KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP"

Transkript

1 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf / Mobil tlf Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet end boligejere. Mens 27 procent af lejerne ikke kan få dagpenge, hvis de mister jobbet, gælder det for 16 procent af boligejerne. Ses der på antallet, er det dog typisk boligejerne, der hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge danske boligejere står således uden offentlig hjælp, hvis de mister deres arbejde, og i sidste ende kan op imod en kvart mio. boligejere risikere, at boligen ryger på tvangsauktion. Hver ottende beskæftiget står uden økonomisk sikkerhedsnet Ikke alle beskæftigede ville kunne få offentlig hjælp, hvis de mister deres arbejde. De beskæftigede, der er medlem af en a-kasse, vil få dagpenge, mens resten skal søge kommunen om kontanthjælp. Om den enkelte ledige kan få kontanthjælp afhænger blandt andet af familiens formue, og typisk indregnes friværdi i boligen, sommerhuset og bilen i formuen. Så selvom hver enkelt sag er en vurdering fra kommunens side, vil boligejere generelt blive bedt om at belåne husets friværdi, inden de kan få kontanthjælp. Mere om reglerne fremgår af boks 1. Af de 2,4 mio. beskæftigede står godt udenfor a-kassesystemet, og heraf kan de beskæftigede ikke få kontanthjælp grundet reglerne om gensidig forsørgelse og formue, hvis friværdien medregnes i formuen 1. Dette svarer til, at 13 procent af alle beskæftigede hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge i tilfælde af ledighed. 1 Tidligere analyser foretaget af AE-rådet fandt frem til at beskæftigede stod uden offentlig hjælp. Her sås der kun på størrelsen af den likvide formue og ægtefællens indkomst.

2 2 Tabel 1. Beskæftigede fordelt efter mulighed for dagpenge og kontanthjælp i tilfælde af ledighed. (excl. studerende) Antal Procent Beskæftigede ,0 Ikke-forsikrede, udenfor dagpenge ,9 Udenfor kontanthjælp ,3 Anm.: Tabellen omfatter danskere i alderen 18 til 65 år, der ikke er i gang med en uddannelse. Om de beskæftigede kan få kontanthjælp er afgjort ifht. likvid formue, friværdi i ejerbolig og ægtefællens indkomst. Se mere i boks 1. Flest lejere udenfor a-kassesystemet - mange boligejere uden hjælp Fordeles de beskæftigede på, om de bor i ejerbolig eller lejebolig, ses det, at det især er lejere, der ikke er forsikret imod ledighed. 27 procent af lejerne står udenfor a-kassesystemet, mens det er 16 procent af boligejerne. Dette er vist i tabel 2 og 3. Tabel 2. Beskæftigede fordelt efter a-kassemedlemskab og boligform. (excl. studerende) Boligejere Lejere Procent Ikke-forsikrede 15,5 27,4 Forsikrede 84,5 72,6 Beskæftigede i alt 100,0 100,0 Anm.: Tabellen omfatter danskere i alderen 18 til 65 år, der ikke er i gang med en uddannelse. Boligejerskab er defineret i forhold til ejerskab af indenlandske ejendomme. Lejere er defineret som ikke-boligejere, men indeholder også andelshavere. Tabel 3. Beskæftigede fordelt efter a-kassemedlemskab og boligform. (excl. studerende) Boligejere Lejere Antal personer Ikke-forsikrede Forsikrede Beskæftigede i alt Anm.: Tabellen omfatter danskere i alderen 18 til 65 år, der ikke er i gang med en uddannelse. Boligejerskab er defineret i forhold til om familien ejer indenlandske ejendomme. Tallene viser dog også, at det især er boligejere, der kommer i problemer, hvis de mister jobbet, da det typisk er boligejere, der har de store formuer enten i form af likvide midler eller friværdi og uden samtidig at være forsikret imod ledighed i en a-kasse. Tabel 4 viser, at 40 procent af de ikkeforsikrede lejere ikke ville kunne få kontanthjælp, hvis de mister arbejdet, mens det er over 90 procent af boligejerne. Dette svarer til, at godt og vel en kvart mio. boligejere ikke kan få kontanthjælp, som det fremgår af tabel 5.

3 3 Analysen viser desuden, at af de beskæftigede, der hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, er boligejere. Dette svarer til, at 77 procent af dem, der står uden hjælp, er boligejere. Tabel 4. Ikke-forsikrede fordelt efter muligheden for kontanthjælp og boligform. (excl. studerende) (Procent) Boligejere Lejere Mulighed for kontanthjælp 7,1 61,9 Ikke mulighed for kontanthjælp 92,9 38,1 I alt 100,0 100,0 Anm.: Tabellen omfatter danskere i alderen 18 til 65 år, der ikke er i gang med en uddannelse. Boligejerskab er defineret i forhold til ejerskab af indenlandske ejendomme. Tabel 5. Ikke-forsikrede fordelt efter muligheden for kontanthjælp og boligform. (excl. studerende) Boligejere Lejere Mulighed for kontanthjælp Ikke mulighed for kontanthjælp I alt Anm.: Tabellen omfatter danskere i alderen 18 til 65 år, der ikke er i gang med en uddannelse. Boligejerskab er defineret i forhold til ejerskab af indenlandske ejendomme. Ses antallet af beskæftigede uden mulighed for hverken dagpenge eller kontanthjælp i forhold til det samlede antal beskæftigede, er det tydeligt, at det især er boligejerne, der risikerer at komme i problemer. Alt i alt vil 14 procent af alle beskæftigede boligejere stå uden økonomisk sikkerhedsnet, mens det samme gælder for 10 procent af lejerne. Friværdien skal belånes Det afgørende for om boligejerne kan få kontanthjælp eller ej, er for de fleste boligejere friværdien. Tabel 6 viser, hvilke regler boligejerne rammes af, og det fremgår, at 9 ud af 10 af de boligejere, der hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp, netop rammes af, at friværdi indregnes i formuen. Det skal dog bemærkes, at man godt kan rammes af flere regler. Tabel 6. Årsag til ikke-forsikrede boligejere ikke kan få kontanthjælp. (excl. studerende) Antal Procent Friværdi, ejerbolig ,7 Likvid formue ,8 Ægtefællens indkomst ,8 Boligejere uden kontanthjælp i alt Anm.: Boligejerskab er defineret i forhold til om familien ejer indenlandske ejendomme. Bemærk at det er muligt at blive ramt af mere end én regel.

4 4 Friværdien for de boligejere, der således hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp, er vist i tabel 7. Som det ses, er der stor forskel på størrelserne af friværdierne, men generelt er størrelsen af friværdien underordnet, da det kun er et spørgsmål om, hvor lang tid familien kan leve af belåningen, og selv en lille friværdi kan betyde, at man ikke kan få kontanthjælp, da reglerne er, at man ikke kan få kontanthjælp, så længe man kan leve af sin formue. Tabel 7. Antal ikke-forsikrede boligejere fordelt på friværdiens størrelse (excl. studerende) Antal personer Pct kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr ,0 Over kr ,6 I alt ,0 Anm.: Friværdierne er fremskrevet til 2009-niveau ud fra Realkreditrådets kvadratmeterpriser. Kilde: AE-rådet på baggrund af Lovmodellens datagrundlag Fordeles de boligejerne uden økonomisk sikkerhedsnet på stilling, ses det, at det i høj grad er helt almindelige lønmodtagere, der risikerer at stå uden indtægt. Dette fremgår af tabel 8. Tabel 8. Ikke-forsikrede boligejere, der ikke kan få kontanthjælp, fordelt på stillingsbetegnelse. (excl. studerende) Antal personer Procent Selvstændige ,2 Ledere ,3 Lønmodtager på højeste niveau ,1 Lønmodtager på mellem niveau ,9 Lønmodtager på grundniveau ,9 Lønmodtager uden nærmere angivelse ,6 I alt ,0 Anm.: Tabellen omfatter de beskæftigede boligejere, der hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp. Kun personer i alderen år er medtaget. Studerende er udeladt. Kilde: AE-rådet på baggrund af Lovmodellens datagrundlag

5 5 Uforsikrede boligejere risikerer tvangsauktioner En ting er, at familierne vil blive bedt om at belåne friværdien, inden de kan modtage kontanthjælp. En anden ting er, om det kan lade sig gøre. I en tid hvor det er blevet vanskeligere at få bevilget lån i bankerne og ikke mindst at få boligen solgt, kan ledighed for den enkelte boligejere, der står uden for a-kasserne, betyde at familiens bolig ender på tvangsauktion. Kan man ikke betale de faste omkostninger, herunder afdrag og renter på boligen, kan ledighed i sidste ende betyde tvangsauktion. Det at miste jobbet kan derfor skabe en ond spiral for mange boligejere, der ikke er medlem af en a-kasse. Figur 1 viser antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner for enfamiliehuse og ejerlejligheder frem til februar Det fremgår, at der har været en kraftig stigning i antallet af tvangsauktioner, og bare siden januar 2008 er tvangsauktionerne mere end fordoblet. Som denne analyse viser, kan flere familier risikere at se deres bolig ryge på tvangsauktion, hvis de mister deres job, fordi de ikke er medlem af en a- kasse og grundet friværdien heller ikke kan få kontanthjælp. Med en familie der skal forsørges og faste ydelser, der skal betales, kan det blive fatalt for uforsikrede boligejere at miste jobbet. Figur 1. Antal bekendtgjorte tvangsauktioner for enfamiliehus og ejerlejligheder Anm.: Figuren viser antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner for enfamiliehuse og ejerlejligheder. Indeks 100 = januar Kilde: AE-rådet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

6 6 Flere bør forsikre sig mod ledighed Det er i sig selv et problem for den enkelte, hvis man bliver ramt af ledighed uden at være medlem af en a-kasse, da dagpengene generelt vil være større end kontanthjælpen 2. Men som analysen viser, vil mere end hver ottende beskæftigede hverken kunne få dagpenge eller kontanthjælp, fordi familien har så stor en formue eller indtægt, at de ud fra lovgivningen kan forsørge sig selv. En ting, der er vigtig at holde in mente i denne sammenhæng, er, at mens dagpengene maksimalt vil udgøre 80 procent af den beskæftigedes tidligere løn, så er den kontanthjælp, som knap af de ikke-forsikrede på arbejdsmarkedet vil kunne få, markant lavere end dagpengene. Så ud af de 2,4 mio. danskere på arbejdsmarkedet vil godt 80 procent kunne få dagpenge på maksimalt 80 procent af den tidligere indkomst, hvis de mister jobbet, mens 6 procent kan få en kontanthjælp, der ligger endnu lavere, og de resterende 13 procent kan ingenting få. Forklaringen på, at færre beskæftigede i dag er medlem af en a-kasse, skal givetvis findes i de gode konjunkturer og den høje beskæftigelse, der har været i løbet af de seneste år. Herudover har mange familier oplevet, at deres friværdi er steget i takt med, at dagpengene ikke er fulgt med lønudviklingen, når det gælder den kompensation, man kan få. Dette har formentligt fået en hel del almindelige lønmodtagere til at melde sig ud af a- kassesystemet i troen på, at de ikke blev ledige og hvis de gjorde - skulle kontanthjælpssystemet nok gribe dem. AE s økonomiske prognoser for 2009/2010 spår en markant stigning i ledigheden. Derfor er det stærkt foruroligende, at godt hver femte dansker på arbejdsmarkedet ikke er medlem af a-kasse, da mange af disse slet ikke kan få nogen offentlig hjælp i tilfælde af ledighed. Derfor opfordrer AE-rådet til, at flere melder sig ind i en a-kasse. 2 Den maksimale dagpengesats i 2009 er på kr. årligt, mens kontanthjælpssatsen for personer over 25 år med forsørgelsespligt er kr. på årsbasis. Kontanthjælp udgør derved 80 pct. af dagpengene.

7 7 Boks 1. Metode Baggrunden for, at man ikke nødvendigvis kan få kontanthjælp, hvis man rammes af ledighed, skal findes i lovgivningen. Om man kan få kontanthjælp afhænger blandt andet af formue og indtægt. Hvis familien har en formue over et vist beløb, kan man ikke få kontanthjælp i tilfælde af ledighed, da lovgivningen antager, at familien i så fald kan forsørges af formuen. Grænsen for, hvor stor den likvide formue må være, er kr. for enlige og kr. for ægtepar. Generelt regner kommunen dog også friværdi i bolig, sommerhus og bil med i formuen, selvom det i hver enkelt sag er en vurdering. Derfor vil de fleste boligejere blive bedt om at belåne husets friværdi, inden man kan få kontanthjælp. I denne analyse antages det, at alle boligejere med en positiv friværdi ikke ville kunne få kontanthjælp. Der ses kun på friværdi i ejerbolig i denne analyse. Et andet krav til familiens økonomi er ægtefællens lønindkomst. Jf. den gensidige forsørgelsespligt kan den ledige ikke få kontanthjælp, hvis ægtefællen kan forsørge familien. Ved hjælp af registerdata fra Lovmodellen har det været muligt at beregne, hvor mange af de beskæftigede, der ikke er medlem af en a-kasse, der kan modtage kontanthjælp i tilfælde af ledighed. Analysen ser kun på, om de beskæftigede i tilfælde af ledighed vil kunne få kontanthjælp, når de nu ikke er medlem af a-kasse. Der ses således ikke på eventuel reduktion i hjælpen, hvorved tallet ville være endnu større. Metoden er yderligere beskrevet i boks 1. I kontanthjælpslovgivningen (Lov nr af 24/ af lov om aktiv socialpolitik) gælder der, at man kan få hjælp til forsørgelse, hvis man rammes af en social begivenhed som eksempelvis arbejdsløshed. Denne analyse er en udvidelse i forhold til tidligere analyser, idet friværdien nu også medtaget i afgørelse af om de beskæftigede ville kunne få kontanthjælp i tilfælde af ledighed.

8 8 Bilag Tabel 9. Antal ikke-forsikrede fordelt på lønindkomst (excl. studerende) Antal personer Pct kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr ,8 Over 1 mio. kr ,4 Uoplyst ,1 I alt ,0 Anm.: Tabellen omfatter de beskæftigede, der ikke er medlem af en a-kasse i alderen år. Studerende er udeladt. Kilde: AE-rådet på baggrund af Lovmodellens datagrundlag

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere