Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed KIROPRAKTOREN NR

2 xxx Bestyrelsens leder februar 2009 TOPMØDE MED GEJST Konferencer er der nok af. De mange forandringer og reformer, som foregår i disse år, fører utallige konferencer, seminarer, temadage og fællesmøder med sig. Ofte er skabelonen for disse konferencer ret ens, og som deltager ved man, hvad man kan forvente sig. For det meste overraskes man ikke. Sådan var det ikke med Danske Regioners seneste konference for beslutningstagere og politikere: Sundhedspolitisk Topmøde om Fremtidens Sundhedsvæsen. Den fandt sted i Kolding midt i januar over 2 dage, og DKF s formand og direktør deltog. Invitationen lovede, at formen ville være utraditionel og deltagende, og løftet blev ikke brudt. DKF s formand og direktør blev begge meget positivt overraskede over, hvor godt topmødet lykkedes med at få centrale beslutningstagere til at diskutere fremtidens sundhedsvæsen på en ny, engageret måde. Danske Regioner lykkedes fint med at få bredde i topmødets diskussioner. For det første var diskussionerne konkret funderet i konklusioner fra 4 stort anlagte og overraskende velbesøgte borgermøder. For det andet havde arrangørerne løftet blikket fra skaren af selvskrevne aktører, og havde også inviteret umiddelbart mere perifere interessenter, som slet ikke er så perifere i sundhedsdiskursen, som man måske har tendens til at opfatte dem. Eksempelvis var de store fagforeninger og repræsentanter for det private sundhedsvæsen også med. Dette sikrede en perspektivrigdom, som kvalificerede diskussionerne væsentligt. Hvad kom der så ud af mødet? De spændende debatter kom omkring mange, om ikke alle, aspekter af de overvejelser og prioriteringer, som skal bane vej for beslutningerne om fremtidens sundhedsvæsen. På mange områder nåede man til enighed om overordnede mål og strategier. Bl.a. blev man enige om, at det offentlige sundhedsvæsen skal styrkes, så det kan konkurrere med det private sundhedsvæsen. Man var fx enige om at sikre lige konkurrencevilkår. Når man på dette niveau drøfter overordnede linjer og principper, er det naturligvis nemmere at nå til enighed, end når de konkrete beslutninger skal træffes. Det vil blive spændende at følge, hvor langt enigheden rækker ved forhandlingsbordene. Det vigtigste resultat af mødet, som arrangørerne med rette kan være stolte af, er, at aktørerne på sundhedsområdet oplevede brede, kvalificerede diskussioner, som gav ny gejst og inspiration til det arbejde, vi alle står overfor i de kommende år, når fremtidens sundhedsvæsen skal planlægges. En mødekonklusion, som for DKF s formand og direktør var meget øjenåbnende, var nødvendigheden af en positiv branding af det offentlige sundhedsvæsen. Langt fra alt halter i vores fælles sundhedsvæsen, selvom man ofte efterlades det indtryk! Sundhedsvæsenet indeholder mange dele, som fungerer upåklageligt, eller ja, faktisk bedre end nogen andre steder i verden. Forstår man i fælles enighed at promovere de elementer, der fungerer og skaber resultater, kan man måske fremavle en mere positiv oplevelse af sundhedsvæsenet med en selvforstærkende effekt, som kunne være med til at løse problemer med fastholdelse, rekruttering, negative systembarrierer osv. Konkrete resultater opnåede topmødet ikke, men det ville også være forkert at forvente. Det vigtigste resultat af mødet, som arrangørerne med rette kan være stolte af, er, at aktørerne på sundhedsområdet oplevede brede, kvalificerede diskussioner, som gav ny gejst og inspiration til det arbejde, vi alle står overfor i de kommende år, når fremtidens sundhedsvæsen skal planlægges. 2 KIROPRAKTOREN NR

3 Indhold 02 Leder: Topmøde med gejst 04 Bredde i DKF s ny bestyrelse På DKF s årsmøde 8. november 2008 tog bestyrelsen afsked med næstformand Joann Lundis og Alice Kongsted. Lone Kousgaard Jørgensen og Rikke Krüger Jensen blev valgt ind, og bestyrelsesmedlem Jacob West blev ny næstformand. 06 KKF 2009: STATUS OG UDFORDRINGER DKF s 5 kiropraktorkredsformænd ser tilbage på resultaterne fra 2008 og frem mod det nye års udfordringer. 12 Sammenhæng mellem nakkekurve efter whiplash og langtidsprognose DKF s specialepris 2008 gik til speciale, der fandt sammenhæng mellem tilstedeværelse af kyfosering i nakken og smerter efter whiplash. 16 WILLIS: NYE FORSIKRINGSPRISER FOR Topmøde diskuterer fremtidens sundhed 20 KORT NYT MARKEDSPLADSEN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Ole Rasmussen Karina Sol Tanja Skov Carlsen Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 2 Udkommer i uge 14. Deadline for annoncer: 6. marts 2009 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as Forsidefoto: Colourbox.com KIROPRAKTOREN NR

4 BEstyrelse 2009 Bredde i DKF s ny bestyrelse Med rosende ord fra formanden, som fortsat er Peter Kryger-Baggesen, forlod næstformand Joann Lundis og bestyrelsesmedlem Alice Kongsted DKF-bestyrelsen ved generalforsamlingen Lone Kousgaard Jørgensen og Rikke Krüger Jensen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer, og den nye bestyrelse har konstitueret sig med Jacob West som ny næstformand. Balance De to nye bestyrelsesmedlemmer sikrer fortsat balance i DKF s bestyrelse. For det første er de begge kvinder som de 2 fratrådte medlemmer. For det andet er Rikke Krüger Jensen forsker og tilknyttet kiropraktoruddannelsen ligesom Alice Kongsted. For det tredje er Lone Kousgaard Jørgensen ansat i kiropraktorklinik og tilfører derfor den klinikansatte medlemsgruppe en stemme i bestyrelsen. Klinikejere og ansatte Siden 2005 har Line Press Sørensen været bestyrelsesmedlem, og hun er ansat hos Falck Healthcare, og nu også offentligt ansat som proceskonsulent i kvalitetsmyndigheden, Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Udover hende er ansatte kiropraktorer nu også repræsenteret af Lone Kousgaard Jørgensen og Rikke Krüger Jensen. Klinikejerne er repræsenteret af Peter Kryger-Baggesen, Kent Højer Kristensen, Jakob van Dijk og Jacob West. At klinikejere besidder 4 ud af de 7 bestyrelsesposter stemmer fint overens med proportionerne i medlemsskaren. Lidt over halvdelen af de næsten 650 DKF-medlemmer (ca. 55 %) er klinikejere. Ca. 33 % er ansatte kiropraktorer. De resterende ca. 12 % af medlemmerne fordeler sig på studerende, pensionister og medlemmer ude af erhverv. Alder og uddannelse Kønsbalancen er også i orden, men gennemsnitsalderen er forholdsvis lav. Den er kun på lidt over 38 år. Peter Kryger-Baggesen er med sine 50 år alderspræsident, og Rikke Krüger Jensen på 33 år bestyrelsens yngste. Gælder det uddannelsessted, har to af de syv erhvervet deres kiropraktortitel i udlandet. Peter Kryger-Baggesen uddannede sig i USA og Kent Højer Kristensen er uddannet i England. Resten af bestyrelsen er uddannet på Klinisk Biomekanik, SDU, hvor den fællesnordiske kiropraktoruddannelse blev oprettet midt i 1990 erne. TSC DKF s bestyrelse 2009: Formand Peter Kryger-Baggesen Næstformand Jacob West Kasserer Kent Højer Kristensen Jakob van Dijk Line Press Sørensen Lone Kousgaard Jørgensen Rikke Krüger Jensen 04 0KIROPRAKTOREN NR

5 Bestyrelse 2009 Nye i bestyrelsen Lone Kousgaard Jørgensen CV: Uddannet kiropraktor fra SDU i Turnus hos Kiropraktorerne Kongevej i Sønderborg, hvor jeg stadig er ansat. Efteruddannelseskurser om primært behandlingsteknikker, rehabilitering og træning. Fagpolitisk: Fra sad jeg i bestyrelsen for amtsforeningen Kiropraktorerne i Sønderjyllands Amt, og blev derefter formand for KKF Syddanmark, da den blev oprettet. Forlod den post i efteråret for at stille op til DKF s bestyrelse. Privat: Jeg er 35 år, og gift med Henrik. Vi har 2 drenge på henholdsvis 8 og 9 år, og bor i Nybøl ved Sønderborg. Hvilke forventninger har du til bestyrelsesarbejdet? Først og fremmest forventer jeg, at det bliver en stor udfordring, hvor jeg bliver totalt forvirret, men forhåbentlig en del klogere på fagpolitik. Jeg forventer, at vi i bestyrelsen skal diskutere alt, hvad der rører sig vedr. kiropraktik, især i vores egen forening, men også rundt om i verden. Jeg forventer, at vi er grundige og effektive, så medlemmerne kan få klare og gennemtænkte svar, når de spørger, og jeg forventer, at vi vil finde løsninger, der er fremsynede og etisk forsvarlige overfor både kolleger og patienter. Særlige emner, du ser frem til at arbejde med? Der er ikke et bestemt emne, jeg ser frem til at arbejde med, for der sker utroligt meget spændende for kiropraktorer i disse år. Det gælder både internt i foreningen, i klinikkerne, i regionerne og på uddannelsesområdet. Skal jeg nævne et enkelt emne, der har indflydelse på meget, er det manglen på kiropraktorer, som er en stor udfordring! Nævn et par områder, du synes, er vigtige kiropraktorpolitiske prioriteter de næste par år. Efteruddannelse samt specialistuddannelse for kiropraktorer, optaget på kiropraktorstudiet, bedre faglig og økonomisk integration i det øvrige sundhedsvæsen, samt procedurer for tildeling af ydernumre. Lone Kousgaard Jørgensen om hvorfor politisk arbejde er spændende: Det er svært at forklare, præcis hvad det er, men et er sikkert, i politik er der rigtig mange forhold, man ikke umiddelbart forbinder med hinanden, som viser sig at have stor betydning for hinanden, når beslutninger skal tages. Rikke Krüger Jensen CV: Uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet Turnus delt mellem forløb på Kiropraktisk Klinik, Assens, og Rygcentret i Ringe, hvor jeg efterfølgende blev ansat som kiropraktor. Udover min ansættelse i ambulatoriet er jeg også ansat som ph.d.-stipendiat på RygForskningsCentret. Ph.d.- projektet er et klinisk randomiseret forsøg, hvor formålet er at belyse effekten af to behandlingstiltag, som repræsenterer forskellige belastningsgrader, a) træning og fysisk aktivitet og b) restitution, aflastning og råd om hvile. Desuden er jeg del af censorkorpset ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, eksaminator på kandidateksamen på rygcentret, og censor på medicinernes embedseksamen. Fagpolitisk: Jeg har ikke været fagpolitisk aktiv før, men er en del af den gruppe, som arbejder med oprettelse af specialkiropraktoruddannelse i sekundærsektoren. Privat: Jeg er 33 år, og bor i Ringe. Jeg er gift med Tue Secher Jensen, som også er kiropraktor og fuldtidsforsker. Sammen har vi Emil på 3 år og Emma på 7 år. Hvilke forventninger har du til bestyrelsesarbejdet? Jeg ser frem til spændende nye arbejdsopgaver og til via min baggrund i offentligt sygehusregi og forskning at kunne bidrage konstruktivt til bestyrelsesarbejdet. Særlige emner, du ser frem til at arbejde med? Specielt ser jeg frem til at repræsentere og kunne varetage eventuelle arbejdsopgaver for de kiropraktorer, som er ansat på hospitaler, på universitetet og forskningsinstitutioner etc., og jeg vil særligt gerne arbejde for yderligere udbredelse af kiropraktorer ansat i disse og lignende institutioner. TSC Rikke Krüger Jensen er fuldtidsansat kiropraktor på Rygcentret i Ringe, men i to stillinger. Dels er hun ansat som kliniker i ambulatoriet, dels er hun ansat som ph.d.- stipendiat i RygForsknings- Centret. Derudover er hun censor ved kiropraktorers og medicineres eksaminer. KIROPRAKTOREN NR

6 KKF 2009 KKF STATUS OG UDFORDRINGER I Jylland og Fyn er de 3 kiropraktorkredsforeninger (KKF) gået ind i det nye år med nye bestyrelser og nye formænd. Samtidig ser man her i vest frem til et år med fokus på udarbejdelse af praksisplan. På Sjælland og øerne er der kun få udskiftninger i de 2 KKF-bestyrelser, som ser frem til at implementere målene i den praksisplan, man har landet i det forgangne år. Læs her om bestyrelserne i de 5 KKF er og resultater fra 2008 og udfordringer i Dorthe Schøler Ziegler KKF Region Syddanmark Henrik Frederiksen KKF Region Midtjylland Kirsten Sillehoved KKF Region Sjælland Marianne Krogsgaard Matthiesen KKF Region Nordjylland Jørn Eichhorn KKF Region Hovedstaden 6 0KIROPRAKTOREN NR

7 KKF 2009 KKF Region Syddanmark Formandsskifte og nyt bestyrelsesmedlem Bestyrelse: Dorthe Schøler Ziegler (formand) [NY], Hanne Eich (kasserer), Anette Ravn Nørregaard (sekretær), Rune Wolf og Anne Krog [NY]. Suppleanter: John Sandsberg, Marianne Christoffersen. Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Lone Kousgaard Jørgensen, Teddy Fohlmann, Peter Højgaard og Hanne Nøddeskou-Fink og Dorthe Schøler Ziegler [NY]. Medlemstal pr : 219 Formandsinfo: Dorthe Schøler Ziegler er 33 år, uddannet fra SDU i 2004, og ansat hos Kiropraktorerne Gyrst i Odense. Har ikke tidligere været aktiv i hverken amtsforening- eller KKF-bestyrelse, men har deltaget aktivt i møder og i efteruddannelse. Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år Vi har afholdt 3 regionsmøder, hvoraf det ene var et diskussionsforum om praksisplanlægningen, hvilket gav mange gode inputs til det videre arbejde på området. I samarbejdsudvalget har der især været fokus på behandlingskapacitet i regionen og herunder også fokus på forskellige nedsættelsesmuligheder. Kvalitetsudvikling og det billeddiagnostiske område mangler endnu at blive drøftet. Vi har endelig fået godkendt to praksiskonsulentstillinger på hver 20 timer månedligt, hvilket styrker vores position i det fremtidige regionale behandlingstilbud markant. Der er nu valgt to suppleanter til bestyrelsen og de deltager i stort set alle bestyrelsesmøder. Sigtet er at gøre bestyrelsesarbejde mindre skræmmende og sikre at eventuelt kommende bestyrelsesmedlemmer kan snuse til arbejdet. Fokusområder i 2009 Vigtigst er det videre arbejde med praksisplanlægningen. Praksisplanen kan forhåbentligt sendes til godkendelse i Regionsrådet i løbet af det første halvår. Vi har praksiskonsulenter og kiropraktorer i en tværfaglig arbejdsgruppe for planlægning af rygundersøgelse og -behandling i regionen, og de skal fortsat støttes på bedste vis. I det mere daglige forhold til vores medlemmer er det fortsat vigtigt at arbejde for et styrket socialt og fagligt netværk gennem opretholdelse af 12-mandsgrupper og gennem relevante faglige emner på vores regionsmøder. Dorthe Schøler Ziegler har overtaget formandsstolen i KKF Syddanmark efter Lone Kousgaard Jørgensen, som nu er medlem af DKF s bestyrelse. KKF Region Midtjylland Generationsskifte og ny formand Bestyrelse: Henrik Frederiksen (formand) [NY], Jens Kjærgaard (kasserer), Anja Borgaard, Hans Jacobsen [NY], Klaus Eriksen [NY] og Roar Meier [NY]. Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Klaus Doktor, Niels Klougart og Lisbeth Lantto. Medlemmer pr : 110 Formandsinfo: Henrik Frederiksen er 29 år, uddannet fra SDU i 2005 og nu ansat i Kiropraktisk Klinik i Holstebro ved Bruno Christiansen og John Madsen. Har tidligere været ansat i Viborg og Herning. Blev valgt ind i KKF-bestyrelsen i efteråret 2007, og altså nu valgt som formand. Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år Praksisplanen har været til 1. høring, og de ændringer, der er blevet lavet i forhold til kiropraktorernes oprindelige oplæg, er ikke tilfredsstillende og er blevet forkastet af kiropraktorerne i samarbejdsudvalget. Kritikken lyder på, at det nye oplæg mangler visioner for det fremtidige samarbejde mellem kiropraktorer og regionen. Der været afholdt kredsforeningsmøder med røntgen i fokus. Første indlæg vedrørte problemer omkring røntgenbeskrivelser ved overlæge John Jarbæk og kiropraktor Carsten Hviid. Lindsey Rowe gav et indlæg omkring røntgen og MR. Generelt har aftnerne været velbesøgt, hvilket har været en stor tilfredsstillelse. Fokusområder i 2009 Fokusområderne for 2009 vil være godkendelse af praksisplanen og at få opstartet en weekendvagtordning dækkende hele regionen. Derudover er målet fortsat at afholde kredsforeningsmøder med indlæg, der inspirerer og udvikler kiropraktorerne, samt øger det interkollegiale fællesskab i regionen. Den ny formand i KKF Midtjylland, Henrik Frederiksen. KIROPRAKTOREN NR

8 KKF 2009 KKF Region Sjælland Nyt bestyrelsesmedlem Den erfarne formand i KKF Sjælland, Kirsten Sillehoved: Jeg har altid haft en fantastisk opbakning med gode bestyrelsesmedlemmer, som har været engagerede og arbejdsomme. Bestyrelse: Kirsten Sillehoved (formand), Dorte Jørgensen (næstformand), Nis Alnor (kasserer), Annie Wejlemann Mikkelsen (sekretær) [NY] og Thomas Glue Schmidt Jensen. Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Kirsten Sillehoved, Dorte Jørgensen, Nis Alnor og Lars Slemming. Medlemstal pr : 67 Formandsinfo: Kirsten Sillehoved er årgang 1954 og uddannet i 1976 på Palmer College of Chiropractic i Davenport, Iowa, USA. Har drevet klinik i Slagelse i 30 år, og har været formand for Vestsjællands Amts kiropraktorer fra 1984 (med 2 afbrydelser), indtil amtsforeningen blev til KFF Region Sjælland. Derudover er hun formand for DKF s Klinikejerudvalg, en post hun har bestridt i mange år. Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år Udarbejdelsen af praksisplanen ved Nis Alnor, Ole Bolding og Carsten Nøddeskou. Opslag af ydernummer Syd for Strømmen (Lolland Falster Møn). Fokusområder i 2009 Efter forhåbentlig godkendelsen af praksisplanen i Økonomiudvalget i Region Sjælland, så er det ansættelse af ny praksiskonsulent. (Vores praksiskonsulent sagde op, og vi er derfor uden konsulent på nuværende tidspunkt). Nyt ydernummer tildeles (og helst flere). Udvide henvisningsretten til MR- og CT-skanninger til de 2 andre gl. amter i Region Sjælland (Storstrøms og Roskilde Amter). Tilladelse til vederlagsfri røntgen foretaget hos kiropraktor efter henvisning fra speciallæge (der har tidligere været en forsøgsordning). Henvisning til DXA-skanning på regionens sygehuse. Ansættelse af kiropraktorer i sekundærsektoren. Vi vil arbejde hårdt på, at flere og helst alle punkter bliver opfyldt i KKF Region Nordjylland Rokade og ny formand Den tidligere kasserer Marianne Krogsgaard Matthiesen har byttet plads med Lotte Damm-Henrichsen, og er nu formand for KKF Nordjylland. Bestyrelse: Marianne Krogsgaard Matthiesen (formand) [NY], Lotte Damm-Henrichsen (kasserer) [NY] og Henrik Nykjær (sekretær). Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Lotte Damm- Henrichsen, Henrik Nykjær og Marianne Krogsgaard Matthiesen. Medlemstal pr : 36 Formandsinfo: Marianne Krogsgaard Matthiesen er 36 år, uddannet fra SDU i 2000, og har siden 2002 drevet Kiropraktisk Klinik i Løgstør. Startede som fagpolitisk aktiv i amtsforeningsregi i 2002, og har været med lige siden, dog med en pause i Har derudover siddet i DKF s bestyrelse i 2004 og 2005, og har også siddet i DKF s sportsudvalg i en periode. Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år Oplæg til projektet KLIK (Klassifikation af Lændesmerter I Kiropraktorpraksis) via Tom Petersens kursus om diagnostik af lændepatienter: Flere klinikker i Region Nordjylland er med KLIK-projektet ved Alice Kongsted løbende hele året, og der er præsentation af resultater m.v. i februar To regionsmøder har været afholdt med eksterne foredragsholdere: 1 møde med fysioterapeuten Morten Mellerkær, der fortalte om McKenzie, samt 1 møde med Hanne Holm Andersen, som informerede om KI- Apro-projekt (projekt for Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse v. Jørgen Kiilsgaard) i Hjørring. Arbejder løbende med henvisningsret til rygambulatorie, samt generelt håndtering af rekvirering af røntgenbilleder fra regionssygehuse. Alle er enige om røntgenpolitik i Region Nordjylland, og der er i løbet af året givet 2 afslag på dispensation fra kravet om røntgen i kiropraktorklinik, hermed har alle kiropraktorer i regionen røntgen. I gang med ansættelse af ny kiropraktor-praksiskonsulent i regionen. Fokusområder 2009 Overordnet er det praksisplanen, vi skal i gang med. Vi indleder året med et møde med regionen, og herefter møde med interesserede medlemmer i februar. Vi vil derudover gerne søsætte flere tværfaglige projekter og generelt arbejde for henvisningsret for kiropraktorer til sekundærsektoren. Derudover: Ansættelse af praksiskonsulent, som evt. kan igangsætte pilotprojekt med udvidet ryg-undersøgelse i kiropraktorklinikker; finde interessante eksterne foredragsholdere samt invitere Kiro-Info til Nordjylland; samt forhåbentligt rekruttere flere medlemmer til bestyrelsesarbejdet. 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 Y hvorfor Y Y Y Y Y Y Y Y nøjes med Y 9 procent? YY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YY Y Annonce Y Y Y Y Y Både lægen og kiropraktoren vinder på Y Y Y Y Y YY Y Y YY Y YY Y Y YY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YY Y Kun 9 procent af de danskere, der gennem det seneste år har klaget over smerter i muskler og led, søgte behandling hos en kiropraktor. den lave andel skyldes blandt andet, at to ud af tre patienter søger egen læge først, og at der endnu ikke er tradition for, at læger anbefaler kiropraktisk behandling. samarbejde mellem læger og kiropraktorer er nøglen til at ændre statistikken - til gavn for patienter, læger og kiropraktorer. intensivt endags-kursus anviser konkrete metoder: Alt At vinde. at samarbejde. Gør det første først. et indblik i forudsætningerne for tværfagligt samarbejde. indledende manøvrer. Kend dine samarbejdspartnere og deres værdisæt. Bryd isen. sådan indledes kontakten og samarbejdet med de praktiserende læger. foredraget. sådan får dine visitkort plads ved siden af lægens receptblok (med foredragsmateriale/skabeloner til brug mandag morgen ). fordomme og BArrierer. sådan imødekommes den fordomsfulde læge. Målgruppe Kurset henvender sig primært til klinikejere og assistenter med iværksætterdrømme Antal deltagere maks. 12 Yderligere information se kursusbeskrivelse, tid og sted, pris og tilmelding på: West:Loft, Kiropraktorerne på Axeltorv åbnede i Siden er klinikken vokset markant og er med seks kiropraktorer i dag en af Danmarks største. Succesen og den hurtige vækst skyldes primært et godt samarbejde med områdets læger. Et samarbejde, der bygger på en målrettet indsats, og som fortsat udvikles. Klinikkens indehavere, Jacob West og Jonas Loft, har igennem de seneste fire år afholdt foredrag for mere end 350 praktiserende læger og er i dag tilknyttet videreuddannelsen af praksisreservelægerne i Region Hovedstaden.

10 KKF 2009 KKF Region Hovedstaden Uændret bestyrelse KKF Hovedstadens formand Jørn Eichhorn fortsætter sammen med en uændret bestyrelse. Bestyrelse: Jørn Eichhorn (formand), Gunnar Meilstrup (næstformand), Jette Tarp Albrechtslund (kasserer), Christina Nielsen (sekretær) og Louise Bendix. Suppleanter: Mette Lønstrup, Anne Winther Caspersen og Annette Bennedsgaard Jespersen [NY]. Repræsentanter i samarbejdsudvalget: Gunnar Meilstrup, Martin Brænder og Poul Ejby Rasmussen. Jørn Eichhorn deltager i møderne som bisidder. Medlemstal pr : 154 Formandsinfo: Jørn Eichhorn er 37 år, uddannet fra SDU i 2000 og medindehaver af klinikken Kiropraktorerne Frederiksberg, som åbnede i Har i en årrække været ekstern lektor ved SDU, hvor han har undervist i røntgenteknik og -diagnostik. Har tværfaglig erfaring fra bl.a. Rygcentret i Ringe og Privathospitalet Valdemar. Deltager løbende i efteruddannelse og faglige kurser. Siden 2006 formand for KKF Hovedstaden. Vigtigste aktiviteter og resultater i det forgangne år Bestyrelsesarbejdet er konsolideret og foreningen har fundet en god rytme, hvilket genspejles i regionsmøder med stor tilslutning og ingen udskiftninger i bestyrelsen. Kredsforeningen har fra start inviteret interesserede medlemmer til at snuse til organisations- arbejdet som bestyrelsessuppleanter. Foreningen har afholdt 3 regionsmøder med emnerne: Journalføring, Dry-needling og Former for Kiropraktisk Praksis har stået i praksisplanens tegn, og et meget stort læs er blevet trukket i et underudvalg bestående af Lone Vestergaard og Poul Ejby Rasmussen. Det har givet synlige resultater. Region Hovedstaden kunne således efter regionsrådsmøde i november 2008 præsentere landets første Praksisplan for Kiropraktik efter regionsreformen. Læs planen på regionens hjemmeside: Fokusområder i 2009 I forlængelse af praksisplanens anbefalinger afholdes de første møder i de nedsatte implementerings- og bedømmelsesudvalg primo ledige praksiskonsulentstillinger skal besættes, og der er allerede inden annonceringen en stor interesse. Politisk arbejder vi på en løsning for de klinikker, som ikke er tilmeldt overenskomsten med den offentlige sygesikring, men ønsker at være med. Bestyrelsen har lagt program for årets regionale efteruddannelsesmøder og regionsmøder frem til efteråret, hvor emnerne vil være digital røntgen, fokus på klinikdrift, sommerfest og generalforsamling. DKF s 5 kiropraktorkredsforeninger (KKF er): Dannet i sommeren 2006 til afløsning af 15 lokale amtsforeninger. Kiropraktorkredsforeningernes formål er, under opfyldelse af DKFs formålsparagraf, at samle medlemmerne indenfor regionens område for herved at fremme og varetage kiropraktorstandens interesser, opretholde gode kollegiale forhold og i det hele taget koordinere kiropraktorstandens interesser i det lokale område. Kiropraktorkredsforeningernes medlemmer er de medlemmer af DKF, der har arbejdssted i kiropraktorkredsforeningens område. Samarbejdsudvalg: KKF erne samarbejder med den lokale region i et samarbejdsudvalg, hvor regionspolitikere og regionens embedsmænd sammen med KKFs repræsentanter forhandler regionale aftaler om kiropraktik. Bl.a. planlægger man i fællesskab den regionale kiropraktiske behandlingskapacitet i de såkaldte praksisplaner for kiropraktorområdet. 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 Tag en rask beslutning Frivillig behandlingsforsikring For medlemmer af dkf Annonce behandlingsgaranti behandlingsfrihed små og store skader Tidligere skader (efter 2 År) også dækning af Familien behandlingsforsikringen etableres separat udover pensionsordningen. du kan vælge selv at tilmelde dig, eller den enkelte klinik kan vælge at tilmelde alle medarbejdere obligatorisk. hvis klinikken indgår en obligatorisk aftale for alle medarbejdere, er der skattefrihed for prisen. du kan også tilmelde din familie. den årlige pris for kiropraktorer udgør kr. Prisen er den samme for ægtefællen eller samleveren. læs mere om behandlingsforsikringen på hvor du også kan hente en tilmeldingsblanket under behandlingsforsikring. du kan også kontakte bo Thomas nielsen fra Willis på tlf. tlf eller

12 Specialeprisen Sammenhæng mellem nakkekurve efter whiplash og langtidsprognose Denne artikel er skrevet udfra vores speciale, som blev afleveret 1 marts 2008 på SDU. Hovedvejleder på opgaven var professor, dr.med Tom Bendix og medvejleder var kiropraktor, ph.d. Alice Kongsted. Af kiropraktor Martin Liane og Mats Johansson Indledning De almindeligeste symptomer både ved akutte og kroniske skader efter whiplash-traume er nakkesmerter, hovedpine og stivhed i nakken. Årsagen til de kroniske problemer er ikke klarlagt, men både somatiske og psykologiske faktorer har været foreslået. Karakteristisk for whiplash-skade er smerter og nedsat funktion uden objektive tegn på patologi ved MR-skanning og almindelig røntgenundersøgelse. Flere studier har undersøgt risikofaktorer for kronicitet, men på trods af det virker det svært at forudse langtidsprognosen efter whiplash-trauma. MR-studier har højnet forventningerne om at finde signifikant patologi, men der forekommer ikke at være nogen forskel mellem skanninger tidligt efter trauma og skanninger af normalbefolkningen; dog har man ved kliniske observationer bemærket, at patienter med whiplash oftere synes at have kyfose i nakken. Tidligere forekommende studier viser dårlig sammenhæng mellem cervikal kurvatur og langtidsprognose. Disse studier er imidlertid små og man har især defineret forskellene i holdning som ændret holdning eller nedsat lordose. Vores målsættning med studiet var dels at klassifisere kurvaturen i cervicalcolumna efter whiplash og teste reproducerbarheden af vores klassifikation, og dels at undersøge mulighederne for at forudse langtidsprognosen hos whiplash-patienter ved at kigge på disse kurvaturer, og især om kyfose er relateret til en ringere prognose.» Vi kan konkludere, at der er en sammenhæng mellem tilstedeværelse af kyfosering i nakken og smerter efter whiplash, men at sammenhængen er så svag, at kyfosering kun kan betragtes som led i en af flere årsager til whiplash-relaterede smerter. Metode Materialet i undersøgelsen kommer fra en tidligere undersøgelse, hvor 171 patienter med akutte symptomer efter et bilsammenstød frontalt eller bagfra blev MR-skannet kort tid efter traumet. Patienter, som havde været bevidstløse eller havde frakturer eller dislokationer i nakken, ekskluderedes fra forsøget. Ved inklusionen til studien skulle patienterne bl.a. svare på, hvor svære nakkesmerter og hovedpine de havde, graderet fra 0-10, samt gennemgå en klinisk undersøgelse hvor bevægeligheden blev testet. Efter 12 måneder blev bevægligheden testet igen, og patienten fik et nyt spørgeskema tilsendt. MR-skanningerne blev op- 12 0KIROPRAKTOREN NR

13 Specialeprisen Kiropraktorerne Mats Peter Johansson og Martin Liane modtog den første af DKF s nyindstiftede specialepris ved årsmødet i november Mats Peter Johansson fra Sverige og Martin Skogheim Baann Liane fra Norge mødte hinanden på SDU s kiropraktoruddannelse. Martin Liane er nu i turnus hos Ola Senstad i Harstad, Norge, og har foreløbigt planer om at blive der. Han er glad for at være tilbage hos sin norske kæreste og tæt på den norske natur. Mats Peter Johansson er i turnus hos Maria og Nils Nørskov-Erichsen på Frederiksberg, København, og har ingen flytteplaner foreløbigt. Han synes, det er sjovt at bo i storbyen, men vil nok engang i fremtiden flytte tilbage til Gøteborg. Prof., kiropraktor Jan Hartvigsen om specialet, som blev belønnet med karakteren 12: I specialet anvendes flere metodemæssige tilgange og informationer fra billeddiagnostik bruges til at bestemme prognose hos en tung patientgruppe. Resultaterne er et godt afsæt til yderligere forskning indenfor området. Figure 1 - Lordose Figure 2 - Kyphose Figure 3 - Recta KIROPRAKTOREN NR

14 Specialeprisen delt i 3 forudbestemte kategorier, som blev defineret: Lordose: bagkanten af C4 ligger ¼ corpusbredde anteriort for en linie mellem centrum af bagkanten af C2, og centrum af bagkanten af C7. Kyfose: bagkanten af C4 ligger posteriort for en linie mellem centrum af bagkanten af C2 og centrum af bagkanten af C7 Recta: patienter, som ikke opfyldt kriterierne for lordose eller kyfose. Alle skanningerne blev kategoriseret selvstændigt af to observatører, som var blindede, med henblik på symptomer og den kliniske undersøgelse. Uvægtet kappaværdi beregnedes for at undersøge overensstemmelsen mellem observatørerne. Derefter blev kategorierne og data fra spørgeskemaerne og den kliniske undersøgelsen skrevet ind i database programmet EPI-data, og relevante statistiske beregninger lavet i statistikprogrammet STATA 8. Diskussion og konklusion Lordose er generelt anset som normaltilstand i cervical columnal. I henhold til vores klassifikation havde de fleste patienter recta, og vi anser derfor, at en udrettet nakke er den normale holdning ved liggende MR. Patienter med columna recta har bedre prognose end øvrige patienter efter 12 måneder vedrørende nakkesmerter, hovedpine og cervikal bevæglighed. Patienter med kyfose har mere intense nakkesmerter og hovedpine både direkte efter whiplash-traume og efter 12 måneder. Tidligere studier med andre kategoriseringskriterier har ikke vist de samme resultater. De prædiktive værdier var ikke overbevisende nok til, at holdning kan stå alene som prædiktiv faktor, men videre studier med lignende målsætninger anbefales. Vi kan konkludere, at der er en sammenhæng mellem tilstedeværelse af kyfosering i nakken og smerter efter whiplash, men at sammenhængen er så svag, at kyfosering kun kan betragtes som led i en af flere årsager til whiplash-relaterede smerter. Resultat Kappaværdien indikerede en meget høj enighed mellem de to observatører, der vurderede billederne. Efter, at alle MR-skanningerne blev opdelt i de forskellige kategorier, var resultatet: 37 lordose, 32 kyfose og 102 recta. Figur 1,2,3 Eksempel på de forskelige kategorier. Når de forskellige kategorier sammenlignedes direkte efter uheldet, havde patienter med kyfose signifikant mere nakkesmerter og hovedpine end de øvrige patienter. Patienter med recta og lordose havde næsten den samme smerte direkte efter uheldet. Sammenlignedes kategorierne 12 måneder efter uheldet, havde patienter med kyfose stadig mere nakkesmerte og hovedpine end de øvrige patienter, men hvis man kun sammenlignede kyfose og lordose, var der ingen signifikant forskel. Patienter med recta havde mindre intens nakkesmerte og signifikant mindre hovedpine end de øvrige patienter. Desuden havde patienter med recta signifikant bedre bevægelighed i nakken 12 måneder efter uheldet. Referencer Johansson M, Liane M, Bendix T, Kongsted A. Correlation between cervical posture after a whiplash trauma, and the 12 months prognosis. Speciale, SDU, Statsborgerskab på den fællesnordiske kiropraktoruddannelse på SDU Danmark 56% 51% Norge 29% 31% Sverige 11% 14% Andre 4% 4% Antal i alt Dansk Kiropraktor Forenings Specialepris Specialeprisen på 5000 kr. blev stiftet i 2008 i samarbejde med kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik, SDU. Prisen uddeles til DKFs årsmøde til det forgangne års bedste speciale, som falder indenfor specialeprisens aftalte emneområde. Specialer omhandlende anatomiske forhold og fysiologiske mekanismer vedrørende bevægeapparatets normale funktion samt anatomi og fysiologi under smertegivende omstændigheder vil kunne komme i betragtning til prisen. Endvidere specialer omhandlende anatomiske forhold og fysiologiske mekanismer bag forebyggelse og behandling for lidelser i bevægeapparatet. Anatomiske forhold og fysiologiske mekanismer er bredt defineret som værende for eksempel billeddiagnostik, biomekanik, muskelfysiologi, smertefysiologi og andet, hvor objektive mål relateres til normalitet, smerte, fysiologi, patofysiologi, patientklassificering og virkningsmekanismer. SDU udvælger de specialer, der kan komme i betragtning til prisen. DKFs bestyrelse afgør herefter hvilket af disse, der skal modtage prisen. 14 0KIROPRAKTOREN NR

15 VERDENSNYHED - BTL SHOCKWAVE Giv dine patienter det bedste af det bedste, BTL shockwave hurtigere, mindre smerte og billigere GRATIS FREMVISNING MULIGHED FOR LEASING Den første SHOCKWAVE i verden med mulighed for kombineret laser, ultralyd og TENS Indbygget leksikon med stor farve touch skærm Tryk på den lidelse du ønsker at behandle, alt er forindstillet, læs beskrivelse hvad der sker, hvor ofte du skal behandle, og hent billede frem på skærmen hvor du skal behandle. Annonce Effektivt til smerte og muscoskeletal lidelser Let at anvende Hovedgrupper af behandling for orthopaedics, rehabilitation, og sportsmedicin Unik mulighed for opgradering til andre behandlingsmetoder som elektroterapi, Laser, Ultralyds behandling Op til 5 bar Høj frekvens op til 22 Hz Burst mode for ekstra sensitive patienter 8.4 farve touch screen Terapeutiske leksikon med anatomiske billeder og beskrivelser Bruger diagnoser, samt programmerede diagnoser Den mest konfortable shockwave pistol med ergonomisk håndtag BTL s top vogn for transport på klinikken Gem patientjournaler i Shockwaven for hurtigere indstilling Ekstra applikator til yderligere skud INTRODUKTIONSTILBUD KUN moms, Normalpris moms Inklusiv privatundervisning, RING IDAG OG BESTIL FREMVISNING PÅ Acupunctureshop.com, Vesterbækvej 31 Sig, Varde Acupunctureshop.com er en af Europas førende inden for klinikudstyr, med over 3000 produkter og 5200 kunder i Danmark. Distributører i en lang række Europæiske lande. Vi sælger til 70% af de danske sygehuse.

16 FORSIKRING Nye forsikringspriser Nye forsikringspriser for 2009 for 2009 Af account director Søren Lauridsen, Willis Herunder kan du se de nye forsikringspriser for 2009 i DKF s pensionsordning, og hvad priserne var i Prisen for basisdækningen ved tab af erhvervsevnen stiger med 18 %. Prisstigningen var ventet, fordi der er sket store udbetalinger til medlemmer, som har mistet erhvervsevnen de senere år. Risikoregnskabet på DKF s pensionsaftale viser således et underskud på over 13 mio. kr. for de sidste 2 regnskabsår (2006 og 2007). Der er ikke sket forhøjelse af prisen for basisdækningen ved kritisk sygdom og dødsfald. Årlig pris for basisdækning ved tabt erhvervsevne (faginvaliditet) Karensperiode Karensperiode Sum 3 mdr. 12 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Forhøjelse kr % kr % kr % kr % Årlig pris for basisdækningen ved dødsfald Sum kr kr kr Årlig pris for basisdækningen ved kritisk sygdom Sum kr Frivillig behandlingsforsikring via Mølholm De medlemmer, som har valgt at tilmelde sig behandlingsforsikringen i Mølholm, har brugt forsikringen mere end forventet (skadesprocent 127). Mølholm har derfor forhøjet prisen i Willis har generelt oplevet meget store prisforhøjelser på behandlingsforsikring, og vi vurderer, at prisen fortsat er rimelig. Årlig pris for behandlingsforsikring Sum Efter regning Læs mere om dine forsikrings- og pensionsmuligheder på KIROPRAKTOREN NR

17 Kiropraktorer søges over hele landet. Kiropraktorer + fysioterapeuter + zoneterapeuter + massører Vores teamkoncept bygger på dynamisk samarbejde med fokus på skaden og tværfaglige resultater. Velkommen i vores professionelle team Vi har brug for dig Der er stor efterspørgsel på vores ydelser - derfor har vi også brug for dine faglige kompetencer. Vi søger løbende erfarne såvel som nyuddannede kiropraktorer. Vi forventer, at du har autorisation, er dynamisk, servicemindet og har fokus på kvalitet i dit arbejde. Behandlingerne foregår i Falck Healthcares Sundhedscentre, på virksomheder eller i din egen klinik. Mange fordele for dig Som kiropraktor hos Falck Healthcare får du en række fordele: > Individuelt tilpasset timetal - mulighed for fastansættelse > Faglig sparring med andre faggrupper > Vi arbejder med elektronisk tidsbestilling og journalføring - det letter din administrative tid > Årligt seminar med fagligt og socialt indhold > Som behandler hos Falck Healthcare tilbydes du bl.a. selv at kunne gøre brug af Tværfaglig behandling samt rabatordning på tness dk medlemskab FAKTA Mere end 550 fysiske behandlere er med i vores team - og over personer i Danmark har en ordning med Falck Healthcare Tværfaglig behandling. Nysgerrig Ønsker du ere informationer, er du altid velkommen til at kontakte områdecheferne: Vest-Danmark Jacob Okholm, Øst-Danmark Mona Krøigaard-Larsen, Michael Bagge, eller ring på tlf.: Læs mere om os på: FHC/fri GIGA laseren er klinikkens nye medarbejder Accelereret naturlig heling % Laserterapi Naturlig heling GIGAlaser arbejder professionelt og effektivt, mens klinikkens øvrige behandlere er frigjort til at servicere andre patienter. GIGAlaser arbejder utrætteligt time efter time til en meget favorabel månedsløn og vil selv med en moderat belægning generere en betragtelig indtjening for klinikken Uger Opheling efter skade Laserterapi er koncentreret energi til den naturlige heling. Laserlys trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle. Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlige reparationsmekanismer. Dermed forstærkes helingsprocessen og immunforsvaret styrkes. Laserterapi understøtter således kroppens egne naturlige funktioner og hjælper dem til at ske langt hurtigere. GIGAlaser har givet exceptionelle resultater ved lidelser som: Gigt Inflammationer Overbelastningstilstande Sportsskader Muskelsmerter Opheling efter operation Sårheling Vi afholder specialkurser i forretningskonceptet GIGAlaser, hvor vi snakker ren business. Kontakt PowerMedic for yderligere information. Vil du vide mere, se powermedic.dk PowerMedic Aps. Gasværksvej 8. DK-4300 Holbæk. Danmark. T

18 Reportage Topmøde diskuterer fremtidens sundhed 14. og 15. januar 2009 mødtes sundhedspolitikere fra regionerne og Folketinget med interesseorganisationer, beslutningstagere samt sundhedsfaglige eksperter i Kolding for at drøfte sundhed med udgangspunkt i borgernes prioritering. DKF var med. Danske Regioners topmøde bar titlen Sundhedspolitisk Topmøde om Fremtidens Sundhedsvæsen, og skulle give beslutningstagere mulighed for at diskutere fremtidens sundhedsvæsen på en utraditionel, deltagende måde. Borgerfundament Mødet var kulminationen på en række borgertopmøder, som blev afholdt 4 forskellige steder i landet samtidigt den 1. november Her var i alt repræsentativt udvalgte borgere inviteret. 800 (langt flere end forventet) tog imod invitationen og kom med bud på fremtidens sundhedsprioriteringer. Borgerne kunne eksempelvis stemme om forskellige forslag. Resultaterne af borgermøderne var fundament for diskussionerne på topmødet. Borgernes udmeldinger blev tematiseret i følgende ønsker til fremtiden: Øget prioritering af forebyggelse, Skab sammenhæng, Personalemangel skal løses, Lige adgang - eller betal selv, Bedre udnyttelse af ressourcerne og Prioriter med faglighed. I forskellige grupper blev topmødedeltagerne bedt om at tage stilling til, hvordan man kan finde langsigtede, robuste politiske løsninger, hvilke tiltag de kræver, samt hvilke aktører, der skal indgå i løsningen. Begejstring DKFs formand Peter Kryger-Baggesen deltog sammen med direktør Ole Rasmussen. Begge vendte begge hjem med begejstring over det vellykkede arrangement. - Jeg er utroligt positivt overrasket over, hvor godt og dynamisk mødeformen virkede. Man nåede at diskutere med mange samtalepartnere med forskellige perspektiver. Mødelederne styrede tiden formidabelt, og konklusionerne blev fulgt fint op, fortæller direktør Ole Rasmussen. Temaer Især var der fokus på styrkelse af det offentlige sundhedsvæsen. Man var enige om, at der er behov for en mere positiv synliggørelse af sundhedsvæsenet. Principper for prioriteringer var et andet tema, som fik en del opmærksomhed. Der var eksempelvis bred enighed om, at differentierede behandlingsgarantier er at foretrække frem for udifferentierede. Under diskussionerne om sammenhængen mellem de forskellige sektorer, var der også bred enighed om, at blikket skal vendes mod ledelsesaspektet. Dårlig ledelse skal til livs, og der skal uddelegeres større ledelsesansvar på afdelingsniveau for at effektivisere beslutningsgange. Synliggørelse For Peter Kryger-Baggesen og Ole Rasmussen var det essentielt, at DKF deltog i mødet, selvom der ikke var mulighed for at fremme kiropraktorinteresser som sådan: - Gennem engageret deltagelse i overordnede konferencer som dette topmøde kvalificeres kiropraktorernes stemme. Kiropraktorerne bliver synliggjort som en ansvarlig profession, der tager sin rolle i det fælles sundhedssystem alvorligt, udtaler Ole Rasmussen. 18 0KIROPRAKTOREN NR

19 Reportage MØDEMODEL SKABER ENGAGEMENT Hovedstadens regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (A) er formand for Udvalget om Fremtidens Sundhedsvæsen i Danske Regioner, som havde indkaldt til sundhedspolitisk topmøde og de foregående borgertopmøder. Hvordan oplevede hun topmødet, og dets fundering i borgerinddragelse? Borgertopmøderne viste, at der faktisk kan opnås bred enighed om mange forhold på kryds af særskilte interesser. Danske Regioner ville se, om denne enighed kunne genfindes ved det politiske topmøde: - Vi ønskede at se, om man i et forum, hvor beslutningstagere fra alle dele af sundhedssystemet, inklusiv de virkeligt indflydelsesrige, var til stede, også kunne nå til enighed. Det kunne man faktisk, og derfor viste topmødet mig, at vi i det danske sundhedsvæsen alle er med på, at der skal indgås nogle holdbare, brede kompromiser, understreger Vibeke Storm Rasmussen. Borgerinddragelse - Det var rigtigt spændende at opleve, hvor alvorligt og reflekterende topmødet forholdt sig til borgertopmødernes resultater, fortæller Vibeke Storm Rasmussen, som mener, at alle parter i denne model kommer op af deres positions huller, og får lejlighed til at tage emner op i en fordomsfri diskussion. For Vibeke Storm Rasmussen er det utroligt væsentligt, at sundhedsvæsenet demokratiseres, og at det sker i fuld åbenhed. Det glædede hende derfor meget at opleve, at den nye måde at høre og inddrage borgernes synspunkter virkede over al forventning. At borgermøderne blev et tilløbsstykke, viser for Vibeke Storm Rasmussen, at befolkningen er involveret og interesseret. Borgerne ønsker og skal gives medejerskab: - Fra at borgerne har interesseret sig for, hvad sundhedsvæsenet kan give dem, så begynder de også nu at interessere sig for, at være med til at bestemme, hvordan det skal se ud. Det en nyerobring, om man så kan sige, af det vi ejer i fællesskab. Det er rigtigt spændende. Danske Regioners Sundhedspolitisk Topmøde om Fremtidens Sundhedsvæsen fik beslutningstagerne op af stolen for at drøfte sundhed med udgangspunkt i borgernes prioritering fra 4 succesfulde borgertopmøder. Læs om borgertopmøderne, som er udviklet efter amerikansk model: Fotos Ulla Hilden, Danske Regioner. Videre forløb Vibeke Rasmussen skal sammen med sit udvalg nu udarbejde en køreplan og afklare, hvad man skal arbejde videre med af topmødets resultater. Mange konkrete forslag kom på bordet, og dem skal der tages stilling til. En målrettet, samlet markedsføring af alle sundhedsuddannelserne var et af de forslag, man drøftede i Vibeke Storm Rasmussens gruppe: - Vi skal have italesat det spændende miljø, sundhedsvæsenet har at byde på som arbejdsplads. Det har vi simpelthen ikke fået gjort godt nok. Folk hører kun om problemerne, men i virkeligheden er det jo et ekstremt spændende miljø at arbejde i. Lige fra de meget teknologiske arbejdsområder i laboratorierne og til den direkte patientkontakt, bedyrer hun. At fundere politiske brede diskussioner på borgerinddragelse efter denne model, har vist sig at være virkningsfuld. For Vibeke Storm Rasmussen vidner succesen om, at man har fanget et behov: - Det var overraskende positivt, så mange der ville være med, og i hvor høj grad folk gerne ville spille med. Dét peger på, at sundhedsvæsenet har brug for de her samlende begivenheder. Vi er startet på en spændende vej, som vi skal have udviklet, og som er mere i pagt med vores tid, end så mange af de gamle måder at gøre tingene på, konkluderer Vibeke Storm Rasmussen. TSC Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, er formand for Udvalget om Fremtidens Sundhedsvæsen i Danske Regioner, som afholdt topmødet. KIROPRAKTOREN NR

20 KORT xxx NYT Sygemeldingsret udvidet i Norge Siden 2006 har norske kiropraktorer haft ret til at sygemelde patienter i 8 uger. Nu er denne ret udvidet til 12 uger. Den udvidede ret trådte i kraft ved årsskiftet og gælder også for de norske manualterapeuter (fysioterapeuter med en 2- årig fuldtids akademisk overbygningsuddannelse). Udvidelsen af sygemeldingsretten sker i forbindelse med indførelsen af såkaldte dialogmøder, som skal afholdes mellem arbejdsgiver og den sygemeldte arbejdstager indenfor 12 uger efter sygemeldingen. Til dette møde skal den sygemeldende behandler deltage, hvis den sygemeldte ønsker det. Hidtil har det dog ofte ikke været muligt for sygemeldende kiropraktorer at deltage, fordi deres sygemelding kun gjaldt for 8 uger. Udvidelsen af sygemeldingsretten er en naturlig fortsættelse af integrationen af kiropraktorerne i det norske sundhedsvæsen, udtaler Øystein Ogre, formand for Norsk Kiropraktorforening, og omtaler udvidelsen som en sejr for kiropraktorerne og patienterne. FICS-seminar i Amsterdam Den internationale sportskiropraktiske organisation FICS (Fédération Internationale de Chiropratique du Sport), som DKF blev medlem af i efteråret, indkalder til seminar. FICS sports chiropractic seminar finder sted den april 2009 i Amsterdam. Til seminaret vil nogle af verdens førende sportskiropraktorer holde foredrag og gennemføre hands on workshops, som fylder en betydelig del af programmet. Seminaret er en del af FICS internationale sportskiropraktoruddannelse ICSSD (International Chiropractic Sports Science Diploma). Program og tilmelding på: I forarbejdet til den nye lov kom det tydeligt frem, at norske kiropraktorer benytter sygemeldingsretten sådan som den var tiltænkt fra myndighedernes side. Kiropraktorernes sygemeldinger er korte og præcise. Den gennemsnitlige varighed af sygemeldingerne for muskelskeletdiagnoser er væsentlig lavere for kiropraktorer end for læger. I 2007 var gennemsnittet henholdsvis 9.3 mod 20.1 dage. Seneste foldere fra Kiroinfo Isbehandling er udarbejdet i samarbejde med kiropraktor Michael Demant. Folderen giver en kortfattet instruktion i brugen af is ved akutte eller nyligt opståede skader. Meningen med denne folder er, at alle patienter, der får anbefalet at anvende is, får folderen med i hånden, når de forlader klinikken. Lændeøvelser - Træningsprogram niveau 1 og 2 og Lændeøvelser - Træningsprogram niveau 3 og 4 er udarbejdet i samarbejde med Mikael Busse. Hver folder indeholder øvelser i 2 sværhedsgrader. De giver i et let forståeligt sprog patienten instruktion i øvelser som kiropraktoren har anbefalet og foreskrevet. Folderne gør det dermed lettere for patienten at følge kiropraktorens råd og tage vare på sig selv - uden patienten skal være nervøs for at gøre noget forkert. Målet med folderne fra Kiroinfo er at profilere kiropraktorerne på fornemste vis. WFC fejrer kiropraktikken til sin 10. kongres WFC (World Federation of Chiropractic) afholder sin 10. kongres i Montreal den 29. april 2. maj Temaet i år er Celebrating Chiropractic in the 21st Century og markerer samtidig WFC s 20 års jubilæum. Kongressen vil bestå af såvel forelæsninger samt en række færdighedsværksteder, paneldebatter og præsentationer af den bedste nye forskning på verdensplan inden for professionen. Foruden hovedtaler Dr. David Eisenberg skal også prof. kiropraktor, ph.d. Charlotte Leboeuf-Yde forelæse til kongressens akademiske program. Dagen før kongressen afholder FICS (Fédération Internationale de Chiropratique du Sport) symposium. Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker en brochure om kongressen tilsendt. Se mere på ECU s årsmøde 2009 ECU s årsmøde afholdes den maj 2009 i Alghero på Sardinien i samarbejde med den italienske kiropraktorforening. Læs program og andre oplysninger om årsmødet på Kiropraktorer, der ønsker yderligere oplysninger om årsmødet eller har spørgsmål i øvrigt er velkomne til at kontakte kiropraktor Pelle Daugaard, som praktiserer i Italien: 20 0KIROPRAKTOREN NR

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler Nyhedsbrev Nr. 2 juni 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Status for WebReq / Influenzavaccinationer 3 Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler 4 Blandede nyheder og information 5 Tilgang/afgang af

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast

Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. juni 2008 Sag nr. 14 Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast 5 bilag Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Høringsudkast Praksisplan

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening årsmøde og gf 11 ÅRSRESULTATER PÅ VEJ MOD ET HØJERE NIVEAU DKF s arbejde har i årets løb først og fremmest handlet om at følge op på store resultater fra 10, men årsresultaterne peger også fremad. De mange

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 3- årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober Hvad kom der ud af denne overenskomstforhandling? En samlet pakke på det billeddiagnostiske område Fortsat fremdrift

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Onsdag den 2. april 2014 kl. 12:30 16:00. Tom Ahmt, formand Aabenraa Kommune. Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland Holbæk Kommune

Bestyrelsesmøde. Onsdag den 2. april 2014 kl. 12:30 16:00. Tom Ahmt, formand Aabenraa Kommune. Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland Holbæk Kommune Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde Onsdag den 2. april 2014 kl. 12:30 16:00 Deltagere: Tom Ahmt, formand Aabenraa Kommune Dorthe

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Ekstraordinært Bestyrelsesmøde Onsdag den 10. december 2014 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Tom Ahmt, formand Aabenraa

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose GLA:D-projektet en implementeringssucces Søren Thorgaard Skou Forskningsfysioterapeut, PhD -et non-profit projekt på SDU under

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Mandag d. 11. april 2011 Sted: Vesterbro Torv 1-3, Aarhus Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge!

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Foråret 2013 består af 4 obligatoriske og 1 frivilligt seminar. Tilmelding sker på hjemmesiden.

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost Program 09:15 Ankomst og registrering (Morgenbrød med kaffe/the) 10:00 Velkomst ved institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 10:05 IFS unge voksne og idrætten projektresultater

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce:

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce: NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 SE KALUNDBORG KOMMUNES NYE FRIVILLIG-SIDE: www.kalundborg.dk/ frivillig Annonce: Frivilligt socialt

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere