Nordfyn. Nr. 1. april årgang. Nr. 1 april Årgang. Dan Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyn. Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Nr. 1 april 2012 7. Årgang. Dan Jørgensen"

Transkript

1 Dan Jørgensen Nr. 1. april årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1

2 Bestyrelsen i partiforeningen Generalforsamling er nu overstået Formand: Generalforsamlingen blev afholdt den 28. været at få den borgerlige regering fjernet her. Vi skal hele tiden tænke på, man skal Formand og ansvarshavende redaktør: Socialdemokraterne på Nordfyn Niels Henrik Nielsen Svinget Otterup Tlf: Niels Henrik Nielsen / Kasserer og medlemsansvarlig: Bente Egeskov / Næstformand: Bernt Nicolaysen januar i Kuppelsalen på Otterup Bibliotek. Der var igen et flot fremmøde, og vi er glade for, at så mange har lyst til at deltage og høre lidt om arbejdet både lokalt og på landsplan, samt være med til at præge det fremadrettede arbejde. Poul Andersen deltog for sidste gang som folketingskandidat, og han benyttede lejligheden til at fra magten. Det lykkedes også med et lille flertal, og Helle har nu dannet en mindretalsregering sammen med SF og de Radikale og med Enhedslisten som det parlamentariske grundlag. Efter 10 år har vi igen en socialdemokratisk statsminister, og vi er tilbage ved magten igen. Nogle vil nok spørge hvor meget magt, vi kunne tælle til 90 for at få et flertal. Jeg tænker her på tilbagetrækningsreformen, som nu er gennemført, da den blå blok og de radikale stadig havde et flertal for den efter valget. Det er et udmærket regeringsprogram, og det trækker vores samfund i den rigtige retning. Der er dog ingen tvivl om, det kunne Kasserer og medlemsansvarlig: Bente Egeskov Trøjborggyden 24, 5450 Otterup Tlf / Sekretær: Anette Lykke Jensen / Bruno E. Staffensen / Jørgen Simonsen / Brian Lebæk / takke for samarbejdet lige siden Nordfyn kom med i Middelfartkredsen. Dan Jørgensen, som er vores bud på den nye folketingskandidat deltog også, og han fortalte blandt andet om sine visioner for fremtiden, og hvordan han så arbejdet som fol- egentlig har fået. Der er meget langt mellem de Radikale og Enhedslisten, og det viste sig da også, at der skulle bruges 14 dage på Amager til at få skruet et regeringsgrundlag sammen. Mange mener, at der er for meget radikal politik med i pro- have været meget bedre, hvis vi havde fået flertal sammen med SF og enhedslisten, men sådan gik det jo ikke. En ting er dog sikkert, og det er, at vi nu har fået en statsminister, vi kan være bekendt at sende til udlandet. Det skal blive spæn- Bladudvalg: Jørn Elisiussen Bruno Staffensen Bente Egeskov Birgit Poulsen Irene B. Knudsen / Inge Lise Nielsen Mogens Jørgensen Henrik Jul Andresen / Svend Erik Poulsen Birna Harfeld ketingskandidat her i kredsen. Bestyrelsen ser nu efter generalforsamlingen ud som I kan se på den modstående side. Klaus Hummelhoff og Ulla Kristensen er trådt ud af bestyrelsen. Klaus har valgt at trække sig på grund af meget aftenarbejde, grammet og for lidt af vores egen politik. Her skal vi bare huske, at i en forhandling betyder det valgresultat man har med sig meget. Både SF og vi havde en tilbagegang, mens De Radikale havde en pæn fremgang. Der er ingen tvivl om, at det er dende at følge Helles formandsskab nede i EU det næste halve år. Der er dog ingen tvivl om, at vi næste gang skal overveje, hvordan vi får fortalt vælgerne hvilket samfund, vi gerne vil have og ikke forfalde til alt for konkrete løfter i den Redigering og layout: Filipsen Grafisk Produktion Dalbyvej Kolding Oplag: 450 stk Lars Oxenvad Kent Lindharth Indholdsfortegnelse: 3 Generalforsamling er nu overstået 4 Vil du være med til at præge vores politik? 4 Den nye skolestruktur i Ny folketingskandidat 7 Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn 8 Borgerinitiativet - en mulighed for at blive hørt som han ikke kan få til at hænge sammen med mødeaktiviteterne. I stedet er Lars Oxenvad og Kent Lindharth nye i bestyrelsen, og Bernt Nicolaysen er efterfølgende valgt som ny næstformand efter Klaus. Den næste store opgave for bestyrelsen er det næste kommunalvalg i november Det er en partiforenings vigtigste opgave, og vi går nu i gang med at finde kandidater. Fristen for at melde sig som spidskandidat er den 15. maj, og indtil nu har Kim Johansen sagt ja til at kandidere til posten. Kommer der flere kandidater, blev det besluttet, at valget skulle ske ved uraf- det rigtige Helle har gjort ved at strække sig langt, for at få dem med i regeringen. Det havde været en næsten umulig opgave, hvis de bare var det parlamentariske grundlag, og der skulle forhandles med dem i hver enkelt sag. Risikoen var også, at de havde vendt sig mod den blå blok, hvis de kunne få mere af deres politik med sidste hektiske del af valgkampen. Det er vigtigt, der efter et valg er et politisk råderum og plads til forhandlinger. Vores parti fik desværre på landsplan en tilbagegang for fjerde gang i træk. Det bør vel også give stof til eftertanke. Partiets ledelse bør tage det yderst alvorligt og finde ud af, hvad der skal til for at vende 9 Robotstøvsuger eller den selvkørende støvsuger! 9 Økologi er vejen frem stemning blandt alle medlemmer. Her er et lille uddrag af bestyrelsens beretning: Maleri af Frank Hammershøj. 10 Nedrivningspuljen 11 Gem fortiden for fremtiden 12 FRIT DANMARK - Nyhedstjeneste maj - DERFOR 16 En regering, der skaber resultater Så fik Lars endelig taget sig sammen til at få udskrevet folketingsvalget i september. Han havde i længere tid ventet på bedre meningsmålinger, men til sidst var han nødt til det, inden han stod med ryggen mod muren. Vores store mål har gennem de sidste ti år deltagere på generalforsamlingen. Side 2 Side 3

3 den udvikling, hvis vi mener noget med, det sidste 13 mands flertal, med at ville luk- dermed sikre de mindre bysamfund bedre Krogsbølle Skole: klasse, SFO at vores parti også skal have sin beret- ke samtlige klasses skoler svarende til 8 overlevelsesmuligheder både samfunds- Afd. Løkkemarkskolen: klasse, SFO tigelse i fremtiden. Det har dog vist sig, skoler, som overskygger dem alle. økonomisk og med hensyn til bosætning. Otterup Skole: klasse, at det er sjældent et parti får fremgang, Dette var for os helt uacceptabelt, det ville Vi ved godt, at en ny skolestruktur aldrig Specialklasse, SFO når de sidder med ansvaret og magten. have haft så store konsekvenser for hele vil være 100 % fremtidssikret; det er i den Afd. Nordvestskolen: klasse, SFO Men her i Middelfartkredsen fik vi en lille det nordfynske skolevæsen, elever, foræl- nærmeste fremtid, den ny struktur skal be- Afd. Skovløkkeskolen: klasse, SFO fremgang, det kan vi godt være lidt stolte dre og bosætningen generelt, at skaden vise sin værdi. Forældre, skolebestyrelse og. Særslev Skole: klasse, SFO af. ville være uoprettelig. ansatte må bakke op om deres lokale skole Afd. Hårslev Skole, klasse, SFO Du kan læse hele beretningen på www. Det lykkedes Socialdemokraterne flere for at sikre dens og lokalsamfundets over- Søndersøskolen: klasse, socialdemokraterne-nordfyn.dk Poul Andersen giver sin sidste orientering til en generalforsamling. gange at komme på banen med et mere levelse. Specialklasse, SFO (uændret) konstruktivt forslag om nedlægning af max. Vi har yderligere fået sikret økonomi til re- Vi skal have fundet en spidskandidat til næste kommunalvalg Fristen for at melde sig er den 15. maj. Ved flere kandidater afgøres det ved urafstemning. 3 skoler. Første gang var den 29. september 2011, hvor vi redegjorde for vores tanker omkring maksimalt udbytte, set i relation til den minimale anlægsinvestering i forhold til det fremlagte forslag med 8 skolelukninger. Vi agiterede herefter ved gentagne lejlig- novering af Otterup Skole, samlet heldagsskolen på Horsebækskolen og sikret det vejledende timetal på alle skoler. Vi har fået bibeholdt landsbyordningerne, og sidst men ikke mindst sikret, at der kommer ro på skoleområdet så børn, forældre og læ- Klinteskolen nedlægges og eleverne flyttes til Krogsbølle Skole eller Løkkemarkskolen. Horsebækskolen bliver heldagsskole. Aftalen gælder, som der står, for indeværende valgperiode. Det er dejligt, at vi har fået denne aftale heder igen for denne løsning, også selvom rere kan koncentrere sig om den primære igennem, den har stor betydning for det man ikke ønskede at lytte til vores tanker. Vi opgave: Vores børns uddannelse og frem- fortsatte arbejde i hele undervisningssek- Vil du være med til at præge vores politik? Af Bernt Nicolaysen mente, at det var utroligt vigtigt at få skabt en dialog igen, at få splittet fronterne op, så denne skyttegravskrig kunne få en ende. Nogle havde åbenbart låst sig fast, og givet tid. Vi er glade for resultatet! Her er en oversigt over distriktsskolerne og de tilhørende afdelinger: toren i vores kommune, og vi håber, den holder mange år endnu, så vi har stabilitet på dette vigtige område. håndslag på maksimalt udbytte med dertil Bogense Skole: klasse, Socialdemokraternes familieudvalg er et tere vort arbejdsprogram frem mod Kom- Vi glæder os til at møde dig, hørende maksimale anlægsinvesteringer specialklasse, SFO udvalg i forrygende form. munalvalget Bernt Nicolaysen, Stenløkken 3, 5450 Ot- til følge; andre havde andre forslag; men Afd. Kongslundskolen: klasse, SFO - Og vi har travlt! Lige nu laver vi oplæg til ALLE medlemmer af vort parti kan deltage. terup / set i bakspejlet vil jeg mene, at vores mis- Havrehedskolen: klasse, SFO fremtidens dagpleje- og børnehavestruk- Næste gang er 10. maj 2012 hos Anette Har du lyst til at støtte op om de andre sion om de brede forhandlinger og nye Afd. Veflinge Skole: klasse, SFO tur, vi har øje for Kommunalbestyrelsens Lykke Jensen, Særslev, kl (kommende) kommunalpolitiske udvalg, måder at anskue tingene på, var en succes. Her ser du den nye skolestruktur fra sommeren 2012 diskussioner, initiativer og manglende ini- - Du deltager, når du har meldt dig til hos så kontakt undertegnede, så vil jeg sætte Vi fik med vores arbejde tvunget politiker- tiativer. Vi skal snart i gang med at disku- undertegnede. Jer i forbindelse med rette vedkommende. ne til forhandlingsbordet igen, fik indledt et samarbejde med V og C, og i fællesskab Den nye skolestruktur i 2012 Af Kim Johansen fremkom vi med et oplæg, som de øvrige partier kunne tage afsæt i. Og til sidst kunne 22 så sætte deres underskrift på en bred aftale. Godt politisk håndværk og stor tak til byrådsgruppe og bestyrelse for den kon- Efter mange måneder med skiftende tive, Liberal Alliance, Nordfynslisten, igennem en lang og opslidende proces med struktive sparring i forhandlingerne! politiske flertal og konstellationer, blev Socialistisk Folkeparti, Venstre samt skiftende 13/12 flertal, og det har hele vejen Udbyttet af aftalen er der mange meninger der på kommunalbestyrelsesmødet den Børge Nielsen fra Den sociale Gruppe. igennem smertet os, at der ikke har været om. Er den fremtidssikret? Giver den nok 26. januar endelig sat punktum for debat- Så 22 ud af 25 gik ind for forslaget. Imod et bredere flertal, og at der ikke har været udbytte? Hvad med de faldende børne- ten om den nye struktur. stemte 1 fra Venstre og 2 fra Den sociale flertal for en forankring i Familieudvalget, tal? Ja, der er stadig mange ubekendte Det er et bredt flertal, der står bag Gruppe. da det jo er her ekspertisen sidder. Det har faktorer. Men det, der var vigtigt for os, vedtagelsen. Nemlig Socialdemokra- Forinden havde de mange og meget for- været nogle af de mange fejl gennem selve var at give de små skoler muligheden for terne, Dansk Folkeparti, Konserva- skellige forslag i løbet af efteråret været processen, udover det seneste forslag fra at bevise deres eksistensberettigelse, og Side 4 Side 5

4 Ny folketingskandidat Den afgående kredsformand Ib Skov Petersen. På kredsens repræsentantskabsmøde den 26. marts var der lagt op til den store skiftedag. Poul Andersen blev som bekendt ikke genvalgt til folketinget, og han havde efterfølgende meddelt, at han ikke ønskede at genopstille som kandidat. Vi havde på Nordfyn kontaktet Dan Jørgensen, og han meddelte ret hurtigt, at han var interesseret i at komme hjem fra EU og prøve kræfter med landspolitikken i folketinget. Dan blev indstillet på vores generalforsamling, og efterfølgende har også de øvrige partiforeninger indstillet ham uden modkandidater. Dan Jørgensen blev herefter med akklamation valgt som ny folketingskandidat for Middelfart kredsen. Kredsformanden Ib Skov Petersen havde ligeledes meddelt, at han stoppede sammen med Poul, begge efter 21 år som henholdsvis folketingskandidat og kredsformand. Vi skulle derfor også finde en afløser for Ib, og her havde Kasper Højte fra Middelfart sagt ja, til at overtage posten. Klaus Hummelhoff stoppede også som næstformand i kredsbestyrelsen, og her havde Brian Lebæk sagt ja til at overtage den post. Det nye team er nu klar til at gå i gang med arbejdet og planlægningen frem til det næste folketingsvalg, så vi kan sikre Dan et godt valg. Det nye team Dan Jørgensen og Kasper Højte. Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn Portræt af Dan Jørgensen Af Karl Kjær Bang, EU-konsulent Bruxelles Er man på besøg ved Dan Jørgensen i EUparlamentet, bliver man allerede, når man går ned ad gangen mod hans kontor, mødt af store billeder med socialdemokratiske koryfæer. Af Svend Auken, Poul Nyrup, Stauning, selvfølgelig, og så et helt enestående billede, hvor Anker Jørgensen står på hænder i statsministeriet. Det var Dan Jørgensen selv, der fik ideen til at hænge billederne op i den socialdemokratiske delegation. For mig har det altid været vigtigt at huske, at som politiker i vores parti står man på skuldrene af kæmper. Det forpligter. Og inspirerer. Deres bedrifter viser, at der ikke er noget, der er umuligt, hvis partiet står stærkt, man aldrig glemmer sine socialdemokratiske værdier - og man knokler for det man tror på, fortæller Dan Jørgensen. Denne tilgang er kendetegnende for Dan Jørgensens politiske virke. Da han første gang meldte sig på banen som kandidat til EU-Parlamentsvalget i 2004 var der få, der spåede den unge mand fra Morud nogle chancer for at få de tusindvis af stemmer, det krævede. Men Dan Jørgensen gik til opgaven med ukuelighed. I to år op til valget var der gang i den fra kl. seks om morgenen. Foran ventede en hel dag med oplæg, debatter og roseaktioner i det ganske land. Og klokken var tit over midnat, inden han var hjemme igen. Det lyder måske hårdt, men jeg elskede det. fortæller Dan. Den energi, der er i politisk kampagne, er helt fantastisk. Og fællesskabet. Uden mine frivillige partikammerater, der knoklede dag og nat, var jeg med sikkerhed aldrig blevet valgt. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville have fået mere end den håndfuld stemmer, som min nærmeste familie kan mønstre, griner han. Med hjælp fra frivillige og gode politiske venner, der blandt andet inkluderede de gode venner Lars Midtiby, Nicolai Wammen og specielt hans personlige ven Svend Auken, blev det dog mildt sagt til mere end en håndfuld stemmer. Hele danskere stemte på Dan Jørgensen, og sendte dermed den 27-årige socialdemokrat i EU- Side 7

5 Robotstøvsuger eller den selvkørende støvsuger! Af Gert Rasmussen, formand for socialudvalget Parlamentet som en af de yngste danske gennem tiden. Mange politiske sejre Siden blev Dan Jørgensen som bekendt spidskandidat efter Poul Nyrup, og fik med næsten en kvart million stemmer det andet højeste stemmetal en socialdemokrat nogensinde har fået. Et stærkt mandat, som han har brugt flittigt. Han er i dag næstformand for miljøudvalget, formand for dyrevelfærdsgruppen og har vundet mange politiske sejre, der har skabt helt konkrete resultater for borgere over hele Europa. Corydon: En af de mest lovende politikere Med valget til folketingskandidat her i kredsen er den dag kommet et stort skridt nærmere. Senest i juni 2014 vender Dan Jørgensen næsen hjemad på fuld tid. Og det er noget, der er stor glæde over i partitoppen. Det er et regulært scoop for Fyn og for Socialdemokratiet, at Dan Jørgensen nu vælger at fortsætte sin karriere i Folketinget. Efter snart mange succesfulde år i EU- Parlamentet glæder vi os meget til at få ham hjem til dansk politik. Jeg har kendt Dan længe og arbejdet sammen med ham, da vi begge var rådgivere på Christiansborg. Han er en utrolig dygtig, hårdtarbejdende og idealistisk politiker. For mig står han som en af de absolut mest lovende og kompetente unge politikere i Danmark, siger finansminister Bjarne Corydon. En holdning næstformand for Partiet, europaminister og Dan Jørgensens gamle ven fra Århus, Nicolai Wammen, deler til fulde: Dan er ikke alene en god ven, han er også en knalddygtig politiker, som er flittig og har opnået en stribe konkrete resultater i sin tid i EU-Parlamentet. Jeg kender Dan fra vores tid i Aarhus, men jeg ved jo godt, at det fynske ophav aldrig har fornægtet sig, og at han vil være en fremragende repræsentant for alle fynboer. Jeg glæder mig til at komme hjem til Nordfyn Det er nu ikke tilfældigt, at Nicolai Wammen fremhæver Fyn. Når man taler med Dan Jørgensen er det tydeligt, at øen - og ikke mindst Nordfyn - har en helt særlig plads i hans hjerte. Inde i forkontoret er det heller ikke til at tage fejl af. Ved siden af flere billeder af socialdemokratiske koryfæer, hænger der nemlig Dan Jørgensens andet ophav. Her er et stort Danmarkskort, hvor fødeøen Fyn er klart markeret. Det er jo på Nordfyn, jeg er vokset op. Derfor er jeg meget stolt over den tillid kredsen har vist mig, ved at give mig lov til at knokle for dem. Og jeg håber, vi i fællesskab kan få sat fut i beskæftigelsen og skabe bedre forhold for de socialt udsatte - og at Middelfarts forbillede som grøn vækstgenerator kan spredes til hele Fyn, så vores ø kan blive kendt som Danmarks grønneste ø - lidt ligesom Bornholm jo er Danmarks dejligste ferieø, siger Dan Jørgensen, mens han nynner melodien med et smil. Han håber, at han kan bruge de erfaringer, han har med sig fra EU til at kæmpe for kredsen, hvor hans forældre stadig bor i Morud, og hvor han har trådt sine barnesko: Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn Borgerinitiativet - en mulighed for at blive hørt Af Christel Schaldemose (S), medlem af Europa-Parlamentet Foto fra EU valgkampen. Europæiske borgere har siden Europa-Parlamentets begyndelse efterspurgt bedre muligheder for folkelig indflydelse end blot at kunne stemme på en parlamentariker hver femte år. Der har været et ønske om en mere demokratisk ordning, som kan få EUborgerne tættere på lovgivningsarbejdet i Bruxelles og Strasbourg. Et svar på dette ønske er per 1. april 2012 en realitet med det såkaldte borgerinitiativ. Kort fortalt handler det om, at én million EU-borgere kan opfordre EU-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag. Et vellykket initiativ kan altså være med til at sætte dagsordenen for EU s lovgivning. Initiativet giver borgerne helt nye muligheder for at deltage i demokratiet på tværs af grænserne. For mig personligt er borgerinitiativet en god idé. Det er vigtigt, at vi politikere konstant gøres opmærksom på, hvad der er relevant hos borgerne, så vi undgår skyklapper og risikoen for at lave lovgivning hen over hovedet på borgerne. Det vil være en uhensigtsmæssig udvikling. Jeg mener, at borgerinitiativet er et friskt nyt initiativ, som er et skridt i den rigtige retning mod mere borgerinvolvering. I en tid med fokus på velfærdsteknologi og de muligheder det giver, må vi bruge muligheden for at undersøge, om det virker, og om det kan aflaste vort personale og måske hindre, at de ikke kommer til at lide af tidlig nedslidning på bevægeapparatet. Efter en afgørelse i Ankenævnet er det blevet muligt at bede borgere, der er visiteret til rengøring, om at anskaffe en robot/selvkørende støvsuger til at foretage den form for rengøring, frem for at vort personale skal gøre det på den traditionelle måde. Nogle kommuner er allerede startet med at bede borgere om at anskaffe sig en. Her i kommunen har Socialudvalget besluttet, at vi køre et forsøg med robotten i det næste halve år, for så at få en evaluering af forløbet. Derfor kører der nu et forsøg her i Nordfyns Kommune, hvor der er blevet indkøbt 5 stk. robotstøvsugere, som vil blive stillet op i forskellige hjem for at finde ud af fordele og ulemper ved brugen i hverdagen. De første spæde erfaringer er både for og imod, nogle vil slet ikke have støvsugeren Mere økologi på danske og europæiske spiseborde bør være et mål hos de fleste socialdemokrater. Det står i hvert fald højt på min prioriteringsliste. En jord-til-bordtankegang, hvor grønne og bæredygtige forhold er drivkraften i samtlige produktionsled. For at sætte fokus på den økologiske dagsorden var jeg før påske vært for arrangementet A Stronger EU Market for Organic Food afholdt af Landbrug & Fødevarer. Udover adskillelige interesseorganisationer var også ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Mette Gjerskov, inviteret til at tale om EU-formandskabets mål for økologisk mad. Arrangementet blev ind i huset, mens andre tager vel imod for at afprøve støvsugeren og derefter finde ud af, at den faktisk virker og virker godt. Jeg har en da fået fortalt, at naboer kommer til for at se, hvordan dyret virker, og bliver positivt overrasket over dens evner. Jeg er helt klar over, at det har noget med følelser at gøre, når man måske vil indføre ny teknologi, og det respektere jeg fuldt ud, men det er ikke det samme, som at jeg ikke vil indføre selvkørende støvsugere her i kommunen. I dag visiteres man typisk til støvsugning hver 14 dag. Det er i det forhold jeg ser fordelen ved robotten, den kunne måske futte rundt hver dag måske hver femte dag alt efter temperament, og det må formentlig give en bedre rengøring. Hvis man så oven i købet har en hund enten stor eller lille, må det være en fordel med robotten, som lige fjerner hundehår og eventuelt medbragt grus/jord fra haven oftere end det sker i dag. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det også kan være med til at skåne Økologi er vejen frem Af Christel Schaldemose (S), medlem af Europa-Parlamentet afholdt, fordi vi i Udvalget for Landbrug og Landbrugsdistrikter snart skal i gang med at kigge på en reform af den nuværende landbrugspolitik. Et helt konkret eksempel fra diskussionen var udbredelsen af EU s logo for økologisk mad, hvilket er en europæisk version af det røde økologi-mærke, som vi kender i Danmark. Alfa og omega for mærket er, at de europæiske forbrugere får et bedre kendskab til det, og at der er en høj tillid til det. Udover det europæiske ø-mærke blev der også diskuteret miljømæssige tiltag, biodiversitet, bevarelse af naturlige ressourcer og dyrevelfærd. Alle er essentielle emner i reformen af den euro- vort personale, så tidlig nedslidning af arme, ryg og bevægeapparatet kan undgås, det er en ikke uvæsentlig gevinst ved robotten. Konklusionen må derfor være, at robot/ selvkørende støvsuger er kommet for at blive indfaset i hverdagen i hjemmeplejen i kommunerne, men lad os gøre det på en ordentlig måde. Den besparelse, der bliver på robotten, ser jeg gerne omvekslet til for eksempel at udvide ordningen med hverdags rehabilitering i hele kommunen i stedet som nu kun Otterup og Søndersø, men det er jo en politisk diskussion, samt økonomien der kan komme til at spille ind, og det er jo de muliges kunst i en umulig situation. Så er det jo kun et spørgsmål, om vi skal døbe den robot støvsuger eller selvkørende støvsuger? pæiske landbrugspolitik. Den økologiske og grønne dagsorden er vigtig for mig. Det er en principiel diskussion, om vi skal have gode og rene råvarer på spisebordet, som vi forbrugere kan være sikre på, ikke er fyldt med pesticider og andre sprøjtemidler. Desuden garanterer økologiproduktionen, at vi behandler vores dyr ordentligt. Arrangementet gik godt, og velviljen og ambitionsniveauet for mere økologi var ikke til at tage fejl af. Det glæder mig på alle de europæiske forbrugeres vegne. Side 8 Side 9

6 Nedrivningspuljen Anvendelse af midler fra Indsatspuljen i Nordfyns Kommune. Af Kim Johansen og Jørn Elisiussen I grunden hedder det slet ikke nedrivningspulje; men Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) og det er jo meget mere positivt. Men knapt så mundret eller illustrativt. Puljen er skabt for at gøre det mere attraktivt at etablere sig (med bolig eller erhverv) i landdistrikterne, og den kan yde tilskud til kommunernes arbejde med at opkøbe private ejendomme mv. med henblik på nedrivning eller renovering. Der kan også ydes tilskud til oprydning af oplagret skrot mv. på private grunde. For at være berettiget til tilskud skal over 40 % af kommunens indbyggere (i 2009) bo i områder uden for bymæssig bebyggelse, og den betingelse opfylder en del kommuner her i landet, heriblandt Nordfyn. Der står mange bygninger rundt omkring, hvor det er oplagt at gøre en indsats. Og det er derfor fint, at kommunen med hjælp fra staten nu kan få forbedret det fysiske miljø ved enten at nedrive eller at renovere bygningen. Kommunen opkøber altså ejendommen efter frivillig aftale med ejeren og panthaverne og så kan projektet gå i gang. Det lyder enkelt; men det kan tage rigtigt lang tid at få de aftaler på plads. Men hvordan starter sådan en sag? Ja, Nordfyns Kommune har fx annonceret i avisen om at bygningsejere, der var interesseret i at få nedrevet eller renoveret deres hus, kunne henvende sig. Kommunen har også selv registreret visse ejendomme som indsatssteder, Nordfyns Erhvervsråd har materiale fra deres projekt Landsbyer i Vækst, og endelig henvender borgerne sig løbende med emner, der skæmmer landskabet eller landsbyerne. Der er indtil nu ca. 100 emner, så der er nok at tage fat på. Om en bygning skal nedrives eller renoveres, beror også på en vurdering af, om den tilhører landets bygningskulturarv og så måske skal fredes? De samlede midler til Indsatspuljen har fordelt sig sådan: Pulje 2010: Fra staten Fra Kommunen Pulje 2011: Fra staten fra Kommunen 5,4 mio. 1,8 mio. 3,7 mio. 1,3 mio. - og så er der ikke flere puljer! 2010-midlerne er ved at være brugt nu de første ca. 4,5 mio. kr. blev anvendt til køb og nedrivning af Søndersø Centret midlerne bliver anvendt i Der er som nævnt emner nok, og der kommer stadig flere. Men når Indsatspuljemidlerne er brugt, har vi jo byfornyelsesmidlerne at tage fat på. Her er der godt nok ikke så stor deltagelse fra statens side, men det afholder os ikke fra at registrere og arbejde videre med sagerne. På den anden side: Hvis vi er heldige, kan vi overtage en bygning, rive den ned, og senere sælge grunden til en favorabel pris. Og så kan Kommunen tjene penge på aktionen! Skønner man i kommunen, at en bygning udgør en sundhedsrisiko eller brandfare, er man berettiget til at starte en sag, som eventuelt kan føre til, at der bliver foretaget et tilsyn med henblik på kondemnering. Hvis denne beslutning munder ud i, at man anbefaler nedrivning, er det dog kommunalbestyrelsen, der har det endelige ord i sagen. Vi håber at alle disse tiltag munder ud i, at vi har en kommune, vi med stolthed kan vise frem for vores turister, og som vi selv befinder os rigtigt godt i. Til slut retter vi en tak til bygningskonstruktør Steen Georg Jensen fra Teknik og Miljø, der har forsynet os med facts til dette indlæg. Gem fortiden for fremtiden Af Ann-Marie Hansen, formand for Otterup Museumsforening Hvis vi lige læser den tekst en ekstra gang og tænker over den, er det jo en meget rummelig tekst med få ord. Som formand for Otterup museumsforening og dermed bestyrer af de gamle ting, som er samlet i museet gennem tiderne, er det jo en selvfølgelig tekst. Vi kan ikke se ind i fremtiden og ændre på vaner og tænkemåder, hvis vi ikke kender vores fortid. Det gælder både om det er i et museum, i politik eller i familiesammenhæng. Vores fortid er en del af vores fremtid. Men det er med museer som med så meget andet. Til tider er det in at bruge sit museum, og til andre tider er det ikke in at interessere sig for gamle sager. aat være med til at passe på og fremvise de gamle sager og fortælle historien om både det lille fine museum i Otterup og de ting, der er indleveret af de personer, der har ejet sagerne, er jo en skattekiste. Nu har jeg haft den glæde at lave udstillinger på Otterup bibliotek flere gange. Især til jul, når der rigtig skal gang i de gamle nostalgiske ting, kan jeg høre på alle besøgende i biblioteket, at der bliver hentet minder frem fra de små grå celler. Er der En almuestue i museet børn med, så er de dejligt nysgerrige efter at vide, hvad det er, og børnene er meget forundrede over, hvor simpelt og enkelt f.eks. legetøj er, og de er ikke blege for at sige, at det er spændende at se på. Når vi på den måde kan komme ud af museet, giver det også den effekt, at der kommer nogen ned i museet, og vi har da haft den store glæde, at vores besøg i museet er stigende. Så med min lille fortælling vil jeg opfordre alle, uanset hvor man har bopæl. Brug jeres lokale seværdigheder, bak op om dem og besøg dem. Tag gæster med på en rundtur inden kaffen om eftermiddagen, anbefal dem til de turister i evt. møder og sig til jeres børn, at det er en vigtig del af deres fremtid, at kende deres fortid. Årstal som huskes I 1962 bevilgede Otterup sogneråd varme til museet, så man kunne bevare tingene i god stand. I 1968 søgte museet at udvide sin organisation med et repræsentantskab. I 1970 blev der nedsat et udvalg, som skulle udarbejde et vedtægtsforslag om oprettelse af et fynsk museumsråd. Det blev en realitet på et møde i Ringe. De fleste af de 39 museer på Fyn var med i det, og museerne fik bedre muligheder for at få myndighederne i tale samtidig med, at der også kunne formidles en bedre kontakt og et større samarbejde. I gik man i gang med en større renovering af museet. Fire langtidsledige førte igennem næsten to år det tidligere hospital tilbage til sit oprindelige udseende. Museet blev genåbnet 15. nov Blandt de nye ting som derefter udstilles er en slettens stue, en almuestue, som den så ud her på egnen for et par hundrede år siden. For at prøve noget ny lod man i 1983 museet danne rammen om en udstilling af lokale kunstnere, som udstillede keramik, vævearbejde, akvareller, tryk og applikationer på silke. Otterup museum (tidligere hospital) foran kirken. Den nye rundkørsel i Lunde. Side 10 Side 11

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7.

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. januar 2013 nr 42 Medlemsblad for Enhedslisten Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. indhold Dette nummer

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Klar, parat, valgkamp! TEMA

Klar, parat, valgkamp! TEMA november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10

Fængselsfunktionæren 10 Fængselsfunktionæren 10 Dansk Fængselsforbund Oktober 2008 Nr. 10-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny justitsminister vil sætte fokus på de ansatte 15 Fængselsbetjente i kamp mod terror 6 Salg af

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten Fødselsdagsmagasin maj 2009 20 År med Enhedslisten En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 Tryghed for alle 2500000 KR 2000000 1500000 1000000 500000 0 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere