FRA SENSITIVITET TIL FUNKTIONELLE LIDELSER - STATUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA SENSITIVITET TIL FUNKTIONELLE LIDELSER - STATUS 2013"

Transkript

1 FRA SENSITIVITET TIL FUNKTIONELLE LIDELSER - STATUS 2013 Psykiatri-dage 8. November 2013 Herlev Hospital Peter la Cour Leder af videnscenter for funktionelle lidelser

2 Indhold Et det de kære børn med de mange navne eller sammenbragte møgunger? At vælge en hest at ride på Om sensitivitet på to måder: 1. Forståelser af central sensibilisering 2. Forståelser af psykosomatik Den medicinfaglige verden er for lille! Hvad kan man gøre?

3 Kært barn mange navne? Funktionelle lidelser Somatiseringstilstande Medicinsk (endnu) uforklarede sygdomme Medicinsk uforklarede (uforklarlige) sygdomme Bodily distress syndromer Liaison-tilstande Somatisk symptom og relateret lidelser - Det kære barn er IKKE kært! Patienterne er ofte vrede, afmægtige, desperate eller deprimerede

4 Nogle navngivne enkelttilstande/symptomer Kronisk træthedssyndrom Fibromyalgi (smertesyndrom) Irritable bowel (irritabel tyktarm) syndrom Kronisk belastningssyndrom ( stress ) Whiplash senskader PTSD Psychic non-epileptical seizures (PNES) Depression med somatiske symptomer Multipel kemisk intolerance Sygdomsangst (sygdomme der måske kommer) (Over)bekymringer i forbindelse med anden sygdom (ex kræft) Listen er ikke komplet..

5 Symptomer bl.a. Udbredte smerter Regionale smerter Triggerpunkter Hovedpiner Migræne (!!) Træthed Stress (øget arousal) Søvnforstyrrelser Kognitive forstyrrelser Almene emotionelle forstyrrelser Angst/nervøsitet Flashbacks Depressive symptomer Kvalme Tinnitus Føle og sanseforstyrrelser Lammelser Lang de fleste i patientgruppen har smerterelaterede lidelser

6 Kan man adskille de forskellige tilstande? Spredere og samlere Fibro myla gi Kronisk smertesyndro m Udbredte smerter X X X Kronisk belast nin gs syndro m ( Stress ) Whi p - lash Regionale smerter X X X X Stress (øget arousal) PTS D (X) X (X) X (X) X Træthed (X) X X X X X Søvnforstyrrelser (X) (X) X (X) X X Kognitive forstyrrelser Almene emotionelle forstyrrelser Depressive symptomer (X) (X) X (X) X? (X) (X) (X)? (X) (X) X Angst/nervøsitet (X)?? (X) X Kvalme (X) (X) (X) Irritabl e bowel syndro m X Multipl e Che mi cal Sensi ti vity X X Psychic Neurological syndrom PNES Kronisk træthedssyndrom Sygdomsangst (uden symptome r) Bekymring for anden sygdom?? X X X X? X? X? X? X (X)? X X (X) (X) X (X) X Tinnitus?? Flashbacks (X) X KONVER -SION ANGST ANGST

7 Diagnose-kaos Uklare somatiske symptomer (Smerter, træthed, mave) Konversion (neurologisk) Sygdoms -angst Sygdoms -bekymring Somatisering X Funktionelle lidelser (DSAM) X - X - Medicinsk uforklarede symptomer X X - - Bodily distress syndrom X ICD 10 (WHO) X (X) X - ICD 11 (forslag) (WHO) X - X - DSM V (USA) - X X X

8 Prevalens - hyppighed (meget svært at opgøre p.gr.a. diffus diagnostik) Alle er enige om, at der er tale om rigtig, rigtig mange patienter. 14% af alle lange sygemeldinger skyldes MUS 8 % af alle førtidspensioner begrundes i MUS 18% af patienterne i almen praksis har MUS 20 % af befolkningen har smerter > 6 måneder Fibromyalgi: 2-3 % af befolkningen Irritabel tyktarm: ca 7 % af befolkningen Kronisk træthed: ca 10 % af befolkningen Økonomi: % af de samlede danske sundhedsudgifter

9 Hvad er problemet? - fra det virkelige liv En fysisk ellers meget veltrænet og sportsaktiv sygeplejerske kommer i 32-årsalderen ud for en trafikulykke. Hun holder i bil for rødt lys, og bilen bliver påkørt voldsomt bagfra, netop idet hun fra forsædet forsøger at få en væltet sutteflaske op til babyen på bagsædet. Hun pådrager sig whiplash og har to år efter mange senfølger: Hun kan næste ikke holde sammen på sit arbejde, hun må droppe al sin træning, kan ikke samle sig om de simpleste ting, sover mere end nogensinde, har smerter der kommer og går, næsten altid murrende hovedpine, der eksploderer ind imellem, hun har konstant dårlig samvittighed overfor børnene. Forsikringsselskabet vil ikke anerkende sygdommen (den er jo funktionel, ikke erstatningsberettiget, som rigtige sygdomme). De sender hende til fysisk undersøgelse hos en neurolog (der får undersøgelsen betalt af forsikringen). Han mærker kort på hendes nakke gennem tøjet og udtaler dernæst: Ved du hvad? Nu skal du ikke tænke på det mere og se at komme ud af den sygerolle. Patienten fremtræder derefter på klinikken grædende, rasende, afmægtig, stresset og med depressive træk, uden rigtige håb om ændringer, når hun fortæller om sin smertetilstand. Patientens journal bliver tykkere og tykkere, hun går fra afdeling til afdeling, fra undersøgelse til undersøgelse. Intet hjælper rigtig noget.

10 Vi vælger hest: Uklare somatiske symptomer. Lægefaget har i hvert fald disse uenigheder: Fysiologiseren eller psykologisering Samlere eller spredere Teori-drevne eller pragmatik-drevne Opsøgende eller undgående

11 Sensivitet: Fysiologi eller psykologi? Fysiologi: Wikipedia: Ved "central sensibilisering," kan nociceptive neuroner i de dorsale horn i rygmarven blive sensibiliseret ved en perifer vævsskade eller inflammation. Ændringerne ved central sensibilisering opstår efter gentagne udsættelser for smerte. Dyreforsøg har konsekvent vist, at når et forsøgsdyr gentagne gange udsættes for smertefulde stimuli, vil dyrets smertetærskel ændres og resultere i en stærkere smerterespons. Fx kan patienter efter rygkirurgi med en fjernet diskusprolaps stadig fortsætte med at "føle" smerte. Nyfødte, der er omskåret uden bedøvelse har vist sig at reagere kraftigere på fremtidige injektioner, vaccinationer, og lignende procedurer.

12 Central sensibilisering er fundet i fibromyalgi og andre af disse sygdomme

13

14 Mange neuro-psykologiske processer kan påvirkes, så systemet bliver mere sensitivt. Rief & Broadbent (2007) Kropslige signaler Filter system Hjernens opfattelse Ting, der forøger signalerne: Overopmærksomhed Ubehag Kronisk stimulation Fysisk ubalance Sensitivisering mv Ting, der nedsætter filteret: Selektiv opmærksomhed Infektioner Helbredsangst Depression Mangel på afledning mv Ting der skærper opfattelsen: Ansporethed Hukommelse Forventning Traume Neural plasticitet Neurotransmission mv

15 Psykiatri: Klassisk psykosomatik historie Grækerne: En sund sjæl i et sund legeme Islamisk middelaldermedicin: Korrelationer mellem psykisk og fysisk sygdom 1880: Freud ser hypnotisør Carl Hansen, studerer hypnose og opdager det ubevidste som en selvstændig del af os. Diagnose: Konversionshysteri 1943: Franz Alexander (2. g. psyk.an.): Specifitetshypotesen. De syv store psykosomatiske sygdomme Astma: Skyldes tilbageholdt gråd efter moderen Højt blodtryk: Tilbageholdt vrede overfor autoritet Leddegigt: Forbitrelser, forsuring Mavesår: Hævnfølelser tilbageholdes Tyktarmsbetændelse: Tvunget til konformitet og lydighed i barndommen Eksem: Utilgivende forældre, oversensitiv, ønske om omsorg Højt stofskifte: Umodne ambitioner om succes og manglende evne til at udtrykke vrede

16 George Ham, Franz Alexander, Hugh Carmichael (1951): A Psychosomatic Theory of Thyrotoxicosis (tyktarmsbetændelse)

17 Nyere psykosomatik: generel sårbarhed flere sygdomme Peter Sifneos i 1980erne: Lider man af Alexitymi, dvs Har svært ved at identificere følelser, svært ved at skelne mellem forskellige følelser og kropslige fornemmelser af følelsesmæssig ophidselse Svært ved at beskrive sine følelser til andre mennesker Mangel på fantasi Tænker meget konkret - så er man tilbøjelig til at få de psykosomatiske sygdomme

18 Nyere specifitetshypoteser 1959: Friedman og Rosenman (hjertelæger) Type A-personlighed: Hjerte-kar sygdomme er overrepræsenterede hos folk med konkurrence og præstationsorientering, vredladenhed og fortravlethed Denollet 2000: Type D personlighed, præget af negativ emotionalitet, kommer sig ikke af sygdomme og dør mere pludselig. Området hedder ikke psykosomatik men Behavioral medicine eller socialmedicin eller sundhedspsykologi

19 Historie: Hysteri-forståelses traditionen Op til år 1900: Kvindens livmoder og forstyrrelser i dens funktioner. Livmoderen vandrede rundt i kroppen, hvor den blokerer passager, forhindrer åndedrættet og skaber sygdom (Hippokrates) Symptomer: bevidstløshed, nervøsitet, sexuelt begær, søvnløshed, mangel på kropsvædsker, tyngde I maveregionen, irritabilitet, mistet appetit for mad og sex og en tendens til at skabe besvær Kur: Vibration, varmtvandmassage, hypnose

20 Teori: Hysteri angst - traume Efter 1900: Den senere Freud benævner angstneurose og hysteri-diagnosen forsvinder næsten helt. Den bliver til somatisering og dissociation Eksempel på hysteri-diagnose: Gulf war syndrom (1991): Diffuse smerter, træthed, kognitive problemer, diarre, udslæt. Man gættede på giftgas, røg fra brændende oliekilder, uraniumstøv som årsager. PTSD-diagnosen fødes i 1980 (DSM- III), men bliver først kendt i 1995 (ICD10 og DSM-IV). I 2013 (DSM5) flyttes lidelsen fra en angstlidelse til en ny kategori: Traume og stress-relateret lidelse Teori: Freudiansk psykoanalytisk teori tilskrev de hysteriske symptomer det ubevidste, der prøver at beskytte patienten for psykiske pres (angst). Sygdommes primær-gevinst: Symptomerne giver uro over hvad det kan være og skam over ikke at kunne opfylde sin rolle. Diagnosen virker angstdæmpende og giver en legal forklaring på manglende rolleopfyldelse Sygdommes sekundær-gevinst: Symptomerne og diagnosen udløser omsorg og opmærksomhed, der i sig selv kan være vedligeholdende eller direkte sygdomsfremkaldende

21 Det vælter fuldstændig: Nyere generelle hypoteser Teori: Det er hysteri alt sammen: Hystories (1997) Fra bogomtalen: Denne provokerende og oplysende bog kortlægger et kulturelt fænomen. Beretninger om fremmed-bortførelser, multipel personlighed, kronisk træthedssyndrom, Golfkrigs-syndrom og genopblussen af undertrykte erindringer i psykoterapi er blot nogle af de tegn, vi lever med i en tidsalder af hysteriske epidemier. Ligesom heksejagt i 1690'erne og hypnotiske helbredelser i 1980'erne afspejler de hysteriske syndromer i 1990'erne frygt og bekymringer en kultur på kanten af ændringer. Showalter fremhæver det fulde sortiment af moderne syndromer og trækker tråde til tidligere tider der viser, at hysteri muterer og bliver omdøbt, og under de rette omstændigheder er alle modtagelige. I dag spredes hysteriske epidemier ikke af virus eller dampe, men af historier, der er oprettet "i samspillet mellem urolige patienter og sympatiske terapeuter... cirkuleres gennem selvhjælpsbøger, artikler i aviser og magasiner, tv- talk shows, populære film, internettet, selv litteraturkritik." Det sidder nok i virkeligheden et andet sted Somatisering

22 Danmark: Ondt i livet Forklaringen ligger nok et andet sted! Ondt i livet Mange mennesker i de rige vestlige industri lande oplever sig selv som syge! - avisoverskrift fra tiden Underforstået: Når det ikke er fysisk kan det jo kun være psykisk!

23 Tilbage til virkeligheden: Om at søge årsagen andre steder. Ja, men hvor? Case 1: En lille dreng bliver moppet og har nogle meget svære år i skolen. Hans immunsystem er nedsat gennem denne periode, og han pådrager sig en grim meningitis. Som voksen har han en øget tendens til hovedpine. Er årsagen til øget hovedpine psykisk eller fysisk? Case 2: Forårssolskinnet lokker en ung mand udenfor, hvor han møder en pige. Han forelsker sig stormende, men efter et kort forhold dropper hun ham. Han oplever derefter forstyrret nattesøvn, drikker for meget alkohol og pådrager sig en febertilstand, der bliver kompliceret og langvarig. Da han bliver udskrevet fra hospitalet er han bitter og fuld af hævnfantasier mod exkæresten. Han opsøger en prostitueret og køber sex uden kondom. Han får uheldigvis HIV med diffuse smerter over det hele. Er sygdomsårsagen til HIV biologisk, psykologisk eller social?

24 Årsagen ligger nok et andet sted. Men hvor? Case 3: Midaldrende fru Rothchill tager som sædvanligt med naboerne fra Vedbæk Strandvej på vinterskiferie i februar. Hun pådrager sig desværre et kompliceret benbrud på skituren, hun ligger på hospitalet meget længe og kan ikke tænke på andet end sine smerter. Er sygdomsårsagen organisk, social eller eksistentiel? Case 4: Fru Andersens mand dør i en alder af 83 efter 60 års trofast ægteskab. 3 måneder efter dør fru Andersen. Er dødsårsagen biologisk, psykologisk, social eller eksistentiel?

25 Fysiologiseren eller psykologisering Opdelingen i enten rent fysiske (organiske) og rent psykiske (psykiatriske) sygdomsårsager er en konstruktion! et kunstprodukt, der ikke modsvarer den virkelige verden, men kun små brudflader i den. Problemet er: Sygdomme i sindet opfattes som noget der i princippet kan kontrolleres og styres, og kan man ikke det, har man moralske mangler. Kroppen kan derimod ikke foretage valg og være ansvarlig, den er uskyldig. (T. M. Luhrmann, 2000) Eksempel: Overvægtige mennesker ses mere som uansvarlige end som folk med lavt stofskifte

26 Vores bio-psyko-social-eksistentielle livsverden (ad modum Ken Wilber) Privat Offentlig Ydre Krop (bio) Samfund (social) Indre Livsoplevelse (eksistens) Kultur (psyko)

27 Nutidens nybrud: Pragmatisk forståelse (optimisten) Engelsk lærebog for almenmedicinere: Medicinsk uforklarede sygdomme, 2013 (Chris Burton) Denne bog er ikke en bog om somatisering af mentalt ubehag ud fra et teoretisk synspunkt. Den har ikke det synspunkt, at uforklarede medicinske sygdomme er en måde at kommunikere behov på, foretaget af mennesker, der ikke kan gøre det på andre måder. Bogen antager snarere et mekanistisk syn på symptomer som et resultat af interaktionsprocesser nogle fysiologiske, nogle neuropsykologiske som leder til vedvarende og generende følelser og ubehag. Denne attitude er meget lig den, der gælder i smerte-medicin, som attituden har meget til fælles med; rigtig mange uforklarede medicinske sygdomme inkluderer smerte Det er vigtigt at være klar over, at symptomer føles på samme måde hvad enten de er medicinsk forklarede eller uforklarede. Det er de samme mønstre der er aktiverede i hjernen ligegyldig hvad man årsagen er, når det drejer sig om smerte.

28 Perspektiv: Kaos fortsætter (pessimisten) Nogle klinikere tror ikke på disse sygdomme og fortæller det til patienterne Nogle klinikere sukker dybt og mener at problemet nok ligger et andet sted Nogle klinikere undgår disse patienter og sender dem til konstant nye undersøgelser Nogle klinikere arbejder med forfinet diagnostik (ex fibromyalgi og reumatologi) Nogle klinikere forsker seriøst efter avancerede biofysiologiske forklaringsmodeller (ex central sensibilisering)

29 Hvad kan man gøre? Den medicinsk-faglige verden er for lille! Psykologiske faktorer glæde/sorg tryghed/angst overskud/depression Den biopsykosocialeksistentielle model Sociale faktorer arbejde familierelationer økonomi fritidsaktiviteter venner Kroniske smerter Eksistentielle faktorer hvorfor mig? meningsløshed livsværdier, kulturforskelle Biologiske faktorer fysisk form smerte alder sygdom

30 Hvad der vides at virke Psykoterapi! Individuel Gruppe Familie Let medicinering Social afklaring At genfinde livsmening Meditation Eksistentiel psykoterapi Social involvering

31 Eksempel på psykoterapi Smerteskole en række faste emner Smertenarrativ Døgnrytme Usynligt handicap Stop for gult Dagligt: Prioriter dine opgaver Lav en daglig liste over dine gøremål Spørg dig selv: Hvordan bruger jeg bedst min tid lige nu? Afslut din opgave 100% Gør det nu En dårlig dag

32 Eksempler: Eksistentiel psykoterapi Tema: Forskelle på situationer med magt og situationer med afmagt kontrol og accept Om accept: Eksistentielt: Du har frihed til at forholde dig forskelligt til det der sker. Om ikke-accept: Accept betyder at man giver op og opgiver ethvert håb om at ændre eller vinde kampen Spirituelt: End ikke en spurv falder til jorden uden vor Herre er med i det. (Mt 10:29) Alt er såre godt og arbejder for det bedste Religiøst: Tillich: Vid at du er accepteret, uacceptabel som du er! Accept er i virkeligheden undertrykkelse en ydre tilpasning, en indre fortrængning Accept er resignation at man bare må finde sig i det. Tema: Hvad er af virkelig betydning i dit liv?

33 Fra sensitivitet til Funktionelle lidelser - Status 2013 Det bedste råd: Bed regionerne oprette selvstændige tværfaglige centre: Center for komplekse sygdomme og symptomer Formål: at afklare og behandle bedst muligt; såvel medicinsk, psykologisk, socialt som eksistentielt. Personale: Smertelæger, arbejdsmediciner, psykiater, praktiserende læge, psykologer, meditationslærere, fysioterapeuter, socialrådgivere, ergoterapeuter. Hvor kunne man spare samfundet og patienterne for meget! Peter la Cour

FUNKTIONELLE LIDELSER. OM SYGDOM OG SAMMENHÆNGE MELLEM KROP OG PSYKE

FUNKTIONELLE LIDELSER. OM SYGDOM OG SAMMENHÆNGE MELLEM KROP OG PSYKE FUNKTIONELLE LIDELSER. OM SYGDOM OG SAMMENHÆNGE MELLEM KROP OG PSYKE Videnscenter for patientstøtte 20. November 2013 Bispebjerg Peter la Cour Leder af videnscenter for funktionelle lidelser Kært barn

Læs mere

SMERTER OG FUNKTIONELLE LIDELSER DE NYE FORSTÅELSER

SMERTER OG FUNKTIONELLE LIDELSER DE NYE FORSTÅELSER SMERTER OG FUNKTIONELLE LIDELSER DE NYE FORSTÅELSER 12. november 2015 Workshop: Strategier til begrænsning af sygefravær Furesø Peter la Cour Ph.D. Specialist i sundhedspsykologi Leder af Videnscenter

Læs mere

FUNKTIONELLE LIDELSER DE NYE FORSTÅELSER

FUNKTIONELLE LIDELSER DE NYE FORSTÅELSER FUNKTIONELLE LIDELSER DE NYE FORSTÅELSER 19. november 2015 Forsknings- og udviklings-symposium i Nordjylland Peter la Cour Ph.D. Specialist i sundhedspsykologi Leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser,

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Silkeborg, 19.5.2015 Børn og Traumer -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Hvad skal dagen(e) handle om? Hvad er psykisk traumer og hvordan traumet

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Almene symptomer 1. Koncentrationsbesvær 2. Hukommelsesbesvær 3. Træthed 4. Hovedpine 5. Svimmelhed Symptomer fra hjerte, lunge og kroppens

Læs mere

Psykogene-non-epileptiske-anfald PNES-den svære lidelse Forståelse og behandling af PNES på Filadelfia

Psykogene-non-epileptiske-anfald PNES-den svære lidelse Forståelse og behandling af PNES på Filadelfia Psykogene-non-epileptiske-anfald PNES-den svære lidelse Forståelse og behandling af PNES på Filadelfia Lena Glatved Madsen Afdelingssygeplejerske, Psykoterapeutisk Afsnit. Oversigt 1. Hvad er PNES? 2.

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi ved funktionelle tilstande

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi ved funktionelle tilstande Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi ved funktionelle tilstande Kommunikationsmodul specialleuddannelsen Almen medicin - opfølgningsdag

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Stress hos pårørende

Stress hos pårørende Stress hos pårørende Hjerneskadecentrets 20 års jubilæumskonference 1. oktober 2010 1 Familieliv og parforhold: en kompleks størrelse - megen følelsesmæssig energi investeret - megen sårbarhed ift forandringer

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

TEORETISK FORELÆSNING B. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser & Forskningsenheden for Almen Praksis

TEORETISK FORELÆSNING B. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser & Forskningsenheden for Almen Praksis TEORETISK FORELÆSNING B Ætiologi og behandling Ætiologi af funktionelle tilstande Årsagsforklaringer ændrer sig eksempel fibromyalgi: FRA GIGTSYGDOM TIL HJERNESYGDOM Denne artikel viser at patienter med

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt Irritabel tyktarm og funktionelle lidelser Peter Bytzer Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 30. dec. 2013 www.dr.dk

Læs mere

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Emma Rehfeld Overlæge, Psykiater Funktionelle Lidelser Hvorfor bruge metoder fra KAT ved funktionelle tilstande / somatisering?

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC. Introduktionsmøde

Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC. Introduktionsmøde Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC Introduktionsmøde Universitetshospitalet i Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital INTRODUKTIONS-MØDE - afstemning af forventninger o Vi forudsætter

Læs mere

Behandling DEPRESSION

Behandling DEPRESSION Behandling & DEPRESSION Dette hæfte er det fjerde i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression*

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 Hvad er mentalt helbred? Det engelske begreb mental health kan på dansk oversættes til mental sundhed og mentalt helbred.

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Middellevetid i Danmark. Mænd Kvinder

Middellevetid i Danmark. Mænd Kvinder Middellevetid i Danmark 90 80 70 60 50 40 Mænd Kvinder 2012 2008 2005 1995 1985 1975 1965 1955 1945 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 Middellevetid 1. Veluddannede 30-årige københavnske

Læs mere

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark 2015 Center for Kvalitet Udarbejdet af: Peter Qvist Citat med kildeangivelse

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Pårørende & Depression

Pårørende & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Autisme og Angst Christina Sommer Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Frygt Frygt er en naturlig reaktion på en stimulus som truer ens velbefindende. Reaktionen

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL:

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 20434391 E-MAIL: CATO@AU.DK UNI VERSITET AGENDA 1. Viden om stress- hvad er stress og hvad er ikke stress? 2.

Læs mere

Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012. Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk

Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012. Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012 Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk 29-årig mand om depression For mig er depressionens farve ikke sort, men grå. Ligegyldighedens farve. Under

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Psykiatrifonden 25. september 2013 Henning Jordet Ledende psykolog Daglig leder Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Forståelse og tværsektoriel behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet - udvikling af en ny samarbejdsmodel

Forståelse og tværsektoriel behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet - udvikling af en ny samarbejdsmodel Center for Forskning og uddannelse i Almen Medicin Forståelse og tværsektoriel behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet - udvikling af en ny samarbejdsmodel Rikke Schultz, psykolog, ph.d.-studerende

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Tirsdag 20/10 2015 Ringe. kl. 19.00-21.00 Funktionelle Lidelser 11 Hjernekemi, arvelighed, behandling Tomas Toft Speciallæge i psykiatri, ph.d. Svendborg 19-10-2015 Ingrid Holst Psykiatrisk sygeplejerske

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Cutting. Skærer-adfærd Selvskadende adfærd. Cand. Psych. Hannah de Leeuw Tlf

Cutting. Skærer-adfærd Selvskadende adfærd. Cand. Psych. Hannah de Leeuw Tlf Cutting Skærer-adfærd Selvskadende adfærd 2 definition Selvskade er en direkte, socialt uacceptabel adfærd, der gentages igen og igen, og som medfører lettere til moderate fysiske skader. Når selvskaden

Læs mere

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0 UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge 15.09.2016 Side 0 DFH Integration 15.09.2016 Side 2 Side 2 Den næste time > Krig, vold, flugt > Traumer og PTSD > At møde traumatiserede KRIG,

Læs mere

EN AF DE DER PIGER. Af Henning Due, journalist Foto: Asbjørn Sand

EN AF DE DER PIGER. Af Henning Due, journalist Foto: Asbjørn Sand HPV-vaccine EN AF DE DER PIGER De blev vaccineret mod livmoderhalskræft, blev syge og har i mere end et år stået i centrum for en intens offentlig debat om HPV-vaccinens mulige bivirkninger. Det har haft

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Lidt om min baggrund 2001 uddannet psykolog fra Aarhus Universitet 2004-2007 PhD ved Aarhus Universitet om Hjertepsykologi 2012 Lektor

Læs mere

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012 Børnesmertecenter Børneafdelingen Baggrund Kroniske smerter er en folkelidelse Øget forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge Der henvises ca. 40-50 børn

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

FØDEVAREINTOLERANCE I FAMILIEN BY HANKO MEDICO WWW.HANKOMEDICO.DK

FØDEVAREINTOLERANCE I FAMILIEN BY HANKO MEDICO WWW.HANKOMEDICO.DK FØDEVAREINTOLERANCE I FAMILIEN BY HANKO MEDICO WWW.HANKOMEDICO.DK WWW.HANKOMEDICO.DK INTRODUKTION FOR DIG OG DIN FAMILIE Denne lille e-bog er lavet så du kan se, om din familie er påvirket af fødevareintolerance.

Læs mere