Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat"

Transkript

1 Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret c/o Carsten Enemark Voer Færgested Voer Færgevej Ørsted 2) Sejladsaktiviteter Kyst- og Fjordcentret udfører forskellige former for sejladsaktiviteter (kano, kajak, tømmerflåde, motorjolle og RIB) i bestræbelsen på at formidle natur, kultur og friluftsliv. Sejladsaktiviteterne finder sted på søer, åer, på Randers Fjords beskyttede farvand og i de indre danske farvande, primært Kattegat. Altid gælder reglen om, at vi holder os kystnært. Aktiviteterne på vandet følger princippet om, at jo lavere niveauet er på gruppen, jo mere beskyttet vand. I Kyst- og Fjordcentrets regi går håndteringen af sikkerheden altid forud for undervisningen og aktiviteten. 3) Identifikation af risici Se skema sidst i dokumentet 4) Tiltag til at imødegå risici Se skema sidst i dokumentet 5) Beskrivelse af fartøj og udrustning RIB: Kyst- og Fjordcentrets, Havørn er en såkaldt ribbåd en båd som traditionelt bruges som redningsbåd i redningssituationer til søs. I tilfælde af forlis vil Havørnen altid forblive flydende og passagererne kan trygt forblive tæt på båden indtil redning. Havørnen er 7,5 m lang og 2,85 m bred og udstyret med en Yamaha påhængsmotor med 150 hestekræfter. Der er nødraketter og førstehjælpskasse ombord.

2 Havørnen har agter to redningskranse, den ene forsynet med kasteline, den anden med selvtændende, elektrisk lys. Vandtæt signallygte, horn og projektør er andet sikkerhedsudstyr. Solidt ankergrej forhindrer båden i at drive uønskede steder hen. Havørnen er derudover udstyret med elektronisk kortplotter, der hvert sekund angiver skibets nøjagtige position og videresender observationerne til en skibsradio: VHF/SRC, som er udstyret med automatisk nødkald, der informerer såvel Lyngby Radio som andre skibe i området, hvor Havørnen i en evt. opstået nødsituation befinder sig. En radarreflektor gør skibet synligt i tåge. Motoren er udstyret med automatisk brandslukningsanlæg. Kajakker: Der benyttes kun havkajakker, der har skot foran og bagtil, så bagagerummene er helt lukkede. Desuden skal kajakkerne have intakte dæksliner og bærehåndtag samt være udstyret med skørt (cockpitovertræk), pagaj, pagajflyder og en svømmevest. Hvis deltageren ikke kan svømme, en redningsvest. Hvis kajakkerne har ror eller sænkekøl, tjekkes det, at disse fungerer korrekt. Kanoer: Der benyttes kun ce- - - godkendte kanoer, der har en tilstrækkelig opdrift til, at passagererne kan holde sig til kanoen uden at den synker. Kanoerne er alle aluminiums- - - kanoer med høj brudstyrke. Desuden er der en redningsvest og en paddel pr. person. Sæderne skal være intakte og kanoen er forsynet med en ca. 4 m lang line i hver ende til fortøjning og bugsering. Tømmerflåde: Der sejles med tømmerflåder opbygget af fire plasttønder med en diameter på 58 cm og en højde på 83 cm, fire lærkebjælker på 3 m i længden og fire lærkebjælker på 2 m i længden. Denne konstruktion sikrer, at den færdige tømmerflåde har den fornødne opdrift til at bære passagerer. Konstruktionen bliver surret sammen med et tre meter langt nylontov bundet i en Japansk krydsbesnøring ved alle tømmerflådens krydsninger. Den færdige tømmerflåde bliver kontrolleret af instruktørerne før den sættes på vandet. Tømmerflåden er udstyret med redningsveste, padler og en ca. 3 m lang line til fortøjning og bugsering. Motorjoller: Kyst- og Fjordcentrets 6 motorjoller er alle af mærket Askeladden Denne jolletype giver god fart med lille motor og er yderst brugervenlig. Jollerne er 4,28 m i længden, 1,72 m i bredden og har en samlet vægt på 180 kg. Jollerne har en maks. lasteevne på 405 kg og må have op til fem passagerer ombord. Jollerne har agter et aflåseligt tankrum. Kølen har ekstra beskyttelse imod slid og der er indstøbt vandlinje. Jollerne har indstøbt stive, punktérfri flydere, der holder jollen med passagerer og fuld belastning flydende, selvom den er fyldt med vand. Jollerne er udstyret med et foldeanker, en øse, to åregafler, to årer, redningsvest til hver passager og

3 6 m langt tovværk for og agter til fortøjning og bugsering. 4 joller har agter en hestes Yamaha påhængsmotor. 1 jolle har agter en hestes Suzuki påhængsmotor. 1 jolle har agter en hestes Mercury påhængsmotor. 6) Besætning og dens kompetencer RIB: Instruktørerne/naturformidlerne er altid uddannet med minimum duelighedsbevis, ROC certifikat, førstehjælpskursus og har gyldigt sundhedsattest. Der er altid to instruktører på turene og max 12 gæster. Kajak: Ledende instruktør er instruktøruddannet efter DGI s / DKF s uddannelsessystem herunder opdateret førstehjælpskursus. Ved op til 8 deltagere kan en instruktør gennemføre forløbet. Over 8 skal der være to instruktører på. Kano: Instruktørerne/naturformidlerne har relevante kvalifikationer i form af kurser og erfaring og førstehjælpskursus. Tømmerflåde: Der er som minimum altid en følgebåd og instruktør med på vandet. Ved øget vind og sø vil flere følgebåde + instruktører være med på vandet. Motorjolle: Ledende instruktører er altid uddannet med mindst speedbådscertifikat og førstehjælpskursus. Ved flådesejlads er forreste og bagerste jolle bemandede med instruktører. 7) Passagerernes / Kursisternes pligter og kompetencer Alle bærer redningsvest / svømmevest på vandet og er iklædt den aftalte påklædning. Alle aftaler og instruktioner gennemgås på land før sejladsaktiviteten. Alle har pligt til at rette sig efter instruktørens anvisninger. Relevante instruktioner og vejledninger gives løbende under selve aktiviteten. Deltagerne har pligt til at oplyse om de kan svømme, hvis forespurgt. Deltagere med fysiske mén eller svagheder (dårlig ryg, piskesmæld etc.) har pligt til at gøre instruktørerne opmærksom på dette. Det kan medføre udelukkelse fra nogle af aktiviteterne, da der her kan/vil opstå pludseligt stødlignende bevægelser ved fx fart henover bølgetoppe i Havørnen. Mad/drikke må efter aftale medbringes. Deltagere må ikke være berusede, og det er suverænt instruktøren der vurderer om han/hun vil have de enkelte deltagere med til aktiviteten.

4 Af sikkerheds- - - og brandhensyn er rygning forbudt i forbindelse med aktiviteterne. Der må ikke bæres skarpe genstande (knive, nittebælter, stilethæle osv.), da dette kan forsage såvel personskade som skade på fartøj/udstyr. Løse effekter kan falde/blæse overbord og skal efterlades på land eller være pakket ned i fastgjort taske. Der kan kun medføres en begrænset mængde bagage. Mobiltelefon, minidisc, kamera og anden elektronik medbringes på eget ansvar. Der er mulighed for at det kan blive vådt. Fjordcentret er ikke ansvarlig for effekter, der bliver ødelagt af vand, stød eller på anden vis er gået tabt. 8) Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer Som udgangspunkt sejles der kun i perioden 15/4 til 15/10. Ribben er dog helårsgodkendt til sejlads på Randers Fjord når passagerer og besætning er iført termisk beskyttelse. Der sejles kystnært. Der sejles kun om dagen. Sejladsaktiviteten aflyses over vindstyrke 9 m/s, ved uhensigtsmæssig høj sø, ved stærk strøm/tidevandsskift, ved kraftig fralandsvind eller andre uhensigtsmæssige vejrforhold (torden, bygevejr, tåge mv. 9) Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke Den største sikkerhed ved Kyst- og Fjordcentrets sejladsaktiviteter er, at vi altid er flere sammen. Instruktørerne / naturformidlerne har alle den fornødne uddannelse, lokale kendskab og erfaring. Yderligere hjælp kan kaldes fra medbragte mobiltelefoner / vhf- - - radioer. Vi sejler altid kystnært. På Randers Fjord kan der altid tilkaldes ekstra hjælp fra Kyst- og Fjordcentret og fjorden må betegnes som beskyttet farvand. Dog skal instruktøren altid være ekstra opmærksom når sejlrenden krydses. Der sejles med alle de beskrevne fartøjer på Randers fjord. I Fjellerup og Grenaa skal instruktøren være meget opmærksom på de aktuelle vind og strømforhold. I Grenaa skal langt de fleste kajakinstruktioner foregå i lagunen ved Grenaa Marina. Kanoer sejler kun på åen. Der bæres altid termisk påklædning hvis vand og lufttemperatur berettiger det. Redningsvest/svømmevest altid påkrævet. 10) Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykke Der er ved sejladsaktiviteter i flåde altid andre fartøjer i nærheden. Derudover medbringes altid vandtæt pakkede mobiltelefoner, mindst to og ikke placeret i samme fartøj. I RIB- - - båden medbringes udstyr efter søfartsstyrelsens forskrifter. Hvis området er øde eller har dårlig mobiltelefondækning medbringes VHF- - - radio også ved kystnær sejlads ved de andre aktiviteter.

5 11) Sikring af oplysninger om deltagerne Liste med antal deltagere, navne og evt. mobiltelefonnumre på disse efterlades i butikken på Kyst- og Fjordcentret, kontoret på Blå flag station Grenaa og kontoret på Blå flag station Fjellerup. Listen kan derudover forsynes med andre relevante telefonnumre. 12) Sikringer af deltagernes kendskab til centrets sikkerhedsbestemmelser Ved hver sejladsaktivitet gives der til deltagerne en kort instruks om, hvor aktiviteten skal foregå, hvad der skal foregå undervejs, hvilke redningsmidler (herunder demonstration af korrekt påtagning af redningsvest/svømmevest) vi har med og hvor de er. Desuden informeres om, hvordan man skal forholde sig ved kæntringer og evt. andre utilsigtede hændelser. Der informeres om, hvordan de kan hjælpe hinanden og skal forholde sig, hvis instruktøren/naturformidleren er optaget eller har opmærksomheden andetsteds. 13) Sikkerhedspolitikken: hvordan følges der op på utilsigtede hændelser eller ulykker Denne sikkerhedsinstruks er ikke tænkt som en række afsluttede anvisninger. Anvisningerne skal korrigeres/udbygges eksempelvis ved ændringer af lovgivning, ved ændring af materiel og i takt med vundne erfaringer. Erfaringer med utilsigtede hændelser tages op til morgenmøde og deles blandt kolleger. Alle utilsigtede hændelser skal beskrives og derefter vurderes i forhold til, om sikkerhedsinstruksen skal ændres. Instruktørerne/naturformidlerne på Kyst- og Fjordcentrets sejladsaktiviteter har pligt til at holde sig orienterede om hændelser i sejladsaktivitets- - - miljøet. Der skal vurderes, om erfaringer fra andre hændelser skal indarbejdes i Kyst- og Fjordcentrets sikkerhedsinstruks. Mindst 1 gang om året tages sikkerhedsinstruksen op til revurdering. 14) Kommunikation af politikker, regelsæt og nødprocedurer Det er en forudsætning for sikkerhedsinstruksernes succes, at alle beslutninger omkring sikkerhed, regelsæt og nødprocedurer kommunikeres bredt ud til alle brugere. Kommunikationen skal være instruktiv, visuel og let forståelig for brugerne. Der skal i al kommunikation være en klar ansvarsfordeling, således at ingen er i tvivl om, hvem der er ansvarlig for sikkerheden. Alle, der er ansvarlige for opgaver på Kyst- og Fjordcentret i forbindelse med sejladsaktiviteter, skal være bekendt med sikkerhedspolitikken.

6 Sikkerhedsinstruktionen skal ligge på Kyst- og Fjordcentrets hjemmeside samt med opslag relevante steder. 15) Forsikring Kyst- og Fjordcentret har tegnet en produkt ansvarsforsikring men har INGEN ulykkesforsikring for vores gæster. Der påhviler derfor de enkelte personer/familier/skoler/firmaer osv. at tegne en forsikring, der dækker hver enkel deltager. Vi skal gøre opmærksom på, at aktiviteter med særlig risiko for uheld, som sejlads, dykning etc. i flere forsikringsselskaber kræver en særlig påtegning. 16) Uddannelse og træning Ansatte instruktører/naturformidlere der underviser på Kyst- og Fjordcentret, skal have gennemgået et førstehjælpskursus. Hvis den enkelte person også arbejder på vandet, skal ovenstående krav om certificering til de enkelte aktiviteter erhverves. I forbindelse med implementeringen af nærværende sikkerhedsprocedurer gives nuværende fast ansatte, der ikke har førstehjælpskursus eller den fornødne certificering, 2 måneder til at gennemføre et sådant. Nye ansatte skal gennemgå et førstehjælpskursus senest 6 mdr. efter ansættelse. Mindst 1 gang om året afholdes der på Kyst- og Fjordcentret en Øvelsesdag med fokus på sikkerhed, hvor personalet skal vise, at de kan udføre de redninger, der er påkrævet/nødvendige for at opretholde Kyst- og Fjordcentrets høje krav om sikkerhed på vores vandaktiviteter. Voer Færgested juni 2012

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Sæt ikke det hele over styr

Sæt ikke det hele over styr Sæt ikke det hele over styr Guide for motionscyklister i CMO 1 FORORD Cyklen er noget af det bedste mennesket har opfundet til sig selv. Med den er man i stand til tilbagelægge meget lange distancer med

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere