Aarhus byråd onsdag den 7. oktober Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring"

Transkript

1 Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske om foretræde. Men det vi egentligt behandler her er jo et, altså, det er jo det vi sender ud i høring, og det er jo et meget stort foretræde, hvor alle har mulighed for at være med. Men det kan man jo lige markere på i debatten, om man skal have en ekstra runde ved at sende den i udvalg og give mulighed for at komme ind, eller om man skal tage det i høringen efterfølgende. Men det kan man markere på i debatten. Hvem ønsker ordet til sag nummer 8? Ango Winther, først, Socialdemokraterne. Ango Winther (S): Traditionen tro så ligger det jo ikke mig til at holde de lange indlæg, så jeg synes også, at det er vigtigt, at vi har tid, når det har været ude i høring og det kommer tilbage og vi har fået nogle gode meldinger fra alle vores samarbejdspartnere. Der er dog lige et par ting, jeg vil have lov til at bruge lige lidt tid på. Det er, at den her plan, den er fremlagt som at værende en overordnet plan for Aarhus fra 2015 og frem mod 2050, en sådan mere helikopterperspektiv til, hvordan er det, vi skal udarbejde og fremme vores by. Som vi læser det og som vi ser det, så er det et bæredygtigt forslag. Det er et miljømæssigt grønt forslag, og det er et grønt fodaftryk. Byen skal vokse tættere, men vi skal ikke glemme de grønne områder. Det jeg vil dvæle en hel del med, det er selve processen. Og jeg håber, at vi kan få pressen til at skrive lidt om i avisen i morgen, at der er en opfordring, at vi får fællesrådene til at komme på banen til at være med i en debat om, hvordan er det, vi får Aarhus til at være en vækstdriver for hele landet? Hvordan er det, at Aarhus bliver gearet til at være en storby? Hvordan sikrer vi os en bykvalitet og livability, og at Aarhus bliver en by for alle? Hvis vi kan få byens borgere og fællesrådene med på at deltage i de høringer og de møder, som vi gerne vil have med jer, fællesråd, så vil det være en rigtig, rigtig godt signal at sende herfra, så vi kan komme godt af sted med den her plan, og på et tidspunkt få vedtaget en rigtig god plan, foreløbigt ud i otte ugers høring. Gert Bjerregaard, Venstre. Værsgo. Gert Bjerregaard (V): Det er en stor plan, at vi nu sender ud i offentlig høring, og i Venstre har vi jo været med ligesom de andre partier her i byrådet til også at udforme en del af den her plan. Vi vil på det her tidspunkt nøjes med at komme med nogle af de ting, vi synes, at planen mangler. Og jeg kan da starte med at sige, vi støtter op omkring det udsagn, der kom fra Ango Winther, omkring at få inddraget fællesrådene. Og der ved jeg, at fællesrådene også har det for øje, som at jeg nu vil komme ind på, de tre punkter jeg har prøvet at drage frem, som Venstre mener, at den her overordnede plan for, hvad der skal ske fra 2015 og frem til Altså den kloge vækst frem mod 2050 en udmærket overskrift. Men der mangler for vores side en række punkter. Når vi taler om fortætning og beboersammensætning inden for Ringgaden, jamen så kræver det jo udvidelse af de dagsinstitutioner og skoler, og der ved vi jo allerede, at vi er udfordret på det her felt. Der synes vi, at det er vigtigt, at vi har det for øje i forhold til den fremtidige vækst.

2 Vi synes, at planen fokuserer ensidigt på midtbyen, altså højhuse i midtbyen og en strategi omkring fortætning. Men man glemmer i alt for høj grad de store udlagte boligområder i yderområderne. Altså, hvis vi kigger på parcelhusområderne, så synes vi, at de er kraftigt nedprioriteret. Eksempelvis har vi nævnt tidligere og gør det gerne i aften her igen et sted som Harlev og Tranbjerg, der har vi jo den fornødne infrastruktur, vi har nogle velbeliggende byer, som i dag sagtens kan tage en langt større kapacitet og udvidelse. Jeg ved faktuelt i Harlev, der har vi både mulighed for kommunale grunde og private grunde, som vi kan udstykke til fornuftige priser. Og her har vi institutioner og stor skolekapacitet, hvorfor så ikke gøre brug af det? Desværre betyder den strategi, der ligesom er lagt op til, og vi kan allerede se de første tegn på, at førstegangskøbere til egen bolig, altså unge mennesker fra 25 til 39 år, de har simpelthen ikke råd til at købe parcelhuse inde mod centrum, så de søger ud i periferien af Aarhus Kommune. Og vi ved jo, at rådmanden og borgmesteren skriger på billige boliger. Man har faktisk mulighed for at etablere billige boliger i Aarhus, hvis man ser på nogle af de her helt oplagte områder som Harlev og Tranbjerg, og der er også andre, hvor at man kan gå i gang med at bygge fra den ene dag til den anden. Så det er en opfordring til, at vi får det her bredt ud. Og det er altså vel og mærke billige boliger uden offentlig støtte, så det er jo noget af det vi hylder i Venstre. Jeg så en artikel for JP Aarhus, som fortalte om, at vi allerede nu ser, at den her gruppe mennesker mellem 25 og 39 år, at de må flytte uden for kommunegrænsen. Og vi synes i Venstre, at vi gerne vil kunne tilbyde den her gruppe af mennesker, i øvrigt tror vi gode skatteborgere, en bolig i Aarhus. Så en markant ændring ønsker vi i forhold til planstrategien for 2015, at den tager højde for det. Aarhus mister store skatteindtægter, hvis vi ikke ændrer kurs på det her felt. Ellers så ser vi frem til en masse gode høringssvar, som vi så skal have indarbejdet. Og overordnet er vi positive over for fortætningsstrategien, blot at vi også ser det i et lidt bredere perspektiv. Så er det Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Jamen overordnet set, så synes vi, at der er mange fornuftige takter i det forslag, der ligger nu. Vi ønsker sådan helt generelt en by med større grad af lighed og samtidig mangfoldighed. Vi ønsker en tæt by, men også en grøn by. Og når vi læser hensigterne omkring eventuelt og fortætte også inden for Ringvejen og ikke alene Ringgaden, så ser vi sådan set også en gylden mulighed for at få gjort op med de uheldige eksempler, der engang imellem er på overtætning i midtbyen. Samtidig så vil vi også sige og rose forslaget for, at det er en plan med mere plan. Altså, nu holder man op med i rimelig generøs grad at udlægge nye arealer til byudvikling, og det tror vi sådan set vil give en bedre byudvikling, en mere fokuseret byudvikling, men det er klart, at det stiller så også større krav til planlægningen fremover. Når man bygger tæt, så er der også højere krav om kvalitet. Når det er sagt, så ser vi selvfølgelig meget frem til ikke mindst at få input fra fællesrådene i høringsfasen, men byens borgere generelt. Og jeg vil da sige det sådan, vi kender også mange, der uden tvivl vil blande sig i den debat, men vi har nok det indtryk, at det kan de fint gøre i første omgang i forbindelse med

3 høringsfasen og ikke nødvendigvis i forbindelse med en udvalgsbehandling den her gang. Så for vores skyld behøver vi ikke at sende den i udvalg. Der bliver rig tid til den inddragelse fremover. Så vil vi godt have et enkelt notat udover at vi selvfølgelig tiltræder indstillingen -, men et enkelt notat bare lige for en god ordens skyld. En redegørelse for hvorfor Danmarks Statistik kommer frem til et tal i 2050 i befolkningstal, og hvorfor Aarhus Kommune kommer frem til et andet tal. Det er selvfølgelig klart, det her er en politisk plan, det er også en målsætning og ikke bare en eller anden ting, der sker af sig selv, der er ikke noget, der sker af sig selv. Men det kunne være meget rart lige for at få den lidt manet i jorden. Og i den omgang så vil vi egentligt også gerne bede om og det er muligt, at vi stiller for høje krav nu -, men et notat som kan forklare den meget mærkelige artikel, der var for nogle dage siden i Børsens Finans. Hvor der var nogle tal, som hverken stemte overens med noget som helst, vi kunne finde i kommunens tal eller for den sags skyld Danmarks Statistiks tal vedrørende til- og fraflytninger og den slags. Mere bare lige for en god ordens skyld. Men vi ser meget frem til det input borgerne kommer med. Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Der gemmer sig rigtig mange spændende ting i debatoplægget, som planstrategien jo i virkeligheden er. Og i virkeligheden er det jo også en fortælling omkring, hvordan vi som byråd og som bysamfund skal gå fra at være, hvad man måske kan kalde én af verdens største landsbyer til at være én af verdens mindste storbyer. Og det er i virkeligheden det ryk, der for alvor er ved at tage fart i Aarhus nu her. Og det er også derfor, at det er fuldstændig rigtigt, at den strategi, vi lægger frem, er en strategi, der baserer sig på en koncentreret byvækst, hvor der fortsat vil være fortætning og vil være fortætning i stationsnære områder, og også fortætning forstæderne, ikke kun centralt i Aarhus, men også i forstæderne. Og det er den helt rigtige strategi. Det er den rigtige strategi, fordi det er den, der passer til et samfund, hvor vi vil mindske transportbehovet. En rigtig strategi, fordi det er en strategi, der baserer sig på, at vi skal tage hensyn til klimaet. Og det er en rigtig strategi, fordi der er rigtig mange, der gerne vil bo centralt i Aarhus, og rigtig mange der gerne vil bo tæt på et kommende letbanesystem. En anden del af planen handler om det her aspekt med boliger til alle, og der er også rigtig mange flotte og rigtige ord omkring en by i social balance og en mangfoldig by og så videre. Og der vil jeg godt bruge lejligheden nu til også at sige, at de partier der her i byrådet var med til at få på plads de retningslinjer, vi sætter for at kunne råde over arealer til at få almene boliger på privat arealer, at de partier også er med til at løfte de synspunkter ind på Christiansborg, sådan at vi ikke risikerer at stå i en situation, hvor vi ikke kan bruge de samme redskaber til at skabe en by i balance. Fordi det er jo fuldstændig rigtig, som planstrategien også beskriver, at vi har en by, der bliver mere og mere opdelt og mere segregeret. At folk med høj uddannelse og der har klaret sig godt på arbejdsmarkedet og så videre, de bosætter sig i nogle områder, og dem der så ikke har råd til det, de må så bosætte sig i andre områder. Og der er jo et behov for, at vi politisk tør træffe nogle modige valg, og der er behov for, at vi også planmæssigt tør at træffe de valg, og det synes jeg planstrategien lægger op til i rigtig fin grad.

4 I forhold til erhvervspolitikken, så er det jo lidt sådan, at når vi siger Katrinebjerg, når vi siger Skejby, når vi siger Agro Food Park, når vi siger Navitas, ja så ved vi alle sammen, hvad vi taler om. At Katrinebjerg det er vist noget med IT, Navitas er maskinmesterskole og så videre. Men vi står måske lidt svagere, når vi tænker Aarhus Syd og tænker Sønderhøj. Hvad er det egentligt for et brand, hvad er det for en identitet, erhvervsområderne har der? Og det synes jeg i virkeligheden, at planstrategien halter lidt på det område, i forhold til at tænke hvordan er det vi arbejder med at skabe fortællinger omkring vores erhvervsliv og de erhvervsklynger, der er i byen. Og der synes jeg i hvert fald, at vi har et område, som vi politisk bør se på, og som jeg også fornemmer på den presseomtale, der tidligere har været, også er et ønske fra erhvervslivet om at se på, hvordan kan vi skabe en stærkere Aarhus Syd identitet, hvordan kan vi skabe en større identitet omkring området ved Sønderhøj. Det er også rigtig spændende, at planstrategien i høj grad peger på samarbejde ud af kommunen. Altså peger på samarbejde i Business Region Aarhus. Vi synes, det er rigtig godt, at der er lagt op til, at man laver en mobilitetsstrategi, den skal selvfølgelig have nuance i forhold til hvad vi synes, der er de vigtigste indsatsområder. Men vi synes også, at vi bør have en pendlerstrategi med som en del af den palette. Det skal ikke kun handle omkring flere veje og flere letbaneetaper, men det skal også handle omkring, hvordan er det egentligt, at vi hjælper hinanden med at skabe den bedst mulige pendling ind og ud af Aarhus, og selvfølgelig også til andre områder i Business Region Aarhus. Så vi kunne godt tænke os at udvide den del af fokus. En anden ting der beskrives i indstillingen, det er det her arbejde med de her 360 graders ja eftersyn eller hvad man nu skal sige, de her processer, hvor vi ligesom prøver at se byudviklingen fra flere forskellige vinkler. Det kunne måske være interessant, hvis vi prøver på at koble dem med nogle af de bydelsplaner, nogle af de initiativer, man har arbejder med i Københavns Kommune. Altså prøve på at komme lidt mere ned på det lokale niveau og får det beskrevet. Og det kan også godt være, at det i høj grad ligger i 360 graders tilgangen. Men jeg synes i hvert fald, det spiller rigtig godt sammen med det fokus, der er på at skabe by-identiteter rundt omkring i Aarhus og også i vores lokalsamfund. Og det spiller selvfølgelig sammen med det forslag om landsbypolitik, som blev stillet for over halvanden år siden, som vi selvfølgelig forventer, at der snart kommer et svar på, men som i virkeligheden også i en eller anden grad hænger sammen med den planstrategi, der ligger her i dag, eller i hvert fald gerne skulle gøre det. Og den sidste ting jeg synes, der er rigtig positiv, det er også i forhold til det her med blandede naboskaber, eller en by i balance, det er nogle af de udmeldinger, som vi har set, at vores stadsarkitekt var ude med i forhold til Sydhavnen. Som jeg jo synes i virkeligheden er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvordan at man allerede nu kan se, at den nye planstrategi er ved at omsætte sig i praksis. At der kommer nogle nye måder at tænke planlægning på, og nye måder at tænke stærk social rum i Aarhus på. Så vi er rigtig fortrøstningsfulde i forhold til den videre proces i forhold til planstrategien. Vi tror, der kommer en rigtig god kommuneplan ud af det. Jeg vil sige, vi vil ikke have noget problem med at sende sagen i udvalg, men hvis indstillingen generelt er, at vi alligevel ikke vil ændre noget i indstillingen før vi sender den til debat, så synes jeg ikke, at vi skal spilde tiden med en udvalgsbehandling.

5 Steen Stavnsbo, Det Konservative Folkeparti. Steen Stavnsbo (K): Tak. Jamen som også andre har været inde på, så er det centrale emne i forslag til planstrategi 2015, jo vores omstilling til europæisk eller international storby. Og den udviklingsstrategi vi vil vælge at følge for at kunne realisere den ambition. Og vel at mærke samtidigt med, at vi skal holde balancen i forhold til en række bløde værdier og så til de ganske store fysiske forandringer, vi overvejer ifølge den her planstrategi. Og vi synes, det er et godt oplæg, men vi vil gerne have en udvalgsbehandling. Og det vil vi især for at dyrke der hvor de fire fokusområder, som også den Socialdemokratiske ordfører var inde på før og nævnte før, der hvor de støder ind i hinanden. Og det gør de altså på en række punkter. Vi mener, at der i den sammenhæng er brug for en debat omkring, hvordan vi får afvejet de her ting over for hinanden, og et greb i nogle formidlingsmæssige ting. Lige nu er der 24 sider, man kan sætte sig ned og læse fra top til bund. Vi mener godt, at inden vi sender sådan et høringsmateriale ud kunne arbejde lidt med, hvordan får vi formidlet det her bedre. Hvordan får vi italesat de her afvejninger for nu at tage nogle af dem, så livability kontra fortætning og så videre. Så det ikke bare bliver noget med, at folk kan hoppe ned i det ene hul og så glemmer vi lige hvordan vi skal balancere det over til de andre fire målsætninger. Og så er der jo en række andre punkter, man har været inde på, som er lidt underbelyste. Altså hele forstadsudviklingsplanen, de nye bycentre vi gerne ser, de er nævnt heri, men der er nogle områder, som vi synes er lidt underfrankerede, hvis man må bruge det udtryk i forhold til at uddybe hvad det er, vi rent faktisk påtænker os at sætte i værk. Som gør at lokalsamfundene og herunder lokalrådene kan forholde sig mere direkte ind i planen. Så vi vil gerne have en udvalgsbehandling, og ser frem til at diskutere tingene yderligere der. Tak. Så er det rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, Socialdemokraterne. Værsgo. Kristian Würtz (S): Allerførst en stor tak til engagementet fra byrådet. I har været med til at forme det forslag, der ligger her i dag. Det har været en fornøjelse at så mange byrådsmedlemmer har taget så aktiv del i de seminarer, vi har haft. Det er jeg også sikker på, har gjort det rigtig meget sjovere for de mange gæster, vi har haft, fra diverse fællesråd og by-organisationer der i det hele taget har deltaget. Og jeg synes på mange måder, at det er rigtig godt bud, der ligger på vores bord. Det her planstrategiforslag, det hæver blikket ud over hverdagens trummerum kan man sige, det hæver blikket ud på en langsigtet udvikling for vores by. Hvordan forholder vi os til byens væksttendenser, hvordan forholder vi os til vores naboer, hvordan forholder vi os til vores bys langsigtede mål? Jeg er født i 1980, et par uger for tidligt, men det ville have været 1980 ligegyldigt hvad. Dengang var vi omkring aarhusianere, nu er vi vel en stykker. Og det er klogt, at vi forholder os til, hvordan vi tager imod det næste kontingent af borgere. Fordi alt tyder på, at byernes vækst er kommet for at blive, at de store byer, som vækstdrivere og som uddannelsescentre og som handelscentre, er kommet for

6 at blive. Både fordi vi gerne vil det, og fordi der er nogle helt overordnede samfundsudviklingstræk, der gør det. Og det skal vi selvfølgelig geare vores by til. Det betyder selvfølgelig også, at den bliver anderledes på nogle punkter. Det er ingen kunst at vokse, men det er en kunst at vokse godt. Vi vil være en bæredygtig by, i øvrigt allerede i Vi vil også gerne være en by, som er velstående nok til, at der er rart at være for alle. Vi skal skabe nye og bedre bydele og kvarterer i hele Aarhus Kommune. Og det synes jeg faktisk også er noget af det, der er lagt vægt på. At det kan godt være, at det er en fælles dagsorden, at vi bliver flere, både i landsbyer og i forstæder, i oplandsbyer og i det sammenhængende byområde inden for Ringvejen, men det betyder ikke, at alle kvartererne i Aarhus skal til og være ens. Der er stor forskel på, jeg tror i hvert fald, at rigtig mange oplever, at der er stor forskel på, om man er Lystrup eller Hjortshøj, om man Beder eller Malling, eller måske endnu tættere på, hvilken side af Silkeborgvej bor man i Åbyhøj eller Brabrand, de sidste to ting ved jeg i hvert fald lidt om. Og den slags identiteter tror jeg faktisk, at der er rigtig meget godt at hente i, så dem skal vi dyrke, og sørge for, at væksten ikke kommer til at gøre vores bydele ens. Men vi skal også se ud over vores egen kommunegrænse. Rigtig mange både borgere og virksomheder bosætter sig uden den helt store hensynstagen til kommunegrænserne. Men man må jo konstatere, at vi hænger slet ikke godt nok sammen - og slet ikke når det kommer til mobilitet - med vores nabokommuner og med verden derude. Også den dagsorden synes jeg vi sætter. Men det bliver selvfølgelig rigtig spændende, hvordan bysamfundet tager imod. Jeg kan i hvert fald sige, at for mit vedkommende, så er der rigtig, rigtig mange, der har tilkendegivet, at de gerne vil snakke om det her og det synes jeg er en fornøjelse. For hvad er mere spændende end at tale om, hvad det er for en by, vi skal efterlade til vores børn, det er jo i høj grad det, som det her det handler om. Planlægning og byudvikling er noget, der foregår over utrolig lang tid, så den kurs vi sætter i det her byråd, er jo også en, der har betydning for dem, der bliver valgt i de kommende perioder. Lige så vel som jeg synes, at vi på mange måder har overtaget et rigtig fint stykke arbejde fra nogle af vores forgængere. Jeg synes, det er udmærket, at vi nu, hvis det ender med, at vi tager en udvalgsbehandling, men jeg havde egentligt også glædet mig rigtig meget til at komme i gang med at komme ud og snakke med folk. Godt. Der er et ønske om en udvalgsbehandling. Det Konservative Folkeparti kan mønstre to mandater, jeg skal gerne give det sidste, så det bliver en udvalgsbehandling, der også er lovmedholdelig. Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Jamen det var den første pind, at vi i Venstre selvfølgelig støtter en udvalgsbehandling, og sådan en sag som den her kan også sagtens tåle en udvalgsbehandling. Nu nævnte SFs ordfører, Jan Ravn Christensen, at udvalgte forstæder kan jo også ses ind i den her plan. Det er vi jo sådan set enig i. Udfordringen er blot, at vi synes ikke, at den her plan er bredt nok ud og godt nok ud. Og vi synes ikke, at udviklingen alene skal følge den nye letbane. Vi synes også, at de områder, som helt åbenlyst har potentiale for udvikling, skal udvikles. Så det er ikke forvaltningen, det er ikke rådmanden eller for den sags skyld byrådet, der træffer den beslutning om, at vi kun vil agere her det

7 synes vi, at borgerne er med i, og derfor håber vi jo også på, at de høringssvar, der kommer i den fase, peger på, at der faktisk er ønske om udvikling i rigtig mange områder af Aarhus Kommune. Og det giver i øvrigt god mening, som jeg sagde tidligere, også i forhold til at skabe nogle billige boliger, så at de her borgere, som gerne vil have deres eget hus, men måske ikke har den fornødne pengepung til de store grunde og de store investeringer, at de også gøres plads til i fremtidens Aarhus. Så glæder det os, det vil jeg godt understrege, at man nu i en helhed ser de udfordringer, at nabokommunerne har i forhold til infrastruktur ind mod Aarhus og også den anden vej, så der bliver lavet nogle helhedsløsninger. Det glæder vi os over, og det kan vi kun opfordre til yderligere udvikles. Og så vil jeg så sige, som Peter Hegner Bonfils, tror jeg det var, sagde det i første rundes indlæg, at der er behov for, at vi kommer tættere på de tal, som at der er oplyst i forhold til den udvikling frem mod Det er jo ikke ligegyldigt, om man rammer tallet eller om vi bliver Så det har vi behov for i udvalgsbehandlingen at komme tættere på, hvad er de rigtige tal, og hvad er den rigtige prognose? Godt. Det bliver der mulighed for i en udvalgsbehandling i Teknisk Udvalg, hvor sagen sendt hen.

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Sag 3 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Vi er nået til sag nummer 3, grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016. Hvem ønsker ordet til den? Ango Winther, Socialdemokraterne først, værsgo.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag den 18. februar 2015. Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Aarhus Byrådsmøde onsdag den 18. februar 2015. Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Sag 6: Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Og vi går videre til sag nummer 6 på dagsordenen under Teknik og Miljø, almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Sag 5: Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Vi genoptager mødet og tager fat på sag nummer 5, som er forslag til kommuneplan 2017, offentlig høring. Og der skal jeg høre, hvem der ønsker ordet

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen. Sag 11: Implementering af kontanthjælpsreformen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 17. august Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse

Aarhus byråd onsdag den 17. august Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse Sag 5: Planstrategi 2015 endelig vedtagelse Og så går vi videre til sag nummer 5, som er planstrategi 2015, endelig vedtagelse. Hvem ønsker ordet til den? Det gør Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK!

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK! ÅRHUS TABTE VÆRDIER SÅ STÅR VI HER IGEN. BUDGETTALER, SOM DEL AF BUDGETFORHANDLINGER. HER STÅR VI HVERT ÅR. FOR AT FORTÆLLE, HVORDAN VI SER FREMTIDEN FOR ÅRHUS KOMMUNE, FOR ÅRHUSIANERNE OG FOR OS SELV.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat.

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Lokalplan 1031 - Forslag Medlemmerne af Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet den 11. maj 2016 blev sag nr. 13: Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

517.4.09. Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - En leder undrer sig. 36. årgang

517.4.09. Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - En leder undrer sig. 36. årgang 517.4.09 36. årgang Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - og dagtilbud Børn stresser En leder undrer sig På vej fra den ene institution til den anden snakker vi om bygninger og veje. De to arkitektstuderende

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet?

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet? Spilundersøgelse 1.2: Interview med Brian og Liv efter spiltest d.13/4-2010 B: Der var det du snakkede om med byrummet. Det er en ny måde at prøve at bruge byrummet på, men man er ikke så opmærksom på,

Læs mere

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Indledning INT: Okay, det er denne her brochure, det handler om. D: Mmm. INT: Og hvad tror du, den handler om? D: Den her brochure? Den handler

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Referat visionsseminar 2013

Referat visionsseminar 2013 Referat visionsseminar 2013 Rebild Byråd afholdt visionsseminar den 7.-8. marts 2013 på Hotel Viking i Sæby. Der blev inden seminaret udleveret et kompendium med program og baggrundsmateriale. Direktionen

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Når elever og lærere vil have RO OG DISCIPLIN Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Vi er nødt til at gøre noget, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. Vi er nødt til at skabe ro og få forandret elevernes

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014

Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014 Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014 Fra Erhvervskontaktudvalget deltog: - Preben Christensen - Inge Dines - Brian Sigtenbjerggaard - Henrik Christiansen

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Så går vi videre til sag nummer 7, som er cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst. Er der bemærkninger til den? Er det kort?

Læs mere

2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice

2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice 2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice Der var følgende spørgsmål efter oplæget: Lystrup har en internet portal, hvor plakater og andet oplysningsmateriale kunne sættes

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire.

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire. Samtalevandring d. 2. maj 2012. Nicholas, 25. Biologistuderende. Bor på Ørholmgade. Interviewer: Nå, og det var Nicholas, du hedder? Nicholas: Ja, korrekt. Interviewer: Og hvor gammel er du? Nicholas:

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Det kan blive svært at skabe mere vækst i Odense, når vi skal gøre det under de vilkår regeringen giver os.

Det kan blive svært at skabe mere vækst i Odense, når vi skal gøre det under de vilkår regeringen giver os. Konservative vil have flere i arbejde Vi står foran svære udfordringer. I dag vil vi tale om økonomi, innovative løsninger og besparelser. Men det største problem vi har i Odense er efter vores opfattelse

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

2016 Sebastian Trabjerg Tenniskonsulenten.dk. All rights reserved. Denne E- bog må kun benyttes til personligt brug.

2016 Sebastian Trabjerg Tenniskonsulenten.dk. All rights reserved. Denne E- bog må kun benyttes til personligt brug. 1 Introduktion Du har garanteret hørt denne sætning før Din serv skal være et våben og en fordel for dig Men er den nu også det? Eller er det mere et redskab som du bruger til at sætte bolden i gang med?

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik.

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. 27. marts 2006 Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. AT en vision for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dialogpolitik og for Integrationsrådets rolle

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere