregået i stilhed og har ikke generet os ret meget. Men som vist på de store gule skilte, som nu har været opstillet i nogen tid, bliver det meget anderledes her i juli og august måned. Tandervej bliver totalt spærret for biltrafik i ugerne 27-34, fordi der også her skal graves rør ned. I hele perioden vil der dog være mulighed for passage for gående og cyklister. Der er kun ét enkelt kloakrør under Tandervej, hvor både spildevand og regnvand føres ned til renseanlægget. I fremtiden vil disse to typer vand blive ført ud til renseanlægget i hver sit rør. Det er heldigvis kun i den gamle bydel, at der forholder sig således. Planen er, at separatkloakering gennemføres i den sydlige bydel - syd for Giberå- i år, samt i begyndelsen af Den nordlige bydel separatkloakeres i Når separatkloakering er gennemført i hele byen, nedlægges Mårslet renseanlæg. Spildevandet pumpes i stedet til Viby via store plastrør, som også er ved at blive gravet ned uden for byen. Arbejdet på Tandervej vil genere mange af os, men med tålmodighed og godt samarbejde mellem de involverede parter og jer borgere, vil genen forhåbentlig blive til at leve med i den relativ korte tid den varer. For nogle af jer kunne en anderledes sommer omfatte vandringer på nogle af nærområdets mange stier. Hvor mange af jer kender og har besøgt Baronmosen? En lille vandretur ud af Nymarksvej til et skønt lille område med søer og et rigt fugleliv, som bestemt er et besøg værd. Projekt Spor i Landskabet beskriver området og har kortlagt stien i en af deres foldere Sporet ved Bredballegård. Et andet bud på en dejlig vandretur i omegnen kunne være trampestien fra Hovstien mellem Langballevej og Hørretvej ud til Hørret skov. Et ophold ved bænken omkring halvejs på stien kan varmt anbefales. Her kan man nyde udsigten over Hørret enge med græssende køer med skov og bakker som baggrund. Der er mange andre stier i 8320 området, som er en vandretur værd. Dette var bare et par eksempler på mulighederne for en afslappende vandretur i vort dejlige nærområde. Med dette vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. John Engelbrechtsen Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf suppleant : Troels Laursen Hørretvej Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Stort og småt fra Fællesrådet VVM-redegørelse forsinket Som omtalt i forrige nummer af Mårslet-Bladet forventede kommunens planlæggere at den længe ventede VVM-redegørelse for Beder- Beringvejen ville blive offentliggjort i maj. Men sådan gik det ikke. I skrivende stund (8. juni) er VVMredegørelsen endnu ikke sat på Magistratens dagsorden og derfor fortsat ikke offentliggjort. Muligvis er den når du læser dette. Interesserede kan følge med på hvor der vil blive linket til VVMredegørelsen så snart kommunen lægger noget på sin hjemmeside. VVM-redegørelsen skal behandle plusser og minusser ved de tre mulige linjeføringer af Beder-Beringvejen. Efter en første behandling i magistrat og byråd kommer redegørelsen i offentlig høring. Efter høringen træffer Byrådet beslutning om vejens linjeføring. FU s ønsker til helhedsplan for Mårslet I Kommuneplan 2009 blev vi lovet at der vil blive udarbejdet en helhedsplan for Mårslet i forlængelse af planlægningen af Beder-Beringvejen. Dette løfte er gentaget i Kommuneplan Her hedder det at helhedsplanen skal danne grundlag for overvejelser om eventuelle afrundinger af Mårslet. I samtaler med kommunale embedsmænd har det vist sig at de har en noget anden opfattelse af hvad helhedsplanen skal omfatte end vi har i Fællesrådets Forretningsudvalg (FU). Embedsmændene mener at helhedsplanen kun skal omfatte et par mindre områder i henholdsvis den sydlige og nordlige ende af byen. Det opfatter vi i FU som en delhedsplan eller i praksis ikke andet end et par lokalplaner med en etikette hvor der står Helhedsplan. I stedet vil vi arbejde for at der i en dialog mellem borgere og kommune laves en reel helhedsplan for hele Mårslet. På FU-mødet 19. maj diskuterede vi vores ønsker til helhedsplanen. Konklusionen blev at vi vil arbejde for at planen skal omfatte disse emner (det skal understreges at der ikke heri ligger en stillingtagen til nogen af emnerne): MÅRSLET FÆLLESRÅD - Skal der ske en byafrunding eller ej? - Stier i og omkring Mårslet - Trafik og parkering ved skolen - Udpegning af arealer til nybyggeri og byfortætning (eller afvisning af samme) - Bynær skovrejsning (eller afvisning af samme) - Koordinering af skolens behov med det kommende multihus - Arealer til lettere erhverv. Via vores politiske kontakter vil vi arbejde for at helhedsplanen bliver så omfattende som vi ønsker, og at der organiseres en omfattende borgerinddragelse i arbejdet med planen. Se evt. referatet fra FU s møde 19. maj for en uddybning. Referatet ligger på > Bag om 8320 > Referater fra FU-møder. PHH

5 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Igen i år bydes der på et væld af aktiviteter for store og små, unge og ældre. Som altid tyvstarter Mårslets seniorer med en cykeltur onsdag eftermiddag og søndag lukker Cirkus Krone byfesten for i år med en festlig forestilling, som altid er et hit hos de yngste. Indimellem er der gensyn med gode gamle kendinge såsom Motionscykelløb for hele familien Kræmmermarked i Bomgårdshaven Run & Walk Taverna stemning i Bomgårdshaven Friluftsgudstjeneste og Tur i omegnen med lokalhistorisk forening. Kære Mårslettere. Sommeren er på sit højeste og mange er i fuld gang med sommerferien. Når ferien er veloverstået kan I glæde jer til Mårslet Byfest, som i løber af stablen fra fredag d søndag d Herudover vil der i år være flere nye og spændende arrangementer for alle aldersgrupper. I teltet i Bomgårdshaven holder Mårslet Dagtilbud Byfest for de alleryngste og der bliver Viseaften og Eftermiddagsarrangement med kaffe og kage og lystig snak for de RIGTIG VOKSNE. For de unge mellem år vil der blive afholdt Ungdomsfest og for de aktive - såvel motionister som de mere veltrænede - er der flere arrangementer, der kan sætte pulsen i vejret. Her kan nævnes Mårslet Mini OL ved Brugsen, Social triatlon/duatlon samt MaxPuls på boldbanerne. Alle disse arrangementer og hvem der står bag kan du læse meget mere om i et udførligt program, som dumper ned i din postkasse i starten af august måned. Vi glæder os til at se jer alle. På vegne af Fællesrådet samt alle arrangørerne. Lars P. Nielsen og John Johansen

6 6 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014

7 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Du kan læse mere om vores tilbud her: rslet Aktivitetskalender for 5 & 6 klasses medlemmer aug-dec August: Velkomst til klub/legeplads midgaard. Vi har forskellige aktiviteter i huset Crazy OL Projekt. Skulpture by Giber Å. Alle er på små hold som kunst, musik, drama, møbler, presse, mad mm. 29* Sommerfest for forældre, søs kende og medlemmer. Vores projekt Skulpture v. Giber Å åbner. Invitation følger. September: 1-30 Musik modul. Bands finder sammen og gir den gas. 3 Festugecup i Malling. Fodboldt urnering. 1-5 Festuge. Besøg 8-19 Møbel modul. 2 dg. i 2 uger, hvor du kan fremstille et møbel af diverse Overnatningstur for 6 klasser. 26 Diskotek for 5 klasser. Oktober: 1-31 Teatersport modul mandage Lampemodul. 2 dage i 2 uger. Lav din egen lampe. 3-4 Gameraften m. overnat. 24 Overnatning i Klub/legeplads Midgaard for 5 kl.piger. 30 Halloween i Klub/legeplads Midgaard aften. November: 1-30 Teatersportmodul mandage. For nye interesserede eller øve de Scenen er din Alle kan op træde med lige det de har lyst til. Vi øver i disse dage og fre dag den 14 går det i luften. 14* Scenen er din vises på skolens kantine. Arrangement for forældre og søskende. Invitation følger Nisse modul light. Pynt laves til hjemmet Vi pynter op i klubben. 28 Overnatning i klub/legeplads Midgaard for 5. Klasses drenge. December: 1-12 Julegaveværkstederne åbner. Kom og lav dine julegaver. Vi har valgt forskellige muligheder, og du kan også selv finde på. 11 Lucia Rock. Godsbanen. Håber vi har et band der kunne ha lyst til at spille. 11 Luciadag i klubben. *Arrangement for forældre og søskende.

8 8 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Mårslet vandværk Beretning til generalforsamling 2014 Beretningen til sidste års beretning startede med at vi ikke længere var underlagt vandsektorloven, og det er heldigvis stadig sådan. Der er lige kommet en evaluering af loven, som så regeringen skal tage stilling til. FVD har fået lavet en rapport som viser at de forbrugerejede vandværker er noget billigere at drive end de tidligere kommunale vandværker. Det betyder en billigere pris for vand hos vore forbrugere i forhold til at skulle have leveret vand fra Århus vand. Vi har nu hævet prisen på vand til 6 kr. pr. m3 og 500 kr. i fast afgift. Det betyder en samlet udgift til en forbruger med et forbrug på 140 m3 vil skulle betale 1340 kr. til vandværket + moms i alt 1675 kr. Hvis forbrugeren blev forsynet fra Århus vand ville udgiften være 2511 kr. altså en forskel på 836 kr. Det skal bemærkes at vi er underlagt de samme kontroller og sikring af vandkvaliteten som de tidligere kommunale forsyningsselskaber. Hertil kommer vandafledningsafgiften og afgiften til staten, men her er udgiften er den samme for alle forbrugere. Forklaringen på vi har hævet vandprisen er at vi de foregående år har skullet tilbagebetale forbrugerne godt kr. Og det skulle vi gøre indtil vores formue var 0. Ifølge vandsektorloven skulle vi så lånefinansiere kommende investeringer. Det er ikke måden de private og forbrugerejede vandværker har gjort det på før. De har altid prøvet at opspare før de skulle lave større investeringer. Det er også den holdning vi har i bestyrelsen for Mårslet vandværk. Vi har i det kommende år budgetteret således, at med den fastsatte vandpris skulle vores formue hverken blive mindre end større. Den største investering vi skal foretage i indeværende år er renoveringen af ledningsnettet ved det gamle vandværk (nu telefoncentral) på Tandervej. Dette projekt betyder udskiftning af forsyningsledningen til Obstrupvej og dermed en ny ledning under Giberåen. Som alle vore forbrugere har bemærket, så er vandmåleren udskiftet til elektroniske. Det har været en stor omgang, men pengene værd. Vi fjernaflæser nu målerne og er derfor fri for at skulle udsende aflæsningskort og det betyder noget mindre arbejde rent administrativt og vi får de korrekte aflæsninger, vi er også fri for at skulle ud til de forbrugere, der havde glemt eller ikke have set aflæsningskortet.

9 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Dagplejedag 14/ Anden onsdag i maj, er hvert år dagplejedag. Dagen blev i år fejret med naturens dag i legestuen, i lokalerne i skovbørnehaven. Mange af Mårslets kommunale dagplejere er i de seneste år blevet certificerede som grønne dagplejere af fritidsrådet. Dette lå til grund for aktiviteterne på dagplejedagen. Børnene startede med at synge sange om edderkopper, mariehøner, snegle og humlebier. Derefter gik de på opdagelse i de mange små værksteder. Her kunne børnene presse blomster, så solsikker, dufte til krydderurter, lave sneglevæddeløb, se på og holde vandrende pinde, se haletudser og andre kryb og kravl, desuden blev der lavet et fint regnormebo. Derudover var et hit, 6 stykker 1 uge gamle kyllinger. Her skulle børnene gætte på hvilket billede på gulvet kyllingerne klattede. Da aktiviteterne var blevet prøvet af alle børn, var der dejlig frokost. Heldigvis var vejrguderne i år med os, og dagen endte med solskin. Alle børn og voksne havde en dejlig dag, og glæder sig nu til en masse naturoplevelser i den kommende sommer.

10 10 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Triatlon på spejdermanér En ironman var det lige knap, de seje spejderpiger fra Mårslet havde kastet sig ud i en solrig lørdag i maj. Men lidt jerntøser var der over dem, da de skulle gennem den sidste udfordring for at få mærket På farten. En af de tidligere strabadser i jagten på mærket var en tur på mountainbike, men denne gang kunne jernhesten ikke gøre det alene. Pigerne fra troppen cyklede først til Ravnholt, hvor de skulle gennem en slags forhindringsbane på cykel. Så fortsatte cykelturen til Hundeskoven, hvor cyklerne blev parkeret og herfra foregik turen i løb til spejderhytten i Solbjerg, hvor pigerne gik A-buk Catwalk. En yderst kompliceret disciplin, som involverer fire tove med tilhørende tovholder og en spejderpige, som skal holde balancen på korte rafter, formet som et A mens hun bevæger sig fremad Næste øvelse bestod i at krydse Solbjerg Sø en kilometer i kano og så padle tilbage igen. Da madpakkerne var fortæret på søbredden, gik turen tilbage til cyklerne i løb. Cykelturen retur til spejderhuset gik over Nymarken, hvor der var en par-udfordring, hvor én i løb kastede ærteposer til én på cykel, som skulle ramme ærteposerne ned i en mængde baljer, som var spredt ud over parkeringspladsen. Så nej, det var ikke en ironman. Men det var 10 kilometer på cykel, 5 kilometer løb og 2 kilometer i kano. Og så gjorde alle opgaverne ind imellem og at der var rigeligt plads til snak og spas, at det garanteret var en hel del sjovere. Stegte mus, grillede mus, bagte mus, pocherede mus fik de fem spejderpiger fra Mårslet ikke opskriften på i pinsen. Heller ikke selvom mus var omdrejningspunktet for lejren, da de yngste spejderpiger og fire ledere fra de Grønne Pigespejdere i Mårslet drog på Mus-Centerlejr på Spejderklinten ved Virksund. Her havde de arrangeret en fælles lejr med en lille gruppe på fire andre spejdere og deres ledere fra Randers. For nogle af pigerne var det første gang, de var på en rigtig spejderlejr, hvor de sov i telt, selv skulle være med til at bygge bord af rafter og lavede mad over bål eller gasblus. Mus på 100 måder.cirka Musene kom ind i forskellige aktiviteter og løb, hvor der blandt andet skulle bygges sæbekassebil i Cirkeline-størrelse altså lige lidt større end hendes tændstik-æskeseng. Pigerne skulle også grave efter musenes nedgravede nøddelager på stranden og finde den gyldne tryllenød, som var gemt i skoven. Ost; musenes livret i hvert fald i tegneserieuniverset - havde naturligvis også fået en plads på programmet. Pigerne skulle både lave deres egen ost ved at koge kærnemælk og tilsætte friske krydderurter, og de skulle smage på et hav af oste fra chokoladeost over feta til lakridsost. Pinsesolen dansede som aldrig før, så en strandtur eller to blev det også til med afsvalende ture i det våde element. Spejderlederen fra Randers og jeg havde masser af aktiviteter planlagt i tilfælde af mindre godt vejr. Men dem fik vi ikke rigtigt brug for det var mere oplagt, at de spænede rundt og nød vejret, stranden og at lege med nye kammerater, fortæller Helene Hansen, som er leder for Mårsletpigerne. Hun oplevede, at de to grupper af piger lynhurtigt faldt i hak med hinanden, og lederne har allerede luftet tanken om at slå pjalterne sammen på en lejr næste år, idet det var en succes for både børn og voksne. Pigerne sagde selv, at det at være sammen og lære nye spejdere at kende var noget af det bedste ved turen. Og så at være ved stranden, spise is og handle i sliktutten, griner Helene Hansen. Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

11 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Årets Mårsletborger 2014 Først og fremmest Tak, til alle for det store fremmøde og opbakning til vores traditionsrige pinsearrangement, i år var der endda blevet til flere fridage i forbindelse med Pinseferien. Dernæst en TAK til vejrguderne for det skønne vejr. Igennem nu mere end 30 år, har vi her i Pinsen belønnet en aktiv Mårsletter for den indsats personen gennem frivilligt arbejde har gjort for byen. Oprindeligt er prisuddelingen, der startede i 1982 af SDS sparekassen, der senere kom til at hedde Nordea, siden Nordea har forladt vores skønne Mårslet, har Mårslet og Omegns Brugsforening, i daglig tale SuperBrugsen Mårslet overtaget prisuddelingen. I sin egenskab af formand for Super- Brugsen s bestyrelsen, er det Anne- Mette der har fået lov til at uddele prisen til Årets Mårslet Borger sammen udvælgelseskomiteen. For at blive kåret som årets Mårslet Borger, skal vedkommende i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen, en forening, klub eller andet til glæde for børn, unge eller ældre. Komitéen i år bestående af, Kurt Kirkedal Laursen (2012), Kurt Søe, fra Trafikvagter (2013), samt Poul Granslev fra Mårslet og Omegns Brugsforening, var ikke været i tvivl om hvem der skulle ha prisen som Årets Mårsletborger i SuperBrugsen Mårslet, vil gerne takke alle de borgere som har indstillet byens ildsjæle til Årets Mårsletborger prisen i år. Det er glædeligt at byen har så mange ildsjæle. Ordrene der blev sagt om John Johansen ved overrækkelsen af prisen. Personen, der i år modtager prisen som Årets Mårslet borger 2014 i dag, har gennem de senere år taget sig kærligt af byfesten i Mårslet. Fået programmet stykket sammen, og fået tingene til at ske. Et meget prisværdigt initiativ, al den stund at ingen andre ville, eller havde lyst. Angående Mårslet Byfest i uge 33, så er han også med i gruppen der arrangerer det store Motionsløb kl om lørdagen. Han har været med fra starten. Han passer mikrofonen og kommenterer hele forløbet. Han er også visedirektør i Mårslet Brændevins laug, og er som sådan med i klubledelsen, hvor beslutningerne tages. Titlen af visedirektør, skal forstås, han redigerer foreningens sangblad, og det er ham der foreslår sangene ved laugets møder. Han er tillige ceremonimester nu. Har været med til at starte De blå spejdere op i Mårslet. Han har tidligere været formand for TMG Badminton i en årrække. Han er også med i Mårslet Borgerhus bestyrelse. Hvor han i en periode var tilsynsførende. Sidst dukkede han op som scenearbejder, da Mårslet Revyen gik over scenen i Mårslet Borgerhus. En slags resisør. Prismodtageren i år, er en af byens ildsjæle, som byens og foreningslivet i Mårslet nyder godt af. Med det store arrangement han ligger for dagen, er du - John Johansen en meget værdig modtager af Mårsletprisen John Johansen, tillykke med udnævnelsen som Årets Mårsletter Tak, til alle jer der deltog lige fra morgenbordet, kølig fadøl fra Århus Bryghus, de hjemmelavede Frankfurter og helstegt pattegris fra vores slagter, Live musik leveret af vores lokale Touch of Shadows I var alle med til at vi fik endnu en skøn pinselørdag. På gensyn i For SuperBrugsen Mårslet Poul Granslev Årets Mårsletter igennem årene fra : Ellen Nørlem 1983: John Quvang Knudsen 1984: Hans Rimmen Møller 1985: Finn Boye Hansen 1986: Karen Bacher 1987: Erik Kjær Nielsen 1988: Edvard Borgbjerg 1989: Mårslet Frimærke- og Møntklub v/frank Olesen 2000: Finn Smerup 2001: Ivan Dybvad 2002: Else Marie Hulemose 2003: Birthe Jørgensen 2004: Kim Rasmussen 2005: Hanne Torp Jensen 2006: Hanne og Poul Erik Jensen 2007: Ellen Albæk 2008: Kaj Christensen 2009: Jacob Lind 2010: Anna Johnsen 2011: Steen Bille Nielsen 2012: Kurt Kirkedal Laursen 2013: De Frivillige Trafikvagter 2014: John Johansen 2015:

12 12 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014

13 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST God sommer! Når dette blad udkommer, holder skolen sommerferie ligesom rigtigt mange andre danskere. Uanset om du har ferie eller ej, vil vi her fra skolen gerne ønske dig rigtig god sommer! For os har det været specielt at gå på ferie i år. Med ferien siger vi nemlig farvel til den gamle skolelov og skal i gang med at bygge noget nyt op i en ny ramme om skolen. Efter et helt år med planlægning bliver det rart at komme i gang med det nye. Ny hjemmeside På skolens nye hjemmeside, kan du læse om vores nye hverdag. Blandt meget andet kan du læse, at vi tænker børnenes skolegang i 4 trin med forskellige læringsmål og potentialer: årgang, årgang, årgang og årgang. Hvis du klikker på ikonet for et bestemt trin, kan du læse om, hvordan vi for netop den aldersgruppe arbejder med, at alle børn bliver så dygtige, de kan, som der står i den nye skolelov. Du kan også læse mange andre væsentlige ting om skolen og ikke mindst nyde nogle meget flotte billeder af hverdagen i vores dejlige skole og de børn, unge og voksne, som færdes i den. Byggeri Måske har du undret dig over, hvad det er, vi går og laver i den gamle bygning ud til Obstrupvej. Det, vi er i gang med, er vores udflytning af vores tidligere fritidshjem, Asgården, som Dagtilbuddet overtager 1. august. Det betyder, at vi skal lave nye fælleslokaler, som kan rumme både undervisning og SFO. Det bliver to 1. klasser, som skal undervises i lokalerne i den gamle bygning efter ferien. Hele 1. årgang får base dér i SFO tiden. Derudover er vi ved at etablere nye, flotte faciliteter til vores personale, da også lærerne nu skal lægge det meste af deres arbejdstid på skolen. Vi laver individuelle arbejdspladser, nye mødelokaler, personalerum og et samtalerum. Byrådet har bevilget ekstra penge til møbler, så personalet kan få ordentlige forhold. Dette vil helt sikkert også smitte af på børnene. Vi tænker i en nyindretning af blandt andet deres fællesarealer, og så laver vi en investering i IT, så vi får interaktive tavler i alle klasser. Samarbejde med Multihuset Det sidste vi mangler er egentligt nybyggeri. I takt med at skolens elevtal vokser, peger Børn&Unges lokaleprogram på, at vi skal have bygget til. For at få mest ud af både penge og mursten samarbejder vi med Multihusets styregruppe i forhold til et fælles projekt. Konsulenter fra Børn&Unge er en del af processen, og vi har de næste møder i september. Herefter skulle vi gerne have en konkret plan. Økologi og sundhed Skolens 3./4. årgang deltager i et projekt, Haver til Maver, hvor klasserne har en have på Beder Gartnerskole, hvor børnene lærer principper om jordbrug, økologi m.v. i praksis. Vores egen kantine er vi ved at gøre 60% økologisk. I takt med den længere skoledag er det vigtigt, at der er et tilbud om sund og varieret mad til både børn og voksne. Endnu engang: Rigtig god sommer! HUSK

14 14 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Nyt fra Høvdingeboldturnering Expressens legendariske høvdingeboldturnering mellem 3. og 4.klasse løb af stabelen i midten af maj måned. Rigtig mange hold stillede op i år, så der var gang i den! Der blev spillet både på multibanen og i hallen, alt efter vind og vejr. De fleste af kampdagene var der to kampe i gang, og mulighed for at tilskuerne kunne cirkulere rundt mellem kampene. Der blev spillet høj musik, heppet en masse, og kæmpet vildt på banerne! På finaledagen d. 15. maj blev der spillet i hallen, og der var godt gang i både deltagerne, deres cheerleaders og publikum. Finalekampen stod mellem to hold fra 4. klasse, og det var Nice Guys der løb af med sejren ovenpå en ligeværdig og intens kamp - stort tillykke til dem! Rollespil 1.klasserne har over en længere periode arbejdet med produktion af blandt andet sværd og kapper i forbindelse med et rollespilsprojekt. Denne periode kulminerede dagen før Grundlovsdag, hvor Slaget ved Giber Å skulle finde sted. Alle drog fra SFO en, nogle klædt i kapper og med sværd i hånden, klar til kamp, andre var klædt ud som blandt andet tatovører, hekse og brude. Børnene var spændte og engagerede, og levede sig ind i at leve som i middelalderen. Dagen bød blandt andet på tovtrækningskamp og efterfølgende tatovering af klanens tegn på kroppen, sværdduel og bueskydningskonkurrence. Afslutningsvis stod det store slag på plænen, og det var næsten som at være med i Braveheart med masser af krigere og leben omkring dem. Vinderklanen fik overrakt skattekortet af skovorken, og de fandt, til alles glæde, at skatten var noget så nutidigt som is.. Det var en rigtig skøn dag, og det kunne meget vel tænkes, at succesen gentages næste år vernatning Fredag d. 23. maj havde 0. klasserne deres første overnatning i skoleregi, og de fleste af børnene havde meldt sig til. Overnatningen foregik i trygge rammer, nemlig på skolen - vi var dog i A- og D-huset for at skabe en lidt anden ramme end i hverdagen. Vi var så heldige at få hjælp fra en masse kære forældre i forhold til produktion af aftensmad og kage til dessert, og der var med garanti ingen, der gik sultne fra bords i D-huset! Efter aftensmaden var der sovedyrscatwalk, og de fleste af dem promenerede på tribunen i hænderne på deres ejere Derefter var det tid til Disney Sjov, og her blev slikposerne fundet frem, og der blev hygget på livet løs. Ved sengetid var der en del hjemve, men faktisk var kun ét barn ud af 87 nødt til at komme hjem og sove, så vi havde mange stolte 0. Klasses børn næste morgen! Helt fantastisk overnatning, vi glæder os allerede til den næste år Husk Deadline Den 10 hver måned

15 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Mårslet Skole Telefon: Business as usual og tak for i år Der har været run på kassebeholdningen i Mårslet Skoles Venner her i skoleåret 13/14. Og det er fantastisk for det er jo derfor, vi er her. For første gang i mange år er pengene blevet søgt om og brugt på samtlige af skolens klassetrin. Det er jo nærmest smukt! Ud over de undervisningsaktiviteter lærerne søger penge til, er der en årelang tradition for, at Mårslet Skoles Venner giver is til de kommende skolebørn ved åben hus-arrangementet. Der var vi naturligvis på pletten igen den 10. juni. For nogle år siden foreslog vi skolen at droppe sliksalget ved forårskoncerten blandt andet fordi det betød lange køer, længe før første del af koncerten var forbi ligesom anden del af koncerten blev forsinket, fordi slikkøen ikke var afviklet. I stedet lovede Mårslet Skoles Venner, at der var æbler til børnene i pausen. Således også i år. Når der den 11. august starter 77 nye håbefulde elever på Mårslet Skole, bliver de årgang 0 i forhold til folkeskolereformen. Men selvom alt bliver nyt både for dem og for resten af skolens lærere og elever er én ting, som det plejer. Mårslet Skoles Venner står klar med kaffe, rundstykker og et smil til forældrene; de skal bydes ordentligt velkommen, skal de. Men alt det her er jo kun muligt, fordi så mange familier i byen er betalende medlemmer af foreningen. Og tusind tak for det. Vi håber, at der kommer nye medlemmer til i 14/15 og at de gamle holder ved. Jo flere vi er, jo flere spændende undervisningsaktiviteter for skolens børn, kan vi støtte. Se mårsletskolesvenner.dk for info om dit medlemskab. Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

16 16 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 AKTIVITETER I JULI /AUGUST 2014 Onsdag den 13. august kl.13-17: Halvdagsudflugt Kend din by Århus Rundt. Pris: 150 kr. inkl. kaffebord ved Egå Marina. Tilmelding (bindende) til Brugerrådet på tlf senest d. 6. august. Mandag d. 18. august kl : Syng med arrangement Fredag den 22. august kl : Ove Pedersen om Muntre viser og fortællinger. Onsdag den 27. august kl : Holme spillemændene Festugearrangement: Fredag den 29. august kl : Billeder fra Kina og musik med Birgitte Thruesen. Genbrugsen er LUKKET i juli og august måned. Næste åbningsdag er den 4. september kl Obs! Der er ingen tag-selv-bord i juli og august månederne. Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl , men kun efter aftale ml. kl Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 Tlf.: Obs! Festuge tag-selv-bord i caféen torsdag den 4. september kl Fællesspisning for hele familien. Der holdes Mormor-Mad arrangementer igen den 24. sept. og den 29. okt. kl Ret til ændringer forbeholdes. Område Syd, tlf Brugerrådets tlf.: (direkte) Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl

17 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - Juli/august 2014 Ny hjemmeside Mårslet kirke har fået en ny hjemmeside, og i samme ombæring også en ny webmaster, nemlig undertegnede. Jørgen Lauritzen ønskede at stoppe med at tage sig af Mårslet Kirkes hjemmeside, da det efterhånden tog for meget af hans tid, og derfor kontaktede Hanne Davidsen og Mette Maria Kristensen mig og spurgte om ikke jeg havde lyst til at overtage posten som webmaster for Mårslet kirke. Og det ville jeg meget gerne. Jeg har en efterhånden længere baggrund som både journalist og webmaster, men er oprindelig uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet. Til dagligt arbejder jeg for Folkekirkeinfo, der dækker kirkelivet i Østjylland, og her har jeg ansvaret for hjemmesiderne Kirken i Østjylland, Liv i Kristendom og Århus Stift. Den nye hjemmeside for Mårslet Kirke vil have et helt nyt udseende, og opbygningen vil være en anden end man er vant til, så der vil formentlig være lidt tilvænning til den nye side. Meningen er, at den nye side lægger vægt på at være kalenderbaseret. Vi vil gerne fremhæve alle de spændende ting som foregår i Mårslet Kirke, og det vil den nye hjemmeside forhåbentlig kunne hjælpe med. Billeder vil også, ligesom hos den gamle hjemmeside, være i højsædet. Men vi mangler altid nogle flere gode billeder, så hvis du har kameraet med til et arrangement i kirken eller sognehuset, og du gerne vil dele dem med andre, så send dem til mig Alle billeder som bringes vil naturligvis være med navn på fotografen. Adressen er den samme som før : Bo Grünberger Sognepræst Hanne Davidsens studieorlov For et år siden søgte jeg Århus Stift om studieorlov, og fik den bevilget. Fra den 1. september 30. november skal jeg derfor arbejde på mit projekt. Projektet er et oversættelsesarbejde, som jeg udfører sammen med Sanne B. Thøisen. Det drejer sig om oversættelse af professor Gerd Theissens bog fra 2012: Glaubenssätze. Ein kritischer Katechismus. Vi håber den bliver klar til udgivelse i foråret I efteråret 2015 vil jeg tilbyde en studiekreds, hvor vi ud fra udvalgte bibelske tekster og Theissens fortolkninger skal forsøge at indkredse, hvad det egentlig er, vi tror på, og hvordan de kristne tanker kan fortolkes i dag. I min orlov organiserer jeg også opsætning af kirkespillet: Et halvfyldt rum. En mosaik af ord og billeder om tro, fornuft og kærlighed. Men sker jo i min fritid for Åben Himmel Foreningen til Kirkespillets Fornyelse. Vikar I de tre måneder jeg er væk, bliver embedet varetaget af en vikar, men vi ved i skrivende stund endnu ikke hvem det bliver. Vi forventer, at vedkommende indsættes ved en festgudstjeneste søndag den 31. august kl i Mårslet kirke. Efter gudstjenesten indbydes til kirkefrokost i sognehuset, så alle kan få mulighed for at hilse på præstevikaren. Når vi ved, hvem det bliver, annoncerer vi det selvfølgelig på kirkens hjemmeside og Mårslet web. Festgudstjeneste søndag den 31. august kl i Mårslet Kirke. Sognepræst Hanne Davidsen

18 18 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Aktivitetskalender For Mårslet kirke og Sognehus Juli/august Torsdag d. 14. august kl Sæsonstart for minikonfirmander i 3.a i Sognehus/kirken Torsdag d. 14. august kl Sommerfest for seniorer Starter i kirken med efterfølgende fest i Sognehuset Onsdag d. 20. august kl Sæsonstart for konfirmanderne i 7.a + 7.b i Sognehuset Onsdag d. 20. august kl Menighedsrådsmøde i Sognehuset Onsdag d. 27. august kl Sæsonstart for konfirmanderne i 7.c + 7.d i Sognehuset Onsdag d. 27. august kl Sæsonstart Mårslet Kirkes Korskole i Sognehuset Onsdag d. 27. august kl Mårslet Indremission i Sognehuset Torsdag d. 28. august kl Sæsonstart Mårslet Kirkes Pigekor i Sognehuset Info Der er ikke gudstjeneste i Mårslet kirke søndag den 20. juli og søndag den 27. juli. Menighedsrådet henviser til Tulstrup kirke den 20. juli kl og til Hvilsted kirke den 27. juli kl Man er velkommen til at benytte sig af kirkebilen, som kan bestilles hos kirketjeneren senest fredagen før kl på telefon Mårslet Menighedsråd Kirketiderne Juli SØNDAG d. 6. juli kl s.e. trinitatis Luk 15,11-32 Alkoholfri nadver Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 13. juli kl s.e. trinitatis Matt 5,43-48 Anne Vejbæk SØNDAG d. 20. juli INGEN GUDSTJENSTE I MÅRSLET KIRKE Vi henviser til : Tulstrup Kirke kl Anne Vejbæk Der er mulighed for at bestille kirkebil SØNDAG d. 27. juli INGEN GUDSTJENSTE I MÅRSLET KIRKE Vi henviser til : HvilstedKirke kl Anne Vejbæk Der er mulighed for at bestille Kirkebil Livet på kirkegården Da jeg går på barselsorlov fra den 1. august, vil I se et nyt ansigt på kirkegården i det næste års tid. Nuværende gravermedhjælper Stine Ethelberg overtager det daglige ansvar og hun får hjælp af Astrid Jakobsen, der tidligere har haft job på kirkegårde og ved landbruget. Jeg håber I tager godt imod hende. Sommerblomsterne er blevet plantet i begyndelsen af juni og vil blomstre August SØNDAG d. 3. aug. kl s.e. trinitatis Matt 10,24-31 Anne Vejbæk SØNDAG d. 10. aug. kl s.e. trinitatis Matt 7,22-29 Hans Rubech Christensen TORSDAG d. 14. aug. kl Gudstjeneste Hanne Davidsen Med efterfølgende sommerfest for seniorer i Sognehuset SØNDAG d. 17. aug. kl s.e. trinitatis Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven Hanne Davidsen SØNDAG d. 24. aug. kl s.e. trinitatis Matt 11,16-24 Mette Maria Kristensen ONSDAG d. 27.aug. kl Børne Bamsegudstjeneste Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 31. aug s.e. trinitatis Luk 7,36-50 Indsættelse af præstevikar frem til engang i oktober, hvor grandækningen begynder. Ønskes omlægning af gravsted eller udskiftning af planter kan dette bestilles til udførelse i september/oktober. Sommermånederne juli/august går primært med hækklipning og almindelig vedligehold samt afvikling af sommerferie. I ønskes alle en rigtig god sommer. Graver Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

19 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST Mårslet Kirkes Korskole starter sæsonen onsdag den 27. august kl i Sognehuset Korskolen er for børn i 3. og 4. klasse. Korsæsonen går fra 27. august til pinse og for at være med, skal man udover selvfølgelig at være glad for at synge - kunne læse nogenlunde, have et roligt gemyt og god koncentrationsevne. Udover at lære nye sange leger vi også med holdning, sangteknik, vejrtrækning og musikteori. Music Mind Games, som er musikteori forvandlet til spil og lege, indgår ligeledes i undervisningen. Undervisningen er et frivilligt og gratis tilbud; men vælger man at melde sig til, forventes der stabilt fremmøde. Korskolen medvirker ca. 10 gange årligt ved familiegudstjenester og andre børnevenlige aktiviteter dvs. Lucia-optog samt krybbespil i december og påskespil lige før påske og pinsespil som noget helt nyt. 1 2 gange årligt deltager korskolen i korstævner sammen med andre kirkekor arrangeret af foreningen Folkekirkens Ungdomskor. Nye sangere optages INDEN startdatoen efter forudgående henvendelse til korleder Pia Labohn på mailadresse eller tlf Sæsonstart Mårslet Kirkes Korskole Mårslet Kirkes Pigekor Mårslet Kirkes Pigekor søger nye sangere - først og fremmest sangere, som har noget på hjerte, og som vil arbejde med og gøre en indsats for, at Mårslet Kirkes Pigekor opnår et højt niveau. P.t. er der 11 dygtige sangere i pigekoret, hvoraf 4 netop er optaget i FUK s (FUK = Folkekirkens Ungdomskor ) Landskor, som er et kor på ca. 45 medlemmer, bestående af de dygtigste kirkekorsangere fra hele Danmark. Mårslet Kirkes Pigekor er for ambitiøse piger fra 6. klasse og opefter efter forudgående optagelsesprøve, da koret er et lønnet kor, og ren sangstemme derfor er et krav. Korsæsonen varer fra 28. august til omkring 1. juni. Pigekoret medvirker ca. 1 gang om måneden ved kirkens højmesse til jul og påske lidt mere. Desuden medvirker pigekoret ved bryllupper udenfor skoleferierne samt på Lokalcenter Kildevang til jul og påske. Koret deltager i korstævner arrangeret af foreningen Folkekirkens Ungdomskor. Desuden deltager vi jævnligt i de årlige Norbusangfestivaler som går på skift mellem de 5 nordiske lande. ( NORBU er en sammentrækning af ordene NORdiske Børne- og Ungdomskor). Henvendelse og yderligere oplysninger til korleder Pia Labohn på eller tlf IN- DEN korstart. Kirken i byfesten Sommerfest for seniorer Der holdes en herlig sommerfest for seniorer torsdag den 14. august kl til ca Vi begynder med en sommergudstjeneste i kirken kl , derefter er der kaffe og underholdning i Sognehuset. Denne gang skal vi fornøje os med Vestafrikansk Dans! Helle Christensen kommer og fortæller om vestafrikansk kultur og dans. Hun vil også give os smagsprøver på den livsglade og festlige afrikanske dans og musik (muligvis sammen med en lille gruppe dansere). Arrangør: Mårslet Menighedsråd Friluftsgudstjeneste Søndag den 17. august er der friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven kl For musikken står som vanligt Århus Brassband. Prædikant er Hanne Davidsen. Desuden medvirker Jytte Enevoldsen og Jens Jørgen Bech som læsere, og Ole Davidsen forvalter nadveren. Temaet for gudstjenesten er de fire elementer: Jord, Luft, Vand og Ild. Der sættes bænke op, men tag gerne tæpper eller campingstole med. Efter gudstjenesten kan frokosten købes ved Konditorbagerens udsalg på pladsen. Menighedsrådet sælger øl og vand. Arrangør: Mårslet Menighedsråd Mårslet Kirkes Pigekor starter sæsonen torsdag den 28. august kl i Sognehuset Pia Labohn, organist og korleder

20 20 Når man går på stranden, kan man godt falde helt i staver over hvor mange forskellige sten, der findes. Det er fascinerende at se på deres forskellige former, farver og udseende. Ja, man kan faktisk blive helt svimmel ved tanken om, at der ikke findes to ens sten. Hver eneste sten er unik! Akkurat ligesom jer, konfirmander! Selvfølgelig er I fælles om at gå i syvende klasse, bo i Mårslet, i Danmark. I er fælles om rigtig mange ting [ ] Hver for sig - er I et helt selvstændigt univers! I er dygtige til mange forskellige ting og I interesserer jer for mange forskellige ting. Mit ønske for jer er, at I skal blive ved med at være forskellige og blive ved med at turde være forskellige. Bliv ved med at lade hinanden være dem I er, for forskellighed er en berigelse. I, kære konfirmander, ved godt, at stranden ville være kedelig, hvis. Konfirmanderne svarer: Alle sten var ens. MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 Prædiken ved konfirmationerne (i forkortet form) St. Bededag 16. maj 2014 kl. 9.00(7.b) og kl (7.c) Sten Forskellighed er en berigelse Engang var der nogle mænd, der mente, at de var i deres gode ret til at bestemme, om andre mennesker var som de skulle være. Ja, faktisk mente de sig i deres gode ret til at slå et menneske ihjel, bare fordi hun ikke var som dem. Kvinden hed Maria Magdalene. Hun levede ikke bare med én mand, som man skulle ifølge loven. En dag bliver det mændene i byen for meget. I vrede og raseri har de knyttet deres hænder om sten, som de er parate til at kaste efter hende. De ender hos Jesus, hvor Maria Magdalene søger tilflugt. Jesus sidder afslappet på jorden og skriver i sandet. Jeg forestiller mig, at han sidder sådan væk i sine egne tanker. Han bliver vækket af mændenes råb og kvindens tryglen. Mændene beskylder Jesus for ikke at kende loven og profeterne, hvis han ikke kender hende skyldig og lader dem stene hende. Jesus tænker sig lidt om og siger så: Den, der aldrig nogensinde har gjort noget forkert, kan kaste den første sten!. Langsomt, sænker mændene armene, og de sten, de i vrede har knuget i hænderne, lader de falde til jorden. En efter én trasker de bort. Men konfirmander, så kunne Jesus jo kaste den første sten. Konfirmanderne svarer: NEJ-NEJ-NEJ Nej, det er nemlig rigtig - heller ikke Jesus kastede med sten den dag. For Jesus fordømmer ikke. Kære konfirmander, hvad er det Jesus gør: Konfirmanderne svarer højt og tydeligt: Han tilgiver. Jesus kaster ikke med sten, han får os til at smide de sten til jorden, vi ville have kastet mod andre. Jesus havde blik for mennesket Maria Magdalene. Han var ikke interesseret i, hvad hun lavede. Han så hvem hun var og holdt af hende fordi hun var Maria. Og Maria blev fra den dag en af Jesus største tilhængere. [ ] Lyser i mørke (Konfirmanderne får hver en kuvert, som de åbner på samme tid. I hver kuvert ligger en sten. På stenene står konfirmandernes konfirmationsord med selvlysende maling. Citaterne/ skriftstederne har konfirmanderne selv valgt og de har arbejdet med dem iundervisningen) En sten måske ikke lige hvad I havde håbet på at få af mig i dag, men prøv lige at se nærmere på den. Prøv at lukke hånden om stenen og kig ind til stenen. Det I kan se, er skriftstedet, hvor jeres konfirmationsord står i Bibelen. I får disse sten fordi jeg vil ønske for jer, at jeres konfirmationsord må lyse for jer hvis I synes, at det bliver mørkt omkring jer. Mit ønske med stenen er, at den kan være: Én I kan gå med i lommen. Én der ligger på natbordet eller reolen derhjemme. Én I kan gribe om aldrig for at kaste på andre men for at minde jer om: Ham der fik mennesker til at smide de sten, de ville kaste efter andre. Ham som selv tog alle sten på sig. Ham som brød gennem gravstenen for at være lyslevende, og fuldtud tilstede i vores liv. Ham der værdsætter forskellighed og ser noget godt i alle Sognepræst Mette Maria Kristensen

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2012 1 Juli /Augist 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULI / JAUGUST 2012 E-mail

Læs mere

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2015 1 JUL/AUG 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2015 1 JUL/AUG 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2015 1 JUL/AUG 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2015 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2012 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2012 1 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2012 1 September 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

MÅRSLET-bladet JUNI 2014 1 JUNI 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet JUNI 2014 1 JUNI 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JUNI 2014 1 JUNI 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JUNI 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JUNI 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere