Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder"

Transkript

1

2 Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Personale laus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende Vibeke Svensson sekretær MR-funktionen Joan Solgaard Sørensen overlæge, radiolog Jette Sanchez radiograf Liselotte Larsen projektsekretær Susanne Petersen radiograf Jesper Klevang Larsen assistent Whiplash-projektet Alice Kongsted kiropraktor, ph.d.-studerende Winnie Most radiograf (afløste pr Steen Ahlmann Nielsen) hristina Bagge Rasmussen sekretær Lene Kiertzner sygeplejerske Eva Hauge Rasmussen fysioterapeut Lumbago-Ischias projektet Hanne Albert fysioterapeut, ph.d.-studerende Bente Ramsgaard projektsekretær Ann-hristina Just sekretær Senge-projekt Rasmus Fabricius stud. manu. / forsker Kim Bergholdt stud. manu. / forsker Tue Secher Jensen kiropraktor, forsker Spontant forløb af rygsmerte Lise Hestbæk kiropraktor, ph.d.-studerende Stående / liggende MR Rasmus Madsen, stud. manu. / forsker

3 RF år 3: 10. jan jan Vi følger med årstallet. Vi fødtes 10. januar Barnet var allerede dengang velskabt med en stor donation fra Industriens Arbejdsskadeforsikring (= IA) og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik som fødselshjælpere. Vi har satset på forskning af længdegående karakter: Hvordan går det folk på længere sigt i forhold til en behandlingsindsats, til forskellige fund set ved MRskanning, og i det hele taget i forhold til hvad naturen har tænkt sig at gøre ved rygsmerter med tiden. Det er sådan forskning der er mest behov for i dag. Og nu hvor vi starter på 4. år, tyder alt på at vi skal til at høste af alle de ting der har været sat i gang. Vi synes selv at det er nu, det begynder at blive rigtigt spændende! Tom Bendix er ansvarlig for denne rapport som helhed. Visse afsnit er skrevet af andre medarbejdere, som det vil fremgå. Baggrund Ved IA s 100 års jubilæum donerede selskabet 20 mill. kr. til rygforskning. Dette på baggrund af at selskabet udbetaler mange erstatninger til skader i hvirvelsøjlen, og samtidig fornemmer at der ikke er tilstrækkelig viden på området til at foretage en relevant sagsafgørelse i de fleste tilfælde. IA blev opkøbt af Topdanmark pr. 1. januar Derfor står Topdanmark nu officielt som sponsor. Desuden bidrog IMK s Almene Fond med ½ mill. kr. til byggeriet. Yderligere bidrog Fyns Amt med kr. til byggeri, 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren og kr. årligt i 6 år til drift / bygningsvedligeholdelse. Endvidere bidrager amtet via Sygehus Fyn med en del administration. Momsen muliggjorde, at vi også kan bruge skanneren til patienter, når den ikke er optaget af forskningsopgaver. Syddansk Universitet (SDU) bidrager med løn til to professorer, der dog kun delvist er knyttet til centret, og stipendiat til en af vore ph.d.-studerende samt til én i 1-årig forskeruddannelse. I det videre forløb har Forsikring og Pension - et udviklingsorgan for de forskellige selskaber - bevilget over 8 mill. kr. til et fællesprojekt om akutte whiplashskader (= piskesmæld). Beløbet deles mellem Smerteforskningscentret på Århus Kommunehospital og os. Både dette projekt og de der nævnes i dette afsnit, beskrives nøjere senere i rapporten. At også forsikringsselskaber går ind i rygforskning er forståeligt: Lige så rimeligt det er at give erstatning til en konkret skade som andre har forvoldt - i ryggen eller andre steder i kroppen - lige så uheldigt er det for mange rygsmerte-patienters vedkommende, at der er en økonomisk erstatningsmulighed. Der foreligger megen dokumentation på, at muligheden for økonomisk kompensation - oftest ubevidst - giver et helt andet og mere langvarigt og smertefuldt forløb, end hvis denne mulighed ikke var til stede. Men guderne skal vide, at løsningen heller ikke er at gå i den anden grøft: i mange tilfælde er erstatning naturligvis rimelig. Men da hele denne problemstilling betyder rigtigt meget for hvor meget en given rygsmerte ødelægger tilværelsen for en person med kroniske rygsmerter - bør det helt klart udforskes. Fonden til fremme af kiropraktik og postgraduat uddannelse har velvilligt bidraget med løn til en af vore ph.d.-studerende, samt med et bidrag til ovennævnte whiplashprojekt. Hvis nogen skulle være i tvivl, så omfatter moderne kiropraktik hele viften af aspekter ved rygsygdom - ikke bare manipulation. Nævnte donationer er et godt signal herpå. Også Sygehus Fyn er gået økonomisk ind i projektet Hjælper behandling på patienter med lumbago- -ischias fra Den Regionale Forskningsfond ved SDU samt Sygehus Fyn med i alt ca. 3. mill. kr. IMKs Almene Fond - nævnt ovenfor - står også bag et projekt med kroniske følger efter whiplash-skade hvor det testes om bedret livskvalitet kan udbedre disse symptomer. Sengefirmaerne Aqua Waterbeds og Tempur har sponsoreret en undersøgelse af madrassers mulige effekt på rygsmerte. Gigtforeningen har sponsoreret et projekt om MR-skanning og prolaps. Til forskellige metodearbejder har vi fået støtte fra Danske Fysioterapeuter Organisatorisk struktur Frem til 1. sept var rygfunktionen i Sygehus Fyn, Ringe, delt op i 3: Ryg-ambulatoriet, der åbnede aug. 1998, RygForsknings- entret (RF) og en rygrehabiliteringsafdeling i den gamle sygehusbygning. Sidstnævnte afdeling havde eksisteret i mange år.

4 4 RygForskningsentret Disse tre enheder fusionerede til Rygcenter Fyn, idet rehabiliteringsfunktionen blev en del af rygambulatoriet. Administrativt hører Rygcenter Fyn under Sygehus Fyn, mens uddannelsen af de kommende kiropraktorer og forskningen primært hører under Syddansk Universitet. Den direkte tilknytning dér er at vi er en del af IOB, - se figuren. Administrerende leder i Rygcenter Fyn er laus Manniche, mens Tom Bendix er forskningsleder på IOB s Forskningsenhed for Klinisk Biomekanik og således også for RygForskningsentret. Der er et betydeligt overlap mellem Rygambulatoriet og RF. Den del af patientbehandlingen, der varetages som led i forskning, hører forskningsmæssigt under RF. MR-funktionen v/ Joan Solgaard Sørensen 2002 har været et meget produktivt år i vores MR-sektion. I løbet af året er i alt 1676 personer blevet MRskannet. Der er udført i alt 696 forskningsskanninger: 307 interne forskningsskanninger, hhv. 151 fra Whiplash-projektet, 136 fra Lumbago-Ischias-projektet, 18 kontrolpatienter fra kontraststudiet og et par mindre pilotstudier. Derudover er et studenterspeciale-projekt gennemført ved at foretage en ekstra muskelsekvens på 15 af vores rygpatienter. 389 skanninger blev udført for eksterne forskere: 53 ældre mennesker blev MR-skannet som del i projektet: Strategier i motorisk kontrol ved hverdagsaktiviteter: aldersrelateret neuromuskulær samspil samt effekten af fysisk aktivitet, der gennemføres af Paolo aserotti, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 336 yngre mænd blev skannet som del i projektet: Androgen/growth factor study in young. Den praktiske del af studiet står ph.d.-studerende Torben Leo Nielsen, afd. M, Odense Universitetshospital for, under vejledning af adm. overlæge, dr. med. laus Hagen. Hovedformålet med projektet er at vurdere knoglemasse bestemt ved DEXA-skanning, muskelog fedtmasse bestemt ved MRskanning i relation til androgenniveau og væksthormonniveau. Ud over forskningsskanningerne har vi efter aftale med Fyns Amt foretaget i alt 1015 MR-undersøgelser af patien-ter, som primært har været henvist fra Rygcenter Fyn og de ortopæd-kirurgiske afdelinger i Sygehus Fyn. MR-skanneren er i årets løb blevet betjent af radiograferne Jette Sanchez, Susanne Pedersen, Steen Ahlmann Nielsen og Winnie Most, der sidst på året afløste Steen, som valgte at flytte til røntgenafdelingen i Fåborg, hvor han bor. Ud over skanning af nakke og ryg er vores MR-skanner fremragende til at fremstille bækken, knæ, fodled, skuldre og håndled. Særlig knæundersøgelserne er en positiv gevinst for de fynske patienter, som ved MR-skanning smertefrit kan få deres diagnose stillet, fremfor den traditionelle kikkertundersøgelse, der ofte er forbundet med smerter og også draget fordel af muligheden for MR-skanning, som har været tilgængelig uden væsentlig ventetid. Vi skanner patienter med klaustrofobi fra hele amtet, da vi har Fyns eneste åbne MR-skanner, som næsten alle, selv patienter med svær klaustrofobi, kan acceptere at ligge i. Også svært overvægtige, eller meget bredskuldrede mænd, der ikke kan komme ind i de traditionelle lukkede skannere, kan vi oftest skanne. Vi har udnyttet kapaciteten i vores MR-skanner næsten fuldt ud i år ved også at tilbyde såvel projektdeltagere som patienter skanningstider om aftenen og i weekenden. Da skanningstiden er forholdsvis høj, sammenlignet med de traditionelle højfeltskannere, har det kun været muligt at øge vores produktion ved at udvide åbningstiden i skanneren. Vi er klar til nye spændende udfordringer i det kommende år og vi ser frem til fortsat at servicere vore forskere, vore kliniske samarbejdspartnere og de fynske patienter. Røntgenfunktionen v/ Joan Solgaard Sørensen Radiograf Winnie Most betjener MR-skanneren sygemelding. Vore Patienterne i Rygambulatoriet har s digitale røntgenrum har fungeret

5 RF år 3: 10. jan jan meget tilfredsstillende i årets løb til glæde for patienter fra Rygcenter Fyn og patienter henvist fra de praktiserende læger og tandlæger i lokalområdet i Ringe. De kiropraktorstuderende tilknyttet Syddansk Universitet gennemfører en del af deres klinikophold på Rygcenter Fyn, og under dette forløb er der i deres uddannelse krav om praktisk, radiografisk oplæring, som finder sted i røntgenfunktionen i RF. For de studerende har åbningen af røntgenrummet betydet, at de nu i løbet af deres klinikophold fungerer i røntgenrummet 5-6 dage. De studerende tager i så stor udstrækning som muligt selvstændigt dagens røntgenbilleder, men som kyndige og tålmodige rådgivere er RF s radiografer altid klar med råd og hjælp. Det er en betydelig lettelse for arbejdsgangen i Rygambulatoriet, at patienterne kan blive røntgen-fotograferet umiddelbart efter forundersøgelsen, hvis dette er indiceret. Der er hver dag åbne akutte tider, så ventetid for patienter og behandlere undgås. Røntgenbillederne, der tages her på RF, beskrives fortsat af røntgenafdelingen i Nyborg, hvor overlæge Søren Yde dette år har fået assistance af nyansatte overlæge Viet Nguien. Forskning Hvorfor forske? Rygproblemet er steget gevaldigt gennem det sidste halve århundrede. Efter dagens viden er ryggene ikke blevet biologisk dårligere, snarere ser det ud til, at vi tackler problemet uhensigtsmæsigt. Mange traditionelle behandlinger forløber pænt og ordentligt, og umiddelbart bliver patienterne oftest tilfredse, da de føler en umiddelbar lindring. Men der er ingen tvivl om, at selv om mange behandlinger gør nytte, så er der også mange forløb, der tilsyneladende fastholder patienten i et mønster, hvor naturens møjsommeligt indkodede bevægemønster forhindres, og hvor fokusering skader mere end behandlingen gavner. Samfundets - herunder behandlersystemet - tackling af problemet synes at fungere som et smukt tog, der flot kører derudaf. Men det kører bare ikke den helt rigtige vej. Der er brug for, at det systematisk undersøges, hvordan vi skal tolke MRforandringer, hvordan vi skal behandle de forskellige typer af rygsmerte, osv, osv. Vi ved alt for lidt om det. En amerikansk rygforsker har sagt, at halvdelen af det, vi ved om rygsygdom er forkert. Vi ved bare ikke, hvilken halvdel det er! Vore projekter Vores forskningsstrategi har 3 overskrifter: 1. Epidemiologi / risikofaktorer 2. Klinisk kontrollerede undersøgelser 3. Metodearbejder Her beskrives projekterne i kort oversigtsform. Senere følger en nøjere gennemgang af de enkelte projekter. 1. Epidemiologi / risikofaktorer Epidemiologiske undersøgelser kortlægger ryg- / nakkesmerters fordeling i befolkningen. Næsten alt kan undersøges her. Vi har bl.a. kikket på, hvorvidt forskellige særheder set på en MR-skanning knytter sig til rygsmerter her og nu, såvel som til rygsmerter senere hen - ledet af Per Kjær. Dette er naturligvis helt afgørende for tolkningen af enhver MR-skanning. Også rygsmerters spontane forløb, der faktisk er dårligt kortlagt, har en afgørende betydning for, hvornår behandlingsindsats er rimelig, og hvornår den er overflødig. entrets første phd-afhandling ved kiropraktor Lise Hestbæk handler om dette og er indleveret dec Klinisk kontrollerede undersøgelser Blandt de utallige emner, der her kunne tages op, har vi valgt at undersøge forskellige tiltag mod både akutte og kroniske følgetilstande efter whiplashtraumer. Endvidere er patient-involveringen netop afslutte vedr. et stort projekt om behandling eller alene information ved akut discusprolaps i lænden. Yderligere af- sluttes jan en sammenligning af 3 madras-typer ved kronisk lænde-rygsmerte. Beskrives nærmere nedenfor. 3. Metode-studier I alle ovennævnte studier indgår metodearbejder i form af reproducérbarhedsundersøgelser for forskellige af de tests, der indgår. Egentlige metodestudier er Stående/ liggende MR-skanning og MR-forandringer ved prolaps. Sidstnævnte udreder dels de metodemæssige problemer i forbindelse med tolkning af MRskanninger ved rygsmerte (se nedenfor) Nedenfor beskriver de resp. projektledere hver sit projekt. Alle har flere deltagere. Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? v/per Kjær, projektleder I det forløbne år har vi analyseret de indsamlede oplysninger fra vores befolkningsundersøgelse. Fra de årige børn, vi har undersøgt med MR-skanning, spørgeskema og interview, ved vi nu, at ca 1/5 har oplevet ondt i ryggen inden for den seneste måned. Tilsvarende har ca 2/5 af de årige oplevet ondt i ryggen inden for den seneste måned. Det er dog kun ganske få af børnene, som har søgt behandling. For de 40- åriges vedkommende har en stor del haft konsekvenser af ondt i ryggen, fx søgt behandling, ændret arbejdsfunktioner eller følt sig begrænset i deres udfoldelse i fritiden. På MRskanning har vi hos ganske få af børnene iagttaget tidlige degenerative forandringer i lændens bruskskiver og forandringer i knoglernes dækplader. Hos de voksne har vi iagttaget en lang række forandringer i både bruskskiver, knogler og muskler. Den nærmere sammenhæng mellem disse fund og ondt i ryggen vil blive beskrevet i det kommende år. I løbet af året har vi gennemført en 2-års opfølgende spørgeskema-undersøgelse af de 40-årige for at klarlægge, hvilke MR-fund der disponerer for rygbesvær. Denne undersøgelse afsluttes i midten af

6 6 RygForskningsentret I øjeblikket er vi ved at måle lændens muskler med henblik på relativ størrelse og fedtindhold for nærmere at kunne belyse, hvilken betydning disse faktorer har for udvikling af ondt i ryggen. Omkring børnene er der samarbejde med finske, amerikanske og canadiske forskere med henblik på at analysere den genetiske betydning for tidlig udvikling af degenerative forandringer, beskrivelse af udviklingen af degenerative forandringer ud fra MR-skanning ved hjælp af computerbaserede målinger samt måling af fedtindhold i lændens muskler. Der er ligeledes indledt et samarbejde omkring et tilsvarende studie på børn og unge i Finland. De endelige resultater fra denne undersøgelse forventes publiceret i løbet af 2003, dels i form af artikler i videnskabelige tidsskrifter, dels i Per Kjærs ph.d.-afhandling Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. v/ Alice Kongsted, projektleder Forskningen i akutte piskesmældstraumer kom i stand på baggrund af en donation på ca. 8½ mill. kroner fra Forsikring & Pension (erhvervsorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser) i år Projektet foregår i samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter ved Århus Kommunehospital,og den praktiske del har i maj 2003 været i gang i 2 år. Projektdeltagerne der er tilknyttet Ringe-delen rekrutteres fra skadestuer og praktiserende læger i Vejle og Fyns Amter. Skadestuerne kontaktes dagligt af projektets sygeplejerske der får oplyst, hvem der er blevet påkørt det foregående døgn. Alice Kongsted med de elektroder der anvendes ved undersøgelse af øjenbevægelser Der foretages en række undersøgelser af projektdeltagerne, og de udfylder spørgeskemaer om bl.a. det uheld de har været involveret i, deres gener efter uheldet og deres generelle helbred. Formålet er dels at finde indikatorer for hvem der er i størst risiko for at få langvarige symptomer efter et piskesmæld, dels at skaffe viden om hvordan patienter, der har smerter efter et piskesmæld, bør behandles. I Ringe-delen af projektet var der pr inkluderet 336 patienter, hvoraf størstedelen undersøges på RygForskningsentret kort tid efter deres uheld og igen efter 3 og 12 mdr. En del får ud over almindelig klinisk undersøgelse foretaget MR-skanning og nogle knogleskintigrafi (en undersøgelse der foretages på Nuklearmedicinsk Afd., Odense Universitetshospital, hvorved meget små knogleskader kan påvises). Sideløbende med projektpatienterne gennemgår også raske kontrolpersoner nogle af de omfattede undersøgelser for at de kan udgøre et sammenligningsgrundlag. Det var oprindeligt planen at rekruttering af deltagere skulle forløbe i 1½ år til november 2002, men det har ikke været muligt at få tilstrækkeligt mange deltagere i den periode. Det er derfor besluttet at forlænge projektet til , således at de sidste 12-mdr s undersøgelser afsluttes juli Det naturlige forløb af lænderygsmerter - tidlig identifikation af risiko-grupper. v/ Lise Hestbæk På trods af omfattende forskning på rygområdet ved vi stadig kun lidt om lændeproblemers spontane forløb. Hvor lændeproblemer viser sig at være et recidiverende problem, er det vigtigt med tidlig erkendelse af problemet. Der er efterhånden evidens for, at rygproblemer starter tidligere i livet, end man hidtil har troet. Desuden har det vist sig, at folk med lændeproblemer i ungdommen har en forhøjet risiko for lænde-problemer senere i livet. Den hidtige etiologiske forskning på området har primært fokuseret på risiko-faktorer frem for risiko-grupper. Dette projekt forsøger at identificere en skrøbelig gruppe af unge med høj risiko for at udvikle lændeproblemer. Projektet består af to individuelle, men indbyrdes forbundne afsnit: Dels lændeproblemers spontane forløb. Der gøres her både en gennemgang af litteraturen, og der inddrages data fra en prospektiv, populationsbaseret undersøgelse af årige personer fra Sundhedsprojekt Ebeltoft, der undersøges over et fem-årigt forløb. Det er her vist, at der oftest er tale om et recidiverende forløb, sjældent med total remission. a. 10% lider af kroniske/hyppigt tilbagevendende problemer. Dels faktorer relateret til lændeproblemer i ungdommen: Ved litteraturgennemgang fokuseres på forekomsten af andre sygdomme i forbindelse med rygproblemer. Yderligere analyseres data fra en populations-baseret tværsnitsundersøgelse af årige tvillinger (Det Danske Tvillingeregister og Det Medicinske Fødselsregister). Det kunne konkluderes, at lændesmerter er forbundet med en øget forekomst af andre sygdomme, både hos børn, unge og s voksne. Derfor kan disse sammenhænge ikke forklares med risiko-faktorer, der forekommer i voksenlivet, men bunder muligvis i en generel skrøbelighed. En sådan kunne ikke påvises ved fødslen, men har formentlig en genetisk komponent. En underliggende disposition, genetisk eller anden, ville kunne forklare det recidiverende forløb. Hvis en sådan høj-risiko gruppe kan identificeres tidligt, vil en selektiv forebyggende indsats være mulig. Studiet er i dec. 02 indleveret som phd-afhandling.

7 RF år 3: 10. jan jan Hjælper behandling på patienter med lumbago-ischias? v/ Hanne Albert Der er i dag særdeles sparsom dokumentation for hvilken behandling der afhjælper patienter med discusprolaps, og om behandling overhovedet hjælper. Dette projekt vil forsøge at belyse effekten af hos patienter med udstrå-lende smerter til benet. Således drejer det sig om de patienter, der klinisk præsenterer sig med mulig discusprolaps. Der foretages akut en MR-skanning, men hvad den viser, afsløres først senere for patienten og den blindede projektleder der skal bedømme, om indsatsen har hjulpet. Projektet sker i samarbejde mellem Rygcentret i Ringe og Rygcentret i Give. I alt 220 danskere blev tilbudt at deltage i undersøgelsen. De deles tilfældigt i 2 grupper. Den ene får tilbudt et behandlingsregime fastlagt efter symptomer og baseret på en opfattelse af behandling der ofte bruges i fysioterapeutregi. Den anden gruppe tilbydes information /omsorg og instrueres i at være så aktive som muligt. Patienterne får foretaget en fysisk undersøgelse, og de udfylder flere spørgeskemaer. Desuden som nævnt MR-skanning, både ved starten af undersøgelsen og 1 år efter. De skal udfylde spørgeskemaer svarende til dem der benyttes ved starten. Dette sker 8, 12, 26 og 52 uger efter behandlingsstart. Fokus i 2002 har hovedsageligt været den omfattende arbejdsopgave det er at undersøge og derved inkludere de 180 patienter til det klinisk kontrollerede forsøg, samt kontrolundersøgelser af disse patienter 8 uger efter inklusion. Størstedelen af patienterne nåede at blive inkluderet i Af de inkluderede patienter er 4 udgået pga. at de havde en tumor, 4 er udgået pga. progredierede symptomer på trods af behandling, og er derfor blevet opereret. En patient har ikke fuldført behandlingsprogrammet. Deltagelsesfrekvensen i 8 ugers kontrol undersøgelser er meget høj, og ligeledes er udfyldelse af 3 og 6 mdr.- spørgeskemaer på en meget høj besvarelsesrate. Projektet er blevet fremlagt på en international kongres i Montreal, og der var stor international bevågenhed omkring projektet. Sengeprojektet - Better backs by better beds? v/ Rasmus Fabricius & Kim Bergholt Undersøgelser har vist, at mere end 50% af dem med ondt i ryggen har dårligere søvn om natten end personer uden ryglidelser. Samtidigt klager mange patienter over smerter og stivhed, især om morgenen, hvilket har stillet spørgsmålet, om madrassen er en medvirkende faktor til vedligeholdelse af et rygproblem. For at belyse dette emne blev der i februar 2002 påbegyndt et studie, hvor tre forskellige madrasser sammenlignedes: en vandmadras fra Akvaleje Waterbeds, en viskoelastisk skummadras fra Tempur, en Futonmadras fra Innovation Randers. Projektet har inkluderet patienter gennem hele 2002, og ved afslutningen var der i alt 160 deltagere, hvilket gør det til et af de største studier af sin art. Alle blev evalueret i form af spørgeskema og en mindre, objektiv undersøgelse. Der blev herved primært lagt fokus på patienternes subjektive smerteopfattelse, søvn-mængde og søvnrytme samt bevægelse af lænderyggen. De indsamlede data er i øjeblikket ved at blive analyseret og skal i første omgang danne basis for to prægraduate forskningsprojekter, der forventes færdige primo april. I løbet af sommeren 2003 forventes en artikel publiceret i et internationalt tidsskrift. Det er vores forventning, at resultaterne kan bidrage til en optimal vejledning af rygpatienter i bredeste forstand med hensyn til valg af madras. Whiplash og Livskvalitet? v/ Tom Bendix Søren Ventegodts teorier, nævnt ovenfor, testes i et randomiseret studie, hvor halvdelen af en gruppe med kroniske gener efter en whiplashskade får hans behandling, der bygger på erkend, *** og giv slip. Det indebærer en til tider provokerende præsenteren af de lig i lasten, som vi alle har nogle af, men som hos disse whiplash-ramte måske stikker en kæp i hjulet for at de kan fungere rimeligt frit trods den onde cirkel, som skadesfølgerne har låst dem fast i. Der har i det forgangne år- udenfor vores projekt - været en del presseomtale omhandlende forskellige reaktioner på sådanne provokationer. Vores holdning er, at der gennem historien har været afprøvet mange behandlinger, der har syntes særprægede, men som har vist sig effektive, naturligvis også mange, der ikke har virket. Ingen ved, om Ventegodts behandling nytter ved kroniske whiplash-følger. Og da der er så megen polemik om den, og da principperne bag den lyder perspektivrige, så bør nogle neutrale forskere teste, om det virker. Det har vi så valgt at gøre. Projektet var startet, men måtte stoppes af forskellige grunde, der egl. ligger uden for RF s rammer. Vi betragter denne første indsats som et nyttigt pilotforsøg og regner med at starte et mere regelret projekt til foråret/sommeren. MR-monitorering af ikkeopererede patienter med lænderygsmerter og ischias v/ Tue Secher Jensen, cand. manu. En del af de patienter som har lænderygsmerter, har også bensmerter. Årsagen til dette kan være discusprolaps. Ved en sådan vil der være en trykpåvirkning og/eller kemisk irritation af de nerver som går ned i benene og forårsager smerterne dér. Ved hjælp af MR-skanning er det muligt at fremstille billeder af ryggen hvor man kan se, om der er forandringer i ryggens bruskskiver, muskler, knogler, led og nerver. Men selv med MR-skanning er det desværre ikke altid muligt at finde årsagen til ryg- eller bensmerterne.

8 8 RygForskningsentret Der er en del usikkerhed om betydningen af det man ser på skanningen, idet både raske personer og de med ondt i ryggen kan have de samme MR-fund. I dette studie følges patienter med ryg- og bensmerter over en periode på 14 måneder og MR-skannes. Vi vil gerne belyse hvordan discusprolapser udvikler sig over tid, og hvorvidt der er sammenhæng mellem det man ser på MR-skanning af ryggen og patienternes symptomer. Endvidere at undersøge om brugen af kontrast ved MR-skanningerne kan give yderligere afklaring af patienternes ryglidelse. I første del af dette projekt indgår 220 patienter med tegn på discusprolaps, både ryg- og bensmerter, fra Rygcenter Fyn og Rygcentret i Give. Disse patienter bliver MR-skannet i forbindelse med den første rygundersøgelse og igen efter 14 måneder. I den anden del af projektet gives der ved MR-skanningen kontrast til 100 af de 220 patienter samt til to kontrolgrupper på hver 65 personer: en gruppe bestående af patienter kun med lændesmerter og en gruppe som er rygraske. MR-billederne vil derefter blive gennemgået for at se om der er forandringer i ryggen f.eks. discusprolaps. Resultaterne fra MR-billederne sammenlignes med resultaterne fra rygundersøgelserne for at se om der en sammenhæng mellem forandringerne på MR-billederne og patienternes symptomer, og for at se hvordan discusprolapserne udvikler sig i løbet af et år. MR-skanning i stående og liggende stilling v/ Rasmus Madsen I den opretstående stilling bærer rygsøjlen hele overkroppen, hvilket sammentrykker rygsøjlen i dens længderetning, hvorved specielt discus vil afflades og bule mere eller mindre ud til siderne. Dette har betydning hos dem med såkaldt spinal stenose, hvilket vil sige lokal forsnævring forårsaget af dels knogleudvækster (osteofytter som led i slidgigt) på facetleddene, og dels en evt. udbulende discus. Pladsen er dårligst under svaj, hvad man f.eks. har, når man står og går. Medfødt snævre forhold og andet kan også spille ind. Resultatet er, at blodkar og nerver presses sammen, og man må efter nogle hundrede meters gang stoppe op og krumme ryggen bagud, evt. sætte sig ned. Den stående stillings belastningsforhold søges genskabt i den liggende stilling vha. et specielt kompressionsudstyr mhp. liggende MR-skanning. Der indgår også genskabelse af den stående stillings lændesvaj vha. simpelt udstyr. Ønsket om alt dette skyldes, at der i DK ikke findes de me-get dyre skannere, hvor man kan stå op. Ovennævnte patient-gruppe er hidtil blevet undersøgt ved hjælp af myelografi, som er en røntgen-teknik, der nødvendiggør en for patienterne ubehagelig injektion af kontraststof, og som udsætter dem for røntgenbestråling. Projektet udføres i samarbejde med University of Aberdeen i Skotland. Dette center er EU-financieret og råder bl.a. over en speciel MR-skanner, der kan fremstille billeder af personer i stående stilling. Undersøgelserne gennemføres i to separate delprojekter. Første del foregår i Aberdeen i jan.-feb Andet del udføres på RF i Ringe, hvor de første forsøgspersoner vil blive undersøgt i centrets egen MR-skanner fra slutningen af marts Det forventes afsluttet efteråret Specialer Kiropraktorstuderende (biomekanikstudiet) skriver speciale i semester. Tiden er knap, så egl. konklusiv forskning bliver det sjældent til. Nogle foregår på RF, f.eks: En vurdering af ultralydsmåling af m. multifidi på patienter med kroniske lænderyg-smerter. v/ Anders Egholm Jensen og Jan- Anders Sørensen. Anvendelse af ultralyd til at vurdere musklens tværsnitsareal under rehabilitering hos lænderygpatienter er en hurtig og non-invasiv metode. Foruden anvendelse til klinisk vurdering af musklerne kan metoden anvendes som et pædagogisk redskab over for patienter. Et studie har vist at ultralydsscanning er en valid og reproducerbar metode til måling af m. multifidus på raske patienter. Imidlertid er der påvist morfologiske ændringer af m.multifidus ved udtagning af biopsier i forbindelse med operation på patienter med lumbal discusprolaps. Ultralyd har svært ved at registrere morfologiske ændringer i en muskel. Der foreligger derfor en mulighed for at måle et for stort tværsnitsareal. På denne baggrund ønsker vi at undersøge validiteten i brugen af ultralyd-scanning til beregning af muskel-tværsnitsareal på m. multifidus sammenlignet med MRscanning. Medfører de morfologiske ændringer at metoden ikke er valid hos kroniske lænderyg-patienter? Eller er ultralyds-scanning, pga. den nedsatte detaljeringsgrad for usikker til monitorering af m. multifidus i - rehabiliteringsøjemed? Projekter i planlægningsfasen Tryghedsskabende information ved langvarig rygsmerte. Til dette ansættes kiropraktor Pia Havn Sørensen Tidlig intervention ved whiplash skade.

9 RF år 3: 10. jan jan urriculum vitae for RF s år 3 Skriftlige arbejder 1. Original-artikler? Margit Dueholm, Erik Lundorf, Susanne Ledertoug, Joan Solgaard Sørensen, Frede Olesen, Hanne Laursen. Reproducibility of evaluation of the uterus by transvaginal sonography, hysterosonographic examination, hysteroscopy and magnetic resonance imaging. Human Reproduction 2002; 17(1): ? Lebeuf-Yde, van Dijk J, Franz, Hustad S, Olsen D, Pihl T, Röbech R, Vendrup S, Bendix T, Kyvik K. Motion palpation findings and self reported low back pain in a population-based study sample. JMPT 2002; 25: 2. Oversigts-artikler? Hauge,E. Aktive strategier til nakkesmerter - en oversættelse af og kommentarer til Philadelphia Guidelines.... Fysioterapeuten 2002;7:6-9.? Hauge E, Manniche. Rygsmerter år Tandlægebladet 2002;13: ? Hauge,E. Whiplash - en oversættelse og kommentarer til hollandske guidelines for fysioterapi til patienter med WAD. McKenzie Nyhedsbrev 2002;3: ? Mueller G, Bendix T, Bendix A. What have we learned about returning chronically disabled back patients to work? Seminars in Spine Surgery (I trykken) 3. Lærebogskapitler? Bendix T, Bridger R. Seating concepts. In: Delleman HJ, Haslegrave, hafin D: Working postures and movements - Tools for evaluation and engineering. hap Taylor & Francis Books Ltd (I trykken).? Bridger R, Bendix T. The pelvis and related segments. hap (I trykken i samme bog som ovenfor).? Bendix T. Kompendium i Rygsmerter /rygsygdom. Eget forlag. Findes også på hjemmesiden: (34 pp).? Bendix T. Manuel Undersøgelse og Behandling af olumna. Eget forlag. Findes også på hjemmesiden: (12 pp).? Bendix T. Lumbar disc herniation - definition, natural course, history and physical examination. The Lumbar Spine / International Society for the study of the Lumbar Spine. 3rd Ed. (i trykken).? Bendix T, Manniche : Lænderygsmerter. I: (red): Troels Stahelin Jensen m.fl., kap.15, FADL s Forlag. ( I trykken). Vores ikon i Rygcenter Fyn - en hvalhvirvel, der faktisk ligner menneskets meget. Bortset lige fra størrelsen! Foredrag 1) I videnskabelige selskaber og lign. Nedenfor er AK = Alice Kongsted M = laus Manniche EHR = Eva Hauge Rasmussen HA = Hanne Albert JJA = Joan Solgaard Sørensen LH = Lise Hestbæk PK = Per Kjær TB = Tom Bendix Rækkefølgen er efter dato? PK: linical reasoning and radiological assessments of low back pain. How do radiological and clinical findings correlate, and how do we communicate the results from radiology to our patients? Invited speaker at the 8 th Nordic ongress on Manual Therapy and Manual Medicine. Oslo ? TB: Synspunkter på rygproblemet / noget om diagnostiske blokader / Rygforskning i Ringe. Seminar for den svenske kiropraktorforening, Malmö, ? TB: Nakkegener og whiplash - årsag diagnose, risikofaktorer, forløb og behandlingsmuligheder. Bedømmelsesforeningens Forsikringsseminar. Skodsborg Kurhotel, For forsikringslæger.? JSS: MR-skannings fordele og anvendelighed belyst ved patientcases. Rygforum, Rygcenter Fyn, Ringe, ? AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Rygforum, ? JSS: MR-skanningens deltagelse i forskning. Forskning i Klinisk Biomekanik, Inst. For Idræt og Biomekanik, SDU, Odense, ? Bendix T, Kjær P, Korsholm L. Low back pain and various psycho-social factors. 4 th annual Meeting of the Spine Society of Europe. Nantes, France, ? TB: Ryglidelser, epidemiologi, forekomst, årsager. Ved A-kursus i Neurofag, Rigshospitalet ? AK: Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Forskningensdag, Sundhedsvidenskabeligt fakultet SDU ? TB: urrent status on Back Pain and it s treatment. onsortium of hiropractic Educators, Anglo- European ollege of hiropractic (EA). Bournemouth, England (Invited key-note speaker). Bendix T, Bünger T. Mini-Battle

10 10 RygForskningsentret on Spondylolisthesis - pro/con participation in sports. 6 th Scandinavian ongress on Medicine and Science in Sports SAS-Raddison, Århus, (Invited Speaker). 2) Øvrige foredrag AK: Præsentation af projektet Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældstraume. Vejle Sygehus TB: Om rygproblemer og whiplash. Topdanmark, For forsikringspersonale. TB: Kroniske rygsmerter i behandlings- og samfundsmæssigt perspektiv. Ved Kursus i håndtering af rygsmerter, Odense Universitetshospital PK: Diagnostik og mobilisering af col. ervicalis, kæbe og oe. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Odense EH: entraliseringsfænomenet - teori og praksis Fysioterapiafdelingen. Give Sygehus TB: Om whiplash-skader. Symposium i Forsikrings og Pension, København, For forsikringsfolk. TB: Status for rygbehandling. Rygcenter Fyn, Ringe, , for sundhedspolitikere, Roskilde Amt. PK: Klinisk supervision. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Ringe samt JSS: Bevægeapparatets billeddiagnostik. Ved kursus i manuel terapi, Rygcenter Fyn, Sygehus Fyn Ringe og SDU PK: Rygge år 2001, træning, viden og metoder. Vejle Amts Uddan-nelsescenter TB: Rygsmerter / rygproblemet - en status. Rygcenter Fyn, Ringe, For turnuslæger i almen medicin. TB: Eneunderviser ved 2-dages seminar om ryg-problemets status, for Lemvig-lægernes 12-mands forening. Rygcenter Fyn, Ringe, TB: Forskningsaktiviteter ved RygForskningsentret. Syddansk Universitet, Ved Forum for Professionsbachilorernes Forskningstilknytning (FPF), EH: Mekanisk Diagnostik og Terapi, del. Ringe De næste 5 indlæg er holdt 2 gange ved Ryg Ryggere Ryggest, Rygcenter Fyn gør status. SAS Radisson, Scandinavia Hotel, Århus og Dansk Design enter, København, S JSS: Rtg., MR og ondt i ryggen. S EH: Om mekanisk diagnostik og terapi. S TB: Smertemekanismer - en S S opdatering. TB: Whiplash - hvad gør vi nu? PK: MR-forandringer med og uden rygsmerte TB: Rygproblemer og Idræt. For idrætslærere på fynske gymnasier. Syddansk Universitet, JSS: Billeddiagnostik ved rygsmerter, artrit og artrose. Ved efteruddannelseskursus for kiropraktorer NIKKB. Odense PK: Diagnostik og mobilisering af col. lumbalis, pelvis og UE. Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi. Kolding PK: ase Rapport. Fysioterapeuter, Odense EH: Whiplash - litteraturgennemgang og præsentation af projekt. Fysioterapiuddannelsen i Esbjerg EH, M: Præsentation af Mekanisk Diagnostik og Terapi. Rygdoktor (præsentation). Århus JJS: ansk radiologisk terminologi og MR-rygdiagnostik. Ved efteruddannelsesmøde for kiropraktorer i Roskilde og Vestsjællands Amt. Ringsted Deltagelse i kongresser / kurser EH: Fælles årsmøde DSMM, MT og IMDT (McKenzie). Odense PK: 8 th Nordic ongress on Manual Therapy and Manual Medicine, Oslo EH: Smertekongres SASP. Ålborg JSS: Udviklingssamtalen for ledere i Sygehus Fyn. Fyns Amt, Intern Udvikling. Odense, 2 dage JSS: Fyns Amt MED-uddannelse, Grundmodul. Fyns Amt, Intern Udvikling. Odense, 1 dag JSS: International Society for the Study of the Lumbar Spine. 29th Annual Meeting. Ohio, USA, 5 dage. Maj 200. PK: International Society for the Study of the Lumbar Spine. 29 th annual meeting. leveland, Ohio, ? JSS: Kollegial Supervision. Acadé, enter for Kompetence-udvikling, Rygcenter Fyn, 2 dage ? AK: 10th World ongres on Pain. IASP. San Diego, alifornien ? JSS: Idrætsmedicinsk symposium, Pharmacia og Pfizer. København, 2 dage ? EH: Årsmøde IMDT (McKenzie). Kolding ? JSS: European Society of Muscoloskeletal Radiology. IX annual meeting. Valencia, Spanien. 2 dage oktober 2002.? JSS: Neuroinfektioner, Efteruddannelseskursus. Dansk Neuroradiologisk Selskab. København. 1 dag, oktober 2002.? PK: Touch our Minds,IFOMT EE International ongress on manual therapy. Estoril, Portugal Internationalt samarbejde? Tapio Videman, Patricia Dolan, Jaro Karppinen, leveland Ohio, ? Annina Ropponen, Jyväskylä, ? Leena Ala-Kokko, Jaro Karppinen, Riita Merrikvi Helsinki, Presse

11 RF år 3: 10. jan jan RygForskningsentret / Rygemner i alm. Ryglidelser tæt på. Interview m/tom Bendix. Ugebladet Søndag Forskningens anden halvleg. Debatindlæg af Ane og Tom Bendix. Berlingske Tidende Forskning. Notits omkring debatindlæg i Berlingske Tidende på NetDoktor. Af Ane og Tom Bendix Længere turnustid. Indlæg af Tom Bendix i Kiropraktoren, nr. 3, april Bedre fagidentitet. Indlæg ved Alice Kongsted i Kiropraktoren,nr. 3, april Rustet til fremtiden. Indlæg af laus Manniche i Kiropraktoren, nr. 3, april At styrke manipulation. Debatindlæg ved Tom Bendix i Kiropraktoren, nr. 3, april Om whiplashprojektet (akut)? Piskesmæld behandles forskelligt. Patienter fra fire amter deltager i undersøgelse af forskellige behandlings-strategier for nakkeskader. Interview med Troels Staehelin Jensen, hvor forskningsprojektet er omtalt. Dagens Medicin nr. 6, 28. febr Søren Ventegodt? Forskning i piskesmældsskader. Artikel af Tom Bendix. Fyens Stifttidende, ? Et godt grin. Afledt af artikler om kronisk whiplash. Tegning i Fyns Amtsavis, ? Manden, der vil frelse verden. Fra Jyllands-Posten Madrasser & LBP Sådan kommer man sovende til succes. Vores sengeprojekt nævnt i Fyns Stiftstidende, 17/ Besøgende? Ron Donelson, USA Vejledning (udover i kiropraktor (= biomekanik) studiet: PK: Evidens for individuel fysioterapi til kroniske lænderygpatienter - en kritisk litteraturgennemgang. PK: Are Njøten, bachelorprojekt på fysioterapeutskolen i Esbjerg. Forskningsaktiviteterne er vokset støt. Lokalemæssigt har Sygehus Fyn givet os kontorer i den gamle sygehusbygning, og - som her vist - i den tidligere administrationsbygning. Det er vedtaget, at vi i løbet af sommeren samler forskning på 1. sal i den gamle hospitalsbygning. Til gengæld samles Rygambulatoriets behandling i Rygcenter Fyn -bygningen, altså også dér hvor vi i dag har forskningscenter. Scanneren bliver dog naturligvis stående, og derfor forbliver også røntgenoverlægen, hvis funktion er tæt knyttet til den, hvor hun er.

12 Donationer RygForskningsentrets financiering er væsentligst baseret på? en donation på 20mill. kr. fra Industriens Arbejdsskadeforsikring (IA), som uddeltes ved deres 100 års jubilæum i 1999.? Topdanmark overtog IA i 2001 og dermed dette sponsorat.? Forsikring og Pension har doneret ca. 3,5 mill kr. til vores andel af et Whiplash-projekt. Vi samarbejder her med Smerteforskningscentret, Århus Kommunehospital.? IMK-fondet har bidraget med ½ mill. kr. til bygning af centret og ½ mill. kr. til whiplash-projektet, samt støttet første del af Vetegodt-projektet? Dansk Kiropraktorforening har ligeledes bidraget med kr til dette projekt? Fyns Amt bidrager - via Sygehus Fyn (SHF) - med kr. til byggeri, kr. årligt i 6 år, og 1,2 mill. kr. til moms for MR-skanneren.? Syddansk Universitet bidrager med professorlønninger, et phd-stipendiat, visse forskningsudgifter og diverse support.? Indtægter ved salg af MR-skanninger til SHF, kususvirksomhed, vejledning af fysioterapeutstuderende m.m. bidrager også til driften af RF.? Til Lumbago/Ischiasprojektet har Gigtforeningen bidraget med kr.? Danske Fysioterapeuters Forskningsfond med kr.? Til Fynske Rygge - hvad har de ondt af? har Danske Fysioterapeuters Forskningsfond givet kr.? Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse - under sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening. har doneret kr. til projektet MRmonitorering af ikke-operativt behandlede patienter med lænderygsmerter og ischias - et MR-studie? Til ovenstående projekt har Gigtforeningen ligeledes bevilliget kr.? Bracco og Astra har doneret 125 flasker kontrast, også til dette projekt.? Aqua Waterbeds og Tempur Danmark har tilsammen støttet sengeprojektet med godt kr

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Fra holdning til handling

Fra holdning til handling Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 5. årgang November 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Cochrane review om konservativ behandling af hovedpine

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark 1 SIGNAL arkitekter 2006 Version 1, 1. februar 2006 Tryk: Centertryk Sat med Bembo ISBN 87-989215-4-1 Den seneste version af programmet ligger tilgængelig på følgende

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere