FrivilligCenter Lolland Året 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FrivilligCenter Lolland Året 2010"

Transkript

1 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der...

2 FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930 Maribo En time for dig...alverden for en anden Hvorfor ikke?...blive frivillig og værdsat Har du overskud?...til at være noget for andre ALLE VIL ELSKE DIG...til gengæld får du ikke løn FrivilligCenter Lolland w w w.fr ivilliglolland.d k Sø n d r e Bo u l e v a r d 84, 4930 Ma r ib o

3 1. marts 2010 Kære frivillige og samarbejdspartnere, Endnu engang ser vi tilbage på året der gik i denne årsrapport. Det har været et år med stor aktivitet og mange nye projekter, men også året hvor vi udviklede et helt nyt bookingsystem og udkom med den anden udgave af Lollands Sociale Vejvisere. Vi har hjulpet nye foreninger i gang og støttet op om allerede eksisterende projekter. Året har også stået i samarbejdets tegn. Vi har samarbejdet med frivillige, foreninger, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst Lolland Kommune om en masse fælles aktiviteter. Vi sætter stor pris på jer alle og glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i Mange forårshilsener Marie Herborn, Anne-Sofie Vengberg Sevel og Birthe Funk

4 Bestyrelsen 2010 Formand: Birthe Funk, Aktive Seniorborgere, valgt fra området ældre Næstformand: Karl Hansen, Diabetesforeningen, valgt fra området patient- og handicap Kasserer: Bodil Høstgaard, Røde Kors Midtlolland, valgt fra området børn- og unge Medlem: Mogens Hansen, Den Boligsociale Fond, valgt fra området øvrige Medlem: Claus Nyrup, næstformand for Social- og Psykiatriudvalget, udpeget af Lolland Kommune Suppleant for Birthe Funk:, Lis Hansen Hunseby Seniorklub Suppleant for Karl Hansen: Poul Erik Carlsen, Kræftens Bekæmpelse Suppleant for Bodil Høstgaard: Else Espensen, Påfuglebørnene Suppleant for Mogens Hansen: Flemming Rasmussen, Aktiv Fritid Maribo Bestyrelsen kan kontaktes på Medarbejdere FrivilligCenter Lollands medarbejdere brænder for det frivillige sociale arbejde og er der for at hjælpe i stort og småt. På centeret har du i løbet af 2010 kunnet møde en række smilende ansiger: Marie Herborn er centerleder med ansvar for FrivilligCenter Lollands daglige drift. Marie har været ansat hos os siden begyndelsen af I slutningen af året gik Marie på barsel, herefter indtrådte Anne-Sofie Vengberg Sevel som fungerende centerleder. Anne-Sofie har været tilknyttet centeret siden august 2010, hvor hun blev ansat som projektkoordinator for det regionale Projekt Frivillig med målet om at få flere unge til at blive frivillige. Birgit Sønderberg har været ansat som centermedarbejder 20 timer ugentligt, fra september 2009 og til udgangen af Thomas Nielsen er på centeret som projektmedarbejder (løntilskud) og har været hos os siden april måned. Den sidst tilkomne er Therese Wojcik som startede i slutningen af året og arbejder på Projekt Frivillig mens Anne-Sofie er fungerende centerleder. Alle medarbejderne på centeret holder meget af en dagligdag med mange bolde i luften - og det meningsfyldte arbejde som samarbejdet med Lollands ildsjæle er. Kontakt FrivilligCenter Lolland: Torvet Museumsgade Jernbanegade Brødregade Østergade Refshalevej Søndre Boulevard FrivilligCenter Lolland Søndre Boulevard 84

5 Frivilligcenter Lolland Be r e t n i n g 2010 FrivilligCenter Lolland har nu eksisteret i fire år. Vi er ikke længere et nystartet FrivilligCenter, men et veletableret frivilligcenter i fuld funktion som giver inspiration til andre steder i landet. Vi er i bestyrelsen glade og stolte over de resultater der er opnået på fire år og den forskel vi gør for frivillige og Lollands borgere hver eneste dag. Igen i år kan vi som bestyrelse se tilbage på et år fyldt med livsbekræftende aktiviteter og nye spændende projekter. Et år hvor vi har støttet, synliggjort og udviklet den frivillige sociale indsats lokalt på Lolland. En afdeling i Nakskov FrivilligCenter Lolland er i dag et velfungerende lokalt knudepunkt for det frivillige arbejde på Lolland, med fysisk base i Maribo. Men vores rejse er ikke slut. Bestyrelse og medarbejdere har i løbet af 2010 arbejdet intenst på at skabe muligheder for at vi i fremtiden kan få lokaler i Lollands største by, Nakskov. Vi ved at der er stor efterspørgsel på lokaler i Nakskov, et behov der ikke er blevet mindre efter at Kontakten desværre har måttet lukke i slutningen af Vi ved at der er politisk opbakning til idéen, om samme gode forhold for frivillige i Nakskov, som i Maribo og vi glæder os til at se visionerne udfolde sig - forhåbentlig allerede i begyndelsen af Vi har desuden i samarbejde med Lolland Kommune nedsat en arbejdsgruppe af frivillige fra patient- og handicapområdet. I arbejdsgruppen arbejdes der målrettet for at etablere en frivilligt drevet sundhedsbutik/sundhedsrådgivning i det nye sundhedscenter. Bedre Bookingsystem Da vi indenfor en overskuelig fremtid forventer at kunne tilbyde vores over 100 medlemsforeninger udlån af lokaler i såvel Maribo som i Nakskov, har vi valgt at nytænke den måde vores foreninger kan booke lokaler hos os på. Vi er derfor meget taknemlige for, at Tuborgfondet med en donation på kr. har muliggjort, at vi i 2010 kunne udvikle et innovativt internet-baseret bookingsystem. Systemet er lavet så frivillige hjemmefra kan booke og afbestille lokaler. På en storskærm i frivilligcenteret vises dagens aktiviteter automatisk. Det gør det lettere for besøgende, ikke bare i frivilligcenteret, men i hele sundhedscenteret. Det synligør de mange spændende frivillige aktiviteter. Møder og rådgivning forgår ikke længere bare bag en lukket dør - de er nu synlige i langt højere grad. Sy n l i g g ø r e l s e Synliggørelse af den frivillige indsats på Lolland er en af vores kerneaktiviteter. Vi tror på at det giver mening at arbejde aktivt med synliggørelse af

6 frivilligt arbejde, fordi det letter adgangen til den frivillige verden for borgere. Synliggørelsen kan inspirere flere til at blive frivillige og kan samtidig hjælpe mennesker i en svær livssituation med at finde den lokale forening, der kan hjælpe netop dem. Eksemplet kunne være kvinden som i efteråret var i sundhedscenteret til møde og i en pause kiggede ind til os. Først var hun bare nysgerrig for at høre hvad sådan et frivilligcenter laver, men efter kort tid var hun næsten på grådens rand fordi en søster havde fået diagnostiseret en psykisk sygdom. Det hjalp hende at kunne gå fra kontoret med kontaktoplysninger på bl.a. Åben psykiatrisk rådgivning, et tilbud til både sindslidende og deres pårørernde. Det er den kontakt mellem mennesker, som er så vigtig og som vi gerne vil hjælpe på vej. Derfor har FrivilligCenter Lolland også i 2010 revideret og trykt Lollands Sociale Vejviser. Vi allierede os i år med 16 fantastiske frivillige, som alle brugte en hel dag på at få distribueret vejviseren vidt og bredt og tilsammen fordelte vi over 1000 vejvisere. Ved at det var frivillige som afleverede vejviseren sparede vi ikke kun mange tusinde kroner til forsendelse, men det gav også en unik mulighed for at de frivillige kunne fortælle mere om centeret og det frivillige arbejde på Lolland. Det er bestyrelsens klare overbevisning at arbejdet med vejviseren er en rigtig god investering, og selvom kontaktoplysninger på foreningerne også kan findes elektronisk på vores hjemmeside, tror vi at en trykt udgave øger synliggørelsen betydeligt. På frivilligcenteret oplever vi da også at vi jævnligt bliver kontaktet af institutioner og mennesker som roser vejviseren og ønsker flere eksemplarer tilsendt. Mange nye Initiativer i 2010 Frivilligt arbejde blomster og gror af lyst og energi og heldigvis er Lolland fyldt af mennesker med ressourcer og lyst til at gøre en forskel. På frivilligcenteret sætter vi en stor ære i at kunne hjælpe frivillige fra idé til projekt. Hvordan vi støtter op om projekter er helt forskellig fra gang til gang og afhænger af hvad den enkelte frivillige har brug for. I løbet af 2010 har vi været involveret i søsættelsen af en lang række nye grupper og projekter. Vi har blandt andet hjulpet en gruppe for pårørende til stofmisbrugere i gang. I gruppen er der rum til at dele de bekymringer og sorger som fylder rigtig meget som pårørende, såvel som glæden og troen på fremtiden. Netop det at mødes med ligesindede er vigtigt for alle i en svær livssituation og på centeret får vi ofte henvendelser fra mennesker som har brug for at komme i en selvhjælpsgruppe af mange forskellige årsager. FrivilligCenter Lolland har derfor fremadrettet valgt at sætte ekstra fokus på selvhjælpsarbejdet i et projekt som støttes af socialministeriet i både 2011 og 2012 Vi har også samarbejdet tæt med Lolland Kommunes ældresektor omkring projektet Aktivt Ældreliv, hvor vi i begyndelsen af 2010 afholdt 6 meget velbesøgte arrangementer på kommunens seks åbne aktivitets- og ældrecentre. Formålet var at sætte fokus på det gode ældreliv og at skabe mere aktivitet og livsglæde på centrene. Resultaterne af projektet har været rigtig gode og der er startet mange nye aktiviteter og grupper op, f.eks. foreningen Lykkesejes Venner i Søllested. I samarbejde med Pårørendegruppen for demente har vi også arbejdet på at opstarte Café ForGlemMigEj, bl.a. ved at afholde et stormøde og søge en lang række fonde. Med caféen vil pårørendegruppen skabe gode oplevelser for demente og deres pårørende i trygge og gode rammer, hvor der satses på glæden og kvaliteten. Arbejdet i 2010 har båret frugt og i januar 2011 afholdt gruppen deres første café.

7 Unge og frivilligt Arbejde I løbet af 2010 har vi styrket vores fokus og indsats på børn- og unge området og har blandt andet sammen med Røde Kors og Ungdommens Røde Kors sat gang i aktiviteter for børn og unge på Asylcenter Hvilested, hjulpet ADHDforeningen med kampagnemateriale og støttet forberedelserne til en ny lektiehjæp i Nakskov. Derudover gjorde vi først på året en stor indsats for at blive en del af det nye landsdækkende Projekt Frivillig og vi er både glade og stolte af at være Regionalt Center i Region Sjælland. Det er vi først og fremmest fordi målsætningen om at få flere unge involveret i civilsamfundet er rigtig vigtig - og fordi vi tror, at det kan gavne den frivillige sektor. Kurser og netværk FrivilligCenter Lolland prioriterer afholdelse af kursus- og netværksaktiviteter højt. Der er langt fra Lolland til landets øvrige uddannelsestilbud, så vi syntes det er vigtigt at vores frivillige i stedet kan komme på kurser lokalt. Vi har haft en succesfuld kursusrække med et varieret program. I løbet af 2009 afholdt vi i alt 7 kurser og tre konferencer bl.a. et bisidderkursus, et kursus for frivillige chauffører, et kursus om fundraising og en konference om fattigdom. Konferencen havde 140 tilmeldte og satte gennem foredrag, workshops og en lydcollage gang i en god og intens dialog om de særlige udfordringer Lolland og Falster har i forhold til fattigdom. Det er vores erfaring at de frivillige har stor glæde af at mødes og udveksle erfaringer på vores forskellige kurser og konferencer. Derfor har vi også valgt at starte et netværk for foreninger der arbejder med børn og unge og et netværk for ansatte der arbejder med frivillige. Netværkerne giver rum og mulighed for at de frivillige organisationer kan samarbejde og få glæde af hinandens erfaringer. Centerets store ambitioner og høje aktivitetsniveau afspejler sig naturligvis også i medarbejderstaben, som er vokset i I april havde vi den glæde at kunne byde velkommen til Thomas som er hos os i et løntilskud og i august kunne vi byde velkommen til Anne- Sofie som er ny fastansat medarbejder på Projekt Frivillig. Et nyt projekt som handler om at få flere unge ud i foreningslivet og hvor FrivilligCenter Lolland har hele Region Sjælland som ansvarsområde. Anne-Sofie blev pr. 1. december fungerende centerleder under vores centerleder Maries barselsorlov. I samme periode er Therese blevet ansat til at løse opgaverne på Projekt Frivillig. I 2010 har vi på centeret også kunnet glæde os over at have Birgit ansat 20 timer ugentligt og det har været dejligt at det er lykkedes os at skaffe økonomi til at fastholde Birgit i hele år 2010, udover de måneder hun var ansat i 09. Desværre har vi ikke kunnet forlænge Birgits kontrakt i 2011, men vi ønsker Birgit alt det bedste fremover. I FrivilligCenter Lollands bestyrelse ser vi tilbage på et meget tilfredsstillende år. Det er dejligt og det varmer at vi er nået hertil i dag. Det er fantasisk hver dag at se hvordan frivilligcenteret understøtter det store og flotte arbejde de frivillige laver på Lolland. De frivillige fortjener at blive hyldet for deres store indsats og heldigvis får vi i det kommende år rig lejlighed til netop det, da 2011 er EUs frivillighedsår. På bestyrelsens vegne Birthe Funk, Formand Medarbejdere og Bestyrelsen FrivilligCenter Lolland har altså også i 2010 haft rigtig travlt med mange spændende aktiviteter.

8 Året der gik NYE MEDLEMMER 7 Kurser FrivilligCenter Lolland har i 2010 tilbudt frivillige på Lolland en lang række spændende kurser: - Kursus for bisiddere - Kursus om depression - Kursus om udsatte børn - Kursus i buskørsel for frivillige chauffører - Kursus i at skrive pressemeddelelser -Kursus i fundraising - Kursus i foreningsregnskab Årets Frivillige Knud Hansen blev årets frivillige, fordi han med hjertet på rette sted de sidste 20 år har brugt al sin fritid på at hjælpe beboerne på Søndersø. Her overrækker Marie-Louise Friderichsen, formand for social- og psykiatriudvalget prisen til Knud. Vi bliver flere og flere. FrivilligCenter Lolland oplever fortsat vækst i medlemsforeninger. Siden sidste år har vi haft en medlemsfremgang på 11% 3 Konferencer - Fattigdoms på kanten af Lolland- Falster - Slip Frivilligheden løs - Frivillige og Velfærdssamfundet Hvad vi hjælper med: - Udarbejdelse af brochurer - At skrive pressemeddelelser - Kopiservice - Udlån af vores dejlige lokaler - Konflikthåndtering - Fundraising - Forsikring af frivillige - Annoncering af arrangementer - Opstart af nye projekter - Konsulentbistand - Rekruttering af frivillige FrivilligCenter Lolland afholdt sammen med bl.a. Socialpolitisk forening, Den Boligsociale Forening og University College Sjælland en konference om fattigdom. Forud for konferencen deltog 130 børn i en tegnekonkurrence, om det er at være fattig.... Og hvad I ellers har behov for!

9 Projekt Frivillig Flere unge - Ja tak! I 2010 blev FrivilligCenter Lolland udpeget som regionalt frivilligcenter i Region Sjælland, for det landsdækkende initiativ Projekt Frivillig. Projekt Frivillig er organiserede med et landssekretariat i Odense, ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde og seks regionale centre rundt om i Danmark. Med projektet fulgte en bevillig til en projektkoordinator og d. 1. august ansatte FrivilligCenter Lolland Anne- Sofie Vengberg Sevel som projektkoordinator. Hv o r f o r Pr o j e k t Frivillig? Projekt Frivillig har to overordnede målsætninger energi og ideer. Omvendt kan eleverne lære enormt meget af den viden og de erfaringer, der ligger i hver enkel forening viden og kompetencer som de ikke kan hente på skolebænken. foreningerne følger nye muligheder for aktiviteter og ny at opfordre og gøre foreningerne opmærksom på det potentiale, der ligger i at få flere unge på ungdomsuddannelser ind i foreningerne, samt oplyse og motivere elever på ungdomsuddannelser til at gå ind i det frivillige arbejde. Foreningerne og eleverne har meget at give til hinanden. Med nye frivillige i Hv a d e r FrivilligCe n t e r Lo l l a n d s ro l l e? Som regionalt center er det bl.a. FrivilligCenter Lollands opgave at informere alle typer af frivillige foreninger i hele Region Sjælland om initiativet. Vi kan også hjælpe foreningerne med at udvikle frivilligforløb særligt målrettet unge. Foreningerne har mulighed for at lede efter unge frivillige på hjemmesiden: Det er også på den hjemmeside de unge kan søge efter frivilligforløb. Hv a d Nå e d e v i i 2010? I Region Sjælland har vi nået ud til rigtig mange frivillige foreninger. Der er udsendt information til over 2100 foreninger og der er afholdt fem foreningsmøder, vi startede på Lolland og i Guldborgsund og holdt derefter informationsmøder i Slagelse, Odsherred, Roskilde og Næstved. Mange foreningerne viste interesse for møderne og over 150 foreningsrepræsentanter mødte op til møderne. Udover de møder vi selv arrangerede har vi bl.a. været til møde i Uddannelsesrådet på Lolland- Falster, dialogdag i Køge, oplysningsmøde på Solrød Gymnasium og undervist på SoSuuddannelsen. Vi har lavet pilotprojekter og sammen med foreninger som Ældresagen, Aktive seniorborgere og Røde Kors hvervet over 30 unge til konkrete frivilligforløb. Med Projekt Frivillig åbner sig nye muligheder for samarbejde. Vi har bl.a. kontakt og samarbejde med DGI-konsulenter, kommunale konsulenter, Frivilligcentre i Region Sjælland og frivillighedsvejledere på uddannelsesinstitutioner. Vi har allerede spredt budskabet om Projekt Frivillig til mere end 2100 foreninger og hjulpet rigtig mange unge og foreninger. Vi g l æ d e r o s t i l a t h j æ l p e e n d n u f l e r e i 2011.

10 Medlemmer af FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland havde ved afslutningen af foreningsmedlermmer og der kommer hele tiden nye til. Det viser at der er et stort lokalt engagement og foreningslivet på Lolland blomstrer. FrivilligCenter Lolland er både glade og stolte for den store opbakning i lokalsamfundet. Vi er glade for at samle en så bred vifte af frivillige - og tilsammen gør FrivilligCenter Lollands medlemsforeninger rigtigt meget for rigtig mange. Se selv hvem alle vore medlemmer er nedenfor: 3F Efterløn- og Pensioniskklub: Igennem klubmøder og udflugter skaber 3F Efterløns- og Pensionistklub et socialt netværk for klubbens medlemmer. 3F Pigerne i Maribo: Ønsker at skabe et socialt netværk for klubbens medlemmer ved at arrangere udflugter og sammenkomster. ADHD-Foreningen: Arbejder for at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Har rådgivning og forskellige netværksaktiviteter. Aktiv Fritid: Har en lang række motionsaktiviteter for at forbedre fysisk og psykisk velvære. Derudover tilbydes motionsvenner til folk med psykiske lidelser. Aktivitetsgruppen på Bangshavecentret: Skaber aktivitet og livsglæde for brugerne af centret, samt varetager brugernes interesser Aktive Seniorborgere: En gruppe af ressourcefulde altive frivillige seniorer, som gennem forskellige kulturelle og sociale projekter bidrager til samfundet. Aktivitetsrådet på Lykkeseje: Formålet er at bringe livsglæde og gode oplevelser til beboerne på Lykkesejecentret. Al-Anon: Et fællesskab af pårørende og venner til alkoholikere. Gruppen søger at løse fælles problemer ved at dele erfaring, styrke og håb, og trøste og opmuntrer hinanden. Alzheimerforeningen: Hjælper demente og pårørende med information, støtte og rådgivning. Der arrangeres løbende aktiviteter for at skabe netværk og mulighed for at dele erfaringerne. Amputationskredsen: Støtter og samle borgere, der har fået foretaget en amputation. Anonyme Alkoholikere - Maribo: Et fællesskab der deler erfaring, styrke og håb for at løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter alkoholmisbrug. Apopleksigruppen - Vestlolland: Gruppen er en netværksgruppe for apopleksi- og afasiramte, og er en del af HjerneSagen. Arbejdsskadeforeningen: Støtter, og rådgiver borgere og pårørende, som har måttet forlade arbejdsmarkedet, og savner det sociale liv og netværk på arbejdspladsen. ASF Dansk Folkehjælp - Nakskov Lolland: Arbejder for at kunne yde akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper. Bandholm Plejehjems Frivillige: At hjælpe de ældre og hygge om dem. Besøgstjenesten - Rødby og omegn: Frivillige besøger svage og ensomme ældre for derved at skabe livsglæde i hverdagen Birketlundes Brugerråd: Foreningen står for aktiviteter som gymnastik, kortspil, madklub,, banko, udflugter, sommerfest og julefest til glæde for Birketlundes beboere. Bisidderkorpset Lolland: Bisidderne er frivillige, der hjælper borgere i situationer, hvor de føler sig utrygge, f.eks. ved besøg på socialkontoret, lægen eller ved visitationer. Boligsociale Fond: Søger at forbedre forholdene for mennesker med særlige problemer. Driver bl.a. projekterne reservebedste og bedste ven. Borgerforum: Foreningen arbejder for at skabe sammenhold og fælles interessevaretagelse for foreningslivet i det gamle Højreby. Brandstrupcentrets Brugerråd: Samler pensionister i området og arrangerer aktiviteter og udflugter. Bøgevængets Brugerråd: Står for forskellige arrangementer på Bøgevænget for eksempel kulturelle og sociale arrangementer. Café ForGlemMigEj: Et samlingspunkt for demensramte og deres nære pårørende. En café med sang, glæde og gode oplevelser. Café Nyt Liv. Caféen er åben hver anden uge for langtidssygemeldte, førtidspentionister og fleksjobbere. Den er et fristed for mennesker som ikke længere har et kollegialt netværk.

11 Centerrådet for Fejø Ældrecenter: Formålet er aktiv ældrepleje, herunder at give de ældre mulighed for en aktiv og varieret hverdag samt gode oplevelser ud af huset. Centerrådet for Horslunde Ældrecenter: Laver aktiviteter til glæde for beboerne og brugerne af Horslunde Ældrecenter.. Dansk Dystoniforening: Udbreder kendskabet til dystoni, skaber mulighed for kontakt mellem patienter/pårørende og hjælper dem med råd og vejledning. Dansk Flygtningehjælps Kontaktfamilienetværk - Lolland: Søger at give flygtninge og indvandrere lige muligheder for et aktivt medborgerskab gennem hjælp til selvhjælp. Dansk Handicap Forbund - Lolland: Samler fysisk handicappede lokalt til glæde og gavn for den enkelte. Derudover søger foreningen at skabe politisk debat om handicappedes sag. Depressionsforeningen Lolland: For mennesker med depression, samt deres pårørende. Mødes for at dele erfaringer og håb for fremtiden. DH - Danske Handicaporganisationer Lolland: Varetager fælles interesser for handicaporganisationerne. DH arbejder som en paraplyorganisation for medlemsforeningerne. Diabetesforeningen: Søger at sikre at behandlingen og egenomsorgen for diabetikere bliver så god som mulig. Lokalt afholdes bl.a.foredrag og arrangeres fælles gåture. EDS - Netværk: Samler mennesker, der lider at EDS, for at dele erfaringer om. Derudover ydes rådgivning til mennesker med EDS. FBU - Forældrelandsforeningen til anbragte børn og unge. Forældre samles, støttes og rådgives gennem kurser, aktiviteter og grupper. Frelsens Hær: Hjælper de svageste i samfundet ved at yde hjælp til mennesker i nød, bl.a. ved at sørge for mad og en seng, til dem der trænger. Gigtforeningen - Lolland-Falster Kreds: Hjælper og støtter gigtpatienter, mennesker med dårlig ryg, samt forebyggende indsats. Hjernesagen: Støtter mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen. Lokalt har Hjernesagen både tilbud om rådgivning og flere netværksgrupper. Hjerteforeningen - Lokalkomité Lolland: Foreningens formål er at formidle budskabet om hjertesagen. Fokus er på forebyggelse og rehabilitering af berørte fra Lolland. Hjørnet: Hjørnet er et stof- og alkoholfrit værested for tidligere misbrugere, der har valgt et liv uden stoffer og alkohol. HK Seniorklub Vestlolland: Samler medlemmer til kulturelle, sociale og faglige arrangementer. Holeby- og Omegns menighedspleje: Hjælper mennesker både praktisk og menneskeligt, bl.a. ældrebesøg, aflastningstjeneste og handicaphjælp. Foreningen varetager ligeledes diakonale (kirkelige og sociale) opgaver. Homestart Familiekontakt Lolland Falster: Yder forebyggende støtte til småbørnsfamilier som oplever stress og en hverdag der ikke hænger sammen. Horslunde/Nordlunde Pensionistforening: Giver foreningens medlemmer gode oplevelser gennem forskellige arrangementer. Hunseby Seniorklub: Afholder arrangementer for områdets seniorer. Hovedsigtet er at give livsbekræftende sociale oplevelser, og at forebygge ensomhed. Hyggestedet Rødbyhavn/Digecentret: At give ældre i området nogle gode arrangementer. Høreforeningen Lolland: Giver råd og vejledning til medlemmer og udbreder kendskabet til forskellige hjælpemidler. Derudover afholdes netværksarrangementer. Klub Komsammen: Foreningens formål er at aktivere, beskæftige og underholde ældre i årets mørkeste måneder. Kontakten: Kontakten hjælper mennesker, der har brug for støtte. (Lukket oktober 2010). Kontaktudvalget, Maribo domsogns Menighedsråd: Der arrangeres eftermiddagsmøder i Sognets Hus i Maribo - ni gange om året, samt een årlig sommerudflugt. Kræftens Bekæmpelse Lolland Lokalforening: Arbejder indenfor kræftforskning og forebyggelse, samt støtte og vejledning til såvel patienter som pårørende. Landsforeningen for Bedre Psykiatri: Arbejder for at støtte og rådgive de pårørende bedst muligt gennem information, støtte- og rådgivningsaktiviteter.

12 Liftbussens Venner Rødby: At skabe glæde og adspredelse på ture for ældre. Localmotion: At skabe livsglæde og velvære for borgere gennem forskellige aktiviteter og arrangementer med vægt på sundhed. Lungepatient.dk: Støtter, oplyser og vejleder medlemmerne. Der afholdes relevante arrangementer med f.eks. lungelæger. Lykkesejes Venner: Skaber glæde og gode oplevelser for ældre på lykkesejecentret. Mandecenteret Lolland-Falster: Støtter gennem rådgivning og grupper mænd som er i krise, f.eks. efter skilsmisse eller i strid om børn. Maribo Lænken: Støtter mennesker med alkoholproblemer. Maribo Lænken tilbyder støtte, socialt samvær, antabus og rådgivning. (Lukket oktober 2010) Motionsteam Lolland: Støtter borgere med psykiske lidelser igang med motionsaktiviteter, samt står for motionstilbud for ældre. Motionsvennerne Lolland: Gennem motion at skabe livskvalitet og livsglæde for ældre. Møllecentrets Bus- og Husvenner: At skabe nogle gode oplevelser for de ældre. Nakskov Kvindehusforening. Foreningens formål er at støtte Nakskov Krisecenter såvel økonomisk som praktisk. Nakskov Pensionistforening: Nakskov Pensionistforening arrangerer aktiviteter og udflugter med socialt sigte for medlemmer. Narcotics Anonymous: Et fællesskab, for hvem stoffer var blevet et væsenligt problem. Vi er addicts i bedring, der mødes regelmæssigt for at hjælpe hinanden med at forblive clean. Natteravnene i Maribo: At afhjælpe vold og kriminalitet, samt at skabe tryghed i nattemiljøet. OK - Klubben Maribo: Arbejder for at forbedre forholdene for bl.a. ældre og handicappede, samt afholder sociale arrangementer. Ordblinde/Dysleksiforeningen: Foreningen rådgiver og vejleder medlemmer. Parkinsonforeningen Storstrøm - Lolland Klub: At synliggøre parkinsonsygdommen og fremme forskningen på området. Pensionistforeningen Fejø: laver aktiviteter og skaber mulighed for socialt samvær til glæde og gavn for de ældre. PTU Polio- Trafik- og Ulykkesskadede Storestrøm: Arbejder for integration og lige muligheder, samt for at være med til at skabe et socialt netværk af ligestillede for medlemmer Påfuglebørnene - Børn af misbrugere: Støtter børn af misbrugere ved at give dem et hyggeligt værested, hvor der er plads til alle. Pårørende til stofmisbrugere. Netværksgruppe for pårørende til stofmisbrugere. I gruppen deles bekymringer, tanker og håb med ligestillede. Rudbjerg Menighedspleje: Varetager diakonale (kirkelige og sociale) opgaver overfor sognenes beboere. Rudbjerg Menighedspleje har besøgstjeneste, handyman-ordning, madgruppe, bisiddere og bedstemor-ordning. Rudbjerg Pensionistforening: Danner ramme om socialt samvær blandt pensionister med henblik på at de får skabt gode netværk og gode oplevelser for pensionisterne. Røde Kors Midtlolland: Har genbrugsbutik, integrationsgruppe, lektiehjælp, besøgstjeneste og nørkletjeneste. Røde Kors Vestlolland: Indsamler tøj og møbler til de to lokale genbrugsbutikker, hvor man billigt kan købe tøj mv. Sandby Pensionistforening: Formålet er aktivering af ældre, gennem hyggedage, bankospil, dielttant, udflugter og sammenkomster som for eksempel høstfest. Scleroseforeningen: Samlingspunkt for alle, der lokalt arbejder for sclerosesagen. Målet er at skabe netværk mellem berørte af sclerose, og alle de der har indflydelse på de berørtes hverdag. Sct. Georgs Gildet Maribo: Støtter spejderarbejdet og medvirker til løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver. Selvhjælpsgruppen for Almen Handicap: Skaber socialt samvær blandt ligestillede for at komme ensomheden til livs. Skomagerhusets Støtteforening: Forening af frivillige, der støtter værestedet Skomagerens Hus og dets brugere. Socialdemokratisk Kvindeudvalg: Skaber skabe socialt samvær, ved at afholde hyggearrangementer, kortspil mv.

13 Samtalegruppen Børn & Unge Nakskov: Gruppens formål er at skabe netværk mellem børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem. SOS - Børnebyerne: Børnebyerne giver forældreløse og forladte børn et trygt hjem og hjælper dem, så de kan skabe deres egen fremtid. Spastikerforeningen: Foreningen ønsker at gøre opmærksom på folk med spastisk lammelse og beslægtede handicaps. Stokkemarke Pensionistforening: Søger at skabe en indholdsrig og meningsfuld tilværelse for medlemmerne, ved at fremme sammenhold og samarbejde gennem alsidige aktiviteter. Stomiforeningen COPA: Varetager interesser for stomi- og reservoiropererede, samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/ reservoir. Storstrømsklubben for Strubeløse: Samler strubeløse og vejleder og rådgiver i forbindelse med operation, samt udbreder kendskab til påførte handicaps. Sydlollands Kvinder: Arbejder for at skabe sammenhold i lokalsamfundet i Rødbyhavn, gennem forskellige arrangementer og aktiviteter. Svanevigs Hospices frivillige: De frivillige er med til at bringe livet og det hjemlige ind på hospice. Som frivillig vil man være til rådighed ved praktiske gøremål og arrangementer samt støtte til pårørende og patienter. Svømmebussen Ravnsborg: At give mulighed for at pensionister kan komme ud af huset og røre sig lidt, samt skabe socialt samvær. Søllested Pensionistforening: Foreningens formål er at skabe gode oplevelser og livsglæde for pensionister i lokalområdet. Til almindelig glæde og Gavn: At skabe socialt og hyggeligt samvær mellem ældre. Unge og Sorg - Maribo: Unge og Sorg er en samtalegruppe for ligestillede, hvor man kan trøste og støtte hinanden i en svær livssituation. Vestlollands Kvinder: Alsidig oplysning om kultur, hjem og samfund. Whiplashforeningen: At mennesker berørt af piskesmæld kan skabe kontakt til ligestillede og dermed hjælpe og støtte hinanden. Ældresagen Maribo - Holeby - Rødby: Ældresagen arbejder for at sikre, at man kan leve et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen har bl.a. besøgsvenner, telefonkæde, sorggruppe for ældre og oplæsning for blinde Ældresagen Nakskov & Rudbjerg: Ældresagen arbejder for at sikre, at man kan leve et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen arrangerer medlemsmøder, onsdagscafé, stavgang, petanque, engelsk og litteratur. Ældresagen Ravnsborg & Højreby: Ældresagen arbejder for at sikre, at man kan leve et aktivt og meningsfuldt liv uanset alder. Ældresagen har bl.a. datastue, petanque, udflugter og foredrag. Østofteklubben: At skabe livsglæde og give ældre i lokalområdet et socialt netværk og gode oplevelser i hverdagen, for derigennem at komme ensomheden til livs. Åbent Center venner på Møllecentret: Frivillige på det åbne aktivitets- og træningscenter Møllecenteret. Et stærkt velfærdssamfund har brug for aktive medborgere, der oplever, at der er tillid til deres viden og kompetencer, og at det gør en forskel, at de engagerer sig og kommer med nye idéer. Frivilligrådets reformoplæg 2010

14 Det reviderede regnskab kan også hentes på

15

16

17

18

19 *Budgettet forudsætter godkendelse af tilskudskontoret

20 FrivilligCenter Lolland

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre

Information. Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Information Frivillig i plejeboliger og åbne aktivitets- og træningscentre Jeg gør en forskel Birgitte, Frivillig i Åben Aktivitets- og Træningscenter Hvorfor være frivillig Som frivillig gør du hverdagen

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Inspirationskurser NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Marts 2006 Inspirationskurser foråret 2006 i De Frivilliges Hus Hvis du har lyst til at løse frivillige sociale opgaver Uge 12: onsdag torsdag d. 22. 23.

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Udfordrende og givende for dig og andre GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG

Udfordrende og givende for dig og andre GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG TILMELD DIG UNG DOMS NET VÆRKET I DAG GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG BRUG CHANCEN Gør en social forskel i Danmark og internationalt. Tilbud om lokale aktiviteter, weekendkursus, studietur til Bruxelles,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Frivillighed i Faxe : Idé- og inspirationskatalog marts 2013 Selvhjælpsgrupper Grupper efter sygdom/lidelse, hvor deltagerne Ældre/unge Kræftens Bekæmpelse, CKFB, CBO, CSP, hjælper hinanden med både nærvær,

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere