Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS."

Transkript

1 Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl- til dn individull skræddrsyd løsning. Glassn lvrs ftr bhov til læsning, arbjdsplads og rumafstand. Dtt btydr, at båd hovd og nakk kan holds i n naturlig stilling undr arbjdt, og sikrr prfkt rgonomisk komfort hl dagn. Lancrs i marts månd S bdr. Oplv mr. ZEISS kvalittsbrillglas.

2 Ldrn 3 Kontaktlins til sundt brug og n aktiv livsstil Vidnscntr for Synsoptimring ØJENSUNDHED, DER KAN SES Iltforbrug* (100%) svarnd til dt naturlig øj 1. BESKYTTENDE ØJENSUNDHED 1-dagslinsn md dn højst grad af UV-bskyttls klass DAY ACUVUE TruEy ØJENSUNDHED I FIRE DIMENSIONER ØJENSUNDHED HVER DAG Hygijnisk og bkvmt md ny, frisk linsr hvr dag. ØJENSUNDHED, DER KAN FØLES HYDRACLEAR 1-tknologin givr kstra blød og fugtig kontaktlinsr. 1 Dr har ignnm længr tid vært talt mgt om synstræning og d mang mulighdr, som dtt områd givr optikrn/optomtristrn. Dr r mang undrsøglsr, dr visr, at n øgt indsats for at afhjælp samsynsproblmr har stor btydning for d prsonr, dr r ramt af dtt problm. Klinisk undrsøglsr har også vist, at hjrnskadd har stor glæd af synstræningsøvlsr, og dr r drfor t stort bhov for at få samlt og koordinrt dn nuværnd vidn, og dn vidn som vil komm i frmtidn Danmarks Optikrforning tog i ftrårt initiativ til at tablr n intrssgrupp undr Danmarks Optikrforning. Intrssgruppns formål r at indsaml vidn, skab dialog mllm d forskllig faggruppr, dr arbjdr md områdt og ikk mindst sørg for at informr om dn nyst udvikling indnfor samsynsområdt. Man har valgt at kald Intrssgruppn for Vidns Cntr for Synsoptimring. Læs mr om Vidns Cntr for Synsoptimring omm i bladt. Intrssgruppn har valgt ordt synsoptimring, fordi synstræning, som dt kalds i daglig tal, kun r n lill dl af områdt. Som mang hjrnforskr også vil sig dt, så sr vi md hjrnn øjt r blot rdskabt til at få fangt billdt og få dt optimrt. Drfor r dt vigtigt, at vi md dnn vidn huskr, at dt ikk kun drjr sig om bdst visus, mn i allrhøjst grad om at få d to skarp billdr til at fungr som t unikt trdimnsionlt billd. Dt r hr udfordringn liggr. For at udbrd kndskabt til synsoptimring vil dr bliv iværksat flr ny tiltag på forningns hjmmsid, som vil gør dt lttr at søg information om mnt. Som du også kan læs om snr i bladt, vil mang af mødrn vær åbn for all, så all intrssrd har mulighd for at tilgn sig ndnu mr vidn, og måsk få nogl god rdskabr til at komm vidr md synstræning. Danmarks Optikrforning sr n stor frmtid indnfor dtt områd, og man kunn jo godt arbjd md dn tank, at dr i frmtidn på skolrn finds skoloptikr, på samm vilkår som skoltandlægr llr skollægr. Dtt vil giv vors kommnd børn n bdr start i skoln og n størr glæd vd at læs og lav lktir. For slvom frmtidn liggr i IT tknologi, vil ntop dnn tknologi giv stor udfordringr for børnns syn. Md vnlig hilsn Pr Michal Larsn Formand for Danmarks Optikrforning *Iltforbrugt vd hornhindn r brgnt vd hjælp af Brnnan-mtodn. Dn ny mtod givr t indks for iltforbrugt vd hornhindn og drmd dn cllulær nrgiproduktion. Brnnan NA. Byond flux: Total cornal oxygn consumption as an indx of cornal oxygnation during contact lns war. Optomtry and Vision Scinc UV-absorbrnd kontaktlinsr kan ikk rstatt solbrillr md UV-bskyttls, da d ikk dækkr øjt og dt omkringliggnd områd fuldstændig. Højst grad af UV-bskyttls sammnlignt md andr 1-dagslinsr. 1. JJVC-arkivdata, DAY ACUVUE TruEy, HYDRACLEAR og SEE WHAT COULD BE r rgistrrd varmærkr tilhørnd Johnson & Johnson Vision Car. JJVC 2009, 2012.

3 D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl- til dn individull skræddrsyd løsning. Glassn lvrs ftr bhov til læsning, arbjdsplads og rumafstand. Dtt btydr, at båd hovd og nakk kan holds i n naturlig stilling undr arbjdt, og sikrr prfkt rgonomisk komfort hl dagn. Lancrs i marts månd S bdr. Oplv mr. ZEISS kvalittsbrillglas. Indhold "nyt SYn R frihd Til AT 3 6 Ldr Hygijn i optomtristns hvrdag STå SAmmn, hvr for SiG" Når ndn r god Problmr md øjnmotorik har stor konskvnsr Synstræning hjalp Ln Solbrillr: Knd din kunds bhov RLEx smil 30 Optimism og ralism på opti Hvad indbærr biokompatibilitt for kontaktlinsr og linsvæskr 40 Brillr md sjæl 42 Får du optimalt udbytt af din slskabsstruktur? 44 Et kig på lovgivningn 46 Nyt fra uddannlssudvalgt Jg holdr mgt af at vær md i n kæd, så læng dn ikk r bundt om min håndld. Som slvstændig har jg jo min gn profil, mit lokalområd og min konkurrncsituation, som r forskllig fra d andr mdlmmrs. Og lig ntop dét, har Nyt Syn byggt hl markdsføringsplann op omkring Vidnscntr for Synsoptimring Branchnyt Hr får jg t stort udvalg af kampagnr stillt til rådighd, afstmt ftr min profil og min fokusområdr, mn all sammn md dt umiskndlig Nyt Syn-dna, som bindr os sammn alligvl. Dt btydr markdsføring md stor gnnmslagskraft, båd for kædn og ikk mindst min forrtning Produktnyt Kursus/kalndr 30 Jtt Honoré, Nyt Syn, Præstø Dr r plads til flr butikkr. Tag kontakt til adm. dir. Tom Skovbon på tlf llr og få mr at vid. S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. Forsidn»S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS.«www.vision.ziss.dk Kundsrvic tlf Fax Dit syn btydr alt for os

4 6 fra optikrhøjskoln >> 7 Hygijn i optomtristns hvrdag Af: Ulla Bak, cand. scint. (biol.), undrvisr på Optikrhøjskoln. Dr finds mikroorganismr ovralt båd i vors omgivlsr og på os slv. Langt d flst mikroorganismr r harmløs llr ndda gavnlig for os, mn nogl kan mdfør mr llr mindr alvorlig sygdomm. I optomtristns hvrdag btydr dt, at mikroorganismr og drmd smitt lt kan ovrførs båd fra patint til optomtrist, fra optomtrist til patint og mllm patintr, hvis ikk hygijnn tags alvorligt. I dnn artikl vil fokus vær på mikroorganismrns krav til omgivlsrn, på hvordan smitt sprds og på hvilk forholdsrglr, man som optomtrist bør tag i sin hvrdag for at forhindr smittovrførsl. Hvad r mikroorganismr? Mikroorganismr r lvnd organismr, dr r så små, at d ikk kan ss md dt blott øj d kan kun ss i t mikroskop. Dt r muligt at få n idé om, hvor små d gntlig r, hvis vi sammnlignr md millimtrskalan på n linal. På n nklt millimtr kan dr sålds ligg mllm 100 og baktrir og op til vira. Mikroorganismrn inddls oft i cllulær og ikk-cllulær mikroorganismr. D vigtigst cllulær mikroorganismr r baktrir, svamp og protozor, mns d ikkcllulær mikroorganismr omfattr virus og prionr (1) (tabl 1). Baktrir r nclld organismr, som r 0,1-10 µm stor (1) og ntn kuglformd (kokkr), stavformd llr skruformd (spirillr). Baktrir formrr sig vd, at baktriclln dlr sig i to. Undr Cllulær mikroorganismr Baktrir Svamp Protozor Tabl 1: visr n skmatisk ovrsigt ovr d cllulær og ikk-cllulær mikroorganismr. gunstig vækstbtinglsr kan nogl baktrir dl sig hvrt minut. Undr ugunstig forhold, fx pga. udtørring llr tilstdværls af rngøringsmidlr, skr clldlingn mgt langsomt llr stoppr hlt, og nogl baktrir dannr n modstandsdygtig hvilform n baktrispor som d kan ovrlv i, til d rtt btinglsr ign opstår, også slv om dt skull tag flr år. Nogl svamp r nclld, såkaldt gærsvamp, mns andr, såkaldt skimmlsvamp, r flrclld. En svampcll r ca µm i diamtr, mn kan bliv op til 100 µm lang (1). Gærsvampn r oft næstn kuglformd, mns skimmlsvampn r opbyggt af lang, grnd tråd. Protozor r nclld organismr, som varirr i størrls fra µm, hvilkt btydr, at d størst r synlig md dt blott øj (1). Protozorn har t mgt varirt udsnd, mn d r all komplkst opbyggt sammnlignt md d andr mikroorganismr. Båd vira og prionr tilhørr d ikk-cllulær mikroorganismr, slvom d adskillr sig mgt fra hinandn. Virus r mllm 0,02 og 0,3 µm, dvs. d flst r mgt mindr nd baktrirn. En virus bstår af gntisk matrial, som r omgivt af n bskyttnd protinskal. Dnn primitiv opbygning gør, at virus ikk kan rgns for n slvstændig lvnd organism, mn r afhængig af lvnd cllr, dvs. værtscllr, for at kunn formr sig. Prionr r abnorm protinr md n størrls på ca. 0,01 µm. Prionr r variantr af naturligt forkommnd protinr, dr især finds i nrvcllrs mmbranr. Prionr r årsag til n kraftig ndbrydning af Ikk-cllulær mikroorganismr Vira Prionr nrvcllrn og r drfor årsag til nogl forholdsvis sjældn, mn alvorlig sygdomm. Baktrir og vira r årsag til mang af d infktionr i hudn, luftvjn og fordøjlsssystmt, som vi kndr fra hvrdagn, og som vi kan forhindr sprdningn af vha. god hygijn (1, 9). Svamp forårsagr til gngæld sjældnt sygdom hos rask mnnskr, mn d angribr hyppigt mnnskr, dr i forvjn r svækkd (1). Protozor r i udviklingslandn årsag til alvorlig sygdomm, mn i Danmark r d for optomtristn kun intrssant i forhold til kontaktlinsbrug, idt amøbn Acanthamoba kan giv kratitis. Hvilk krav har mikroorganismr til omgivlsrn? Mikroorganismr har forskllig krav, dr skal opfylds, for at d kan voks og formr sig. Kravn varirr fra mikroorganism til mikroorganism, mn jo bdr kravn r opfyldt, jo bdr r mulighdrn for ovrlvls og formring. Optimal livsbtinglsr for d cllulær mikroorganismr afhængr af tmpratur, surhdsgrad (ph) og tilgænglighd af næringsstoffr, vand og ilt. En dl cllulær mikroorganismr, især baktrirn, r tilpasst til dt miljø, dr r i og på mnnskr og kan drmd lv i og på os. Diss mikroorganismr trivs fx bdst vd ca. 37 C, som r dn normal kropstmpratur. Når diss mikroorganismr r i vors omgivlsr, hvor tmpraturn typisk r lavr, vil d klar sig dårligr d flst vil ovrlv, mn formr sig langsommr. Til gngæld vil høj tmpraturr kunn dræb dm, idt d protinr, d r opbyggt af, ødlæggs. Mikroorganismrns ovrlvls og formring påvirks også af surhdsgradn i drs omgivlsr. D flst mikroorganismr, som formrr sig på mnnskr, fortrækkr n nutral ph-værdi, hvilkt svarr til dn ph-værdi, dr finds d flst stdr på kroppn. Dtt btydr, at t surt miljø, som fx i mavsækkn, givr n vis bskyttls mod mikroorganismr (1, 2). Mikroorganismrn skal hav næring i form af fx kulhydratr og protinr for at voks og formr sig. Dnn næring r typisk lt tilgænglig på kroppns ydr og indr ovrfladr, hvorfor næring typisk ikk r bgrænsnd for mikroorganismr, dr r på llr i mnnskkroppn (1). Da mikroorganismr bstår af 75-80% vand, r fugtighd n btingls for, at d kan ovrlv og formr sig. Sålds vil d flst mikroorganismr hurtigt dø, hvis dr ikk r vand til std mikroorganismr vil drfor typisk ikk kunn formr sig i fx støv. Nogl mikroorganismr, fx d spordannnd baktrir, kan dog ovrlv i indtørrt tilstand i ugr til måndr for snr at formr sig, hvis forholdn ign blivr gunstig (1, 2). En udtørring kan drfor brugs til at stands mikroorganismrns vækst, mn ikk nødvndigvis til at dræb dm. Dt r imidlrtid ikk så mgt mængdn af vand, som dt r vandts tilgænglighd, dr afgør om mikroorganismr kan ovrlv og formr sig. Om vandt r tilgænglig for mikroorganismrn llr j bstmms af, om koncntrationn af opløst stoffr, som fx salt og sukkr, r dn samm i omgivlsrn som i mikroorganismrn (1, 3). Dt r dog sålds, at båd salt- og sukkrindholdt i mnnskkroppn passr fint til mikroorganismrns bhov (1). Mikroorganismrns krav til ilt r forsklligt. Sålds krævr nogl ilt til drs stofskift, mns andr ikk kan ovrlv, hvis dr r ilt til std. Mang mikroorganismr kan dog ovrlv båd md og udn ilt, og da mnnskkroppn har båd iltholdig områdr (fx hud og slimhindr) og iltfri områdr (fx i sår og i tarmn) kan mang mikroorganismr lv og formr sig på og i mnnskr (1), hvis d øvrig bhov r opfyldt. Mang cllulær mikroorganismr trivs godt i vors krop, da drs bhov som nævnt lt opfylds. Dtt btydr, at antallt af fx baktrir hurtigt kan ksplodr i kroppn. Undr optimal forhold fordobls antallt af fx kolibaktrir fra mnnskts tarm på bar 20 minuttr, hvilkt btydr, at én kolibaktri undr optimal forhold kan udvikl sig til ovr 1 milliard på kun 10 timr (1). Undr normal omstændighdr vil kroppns forsvarsmkanismr dog hurtigt gør forholdn mindr gunstig, hvorfor mikroorganismrns vækst aftagr. D ikk-cllulær mikroorganismr har ikk d samm krav til omgivlsrn som d cllulær mikroorganismr for at ovrlv. Da vira ikk r lvnd organismr, har d hllr ikk bhov for næringsstoffr og ilt, og d tålr udtørring bdr nd d cllulær mikroorganismr. Liglds har prionr hllr ingn spcifikk krav til omgivlsrn (1). Hvordan sprds smitt? For at kunn bgræns sprdningn af smitt og drmd bskytt båd patintr og ansatt hos optomtristn, r dt vigtigt at hav vidn om, hvordan mikroorganismr ovrførs mllm mnnskr. I dn forbindls talr man oft om dn såkaldt smittkæd (figur 1). Lddn i smittkædn rpræsntrr n ræk-

5 8 fra optikrhøjskoln >> 9 Smittkild Smittvj / smittmåd Figur 1: visr dn såkaldt smittkæd, dr bstår af n rækk forudsætningr, som skal vær opfyldt for, at mikroorganismr kan ovrførs fra n prson til n andn. Piln mllm boksn illustrrr mikroorganismrns vj gnnm smittkædn. k forudsætningr, som skal vær opfyldt, for at mikroorganismr kan ovrførs fra n prson til n andn (4). Forudsætningrn r, at: dr skal vær n smittkild dr skal vær n smittudgang dr skal vær n brugbar smittvj/smittmåd dr skal vær n smittindgang dr skal vær n modtaglig smittmodtagr Hos optomtristn kan smittkildn fx vær n smittt patint llr optomtristn slv. Mikroorganismrn forladr oftst smittkildn via t skrt gnnm n gnt smittudgang, hvilkt fx kunn vær næs, svælg og lungr llr btændt øjn llr sår (1). Dn vj, dr ldr mikroorganismrn fra smittkildn til n ny prson, kalds smittvjn. Dt r vigtigt at vær klar ovr, at mikroorganismr ikk slv kan flytt sig ovr d afstand, dr r nødvndig for at komm fra n prson til n andn d r drfor hlt afhængig af transport md fx luftstrømm llr t transportmdium (vand, mad llr n gnstand). Drudovr r dt afgørnd, at mikroorganismrn får opfyldt drs krav i forhold til tmpratur og surhdsgrad i omgivlsrn, og at næring, vand og ilt r til std fra d forladr smittkildn, og indtil d når frm til n ny vært. Hos optomtristn kan smittvjn/ smittmådn vær i form af indirkt kontaktsmitt llr luftbårn smitt. Indirkt kontaktsmitt involvrr t llr flr mllmld, som hos optomtristn oftst r hændr llr instrumntr. I dn forbindls r dt værd at husk, at fingrring r god som»gmmstdr«for mikroorganismr. Undr n ring r all mikroorganismrns bhov nmlig opfyldt dr r fugtigt, varmt og massr af næring i form af død hudcllr og snavs (1). Forkøllssvirus r t ksmpl på n mikroorganism, som sprds via hændr. Man hostr og pudsr næs og får forkøllssvirus på hændrn diss viruspartiklr kan ftrfølgnd ovrførs til andr prsonr via fx håndtryk llr instrumntr. Også luftbårn smitt spillr n roll som smittmåd hos optomtristn. Mikroorganismr, som forårsagr luftvjsinfktionr, kan sprds md dråbr, dr slyngs ud fra n smittt prsons næs og svælg vd nys, host llr almindlig tal. Hvis dråbrn ikk kommr frm til n gnt smittmodtagr, mn faldr til jordn, vil d tørr ind. Indholdr dråbrn baktrir, som tålr udtørring, kan dr ftrfølgnd sk n såkaldt støvbårn smittsprdning. Da støv kan hold sig svævnd i forholdsvis lang tid, kan støvsmitt sk ovr størr afstand og ovr længr tid nd dråbsmitt (1, 2). Smittindgangn hos smittmodtagrn kan vær kropsåbningr (fx næs og mund), øjts slimhind og bskadigd områdr på hud og slimhindr (fx sår og riftr) (1). Dn sidst forudsætning i smittkædn r, at dr skal vær n modtaglig smittmodtagr, dvs. n prson, hvis immunforsvar ikk r i stand til at modstå mikroorganismrn og drmd tilladr, at infktion kan opstå. All r naturligvis gangshåndklæd, fx af papir. Vd håndbtjnt vandhanr skal man brug ngangshåndklædt til at lukk for vandt, så dr ikk ovrførs ny mikroorganismr til hændrn fra vandhann. Liglds r dt vigtigt at brug flydnd sæb hlst fra ngangsdispnsr, da fugtig fast sæb kan vær t godt vækstmdium for mikroorganismr (1, 2). Mang undrsøglsr har vist, at håndvask oft ikk udførs korrkt (figur 2). Man skal vær særlig opmærksom på fingrspidsr og ngl, på tommlfingrn og mllm fingrn i vaskprocdurn. En vjldning i korrkt håndvask kan ss på figur 3. Dr r n lang tradition for at anvnd håndvask, mn hånddsinfktion r at fortrækk, da dn r hurtigr, mr ffktiv til at dræb mikroorganismr og mr skånsom mod hændrn. Indn hånddsinfktion r dt dog vigtigt, at al synligt snavs fjrns fra hændrn vd vask md vand og sæb, og at hændrn r hlt tørr, da hånddsinfktionsmidlt llrs ikk har fuld ffkt. Vd hånddsinfktion gnids hændrn i 2-5 ml sprit (70-85%) i 30 skundr, dog sålds at indgnidningn fortsætts, til hudn r hlt tør (7, 8). Dt r ligsom vd håndvask vigtigt, at all dl af håndovrfladrn indgnids, hvorfor samm procdur som vd håndvask kan anvnds (figur 3). Især hyppig håndvask kan vær hårdt for hændrn, hvorfor dt anbfals at brug n håndcrm, som sikrr, at hudn holds så intakt som muligt. Da håndcrm kan vær vansklig at anvnd vd arbjd md kontaktlinsr, kan dt vær nødvndigt at smør hændrn ind hjmm om aftnn. Også sprit kan virk udtørrnd på hudn, mn d flst hånddsinfktionsmidlr r tilsat fx glycrol, som forbyggr udtørring (2). Vd gn forkølls skal man vær kstra grundig md håndhygijnn samtidig md, at dn skal forgå hyppigr. Også sår og skrammr på hændrn og btændls i ngl og hud krævr kstra forsigtighd vd patintkontakt, da antallt af mikroorganismr oft r forhøjt. Dt r vigtigt, at håndvask og/llr hånd- Smittudgang Smittindgang Modtaglig smittmodtagr mr llr mindr modtaglig, mn særligt udsatt r fx prsonr, dr tagr mdicin, små børn og ældr mnnskr. Hvordan bryds smittkædn? Et godt kndskab til smittkædns forudsætningr givr d bdst mulighdr for at s, hvor man skal sætt ind, hvis smittkædn skal bryds. Hr r dt oplagt, at prsonalt i forbindls md sygdom udgør n smittkild, som bør undgås. Bortst fra dt r dt dog sådan, at smittvjn r dt lttst og billigst ld at bryd. Smittfarn kan ikk liminrs hlt, mn dn kan mindsks vd, at dn nklt optomtrist og dt øvrig prsonal følgr nogl nkl rtningslinjr. D mtodr, vi har til rådighd, når smittfarn skal mindsks, kan inddls i to gruppr: Mtodr, som omhandlr prsonalt: Håndhygijn Prsonlig hygijn Mtodr, som omhandlr instrumntr og invntar: Rngøring Dsinfktion Strilisation Håndhygijn: Hændrn r dt rdskab, som vi har md i all procdurr hos optomtristn gældr dt alt lig fra administrativ opgavr til rtning af brillr, synsundrsøglsr, kontaktlinsinstruktion og rngøring og dsinfktion i klinikkn. Hændrn r drfor også dt rdskab, dr udgør dn størst risiko i forbindls Figur 2: visr, hvor ffktivt forskllig områdr på hændrn vasks vd almindlig håndvask. På figurn angivr dn grønn farv d områdr, som vasks ffktivt af all, dn gul farv d områdr, som vasks dårligt af cirka n fjrddl, mns dn rød farv angivr d områdr, som vasks dårligt af ovr halvdln (5). Sådan gnnmførr du n korrkt og grundig håndvask og hånddsinfktion 1: Hændr og håndld fugts md vand og sæb llr 2-5 ml hånddsinfktion. 5: Bagsidn af fingrn mod modsatt håndflad, hvor fingrn gribr ind i hinandn. vi sættr håndhygijnn i systm Vask hændrn i mindst 15 skundr. Dsinficr hændrn i mindst 30 skundr. 2: Håndflad mod håndflad. 6: Rotrnd vask af højr tommlfingr md vnstr håndflad og modsat. 3: Højr håndflad ovr vnstr håndryg og vnstr håndflad ovr højr håndryg. 7: Rotrnd vask af højr håndflad md vnstr hånds fingr tæt samlt og modsat. 4: Håndflad mod håndflad md fingrn flttt. 8: Rotrnd vask af bgg håndld. Figur 3: visr, hvordan man gnnmførr n korrkt håndvask og hånddsinfktion. Hændrn skal vasks i mindst 15 skundr llr dsinficrs i mindst 30 skundr. Illustrationn r gngivt md tilladls fra Plum A/S. md indirkt kontaktsmitt, hvorfor god håndhygijn r dt vigtigst nkltstånd tiltag, når smittkædn skal bryds. Håndhygijn kan udførs som håndvask llr hånddsinfktion. Håndvask md vand og sæb har til formål at fjrn snavs og d mikroorganismr, dr r påført hændrn vd dirkt kontakt md patintr llr forurnd områdr. Håndvask fjrnr ikk hudns normal baktriflora og påført baktrir, dr siddr bskyttt i hudn (2). Hånddsinfktion md sprit har også til formål at fjrn mikroorganismr fra hændrn antallt af mikroorganismr rducrs blot ndnu mr. Hvis båd håndvask og hånddsinfktion udførs kan 85-98% af hudns normal baktriflora og mikroorganismr i hudsprækkr fjrns (2). Håndvask r n kort, rlativt kraftig indgnidning (15 skundr) af all dl af håndovrfladrn i sæbskum ftrfulgt af skylning i rindnd vand. Eftr skylning skal hændrn dupps tørr md n-

6 10 fra optikrhøjskoln >> >> Figur 4: visr, hvordan n bræmm af baktrir r vokst frm omkring t hår, som r lagt på n agarplad. Agarn indholdr d nødvndig næringsstoffr for baktrivækst sålds, at d baktrir, dr har vært på hårt, har kunnt formr sig. Figur 5: visr kolonir af baktrir, dr stammr fra to aftryk af n fingrring. Kolonirn har forskllig størrls, form og farv som tgn på, at dr var flr forskllig baktrir på fingrringn. dsinfktion fortags før hvr patintundrsøgls og før hvr linshåndtring. Prsonlig hygijn: Udovr korrkt håndhygijn bidragr også andr formr for prsonlig hygijn til at forbygg smittsprdning. En prson md normal hud afgivr dagligt ca hudpartiklr, hvorpå dr siddr mikroorganismr (8). En god prsonlig kropshygijn mindskr drfor sprdningn af mikroorganismr. Da hår ligsom hudpartiklr bærr mikroorganismr, skal skæg vær kortklippt og vlpljt og langt hår vær sat op (1). Dtt forbyggr tab af løs hår, og at man ubvidst rttr på hårt vd brøring og drvd får mikroorganismr på hændrn (figur 4). Undr og rundt om ngln finds liglds mang mikroorganismr, hvorfor fingrngl skal vær kortklippd, så d r ltt at hold rn (1, 2). Liglds r dt vigtigt at undgå ngllak, da dtt lt skallr af, hvorvd dr opstår rvnr og ujævn ovrfladr, hvor mikroorganismrn kan hægt sig fast og tablr sig (2). Også ring, armbånd og ur skal så vidt muligt undgås, da dr undr diss r optimal forhold for mikroorganismr, samtidig md at smykkr kan vær svær at dsinficr og drfor udgør n fysisk forhindring for ffktiv håndhygijn (2) (figur 5). Rngøring: Dt r vigtigt i forbindls md indrtningn af klinikkn at hav så få ting som muligt stånd frit frmm, da diss kan bliv forurnt md mikroorganismr, hvilkt gør rngøring og dsinfktion påkrævt, slvom tingn ikk har vært brugt. Støvsugning og rngøring md vand og rngøringsmidlr har til formål at fjrn snavs og støv af æsttisk hnsyn og r gntlig ikk spcilt rttt mod mikroorganismr. God rngøring påvirkr dog mikroorganismrn mgt, dls fordi n dl mikroorganismr fjrns sammn md snavst, dls fordi d tilbagblvn mikroorganismrs mulighd for at ovrlv forrings btydligt, når næringsgrundlagt i form af snavs r fjrnt. Rngøring skal fortags dagligt på ovrfladr inkl. instrumntbord, dørhåndtag, vask og vandhanr. Samtidig bør optisk instrumntr rngørs rglmæssigt. Dsinfktion: Formålt md n dsinfktion r at rducr antallt af sygdomsfrmkaldnd mikroorganismr i t sådant omfang, at ovrfladr og instrumntr kan brugs udn risiko for smitt. Dsinfktion kan sk på to mådr dls md varm og dls vd brug af kmisk midlr. Varmdsinfktion, hvor varmtålnd udstyr opvarms i n spcil opvaskmaskin llr blot kogs i n gryd llr i n mikrobølgovn ftr præcis rtningslinjr (7), r dn sikrst og billigst mtod. Kmisk dsinfktion r n mr usikkr mtod, som fortags vd at aftørr md t kmisk middl, dr indholdr fx klor llr sprit. Dt usikr vd mtodn opstår, fordi ffktn krævr dirkt kontakt mllm dsinfktionsmidlt og mikroorganismrn i tilstrækklig tid og vd tilstrækklig koncntration af dt aktiv stof i dsinfktionsmidlt. Dnn kontakt hæmms af snavs, som bskyttr mikroorganismrn og bindr dt aktiv stof, hvorfor rngøring r nødvndig før dsinfktion (4, 6, 9). Vd anvndls af dsinfktionsmidlr skal man vær opmærksom på, at dt ikk nødvndigvis øgr

7 12 fra optikrhøjskoln >> 13 ffktn at øg koncntrationn. For almindlig sprit gældr fx, at dn mst ffktiv koncntration r 70-85%, da vand også skal vær til std for at opnå dn fuld drabsffkt på mikroorganismrn (7). Som dt frmgår, fortags kmisk dsinfktion md midlr, som kan giv gnr for ansatt og patintr. Hovdrgln r, at optisk instrumntr, som r i kontakt md hudn, skal dsinficrs mllm hvr patint. Strilisation: Hos optomtristn skr strilisation i form af autoklavring. Autoklavring har til formål at fjrn mikroorganismr fuldstændigt, inkl. baktrisporr (2). Princippt i n autoklavring r, at rngjort matrial opvarms i mættt vanddamp vd tryk ovr 1 atmosfær og drmd tmpratur ovr 100 C. Autoklavring fortags på fx blød prøvlinsr og sugkoppr til aftagning af formfast kontaktlinsr. Hvorfor udarbjd n hygijnplan? Målt md god hygijn i dt klinisk arbjd r at sikr, at patintr og ansatt udsætts for mindst mulig smitt, hvilkt liggr i tråd md autorisationslovns 17, som sigr, at man r forpligtt til at udvis omhu og samvittighdsfuldhd undr udøvlsn af sin virksomhd (10). Samtidig kan god hygijn vær md til at styrk fagts rnommé og troværdighd. At nå dtt mål gørs lttst vd at sætt arbjdt md hygijn i systm vha. n hygijnplan, som r spcilt tilpasst dn nklt klinik. Hygijnplann bør indhold n fuldstændig bskrivls af, hvor og hvornår man skal brug d bskrvn mtodr (rngøring, dsinfktion og strilisation) til at ndbring antallt af mikroorganismr, samt hvor oft og hvordan man skal udfør håndhygijn. Samtidig skal dn bskriv hvm, dr har ansvart for at udfør d forskllig tiltag. Hygijnplann skal også oplys om tiltag, som skal sætts i værk, hvis dr skull sk uhld, som kan før til smittovrførsl. Hygijnplann givr dn ansatt mulighd for at hold sig opdatrt på såvl arbjds- som ansvarsfordlingn og drignnm udfør arbjdt på bdst og tryggst måd. Liglds opfyldr hygijnplann kravt om, at dn autorisrd sundhdsprson skal sikr sig, at mdhjælpn r kvalificrt og har modtagt instruktion i at udfør mdhjælpns opgavr (11). Rfrncr Målt md god hygijn i dt klinisk arbjd r at sikr, at patintr og ansatt udsætts for mindst mulig smitt. 1. Andrasn, M. & L.B. Hansn, 2009: Mikrobiologi n grundbog for sygpljstudrnd. Nuclus Forlag ApS, 1. udgav. ISBN: Knudsn, A., 2004: Mikrobiologi og hygijn i sygpljn. Munksgaard Danmark, 1. udgav, 3. oplag. ISBN: Thougaard, H., A. Brgmann & V. Varlund, 1989: Elmntær mikrobiologi md lvndsmiddlmikrobiologi. Tknisk forlag a/s, 2. udgav, 3. oplag. ISBN: Kjldsn, K., L.P. Nilsn, N.A. Ptrslund & M. Tvd (rd.), 2006: Infktionssygdomm og mikrobiologi. Gyldndals Bogklubbr, 1. udgav. ISBN: Taylor, L.J., 1978: An valuation of handwashing tchniqus 1 and 2. Nursing Tims 74(2):54-5 og 74(3): Phillips, A.J. & L. Spdwll (rd.), 2007: Contact Lnss. Elsvir, 5. udgav. ISBN: Råd og anvisningr om dsinfktion i sundhdssktorn, 2004: Statns Srum Institut, 7. udgav, 1. oplag. ISBN: Statns Srum Institut: dk/produktrydlsr/infktionshygijn.aspx. Opdatrt , citrt Jnsn, K., 2006: Mdicinsk mikrobiologi og infktionspatologi. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 12. udgav, 3. oplag. ISBN: Bkndtgørls af lov om autorisation af sundhdsprsonr og om sundhdsfaglig virksomhd (LBK nr. 877 af 04/08/2011). 11. Bkndtgørls om autorisrd sundhdsprsonrs bnyttls af mdhjælp (dlgation af forbholdt sundhdsfaglig virksomhd) (BEK nr af 11/12/2009). Nyttig links: På (Statns Srum Institut) og kan du find ydrligr oplysningr om fx håndhygijn. UV-EKSPONERING KAN VÆRE OP TIL 100 GANGE HØJERE, VED TILBAGEKASTNING FRA SNE 1 1 En gåtur på n sndækkt mark kan skab n UV-ffktiv dosis af UV-stråling, dr r næstn 100 gang højr, nd hvis man går ovr n grøn græsplæn. Sliny, David H. Intraocular and Crystallin Lns Protction From Ultraviolt Damag, Ey & Contact Lns juli 2011;37: Corono, M. Ultraviolt Radiation and th Antrior Ey. Ey & Contact Lns juli 2011;37: Culln, Anthony P. Ozon Dpltion and Solar Ultraviolt Radiation: Ocular Effcts, a Unitd Nations Environmnt Programm Prspctiv. Ey & Contact Lns juli 2011;37: * UV absorbrnd kontaktlinsr r ikk n rstatning for solbrillr, som blokrr UV-stråling, da d ikk dækkr hl øjt og dt omgivnd områd. ACUVUE, 1-DAY ACUVUE TruEy, 1-DAY ACUVUE MOIST, ACUVUE OASYS, HYDRACLEAR, LACREON og SEE WHAT COULD BE r varmærkr, tilhørnd Johnson & Johnson Vision Car. JJVC RÅD DINE PATIENTER TIL AT BESKYTTE ØJNENE HELE ÅRET VED HJÆLP AF ACUVUE -KONTAKTLINSER MED UV-BLOKERING!* Hvis øjnn blivr ksponrt for UVstråling, kan dt mdfør båd kortvarig øjnproblmr og prmannt øjnskadr. 2 D flst solbrillr bskyttr ikk tilstrækkligt mod ydr påvirkningr llr tilbagkastd strålr. 3* Da din patintr stolr på din råd, skal du sørg for, at d kndr fordln vd dt høj nivau af UV-blokring, dr r i hl ACUVUE -sortimntt. Læs mr på

8 14 fagligt >> 15 Fakta Ptr Brock og Knud Michlsn bgyndt i 1905 md at rparr kikkrtr og andt optisk udstyr i bskdn lokalr på Strøgt i Købnhavn. Da først vrdnskrig brød ud kunn Brock & Michlsn ikk få varr fra udlandt. Drfor bgyndt d at lav drs gn mikroskopr og kikkrtr. Brock & Michlsn har sidn 1921 vært nst rpræsntant for Carl Ziss i Danmark. Dt gør dm til vrdns ældst forhandlr af Carl Ziss i vrdn. Grgrs og Jørgn Brock jr stadig domicilt i Birkrød, som d indtil vidr udljr til Carl Ziss d næst sks år. Når ndn r god Prsonligt ngagmnt, passion og tætt rlationr r nogl af d værdir, dr har rsultrt i n sund forrtning gnnm mr nd hundrd år og tr gnrationr. Af Olav Arnkjær Dt original skilt fra 1905 da Ptr Brock og Knud Michlsn stiftd virksomhdn, dr snr skiftd navn til Brock og Michlsn. Jørgn Brock(tv.) og Grgrs Brock(th.) trdj og sidst gnration til at ld familifirmat Brock & Michlsn. D n 1. januar ovrtog Carl Ziss salgs- og srvicvirksomhdn Brock & Michlsn, og drmd skrivs sidst kapitl i historin om dn dansk familivirksomhd, dr har bskæftigt sig passionrt md optik sidn I dn anldning har Optikrn fåt n snak md d afgånd dirktørr Jørgn og Grgrs Brock om båd fortid, nutid og frmtid. En ny gnration I 1978 kom Jørgn og Grgrs ind i firmats ldls, og på mang mådr lå dt i kortn, at firmat skull bliv i familin, og at d to brødr skull tag ovr ftr drs far Gustav Brock. D var bgg ingniørr, og d havd intrss for båd tknologin, produktrn og kundsgmntrn.»vi var jo opflaskt md hl dn optisk vrdn gnnm vors barndom, så på all mådr var dt faktisk mgt naturligt, at dt skull gå sådan,«fortællr Jørgn. Rollrn blv fordlt, så Grgrs blv chf for optikkn og Jørgn for instrumntr. Tætt rlationr Som nforhandlr af Carl Ziss produktr i Danmark sidn 1921 har Brock & Michlsn haft n hlt unik position på dt dansk markd. D r vrdns ældst Ziss-forhandlr, og d har markdsandl i Danmark, som slv Ziss gn dattrslskabr kun kan drømm om. Og positionn som nst forhandlr af Ziss-produktr i Danmark har aldrig vært trut, og Jørgn og Grgrs r ikk i tvivl om, hvad dt skylds.»når man pljr forholdt godt og skabr nogl god tætt rlationr til lvrandørn, så r forudsætningrn til std, og så skal man samtidig aftag tilstrækkligt md varr, til at lvrandørn syns dt r fornuftigt at fortsætt. Dt r d to aspktr, dr r i dt. Mn tæt prsonlig kontakt dt r mgt vigtigt og afgørnd,«fortællr Grgrs. En ankdot D tætt rlationr r altså hlt ssntill, og n lill histori fra fortidn r t godt ksmpl på, hvordan forholdt r til Carl Ziss. Jørgn fortællr:»i 1974 blv vors far Gustav Brock kontaktt af Ziss, dr bad ham om t lån på n million D-mark, fordi d havd likvidittsproblmr. Og dt gjord han så. Dt r lidt sjovt, når man tænkr på, at Carl Ziss i dag har n omsætning på ca. 4,3 milliardr uro og mdarbjdr.«passion Som nst forhandlr r dt i høj grad Brock & Michlsns fortjnst, at Danmark r t af d land i vrdn, hvor dr blivr solgt flst Carl Ziss-produktr i forhold til indbyggrtal. Og spørgr man d to brødr, hvad succsn skylds, r nøglordt passion.

9 16 fagligt I anldning Brock & Michlsns 100-års jubilæum i 2005 skænkd Carl Ziss firmat dnn original skulptur af n sjældn granitsort fra Obrkochn.»Først og frmmst handlr dt om prsonligt ngagmnt fra os bgg. Passion for produktrn, passion for mærkt Ziss, passion for firmat og passion for markdssgmntrn. Og dt afspjlr sig så gnnm hl organisationn og mådn at gør tingn på,«sigr Jørgn, og Grgrs uddybr:»ja, altså kombinationn af at vi har d bdst tænklig mdarbjdr, som passr ind i jobbt, og så at ngagr dm, og sørg for d r motivrd i sig slv, at d har n drivkraft og r proaktiv. Dt r opskriftn på dt.«endn på n æra Md salgt af Brock og Michlsn blivr Jørgn og Grgrs dn sidst gnration i drs famili, dr har ført familifortagndt vidr. Bgg har to børn, mn, som Jørgn forklarr:»d har ikk vist intrss, og i dag gør børnn, hvad d har lyst til og skal også gør dt. I gaml dag var dt jo n tung arv, dr skull førs vidr, mn dt r ikk i tidns ånd.«dn ndlig bslutning om at sælg firmat har brødrn haft t halvt års tid til at fordøj, og d har på dn måd haft mulighd for mntalt at indstill sig på frmtidn. Dn vmodig stmning, man kunn forvnt i sådan n situation, r dog ikk til at få øj på hos hvrkn Jørgn llr Grgrs. Tværtimod r tilfrdshdn vd handln r ikk til at tag fjl af.»dt r mgt vigtigt for os, at vi kan s, at vors arbjd førs vidr. Vi vd godt, dr skr ændringr, mn at vi kan før firmat vidr og sikr kontinuittn, dt r mgt vigtigt for os,«forklarr Grgrs, og Jørgn supplrr:»ja, jg vil sig glad og lttt ovr at dt kørr vidr.«frmtidn Gnnm d næst to år skal Jørgn og Grgrs stadig arbjd i firmat, dr nu r n dl af Carl Ziss. Officilt r d ikk længr dirktørr, mn såkaldt snior advisors dr skal vær md til at sikr, at kontinuittn blivr bvart båd i firmat og for kundrn. D ny rollr passr dm godt, og som Grgrs forklarr, har partrn n gnsidig intrss i at d bgg r md i ovrgangsfasn.»carl Ziss r naturligvis intrssrd i at d værdir, d har købt, fortsættr og ikk forduftr ud i dn blå luft. Og rnt prsonligt har vi n stor intrss i at s værkt kør vidr i Ziss spor.«md udgangn af 2013 afsluttr brødrn drs sidst opgav i dt firma, som d har vært n vital dl af i mr nd tr årtir. Hvad tidn så skal gå md frmovr, må tidn i sagns natur vis. Mn ntop tid r nogt af dt, d bgg glædr sig mgt til at få mr af.»jg fortsættr grn i nogl bstyrlsr, mn jg glædr mig til at få mr tid til fritid dt vil vær prfkt for mig,«fortællr Grgrs, og Jørgn rundr af udn at løft slørt for mgt:»jg glædr mig også til mr fritid, og så puslr jg md nogl andr planr. Når d har bundfælld sig, kan dt vær, d blivr mr officill.«dn ndlig bslutning om at sælg firmat har brødrn haft t halvt års tid til at fordøj, og d har på dn måd haft mulighd for mntalt at indstill sig på frmtidn. BEGYNDENDE PRESBYOPI AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL Klart og tydligt syn på all afstand* Prcision Profil Lns-dsignt givr t klart syn på all afstand md glidnd ovrgang fra nær til fjrn. Jævn ovrgang fra bgyndnd til snr stadir af prsbyopi takkt vær 3 ADD-systmt. 86 % af AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL-linsrn fungrr vd først tilpasning hos prsonr md bgyndnd prsbyopi. 1 Hvis du har spørgsmål, kontakt da din CIBA VISION -rpræsntant llr vors kundsrvic. *In mrging prsbyops. AIR OPTIX AQUA Multifocal (lotrafilcon B) Dk/t = -3.00D. AIR OPTIX AQUA Multifocal: For daily war or up to 6 nights xtndd war for prsbyopia. Rfrncs: 1. CIBA VISION, data on fil, PRESBYOPI I SENERE STADIER CIBA VISION Nordic AB, Tlfon: , Stora Åvägn 25, S Askim, Swdn,

10 18 fagligt 19 Hvis du vil hav undrsøgt din synsfunktion Dr r ikk rt mang i Danmark, dr brugr samm frmgangsmåd, som d gør på Købnhavns Privat Synspljklinik. Kontakt vt. klinikkn for at hør, om d mnr, d kan hjælp dig. Du kan også skriv til klinikkn på drs hjmmsid I drs FORUM kan du læs om andrs rfaringr og bnytt BREVKASSEN til spørgsmål. Hr findr du også øvlsr, du kan udfør drhjmm. Bgrænsningr vd trapin Dit hlbrd skal vær stabilt. Dn læglig bhandling skal vær afsluttt llr vlkontrollrt. Mtodn stillr rt stor krav til din slvdisciplin. Dt r t rlt stykk arbjd, dr skal udførs, og dt kan vær hårdt, hvis du i forvjn ikk har så mgt ovrskud. Mtodn anvndr mgt hjmmtræning, mn du får naturligvis hjælp og støtt hl vjn. I d lttst tilfæld løbr bhandlingn ovr ca ugr og kostr i nabolagt af kronr. I middlkatgorin ca. dt dobblt (båd tid og png). I svær tilfæld bryds bhandlingn op i mindr nhdr, og kan løb i lang tid. Kild: Købnhavns Privat Synspljklinik Problmr md øjnmotorik har stor konskvnsr Dobbltsyn, dårlig balanc, ndsat koncntrationsvn og hovdpin. Rigtig mang pisksmældsskadd lvr md forskllig gnr, dr i høj grad påvirkr drs hvrdag. En dl af gnrn kan oft forklars md problmr md synt, og gnoptræning af øjnn kan måsk vær md til at forbdr hvrdagn. Af Kira S. Orloff, journalist V d t pisksmæld lidr nakk og halsmusklr ovrlast i forsklligt omfang, og nrvvævt i hjrnstammn r særlig udsat. Ligsom vd n hjrnrystls kan dr også vær skadr andr stdr i hjrnn. D nrvkrnr, dr r ansvarlig for styringn af øjnmusklrn, siddr i dt områd, dr oft r udsat i forbindls md t pisksmæld. Bskadigs diss områdr, tabs n dl af styringn til øjnmusklrn, og du vil oplv symptomr som dobbltsyn, slør, ndsat koncntrationsvn, læsbsvær og hovdpin.»gnrlt kan man sig, at hvis dr r skt nogt md hovdt undr n ulykk, r dr som rgl også skt nogt md synsfunktionn,«sigr Torbn Hlstrup, dr r nurooptomtrist og indhavr af Købnhavns Privat Synspljklinik. Synstst r oft utilstrækklig D flst, dr har slåt hovdt, vndr i løbt af nogn tid tilbag til n normal tilværls, mn for n lill grupp, r dr vdvarnd problmr, og n dl af diss mnnskr mødr Torbn Hlstrup i sin klinik. Mang af dm har allrd vært hos n optikr llr øjnlæg og fåt at vid, at drs syn ikk fjlr nogt.»en øjnlæg llr optikr tjkkr som rgl kun, om patintrn sr klart llr uklart, og dt r langt fra tilstrækkligt, for dr kan vær mgt andt galt. Dt svarr til kun at undrsøg hardwarn på n computr, dr ikk virkr,«sigr Torbn Hlstrup. Han mnr, at årsagn til langt d flst synsforstyrrlsr r mgt mr komplks og krævr langt grundigr undrsøgls.»synt r så komplkst, at n nklt tst llr to ikk kan afgør, om dr r synsforstyrrlsr,«sigr han. Ifølg Torbn Hlstrup finds dr n lang rækk tst, man kan udfør for at afdækk problmrn.»d tst, vi gnnmførr md folk, r mgt tidskrævnd og krævr lang tids øvls. Måsk r dt nogt af forklaringn på, at dr ikk r rt mang, dr lavr dm,«sigr Torbn Hlstrup. God rfaringr md synstræning Når n patint kommr til Torbn Hlstrup, brugr han ca. n tim på at lav n funktionstst af øjnn. Hr tstr han blandt andt øjnns udholdnhd, og hvordan synt fungrr i frm-tilbag dimnsionn, som r hjrnns værktøj til at bstmm kollisionskurs- og tid. Dnn funktion skal hjrnn brug for at kunn brgn rum og tid, hvilkt r nødvndigt for al færdn.»hvis dr r n skad i sansgrundlagt til at bdømm frmtilbag dimnsionn, blivr øjnn mgt anstrngt, og man oplvr svimmlhd, hovdpin, koncntrationsbsvær og udtalt træthd,«forklarr Torbn Hlstrup.»Trapin, jg anbfalr, r grundlæggnd t rfaringsbasrt spkulationsprodukt, mn dn byggr på rn naturvidnskablig tankgang og vidn, og min rfaring r, at virkningn r mllm fair god og rigtig god,«sigr Torbn Hlstrup, dr gnnm mang år har god rfaringr md at bhandl mnnskr md pisksmæld. Øjnn styrs af t komplkst systm Dt r aldrig for snt at start synstræning, mn hvis man har haft n funktionsndsættls på synt i mang år, har man lært at kompnsr vd for ksmpl at spænd i øjnn.»man kan hav gavn af synstræning 5, 10 llr 15 år ftr n skad r opståt, mn har man ubvidst lært sig nogl kompnsationstratgir, kan dt forlæng træningspriodn,«sigr Torbn Hlstrup. Træningn løbr ovr n længr llr kortr priod, afhængigt af hvilk problmr dr r og dn målrtts d øjn, dr skal træns. Træningn kan bstå af øvlsr, dr stimulrr for ksmpl fokusring, fiksring, ind- og udaddrjning af øjnn, balanc, koordination og motorik. Undrvjs i træningn justrs øvlsrn, så d hl tidn passr til øjnns nivau.»træningn krævr mgt af dn, dr skal udfør dn, og dt kan godt vær rigtig hårdt, mn sandsynlighdn for, at man oplvr forbdringr, vil jg også vurdr til at vær god, sigr«torbn Hlstrup.

11 20 Fagligt 21 Synstræning hjalp Ln 20 minuttrs bilkørsl r blvt til 40 minuttr ftr, at Ln Stntsø har vært tilknyttt n synsklinik i t par måndr. En rækk simpl øvlsr har gjort hnds hvrdag nmmr og givt hnd mr glæd. Hvad kostr dt? Af Kira S. Orloff Foto: Thomas Willads T ypisk, flakknd pisksmældsøjn. Sådan lød dommn hos dn nurolog, hvor Ln Stntsø blv undrsøgt.»jg havd stor problmr md svimmlhd, når jg forsøgt at dyrk sport og blv mgt hurtigt kørsyg. Jg kunn fx kun kør bil i minuttr. Hvis dt rgnd og vindusviskrn kørt, fik jg kvalm, fordi jg havd glmt, hvordan man så forbi dm. Jg skull brug mgt nrgi på at s og hold øj md trafikkn«fortællr Ln, hvis radius drfor var bgrænst til dt, hun kunn nå på højst 20 minuttr i sin bil. Også standarddansn, som har vært n fast og stor dl af hvrdagn, sidn Ln var fir år, knb dt md at gnnmfør.»dr skal drjs mgt rundt i n winrvals, og dt kunn jg slt ikk. Jg kunn højst hold til 20 skundr af gangn, så mått jg stopp,«sigr Ln. Nurologn mnt, synstræning kunn hjælp Ln og anbfald hnd drfor at opsøg n synsklinik. Mn indn Ln nåd til at få anbfalt synstræning, lå t langt forløb. Balanctræning var godt Ln Stntsø fik pisksmæld for 15 år sidn i forbindls md t trafikuhld. Hun var dltidssygmldt i t år og gik til forskllig slags bhandling. Eftr 1 år var hun i stand til at dans ign.»jg lavd n dl balanctræning bl.a. i forbindls md min dans, og dt kunn hold min svimmlhd nd,«sigr Ln. Mn for fm år sidn bgyndt hun at få dt værr i hl kroppn, og hun var sygmldt i kortr priodr. Hun mått også hav hjælp på sit arbjd for at kunn klar arbjdsopgavrn.»min læg kunn, ftr utallig undrsøglsr, ikk find ud af, hvad dr var galt og synts, jg skull søg om flksjob, samtidig hnvist hun mig til n smrtklinik«fortællr Ln. Dt skull snr vis sig, at hun havd udviklt fibromyalgi, formodntligt pga. konstant smrtr ftr dt først pisksmæld. Foto: Thomas Willads Endnu t pisksmæld Undrvjs i forløbt for at bliv godkndt til flksjob, pådrog Ln sig ndnu t pisksmæld, som mdført, at svimmlhdn kom ign, og hun følt, at hun gik på t gyngnd gulv. Eftr t par måndr mærkd hun mst svimmlhdn, når hun dansd llr var til rygtræning. 1 år ftr pisksmæld nummr to, sndt forsikringsslskabt Ln til dn samm nurolog, som kommunn tidligr havd sndt hnd til. Han kunn drfor nmt konstatr, at dr ikk var skt n forbdring i hnds øjnbvæglsr og mnt altså, at Ln kunn hav gavn af synstræning. Et forløb på 8-10 ugr hos n privat synspljklinik kostr omkring kronr (prisn stammr fra Købnhavns Privat Synspljklinik). Ln Stnsøs forsikring har btalt hnds bhandling, fordi dt var n læg (nurolog), dr anbfald, at hun vill hav gavn af bhandlingn. Dr finds privat synspljklinikkr rundt om i landt, nogl frmhævr at hav særlig forstand på pisksmæld. To måndr md sjov øvlsr Ln var tilknyttt Købnhavns Privat Synspljklinik i to måndr og kom på klinikkn md 2-3 ugrs mllmrum.»hvr gang jg kom, fik jg ny øvlsr, som jg ikk kunn gnnmfør, når jg fik dm udlvrt. Mn i løbt af 2-3 dag, hvor jg havd trænt, blv dt gradvist bdr,«fortællr Ln, dr ligfrm nød træningn.»dt var rart, at dt var nogl sjov øvlsr, fordi dt btød, at dt ikk var surt at lav dm, mn at jg faktisk havd lyst til dt. Dt r også motivrnd at kunn mærk, at dt blivr bdr dag for dag. Samtidig var dt mgt ovrskuligt at skull lav øvlsr 15 minuttr om dagn,«fortællr Ln. En af øvlsrn gik ud på at kigg på n svingnd bold, dr var hængt op i dørkarmn. Først skull Ln stå md føddrn langt fra hinandn, og ftrhåndn som hun blv bdr, skull hun saml bnn mr og mr. Dr var også nogl 3-dimnsionll øvlsr på computrn, hvor øjnn blv udfordrt md forskllig figurr.»dt gjaldt om at få flst mulig point, så dr gik lidt sport i dt for mig, fordi jg skull s, om jg kunn slå mig slv fra gang til gang,«fortællr Ln. Hurtig frmskridt Ln r ikk i tvivl om, at øvlsrn hjalp hnd.»jg kunn mærk forsklln på flr mådr. Jg var mindr svimml, jg kunn dans winrvals i 40 skundr i modsætning til 20 skundr før synsøvlsrn. Jg kunn kør 40 minuttr i bil udn at bliv træt, hvor jg før kun kunn kør 20 minuttr, og jg lagd ikk længr mærk til vindusviskrn. Eftr t par måndr md øvlsr fik Ln at vid, at træningn ikk kunn flytt hnd mr.»dt var virklig øv, mn dn positiv udvikling fortsatt t par måndr ftr, jg stoppd md at lav øvlsr.«bhandlrn fra synspljklinikkn mnt, at Ln kunn få dt ndnu bdr, hvis hun fandt n bhandling, dr kunn løsn hnds nakkmuskulatur.»jg prøvd akupunktur, og d små nål i nakkn har gjort, at jg i flr ugr på nuværnd tidspunkt ikk har følt mig svimml,«fortællr Ln. Svimmlhd skal provokrs»før jg startd på synsøvlsrn, var jg ikk bvidst om, at jg bvægd øjnn uhnsigtsmæssigt, mn ftr træningn kan jg mærk n stor forskl i min dagligdag. Min øjn flakkr ikk, når jg skal s på nogt, sigr Ln Stntsø. Samtidig md at Ln går til akupunktør, udfordrr hun også slv sin svimmlhd, og målt r at kunn dans n hl turnring ign.»jg udfordrr hl tidn min balanc og svimmlhd. Dt r godt at provokr dn, jg skal bar stopp før, jg når til kvalmgrænsn, sigr min læg. På synsklinikkn lært jg, at hvis jg blivr svimml, skal jg kigg på nogl hlt lodrtt llr vandrtt fladr, så går dt langsomt ovr,«fortællr Ln. Dt, dr hl tidn har drvt Ln, r lystn til at stå på dansgulvt ign. I dag r Lns svimmlhd i priodr så god, at hun kan dans op til tr minuttrs winrvals udn hvrkn kvalm llr svimmlhd. Dt takkt vær synstræning og akupunktur i nakkmusklrn samt n stor portion vilj. OPTIKER SØKES Vikariat md mulight for fast ansttls Brilloptikk AS søkr optikr til tt års vikariat md mulight for fast ansttls. Ønsklig md linskomptans, mn ikk t krav. Oppstart snarst. Vi r n forrtning i C-optikk og holdr til i Amfi-sntrt, Vågsbygd i Kristiansand. Aktull arbidstid vil vær dag og nklt kvldr og hlgr. Arbidsoppgavr vil vær synsprøvr, vrkstdarbid og salg. Vi r i dag 2 optikr og 4 butikkansatt. Er du intrssrt i jobb llr har spørsmål om stillingn ta kontakt md Nils Oscar Skjærli på tlfon llr -post: Ellr snd n søknad til: Brilloptikk AS Postboks 8237, Vågsbygd 4676 Kristiansand Vi sr fram til å hør fra dg! BRILLER OG KONTAKTLINSER Timbstilling: tlf AMFI Vågsbygd AS

12 22 TRENDS >> 23 Af Maln Østrby, kommunikationsmdarbjdr, Danmarks Optikrforning S o l b r i l l r Knd din kunds bhov I dag kan man få solbrillr i all afskygningr og til forskllig bhov. Dt r drfor ikk uvæsntligt, om man skal anvnd dm på vandt, golfbann llr på n fortovscafé i byn. Tænk blot på hvor forsklligt lyst r, alt afhængig af om du bfindr dig på åbnt hav llr går n tur op ad strøgt. Dt r drfor vigtigt, at man som optikr r i stand til at giv sin kundr n god vjldning, så kundn får ntop dn solbrill, dr dækkr hans bhov og på dn måd får dt optimal ud af sin solbrill. Optikrn har lavt n guid, dr forsøgr at giv t ovrblik ovr, hvilk solbrillglas dr gnr sig til hvilk aktivittr, og liglds har vi sat spot d mang farvvariantr, solbrillglas kommr i, da d påvirkr dn måd, vi opfattr vrdn på. Solbrillglas og virkningr En solbrill skal naturligvis bskytt øjnn 100% mod solns skadlig UV-strålr, hvilkt dt uropæisk CE-mærk garantrr. Mn dt r også vigtigt at vælg dt hlt rigtig solglas, da dt har btydning for, hvor godt man sr, og kan øg sikkrhdn, i n givn situation. Polarisrnd solbrillr Hvad ntn man surfr i Australin, står på ski i Alprn llr kørr på landvjn hrhjmm, så r solbrillr md polarisrnd filtr n god løsning. D rducrr nmlig d rflksr, dr kommr fra vand, sn llr n våd vjban, når soln står lavt på himln, da dn polarisrnd ffkt i glassn udlukkr lys fra vandrtt fladr. I bil kan dt vær særdls rart, da øjnn slippr for hl tidn at skull tilpass sig d forskllig lysog vjrforhold, og samtidig undgår man problmr md trætt øjn og Polarisrnd solbrillglas fjrnr gnrnd blænding og gør dtaljr og farvr klarr. Hr illustrrt gnnm n Maui Jim solbrill. Foto: Mau Jim koncntrationsbsvær. Dt idll r dog at kombinr dn polarisrnd virkning md brun-, kobbrfarvd kontrastforøgnd glas. Kontrastforøgnd solbrillglas holdr nmlig dl af dt blå lys tilbag, dr forstyrrr øjnn, hvilkt har dn ffkt, at dt øgr dybdskarphdn. Dt gør, at bilistn blivr bdr til at afstandsbdømm og bdr kan s fx trafiklys og brmslygtr, hvilkt i sidst nd øgr sikkrhdn. Polarisrnd solbrillr kan naturligvis også anvnds til andr udndørsaktivittr som cykling og løb, hvor man også kan oplv horisontal blænding, mn dt r ikk udn grund, at d i mang år har vært populær hos fiskr og sjlr. Vand og også sn rflktrr nmlig n mgt stor dl af lyst (95% vd nyfaldt sn), og dt givr n ubhaglig og til tidr farlig blænding, som man ntop kan undgå md dn polarisrnd ffkt. Kontrastforøgnd glas Kontrastforøgnd glas r spcilt dsignt til situationr, hvor dt r nødvndigt md forøgt UV- og blændbskyttls, og hvor dr samtidig r brug for at frmhæv kontrastrn. Sportsgrn som golf, sjlsport, cykling, skiløb, bjrgvandring og flyvning r all aktivittr, dr forgår undr kstrm lysforhold og krævr t godt kontrastsyn ikk mindst af sikkrhdsmæssig hnsyn, når dt fx går nd af landvjn llr løjpn i høj fart. Dt spcill vd konstrastforøgnd glas r, som nævnt, at d dæmpr dn blå dl af lyst, hvilkt givr t klart og bhagligt syn md tydlig kontrastr. På golfbann btydr dt ksmplvis, at d lys og mørk mønstr på græsst på n grn øgs, hvilkt gør, at man bdr kan læs grnn og drmd fortag t mr præcist put. Modsat UV-lys kan vi s dt blå lys, og dt r d blå lysbølgr, dr får himln og andr objktr til at syn blå. Blå lysbølgr r mgt kort og sprds hurtigt, så n stor Fakta dl af dn blænding, vi oplvr fra soln, kommr fra dt blå lys. Dt blå lys gør, at all farvr forskyds hn imod dt blå områd. Jo tættr farvrn liggr på hinandn, jo dårligr opfatts kontrastrn imllm dm. Dt givr slørd kontrastr og uskarp virklighdsgngivls, som r særligt gnrnd i skarp sol på vandt llr i tågt vjr. Kontrastforøgnd glas agrr ikk som andr solbrillr. Slv om d r farvd, typisk brun, får d ikk vrdn til at frmstå mørkr og rducrr hllr ikk dt ovrordnd lys. D ændrr på dn måd blå og grønn farvr og mindskr blænding, mn d ændrr ikk vd dn måd, andr farvr sr ud på. Farvskiftnd glas Bvægr man sig hvr dag mang gang ind og ud, llr kørr man flr timr i bil, hvor lysforholdn skiftr, så r d farvskiftnd (fotokromatisk) brillglas oplagt. Diss glas skiftr farv alt ftr lysforholdn. Indndørs r d næstn lig så transparnt som almindlig brillglas, og når d udsætts for UV-stråling, blivr d mørk som solbrillr. Man skal dog vær opmærksom på, at dt ikk altid r nok md farvskiftnd glas fx vd bilkørsl, og at d kan bliv mgt mørk om vintrn på grund af kuldn. Glassn ragrr nmlig på mængdn af UV-lys, dr r til std, hvor man opholdr sig. Glassn r mgt følsomm ovrfor tmpraturr og UV-strålingns intnsitt. Jo højr intnsitt Polarisationsfiltr llr polfiltr, som d også kalds, r basrt på n tknologi, dr blv patntrt i 1929 af Dr Edwin Land, som md dnn tknologi grundlagd dt nok så bkndt firma Polaroid Corporation. Dr finds to polarisrnd tknologir: Filtrtknologin og ovrfladbhandlingstknologin. Dn først r dn mst almindlig, mn ovrfladbhandlingn r vd at vind mr indpas. Fakta Fotokrom glas blv oprindligt udviklt af D. Stooky og W-H. Armistad fra Corning Glassworks i USA omkring UV-strålingn har, og vd tmpraturr omkring fryspunktt og drundr, vil man oplv, at glassn blivr hurtigr mørk nd vd stutmpratur. Om vintrn nås dn maksimal indfarvning drfor hurtigt, mns indfarvningn om sommrn r mr bgrænst. Vd bilkørsl kan dn maksimal indfarvning ikk opnås, da bilrudn absorbrr UV-lyst. Anti-rflksbhandling Anti-rflktrnd bhandling r n god gnskab, når soln skinnr ind fra sidn, llr når lyst kommr ind bagfra. Vd at påfør n anti-rflksbhandling på bagsidn af brillglasst gør man dt af md rflksionr bagfra og fra sidrn. Anti-rflksbhandling r anvndlig til d flst aktivittr, da bhandlingn givr t klarr syn i al slags vjr. Spjlglas Spjlglas r n fordl, når man fx bfindr sig i snbklædt bjrg, hvor soln r så stærk, at dt kan vær svært for øjnn at tilpass sig omgivlsrns lysnivau. Spjlglas liminrr dt voldsomm gnskin fra sollyst og øgr øjnns komfort. Ulmpn vd dnn typ glas r dog, at dt r mgt sart ovr for ridsr, da diss tydligt ss. Kildr brugt til dnn artikl: corning.com, about.com, allaboutvision.com, s-bdr.ziss.dk,»hvilkn typ solbrillglas bør jg anbfal min kund«af Ol Riis, Lars Rné Lindvold, PHD, sniorforskr vd Cntr for Nuclar Tknologir, DTU Nutc.

13 24 Trnds 25 Modl COLETTE md spjlglas til kvindn, dr tør gå forrst. Ellr til rockstjrnn, dr grn vil gmm sig. Foto: Ørgrn Modl KJELD T r størr nd d flst af Ørgrns andr brillr. Dn firkantd form, d skarp kantr og brd tindingr osr af mand. Foto: Ørgrn DrivWar-linsn fra Multilns illustrrr, hvordan dn polarisrnd linstknologi tilpassr sig forskllig lys- og vjrforhold hr i ovrskyt vjr, i solskin bag rudn og i solskin udndørs. Foto: Multilns Farvguid Solbrillglas finds i mang farvr, og all filtrrr d lyst forsklligt. Hvilkn farv, dr r bdst, afhængr af d omstædighdr og lysforhold, dr r forbundt md n givn aktivitt. Dn solbrillfarv, som r idl til bachvolly på n solskinsdag, vil højst sandsynligt ikk gå an på golfbann på n ovrskyt dag. Dnn farvguid r blot vjldnd, og dt skal drfor lægg dig frit for at ksprimntr md glasfarvr til forskllig formål. Transparnt Bskyttr kun mod UV Grå En nutral farv, dr r god til d flst formål, da dn hvrkn forøgr kontrastr llr forvrængr Farvr. Grå glas rducrr blænding og r t godt valg til kørsl og udndørsaktivittr som fx løb og cykling. Grøn Et idlt allround glas, dr rducrr blænding, filtrrr blå lys, bvarr farvbalancn og r god til at forstærk kontrastr. Dnn solbrill fra Mau Jim r lavt spcifikt til lystfiskr for at modstå sol og hav. Foto: Maui Jim Brun/kobbr En varm og populær farv til mang formål. Dnn r dog særdls gnt til lystfiskrn, golfspillrn og jægrn, da dn brun farv forbdrr kontrastr på især græs og n blå himml. Farvn rducrr liglds blænding og blokrr for n stor dl af dt blå lys. Orang/gul Orang og gul glas forstærkr kontrastr i tågt og svag blysning, og får objktr til at frmstå skarpr. Mn farvrn kan også skab farvforvrængning. Farvrn r idll til skiløb i ovrskyt vjr. Skru op for tonrn Glas fås md forskllig toningr, mn ikk all r lig gnd til dt dirkt sollys. Modbrill glas, tont op til 30% Brillr md tond glas r ikk»gntlig«solbrillr. Tond glas r god, hvis man siddr og læsr i skyggn. Ellr hvis man følr, at lyst r for skarpt og gnrr. Glassn r farvd, mn ikk brgnd til dirkt sollys. D smart farvd brillr md svagt gul, orang og violtt glas kan på samm måd ikk btragts som solbrillr. Smart ja, mn ikk rll solbrillr. Cafébrill glas, tont op til 60% Diss solbrillr r vlgnd til shoppingtur, og når man f.ks. nydr n kop kaff på n fortovscafé. Glassn ydr n vis bskyttls og r vlgnd til solbrillr, dr mst brugs som n dl af bylivt. All-around-brill Glas, tont op til 80% Diss solbrillr r god til bilkørsl llr strandtur hjmm i Danmark. Dt r allround solbrillr, dr ydr n god bskyttls mod dn dansk sommrsol. D mørkst r også anvndlig undr sydns sol. Udndørs brill Glas, tont ovr 80% D mørkr toningr r til spcill ljlighdr, hvor lyspåvirkningn r mgt voldsom. Dt kan vær vd skisport, sjlsport llr solbadning i sydn. Brillr md kraftig bskyttls til d situationr, dr krævr dt. Kild: Synoptik EU-standardr for bskyttls Dnn modrn titaniums-sportssolbrill fra Maui Jim vjr kun 12 gram og givr t mgt klart syn. Foto: Maui Jim For at sikr forbrugrn n høj optisk kvalitt og høj UV-bskyttls udn at forvræng farvr har man udviklt fælls uropæisk standardr for solbrillr basrt på rgulrd mærkr. På dn måd vd forbrugrn præcis hvilkn typ bskyttls d købr, og hvilk kvalittr d nklt glas indholdr. Solbrillr r katgorisrt i fm filtrkatgorir fra 0-4 ftr toningsgrad (EN 1836): Linskatgori: Transmission: 0 = klar, mgt lys farv % 1 = lys farv 43-80% 2 = mdium farv 18-43% 3 = mørk farv 8-18% 4 = mgt mørk farv ikk vlgnt til bilkørsl 3-8% Katgori 1 har kun lav rduktion af blænding fra soln og r blot n modbrill, mns d mørk linsr i katgori 4 har dn højst rduktion af blænding fra soln. OBS! Solbrillr til bilkørsl skal bfind sig i katgorirn 0-3, da glasst ikk må vær tont mr nd 90%

14 26 fagligt >> 27 Af Svn Asp, Andrs Ingvarsn og Jspr Hjortdal RLEx smil dn størst nyhd indn for cornal rfraktiv lasrkirurgi sidn introduktionn af LASIK og frmtidns»goldn standard«? R LEx llr AIO (All In On) r n samlt btgnls for n ny typ synskorrigrnd cornal lasrbhandling, hvor hl procdurn fortags md n ZEISS VisuMax fmtoskund lasr. Procdurn byggr på brgning af dn hornhindlins, dr fysisk skal fjrns for at opnå n givn korrktion, og r blvt gjort mulig md udviklingn af Visu- Max fmtoskund lasrn, dr r i stand til at»skær«trdimnsionlt i corna md mikromtrs nøjagtighd. Synsfjl korrigrs, når kirurgn fjrnr dn udskårn cornal vævslins. Carl Ziss Mditc VisuMax r n solid-stat lasr, og funktionn r uafhængig af omgivlsrns luftfugtighd, indhold af organisk luftpartiklr (arosolr), rummts vntilation samt hornhindns hydrringsgrad. All diss forhold påvirkr bhandlingsrsultatt vd forskllig xcimr lasr basrd bhandlingr (inklusiv all LASIK formr). Visu-Max fmtoskund lasrn applicrr ultrakort (10-15 sk. = fmtoskund hraf lasrnavnt) og højintns, pulsrnd fokusrd nrgibundtr (lasrstrålr) i hornhindn (corna), dr i fokuspunktt dannr små plasma boblr. Lasrn»skærr«vd dannls af mang og tæt bliggnd lasr applikationr. Da pulsn r mgt kort, indholdr og afsættr d kun n forsvindnd mængd absolut nrgi i dt bstråld væv, og lasrbarbjdningn blivr drfor uhyr præcis og lokalisrt. VisuMax lasrn bnyttr t lavtryk- og cornolimbalt basrt sugsystm, hvor n konkav applikator sikrr n vldfinrt kontaktflad til corna. RLEx procdurr Dr r tr forskllig RLEx procdurr: RLEx flx, RLEx psudosmil og RLEx smil. FLEx r n forbogstavs forkortls for Fmtoskundlasr Lnticul Extraction, imns SMILE r n forbogstavs forkortls for SMall Incision Lnti-cul Extraction. Vd FLEx danns n åbning til vævslommn svarnd til længdn af n LASIK lap, hvorftr dn udskårn vævslins fjrns kirurgisk. Vd SMILE bhandling fjrns vævslinsn ignnm n cirka 2,5 mm lang (45 gradr) og supriort placrt cornal tunnl. Undr dn kirurgisk oplæring, dr stilr mod, at kirurgn skal komm til at mstr SMILE-tknikkn, anvnds psudo- SMILE procdurn, hvor»hængsl«- placring og længd kan varirs Applikator md sugaggrgat, som anvnds vd VisuMax lasrbhandlingr. (hængsl kan placrs fra 0 til 360 gradr, imns længd kan øgs op til 155 gradr). Psudo-SMILE procdurn givr kirurgn mulighd for gradvist at mindsk størrlsn af åbningn til dn cornal vævlins, samtidigt md at dt fortsat r muligt at øg længdn af indgangn, hvis dt undr oprationn r vanskligt at fjrn vævslinsn ignnm dn lill SMILE-incision. Som t af d først stdr og ignnm d sidst to år har vi på øjnafdlingn i Aarhus anvndt og opnåt stor rfaring md RLEx procdurrn. Novmbr 2011 har vi fortagt mr nd 1500 indgrb, hraf 700 SMILE bhandlingr. D nklt SMILE Visu- Max lasr snit i frontalt og sidprspktiv. RLEx fordl RLEx procdurn bsiddr flr fordl i forhold til LASIK og PRK. Dr r kun få gnr pr- og postoprativt. Slv RLEx-bhandlingn r hurtig sammnlignt md LASIK, idt dr kun anvnds n lasr, og dr r ingn lyd- llr lugtgnr undrvjs (i modsætning til vd xcimr lasr bhandling). Dr inducrs t minimalt tryk på øjt undr slv bhandlingn udn særligt patintubhag, og samtidigt r patintr i stand til at følg fiksationslyst. Som følg at dn minimal pitl incision oplvr patintrn oftst mindr og hurtigr ovrståt grusfornmmls i øjt ftr bhandlingn. Tknikkn muliggør t bdr patintflow på oprationsstun, da dr kun anvnds n lasr til hl procdurn (hraf navnt»all In On«), og da lasrbhandlingstidn r uafhængig af størrlsn af dn korrigrd synsfjl. Ydrligr kan kirurgn udn særlig bgrænsningr løbnd afspritt hændr tæt vd lasrn, da alkohol-klorhxidin og andr arosolr ikk påvirkr fmtoskund lasrns funktion. Arosolr, luftfugtighd samt vntilation r kritisk faktorr for xcimr lasrns fordampningsvn og drmd afgørnd vd ældr bhandlingr som LASIK og PRK. Dt r også n fordl, at fmtoskund lasr r solid-stat lasr, som kun fordrr minimal løbnd vdligholdls, hvorimod xcimr lasr løbnd skal hav Vævlinsn r vd at bliv fjrnt ignnm dn supriort placrd SMILE incision. tilført frisk lasrgassr og løbnd skal rnss. Flr studir har vist, at RLEx mtodn har stor bhandlingspræcision og nøjagtighd vd korrktion af synsfjl. Sålds liggr gnnmsnittt af dn opnåd postoprativ præcision på D ± 0.46 D (middl ± SEM) tr måndr ftr FLEx-korrktion af 275 øjn md n gnnmsnitlig præoprativ myopi på ovr -7 D. Ydrmr har fm års R- LEx flx kontrollr også vist n bskdn bhandlingsrgrssion (0.1 D) ftr bhandlingn af 35 højmyop (ca D). Diss rsultatr r bdr nd LASIK. Præliminær rsultatr tydr også på, at dr r færr abrrationr ftr SMILE bhandlingr sammnlignt md ftr LASIK. Vlkndt bivirkningr som haz, ndsat tår produktion/tørr øjn, ndsat cornal snsitivitt, ndsat kontrast snsitivitt, ringr nattsyn, skyggbilldr og smrtr forvnts minimrt ftr RLEx SMILE. Samtidigt givr all mkanisk btragtningr mht. til incisionslængd og -placring n forvntning om n bdr hornhindstabilitt ftr SMI- LE-bhandling sammnlignt md LASIK. Lappn r LASIK mtodns»achillshæl«og kan rlativt lt løfts årtir ftr bhandlingn (formntligt rstn af livt), hvilkt gør corna prmannt ustabil. Vi har på kasuistisk plan fåt bkræftt formodningn om, at corna r mgt stabil ftr SMILE-bhandling, og pilotr og politifolk vil kunn få stor glæd af bhandlingn. Et igangværnd randomisrt prospktivt studi på vor afdling vil afslør, om diss formodningr kan bkræfts. Lap rlatrd komplikationr som»løs lap«og»knaphul«ss ikk i forbindls md SMILE bhandlingr. Dt må også formods, at dr r rducrt risiko for pithl indvækst ind i SMILE-vævslommn sammnlignt md undr LASIK-lappn, da dr vd SMILE-bhandlingn bryds minimalt pitl sammnlignt md LASIK (incisionn vd SMILE r cirka 2,5 mm lang imns»lappn«vd LA- SIK r ca. 20 mm). Vi r bgyndt at SMILE-bhandl myopipatintr på mr nd D, når hornhindtykkls og øvrig forhold tilladr dtt. Vd stor korrktionr og/llr tynd hornhindr kan bhandlingn optimrs vd at tilpass SMILE bhandlingns bhandlingszon. RLEx ulmpr SMILE procdurn har n længr og fladr lærings-kurv nd andr rfraktiv lasrbhandlingsproc-

15 28 Fagligt durr, og dr krævs drfor t stort patintvolumn for at få lært dn optimal SMILE tknik. RLEx SMILE krævr kstra god patintkoorpration, da dr anvnds t lavtryks fiksationssystm, og da lasrbhandlingstidn r forholdsvist lang (ca. 45 sk.). Corna blivr undr lasrbhandlingn tiltagnd uklar som følg af d mang plasmaboblr, hvilkt mdførr btydlig cntral synsndsættls. Nogl patintr blivr følglig urolig og forsøgr at bvæg øjt. Dt lav fiksationsundrtryk mdførr, at fastholdlsn af øjt i viss tilfæld mists og bhandlingn må afbryds, hvilkt oftst btydr, at bhandlingn ikk kan færdiggørs dn pågældnd dag. Carl Ziss Mditc VisuMax r n dyr fmtoskund lasr, og vd opstart af RLEx procdurn skal dr også vær n xcimr lasr tilgænglig for at opbygg rutin i LASIK lap dannls, indn man kan påbgynd RLEx bhandling og ovrgå til n SMILEprocdur. Samtidigt r VisuMax ngangsutnsilirn dyr pr bhandling (ovr DKK pr øj). Dn nst bhandlingsrsultatmæssig ulmp, vi hidtil har kunnt rgistrrt vd RLEx-mtodn, r n langsommr synsrstitution sammnlignt md ftr LASIK. Eftr LASIK sr patintr oft 1.0 på først dagn, imns dtt hidtil ikk hlt r tilfældt ftr RLEx. Oftst sr patintr 0.7 på først dag, mn allrd på andn llr trdj dagn r synt ligså godt som vd LASIK, og ftr måndr r dt ukorrigrd visus bdr ftr RLEx nd ftr LA- SIK. Vors snst patintmålingr ftr SMILE-bhandlingr tydr på, at dt nok r t spørgsmål om ydrligr optimring af lasrindstillingr, indn visus på førstdagn blivr ligså godt som vd LASIK. RLEx mtodn r ndnu ikk udviklt til bhandling af høj-astigmat patintr og kan ndnu ikk anvnds vd bhandling af hyprmtropi, mn blivr dt nok i frmtidn. Konklusion RLEx SMILE r r n stor nyskabls indn for cornal rfraktiv lasrbhandling, og dnn bhandling har potntialt til at bliv frmtidns»goldn standard«. Mtodn indholdr all fordl vd LASIK og PRK samtidig md, at bivirkningr og risikon for komplikationr r minimrd. Mtodn r mr præcis nd xcimr lasr ablation, har mindr rgrssionstndns, inducrr færr abrrationr og givr samtidigt bdr patintkomfort og klinikflow. Synsrstitutionn r hurtig og dt cornal indgrb minimalt. Vd RLEx SMILE mtodn åbns corna-pitlt kun i n længd svarnd til ca. 12% af længdn vd LASIK, hvilkt i sig slv r md til at minimr risikon for pitlindvækst. Dr ss ingn af d LASIK-lap rlatrd bhandlingskomplikationr, som f.ks. foldr,»knaphul«og»løs lap«. Aktull studir på vor afdling vil afslør om d postoprativ øjntørhdsproblmr vil vær færr og hornhindstabilitt bdr sammnlignt md LASIK. På øjnafdlingn i Aarhus r SMILEbhandlingn i dag vors fortrukn rfraktiv cornal lasrprocdur, når dnn bhandling r mulig (aktult vd ca. 2/3 af patintrn, dr bhandls vd afdlingn). Vi forvntr, at dt r t spørgsmål om tid, indn vi også bgyndr at SMILE-bhandl rst-gruppn bstånd af hyprmtrop og høj-astigmat patintr, hvor vi hidtil har måttt vælg FS-LA- SIK, samt patintr, hvor dt af profssionll årsagr r ovrordntligt kritisk md n fuldstændig stabil corna ftr bhandlingn, hvor vi hidtil har valgt PRK. Artikln r bragt først gang i Oftalmolog dcmbr 2011 du har vl polaroid suncovrs i butikkn? I marts viss dn ny TV-rklam for Polaroid Suncovrs på TV2. For mr information llr bstilling kontakt vnligst sælgr Lars Fønss på llr kundsupport på llr mail

16 30 trnds >> 31 Optimism og ralism på opti 12 0pti 12 visr vj md nyhdr på all frontr Af Bjarn Hansn / Foto: Ingr Lwandowski & bjarn hansn O pti r still og roligt på vj til at udvikl sig fra at vær n lokal mss for Tyskland, Østrig og Schwiz til at bliv n mss md intrnationalt tilsnit. Mssn r absolut t bsøg værd for d dansk optikr, dr vil hav t ovrblik ovr udbuddt i branchn og s 2012-nyhdrn før kollgrn. All d stor intrnational firmar r rpræsntrt, om nd flr r rpræsntrt vd drs tysk rpræsntantr. I dt spændnd intrnational slskab r også all d førnd dansk firmar rpræsntrt, og hr r stmningn ntydigt positiv til mssn. Dn tysk grundighd ross, og udstillrns tilfrdshd r mdvirknd til at skab t mgt positivt miljø omkring hl optikoncptt, dr ud ovr produktr også omfattr spændnd fordrag og dbattr i t spcilt campusområd. Dbattr og fordrag forgår på tysk og md mulighd for simultantolkning på nglsk. Ifølg Ditr Dohr, ldr af GHM, Gslschaft für Handwrksmsssn, som arrangrr opti, arbjdr mssn ud fra t nklt koncpt om at optimr forholdn for udstillrn gnrlt og bhandl ny udstillr pænt. Filosofin r nkl: Kommr dr spændnd udstillr, følgr gæstrn md, og så r dn positiv spiral kørnd. Optikrns udsndt mødt kun positiv kommntarr fra udstillr og gæstr. Mr nd 450 stand fra all sktorr i branchn og mr nd gæstr vidnr om mssns kvalitt. Mssn liggr på dt rigtig tidspunkt på årt. Januar månd markrr startn på t nyt år, og r dt naturlig tidspunkt at vis nyhdr på. Og for d skisportsintrssrd liggr flr af d kndt skisportsstdr mindr nd n tims kørsl væk. Dt gør dt kstra attraktivt for mang at lægg vjn forbi opti. Nyt i 2012 På dt tknisk områd r dr nyt på all frontr. Udviklrn bag brillglas, kontaktlinsr, instrumntr og ny matrialr til brillstlln sættr ign ny standardr. Dt r tydligt, at lvrandørrn satsr på Münchn. Hvor dt for t par år sidn var almindligt for mang udstillr at mød frm md Silmo-nyhdr og vnt til Mido md årts nyhdr, r dr nu fokus på at vis ny kollktionr på opti. På modsidn r actatn for alvor slåt ignnm. På farvsidn r dr gnrlt n udvikling i rtning af mr transparnt fatningr i mang farvr. Rød og især blå nuancr vindr frm. Oft r farvrn kombinrt md transparnt udgavr af Havana-farvr og grå nuancr. Lindbrg Actanium. Blu Bay fra Safilo. Mang af modllrn virkr inspirrt af amrikansk film, dr omhandlr tidn tilbag fra 30 rn og op til 60 rn. En stor dl af actatfatningrn r md sidstg, hvilkt r md til at sikr succs hos forbrugrn. Komfort r ftrspurgt,og titanium og andr ltt mtallr r stadig dominrnd i antal. Tilfrds udstillr Ptr Warrr, Lindbrg r mgt kontant i sin bdømmls af opti. Dn r n mgasuccs på all frontr og på vj frm. Køblystn r stor, og mssn trækkr nu kundr fra bl.a. Holland og Blgin, som tidligr kun kom på Silmo. Samtidig r dt positivt md mssns placring i januar. Hnrik Ørgrn r mindst lig så bgjstrt.»hl stmningn på mssn osr af nrgi,«sigr han, og md hnsyn til dt intrnational oplvr d, at mssn brdr sig mr og mr. Ørgrn har ud ovr d tysktalnd land kundr fra Holland, Blgin England og Mllmøstn. Ørgrn visr n ny kollktion md tr brillr i 7 farvr. Slv arbjdsskitsn r t hlt lill kunstværk. D traditionll Ørgrnlinjr går ign på all modllrn. Infac Satsr på rx solbrillr md hl 48 ny modllr. Stiln r 50 r look md massr af actat md sidstg. Mtt og Hans Laursn r mgt tilfrds md køblystn på opti. Fakta»Brilln r t mgt prsonligt produkt og n dl af udstrålingn, og dt vil dn altid vær. Dt r optikrn, dr gør n brill til»min«brill,«sigr Thomas Trucknbrod, præsidnt for ZVA, Zntralvrbands dr Augnoptkr i n dbat om intrnthandl md brillr. Mtt og Hans Laursn.

17 32 trnds SPORT HD HIGH DEFINITION SPORT- & FASHION LENSES Trnd of Dnmark. Markus T Dansk Jspr Eriksn visr t nyt matrial, dr har fåt navnt TMI. Dt r t mgt solidt kunststof, dr har n lækkr gummiagtig ovrflad, dr r bhaglig at rør vd. Trnd of Dnmark Trnd of Dnmark har fåt n af d ftrtragtd pladsr i opti-boxn, og Mortn Thomsn mødr stor intrss fra dt tysktalnd publikum. D stor mtalfatningr i afstmt farvr r populær og ltsælglig. Fly Fly r ndnu ikk slåt afgørnd ignnm på dt tysk markd, mn r godt på vj.»tyskrn skal lig vær sikr på, at vi r holdbar. Tysk optikr r ikk vant til Flys byttsrvic og skal lig afprøv, om dt r rigtigt, indn d købr stort ind,«fortællr Lars Halstrøm. Nyhdrn r stor udtryksfuld brillr i 50 r look og farvr, dr hntr inspiration fra 20 rn, 30 rn og 50 rn. Carlottas Villag Carlottas Villag fik n fin start på dt tysk markd i 2011 og har succs md sin mgt prsonligt inspirrd farvr. Standn i opti-boxn liggr prfkt og Charlott og Bo Lth har allrd t pænt antal fast kundr. Jspr Eriksn, Markus T. Lars Halstrøm, Fly. Ptr Warrr, Lindbrg. Charlott og Bo Lth, Carlottas Villag. OPFyldr d højst OPTisk krav High Dfinition kurvd nkltstyrk og progrssiv glas til sport og mod Kund Support Danmark T F +41(0) Optiswiss Postboks Viby J KOmmER SNART

18 34 fagligt >> 35 Hvad indbærr biokompatibilitt for kontaktlinsr og linsvæskr og hvordan målr vi d dt? Først dl af n sri i tr dl, som undrsøgr lighdr og forskll i optikrs opfattlsr af og vidnskablig littraturdokumntation af cornal staining, forbigånd hyprfluorscns associrt til brug af konsrvringsmiddl (PATH) og kontaktlinskomplikationr. Artikln har tidligr vært publicrt i Optician og r godkndt for publicring i ovrsat udgav i OPTIKEREN. Af Paul Karpcki, O.D., F.A.A.O. / Ovrsat af Linda Juul Madsn D Figur 1. Rspondnts Blifs and Support in th Litratur as to Masurs of Biocompatibility" in th Contxt of CLs and CL car products Cornal cll intgrity Wttability Contact lns/lns solution intractions Oxygn prmability Cornal staining Cll toxicity Cornal inflammation or infiltrats Cornal fluorscnc associatd with lns car solutions Maintains (compatibl with) y structurs & halth Comfort/Non-irritating Maintains halthy tars/tar film Matchs/mimics halthy y, ocular surfac Minimal disruption Maintains (or producs) good vision or function No tissu damag Clan lns/no dposits/ffctiv disinfction Matchs/mimics halthy tars or tar film Matchs/maintains ph Absnc of a hyprsnsitivity raction Not sur what it mans 6,2 5,9 5,1 4,8 4,6 3,8 3,3 2,4 2,0 4,9 r har dt snst årti pågåt n dbat om dn klinisk btydning af asymptomatisk corna staining (CS) (farvtst på hornhindn) vd anvndls af natriumfluorscin (FL) til kontaktlinsbærr. Især blandt brugr af flrfunktionll væskr (MPS), hvor man har obsrvrt høj nivaur af hyprfluorscns ca. 2 timr ftr isætning af kontaktlinsr.1 Flr forskr har antydt, at dnn forbigånd hyprfluorscns llr»solution inducd cornal staining«(sics) skylds n inkompatibilitt mllm kontaktlinsn og linsvæskn og r n målstok for biokompatibilitt 2,3 samt forudsiglig i forhold til frmtidig hændlsr. 4,5 Snr forskning antydr, at dn forbigånd hyprfluorscns, som r blvt obsrvrt blandt brugr af flrfunktionll væskr (MPS), r t godartt fænomn, dr adskillr sig ætiologisk fra CS, som r blvt obsrvrt i fysiologisk og patologisk situationr. 6,7 Dnn ny vidn undrstøttr opfattlsn, at hyprfluorscns på hornhindn blandt brugr af flrfunktionll væskr (MPS), af min kollgar og jg bnævnt Prsrvativ-Associatd Transint Hyprfluorscnc (PATH) (forbigånd hyprfluorscns associrt til brug af konsrvringsmiddl), r t artfakt udn kndt bivirkningr. Slvom jg i lighd md n rækk kollgar ansr, at PATH ikk r t tgn på n patologisk procs, virkr dt som om, at mang som arbjdr profssionlt md syns- og øjnplj (ECP) fortsat mnr, at PATH r t tgn på inkompatibilitt mllm kontaktlinsr og linsvæsk. Formålt r at fastlægg, hvor udbrdt dnn opfattls: At asymptomatisk CS og/llr PATH r markørr på inkompatibilitt mllm kontaktlinsr og linsvæsk, og hvorvidt dr finds blæg for dnn opfattls i vidnskabslittraturn. For at kunn vurdr om optikrns opfattlsr stmmr ovrns md dn vidnskablig forskning om biokompatibilitt mllm kontaktlinsr og linsvæskr, gnnmførts såvl n spørgskmaundrsøgls som n systmatisk granskning af littraturn. Først dl af dnn sri i tr dl undrsøgr rsultatt af biokompatibilitt mllm kontaktlinsr og linsvæskr. Srins andn og trdj dl undrsøgr forstålsn af Fl, CS, PATH og risikofaktorrn bag inflammatorisk kontaktlinskomplikationr og vil bliv publicrt i d følgnd måndr. 13,6 13,4 30,1 60,6 60,5 59,8 56,5 50,7 45,8 39,9 Masur of biocompatibility Not a masur of biocompatibility in th absnc of othr signs and symptoms Not a masur of biocompatibility Not sur what biocompatibility mans Prcnt Mtodr: En global wbbasrt spørgskmaundrsøgls gnnmførts blandt ECP for at bdømm disss vidnsnivau og opfattlsr af biokompatibilitt, CS og risikofaktorr for kontaktlinskomplikationr. Statistisk analysr gnnmførts for at bstmm sammnhængn mllm forskllig opfattlsr, når dtt ansås for rimligt. Cohns Kappa (κ) statistics cofficint 8,9 anvndts for at afgør ovrnsstmmlsn af opfattlsr mllm to gradr af biokompatibilitt. En systmatisk granskning af littraturn (rfrntgranskningr, fagtidsskriftr og rfratr fra vidnskablig mødr) vdrørnd CS og biokompatibilitt vd kontaktlinsbrug samt af all rlvant primær rfrncr t.o.m. dn 31. fbruar 2011 gnnmførts. Rfrncr fra bhandlingr af alvorlig okulær/systmisk sygdom, kirurgisk/ traumatologisk ætiologi llr bhandlingr, dr ikk indholdt tilstrækklig md information til, at man kunn afgør disss rlvans, blv kskludrt. Rsultatt af granskningn blv sammnlignt md opfattlsn hos dm, dr havd svart på spørgskmaundrsøglsn for at kunn bstmm, i hvilkt omfang disss opfattlsr basrd sig på virksomhdrs markdsføring llr på forskningsmæssig rsultatr. Rsultat og diskussion Spørgskmats dmografi I alt ECP svard på grundlæggnd dmografisk spørgsmål og mindst ét spørgsmål mr. Af rspondntrn arbjdd 4,9% i Australin, Nw Zland llr i Asiatisk Stillhavsrgionn, 1,5% i Afrika llr Mllmøstn, 32,4% i EU og 61,2% i USA. 36,3% af rpondntrn mødt < 15 kontaktlinspatintr pr. ug, 33,8% mødt 15 til 30, 25% mødt 25 til 64 og 5% mødt 65 patintr. Tabl 1. Concordanc among masurs of biocompatibility. Wttability O2 prmability Cornal staining PATH CIEs Wttability Lns/ solution Cornal cll Cll intractions intgrity toxicity O2 prmability ± (0.9552, ) Cornal staining ± ± PATH ± ± ± CIEs ± ± ± ± Lns/ solution ± intractions ± NC ± ± Cornal cll ± intgrity ± ± ± ± ± Cll toxicity ± ± ± ± ± ± ± NC = obsrvd concordanc is smallr than man-chanc concordanc. K concordanc: NC = no bttr than chanc, 0 to 0.2 = slight agrmnt, 0.21 to 0.4 = fair agrmnt, 0.41 = 0.60 modrat agrmnt, 0.61 = 0.80 is substantial agrmnt, and 0.81 to 1 is almost prfct to prfct agrmnt. Biokompatibilitt i forbindls md kontaktlinsr og linsvæskr indbærr Basrt på rspondntrns vidn om biokompatibilitt, r intgritt md hornhindcllr, gnfugtningsgnskabr og/ llr intraktionr mllm kontaktlinsr og linsvæsk d oftst valgt ksmplr. Diss valgts af ca. 60% af rspondntrn, mns færr (30%) valgt (PATH) (forbigånd hyprfluorscns associrt til brug af konsrvringsmiddl) (figur 1). D hyppigst forkommnd skriftlig svar om, hvad biokompatibilitt indbærr (fandts ikk i flrvalgsspørgsmåln) var: Bibholdr llr r kompatiblt md øjnsundhd (13,6%) samt komfortablt llr ikk irritrnd (13,4%). Kun 4,9% angav, at d ikk var sikr på, hvad biokompatibilitt indbærr. Færr nd 10% af rspondntrn valgt kun 1 svar, mns 72% valgt 3 llr flr af d 8 mulig altrnativr (figur 2). Opfattlsr om biokompatibilitt faldt indn for 2 vag katgorir. Dn først indholdt gnfugtningsgnskabr og iltprmabilitt, som sammn valgts 97% (κ = 0,969; 95% CI = 0,9552, 0,9828) af 70,1% af rspondntrn. Kun n svag ovrnsstmmls md t af d øvrig altrnativr blv bmærkt i diss svar (tabl 1). Dn andn katgori, som bskrivs som»cllrsponsr«, inkludrr CS, PATH, hornhindbtændls/infiltrationr (CIE), intraktionr mllm linsr og væsk, hornhindcllintgritt og toksicitt i hornhindn, da dr var n lill til modrat ovrnsstmmls (κ = 0,2421-0,5537) for, hvis dt n var t ksmpl på biokompatibilitt, var dt andt dt også. Mr nd 88% af rspondntrn mnt, at cllrspons på grund af kontaktlinsr r t ksmpl på biokompatibilitt. Af d adspurgt, som mnt, at CS r t ksmpl på biokompatibilitt, mnt også 67,3%, 67,6% hnholdsvis 51,5%, at CIEs, toksicitt i hornhindns cllr og PATH var ksmplr på biokompatibilitt (κ = 0,4307-0,5537). Af d optikr, dr mnt, at PATH r t ksmpl på biokompatibilitt, mnt også 86,8%, 68,9%, 87,0% hnholdsvis 73,5%, at CS, CIEs intraktionr mllm linsr og væsk og toksicitt i cllr r ksmplr på biokompatibilitt (lill til modrat ovrnsstmmls; κ = 0,2847-0,4307). Mns 75% (278/370) af rspondntrn, som mnr, at PATH r t ksmpl på biokompatibilitt, også mnr, at intgritt md hornhindcllr r t ksmpl på biokompatibilitt, så visr d kun n lill ovrnsstmmls (κ = 0,1612), da 62,8% (468/745) af rspondntrn, dr mnr, at intgritt md hornhindns cllr r t ksmpl på biokompatibilitt, ikk mnr, at PATH r dt. Systmatisk ovrsigt I alt primær unikk rfrncr blv idntificrt. 161 havd rlvant information om biokompatibilitt og kontaktlinsr og/ llr linsvæskr. Undrsøgls kontra littratur Til forskl fra andr typr af biomatrial, hvor dt r muligt at opnå gnskabn nutral, r dtt ikk muligt md kontaktlinsr, da bar dt at man anvndr kontaktlinsr uanst matrialt, påvirkr tårfilmn og øjt ngativt Eftr n grundig gnnmlæsning af littratur og bøgr om biomatrial, biokompatibilitt for kontaktlinsr og linsvæsk kan man gnrlt sig, at biokompatilbiltt r:»et matrials/linsvæsks vn til at intragr md lvnd cllr/væv udn at vær giftigt, skadligt llr forårsag immunologiska raktionr og samtidig præstr og fungr korrkt.«16 Dsudn r dt matrialts vn til at fungr md n hnsigtsmæssig rspons hos værtn i n spcifik applikation og std for applikationr. 17 Ud fra dnn dfinition r dt vd hjælp af n nklt tst ikk muligt at forudsig, hvordan kontaktlinsr påvirkr øjnn. Flr tsts r nødvndig for at skab t billd af biokompatibilitt i forhold til linsmatrial, linsvæskr og drs rspktiv konsrvringsmidlr. 18,19 Flr nd 87% af rspondntrn var nig i, at dr krævs mr nd én målstok for at vurdr biokompatibilitt (Figur 2). Når ksmplr på biokompatibilitt vurdrs isolrt llr udlukknd ud fra ét aspkt af biokompatibilitt, visr all linsr, dr finds på markdt, linsvæskr (og drs rspktiv konsrvringsmiddl) samt lins-/væskkombinationr t højt nivau af biokompatibilitt, hvis d anvnds korrkt Mn som dt frmgår af littraturn, r dr bhov for mr nd én måd at vurdr biokompatibilitt på. Et produkt vist forbdrt biokompatibilitt ud fra ovn-

19 36 fagligt >> 37 Tabl 2. Association of signs and symptoms with CS in halthy CL warrs who do not us MPS. Sign or Symptom No Association or Corrlation* Signs Associatd or Corrlatd (Statistically Significant) Cornal infiltrats Chalmrs, ; Lakkis, 2005(RGP) 91 ; Szczotka-Flynn, 2010(SiHy) 92 Szczotka-Flynn, 2007 (rtractd) 109 Cornal/limbal novascularization Epithlial microcysts Kuo, 2008(SiHy) 94 Aakr, 2004(SiHy) 20 ; Chalmrs, 2005(SiHy) 28 ; Fonn, 1995 (RGP&SCL) 93 ; Kuo, 2008(SiHy) 94 Cornal dma Kuo, 2008(SiHy) 94 ; Efron, ; Fishr, Blpharitis Kuo, 2008(SiHy) 94 MGD Arita, ; Kuo, 2008(SiHy) 94 Limbal or bulbar rdnss Palpbral rdnss Du Toit, Tarsal abnormalitis Fonn, 1995(RGP&SCL) 93 Chalmrs, 2005(SiHy) 28 ; Doughty, 2005(SiHy) 33 ; Fahmy, 2010; 35 Fltchr, ; Fonn, 1995(RGP&SCL) 93 ; Kuo, 2008(SiHy) 94 ; Michaud, 2009(SiHy) 97 ; Paugh, Young, 1992(RGP) 110 ; Schnidr, 1996 (RGP) 111 Conjunctival staining Fahmy, ; Kuo, 2008(SiHy) 94 ; Morgan, 2009(SiHy) 49 Infction Lakkis, 2005(RGP) 91 Lns dposits Fahmy, ; Maldonado-Codina, Symptoms Comfort Bickl, 1997(RGP) 24 ; Brnnan, 2007(SiHy) 26 ; Du Toit, ; Fahmy, ; Fishr, ; Fltchr, ; Li, ; Lipson, ; Maldonado-Codina, 2005(RGP&SCL) 103 ; Orsborn, ; Paugh, ; Stahl, ; van dr Worp, 2009 (RGP) 106 Walkr, 2007(lns dpndnt) 112 ; Truong, 2008 (SiHy; CS xtnt infrior, CS cntral dpth only) 113 Drynss/dry y Chalmrs, 2005(SiHy) 28 ; Fahmy, ; Pult, ; Pult, Du Toit, 2001(CS typ not xtnt) 101 ; Lundgrin, 2008(CS xtnt not typ or dpth) 116 ; Truong, 2008(SiHy; infrior CS only) 113 Blurrd vision Du Toit, ; Fahmy, Bold = publishd in pr-rviwd journal. MGD = mibomian gland dysfunction; RGP = rigid gas prmabl; SCL = soft contact lnss; SiHy = silicon hydrogl. *Study lns notd in parnthss if RGP or SiHy, all othr studis tstd non-sihy soft CLs. Additional prtinnt findings also notd in parnthss. Prcnt of rspondnts Figur 2. Numbr of Masurs of Biocompatibility Chosn by Rspondnts 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 4,1% 8,3% 15,6% 18,6% stånd dfinition og ud fra d ksmplr, som blv studrt 33,40,64,65, mn ftrfølgnd opdagd man, at dt hang sammn md dårlig rsultatr. 66,67 Et ksmpl på dtt r t produkts gnfugtningsgnskabr. Nogt som mr nd 60% af rspondntrn anså som, og i hnhold til dfinitionn r, n indikator på biokompatibilitt, dr har vist sig at vær bdr md bstmt linsvæksr. 64 Mn MPS md højr gnfugtningsgnskabr har også vist sig at vær associrt md højr nivaur af CIE, for ksmpl infiltrativ hornhindinflammation ,8% 11,9% 9,8% 6,9% 11,1% 0% All (8) Numbr of choics pickd *Whil 4.9% of total rspondnts chos dos not undrstand what biocompatibility mans, 0.8% of rspondnts also chos on of th options as wll. Ud fra dnn dfinition af biokompatibilitt og vlvidnd, at ingn mtod isolrt st kan giv n ksakt bdømmls af biokompatibilitt, r all ksmplr, som viss i figur 1 ifølg rspondntrn gnd ksmplr md undtagls af PATH og CS alt ftr sammnhængn. CS gnthd som ksmpl på biokompatibilitt... Fravær llr tilstdværls af CS kan vær llr ikk vær t tgn på biokompatibilitt, ftrsom dt blv obsrvrt i så højt omfang hos frisk prsonr, dr ikk anvndr kontaktlinsr (op til 80%) og hos frisk brugr md fungrnd kontaktlinsbrug. 20,79-81 Drudovr bstmms dn obsrvrd CS-frkvns ud fra, hvor oft optikrn udførr tstn (d som mnr, at CS kun obsrvrs i patologisk situationr udførr for ksmpl ikk tstn så tit). 82 Dtt kan før til dn fjltolkning, at hvis dr finds CS, skal dr også finds pitlskad, slv når alt andt modsigr dtt. Dsudn varirr gradn af misfarvning markant fra prson til prson og fra dag til dag hos samm patint. 74 Dt r intrssant, at også i populationr md almn lidlsr som f.ks. diabts 83 og kratoconus, 84-86, hvor tørr øjn r oft forkommnd og CS (total og >Grad 3), 89 fandts dr ingn korrlation mllm komfort llr synsrlatrd livskvalittspoints og CS Som tabl 2 visr, undrstøttr majorittn af littraturn ikk, at CS r t ksmpl på biokompatibilitt som 51% af rspondntrn mnt, ftrsom CS oft ikk korrlrr md andr tgn 10,20,28,30,33,35,36,49, llr symptomr 24,26,28,35,36,43,96,98, , som r ægt ksmplr på biokompatibilitt. Af d studir, som vist n sammnhæng mllm CS og tgn llr symptomr, r dt kun misfarvningn og dn konjunktiv rødmn mllm klokkn 3/9, 110,111 dr har konskvns. Dtt kan dog skylds CS ætiologi snarr nd slv CS. Studir af Szczotka-Flynn og hans kollgar109, som blv anvndt som støtt for asymptomatisk CS, og som har vært gældnd for CIE, r nu blvt trukkt tilbag, ftrsom t nyr mr rigoristisk studi (LASH) har påvist, at dr ikk finds n sammnhæng. 92 Et andt studi antydr n sammnhæng mllm CS og IK, mn ingn undrbyggnd statistisk rsultatr r blvt rapportrt. 115 Andr studir visr inkonskvnt rsultatr om, hvorvidt dr finds n sammnhæng mllm omfatningn, dybdn llr typn af CS og symptomr, hvilkt gør diss forskningsrsultatr værd at diskutr. Er PATH t ksmpl på biokompatibilitt for kontaktlinsr og linsvæskr? Som tabl 3 visr, r PATH ikk t ksmpl på biokompatibilitt. 1,34,44,46,47,53,57,60, I littraturn finds dr bar n håndfuld studir, som har påvist n sammnhæng mllm PATH og tgn, symptomr og/llr»ksmplr på toksicitt«. 5,55, Mn nogl gruppr, som har udført diss studir, har ntn publicrt lignnd studir, som ikk visr n sammnhæng (slt ikk llr i klinisk signifikant grad) 56,122 llr r-analysrt data, som påvisr, at PATH ikk r n udløsnd faktor vd kontaktlinskomplikationr (som ksmplvis CIE). 116,117 Mns majorittn af studirn rapportrd, at dr ikk fandts n signifikant sammnhæng mllm PATH og andr klinisk ksmplr, 34,44,46,47,53,57,60, har andr studir fundt n sammnhæng mllm PATH og viss indikatorr Dt nklt studi, som blv publicrt i dn rfrntgranskd littratur, og som rapportrd om n sammnhæng mllm PATH og andn okulær ændring, fandt kun n svag omvndt sammnhæng mllm PATH (mn ikk konjunktival farvtst md lissamin grn) og konjunktival kmisk tærsklr. 116 Drimod rapportrds dr ikk om n korrlation mllm kmisk tærsklr for hornhindr llr hornhindtærslr og pnumatisk mkanisk llr taktil tærsklr og PATH llr konjunktiv farvtst. Kun ét studi har påvist n statistisk signifikant sammnhæng mllm PATH md rducrt komfort og tørhd, 55 mns flr andr studir har antydt dtt, mn udn at hav statistisk blæg for dnn påstand. 3, I sådann studir vist gruppr, som anvndt MPS md lav nivaur af PATH t højr komfortnivau og mr positiv symptomr nd d, som anvndt MPS md højr nivaur af PATH. Mn n korrlation mllm nivaurn og komfortn rapportrds ikk. 3, Dn manglnd sammnhæng mllm komfort og PATH r ikk ovrrasknd, da også vd alvorlig CS, 29 kan dn ikk forudsig nogt om komfortn, og når ubhagt r størst (sidst på dagn), 144 r PATH som oftst fraværnd. Mns 60,6% af rspondntrn mnr, at intgritt md hornhindns cllr r t ksmpl på biokompatibilitt, har studir påvist, at PATH ikk tydr på cytotoksicitt 142 llr på skadr på hornhindns ovrflad, når dnn bdømms md lktronmikroskopi 21, samt at in vitro cytotoksisk data korrlrr bdr md irritationssymptomr nd md PATH. 146 Andr studir antydr, at PATH brugr uhnsigtsmæssig mtodr til at mål fænomnt. Studir af n grupp, dr brugr fluorofotomtri har antydt, at MPS i sammnhæng md høj nivaur af PATH, ftr 2 timr forårsagr n størr udbrdls af fluorscin hnovr hornhindn, når dr finds højr nivaur af PATH Mn dnn mtodologi r problmatisk, da forskning har påvist, at dt ikk r mu-

20 38 fagligt Tabl 3. Association of signs and symptoms with PATH in halthy CL warrs who us MPS No Association or Corrlation Associatd or Corrlatd (Statistically Significant) Signs Cornal infiltrats Carnt, 2007(ARVO) 116 ; Carnt, ; Willcox, ; Ziglr, Carnt, Inflammatory mdiators Mrcha, Cornal novascularization Ziglr, Cornal dma Ziglr, Limbal or bulbar rdnss Dunch, ; Dumblton, ; Lipnr, ; Maldinado-Codina, ; Michaud, Dic, ; Ziglr, Uppr lid hyprmia Michaud, Palpbral rdnss/rspons Michaud, Young, Tarsal abnormalitis Ziglr, Young, Conjunctival staining Maldinado-Codina, 2004 (FL) 120 ; Ziglr, 2007 (LG) 118 ; Young, 2009 (significant Grad 3) 122 Young, 2010 (dy NR) 135 Infction Swny, Lns dposits/clanlinss Maldinado-Codina, ; Michaud, ; Ziglr, Young, ; Dic, Wttability Maldinado-Codina, Young, Symptoms Symptoms (gnral) Dumblton, ; Garofalo, ; Jons, ; Kir, ; Lipnr, ; Martin, ; Paugh, ; Pritchard, ; Rily, ; Situ, ; Willcox, Comfort Cho, ; Dumblton, ; Jons, ; Lipnr, ; Martin, ; Situ, ; Santodomingo-Rubido, Sorbara, ; Tilia, ; Townsnd, ; Varikooty, Drynss Dumblton, ; Lipnr, ; Martin, ; Rily, ; Situ, ; Varikooty, Santodomingo-Rubido, CWT Lbow, 2006; Townsnd, 2005 Blurrd vision Lipnr, 2009 Bold = publishd in pr-rviwd journal. ARVO = Association for Rsarch in Vision and Ophthalmology; CWT = continuous war tim; FL = fluorscin; LG = lissamin grn B; NR = not rportd. *Additional prtinnt findings and points of clarification notd in parnthss. ligt at fortag præcis målingr af hornhindns prmabilitt md dnn mtod i øjn, som har CS i viss områdr >grad 1 ( 5 punktat plttr) afhængig af sammnsmltningsffktr vd fluoromtrisk målingr. 150 En forskr fandt t højr nivau af cll afskalning i øjn, som anvndt MPS (dmonstrrnd PATH) kontra d, som brugt t proksidsystm, 151 mn hvad dtt indbærr og vigtighdn af dtt, vd man ndnu ikk, da dtt r t præliminært studi md kun 5 dltagr, som ndnu ikk rproducrt af andr. Dsudn rapportrd 39,9%, 45,8% hnholdsvis 60,6% af rspondntrn, at hvis PATH r t mål for biokompatibilitt, skull løsningr, som visr lavr nivaur af PATH ftr 2 llr 4 timr vis t lavr nivau af hornhindinflammation/infiltrringr, mindr clltoksicitt og bdr intgritt md hornhindns cllr. Liglds har MPS md lav nivaur ftr 2 timr vist n sammnhæng md CIE, og all studir md undtagls af ét 152 har påvist n bdr vn til ngativt at påvirk normal pitlfysiologi 153,154 og forårsag højr nivaur af clltoksicitt sammnlignt md MPS md højr nivaur mllm 1 og 4 timr , Endvidr visr MPS, som påvisr højr nivaur af PATH mllm 1 og 4 timr, ntn lav llr ingn clltoksicitt 23,25, , ,164 i næstn all studir 151,165,166 som oft anvndt tidspunktr, dr var irrlvant for dn faktisk brug. Drudovr, når faktisk asymptomatisk CS (intt spcificrt tidspunkt ftr linsindsætningn) bdømms hos rutinrd kontaktlinsbrugr, påviss dr ingn sammnhæng mllm farvtstns udbrdls uanst grad, linsvæsk 81,167 llr dsinfktionsmiddl/konsrvringsmiddl i linsvæskn. 167 Samm rsultatr opnåds, når farvtstn på hornhindn blv vurdrt ftr 6 til 8 timrs linsbrug. 38 Dtt antydr, at måling af hornhindfluorscns md fluorscin ftr 2 timr hos MPS-brugr kan giv klinikrn t falsk signal, som kan fjltolks som CS. Et notat om bgrænsningr Eftrsom dtt studi var wbbasrt og bstilt af optomtrisk fagtidsskriftr fra hl vrdn, nåd dt måsk ikk ud til dm, som almindligvis ikk læsr diss spcifikk tidsskriftr llr tidsskriftr gnrlt. Hvis d optikr, dr primært læsr rfrntgranskt littratur, var kommt i kontakt md undrsøglsn, var rsultatt måsk blvt t andt. Dsudn har forfattrn anstrngt sig for at garantr, at rspondntrn kunn svar på spørgsmåln ud fra, hvad rspondntrn slv mnt og ikk ud fra forfattrns holdningr gnnm at giv flr altrnativr samt at still åbn spørgsmål. Drmd kan dt vær muligt, at nogl af rspondntrn ikk forstod, hvad dr mnts md»hornhindfluorscns i forbindls md linsvæskr«, mn dt var antagligt ikk så mang. En stor dl af rspondntrn valgt båd gnfugtningsgnskabr og iltprmabilitt, hvilkt måsk var n lidt for stor andl, da diss svarmulighdr fandts i d to først svar ud af 9 mulig (dt 9. svar var, at man ikk var sikkr). Konklusion Basrt på rsultatrn fra spørgskmaundrsøglsn mnr n ovrvjnd dl af optikrn, at asymptomatisk CS og PATH r ksmplr på biokompatibilitt. Dtt undrstøtts ikk i dn rigoristisk og omfattnd vidnskablig littratur, og dnn opfattls r drfor formodntlig t rsultat af industrins markdsføring. Slvom ingn sigr, at CS r»good pr s«, r dt vigtigt at vid, om dn finds, og hvad dtt indbærr for dt samld billd af patintn. Som n ansvarsfuld prson indnfor sundhdspljn, r dt vigtigt at træff klinisk bslutningr ud fra sikr, forskningsrlatrd mdicinsk studir. Rfrncr List ovr rfrncr kan fås vd hnvndls til dn klinisk rdaktør: Dr. Paul Karpcki arbjdr for Kofflr Vision Group, Eagl Crk Mdical Plaza, Kntucky. Rdaktionl og vidnskablig støtt til dnn undrsøgls og littraturgnnmgang blv givt af BioScinc Communication Nw York. Vi tilbydr t nyt program, dr kan undrstøtt din succs Support 360 r: Produktinnovation, dr kommr din kundr og din praksis til god Profssionl uddannls, som ydrligr invstring i THE VISION CARE INSTITUTE Undrstøttnd værktøjr til din praksis, hrundr lvring dirkt til kundn Initiativr indn for kundsrvic, såsom flr ACUVUE Account Managrs Kontakt din ACUVUE Account Managr i dag for at hør mr. ACUVUE og TVCI r varmærkr tilhørnd Johnson & Johnson Mdical Ltd, som Johnson & Johnson Vision Car r n dl af. Johnson & Johnson Mdical Ltd

21 40 trnds DANISH DESIGN Brillr md sjæl Hvad sigr du til n brill, dr har vært vrdn rundt, indn du får dn på næsn? Af Bjarn Hansn AIRBorn lvrs i t lædrtui, dr stammr fra gaml krudtaskr og dt hl lvrs i n trækass, har tidligr tjnt som gulv i afgangshaln i lufthavnn i Kiw. J ournalistrn Andra og Martin Graf, dr udgivr EYEBizz, dr r dt størst tysk fagtidsskrift for optikr, har skabt n ny brillkollktion, AIRBORN. Dt unikk vd dn ny kollktion r slv matrialt, dr r gnbrug fra gaml fly. Md hvr nklt brill følgr t crtifikat, dr fortællr, hvor matrialt kommr fra. D først modllr r lavt af matrialr fra n Douglas DC3, dr har fløjt 30 millionr kilomtr for Amrican Airlins i priodn 1949 til Dt frmgår af crtifikatt, hvor på flyt matrialt til dn nklt brill kommr fra. Dt r for ksmpl spcificrt, at brilln kommr fra cockpittt llr højr vingspids. Brillrn r håndværk hl vjn i produktionsfasn, og dsignt r gnnmført rtro hlt ud til mådn at saml brillrn på. Enkltdln r skårt dirkt ud af flyt, samlt og polrt. AIRBorn lavs ikk md ovrfladbhandlingr for ntop at bvar dt ægt og oprindlig udsnd. Martin Graf fik lyst til slv at udvikl n kollktion ftr at hav st, hvordan kndt mærkvarr massproducrs i fjrnøstn.»dt r brillr md flott og kndt navn, mn producrt hlt udn sjæl«, sigr Martin og fortsættr:»navnn og dn værdi, d rpræsntrr, kommr ikk fra brillbranchn. Forbrugrn btalr for nogt, dr i princippt ikk har nogt md slv brilln at gør. Jg har i mang år intrssrt mig for gaml fly, og samtidig r dr i tidn n grynd intrss for gnbrug. Så dt lå lig for at anvnd t matrial, dr kan gnbrugs hlt udn komplicrd ftrbhandlingr. Hr r dr tal om brillr md sjæl. Tænk, hvis t matrial, dr har st dt mst af vrdn fra luftn i diss år, kunn tal og brtt.«andra og Martin r slv md i produktionsfasn, og d først frmvisningr har bstyrkt dm i, at dr r t markd for d unikk modllr. IF 9246

22 42 fagligt 43 Får du optimalt udbytt af din slskabsstruktur? virksomhdns gnkapital til n maksimal bskatning på 47,5% i dag og kun 42,5% fra 2014 Mulighd for skattudskydls vd ophør af virksomhd Anvnd dn opspard kapital til ksmplvis opstart/køb af andn virksomhd llr forældrkøbsljlighd/ udljningsjndom. Gnralforsamling i Dansk ErhvrvsOptik 2012 Indkaldls til ordinær gnralforsamling i Dansk Erhvrvs- Optik Onsdag dn 18. april 2012, kl på forningns adrss: Langbrogad 5, 1411 Købnhavn K Af statsautorisrd rvisorr Brian Rønn Nilsn og Thomas Ennistin, Dloitt D flst dansk virksomhdr indn for optikrrhvrvt drivs som n-tn akti-/anpartsslskab llr som prsonlig drvt virksomhd. Dtt gældr formntlig også din virksomhd. F or mang virksomhdsjr r valgt af slskabsstruktur ntn bgrundt i ønsk om bgrænst hæftls (ApS og A/S) llr ud fra n skattmæssig optimal løsning vd at driv virksomhdn som prsonlig virksomhd. Eftr vdtagls af dn ny slskabslov i 2009 blv dt slåt fast, at rglrn for aktislskabr i næstn all tilfæld også gældr for partnrslskabr. Dr har tidligr vært n rækk usikkrhdr, som har gjort, at mang rådgivr, hrundr advokatr, rvisorr og bankr, har afholdt sig fra at anbfal partnrslskabr, mn md dn ny slskabslov r diss usikkrhdr fjrnt. Hvad r t partnrslskab Et partnrslskab r juridisk st t aktislskab, hvor kun n af slskabsdltagrn hæftr fuldt ud for slskabts forpligtiglsr (komplmntar). Slskabsdltagrn (komplmntarn), som hæftr fuldt ud, vil oftst vær t anpartsslskab, hvorimod dn llr d øvrig jr kun hæftr md drs indskud svarnd til hæftlsn i t anparts- llr aktislskab samt vntult indskud i komplmntarslskabt. Et partnrslskab skal hav n minimumskapital på 500 t.kr., hvoraf 25% skal vær indbtalt. Drudovr skal komplmntarn, som hæftr fuldt ud, hav båd ldlssmæssig og økonomisk bføjlsr. Dtt krav oplvs imidlrtid ikk som nogn væsntlig hindring, da dr ikk r krav om, at komplmntarn har jrandl i partnrslskabt. Skattmæssig forhold Et partnrslskab r ikk t slvstændigt skattsubjkt modsat t akti- og anpartsslskab. I stdt skal partnrslskabts jr mdtag drs andl af rsultatt i partnrslskab på drs slvangivls. Når dr r flr jr i partnrslskabt, fordls t skattmæssigt ovrskud (llr undrskud) på grundlag af n aftal mllm jrn, hrundr kan dr vær aftalr om almindligt lønvdrlag samt udbytt. Ejrn i t partnrslskab anss sålds skattmæssigt for at vær slvstændig rhvrvsdrivnd, og d skal indlvr n udvidt slvangivls. Som slvstændig rhvrvsdrivnd kan jrn i partnrslskabt vælg at brug virksomhdsskattordningn. St ovr t samlt livsforløb vil jrn kunn opnå n btydlig økonomisk gvinst vd at anvnd virksomhdsordningn. Fordln vd virksomhdsordningn r bl.a.: Mulighd for kun at btal 25% acontoskat af dn dl af virksomh-dns rsultat, som ikk hævs til privat formål Mulighd for at indbtal 30% af Basrt på n konkrt vurdring kan dt vær n markant fordl for ntop din virksomhd, at dn blivr omdannt til t partnrslskab. virksomhdns rsultat til n ratpnsion indtil 2014 og drmd ikk vær bgrænst til 100 t.kr. som lønmodtagr i øvrigt Tilbagbtaling af tidligr års btalt acontoskattr, hvis virksomhdn får undrskud Mulighd for at hæv n rnt af Kan min virksomhd omdanns til t partnrslskab Dt r altid muligt at omdann din virksomhd til t partnrslskab, for ksmpl kan t aktislskab omdanns til t partnrslskab, ligsom n prsonlig drvt virksomhd kan omdanns til t partnrslskab. Som vd nhvr omstrukturring af virksomhd r dr n rækk forhold, dr skal ovrvjs. Omstrukturringn har båd slskabs- og skattrtlig konskvnsr, ligsom indgåd aftalr i viss situationr skal fornys og vntult gnforhandls. Afrunding Vd anvndls af partnrslskab r dt sålds muligt at driv virksomhd, hvor dr opnås n bgrænst hæftls samtidig md, at virksomhdsordningn kan anvnds. Basrt på n konkrt vurdring kan dt vær n markant fordl for ntop din virksomhd, at dn blivr omdannt til t partnrslskab. For ksmpl r n rækk stor dansk rådgivningsvirksomhdr hrundr advokatr og rvisorr blvt omdannt til partnrslskabr for at opnå dt bdst fra bgg vrdnr. Dt skal naturligvis undrstrgs, at dr kan vær konkrt forhold, dr gør, at partnrslskab ikk r n hnsigtsmæssig løsning for dig på nuværnd tidspunkt, mn i mang tilfæld vil fordln opvj vntull ulmpr. Dn ndlig vurdring bror på n konkrt vurdring, og dt r vigtigt, at du undrsøgr, om du har dn optimal slskabsstruktur båd nu og frmadrttt. Du r naturligvis vlkommn til at kontakt Dloitt for at få n uvildig vurdring af, om partnrslskabt vil vær n fordl for dig. Dagsordn: 1. Bstyrlsns brtning om forningns virksomhd i dt forløbn år. 2. Frmlæggls af årsrgnskabt for forningn. 3. Godkndls af bstyrlsns budgtforslag, hrundr fastsættls af kontingnt og bstyrlsshonorarr. 4. Forslag fra bstyrlsn llr mdlmmrn. 5. Valg af mdlmmr til bstyrlsn, supplantr og rvisor. 6. Evntult. Gnralforsamling i danmarks Optikrforning 2012 Indkaldls til ordinær gnralforsamling i Danmarks Optikrforning Torsdag dn 29. marts 2012, kl på forningns adrss: Langbrogad 5, 1411 Købnhavn K Dagsordn: 1. Bstyrlsns brtning om forningns virksomhd i dt forløbn år. 2. Frmlæggls af årsrgnskabt for forningn. 3. Godkndls af bstyrlsns budgtforslag, hrundr fastsættls af kontingnt og bstyrlsshonorarr. 4. Forslag fra bstyrlsn llr mdlmmrn. 5. Valg af mdlmmr til bstyrlsn, supplantr og rvisor. 6. Evntult. Forslag skal vær forningn i hænd snst 21 dag før gnralforsamlingn dt vil sig snst onsdag dn 28. marts Dr srvrs n sandwich, kaff og vand. Tilmlding til sandwich snst dn 13. april På: llr fax Forslag skal vær forningn i hænd snst 21 dag før gnralforsamlingn dt vil sig snst torsdag dn 8. marts Dr srvrs n sandwich, kaff og vand. Tilmlding fortags på forningns hjmmsid snst dn 26. marts 2012.

23 44 fagligt 45 Af optomtrist Christin Bohnsack Kristnsn Et kig på lovgivningn Lovgivningn indholdr for mang n dl gråzonr. Hvis man ikk kndr sin gn og patintrns rttighdr kan ns autorisation komm i far.på t aftnkursus arrangrt af Danmarks Optikrforning, og afholdt på hnholdsvis KEA og TEC,fortalt Anntt Brandstrup og Pr Michal Larsn om ny tiltag i lovgivningn. I dt følgnd r gngivt mang af d spændnd problmstillingr i fagt. S undhdslovns 1 sigr, at sundhdsvæsnt (driblandt optikr rd.) har til formål at frmm bfolkningns sundhd samt at forbygg og bhandl sygdom, lidlsr og funktionsbgrænsning for dn nklt. Dtt skal gørs md omhu og samvittighdsfuldhd. Mn hvordan sikrr vi os at dtt blivr gjort? Og r vi ovrhovdt klar ovr, hvilk rttighdr og pligtr vi har? Vi har f.ks. pligt til at informr om d risici, dr r forbundt md at gå md brillr. På Danmarks Optikrfornings hjmmsid kan hnts n gnrl skrivls om dtt. Dnn skrivls bør, ifølg sundhdslovn, ligg frmm i butikkn. Tavshdspligt Da vi har tavshdspligt, må vi ikk vidrgiv patintoplysningr til øjnlægn, udn patintns samtykk. Dt samm gældr dn andn vj, så vi må drfor ikk kontakt øjnlægn for at få rsultatt af n undrsøgls af n af vors patintr. Samtykk i forbindls md vidrgivls til øjnlæg modtags mundtligt og notrs i journaln. Vidrgivls til forsikringsslskab, kommun, forskning osv. krævr skriftligt samtykk. Hvis n journal vidrgivs til trdjpart, skal dt journalførs. Tavshdspligtn omfattr kun dn klinisk dl af vors arbjdsområd, ikk dt brillstl patintn har valgt, og dt må vi drfor grn sig vidr. Journalføring Alt, hvad man skrivr nd om n patint, r n dl af journaln. Når man startr n dialog, dvs. n anamns, analys llr rådgivning, r bhandlingn påbgyndt. Hvis nogt r journalført tags ARKIVFOTO dt for trond. Vi skal altså ikk bvis hvilk informationr vi har givt vors patintr, så læng dt står i journaln at dtt r gjort. I forbindls md non-complianc fra n patint som f.ks. r blvt bdt om at tag sin linsr ud pga. t akut rødt øj, r dt også n id at skriv klokkslt på sin anbfaling, i journaln. Ingn bhandling må indlds llr fortsætts før at patintn r informrt om dtt. Da n brill r n bhandling skal vi faktisk skrivs i journaln at vi anbfalr patintn at brug brillr. Rådgivning om patintn fra andt sundhdsfagligt prsonal skal journalførs. Vi skal også husk at journalfør hvis vi bgår n fjl. I sidst nd vurdrs vi på om vi har tagt rimlig bslutningr ud fra dn vidn vi har og hvis vi lavr n fjl skal vi gør vors bdst for at rtt op på dn llr snd patintn vidr til t sundhdsprsonal som kan. I kort træk sigr lovgivningn at alt skal journalførs. Når n man vælgr at invstr i f.ks. t funduskamra skal man vid at fundusbilldt udvidr vors samvittighdsområd. Eksmplvis ss Amotio rtina og tidlig glaucom ikk bag foroptrn, mn i t funduskamra. Vi blivr forpligtt til også at opdag d forandringr på øjnbaggrundn og i linsn som vi har modtagt undrvisning i at opdag. Billdt r også dokumntation hvis man ikk kan s nogt. Da all patintr har aktindsigt, kan vi ikk forbyd dm at s drs journalr og man må vær omhygglig md ikk at forslå konkrt sygdomm, md i stdt kun skriv fundn dr kan indikr n bstmt sygdom. Hvornår r autorisationn i far? Dr skal rigtig mgt til for at man r i far for at mist sin autorisation. Dtt skr vd grov forsømmlighd llr hvis man udvisr far for andr mnnskr, vd at udfør rhvrvt. Dtt skr utroligt sjældnt og oftst vil man i stdt bliv pålagt n bød, mist n llr flr rttighdr undr sin autorisation llr bliv påbudt at ændr adfærd. Så læng man visr omhu og samvittighdsfuldhd kommr man sjældnt i far. Vi må godt uddlgr arbjd til studrnd, mdhjælpr osv. Så læng vi førr tilsyn og huskr på at prsonn r kvalificrt, da dt i sidst nd r dn uddannd optikrs autorisation som r på spil. D flst alvorlig fjl skr vd manglnd hnvisning. Vd mistank om n tumor llr diabts hnviss til gn læg. Andt hnviss til øjnlægn. Patintkontorr og klagrt: I hvr rgion liggr minimum t patintkontor, som har til opgav at rådgiv og vjld patintr om drs rttighdr, samt modtag klagr. Mn patintkontorrn r også til for optikr og vi kan altid kontakt t hvis dr opstår t problm llr forvirring. Dsudn står Danmarks Optikrforning til rådighd hvis man får brug får hjælp llr rådgivning i f.ks. n klagsag. For patintns skyld, og for at undgå misforstålsr, dt bdst at oplys fuld navn og CPR nummr til journaln. Pga. klagrttn skal all journalr opbvars i 5 år llr til udløb af igangværnd klagsagr udovr d 5 år. Samarbjd md øjnlægn: Når n patint kommr ind til optikrn md n rcpt hvorpå dr står vjldnd llr bør ftrprøvs btydr dt at vi skal mål styrkrn ignnm. Mn vi må ikk lav signifikant ændringr i styrkn. Vi må altså kun ændr på øjnlægns rcpt md +/- 0,25 D. Ønskr vi at ændr på mr nd dt skal vi ring til øjnlæg og spørg om lov. Hvis øjnlægn insistrr på dt rsultat som d r kommt frm til, r dt også dm som skal rstatt i n vntul klagsag. I mang tilfæld vill dt vær bdr, hvis øjnlægn hlt undlod Udviklingn visr at flr og flr øjnlægr anbfalr at få målt sin øjn vd optikrn, i stdt for øjnlægn. at skriv n rcpt. En rcpt r n ordination og ordinationr bør ikk ændrs, mn d synsprøvr som optikrn fortagr, r mgt grundigr nd dn vd øjnlægn, når dt gældr almindlig syns fjl. Optikr må grn lav linsr og brillr til børn undr 10år, så læng at d har vært til kontrol vd øjnlægn først. Udviklingn visr at flr og flr øjnlægr anbfalr at få målt sin øjn vd optikrn, i stdt for øjnlægn. Dnn tndns r god og vi skal dn andn vj sørg for at giv øjnlægn nogl god og rlvant hnvisningr. Da lovgivningn gældr all som r blvt bhandlt af n sundhdsfaglig prson i Danmark, r turistr også omfattt af dnn. Dvs. at man f.ks. ikk bør sælg kontaktlinsr til turistr udn at lav t linskontrol først. Ønskr man at sælg linsr udn at hav fortagt t linskontrol først skal man sørg for at patintrn forstår hvordan man anvndr linsrn, samt at brugn af dm r på gt ansvar. Dtt gørs ntn vd at man udlvrr n patintvjldning og får patintns undrskrift på at dn r modtagt. Ellr at man oprttr n journal på patintn hvori man skrivr at patintvjldningn r modtagt. Danmarks Optikrforning kommr md t forslag til n patintvjldning som kan downloads på hjmmsidn.

24 46 nyt fra uddannlssudvalgt Invitation til OPTIK golf dag På Lübkr Golfban dn 13. august 2012 Succsn fra sidst års optik golf turnring gntags og all golf intrssrd i branchn invitrs til at dltag i turnringn. Dr vil ign vær flott præmir at gå ftr. Program: Kl Morgnmad Kl hullrs golf Kl Banforpljning Kl Dagns rt og præmi ovrrækkls Pris pr. dltagr r kr. 795,00 pr. prson. Tilmlding skr via golfbox ftr først til møll princippt. Søg Lübkr og optik golf dag. Skriv vnligst hvilkn butik du har rlation til. Dr r arrangrt mulighd for tilkøb af ovrnatning og kstra spil til fordlagtig pris. Kontakt Lübkr for nærmr information. Turnringn r arrangrt af Lisbth Falk Sonnichsn. Ring , hvis du har spørgsmål. Skynd dig at tilmld dig! Aftnkursus: Synstræning i øjnhøjd Hørr du til dm, dr tror, at synstræning r dt rn hokus pokus? Ellr r du blot nysgrrig ftr at vid mr om dnn bhandlingsmtod? Så kom og vær md, når Maria Badl Kops Rømr og Finn Abildgaard to aftnr i april vil forsøg at afliv d mang mytr, dr klæbr sig til synstræning, samt givr konkrt rdskabr til, hvordan du nmt kan udpg d prsonr, dr kan hav gavn af at bliv hnvist og bhandlt af n kollga md spcial i synsoptimring. Målt md kurst r nmlig at hiv synstræning nd i øjnhøjd og gør dltagrn opmærksomm på, at dt ikk r så komplicrt n mtod, som mang måsk går og tror og som ikk bhøvr kræv alvrdns tid llr rssourcr, når man vd, hvad dt drjr sig om. Aftnkurst afholds af dt ny Vidnscntr for Synsoptimring, dr r n faglig intrssgrupp undr Danmarks Optikrforning, som har til mål at indsaml og dl vidn indn for samsynsområdt. Vidnscntr for Synsoptimring Danmarks Optikrforning står bag tablringn af Vidnscntr for Synsoptimring. V idnscntrt r skabt for at saml og formidl vidn om synstræning og synsrhabilitring. Ordt synsoptimring r valgt for at kunn dækk ovr all områdr, som ikk kan løss md brillr, kontaktlinsr llr andr synshjælpmidlr. Dt r målt, at vi md dtt tiltag kan sikr, at dr skabs t fælls grundlag til gavn for d mang patintr/kundr, dr har n oplvls af, at drs øjnproblmr ikk kan løss af d traditionll synshjælpmidlr. Dr r t stort bhov for information om dtt områd, båd til offntlighdn, andr faggruppr og i lig så høj grad til vor kollgr. Dr r mang mytr om synstræning, dt r drfor vigtigt, at vi får indsamlt og vurdrt dn vidn, dr allrd r på områdt, og får dn informrt ud til kollgrn, så d mang prsonr, dr har diss øjnproblmr kan bliv hnvist og bhandlt. Hvad kan jg gør Som mdlm af dnn afdling undr Danmarks Optikrforning, får du mulighd for at få d nyst rsultatr, du får mulighd for at dltag i workshops, sminarr og ikk mindst får du adgang til t ntværk af fagfolk, dr arbjdr md dtt områd. Afdlingn styrs af t slvstændigt udvalg, dr blv valgt sidst år, og dr vil bliv afholdt mindst t årligt mød, som blandt andt indholdr valg til gruppn. Dr r mr information på hjmmsidn undr Om Os, Vidnscntr for synsoptimring. Praktisk information Aftnkursrn r arrangrt af Vidnscntr for Synsoptimring og afholds i: Randrs d. 24. april 2012 kl. 18:30 Købnhavn d. 26. april 2012 kl. 18:30 Oplægsholdr: Maria Badl Kops Rømr, optomtrist og jr af Train Your Eys Finn Abildgaard, optomtrist og mdjr af Købnhavns Privat Synspljklinik samt faglærr vd optomtristuddannlsn i Købnhavn Pris for at dltag Mødrn r gratis for prsonlig mdlmmr og butiksmdlmmr. Dt kostr dog 200,- hvis mr nd n prson fra samm butik dltagr. For øvrig dltagr kostr dt 450,-. Fakta Finn Abildgaard udvalgsformand. Maria Badl Kops Rømr Ln Frigast Pr Carlsn Kontingnt (+ moms): Som mdlm af Danmarks Optikrforning = 600 kr. Ikk mdlm af Damarks Optikrforning = kr. Chfoptikr Hnrik Dalagr og Rtailchf Brian Kollrup, partnr og mdjr af Louis Nilsn på Boulvardn i Aalborg sidn novmbr 2011 vi har danmarks bdst optikrbrand i ryggn Partnrskabt i Louis Nilsn var n gyldn mulighd for os, da vi bgg har gåt md drømmn om at bliv slvstændig. Partnrskabt r mgt motivrnd. Man r jo sin gn lykks smd på dn god måd, man tænkr andrlds og forsøgr hl tidn at optimr for at få flst mulig kundr i butikkn. Louis Nilsn har i vors øjn Danmarks måsk bdst koncpt. Et koncpt, som vi r sikr på står utroligt stærkt i frmtidns svær markd. Kvalittsproduktr til n attraktiv pris samtidig md, at vi kan giv kundrn n sublim srvic og kort lvringstid. Undr dn indldnd procs har Louis Nilsn også skabt dn fornødn tryghd. Dr var mang ovrvjlsr om at skull indgå i t dlt partnrskab mllm n optikr og n rtailr. Mn hl forløbt har bkræftt os i, at dt r hlt rigtigt, og dn usikkrhd, dr var, r vndt til nogt utroligt positivt. Vi har hvr vors styrkr og kan støtt hinandn i dn daglig drift, så vi samlt kan lvr nogt bdr, nd vi hvr for sig vill vær i stand til. For ydrligr information, læs mr på llr kontakt Karstn Spaabæk på tlfon llr -mail: All hnvndlsr bhandls naturligvis 100% fortroligt.

25 48 Nyt fra 49 Ny produktchf i Louis Nilsn InnZ Mdical Nyt instrumntfirma i Dnmark Anntt Slyngborg ny klinisk konsulnt i Johnson & Johnson Vision Car Anntt Slyngborg, dr til daglig arbjdr hos Buus Optik i Roskild, primært md tilpasning af kontaktlinsr skal frmovr fungr som klinisk konsulnt for Johnson & Johnson Vision Car. Jobbt indbærr undrvisning og andr formr for kommunikation i forbindls md mødr, klinisk workshops og størr konfrncr md intrnational forlæsr. Anntt Slyngborgs arbjdsområd blivr hl Nordn. Anntt arbjdr til daglig primært md kontaktlinsr til børn, ung og prsbyopr samt patintr md patologisk tilstand i hornhindn. Dt høj uddannlssnivau i Nordn btydr, at optikrfagt opnår n stignd rspkt fra andr spcialistr i sundhdssktorn md d fordl, dt givr for barnchn. Optikrfagt og kontaktlinstilpasning r dog stadig n dtailhandlsbranch, og dt r n udfordring at kombinr d to aspktr. Anntt r i forvjn n kndt undrvisr og fordragsholdr. Md dt ny arbjdsområd får Anntt mulighd for at formidl sin ntusiasm for kontaktlinsr ud til hl Nordn. Optomtrist Lis Løfstrøm og øjnlæg, Dr. md. Svn Asp. Lis Løfstrøm skiftr til Øjnlægrns Lasrcntr Lis Løfstrøm, dr var dn først optomtrist, dr spcialisrd sig indnfor rfraktiv kirurgi skiftr ftr 13 år hos EuroEys til Øjnlægrns Lasrcntr. Skiftt btydr, at Lis kommr til at arbjd md dn nyst tknologi indnfor rfraktiv kirurgi SMILE, dr r r udviklt af ZEISS n tknologi Lis ønskr at følg fra startn. Liss opgavr vil forsat koncntrr sig om vjldning, forundrsøglsr, opmålingr og ftrkontrollr af patintr. Øjnlægrns Lasrcntr r tablrt af øjnlæg, Dr. md. Svn Asp, dr også arbjdr md rfraktiv kirurgi på Øjnafdlingn Aarhus Kommunhospital, og r hr sammn md profssor Jspr Hjortdal ansvarlig for dn afdling, dr tagr sig af rfraktiv kirurgi. Ciba Vision ansættr Profssional Affairs Managr CIBA VISION Nordic har ansat Hnrik Bo Larsn som Profssional Affairs Managr. Hnrik Bo Larsn vil sammn md Riitta Kaurann frmovr vartag Profssional Affairs for CIBA VISION i hl Nordn md hovdansvar for Danmark og Norg. Hnrik r udlært optomtrist fra Danish Collg of Optomtry and Visual Scincs og har n Mastr of Scincs i klinisk optomtri fra Pnnsylvania Collg of Optomtry. Hnrik har tidligr haft ansvar for Profssional Srvics indnfor kontaktlinsindustrin og har snst fungrt som Had of Product for Louis Nilsn. Hnrik har stor rfaring båd klinisk og kommrcilt og vil nu forn sin stærk komptncr i stillingn i CIBA VISION. Louis Nilsn har udnævnt Stig Englbrth Hansn til ny produktchf. Stig, dr samtidig blivr n dl af Louis Nilsns ldls, afløsr Hnrik Bo Larsn, dr har søgt ny udfordringr. Stig Englbrth Hansn har vært forgangsmand for, at Louis Nilsn har fåt mang kndt brillmærkr d snst par år. Stig har dsudn vært md til at udvikl Th Inspird Collction, som r Louis Nilsns gn kollktion md stærk strjf af d skandinavisk dsigntraditionr. Stig Englbrth Hansn r uddannt optikr og har arbjdt hos andr virksomhdr i branchn i 27 år, blandt andt som supportr og indkøbr i fir-fm år, indn han kom til Louis Nilsn. Ny Had of Markting i Louis Nilsn Mortn Hansn skiftr t marktingjob hos lgtøjsgigantn LEGO ud til fordl for jobbt som ansvarlig for Louis Nilsns markdsføring. Mortn Hansn r uddannt cand. mrc. fra Handlshøjskoln i Aarhus, hvor han også har undrvist, før han bsluttd sig for, at frmtidn for ham lå i dt privat rhvrvsliv. Først job i karrirn blv hos LEGO, hvor Mortn blandt andt fik ansvar for LEGO Star Wars. Sidn ført karrirn ham til fødvargigantrn Arla og Tulip, hvor han gnnm flr år har arbjdt md udvikling, branding og markdsføring af særlig produktlinjr indn for hnholdsvis ost og pålæg. Mn LEGO lokkd ign, og hr har han snst arbjdt i dn intrn marktingafdling n slags intrnt rklamburau, som srvicrr LEGOs mang afdlingr md marktingkampagnr, matrialr m.v. Mortn Hansn sr dt som n spændnd udfordring at komm ind i t firma, dr vil nogt md sin markdsføring og konstant udfordrr dn øvrig dl af optikrbranchn. InnZ Mdical Danmark r navnt på t nyt instrumntfirma i Danmark. InnZ startd i Norg for 9 år sidn, mn dt krævd n indisk forskr, Doc. Dhraj Bansal før d sprdt sig til hl Skandinavin. Doc. Dhraj Bansal har studrt i Cambridg og Birmingham og ftr ndt lægksamn, har han ftrfølgnd arbjdt hos Nidk og Canon. Hans norsk vnnr, dr havd InnZ i Norg forslog, at han skull tablr sig i Svrig md InnZ. Eftr stor succs dr, startr InnZ nu i Danmark. Stn Hansn, dr kndr optikbranchn, ftr 12½ år som sælgr hos Safilo Nordic, blvt ansat som Sals Managr. Stn har i opstartn ansvart for hl Danmark md back up Dhraj Bansal. InnZ lvrr tknisk produktr til optikr og øjnlægr lig fra kirurgisk instrumntr til fundus- kamrar, slibmaskinr, spaltlampr, tonomtr tc.. Dr ud ovr førs også t stort antal af bord og stol til prøvrum din total lvrandør POSITIVELY DIFFERENT EXITING YOUNG COOL

26 50 Nyt om 51 Ciba Vision præsntrr t nyt tknologisk gnnmbrud Hoyant App. Hoya lancrr 3 ny app s til ipad og iphon Hoya tagr d ny populær tknisk hjælpmidlr i brug for at hjælp optikrn i hvrdagn. Hoyant App Md Hoyant app n r dr adgang til all Hoyants funktionr udn at vær afhængig af n computr. Optikrn kan følg ordrrn i Track & Trac funktionn, s salgstal og få d snst nyhdr ind på iphonn llr ipadn. Hoya Vision Consultant Hoya s Vision Consultant app r t unikt værktøj, dr kan illustrr forsklln på d forskllig typr progrssiv- og nkltstyrkglas samt forskll i antirflks-bhandlingr og ffktn af polarisrnd glas. App n kan også synliggør, hvad n ændring af addition btydr for synsfltt og drignnm illustrr for kundn, at dr r n forskl for samm glas. App n r byggt op i gnrll trmr så spcifikk glas ikk nævns, hvilkt btydr, at dn kan brug dn i t brdt salgsarbjd. Hoya VisuRal App Md Hoya s VisuRal app får optikrn mulighd for at fortag nøjagtig vidocntrringr hvor som hlst i butikkn. Dt givr flksibilitt og mulighd for at yd kundrn n ndnu bdr srvic. For at kunn bnytt dt ny cntrringsværktøj, skal butikkn hav n ipad2 og t optisk covr. Dtt covr cntrrr kamradln og sikrr via n indbyggt gyro, at ipad n altid holds rigtigt. Endvidr forbdrs billdkvalittn i forhold til dt indbyggd kamra sålds, at cntrring og gnkndls af fiksringspunktr optimrs. Md VisuRal app n kan optikrn tag billdr af kundrn og fortag all nødvndig målingr som PD, inklinationsvinkl og stlkrumning. App n har ndvidr t databaskartotk, hvor optikrn kan gmm sin kundr og s tidligr målingr. Hoya Vision Consultant. Ny skærmglas-kollktion Ziss 2012 r t jubilæumsår for Ziss og undr mottot:»100 år md Ziss præcision brillglas 100 år md bdr syn,«bringr Carl Ziss Vision n rækk ny produktr på markdt. Blandt andt n ny skærmglaskollktion, dr blv præsntrt på opti mssn i Münchn i januar. Srin bstår af tr forskllig glastypr; Ziss officlns Plus, Ziss officlns Suprb og Ziss officlns Individual.Md n ny spcilt udvikld M.I.D.-tknologi (Maximum Intrmdiat Distanc) opnår brugrn klart og afslappt syn på nær- og mllmafstand. Optikrn kan bstmm dn såkaldt M.I.D. værdi, så patintn kan s klart og skarpt på dn ønskd afstand. ZEISS officlns Plus og ZEISS officlns Suprb optimr synt for afstand op til to llr fir mtr. Ziss officlns Individual tilbydr brillbrugr mulighdn for t individult glas til løsning af drs særlig bhov: MID værdin kan trinløst og individult justrt for thvrt krav brillbrugrn mått hav, og kan bstills til n mllmafstand af op til fir mtr i intrval af n cm ad gangn. Ud ovr mulighdn for at vælg dn korrkt MID værdi, kan d tr officlns dsignvariantr også brgns til dt valgt stl. Ziss officlns Plus fås md n kort progrssion (md n anbfalt minimum montringshøjd på 14 mm) og md n normal progrssionslængd md n anbfalt minimum montringshøjd på 18 mm. Md Ziss officlns Individual og Ziss officlns Suprb, kan progrssionslængdn varirs i n montringshøjd fra 14 og 20 mm. D ny glas r tilgængligt på dt dansk markd i løbt af marts Md dn ny Dailis Total1 fra CIBA VISION præsntrr Ciba Vision t tknologisk gnnmbrud n kontaktlins i Silikonhydrogl (SiHy) md md gradurt vandindhold. Vandindholdt stigr fra 33% i linskrnn til ovr 80% i linsns ovrflad. Dn dl af linsn, dr r i kontakt md øjt, har n blød og glat hydroglovrflad, mns linskrnn sørgr for xcptionl åndbarhd. Dn glatt linsovrflad md høj glidfaktor og højr iltgnnmtrænglighd nd nogn andn ndagslins givr n xcptionl komfort hl dagn. Antallt af ny kontaktlinsbrugr i Danmark r i intrnational topklass, mn frkvnsn af kundr, dr stoppr md at anvnd kontaktlinsr r dsværr også mgt høj. Undrsøglsr har vist, at hlt op til 44% af all kontaktlinsbrugr oplvr ubhag i forbindls md brug af kontaktlinsr. Hl 48% angivr komfortproblmr som dn væsntligst årsag Bausch + Lomb lancrr ny torisk lins Dn størst udfordring md torisk linsr r, at d skal sidd stabilt på øjt. Dn ny lins, PurVision 2 HD for Astigmatism har t nyt unikt stabilisringssystm md t optimrt ballast-dsign, og n størr linsdiamtr. Linsn r opbyggt md n kombination af prism og prifr ballast for at forbdr stabilittn. Sammn md dn størr linsdiamtr givr dt bdr stabilitt og cntrring, hvilkt mdførr nstånd synskvalitt og stabilt syn hl dagn. PurVision 2 HD for Astigmatism givr d samm fordl md hnsyn til syn, hls og komfort, som dn kndt Pur- Vision 2 HD. Linsrn r dsignt til at rducr sfærisk abrration i bgg mridianr, ovr hl styrkområdt; og d har n høj ilttransmission. Linsrn r blandt d tyndst på markdt, mn d r alligvl ltt at håndtr. Linsrn liggr i n fugtgivnd væsk i pakningn, som givr god komfort vd isætning. til, at d r holdt op md at brug kontaktlinsr. Dn problmstilling har vært udgangspunkt for udviklingn af dt ny matrial. Udviklingn af Dailis Total1 r dt størst slvstændig projkt i Ciba Visions histori. Målt md udviklingn af dn ny lins skal føls komfortabl undr hl dn daglig bærtid. Silikon r t unikt, mn hydrofobt matrial, dr skal fugts hl tidn, og dt r præcis, hvad dnn vandgradinttknologi sørgr for. Udgangspunktt r n SiHy-krn som gnnm flr forskllig procssr indkapsls i hydrofil polymrkædr, dr givr n glat linsovrflad md ovr 80% vandindhold. Ciba Vision forvntr, at Dailis Total1 vil kunn bidrag positivt på to områdr, som hængr uløsligt sammn: Kontaktlinskundrn, dr tilpasss md dn ny lins vil oplv n forbdrt og vdvarnd komfort og drmd lavr drop out rat.drmd r dr opnåt n vigtig forudsætningn for at gnrr n stabil vækst i kontaktlinsmarkdt. Nordn r sammn md BNLux d først markdr i vrdn, hvor linsn lancrs. HAR DU FOKUS PÅ KUNDESERVICE OG INDTJENING? AMPAREX r markdts nst onlin løsning til optikr, som bnytts af mr nd 800 butikkr i Europa. Vi har fokus på at skab løsningr dr ffktivisrr arbjdsgangn i butikkn og skabr skabr bdr ovrblik i din butik. Mulighdr i AMPAREX? Aftalkalndr Lagr, statistik og kass Abonnmnt incl. PBS Fakturring til 3. part Læs sygsikringskort Gav- og loyalittskort Snd SMS, -mail og brv C5 / E-conomic intgration Dsign slv udskriftr Raltim kædløsning Hvorfor vælg AMPAREX? Alt r hostd ingn lokal srvr Vi konvrtrr din data Komplt løsning til din butik Lvrandør af IT, wb og tlfoni Gratis tstvrsion og mr information: Salg og support

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere