Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder"

Transkript

1

2 Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Personale laus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende Vibeke Svensson sekretær MR-funktionen Joan Solgaard Sørensen overlæge, radiolog Jette Sanchez radiograf Liselotte Larsen projektsekretær Susanne Petersen radiograf Jesper Klevang Larsen assistent Whiplash-projektet Alice Kongsted kiropraktor, ph.d.-studerende Winnie Most radiograf (afløste pr Steen Ahlmann Nielsen) hristina Bagge Rasmussen sekretær Lene Kiertzner sygeplejerske Eva Hauge Rasmussen fysioterapeut Lumbago-Ischias projektet Hanne Albert fysioterapeut, ph.d.-studerende Bente Ramsgaard projektsekretær Ann-hristina Just sekretær Senge-projekt Rasmus Fabricius stud. manu. / forsker Kim Bergholdt stud. manu. / forsker Tue Secher Jensen kiropraktor, forsker Spontant forløb af rygsmerte Lise Hestbæk kiropraktor, ph.d.-studerende Stående / liggende MR Rasmus Madsen, stud. manu. / forsker

3 RF år 3: 10. jan jan Vi følger med årstallet. Vi fødtes 10. januar Barnet var allerede dengang velskabt med en stor donation fra Industriens Arbejdsskadeforsikring (= IA) og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik som fødselshjælpere. Vi har satset på forskning af længdegående karakter: Hvordan går det folk på længere sigt i forhold til en behandlingsindsats, til forskellige fund set ved MRskanning, og i det hele taget i forhold til hvad naturen har tænkt sig at gøre ved rygsmerter med tiden. Det er sådan forskning der er mest behov for i dag. Og nu hvor vi starter på 4. år, tyder alt på at vi skal til at høste af alle de ting der har været sat i gang. Vi synes selv at det er nu, det begynder at blive rigtigt spændende! Tom Bendix er ansvarlig for denne rapport som helhed. Visse afsnit er skrevet af andre medarbejdere, som det vil fremgå. Baggrund Ved IA s 100 års jubilæum donerede selskabet 20 mill. kr. til rygforskning. Dette på baggrund af at selskabet udbetaler mange erstatninger til skader i hvirvelsøjlen, og samtidig fornemmer at der ikke er tilstrækkelig viden på området til at foretage en relevant sagsafgørelse i de fleste tilfælde. IA blev opkøbt af Topdanmark pr. 1. januar Derfor står Topdanmark nu officielt som sponsor. Desuden bidrog IMK s Almene Fond med ½ mill. kr. til byggeriet. Yderligere bidrog Fyns Amt med kr. til byggeri, 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren og kr. årligt i 6 år til drift / bygningsvedligeholdelse. Endvidere bidrager amtet via Sygehus Fyn med en del administration. Momsen muliggjorde, at vi også kan bruge skanneren til patienter, når den ikke er optaget af forskningsopgaver. Syddansk Universitet (SDU) bidrager med løn til to professorer, der dog kun delvist er knyttet til centret, og stipendiat til en af vore ph.d.-studerende samt til én i 1-årig forskeruddannelse. I det videre forløb har Forsikring og Pension - et udviklingsorgan for de forskellige selskaber - bevilget over 8 mill. kr. til et fællesprojekt om akutte whiplashskader (= piskesmæld). Beløbet deles mellem Smerteforskningscentret på Århus Kommunehospital og os. Både dette projekt og de der nævnes i dette afsnit, beskrives nøjere senere i rapporten. At også forsikringsselskaber går ind i rygforskning er forståeligt: Lige så rimeligt det er at give erstatning til en konkret skade som andre har forvoldt - i ryggen eller andre steder i kroppen - lige så uheldigt er det for mange rygsmerte-patienters vedkommende, at der er en økonomisk erstatningsmulighed. Der foreligger megen dokumentation på, at muligheden for økonomisk kompensation - oftest ubevidst - giver et helt andet og mere langvarigt og smertefuldt forløb, end hvis denne mulighed ikke var til stede. Men guderne skal vide, at løsningen heller ikke er at gå i den anden grøft: i mange tilfælde er erstatning naturligvis rimelig. Men da hele denne problemstilling betyder rigtigt meget for hvor meget en given rygsmerte ødelægger tilværelsen for en person med kroniske rygsmerter - bør det helt klart udforskes. Fonden til fremme af kiropraktik og postgraduat uddannelse har velvilligt bidraget med løn til en af vore ph.d.-studerende, samt med et bidrag til ovennævnte whiplashprojekt. Hvis nogen skulle være i tvivl, så omfatter moderne kiropraktik hele viften af aspekter ved rygsygdom - ikke bare manipulation. Nævnte donationer er et godt signal herpå. Også Sygehus Fyn er gået økonomisk ind i projektet Hjælper behandling på patienter med lumbago- -ischias fra Den Regionale Forskningsfond ved SDU samt Sygehus Fyn med i alt ca. 3. mill. kr. IMKs Almene Fond - nævnt ovenfor - står også bag et projekt med kroniske følger efter whiplash-skade hvor det testes om bedret livskvalitet kan udbedre disse symptomer. Sengefirmaerne Aqua Waterbeds og Tempur har sponsoreret en undersøgelse af madrassers mulige effekt på rygsmerte. Gigtforeningen har sponsoreret et projekt om MR-skanning og prolaps. Til forskellige metodearbejder har vi fået støtte fra Danske Fysioterapeuter Organisatorisk struktur Frem til 1. sept var rygfunktionen i Sygehus Fyn, Ringe, delt op i 3: Ryg-ambulatoriet, der åbnede aug. 1998, RygForsknings- entret (RF) og en rygrehabiliteringsafdeling i den gamle sygehusbygning. Sidstnævnte afdeling havde eksisteret i mange år.

4 4 RygForskningsentret Disse tre enheder fusionerede til Rygcenter Fyn, idet rehabiliteringsfunktionen blev en del af rygambulatoriet. Administrativt hører Rygcenter Fyn under Sygehus Fyn, mens uddannelsen af de kommende kiropraktorer og forskningen primært hører under Syddansk Universitet. Den direkte tilknytning dér er at vi er en del af IOB, - se figuren. Administrerende leder i Rygcenter Fyn er laus Manniche, mens Tom Bendix er forskningsleder på IOB s Forskningsenhed for Klinisk Biomekanik og således også for RygForskningsentret. Der er et betydeligt overlap mellem Rygambulatoriet og RF. Den del af patientbehandlingen, der varetages som led i forskning, hører forskningsmæssigt under RF. MR-funktionen v/ Joan Solgaard Sørensen 2002 har været et meget produktivt år i vores MR-sektion. I løbet af året er i alt 1676 personer blevet MRskannet. Der er udført i alt 696 forskningsskanninger: 307 interne forskningsskanninger, hhv. 151 fra Whiplash-projektet, 136 fra Lumbago-Ischias-projektet, 18 kontrolpatienter fra kontraststudiet og et par mindre pilotstudier. Derudover er et studenterspeciale-projekt gennemført ved at foretage en ekstra muskelsekvens på 15 af vores rygpatienter. 389 skanninger blev udført for eksterne forskere: 53 ældre mennesker blev MR-skannet som del i projektet: Strategier i motorisk kontrol ved hverdagsaktiviteter: aldersrelateret neuromuskulær samspil samt effekten af fysisk aktivitet, der gennemføres af Paolo aserotti, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 336 yngre mænd blev skannet som del i projektet: Androgen/growth factor study in young. Den praktiske del af studiet står ph.d.-studerende Torben Leo Nielsen, afd. M, Odense Universitetshospital for, under vejledning af adm. overlæge, dr. med. laus Hagen. Hovedformålet med projektet er at vurdere knoglemasse bestemt ved DEXA-skanning, muskelog fedtmasse bestemt ved MRskanning i relation til androgenniveau og væksthormonniveau. Ud over forskningsskanningerne har vi efter aftale med Fyns Amt foretaget i alt 1015 MR-undersøgelser af patien-ter, som primært har været henvist fra Rygcenter Fyn og de ortopæd-kirurgiske afdelinger i Sygehus Fyn. MR-skanneren er i årets løb blevet betjent af radiograferne Jette Sanchez, Susanne Pedersen, Steen Ahlmann Nielsen og Winnie Most, der sidst på året afløste Steen, som valgte at flytte til røntgenafdelingen i Fåborg, hvor han bor. Ud over skanning af nakke og ryg er vores MR-skanner fremragende til at fremstille bækken, knæ, fodled, skuldre og håndled. Særlig knæundersøgelserne er en positiv gevinst for de fynske patienter, som ved MR-skanning smertefrit kan få deres diagnose stillet, fremfor den traditionelle kikkertundersøgelse, der ofte er forbundet med smerter og også draget fordel af muligheden for MR-skanning, som har været tilgængelig uden væsentlig ventetid. Vi skanner patienter med klaustrofobi fra hele amtet, da vi har Fyns eneste åbne MR-skanner, som næsten alle, selv patienter med svær klaustrofobi, kan acceptere at ligge i. Også svært overvægtige, eller meget bredskuldrede mænd, der ikke kan komme ind i de traditionelle lukkede skannere, kan vi oftest skanne. Vi har udnyttet kapaciteten i vores MR-skanner næsten fuldt ud i år ved også at tilbyde såvel projektdeltagere som patienter skanningstider om aftenen og i weekenden. Da skanningstiden er forholdsvis høj, sammenlignet med de traditionelle højfeltskannere, har det kun været muligt at øge vores produktion ved at udvide åbningstiden i skanneren. Vi er klar til nye spændende udfordringer i det kommende år og vi ser frem til fortsat at servicere vore forskere, vore kliniske samarbejdspartnere og de fynske patienter. Røntgenfunktionen v/ Joan Solgaard Sørensen Radiograf Winnie Most betjener MR-skanneren sygemelding. Vore Patienterne i Rygambulatoriet har s digitale røntgenrum har fungeret

5 RF år 3: 10. jan jan meget tilfredsstillende i årets løb til glæde for patienter fra Rygcenter Fyn og patienter henvist fra de praktiserende læger og tandlæger i lokalområdet i Ringe. De kiropraktorstuderende tilknyttet Syddansk Universitet gennemfører en del af deres klinikophold på Rygcenter Fyn, og under dette forløb er der i deres uddannelse krav om praktisk, radiografisk oplæring, som finder sted i røntgenfunktionen i RF. For de studerende har åbningen af røntgenrummet betydet, at de nu i løbet af deres klinikophold fungerer i røntgenrummet 5-6 dage. De studerende tager i så stor udstrækning som muligt selvstændigt dagens røntgenbilleder, men som kyndige og tålmodige rådgivere er RF s radiografer altid klar med råd og hjælp. Det er en betydelig lettelse for arbejdsgangen i Rygambulatoriet, at patienterne kan blive røntgen-fotograferet umiddelbart efter forundersøgelsen, hvis dette er indiceret. Der er hver dag åbne akutte tider, så ventetid for patienter og behandlere undgås. Røntgenbillederne, der tages her på RF, beskrives fortsat af røntgenafdelingen i Nyborg, hvor overlæge Søren Yde dette år har fået assistance af nyansatte overlæge Viet Nguien. Forskning Hvorfor forske? Rygproblemet er steget gevaldigt gennem det sidste halve århundrede. Efter dagens viden er ryggene ikke blevet biologisk dårligere, snarere ser det ud til, at vi tackler problemet uhensigtsmæsigt. Mange traditionelle behandlinger forløber pænt og ordentligt, og umiddelbart bliver patienterne oftest tilfredse, da de føler en umiddelbar lindring. Men der er ingen tvivl om, at selv om mange behandlinger gør nytte, så er der også mange forløb, der tilsyneladende fastholder patienten i et mønster, hvor naturens møjsommeligt indkodede bevægemønster forhindres, og hvor fokusering skader mere end behandlingen gavner. Samfundets - herunder behandlersystemet - tackling af problemet synes at fungere som et smukt tog, der flot kører derudaf. Men det kører bare ikke den helt rigtige vej. Der er brug for, at det systematisk undersøges, hvordan vi skal tolke MRforandringer, hvordan vi skal behandle de forskellige typer af rygsmerte, osv, osv. Vi ved alt for lidt om det. En amerikansk rygforsker har sagt, at halvdelen af det, vi ved om rygsygdom er forkert. Vi ved bare ikke, hvilken halvdel det er! Vore projekter Vores forskningsstrategi har 3 overskrifter: 1. Epidemiologi / risikofaktorer 2. Klinisk kontrollerede undersøgelser 3. Metodearbejder Her beskrives projekterne i kort oversigtsform. Senere følger en nøjere gennemgang af de enkelte projekter. 1. Epidemiologi / risikofaktorer Epidemiologiske undersøgelser kortlægger ryg- / nakkesmerters fordeling i befolkningen. Næsten alt kan undersøges her. Vi har bl.a. kikket på, hvorvidt forskellige særheder set på en MR-skanning knytter sig til rygsmerter her og nu, såvel som til rygsmerter senere hen - ledet af Per Kjær. Dette er naturligvis helt afgørende for tolkningen af enhver MR-skanning. Også rygsmerters spontane forløb, der faktisk er dårligt kortlagt, har en afgørende betydning for, hvornår behandlingsindsats er rimelig, og hvornår den er overflødig. entrets første phd-afhandling ved kiropraktor Lise Hestbæk handler om dette og er indleveret dec Klinisk kontrollerede undersøgelser Blandt de utallige emner, der her kunne tages op, har vi valgt at undersøge forskellige tiltag mod både akutte og kroniske følgetilstande efter whiplashtraumer. Endvidere er patient-involveringen netop afslutte vedr. et stort projekt om behandling eller alene information ved akut discusprolaps i lænden. Yderligere af- sluttes jan en sammenligning af 3 madras-typer ved kronisk lænde-rygsmerte. Beskrives nærmere nedenfor. 3. Metode-studier I alle ovennævnte studier indgår metodearbejder i form af reproducérbarhedsundersøgelser for forskellige af de tests, der indgår. Egentlige metodestudier er Stående/ liggende MR-skanning og MR-forandringer ved prolaps. Sidstnævnte udreder dels de metodemæssige problemer i forbindelse med tolkning af MRskanninger ved rygsmerte (se nedenfor) Nedenfor beskriver de resp. projektledere hver sit projekt. Alle har flere deltagere. Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? v/per Kjær, projektleder I det forløbne år har vi analyseret de indsamlede oplysninger fra vores befolkningsundersøgelse. Fra de årige børn, vi har undersøgt med MR-skanning, spørgeskema og interview, ved vi nu, at ca 1/5 har oplevet ondt i ryggen inden for den seneste måned. Tilsvarende har ca 2/5 af de årige oplevet ondt i ryggen inden for den seneste måned. Det er dog kun ganske få af børnene, som har søgt behandling. For de 40- åriges vedkommende har en stor del haft konsekvenser af ondt i ryggen, fx søgt behandling, ændret arbejdsfunktioner eller følt sig begrænset i deres udfoldelse i fritiden. På MRskanning har vi hos ganske få af børnene iagttaget tidlige degenerative forandringer i lændens bruskskiver og forandringer i knoglernes dækplader. Hos de voksne har vi iagttaget en lang række forandringer i både bruskskiver, knogler og muskler. Den nærmere sammenhæng mellem disse fund og ondt i ryggen vil blive beskrevet i det kommende år. I løbet af året har vi gennemført en 2-års opfølgende spørgeskema-undersøgelse af de 40-årige for at klarlægge, hvilke MR-fund der disponerer for rygbesvær. Denne undersøgelse afsluttes i midten af

6 6 RygForskningsentret I øjeblikket er vi ved at måle lændens muskler med henblik på relativ størrelse og fedtindhold for nærmere at kunne belyse, hvilken betydning disse faktorer har for udvikling af ondt i ryggen. Omkring børnene er der samarbejde med finske, amerikanske og canadiske forskere med henblik på at analysere den genetiske betydning for tidlig udvikling af degenerative forandringer, beskrivelse af udviklingen af degenerative forandringer ud fra MR-skanning ved hjælp af computerbaserede målinger samt måling af fedtindhold i lændens muskler. Der er ligeledes indledt et samarbejde omkring et tilsvarende studie på børn og unge i Finland. De endelige resultater fra denne undersøgelse forventes publiceret i løbet af 2003, dels i form af artikler i videnskabelige tidsskrifter, dels i Per Kjærs ph.d.-afhandling Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. v/ Alice Kongsted, projektleder Forskningen i akutte piskesmældstraumer kom i stand på baggrund af en donation på ca. 8½ mill. kroner fra Forsikring & Pension (erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser) i år Projektet foregår i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Kommunehospital,og den praktiske del har i maj 2003 været i gang i 2 år. Projektdeltagerne der er tilknyttet Ringe-delen rekrutteres fra skadestuer og praktiserende læger i Vejle og Fyns Amter. Skadestuerne kontaktes dagligt af projektets sygeplejerske der får oplyst, hvem der er blevet påkørt det foregående døgn. Alice Kongsted med de elektroder der anvendes ved undersøgelse af øjenbevægelser Der foretages en række undersøgelser af projektdeltagerne, og de udfylder spørgeskemaer om bl.a. det uheld de har været involveret i, deres gener efter uheldet og deres generelle helbred. Formålet er dels at finde indikatorer for hvem der er i størst risiko for at få langvarige symptomer efter et piskesmæld, dels at skaffe viden om hvordan patienter, der har smerter efter et piskesmæld, bør behandles. I Ringe-delen af projektet var der pr inkluderet 336 patienter, hvoraf størstedelen undersøges på RygForskningsentret kort tid efter deres uheld og igen efter 3 og 12 mdr. En del får ud over almindelig klinisk undersøgelse foretaget MR-skanning og nogle knogleskintigrafi (en undersøgelse der foretages på Nuklearmedicinsk Afd., Odense Universitetshospital, hvorved meget små knogleskader kan påvises). Sideløbende med projektpatienterne gennemgår også raske kontrolpersoner nogle af de omfattede undersøgelser for at de kan udgøre et sammenligningsgrundlag. Det var oprindeligt planen at rekruttering af deltagere skulle forløbe i 1½ år til november 2002, men det har ikke været muligt at få tilstrækkeligt mange deltagere i den periode. Det er derfor besluttet at forlænge projektet til , således at de sidste 12-mdr s undersøgelser afsluttes juli Det naturlige forløb af lænderygsmerter - tidlig identifikation af risiko-grupper. v/ Lise Hestbæk På trods af omfattende forskning på rygområdet ved vi stadig kun lidt om lændeproblemers spontane forløb. Hvor lændeproblemer viser sig at være et recidiverende problem, er det vigtigt med tidlig erkendelse af problemet. Der er efterhånden evidens for, at rygproblemer starter tidligere i livet, end man hidtil har troet. Desuden har det vist sig, at folk med lændeproblemer i ungdommen har en forhøjet risiko for lænde-problemer senere i livet. Den hidtige etiologiske forskning på området har primært fokuseret på risiko-faktorer frem for risiko-grupper. Dette projekt forsøger at identificere en skrøbelig gruppe af unge med høj risiko for at udvikle lændeproblemer. Projektet består af to individuelle, men indbyrdes forbundne afsnit: Dels lændeproblemers spontane forløb. Der gøres her både en gennemgang af litteraturen, og der inddrages data fra en prospektiv, populationsbaseret undersøgelse af årige personer fra Sundhedsprojekt Ebeltoft, der undersøges over et fem-årigt forløb. Det er her vist, at der oftest er tale om et recidiverende forløb, sjældent med total remission. a. 10% lider af kroniske/hyppigt tilbagevendende problemer. Dels faktorer relateret til lændeproblemer i ungdommen: Ved litteraturgennemgang fokuseres på forekomsten af andre sygdomme i forbindelse med rygproblemer. Yderligere analyseres data fra en populations-baseret tværsnitsundersøgelse af årige tvillinger (Det Danske Tvillingeregister og Det Medicinske Fødselsregister). Det kunne konkluderes, at lændesmerter er forbundet med en øget forekomst af andre sygdomme, både hos børn, unge og s voksne. Derfor kan disse sammenhænge ikke forklares med risiko-faktorer, der forekommer i voksenlivet, men bunder muligvis i en generel skrøbelighed. En sådan kunne ikke påvises ved fødslen, men har formentlig en genetisk komponent. En underliggende disposition, genetisk eller anden, ville kunne forklare det recidiverende forløb. Hvis en sådan høj-risiko gruppe kan identificeres tidligt, vil en selektiv forebyggende indsats være mulig. Studiet er i dec. 02 indleveret som phd-afhandling.

7 RF år 3: 10. jan jan Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias? v/ Hanne Albert Der er i dag særdeles sparsom dokumentation for hvilken behandling der afhjælper patienter med discusprolaps, og om behandling overhovedet hjælper. Dette projekt vil forsøge at belyse effekten af hos patienter med udstrå-lende smerter til benet. Således drejer det sig om de patienter, der klinisk præsenterer sig med mulig discusprolaps. Der foretages akut en MR-skanning, men hvad den viser, afsløres først senere for patienten og den blindede projektleder der skal bedømme, om indsatsen har hjulpet. Projektet sker i samarbejde mellem Rygcentret i Ringe og Rygcentret i Give. I alt 220 danskere blev tilbudt at deltage i undersøgelsen. De deles tilfældigt i 2 grupper. Den ene får tilbudt et behandlingsregime fastlagt efter symptomer og baseret på en opfattelse af behandling der ofte bruges i fysioterapeutregi. Den anden gruppe tilbydes information /omsorg og instrueres i at være så aktive som muligt. Patienterne får foretaget en fysisk undersøgelse, og de udfylder flere spørgeskemaer. Desuden som nævnt MR-skanning, både ved starten af undersøgelsen og 1 år efter. De skal udfylde spørgeskemaer svarende til dem der benyttes ved starten. Dette sker 8, 12, 26 og 52 uger efter behandlingsstart. Fokus i 2002 har hovedsageligt været den omfattende arbejdsopgave det er at undersøge og derved inkludere de 180 patienter til det klinisk kontrollerede forsøg, samt kontrolundersøgelser af disse patienter 8 uger efter inklusion. Størstedelen af patienterne nåede at blive inkluderet i Af de inkluderede patienter er 4 udgået pga. at de havde en tumor, 4 er udgået pga. progredierede symptomer på trods af behandling, og er derfor blevet opereret. En patient har ikke fuldført behandlingsprogrammet. Deltagelsesfrekvensen i 8 ugers kontrol undersøgelser er meget høj, og ligeledes er udfyldelse af 3 og 6 mdr.- spørgeskemaer på en meget høj besvarelsesrate. Projektet er blevet fremlagt på en international kongres i Montreal, og der var stor international bevågenhed omkring projektet. Sengeprojektet - Better backs by better beds? v/ Rasmus Fabricius & Kim Bergholt Undersøgelser har vist, at mere end 50% af dem med ondt i ryggen har dårligere søvn om natten end personer uden ryglidelser. Samtidigt klager mange patienter over smerter og stivhed, især om morgenen, hvilket har stillet spørgsmålet, om madrassen er en medvirkende faktor til vedligeholdelse af et rygproblem. For at belyse dette emne blev der i februar 2002 påbegyndt et studie, hvor tre forskellige madrasser sammenlignedes: en vandmadras fra Akvaleje Waterbeds, en viskoelastisk skummadras fra Tempur, en Futonmadras fra Innovation Randers. Projektet har inkluderet patienter gennem hele 2002, og ved afslutningen var der i alt 160 deltagere, hvilket gør det til et af de største studier af sin art. Alle blev evalueret i form af spørgeskema og en mindre, objektiv undersøgelse. Der blev herved primært lagt fokus på patienternes subjektive smerteopfattelse, søvn-mængde og søvnrytme samt bevægelse af lænderyggen. De indsamlede data er i øjeblikket ved at blive analyseret og skal i første omgang danne basis for to prægraduate forskningsprojekter, der forventes færdige primo april. I løbet af sommeren 2003 forventes en artikel publiceret i et internationalt tidsskrift. Det er vores forventning, at resultaterne kan bidrage til en optimal vejledning af rygpatienter i bredeste forstand med hensyn til valg af madras. Whiplash og Livskvalitet? v/ Tom Bendix Søren Ventegodts teorier, nævnt ovenfor, testes i et randomiseret studie, hvor halvdelen af en gruppe med kroniske gener efter en whiplashskade får hans behandling, der bygger på erkend, *** og giv slip. Det indebærer en til tider provokerende præsenteren af de lig i lasten, som vi alle har nogle af, men som hos disse whiplash-ramte måske stikker en kæp i hjulet for at de kan fungere rimeligt frit trods den onde cirkel, som skadesfølgerne har låst dem fast i. Der har i det forgangne år- udenfor vores projekt - været en del presseomtale omhandlende forskellige reaktioner på sådanne provokationer. Vores holdning er, at der gennem historien har været afprøvet mange behandlinger, der har syntes særprægede, men som har vist sig effektive, naturligvis også mange, der ikke har virket. Ingen ved, om Ventegodts behandling nytter ved kroniske whiplash-følger. Og da der er så megen polemik om den, og da principperne bag den lyder perspektivrige, så bør nogle neutrale forskere teste, om det virker. Det har vi så valgt at gøre. Projektet var startet, men måtte stoppes af forskellige grunde, der egl. ligger uden for RF s rammer. Vi betragter denne første indsats som et nyttigt pilotforsøg og regner med at starte et mere regelret projekt til foråret/sommeren. MR-monitorering af ikkeopererede patienter med lænderygsmerter og ischias v/ Tue Secher Jensen, cand. manu. En del af de patienter som har lænderygsmerter, har også bensmerter. Årsagen til dette kan være discusprolaps. Ved en sådan vil der være en trykpåvirkning og/eller kemisk irritation af de nerver som går ned i benene og forårsager smerterne dér. Ved hjælp af MR-skanning er det muligt at fremstille billeder af ryggen hvor man kan se, om der er forandringer i ryggens bruskskiver, muskler, knogler, led og nerver. Men selv med MR-skanning er det desværre ikke altid muligt at finde årsagen til ryg- eller bensmerterne.

8 8 RygForskningsentret Der er en del usikkerhed om betydningen af det man ser på skanningen, idet både raske personer og de med ondt i ryggen kan have de samme MR-fund. I dette studie følges patienter med ryg- og bensmerter over en periode på 14 måneder og MR-skannes. Vi vil gerne belyse hvordan discusprolapser udvikler sig over tid, og hvorvidt der er sammenhæng mellem det man ser på MR-skanning af ryggen og patienternes symptomer. Endvidere at undersøge om brugen af kontrast ved MR-skanningerne kan give yderligere afklaring af patienternes ryglidelse. I første del af dette projekt indgår 220 patienter med tegn på discusprolaps, både ryg- og bensmerter, fra Rygcenter Fyn og Rygcentret i Give. Disse patienter bliver MR-skannet i forbindelse med den første rygundersøgelse og igen efter 14 måneder. I den anden del af projektet gives der ved MR-skanningen kontrast til 100 af de 220 patienter samt til to kontrolgrupper på hver 65 personer: en gruppe bestående af patienter kun med lændesmerter og en gruppe som er rygraske. MR-billederne vil derefter blive gennemgået for at se om der er forandringer i ryggen f.eks. discusprolaps. Resultaterne fra MR-billederne sammenlignes med resultaterne fra rygundersøgelserne for at se om der en sammenhæng mellem forandringerne på MR-billederne og patienternes symptomer, og for at se hvordan discusprolapserne udvikler sig i løbet af et år. MR-skanning i stående og liggende stilling v/ Rasmus Madsen I den opretstående stilling bærer rygsøjlen hele overkroppen, hvilket sammentrykker rygsøjlen i dens længderetning, hvorved specielt discus vil afflades og bule mere eller mindre ud til siderne. Dette har betydning hos dem med såkaldt spinal stenose, hvilket vil sige lokal forsnævring forårsaget af dels knogleudvækster (osteofytter som led i slidgigt) på facetleddene, og dels en evt. udbulende discus. Pladsen er dårligst under svaj, hvad man f.eks. har, når man står og går. Medfødt snævre forhold og andet kan også spille ind. Resultatet er, at blodkar og nerver presses sammen, og man må efter nogle hundrede meters gang stoppe op og krumme ryggen bagud, evt. sætte sig ned. Den stående stillings belastningsforhold søges genskabt i den liggende stilling vha. et specielt kompressionsudstyr mhp. liggende MR-skanning. Der indgår også genskabelse af den stående stillings lændesvaj vha. simpelt udstyr. Ønsket om alt dette skyldes, at der i DK ikke findes de me-get dyre skannere, hvor man kan stå op. Ovennævnte patient-gruppe er hidtil blevet undersøgt ved hjælp af myelografi, som er en røntgen-teknik, der nødvendiggør en for patienterne ubehagelig injektion af kontraststof, og som udsætter dem for røntgenbestråling. Projektet udføres i samarbejde med University of Aberdeen i Skotland. Dette center er EU-financieret og råder bl.a. over en speciel MR-skanner, der kan fremstille billeder af personer i stående stilling. Undersøgelserne gennemføres i to separate delprojekter. Første del foregår i Aberdeen i jan.-feb Andet del udføres på RF i Ringe, hvor de første forsøgspersoner vil blive undersøgt i centrets egen MR-skanner fra slutningen af marts Det forventes afsluttet efteråret Specialer Kiropraktorstuderende (biomekanikstudiet) skriver speciale i semester. Tiden er knap, så egl. konklusiv forskning bliver det sjældent til. Nogle foregår på RF, f.eks: En vurdering af ultralydsmåling af m. multifidi på patienter med kroniske lænderyg-smerter. v/ Anders Egholm Jensen og Jan- Anders Sørensen. Anvendelse af ultralyd til at vurdere musklens tværsnitsareal under rehabilitering hos lænderygpatienter er en hurtig og non-invasiv metode. Foruden anvendelse til klinisk vurdering af musklerne kan metoden anvendes som et pædagogisk redskab over for patienter. Et studie har vist at ultralydsscanning er en valid og reproducerbar metode til måling af m. multifidus på raske patienter. Imidlertid er der påvist morfologiske ændringer af m.multifidus ved udtagning af biopsier i forbindelse med operation på patienter med lumbal discusprolaps. Ultralyd har svært ved at registrere morfologiske ændringer i en muskel. Der foreligger derfor en mulighed for at måle et for stort tværsnitsareal. På denne baggrund ønsker vi at undersøge validiteten i brugen af ultralyd-scanning til beregning af muskel-tværsnitsareal på m. multifidus sammenlignet med MRscanning. Medfører de morfologiske ændringer at metoden ikke er valid hos kroniske lænderyg-patienter? Eller er ultralyds-scanning, pga. den nedsatte detaljeringsgrad for usikker til monitorering af m. multifidus i - rehabiliteringsøjemed? Projekter i planlægningsfasen Tryghedsskabende information ved langvarig rygsmerte. Til dette ansættes kiropraktor Pia Havn Sørensen Tidlig intervention ved whiplash skade.

9 RF år 3: 10. jan jan urriculum vitae for RF s år 3 Skriftlige arbejder 1. Original-artikler? Margit Dueholm, Erik Lundorf, Susanne Ledertoug, Joan Solgaard Sørensen, Frede Olesen, Hanne Laursen. Reproducibility of evaluation of the uterus by transvaginal sonography, hysterosonographic examination, hysteroscopy and magnetic resonance imaging. Human Reproduction 2002; 17(1): ? Lebeuf-Yde, van Dijk J, Franz, Hustad S, Olsen D, Pihl T, Röbech R, Vendrup S, Bendix T, Kyvik K. Motion palpation findings and self reported low back pain in a population-based study sample. JMPT 2002; 25: 2. Oversigts-artikler? Hauge,E. Aktive strategier til nakkesmerter - en oversættelse af og kommentarer til Philadelphia Guidelines.... Fysioterapeuten 2002;7:6-9.? Hauge E, Manniche. Rygsmerter år Tandlægebladet 2002;13: ? Hauge,E. Whiplash - en oversættelse og kommentarer til hollandske guidelines for fysioterapi til patienter med WAD. McKenzie Nyhedsbrev 2002;3: ? Mueller G, Bendix T, Bendix A. What have we learned about returning chronically disabled back patients to work? Seminars in Spine Surgery (I trykken) 3. Lærebogskapitler? Bendix T, Bridger R. Seating concepts. In: Delleman HJ, Haslegrave, hafin D: Working postures and movements - Tools for evaluation and engineering. hap Taylor & Francis Books Ltd (I trykken).? Bridger R, Bendix T. The pelvis and related segments. hap (I trykken i samme bog som ovenfor).? Bendix T. Kompendium i Rygsmerter /rygsygdom. Eget forlag. Findes også på hjemmesiden: (34 pp).? Bendix T. Manuel Undersøgelse og Behandling af olumna. Eget forlag. Findes også på hjemmesiden: (12 pp).? Bendix T. Lumbar disc herniation - definition, natural course, history and physical examination. The Lumbar Spine / International Society for the study of the Lumbar Spine. 3rd Ed. (i trykken).? Bendix T, Manniche : Lænderygsmerter. I: (red): Troels Stahelin Jensen m.fl., kap.15, FADL s Forlag. ( I trykken). Vores ikon i Rygcenter Fyn - en hvalhvirvel, der faktisk ligner menneskets meget. Bortset lige fra størrelsen! Foredrag 1) I videnskabelige selskaber og lign. Nedenfor er AK = Alice Kongsted M = laus Manniche EHR = Eva Hauge Rasmussen HA = Hanne Albert JJA = Joan Solgaard Sørensen LH = Lise Hestbæk PK = Per Kjær TB = Tom Bendix Rækkefølgen er efter dato? PK: linical reasoning and radiological assessments of low back pain. How do radiological and clinical findings correlate, and how do we communicate the results from radiology to our patients? Invited speaker at the 8 th Nordic ongress on Manual Therapy and Manual Medicine. Oslo ? TB: Synspunkter på rygproblemet / noget om diagnostiske blokader / Rygforskning i Ringe. Seminar for den svenske kiropraktorforening, Malmö, ? TB: Nakkegener og whiplash - årsag diagnose, risikofaktorer, forløb og behandlingsmuligheder. Bedømmelsesforeningens Forsikringsseminar. Skodsborg Kurhotel, For forsikringslæger.? JSS: MR-skannings fordele og anvendelighed belyst ved patientcases. Rygforum, Rygcenter Fyn, Ringe, ? AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Rygforum, ? JSS: MR-skanningens deltagelse i forskning. Forskning i Klinisk Biomekanik, Inst. For Idræt og Biomekanik, SDU, Odense, ? Bendix T, Kjær P, Korsholm L. Low back pain and various psycho-social factors. 4 th annual Meeting of the Spine Society of Europe. Nantes, France, ? TB: Ryglidelser, epidemiologi, forekomst, årsager. Ved A-kursus i Neurofag, Rigshospitalet ? AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Forskningensdag, Sundhedsvidenskabeligt fakultet SDU ? TB: urrent status on Back Pain and it s treatment. onsortium of hiropractic Educators, Anglo- European ollege of hiropractic (EA). Bournemouth, England (Invited key-note speaker). Bendix T, Bünger T. Mini-Battle

10 10 RygForskningsentret on Spondylolisthesis - pro/con participation in sports. 6 th Scandinavian ongress on Medicine and Science in Sports SAS-Raddison, Århus, (Invited Speaker). 2) Øvrige foredrag AK: Præsentation af projektet Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Vejle Sygehus TB: Om rygproblemer og whiplash. Topdanmark, For forsikringspersonale. TB: Kroniske rygsmerter i behandlings- og samfundsmæssigt perspektiv. Ved Kursus i håndtering af rygsmerter, Odense Universitetshospital PK: Diagnostik og mobilisering af col. ervicalis, kæbe og oe. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Odense EH: entraliseringsfænomenet - teori og praksis Fysioterapiafdelingen. Give Sygehus TB: Om whiplash-skader. Symposium i Forsikrings og Pension, København, For forsikringsfolk. TB: Status for rygbehandling. Rygcenter Fyn, Ringe, , for sundhedspolitikere, Roskilde Amt. PK: Klinisk supervision. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Ringe samt JSS: Bevægeapparatets billeddiagnostik. Ved kursus i manuel terapi, Rygcenter Fyn, Sygehus Fyn Ringe og SDU PK: Rygge år 2001, træning, viden og metoder. Vejle Amts Uddan-nelsescenter TB: Rygsmerter / rygproblemet - en status. Rygcenter Fyn, Ringe, For turnuslæger i almen medicin. TB: Eneunderviser ved 2-dages seminar om ryg-problemets status, for Lemvig-lægernes 12-mands forening. Rygcenter Fyn, Ringe, TB: Forskningsaktiviteter ved RygForskningsentret. Syddansk Universitet, Ved Forum for Professionsbachilorernes Forskningstilknytning (FPF), EH: Mekanisk Diagnostik og Terapi, del. Ringe De næste 5 indlæg er holdt 2 gange ved Ryg Ryggere Ryggest, Rygcenter Fyn gør status. SAS Radisson, Scandinavia Hotel, Århus og Dansk Design enter, København, S JSS: Rtg., MR og ondt i ryggen. S EH: Om mekanisk diagnostik og terapi. S TB: Smertemekanismer - en S S opdatering. TB: Whiplash - hvad gør vi nu? PK: MR-forandringer med og uden rygsmerte TB: Rygproblemer og Idræt. For idrætslærere på fynske gymnasier. Syddansk Universitet, JSS: Billeddiagnostik ved rygsmerter, artrit og artrose. Ved efteruddannelseskursus for kiropraktorer NIKKB. Odense PK: Diagnostik og mobilisering af col. lumbalis, pelvis og UE. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Kolding PK: ase Rapport. Fysioterapeuter, Odense EH: Whiplash - litteraturgennemgang og præsentation af projekt. Fysioterapiuddannelsen i Esbjerg EH, M: Præsentation af Mekanisk Diagnostik og Terapi. Rygdoktor (præsentation). Århus JJS: ansk radiologisk terminologi og MR-rygdiagnostik. Ved efteruddannelsesmøde for kiropraktorer i Roskilde og Vestsjællands Amt. Ringsted Deltagelse i kongresser / kurser EH: Fælles årsmøde DSMM, MT og IMDT (McKenzie). Odense PK: 8 th Nordic ongress on Manual Therapy and Manual Medicine, Oslo EH: Smertekongres SASP. Ålborg JSS: Udviklingssamtalen for ledere i Sygehus Fyn. Fyns Amt, Intern Udvikling. Odense, 2 dage JSS: Fyns Amt MED-uddannelse, Grundmodul. Fyns Amt, Intern Udvikling. Odense, 1 dag JSS: International Society for the Study of the Lumbar Spine. 29th Annual Meeting. Ohio, USA, 5 dage. Maj 200. PK: International Society for the Study of the Lumbar Spine. 29 th annual meeting. leveland, Ohio, ? JSS: Kollegial Supervision. Acadé, enter for Kompetence-udvikling, Rygcenter Fyn, 2 dage ? AK: 10th World ongres on Pain. IASP. San Diego, alifornien ? JSS: Idrætsmedicinsk symposium, Pharmacia og Pfizer. København, 2 dage ? EH: Årsmøde IMDT (McKenzie). Kolding ? JSS: European Society of Muscoloskeletal Radiology. IX annual meeting. Valencia, Spanien. 2 dage oktober 2002.? JSS: Neuroinfektioner, Efteruddannelseskursus. Dansk Neuroradiologisk Selskab. København. 1 dag, oktober 2002.? PK: Touch our Minds,IFOMT EE International ongress on manual therapy. Estoril, Portugal Internationalt samarbejde? Tapio Videman, Patricia Dolan, Jaro Karppinen, leveland Ohio, ? Annina Ropponen, Jyväskylä, ? Leena Ala-Kokko, Jaro Karppinen, Riita Merrikvi Helsinki, Presse

11 RF år 3: 10. jan jan RygForskningsentret / Rygemner i alm. Ryglidelser tæt på. Interview m/tom Bendix. Ugebladet Søndag Forskningens anden halvleg. Debatindlæg af Ane og Tom Bendix. Berlingske Tidende Forskning. Notits omkring debatindlæg i Berlingske Tidende på NetDoktor. Af Ane og Tom Bendix Længere turnustid. Indlæg af Tom Bendix i Kiropraktoren, nr. 3, april Bedre fagidentitet. Indlæg ved Alice Kongsted i Kiropraktoren,nr. 3, april Rustet til fremtiden. Indlæg af laus Manniche i Kiropraktoren, nr. 3, april At styrke manipulation. Debatindlæg ved Tom Bendix i Kiropraktoren, nr. 3, april Om whiplashprojektet (akut)? Piskesmæld behandles forskelligt. Patienter fra fire amter deltager i undersøgelse af forskellige behandlings-strategier for nakkeskader. Interview med Troels Staehelin Jensen, hvor forskningsprojektet er omtalt. Dagens Medicin nr. 6, 28. febr Søren Ventegodt? Forskning i piskesmældsskader. Artikel af Tom Bendix. Fyens Stifttidende, ? Et godt grin. Afledt af artikler om kronisk whiplash. Tegning i Fyns Amtsavis, ? Manden, der vil frelse verden. Fra Jyllands-Posten Madrasser & LBP Sådan kommer man sovende til succes. Vores sengeprojekt nævnt i Fyns Stiftstidende, 17/ Besøgende? Ron Donelson, USA Vejledning (udover i kiropraktor (= biomekanik) studiet: PK: Evidens for individuel fysioterapi til kroniske lænderygpatienter - en kritisk litteraturgennemgang. PK: Are Njøten, bachelorprojekt på fysioterapeutskolen i Esbjerg. Forskningsaktiviteterne er vokset støt. Lokalemæssigt har Sygehus Fyn givet os kontorer i den gamle sygehusbygning, og - som her vist - i den tidligere administrationsbygning. Det er vedtaget, at vi i løbet af sommeren samler forskning på 1. sal i den gamle hospitalsbygning. Til gengæld samles Rygambulatoriets behandling i Rygcenter Fyn -bygningen, altså også dér hvor vi i dag har forskningscenter. Scanneren bliver dog naturligvis stående, og derfor forbliver også røntgenoverlægen, hvis funktion er tæt knyttet til den, hvor hun er.

12 Donationer RygForskningsentrets financiering er væsentligst baseret på? en donation på 20mill. kr. fra Industriens Arbejdsskadeforsikring (IA), som uddeltes ved deres 100 års jubilæum i 1999.? Topdanmark overtog IA i 2001 og dermed dette sponsorat.? Forsikring og Pension har doneret ca. 3,5 mill kr. til vores andel af et Whiplash-projekt. Vi samarbejder her med Smerteforskningscentret, Århus Kommunehospital.? IMK-fondet har bidraget med ½ mill. kr. til bygning af centret og ½ mill. kr. til whiplash-projektet, samt støttet første del af Vetegodt-projektet? Dansk Kiropraktorforening har ligeledes bidraget med kr til dette projekt? Fyns Amt bidrager - via Sygehus Fyn (SHF) - med kr. til byggeri, kr. årligt i 6 år, og 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren.? Syddansk Universitet bidrager med professorlønninger, et phd-stipendiat, visse forskningsudgifter og diverse support.? Indtægter ved salg af MR-skanninger til SHF, kususvirksomhed, vejledning af fysioterapeutstuderende m.m. bidrager også til driften af RF.? Til Lumbago/Ischiasprojektet har Gigtforeningen bidraget med kr.? Danske Fysioterapeuters Forskningsfond med kr.? Til Fynske Rygge - hvad har de ondt af? har Danske Fysioterapeuters Forskningsfond givet kr.? Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse - under sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening. har doneret kr. til projektet MRmonitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias - et MR-studie? Til ovenstående projekt har Gigtforeningen ligeledes bevilliget kr.? Bracco og Astra har doneret 125 flasker kontrast, også til dette projekt.? Aqua Waterbeds og Tempur Danmark har tilsammen støttet sengeprojektet med godt kr

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge,

Læs mere

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt.

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt. Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen

Læs mere

Struktur Administrativt hører RFC under Sy- Sygehus Fyn (SHF), og det er SHF

Struktur Administrativt hører RFC under Sy- Sygehus Fyn (SHF), og det er SHF RygForskningsCentret (RFC) åbnede d. 10. januar 2000. Vi var så heldige, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der selv havde en lang periode med ryg-smerter, officielt forestod åbningen. Bl.a. hans tilstedeværelse

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Langvarige rygsmerter

Langvarige rygsmerter Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Langvarige rygsmerter 2 www.krop-fysik.dk Langvarige rygsmerter Smerter i ryggen er noget de fleste mennesker oplever i løbet af deres liv. Som regel forsvinder

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen...

Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ondt i ryggen... Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen... Ny viden om rygsmerter Det er meget almindeligt at have ondt i ryggen. Der har de senere år nærmest været en revolution i den måde, man

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning opfordres

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

HVORFOR TANDLÆGE? Sukker, syre, mad. Huller / smerter. Dårligt tandkød. Tandsten. Karius / Baktus. Nul huller

HVORFOR TANDLÆGE? Sukker, syre, mad. Huller / smerter. Dårligt tandkød. Tandsten. Karius / Baktus. Nul huller HVORFOR TANDLÆGE? Huller / smerter Sukker, syre, mad Dårligt tandkød Tandsten Karius / Baktus Nul huller HVORFOR KIROPRAKTOR? Symptomer Skade / Overbelastning Tryk på nerverne SKve led Nedsat funkkon Bedre

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22.

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22. Fokuserede spørgsmål NKR nr. 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Version 2.0, 22. juni 2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler Åbenhed efterlyses Mødet med alternativ behandling sætter mange sygeplejersker i et dilemma - splittet mellem den naturvidenskabelige faglighed og ønsket om at støtte patienten. Recepten er mere viden

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper?

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Kan automatiseret mønstergenkendelse i patienters svar og scorer efter 1. konsultation hos kiropraktoren

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter 1. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder et mål om, at antallet med overbelastning af muskel- og skelet f.eks. ondt i ryggen

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af lænderygsmerter Baggrund og formål Lænderygbesvær er ifølge WHO den tilstand, som medfører flest år levet med funktionsevnenedsættelser

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2007-2011

Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2007-2011 Forskningsplan Jan Hartvigsen 1 Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Faglig udviklingsplan 2007-2011 1. Vision 1.1 Forskning og formidling Forskningsenheden

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt.

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. 22 Whiplash forskningen rykker markant Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. #5 2011 23 Flere og flere forskere fokuserer nu på vævsskader og andre fysiske

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er en meget nøjagtig billed diagnostisk metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere