Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder"

Transkript

1

2 Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Personale laus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende Vibeke Svensson sekretær MR-funktionen Joan Solgaard Sørensen overlæge, radiolog Jette Sanchez radiograf Liselotte Larsen projektsekretær Susanne Petersen radiograf Jesper Klevang Larsen assistent Whiplash-projektet Alice Kongsted kiropraktor, ph.d.-studerende Winnie Most radiograf (afløste pr Steen Ahlmann Nielsen) hristina Bagge Rasmussen sekretær Lene Kiertzner sygeplejerske Eva Hauge Rasmussen fysioterapeut Lumbago-Ischias projektet Hanne Albert fysioterapeut, ph.d.-studerende Bente Ramsgaard projektsekretær Ann-hristina Just sekretær Senge-projekt Rasmus Fabricius stud. manu. / forsker Kim Bergholdt stud. manu. / forsker Tue Secher Jensen kiropraktor, forsker Spontant forløb af rygsmerte Lise Hestbæk kiropraktor, ph.d.-studerende Stående / liggende MR Rasmus Madsen, stud. manu. / forsker

3 RF år 3: 10. jan jan Vi følger med årstallet. Vi fødtes 10. januar Barnet var allerede dengang velskabt med en stor donation fra Industriens Arbejdsskadeforsikring (= IA) og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik som fødselshjælpere. Vi har satset på forskning af længdegående karakter: Hvordan går det folk på længere sigt i forhold til en behandlingsindsats, til forskellige fund set ved MRskanning, og i det hele taget i forhold til hvad naturen har tænkt sig at gøre ved rygsmerter med tiden. Det er sådan forskning der er mest behov for i dag. Og nu hvor vi starter på 4. år, tyder alt på at vi skal til at høste af alle de ting der har været sat i gang. Vi synes selv at det er nu, det begynder at blive rigtigt spændende! Tom Bendix er ansvarlig for denne rapport som helhed. Visse afsnit er skrevet af andre medarbejdere, som det vil fremgå. Baggrund Ved IA s 100 års jubilæum donerede selskabet 20 mill. kr. til rygforskning. Dette på baggrund af at selskabet udbetaler mange erstatninger til skader i hvirvelsøjlen, og samtidig fornemmer at der ikke er tilstrækkelig viden på området til at foretage en relevant sagsafgørelse i de fleste tilfælde. IA blev opkøbt af Topdanmark pr. 1. januar Derfor står Topdanmark nu officielt som sponsor. Desuden bidrog IMK s Almene Fond med ½ mill. kr. til byggeriet. Yderligere bidrog Fyns Amt med kr. til byggeri, 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren og kr. årligt i 6 år til drift / bygningsvedligeholdelse. Endvidere bidrager amtet via Sygehus Fyn med en del administration. Momsen muliggjorde, at vi også kan bruge skanneren til patienter, når den ikke er optaget af forskningsopgaver. Syddansk Universitet (SDU) bidrager med løn til to professorer, der dog kun delvist er knyttet til centret, og stipendiat til en af vore ph.d.-studerende samt til én i 1-årig forskeruddannelse. I det videre forløb har Forsikring og Pension - et udviklingsorgan for de forskellige selskaber - bevilget over 8 mill. kr. til et fællesprojekt om akutte whiplashskader (= piskesmæld). Beløbet deles mellem Smerteforskningscentret på Århus Kommunehospital og os. Både dette projekt og de der nævnes i dette afsnit, beskrives nøjere senere i rapporten. At også forsikringsselskaber går ind i rygforskning er forståeligt: Lige så rimeligt det er at give erstatning til en konkret skade som andre har forvoldt - i ryggen eller andre steder i kroppen - lige så uheldigt er det for mange rygsmerte-patienters vedkommende, at der er en økonomisk erstatningsmulighed. Der foreligger megen dokumentation på, at muligheden for økonomisk kompensation - oftest ubevidst - giver et helt andet og mere langvarigt og smertefuldt forløb, end hvis denne mulighed ikke var til stede. Men guderne skal vide, at løsningen heller ikke er at gå i den anden grøft: i mange tilfælde er erstatning naturligvis rimelig. Men da hele denne problemstilling betyder rigtigt meget for hvor meget en given rygsmerte ødelægger tilværelsen for en person med kroniske rygsmerter - bør det helt klart udforskes. Fonden til fremme af kiropraktik og postgraduat uddannelse har velvilligt bidraget med løn til en af vore ph.d.-studerende, samt med et bidrag til ovennævnte whiplashprojekt. Hvis nogen skulle være i tvivl, så omfatter moderne kiropraktik hele viften af aspekter ved rygsygdom - ikke bare manipulation. Nævnte donationer er et godt signal herpå. Også Sygehus Fyn er gået økonomisk ind i projektet Hjælper behandling på patienter med lumbago- -ischias fra Den Regionale Forskningsfond ved SDU samt Sygehus Fyn med i alt ca. 3. mill. kr. IMKs Almene Fond - nævnt ovenfor - står også bag et projekt med kroniske følger efter whiplash-skade hvor det testes om bedret livskvalitet kan udbedre disse symptomer. Sengefirmaerne Aqua Waterbeds og Tempur har sponsoreret en undersøgelse af madrassers mulige effekt på rygsmerte. Gigtforeningen har sponsoreret et projekt om MR-skanning og prolaps. Til forskellige metodearbejder har vi fået støtte fra Danske Fysioterapeuter Organisatorisk struktur Frem til 1. sept var rygfunktionen i Sygehus Fyn, Ringe, delt op i 3: Ryg-ambulatoriet, der åbnede aug. 1998, RygForsknings- entret (RF) og en rygrehabiliteringsafdeling i den gamle sygehusbygning. Sidstnævnte afdeling havde eksisteret i mange år.

4 4 RygForskningsentret Disse tre enheder fusionerede til Rygcenter Fyn, idet rehabiliteringsfunktionen blev en del af rygambulatoriet. Administrativt hører Rygcenter Fyn under Sygehus Fyn, mens uddannelsen af de kommende kiropraktorer og forskningen primært hører under Syddansk Universitet. Den direkte tilknytning dér er at vi er en del af IOB, - se figuren. Administrerende leder i Rygcenter Fyn er laus Manniche, mens Tom Bendix er forskningsleder på IOB s Forskningsenhed for Klinisk Biomekanik og således også for RygForskningsentret. Der er et betydeligt overlap mellem Rygambulatoriet og RF. Den del af patientbehandlingen, der varetages som led i forskning, hører forskningsmæssigt under RF. MR-funktionen v/ Joan Solgaard Sørensen 2002 har været et meget produktivt år i vores MR-sektion. I løbet af året er i alt 1676 personer blevet MRskannet. Der er udført i alt 696 forskningsskanninger: 307 interne forskningsskanninger, hhv. 151 fra Whiplash-projektet, 136 fra Lumbago-Ischias-projektet, 18 kontrolpatienter fra kontraststudiet og et par mindre pilotstudier. Derudover er et studenterspeciale-projekt gennemført ved at foretage en ekstra muskelsekvens på 15 af vores rygpatienter. 389 skanninger blev udført for eksterne forskere: 53 ældre mennesker blev MR-skannet som del i projektet: Strategier i motorisk kontrol ved hverdagsaktiviteter: aldersrelateret neuromuskulær samspil samt effekten af fysisk aktivitet, der gennemføres af Paolo aserotti, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 336 yngre mænd blev skannet som del i projektet: Androgen/growth factor study in young. Den praktiske del af studiet står ph.d.-studerende Torben Leo Nielsen, afd. M, Odense Universitetshospital for, under vejledning af adm. overlæge, dr. med. laus Hagen. Hovedformålet med projektet er at vurdere knoglemasse bestemt ved DEXA-skanning, muskelog fedtmasse bestemt ved MRskanning i relation til androgenniveau og væksthormonniveau. Ud over forskningsskanningerne har vi efter aftale med Fyns Amt foretaget i alt 1015 MR-undersøgelser af patien-ter, som primært har været henvist fra Rygcenter Fyn og de ortopæd-kirurgiske afdelinger i Sygehus Fyn. MR-skanneren er i årets løb blevet betjent af radiograferne Jette Sanchez, Susanne Pedersen, Steen Ahlmann Nielsen og Winnie Most, der sidst på året afløste Steen, som valgte at flytte til røntgenafdelingen i Fåborg, hvor han bor. Ud over skanning af nakke og ryg er vores MR-skanner fremragende til at fremstille bækken, knæ, fodled, skuldre og håndled. Særlig knæundersøgelserne er en positiv gevinst for de fynske patienter, som ved MR-skanning smertefrit kan få deres diagnose stillet, fremfor den traditionelle kikkertundersøgelse, der ofte er forbundet med smerter og også draget fordel af muligheden for MR-skanning, som har været tilgængelig uden væsentlig ventetid. Vi skanner patienter med klaustrofobi fra hele amtet, da vi har Fyns eneste åbne MR-skanner, som næsten alle, selv patienter med svær klaustrofobi, kan acceptere at ligge i. Også svært overvægtige, eller meget bredskuldrede mænd, der ikke kan komme ind i de traditionelle lukkede skannere, kan vi oftest skanne. Vi har udnyttet kapaciteten i vores MR-skanner næsten fuldt ud i år ved også at tilbyde såvel projektdeltagere som patienter skanningstider om aftenen og i weekenden. Da skanningstiden er forholdsvis høj, sammenlignet med de traditionelle højfeltskannere, har det kun været muligt at øge vores produktion ved at udvide åbningstiden i skanneren. Vi er klar til nye spændende udfordringer i det kommende år og vi ser frem til fortsat at servicere vore forskere, vore kliniske samarbejdspartnere og de fynske patienter. Røntgenfunktionen v/ Joan Solgaard Sørensen Radiograf Winnie Most betjener MR-skanneren sygemelding. Vore Patienterne i Rygambulatoriet har s digitale røntgenrum har fungeret

5 RF år 3: 10. jan jan meget tilfredsstillende i årets løb til glæde for patienter fra Rygcenter Fyn og patienter henvist fra de praktiserende læger og tandlæger i lokalområdet i Ringe. De kiropraktorstuderende tilknyttet Syddansk Universitet gennemfører en del af deres klinikophold på Rygcenter Fyn, og under dette forløb er der i deres uddannelse krav om praktisk, radiografisk oplæring, som finder sted i røntgenfunktionen i RF. For de studerende har åbningen af røntgenrummet betydet, at de nu i løbet af deres klinikophold fungerer i røntgenrummet 5-6 dage. De studerende tager i så stor udstrækning som muligt selvstændigt dagens røntgenbilleder, men som kyndige og tålmodige rådgivere er RF s radiografer altid klar med råd og hjælp. Det er en betydelig lettelse for arbejdsgangen i Rygambulatoriet, at patienterne kan blive røntgen-fotograferet umiddelbart efter forundersøgelsen, hvis dette er indiceret. Der er hver dag åbne akutte tider, så ventetid for patienter og behandlere undgås. Røntgenbillederne, der tages her på RF, beskrives fortsat af røntgenafdelingen i Nyborg, hvor overlæge Søren Yde dette år har fået assistance af nyansatte overlæge Viet Nguien. Forskning Hvorfor forske? Rygproblemet er steget gevaldigt gennem det sidste halve århundrede. Efter dagens viden er ryggene ikke blevet biologisk dårligere, snarere ser det ud til, at vi tackler problemet uhensigtsmæsigt. Mange traditionelle behandlinger forløber pænt og ordentligt, og umiddelbart bliver patienterne oftest tilfredse, da de føler en umiddelbar lindring. Men der er ingen tvivl om, at selv om mange behandlinger gør nytte, så er der også mange forløb, der tilsyneladende fastholder patienten i et mønster, hvor naturens møjsommeligt indkodede bevægemønster forhindres, og hvor fokusering skader mere end behandlingen gavner. Samfundets - herunder behandlersystemet - tackling af problemet synes at fungere som et smukt tog, der flot kører derudaf. Men det kører bare ikke den helt rigtige vej. Der er brug for, at det systematisk undersøges, hvordan vi skal tolke MRforandringer, hvordan vi skal behandle de forskellige typer af rygsmerte, osv, osv. Vi ved alt for lidt om det. En amerikansk rygforsker har sagt, at halvdelen af det, vi ved om rygsygdom er forkert. Vi ved bare ikke, hvilken halvdel det er! Vore projekter Vores forskningsstrategi har 3 overskrifter: 1. Epidemiologi / risikofaktorer 2. Klinisk kontrollerede undersøgelser 3. Metodearbejder Her beskrives projekterne i kort oversigtsform. Senere følger en nøjere gennemgang af de enkelte projekter. 1. Epidemiologi / risikofaktorer Epidemiologiske undersøgelser kortlægger ryg- / nakkesmerters fordeling i befolkningen. Næsten alt kan undersøges her. Vi har bl.a. kikket på, hvorvidt forskellige særheder set på en MR-skanning knytter sig til rygsmerter her og nu, såvel som til rygsmerter senere hen - ledet af Per Kjær. Dette er naturligvis helt afgørende for tolkningen af enhver MR-skanning. Også rygsmerters spontane forløb, der faktisk er dårligt kortlagt, har en afgørende betydning for, hvornår behandlingsindsats er rimelig, og hvornår den er overflødig. entrets første phd-afhandling ved kiropraktor Lise Hestbæk handler om dette og er indleveret dec Klinisk kontrollerede undersøgelser Blandt de utallige emner, der her kunne tages op, har vi valgt at undersøge forskellige tiltag mod både akutte og kroniske følgetilstande efter whiplashtraumer. Endvidere er patient-involveringen netop afslutte vedr. et stort projekt om behandling eller alene information ved akut discusprolaps i lænden. Yderligere af- sluttes jan en sammenligning af 3 madras-typer ved kronisk lænde-rygsmerte. Beskrives nærmere nedenfor. 3. Metode-studier I alle ovennævnte studier indgår metodearbejder i form af reproducérbarhedsundersøgelser for forskellige af de tests, der indgår. Egentlige metodestudier er Stående/ liggende MR-skanning og MR-forandringer ved prolaps. Sidstnævnte udreder dels de metodemæssige problemer i forbindelse med tolkning af MRskanninger ved rygsmerte (se nedenfor) Nedenfor beskriver de resp. projektledere hver sit projekt. Alle har flere deltagere. Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? v/per Kjær, projektleder I det forløbne år har vi analyseret de indsamlede oplysninger fra vores befolkningsundersøgelse. Fra de årige børn, vi har undersøgt med MR-skanning, spørgeskema og interview, ved vi nu, at ca 1/5 har oplevet ondt i ryggen inden for den seneste måned. Tilsvarende har ca 2/5 af de årige oplevet ondt i ryggen inden for den seneste måned. Det er dog kun ganske få af børnene, som har søgt behandling. For de 40- åriges vedkommende har en stor del haft konsekvenser af ondt i ryggen, fx søgt behandling, ændret arbejdsfunktioner eller følt sig begrænset i deres udfoldelse i fritiden. På MRskanning har vi hos ganske få af børnene iagttaget tidlige degenerative forandringer i lændens bruskskiver og forandringer i knoglernes dækplader. Hos de voksne har vi iagttaget en lang række forandringer i både bruskskiver, knogler og muskler. Den nærmere sammenhæng mellem disse fund og ondt i ryggen vil blive beskrevet i det kommende år. I løbet af året har vi gennemført en 2-års opfølgende spørgeskema-undersøgelse af de 40-årige for at klarlægge, hvilke MR-fund der disponerer for rygbesvær. Denne undersøgelse afsluttes i midten af

6 6 RygForskningsentret I øjeblikket er vi ved at måle lændens muskler med henblik på relativ størrelse og fedtindhold for nærmere at kunne belyse, hvilken betydning disse faktorer har for udvikling af ondt i ryggen. Omkring børnene er der samarbejde med finske, amerikanske og canadiske forskere med henblik på at analysere den genetiske betydning for tidlig udvikling af degenerative forandringer, beskrivelse af udviklingen af degenerative forandringer ud fra MR-skanning ved hjælp af computerbaserede målinger samt måling af fedtindhold i lændens muskler. Der er ligeledes indledt et samarbejde omkring et tilsvarende studie på børn og unge i Finland. De endelige resultater fra denne undersøgelse forventes publiceret i løbet af 2003, dels i form af artikler i videnskabelige tidsskrifter, dels i Per Kjærs ph.d.-afhandling Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. v/ Alice Kongsted, projektleder Forskningen i akutte piskesmældstraumer kom i stand på baggrund af en donation på ca. 8½ mill. kroner fra Forsikring & Pension (erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser) i år Projektet foregår i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Kommunehospital,og den praktiske del har i maj 2003 været i gang i 2 år. Projektdeltagerne der er tilknyttet Ringe-delen rekrutteres fra skadestuer og praktiserende læger i Vejle og Fyns Amter. Skadestuerne kontaktes dagligt af projektets sygeplejerske der får oplyst, hvem der er blevet påkørt det foregående døgn. Alice Kongsted med de elektroder der anvendes ved undersøgelse af øjenbevægelser Der foretages en række undersøgelser af projektdeltagerne, og de udfylder spørgeskemaer om bl.a. det uheld de har været involveret i, deres gener efter uheldet og deres generelle helbred. Formålet er dels at finde indikatorer for hvem der er i størst risiko for at få langvarige symptomer efter et piskesmæld, dels at skaffe viden om hvordan patienter, der har smerter efter et piskesmæld, bør behandles. I Ringe-delen af projektet var der pr inkluderet 336 patienter, hvoraf størstedelen undersøges på RygForskningsentret kort tid efter deres uheld og igen efter 3 og 12 mdr. En del får ud over almindelig klinisk undersøgelse foretaget MR-skanning og nogle knogleskintigrafi (en undersøgelse der foretages på Nuklearmedicinsk Afd., Odense Universitetshospital, hvorved meget små knogleskader kan påvises). Sideløbende med projektpatienterne gennemgår også raske kontrolpersoner nogle af de omfattede undersøgelser for at de kan udgøre et sammenligningsgrundlag. Det var oprindeligt planen at rekruttering af deltagere skulle forløbe i 1½ år til november 2002, men det har ikke været muligt at få tilstrækkeligt mange deltagere i den periode. Det er derfor besluttet at forlænge projektet til , således at de sidste 12-mdr s undersøgelser afsluttes juli Det naturlige forløb af lænderygsmerter - tidlig identifikation af risiko-grupper. v/ Lise Hestbæk På trods af omfattende forskning på rygområdet ved vi stadig kun lidt om lændeproblemers spontane forløb. Hvor lændeproblemer viser sig at være et recidiverende problem, er det vigtigt med tidlig erkendelse af problemet. Der er efterhånden evidens for, at rygproblemer starter tidligere i livet, end man hidtil har troet. Desuden har det vist sig, at folk med lændeproblemer i ungdommen har en forhøjet risiko for lænde-problemer senere i livet. Den hidtige etiologiske forskning på området har primært fokuseret på risiko-faktorer frem for risiko-grupper. Dette projekt forsøger at identificere en skrøbelig gruppe af unge med høj risiko for at udvikle lændeproblemer. Projektet består af to individuelle, men indbyrdes forbundne afsnit: Dels lændeproblemers spontane forløb. Der gøres her både en gennemgang af litteraturen, og der inddrages data fra en prospektiv, populationsbaseret undersøgelse af årige personer fra Sundhedsprojekt Ebeltoft, der undersøges over et fem-årigt forløb. Det er her vist, at der oftest er tale om et recidiverende forløb, sjældent med total remission. a. 10% lider af kroniske/hyppigt tilbagevendende problemer. Dels faktorer relateret til lændeproblemer i ungdommen: Ved litteraturgennemgang fokuseres på forekomsten af andre sygdomme i forbindelse med rygproblemer. Yderligere analyseres data fra en populations-baseret tværsnitsundersøgelse af årige tvillinger (Det Danske Tvillingeregister og Det Medicinske Fødselsregister). Det kunne konkluderes, at lændesmerter er forbundet med en øget forekomst af andre sygdomme, både hos børn, unge og s voksne. Derfor kan disse sammenhænge ikke forklares med risiko-faktorer, der forekommer i voksenlivet, men bunder muligvis i en generel skrøbelighed. En sådan kunne ikke påvises ved fødslen, men har formentlig en genetisk komponent. En underliggende disposition, genetisk eller anden, ville kunne forklare det recidiverende forløb. Hvis en sådan høj-risiko gruppe kan identificeres tidligt, vil en selektiv forebyggende indsats være mulig. Studiet er i dec. 02 indleveret som phd-afhandling.

7 RF år 3: 10. jan jan Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias? v/ Hanne Albert Der er i dag særdeles sparsom dokumentation for hvilken behandling der afhjælper patienter med discusprolaps, og om behandling overhovedet hjælper. Dette projekt vil forsøge at belyse effekten af hos patienter med udstrå-lende smerter til benet. Således drejer det sig om de patienter, der klinisk præsenterer sig med mulig discusprolaps. Der foretages akut en MR-skanning, men hvad den viser, afsløres først senere for patienten og den blindede projektleder der skal bedømme, om indsatsen har hjulpet. Projektet sker i samarbejde mellem Rygcentret i Ringe og Rygcentret i Give. I alt 220 danskere blev tilbudt at deltage i undersøgelsen. De deles tilfældigt i 2 grupper. Den ene får tilbudt et behandlingsregime fastlagt efter symptomer og baseret på en opfattelse af behandling der ofte bruges i fysioterapeutregi. Den anden gruppe tilbydes information /omsorg og instrueres i at være så aktive som muligt. Patienterne får foretaget en fysisk undersøgelse, og de udfylder flere spørgeskemaer. Desuden som nævnt MR-skanning, både ved starten af undersøgelsen og 1 år efter. De skal udfylde spørgeskemaer svarende til dem der benyttes ved starten. Dette sker 8, 12, 26 og 52 uger efter behandlingsstart. Fokus i 2002 har hovedsageligt været den omfattende arbejdsopgave det er at undersøge og derved inkludere de 180 patienter til det klinisk kontrollerede forsøg, samt kontrolundersøgelser af disse patienter 8 uger efter inklusion. Størstedelen af patienterne nåede at blive inkluderet i Af de inkluderede patienter er 4 udgået pga. at de havde en tumor, 4 er udgået pga. progredierede symptomer på trods af behandling, og er derfor blevet opereret. En patient har ikke fuldført behandlingsprogrammet. Deltagelsesfrekvensen i 8 ugers kontrol undersøgelser er meget høj, og ligeledes er udfyldelse af 3 og 6 mdr.- spørgeskemaer på en meget høj besvarelsesrate. Projektet er blevet fremlagt på en international kongres i Montreal, og der var stor international bevågenhed omkring projektet. Sengeprojektet - Better backs by better beds? v/ Rasmus Fabricius & Kim Bergholt Undersøgelser har vist, at mere end 50% af dem med ondt i ryggen har dårligere søvn om natten end personer uden ryglidelser. Samtidigt klager mange patienter over smerter og stivhed, især om morgenen, hvilket har stillet spørgsmålet, om madrassen er en medvirkende faktor til vedligeholdelse af et rygproblem. For at belyse dette emne blev der i februar 2002 påbegyndt et studie, hvor tre forskellige madrasser sammenlignedes: en vandmadras fra Akvaleje Waterbeds, en viskoelastisk skummadras fra Tempur, en Futonmadras fra Innovation Randers. Projektet har inkluderet patienter gennem hele 2002, og ved afslutningen var der i alt 160 deltagere, hvilket gør det til et af de største studier af sin art. Alle blev evalueret i form af spørgeskema og en mindre, objektiv undersøgelse. Der blev herved primært lagt fokus på patienternes subjektive smerteopfattelse, søvn-mængde og søvnrytme samt bevægelse af lænderyggen. De indsamlede data er i øjeblikket ved at blive analyseret og skal i første omgang danne basis for to prægraduate forskningsprojekter, der forventes færdige primo april. I løbet af sommeren 2003 forventes en artikel publiceret i et internationalt tidsskrift. Det er vores forventning, at resultaterne kan bidrage til en optimal vejledning af rygpatienter i bredeste forstand med hensyn til valg af madras. Whiplash og Livskvalitet? v/ Tom Bendix Søren Ventegodts teorier, nævnt ovenfor, testes i et randomiseret studie, hvor halvdelen af en gruppe med kroniske gener efter en whiplashskade får hans behandling, der bygger på erkend, *** og giv slip. Det indebærer en til tider provokerende præsenteren af de lig i lasten, som vi alle har nogle af, men som hos disse whiplash-ramte måske stikker en kæp i hjulet for at de kan fungere rimeligt frit trods den onde cirkel, som skadesfølgerne har låst dem fast i. Der har i det forgangne år- udenfor vores projekt - været en del presseomtale omhandlende forskellige reaktioner på sådanne provokationer. Vores holdning er, at der gennem historien har været afprøvet mange behandlinger, der har syntes særprægede, men som har vist sig effektive, naturligvis også mange, der ikke har virket. Ingen ved, om Ventegodts behandling nytter ved kroniske whiplash-følger. Og da der er så megen polemik om den, og da principperne bag den lyder perspektivrige, så bør nogle neutrale forskere teste, om det virker. Det har vi så valgt at gøre. Projektet var startet, men måtte stoppes af forskellige grunde, der egl. ligger uden for RF s rammer. Vi betragter denne første indsats som et nyttigt pilotforsøg og regner med at starte et mere regelret projekt til foråret/sommeren. MR-monitorering af ikkeopererede patienter med lænderygsmerter og ischias v/ Tue Secher Jensen, cand. manu. En del af de patienter som har lænderygsmerter, har også bensmerter. Årsagen til dette kan være discusprolaps. Ved en sådan vil der være en trykpåvirkning og/eller kemisk irritation af de nerver som går ned i benene og forårsager smerterne dér. Ved hjælp af MR-skanning er det muligt at fremstille billeder af ryggen hvor man kan se, om der er forandringer i ryggens bruskskiver, muskler, knogler, led og nerver. Men selv med MR-skanning er det desværre ikke altid muligt at finde årsagen til ryg- eller bensmerterne.

8 8 RygForskningsentret Der er en del usikkerhed om betydningen af det man ser på skanningen, idet både raske personer og de med ondt i ryggen kan have de samme MR-fund. I dette studie følges patienter med ryg- og bensmerter over en periode på 14 måneder og MR-skannes. Vi vil gerne belyse hvordan discusprolapser udvikler sig over tid, og hvorvidt der er sammenhæng mellem det man ser på MR-skanning af ryggen og patienternes symptomer. Endvidere at undersøge om brugen af kontrast ved MR-skanningerne kan give yderligere afklaring af patienternes ryglidelse. I første del af dette projekt indgår 220 patienter med tegn på discusprolaps, både ryg- og bensmerter, fra Rygcenter Fyn og Rygcentret i Give. Disse patienter bliver MR-skannet i forbindelse med den første rygundersøgelse og igen efter 14 måneder. I den anden del af projektet gives der ved MR-skanningen kontrast til 100 af de 220 patienter samt til to kontrolgrupper på hver 65 personer: en gruppe bestående af patienter kun med lændesmerter og en gruppe som er rygraske. MR-billederne vil derefter blive gennemgået for at se om der er forandringer i ryggen f.eks. discusprolaps. Resultaterne fra MR-billederne sammenlignes med resultaterne fra rygundersøgelserne for at se om der en sammenhæng mellem forandringerne på MR-billederne og patienternes symptomer, og for at se hvordan discusprolapserne udvikler sig i løbet af et år. MR-skanning i stående og liggende stilling v/ Rasmus Madsen I den opretstående stilling bærer rygsøjlen hele overkroppen, hvilket sammentrykker rygsøjlen i dens længderetning, hvorved specielt discus vil afflades og bule mere eller mindre ud til siderne. Dette har betydning hos dem med såkaldt spinal stenose, hvilket vil sige lokal forsnævring forårsaget af dels knogleudvækster (osteofytter som led i slidgigt) på facetleddene, og dels en evt. udbulende discus. Pladsen er dårligst under svaj, hvad man f.eks. har, når man står og går. Medfødt snævre forhold og andet kan også spille ind. Resultatet er, at blodkar og nerver presses sammen, og man må efter nogle hundrede meters gang stoppe op og krumme ryggen bagud, evt. sætte sig ned. Den stående stillings belastningsforhold søges genskabt i den liggende stilling vha. et specielt kompressionsudstyr mhp. liggende MR-skanning. Der indgår også genskabelse af den stående stillings lændesvaj vha. simpelt udstyr. Ønsket om alt dette skyldes, at der i DK ikke findes de me-get dyre skannere, hvor man kan stå op. Ovennævnte patient-gruppe er hidtil blevet undersøgt ved hjælp af myelografi, som er en røntgen-teknik, der nødvendiggør en for patienterne ubehagelig injektion af kontraststof, og som udsætter dem for røntgenbestråling. Projektet udføres i samarbejde med University of Aberdeen i Skotland. Dette center er EU-financieret og råder bl.a. over en speciel MR-skanner, der kan fremstille billeder af personer i stående stilling. Undersøgelserne gennemføres i to separate delprojekter. Første del foregår i Aberdeen i jan.-feb Andet del udføres på RF i Ringe, hvor de første forsøgspersoner vil blive undersøgt i centrets egen MR-skanner fra slutningen af marts Det forventes afsluttet efteråret Specialer Kiropraktorstuderende (biomekanikstudiet) skriver speciale i semester. Tiden er knap, så egl. konklusiv forskning bliver det sjældent til. Nogle foregår på RF, f.eks: En vurdering af ultralydsmåling af m. multifidi på patienter med kroniske lænderyg-smerter. v/ Anders Egholm Jensen og Jan- Anders Sørensen. Anvendelse af ultralyd til at vurdere musklens tværsnitsareal under rehabilitering hos lænderygpatienter er en hurtig og non-invasiv metode. Foruden anvendelse til klinisk vurdering af musklerne kan metoden anvendes som et pædagogisk redskab over for patienter. Et studie har vist at ultralydsscanning er en valid og reproducerbar metode til måling af m. multifidus på raske patienter. Imidlertid er der påvist morfologiske ændringer af m.multifidus ved udtagning af biopsier i forbindelse med operation på patienter med lumbal discusprolaps. Ultralyd har svært ved at registrere morfologiske ændringer i en muskel. Der foreligger derfor en mulighed for at måle et for stort tværsnitsareal. På denne baggrund ønsker vi at undersøge validiteten i brugen af ultralyd-scanning til beregning af muskel-tværsnitsareal på m. multifidus sammenlignet med MRscanning. Medfører de morfologiske ændringer at metoden ikke er valid hos kroniske lænderyg-patienter? Eller er ultralyds-scanning, pga. den nedsatte detaljeringsgrad for usikker til monitorering af m. multifidus i - rehabiliteringsøjemed? Projekter i planlægningsfasen Tryghedsskabende information ved langvarig rygsmerte. Til dette ansættes kiropraktor Pia Havn Sørensen Tidlig intervention ved whiplash skade.

9 RF år 3: 10. jan jan urriculum vitae for RF s år 3 Skriftlige arbejder 1. Original-artikler? Margit Dueholm, Erik Lundorf, Susanne Ledertoug, Joan Solgaard Sørensen, Frede Olesen, Hanne Laursen. Reproducibility of evaluation of the uterus by transvaginal sonography, hysterosonographic examination, hysteroscopy and magnetic resonance imaging. Human Reproduction 2002; 17(1): ? Lebeuf-Yde, van Dijk J, Franz, Hustad S, Olsen D, Pihl T, Röbech R, Vendrup S, Bendix T, Kyvik K. Motion palpation findings and self reported low back pain in a population-based study sample. JMPT 2002; 25: 2. Oversigts-artikler? Hauge,E. Aktive strategier til nakkesmerter - en oversættelse af og kommentarer til Philadelphia Guidelines.... Fysioterapeuten 2002;7:6-9.? Hauge E, Manniche. Rygsmerter år Tandlægebladet 2002;13: ? Hauge,E. Whiplash - en oversættelse og kommentarer til hollandske guidelines for fysioterapi til patienter med WAD. McKenzie Nyhedsbrev 2002;3: ? Mueller G, Bendix T, Bendix A. What have we learned about returning chronically disabled back patients to work? Seminars in Spine Surgery (I trykken) 3. Lærebogskapitler? Bendix T, Bridger R. Seating concepts. In: Delleman HJ, Haslegrave, hafin D: Working postures and movements - Tools for evaluation and engineering. hap Taylor & Francis Books Ltd (I trykken).? Bridger R, Bendix T. The pelvis and related segments. hap (I trykken i samme bog som ovenfor).? Bendix T. Kompendium i Rygsmerter /rygsygdom. Eget forlag. Findes også på hjemmesiden: (34 pp).? Bendix T. Manuel Undersøgelse og Behandling af olumna. Eget forlag. Findes også på hjemmesiden: (12 pp).? Bendix T. Lumbar disc herniation - definition, natural course, history and physical examination. The Lumbar Spine / International Society for the study of the Lumbar Spine. 3rd Ed. (i trykken).? Bendix T, Manniche : Lænderygsmerter. I: (red): Troels Stahelin Jensen m.fl., kap.15, FADL s Forlag. ( I trykken). Vores ikon i Rygcenter Fyn - en hvalhvirvel, der faktisk ligner menneskets meget. Bortset lige fra størrelsen! Foredrag 1) I videnskabelige selskaber og lign. Nedenfor er AK = Alice Kongsted M = laus Manniche EHR = Eva Hauge Rasmussen HA = Hanne Albert JJA = Joan Solgaard Sørensen LH = Lise Hestbæk PK = Per Kjær TB = Tom Bendix Rækkefølgen er efter dato? PK: linical reasoning and radiological assessments of low back pain. How do radiological and clinical findings correlate, and how do we communicate the results from radiology to our patients? Invited speaker at the 8 th Nordic ongress on Manual Therapy and Manual Medicine. Oslo ? TB: Synspunkter på rygproblemet / noget om diagnostiske blokader / Rygforskning i Ringe. Seminar for den svenske kiropraktorforening, Malmö, ? TB: Nakkegener og whiplash - årsag diagnose, risikofaktorer, forløb og behandlingsmuligheder. Bedømmelsesforeningens Forsikringsseminar. Skodsborg Kurhotel, For forsikringslæger.? JSS: MR-skannings fordele og anvendelighed belyst ved patientcases. Rygforum, Rygcenter Fyn, Ringe, ? AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Rygforum, ? JSS: MR-skanningens deltagelse i forskning. Forskning i Klinisk Biomekanik, Inst. For Idræt og Biomekanik, SDU, Odense, ? Bendix T, Kjær P, Korsholm L. Low back pain and various psycho-social factors. 4 th annual Meeting of the Spine Society of Europe. Nantes, France, ? TB: Ryglidelser, epidemiologi, forekomst, årsager. Ved A-kursus i Neurofag, Rigshospitalet ? AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Forskningensdag, Sundhedsvidenskabeligt fakultet SDU ? TB: urrent status on Back Pain and it s treatment. onsortium of hiropractic Educators, Anglo- European ollege of hiropractic (EA). Bournemouth, England (Invited key-note speaker). Bendix T, Bünger T. Mini-Battle

10 10 RygForskningsentret on Spondylolisthesis - pro/con participation in sports. 6 th Scandinavian ongress on Medicine and Science in Sports SAS-Raddison, Århus, (Invited Speaker). 2) Øvrige foredrag AK: Præsentation af projektet Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Vejle Sygehus TB: Om rygproblemer og whiplash. Topdanmark, For forsikringspersonale. TB: Kroniske rygsmerter i behandlings- og samfundsmæssigt perspektiv. Ved Kursus i håndtering af rygsmerter, Odense Universitetshospital PK: Diagnostik og mobilisering af col. ervicalis, kæbe og oe. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Odense EH: entraliseringsfænomenet - teori og praksis Fysioterapiafdelingen. Give Sygehus TB: Om whiplash-skader. Symposium i Forsikrings og Pension, København, For forsikringsfolk. TB: Status for rygbehandling. Rygcenter Fyn, Ringe, , for sundhedspolitikere, Roskilde Amt. PK: Klinisk supervision. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Ringe samt JSS: Bevægeapparatets billeddiagnostik. Ved kursus i manuel terapi, Rygcenter Fyn, Sygehus Fyn Ringe og SDU PK: Rygge år 2001, træning, viden og metoder. Vejle Amts Uddan-nelsescenter TB: Rygsmerter / rygproblemet - en status. Rygcenter Fyn, Ringe, For turnuslæger i almen medicin. TB: Eneunderviser ved 2-dages seminar om ryg-problemets status, for Lemvig-lægernes 12-mands forening. Rygcenter Fyn, Ringe, TB: Forskningsaktiviteter ved RygForskningsentret. Syddansk Universitet, Ved Forum for Professionsbachilorernes Forskningstilknytning (FPF), EH: Mekanisk Diagnostik og Terapi, del. Ringe De næste 5 indlæg er holdt 2 gange ved Ryg Ryggere Ryggest, Rygcenter Fyn gør status. SAS Radisson, Scandinavia Hotel, Århus og Dansk Design enter, København, S JSS: Rtg., MR og ondt i ryggen. S EH: Om mekanisk diagnostik og terapi. S TB: Smertemekanismer - en S S opdatering. TB: Whiplash - hvad gør vi nu? PK: MR-forandringer med og uden rygsmerte TB: Rygproblemer og Idræt. For idrætslærere på fynske gymnasier. Syddansk Universitet, JSS: Billeddiagnostik ved rygsmerter, artrit og artrose. Ved efteruddannelseskursus for kiropraktorer NIKKB. Odense PK: Diagnostik og mobilisering af col. lumbalis, pelvis og UE. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Kolding PK: ase Rapport. Fysioterapeuter, Odense EH: Whiplash - litteraturgennemgang og præsentation af projekt. Fysioterapiuddannelsen i Esbjerg EH, M: Præsentation af Mekanisk Diagnostik og Terapi. Rygdoktor (præsentation). Århus JJS: ansk radiologisk terminologi og MR-rygdiagnostik. Ved efteruddannelsesmøde for kiropraktorer i Roskilde og Vestsjællands Amt. Ringsted Deltagelse i kongresser / kurser EH: Fælles årsmøde DSMM, MT og IMDT (McKenzie). Odense PK: 8 th Nordic ongress on Manual Therapy and Manual Medicine, Oslo EH: Smertekongres SASP. Ålborg JSS: Udviklingssamtalen for ledere i Sygehus Fyn. Fyns Amt, Intern Udvikling. Odense, 2 dage JSS: Fyns Amt MED-uddannelse, Grundmodul. Fyns Amt, Intern Udvikling. Odense, 1 dag JSS: International Society for the Study of the Lumbar Spine. 29th Annual Meeting. Ohio, USA, 5 dage. Maj 200. PK: International Society for the Study of the Lumbar Spine. 29 th annual meeting. leveland, Ohio, ? JSS: Kollegial Supervision. Acadé, enter for Kompetence-udvikling, Rygcenter Fyn, 2 dage ? AK: 10th World ongres on Pain. IASP. San Diego, alifornien ? JSS: Idrætsmedicinsk symposium, Pharmacia og Pfizer. København, 2 dage ? EH: Årsmøde IMDT (McKenzie). Kolding ? JSS: European Society of Muscoloskeletal Radiology. IX annual meeting. Valencia, Spanien. 2 dage oktober 2002.? JSS: Neuroinfektioner, Efteruddannelseskursus. Dansk Neuroradiologisk Selskab. København. 1 dag, oktober 2002.? PK: Touch our Minds,IFOMT EE International ongress on manual therapy. Estoril, Portugal Internationalt samarbejde? Tapio Videman, Patricia Dolan, Jaro Karppinen, leveland Ohio, ? Annina Ropponen, Jyväskylä, ? Leena Ala-Kokko, Jaro Karppinen, Riita Merrikvi Helsinki, Presse

11 RF år 3: 10. jan jan RygForskningsentret / Rygemner i alm. Ryglidelser tæt på. Interview m/tom Bendix. Ugebladet Søndag Forskningens anden halvleg. Debatindlæg af Ane og Tom Bendix. Berlingske Tidende Forskning. Notits omkring debatindlæg i Berlingske Tidende på NetDoktor. Af Ane og Tom Bendix Længere turnustid. Indlæg af Tom Bendix i Kiropraktoren, nr. 3, april Bedre fagidentitet. Indlæg ved Alice Kongsted i Kiropraktoren,nr. 3, april Rustet til fremtiden. Indlæg af laus Manniche i Kiropraktoren, nr. 3, april At styrke manipulation. Debatindlæg ved Tom Bendix i Kiropraktoren, nr. 3, april Om whiplashprojektet (akut)? Piskesmæld behandles forskelligt. Patienter fra fire amter deltager i undersøgelse af forskellige behandlings-strategier for nakkeskader. Interview med Troels Staehelin Jensen, hvor forskningsprojektet er omtalt. Dagens Medicin nr. 6, 28. febr Søren Ventegodt? Forskning i piskesmældsskader. Artikel af Tom Bendix. Fyens Stifttidende, ? Et godt grin. Afledt af artikler om kronisk whiplash. Tegning i Fyns Amtsavis, ? Manden, der vil frelse verden. Fra Jyllands-Posten Madrasser & LBP Sådan kommer man sovende til succes. Vores sengeprojekt nævnt i Fyns Stiftstidende, 17/ Besøgende? Ron Donelson, USA Vejledning (udover i kiropraktor (= biomekanik) studiet: PK: Evidens for individuel fysioterapi til kroniske lænderygpatienter - en kritisk litteraturgennemgang. PK: Are Njøten, bachelorprojekt på fysioterapeutskolen i Esbjerg. Forskningsaktiviteterne er vokset støt. Lokalemæssigt har Sygehus Fyn givet os kontorer i den gamle sygehusbygning, og - som her vist - i den tidligere administrationsbygning. Det er vedtaget, at vi i løbet af sommeren samler forskning på 1. sal i den gamle hospitalsbygning. Til gengæld samles Rygambulatoriets behandling i Rygcenter Fyn -bygningen, altså også dér hvor vi i dag har forskningscenter. Scanneren bliver dog naturligvis stående, og derfor forbliver også røntgenoverlægen, hvis funktion er tæt knyttet til den, hvor hun er.

12 Donationer RygForskningsentrets financiering er væsentligst baseret på? en donation på 20mill. kr. fra Industriens Arbejdsskadeforsikring (IA), som uddeltes ved deres 100 års jubilæum i 1999.? Topdanmark overtog IA i 2001 og dermed dette sponsorat.? Forsikring og Pension har doneret ca. 3,5 mill kr. til vores andel af et Whiplash-projekt. Vi samarbejder her med Smerteforskningscentret, Århus Kommunehospital.? IMK-fondet har bidraget med ½ mill. kr. til bygning af centret og ½ mill. kr. til whiplash-projektet, samt støttet første del af Vetegodt-projektet? Dansk Kiropraktorforening har ligeledes bidraget med kr til dette projekt? Fyns Amt bidrager - via Sygehus Fyn (SHF) - med kr. til byggeri, kr. årligt i 6 år, og 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren.? Syddansk Universitet bidrager med professorlønninger, et phd-stipendiat, visse forskningsudgifter og diverse support.? Indtægter ved salg af MR-skanninger til SHF, kususvirksomhed, vejledning af fysioterapeutstuderende m.m. bidrager også til driften af RF.? Til Lumbago/Ischiasprojektet har Gigtforeningen bidraget med kr.? Danske Fysioterapeuters Forskningsfond med kr.? Til Fynske Rygge - hvad har de ondt af? har Danske Fysioterapeuters Forskningsfond givet kr.? Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse - under sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening. har doneret kr. til projektet MRmonitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias - et MR-studie? Til ovenstående projekt har Gigtforeningen ligeledes bevilliget kr.? Bracco og Astra har doneret 125 flasker kontrast, også til dette projekt.? Aqua Waterbeds og Tempur Danmark har tilsammen støttet sengeprojektet med godt kr

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge,

Læs mere

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt.

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt. Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E. Vesterbro Fysioterapi Vesterbrogade 95, Annekset 1620 København V Denmark Phone: (+45) 3331 2220 Fax: (+45)

C U R R I C U L U M V I T A E. Vesterbro Fysioterapi Vesterbrogade 95, Annekset 1620 København V Denmark Phone: (+45) 3331 2220 Fax: (+45) C U R R I C U L U M V I T A E Navn: Adresse: Charlotte Krog Guldborgvej 5, 3. tv 2000 Frederiksberg Denmark Phone: (+45) 2049 3375 Email: ck@mckenzie.dk Vesterbro Fysioterapi Vesterbrogade 95, Annekset

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE KLASSIFIKATION & ULRUS SYSTEM Mekanisk Diagnostik & Terapi Behandlingsrettet klassifikation Muskulær kontrol Strukturbaseret klassifikation TÆNKT TIL

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER

VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER VÆRD AT VIDE OM RYGPROBLEMER Hvad rygeksperter er enige om Forekomst Hvordan ryggen er bygget op Årsager til rygsmerter Hvad man selv kan gøre Hvornår skal man søge hjælp Hvad behandlerne kan bidrage med

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem.

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem. Centre for Research in Childhood Health, Svendborg, den xx.xx.xxxx Til elever og forældre på xxxxxxxx Skole Vi skriver til jer for at spørge om I vil deltage i forskningsprojektet I forbindelse med Svendborg

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere