Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark"

Transkript

1 Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE 1 I hovedafsnittet kan registreres afkom efter forældre registreret i hovedafsnittet, dog skal faderen være avlsgodkendt på bedækningstidspunktet. Stk. 2. Kun ponyer med max 6.25 % GW kan optages og registreres i hovedafsnittet Stk. 3. Afkom, importeret i moders liv eller ved hoppens fod, kan registreres i hovedafsnittet såfremt begge forældre opfylder kravet til hovedafsnittet samt hvis faderen er avlsgodkendt på bedækningstidspunktet. Der kan forlanges blodtypekontrol/dna test. Stk. 4. I hovedafsnittet kan optages importerede hingste, hopper og vallakker med stamtavle i mindst 3 led og dokumenterede renavlede. Stk. 5. Anmodning om registrering af importerede ponyer sendes til Videncentret for Landbrug/Heste samt til bestyrelsen for Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark, bilagt hestepas. Registreringsafgiften fastsættes af Videncentret for Landbrug/Heste. Stk. 6. Der er obligatorisk mærkning for alle danskfødte føl, og endelig registrering vil først finde sted efter chipmærkning. Stk.7 Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrættere indenfor EU. Stk. 8. Ponyer med mere end 6,25 % GW, født før 2013, optages i GW-afsnittet i stambogen under forudsætning af, at de opfylder øvrige gældende krav for optagelse i stambogens hovedafsnit. Disse ponyer kan ikke på noget tidspunkt optages i hovedafsnittet. Ponyer i GW-afsnittet kan ikke stilles til kåring men deltage i øvrige arrangementer for registrede New Forest ponyer. Afkom, født efter 2012, efter hopper i GW-afsnittet kan ikke registreres i avlsforeningen og ikke deltage i nogen for for arrangementer i avlsforeningen. REGLER FOR REGISTRERING I X-REGISTRET 2. I X-Registeret kan registreres afkom efter forældre registreret i stambogen, hvor faderen ikke er avlsgodkendt på bedækningstidspunktet. Stk. 2. Ponyer i X-registret må ikke betegnes som registrerede New Forest ponyer. Stk. 3. Ponyer i X-registeret kan aldrig optages i stambogen. Stk. 4. Ponyer i X-registeret kan aldrig stilles til kåring eller deltage i arrangementer for registrerede NFponyer Stk. 5. Afkom efter ponyer i X-registeret kan ikke optages i stambogen. Stk. 6. Ponyer i X-registret vil få påført et stort X på alle sider i deres pas. Stk. 7. Ponyer i X-registret vil få sort pas. STAMBOG HOVEDAFSNITTET Ponyer med 6,25 % GW eller mindre, hvor begge forældre er i hovedafsnittet og hvor faderhingsten er avlsgodkendt eller kåret på bedækningstidspunktet. Ponyer med 6,25 % GW eller mindre, født før 2013, efter avlsgodkendt eller kåret hingst fra hovedafsnittet og moderhoppe fra GW-registret. Alle ponyer i hovedafsnittet får RØDT PAS med New Forest foreningens logo. GW-AFSNITTET Ponyer med mere end 6,25 % GW, født før 2013, efter faderhingst, der er avlsgodkendt eller kåret på bedækningstidspunktet og moderhoppe fra GW-registret. X-REGISTER Ponyer efter ikke avlsgodkendte eller kårede hingste, hvor begge forældre er i hovedafsnittet.

2 Ponyer efter avlsgodkendte eller kårede hingste og hopper fra X-registret. Ponyer efter hingst fra X-registret og hoppe fra hovedafsnittet. Ponyer efter forældre, der begge er i X- registret Ponyer fra X-registret vil ALDRIG selv ej heller deres afkom kunne rykke op i Stambogen ej heller stille til kåring, skuer, NF stævner eller lignende. Alle ponyer i X-registret får SORT PAS uden New Forest foreningens logo, når der foreligger en afstamningskontrol ved hjælp af DNA. Bedækningscertifikat skal være Videncentret for Landbrug/heste i hænde før fødslen REGLER FOR KÅRING 3 Registrerede ponyer fra hovedafsnittet kan stilles til kåring. 2 års og ældre hingste og 3 års og ældre hopper (og vallakker) kan meldes til kåring, såfremt ejeren er medlem af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. Ponyen skal være dokumenteret renavlet, dog kan brogede ponyer eller ponyer med ringeller glasøje ikke fremstilles til kåring. Ved brogede ponyer forstås: Ponyer med hvide aftegn med lyserød hud under, bag hovedet eller over øverste bøjelige led i forknæ og has. 4 New Forest Ponyen må maximalt måle 148 cm i stangmål uden sko og ingen pony kan kåres, hvis dette mål overskrides. 5 Ponyer med mere end 6,25 % GW kan ikke stilles til kåring. 6 Kåringsgebyr fastsættes af avlsforeningen, hvortil kåringsanmeldelsen sendes. 7 Meldes der til kåring efter sidste rettidige tilmeldingsdato, betales der 1½ tilmeldingsgebyr. Stk. 2 Tilmelding af hingste, hopper og vallakker til kåring er bindende. Ved forfald kan ½ af tilmeldingsgebyret tilbagebetales mod ejers underskrift på tro og love og med angivelse af grunden til forfaldet. Opstaldningsgebyr kan ikke tilbagebetales. REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE 8 Alle hingste, der ikke har avlsgodkendelse og som ønskes anvendt i avlen, skal forinden fremstilles til godkendelse af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks kåringskommission. Importerede hingste, der er dokumenterede renavlede og som opfylder kravene for at komme i hovedafsnittet, kan stilles til kåring. Hingste der har opnået avlsgodkendelse eller kåring ved et andet EU-lands New Forest kåring kan optages på Den Danske Hingsteliste, hvis ejeren søger Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark herom inden hingsten benyttes til bedækning. 9 Kun hingste efter kårede hopper (hingstens mor) kan stilles til kåring / avlsgodkendelse. For hingste født i et andet EU-land, gælder det, at hingstens mor skal være kåret efter de gældende regler for kåring af hopper i det eller et af de lande, hvor hoppen har opholdt sig. Stk. 2 Hingste, som er lys cremefarvet Palomino kan ikke fremstilles til kåring 10 Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden gives én karakter for helhed. En DSA springdommer bedømmer hingstene i løs springning og tildeler to karakterer for dette. Den første karakter gives for teknik, den anden for kapacitet. Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring hvis følgende kriterier er opfyldt: Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer Ingen delkarakter under 6 Minimum 7 i type Minimum 8 i helhed

3 Ovenstående gælder for hingste, der stilles til avlsgodkendelse / kåring i 2006 eller senere. Stk. 2 Under fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, gamacher, klokker eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og/eller klokker, disse skal tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises løs.. Stk. 2 2 års hingste kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. 3 års hingste kan enten tildeles 2 års avlsgodkendelse eller afvises. 4 års og ældre hingste uden bestået brugsafprøvning kan enten tildeles 1 års avlsgodkendelse eller afvises. Ældre hingste med bestået brugsafprøvning kan enten færdigkåres eller afvises. Stk. 3 Når en hingst har opnået avlsgodkendelse / kåring, skal den afstamningskontrolleres via DNA for ejers regning, før den kan optages på hingstelisten. 11 Året efter 3 års og ældre hingste er tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat materialprøve, som er godkendt af Videncentret for Landbrug/Heste og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. Materialprøven strækker sig over 4 uger. Her vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, dressur, i terrænet og i stalden blive vurderet. Prøven afsluttes med en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA springdommer, som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet karakter. For at bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen delkarakter under 5. Hingsten vil af træningslederen få en træningsbeskrivelse, der vil blive offentliggjort sammen med dens karakterer efter endt aflagt prøve. Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen, før prøven er godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring. Stk. 2 2 års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for kåringen året efter. 3-års hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for kåring 2 år efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve året efter avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation. 4-års og ældre hingste kan ved kåringen opnå avlsgodkendelse, der strækker sig fra godkendelsesdatoen til datoen for kåring året efter. Bedækningstilladelsen inddrages af den siddende bestyrelse, hvis hingsten ikke møder til materialprøve samme år som avlsgodkendelsen, eller hvis hingsten ikke består materialprøven og hvis ikke der skriftligt er søgt om og givet dispensation. Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom, er det en forudsætning for evt. meddelelse af dispensation, at der foreligger en dyrlægeattest. Stk. 4 Hvis hingsten pga. sygdom under materialprøven udgår, skal den stilles til kåring det følgende år for at forblive i avlen. Her kan den opnå 1-års avlsgodkendelse og skal herefter stilles til fornyet materialprøve. Stk. 5 Hingste, som ikke rettidig er tilmeldt materialprøven, får bedækningstilladelsen inddraget ved starten på materialprøven. 12 Året efter aflagt og bestået materialprøve, skal hingsten atter fremstilles for kåringskommissionen, som kan kåre eller afvise hingsten. Stk. 2 En hingst, der består materialprøven, men som ikke opnår endelig kåring, kan fremstilles til kåring på ny men må ikke benyttes i avlen, før en endelig kåring er opnået. 13 Hvis en hingst ikke opnår færdigkåring i Danmark efter at have været avlsgodkendt, men samtidig er kåret eller bliver kåret i et andet EU-land, er det ikke tilladt at indberette bedækninger med hingstens danske NFH-nummer. 14 Hingste, der er kåret i et andet EU-land i et forbund godkendt af moderlandet England og som har aflagt og bestået en godkendt materialprøve, skal for at få dansk NFH-nummer = dansk kåring, fremstilles og fremvises på lige fod med de øvrige hingste til endelig kåring. Kåringsbevis, beskrivelse, karakterer og materialprøvebevis fra det EU land, hvor hingsten er kåret, skal medsendes ved tilmeldingen til kåringen. Desuden kan egne og afkoms præstationsmeritter vedlægges tilmeldingen. Stk. 2 Arvelige sygdomme. Procedure for undersøgelse af hingste, der er mistænkt for at være bærer af arvelige sygdomme. Bestyrelsen kan kræve en avlsgodkendt hingst underkastet en uvildig undersøgelse, såfremt der er begrundet mistanke om at den har, eller er bærer af alvorlige gendefekter. Såfremt det, ved den nævnte undersøgelse godtgøres, at der er risiko for at hingsten videregiver alvorlige gendefekter kan bestyrelsen i samråd med kåringskommissionen afkåre hingsten.

4 15 4 års og ældre hingste som har påført officielle mål fra DRF i deres hestepas skal ikke måles i forbindelse med avlsgodkendelse/kåring. Endvidere betragtes DRF mål foretaget på et hvilket som helst tidspunkt i hingstens liv som endelige, og skal straks efter måling meddeles foreningen og vil herefter også være de officielle mål i avlsregi. DRF målinger har til enhver tid højeste prioritet. Hvis hingsten er målt med sko, fratrækkes 1 cm fra stangmålet. 16 Kårede hingste kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinier. Der skal stilles min. 10 stk. registreret afkom. 1. klasse 1. grad 24 point = guld 1. klasse 1. grad 23 point = sølv 1. klasse 2. grad 22 point = Bronze 1. klasse 2. grad 21 point = ingen medalje 2. klasse 1. grad 20 point = ingen medalje 2. klasse 1. grad 19 point = ingen medalje Afkomspræmiering sker på hesteejerens begæring og stiles til formanden. Afkomspræmiering kan kun foregå i forbindelse med hoppekåring eller anden udstilling godkendt af avlsforeningen. Ved afkomspræmiering gives en samlet beskrivelse af det fremstillede afkom. REGLER FOR KÅRING AF HOPPER OG VALLAKKER 17 3 årige og ældre hopper og vallakker kan fremstilles til kåring og kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Kåring af hopper Stk. 2 Kåringskommissionen tildeler hoppen 9 karakterer for eksteriør, bevægelse, samt én karakter for helhed. Hopper kan kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Dette gøres efter følgende kriterier: 1.klasse Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer Ingen delkarakter under 6 Minimum 7 i type Minimum 8 i helhed 2.klasse A Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer Ingen delkarakter under 5 Minimum 6 i type Minimum 6 i helhed 2.klasse B Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer Ingen delkarakter under 4 Minimum 5 i type Minimum 5 i helhed Hopper der ikke opnår ovenstående afvises. Stk. 3 Ovenstående gælder for hopper kåret i 2006 eller senere. Stk. 4 Hopper, der opnår kåring, får tilføjet et NF nummer efter deres navn. Stk. 5 Kåringen afholdes samlet en gang årligt. Kåringen foregår på skift i de tre regioner på et centralt beliggende sted med gode faciliteter. Kåring af vallakker Stk. 6 Kåringskommissionen tildeler vallakken 9 karakterer for eksteriør, bevægelse, samt én karakter for helhed. Vallakker kan kåres i 1. klasse, 2. klasse A, 2. klasse B eller afvises. Dette gøres efter følgende kriterier: 1.klasse Minimum 64 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer Ingen delkarakter under 6 Minimum 7 i type Minimum 8 i helhed 2.klasse A Minimum 54 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer Ingen delkarakter under 5 Minimum 6 i type Minimum 6 i helhed 2.klasse B Minimum 45 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer

5 Ingen delkarakter under 4 Minimum 5 i type Minimum 5 i helhed Vallakker der ikke opnår ovenstående afvises. Ovenstående er gældende for vallakker kåret i 2006 eller senere. Stk. 7 Hvis en hingst ikke opnår kravet for avlsgodkendelse / kåring til hingstekåringen, men opfylder et af ovenstående kriterier for kåring af vallakker i henholdsvis 1.kl, 2.kl A eller 2.kl.B, kan den ved fremsendelse af dyrlæge-dokumentation for kastration, efterfølgende opnå kåring i den opnåede klasse som vallak. Ovenstående gælder for vallakker kåret i 2006 eller senere. Stk. 8 Vallakker, der opnår kåring, får tilføjet et NFV nummer efter deres navn. Stk. 9 4 års og ældre hopper og vallakker som har påført officielle mål fra DRF i deres hestepas skal ikke måles i forbindelse med kåring. DRF målinger har til enhver tid højeste prioritet. Hvis hoppen eller vallakken er målt med sko, fratrækkes 1 cm fra stangmålet. 18 Hopper og vallakker kåret i 1. klasse kan opnå eksteriør-medalje, hvis de opfylder følgende kriterier: Bronze: samlet karakter på Sølv: samlet karakter på Guld: samlet karakter på 86 eller mere Der vil blive opkrævet et gebyr for medaljetildelingen, der hvert år fastsættes af bestyrelsen. 19 Kårede hopper kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinier. Der skal stilles min. 5 stk. registreret afkom. 1. klasse 1. grad 24 point = guld 1. klasse 1. grad 23 point = sølv 1. klasse 2. grad 22 point = Bronze 1. klasse 2. grad 21 point = ingen medalje 2. klasse 1. grad 20 point = ingen medalje 2. klasse 1. grad 19 point = ingen medalje Afkomspræmiering sker på hesteejerens begæring og stiles til formanden. Afkomspræmiering kan kun foregå i forbindelse med hoppekåring eller anden udstilling godkendt af avlsforeningen. Ved afkomspræmiering gives en samlet beskrivelse af det fremstillede afkom. REGLER FOR UDNÆVNELSE AF ELITEHINGSTE OG ELITEHOPPER Det bestræbes at alle point der tæller til elitestatus er offentligt registreret. skal altid dokumenteres med udskrifter fra offentligt tilgængelige databaser. 20 En endeligt kåret hingst med godkendt materialprøve opnår status som elitehingst, når han har samlet 500 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal minimum 200 point være avlspoint og minimum 200 point være præstationspoint. Det er et krav, at hingsten selv har været eller er kvalificeret til at starte B-stævner i spring eller dressur eller har været eller er kvalificeret til at starte CNCP1x i military eller ponyen af Videncentret for Landbrug/Heste er udnævnt til minimum B-pony. Hingstens eget kåringsresultat tæller ikke med. 21 En hoppe er elitehoppe, når hun har samlet 200 point udregnet fra nedenstående skala. Dog skal minimum 25 point være avlspoint og minimum 25 point være præstationspoint. Hoppens eget kåringsresultat tæller ikke med. Der samles/gives point efter nedenstående skala: 5 point: Syd- Øst eller Vestdansk mester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) eller 7-års og ældre championatsvinder i dressur eller spring (med minimum 3 starter i klassen) 10 point: Bestået Dansk en dags materialprøve med point Bestået Dansk stationsafprøvning med point R efter kåringsnummeret Individuel distriktsmester (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er Bronzemedalje 15 point Bestået Dansk en dags materialprøve med point Bestået Dansk stationsafprøvning med point

6 20 point Bestået Dansk stationsafprøvning med over 850 point Bestået Dansk en dags materialprøve med over 850 point Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er Sølvmedalje 25 point Placering ved DM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) Kvalifikation til at starte B-stævner under DRF i spring eller dressur eller B-pony under Videncentret for Landbrug/Heste (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) Kvalifikation til at starte CNCP1x i military (kan kun tælle en gang pr pony) Kvalifikation til at starte DM under DRF i spring, dressur eller military eller A-pony under Videncentret for Landbrug/Heste (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) S-pony under Videncentret for Landbrug/Heste. ene kan opnås i hesteklasser, hvis ponyen opnår resultater i en af disciplinerne i samme klasse i dressur, samt i samme højde i spring og military for heste. Der kan ikke opnås point i samme disciplin i både heste og ponyklasser. Avlsgodkendt hingst Endelig kåret hingst Hoppe eller vallak kåret i 1. klasse Statspræmie / guldmedalje i udlandet Årets hoppe i Danmark Årets hingst i Danmark (kan kun tælle 1 gang) 30 point Hvis summen ved hingstens avlsgodkendelse er over 86 Guldmedalje 50 point Vinder af DM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) Placeringer ved NM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) Vinder af udenlandsk nationalt mesterskab (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) Eksteriør og præstationspoint Afkom med elitestatus 75 point Vinder af NM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) Placeringer ved EM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) 100 point Vinder af EM individuelt (kan kun tælle en gang pr pony pr disciplin) 22 En kåret eller avlsgodkendt New Forest pony kan opnå et kvalitetstempel benævnt "R" - ved at opnå resultater svarende til et af følgende underpunkter. Ponyen vil herefter blive benævnt henholdsvis: NFHR eller NFR eller NFVR. 22A En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i 4, 5, 6 eller 7 års og ældre dressurchampionatet, som er en gangartsbedømmelse, bedømt, som gangartsklasse for 4 års, i LB1A for 5 års, i LA2A for 6 års og i FEI 5 års indledende DSA championat for 7 års og ældre opnår minimum 70 %. En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen. Klassen skal bedømmes af minimum 2 dommere, hvoraf den ene og helst begge skal være DSA dressurdommere. Der kan dog dispenseres således, at den ene dommer kan være en eksamineret berider.

7 22B En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i springchampionatet for 4 års ponyer på højden 80 cm for katg. I ponyer, 70 cm for katg. II ponyer og 60 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i springchampionatet for 5 års ponyer på højden 90 cm for katg. I ponyer, 80 cm for katg. II ponyer og 70 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller springchampionatet for 6 års på højden 100 cm for katg. I ponyer, 90 cm for katg. II ponyer eller 80 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75 % eller i springchampionatet for 7 års og ældre ponyer på højden 110 cm for katg. I ponyer, 100 cm for katg. II ponyer og 90 cm for katg. III ponyer opnår minimum 75%. En hoppe, der har opfostret et føl i deltagelsesåret får tildelt 1 point forud for konkurrencen. Springchampionatet skal bedømmes af mindst en DSA dommer. 22C En New Forest pony kan tilføje et R til sit NF nummer, hvis den består en materialprøve. 22D Tilføjelse af R til NF- nummeret: En kåret New Forest pony kan få tilføjet et R efter sit NF nummer, hvis den til et stævne afholdt af Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark opnår et af følgende resultater ved samme stævne: Dressur minimum 60 % i to dressurklasser af sværhedsgrad 2 for ponyer eller højere. Spring to fejlfrie hovedrunder i sværhedsgrad 2 eller højere. Det er en forudsætning, at dressurklasserne bedømmes af minimum to dressurdommere, hvoraf den ene skal have en status af minimum A dommer eller begge har status af minimum B dommere. Springklasserne skal bedømmes af en springdommer med minimum rang af C- dommer. 22E En New Forest pony kan tilføje et "R" til sit NF nummer hvis den i en ride disciplin opnår status af B- pony eller rider 3x60 % i LA6 i hesteklasser ved C-stævne. Ansøgning vedlagt dokumentation sendes til bestyrelsen. 22F En New Forest pony kan tilføje R til sit NF nummer, hvis den ved den af foreningen holdte medaljeridning opnår både Bronze, Sølv og Guld. Det forudsættes at klasserne dømmes af en dommer med status af B-dommer eller af 2 dommere med status af C-dommer. REGLER FOR UDDELING AF ÆRESPRÆMIER VED GODKENDTE NF DYRSKUER 23 Regionerne giver ærespræmier ved ovenstående skuer, efter følgende fordeling: Ved 1-5 udstillede NF ponyer gives 1 ærespræmie Ved 6-10 udstillede NF ponyer gives 2 ærespræmier Ved udstillede NF ponyer gives 3 ærespræmier Ved udstillede NF ponyer gives 4 ærespræmier Ved udstillede NF ponyer gives 5 ærespræmier NEW FOREST FESTIVAL New Forest Festival afholdes hvert 10. år. DISPENSATION FRA REGLERNE 24 Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning fra et medlem give dispensation fra ovenstående regler. Dispensation kan ikke gives i strid med Videncentret for Landbrug/Heste regler, og heller ikke i direkte strid med ovenstående regler. Dispensationsmuligheden er hovedsagelig beregnet til fx udsættelse vedr. frister ligesom der kan være rimelighed i at modificere krav i særlige tilfælde, fx ved import af udenlandske ponyer, der har gennemført foranstaltninger, der kan ligestilles med danske regler. VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 17. NOVEMBER 2012

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013 og 2014. Indholdsfortegnelse... 1 Regler om registrering

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009 og 2011. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Version: 20171213.

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009.

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten:

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten: Forslag til ændring af regler ved NF generalforsamling 2016 Bemærk: I nedenstående forslag -Tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten -Ændring til forslaget skrives med grønt og understreges

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Lørdag d. 22. november 2014, Ringsted

Referat fra ordinær generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Lørdag d. 22. november 2014, Ringsted Referat fra ordinær generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Lørdag d. 22. november 2014, Ringsted Referent: Asge Nilsson Antal stemmeberettigede: 11 Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register 2016-2017 Meget tidligt i foreningsåret 2015-2016 besluttede vi i avlsudvalget (AU) at vi efter den travle udstillingssæson skulle

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Region Vest New Forest ponyen. Avlet med h jertet - redet med stolthed

Region Vest New Forest ponyen. Avlet med h jertet - redet med stolthed Region Vest 2013 New Forest ponyen Avlet med h jertet - redet med stolthed New Forest ponyen den smukke pony med det gode temperament Når du ser en New Forest pony, lægger du straks mærke til, hvor smuk

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK Side Moderforbundet, Dartmoor Pony Society... 2 Regler for registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark...

Læs mere

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE Antal fremmødte medlemmer: 12+5 børn. Repræsentanter fra regionsbestyrelserne: Lotte(reg.3), Kirstine(reg.1), Aage, Hanne, Christina og Fritz(reg. 2) Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 17. november 2012

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark. Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 17. november 2012 Med følgende dagsorden: Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 17. november 2012 på adressen: Transportcentret, Trafikcenter Allé 4, 4200 Slagelse

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

VELKOMMEN I CONNEMARAPONYER AVLSFORENINGEN FOR I DANMARK

VELKOMMEN I CONNEMARAPONYER AVLSFORENINGEN FOR I DANMARK VELKOMMEN I AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK VÆRD AT VIDE Værd at vide er et materiale, vi håber nye medlemmer kan få gavn af. Vi håber således at man hurtigere får et overblik over, hvad Connemaraforeningen

Læs mere

Regler for LØSR s klubmesterskaber

Regler for LØSR s klubmesterskaber Regler for LØSR s klubmesterskaber Gældende fra 2014 Revideret 2018 Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. 1. Ved klubmesterskabsstævnet afholdes der samtidig LØSR

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement BLÅ skrift = om formulering, ingen ændringer. RØD skrift = ændring/ tilføjelse. Tekst med streg over slettes. Gældende fra 01.01.2019 1. Formål Formålet med at afvikle

Læs mere

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 16. november 2013 På adressen: Transportcenteret, DTC Torvet 20-22, Hornstrup, 7100 Vejle Med følgende dagsorden:

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

JUBILÆUMS KÅRING & SHOW

JUBILÆUMS KÅRING & SHOW JUBILÆUMS KÅRING & SHOW 1964-2014 FYN D. 2. og 3. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Maj 2014 Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark inviterer hermed til JUBILÆUMS KÅRING & SHOW

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012 Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012 Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Avlsmål, typebeskrivelse og funktionsbeskrivelse side 3 Kapitel 2: Dressurhesteavlen side 5 Kapitel 3: Springhesteprogram

Læs mere

Niels True bestyrer fortsat hjemmesiden men der efterlyses input fra medlemmer til hjemmesiden, så den fremtræder aktiv og interesseskabende.

Niels True bestyrer fortsat hjemmesiden men der efterlyses input fra medlemmer til hjemmesiden, så den fremtræder aktiv og interesseskabende. Referat af ordinær generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Lørdag den 21. november 2015, Hobro Referent Karina Vistisen Antal stemmeberettigede: 18 stk. Valg af dirigent og stemmetællere:

Læs mere

D-stævne mesterskab 2016

D-stævne mesterskab 2016 D-stævne mesterskab 2016 Et distrikt mesterskab for distrikt 9 på D-plan Et mesterskab for D-stævneryttere, individuelt og for Hold, i både spring og dressur. Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt

Læs mere

Hingstekåringsregler

Hingstekåringsregler Hingstekåringsregler 19.03.2017 1 Selektion Selektionen af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering. 2 Afstamningskrav m.m. Stk. 1 Hingsten skal opfylde

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0.

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0. ICCPS Regler Draft 2 1.0 Almindelige bestemmelser 1.1 I almindelighed bør der kun være en forening i hvert land, men på grund af forskellige love i de forskellige lande, er det tilladt at have mere end

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB Stambogsregler for DCPS 1. Målsætning: DCPS formål er at fremme avlen samt forbedre konkurrenceegenskaberne og kvaliteten af racen ved at: Føre en stambog med oplysninger om afstamning, status og resultater

Læs mere

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972 1 Kåringsregler. Side 1

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972 1 Kåringsregler. Side 1 1 Side 1 Der afholdes samlet hoppe- og hingstekåring i perioden 15. juli -15. oktober, og der skiftes mellem landsdelene, så der det ene år holdes kåring på Sjælland og det næste år holdes kåring i Jylland/Fyn.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Emma & Festina's Satanta søger sponsorer

Emma & Festina's Satanta søger sponsorer Emma & Festina's Satanta søger sponsorer FM og DM 2013 Emma har formået, at kvalificere sig til hele 3 mesterskaber i år: FM, individuelt ponydressur 14-16 juni DM, for hold ponydressur 05-08 september

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER REGLER FOR KÅRING AF HOPPER ' 1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til Dansk Hovedstambog (DH) kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2015

VEDTÆGTER OG REGLER 2015 VEDTÆGTER OG REGLER 2015 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 04.03.2019 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder!

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder! Kære medlemmer 9. marts 2011 Tilbageblik på de seneste begivenheder! Der blev afholdt julearrangement hos NKG Miniatures i Ll. Skensved den 12. december 2010. Det blev en stor succes med ca. 25 fremmødte.

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING?

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 30 dage efter import eller pasudstedelse Hvor er din hest født? Danmark Andet EU-land Udenfor EU

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

D-stævne mesterskab 2017

D-stævne mesterskab 2017 D-stævne mesterskab 2017 Et mesterskab for distrikt 9 på D-plan Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt mesterskab: Der kåres mestre i følgende mesterskaber: Lc-Pony Lb-Pony Lc-hest Lb-hest

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Dahlsminde Welsh ponyer til avl og brug. Til Salg

Dahlsminde Welsh ponyer til avl og brug. Til Salg Dahlsminde Welsh ponyer til avl og brug Til Salg Da vores redne ponyer tager megen af vores tid og plads i stalden, er det tiden at få reduceret antallet af avls- og ungponyer. Alle er vant til børn, hund

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2016 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Springudvalgsmøde 13. Juni :00-21:30 Dalum - Odense

Springudvalgsmøde 13. Juni :00-21:30 Dalum - Odense Springudvalgsmøde 13. Juni 2016 17:00-21:30 Dalum - Odense Til stede: Jakob (Formand) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for D-officials) Lars N. Pedersen (Elitechef springning)

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017 Hjørring Dyrskue Byder velkommen til D-Stævne d. 16.-17. juni 2017 Fredag: Dressur Kl. Program Yderligere info 01 Showklasse Skridtprogram Dressur for de yngste Åben for ponyer og heste 02 CUP-KLASSE 03

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 1 1 Hvad kaldes hestens afkom? A: Lam B: Føl 2 Hvad er en vallak? A: Hoppe B: Kastreret hingst 3 Kan hesten stå op og sove? 4 Hvad er en sok? A: Aftegn i panden B: Aftegn på benet 5 Hvor sidder lansemærket?

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne (VM)

Vestegns Mesterskaberne (VM) Vestegns Mesterskaberne (VM) opdateret april 2018 Vestegnsklubberne er: ARK, BAL, BNR, GLK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV og VER Vestegns Mesterskaberne er et fælles arrangement på D-stævneniveau. Vestegns

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012

Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012 Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012 STÆVNER 2012 26. august (Fyn, Midt og Sydjylland) 1. september Haslev (Sjælland) 15. september Hjallerup (Nordjylland) 30. September Randers (Midtjylland)

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Hingstekåringsregler 2019

Hingstekåringsregler 2019 10.01.2019 Hingstekåringsregler 2019 Tekst markeret med rød skrift udgår. Tekst markeret med grøn skrift er ny. Tekst markeret med lilla skrift er forklaringer til medlemmerne om de opdateringer, som AU

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Når du påtænker at købe en livstidsavlslicens til din hingst, er der flere ting du bør tage med i dine overvejelser, f.eks.: Hvorfor ønsker du en avlslicens, når du for

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Baggrund Fundamentet for Dansk Varmblod blev

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Hos Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard (ca 8 km fra afkørsel 37 Rønnede på sydmotorvejen). Vi ser frem til en rigtig hyggelig

Læs mere

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013 Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Rødovre Taekwondo Klub Dato: 21. september 2013 Sted: RødovreHallen Rødovre Parkvej 425 2610 Rødovre Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber, Deltager krav:

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 15. 04.15 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere