Nordfyn. Nr. 1. april årgang. Nr. 1 april Årgang. Dan Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyn. Nr. 1. april 2012. 7. årgang. Nr. 1 april 2012 7. Årgang. Dan Jørgensen"

Transkript

1 Dan Jørgensen Nr. 1. april årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1

2 Bestyrelsen i partiforeningen Generalforsamling er nu overstået Formand: Generalforsamlingen blev afholdt den 28. været at få den borgerlige regering fjernet her. Vi skal hele tiden tænke på, man skal Formand og ansvarshavende redaktør: Socialdemokraterne på Nordfyn Niels Henrik Nielsen Svinget Otterup Tlf: Niels Henrik Nielsen / Kasserer og medlemsansvarlig: Bente Egeskov / Næstformand: Bernt Nicolaysen januar i Kuppelsalen på Otterup Bibliotek. Der var igen et flot fremmøde, og vi er glade for, at så mange har lyst til at deltage og høre lidt om arbejdet både lokalt og på landsplan, samt være med til at præge det fremadrettede arbejde. Poul Andersen deltog for sidste gang som folketingskandidat, og han benyttede lejligheden til at fra magten. Det lykkedes også med et lille flertal, og Helle har nu dannet en mindretalsregering sammen med SF og de Radikale og med Enhedslisten som det parlamentariske grundlag. Efter 10 år har vi igen en socialdemokratisk statsminister, og vi er tilbage ved magten igen. Nogle vil nok spørge hvor meget magt, vi kunne tælle til 90 for at få et flertal. Jeg tænker her på tilbagetrækningsreformen, som nu er gennemført, da den blå blok og de radikale stadig havde et flertal for den efter valget. Det er et udmærket regeringsprogram, og det trækker vores samfund i den rigtige retning. Der er dog ingen tvivl om, det kunne Kasserer og medlemsansvarlig: Bente Egeskov Trøjborggyden 24, 5450 Otterup Tlf / Sekretær: Anette Lykke Jensen / Bruno E. Staffensen / Jørgen Simonsen / Brian Lebæk / takke for samarbejdet lige siden Nordfyn kom med i Middelfartkredsen. Dan Jørgensen, som er vores bud på den nye folketingskandidat deltog også, og han fortalte blandt andet om sine visioner for fremtiden, og hvordan han så arbejdet som fol- egentlig har fået. Der er meget langt mellem de Radikale og Enhedslisten, og det viste sig da også, at der skulle bruges 14 dage på Amager til at få skruet et regeringsgrundlag sammen. Mange mener, at der er for meget radikal politik med i pro- have været meget bedre, hvis vi havde fået flertal sammen med SF og enhedslisten, men sådan gik det jo ikke. En ting er dog sikkert, og det er, at vi nu har fået en statsminister, vi kan være bekendt at sende til udlandet. Det skal blive spæn- Bladudvalg: Jørn Elisiussen Bruno Staffensen Bente Egeskov Birgit Poulsen Irene B. Knudsen / Inge Lise Nielsen Mogens Jørgensen Henrik Jul Andresen / Svend Erik Poulsen Birna Harfeld ketingskandidat her i kredsen. Bestyrelsen ser nu efter generalforsamlingen ud som I kan se på den modstående side. Klaus Hummelhoff og Ulla Kristensen er trådt ud af bestyrelsen. Klaus har valgt at trække sig på grund af meget aftenarbejde, grammet og for lidt af vores egen politik. Her skal vi bare huske, at i en forhandling betyder det valgresultat man har med sig meget. Både SF og vi havde en tilbagegang, mens De Radikale havde en pæn fremgang. Der er ingen tvivl om, at det er dende at følge Helles formandsskab nede i EU det næste halve år. Der er dog ingen tvivl om, at vi næste gang skal overveje, hvordan vi får fortalt vælgerne hvilket samfund, vi gerne vil have og ikke forfalde til alt for konkrete løfter i den Redigering og layout: Filipsen Grafisk Produktion Dalbyvej Kolding Oplag: 450 stk Lars Oxenvad Kent Lindharth Indholdsfortegnelse: 3 Generalforsamling er nu overstået 4 Vil du være med til at præge vores politik? 4 Den nye skolestruktur i Ny folketingskandidat 7 Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn 8 Borgerinitiativet - en mulighed for at blive hørt som han ikke kan få til at hænge sammen med mødeaktiviteterne. I stedet er Lars Oxenvad og Kent Lindharth nye i bestyrelsen, og Bernt Nicolaysen er efterfølgende valgt som ny næstformand efter Klaus. Den næste store opgave for bestyrelsen er det næste kommunalvalg i november Det er en partiforenings vigtigste opgave, og vi går nu i gang med at finde kandidater. Fristen for at melde sig som spidskandidat er den 15. maj, og indtil nu har Kim Johansen sagt ja til at kandidere til posten. Kommer der flere kandidater, blev det besluttet, at valget skulle ske ved uraf- det rigtige Helle har gjort ved at strække sig langt, for at få dem med i regeringen. Det havde været en næsten umulig opgave, hvis de bare var det parlamentariske grundlag, og der skulle forhandles med dem i hver enkelt sag. Risikoen var også, at de havde vendt sig mod den blå blok, hvis de kunne få mere af deres politik med sidste hektiske del af valgkampen. Det er vigtigt, der efter et valg er et politisk råderum og plads til forhandlinger. Vores parti fik desværre på landsplan en tilbagegang for fjerde gang i træk. Det bør vel også give stof til eftertanke. Partiets ledelse bør tage det yderst alvorligt og finde ud af, hvad der skal til for at vende 9 Robotstøvsuger eller den selvkørende støvsuger! 9 Økologi er vejen frem stemning blandt alle medlemmer. Her er et lille uddrag af bestyrelsens beretning: Maleri af Frank Hammershøj. 10 Nedrivningspuljen 11 Gem fortiden for fremtiden 12 FRIT DANMARK - Nyhedstjeneste maj - DERFOR 16 En regering, der skaber resultater Så fik Lars endelig taget sig sammen til at få udskrevet folketingsvalget i september. Han havde i længere tid ventet på bedre meningsmålinger, men til sidst var han nødt til det, inden han stod med ryggen mod muren. Vores store mål har gennem de sidste ti år deltagere på generalforsamlingen. Side 2 Side 3

3 den udvikling, hvis vi mener noget med, det sidste 13 mands flertal, med at ville luk- dermed sikre de mindre bysamfund bedre Krogsbølle Skole: klasse, SFO at vores parti også skal have sin beret- ke samtlige klasses skoler svarende til 8 overlevelsesmuligheder både samfunds- Afd. Løkkemarkskolen: klasse, SFO tigelse i fremtiden. Det har dog vist sig, skoler, som overskygger dem alle. økonomisk og med hensyn til bosætning. Otterup Skole: klasse, at det er sjældent et parti får fremgang, Dette var for os helt uacceptabelt, det ville Vi ved godt, at en ny skolestruktur aldrig Specialklasse, SFO når de sidder med ansvaret og magten. have haft så store konsekvenser for hele vil være 100 % fremtidssikret; det er i den Afd. Nordvestskolen: klasse, SFO Men her i Middelfartkredsen fik vi en lille det nordfynske skolevæsen, elever, foræl- nærmeste fremtid, den ny struktur skal be- Afd. Skovløkkeskolen: klasse, SFO fremgang, det kan vi godt være lidt stolte dre og bosætningen generelt, at skaden vise sin værdi. Forældre, skolebestyrelse og. Særslev Skole: klasse, SFO af. ville være uoprettelig. ansatte må bakke op om deres lokale skole Afd. Hårslev Skole, klasse, SFO Du kan læse hele beretningen på www. Det lykkedes Socialdemokraterne flere for at sikre dens og lokalsamfundets over- Søndersøskolen: klasse, socialdemokraterne-nordfyn.dk Poul Andersen giver sin sidste orientering til en generalforsamling. gange at komme på banen med et mere levelse. Specialklasse, SFO (uændret) konstruktivt forslag om nedlægning af max. Vi har yderligere fået sikret økonomi til re- Vi skal have fundet en spidskandidat til næste kommunalvalg Fristen for at melde sig er den 15. maj. Ved flere kandidater afgøres det ved urafstemning. 3 skoler. Første gang var den 29. september 2011, hvor vi redegjorde for vores tanker omkring maksimalt udbytte, set i relation til den minimale anlægsinvestering i forhold til det fremlagte forslag med 8 skolelukninger. Vi agiterede herefter ved gentagne lejlig- novering af Otterup Skole, samlet heldagsskolen på Horsebækskolen og sikret det vejledende timetal på alle skoler. Vi har fået bibeholdt landsbyordningerne, og sidst men ikke mindst sikret, at der kommer ro på skoleområdet så børn, forældre og læ- Klinteskolen nedlægges og eleverne flyttes til Krogsbølle Skole eller Løkkemarkskolen. Horsebækskolen bliver heldagsskole. Aftalen gælder, som der står, for indeværende valgperiode. Det er dejligt, at vi har fået denne aftale heder igen for denne løsning, også selvom rere kan koncentrere sig om den primære igennem, den har stor betydning for det man ikke ønskede at lytte til vores tanker. Vi opgave: Vores børns uddannelse og frem- fortsatte arbejde i hele undervisningssek- Vil du være med til at præge vores politik? Af Bernt Nicolaysen mente, at det var utroligt vigtigt at få skabt en dialog igen, at få splittet fronterne op, så denne skyttegravskrig kunne få en ende. Nogle havde åbenbart låst sig fast, og givet tid. Vi er glade for resultatet! Her er en oversigt over distriktsskolerne og de tilhørende afdelinger: toren i vores kommune, og vi håber, den holder mange år endnu, så vi har stabilitet på dette vigtige område. håndslag på maksimalt udbytte med dertil Bogense Skole: klasse, Socialdemokraternes familieudvalg er et tere vort arbejdsprogram frem mod Kom- Vi glæder os til at møde dig, hørende maksimale anlægsinvesteringer specialklasse, SFO udvalg i forrygende form. munalvalget Bernt Nicolaysen, Stenløkken 3, 5450 Ot- til følge; andre havde andre forslag; men Afd. Kongslundskolen: klasse, SFO - Og vi har travlt! Lige nu laver vi oplæg til ALLE medlemmer af vort parti kan deltage. terup / set i bakspejlet vil jeg mene, at vores mis- Havrehedskolen: klasse, SFO fremtidens dagpleje- og børnehavestruk- Næste gang er 10. maj 2012 hos Anette Har du lyst til at støtte op om de andre sion om de brede forhandlinger og nye Afd. Veflinge Skole: klasse, SFO tur, vi har øje for Kommunalbestyrelsens Lykke Jensen, Særslev, kl (kommende) kommunalpolitiske udvalg, måder at anskue tingene på, var en succes. Her ser du den nye skolestruktur fra sommeren 2012 diskussioner, initiativer og manglende ini- - Du deltager, når du har meldt dig til hos så kontakt undertegnede, så vil jeg sætte Vi fik med vores arbejde tvunget politiker- tiativer. Vi skal snart i gang med at disku- undertegnede. Jer i forbindelse med rette vedkommende. ne til forhandlingsbordet igen, fik indledt et samarbejde med V og C, og i fællesskab Den nye skolestruktur i 2012 Af Kim Johansen fremkom vi med et oplæg, som de øvrige partier kunne tage afsæt i. Og til sidst kunne 22 så sætte deres underskrift på en bred aftale. Godt politisk håndværk og stor tak til byrådsgruppe og bestyrelse for den kon- Efter mange måneder med skiftende tive, Liberal Alliance, Nordfynslisten, igennem en lang og opslidende proces med struktive sparring i forhandlingerne! politiske flertal og konstellationer, blev Socialistisk Folkeparti, Venstre samt skiftende 13/12 flertal, og det har hele vejen Udbyttet af aftalen er der mange meninger der på kommunalbestyrelsesmødet den Børge Nielsen fra Den sociale Gruppe. igennem smertet os, at der ikke har været om. Er den fremtidssikret? Giver den nok 26. januar endelig sat punktum for debat- Så 22 ud af 25 gik ind for forslaget. Imod et bredere flertal, og at der ikke har været udbytte? Hvad med de faldende børne- ten om den nye struktur. stemte 1 fra Venstre og 2 fra Den sociale flertal for en forankring i Familieudvalget, tal? Ja, der er stadig mange ubekendte Det er et bredt flertal, der står bag Gruppe. da det jo er her ekspertisen sidder. Det har faktorer. Men det, der var vigtigt for os, vedtagelsen. Nemlig Socialdemokra- Forinden havde de mange og meget for- været nogle af de mange fejl gennem selve var at give de små skoler muligheden for terne, Dansk Folkeparti, Konserva- skellige forslag i løbet af efteråret været processen, udover det seneste forslag fra at bevise deres eksistensberettigelse, og Side 4 Side 5

4 Ny folketingskandidat Den afgående kredsformand Ib Skov Petersen. På kredsens repræsentantskabsmøde den 26. marts var der lagt op til den store skiftedag. Poul Andersen blev som bekendt ikke genvalgt til folketinget, og han havde efterfølgende meddelt, at han ikke ønskede at genopstille som kandidat. Vi havde på Nordfyn kontaktet Dan Jørgensen, og han meddelte ret hurtigt, at han var interesseret i at komme hjem fra EU og prøve kræfter med landspolitikken i folketinget. Dan blev indstillet på vores generalforsamling, og efterfølgende har også de øvrige partiforeninger indstillet ham uden modkandidater. Dan Jørgensen blev herefter med akklamation valgt som ny folketingskandidat for Middelfart kredsen. Kredsformanden Ib Skov Petersen havde ligeledes meddelt, at han stoppede sammen med Poul, begge efter 21 år som henholdsvis folketingskandidat og kredsformand. Vi skulle derfor også finde en afløser for Ib, og her havde Kasper Højte fra Middelfart sagt ja, til at overtage posten. Klaus Hummelhoff stoppede også som næstformand i kredsbestyrelsen, og her havde Brian Lebæk sagt ja til at overtage den post. Det nye team er nu klar til at gå i gang med arbejdet og planlægningen frem til det næste folketingsvalg, så vi kan sikre Dan et godt valg. Det nye team Dan Jørgensen og Kasper Højte. Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn Portræt af Dan Jørgensen Af Karl Kjær Bang, EU-konsulent Bruxelles Er man på besøg ved Dan Jørgensen i EUparlamentet, bliver man allerede, når man går ned ad gangen mod hans kontor, mødt af store billeder med socialdemokratiske koryfæer. Af Svend Auken, Poul Nyrup, Stauning, selvfølgelig, og så et helt enestående billede, hvor Anker Jørgensen står på hænder i statsministeriet. Det var Dan Jørgensen selv, der fik ideen til at hænge billederne op i den socialdemokratiske delegation. For mig har det altid været vigtigt at huske, at som politiker i vores parti står man på skuldrene af kæmper. Det forpligter. Og inspirerer. Deres bedrifter viser, at der ikke er noget, der er umuligt, hvis partiet står stærkt, man aldrig glemmer sine socialdemokratiske værdier - og man knokler for det man tror på, fortæller Dan Jørgensen. Denne tilgang er kendetegnende for Dan Jørgensens politiske virke. Da han første gang meldte sig på banen som kandidat til EU-Parlamentsvalget i 2004 var der få, der spåede den unge mand fra Morud nogle chancer for at få de tusindvis af stemmer, det krævede. Men Dan Jørgensen gik til opgaven med ukuelighed. I to år op til valget var der gang i den fra kl. seks om morgenen. Foran ventede en hel dag med oplæg, debatter og roseaktioner i det ganske land. Og klokken var tit over midnat, inden han var hjemme igen. Det lyder måske hårdt, men jeg elskede det. fortæller Dan. Den energi, der er i politisk kampagne, er helt fantastisk. Og fællesskabet. Uden mine frivillige partikammerater, der knoklede dag og nat, var jeg med sikkerhed aldrig blevet valgt. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville have fået mere end den håndfuld stemmer, som min nærmeste familie kan mønstre, griner han. Med hjælp fra frivillige og gode politiske venner, der blandt andet inkluderede de gode venner Lars Midtiby, Nicolai Wammen og specielt hans personlige ven Svend Auken, blev det dog mildt sagt til mere end en håndfuld stemmer. Hele danskere stemte på Dan Jørgensen, og sendte dermed den 27-årige socialdemokrat i EU- Side 7

5 Robotstøvsuger eller den selvkørende støvsuger! Af Gert Rasmussen, formand for socialudvalget Parlamentet som en af de yngste danske gennem tiden. Mange politiske sejre Siden blev Dan Jørgensen som bekendt spidskandidat efter Poul Nyrup, og fik med næsten en kvart million stemmer det andet højeste stemmetal en socialdemokrat nogensinde har fået. Et stærkt mandat, som han har brugt flittigt. Han er i dag næstformand for miljøudvalget, formand for dyrevelfærdsgruppen og har vundet mange politiske sejre, der har skabt helt konkrete resultater for borgere over hele Europa. Corydon: En af de mest lovende politikere Med valget til folketingskandidat her i kredsen er den dag kommet et stort skridt nærmere. Senest i juni 2014 vender Dan Jørgensen næsen hjemad på fuld tid. Og det er noget, der er stor glæde over i partitoppen. Det er et regulært scoop for Fyn og for Socialdemokratiet, at Dan Jørgensen nu vælger at fortsætte sin karriere i Folketinget. Efter snart mange succesfulde år i EU- Parlamentet glæder vi os meget til at få ham hjem til dansk politik. Jeg har kendt Dan længe og arbejdet sammen med ham, da vi begge var rådgivere på Christiansborg. Han er en utrolig dygtig, hårdtarbejdende og idealistisk politiker. For mig står han som en af de absolut mest lovende og kompetente unge politikere i Danmark, siger finansminister Bjarne Corydon. En holdning næstformand for Partiet, europaminister og Dan Jørgensens gamle ven fra Århus, Nicolai Wammen, deler til fulde: Dan er ikke alene en god ven, han er også en knalddygtig politiker, som er flittig og har opnået en stribe konkrete resultater i sin tid i EU-Parlamentet. Jeg kender Dan fra vores tid i Aarhus, men jeg ved jo godt, at det fynske ophav aldrig har fornægtet sig, og at han vil være en fremragende repræsentant for alle fynboer. Jeg glæder mig til at komme hjem til Nordfyn Det er nu ikke tilfældigt, at Nicolai Wammen fremhæver Fyn. Når man taler med Dan Jørgensen er det tydeligt, at øen - og ikke mindst Nordfyn - har en helt særlig plads i hans hjerte. Inde i forkontoret er det heller ikke til at tage fejl af. Ved siden af flere billeder af socialdemokratiske koryfæer, hænger der nemlig Dan Jørgensens andet ophav. Her er et stort Danmarkskort, hvor fødeøen Fyn er klart markeret. Det er jo på Nordfyn, jeg er vokset op. Derfor er jeg meget stolt over den tillid kredsen har vist mig, ved at give mig lov til at knokle for dem. Og jeg håber, vi i fællesskab kan få sat fut i beskæftigelsen og skabe bedre forhold for de socialt udsatte - og at Middelfarts forbillede som grøn vækstgenerator kan spredes til hele Fyn, så vores ø kan blive kendt som Danmarks grønneste ø - lidt ligesom Bornholm jo er Danmarks dejligste ferieø, siger Dan Jørgensen, mens han nynner melodien med et smil. Han håber, at han kan bruge de erfaringer, han har med sig fra EU til at kæmpe for kredsen, hvor hans forældre stadig bor i Morud, og hvor han har trådt sine barnesko: Jeg glæder mig til at komme hjem til Fyn Borgerinitiativet - en mulighed for at blive hørt Af Christel Schaldemose (S), medlem af Europa-Parlamentet Foto fra EU valgkampen. Europæiske borgere har siden Europa-Parlamentets begyndelse efterspurgt bedre muligheder for folkelig indflydelse end blot at kunne stemme på en parlamentariker hver femte år. Der har været et ønske om en mere demokratisk ordning, som kan få EUborgerne tættere på lovgivningsarbejdet i Bruxelles og Strasbourg. Et svar på dette ønske er per 1. april 2012 en realitet med det såkaldte borgerinitiativ. Kort fortalt handler det om, at én million EU-borgere kan opfordre EU-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag. Et vellykket initiativ kan altså være med til at sætte dagsordenen for EU s lovgivning. Initiativet giver borgerne helt nye muligheder for at deltage i demokratiet på tværs af grænserne. For mig personligt er borgerinitiativet en god idé. Det er vigtigt, at vi politikere konstant gøres opmærksom på, hvad der er relevant hos borgerne, så vi undgår skyklapper og risikoen for at lave lovgivning hen over hovedet på borgerne. Det vil være en uhensigtsmæssig udvikling. Jeg mener, at borgerinitiativet er et friskt nyt initiativ, som er et skridt i den rigtige retning mod mere borgerinvolvering. I en tid med fokus på velfærdsteknologi og de muligheder det giver, må vi bruge muligheden for at undersøge, om det virker, og om det kan aflaste vort personale og måske hindre, at de ikke kommer til at lide af tidlig nedslidning på bevægeapparatet. Efter en afgørelse i Ankenævnet er det blevet muligt at bede borgere, der er visiteret til rengøring, om at anskaffe en robot/selvkørende støvsuger til at foretage den form for rengøring, frem for at vort personale skal gøre det på den traditionelle måde. Nogle kommuner er allerede startet med at bede borgere om at anskaffe sig en. Her i kommunen har Socialudvalget besluttet, at vi køre et forsøg med robotten i det næste halve år, for så at få en evaluering af forløbet. Derfor kører der nu et forsøg her i Nordfyns Kommune, hvor der er blevet indkøbt 5 stk. robotstøvsugere, som vil blive stillet op i forskellige hjem for at finde ud af fordele og ulemper ved brugen i hverdagen. De første spæde erfaringer er både for og imod, nogle vil slet ikke have støvsugeren Mere økologi på danske og europæiske spiseborde bør være et mål hos de fleste socialdemokrater. Det står i hvert fald højt på min prioriteringsliste. En jord-til-bordtankegang, hvor grønne og bæredygtige forhold er drivkraften i samtlige produktionsled. For at sætte fokus på den økologiske dagsorden var jeg før påske vært for arrangementet A Stronger EU Market for Organic Food afholdt af Landbrug & Fødevarer. Udover adskillelige interesseorganisationer var også ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Mette Gjerskov, inviteret til at tale om EU-formandskabets mål for økologisk mad. Arrangementet blev ind i huset, mens andre tager vel imod for at afprøve støvsugeren og derefter finde ud af, at den faktisk virker og virker godt. Jeg har en da fået fortalt, at naboer kommer til for at se, hvordan dyret virker, og bliver positivt overrasket over dens evner. Jeg er helt klar over, at det har noget med følelser at gøre, når man måske vil indføre ny teknologi, og det respektere jeg fuldt ud, men det er ikke det samme, som at jeg ikke vil indføre selvkørende støvsugere her i kommunen. I dag visiteres man typisk til støvsugning hver 14 dag. Det er i det forhold jeg ser fordelen ved robotten, den kunne måske futte rundt hver dag måske hver femte dag alt efter temperament, og det må formentlig give en bedre rengøring. Hvis man så oven i købet har en hund enten stor eller lille, må det være en fordel med robotten, som lige fjerner hundehår og eventuelt medbragt grus/jord fra haven oftere end det sker i dag. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det også kan være med til at skåne Økologi er vejen frem Af Christel Schaldemose (S), medlem af Europa-Parlamentet afholdt, fordi vi i Udvalget for Landbrug og Landbrugsdistrikter snart skal i gang med at kigge på en reform af den nuværende landbrugspolitik. Et helt konkret eksempel fra diskussionen var udbredelsen af EU s logo for økologisk mad, hvilket er en europæisk version af det røde økologi-mærke, som vi kender i Danmark. Alfa og omega for mærket er, at de europæiske forbrugere får et bedre kendskab til det, og at der er en høj tillid til det. Udover det europæiske ø-mærke blev der også diskuteret miljømæssige tiltag, biodiversitet, bevarelse af naturlige ressourcer og dyrevelfærd. Alle er essentielle emner i reformen af den euro- vort personale, så tidlig nedslidning af arme, ryg og bevægeapparatet kan undgås, det er en ikke uvæsentlig gevinst ved robotten. Konklusionen må derfor være, at robot/ selvkørende støvsuger er kommet for at blive indfaset i hverdagen i hjemmeplejen i kommunerne, men lad os gøre det på en ordentlig måde. Den besparelse, der bliver på robotten, ser jeg gerne omvekslet til for eksempel at udvide ordningen med hverdags rehabilitering i hele kommunen i stedet som nu kun Otterup og Søndersø, men det er jo en politisk diskussion, samt økonomien der kan komme til at spille ind, og det er jo de muliges kunst i en umulig situation. Så er det jo kun et spørgsmål, om vi skal døbe den robot støvsuger eller selvkørende støvsuger? pæiske landbrugspolitik. Den økologiske og grønne dagsorden er vigtig for mig. Det er en principiel diskussion, om vi skal have gode og rene råvarer på spisebordet, som vi forbrugere kan være sikre på, ikke er fyldt med pesticider og andre sprøjtemidler. Desuden garanterer økologiproduktionen, at vi behandler vores dyr ordentligt. Arrangementet gik godt, og velviljen og ambitionsniveauet for mere økologi var ikke til at tage fejl af. Det glæder mig på alle de europæiske forbrugeres vegne. Side 8 Side 9

6 Nedrivningspuljen Anvendelse af midler fra Indsatspuljen i Nordfyns Kommune. Af Kim Johansen og Jørn Elisiussen I grunden hedder det slet ikke nedrivningspulje; men Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) og det er jo meget mere positivt. Men knapt så mundret eller illustrativt. Puljen er skabt for at gøre det mere attraktivt at etablere sig (med bolig eller erhverv) i landdistrikterne, og den kan yde tilskud til kommunernes arbejde med at opkøbe private ejendomme mv. med henblik på nedrivning eller renovering. Der kan også ydes tilskud til oprydning af oplagret skrot mv. på private grunde. For at være berettiget til tilskud skal over 40 % af kommunens indbyggere (i 2009) bo i områder uden for bymæssig bebyggelse, og den betingelse opfylder en del kommuner her i landet, heriblandt Nordfyn. Der står mange bygninger rundt omkring, hvor det er oplagt at gøre en indsats. Og det er derfor fint, at kommunen med hjælp fra staten nu kan få forbedret det fysiske miljø ved enten at nedrive eller at renovere bygningen. Kommunen opkøber altså ejendommen efter frivillig aftale med ejeren og panthaverne og så kan projektet gå i gang. Det lyder enkelt; men det kan tage rigtigt lang tid at få de aftaler på plads. Men hvordan starter sådan en sag? Ja, Nordfyns Kommune har fx annonceret i avisen om at bygningsejere, der var interesseret i at få nedrevet eller renoveret deres hus, kunne henvende sig. Kommunen har også selv registreret visse ejendomme som indsatssteder, Nordfyns Erhvervsråd har materiale fra deres projekt Landsbyer i Vækst, og endelig henvender borgerne sig løbende med emner, der skæmmer landskabet eller landsbyerne. Der er indtil nu ca. 100 emner, så der er nok at tage fat på. Om en bygning skal nedrives eller renoveres, beror også på en vurdering af, om den tilhører landets bygningskulturarv og så måske skal fredes? De samlede midler til Indsatspuljen har fordelt sig sådan: Pulje 2010: Fra staten Fra Kommunen Pulje 2011: Fra staten fra Kommunen 5,4 mio. 1,8 mio. 3,7 mio. 1,3 mio. - og så er der ikke flere puljer! 2010-midlerne er ved at være brugt nu de første ca. 4,5 mio. kr. blev anvendt til køb og nedrivning af Søndersø Centret midlerne bliver anvendt i Der er som nævnt emner nok, og der kommer stadig flere. Men når Indsatspuljemidlerne er brugt, har vi jo byfornyelsesmidlerne at tage fat på. Her er der godt nok ikke så stor deltagelse fra statens side, men det afholder os ikke fra at registrere og arbejde videre med sagerne. På den anden side: Hvis vi er heldige, kan vi overtage en bygning, rive den ned, og senere sælge grunden til en favorabel pris. Og så kan Kommunen tjene penge på aktionen! Skønner man i kommunen, at en bygning udgør en sundhedsrisiko eller brandfare, er man berettiget til at starte en sag, som eventuelt kan føre til, at der bliver foretaget et tilsyn med henblik på kondemnering. Hvis denne beslutning munder ud i, at man anbefaler nedrivning, er det dog kommunalbestyrelsen, der har det endelige ord i sagen. Vi håber at alle disse tiltag munder ud i, at vi har en kommune, vi med stolthed kan vise frem for vores turister, og som vi selv befinder os rigtigt godt i. Til slut retter vi en tak til bygningskonstruktør Steen Georg Jensen fra Teknik og Miljø, der har forsynet os med facts til dette indlæg. Gem fortiden for fremtiden Af Ann-Marie Hansen, formand for Otterup Museumsforening Hvis vi lige læser den tekst en ekstra gang og tænker over den, er det jo en meget rummelig tekst med få ord. Som formand for Otterup museumsforening og dermed bestyrer af de gamle ting, som er samlet i museet gennem tiderne, er det jo en selvfølgelig tekst. Vi kan ikke se ind i fremtiden og ændre på vaner og tænkemåder, hvis vi ikke kender vores fortid. Det gælder både om det er i et museum, i politik eller i familiesammenhæng. Vores fortid er en del af vores fremtid. Men det er med museer som med så meget andet. Til tider er det in at bruge sit museum, og til andre tider er det ikke in at interessere sig for gamle sager. aat være med til at passe på og fremvise de gamle sager og fortælle historien om både det lille fine museum i Otterup og de ting, der er indleveret af de personer, der har ejet sagerne, er jo en skattekiste. Nu har jeg haft den glæde at lave udstillinger på Otterup bibliotek flere gange. Især til jul, når der rigtig skal gang i de gamle nostalgiske ting, kan jeg høre på alle besøgende i biblioteket, at der bliver hentet minder frem fra de små grå celler. Er der En almuestue i museet børn med, så er de dejligt nysgerrige efter at vide, hvad det er, og børnene er meget forundrede over, hvor simpelt og enkelt f.eks. legetøj er, og de er ikke blege for at sige, at det er spændende at se på. Når vi på den måde kan komme ud af museet, giver det også den effekt, at der kommer nogen ned i museet, og vi har da haft den store glæde, at vores besøg i museet er stigende. Så med min lille fortælling vil jeg opfordre alle, uanset hvor man har bopæl. Brug jeres lokale seværdigheder, bak op om dem og besøg dem. Tag gæster med på en rundtur inden kaffen om eftermiddagen, anbefal dem til de turister i evt. møder og sig til jeres børn, at det er en vigtig del af deres fremtid, at kende deres fortid. Årstal som huskes I 1962 bevilgede Otterup sogneråd varme til museet, så man kunne bevare tingene i god stand. I 1968 søgte museet at udvide sin organisation med et repræsentantskab. I 1970 blev der nedsat et udvalg, som skulle udarbejde et vedtægtsforslag om oprettelse af et fynsk museumsråd. Det blev en realitet på et møde i Ringe. De fleste af de 39 museer på Fyn var med i det, og museerne fik bedre muligheder for at få myndighederne i tale samtidig med, at der også kunne formidles en bedre kontakt og et større samarbejde. I gik man i gang med en større renovering af museet. Fire langtidsledige førte igennem næsten to år det tidligere hospital tilbage til sit oprindelige udseende. Museet blev genåbnet 15. nov Blandt de nye ting som derefter udstilles er en slettens stue, en almuestue, som den så ud her på egnen for et par hundrede år siden. For at prøve noget ny lod man i 1983 museet danne rammen om en udstilling af lokale kunstnere, som udstillede keramik, vævearbejde, akvareller, tryk og applikationer på silke. Otterup museum (tidligere hospital) foran kirken. Den nye rundkørsel i Lunde. Side 10 Side 11

7 FRIT DANMARK - Nyhedstjeneste En formiddag lå der en stak gamle pa- i Byen, den 1. Marts blev Assurandør Klit- implicerede i Sabotageaffæren i Aabenraa i ENDNU TO STIKKERE USKADELIGGJORT. kunde vi meddele, at 18 af de deporterede hysteriske Skildvagter, hvis Anraab de ikke pirer på vores køkkenbord. Det viste sig gaard dræbt paa Gaden. Han var ansat sidste Maaned traf under Flugten en tilsyne- Fru Delbo, der d. 9. ds. blev skudt i Sankel- Jøder er afgaaet ved Døden, i sidste Num- har hørt, eller som falder som Ofre for fulde at være illegale blade fra besættelsesti- som Tolk ved det tyske Sikkerhedspoliti ladende ligesindet i Toget, og under gensidi- marksgade har mange Frihedskæmperes mer meddelte vi Navnene paa 3 Kommuni- Soldaters Gadeskyderier. Den 28. Februar den. De var vist på vej i det lodrette arkiv, paa Husmandsskolen i Tarup og har ledet ge Fortrolighedsløfter udvekslede de Viden Arrestationer og i hvert Fald eens Lem- ster, der var døde af Hjernebetændelse i kom en Obergefreiter Valther Hölz i Klam- men ved nærmere gennemsyn var der den nazistiske Stikkervirksomhed paa Fyn. og Erfaringer. Den fremmede var Stikker, læstelse paa sin Samvittighed. For nogle Stutthoff Koncentrationslejr. Siden er yder- meri med nogle Medpassagerer paa en alligevel interessant læsning imellem. Svaret fra Gestapos Side var Mordforsø- ved Navn Jan Møller han har paa Grundlag Maaneder siden havde hun tilbudt et Par ligere to af Lejrens Fanger gaaet til Grunde, Sporvogn ved Kildevældsgade i Kbhvn; da Der er i øjeblikket stor interesse for be- get på Adjunkt Foged, der var kendt som af de indhentede Oplysninger foraarsaget Sabotører Natlogi; da de om Morgenen nemlig K.K. Pedersen, Odense, f.d. 6. Januar en af Danskerne stod af, skød Tyskeren ef- sættelsestiden. Der har været nogle en god Dansker. Yderligere blev der af et mellem 10 og 20 Arrestationer og har for- forlod hende, fulgte hun dem ned paa 1896, og Arne Sode, Kbhvn., f.d. 6. Januar ter ham og dræbte herved en tilfældig for- foredrag på biblioteket, og filmen om Par cyklende Nazister kastet en Bombe anstaltet et Mordforsøg, nemlig paa Kelvin Gaden og omfavnede dem, for derved at At den sande Dødsaarsag er Pinsler bipasserende, Tjener, Hardi Foldberg Lar- Hvidstens gruppen kører også i øje- mod Odense Politistation, hvorved en Linnemann. Den 6. Marts trængte tysk Po- udpege dem for en Gestapobil; den ene og elendig Behandling behøver ingen at sen, Husumgade 46. D. 26. Februar dræbte blikket. Vi har derfor valgt at bringe dansk Reservebetjent, der stod Vagt, blev liti under en Luftalarm i Kbhvn ind i Hjørne- undslap, den anden blev meget alvorligt være i Tvivl om derom vidner Minister en tysk Vagt en forbipasserende ved Olie- et nyhedsbrev fra Frit Danmarks ny- dræbt. Den 8. marts var der en Del Sky- ejendommen Tagensvej-Raadmandsgade, kvæstet, og er siden blevet underkastet Mohrs Erfaringer fra andre Koncentrations- møllens Ejendom i Aarhus, og den 5. Marts hedstjeneste fra den 15. marts deri omkring Gestapokvarteret paa Hus- hvor der opstod en Ildkamp. En repræsen- en skrap Behandling i Fængslet. Fhv. Po- og Fangelejre, som FRIT DANMARK har of- blev Arbejdsmand Einar Jørgen Jørgensen, Det er en afskrift, og der er ikke ændret på mandsskolen idet Tyskerne mente den tant, Aage Reetz, Tagensvej 60 (tidligere litibetjent Kronby, der blev skudt i kbhvn. fentliggjort i et Særnummer. Kbhvn., dræbt af en Vagt ved et afspærret stavemåde og tegnsætning. angrebet, og dagen efter proklamerede Malerisvindler og Smugler) havde henledt den 13. ds., er afskediget fra Tjenesten paa Foruden ved Henrettelser, Pinsler og Plan- Omraade ved Vejrs. Det var i begge Tilfælde Spærretid som meddelt i Dagspressen. Gestapos Opmærksomhed paa en bestemt Gr. af Drik og Tyveri. Han var nu et skat- lagte Attentater dræber Tyskerne hver tydeligt, at de dræbte ikke havde hørt Vag- 1. Aarg. Onsdag den 15. Marts Sagen ligger saaledes ganske klar: I Ra- Lejlighed, hvor flere Studenter blev fanget. tet Medlem af det tyske Sikkerhedspoliti. eneste Maaned flere helt tilfældige Menne- ternes Varsko Nr. 26. seri over at have mistet en Storstikker og I Horsens er der sidste Uge foretaget Flere Dødsfald i Stutthoff: I forrige Nummer sker, nemlig dem, der enten skydes ned af Denne Udgave ved De Danske Studenter. 3 NYE DØDSDOMME. Den 18-aarige Ove over et tvivlsomt Attentat mod Gestapo- ca. 20 Arrestationer, bl.a. af Sagfører, Toft Hansen, den 20-aarige Anker Jør- kvarteret har Tyskerne ladet 1 tilfældig cand. Jur. Dahl, Maskinarbejder Vahl- gensen og den 24-aarige Willy Jensen, Dansker dræbe, en anden udsætte for green, Assurandør Remsing, Radiohand- alle af Bogense, er af en tysk Krigsret i Mordforsøg, afsagt 3 Dødsdomme, der i ler Jørgensen og Købmændene Oster- Odense blevet dømt til Døden. De blev virkeligheden er ensbetydende med Gid- hammel og Corfitsen. De tidligere alle fængslet i September 43, sigtet for overklipning af Telefontraade og lignende sel henrettelser, og indført kollektive Straffeforanstaltninger overfor Befolkningen. Arrestationer skyldtes Angiveri bl.a. af Fotohandler Harald Hagen Jespersen, som siden Den gode historie smaatterier, udført delvis før 29. August. At de oven i købet har den Dristighed i Pro- er flyttet til Kraghs Hotel, Parkalle 1, Aarhus. Dommene er typiske for den Vilkaarlighed, der er Nazismens fornemste Rets princip: Ingen skal vide sig sikker, selv den mindste Forseelse kan medføre den haardeste Straf. Paa lignende Vis er ogsaa Henrettelserne i Efteraaret foretaget i Flæng mellem en klamationen om undtagelsestilstanden at slaa alle disse Attentater i én Pulje, skal kun noteres for en Ordens skyld. Det er deres gamle Taktik: at provokere uro for at faa Lejlighed til at stramme Tøjlerne. Den 11. ds. anholdtes 7 Personer paa en Kro mellem Aarhus og Randers, mistænkt for at forberede modtagelse af Faldskærmsmateriale. (Det er formentlig Hvidsten gruppen. Det passer med datoen den 11. marts, men de Kære medlemmer. Vi vil gerne lave en rubrik, et hjørne, en side i bladet, hvor du kan komme med en lille historie. Eller med en god vittighed du synes er så god, at andre også kan grine af den, eller en erindring fra en tur eller fra din barndom eller.. eller.. mulighederne er mange. Række lige skyldige, og det synes at afgø- TALRIGE ARRESTATIONER DE SIDSTE UGER. var dog lidt flere end 7 der blev anholdt ialt. res ved Lodtrækning, hvilke Fanger der skal deporteres til Tyskland, og hvilke der skal Gestapos Arrestationer bliver stadig talrigere. Det er nødvendigt at slaa fast, at de altid 8 blev henrettet og 6 fik tugthus. Red.) Oberstløjtnant Erik Hoffmann er anholdt Brug bladet til at videregive det du har på hjertet. overføres til Horserød. Metoden tilsigter at afskrække Folk fra den mindste Deltagelse kan føres tilbage til eet af to Forhold: Stikkervirksomhed eller uansvarlig Snak. Typisk i Aarhus, og Oberstløjtnant A.C.Sørensen i Viborg Aarsagen ukendt. Og ende- Husk!!! Bladet er til for medlemmerne og kan derfor også bruges af medlemmerne. i Frihedskampen; men Resultatet bliver det for en sag fra Nørrejylland: En ung Mand lig har Gestapo dels anholdt, dels efter- modsatte: at Folk hellere vil gøre en stor Indsats, da Risikoen ikke er mindre ved de gør sig interessant paa Aars, bl.a. Kaptajn Gjessing, Landsretssagfører Torrild Thom- søgt danske Politifolk baade i Aabenraa, Aalborg, Odense og København. Redaktionen. smaa Haandsrækninger. sen, Grosserer Vestergaard Jensen og Land- Praktisk taget alle disse Arrestationer kun- inspektør Balslev. De anklages for at have de være undgaaet, hvis Folk kunde lade BAGGRUNDEN FOR DØDSDOMMENE I modtaget Vaabenforsendelser fra England. være at snakke og indlade sig med ukend- ODENSE er den senere Tids Begivenheder En lige saa typisk Stikkerhistorie: Én af de te Personer! Side 12 Side 13

8 1. maj - DERFOR 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste arbejdsgiver eller forny kontrakten. 1. maj 1. maj i dag. demonstrationsdag og festdag. 1. maj var derfor fridag, men tjenestefolk, der ikke Den 1. maj er aldrig blevet en officiel fri- Socialdemokraterne, SF, LO, AOF og 3F Nordhøjfyn inviterer dig til går arbejdere over det meste af verden i skiftede plads, deltog ofte i festlighederne. dag. Mange har fri i kraft af deres overens- demonstration og markerer synspunkter om bedre arbejds- og levevilkår, renere ar- I 1890 ville de danske fagforeninger også deltage i festlighederne og femføre kravet komst med arbejdsgiveren. Andre har halv fridag. I skolerne er det op til kommunal- 1. maj på Nordfyn bejdsmiljø og større politisk frihed. om en 8-timers arbejdsdag. Opdelingen bestyrelsen, om eleverne kan holde fri. 1. maj er blevet et internationalt symbol af døgnets 24 timer i 8 timers arbejde, 8 1. maj har mistet sin karakter af kamp- Morgenappel kl hos 3F, Sunekær 5 i Søndersø. på kampen for en bedre tilværelse. I over timers fritid og 8 timers hvile skulle for al- dag, men dagen er fortsat arbejderbe- Kaffe, rundstykker, socialt samvær og talerne: 100 år har arbejderne stillet faglige, politi- vor lyde fra danske arbejdere som krav til vægelsens vigtigste festdag, og de sidste ske og økonomiske krav til regeringer og lovgivningsmagten. Kravet blev indfriet ti års paroler viser, at det fortsat er da- Kim Johansen, Kommunalbestyrelsen magthavere. Mange krav er blevet indfriet ved overenskomst mellem arbejdsmarke- gen, hvor man udtrykker sin solidaritet og afløst af nye. Andre er fortsat aktuelle i dets parter, men det blev dog aldrig til lov. med undertrykte og vender sig mod krig. Pernille Rosenkranzt Theil, Folketinget, Ellen Lykkegård, gruppeformand den offentlige gruppe 3F lande med undertrykkelse og tortur. 1. maj er derfor også dagen, der markerer inter- I starten var optog gennem byerne ikke tilladt, men blev det dog senere. Det var Mange steder føres traditionen videre uden større forandringer. Man mødes om Fest på Bogense Torv kl for hele familien national solidaritet. De svageste skal ikke lades i stikken, og de stærkeste ikke være sig selv nok. forskelligt, hvordan dagen blev fejret op gennem årene. I perioder fejrede socialdemokrater, kommunister og fagforenin- morgenen til kaffebord med taler og musik og går derefter til festpladsen. Nogle går hjem fra morgenmødet, andre deltager Oplev 1. maj pladsen. Optog gennem byen med mange faner og The farmers incredible String and Rythm Horn Band. Masser af underholdning, salg af vand, øl & pølser. 1. maj i Danmark. Den 1. maj var ikke uden traditioner i Danmark. 1. maj Valborgsdag var fra gammel tid en festdag, hvor man fejrede forårets komme. Den var også såkaldt skiftedag for det store antal tjenestefolk, som frem til 1. ger dagen sammen, men i perioder kunne de ikke enes og fejrede den hver for sig. I årene efter anden verdenskrig fejrede man også befrielsen, men efterhånden var festdagen ved at gå lidt i stå. Ungdomsoprøret i 1968, nye partier på venstrefløjen og Vietnamkrigen satte nyt liv i 1. maj dagen. kun på festpladsen, og atter andre deltager slet ikke. Her på Nordfyn fortsætter vi også vores traditioner med morgenmøde hos 3F i Søndersø og fest på torvet i Bogense fra middag. Oplev på scenen: Talerne Karsten Hønge, SF s Faglige Landsudvalg Dan Jørgensen, Medlem af EU og folketingskandidat Steen Brydegård, kommunalbestyrelsen SF Auktion over Frank Hammershøjs flotte malerier Underholdende musik ved Rundt på gulvet november skulle have en ny plads hos en Aktivitetskalender 2012 Maj 07. kl A-gruppe møde. Bogense Rådhus 26. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus Juni 11. kl A-gruppe møde. Bogense Rådhus 21. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus August 04. kl Rosenfestival. Bogense 13. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 30. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus September 10. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 24. kl Medlemsmøde. 3F Søndersø 27. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus Oktober 01. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 25. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus November 12. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 29. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus December 03. kl A-gruppemøde. Bogense Rådhus 20. kl Kommunalbestyrelsesmøde. Bogense Rådhus Januar kl Generalforsamling. Bogense Optog gennem Bogenses gader 1. maj Side 14 Side 15

9 En regering, der skaber resultater Listen over ting, der allerede er gennemført af SRSF-regeringen er lang, og listen over ting, vi planlægger de kommende år er endnu længere. Her er udvalgte eksempler på 10 ting, regeringen allerede har gennemført og 10 ting, vi vil gennemføre. 10 ting vi har gennemført: Vi har vedtaget en økonomisk kickstart, der skaffer job i 2012 og i Vi har afskaffet VKO s pointsystem og revideret familiesammenføringsreglerne, så små børn kan leve sammen med deres forældre. Vi har afskaffet fattigdomsydelserne. Vi har hævet den kriminelle lavalder, så børn ikke længere sendes i fængsel. Vi har kraftigt forbedret 6 ugers selvvalgt uddannelse for arbejdsløse og midlertidigt forlænget dagpengeperioden. Vi har aftalt at give 1 mia. hvert år fra 2013 til bedre og billigere transport. Vi har afsat ½ mia. årligt fra 2013 til flere pædagoger i daginstitutioner. Vi har givet psykiatrien et varigt løft. Vi har styrket kontrollen med udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked for at undgå social dumping. Vi har skaffet over ekstra praktikpladser i ting vi vil gennemføre: Vi er midt i forhandlinger om en ambitiøs energiaftale, der lægger sporene til det fossilfri samfund. Vi er gået i gang med at reformere førtidspension og fleksjob. Vi vil gennemføre en fuldt finansieret skattereform, der markant sænker skatten på arbejde. Vi vil gennemføre en omfattende folkeskolereform, der skal sikre, at alle børn senest ved afslutningen af 2. klasse har lært at læse, skrive og regne. Vi vil i samarbejde med kommuner og regioner gennemføre en reform af den offentlige sektor med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Vi fremlægger meget snart forslag til en budgetlov, der sikrer, at der er styr på det offentlige forbrug. Vi planlægger trepartsforhandlinger, der skal gøre uddannelse til en drivkraft for vækst, øge den danske konkurrenceevne, øge beskæftigelsen og modernisere den danske model. Vi vil give homoseksuelle mulighed for at blive gift i kirke. Vi vil omlægge registreringsafgiften, så miljøvenlige biler fremmes. Vi vil fordoble det økologiske areal i 2020 ift Så er der ryddet op efter branden på Søndersø Rådhus. Mon der bliver bygget igen? Side 16

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere