I spidsen for Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I spidsen for Europa"

Transkript

1 Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU. Det giver landets seks radikale ministre en unik mulighed for at sætte dagsordenen i unionen sammen med den øvrige regering. Her kan du få svaret på, hvilke mærkesager og arbejdsopgaver, der under formandskabet står øverst på to-dolisten for Margrethe, Morten, Martin, Manu, Uffe og Christian. Af Jesper Boe Jensen Den Europæiske Union befinder sig i en afgørende fase. Fællesskabet står over for en række gigantiske udfordringer: vækstkrise, gældskrise, Grækenlands statsbankerot, massiv arbejdsløshed samt hele spørgsmålet om, hvordan vi løser fremtidens energiog klimaproblemer. Midt i alle disse hovedbrud er kontinentets blik rettet mod et lille land i nord. Danmark har nemlig formandskabet for EU i dette første, afgørende halvår af Og megen af denne opmærksomhed rettes mod Margrethe, Morten, Martin, Manu, Uffe og Christian seks radikale ministre, der som del af den danske regering skal lede og tilrettelægge mange af de europæiske ministerråd, Danmark som formandsland står i spidsen for. Rollen som mødeleder Tænk, et radikalt aftryk vi kan sætte på EU! Det er spændende, og man var en dårlig politiker, hvis man ikke nød at lede møder med europæiske ministre og bevæge sig mod resultater, som kan mærkes som gør verden til bare et lidt bedre sted at være, siger Manu Sareen, der som ligestillingsminister bl.a. har repræsenteret EU ved FN s kvindekommission i New York. For økonomiminister Margrethe Vestager har rollen som mødeleder for sine europæiske ministerkollegaer også gjort indtryk: Det var en særlig oplevelse at sidde med klokken i hånden og ringe det allerførste møde i ECOFIN (EU s råd for økonomi- og finansministre) ind, husker hun. Og indtrykket af de nye samarbejdspartnere er godt: Det er arbejdsomme, ambitiøse mennesker, som godt vil være med til at skabe resultater. Senest kunne jeg på ECOFIN-mødet i februar indlede med at byde velkommen til trætte kollegaer fra euro- gruppen, der havde brugt det meste af natten på at forhandle en aftale om et nyt låneprogram for Grækenland. Forhandlinger, resultater, aftaler Forhandlinger, resultater, aftaler det er nøgleord, som går igen for de radikale ministre. Pga. formandskabet er det nemlig en dansk opgave på vegne af Ministerrådet at lede forhandlingerne med Europa- Parlamentet og EU-Kommissionen. Dette giver Danmark en enestående mulighed for at sætte unionens dagsorden frem mod 1. juli 2012, hvor formandsposten overdrages til Cypern. Men hvad skal denne indflydelse bruges til? Hvad vil Danmark gerne bidrage med, i hvilken retning vil vi gerne sende det stormombruste EU-skib? Radikale Venstre har ministre på nogle af de højst profilerede ressorts i denne tid, så som økonomi, uddannelse og klima. Men også andre områder, som normalt ikke får stor omtale i EU-sammenhæng så som kultur, ligestilling og udviklingspolitik, vil blive fokuspunkter under formandskabet. Verdens største forskningsrammeprogram Et eksempel på en radikal minister, der sidder med et af de pt. mest omdiskuterede områder, er uddannelsesminister Morten Østergaard. Han er mødeleder, når intet mindre end verdens største forskningsrammeprogram, Horizon2020, skal forhandles. Programmet lægger op til at investere 600 mia. kr. over 7 år i forskning, viden og innovation i EU-landene.

2 Morten Østergaard mener, at indsatsen vil ruste EU til det globale videns- og innovationskapløb og skabe nye arbejdspladser: Viden er en nøglefaktor i forhold til at få gang i væksten i Europa igen. Derfor skal investeringerne i forskning i EU øges, og de planlagte midler skal anvendes langt bedre end i dag. Der skal forenkles, så der bliver mere forskning og mindre administration, siger uddannelsesministeren. Gør beslutninger til virkelighed Margrethe Vestager har også Europas fulde fokus, når hun leder ECOFIN-møderne, hvor unionens økonomiske situation diskuteres og retningslinjer udstikkes. Hun peger på økonomisk koordinering blandt eurolande som en af hendes mærkesager under formandskabet: Først og fremmest vil vi gerne gøre allerede trufne beslutninger til virkelighed. Vi har senest vedtaget retningslinjer for, hvordan vi både overvåger og følger op på de enkelte EU-landes økonomi. Det er sådan et rigtigt rugbrødsarbejde, der skal være med til at sikre, at Europa ikke igen bliver kastet ud i økonomiske vanskeligheder solidt politisk arbejde, der skal være med til at stabilisere den europæiske økonomi, siger den radikale leder. Viden er en nøglefaktor i forhold til at få gang i væksten i Europa igen. Derfor skal investeringerne i forskning i EU øges, og de planlagte midler skal anvendes langt bedre end i dag Uddannelsesminister Morten Østergaard Hun håber, at økonomisk stabilitet og finansiel regulering vil være krydset af to-do-listen, når Danmark overdrager formandskabet til sommer: Jeg håber, at vi i løbet af det dette halvår kan opnå en sund og velreguleret finansiel sektor, så virksomheder og husholdninger kan få lån, stabilitet gennem programmer for de økonomier, der har været mest udsat, samt reformer i de enkelte lande og klog konsolidering. Kunst og klima Den radikale kulturminister Uffe Elbæk vil gerne bruge formandskabet til at sætte fokus på innovationskraften i kunsten: Det er kulturens evne til at stimulere nye ideer i et europæisk samfund i krise, der optager mig. Både når det gælder identitet, sammenhold og økonomisk vækst, siger kulturministeren. Derfor har han nedsat et team bestående af 13 europæiske kulturpersonligheder, der vil finde bud på, hvordan kunsten og kulturen kan bidrage til at løse Europas udfordringer. Det er kulturens evne til at stimulere nye ideer i et europæisk samfund i krise, der optager mig. Både når det gælder identitet, sammenhold og økonomisk vækst Kulturminister Uffe Elbæk Som klimaminister står Radikale Venstres Martin Lidegaard i spidsen for et af de mest omdiskuterede områder under Danmarks formandskab. At sige, at meningerne her er delte, ville være århundredets underdrivelse. Men det får ikke den danske klimaminister til at sænke ambitionsniveauet: Jeg håber, at vi får vedtaget direktivet om energieffektiviseringer i 2020 og sat nye mål for den europæiske energipolitik i 2030, som både markedet og medlemsstaterne kan begynde at rette ind efter. Energieffektiviseringer er helt nødvendige i den grønne omstilling og ofte lavt hængende frugter Margrethe Vestager: Det var en særlig oplevelse at ringe det første ECOFIN-møde ind. (Foto: Francois Lenoir / Scanpix) sammenlignet med fx omstilling til vedvarende energi. Men jeg må ærligt talt sige, at en vedtagelse af direktivet ikke lige ligger på den flade - der skal arbejdes hårdt for det, erkender Martin Lidegaard. Har talt det igennem med konen De seks radikale ministre har således i dette første halvår af 2012 deres kalendere mere end almindeligt fyldt op med rejser kloden rundt og møder med nogle af de mest prominente mennesker i den politiske verden. Udviklingsminister Christian Friis Bach har fx de sidste måneder deltaget i konferencer i alt lige fra Wien til Vanuatu, og ser den megen rejseaktivitet som berigende: Det har været spændende og opløftende at møde og diskutere med stærke personligheder som Catherine Ashton (EU s udenrigschef, red.) og udenrigsministrene Juppé og Hague fra Frankrig og Storbritannien. De kan virke distancerede og utilnærmelige i pressen, men er utroligt venlige, imødekommende og visionære. Jeg har fået et godt forhold til dem alle og fået et nært og super konstruktivt forhold til mine nordiske kollegaer. Det er opløftende og inspirerende, siger Christian Friis Bach. Manu Sareen har for længst talt fraværet fra familien pga. den megen rejseaktivitet under formandskabet igennem med sin kone: Det er jo et vilkår, som han siger. Så må man jo bare forsøge at være en god mand og far på andre tidspunkter. Mange uskrevne spilleregler Et af Manu Sareens primære fokuspunkter under formandskabet er at få flere kvinder i de europæiske bestyrelser, som han i øjeblikket arbejder på et Jeg har fået et godt forhold til dem alle og fået et nært og super konstruktivt forhold til mine nordiske kollegaer. Det er opløftende og inspirerende Udviklingsminister Christian Friis Bach konkret udspil om. Det er en meget stor opgave, som kræver forberedelse og omhu. Heldigvis er der jo dygtige embedsmænd til at hjælpe. Man skal kunne lytte, og det er meget vigtigt at give udtryk for respekt for alle deltagerne. Der er i EU-systemet mange uskrevne spilleregler, som jeg lige skulle lære, mindes ligestillingsministeren. Morten Østergaard har ligeledes stiftet bekendtskab med de mange regler for formandskabet. Men han har også opdaget, at nytænkning ind i mellem kan være velkommen, når man står i spidsen for Europa: Det er vigtigt at holde tungen lige i munden og behandle store som små lige. Første møde med mine europæiske ministerkollegaer sluttede 30 min. før tiden grundet stram mødeledelse. Det frembragte både smil og overraskelse. Og ærligt talt taler til den type møder bliver ikke bedre af at gå 2 3 min. over taletiden. Læs meget mere om de radikale ministres mærkesager og arbejdsopgaver under EU-formandskabet i Radikale Venstres nyhedsbrev 2. april Udgiver: Radikale Venstre Ansv. redaktør: David Aurvig Redaktør: Jesper Boe Jensen Udkommer 4 gange årligt Kontakt redaktionen på: ISSN: X

3 Vi samarbejder. Også i EU Europa og EU forandrer sig og medlemslandene samarbejder på nye måder. Meget af det, vi arbejder med, er planlagt og bygger videre på de forud-gående formandskaber - andet er bestemt af den aktuelle politiske situation. Under det danske formandskab gennemføres for første gang det, der kaldes det europæiske semester - en overordnet ramme for de økonomiske samarbejdsprocesser i EU. Grundlaget er økonomisk disciplin og europæisk solidaritet. Det europæiske semester falder i to dele. Først skal EU-landene analysere, diskutere og anbefale retninger for den økonomiske politik. Dernæst skal hvert land selv tage ansvar for reformer og finanslove. Ved netop at samarbejde om den overordnede økonomiske politik kan EU-landene lære af hinandens idéer og erfaringer. Det er en god idé, for vi har allerede med den økonomiske krise konkret oplevet, hvordan de politiske tiltag, landene tager, påvirker på kryds og tværs. Derfor er der ud over den meget store opmærksomhed på den økonomiske situation i Europa også meget stor vilje til at styrke den økonomiske koordinering, som giver større overblik over de enkelte landes finanspolitik. Noget, der skal være med til at sikre EU mod igen at blive kastet ud i økonomiske vaskeligheder og holde den samlede europæiske økonomi stabil. Selvom ansvaret i sidste ende under alle omstændigheder vil ligge hos det enkelte medlemsland. Bedre europæisk økonomi er også bedre dansk økonomi. Vores konkurrenceevne er nemlig afhængig af vores eksportmarkeder. Og her er landene i EU blandt de allervigtigste. Det understreger vigtigheden af et stærkt europæisk samarbejde i samspil med det ansvar, som hvert land tager. Margrethe Vestager Politisk leder Radikal Politik redesignet Som du nok allerede har opdaget, så lancerer vi nu Radikale Venstres medlemsblad Radikal Politik i et nyt design. Bladet har fået et format, der gør det nemmere at håndtere og lettere at læse. Derudover er der med det nye design blevet plads til endnu flere billeder og artikler. Redesignet er resultatet af en undersøgelse foretaget blandt Radikale Venstres medlemmer, der viste, at Radikal Politiks læsere var godt tilfredse med indholdet, men gerne ville have et mindre format. Redaktionen siger hermed værsgo og god læselyst! Pant på telefoner Hvorfor er det kun flasker og dåser, der er pant på, når nu samfundsgevinsten for genbrug er enorm? Den tanke ligger bag Radikale Venstres miljøordfører Lone Loklindts nye forslag om at indføre en pantordning på mobiltelfoner og anden småelektronik. Hun foreslår, at man fremover skal kunne aflevere sine elektroniske dimser i en automat i supermarkedet på linje med flasker og dåser i dag. Panten kunne være en 50 er. Det vil forhindre, at farlige stoffer havner i naturen og give mulighed for genbrug til gavn for industrien, mener Lone Loklindt. Folkemøde på Bornholm Danmarks politiske sommerfestival finder sted fra den 14. til 17. juni 2012 i Allinge og er et enestående element i den danske offentlige debat. Den 15. juni er der middag for radikale medlemmer. Kom og mød politikerne, andre medlemmer og sekretariatet. Tilmelding: Ole Sig, Læs mere om middagen på bit.ly/folkemoede. I år tilbyder radikale medlemmer på Bornholm gratis feriebolig til andre medlemmer, som ønsker at deltage i Folkemødet. Henvend dig til Tage Bonde Hansen på Fordelingen sker efter først til mølle-princippet. Flere organdonorer Danmark mangler organdonorer. Sidste år døde der således 28 danskere, mens de stod på venteliste til et livsvigtigt organ. Samtidig er der en markant forskel på, hvor mange danskere, der siger, de gerne vil donorer deres organer (78%), og hvor mange, der rent faktisk har tilmeldt sig donorregistret (23%). Derfor foreslår Radikale Venstres sundhedsordfører Camilla Hersom nu, at danskere, der ikke har taget stilling til organdonation, årligt bliver bedt om det. (Foto: Colourbox) Det kan eksempelvis foregå, når man tager kørekort, logger ind på NemID eller søger om boligstøtte hos kommunen.

4 Politisk workshop Folkeskolereformen: Det vil Radikale Venstre arbejde for Regeringen har et mål om en bedre folkeskole, hvor eleverne bliver dygtigere til især dansk og matematik. Det er et godt mål, fordi det tvinger os til at gøre det, der virker: Skabe spændende undervisning, hvor eleverne lærer mere. Til at hjælpe skolerne vil vi rekruttere de dygtigste lærere og ledere som læringskonsulenter, der kan sparre med skolelederne eller komme med ind i undervisningen og hjælpe lærerne med at gøre mere af det, der virker. Det kræver stærk pædagogisk ledelse at lave skoleudvikling. Derfor skal alle skoleledere have gennemført en lederuddannelse senest fem år efter, de er startet i jobbet. Vi vil gøre folkeskolen mere international. Eleverne skal rustes til en globaliseret verden. Vi vil gøre tosprogethed til en ressource og indføre modersmålsundervisning. Når elever går ud af skolen, skal de kunne klare sig i samfundet. Vi vil have medborgerskab på skemaet, så de unge bliver rustet til at være demokratiske borgere og kan forstå deres lønseddel, skat, lån, pension, a-kasse og forsikringer m.m. Målet med at holde workshoppen var at få gode idéer til, hvordan vi kan gøre i praksis. Det er vigtigt, at de rammer, jeg som politiker er med til at sætte, stemmer overens med behovet i skolernes virkelighed Lotte Rod, Radikale Venstres børneog undervisningsordfører Klokken 14 ringede det ind på Hellerup skole. Ikke for eleverne, men for skoleeksperter og andre fremtrædende skolefolk. Radikale Venstres børne- og undervisningsordfører Lotte Rod havde nemlig inviteret til workshop om folkeskolen den første tirsdag i februar. De inviterede havde fået besked på at medbringe futter pga. skolens politik om indesko. Så først af med skoene og på med sutterne, inden workshoppen kunne sparkes i gang. Af Katrine Løvgaard Blandt deltagerne i sutsko var en række eksperter fra skoleverdenen og repræsentanter fra forskellige organisationer eksempelvis Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Efterskoleforeningen. De godt 20 mennesker havde Lotte Rod sat i stævne for at udveksle erfaringer og lade idéerne flyde: Radikale Venstre har sammen med resten af regeringen en ambition om at skabe en folkeskole, hvor eleverne bliver dygtigere. For at det kan ske, skal vi skabe bedre undervisning. Målet med at holde workshoppen var at få gode idéer til, hvordan vi kan gøre i praksis. Det er vigtigt, at de rammer, jeg som politiker er med til at sætte, stemmer overens med behovet i skolernes virkelighed, siger Lotte Rod. Idé-udveksling på Hellerup skole Bordene var rykket væk, så der var plads til rundkreds og idé-udveksling. Dagens program bød bl.a. på akvarieøvelsen. Her blev deltagerne delt op i par. En person fra hvert par blev placeret inde i akvariet, hvor de diskuterede udvikling af skoleundervisning. Udenfor stod deres makker, hvis opgave var at tie stille, observere diskussionen og skrive gode pointer ned. Senere byttede de roller, og løbende fik hvert par mulighed for at samle op på de vigtigste pointer, der var blevet sagt, forklarer Lotte Rod. Dem der stod udenfor akvariet og observerede blev tvunget til at lytte til de andres argumenter. De havde god tid til at tænke, fordi de ikke måtte sige noget. Det fantastiske var at mærke den begejstring hos folk, da de endelig måtte sige noget. Vi fik nogle rigtig gode diskussioner i parrene, tilføjer hun. Stor imødekommenhed fra deltagerne Formen på mødet blev taget godt imod af deltagerne. Man må sige, det var en utraditionel form, men på mange måder sjovere og anderledes end de traditionelle eksperthøringer, som man ellers kunne finde på, siger Lars Qvortrup, professor på institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Han har dog et enkelt forbehold: Workshoppen gav mulighed for at ytre sig på én måde. Min anbefaling er, at man supplerer med andre bidrag. Der findes masser af veldokumenteret viden om folkeskole, trivsel og lærerkompetencer. Hvis man supplerer med det, tror jeg, det giver en levende og dynamisk plat- Man må sige, det var en utraditionel form, men på mange måder sjovere og anderledes end de traditionelle eksperthøringer, som man ellers kunne finde på Lars Qvortrup, professor på institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet form at lave skolepolitik på. Også Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening, var begejstret for arrangementet: Jeg sætter meget stor pris på, at politikerne ikke kommer med færdige løsninger, men inviterer til debat. Sammenligner vi med de sidste ti år, har vi jo været vant til at få serveret et regeringsgrundlag med løsninger, som skulle trumfes igennem det er slet ikke den måde, man skal føre skolepolitik på. Derfor synes jeg, Lottes initiativ er eksemplarisk. Efter et par timer ringede det igen ud på Hellerup skole. Futterne blev taget af, og skolefolket gik hjem.

5 med futter på. Jeg er meget inspireret af den måde, man har gjort det på i Canada. Jeg forestiller mig, at vi rekrutterer de allerdygtigste lærere og ledere til at indgå i et korps, der skal ud på skolerne Lotte Rod, Radikale Venstres børneog undervisningsordfører Jeg sætter meget stor pris på, at politikerne ikke kommer med færdige løsninger, men inviterer til debat Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening Jeg synes, det er en god model. I Canada bruger de jo noget, der netop svarer til konsulentidéen, idet de sender ressourcepersoner ud i skoledistrikterne det ser ud til at have virket rigtig godt Lars Qvortrup, professor på institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet Rods råd til workshop Inspiration fra Canada I Ontario i Canada har de på få år udviklet en af verdens bedste folkeskoler. Fremgangen hviler på en meget vellykket skolereform, som har sikret canadierne topkarakterer i flere internationale undersøgelser heriblandt PISA og McKinseys rapporter. Radikale Venstres børne- og undervisningsordfører Lotte Rod vil hente inspiration i den canadiske model til den kommende folkeskolereform. Ekspert bakker op. Af Katrine Løvgaard Trods et massivt politisk fokus er det endnu ikke lykkes Danmark at få det danske skolesystem op på niveau med verdens bedste. Det er til gengæld lykkes for den canadiske delstat Ontario: Eleverne er blevet væsentlig bedre til at læse og regne, og adskillige flere gennemfører en ungdomsuddannelse. En del af succesen skyldes en satsning på udvikling af ressourcer og kompetencer hos skolerne. I Canada har man rekrutteret de dygtigste ledere og lærere for to år af gangen. I de år fungerer de som konsulenter på fuld tid. De tager rundt på skolerne og hjælper på stedet med de udfordringer der er i forbindelse med læring og ledelse. Efter to år vender de så endnu dygtigere tilbage til deres oprindelige job, forklarer Lotte Rod. Canada-model til Danmark Erfaringerne fra Canada vil Lotte Rod bruge i den kommende folkeskolereform. Jeg er meget inspireret af den måde, man har gjort det på i Canada. Jeg forestiller mig, at vi rekrutterer de allerdygtigste lærere og ledere til at indgå i et korps, der skal ud på skolerne. Nogle steder vil det være mest nødvendigt, at de sparrer med skolelederen og rådgiver om reel ledelse. Andre steder vil det være mere konkret, hvor en konsulent observerer undervisning og efterfølgende evaluerer sammen med læreren, så han eller hun bliver rustet til at gøre mere af det, der fungerer godt, siger Lotte Rod og peger på, at det er vigtigt med lokal opbakning: Det helt afgørende er, at tiltaget er forankret på selve skolerne hos lærerne, eleverne og forældrene. Vi skal arbejde med udvikling ude på skolerne, og der er ikke én opskrift, der er rigtig for alle. Men det helt afgørende er, at konsulenterne kommer ud for at hjælpe og ikke for at kontrollere. Opbakning fra ekspert Idéen om at få proceskonsulenter uddannet til at se et kompetenceløft som noget, der tager udgangspunkt i den enkelte læreres undervisning vinder opbakning hos Lars Qvortrup, professor på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg universitet: Jeg synes, det er en god model. I Canada bruger de jo noget, der netop svarer til konsulent-idéen, idet de sender ressourcepersoner ud i skoledistrikterne det ser ud til at have virket rigtig godt. Lars Qvortrup var i januar på studietur til Ontario for at få indblik i de canadiske erfaringer. Han referer til Ben Levin, arkitekten bag den canadiske model, og siger: Det at udvikle skolen i kraft af kompetencer, i stedet for at gøre det i kraft af kontrol, er langt mere produktivt i samfundsmæssige sammenhænge som Canada og Danmark. 1. Planlæg et intenst program på f.eks. to timer og send programmet til deltagerne. Folk er med på at stå op eller lave sjove øvelser, hvis de ved det på forhånd. 2. Det er vigtigt, at programmet styres hårdt, så sørg for at skrive til deltagerne, at de kan blive og netværke over en kop kaffe bagefter. 3. Send et eller to arbejdsspørgsmål, deltagerne kan tænke over hjemmefra. 4. Vær tydelig omkring, hvad du vil bruge deltagernes input til. 5. Lav et opsamlingsdokument om, hvad du har fået ud af workshoppen og mail det til deltagerne som tak for hjælpen.

6 (Foto: Colourbox) Steenbergs grønne visioner Trafik har været et af de mest omdiskuterede emner, siden SFR-regeringen trådte til i oktober. Trængselsring, IC4, registreringsafgifter er bare nogle af de emner, som har skubbet de trafikale spørgsmål op på toppen af dagsordenen. Radikal Politik har mødt Radikale Venstres trafikordfører Andreas Steenberg til en snak om trængselsringens fald og hans visioner for trafikken fremadrettet. Af Helene Imer Eskildsen og Jesper Boe Jensen Hvorfor faldt trængselsringen? Fordi man brugte som argument, at den skulle sikre penge til den kollektive trafik. Det viste sig, at trængselsringen var en enormt dyr måde at skaffe penge på. Administrationen ville koste mellem 300 og 400 mio. kr., og tab i registreringsafgift mv. ville være mellem 600 og 800 mio. kr. Derfor ville der komme få penge ud af det. Grundlæggende synes jeg, at det er en tanke værd, at vi beskatter bilisme og forurening så hårdt, at vi ikke økonomisk har interesse i en grøn omstilling af transportsektoren. Vi henter ca. 25 mia. kr. på afgifter mv. fra bilisterne. Skal man være grøn, så skal formålet være at være grøn og ikke at skaffe penge. Firkantet sagt så skal vi faktisk have mere bilisme og mere forurenende bilisme, hvis penge er formålet. Trængselsringen ville have haft store adfærdsmæssige fordele mennesker i de 18 hovedstadskommuner vælger at køre under 10 km frem og tilbage til arbejde i deres bil. De her små ture ville helt sikkert være blevet afløst af cykel, bus eller tog. Det ville have fjernet mange biler fra vejene, og dermed ville dem, der stadig kørte mod betaling, få noget ud af deres betaling, fordi fremkommeligheden ville blive øget. Men penge ville der ikke være kommet så mange af. Hvad synes du om, at trængselsringens fald? Det synes jeg er ærgerligt, for trængsel er et problem. København vokser, og vi skal finde en smartere, grønnere og mere moderne måde at komme frem på. Når man udbygger vejene, så kommer der flere biler. Derfor kan udfordringerne ikke løses af den vej. Vi må i gang med GPS-baserede kørselsafgifter, hvor man betaler per km, man kører. Her kan du graduere efter i hvilken bil, man kører, hvor mange kører, og hvornår man kører. GPS teknologien eksisterer, og alle forskere er enig om, at man på et tidspunkt kan lave et betalingssystem baseret på GPS. Og så må vi investere endnu mere i kollektiv trafik og cyklisme, så alternativerne bliver bedre. Mange har spurgt til, hvor radikale var, da kritikken spidsede til. Hvor var du? Jeg synes ikke, kritikken er på sin plads. Hvis man kigger på antallet af artikler, vil man se, at jeg var mere i medierne end Villy Søvndal. Problemet var, at regeringen generelt ikke havde nogen offensiv her. I januar troede jeg på, at vi kunne vinde diskussionen, men så skulle regeringens ledelse træffe beslutningen, og så gik det i stå pga. de økonomiske spørgsmål. Herfra var vi i defensiven og kunne ikke sige noget, fordi vi ikke vidste, hvad vi skulle forsvare. Det blev også klart, at S og SF var blevet uenige, og derfor ville jeg heller ikke forpurre deres proces internt ved at gå for meget i medierne. Hvad er Radikale Venstres visioner nu for trafikken fremadrettet? Vi vil gerne have reduceret CO2-udledningen og luftforureningen fra transportsektoren. I dag kører 99,9 % på fossilt brændsel. I Tyskland og Sverige kører busser og lastbiler i højere grad på gas, og vi har den de ældste og mest forurenende bilpark i EU. Der er teknologier klar brint, gas, biodiesel og el - og vi skal i gang! Samtidig skal vi have danskerne til at købe mere miljøvenlige biler, og det kræver en omlægning af afgifterne. I dag beskatter vi, hvad bilen har kostet at producere, og hvad den vejer, og ikke hvad den kan i forhold til miljø og sikkerhed. Mange steder i landet er kollektiv trafik ikke muligt, og derfor vil mange vælge bilen. Derfor er det centralt, at vi kører i mere klimavenlige biler. Vi skal hele tiden huske hinanden på, at Danmark er på størrelse med Hamborg. Derfor skal vi tænke Danmark som én by. Ved at koble Aarhus og København sammen, kan vi skabe en helt unik vækstmulighed. Andreas Steenberg, trafikordfører for Radikale Venstre Hvad er dine hedeste trafikale drømme? At få eltog i hele Danmark. Eltog er billige i indkøb og drift, og de er meget grønne. Derfor skal vi gå den vej. Derudover drømmer jeg om en Kattegatbro. Vi skal hele tiden huske hinanden på, at Danmark er på størrelse med Hamborg. Derfor skal vi tænke Danmark som én by. Ved at koble Aarhus og København sammen, kan vi skabe en helt unik vækstmulighed. I 2013 er analyserne færdige, og viser det sig, at den bro kan finansieres via brugerbetaling som fx Storebæltsbroen, så skal vi træffe beslutning om det. Endelig skal vi gøre noget mere for cykelturisme. Cykelturisme udgør 10 % af omsætningen i tysk turisme, og den vokser. Det skal Danmark udnytte. Vestkysten, Lolland-Falster og det sydfynske øhav har unikke muligheder her, men det kræver investeringer og branding.

7 Radikal Ungdom: Et EU for borgerne De fleste har nok set Dansk Folkepartis seneste kampagneudspil, der som altid spiller på befolkningens frygt. Spørg folket! hedder kampagnen, og man ser EU tage kvælertag på dannebrog. Kampagnen taler først og fremmest til EU-modstanderen, der ønsker at sætte spørgsmålstegn ved dansk EU-medlemskab. Den rejser dog også et andet spørgsmål; hvordan får vi borgerne inddraget i EU? EU blev i sin tid dannet for at skabe fred mellem de europæiske lande. I dag har EU imidlertid udviklet sine mål: Unionen skal fremme sine værdier og befolkningernes velfærd. Den skal sikre ligestilling, økonomisk udvikling og demokrati. EU er først og fremmest blevet et projekt for borgerne. I Radikal Ungdom er dette et af vores kerneudgangspunkter, når vi laver ny politik om EU. Når vi engang bliver ældre, og Europa er kommet ud af krisen, vil vi ikke stå med en union, der tager sit udgangspunkt i, hvordan nationerne kan høste den bedste frugt af det europæiske træ. Vi skal derimod stå med en union, der ikke bare sikrer demokrati, men der også selv er demokratisk. Vi ønsker i Radikal Ungdom et europæisk demokrati i form af et tokammersystem. På den ene side skal vi have Rådet, som vi har i dag. For EU skal unægteligt stadig rumme nationalstaterne, imellem hvilke det mellemstatslige samarbejde udspiller sig. Det andet kammer skal til gengæld udgøres af en politisk kommission bestående af flertallet i Europa-Parlamentet. Dette sidste kammer skal være europæernes repræsentanter; det skal varetage de overnationale anliggender og netop indfri de nye mål og værdier for EU, der handler om dets borgere. Vi ønsker også at EP-valgene skal handle mere om de fælles europæiske partier end de nationale partier og deres interesser, som vi ellers kender det fra EP-valgene i dag. Fælles europæiske valglister er langt at foretrække, hvis man skal fremme den europæiske identitet. Et andet vigtigt skridt på vejen mod et borgernes Europa, er en ny finansiering af EU s budget. I Radikal Ungdom ønsker vi ikke, at budgettet skal finansieres af det BNI-bidrag, som nationalstaterne i dag betaler som kontingent for at være med i det europæiske fællesskab. Vi ser hellere, at EU s budget hovedsageligt finansieres af et EU-momsbidrag. På den måde bliver det nemlig forbrugerne i Europa, der betaler for EU. Det vil flytte fokus yderligere fra nationerne til det EU i virkeligheden handler om borgerne. Det, mener vi, vil være et reelt bud på at nedbryde grænserne og sikre freden i Europa. Det handler om at samle os som en europæisk befolkning med fælles europæiske værdier og ikke skille os ad med nationernes Europa og eliternes projekt. Ditte Søndergaard og Christopher Røhl Andersen, hhv. Landsformand og Europaordfører for Radikal Ungdom Nye programudvalg I foråret kommer endnu to programmer til høring i de radikale kommuneforeninger, et om bæredygtighed og et om kirkeforfatning. De skal færdiggøres til behandling i hovedbestyrelsen i maj. Hovedbestyrelsen skal også færdigbehandle programmer om ungdomsuddannelse og om den langsigtede økonomiske politik. Der ventes også at blive nedsat et Programudvalg for Sundhed og Forebyggelse. Den 17. marts blev der atter afholdt fællesudvalgsdag. Her mødtes syv åbne udvalg for at diskutere bl.a. arkitektur, kirkeforfatning og udenrigspolitik. Næste fællesudvalgsdag er planlagt til 3. november. Kirsten Lee stopper Reglerne lempes Formand for den radikale gruppe i Hovedstadens Regionsråd, Kirsten Lee, har besluttet sig for ikke at stille op ved næste valg. Den 70-årige Kirsten Lee har siddet i Hovedstadens regionsråd siden 2007, og har også siddet i Folketinget i en periode. Hun er uddannet børnelæge og har haft flere fremtrædende stillinger i det danske sundhedsvæsen. Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal efterfølge Kirsten Lee som radikal spidskandidat ved regionsrådsvalget næste år. Små børn skal altid have ret til at bo med deres forældre i Danmark. Det er et af resultaterne af en aftale indgået af regeringen, Liberal Alliance og Enhedslisten. Aftalen lemper de eksisterende stramme regler for familiesammenføring, som ifølge Radikale Venstres udlændingeordfører Zenia Stampe har bragt mange familier i en helt fortvivlet situation. Den tidligere regering indførte en omstridt toårsregel, som betød, at der højst måtte gå to år, fra en forælder var kommet til Danmark, til barnet søgte om familiesammenføring. Nu bliver reglen ændret således, at den ikke rammer børn under seks år. Støtter du valgfonden? Forberedelserne til kommunalvalg og regionsrådsvalg i 2013 er i fuld gang. Vi skal bruge det gode valgresultat til at søge radikal indflydelse lokalt i hele landet. Der er brug for din økonomiske støtte for at nå målet. (Foto: Colourbox) Med Betalingsservice kan du overføre et fast beløb hver måned til valgfonden. Det har både den radikale folketingsgruppe og mere end radikale medlemmer gjort. Således får partiet bedre mulighed for bl.a. at lave kampagner og købe annonceplads både før og under valgkampen. Gå ind på og tilmeld dig.

8 Den nye formand for Kommunalpolitisk Netværk, Anna Mee Allerslev (Foto: Kim Vadskær) Vi skal i gang allerede i dag! Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev, er netop blevet formand for Kommunalpolitisk Netværk, stedet hvor radikale kommunalpolitikere mødes for at udveksle ideer og erfaringer. Radikal Politik har mødt Anna Mee Allerslev for at høre om den nye formands forberedelser til kommunalvalget Af Jesper Boe Jensen Hun taler hurtigt og med knivskarp diktion. Hun smiler meget og bryder aldrig øjenkontakten. Hun tager selvsikkert og uimponeret imod på det store borgmesterkontor på Københavns Rådhus, med træpaneler, vægmalerier og PH-lamper en masse. Mens vi sætter os ved mødebordet, og Anna Mee Allerslev byder på kaffe og chokolade, kaster jeg mig fluks ud i mit første spørgsmål. Hvad er det helt konkret, hun vil arbejde for, den nye formand? En samlet kampagne En af mine mærkesager er, at vi får en samlet kommunal valgkampagne, som formår at udnytte de gode landspolitiske resultater og meningsmålinger. Nøgleordet er, at det skal give mening for den enkelte kandidat og kommuneforening at deltage i det fælles projekt, bidrage til den samlede linje og bruge det fælles design det gør det, hvis fordelene er tydelige. Derfor er intern kommunikation altafgørende. Vi skal ud i landet og fortælle om planerne, hjælpe med at opbygge organisationer, sparre om kampagnestrategi osv. Dét skal til for at folk til at støtter op samlet. Anna Mee Allerslev blev valg på et møde i Radikale Venstres hovedbestyrelse i januar. Her fremhævede hun ligeledes vigtigheden af en fælles platform. Men hvorfor betyder det så meget at stå samlet? Den radikale DNA Jeg tror, at det ligger i den radikale DNA man opfører sig ansvarligt, loyalt, bidrager til den samlede succes. Der er ingen tvivl om, at vi er afhængige af, det bliver ved med at gå godt for partiets ministre og MF ere. Derfor har vi fra kommunalpolitikken også et ansvar for, at den gode tendens fortsætter. Men samtidig skal man også have mulighed for at lufte sine holdninger internt. Generelt gør den nye formand et stort nummer ud af samarbejdet mellem Christiansborg og Radikale Venstres kommunalpolitisk engagerede: Når folketingsgruppen arbejder på et udspil, skal det gerne være naturligt for dem at aktivere de folkevalgte i regioner og kommuner. Det skal være tydeligt for dem, at det kan give deres arbejde en merværdi. Vi kan jo aktivere medlemmerne, fx via medlemsarrangementer og workshops, hvor MF erne så kan deltage og modtage de gode ideer, medlemmerne kommer med. Hvis vi holder kontakten mellem Christiansborg løbende, så kan vi jo lave lokalpresse på sagerne, udarbejde regionale versioner af udspil, tage ting med til kommunale budgetforhandlinger osv. Fokus på videndeling og uddannelse Men det er ikke kun samarbejdet med Slotsholmens radikale, som Anna Mee Allerslev vil satse på. Hun mener også, at et større fokus på videndeling kommunerne imellem kan blive en kæmpe gevinst for partiet: Der er meget at hente, hvis vi kan blive endnu bedre til at dele kommunalpolitisk viden og erfaring. Hvis vi finder en god løsning på et problem her i København, så skal vi dele det med resten af landet. Hvis Odense laver et godt sundhedsudspil eller Aarhus et ældreudspil, så skal vi dele det med hinanden, så andre kan få glæde af det og oversætte det til lokale versioner. Vi snakker allerede rigtig godt sammen på kryds og tværs, men vi kan blive endnu mere systematiske og effektive. Det skal være en rygmarvsreaktion. Derfor fremhæver hun også en ny uddannelsesstrategi som en af hendes mærkesager i formandsstolen: Vi skal tilbyde vores kandidater, organisation og kampagnefolk uddannelses- og udviklingsprogrammer, så vi kan løfte Radikale Venstre til at kunne køre kampagne hele tiden. For selvom det lyder lidt fortærsket, så er det jo mellem valgene, at valget vindes. Det betyder så også, at vi skal have optimeret vores videndeling og få lavet kataloger over gode ideer til medlemsinddragelse, arrangementer og kampagneevents, så vi kan lære af hinanden på tværs af landet. Succeskriterier for 2013 Som formand for Kommunalpolitisk Netværk får Anna Mee Allerslev automatisk sæde i Radikale Venstres Forretningsudvalg. De skal nu i gang med at fastlægge succeskriterier for kommunalvalget i Jeg spørger, om hun kan løfte lidt på sløret for, hvad de vil indeholde. Vi kommer til at kigge på repræsentation. Vi skal have ambitiøse mål, som er både kvantitative, dvs. hvor mange går vi efter at få valgt, men også kvalitative, dvs. hvor er det særlig vigtigt, vi er repræsenteret? Vi skal selvfølgelig se på, om der er nogle steder, hvor vi har mulighed for at opnå en borgmesterpost eller en decideret radikal gruppe i stedet for blot et enkelt mandat. Og så er det selvfølgelig et succeskriterium, at vores kandidater og organisationen er glade og tilfredse med vores indsats og føler sig inddraget. Men kommunalvalget er jo halvandet år væk. Er det ikke for tidligt at bekymre sig om nu, spørger jeg. Den unge kvinde overfor mig svarer, mens hun griner: Næ, jeg synes nærmest, det er for sent! Det er i hvert fald sikkert, at hvis vi skal lykkes med at bygge videre på den nationale succes, partiet har nu, og omsætte den lokalt, så skal vi i gang allerede i dag.

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie. 2. april 2012

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie. 2. april 2012 2. april 2012 I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU. Det giver landets seks radikale ministre en unik mulighed for at sætte dagsordenen i unionen. Som del af den danske regering

Læs mere

Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet.

Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet. 2. juli 2012 Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet. Ikke nok med at regeringen har gjort op med VKO s nedskæringer og besluttet

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook 2. september 2013 Prøv at forestille dig, hvis vi var flere som dig. Hvis vi var flere, der tog ansvar. Flere der var med til at præge og udvikle den politik, som bliver ført. Som var med til at skabe

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden.

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. 1. juli 2011 Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. Hele 1.650 personer har indmeldt sig i dette folketingsår, og samlet set er partiets medlemsforøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program 12. 13. marts 2015 Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Program Velkommen til Kommunal politisk Topmøde 2015 Det lokale demokrati er et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

København vil kopiere Midtjyllands EU-succes

København vil kopiere Midtjyllands EU-succes Page 1 of 5 Succeshistorierne fra især Region Midtjylland har fået København til at overveje oprettelsen af sit eget EU-kontor i Bruxelles efter seks år uden repræsentation. København vil kopiere Midtjyllands

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere