RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme. www.rungstedkajak.dk"

Transkript

1 RKNyt Juni 2009 # 3 Formandens Klumme Hvor langt er vi kommet i planerne for byggeriet af klubhus, hvordan går det med finansieringen og hvornår går vi gang med selve byggeriet? Byggeplanerne er vidt fremskredne. Seneste nyt er, at bestyrelsen på byggeudvalgets foranledning har indgået en aftale med bygherrerådgiver, arkitekt Claus Francke om at han skal gennemgå projektet, deltage i møder med entreprenøren, stå for kvalitetssikring samt føre tilsyn med byggeriet under opførelsen. Hørsholm Kommune har nu accepteret at kajakklubben står som bygherre for hele byggeriet også kommunens del - og kommunen har desuden tiltrådt vores tilbud om strandtoiletter, nedrivning af kommunens toiletbygning og opførelse af rampe m.m. På et møde den 9. juni 2009 med entreprenørfirmaet TN Entreprise - som kajakklubben har valgt til at bygge klubhuset og Claus Francke samt byggeudvalget, blev projektet gennemgået og ekstraydelser blev diskuteret. Bestyrelsen har underskrevet et gældsbrev på 1,3 mio. kr. som forudsætning for at kommunens lån kan blive frigivet i overensstemmelse med de tre byggerater som kommunen har fastlagt, ved etablering af fundament, ved hejsning af spær og tag samt når huset er beboeligt dvs. når der er isat vinduer mm. Byggeudvalget arbejder med flere lånetilbud fra Kommunekredit på baggrund af Hørsholm Kommunes beslutning om at give kaution på 2,6 mio. kr. Det ser ud til, at et lån i byggeperioden fra Kommunekredit er billigere end et tilsvarende lån i en bank. Frigivelse af lån til byggeriet er således nu ved at være på plads, hvorfor den sidste forhindring er ved at være passeret som forudsætning for at en totalentreprisekontrakt kan underskrives formentlig inden udgangen af juni måned. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme Evaluering af Introweekend Ungdom Sikkerhed på rampen til vandet Opdater dine personlige oplysninger Bliv en bedre havkajakroer Aflæggelse af EEP-3 prøve Teknik-onsdage i august Find vej i Havkajak med GPS Pladser til private kajakker Rapport fra Sponsorudvalget Det sker i din klub Siden sidst Pinsetur til Møn Kristihimmelfartturen Orust rundt Möckeln 2.0 Præsentation af Intro hold 2 Brug RK s webforum RK Nyt - Nyhedsbrev fra Rungsted Kajakklub Redaktion: Marianne Lehaff, Hanne Bonde og Birte Plesner RK Nyt udkommer fast seks gange om året. Dette nummer er udkommet 19. juni Næste nummer udkommer august Indlæg sendes til

2 Hvornår kan vi så komme i gang med byggeriet? På mødet den 9. juni, blev det oplyst, at der allerede i februar måned 2009 havde været et formøde mellem arkitektfirmaet Svalebæk og Hørsholm Kommune og at ansøgning om byggetilladelse herefter blev fremsendt til kommunen den 18. marts Først den 25. maj 2009 er sagen imidlertid videresendt fra Hørsholm Kommune til Roskilde Miljø-center mhp. dispensation i forbindelse med strandbebyggelseslinjen. Sagsbehandleren i Roskilde Miljø-center har oplyst, at der efter en evt. dispensation er en høringsfase på 4 uger, formentlig ikke for beboere, men for interesseorganisationer! Herefter skal sagen tilbage til behandling i Hørsholm Kommune, som har givet udtryk for, at de selv ønsker at komme i gang med byggeriet af strandtoiletter m.m. og at kommunen derfor er interesseret i at fremme sagen mest muligt. Det optimistiske skøn, over hvornår det første spadestik i sandet på Rungsted Strand vil finde sted, er omkring 1. september med en byggetid på 3-4 måneder. Jeg har beskrevet forløbet detaljeret, for at medlemmerne kan være informeret om, at byggeudvalg og bestyrelse har handlet så hurtigt og effektivt som muligt for at få løst den finansielle side af sagen, hvorimod sagen om byggetilladelse ikke har ligget i vores hænder, hvorfor vi ikke har haft indflydelse på forløbet. Denne del af sagen er imidlertid nu på skinner. Det er nu blevet sommer. I foråret og forsommeren har der allerede været flere spændende klubarrangementer til den svenske skærgård, Möckeln, Mølleåen og Københavns Havn. Intro 1 og 2 er ved vejs ende i introforløbet på forhånd tillykke med det - og det er snart St. Hans og herefter går sommerturen til Limfjorden. Husk, at der i det meste af feriemåneden juli er mange kajakker hjemme til kortere eller længere oplevelses ture i den danske højsommer. Rungsted Kajakklub er allerede nu oppe på over 200 medlemmer, og der er omkring 50 af medlemmerne, der er skrevet op til en kajakplads. Det stigende medlemstal sammenholdt med et større antal private kajakker betyder, at kajakflåden på sigt kan øges, og de mest slidte kajakker kan udskiftes, samt at trækket på klubkajakkerne aftager i takt med stigningen i antallet af private kajakker. Redaktøren har ordet Vi er nu mere end 200 medlemmer i klubben. Det giver os flere muligheder både på det økonomiske område og med hensyn til det sociale liv. Godt at kajaksporten er i fremgang og dejligt at så mange ønsker at være netop i Rungsted Kajakklub. Hvad er det, der er så godt ved vores klub? Vi hører igen og igen, at man i klubben møder et væld af søde, engagerede mennesker, at man glæder sig og føler sig tryg ved den gode undervisning, nyder de dejlige, velplanlagte ture i klubkajakker - og den omfattende kagespisning. I øjeblikket ser alle naturligvis også frem til det nye klubhus. Så det er vel bare, som det skal være alt sammen? Jo, det er det - i hvert fald i vid udstrækning. Men tænk engang over at alt er drevet 100% på frivillig basis. Alt, hvad vi nyder, sker kun fordi en overskuelig gruppe medlemmer con amore sørger for at det sker. Derfor er det dejligt hver gang nye - også travle medlemmer - melder sig under fanerne og bidrager til at klubben fortsat kan yde de mange tilbud. Tak til jer alle. Marianne Lehaff 2

3 Selvom det nye klubhus først bliver færdigt sent på året, kan du i din plan for rosæsonen 2009 allerede nu overveje at nå op på det antal roede km, der er et af kravene til vintergodkendelse, eller måske planlægger du at deltage i soloforløb 2009/2010. Dermed kan du få lejlighed til sammen med allerede solofrigivne - at ro i vintersæsonen og således få glæde af klubhusets omklædningsfaciliteter med brusebad og sauna. Alle medlemmer kan se frem til de nye fysiske rammer for et socialt- og kreativt klubliv, spændende faglige arrangementer og gode fester. Torsten Damsgaard Evaluering af introweekend Rungsted Kajakklub Det hele startede med at alle mødte op i våddragter. Derefter varmede vi op, og så kom det. Vi skulle ned i vores kajakker! Det skete forholdsvist hurtigt, efter vi var mødt op. Hvor gamle er de egentlig i Ungdommen??? Næsten alle sejlede i havkajakker, fordi det var det nemmeste i betragtning af, at vi alle var nybegyndere. Men i løbet af dagen fandt vi ud af at det nok var smartere med turkajakker. Vi roede ikke langt, men til gengæld skulle vi lave kæntringsøvelser, og det var ikke ligefrem det vi drømte om! Men det gik meget godt, og det var faktisk ret sjovt. Hundefrysende gik vi ind og klædte om. Om aftenen var der en mor der frivilligt lavede mad til os. Den næste dag skulle vi til Mølleåen, hvor vi sejlede til enden, og spiste vores frokost. Efter det sejlede vi hjem, og i klubhuset spiste vi suppe. Sidste dag roede vi bare lidt rundt, gennemgik hvad vi havde lært, tog ind og spiste pitabrød og tog lykkelige hjem igen. Våd tur til Mølleåen Alle instruktørerne var rigtig gode, de tog godt imod os og vi følte os godt tilpas gennem hele weekenden. Vi har helt klart lyst til at blive i Rungsted Kajakklub. Og blive ved med at ro. -Skrevet af Alberte og Melissa 3

4 Sikkerhed på rampen til vandet Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed kan vi aldrig tale om andet? Vel måske er det nødvendigt at gentage de mest fundamentale småting en gang imellem. En enkelt opfordring til opmærskomhed på rampen skal lyde fra undertegnede, som søndag den 7. juni om formiddagen havde kurs ud af broen på stranden, med forventning om en dejlig tur på vandet. På vejen til vandet mødte vi morgenholdet, som netop var på vej ind og som bar de første kajakker op ad rampen fra pontonbroen. En kort frisk hilsen et lille step til siden for at gøre ekstra plads på rampen, mens man selv er på vej ned ad rampen og vupti, så er der ikke længere dækning under fødderne. Resultat. En flyvetur ud over rampe og kajak med landing på hjørnet af ponton-broen. Konsekvenser: brækket ribben, stort sår på knæet, en kajak med hul i og en lang periode med aktivitetsniveauet i bund og mulig revidering af sommerferieplanerne.. Det kunne så nemt være undgået ved at vente på at rampen var helt fri for trafik. Problemet er at broen er bredere end rampen og at man rent faktisk kan passere hinanden på broen og rampen, hvis man blot er forsigtig og ser sig grundigt for. Jeg så mig ikke grundigt for havde hovedet vendt væk fra kanten, mens jeg snakkede med de forbipasserende og i øvrigt dækkede kajakken for udsigten til rampen. Så sikkerhedsrådet lyder kun én kajak/person ad gangen i op eller nedgående retning, så undgår man nemmest den slags uheldige skader. Opdatér dine personlige oplysninger Det er vigtigt for kommunikationen i klubben, at vores kontaktdata er så opdateret som muligt. Med pausehilsen Flemming Carlsen Så giv besked, hvis der er ændringer i dine navne, adresser eller telefonnumre. Så når informationerne også dig. 4

5 Bliv en bedre havkajakroer Synes du at det er sjovt at udvikle dine tekniske færdigheder som havkajakroer, så kan det være at du er interesseret i at deltage på et kursus i DKF-regi (Dansk Kano og kajakforbund). I week enden d oktober 09 afholdes et kursus i EPP3-hav teknik i Vordingborg. Se nærmere på DKFs kalender: Her kan du også læse mere om hvad EPP3-hav teknik omfatter, men i grove træk dækker det diverse styretag, selventring/rul og navigation. Synes du, at det er for lang tid at vente afholdes der kursus i Århus d 1-2 august. Du har så mulighed for at aflægge prøve i oktober (se nedenfor) Kursusprisen (2250 kr) skal du dog selv betale, men pengene er givet godt ud. Desuden er det meget inspirerende at møde kajakroere fra andre klubber og dygtige instruktører. Tilmelding sker direkte til DKF på deres hjemmesiden Aflæggelse af EPP3-prøve (hav): Hvis du imidlertid allerede besidder tekniske færdigheder svarende til EPP3-niveau så vær opmærksom på at klubben d 25 oktober har udlånt vores klubhus til DKF med det formål, at de kan afholde prøve i EPP3-hav i vores farvand. Det sker også andre steder i landet, men her har du chancen for ikke at skulle køre en masse kilometre for at deltage. Tilmelding sker direkte til DKF via deres hjemmeside udenom klubben og udgifterne afholdes af dig selv, med mindre du er i gang med instruktøruddannelsen. Prisen for aflæggelse af prøve er 850 kr Teknik-onsdage i august I klubregi kan vi (uddannelsesudvalget) også tilbyde udvikling af dine tekniske færdigheder. I august vil vi benytte os af, at der kun skal afholdes ét introkursus. Vi vil derfor udnytte onsdagene til frigivne medlemmer, som har lyst til at blive udfordret. I støbeskeen har vi derfor afholdelse af undervisning/træning d. 5, 12, 19 og 26 august med forskellige emner: forbedring af dit rotag/ mere effektiv rostil body, boat, blade (lækre styretag i kombination med kantning) Trimtræning/handicaproning (for dem der har fået smag for Kronborgløbet o.lign) Alle kan deltage, da vi afpasser niveauet til den enkelte deltager. Det gælder alle lige fra falske begyndere - som aftenskolerne kalder det, hvis man er lidt rusten- til EPP3-forberedende medlemmer. At vi afholder disse onsdage forhindrer imidlertid ikke at de øvrige medlemmer tager sig en helt almindelig tur op og ned ad kysten. 5

6 Men vi håber, at der vil være stor tilslutning til vores arrangement, da vi jo vil jer alle sammen det bedste og ønsker dygtige roere i vores klub. Der vil blive udsendt nærmere information når vi har fået detaljerne på plads. Hold dig underrettet på Resten af aftenen gik med tips og øvelser i at lave waypoints og ruter med ind- og ud-læsning til GPS'en. Der var en række spændende links, som jeg kort vil kommentere. Annemarie Bauer Uddannelsesuvalget Til GPS kodning kan man søge hjælp på nedenstående hjemmesider: "Find vej i Havkajak med GPS" Det var titlen på et arrangement afholdt af "Kajakland / Natur & Sport" fra Næstved Megacenter, onsdag den 11 februar på Roskilde Tekniske skole. Seks af klubbens medlemmer havde tilmeldt sig og mødte op - fulde af forventninger til det spændende emne. Det var gode rammer - et edb-lokale med projektor og PC'ere til alle deltagere. Vi startede med en introduktion til GPS'en - tekniske betegnelser, måleenheder, funktionalitet, modeller med meget mere. Kendte man ikke til GPS'erne, så fik man hurtigt en god idé om hvad det gik ud på. For de, der allerede kendte GPS'en og havde brugt den jævnligt, var det mest spændende nok den nye serie GPS'ere fra Garmin. "Oregon" serien med numrene 200, 300 og 400, virker spændende og klart bedre end sidste års serie - "Colorado", som vist ikke var det store hit og som heller ikke ses mange steder på nettet. Den nye model har udelukkende touch-screen til navigering i menuer og funktioner. Det virkede enkelt og hurtigere end fx. menu navigationen på Etrex'en. Det kunne dog være godt at høre nogen erfaringer fra nogen, som har prøvet den til vands. Det er jo ikke meget man typisk ændrer på funktionen, når man først sidder i kajakken og dér er det nok mere interessant, hvor nemt eller svært det er at se noget på skærmen. I forbindelse med skærmen kan også nævnes, at den er væsentligt større end fx. Etrex'en - meget mere søkort synligt! Fornemmelsen i hånden var efter min mening formidabel! - rent "gadgetfølelse" - der har de ramt plet. Nok reklame for Garmin. (waypoints) (ruter) apper/ (programmel til positionsangivelse i billeder) - konvertering imellem diverse GPS formater olbox/geography/geoutm.html - konvertering til UTM koordinater) Programmel til PC en: - gratis programmel til kommunikation med GPS fra PC. Garmin Mapsource følger typisk med, når køber et kort eller en GPS, men kan købes separat. - mindre serie af gratis topografiske kort (typisk skove) til MapSource. Deling af ture og GPS information 6

7 - upload af track data til deling og inspiration. Kun få fra danmark. - upload af track data til deling og inspiration. Aktuelt 342 fra danmark. Google Earth - Er rigtig god til at se "virkeligheden" og er jo et gratis kort over hele verden. Som konklusion på disse links, kan siges at der på nettet findes en del muligheder for at planlægge ture og dele waypoints og turbeskrivelser (tracks). Garmins eget produkt - "MapSource"- kan anvendes til at importere filer fra ovenstående hjemmesider og derigennem kan man overføre waypoints til GPS'en. Det samme kan gøres den anden vej. Faktisk har MapSource indbygget funktionalitet til direkte overførsel til Google Earth - en funktionalitet, som vores vejleder tilsyneladende ikke havde stiftet bekendtskab med tidligere. Mine personlige erfaringer med MapSource og de lidt halvdyre kort er at de sparer en for kopieren rundt imellem filer fra forskellige hjemmesider og i den daglige turplanlægning vil jeg personligt foretrække "bare" at anvende MapSource. Dels fordi man sparer "roderiet", dels fordi det er hurtigere at arbejde i - nemmere zoom på områder for eksempel - og dels fordi man har det samme kort på GPS'en. Eneste ulempe ved dette er prisen, så vil man ikke ofre et kort, så kan man benytte sig af internettet.. Sidst men ikke mindst... Jeg havde en forventning om at præsentationen handlede om at finde vej i kajak med en GPS - at der havde været noget om kurssætning, kompasfunktion, triptæller og erfaringer - lidt mere praktik. I stedet blev det lidt en produkt/funktions præsentation krydret med links til en række sider. Det skal dog ikke rokke ved det overordnet set gode indtryk jeg har af arrangementet - og...hmmmmm.. den der Oregon 400t... Tak til for arrangementet. Flemming Carlsen Pladser til private kajakker Hvis alt går vel, får klubben inden udgangen af den indeværende rosæson et nyt, flot og rummeligt klubhus. Det åbner mulighed for, at flere medlemmer end i dag kan få plads til egne kajakker. Interessen har været meget stor og der er allerede nu så mange medlemmer, der er skrevet op til en plads, at det er blevet nødvendigt at oprette en venteliste. Er du interesseret i at komme på ventelisten til en plads, så send en mail til Erik Plesner (send mail, vis e-adresse). Påtænker du måske i løbet af 2010 eller senere at bede om en plads til din egen kajak, vil husudvalget gerne høre fra dig allerede nu for at få et billede af, hvor mange der er interesserede i at have deres private kajak opbevaret i klubhuset. Er der flere interesserede end klubben kan tilbyde pladser til, vil der igen blive oprettet en venteliste. Pladserne gives fortrinsvist til de medlemmer, der ror og i øvrigt er aktive i Rungsted Kajakklub. Derfor stilles der også krav, blandt andet kan bestyrelsen opsige aftalen, hvis en pladsholder har roet mindre end 250 km i en sæson. Dette er alt sammen beskrevet i husreglerne. 7

8 Ud over det normale kontingent skal der ligeledes betales en årlig leje for pladsen. Bestyrelsen har endnu ikke taget endelig stilling til størrelsen af denne årlige leje. Når lejen bliver fastsat, vil den fremgå af klubbens satser. Erik Plesner Rapport fra Sponsorudvalget Sponsorudvalget har nu fået de værktøjer som skal til for at kunne løse de to hovedopgaver: Sponsorer til RK s nye klubhus Leverandører til Fordelsklubben. De første erfaringer der er høstet i forsøget på at løse ovennævnte opgaver, tyder på en stor forsigtighed fra de potentielle sponsorer og leverandørers side, hvilket man måske kunne forvente, den økonomiske situation taget i betragtning. Det sker i din klub Skt Hans aften tirsdag d. 23. juni. Igen i år vil det være muligt at tilbringe Sankt Hans aften på stranden og opleve en tur ned ad kysten i kajak, når bålene er tændt. Læs mere om arrangementet på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig og din familie. Rullekursus og rulledage Onsdag d. 24. juni og onsdagene i juli for frigivne roere. Læs mere herom på hjemmesiden. Birte Plesner Potentielle sponsorer Skriftlig kontakt er taget til Dalgaard Supermarked/Superbest, som vi endnu ikke har hørt fra. Hørsholm Isenkram er ikke interesseret i at være sponsor. Der er aftalt møde med Rungstedgaard den 24/6 om eventuelt sponsorship. Potentielle leverandører til Fordelsklub 2 emner er besøgt, som begge er gået i tænkebox. Det skal åbenbart ikke være nemt, men hvis det skal stå til Sponsorudvalgets soloorkester skal piben snart få en anden lyd!! Pva Sponsorudvalget Stefan 8

9 Siden sidst Årets standerhejsningstur gik til Esrum Sø i høj sol og pæn blæst. 24 medlemmer deltog og havde en hyggelig tur. En rigtig dejlig start på sæsonen for mange af os, der liige skulle i gang igen efter en lang vinterpause! Til årets forårsgeneralforsamling mødte 32 medlemmer op (der henvises til referatet på hjemmesiden) og senere stødte yderligere medlemmer og pårørende til standerhejsningsfesten, som var rigtig godt arrangeret af 2008intro3 holdet. Stor tak til dem for et veltilrettelagt arrangement! Atter i år tog rigtig mange medlemmer sig tid til at give en hånd med forårsklargøringen af kajakskuret, kajakker, materiel og trailer. Det blev således en hyggelig søndag for mange på Rungsted Strand. Pinsetur Københavns kanaler I det bedst tænkelige pinsevejr satte vi i ved Bryggens Kajak Klub og oplevede en skøn tur ud og ind af Københavns vandveje forbi Den Sorte Diamant, Frederiksholms Kanal, Slotsholmen, Amalienborg, Kongeskibet Dannebrog, som lå klar til togt, rundt om Trekronerfortet. Efter frokost ved Halv 12 rundt om Operaen, Holmen gennem Christianshavns kanaler langs Islands Brygge tilbage. De dejlige billeder fra turen taler deres eget sprog. Indtryk fra Standerhejsningsturen Birte Plesner Pinsetur til Møn Mads E. og jeg havde længe talt om at tage en tur til Møn. Faktisk kom Jan C. og Lars K. os i forkøbet i efteråret Men nu flaskede det sig sådan, at pinsen 2009 vejrmæssigt var langt bedre end efteråret Så derfor ventede vi. Vi ankom til Mønbroens Camping pinsesøndagmorgen, parkerede bilen og klargjorde kajakkerne. I løbet af ganske få minutter var vi på vandet og på vej mod syd/sydvest til Bogø. Kongeskibet Dannebrog fra en flot vinkel 9

10 Vinden var jævn og lige i ryggen - de ca. 11 km til Bogø-dæmningen forløb som en drøm. Vi havde regnet ud, at vi i Grønsund ville få næsten vindstille (fralandsvind). Men sådan går det ikke altid. Turen til Fanefjord Kirke foregik i stiv modvind, men kun med små bølger. Vi gik i land i nogle siv og fandt vej til et frokostbrod ved foden af kirken. Pga. barnedåb fik vi desværre ikke set de smukke kalkmalerier i kirken. Et gensyn må vente. Afsted til Farø, hvor vi fik is inden vi rundede broen og gik over til Sjællandssiden. Som frigiven er dette kryds lovligt i godt vejr sammen med en anden frigiven (mindre end 2 km). Forbi småøerne Lilleø, Tærø og Langø til Dronning Alexandrines Bro (Mønbroen) og dermed campingpladsen. En herlig sommeraften med grill og udsigt over Ulvsund. Tidligt i seng og ingen problemer med at falde i søvn efter 42½ km i armene. I Grønsund havde vi mødt en lokal kajakroer, som fortalte, hvor vi skulle parkere, hvis vi ville ud til Møns Klint. Uden problemer fandt vi næste morgen stedet, og satte kajakkerne i vandet. Forbi Møns Fyr og rundt om klinten i ret jævn vind. Bølgerne er bare ikke som i Øresund - de er længere og højere end normalt. Man fornemmer det store havs indvirken. Vi indhentede en flok kajakroere fra Næstved, som har en årlig pinsetur til Møns Klint. Snakkede lidt med dem - hyggelige folk. Efter godt 10 km skulle vi have frokost. Vi afprøvede en kontrolleret landing på stenstrand med en line i 1. landgangsfartøj. Virkede perfekt. Efter frokosten var det bare retur til bilen og hjem. Men det var bare ikke 10 kms roning - det var 10 km i noget af det smukkeste vi har i Danmark. Vi havde slet ikke lyst til at gå i land. Vi tror selv på, at en af klubturene næste år skal gå til Møn. Se flere fotos på Henrik G. og Mads E. 10

11 Kr. Himmelfart - Orust rundt Traditionen tro gik turen igen i år til den skønne skærgård rundt om Orust og Tjörn nord for Göteborg. Den blev i år meget hurtigt fuldtegnet. Vi var ti af sted. Otte var gengangere fra tidligere ture og det var dejligt at have Bendt Lager og Christian Rode med for første gang. Vejudsigten lovede en god blanding af sol regn, lidt h.h.v. megen vind skiftende fra flere forskellige retninger. Den holdt hvad den forudsagde. Første dag havde vi dejligt vejr med sol og god vind fra vest. Med start i Müggenäs Marina på Tjörn lige over Tjörn Broen gik turen igennem den meget smukke Stigfjorden til Smögholmarna. En gruppe af dejlige holme med flere pladser at slå telt op og som en ekstra luksus findes en Sopmaja. Vi havde en hyggelig aften med en smuk solnedgang. Landingen er noget besværlig på klipper. Det fik os til at udvikle en ny god og sikker metode til at skåne rygge og materiel. Fire mand om hver kajak. Helt efter planen blæste det i løbet af natten op fra vest og der kom regn. Fredagen blev en våd, kold men meget smuk tur mod nord. Hvem skulle tro, at der findes så mange nuancer af gråt. Der var frisk vind fra vest hvilket godt kan give problemer i den ydre skærgård. Vi holdt os indenfor de yderste skær og blev kun ganske få steder udsat for den direkte vestenvind. Vi kom igennem de pictureske byer Möllösund, Stocken og ikke mindst en af den vestsvenske skærgårds absolutte perler Gullholmen, som man kan ro hele vejen ind igennem. I Stocken blev der tid til at besøge Orust Kajak og handle lidt i deres kajakshop. Fra Gullholmen lagde vi kursen mod NØ og fik derved vinden ind agten fra. Direkte ude fra Skagerrak. Det gav dejlige bølger og en meget fin og lang surfetur frem til indsejlingen til Marlö Strömmar. Videre igennem Björnsundkanalen som har Sveriges kraftigste tidevandsstrøm på over 4 knob. Tidevandstabellen var i forvejen studeret og kanalen blev passeret på det helt rigtige tidspunkt naturligvis i medstrøm. Overnatningen på Stegelholmen. En meget fin holm med god plads, en dejlig vig med sand hvor det er rigtigt let at komme i land. Områdets anden luksusholm med Sopmaja. Det havde regnet en stor del af dagen, men hen på eftermiddagen virkede det som om, at det var ovre og at vi ville komme til at slå lejr i tørvejr. Sådan blev det ikke. Teltene kom op, de to medbragte tarper blev spændt op imellem nogle store fyrretræer. Den ene gav ly for regnen og den anden for vinden. Under disse fik madholdet tryllet en herlig middag frem. Det var hyggeligt at falde i søvn med regnen trommende på teltdugen. Ifølge vejudsigten ville næste dag blive fin. Vind fra NV og masser af sol. Igen fik vi som lovet. Vi vågnede op til en smuk morgen med høj flot sol. Det krævede en vis overvindelse at krybe i det klamme kolde rotøj og pakke de våde telte sammen. Vi kom på vandet og efter kun kort tids roning blev vi nød til at tage jakkerne af. Det var nu for 11

12 varmt til andet end blot en tynd trøje. Frokosten blev indtaget på Tviklippan en skøn ø med en fantastisk lejrplads som de foregående år har været en fast overnatningsplads. Videre ud i Havstensfjorden til den imponerende Braatön med sin næsten 100 m lodrette nordvæg. Derfra stik syd forbi den ene smukke holm efter den anden og frem til Oxholmen. Den beskrives som En lummig och inbudande ö, hvor det er svårt låta bil at stanna til. Det passer, det er en meget dejlig holm med en virkelig god teltplads på fin plan mark med græs. Det var sommer, højt flot vejr og vi fik tørret vores våde telte og tøj. Den rene skærgårdsidyl på solvarme klipper, med en fantastisk udsigt og en kold øl i hånden. Michael tryllede ved hjælp af vand, chili og sojaprotein og et par hemmelige ingredienser endnu en fantastisk middag frem. Irish Coffee blev efter solnedgang indtaget ved bålet. Oxholmen er bestemt værd at gæste igen, også selvom der ikke en Sopmaja. Sidste dag var vejret igen slået om. Det var overskyet, køligt med en del vind men heldigvis kun ganske lidt regn. Vi pakkede i tørvejr og roede videre sydpå forbi Svanesund over Halsefjorden, imellem Store og Lille Askerön frem til Müggenäs Marina og bilerne. Det blev slut på endnu en dejlig tur på i alt 106 km. Alle gennemførte i fin stil, uden andre skader end et par enkelte vabler og endnu en række dejlige oplevelser rigere i virkeligt godt selskab. Erik P PS: Nu er der sikker dem, der er nysgerrige for at få at vide, hvad en Sopmaja er. Det er et lille hus med das og affaldsspande. Det er en luksus, fordi der kun er ganske få af dem ude på de mange smukke holme. Affald må man tage med sig og sin nødtørft forrettes i naturen. Stedet hvor det er sket skal gøres trampefast og det eneste man bør efterlade sig er sine fodspor. PSS: Müggenäs Marina er et fint sted at sætte i. De er meget venligt stemt over for kajakfolket, det er let at komme i vandet fra en lille sandstrand, man kan parkere gratis, der er toilet (adgangskoden får man i kiosken) og man kan tanke drikkevand. Se flere fotos på RK fotoside. Link. 12

13 Möckeln 2.0 For andet år i træk havde jeg tilmeldt mig Ingrid Poulsen og Knut Borch-Johnsens 3 dages tur til Möckeln. Jeg mødte op ved klubhuset fredag den 5. juni kl med store forventninger og medbringende de nu ét år gamle men stadig grimme sandaler med velcroremme. De, som læste min beretning efter turen sidste år, husker nok den nærmest euforiske og eksalterede sindsstemning, turen syntes at have bragt mig i. Det måtte prøves igen - om end jeg godt var klar over, at magien måske var lettet en smule. Möckelnturen er (til information for nye klubmedlemmer) en super velegnet første flerdages tur for knapt så garvede kajakroere. Der bliver taget hensyn til alle, og deltagerne inddeles dagligt i rohold, som gennemfører en distance i et tempo, der passer til deltagerne på det enkelte hold. Det kan derfor godt være, at man i sin første rosæson ikke synes, man kan gennemføre sommerturen eller Erik Plesners tur til den sydlige del af Bohuslän nord for Göteborg, men turen til Möckeln er ikke kun for de hårde nysere. Her kan alle frigivne medlemmer i rimelig form være med. Trods mere vind og regn roede vi i år lidt flere kilometer end sidste år, så alle deltagere kunne vist skrive mere end 50 km på bogen, da vi kom hjem søndag sidst på eftermiddagen. Turene udgik fra Ingrid og Knuts hus nær Djö og gik omkring Bölsö, Marsholm, Höö, Lång og Möckelsnäs. En anden praktisk bemærkning særligt tilegnet nyere medlemmer drejer sig om udstyr. Som nyt kajakklubmedlem helt uden udstyr bliver man ofte mødt af velmenende erfarne medlemmers forsikrende bemærkninger om, at man jo stort set ikke behøver noget udstyr for at ro kajak. At man klarer sig glimrende med et par løbetights og en tynd jakke og måske først efter at have roet et år eller to kan overveje at købe sin egen pagaj. Man bibringes som nyt medlem en opfattelse af, at kajakroning er en billig og ukrukket hobby, hvor man alene med sit medlemskab af RK kan opnå store naturoplevelser og få lidt motion. Det er helt igennem en vrangforestilling. Kajakroning er på lige fod med ridning, golf og mange andre sportsgrene en udstyrssport, som i løbet af ganske kort tid kan gøre kål på resterne af børneopsparingen og nødvendiggøre en belåning af eventuel friværdi i fast ejendom. Foruden det primære og uundværlige udstyr som ordentlig robeklædning, pandelygte og teflonbradepande til alle kagerne, viser det sig hurtigt, når man er med på f.eks. turen til Möckeln, at der også er behov for en hel del spejderudstyr som telt, selvoppusteligt liggeunderlag, vandtæt kompas, grilludstyr til fisk foruden udsøgte vine, gode opskrifter på tilberedning af aborre, gedder og sandart m.v. Personligt havde jeg pakket såvel safran til fisken som gummihandsker til opvasken og følte mig derfor ret veludrustet, indtil det gik op for mig, at jeg også skulle have haft vinterrohandsker, en polarsovepose og knæbeskyttere med. Sidstnævnte savnede jeg, da jeg søndag morgen lå på alle fire og skurede plankegulve, inden vi forlod Ingrid og Knuts hus. Så vend det døve øre til, hvis du hører nogen fable om, at kajaksport ikke er en udstyrssport. Det passer ikke. Der gik da heller ikke mange minutter fra turdeltagerne samledes på stranden i Rungsted fredag morgen før snakken gik om det ene og det andet smarte udstyr, som deltagerne havde erhvervet sig og medbragt på turen. Og den snak fortsatte i hele weekenden. 13

14 Selv har jeg skrevet en gåsedunssovepose med tilhørende silke lagenpose øverst på min ønskeliste efter at have oplevet fornøjelsen ved at sove i Mary Wisz fantastiske sovepose beregnet til overnatning på den grønlandske indlandsis. I år lykkedes det nogle af os at få en tur op (eller ned?) ad Helge å, som har et indløb såvel som et udløb i Möckeln. Det var afvekslende og sjovt at prøve at ro med og mod strømmen, som ikke var helt ubetydelig. Vi gik i land ved en lille (fiske?) hytte, hvor der godt nok stod et par skilte mærket privat. Men da teksten var skrevet på et fremmesprog, der lå os ganske fjernt, måtte vi opgive at tyde meningen. Vi slog os ned på jorden og igen var der fordel til dem med det rette udstyr. Et lille siddeunderlag gjorde opholdet på det hårde underlag en hel del mere behageligt for dem, der vel og mærket havde husket et sådant. Knut havde igen i år lukket fiskeørnene ud af buret, så vi kunne se dem i deres naturlige habitat undervejs på vores roture. Vi så også en anden type ørn og nogle var endda så heldige at se en elgko med kalve. Personligt tror jeg nu blot, at de havde fyldt dagslugen med lidt for meget snaps til frokosten. Myggene og mitterne var desværre også lukket ud i år, så der var god brug for den medbragte myggespray. Erik har åbenbart - som jeg selv i øvrigt - meget velsmagende blod, så han optrådte sidst på dagen med hovedbeklædninger - som end ikke turens ellers særdeles garvede hovedbeklædningsentusiaster Karen Kjærgaard, Mary Wisz og Pussy Galore (alias Annemarie Bauer) ikke kunne hamle op med - i et forsøg på at undgå at blive spist. Hvorvidt det lykkedes, ved jeg ikke. Selv fik jeg et større antal bid med hjem, som jeg har kunnet fornøje mig med lige siden. Læseren, som så mit indlæg i RK Nyt fra turen sidste år, vil huske mine overvejelser om, hvilke typer, der ror hvor i feltet, når vi er på tur. Jeg blev i år bekræftet i min opfattelse af, at de mest paniske hvoriblandt jeg tæller mig selv har det bedst forrest i feltet med de andre bag sig. I år udfordrede jeg mig selv (og måske mine roledsagere) og valgte den længste af de to udbudte ture de to sidste dage. Med nu 3 betalte årskontingenter til klubben følte jeg, at tiden var inde til at rykke et niveau op. 14

15 Heldigvis blev jeg straks spottet som det svageste led og fik derfor automatisk ret til at ro forrest. Herligt. Og endnu mere herligt, at jeg faktisk kunne gennemføre distancerne uden epo, smertestillende medicin eller et efterfølgende rekreationsophold på svagbørnskoloni. Jeg har stadig ikke nogen god roteknik hvilket enkelte af mine søde turledsagere bemærkede og forsøgte at hjælpe mig med men jeg ror da (lidt) hurtigere end sidste år og kan klare (lidt) længere distancer. Det går (langsomt) fremad. Desværre var der ingen oplagt lejlighed til at demonstrere mit nytillærte grønlænderrul, som jeg jo ellers gerne havde blæret mig med. Jeg måtte nøjes med at høste lidt ros for det hjemmebagte rugbrød men det var jo bare en reprise for alle dem, som også var med sidste år. Der må nok nye boller på suppen. Næste år må jeg medbringe en hjemmelavet sportskage (a la den fra Conditori La Glace, som brødrene Price kopierede på tv for nylig), et nyt og helt exceptionelt stykke kajakudstyr eller og måske den nemme løsning - en kasse årgangschampagne. Ellers bliver det vist vanskeligt at imponere nogen. Ingrid og Knut imponerede til gengæld (igen) med en ualmindeligt velplanlagt ur med ophold i og omkring deres skønne hus og en forplejning, der ikke efterlader nogen noget at ønske. Den medbragte kasse vin til dem blev overrakt med vores ydmyg tak for det store arbejde, de havde lagt i at lave en skøn og uforglemmelig tur for alle os heldige deltagere. Möckeln og opholdet hos Ingrid og Knut er noget helt særligt. Det kan godt være, at forelskelsen forgår, men kærligheden består! Det er på ingen måde utænkeligt, at jeg vil forsøge at tilmelde mig og de grimme sandaler med velcroremme for tredje gang, hvis muligheden skulle byde sig. Cathrine Rosted Turfakta: Destination: Möckeln, Sverige Dato: juni 2009 Arrangør: Ingrid Poulsen og Knut Borch-Johnsen Roansvarlig: Knut Borch-Johnsen Deltagere i øvrigt: Annemarie Bauer og Lars Korsbjerg Nielsen, Astrid Bjerg og John Storgaard, Beth og Peter Bjerregaard, Birte og Erik Plesner, Brian Bertelsen, Hanne Bonde og Jens Saxtorph Kofod, Ingrid Krøyer, Karen Kjærgaard, Liselotte og Torsten Damsgaard, Mary Wisz, Søren Bundgaard, og Cathrine Rosted 15

16 Præsentation af Intro hold 2 Karina Mengel 43 år og synes at havkajak er super skønt, faktisk bedre end rutschebanen i Tivoli i store bølger. Det prøvede vi sidste onsdag, da det næsten var Vesterhavs lignende tilstande på sundet, med bølger der brød ind over os ude på havet og vi var mange der sad med store smil på læberne og surfede på bølgerne.både forlæns og baglæns, både mænd og kvinder med kluklatter fedt! Jeg er gift med Frank Mengel, som allerede er medlem i klubben og som jeg satser på at skulle få mange herlige timer med ude på sundet. Til dagligt arbejder jeg i en global svensk papir virksomhed i den danske Retail division, hvor vi bl.a. sælger Libero bleer til dagligvare handelen. Vi bor i Rungsted og har 2 teenage døtre, som bruger al deres fritid i Hørsholm basketball klub.der er jeg også frivillig og menigt medlem af bestyrelsen, og bruger også rigtig meget af min fritid på det. Den skal så fremover deles med Rungsted Kajak klub Sanne Andreasen 56 år og kastet mig ud i de nye udfordringer som kajaksporten giver. Det er fantastisk sjovt, og må indrømme at jeg har skulle sluge nogle kameler for at kunne gennemføre makkerredninger! Jeg har ikke haft det supernemt med at kæntre mig selv, men i onsdags røg jeg i karret 3 gange, og fik den fantastiske oplevelse at jeg faktisk kom op til overfladen igen!!! Sådan skulle det åbenbart gøres. Jeg er gift med Peter, som også er med på holdet, og vi bor i Hørsholm. Det er rigtig hyggeligt at være sammen om dette. Humor står i højsædet på vores hold og dyrkes flittigt! Peter og jeg har 3 voksne drenge og 2 børnebørn (drenge!), men min kat og hund er dog piger. Jeg arbejder på Trørødskolen i Vedbæk hvor jeg er sekretariatsleder. Peter Andreasen Jeg er 57 år og gift med Sanne som også er på Introhold 2, så jeg behøver derfor ikke at fortælle om vores familie det har Sanne allerede gjort. Jeg er civil ingeniør og arbejder til dagligt hos Berendsen som produkt udviklings chef med internationale udviklings opgaver. Jeg har roet lidt i kajak tidligere, men nu hvor Sanne og jeg har foræret hinanden en kajak i 30 års bryllupsgave mener vi, at det også vigtigt også at lære rigtig kajak teknik. Faktisk er jeg aldrig væltet i en kajak før jeg blev bedt om at gøre det her på introholdet. Til gengæld har man nu så sandelig fået det lært, og sjældent har jeg spist så meget kage. 16

17 Klaus Hald Winstrøm Jeg er 46 år og har altid været vild med at dyrke al mulig forskellig slags sport lige fra flyvning over sejlads til dykning og sådan cirka alt ind imellem også (det eneste jeg aldrig har kunnet få et kick af er at løbe). Jeg købte mere eller mindre ved et tilfælde 2 kajakker for ca. 2 år siden og har siden da, selv fjumret rundt i én af dem, enten alene eller sammen med min kære hustru Anne eller min søn Emil. Jeg syntes så, at nu var det på tide at lære det rigtigt så jeg har sammen med Emil, som sejler på ungdomsholdet, meldt mig ind i klubben. Her har jeg jo allerede oplevet, at det er virkelig meget sjovere at dele det at ro kajak, med andre mennesker der har samme hobby og jeg må sige, at hvis de kolleger jeg har mødt på Intro 2, er en passende skabelon for resten af RKK s medlemmer, ja så skal det nok blive sjovt, for hold da op hvor har vi haft det skægt! vandet og kajakken til manden og hans behov for høj puls og refleksion. Jeg bor i Folehavekvarteret i Hørsholm og har en datter på 13 år fra første ægteskab hun bruger til gengæld alt hendes fritid i Hørsholm Rideklub. Mette har en søn på 21 år fra sit første ægteskab. Han er familiens helt og tidligere danmarksmester i herregolf. Lige rundt om hjørnet skifter jeg job fra en stilling som Chef for Facilities Management i VKR Holding til en stilling som ansvarlig for alt Service på Bispebjerg Hospital. Ole Timm Det eneste jeg indtil videre har at opponere imod er, at jeg mere end én gang har haft mistanke om, at det i virkeligheden er en svømme/dykkerklub jeg har meldt mig ind i, men det har jeg sat mig for, at undersøge nærmere! Flemming Lindbæk Kronholm 48 år og er måske havnet i kajak mere af nød end lyst pga. x (hvor x er et stort tal) knæoperationer. Jeg er dog efter 6-7 turer på det lille ocean ude foran Rungsted/Vedbæk overbevist om at kajakken bliver et foretrukket motionsredskab. Jeg er gift med Mette. Hun er golfpige, så hende får jeg næppe ud på vandet. Så kan hun bage kage til alle vores fælles ture og derudover overlade Jeg er en ganske ung mand, der blev født for snart 62 år siden. Jeg har altid syntes, at det så så lækkert ud, når kajakroerne padlede forbi langs stranden i afslappet stil. Det fik mig til for efterhånden mange år siden 17

18 at gå ned i en kajakbutik, hvor ekspedienten fik mig til at købe en rigtig hurtig turkajak. Siden skulle det vise sig, at det, min nyerhvervede kajak var hurtig til, var at vende bunden i vejret og smide mig i vandet. Efter mange korte ture på nogle få hundrede meter og tilsvarende mange ture i vandet fik jeg i år taget mig sammen til at melde mig til introkurset for at prøve, om jeg kan lære at holde kajakken på ret køl i mere end et par minutter ad gangen. Det var en god beslutning. Jeg har lært mange ting, og jeg kan nu sejle op til flere kilometre, før jeg vælter, men først og fremmest har jeg lært, at det nok varer lidt, før kajaksejlads bliver en afslappet sport, og så har jeg fundet ud af, og at jeg skal investere i en havkajak. Elsker vand, naturoplevelser, gode ture derudad og sætter pris på muligheden for at få lidt muskler bygget på. Introkurset har været super med glade og entusiastiske medkursister og instruktører, og nu glæder jeg mig til at kunne ro med ud på ture nær og fjern at man så også finder sig indmeldt i en kageklub, ja det er jo bare et plus. Flemming Stig Lauritsen Introkurset har været en rigtig god oplevelse på grund af et hold, som hurtigt lærte hinanden at kende og fandt en inspirerende indbyrdes barsk, men kærlig omgangstone, som gør hver lektion / tur til en positiv oplevelse trods de mange frivillige og ufrivillige vandgange, samt ikke mindst de ildsjæle, der gør en enorm indsats for at lære os de mest basale færdigheder ved kajaksporten. Jeg har fire børn, som alle er flyttet hjemmefra, og som forhåbentligt snart skal finde på nye vittigheder om deres fars kajak. Jeg er gift med Bibi, som gerne vil prøve at sejle kajak, hvis blot jeg kan love hende, at hun ikke falder i vandet, med mindre det er minimum 25 grader varmt. Derfor venter vi nok til senere på sommeren med det. Vi har boet i Rungsted i over 20 år og forventer at blive boende længe endnu, selv om der er ved at være god plads i huset. Mette Mikkelsen 43 år biolog og næsten sygeplejerske, bor i Rungsted. Har længe haft lyst til at komme ud i kajak, når jeg fra kysten har set dem komme glidende. Eneste erfaring er fra oppustelig havkajak på Kauai med mængder af kæntringsøvelser, men det er godt nok noget andet i Øresunds fingerdræbende kolde vand! 57 år kriminalassistent i Kriminalteknisk afdeling samt forvalter på Karen Blixen museet. Har 3 børn og 5 børnebørn. Jeg er gift med Lisbeth Godtkjær. Dyrker lidt sport, fodbold, håndbold, badminton og løber, når jeg har tid. 18

19 Lisbeth Godtkjær Jeg er 56 år og som I har hørt gift med Flemming. Til daglig arbejder jeg som sygeplejerske på hjerteafd. på Rigshospitalet, dernæst har jeg nogle gøremål på Karen Blixen museet, med koordinering af rengøring andre praktiske ting, og desuden laver jeg blomsterarrangementer i museet. Min intention omkring kajakroning, har været noget med, at foretage noget aktivt med min husbond, går tit tur med hunden ved stranden, og har syntes det så rigtig hyggeligt ud, når folk susede afsted på vandet. Håber det en dag kan blive mig?. Glæder mig til mange hyggelige stunder på vandet med mit hold Vi sejler og dykker sammen, og så arbejder vi også fælles i vores agenturfirma med dametøj i hele norden. Bor i Rungsted og glæder os til fremtidige ture ( som frigivet ) i havkajak på vandet. Tusind tak til vores flotte instruktører. Kjeld Boitang Michael Esven Brigitte Boitang 58 år og har altid været glad for at være på vandet i alle typer fartøjer selv om jeg let bliver søsyg, nu er det så kajak der står for tur da jeg skal have noget motion. Til daglig arbejder jeg i FTF-A (a-kasse) og laver en del fagligt arbejde for mit fagforbund DFL, så nu skal fritiden fordeles mellem familie, sejlads i sejlbåd, kajak og kano og alt det andet som har min interesse. 65 år - første generations indvandrer fra Tyskland synes at bade fra en havkajak er en udsøgt fornøjelse med de dejlige makkere fra vores hold kun overgået af badning med elefanter i Nepal og nord Thailand (ikke så anstrengende) - ellers vinterbadende bedstemor. Gift på 29 år med dejlige Kjeld som også er holdkammerat i kajakklubben. 65 år og synes det er anstrengende, men en pragtfuld oplevelse at være sammen med andre glade mennesker som vil det samme, og med nogle engagerede og dygtige instruktører som kæmper for at lære os denne dejlige sport. Er gift med Brigitte som også arbejder hårdt for at få den rigtige teknik ind i kroppen. 19

20 Dyrker meget sport, hvor cykling tager mest tid, er også kasserer i Hørsholm Cykel Motion, derudover sejler vi 2-3 uger hvert forår og dykker gerne i troperne om efteråret. Vi håber begge at vi kan få mange gode kajakture, også gerne med andre fra klubben. Tina Rasmussen Mette Larsen 46 år og bosiddende i Hjortekær, Lyngby, med min mand Lars og hans 3 børn. Jeg har Trip Trap butikken i Hørsholm, og kajakklubben i Rungsted er jo dejlig tæt på. Jeg syntes kajak-sporten er rigtig god, da man både får rørt sig og kommer ud i den friske luft og så har det her under intro-forløbet allerede vist sig også at være meget socialt - Jeg håber med tiden at kunne lokke min mand med. (Ingen præsentation modtaget. Red.) Brug RK s webforum Det er en god idé at være tilmeldt Rungsted Kajakklubs webforum. Her kan vi sende -beskeder til hinanden, hvis man fx har planer om at gå på vandet (Halleluja!) og gerne vil have selskab, eller hvis ikke-frigivne mangler frigivne at ro med. Kort sagt, en virtuel klubkammerat og kommunikationskanal. Alle kommende ture og arrangementer bliver også meddelt her. Det vil sige, at webforum er den absolut bedste måde at holde sig løbende orienteret på, så man ikke går glip af vigtig information. Her kan du se trin-for-trinvejledningen til oprettelse på vores webforum: gstedkajak/ Hvis du har problemer med at komme på, kan du rette henvendelse til vores webhamster 20

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub

Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Rungsted Kajakklubs nye klubhus er tegnet ind på Rungsted strand (nord for roklubben) Indhold 1. Resume... 2 2. Rungsted Kajakklub... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Nuværende

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

RKNyt August 2010 # 4

RKNyt August 2010 # 4 RKNyt August 2010 # 4 Formandens Klumme Sol og sommer Søndag den 27. juni 2010. 16 medlemmer er taget på sommertur til Flensborg fjord, 12 medlemmer er taget på klubtur til Bagsværd Sø og Lyngby Sø og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

RK Nyt januar 2009 #1

RK Nyt januar 2009 #1 RK Nyt januar 2009 #1 RK Nyt - Nyhedsbrev fra Rungsted Kajakklub Redaktion: Birte Plesner, Hanne Bonde og Marianne Lehaff. RK Nyt udkommer fast seks gange om året. Dette nummer er udkommet 30. januar 2009.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above.

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above. Rejsebrev 1 fra Laila Madsen Fra overvejelse til Filippinerne: Min forberedelse startede med at jeg tog kontakt til min internationale koordinator, lige før sommerferien, om at komme i udenlandspraktik,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere