Nordfyn. Nr. 1. april årgang. Nr. 1 april Årgang. Dan Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyn. Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Nr. 1 april 2012 7. Årgang. Dan Jørgensen"

Transkript

1 Dan Jørgensen Nr. 1. april årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1

2 Bestyrelsen i partiforeningen Generalforsamling er nu overstået Formand: Generalforsamlingen blev afholdt den 28. været at få den borgerlige regering fjernet her. Vi skal hele tiden tænke på, man skal Formand og ansvarshavende redaktør: Socialdemokraterne på Nordfyn Niels Henrik Nielsen Svinget Otterup Tlf: Niels Henrik Nielsen / Kasserer og medlemsansvarlig: Bente Egeskov / Næstformand: Bernt Nicolaysen januar i Kuppelsalen på Otterup Bibliotek. Der var igen et flot fremmøde, og vi er glade for, at så mange har lyst til at deltage og høre lidt om arbejdet både lokalt og på landsplan, samt være med til at præge det fremadrettede arbejde. Poul Andersen deltog for sidste gang som folketingskandidat, og han benyttede lejligheden til at fra magten. Det lykkedes også med et lille flertal, og Helle har nu dannet en mindretalsregering sammen med SF og de Radikale og med Enhedslisten som det parlamentariske grundlag. Efter 10 år har vi igen en socialdemokratisk statsminister, og vi er tilbage ved magten igen. Nogle vil nok spørge hvor meget magt, vi kunne tælle til 90 for at få et flertal. Jeg tænker her på tilbagetrækningsreformen, som nu er gennemført, da den blå blok og de radikale stadig havde et flertal for den efter valget. Det er et udmærket regeringsprogram, og det trækker vores samfund i den rigtige retning. Der er dog ingen tvivl om, det kunne Kasserer og medlemsansvarlig: Bente Egeskov Trøjborggyden 24, 5450 Otterup Tlf / Sekretær: Anette Lykke Jensen / Bruno E. Staffensen / Jørgen Simonsen / Brian Lebæk / takke for samarbejdet lige siden Nordfyn kom med i Middelfartkredsen. Dan Jørgensen, som er vores bud på den nye folketingskandidat deltog også, og han fortalte blandt andet om sine visioner for fremtiden, og hvordan han så arbejdet som fol- egentlig har fået. Der er meget langt mellem de Radikale og Enhedslisten, og det viste sig da også, at der skulle bruges 14 dage på Amager til at få skruet et regeringsgrundlag sammen. Mange mener, at der er for meget radikal politik med i pro- have været meget bedre, hvis vi havde fået flertal sammen med SF og enhedslisten, men sådan gik det jo ikke. En ting er dog sikkert, og det er, at vi nu har fået en statsminister, vi kan være bekendt at sende til udlandet. Det skal blive spæn- Bladudvalg: Jørn Elisiussen Bruno Staffensen Bente Egeskov Birgit Poulsen Irene B. Knudsen / Inge Lise Nielsen Mogens Jørgensen Henrik Jul Andresen / Svend Erik Poulsen Birna Harfeld ketingskandidat her i kredsen. Bestyrelsen ser nu efter generalforsamlingen ud som I kan se på den modstående side. Klaus Hummelhoff og Ulla Kristensen er trådt ud af bestyrelsen. Klaus har valgt at trække sig på grund af meget aftenarbejde, grammet og for lidt af vores egen politik. Her skal vi bare huske, at i en forhandling betyder det valgresultat man har med sig meget. Både SF og vi havde en tilbagegang, mens De Radikale havde en pæn fremgang. Der er ingen tvivl om, at det er dende at følge Helles formandsskab nede i EU det næste halve år. Der er dog ingen tvivl om, at vi næste gang skal overveje, hvordan vi får fortalt vælgerne hvilket samfund, vi gerne vil have og ikke forfalde til alt for konkrete løfter i den Redigering og layout: Filipsen Grafisk Produktion Dalbyvej Kolding Oplag: 450 stk Lars Oxenvad Kent Lindharth Indholdsfortegnelse: 3 Generalforsamling er nu overstået 4 Vil du være med til at præge vores politik? 4 Den nye skolestruktur i Ny folketingskandidat 7 Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn 8 Borgerinitiativet - en mulighed for at blive hørt som han ikke kan få til at hænge sammen med mødeaktiviteterne. I stedet er Lars Oxenvad og Kent Lindharth nye i bestyrelsen, og Bernt Nicolaysen er efterfølgende valgt som ny næstformand efter Klaus. Den næste store opgave for bestyrelsen er det næste kommunalvalg i november Det er en partiforenings vigtigste opgave, og vi går nu i gang med at finde kandidater. Fristen for at melde sig som spidskandidat er den 15. maj, og indtil nu har Kim Johansen sagt ja til at kandidere til posten. Kommer der flere kandidater, blev det besluttet, at valget skulle ske ved uraf- det rigtige Helle har gjort ved at strække sig langt, for at få dem med i regeringen. Det havde været en næsten umulig opgave, hvis de bare var det parlamentariske grundlag, og der skulle forhandles med dem i hver enkelt sag. Risikoen var også, at de havde vendt sig mod den blå blok, hvis de kunne få mere af deres politik med sidste hektiske del af valgkampen. Det er vigtigt, der efter et valg er et politisk råderum og plads til forhandlinger. Vores parti fik desværre på landsplan en tilbagegang for fjerde gang i træk. Det bør vel også give stof til eftertanke. Partiets ledelse bør tage det yderst alvorligt og finde ud af, hvad der skal til for at vende 9 Robotstøvsuger eller den selvkørende støvsuger! 9 Økologi er vejen frem stemning blandt alle medlemmer. Her er et lille uddrag af bestyrelsens beretning: Maleri af Frank Hammershøj. 10 Nedrivningspuljen 11 Gem fortiden for fremtiden 12 FRIT DANMARK - Nyhedstjeneste maj - DERFOR 16 En regering, der skaber resultater Så fik Lars endelig taget sig sammen til at få udskrevet folketingsvalget i september. Han havde i længere tid ventet på bedre meningsmålinger, men til sidst var han nødt til det, inden han stod med ryggen mod muren. Vores store mål har gennem de sidste ti år deltagere på generalforsamlingen. Side 2 Side 3

3 den udvikling, hvis vi mener noget med, det sidste 13 mands flertal, med at ville luk- dermed sikre de mindre bysamfund bedre Krogsbølle Skole: klasse, SFO at vores parti også skal have sin beret- ke samtlige klasses skoler svarende til 8 overlevelsesmuligheder både samfunds- Afd. Løkkemarkskolen: klasse, SFO tigelse i fremtiden. Det har dog vist sig, skoler, som overskygger dem alle. økonomisk og med hensyn til bosætning. Otterup Skole: klasse, at det er sjældent et parti får fremgang, Dette var for os helt uacceptabelt, det ville Vi ved godt, at en ny skolestruktur aldrig Specialklasse, SFO når de sidder med ansvaret og magten. have haft så store konsekvenser for hele vil være 100 % fremtidssikret; det er i den Afd. Nordvestskolen: klasse, SFO Men her i Middelfartkredsen fik vi en lille det nordfynske skolevæsen, elever, foræl- nærmeste fremtid, den ny struktur skal be- Afd. Skovløkkeskolen: klasse, SFO fremgang, det kan vi godt være lidt stolte dre og bosætningen generelt, at skaden vise sin værdi. Forældre, skolebestyrelse og. Særslev Skole: klasse, SFO af. ville være uoprettelig. ansatte må bakke op om deres lokale skole Afd. Hårslev Skole, klasse, SFO Du kan læse hele beretningen på www. Det lykkedes Socialdemokraterne flere for at sikre dens og lokalsamfundets over- Søndersøskolen: klasse, socialdemokraterne-nordfyn.dk Poul Andersen giver sin sidste orientering til en generalforsamling. gange at komme på banen med et mere levelse. Specialklasse, SFO (uændret) konstruktivt forslag om nedlægning af max. Vi har yderligere fået sikret økonomi til re- Vi skal have fundet en spidskandidat til næste kommunalvalg Fristen for at melde sig er den 15. maj. Ved flere kandidater afgøres det ved urafstemning. 3 skoler. Første gang var den 29. september 2011, hvor vi redegjorde for vores tanker omkring maksimalt udbytte, set i relation til den minimale anlægsinvestering i forhold til det fremlagte forslag med 8 skolelukninger. Vi agiterede herefter ved gentagne lejlig- novering af Otterup Skole, samlet heldagsskolen på Horsebækskolen og sikret det vejledende timetal på alle skoler. Vi har fået bibeholdt landsbyordningerne, og sidst men ikke mindst sikret, at der kommer ro på skoleområdet så børn, forældre og læ- Klinteskolen nedlægges og eleverne flyttes til Krogsbølle Skole eller Løkkemarkskolen. Horsebækskolen bliver heldagsskole. Aftalen gælder, som der står, for indeværende valgperiode. Det er dejligt, at vi har fået denne aftale heder igen for denne løsning, også selvom rere kan koncentrere sig om den primære igennem, den har stor betydning for det man ikke ønskede at lytte til vores tanker. Vi opgave: Vores børns uddannelse og frem- fortsatte arbejde i hele undervisningssek- Vil du være med til at præge vores politik? Af Bernt Nicolaysen mente, at det var utroligt vigtigt at få skabt en dialog igen, at få splittet fronterne op, så denne skyttegravskrig kunne få en ende. Nogle havde åbenbart låst sig fast, og givet tid. Vi er glade for resultatet! Her er en oversigt over distriktsskolerne og de tilhørende afdelinger: toren i vores kommune, og vi håber, den holder mange år endnu, så vi har stabilitet på dette vigtige område. håndslag på maksimalt udbytte med dertil Bogense Skole: klasse, Socialdemokraternes familieudvalg er et tere vort arbejdsprogram frem mod Kom- Vi glæder os til at møde dig, hørende maksimale anlægsinvesteringer specialklasse, SFO udvalg i forrygende form. munalvalget Bernt Nicolaysen, Stenløkken 3, 5450 Ot- til følge; andre havde andre forslag; men Afd. Kongslundskolen: klasse, SFO - Og vi har travlt! Lige nu laver vi oplæg til ALLE medlemmer af vort parti kan deltage. terup / set i bakspejlet vil jeg mene, at vores mis- Havrehedskolen: klasse, SFO fremtidens dagpleje- og børnehavestruk- Næste gang er 10. maj 2012 hos Anette Har du lyst til at støtte op om de andre sion om de brede forhandlinger og nye Afd. Veflinge Skole: klasse, SFO tur, vi har øje for Kommunalbestyrelsens Lykke Jensen, Særslev, kl (kommende) kommunalpolitiske udvalg, måder at anskue tingene på, var en succes. Her ser du den nye skolestruktur fra sommeren 2012 diskussioner, initiativer og manglende ini- - Du deltager, når du har meldt dig til hos så kontakt undertegnede, så vil jeg sætte Vi fik med vores arbejde tvunget politiker- tiativer. Vi skal snart i gang med at disku- undertegnede. Jer i forbindelse med rette vedkommende. ne til forhandlingsbordet igen, fik indledt et samarbejde med V og C, og i fællesskab Den nye skolestruktur i 2012 Af Kim Johansen fremkom vi med et oplæg, som de øvrige partier kunne tage afsæt i. Og til sidst kunne 22 så sætte deres underskrift på en bred aftale. Godt politisk håndværk og stor tak til byrådsgruppe og bestyrelse for den kon- Efter mange måneder med skiftende tive, Liberal Alliance, Nordfynslisten, igennem en lang og opslidende proces med struktive sparring i forhandlingerne! politiske flertal og konstellationer, blev Socialistisk Folkeparti, Venstre samt skiftende 13/12 flertal, og det har hele vejen Udbyttet af aftalen er der mange meninger der på kommunalbestyrelsesmødet den Børge Nielsen fra Den sociale Gruppe. igennem smertet os, at der ikke har været om. Er den fremtidssikret? Giver den nok 26. januar endelig sat punktum for debat- Så 22 ud af 25 gik ind for forslaget. Imod et bredere flertal, og at der ikke har været udbytte? Hvad med de faldende børne- ten om den nye struktur. stemte 1 fra Venstre og 2 fra Den sociale flertal for en forankring i Familieudvalget, tal? Ja, der er stadig mange ubekendte Det er et bredt flertal, der står bag Gruppe. da det jo er her ekspertisen sidder. Det har faktorer. Men det, der var vigtigt for os, vedtagelsen. Nemlig Socialdemokra- Forinden havde de mange og meget for- været nogle af de mange fejl gennem selve var at give de små skoler muligheden for terne, Dansk Folkeparti, Konserva- skellige forslag i løbet af efteråret været processen, udover det seneste forslag fra at bevise deres eksistensberettigelse, og Side 4 Side 5

4 Ny folketingskandidat Den afgående kredsformand Ib Skov Petersen. På kredsens repræsentantskabsmøde den 26. marts var der lagt op til den store skiftedag. Poul Andersen blev som bekendt ikke genvalgt til folketinget, og han havde efterfølgende meddelt, at han ikke ønskede at genopstille som kandidat. Vi havde på Nordfyn kontaktet Dan Jørgensen, og han meddelte ret hurtigt, at han var interesseret i at komme hjem fra EU og prøve kræfter med landspolitikken i folketinget. Dan blev indstillet på vores generalforsamling, og efterfølgende har også de øvrige partiforeninger indstillet ham uden modkandidater. Dan Jørgensen blev herefter med akklamation valgt som ny folketingskandidat for Middelfart kredsen. Kredsformanden Ib Skov Petersen havde ligeledes meddelt, at han stoppede sammen med Poul, begge efter 21 år som henholdsvis folketingskandidat og kredsformand. Vi skulle derfor også finde en afløser for Ib, og her havde Kasper Højte fra Middelfart sagt ja, til at overtage posten. Klaus Hummelhoff stoppede også som næstformand i kredsbestyrelsen, og her havde Brian Lebæk sagt ja til at overtage den post. Det nye team er nu klar til at gå i gang med arbejdet og planlægningen frem til det næste folketingsvalg, så vi kan sikre Dan et godt valg. Det nye team Dan Jørgensen og Kasper Højte. Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn Portræt af Dan Jørgensen Af Karl Kjær Bang, EU-konsulent Bruxelles Er man på besøg ved Dan Jørgensen i EUparlamentet, bliver man allerede, når man går ned ad gangen mod hans kontor, mødt af store billeder med socialdemokratiske koryfæer. Af Svend Auken, Poul Nyrup, Stauning, selvfølgelig, og så et helt enestående billede, hvor Anker Jørgensen står på hænder i statsministeriet. Det var Dan Jørgensen selv, der fik ideen til at hænge billederne op i den socialdemokratiske delegation. For mig har det altid været vigtigt at huske, at som politiker i vores parti står man på skuldrene af kæmper. Det forpligter. Og inspirerer. Deres bedrifter viser, at der ikke er noget, der er umuligt, hvis partiet står stærkt, man aldrig glemmer sine socialdemokratiske værdier - og man knokler for det man tror på, fortæller Dan Jørgensen. Denne tilgang er kendetegnende for Dan Jørgensens politiske virke. Da han første gang meldte sig på banen som kandidat til EU-Parlamentsvalget i 2004 var der få, der spåede den unge mand fra Morud nogle chancer for at få de tusindvis af stemmer, det krævede. Men Dan Jørgensen gik til opgaven med ukuelighed. I to år op til valget var der gang i den fra kl. seks om morgenen. Foran ventede en hel dag med oplæg, debatter og roseaktioner i det ganske land. Og klokken var tit over midnat, inden han var hjemme igen. Det lyder måske hårdt, men jeg elskede det. fortæller Dan. Den energi, der er i politisk kampagne, er helt fantastisk. Og fællesskabet. Uden mine frivillige partikammerater, der knoklede dag og nat, var jeg med sikkerhed aldrig blevet valgt. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville have fået mere end den håndfuld stemmer, som min nærmeste familie kan mønstre, griner han. Med hjælp fra frivillige og gode politiske venner, der blandt andet inkluderede de gode venner Lars Midtiby, Nicolai Wammen og specielt hans personlige ven Svend Auken, blev det dog mildt sagt til mere end en håndfuld stemmer. Hele danskere stemte på Dan Jørgensen, og sendte dermed den 27-årige socialdemokrat i EU- Side 7

5 Robotstøvsuger eller den selvkørende støvsuger! Af Gert Rasmussen, formand for socialudvalget Parlamentet som en af de yngste danske gennem tiden. Mange politiske sejre Siden blev Dan Jørgensen som bekendt spidskandidat efter Poul Nyrup, og fik med næsten en kvart million stemmer det andet højeste stemmetal en socialdemokrat nogensinde har fået. Et stærkt mandat, som han har brugt flittigt. Han er i dag næstformand for miljøudvalget, formand for dyrevelfærdsgruppen og har vundet mange politiske sejre, der har skabt helt konkrete resultater for borgere over hele Europa. Corydon: En af de mest lovende politikere Med valget til folketingskandidat her i kredsen er den dag kommet et stort skridt nærmere. Senest i juni 2014 vender Dan Jørgensen næsen hjemad på fuld tid. Og det er noget, der er stor glæde over i partitoppen. Det er et regulært scoop for Fyn og for Socialdemokratiet, at Dan Jørgensen nu vælger at fortsætte sin karriere i Folketinget. Efter snart mange succesfulde år i EU- Parlamentet glæder vi os meget til at få ham hjem til dansk politik. Jeg har kendt Dan længe og arbejdet sammen med ham, da vi begge var rådgivere på Christiansborg. Han er en utrolig dygtig, hårdtarbejdende og idealistisk politiker. For mig står han som en af de absolut mest lovende og kompetente unge politikere i Danmark, siger finansminister Bjarne Corydon. En holdning næstformand for Partiet, europaminister og Dan Jørgensens gamle ven fra Århus, Nicolai Wammen, deler til fulde: Dan er ikke alene en god ven, han er også en knalddygtig politiker, som er flittig og har opnået en stribe konkrete resultater i sin tid i EU-Parlamentet. Jeg kender Dan fra vores tid i Aarhus, men jeg ved jo godt, at det fynske ophav aldrig har fornægtet sig, og at han vil være en fremragende repræsentant for alle fynboer. Jeg glæder mig til at komme hjem til Nordfyn Det er nu ikke tilfældigt, at Nicolai Wammen fremhæver Fyn. Når man taler med Dan Jørgensen er det tydeligt, at øen - og ikke mindst Nordfyn - har en helt særlig plads i hans hjerte. Inde i forkontoret er det heller ikke til at tage fejl af. Ved siden af flere billeder af socialdemokratiske koryfæer, hænger der nemlig Dan Jørgensens andet ophav. Her er et stort Danmarkskort, hvor fødeøen Fyn er klart markeret. Det er jo på Nordfyn, jeg er vokset op. Derfor er jeg meget stolt over den tillid kredsen har vist mig, ved at give mig lov til at knokle for dem. Og jeg håber, vi i fællesskab kan få sat fut i beskæftigelsen og skabe bedre forhold for de socialt udsatte - og at Middelfarts forbillede som grøn vækstgenerator kan spredes til hele Fyn, så vores ø kan blive kendt som Danmarks grønneste ø - lidt ligesom Bornholm jo er Danmarks dejligste ferieø, siger Dan Jørgensen, mens han nynner melodien med et smil. Han håber, at han kan bruge de erfaringer, han har med sig fra EU til at kæmpe for kredsen, hvor hans forældre stadig bor i Morud, og hvor han har trådt sine barnesko: Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn Borgerinitiativet - en mulighed for at blive hørt Af Christel Schaldemose (S), medlem af Europa-Parlamentet Foto fra EU valgkampen. Europæiske borgere har siden Europa-Parlamentets begyndelse efterspurgt bedre muligheder for folkelig indflydelse end blot at kunne stemme på en parlamentariker hver femte år. Der har været et ønske om en mere demokratisk ordning, som kan få EUborgerne tættere på lovgivningsarbejdet i Bruxelles og Strasbourg. Et svar på dette ønske er per 1. april 2012 en realitet med det såkaldte borgerinitiativ. Kort fortalt handler det om, at én million EU-borgere kan opfordre EU-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag. Et vellykket initiativ kan altså være med til at sætte dagsordenen for EU s lovgivning. Initiativet giver borgerne helt nye muligheder for at deltage i demokratiet på tværs af grænserne. For mig personligt er borgerinitiativet en god idé. Det er vigtigt, at vi politikere konstant gøres opmærksom på, hvad der er relevant hos borgerne, så vi undgår skyklapper og risikoen for at lave lovgivning hen over hovedet på borgerne. Det vil være en uhensigtsmæssig udvikling. Jeg mener, at borgerinitiativet er et friskt nyt initiativ, som er et skridt i den rigtige retning mod mere borgerinvolvering. I en tid med fokus på velfærdsteknologi og de muligheder det giver, må vi bruge muligheden for at undersøge, om det virker, og om det kan aflaste vort personale og måske hindre, at de ikke kommer til at lide af tidlig nedslidning på bevægeapparatet. Efter en afgørelse i Ankenævnet er det blevet muligt at bede borgere, der er visiteret til rengøring, om at anskaffe en robot/selvkørende støvsuger til at foretage den form for rengøring, frem for at vort personale skal gøre det på den traditionelle måde. Nogle kommuner er allerede startet med at bede borgere om at anskaffe sig en. Her i kommunen har Socialudvalget besluttet, at vi køre et forsøg med robotten i det næste halve år, for så at få en evaluering af forløbet. Derfor kører der nu et forsøg her i Nordfyns Kommune, hvor der er blevet indkøbt 5 stk. robotstøvsugere, som vil blive stillet op i forskellige hjem for at finde ud af fordele og ulemper ved brugen i hverdagen. De første spæde erfaringer er både for og imod, nogle vil slet ikke have støvsugeren Mere økologi på danske og europæiske spiseborde bør være et mål hos de fleste socialdemokrater. Det står i hvert fald højt på min prioriteringsliste. En jord-til-bordtankegang, hvor grønne og bæredygtige forhold er drivkraften i samtlige produktionsled. For at sætte fokus på den økologiske dagsorden var jeg før påske vært for arrangementet A Stronger EU Market for Organic Food afholdt af Landbrug & Fødevarer. Udover adskillelige interesseorganisationer var også ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Mette Gjerskov, inviteret til at tale om EU-formandskabets mål for økologisk mad. Arrangementet blev ind i huset, mens andre tager vel imod for at afprøve støvsugeren og derefter finde ud af, at den faktisk virker og virker godt. Jeg har en da fået fortalt, at naboer kommer til for at se, hvordan dyret virker, og bliver positivt overrasket over dens evner. Jeg er helt klar over, at det har noget med følelser at gøre, når man måske vil indføre ny teknologi, og det respektere jeg fuldt ud, men det er ikke det samme, som at jeg ikke vil indføre selvkørende støvsugere her i kommunen. I dag visiteres man typisk til støvsugning hver 14 dag. Det er i det forhold jeg ser fordelen ved robotten, den kunne måske futte rundt hver dag måske hver femte dag alt efter temperament, og det må formentlig give en bedre rengøring. Hvis man så oven i købet har en hund enten stor eller lille, må det være en fordel med robotten, som lige fjerner hundehår og eventuelt medbragt grus/jord fra haven oftere end det sker i dag. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det også kan være med til at skåne Økologi er vejen frem Af Christel Schaldemose (S), medlem af Europa-Parlamentet afholdt, fordi vi i Udvalget for Landbrug og Landbrugsdistrikter snart skal i gang med at kigge på en reform af den nuværende landbrugspolitik. Et helt konkret eksempel fra diskussionen var udbredelsen af EU s logo for økologisk mad, hvilket er en europæisk version af det røde økologi-mærke, som vi kender i Danmark. Alfa og omega for mærket er, at de europæiske forbrugere får et bedre kendskab til det, og at der er en høj tillid til det. Udover det europæiske ø-mærke blev der også diskuteret miljømæssige tiltag, biodiversitet, bevarelse af naturlige ressourcer og dyrevelfærd. Alle er essentielle emner i reformen af den euro- vort personale, så tidlig nedslidning af arme, ryg og bevægeapparatet kan undgås, det er en ikke uvæsentlig gevinst ved robotten. Konklusionen må derfor være, at robot/ selvkørende støvsuger er kommet for at blive indfaset i hverdagen i hjemmeplejen i kommunerne, men lad os gøre det på en ordentlig måde. Den besparelse, der bliver på robotten, ser jeg gerne omvekslet til for eksempel at udvide ordningen med hverdags rehabilitering i hele kommunen i stedet som nu kun Otterup og Søndersø, men det er jo en politisk diskussion, samt økonomien der kan komme til at spille ind, og det er jo de muliges kunst i en umulig situation. Så er det jo kun et spørgsmål, om vi skal døbe den robot støvsuger eller selvkørende støvsuger? pæiske landbrugspolitik. Den økologiske og grønne dagsorden er vigtig for mig. Det er en principiel diskussion, om vi skal have gode og rene råvarer på spisebordet, som vi forbrugere kan være sikre på, ikke er fyldt med pesticider og andre sprøjtemidler. Desuden garanterer økologiproduktionen, at vi behandler vores dyr ordentligt. Arrangementet gik godt, og velviljen og ambitionsniveauet for mere økologi var ikke til at tage fejl af. Det glæder mig på alle de europæiske forbrugeres vegne. Side 8 Side 9

6 Nedrivningspuljen Anvendelse af midler fra Indsatspuljen i Nordfyns Kommune. Af Kim Johansen og Jørn Elisiussen I grunden hedder det slet ikke nedrivningspulje; men Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) og det er jo meget mere positivt. Men knapt så mundret eller illustrativt. Puljen er skabt for at gøre det mere attraktivt at etablere sig (med bolig eller erhverv) i landdistrikterne, og den kan yde tilskud til kommunernes arbejde med at opkøbe private ejendomme mv. med henblik på nedrivning eller renovering. Der kan også ydes tilskud til oprydning af oplagret skrot mv. på private grunde. For at være berettiget til tilskud skal over 40 % af kommunens indbyggere (i 2009) bo i områder uden for bymæssig bebyggelse, og den betingelse opfylder en del kommuner her i landet, heriblandt Nordfyn. Der står mange bygninger rundt omkring, hvor det er oplagt at gøre en indsats. Og det er derfor fint, at kommunen med hjælp fra staten nu kan få forbedret det fysiske miljø ved enten at nedrive eller at renovere bygningen. Kommunen opkøber altså ejendommen efter frivillig aftale med ejeren og panthaverne og så kan projektet gå i gang. Det lyder enkelt; men det kan tage rigtigt lang tid at få de aftaler på plads. Men hvordan starter sådan en sag? Ja, Nordfyns Kommune har fx annonceret i avisen om at bygningsejere, der var interesseret i at få nedrevet eller renoveret deres hus, kunne henvende sig. Kommunen har også selv registreret visse ejendomme som indsatssteder, Nordfyns Erhvervsråd har materiale fra deres projekt Landsbyer i Vækst, og endelig henvender borgerne sig løbende med emner, der skæmmer landskabet eller landsbyerne. Der er indtil nu ca. 100 emner, så der er nok at tage fat på. Om en bygning skal nedrives eller renoveres, beror også på en vurdering af, om den tilhører landets bygningskulturarv og så måske skal fredes? De samlede midler til Indsatspuljen har fordelt sig sådan: Pulje 2010: Fra staten Fra Kommunen Pulje 2011: Fra staten fra Kommunen 5,4 mio. 1,8 mio. 3,7 mio. 1,3 mio. - og så er der ikke flere puljer! 2010-midlerne er ved at være brugt nu de første ca. 4,5 mio. kr. blev anvendt til køb og nedrivning af Søndersø Centret midlerne bliver anvendt i Der er som nævnt emner nok, og der kommer stadig flere. Men når Indsatspuljemidlerne er brugt, har vi jo byfornyelsesmidlerne at tage fat på. Her er der godt nok ikke så stor deltagelse fra statens side, men det afholder os ikke fra at registrere og arbejde videre med sagerne. På den anden side: Hvis vi er heldige, kan vi overtage en bygning, rive den ned, og senere sælge grunden til en favorabel pris. Og så kan Kommunen tjene penge på aktionen! Skønner man i kommunen, at en bygning udgør en sundhedsrisiko eller brandfare, er man berettiget til at starte en sag, som eventuelt kan føre til, at der bliver foretaget et tilsyn med henblik på kondemnering. Hvis denne beslutning munder ud i, at man anbefaler nedrivning, er det dog kommunalbestyrelsen, der har det endelige ord i sagen. Vi håber at alle disse tiltag munder ud i, at vi har en kommune, vi med stolthed kan vise frem for vores turister, og som vi selv befinder os rigtigt godt i. Til slut retter vi en tak til bygningskonstruktør Steen Georg Jensen fra Teknik og Miljø, der har forsynet os med facts til dette indlæg. Gem fortiden for fremtiden Af Ann-Marie Hansen, formand for Otterup Museumsforening Hvis vi lige læser den tekst en ekstra gang og tænker over den, er det jo en meget rummelig tekst med få ord. Som formand for Otterup museumsforening og dermed bestyrer af de gamle ting, som er samlet i museet gennem tiderne, er det jo en selvfølgelig tekst. Vi kan ikke se ind i fremtiden og ændre på vaner og tænkemåder, hvis vi ikke kender vores fortid. Det gælder både om det er i et museum, i politik eller i familiesammenhæng. Vores fortid er en del af vores fremtid. Men det er med museer som med så meget andet. Til tider er det in at bruge sit museum, og til andre tider er det ikke in at interessere sig for gamle sager. aat være med til at passe på og fremvise de gamle sager og fortælle historien om både det lille fine museum i Otterup og de ting, der er indleveret af de personer, der har ejet sagerne, er jo en skattekiste. Nu har jeg haft den glæde at lave udstillinger på Otterup bibliotek flere gange. Især til jul, når der rigtig skal gang i de gamle nostalgiske ting, kan jeg høre på alle besøgende i biblioteket, at der bliver hentet minder frem fra de små grå celler. Er der En almuestue i museet børn med, så er de dejligt nysgerrige efter at vide, hvad det er, og børnene er meget forundrede over, hvor simpelt og enkelt f.eks. legetøj er, og de er ikke blege for at sige, at det er spændende at se på. Når vi på den måde kan komme ud af museet, giver det også den effekt, at der kommer nogen ned i museet, og vi har da haft den store glæde, at vores besøg i museet er stigende. Så med min lille fortælling vil jeg opfordre alle, uanset hvor man har bopæl. Brug jeres lokale seværdigheder, bak op om dem og besøg dem. Tag gæster med på en rundtur inden kaffen om eftermiddagen, anbefal dem til de turister i evt. møder og sig til jeres børn, at det er en vigtig del af deres fremtid, at kende deres fortid. Årstal som huskes I 1962 bevilgede Otterup sogneråd varme til museet, så man kunne bevare tingene i god stand. I 1968 søgte museet at udvide sin organisation med et repræsentantskab. I 1970 blev der nedsat et udvalg, som skulle udarbejde et vedtægtsforslag om oprettelse af et fynsk museumsråd. Det blev en realitet på et møde i Ringe. De fleste af de 39 museer på Fyn var med i det, og museerne fik bedre muligheder for at få myndighederne i tale samtidig med, at der også kunne formidles en bedre kontakt og et større samarbejde. I gik man i gang med en større renovering af museet. Fire langtidsledige førte igennem næsten to år det tidligere hospital tilbage til sit oprindelige udseende. Museet blev genåbnet 15. nov Blandt de nye ting som derefter udstilles er en slettens stue, en almuestue, som den så ud her på egnen for et par hundrede år siden. For at prøve noget ny lod man i 1983 museet danne rammen om en udstilling af lokale kunstnere, som udstillede keramik, vævearbejde, akvareller, tryk og applikationer på silke. Otterup museum (tidligere hospital) foran kirken. Den nye rundkørsel i Lunde. Side 10 Side 11

7 FRIT DANMARK - Nyhedstjeneste En formiddag lå der en stak gamle pa- i Byen, den 1. Marts blev Assurandør Klit- implicerede i Sabotageaffæren i Aabenraa i ENDNU TO STIKKERE USKADELIGGJORT. kunde vi meddele, at 18 af de deporterede hysteriske Skildvagter, hvis Anraab de ikke pirer på vores køkkenbord. Det viste sig gaard dræbt paa Gaden. Han var ansat sidste Maaned traf under Flugten en tilsyne- Fru Delbo, der d. 9. ds. blev skudt i Sankel- Jøder er afgaaet ved Døden, i sidste Num- har hørt, eller som falder som Ofre for fulde at være illegale blade fra besættelsesti- som Tolk ved det tyske Sikkerhedspoliti ladende ligesindet i Toget, og under gensidi- marksgade har mange Frihedskæmperes mer meddelte vi Navnene paa 3 Kommuni- Soldaters Gadeskyderier. Den 28. Februar den. De var vist på vej i det lodrette arkiv, paa Husmandsskolen i Tarup og har ledet ge Fortrolighedsløfter udvekslede de Viden Arrestationer og i hvert Fald eens Lem- ster, der var døde af Hjernebetændelse i kom en Obergefreiter Valther Hölz i Klam- men ved nærmere gennemsyn var der den nazistiske Stikkervirksomhed paa Fyn. og Erfaringer. Den fremmede var Stikker, læstelse paa sin Samvittighed. For nogle Stutthoff Koncentrationslejr. Siden er yder- meri med nogle Medpassagerer paa en alligevel interessant læsning imellem. Svaret fra Gestapos Side var Mordforsø- ved Navn Jan Møller han har paa Grundlag Maaneder siden havde hun tilbudt et Par ligere to af Lejrens Fanger gaaet til Grunde, Sporvogn ved Kildevældsgade i Kbhvn; da Der er i øjeblikket stor interesse for be- get på Adjunkt Foged, der var kendt som af de indhentede Oplysninger foraarsaget Sabotører Natlogi; da de om Morgenen nemlig K.K. Pedersen, Odense, f.d. 6. Januar en af Danskerne stod af, skød Tyskeren ef- sættelsestiden. Der har været nogle en god Dansker. Yderligere blev der af et mellem 10 og 20 Arrestationer og har for- forlod hende, fulgte hun dem ned paa 1896, og Arne Sode, Kbhvn., f.d. 6. Januar ter ham og dræbte herved en tilfældig for- foredrag på biblioteket, og filmen om Par cyklende Nazister kastet en Bombe anstaltet et Mordforsøg, nemlig paa Kelvin Gaden og omfavnede dem, for derved at At den sande Dødsaarsag er Pinsler bipasserende, Tjener, Hardi Foldberg Lar- Hvidstens gruppen kører også i øje- mod Odense Politistation, hvorved en Linnemann. Den 6. Marts trængte tysk Po- udpege dem for en Gestapobil; den ene og elendig Behandling behøver ingen at sen, Husumgade 46. D. 26. Februar dræbte blikket. Vi har derfor valgt at bringe dansk Reservebetjent, der stod Vagt, blev liti under en Luftalarm i Kbhvn ind i Hjørne- undslap, den anden blev meget alvorligt være i Tvivl om derom vidner Minister en tysk Vagt en forbipasserende ved Olie- et nyhedsbrev fra Frit Danmarks ny- dræbt. Den 8. marts var der en Del Sky- ejendommen Tagensvej-Raadmandsgade, kvæstet, og er siden blevet underkastet Mohrs Erfaringer fra andre Koncentrations- møllens Ejendom i Aarhus, og den 5. Marts hedstjeneste fra den 15. marts deri omkring Gestapokvarteret paa Hus- hvor der opstod en Ildkamp. En repræsen- en skrap Behandling i Fængslet. Fhv. Po- og Fangelejre, som FRIT DANMARK har of- blev Arbejdsmand Einar Jørgen Jørgensen, Det er en afskrift, og der er ikke ændret på mandsskolen idet Tyskerne mente den tant, Aage Reetz, Tagensvej 60 (tidligere litibetjent Kronby, der blev skudt i kbhvn. fentliggjort i et Særnummer. Kbhvn., dræbt af en Vagt ved et afspærret stavemåde og tegnsætning. angrebet, og dagen efter proklamerede Malerisvindler og Smugler) havde henledt den 13. ds., er afskediget fra Tjenesten paa Foruden ved Henrettelser, Pinsler og Plan- Omraade ved Vejrs. Det var i begge Tilfælde Spærretid som meddelt i Dagspressen. Gestapos Opmærksomhed paa en bestemt Gr. af Drik og Tyveri. Han var nu et skat- lagte Attentater dræber Tyskerne hver tydeligt, at de dræbte ikke havde hørt Vag- 1. Aarg. Onsdag den 15. Marts Sagen ligger saaledes ganske klar: I Ra- Lejlighed, hvor flere Studenter blev fanget. tet Medlem af det tyske Sikkerhedspoliti. eneste Maaned flere helt tilfældige Menne- ternes Varsko Nr. 26. seri over at have mistet en Storstikker og I Horsens er der sidste Uge foretaget Flere Dødsfald i Stutthoff: I forrige Nummer sker, nemlig dem, der enten skydes ned af Denne Udgave ved De Danske Studenter. 3 NYE DØDSDOMME. Den 18-aarige Ove over et tvivlsomt Attentat mod Gestapo- ca. 20 Arrestationer, bl.a. af Sagfører, Toft Hansen, den 20-aarige Anker Jør- kvarteret har Tyskerne ladet 1 tilfældig cand. Jur. Dahl, Maskinarbejder Vahl- gensen og den 24-aarige Willy Jensen, Dansker dræbe, en anden udsætte for green, Assurandør Remsing, Radiohand- alle af Bogense, er af en tysk Krigsret i Mordforsøg, afsagt 3 Dødsdomme, der i ler Jørgensen og Købmændene Oster- Odense blevet dømt til Døden. De blev virkeligheden er ensbetydende med Gid- hammel og Corfitsen. De tidligere alle fængslet i September 43, sigtet for overklipning af Telefontraade og lignende sel henrettelser, og indført kollektive Straffeforanstaltninger overfor Befolkningen. Arrestationer skyldtes Angiveri bl.a. af Fotohandler Harald Hagen Jespersen, som siden Den gode historie smaatterier, udført delvis før 29. August. At de oven i købet har den Dristighed i Pro- er flyttet til Kraghs Hotel, Parkalle 1, Aarhus. Dommene er typiske for den Vilkaarlighed, der er Nazismens fornemste Rets princip: Ingen skal vide sig sikker, selv den mindste Forseelse kan medføre den haardeste Straf. Paa lignende Vis er ogsaa Henrettelserne i Efteraaret foretaget i Flæng mellem en klamationen om undtagelsestilstanden at slaa alle disse Attentater i én Pulje, skal kun noteres for en Ordens skyld. Det er deres gamle Taktik: at provokere uro for at faa Lejlighed til at stramme Tøjlerne. Den 11. ds. anholdtes 7 Personer paa en Kro mellem Aarhus og Randers, mistænkt for at forberede modtagelse af Faldskærmsmateriale. (Det er formentlig Hvidsten gruppen. Det passer med datoen den 11. marts, men de Kære medlemmer. Vi vil gerne lave en rubrik, et hjørne, en side i bladet, hvor du kan komme med en lille historie. Eller med en god vittighed du synes er så god, at andre også kan grine af den, eller en erindring fra en tur eller fra din barndom eller.. eller.. mulighederne er mange. Række lige skyldige, og det synes at afgø- TALRIGE ARRESTATIONER DE SIDSTE UGER. var dog lidt flere end 7 der blev anholdt ialt. res ved Lodtrækning, hvilke Fanger der skal deporteres til Tyskland, og hvilke der skal Gestapos Arrestationer bliver stadig talrigere. Det er nødvendigt at slaa fast, at de altid 8 blev henrettet og 6 fik tugthus. Red.) Oberstløjtnant Erik Hoffmann er anholdt Brug bladet til at videregive det du har på hjertet. overføres til Horserød. Metoden tilsigter at afskrække Folk fra den mindste Deltagelse kan føres tilbage til eet af to Forhold: Stikkervirksomhed eller uansvarlig Snak. Typisk i Aarhus, og Oberstløjtnant A.C.Sørensen i Viborg Aarsagen ukendt. Og ende- Husk!!! Bladet er til for medlemmerne og kan derfor også bruges af medlemmerne. i Frihedskampen; men Resultatet bliver det for en sag fra Nørrejylland: En ung Mand lig har Gestapo dels anholdt, dels efter- modsatte: at Folk hellere vil gøre en stor Indsats, da Risikoen ikke er mindre ved de gør sig interessant paa Aars, bl.a. Kaptajn Gjessing, Landsretssagfører Torrild Thom- søgt danske Politifolk baade i Aabenraa, Aalborg, Odense og København. Redaktionen. smaa Haandsrækninger. sen, Grosserer Vestergaard Jensen og Land- Praktisk taget alle disse Arrestationer kun- inspektør Balslev. De anklages for at have de være undgaaet, hvis Folk kunde lade BAGGRUNDEN FOR DØDSDOMMENE I modtaget Vaabenforsendelser fra England. være at snakke og indlade sig med ukend- ODENSE er den senere Tids Begivenheder En lige saa typisk Stikkerhistorie: Én af de te Personer! Side 12 Side 13

8 1. maj - DERFOR 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste arbejdsgiver eller forny kontrakten. 1. maj 1. maj i dag. demonstrationsdag og festdag. 1. maj var derfor fridag, men tjenestefolk, der ikke Den 1. maj er aldrig blevet en officiel fri- Socialdemokraterne, SF, LO, AOF og 3F Nordhøjfyn inviterer dig til går arbejdere over det meste af verden i skiftede plads, deltog ofte i festlighederne. dag. Mange har fri i kraft af deres overens- demonstration og markerer synspunkter om bedre arbejds- og levevilkår, renere ar- I 1890 ville de danske fagforeninger også deltage i festlighederne og femføre kravet komst med arbejdsgiveren. Andre har halv fridag. I skolerne er det op til kommunal- 1. maj på Nordfyn bejdsmiljø og større politisk frihed. om en 8-timers arbejdsdag. Opdelingen bestyrelsen, om eleverne kan holde fri. 1. maj er blevet et internationalt symbol af døgnets 24 timer i 8 timers arbejde, 8 1. maj har mistet sin karakter af kamp- Morgenappel kl hos 3F, Sunekær 5 i Søndersø. på kampen for en bedre tilværelse. I over timers fritid og 8 timers hvile skulle for al- dag, men dagen er fortsat arbejderbe- Kaffe, rundstykker, socialt samvær og talerne: 100 år har arbejderne stillet faglige, politi- vor lyde fra danske arbejdere som krav til vægelsens vigtigste festdag, og de sidste ske og økonomiske krav til regeringer og lovgivningsmagten. Kravet blev indfriet ti års paroler viser, at det fortsat er da- Kim Johansen, Kommunalbestyrelsen magthavere. Mange krav er blevet indfriet ved overenskomst mellem arbejdsmarke- gen, hvor man udtrykker sin solidaritet og afløst af nye. Andre er fortsat aktuelle i dets parter, men det blev dog aldrig til lov. med undertrykte og vender sig mod krig. Pernille Rosenkranzt Theil, Folketinget, Ellen Lykkegård, gruppeformand den offentlige gruppe 3F lande med undertrykkelse og tortur. 1. maj er derfor også dagen, der markerer inter- I starten var optog gennem byerne ikke tilladt, men blev det dog senere. Det var Mange steder føres traditionen videre uden større forandringer. Man mødes om Fest på Bogense Torv kl for hele familien national solidaritet. De svageste skal ikke lades i stikken, og de stærkeste ikke være sig selv nok. forskelligt, hvordan dagen blev fejret op gennem årene. I perioder fejrede socialdemokrater, kommunister og fagforenin- morgenen til kaffebord med taler og musik og går derefter til festpladsen. Nogle går hjem fra morgenmødet, andre deltager Oplev 1. maj pladsen. Optog gennem byen med mange faner og The farmers incredible String and Rythm Horn Band. Masser af underholdning, salg af vand, øl & pølser. 1. maj i Danmark. Den 1. maj var ikke uden traditioner i Danmark. 1. maj Valborgsdag var fra gammel tid en festdag, hvor man fejrede forårets komme. Den var også såkaldt skiftedag for det store antal tjenestefolk, som frem til 1. ger dagen sammen, men i perioder kunne de ikke enes og fejrede den hver for sig. I årene efter anden verdenskrig fejrede man også befrielsen, men efterhånden var festdagen ved at gå lidt i stå. Ungdomsoprøret i 1968, nye partier på venstrefløjen og Vietnamkrigen satte nyt liv i 1. maj dagen. kun på festpladsen, og atter andre deltager slet ikke. Her på Nordfyn fortsætter vi også vores traditioner med morgenmøde hos 3F i Søndersø og fest på torvet i Bogense fra middag. Oplev på scenen: Talerne Karsten Hønge, SF s Faglige Landsudvalg Dan Jørgensen, Medlem af EU og folketingskandidat Steen Brydegård, kommunalbestyrelsen SF Auktion over Frank Hammershøjs flotte malerier Underholdende musik ved Rundt på gulvet november skulle have en ny plads hos en Aktivitetskalender 2012 Maj 07. kl A-gruppe møde. Bogense Rådhus 26. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus Juni 11. kl A-gruppe møde. Bogense Rådhus 21. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus August 04. kl Rosenfestival. Bogense 13. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 30. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus September 10. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 24. kl Medlemsmøde. 3F Søndersø 27. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus Oktober 01. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 25. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus November 12. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 29. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus December 03. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 20. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus Januar kl Generalforsamling. Bogense Optog gennem Bogenses gader 1. maj Side 14 Side 15

9 En regering, der skaber resultater Listen over ting, der allerede er gennemført af SRSF-regeringen er lang, og listen over ting, vi planlægger de kommende år er endnu længere. Her er udvalgte eksempler på 10 ting, regeringen allerede har gennemført og 10 ting, vi vil gennemføre. 10 ting vi har gennemført: Vi har vedtaget en økonomisk kickstart, der skaffer job i 2012 og i Vi har afskaffet VKO s pointsystem og revideret familiesammenføringsreglerne, så små børn kan leve sammen med deres forældre. Vi har afskaffet fattigdomsydelserne. Vi har hævet den kriminelle lavalder, så børn ikke længere sendes i fængsel. Vi har kraftigt forbedret 6 ugers selvvalgt uddannelse for arbejdsløse og midlertidigt forlænget dagpengeperioden. Vi har aftalt at give 1 mia. hvert år fra 2013 til bedre og billigere transport. Vi har afsat ½ mia. årligt fra 2013 til flere pædagoger i daginstitutioner. Vi har givet psykiatrien et varigt løft. Vi har styrket kontrollen med udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked for at undgå social dumping. Vi har skaffet over ekstra praktikpladser i ting vi vil gennemføre: Vi er midt i forhandlinger om en ambitiøs energiaftale, der lægger sporene til det fossilfri samfund. Vi er gået i gang med at reformere førtidspension og fleksjob. Vi vil gennemføre en fuldt finansieret skattereform, der markant sænker skatten på arbejde. Vi vil gennemføre en omfattende folkeskolereform, der skal sikre, at alle børn senest ved afslutningen af 2. klasse har lært at læse, skrive og regne. Vi vil i samarbejde med kommuner og regioner gennemføre en reform af den offentlige sektor med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Vi fremlægger meget snart forslag til en budgetlov, der sikrer, at der er styr på det offentlige forbrug. Vi planlægger trepartsforhandlinger, der skal gøre uddannelse til en drivkraft for vækst, øge den danske konkurrenceevne, øge beskæftigelsen og modernisere den danske model. Vi vil give homoseksuelle mulighed for at blive gift i kirke. Vi vil omlægge registreringsafgiften, så miljøvenlige biler fremmes. Vi vil fordoble det økologiske areal i 2020 ift Så er der ryddet op efter branden på Søndersø Rådhus. Mon der bliver bygget igen? Side 16

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 11. januar 2014

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 11. januar 2014 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 11. januar 2014 Bestyrelsens beretning for året 2013 til generalforsamlingen den 11. januar 2014. Indledning. Så er der gået et år igen, og vi skal igen prøve at lave

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 9. januar 2016

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 9. januar 2016 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 9. januar 2016 Bestyrelsens beretning for året 2015 til generalforsamlingen den 9. januar 2016. Kære medlemmer. Så er der gået et år igen, og vi er atter samlet, ikke

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn. Dato 12. januar 2010

Socialdemokraterne på Nordfyn. Dato 12. januar 2010 Socialdemokraterne på Nordfyn. Dato 12. januar 2010 Bestyrelsens beretning for året 2009 til generalforsamlingen den 16. januar 2010. Jeg vil i beretningen komme ind på noget af det der er sket i 2009

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Vi kan bede Lone om at foreslå, at der sættes en undersøgelse i stand.

Vi kan bede Lone om at foreslå, at der sættes en undersøgelse i stand. Referat af bestyrelsesmøde Enhedslisten Randers 3. juni 2012 Til stede 9 medlemmer. Dagorden: 1. Klimamøde lokalt 2. Arbejdsløshed / møde med LO 3. Kommunalvalg 4. Årsmøde til provinsen 5. Regionen 6.

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere