FrivilligCenter Lolland Året 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FrivilligCenter Lolland Året 2010"

Transkript

1 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der...

2 FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930 Maribo En time for dig...alverden for en anden Hvorfor ikke?...blive frivillig og værdsat Har du overskud?...til at være noget for andre ALLE VIL ELSKE DIG...til gengæld får du ikke løn FrivilligCenter Lolland w w w.fr ivilliglolland.d k Sø n d r e Bo u l e v a r d 84, 4930 Ma r ib o

3 1. marts 2010 Kære frivillige og samarbejdspartnere, Endnu engang ser vi tilbage på året der gik i denne årsrapport. Det har været et år med stor aktivitet og mange nye projekter, men også året hvor vi udviklede et helt nyt bookingsystem og udkom med den anden udgave af Lollands Sociale Vejvisere. Vi har hjulpet nye foreninger i gang og støttet op om allerede eksisterende projekter. Året har også stået i samarbejdets tegn. Vi har samarbejdet med frivillige, foreninger, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst Lolland Kommune om en masse fælles aktiviteter. Vi sætter stor pris på jer alle og glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i Mange forårshilsener Marie Herborn, Anne-Sofie Vengberg Sevel og Birthe Funk

4 Bestyrelsen 2010 Formand: Birthe Funk, Aktive Seniorborgere, valgt fra området ældre Næstformand: Karl Hansen, Diabetesforeningen, valgt fra området patient- og handicap Kasserer: Bodil Høstgaard, Røde Kors Midtlolland, valgt fra området børn- og unge Medlem: Mogens Hansen, Den Boligsociale Fond, valgt fra området øvrige Medlem: Claus Nyrup, næstformand for Social- og Psykiatriudvalget, udpeget af Lolland Kommune Suppleant for Birthe Funk:, Lis Hansen Hunseby Seniorklub Suppleant for Karl Hansen: Poul Erik Carlsen, Kræftens Bekæmpelse Suppleant for Bodil Høstgaard: Else Espensen, Påfuglebørnene Suppleant for Mogens Hansen: Flemming Rasmussen, Aktiv Fritid Maribo Bestyrelsen kan kontaktes på Medarbejdere FrivilligCenter Lollands medarbejdere brænder for det frivillige sociale arbejde og er der for at hjælpe i stort og småt. På centeret har du i løbet af 2010 kunnet møde en række smilende ansiger: Marie Herborn er centerleder med ansvar for FrivilligCenter Lollands daglige drift. Marie har været ansat hos os siden begyndelsen af I slutningen af året gik Marie på barsel, herefter indtrådte Anne-Sofie Vengberg Sevel som fungerende centerleder. Anne-Sofie har været tilknyttet centeret siden august 2010, hvor hun blev ansat som projektkoordinator for det regionale Projekt Frivillig med målet om at få flere unge til at blive frivillige. Birgit Sønderberg har været ansat som centermedarbejder 20 timer ugentligt, fra september 2009 og til udgangen af Thomas Nielsen er på centeret som projektmedarbejder (løntilskud) og har været hos os siden april måned. Den sidst tilkomne er Therese Wojcik som startede i slutningen af året og arbejder på Projekt Frivillig mens Anne-Sofie er fungerende centerleder. Alle medarbejderne på centeret holder meget af en dagligdag med mange bolde i luften - og det meningsfyldte arbejde som samarbejdet med Lollands ildsjæle er. Kontakt FrivilligCenter Lolland: Torvet Museumsgade Jernbanegade Brødregade Østergade Refshalevej Søndre Boulevard FrivilligCenter Lolland Søndre Boulevard 84

5 Frivilligcenter Lolland Be r e t n i n g 2010 FrivilligCenter Lolland har nu eksisteret i fire år. Vi er ikke længere et nystartet FrivilligCenter, men et veletableret frivilligcenter i fuld funktion som giver inspiration til andre steder i landet. Vi er i bestyrelsen glade og stolte over de resultater der er opnået på fire år og den forskel vi gør for frivillige og Lollands borgere hver eneste dag. Igen i år kan vi som bestyrelse se tilbage på et år fyldt med livsbekræftende aktiviteter og nye spændende projekter. Et år hvor vi har støttet, synliggjort og udviklet den frivillige sociale indsats lokalt på Lolland. En afdeling i Nakskov FrivilligCenter Lolland er i dag et velfungerende lokalt knudepunkt for det frivillige arbejde på Lolland, med fysisk base i Maribo. Men vores rejse er ikke slut. Bestyrelse og medarbejdere har i løbet af 2010 arbejdet intenst på at skabe muligheder for at vi i fremtiden kan få lokaler i Lollands største by, Nakskov. Vi ved at der er stor efterspørgsel på lokaler i Nakskov, et behov der ikke er blevet mindre efter at Kontakten desværre har måttet lukke i slutningen af Vi ved at der er politisk opbakning til idéen, om samme gode forhold for frivillige i Nakskov, som i Maribo og vi glæder os til at se visionerne udfolde sig - forhåbentlig allerede i begyndelsen af Vi har desuden i samarbejde med Lolland Kommune nedsat en arbejdsgruppe af frivillige fra patient- og handicapområdet. I arbejdsgruppen arbejdes der målrettet for at etablere en frivilligt drevet sundhedsbutik/sundhedsrådgivning i det nye sundhedscenter. Bedre Bookingsystem Da vi indenfor en overskuelig fremtid forventer at kunne tilbyde vores over 100 medlemsforeninger udlån af lokaler i såvel Maribo som i Nakskov, har vi valgt at nytænke den måde vores foreninger kan booke lokaler hos os på. Vi er derfor meget taknemlige for, at Tuborgfondet med en donation på kr. har muliggjort, at vi i 2010 kunne udvikle et innovativt internet-baseret bookingsystem. Systemet er lavet så frivillige hjemmefra kan booke og afbestille lokaler. På en storskærm i frivilligcenteret vises dagens aktiviteter automatisk. Det gør det lettere for besøgende, ikke bare i frivilligcenteret, men i hele sundhedscenteret. Det synligør de mange spændende frivillige aktiviteter. Møder og rådgivning forgår ikke længere bare bag en lukket dør - de er nu synlige i langt højere grad. Sy n l i g g ø r e l s e Synliggørelse af den frivillige indsats på Lolland er en af vores kerneaktiviteter. Vi tror på at det giver mening at arbejde aktivt med synliggørelse af

6 frivilligt arbejde, fordi det letter adgangen til den frivillige verden for borgere. Synliggørelsen kan inspirere flere til at blive frivillige og kan samtidig hjælpe mennesker i en svær livssituation med at finde den lokale forening, der kan hjælpe netop dem. Eksemplet kunne være kvinden som i efteråret var i sundhedscenteret til møde og i en pause kiggede ind til os. Først var hun bare nysgerrig for at høre hvad sådan et frivilligcenter laver, men efter kort tid var hun næsten på grådens rand fordi en søster havde fået diagnostiseret en psykisk sygdom. Det hjalp hende at kunne gå fra kontoret med kontaktoplysninger på bl.a. Åben psykiatrisk rådgivning, et tilbud til både sindslidende og deres pårørernde. Det er den kontakt mellem mennesker, som er så vigtig og som vi gerne vil hjælpe på vej. Derfor har FrivilligCenter Lolland også i 2010 revideret og trykt Lollands Sociale Vejviser. Vi allierede os i år med 16 fantastiske frivillige, som alle brugte en hel dag på at få distribueret vejviseren vidt og bredt og tilsammen fordelte vi over 1000 vejvisere. Ved at det var frivillige som afleverede vejviseren sparede vi ikke kun mange tusinde kroner til forsendelse, men det gav også en unik mulighed for at de frivillige kunne fortælle mere om centeret og det frivillige arbejde på Lolland. Det er bestyrelsens klare overbevisning at arbejdet med vejviseren er en rigtig god investering, og selvom kontaktoplysninger på foreningerne også kan findes elektronisk på vores hjemmeside, tror vi at en trykt udgave øger synliggørelsen betydeligt. På frivilligcenteret oplever vi da også at vi jævnligt bliver kontaktet af institutioner og mennesker som roser vejviseren og ønsker flere eksemplarer tilsendt. Mange nye Initiativer i 2010 Frivilligt arbejde blomster og gror af lyst og energi og heldigvis er Lolland fyldt af mennesker med ressourcer og lyst til at gøre en forskel. På frivilligcenteret sætter vi en stor ære i at kunne hjælpe frivillige fra idé til projekt. Hvordan vi støtter op om projekter er helt forskellig fra gang til gang og afhænger af hvad den enkelte frivillige har brug for. I løbet af 2010 har vi været involveret i søsættelsen af en lang række nye grupper og projekter. Vi har blandt andet hjulpet en gruppe for pårørende til stofmisbrugere i gang. I gruppen er der rum til at dele de bekymringer og sorger som fylder rigtig meget som pårørende, såvel som glæden og troen på fremtiden. Netop det at mødes med ligesindede er vigtigt for alle i en svær livssituation og på centeret får vi ofte henvendelser fra mennesker som har brug for at komme i en selvhjælpsgruppe af mange forskellige årsager. FrivilligCenter Lolland har derfor fremadrettet valgt at sætte ekstra fokus på selvhjælpsarbejdet i et projekt som støttes af socialministeriet i både 2011 og 2012 Vi har også samarbejdet tæt med Lolland Kommunes ældresektor omkring projektet Aktivt Ældreliv, hvor vi i begyndelsen af 2010 afholdt 6 meget velbesøgte arrangementer på kommunens seks åbne aktivitets- og ældrecentre. Formålet var at sætte fokus på det gode ældreliv og at skabe mere aktivitet og livsglæde på centrene. Resultaterne af projektet har været rigtig gode og der er startet mange nye aktiviteter og grupper op, f.eks. foreningen Lykkesejes Venner i Søllested. I samarbejde med Pårørendegruppen for demente har vi også arbejdet på at opstarte Café ForGlemMigEj, bl.a. ved at afholde et stormøde og søge en lang række fonde. Med caféen vil pårørendegruppen skabe gode oplevelser for demente og deres pårørende i trygge og gode rammer, hvor der satses på glæden og kvaliteten. Arbejdet i 2010 har båret frugt og i januar 2011 afholdt gruppen deres første café.

7 Unge og frivilligt Arbejde I løbet af 2010 har vi styrket vores fokus og indsats på børn- og unge området og har blandt andet sammen med Røde Kors og Ungdommens Røde Kors sat gang i aktiviteter for børn og unge på Asylcenter Hvilested, hjulpet ADHDforeningen med kampagnemateriale og støttet forberedelserne til en ny lektiehjæp i Nakskov. Derudover gjorde vi først på året en stor indsats for at blive en del af det nye landsdækkende Projekt Frivillig og vi er både glade og stolte af at være Regionalt Center i Region Sjælland. Det er vi først og fremmest fordi målsætningen om at få flere unge involveret i civilsamfundet er rigtig vigtig - og fordi vi tror, at det kan gavne den frivillige sektor. Kurser og netværk FrivilligCenter Lolland prioriterer afholdelse af kursus- og netværksaktiviteter højt. Der er langt fra Lolland til landets øvrige uddannelsestilbud, så vi syntes det er vigtigt at vores frivillige i stedet kan komme på kurser lokalt. Vi har haft en succesfuld kursusrække med et varieret program. I løbet af 2009 afholdt vi i alt 7 kurser og tre konferencer bl.a. et bisidderkursus, et kursus for frivillige chauffører, et kursus om fundraising og en konference om fattigdom. Konferencen havde 140 tilmeldte og satte gennem foredrag, workshops og en lydcollage gang i en god og intens dialog om de særlige udfordringer Lolland og Falster har i forhold til fattigdom. Det er vores erfaring at de frivillige har stor glæde af at mødes og udveksle erfaringer på vores forskellige kurser og konferencer. Derfor har vi også valgt at starte et netværk for foreninger der arbejder med børn og unge og et netværk for ansatte der arbejder med frivillige. Netværkerne giver rum og mulighed for at de frivillige organisationer kan samarbejde og få glæde af hinandens erfaringer. Centerets store ambitioner og høje aktivitetsniveau afspejler sig naturligvis også i medarbejderstaben, som er vokset i I april havde vi den glæde at kunne byde velkommen til Thomas som er hos os i et løntilskud og i august kunne vi byde velkommen til Anne- Sofie som er ny fastansat medarbejder på Projekt Frivillig. Et nyt projekt som handler om at få flere unge ud i foreningslivet og hvor FrivilligCenter Lolland har hele Region Sjælland som ansvarsområde. Anne-Sofie blev pr. 1. december fungerende centerleder under vores centerleder Maries barselsorlov. I samme periode er Therese blevet ansat til at løse opgaverne på Projekt Frivillig. I 2010 har vi på centeret også kunnet glæde os over at have Birgit ansat 20 timer ugentligt og det har været dejligt at det er lykkedes os at skaffe økonomi til at fastholde Birgit i hele år 2010, udover de måneder hun var ansat i 09. Desværre har vi ikke kunnet forlænge Birgits kontrakt i 2011, men vi ønsker Birgit alt det bedste fremover. I FrivilligCenter Lollands bestyrelse ser vi tilbage på et meget tilfredsstillende år. Det er dejligt og det varmer at vi er nået hertil i dag. Det er fantasisk hver dag at se hvordan frivilligcenteret understøtter det store og flotte arbejde de frivillige laver på Lolland. De frivillige fortjener at blive hyldet for deres store indsats og heldigvis får vi i det kommende år rig lejlighed til netop det, da 2011 er EUs frivillighedsår. På bestyrelsens vegne Birthe Funk, Formand Medarbejdere og Bestyrelsen FrivilligCenter Lolland har altså også i 2010 haft rigtig travlt med mange spændende aktiviteter.

8 Året der gik NYE MEDLEMMER 7 Kurser FrivilligCenter Lolland har i 2010 tilbudt frivillige på Lolland en lang række spændende kurser: - Kursus for bisiddere - Kursus om depression - Kursus om udsatte børn - Kursus i buskørsel for frivillige chauffører - Kursus i at skrive pressemeddelelser -Kursus i fundraising - Kursus i foreningsregnskab Årets Frivillige Knud Hansen blev årets frivillige, fordi han med hjertet på rette sted de sidste 20 år har brugt al sin fritid på at hjælpe beboerne på Søndersø. Her overrækker Marie-Louise Friderichsen, formand for social- og psykiatriudvalget prisen til Knud. Vi bliver flere og flere. FrivilligCenter Lolland oplever fortsat vækst i medlemsforeninger. Siden sidste år har vi haft en medlemsfremgang på 11% 3 Konferencer - Fattigdoms på kanten af Lolland- Falster - Slip Frivilligheden løs - Frivillige og Velfærdssamfundet Hvad vi hjælper med: - Udarbejdelse af brochurer - At skrive pressemeddelelser - Kopiservice - Udlån af vores dejlige lokaler - Konflikthåndtering - Fundraising - Forsikring af frivillige - Annoncering af arrangementer - Opstart af nye projekter - Konsulentbistand - Rekruttering af frivillige FrivilligCenter Lolland afholdt sammen med bl.a. Socialpolitisk forening, Den Boligsociale Forening og University College Sjælland en konference om fattigdom. Forud for konferencen deltog 130 børn i en tegnekonkurrence, om det er at være fattig.... Og hvad I ellers har behov for!

9 Projekt Frivillig Flere unge - Ja tak! I 2010 blev FrivilligCenter Lolland udpeget som regionalt frivilligcenter i Region Sjælland, for det landsdækkende initiativ Projekt Frivillig. Projekt Frivillig er organiserede med et landssekretariat i Odense, ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde og seks regionale centre rundt om i Danmark. Med projektet fulgte en bevillig til en projektkoordinator og d. 1. august ansatte FrivilligCenter Lolland Anne- Sofie Vengberg Sevel som projektkoordinator. Hv o r f o r Pr o j e k t Frivillig? Projekt Frivillig har to overordnede målsætninger energi og ideer. Omvendt kan eleverne lære enormt meget af den viden og de erfaringer, der ligger i hver enkel forening viden og kompetencer som de ikke kan hente på skolebænken. foreningerne følger nye muligheder for aktiviteter og ny at opfordre og gøre foreningerne opmærksom på det potentiale, der ligger i at få flere unge på ungdomsuddannelser ind i foreningerne, samt oplyse og motivere elever på ungdomsuddannelser til at gå ind i det frivillige arbejde. Foreningerne og eleverne har meget at give til hinanden. Med nye frivillige i Hv a d e r FrivilligCe n t e r Lo l l a n d s ro l l e? Som regionalt center er det bl.a. FrivilligCenter Lollands opgave at informere alle typer af frivillige foreninger i hele Region Sjælland om initiativet. Vi kan også hjælpe foreningerne med at udvikle frivilligforløb særligt målrettet unge. Foreningerne har mulighed for at lede efter unge frivillige på hjemmesiden: Det er også på den hjemmeside de unge kan søge efter frivilligforløb. Hv a d Nå e d e v i i 2010? I Region Sjælland har vi nået ud til rigtig mange frivillige foreninger. Der er udsendt information til over 2100 foreninger og der er afholdt fem foreningsmøder, vi startede på Lolland og i Guldborgsund og holdt derefter informationsmøder i Slagelse, Odsherred, Roskilde og Næstved. Mange foreningerne viste interesse for møderne og over 150 foreningsrepræsentanter mødte op til møderne. Udover de møder vi selv arrangerede har vi bl.a. været til møde i Uddannelsesrådet på Lolland- Falster, dialogdag i Køge, oplysningsmøde på Solrød Gymnasium og undervist på SoSuuddannelsen. Vi har lavet pilotprojekter og sammen med foreninger som Ældresagen, Aktive seniorborgere og Røde Kors hvervet over 30 unge til konkrete frivilligforløb. Med Projekt Frivillig åbner sig nye muligheder for samarbejde. Vi har bl.a. kontakt og samarbejde med DGI-konsulenter, kommunale konsulenter, Frivilligcentre i Region Sjælland og frivillighedsvejledere på uddannelsesinstitutioner. Vi har allerede spredt budskabet om Projekt Frivillig til mere end 2100 foreninger og hjulpet rigtig mange unge og foreninger. Vi g l æ d e r o s t i l a t h j æ l p e e n d n u f l e r e i 2011.

10 Medlemmer af FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland havde ved afslutningen af foreningsmedlermmer og der kommer hele tiden nye til. Det viser at der er et stort lokalt engagement og foreningslivet på Lolland blomstrer. FrivilligCenter Lolland er både glade og stolte for den store opbakning i lokalsamfundet. Vi er glade for at samle en så bred vifte af frivillige - og tilsammen gør FrivilligCenter Lollands medlemsforeninger rigtigt meget for rigtig mange. Se selv hvem alle vore medlemmer er nedenfor: 3F Efterløn- og Pensioniskklub: Igennem klubmøder og udflugter skaber 3F Efterløns- og Pensionistklub et socialt netværk for klubbens medlemmer. 3F Pigerne i Maribo: Ønsker at skabe et socialt netværk for klubbens medlemmer ved at arrangere udflugter og sammenkomster. ADHD-Foreningen: Arbejder for at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Har rådgivning og forskellige netværksaktiviteter. Aktiv Fritid: Har en lang række motionsaktiviteter for at forbedre fysisk og psykisk velvære. Derudover tilbydes motionsvenner til folk med psykiske lidelser. Aktivitetsgruppen på Bangshavecentret: Skaber aktivitet og livsglæde for brugerne af centret, samt varetager brugernes interesser Aktive Seniorborgere: En gruppe af ressourcefulde altive frivillige seniorer, som gennem forskellige kulturelle og sociale projekter bidrager til samfundet. Aktivitetsrådet på Lykkeseje: Formålet er at bringe livsglæde og gode oplevelser til beboerne på Lykkesejecentret. Al-Anon: Et fællesskab af pårørende og venner til alkoholikere. Gruppen søger at løse fælles problemer ved at dele erfaring, styrke og håb, og trøste og opmuntrer hinanden. Alzheimerforeningen: Hjælper demente og pårørende med information, støtte og rådgivning. Der arrangeres løbende aktiviteter for at skabe netværk og mulighed for at dele erfaringerne. Amputationskredsen: Støtter og samle borgere, der har fået foretaget en amputation. Anonyme Alkoholikere - Maribo: Et fællesskab der deler erfaring, styrke og håb for at løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter alkoholmisbrug. Apopleksigruppen - Vestlolland: Gruppen er en netværksgruppe for apopleksi- og afasiramte, og er en del af HjerneSagen. Arbejdsskadeforeningen: Støtter, og rådgiver borgere og pårørende, som har måttet forlade arbejdsmarkedet, og savner det sociale liv og netværk på arbejdspladsen. ASF Dansk Folkehjælp - Nakskov Lolland: Arbejder for at kunne yde akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper. Bandholm Plejehjems Frivillige: At hjælpe de ældre og hygge om dem. Besøgstjenesten - Rødby og omegn: Frivillige besøger svage og ensomme ældre for derved at skabe livsglæde i hverdagen Birketlundes Brugerråd: Foreningen står for aktiviteter som gymnastik, kortspil, madklub,, banko, udflugter, sommerfest og julefest til glæde for Birketlundes beboere. Bisidderkorpset Lolland: Bisidderne er frivillige, der hjælper borgere i situationer, hvor de føler sig utrygge, f.eks. ved besøg på socialkontoret, lægen eller ved visitationer. Boligsociale Fond: Søger at forbedre forholdene for mennesker med særlige problemer. Driver bl.a. projekterne reservebedste og bedste ven. Borgerforum: Foreningen arbejder for at skabe sammenhold og fælles interessevaretagelse for foreningslivet i det gamle Højreby. Brandstrupcentrets Brugerråd: Samler pensionister i området og arrangerer aktiviteter og udflugter. Bøgevængets Brugerråd: Står for forskellige arrangementer på Bøgevænget for eksempel kulturelle og sociale arrangementer. Café ForGlemMigEj: Et samlingspunkt for demensramte og deres nære pårørende. En café med sang, glæde og gode oplevelser. Café Nyt Liv. Caféen er åben hver anden uge for langtidssygemeldte, førtidspentionister og fleksjobbere. Den er et fristed for mennesker som ikke længere har et kollegialt netværk.

11 Centerrådet for Fejø Ældrecenter: Formålet er aktiv ældrepleje, herunder at give de ældre mulighed for en aktiv og varieret hverdag samt gode oplevelser ud af huset. Centerrådet for Horslunde Ældrecenter: Laver aktiviteter til glæde for beboerne og brugerne af Horslunde Ældrecenter.. Dansk Dystoniforening: Udbreder kendskabet til dystoni, skaber mulighed for kontakt mellem patienter/pårørende og hjælper dem med råd og vejledning. Dansk Flygtningehjælps Kontaktfamilienetværk - Lolland: Søger at give flygtninge og indvandrere lige muligheder for et aktivt medborgerskab gennem hjælp til selvhjælp. Dansk Handicap Forbund - Lolland: Samler fysisk handicappede lokalt til glæde og gavn for den enkelte. Derudover søger foreningen at skabe politisk debat om handicappedes sag. Depressionsforeningen Lolland: For mennesker med depression, samt deres pårørende. Mødes for at dele erfaringer og håb for fremtiden. DH - Danske Handicaporganisationer Lolland: Varetager fælles interesser for handicaporganisationerne. DH arbejder som en paraplyorganisation for medlemsforeningerne. Diabetesforeningen: Søger at sikre at behandlingen og egenomsorgen for diabetikere bliver så god som mulig. Lokalt afholdes bl.a.foredrag og arrangeres fælles gåture. EDS - Netværk: Samler mennesker, der lider at EDS, for at dele erfaringer om. Derudover ydes rådgivning til mennesker med EDS. FBU - Forældrelandsforeningen til anbragte børn og unge. Forældre samles, støttes og rådgives gennem kurser, aktiviteter og grupper. Frelsens Hær: Hjælper de svageste i samfundet ved at yde hjælp til mennesker i nød, bl.a. ved at sørge for mad og en seng, til dem der trænger. Gigtforeningen - Lolland-Falster Kreds: Hjælper og støtter gigtpatienter, mennesker med dårlig ryg, samt forebyggende indsats. Hjernesagen: Støtter mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen. Lokalt har Hjernesagen både tilbud om rådgivning og flere netværksgrupper. Hjerteforeningen - Lokalkomité Lolland: Foreningens formål er at formidle budskabet om hjertesagen. Fokus er på forebyggelse og rehabilitering af berørte fra Lolland. Hjørnet: Hjørnet er et stof- og alkoholfrit værested for tidligere misbrugere, der har valgt et liv uden stoffer og alkohol. HK Seniorklub Vestlolland: Samler medlemmer til kulturelle, sociale og faglige arrangementer. Holeby- og Omegns menighedspleje: Hjælper mennesker både praktisk og menneskeligt, bl.a. ældrebesøg, aflastningstjeneste og handicaphjælp. Foreningen varetager ligeledes diakonale (kirkelige og sociale) opgaver. Homestart Familiekontakt Lolland Falster: Yder forebyggende støtte til småbørnsfamilier som oplever stress og en hverdag der ikke hænger sammen. Horslunde/Nordlunde Pensionistforening: Giver foreningens medlemmer gode oplevelser gennem forskellige arrangementer. Hunseby Seniorklub: Afholder arrangementer for områdets seniorer. Hovedsigtet er at give livsbekræftende sociale oplevelser, og at forebygge ensomhed. Hyggestedet Rødbyhavn/Digecentret: At give ældre i området nogle gode arrangementer. Høreforeningen Lolland: Giver råd og vejledning til medlemmer og udbreder kendskabet til forskellige hjælpemidler. Derudover afholdes netværksarrangementer. Klub Komsammen: Foreningens formål er at aktivere, beskæftige og underholde ældre i årets mørkeste måneder. Kontakten: Kontakten hjælper mennesker, der har brug for støtte. (Lukket oktober 2010). Kontaktudvalget, Maribo domsogns Menighedsråd: Der arrangeres eftermiddagsmøder i Sognets Hus i Maribo - ni gange om året, samt een årlig sommerudflugt. Kræftens Bekæmpelse Lolland Lokalforening: Arbejder indenfor kræftforskning og forebyggelse, samt støtte og vejledning til såvel patienter som pårørende. Landsforeningen for Bedre Psykiatri: Arbejder for at støtte og rådgive de pårørende bedst muligt gennem information, støtte- og rådgivningsaktiviteter.

12 Liftbussens Venner Rødby: At skabe glæde og adspredelse på ture for ældre. Localmotion: At skabe livsglæde og velvære for borgere gennem forskellige aktiviteter og arrangementer med vægt på sundhed. Lungepatient.dk: Støtter, oplyser og vejleder medlemmerne. Der afholdes relevante arrangementer med f.eks. lungelæger. Lykkesejes Venner: Skaber glæde og gode oplevelser for ældre på lykkesejecentret. Mandecenteret Lolland-Falster: Støtter gennem rådgivning og grupper mænd som er i krise, f.eks. efter skilsmisse eller i strid om børn. Maribo Lænken: Støtter mennesker med alkoholproblemer. Maribo Lænken tilbyder støtte, socialt samvær, antabus og rådgivning. (Lukket oktober 2010) Motionsteam Lolland: Støtter borgere med psykiske lidelser igang med motionsaktiviteter, samt står for motionstilbud for ældre. Motionsvennerne Lolland: Gennem motion at skabe livskvalitet og livsglæde for ældre. Møllecentrets Bus- og Husvenner: At skabe nogle gode oplevelser for de ældre. Nakskov Kvindehusforening. Foreningens formål er at støtte Nakskov Krisecenter såvel økonomisk som praktisk. Nakskov Pensionistforening: Nakskov Pensionistforening arrangerer aktiviteter og udflugter med socialt sigte for medlemmer. Narcotics Anonymous: Et fællesskab, for hvem stoffer var blevet et væsenligt problem. Vi er addicts i bedring, der mødes regelmæssigt for at hjælpe hinanden med at forblive clean. Natteravnene i Maribo: At afhjælpe vold og kriminalitet, samt at skabe tryghed i nattemiljøet. OK - Klubben Maribo: Arbejder for at forbedre forholdene for bl.a. ældre og handicappede, samt afholder sociale arrangementer. Ordblinde/Dysleksiforeningen: Foreningen rådgiver og vejleder medlemmer. Parkinsonforeningen Storstrøm - Lolland Klub: At synliggøre parkinsonsygdommen og fremme forskningen på området. Pensionistforeningen Fejø: laver aktiviteter og skaber mulighed for socialt samvær til glæde og gavn for de ældre. PTU Polio- Trafik- og Ulykkesskadede Storestrøm: Arbejder for integration og lige muligheder, samt for at være med til at skabe et socialt netværk af ligestillede for medlemmer Påfuglebørnene - Børn af misbrugere: Støtter børn af misbrugere ved at give dem et hyggeligt værested, hvor der er plads til alle. Pårørende til stofmisbrugere. Netværksgruppe for pårørende til stofmisbrugere. I gruppen deles bekymringer, tanker og håb med ligestillede. Rudbjerg Menighedspleje: Varetager diakonale (kirkelige og sociale) opgaver overfor sognenes beboere. Rudbjerg Menighedspleje har besøgstjeneste, handyman-ordning, madgruppe, bisiddere og bedstemor-ordning. Rudbjerg Pensionistforening: Danner ramme om socialt samvær blandt pensionister med henblik på at de får skabt gode netværk og gode oplevelser for pensionisterne. Røde Kors Midtlolland: Har genbrugsbutik, integrationsgruppe, lektiehjælp, besøgstjeneste og nørkletjeneste. Røde Kors Vestlolland: Indsamler tøj og møbler til de to lokale genbrugsbutikker, hvor man billigt kan købe tøj mv. Sandby Pensionistforening: Formålet er aktivering af ældre, gennem hyggedage, bankospil, dielttant, udflugter og sammenkomster som for eksempel høstfest. Scleroseforeningen: Samlingspunkt for alle, der lokalt arbejder for sclerosesagen. Målet er at skabe netværk mellem berørte af sclerose, og alle de der har indflydelse på de berørtes hverdag. Sct. Georgs Gildet Maribo: Støtter spejderarbejdet og medvirker til løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver. Selvhjælpsgruppen for Almen Handicap: Skaber socialt samvær blandt ligestillede for at komme ensomheden til livs. Skomagerhusets Støtteforening: Forening af frivillige, der støtter værestedet Skomagerens Hus og dets brugere. Socialdemokratisk Kvindeudvalg: Skaber skabe socialt samvær, ved at afholde hyggearrangementer, kortspil mv.

13 Samtalegruppen Børn & Unge Nakskov: Gruppens formål er at skabe netværk mellem børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem. SOS - Børnebyerne: Børnebyerne giver forældreløse og forladte børn et trygt hjem og hjælper dem, så de kan skabe deres egen fremtid. Spastikerforeningen: Foreningen ønsker at gøre opmærksom på folk med spastisk lammelse og beslægtede handicaps. Stokkemarke Pensionistforening: Søger at skabe en indholdsrig og meningsfuld tilværelse for medlemmerne, ved at fremme sammenhold og samarbejde gennem alsidige aktiviteter. Stomiforeningen COPA: Varetager interesser for stomi- og reservoiropererede, samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/ reservoir. Storstrømsklubben for Strubeløse: Samler strubeløse og vejleder og rådgiver i forbindelse med operation, samt udbreder kendskab til påførte handicaps. Sydlollands Kvinder: Arbejder for at skabe sammenhold i lokalsamfundet i Rødbyhavn, gennem forskellige arrangementer og aktiviteter. Svanevigs Hospices frivillige: De frivillige er med til at bringe livet og det hjemlige ind på hospice. Som frivillig vil man være til rådighed ved praktiske gøremål og arrangementer samt støtte til pårørende og patienter. Svømmebussen Ravnsborg: At give mulighed for at pensionister kan komme ud af huset og røre sig lidt, samt skabe socialt samvær. Søllested Pensionistforening: Foreningens formål er at skabe gode oplevelser og livsglæde for pensionister i lokalområdet. Til almindelig glæde og Gavn: At skabe socialt og hyggeligt samvær mellem ældre. Unge og Sorg - Maribo: Unge og Sorg er en samtalegruppe for ligestillede, hvor man kan trøste og støtte hinanden i en svær livssituation. Vestlollands Kvinder: Alsidig oplysning om kultur, hjem og samfund. Whiplashforeningen: At mennesker berørt af piskesmæld kan skabe kontakt til ligestillede og dermed hjælpe og støtte hinanden. Ældresagen Maribo - Holeby - Rødby: Ældresagen arbejder for at sikre, at man kan leve et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen har bl.a. besøgsvenner, telefonkæde, sorggruppe for ældre og oplæsning for blinde Ældresagen Nakskov & Rudbjerg: Ældresagen arbejder for at sikre, at man kan leve et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen arrangerer medlemsmøder, onsdagscafé, stavgang, petanque, engelsk og litteratur. Ældresagen Ravnsborg & Højreby: Ældresagen arbejder for at sikre, at man kan leve et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen har bl.a. datastue, petanque, udflugter og foredrag. Østofteklubben: At skabe livsglæde og give ældre i lokalområdet et socialt netværk og gode oplevelser i hverdagen, for derigennem at komme ensomheden til livs. Åbent Center venner på Møllecentret: Frivillige på det åbne aktivitets- og træningscenter Møllecenteret. Et stærkt velfærdssamfund har brug for aktive medborgere, der oplever, at der er tillid til deres viden og kompetencer, og at det gør en forskel, at de engagerer sig og kommer med nye idéer. Frivilligrådets reformoplæg 2010

14 Det reviderede regnskab kan også hentes på

15

16

17

18

19 *Budgettet forudsætter godkendelse af tilskudskontoret

20 FrivilligCenter Lolland

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Lollands Sociale Vejviser

Lollands Sociale Vejviser Lollands Sociale Vejviser Lolland Maj 2010 - Maj 2012 Lollands Sociale Vejviser Udarbejdet af Lolland, April - Maj 2010 Trykt Maj 2010 2. udgave - 1. oplag Tryk: Narayana Press, Danmark Der tages forbehold

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Information Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Jeg gør en forskel Birgitte, Frivillig i Åben Aktivitets- og Træningscenter Hvorfor være frivillig Som frivillig gør du hverdagen

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2012 - budgetramme: 882.000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Optimistforeningen Solgavens Venner Arden Pensionistforening

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis!

Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis! Budskabet: Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis! 8. maj 2012 2 Demenspatienter 2011 2040: 155.000 150.000 130.000 110.000 130.000 90.000 70.000 50.000 100.000 85.000 Kilde: Nationalt Videnscenter

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

4. nyhedsbrev Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i 2014 og ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

4. nyhedsbrev Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i 2014 og ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 4. nyhedsbrev 2013 Julehilsen fra Bestyrelsen Tak til alle for et godt og indholdsrigt år i Frivilligcenter & Selvhjælp Vejle. Der har været stor aktivitet på frivilligcenterområdet, der dækker foreningservice,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 3. oktober 2012 Svend Bayer Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Høringsperioden

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang.

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang. Årsmøde 2012 for Ældre Sagen Maribo-Holeby-Rødby. Aftenens program: Hjertelig velkommen til Ældre Sagens årsmøde 2012. Det glæder bestyrelsen at se, at så mange møder op. Årsmødet forestiller vi os vil

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere