Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner"

Transkript

1 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det seneste års tid som en konsekvens af, at boligmarkedet så småt er i bedring, mens der er en afdæmpet appetit på at optage nye lån i boligen. Set i forhold til slutningen af 2012 er friværdierne steget med 60 mia. kroner. Trods bedringen er friværdierne dog stadig nede med godt 45 % fra toppen tilbage i 2006 svarende til 866 mia. kroner. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Den overordnede bedring på boligmarkedet dækker over store regionale forskelle, hvor dele af landet oplever stigende priser, mens der er faldende boligpriser andre steder. I denne analyse har vi set nærmere på den regionale udvikling i friværdierne og belåningsgraderne i de danske parcelhuse. Den gennemsnitlige friværdi pr. parcelhus topper på Frederiksberg med 3,1 mio. kroner. Herefter følger Gentofte og Rudersdal med henholdsvis 2,3 mio. kroner og 1,6 mio. kroner. I bunden af friværdilisten er Lolland med en gennemsnitlig friværdi pr. parcelhus på kroner. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Bedringen på boligmarkedet sætter så småt sine positive spor i udviklingen i friværdierne på tværs af landet. Således har 60 af landets 98 kommuner registreret en fremgang i friværdierne siden starten af Der er dog tale om en beskeden fremgang i friværdierne for hovedparten af kommunerne. Det afspejles også i det gennemsnitlige tal på landsplan, hvor friværdien pr. parcelhus er steget med små kroner i denne periode. Det understreger, at der fortsat er tale om en skrøbelig prisstabilisering på boligmarkedet. Især i hovedstadsområdet er friværdistigningerne til gengæld betydelige. Siden primo 2012 er friværdien skudt i vejret med kroner for den gennemsnitlige parcelhusejer i Københavns Kommune. Der er store forskelle i belåningsgraderne i de danske parcelhuse. De laveste belåningsgrader finder vi i hovedstadsområdet og det nordjyske, hvor vi i nogle kommuner ser, at omtrent 6,5 mursten er belånt ud af 10 mursten i huset. De højeste belåningsgrader finder vi i Region Sjælland, hvor man i Odsherred, Vordingborg, Faxe og Sorø i gennemsnit har belånt næsten 9 ud af 10 mursten i huset. Med udsigt til gradvis fremgang i dansk økonomi og beskedne boligprisstigninger, er der lagt op til, at friværdierne vil have en svag pil op over de kommende år. Det vil i så fald være positivt nyt for dansk økonomi, da det vil være med til at understøtte det private forbrug, og dermed den økonomiske aktivitet. Fremgangen i friværdierne ventes at være størst i de store byområder, mens der fortsat er en risiko for pres ned på friværdierne i landets yderområder.

2 De højeste friværdier findes i landets største byområder Der er store forskelle i boligejernes friværdier på tværs af landet. Det skyldes ikke mindst forskelle i boligprisniveauerne og forskelle i prisudviklingen over tid. Den højeste gennemsnitlige friværdi pr. parcelhusejer finder vi på Frederiksberg. Her er friværdien på 3,1 mio. kroner i det gennemsnitlige parcelhus. Frederiksberg er dog et område, hvor bestanden af parcelhuse er relativ lille, og det betyder også, at der kan være betydelige udsving i friværdierne over tid alt afhængig af, hvilke boliger der løbende handles og dermed indgår i prisstatistikkerne. Trods dette forbehold er der dog næppe tvivl om, at Frederiksberg er helt i top blandt landets dyreste boligområder. På de efterfølgende pladser på friværdilisten finder vi ikke overraskende Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk. Her er den gennemsnitlige friværdi på henholdsvis 2,3 mio. kroner, 1,6 mio. kroner og 1,5 mio. kroner. I bunden af friværdilisten finder vi Lolland, hvor den gennemsnitlige friværdi pr. parcelhus er helt nede på kroner. På pladserne lige oppe over Lolland er Vordingborg og Odsherred, hvor friværdien er i omegnen af kroner. I det hele taget er Region Sjælland tungt repræsenteret på listen over de laveste friværdier herhjemme, jf. nedenstående Danmarkskort over friværdierne. Det kan ikke undre med tanke på, at det er her, vi har oplevet de kraftigste prisfald på boligmarkedet. I Vest- og Sydsjælland er huspriserne nede med 41 % siden pristoppen. Til sammenligning er de 21 % fra toppen på landsplan, mens de i Nordjylland kun er 10 % fra topniveauet, jf. figur 2. Figur 1:Store forskelle i de lokale friværdier Gennemsnitlig friværdi pr. parcelhus, kroner Som Danmarkskortet også afslører, er friværdierne ikke overraskende højest i københavnsområdet, og så ellers i de kommuner, hvor landets største byer befinder sig Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Her er friværdierne alle steder højere end det gennemsnitlige niveau på landsplan. Den gennemsnitlige friværdi pr. parcelhus i Danmark er på kroner. 2

3 De øverste ni pladser over højeste friværdier er besat af kommuner i hovedstadsområdet, og herefter følger Aarhus på 10. pladsen med en gennemsnitlige friværdi på lige over 1 mio. kroner pr. parcelhus. Aalborg følger derefter på 22. pladsen, Odense på 23. pladsen og Esbjerg på 32. pladsen. Her er friværdierne henholdsvis kroner, kroner og kroner. Figur 2:Vest- og Sydsjælland har oplevet den kraftigste nedgang i huspriserne siden toppen %, afstand fra tidligere pristop, huspriser Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger Friværdierne er stigende i hovedparten af kommunerne om end beskedent i mange af dem Bedringen på boligmarkedet siden starten af 2012 er begyndt at sætte sine positive spor på boligmarkedet. I nedenstående figur 3 er vist udviklingen i friværdien på kommunebasis for parcelhuse fra starten af 2012 til slutningen af Her ser vi, at 60 af landets 98 kommuner kan registrere en fremgang i friværdierne. Retfærdigvis skal det siges, at der er tale om en beskeden fremgang i friværdierne for langt hovedparten af disse kommuner. Det afspejles også i det gennemsnitlige tal på landsplan, hvor friværdien pr. parcelhus er steget med små kroner i denne periode. Det understreger dermed med al tydelighed, at der er tale om en skrøbelig prisstabilisering på boligmarkedet. Det er især boligmarkedet i københavnsområdet, der har oplevet større prisstigninger over de seneste år. Det betyder i sagens natur, at det er her, hvor friværdierne er steget klart mest. På Frederiksberg har den gennemsnitlige parcelhusejer oplevet en stigning i friværdien på næsten 1,1 mio. kroner i denne periode dog igen med visse forbehold for svingende boligprisdata og herefter følger Københavns Kommune, hvor friværdien er skudt i vejret med kroner. Gentofte, Tårnby og Gladsaxe placerer sig fra nummer tre til fem på listen med en fremgang i den gennemsnitlige friværdi på kroner. Den skrøbelig prisstabilisering på boligmarkedet har ikke vundet indpas i hele landet, og det betyder som før nævnt, at der også er kommuner, hvor friværdierne stadig er på skrump. I bunden 3

4 af listen finder vi Frederica, Nyborg og Vejle, hvor friværdierne siden starten af 2012 er blevet reduceret yderligere med mellem kroner. Figur 3:Postiv udvikling for parcelhusejerne i hovedparten af kommunerne siden primo Ændring i friværdi pr. parcelhus fra 2012k1-2013k4, tusind kroner Kommuner, rangordnet Friværdierne er steget langt mere på markedet for ejerlejligheder end parcelhuse siden primo Den gennemsnitlige friværdi er således steget med hele kroner i denne periode. Det bringer den gennemsnitlige friværdi op på kroner pr. ejerlejlighed - det højeste niveau siden 3. kvartal og dermed er finanskrisens negative effekt nærmest visket ud af disse tal. Murstenene er mest belånt på Sjælland og mindst i København og Nordjylland Ser vi på belåningsgraderne i de danske parcelhus summen af realkreditlån og banklån i boligen i forhold til boligens værdi - springer det først og fremmest i øjnene, at der ikke altid er en sammenhæng mellem niveauerne for friværdien og den gennemsnitlige belåningsgrad. Som nedenstående Danmarkskort afslører, så er belåningsgraderne generelt relativt lave i det nordjyske og det samme er niveauet for friværdierne. Forklaringen på dette fænomen er først og fremmest, at de nordjyske huspriser har været relativt stabile både før krisen og efter krisen. I Aalborg er den gennemsnitlige belåningsgrad 65 %. I billedsprog svarer det til, at den typiske parcelhusejer har belånt 6,5 mursten ud af 10 mursten, og dermed reelt set kun ejer de resterende 3,5 mursten. Også i Aarhus, Esbjerg og københavnsområdet er belåningsgraderne i samme lave ende af skalaen. Til gengæld er der en klar sammenhæng mellem lave friværdier og høje belåningsgrader i Region Sjælland. Det skyldes de kraftige husprisfald. Værst står det til i Odsherred, Vordingborg, Faxe og Sorø, hvor tæt på 9 ud af 10 mursten i parcelhuset er belånt. Da der altid vil være store forskelle omkring gennemsnittet i disse kommuner, så må de høje belåningsgrader helt naturligt også implicere, at der er mange teknisk insolvente boligejere i disse områder. De høje belåningsgrader og den store reduktion i friværdierne spiller helt automatisk negativt ind på den lokale økonomi, 4

5 og vi ser da også, at forbruget er faldet væsentligt mere i Region Sjælland end set på landsplan gennem de senere år. Figur 4:Gennemsnitlige belåningsgrader i de danske parcelhuse, LTV-værdier Belåningsgrad i gennemsnitligt parcelhus, % 0,85-0,8-0,85 0,75-0,8 0,7-0,75 0,65-0,7-0,65 Belåningsgraderne i de danske parcelhuse har generelt været hastig stigende siden boligkrisen satte ind. Siden belåningsgraderne bundede, har de mindste stigninger været på i omegnen af 20 %-point, mens de største stigninger har været på cirka 40 %-point altså mellem 2 til 4 mursten ud af 10 mursten er blevet yderligere belånt i perioden. Det har betydet, at den gennemsnitlige belåningsgrad i de danske parcelhuse har gået fra små 45 % i sommeren 2006 til nu små 72 %, jf. figur 5. Den overordnede prisstabilisering på boligmarkedet over de seneste par år, har dog betydet, at den gennemsnitlige belåningsgrad ikke længere er stigende, og rent faktisk er faldet lidt tilbage siden starten af Figur 5:Langt hovedparten af danskernes parcelhuse er belånt Andel af husets værdi, % Gæld Friværdi kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 2013

6 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne NR. 1 FEBRUAR 2013 Flest tvangsauktioner i landdistrikterne Ny analyse fra Realkreditforeningen af de 2.796 tvangsauktioner i Danmark i 2012 viser, at Lolland Falster og Syd- og Vestsjælland var hårdest

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere