Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem."

Transkript

1 ikaj s lavis, b.0.=!.!y 5 7.o ';oto "-? ::x i iar: ^!- Futesø Tidende -a EGNS.A'S for OMrådC V.&F.LØSE.EGNEN 35OO VAETøSC Fortsæftelse af Bereskov-Værløse Avils der udsendtes første gang? Kajs Avis 15. april Der var engang man skulle rblevet en del gøre det nemmere for rrul.*jlf*t*i telefonisk kontakt "" laf ferieåret. ll,f:å;il", Tak og søndag' llørdag 'ager tre fridage med.rmaskinrummet"på det lillu"*. i.. da et meget rattigt lokale rådhgs - SOm man ltirsdag og onsdag i ord - man ikke katdte,,borgernes xrulli:,. llfl:åf::".s1-: kaster vildt.omkring Planerne var at man ville oprette et lokalt lrreoag og lørdag - telefonnet der kun omfattede alle kommu- lsøndag og mandag. nens institutioner, skoler og omrid:1-tå ln"t.. øt tirt f O - Ligestillingen har aldrig haft tu dfty"o.rr". man fik en intern kontakt for hele det lf.ioage man kan Nog.n "i'iu'r.., område der egentlig ikke havde behov for' nurr." lhold. ferie PeterBeltidersansom i. område der egentlig ikke havde behov for' lhold. ferie i. KTAS. Det kunne samtidig billieeøre de lmung. gør det sik- ':ffi,::l;x'l'l;":i$jf;t mange samtaler Samtaler der var nødvendige nødvenolge - men lkert et år engang for ut y,lfql: et eller andet i llige feriedage er der.r,t#ll"j#å1,.,, o**.io.irr,iu"a"'n"o belastende lbr borgerne fbrdi det gav ret ofte ventetid, kø, m.v. limeilem. Og "g.nt- Bev det i det hele taget til noget? n,,ung. der har nok DET VOLDSOMME NGEN REGNNG. laf. Men problemet ler at man måske harl mænd der ved festtige GRAVEARBEJDtr der fandt sted lnuno, kato marssvin '"';*l'"1';xi'"""'rt.tf;*"' supplerede man med en ekstramu- lfisk og postkasse derl udrettet. lighed for endnu et kabel hvis der tømmes' lskal ;;;;;;;il;;;;;j;;, opstod et behov. Hvad skete der med det? )a man rundt om markedsførte T og alle de tekniske værdier var det næsten ikke grænser for hvad det kunne betyde af økonomiske værdier - er værdien gjort op... Påsken er HUSK DNE VENNER der plejer at sende dig et kort. Der står ikke meget, men man kan ikke skrive adressen uden man beviser de sendte en tanke... 'l Ar efter år lytter man til Men den der står bag festernes m idtpunkt får aldrig et venligt ord, en blomst eller en tak. Som man siger det: Det er da sølle. Derfor er der her en stor tak til alle de ukendte. Det koster ikke noget'men er velment

2 Kajs Avis 15.maj nr.7 - side 2 EGNS-AVS for området V'1RLØSE-EG {trn 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s FUfeSø Tidende DET ER SOM OM der er få steder man kan få noget til at give overskud... DET ER SOM OM den danske bank tager højde for at der snart skal tages afsked med en masse direktører: Det sagde man ikke meget om da vi startede Landmandsbanken og betalte da vi betalte de ånte penge tilbage med rentel: Antik - og Loppemarked på Borks Plads Ryetvej 28 Værløse. lørdag den 10. maj kr bod koster 50 kr. Elsebeth og Niels Jørgen. Bestilling af stadeplads tlf Etsebeth Ryetbo plejehjem DER MSTEDE SN flagstang fik endelig en ny mandag den 7.april. Samme dag som den nye velkomstbænk blev sat ud i naturen. DER VAR ENGANG Svalen var alle mands eje. ndtil man fik bil og den sværtede til med sine stribet. Det er ligesom man savner dens nærhed. NYT fra Furesø Frederiksborg Amts AvisAvisen hyldede Stavnsholtskolens skoledren ge fordi de vandt året skoleturnering. Ganske vist først efter straffespark. BYMDTENS CENTER- KONSULENT Erik Christensen forlader sin post efter ti år med - må man sige en meget flot indsats. Men efter at blive mere kendt via fjernsynet og oplevelsen af at blive pensionist der betyder fortsættelse af sin indsats som alle loppemarkeders første gæst. Han er en ekspert i at vurdere hvad der er penge værd. Han efterlader indtrykket af en mand der dyrker sine evner med respekt og ser ud som om han kan li'det.. HOLD OG LÆS det eneste dagblad der rugs1 sider om set, hørt og sket r Furesø.,..,. To dagblade for udsalgspris JA DET ER JO MEGET RGTGT - man har kunnet købe hash i Værløse så nogen skal have sagt, hvorfor rnan ikke kan ryge sig vind og skæv ved at ryge vandpibe... FURESØ KOMMUNE efterlyser gode id6er - men kan ikke beskrive hvad det for en slags man - byråd og forvaltningen kan godkende.mange gode id6er er nemlig taget i brug. NEJ hvis du vil sikre dig mod indbrud er det ikke en. :: : :: :.::. :: LT.il. lj.'.t T.1 ; : - Jeg tænkte ikke over, at vi med bryllupspapirerne i hånd har lovet at sætte børn i vores kommune... m- (,'t?) $l også hinanden over tæerne... - Jo siden man fik en syge-og sundhedspolitik - og anbefa_ lede folk at bruge forebyg_ gende midler eller tage nogen med - på de belyste stier beklager man på socialom rådet, at fødselstal_ tallene tragisk er gået nedad. - Selvom der er festlige lejligheder harvman hørt om at der rundt ligger midler... Efter Store Bededag skal børnene gå i skole igen og på kortere tid sikre sig, at de kan få en god eksamen, holde den sidste skoledag - men alligevel vælge at studere videre. Ja det med at læse videre er noget med værdi - man skal jo en dag tjene sine egne penge og helst så meget at man kan holde familie og ha' et par biler. SLADDER var i gamle dage den eneste dialog man havde med hinanden KOM HNANDEN VED men gør det uden det vækker en mistanke. NEJ man kan ikke udelukke, at du møder en person der agter sidenhen at bryde ind i din bolig. Men han har ikke maske på... HAR MAN BØRN skal man tænke over hvad de bruger deres tid til - når de er stille eller,oude".. DET ER KKB NOK at du er til stede - du skal ikke undlade at vise det... SOM DEN KLOGE BESKRVER DET. Hvis TV-pogrammet ikke er det du troede så kan man bruge den samme knap der skifter til ny kanal... )anske modelpiger beskyldes af og til for - at komme fra et land hvor fittness er vel overd revet... Økologisk mad er ikke nødvendigvis noget der smager... Bilister straffes når de kører for stærkt og holder forkert... HUKOMMELSE er ofte ens bedste ven

3 Divisionsdrøm 'l Som årene "i en ældid"' i UH slutter i er gået har lnistorie rarer 1+ i værløse',,-- o*i været l-utt offi, at der J[ Deterfodboldklubben l, -^, F Værløse der nu har tankef var støtteforening blev eftef en arbejdet nu.,t,,t. N,i PfOblemef i uden nogen spillere kan lfg helst Vil det:,,hvis ikke,,den før- hente tifskud. ^. r ste gang" skal ligne en Bvudvikting p",ninu il t2 Som årene er gaet har ll0ftsætte med r'oldtægt skal du vide at Spillerfiskeri :? der kan passere nem række.r,*. D"å. "rl'år- T;ttå.^-*rrr r^t ^E- -lg-e-ryllsj ledere og spillermateri- ty*.?y",o?"91,:' ' l^y er mrn"rrt mænd der rtn,. n,. er X^'SAVS 15. APRL2O4 :ntffiå'"1i""'ii"'0" lr'*-*e om.t ll: ld li i'] ;i:*i*:i::' 4r ulruvr førsteholdet i divisi.^r ^: ^ klæde sig ud der er sikkert u,,d,l:o"' rtga- o,q p^lej a- ffi kvinder og lryp områdermankan lcentef fortsætte det store ar- --"t-,' nvo1. rr Y t'r på n r e den måde r Næsten''30'april Ret økonomisk har en. t_ Samle alle bejde rremover. man kunne liokket mænd.^'i:i#ir;il* ' støtteforening nidrage, t1]tle-arle ind i seperate *aon","i'ia;;;;1;. r med midler til arbejdet ulr r4"t'r ';';i. i ltfoduo tidbud og Og tage tag Påsken en rum fum - føf før det dgt delaf ferieåret derangtfraharværet -^-.-^-.^;'^j _.,-^-^f^..l^-^. To (etfattigtord lbofgefe hjem lgik op for dem,.rntik--og rop-pemarked 2 gratis. Hvert år ha spi ereprør'et"*j;. erterend'yg.. :,'q.,*åske var en forstærknin ktubbens egne spilte.. -. faldet af spor.t. mendetvistesigikkeatlr.- lbehandling. ;;::f;;:j'"""nt.. 3 e r, - llensåkaldtbrevkasse lmændklædersigud Mæno sis url 3 r,ære tilstrækkeligt- på Umfadets - :^soo værløse øg"".d s,..,,..n rpo.ge. en mand om detl Y"*" ødelægger...'. i den range bane.,", lmg., har Erhvervsklubben c ln:'.t :,;åliltili n1;fi1'1";;å,:::_ ; ledet af Kurt Bork -, middag - og pigen så vil Byrådsmødet 6 chrisrensen der ved forespørgsel il;l"'. hjem. yg":",'i*.. 9 siden arvar bvrådsmed-lrru..t, a; der :::.:,"*;"*:i:::.- ffiil'l*.hil[: f lem og formand for " ' *^ ;' -! uvr un8 mand spenderer.n å",nr"ji," Værløse-Farum Cykel- lvaf Så mange hel aften på en ung pige Beskærtiglrsesudv. 8 klub måtte erkende at,. : har hun på en måde vtitlø.ptan og teknik 9 å:t*å'"1,:t#ffi1; o.t, ar de nes- [:unfri,",tåil;". *il*åfi:#'" ll låiffill,iy,." ;l,l.i l:*:lg:li"s:' n::l-;: il-#å'i; slau al sprrr t ålur t ^ :- "'-..". 1;r;;ilff;::*" ii,,et bedre liv".,,,. 13 hvad de kunne, men l:"tt:,t 111t11,"1"n Furesø byggeskik t3 røsning ogsåherharskader ari Hareskov- 14 l:"".:j"'i,:'rrr4rsjnu!- ldetermegetsvært-detlnårtingtagerår l;;;;;t.r*.t - oet iillliltfffå'l giort det vanskeligt at l"tlt lille, man engan,g er derfor der er skrevet P., *tl"il.n-sku' dø 14 leve livet i 2. division. ltlbt9l. de nuværend_" b"g.. om emnet. Nu i Piser ind sonr soldat r4 Det skat dog ikke hin- ltilbud 9t:.to*.tt8el.of- nøj grad også af piger... lfu.um Arena var dre værrøse Borcrkrub l:::'":l"l'.::,:å:ii"-:l - igen at samle et hold hvor lejen er ri- ::::.::-::-;.:^ '-'-.- lste,sal VnD NYTARS- l"' lryrot 'e' u'!'5! ale nok til det nr.7 - side 3 EGNS-AVS for området V.ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af, Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første ::rng Furesø Tidende ofret teatertur med stor pssleni danmarkskort 5 Bvrådssang i Galaksen l0 sagt ja til desserten... t\;jon - snm rtan -o-,1- Kultur-fritid-idræt l0 var talenter" overgang altid et fore- lda skoledrenge viste op med drenge- FRoKosrER og større l:t'j:j:j:::,t::: festligheder tå der;; l9-9tl nok ikke l*t p-u i disse byggende element der lemnerne frem ude i år - men flere har dem.. tunne tages på... Farum...

4 xånunge gennem arene stort set har ødelagt hvad der var for Unge...r..oo.o Når skoler ikke mere turde holde skolefester. Når Brøndby- POPPEN måtte lukke på grund af ballade. Når Gladsaxe Teen Club havde samme oplevelse. Og lignende oplevelser fulgte med og ind på boldklubbernes område, har det fulgt med over hele landet til skade - for hvem? De unge selv - hvem e11ers... Medstifter og mangeårige formand af Gladsaxe Teen Ckub Lars Abel skriver i en pressemeddelelse om clubben der i 60'erne var verdens navle i musik-danmark. Hver eneste lørdag i sæsonen samlede man mere end, unge mennesker. på Egegård skolen for at "','opleve tidens største danske og udenlandske pop-og rocknavne. Man var ikke helt klar over dengang, men det, der skete i Gladsaxe Teen Club, var virkelig et helt særligt kapitel i den danske musikhistorie. perioden arrangerede Gladsaxe Teen Club næsten 150 Teen Club koncerter. Pa Egegård skolen optrådte nogle af Europa og Danmarks største rock- og popnavne sammen med unge lokale grupper. Teen Clubbens storhedstid havde vi mere end medlemmer i 6n sæson. nutidskroner var der tale om en millionforretning fra 1965 til 1968 havde Gladsaxe Teen Club en omsætning på kr. hvilket ville svare til næsten 6% million i dag samme periode havde vi et overskud på kr kr. hvilket i år ville svare til det samme som ca. 1,2 mill. Penge der blev uddelt til det lokale ungdomsog foreningsliv. Historien om Gladsaxe Teen Club er vores historie - men der er også en helt periode i den danske rock- og pophistorie. Når vi har åbnet GTC PÅ NETTET ER DET VORES HENSGT på en forhåbentlig morsom 2014-nr-7 - side4 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s FureSø Tidende og nutidig måde - at give et billede af, hvad en gruppe frivillige, entusiastiske unge mennesker i en forstad til København og med udgangspunkt i en ganske almindelig skoleaula med en lille scene på Egegård skole kunne skabe af,musikliv i Danmark i 60'erne. Teen Club flytter til den tidligere Restaurant Skovbrynet og bliver diskotekklub. Samtidig bliver klubben til en såkaldt,,seniorklub" for unge over l8 år ligesom der nu godt måtte sælges ø1. Februar: Gladsaxe Teen Club skifter navn til Tryk l6 og flytter samme år til lokaler i den lokale skøjtehal. Tryk 16 havde over medlemmer og fortsatte 70'erne ud - Som hendes mand sagde det: Jeg har det lidt svært det med at komme med blomster til min kone. Hun har det med at tænke - hvad er det nu han vil skjule for mig... Som det hed i en 6- brevkasse: - Hvad skal man gøre - jeg forstår, at et forspil får det til at kræve et efterspil - Jeg elsker min kone - men ikke hver dag i ugen... w - Det er nu godt man fandt på det med ældreboliger og plejehjem - det er jo godt at have et sted at slutte... - Det er jo lidt trist, at man mister så mange af dem man kender. Mange afdem kunnejegjo godt have undt - de blel lidt længere... - Jamen de pårørende levede jo med, at,,nu var deres timeglas løbet ud til kanten." - Savner du ikke at et barn eller barnebarn ser indenfor? - Jeg vælger at acceptere at de har haft deres,,egne cirkler" og deres de skal leve livet sarnmen med. - l"remtiden peger på at det skal være børnene der skal passe deres forældre i den..sidste tredie halvleg". Ja, menrrde vise" har jo peget på, at mange børn har,,rejst sig fra deres sociale arv". Man har sagt, at deres forældre kal sikre at børnene l'orlader dem - og sørger tbr, at de får et bedre hjem end det man kom fra - for mange ville det ikke kunne lade sig gøre atbørn kunne overtage socialomsorgen for deres forældre - som de forlængst har forladt. Det er en asocial tanke.

5 Furesø-NYHED: Frederiksborg Amts Avis fortæller at Socialdemokratiet har skiftet formand' Bjarne Zetterstrøm har efter l3 år i sædet ønsket at gå af. hans sted indtræder Martin William Behbahani' Den nye trestyrelse består af l6 medlemmer. Partiet har i de forløbne år haft stor medgang. Fra 2005 hvor de kun fik 9 procent af stemmerne til valget i 2013 hvor de fik 40'7 af stemmerne. FTNESSCENTER FOR KVNDER er opstået i Farum. Her har man muligheder for at skræddersy træning og rådgivning til de områder mage kvinder er optaget af: ridebukselår,bækkenbund' appelsinhud' maver og mormorarme - hedder det'.. Der er et hotel i København her har flere afdelinger - men kun et for kvinder. Af skær misundelse har mænd fundet det ret diskriminerende af kvinder får deres særlige afdelinger hvor det dufter af damer. Det burde ikke være lovligt. Man har jo heller ikke afdelinger der alene dufter af den såkaldte mandehørm eller lignende. Klager skal i denne tid behandles af retten hvor flertallet som regel består af de andre mandekøn.. 'Rockens )anmarkskort blev skrevet i Gladsaxe blev De Unges Cladsaxe startet af den lokale afdeling af D.s.U. Formen for ballerne videreføres i Gladsaxe Teen Club Søborg Teen Club starter sine aktiviteter efter inspiration af De Unges Gladsaxe december. Første avisannonce for den private Gladsaxe Teen Club der igen afholder rock- og twistbal august Konservativ Ungdom ansøger om tilladelse til at afholde popballer på Egegård skole september. Gladaxe kommunes ungdomsudvalg vedtager oprettelsen af et ;amlende organ for arrangement af teen-baller november. Oprettelse af en paraplyorganisation med navnet Teen Clubs Gladsaxe, der skal koordinere planlægningen af teenballer afholdt af D.s.U. KU, Foreningernes drætsråd i Gladsaxe og den private Teen Club Efteråret. Paraplyorganisationen ændres til en fælles klub med navnet Teen Clubs. Gladsaxe. Ofte bruges dog navnet Gladsaxe Teen Club, eller slet og ret Teen Club. l966.forår. Teen Club udnævner sig selv som landets største popklub Første nummer af medlemsbladet Teen Club Nyt udkommer november. Dobbeltbal på Egegårds skole og Marielyst skole med Red Squares, Sunny Set og Someons januar Radio Free Europa besøger klubben og laver en udsendelse der sendes til 22 millioner lyttere i Østeuropa. Red Squares og Joe Carter bl.a nr.7 - side 5 EGNS-AVS for området V.ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første g ngt-g-194s Furesø Tidende marts Skærtorsdag Dobbeltbal på Egegård og Marielyst skole Maj. Bal i Gladsaxe teater for 400 indbudte handicappede unge fra Landsforeningen af vanføre, samt 350 indbudte medlemmer af Teen Club oktober. For første gang spiller er dansk psykodelisk beatorkester i Teen Club janur. Diskoteket Box 45 åbner i kælderen under Egegård skole april.gæst nr modtager en båndoptager sponsoreret af Fona Radio april i Tivolis koncertsal for 700 indbudte handicappede unge fra Landsforeningen af vanføre samt 900 medlemmer fra Teen Club september. Led Zeppelin spiller deres første koncert nogensinde marts var Led Zeppelin tilbage i klubben men denne aften huskes bedst for de uroligheder der opstod, da lokale læderjakker skabte problemer med smadrede ruder og slagsmål med politi med hunde. Umiddelbart efter ballet besluttede ledelsen, at klubben ikke kan tage ansvaret for klubben fremadrettet. Klubben lukker derfor, og sæsonens sidste baller aflyses april. Gladsaxe Teen Club er tilbage i ;torform - med 1600 unge på Egegård skole. Man annoncerede en Beatfest hvor man skulle medbringe puder april. Gladsaxe Beatfestival afholdt et arrangement der var en slags konkurrence mellem lokale beat grupper. Gruppen Blues Pover vandt vandt en tur til Gladsaxes venskabsby i Berlin maj Forårskoncert blev afholdt i Gladsaxe Teater. Medlemmmer af Dansk Handicap Forbund deltager Teen Club flytter til den tidligere Restaurant Skovbrynet og bliver diskotekklub. Samtidig bliver klubben til en såkaldt,rseniorklub" for unge over l8 år ligesom der nu godt måtte saelges ø1. Februar: Gladsaxe Teen Club skifter navn til Tryk l6 og flytter samme år til lokaler i den lokale skøjtehal. Tryk l6 havde over medlemmer og fortsatte 70'erne ud l=e -=let --Ci - dansk fodbold er der ikke noget så specielt som Brøndby. - Ja, nu vil dc heller ikke være i stue med de andre elleve klubber. De vil gå deres egne veje. - Sammen har de godkendt, at den danske ungdom skal spille efter Mortens Olsens systemer. Brøndby har fået fat i en udlænding der skal lære deres ungdom at spille meget mere brasiliansk. - Det vil sige, at Brøndby også her vil vise vejen - ligesom de hele vejen stadigvæk har et underskud - men altid ubegrænsede venner... TV-SPEAKERE holder øje med om der var offside. straffe eller andre ulovligheder...

6 Bvrådets møde den26.marts Borgmesteren orienterede om Kurt Bork Christensen, der den 31. marts skulle fejres for at sidde 40 år i kommunalpolitik. Status for ombygningen af rådhuset i Værløse. Stigningen i vederlag til byrådsmedlemmer, borgmestre m.v. Per Kattrup har meddelt, at han træder ud af Dansk FolkeParti og bliver løsgænger. Der var ikke indkommet spørgsmå1. Der forelå årsberetning fra Furesø Handicap Blev godkendt. Man drøftede setryiceog kanalstrategi. Man godkendte forvaltningens indstilling. Man drøftede Wonderfuld Copenhagens repræsentantskab. Som repræsentant for kommunen udpegede man Per Kattrup. Man godkendte konstituering af Ungdomsskolebestyrelsen, efter indstilling af forvaltningen. Man drøftede befolkningsprognose Bev godkendt. ;Revidering af styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen ifm. skolereformen. Blev godkendt Endelig godkendelse af lokalplan 115 for tæt lav bebyggelse ved Rolighedsvej Den tidligere rideskole Der havde været 7 høringssvar. Man godkendte planen DET GODE VED DE GAMLE DAGE VAR' at man kunne være sikker på, at man hver dag og hele ugen var sikker ph, at man beholdt sit job. vore dage er der mange der tænker over om man næste måned får at vide, at jobbet er i fare.. Alene tanken kan være ubehagelig og næsten ikke til at tænke på - men det er der så mange der gør. Det er her man efterlyser ansvarlighed og respekt for ganske almindelige mennesker... DET ER SURT nar arbejdsgivere håner deres personale for udbrændhed - når de mangler en forklaring på mangler 2014 _nr.7 _ side 6 EGNS-AVS for området V,aERLØSE-EG{EN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Furesø Tidende Rundt om i regionen er der steder hvor man gerne vil udlicitere nogle områder - men ikke tør lade egne områder deltage - for nogen mener at de godt kan gøre det billigef... Det lyder underligt men det har forekommet, at ens egen tekniske forvaltning viser sigo at være nok så dygtige til arbejdet og tilmed med det frynsegode, at de vil sætte ekstra tryk på fordi man ved hvad man får.. i Ånovs uar områosr OMKRNG SØNDERSØ- SKOLE OG HAL været i stadig vækst og forandring. Meget af arbejddet var udliciteret i flere etaper. En politiker bemærkede, at udliciteringen kan have fordele, men af og til opdager man, at der er ting der ikke kom med i licitationen. "," Hvis opgaven ikke var udliciteret havde man selv en afdeling der fra..bunden" kunne klare opgaverne - men det ligger ligesom i tankerne, at ting kunne gøres billigere ved udlicitering, men materialet skal foreligge og det koster atføre kontrol. Hvis kommunens egen plads er med i udbud - kan man bruge det materiel, der er betalt,men bare samler støv. Det var i den forbindelse man fandt ordsproget,,,at gå over åen efter vand... Der arbejdes måske på, at skrive et hefte der skal berette om alle mulige samlivsformer også med vejledning i de situationer hvor mænd der bor sammen kan få de børn de ønsker. DER VAR OGSA EN GANG man skrev en ordbog for turister der besøger Danmark og forklarer hvorfor ord forklares anderledes end det står på skrift DE TO LDT,rf,LDRE gik ofte ture ude på landet. Af og til gav den ene ligesom en ryk indimellem det var når han kom for tæt på det elektriske hegn. Tænk lidt på i morgen..

7 Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, clpr'urtsrndtes første gangt-9-1q45 Furesø Tirjende Midtvejsrevaluering af.man drøftede '' Mødested for fitnesskort til brug ved genoptræning. Der har været en del borgere inddraget i projektet. Det blev startet i 2013 og derfor for tidligt at bruge spørgeskemaer o.l. Fitnesskortene er ikke personlige og kan således bruges afflere borgergrupper. Tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget havde møde den 2. april Formanden orienterede om aktuelle sager og omtalte diverse statistikker nyt fra området m.v. Seniorrådet anmoder om lokale, er besvaret. Drøftelse af mødekalender. Kurt Bork Christensen var ikke til stede. Omtale af et temamøde der skal afholdes. Toges til efterretning. Puljemidler modtaget til projekt,,familiens Fremtid". Det drejer sig om hjælp til udsatte familier.man har modtaget kr. Man godkender at udvalget deltager i projektet. Seniorrådets årsberetning og forretningsorden forelå og. Man anbefaler byrådet attage begge til efterretning. Man drøftede kommunens sundhedsprofil der omhandler områder som stress, akoholforbrug, rygning overvægt m.m. Blev taget til efterretning Man drøftede faglige res ultatindikikato rer SSU. De skal forelægges udvalget i maj med div. bemærkninger. Regnskabet for 2013 blev drøftet - det blev anbefalet til godkendelse. Udvalget har fokus på de stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfi - nanciering og vederlagsfri fysioterapi. Overførsler fra 2013 til Der er tale om i alt 7,1mill.netto der anbefales overført. Plejehjemmet Ryetbo har et mindreforbrug på medens Gedevasevang har et merforbrug på For udvalgets område ønskes overført samlet i driftsmidler og 2,2 mill. i ubrugte anlægsmidler. Dette anbefales. Evaluering af Fontænehuset. Man beder forvaltningen om udarbeide scenarier for husets fremtid fra nr.7-side7 EGNS-AVS for OMrådCt VÆRLØST-EGNEN 35OO VæTøSC sundhedsråd i Furesø. Det foreslås, at der en gang årligt holdes en åben konference/debat om relevante lokale sundhedsrelaterede emner for borgere, politikere og interesseorganisationer. som fx relevante patientforeninger. forbindelse med udarbejdelse af sundhedsrelaterede politikker skal man sikre en borgerdialog gennem inddragelse af relevante borgergrupper. Navngivning af plejecentre m.v i FarumMidtpunkt. Der forbereres 4 nye kommunale centre i Midtpunktet. Præmien er et gavekort. der kan anvendes i en butik eller et center i kommunen efter vinderens ønske. TLDELNG AF MDLER TL SOCALT ARBEJDE: Der uddeles kr. Gedevasevang til ipad nundervisning af pensionister Astma-Alleri tilskud Bedre Psykiatri landsf Børns vilkår Kurser i nedsat vejrtrækning Møder for handicappede og andre kr. Telefonvejledning for handicappede Sociale arrangementer kr. Netværksskabende udfl. kr Do for blide kr. Sociale aktiviteter for indvandrekvinder domsboliger Ferietur for beboere i unghjerneskadede kr. Høreforeningen Foredrag for diabetikere kr Faldforebyggelse-møde Pension istforening og sen i- orforening Værl kr. Red Barnet Seniores Midtpunkt SND Ballerup, Herler. Furesø Skovg. Venner busturel Handicappede,Furesø VarmestueMidtp Ældre Sagen Farum Ældre Sagen Værløse Tilbage på kontoen er kr. DER VAR FAMLEN hvor man drøftede en tyveri og indbrudsforsikring.- Kvinde, skreg manden. et hjem hvor vi ikke har salt til en æg hvad skulle vi så med sådan Ån FØRST EFTER DEN TREDE BRAND DERES HUS - ønskede de at få en forsikring. Men det viste sig, at der ikke var noget selskab der turde tage dem som kunde - sagde man. NAR TO M,'/END har det godt med hinanden - men kunne ønske sig et barn, er der flere måder at gøre det på. Man kunne bare invitere en dame de kunne holde af, som hjælp i huset. Det kunne være en mulighed der afprøves for øjeblikket. DER VAR ENGANG EN BOLG bare var et sted med tag over hovedet. moderne tid skal man sikre afvanding, isolering og tage af en vis kvalitet.

8 n.u riu;;;k;"- By'S historie. Hareskov-Værløse Avis skrev den 19. sept' 1952: For 25 år siden havde en ung mand været til en fest i Herlev.Hjemturen måtte foretages til fods, men da han havde gået nogen tid, fandt han det Pludseligt besynderligt, at armene slæbte henad jorden. Det viste sig ved en nærmere undersøgelse, at han gik i en grøft Det var den opgravning der gik forud for nedlægningen af Rørledningen fra Hareskovby Gasværk' til Herlev september 1925, lod man en mand ved navn Madsen' fra Københavns Vestre Gasværk, udarbejde et Projekt for et gasværk omfattende HareskovbY og Lille Værløse. Søndag den 2l marts 1926 alholdtes et offentligt møde på Hareskov Pavillonen, for at drøfte sagen. Firmaet Edwards & Rasmussen skulle opføre og drive Gasværket, der ville koste kr. Man oprettede et aktieselskab, med kommunegaranti. Grunden købte man af rest. Brandt, Hareskov Pavillonen for kr. Angående placeringen. måtte man lade en adresse gå rundt. l7l gav deres tilslutning, hvorimod l7 Protesterede mod placeringen. januar 1927 godkendte Justitsministeriet stedet. Restauratøren På Hareskov Pavillonen, ønskede ikke gas indlagt,hvis det ikke kunne være klart til Pinsemorgen. Men man nåede det! På rekordtid, fire dage' fyrede man den store ovn op' ob Pavillonen havde som det første sted, fået gas Rejsegildet afholdtesi juli. Den første gaspris var fastsat således: 35 øre Pr. kubikmeter for de første 20' 25 øre for de næste overtog Værløse og Farum kommuner, Gasværket ophørte man med gasfremstilling på gasværket og indgik på kontrakt om levering afgas fra Strandvejsgasværket. Gasværket fordeler i jubilæumsåret gas til Værløse, Farum, Herlev og en del af Ballerup-Måløv kommune. Gasforbruget er steget meget gennem årene, og i 1945 anlagdes en ny forsyningsledning fra Strandvejsgasværket til Herlev. Der vil atter blive etableret en ny forsyningslednin g, den ne gang fra den store nye gasbeholder i Mørkhøj. Denne ledning vil ikke komme i arbejde før de for tiden igangværende forhandlinger om en ny overenskomst, er ført til ende. lørdags fejrede man jubilæet. Der kom i den anledning flere gaver, bl.a. fra firmaet der byggede gasværket. Personalets gave var en smuk flagstang nrcd llag DER VAR ENGANG man sagde: Nu går den altså ikke mere granberg nr.7 - side 8 EGNS-AVS for området V.aERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-g-19+s Furesø Tidende MANGE TOG oplevede man at komme hinanden ved. Man bliver stuvet sammen som sild i en tønde. Men de var trods alt vigtigt at komme med... Hvorfor sætter man ikke bare nogle flere vogne på Beskæftigelses- ", og Erhvervsudvalget's møde den 1. april Tre medlemmer var til stede, der var afbud fra Deniz Celal Kilic og Kurt Bork Christensen. Man blev orienteret om en tilfredshedsbrugerundersøgelse i Jobcenter Furesø. Man drøftede regnskab for udvalget 2013 og kunne anbefale til godkendelse i ØU og byrådet Man drøftede overførsler fra 2013 til20l4 På alle udvalgsområder søges der samlet om overførsler af 7 rl mill.netto. Beløbet dækker samlet af både mindre- og merforbrug. Fra dette udvalg søger man om overførsel af 0,4 mill. netto. Kunne anbefales. Nan drøftede faglige resultatindikatorer BEU. Det skal være attraktivt, at drive virksomhed i Furesø Der forelå udkast til Resultatrevision der sendes videre for Jobcenter Furesø til LBR til kommentering. Nan drøftede evaluering af Fontænehusets virke Ballerupvej 29. Man tog orienteringen til efterretning. Forvaltningen skal udarbejde scenarie for Fontænehusets virke efter at projektperionen udløber 31. decbr Ud af 47 ansøgere har 10 deriblandt Furesø modtaget puljemidler til projektet,,familiens Fremtid". Det skal være en indsats for udsatte familier. Furesø har modtaget kr. Godkendt af udvalget. Carsten - Kochudvalget har anbefalet en ny arbejdsmarkedsindsats. Blev udskudt til maj mødet Man drøftede medlemmer til LBR fra juni Man drøftede udvalgets møde- og arbejdsplan. Blev godkendt. Øjvind Vilshom havde anmodet om, at et forslag om tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere kom til drøftelse. Blev taget til efterretning. Øjvind Vilsholm havde et forslag til branding af Furesø kommune via den lokale erhvervsforening m.v. Blev videresendt til ØU DET NYESTE NDSLAG DANSK FODBOLD er frispark og benhårde tricks som hverken dommere eller linievogtere får øje på...

9 Miljø- Plan- Og.., Husstandsindsamling af ;videre efter det oprin- ;--:'::;';::-;:-,::'^^ Teknikudvalget eknrku0varge[ i fru;::derige åateriater. - delige projekt indtil 1","",o T"t': på tværs - l;;;;, beslutning med- iøkolosi kommune skal begrun- Flwestation Værløse i oorrorrrrorrdelioe lr^r,-^ _-.^:^r.a :-la:r lsund mad, dyrknlng og havde møde den 3.april Vtun godkendte tanken lo.t"s t urn. Man drøftede faglige løsninger skal indgå t i ;il;"ns indstnling. lefterretning. resultatindikatorer. nrojektet N1' lokalplan for Farum. udgift for anlæg og drift hovedgade 50 m.fl. samt skutpturer kl. Borgere, Farum kaserne 'ed i FoÅ,altningen D--- skat "----- præ- r- -- l.; lman -^.;;^:..:_,^_: blev orienteret om sentere forslag til mere l-'-:.: ; "^".,^_,..*-. oprettelse af Vandråd. lys. værdi for kommunen. Man"indstirrer overfo. :...;...;..;...,, L løu ogbyrådet, at kr. ;;;;n Bygværk og i Jg""r""r* lnatura Frigivelse.rr5rlrrrc.rr af midler rrrrrrrcr til rrr j godkendt.. gookenor.. Farum Genbrugsstation i rodtøbet. i ;;;',,;^ Der skal etableres en ny r'øurøucr' ^ tit efterretning b1rådet. *!"" llb.flf.., at kr. efterretnin8 nusnestlring fra og...:... _ -._ { til Naturstue meo """:"":"""' overførsler fra 2013 tit lhjortøsård frigives. ;;;r".rd Kro vil lflur*:i:1,.,-j::l:: Forvaltningens,l loå".nå"lige _ ;ff. at bus 335 føres l,o_t]',::i^t:tlt5i:- ring.blev taget til efter- retnrn8... indstilling kunne anbe- behandting udsættes i;;; kroen Der er altså fales godkendt af ØU og,..r...,...r ig"n liv i kroen. byrådet. ivt_an drøftede S.r.r meget der skat ;:;.::.:;.^;:::; Man drøftede antæg. De forv^ent-es tisorssanisationer 2013,å"åt*., tiltrådte stort spilde'andsplan reariseres ved friviilige -_t^tli i,"'j., forelagte aftaler med de berørie "" --' Forvaltningen skal ud- Sagen blev udsat. beboere.. Man M;; udsatte droftelsen arbejde en orcrsigt anbefarer at de ;;il;il;;;;;;il:._ rrvve- l::.lll^i*^:115t,t." ili;;;il" nr.7 - side 9 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-VærløseAvis, der uds;:"ffi;ffi-;.;ff";da-1945 Furesø Tidende lil"r:ffiffiruj:j 3ål,: 1'jeterpå Klimatilpasning. n.. skat anlægses nye il;; ffi.*; Godkendt, men udval-. tøuegårde-og trænings- n.lu.ty.ning get ønsker en anall'se af baner for hunde på ek- CåOt.nOte fon,alt_ omfanget af fremtidige sisterende kommunare,ringens indstilring. io.'','n"å?gu.u''ti"" investeringer. arealer. Der er udpeget " --' -'-'-"-. -^"-t:- "- ' områder med skønn:l to. maj indvies Selvom dette møde omfattede 81 sider med 30 sager - og nogle sager blev udskudt er det noget at holde sfyr på selvom man ikke kan kalde arbejdet i YT_j:q.?i::i::::1?-"^- Regnskab for udvalget SOO.OOO frigives. Der vil ske en :""';""':';".'::"""':"""'; udvalget anbe-... Ll.-*^-,--.nrrrrcnrrr j Der forelå tilsynsberetkendelse overfor ØLt og Fh'r.estation"n. Toges til orientering.. Godkendt faler regnskabet til god- Naturstøttepunkt på ;;;^i;u- iliij r.ty..rr"n renoveringsprojekt. hundgforeninger m.fl.vitl Mulighederne for at Man udsatte sagen nnve indddraget., afholde Triatlonsstævnel et byråd for arbejde Forurening af Vassinge_ DER VAR SURHED DERES støjvæg. prioritering af iil;;;;;i OMGANGSKREDS Punktet blev udsat trafiksikkerhedsproj"k- rornedre vandkvali- : j:.::...:::.: Midler til Farum ter blev godkendt. t.t"n i Sønderso. Det sig med en fyr der :"j""":""':""j"""":"":""' kan godt koste kunne glæde sig da datteren giftede Genbrugsstation. t_ Mun drøftede stø.ivold r.iu.ooo kr. Taget t' v v ""., vr sr uujjvt "tt;;;;r" :::::::::lilii: l;å;:lt-'.'å; orien,ering l;;;;;å?"*oa, på hans fødselsdag

10 Kajs Avis 15.maj 2014-nr.7 - side l0 BGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'19c5 FufeSø Tidende Byrådssang i Galaks n... Mandagen den 31.marts skulle man fejre at et byrådsmedlem havde siddet på kommunens taburetter i ffrre år. måneder i forvejen havde sikret sig, at den største sal kunne bruges På dagen havde Gitte Schack og medarbejdere forberedt sig på et større fremmøde med plads til orkester og et langbord med colaer og øller, vine og diverse mere eller mindre sunde specialiteter. Kommunaldirektøren Rasmus Bjerregaard meldte ud, at han var tovholder for talerstrøm og eventuelle talere. Efter musikalsk underholdning holdt borgmester Ole Bondo Christensen festtalen der var fyldt med kendte oplevelser fra det daglige liv, men også en beskrivelse af, at alt ikke handlede om besparelser. Tidligere skatteminister og borgmester Peter Brixtofte hyldede årene de havde sammen i Gladsaxe hvor partiet mest var kendt for et bondeparti - hvor statsministeren kaldte sig selv som A - medens selve partiet endnu ikke var anerkendt i byerne. Gustav Juul ønskede tillykke fra hele gruppen og beskrev hvad Kurt har betydet for gruppen. Lone Christensen huskede dyster de havde med hinanden da hun var en slags mor for arbejdsmændene i SD. Der kom en fællessang på bordet, sunget af hele byrådet med Kurt som forsanger. Han havde i pigtrådens periode været trommeslager i Beefeeters. Nu var ikke et øje tørt... Efter at Peter havde støttet en borger fra Farum i en sang gik man i gang med at rydde bordet før fødselaren takkede kommunen for arrangementet, takkede for fremmøde og smukke ord. Det skal dog siges, at kommunaldirektøren havde sluttet sin opgave med at lufte lidt fra maskinrummet - hvor meget afgøres for lukkede døre. Rasmus Bjerregaard blev meget berømt da han kom til Furesø som den tredie topleder på et enkelt år Set over mere end $'rre år har det været en ret værdifyldt oplevelse at kende mennesker før de var valgt til noget som helst. Som 6n af dem der mødte Kurt som en ganske almindelig borger er det godt at kunne sige. Du har forvaltet dine muligheder godt. To gange har jeg 1sm1 mit arkiv med billeder og kopier fordi det kunne erindre dig om et og andet der ikke havde kunnet lade sig gøre - hvis du havde været en borgmester. Jeg tror i det hele taget du ikke ville føle dig hjemme - med den måde man taler ned til de værende borgmestre... to forbindelser har jeg sendt dig to hefter med billeder og udklip. Jeg forestillede mig du en dag vil skrive en bog. Den kunne passende hedde:,,henry Hansen - Oe Ritter og jeg - har aldrig været dopet"... Engang jeg gennemgik det materiale så jeg en film hvor en pianist stak en cigar i munden og sang Anita - lowe You EFTERSKRFT: Som årene er gået er du altid kørt ud af din carport. Klædt på som godkendt af Dansk Herremoderåd. 360 dage i ffrre år. Mere end skjorter. Kaj NEJ DEN MEGET MODERNE RESTAURATON serverer ikke mere suppe, steg og is. De er blevet inspireret til at servere små retter hvor delene er fordelt i 4 klatter... Men tjeneren er klar til at fortælle bvad man skal søge efter Kultur-Fritidsog drætsudvalget havde møde den 1.4. Meddelelse fra borgmesteren: Furesø kommune er blevet læsekommune. Den 10. maj afsløres tre granitskulpturer kl. ll ved Farum kaserne. Møde- og arbejdsplan blev godkendt for maj og august Man drøftede NY DR,{TSHAL. Man vedtog, at den nye idrætshal's følgegruppe skal udvides med lokale interessenter samt Potentielle kommende brugere. Samlet forslag til program forelægges udvalget i juni. Man drøftede resultatindikatorer KFU. Tilrettede resultatindikatorer forelægges udvalget i maj-mødet. Pegnskabet 2013 for rrdvalgets område blev drøftet. l{an ønsker overført 1,3 r,rill af ubrugte midler pa drift og 1,9 mill. på ubrugte anlægsmidler Blev godkendt. Farkouranlæg ved Farum Arena. Blev tiltrådt.

11 Tale til damerne: Når jeg bruger udtrykket:,,lad os ikke glemme, hvad vi er kommet for". så vil de afjer. som godt kender mig meget godt straks gribe glasset -men stop - endnu ikke.,,lad os ikke glemme hvad vi er kommet for", gælder naturligvis en hyldest til vore damer Ofte fører damerne en kummerlig tilværelse i de forskellige foreninger, og det skulle ikke undre mig, om det også er tilfældet i vores grundej erforen ing. Men skal vi ikke være enige om i aften at koncentrere os om den aktivitet at forlyste netop hende. Vi går uden om kommandovejen og undlader et nedsætte et udvalg af nogen art, men sætter alt ind på den opgave, at skaoe en rigtig festlig aften, hvor netop hun skal være midtpunktet. Altså mine herrer, vi sætter alle sejl til. så pigerne kan gå ud på gader og stræder og fortælle, at netop mænnerne i vores grundejerforening har forstand på at diskutere andet end foreningsfaglige spørgsmå1. Man har hyldet kvinden længe før vor tidsregning, ja. man behøver blot at slå op i det gamle testamente og begynde med de første linier:,,først skabte Cud himlen og iord, planter, dyr, fisk og andet kryb. Endelig manden og tilsidst Kvinden. Men så holdt han også op.han kunne simpelthen ikke nå hø- ;ere...givet er det dog, at kvinden blev skabt efter manden og hun har været efter ham siden. Jeg hørte forleden om kioskejeren, som sammenlignede io'inden med aviser. Heri kan jeg nu ikke holde med ham. Berlingske Tidende bliver tykkere og tykkere, for ikke at tale om POr,i TKEN og AKTUELT hvor bagsiden så afgjort er mere interessant end forsiden. Oet eneste lighedspunkt jeg kom til var, at man skal holde sin egen og ikke låne naboens. Så går sammenligningen bedre med ugebladene for jeg har altid holdt af T- DENS KVNDER. Mit motto i min forretning har altid været: ALT FOR DA- MERNE, hvorfor mine FLTTGE H.4NDER ofte har haft vanskeligheder med at holde mig fra fru FEMNA... både UDE OG HJEMME. Alligevel siger jeg, at en sød EVA er DET BEDSTE man har i HJEM- MET. Talen sluttede med et rungende hurrah - og huskes fra en lokal festlighed i en grundej erforening. DER VAR D,N UryT MANDEN der aldrig tog bekymringer med sig hjem - der ventede altid en stribe af den slags i hjemmet... DET ER UNDERLGT AT MAN KKE KUNNE ANVENDE trafik-strømmen til noget foruftigt. DET ER KKE LYKKEDES AT AFSKAFFE BOLGBROBLEMET VED AT krydse menmesker med dyret der altid har sit eget hus med på ryggen. Kajs Avis 15.maj nr.7 - side ll EGNS.AVS for OMrådCt V,1ERLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første EangT-g-llas Furesø Tidende FODBOLD har der været en snak om det skulle være forbudt med brugen af elektronik lige før man fløjter til en kamp. Det er nemlig ikke sikkert de er herværende selv om de står på banen... Flere og flere mål er nemlig scoret inden der er fået fem min. Tilmed kan man høre trænere sige: Jo, mine spillere har da STÅET godt nok på banen ØVRGT er det da surt med den skiltning der anfyder at kvinder ved for lidt om fodbold...der er jo meget mænd aldrig vil forstå Nu prøver Den Berlingste Avis at udgive en avis der e specielt for børn - en gang om ugen. Det skulle sikkert være rimeligt. -ODBOLD er en iagt efter en bold - som det gælder at komme af med - hurtigst muligt - selvom der er mænd der ikke forstår det er en god løsning... w -Selvom politik er næsten uforståeligt, er det tankevækkende så meget der er uforståeligt indenfor det enkelte Parti. - Ja, her har man set at der indenfor det enkelte Parti er store forskelle. Så vælger kandidaterne at stå fri - fordi selve partiet ikke er fulgt med. - Det er sikkert en Politik der vil fortsætte - en ny Periode er kun lige kommet i gang. FEMNA DER ER ET dameblad der godt på læses af de andre køn. Femina har kendt kvinder i l4l år så der er noget at lede efter. Man skriver i februar, at i 2013 er gennemsnitsalder for fødende kvinder var 460/o af børnene født udenfor ægteskab hvad der vist også siger noget - siger damer man taler med. CANADA HAVDE MAN OLLYMPADE men det var få dele af landet der ville være meqj. Mange år efter kunne man købe lodder der skulle støtte de mange udgifter. Og her er tale om verdens land nr. to i størrelse.

12 EGNS-AVS for område'r V,ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse kov-værløse Avis, der udsendtes første gangt FUfeSø fidende Fortsættelse af Hares Byudvikling til glæde for de borgere der ikke handler så meget selv fordi der er et sfykke vej til mulighederne. Meldingerne der går fra mund til mund har gode oplevelser og de der står i butikken har efter forlydender ladet forstå, at de er til for kunderne og modtager gerne en kontakt udover det bare at møde kunderne. Nogen har undret sig over at en kæde har turdet bygget to butikker op fra egen grund og taget en chance. De har ikke giort det uden vurdering der måske også kan ses på den lokale trafik - når man kan cykle eller gå til en kundevenlig butik... Snart kommer der et svar på hvad man forventer på Læssevej hvor rygterne talte om en døgnnetto - hvad der også har vist sig at være et godt tilbud.. Når kommunen nu udliciterer levering af bleer til egne institutioner er der måske et tegn på den kendsgerning, at børnebleer ligger i et leje hvor borgere udskyd er at sætte flere børn ud i kommunen... Tænketanke skal have udregnet den teori at butikker og varehuse ville styrke deres butik hvis de solgte billige bleer uden at tjene på dem.- Det kunne jo sætte gang i ønsket omo at holde liv i en vuggestue eller to børnehaver. Man er ikke uvidende om, at de børneinstitutioner der er for meget i dag kunne man have reddet hvis man var ude i tide. Derfor burde der nu være nogen der fandt en god id _ nr.7 _ side 12 Dagblad o,n Furesø Frederiksborg Amts Avis Har bragt nogle læserbreve der handler om drenge og fodbold - fiskeri og den slags Efter foreningsregler skulle det ikke være hemmeligt, at de der følger med - kender regler - hvor ledere arbejder ud fra hvad bestyrelsen har haft lov til at leve efter Lytter man ikke til særlig aktive forældre er den årlige generalforsarnling den øverste myndighed. Demokratiet fungerer til og ved generalforsa m lin ger hvor de få fremmødte tager ting til efterretning efter afstemning. det daglige afgør man et og andet ude i de forskellige afdelinger hvor det aldrig er overvældende mange forældre der følger med - men de mest aktive er omkring de hold der for det meste vinder. Spillerfiskeri undgår man ved, at der fastholdes en regel der forbyder klubskifte som man skifter støvler. DET VAR JYDERNE DER OPFANDT JYDEKROGEN... Det er en krog der gør det muligt, at trække en anhænger - for jyder har altid et mål når de starter bilen. Det var også i Jylland man fik de første rigtige kræmmere - siger man... BBLOTEK.ER BLEV SKABT for at samle bøger om alt det vi ikke ved. Når man lukker biblioteker er det fordi vi heller ikke skal vide for meget. Grusjægere hærger flere steder i Øresund. Det er man utilfreds med...o...o.o Men tømmer man Øresund for tusindvis tons grus Vil det så ikke betyde, Lt Øresund kan tage mere af det overfladevand der er mange problemer med???????? Ganske vist er det noget pjat, men hvorfor har man ikke lov til at hente det grus man skal bruge til noget godt... Blomster lever længst på deres træer

13 2014 -nr.7 - side 13 EGNS-AVS for OMrådEt V,ERLØSE-EG\EN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Furesø Tidende sommerhusejere sælger sommerhuset når deres sidste sæson gr overstået... Det havde vist sig at familie og venner mest aflagde dem et besøg - i sommerhuset. Det kunne ske at de besøgende var stoppet ved en landmandsbod ved vejen eller en bager - under vejs - før de mødte frem - men ellers kunne det været svært at være vært sådan i sommerens løb. Det koster jo at have åbent sommerhus. Det er ikke for at lægge op til noget -men alli'vel KENDER MAN MANGE FAMLER har det måske undret mange, hustruerne var fra mange forskellige steder i landet. Helt ærligt - så var de vokset op i de store områder hvor soldater havde haft deres første periode. Mange soldater havde fået kontakt med piger der senere skulle blive deres udvalgte som man sagde det. Andre steder forekom det, at man allerede i skoletiden havde fundet sammen - til døden dem skilte... LVET ER V,flRD AT LEVE - prøv det af... Sommerhuset og oplevelserne... Mange steder har man allerede i god tid været ude i sommerhuset. Nu er der måske 3 eller 4 generation der bruger det. Nogle steder har det skiftet ejer flere gange - de unge ønkser ikke at tage sig af det og vil hellere rejse jorden rundt eller vælge steder hvor man er sikret varme og hawand. Man kan fortælle om et område hvor der lå en blandet købmandshandel der hovedsageligt evede af sommerhandel Man sagde, at han havde en af de dyreste tommelfingre man havde hørt om. Når han vejede diverse købmandsvarer af viste det sig, at hans tommelfinger altid kom til at hvile sig på vægten.man klagede ikke over det - men så hen til, at han endnu et år lå i området På en anden måde kan vi huske en familie hvor en enlig mor var den der boede mest i sommerherlighederne. Det skete hendes store familie meget ofte slog en tur op til hende. Hvordan kunne hun klare alt det med gæstfriheden. De der var helt nye fik allerede ved morgenkaffen at vide hvor købmanden i og kiosken lå... Furesø-byggeskik. Frederiksborg Amts Avis skriver om Furesø By og Land har besigtiget huse og bebyggelser og uddelt foreningens diploner. Det drejer sig om hovedhuset på Claus Nars Ø Bebyggelse på Nørgaard Plantage. ved enden afåkandevej i Værløse, og Sækkedamsvej. Der er tale om et andef sboligbyggeri med 24 huse med egne haver. Det tredie diplom tilfaldt ejendommen VigenoEnghavevej 45 i Farum Amtsavisen kunne melde ud, at PER KATTRUP er trådt ud af Dansk Folkeparti. Den lokale afdeling af Socialdemokratiet har fået valgt ny formand for partiet Forfatteren Asger Baunsbak- Jensen har skrevet en bog om sin forbindelse til Folkeskolen og i den anledning fået..årets Sveske" der uddeles af..sveskens Venner". L,4ST POLTKEN i en artikel om det at blive gammel: Man kan ligefrem komme til at skamme sig over sig selv, skamme sig over at være gammel i et samfund. hvor det i den grad handler om. at være ung og i god form Knud Rasmussen der er formand for Danmarks Flyvehistoriske Museum mener at et flyvemuseum i Værløse ville være en turistmagnet når man nu taler om at BRANDE kommunen - Foreningen for et bedre liv kræver nu,at man skal kunne dufte sig til hvad det er man spiser - bare udseendet skal give appetit. - Ja men hvis nu man ikke mere kan opleve dufte - hvad gør man sa. -Så er der her udseendet skal gøre sit... - Er det sikkert mad smager af noget som helst...vitamint mad er vel ikke noget der smager bedre fordi der er vitaminer i... - Det er svært at vide hvorfor kommuner kan kræve man spiser sund mad hvis ikke man kan beskrive hvad sund mad er. - Man taler under et om,,usund kost og usund mad" men det er vel mere end røde pølser, is og hamburgers... - Men det der er sund mad smager vel ikke bedre end det man kalder usunde spisevaner... vore dage har man fået en ny målestok:,,på den korte bane" eller,,på den lange banett vore dage er der,meget man skal stå på mål for"... vore dage kaldes en leder for,rtovholder,r...

14 -Det vil være godt at vide hvad byrådet vi Hvad tænker du på? - Jo for år siden snakkede man om man manglede en ekstra hal. De konservative havde en tanke om, at den kunne ligge ved vestenden ud mod Stiager. Senere blev det afvist, Man afslog at lægge den ved øtenden - men det ville koste en fodboldbane.- - JA, senere foreslog man skulle lægge en mindre hal ved Søndersøhallen og skolen. Det blev ligesom heller ikke til noget. - Nej, for der blev foretaget nye undersøgelser. Nu skulle det ikke være en lille hal - men en større med egne faciliter men fælles cafeterie. Her havde man taget hensyn til flere aktiviteter - idet en stor del af kommende brugere skulle have plads. -Hvorfor blev det ikke til noget? - Nej nu skal man antagelig have mere med i arbejdslruppen fordi den sal man havde lovet borgerne er blevet en teatersal så nogen skal man finde plads til andre steder - der ikke er der. - Hvad sker der så? - Der skal findes flere penge og projektet skal ændres og selve byggerietvil vare llz eller to lange år hvis det blive til noget. Værre er, at man fra tidligere år har fyrre ønsker der er placeret i en vurderet rækkefø ge... DER VAR DAGE i marts vi vil huske Flere og flere unge piger melder sig til forsvaf t... metroexpres melder ud, at flere og flere kvinder i forsvaret får mændene til at gåibad-eller smuksere sig. Fra Norge melder man om, at det har været en stor succes at pigerne sover i samme stue som de mandlige soldater. Det førte til at mænd og kvinder mere forholdt sig til tjenesten. Her var det praktisk at begge køn sover i samme rum før en øvelse - siger man. selve øvelserne skal de alligevel være tæt på hinanden. Dannmark har man opdaget at det nærvær der er med hinanden har ført til at mændene går mere i bad og så vil der måske være nogen der dufter af creme - og hvad man ellers kan købe hos MATAS. Nve tider - nv musik VENTETD er meget ofte sur tid man ikke kan bruge til noget som helst nr.7 - side 14. EGNS-AVS for området V,4RLØSE-EG{EN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-l9as Furesø Tidende Det skulle måske være en slags reklame, at man skulle opleve en giraf der døde. Senere skulle man idt mere afdæmpet læse, at nogle løver var blevet dræbt - måske var de måske blevet dræbt af en løve der afgiorde liv og død. Det må være i sin orden, at man gør rede for og orienterer om virkel'ghed og hvad der er dyrenes verden. Uanset ansattes viden og erfaring ville det være svært, at holde zoologiske haver hvis dyrene selv skulle bestemme hvem der skulle overleve. Men i talrige dyre- udsendelser i TV harl vi forundret os oven ' at livet i dyregrupper har sine regler. De dyr der ikke hører til er bedst tjent ved at dø ogvære føde for de andre i en flok. Sådan skal det forstås. REGNVEJR kan a godt være godt ejr... På grundej erforeningens generalforsamling spugte et nyt medlem om de turde møde frem - for de overvejede at fælde et gammelt træ. Hvad nu hvis man på mødet sagde, at det måtte man ikke. Man havde også overvejet at markere sit skel med et rækværk - hvad nu hvis det ikke var den slags grundejerfereningen kunne anbefale? En grundejer havde i mange århørtat naboen ønskede hans skeltræer skåret ned. Nu havde han gjort det. Nu lukkede det mere for udsigten end man ha"oe tænkt sig..,... - Du siger du ikke vil spise kalvetunge med flødekartofter. - Nej for det første er jeg medlem af dyrenes beskyttelse - og så vil heller ikke spise noget der har været i munden før. REGNORME er med til, at holde liv i mangt et lille fuglebarn. Men sørger også for at blade bliver til muld, Men deres store net i jorden er af stor værdi. {EDSATTE PRSER PÅ PAMPERS kan sætte gang på børn

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie... AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt-9-1945 Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr. 36-65.årgang Side 1 - Uge 43-2010 Det er

Læs mere

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng7-9-1945 E'u uii.;il;i;;.

Læs mere

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv

gladsaxe.dk Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe Byarkiv gladsaxe.dk Gladsaxe Byarkiv Med ungdommen til bal rock og pop i Gladsaxe 1 Gladsaxe på musiklandkortet... 3 En vidtrækkende samtale... 3 Den uvurderlige reklame... 4 Forudsætningen for at komme ind i

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere