RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme. www.rungstedkajak.dk"

Transkript

1 RKNyt Juni 2009 # 3 Formandens Klumme Hvor langt er vi kommet i planerne for byggeriet af klubhus, hvordan går det med finansieringen og hvornår går vi gang med selve byggeriet? Byggeplanerne er vidt fremskredne. Seneste nyt er, at bestyrelsen på byggeudvalgets foranledning har indgået en aftale med bygherrerådgiver, arkitekt Claus Francke om at han skal gennemgå projektet, deltage i møder med entreprenøren, stå for kvalitetssikring samt føre tilsyn med byggeriet under opførelsen. Hørsholm Kommune har nu accepteret at kajakklubben står som bygherre for hele byggeriet også kommunens del - og kommunen har desuden tiltrådt vores tilbud om strandtoiletter, nedrivning af kommunens toiletbygning og opførelse af rampe m.m. På et møde den 9. juni 2009 med entreprenørfirmaet TN Entreprise - som kajakklubben har valgt til at bygge klubhuset og Claus Francke samt byggeudvalget, blev projektet gennemgået og ekstraydelser blev diskuteret. Bestyrelsen har underskrevet et gældsbrev på 1,3 mio. kr. som forudsætning for at kommunens lån kan blive frigivet i overensstemmelse med de tre byggerater som kommunen har fastlagt, ved etablering af fundament, ved hejsning af spær og tag samt når huset er beboeligt dvs. når der er isat vinduer mm. Byggeudvalget arbejder med flere lånetilbud fra Kommunekredit på baggrund af Hørsholm Kommunes beslutning om at give kaution på 2,6 mio. kr. Det ser ud til, at et lån i byggeperioden fra Kommunekredit er billigere end et tilsvarende lån i en bank. Frigivelse af lån til byggeriet er således nu ved at være på plads, hvorfor den sidste forhindring er ved at være passeret som forudsætning for at en totalentreprisekontrakt kan underskrives formentlig inden udgangen af juni måned. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme Evaluering af Introweekend Ungdom Sikkerhed på rampen til vandet Opdater dine personlige oplysninger Bliv en bedre havkajakroer Aflæggelse af EEP-3 prøve Teknik-onsdage i august Find vej i Havkajak med GPS Pladser til private kajakker Rapport fra Sponsorudvalget Det sker i din klub Siden sidst Pinsetur til Møn Kristihimmelfartturen Orust rundt Möckeln 2.0 Præsentation af Intro hold 2 Brug RK s webforum RK Nyt - Nyhedsbrev fra Rungsted Kajakklub Redaktion: Marianne Lehaff, Hanne Bonde og Birte Plesner RK Nyt udkommer fast seks gange om året. Dette nummer er udkommet 19. juni Næste nummer udkommer august Indlæg sendes til

2 Hvornår kan vi så komme i gang med byggeriet? På mødet den 9. juni, blev det oplyst, at der allerede i februar måned 2009 havde været et formøde mellem arkitektfirmaet Svalebæk og Hørsholm Kommune og at ansøgning om byggetilladelse herefter blev fremsendt til kommunen den 18. marts Først den 25. maj 2009 er sagen imidlertid videresendt fra Hørsholm Kommune til Roskilde Miljø-center mhp. dispensation i forbindelse med strandbebyggelseslinjen. Sagsbehandleren i Roskilde Miljø-center har oplyst, at der efter en evt. dispensation er en høringsfase på 4 uger, formentlig ikke for beboere, men for interesseorganisationer! Herefter skal sagen tilbage til behandling i Hørsholm Kommune, som har givet udtryk for, at de selv ønsker at komme i gang med byggeriet af strandtoiletter m.m. og at kommunen derfor er interesseret i at fremme sagen mest muligt. Det optimistiske skøn, over hvornår det første spadestik i sandet på Rungsted Strand vil finde sted, er omkring 1. september med en byggetid på 3-4 måneder. Jeg har beskrevet forløbet detaljeret, for at medlemmerne kan være informeret om, at byggeudvalg og bestyrelse har handlet så hurtigt og effektivt som muligt for at få løst den finansielle side af sagen, hvorimod sagen om byggetilladelse ikke har ligget i vores hænder, hvorfor vi ikke har haft indflydelse på forløbet. Denne del af sagen er imidlertid nu på skinner. Det er nu blevet sommer. I foråret og forsommeren har der allerede været flere spændende klubarrangementer til den svenske skærgård, Möckeln, Mølleåen og Københavns Havn. Intro 1 og 2 er ved vejs ende i introforløbet på forhånd tillykke med det - og det er snart St. Hans og herefter går sommerturen til Limfjorden. Husk, at der i det meste af feriemåneden juli er mange kajakker hjemme til kortere eller længere oplevelses ture i den danske højsommer. Rungsted Kajakklub er allerede nu oppe på over 200 medlemmer, og der er omkring 50 af medlemmerne, der er skrevet op til en kajakplads. Det stigende medlemstal sammenholdt med et større antal private kajakker betyder, at kajakflåden på sigt kan øges, og de mest slidte kajakker kan udskiftes, samt at trækket på klubkajakkerne aftager i takt med stigningen i antallet af private kajakker. Redaktøren har ordet Vi er nu mere end 200 medlemmer i klubben. Det giver os flere muligheder både på det økonomiske område og med hensyn til det sociale liv. Godt at kajaksporten er i fremgang og dejligt at så mange ønsker at være netop i Rungsted Kajakklub. Hvad er det, der er så godt ved vores klub? Vi hører igen og igen, at man i klubben møder et væld af søde, engagerede mennesker, at man glæder sig og føler sig tryg ved den gode undervisning, nyder de dejlige, velplanlagte ture i klubkajakker - og den omfattende kagespisning. I øjeblikket ser alle naturligvis også frem til det nye klubhus. Så det er vel bare, som det skal være alt sammen? Jo, det er det - i hvert fald i vid udstrækning. Men tænk engang over at alt er drevet 100% på frivillig basis. Alt, hvad vi nyder, sker kun fordi en overskuelig gruppe medlemmer con amore sørger for at det sker. Derfor er det dejligt hver gang nye - også travle medlemmer - melder sig under fanerne og bidrager til at klubben fortsat kan yde de mange tilbud. Tak til jer alle. Marianne Lehaff 2

3 Selvom det nye klubhus først bliver færdigt sent på året, kan du i din plan for rosæsonen 2009 allerede nu overveje at nå op på det antal roede km, der er et af kravene til vintergodkendelse, eller måske planlægger du at deltage i soloforløb 2009/2010. Dermed kan du få lejlighed til sammen med allerede solofrigivne - at ro i vintersæsonen og således få glæde af klubhusets omklædningsfaciliteter med brusebad og sauna. Alle medlemmer kan se frem til de nye fysiske rammer for et socialt- og kreativt klubliv, spændende faglige arrangementer og gode fester. Torsten Damsgaard Evaluering af introweekend Rungsted Kajakklub Det hele startede med at alle mødte op i våddragter. Derefter varmede vi op, og så kom det. Vi skulle ned i vores kajakker! Det skete forholdsvist hurtigt, efter vi var mødt op. Hvor gamle er de egentlig i Ungdommen??? Næsten alle sejlede i havkajakker, fordi det var det nemmeste i betragtning af, at vi alle var nybegyndere. Men i løbet af dagen fandt vi ud af at det nok var smartere med turkajakker. Vi roede ikke langt, men til gengæld skulle vi lave kæntringsøvelser, og det var ikke ligefrem det vi drømte om! Men det gik meget godt, og det var faktisk ret sjovt. Hundefrysende gik vi ind og klædte om. Om aftenen var der en mor der frivilligt lavede mad til os. Den næste dag skulle vi til Mølleåen, hvor vi sejlede til enden, og spiste vores frokost. Efter det sejlede vi hjem, og i klubhuset spiste vi suppe. Sidste dag roede vi bare lidt rundt, gennemgik hvad vi havde lært, tog ind og spiste pitabrød og tog lykkelige hjem igen. Våd tur til Mølleåen Alle instruktørerne var rigtig gode, de tog godt imod os og vi følte os godt tilpas gennem hele weekenden. Vi har helt klart lyst til at blive i Rungsted Kajakklub. Og blive ved med at ro. -Skrevet af Alberte og Melissa 3

4 Sikkerhed på rampen til vandet Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed kan vi aldrig tale om andet? Vel måske er det nødvendigt at gentage de mest fundamentale småting en gang imellem. En enkelt opfordring til opmærskomhed på rampen skal lyde fra undertegnede, som søndag den 7. juni om formiddagen havde kurs ud af broen på stranden, med forventning om en dejlig tur på vandet. På vejen til vandet mødte vi morgenholdet, som netop var på vej ind og som bar de første kajakker op ad rampen fra pontonbroen. En kort frisk hilsen et lille step til siden for at gøre ekstra plads på rampen, mens man selv er på vej ned ad rampen og vupti, så er der ikke længere dækning under fødderne. Resultat. En flyvetur ud over rampe og kajak med landing på hjørnet af ponton-broen. Konsekvenser: brækket ribben, stort sår på knæet, en kajak med hul i og en lang periode med aktivitetsniveauet i bund og mulig revidering af sommerferieplanerne.. Det kunne så nemt være undgået ved at vente på at rampen var helt fri for trafik. Problemet er at broen er bredere end rampen og at man rent faktisk kan passere hinanden på broen og rampen, hvis man blot er forsigtig og ser sig grundigt for. Jeg så mig ikke grundigt for havde hovedet vendt væk fra kanten, mens jeg snakkede med de forbipasserende og i øvrigt dækkede kajakken for udsigten til rampen. Så sikkerhedsrådet lyder kun én kajak/person ad gangen i op eller nedgående retning, så undgår man nemmest den slags uheldige skader. Opdatér dine personlige oplysninger Det er vigtigt for kommunikationen i klubben, at vores kontaktdata er så opdateret som muligt. Med pausehilsen Flemming Carlsen Så giv besked, hvis der er ændringer i dine navne, adresser eller telefonnumre. Så når informationerne også dig. 4

5 Bliv en bedre havkajakroer Synes du at det er sjovt at udvikle dine tekniske færdigheder som havkajakroer, så kan det være at du er interesseret i at deltage på et kursus i DKF-regi (Dansk Kano og kajakforbund). I week enden d oktober 09 afholdes et kursus i EPP3-hav teknik i Vordingborg. Se nærmere på DKFs kalender: Her kan du også læse mere om hvad EPP3-hav teknik omfatter, men i grove træk dækker det diverse styretag, selventring/rul og navigation. Synes du, at det er for lang tid at vente afholdes der kursus i Århus d 1-2 august. Du har så mulighed for at aflægge prøve i oktober (se nedenfor) Kursusprisen (2250 kr) skal du dog selv betale, men pengene er givet godt ud. Desuden er det meget inspirerende at møde kajakroere fra andre klubber og dygtige instruktører. Tilmelding sker direkte til DKF på deres hjemmesiden Aflæggelse af EPP3-prøve (hav): Hvis du imidlertid allerede besidder tekniske færdigheder svarende til EPP3-niveau så vær opmærksom på at klubben d 25 oktober har udlånt vores klubhus til DKF med det formål, at de kan afholde prøve i EPP3-hav i vores farvand. Det sker også andre steder i landet, men her har du chancen for ikke at skulle køre en masse kilometre for at deltage. Tilmelding sker direkte til DKF via deres hjemmeside udenom klubben og udgifterne afholdes af dig selv, med mindre du er i gang med instruktøruddannelsen. Prisen for aflæggelse af prøve er 850 kr Teknik-onsdage i august I klubregi kan vi (uddannelsesudvalget) også tilbyde udvikling af dine tekniske færdigheder. I august vil vi benytte os af, at der kun skal afholdes ét introkursus. Vi vil derfor udnytte onsdagene til frigivne medlemmer, som har lyst til at blive udfordret. I støbeskeen har vi derfor afholdelse af undervisning/træning d. 5, 12, 19 og 26 august med forskellige emner: forbedring af dit rotag/ mere effektiv rostil body, boat, blade (lækre styretag i kombination med kantning) Trimtræning/handicaproning (for dem der har fået smag for Kronborgløbet o.lign) Alle kan deltage, da vi afpasser niveauet til den enkelte deltager. Det gælder alle lige fra falske begyndere - som aftenskolerne kalder det, hvis man er lidt rusten- til EPP3-forberedende medlemmer. At vi afholder disse onsdage forhindrer imidlertid ikke at de øvrige medlemmer tager sig en helt almindelig tur op og ned ad kysten. 5

6 Men vi håber, at der vil være stor tilslutning til vores arrangement, da vi jo vil jer alle sammen det bedste og ønsker dygtige roere i vores klub. Der vil blive udsendt nærmere information når vi har fået detaljerne på plads. Hold dig underrettet på Resten af aftenen gik med tips og øvelser i at lave waypoints og ruter med ind- og ud-læsning til GPS'en. Der var en række spændende links, som jeg kort vil kommentere. Annemarie Bauer Uddannelsesuvalget Til GPS kodning kan man søge hjælp på nedenstående hjemmesider: "Find vej i Havkajak med GPS" Det var titlen på et arrangement afholdt af "Kajakland / Natur & Sport" fra Næstved Megacenter, onsdag den 11 februar på Roskilde Tekniske skole. Seks af klubbens medlemmer havde tilmeldt sig og mødte op - fulde af forventninger til det spændende emne. Det var gode rammer - et edb-lokale med projektor og PC'ere til alle deltagere. Vi startede med en introduktion til GPS'en - tekniske betegnelser, måleenheder, funktionalitet, modeller med meget mere. Kendte man ikke til GPS'erne, så fik man hurtigt en god idé om hvad det gik ud på. For de, der allerede kendte GPS'en og havde brugt den jævnligt, var det mest spændende nok den nye serie GPS'ere fra Garmin. "Oregon" serien med numrene 200, 300 og 400, virker spændende og klart bedre end sidste års serie - "Colorado", som vist ikke var det store hit og som heller ikke ses mange steder på nettet. Den nye model har udelukkende touch-screen til navigering i menuer og funktioner. Det virkede enkelt og hurtigere end fx. menu navigationen på Etrex'en. Det kunne dog være godt at høre nogen erfaringer fra nogen, som har prøvet den til vands. Det er jo ikke meget man typisk ændrer på funktionen, når man først sidder i kajakken og dér er det nok mere interessant, hvor nemt eller svært det er at se noget på skærmen. I forbindelse med skærmen kan også nævnes, at den er væsentligt større end fx. Etrex'en - meget mere søkort synligt! Fornemmelsen i hånden var efter min mening formidabel! - rent "gadgetfølelse" - der har de ramt plet. Nok reklame for Garmin. (waypoints) (ruter) apper/ (programmel til positionsangivelse i billeder) - konvertering imellem diverse GPS formater olbox/geography/geoutm.html - konvertering til UTM koordinater) Programmel til PC en: - gratis programmel til kommunikation med GPS fra PC. Garmin Mapsource følger typisk med, når køber et kort eller en GPS, men kan købes separat. - mindre serie af gratis topografiske kort (typisk skove) til MapSource. Deling af ture og GPS information 6

7 - upload af track data til deling og inspiration. Kun få fra danmark. - upload af track data til deling og inspiration. Aktuelt 342 fra danmark. Google Earth - Er rigtig god til at se "virkeligheden" og er jo et gratis kort over hele verden. Som konklusion på disse links, kan siges at der på nettet findes en del muligheder for at planlægge ture og dele waypoints og turbeskrivelser (tracks). Garmins eget produkt - "MapSource"- kan anvendes til at importere filer fra ovenstående hjemmesider og derigennem kan man overføre waypoints til GPS'en. Det samme kan gøres den anden vej. Faktisk har MapSource indbygget funktionalitet til direkte overførsel til Google Earth - en funktionalitet, som vores vejleder tilsyneladende ikke havde stiftet bekendtskab med tidligere. Mine personlige erfaringer med MapSource og de lidt halvdyre kort er at de sparer en for kopieren rundt imellem filer fra forskellige hjemmesider og i den daglige turplanlægning vil jeg personligt foretrække "bare" at anvende MapSource. Dels fordi man sparer "roderiet", dels fordi det er hurtigere at arbejde i - nemmere zoom på områder for eksempel - og dels fordi man har det samme kort på GPS'en. Eneste ulempe ved dette er prisen, så vil man ikke ofre et kort, så kan man benytte sig af internettet.. Sidst men ikke mindst... Jeg havde en forventning om at præsentationen handlede om at finde vej i kajak med en GPS - at der havde været noget om kurssætning, kompasfunktion, triptæller og erfaringer - lidt mere praktik. I stedet blev det lidt en produkt/funktions præsentation krydret med links til en række sider. Det skal dog ikke rokke ved det overordnet set gode indtryk jeg har af arrangementet - og...hmmmmm.. den der Oregon 400t... Tak til for arrangementet. Flemming Carlsen Pladser til private kajakker Hvis alt går vel, får klubben inden udgangen af den indeværende rosæson et nyt, flot og rummeligt klubhus. Det åbner mulighed for, at flere medlemmer end i dag kan få plads til egne kajakker. Interessen har været meget stor og der er allerede nu så mange medlemmer, der er skrevet op til en plads, at det er blevet nødvendigt at oprette en venteliste. Er du interesseret i at komme på ventelisten til en plads, så send en mail til Erik Plesner (send mail, vis e-adresse). Påtænker du måske i løbet af 2010 eller senere at bede om en plads til din egen kajak, vil husudvalget gerne høre fra dig allerede nu for at få et billede af, hvor mange der er interesserede i at have deres private kajak opbevaret i klubhuset. Er der flere interesserede end klubben kan tilbyde pladser til, vil der igen blive oprettet en venteliste. Pladserne gives fortrinsvist til de medlemmer, der ror og i øvrigt er aktive i Rungsted Kajakklub. Derfor stilles der også krav, blandt andet kan bestyrelsen opsige aftalen, hvis en pladsholder har roet mindre end 250 km i en sæson. Dette er alt sammen beskrevet i husreglerne. 7

8 Ud over det normale kontingent skal der ligeledes betales en årlig leje for pladsen. Bestyrelsen har endnu ikke taget endelig stilling til størrelsen af denne årlige leje. Når lejen bliver fastsat, vil den fremgå af klubbens satser. Erik Plesner Rapport fra Sponsorudvalget Sponsorudvalget har nu fået de værktøjer som skal til for at kunne løse de to hovedopgaver: Sponsorer til RK s nye klubhus Leverandører til Fordelsklubben. De første erfaringer der er høstet i forsøget på at løse ovennævnte opgaver, tyder på en stor forsigtighed fra de potentielle sponsorer og leverandørers side, hvilket man måske kunne forvente, den økonomiske situation taget i betragtning. Det sker i din klub Skt Hans aften tirsdag d. 23. juni. Igen i år vil det være muligt at tilbringe Sankt Hans aften på stranden og opleve en tur ned ad kysten i kajak, når bålene er tændt. Læs mere om arrangementet på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig og din familie. Rullekursus og rulledage Onsdag d. 24. juni og onsdagene i juli for frigivne roere. Læs mere herom på hjemmesiden. Birte Plesner Potentielle sponsorer Skriftlig kontakt er taget til Dalgaard Supermarked/Superbest, som vi endnu ikke har hørt fra. Hørsholm Isenkram er ikke interesseret i at være sponsor. Der er aftalt møde med Rungstedgaard den 24/6 om eventuelt sponsorship. Potentielle leverandører til Fordelsklub 2 emner er besøgt, som begge er gået i tænkebox. Det skal åbenbart ikke være nemt, men hvis det skal stå til Sponsorudvalgets soloorkester skal piben snart få en anden lyd!! Pva Sponsorudvalget Stefan 8

9 Siden sidst Årets standerhejsningstur gik til Esrum Sø i høj sol og pæn blæst. 24 medlemmer deltog og havde en hyggelig tur. En rigtig dejlig start på sæsonen for mange af os, der liige skulle i gang igen efter en lang vinterpause! Til årets forårsgeneralforsamling mødte 32 medlemmer op (der henvises til referatet på hjemmesiden) og senere stødte yderligere medlemmer og pårørende til standerhejsningsfesten, som var rigtig godt arrangeret af 2008intro3 holdet. Stor tak til dem for et veltilrettelagt arrangement! Atter i år tog rigtig mange medlemmer sig tid til at give en hånd med forårsklargøringen af kajakskuret, kajakker, materiel og trailer. Det blev således en hyggelig søndag for mange på Rungsted Strand. Pinsetur Københavns kanaler I det bedst tænkelige pinsevejr satte vi i ved Bryggens Kajak Klub og oplevede en skøn tur ud og ind af Københavns vandveje forbi Den Sorte Diamant, Frederiksholms Kanal, Slotsholmen, Amalienborg, Kongeskibet Dannebrog, som lå klar til togt, rundt om Trekronerfortet. Efter frokost ved Halv 12 rundt om Operaen, Holmen gennem Christianshavns kanaler langs Islands Brygge tilbage. De dejlige billeder fra turen taler deres eget sprog. Indtryk fra Standerhejsningsturen Birte Plesner Pinsetur til Møn Mads E. og jeg havde længe talt om at tage en tur til Møn. Faktisk kom Jan C. og Lars K. os i forkøbet i efteråret Men nu flaskede det sig sådan, at pinsen 2009 vejrmæssigt var langt bedre end efteråret Så derfor ventede vi. Vi ankom til Mønbroens Camping pinsesøndagmorgen, parkerede bilen og klargjorde kajakkerne. I løbet af ganske få minutter var vi på vandet og på vej mod syd/sydvest til Bogø. Kongeskibet Dannebrog fra en flot vinkel 9

10 Vinden var jævn og lige i ryggen - de ca. 11 km til Bogø-dæmningen forløb som en drøm. Vi havde regnet ud, at vi i Grønsund ville få næsten vindstille (fralandsvind). Men sådan går det ikke altid. Turen til Fanefjord Kirke foregik i stiv modvind, men kun med små bølger. Vi gik i land i nogle siv og fandt vej til et frokostbrod ved foden af kirken. Pga. barnedåb fik vi desværre ikke set de smukke kalkmalerier i kirken. Et gensyn må vente. Afsted til Farø, hvor vi fik is inden vi rundede broen og gik over til Sjællandssiden. Som frigiven er dette kryds lovligt i godt vejr sammen med en anden frigiven (mindre end 2 km). Forbi småøerne Lilleø, Tærø og Langø til Dronning Alexandrines Bro (Mønbroen) og dermed campingpladsen. En herlig sommeraften med grill og udsigt over Ulvsund. Tidligt i seng og ingen problemer med at falde i søvn efter 42½ km i armene. I Grønsund havde vi mødt en lokal kajakroer, som fortalte, hvor vi skulle parkere, hvis vi ville ud til Møns Klint. Uden problemer fandt vi næste morgen stedet, og satte kajakkerne i vandet. Forbi Møns Fyr og rundt om klinten i ret jævn vind. Bølgerne er bare ikke som i Øresund - de er længere og højere end normalt. Man fornemmer det store havs indvirken. Vi indhentede en flok kajakroere fra Næstved, som har en årlig pinsetur til Møns Klint. Snakkede lidt med dem - hyggelige folk. Efter godt 10 km skulle vi have frokost. Vi afprøvede en kontrolleret landing på stenstrand med en line i 1. landgangsfartøj. Virkede perfekt. Efter frokosten var det bare retur til bilen og hjem. Men det var bare ikke 10 kms roning - det var 10 km i noget af det smukkeste vi har i Danmark. Vi havde slet ikke lyst til at gå i land. Vi tror selv på, at en af klubturene næste år skal gå til Møn. Se flere fotos på Henrik G. og Mads E. 10

11 Kr. Himmelfart - Orust rundt Traditionen tro gik turen igen i år til den skønne skærgård rundt om Orust og Tjörn nord for Göteborg. Den blev i år meget hurtigt fuldtegnet. Vi var ti af sted. Otte var gengangere fra tidligere ture og det var dejligt at have Bendt Lager og Christian Rode med for første gang. Vejudsigten lovede en god blanding af sol regn, lidt h.h.v. megen vind skiftende fra flere forskellige retninger. Den holdt hvad den forudsagde. Første dag havde vi dejligt vejr med sol og god vind fra vest. Med start i Müggenäs Marina på Tjörn lige over Tjörn Broen gik turen igennem den meget smukke Stigfjorden til Smögholmarna. En gruppe af dejlige holme med flere pladser at slå telt op og som en ekstra luksus findes en Sopmaja. Vi havde en hyggelig aften med en smuk solnedgang. Landingen er noget besværlig på klipper. Det fik os til at udvikle en ny god og sikker metode til at skåne rygge og materiel. Fire mand om hver kajak. Helt efter planen blæste det i løbet af natten op fra vest og der kom regn. Fredagen blev en våd, kold men meget smuk tur mod nord. Hvem skulle tro, at der findes så mange nuancer af gråt. Der var frisk vind fra vest hvilket godt kan give problemer i den ydre skærgård. Vi holdt os indenfor de yderste skær og blev kun ganske få steder udsat for den direkte vestenvind. Vi kom igennem de pictureske byer Möllösund, Stocken og ikke mindst en af den vestsvenske skærgårds absolutte perler Gullholmen, som man kan ro hele vejen ind igennem. I Stocken blev der tid til at besøge Orust Kajak og handle lidt i deres kajakshop. Fra Gullholmen lagde vi kursen mod NØ og fik derved vinden ind agten fra. Direkte ude fra Skagerrak. Det gav dejlige bølger og en meget fin og lang surfetur frem til indsejlingen til Marlö Strömmar. Videre igennem Björnsundkanalen som har Sveriges kraftigste tidevandsstrøm på over 4 knob. Tidevandstabellen var i forvejen studeret og kanalen blev passeret på det helt rigtige tidspunkt naturligvis i medstrøm. Overnatningen på Stegelholmen. En meget fin holm med god plads, en dejlig vig med sand hvor det er rigtigt let at komme i land. Områdets anden luksusholm med Sopmaja. Det havde regnet en stor del af dagen, men hen på eftermiddagen virkede det som om, at det var ovre og at vi ville komme til at slå lejr i tørvejr. Sådan blev det ikke. Teltene kom op, de to medbragte tarper blev spændt op imellem nogle store fyrretræer. Den ene gav ly for regnen og den anden for vinden. Under disse fik madholdet tryllet en herlig middag frem. Det var hyggeligt at falde i søvn med regnen trommende på teltdugen. Ifølge vejudsigten ville næste dag blive fin. Vind fra NV og masser af sol. Igen fik vi som lovet. Vi vågnede op til en smuk morgen med høj flot sol. Det krævede en vis overvindelse at krybe i det klamme kolde rotøj og pakke de våde telte sammen. Vi kom på vandet og efter kun kort tids roning blev vi nød til at tage jakkerne af. Det var nu for 11

12 varmt til andet end blot en tynd trøje. Frokosten blev indtaget på Tviklippan en skøn ø med en fantastisk lejrplads som de foregående år har været en fast overnatningsplads. Videre ud i Havstensfjorden til den imponerende Braatön med sin næsten 100 m lodrette nordvæg. Derfra stik syd forbi den ene smukke holm efter den anden og frem til Oxholmen. Den beskrives som En lummig och inbudande ö, hvor det er svårt låta bil at stanna til. Det passer, det er en meget dejlig holm med en virkelig god teltplads på fin plan mark med græs. Det var sommer, højt flot vejr og vi fik tørret vores våde telte og tøj. Den rene skærgårdsidyl på solvarme klipper, med en fantastisk udsigt og en kold øl i hånden. Michael tryllede ved hjælp af vand, chili og sojaprotein og et par hemmelige ingredienser endnu en fantastisk middag frem. Irish Coffee blev efter solnedgang indtaget ved bålet. Oxholmen er bestemt værd at gæste igen, også selvom der ikke en Sopmaja. Sidste dag var vejret igen slået om. Det var overskyet, køligt med en del vind men heldigvis kun ganske lidt regn. Vi pakkede i tørvejr og roede videre sydpå forbi Svanesund over Halsefjorden, imellem Store og Lille Askerön frem til Müggenäs Marina og bilerne. Det blev slut på endnu en dejlig tur på i alt 106 km. Alle gennemførte i fin stil, uden andre skader end et par enkelte vabler og endnu en række dejlige oplevelser rigere i virkeligt godt selskab. Erik P PS: Nu er der sikker dem, der er nysgerrige for at få at vide, hvad en Sopmaja er. Det er et lille hus med das og affaldsspande. Det er en luksus, fordi der kun er ganske få af dem ude på de mange smukke holme. Affald må man tage med sig og sin nødtørft forrettes i naturen. Stedet hvor det er sket skal gøres trampefast og det eneste man bør efterlade sig er sine fodspor. PSS: Müggenäs Marina er et fint sted at sætte i. De er meget venligt stemt over for kajakfolket, det er let at komme i vandet fra en lille sandstrand, man kan parkere gratis, der er toilet (adgangskoden får man i kiosken) og man kan tanke drikkevand. Se flere fotos på RK fotoside. Link. 12

13 Möckeln 2.0 For andet år i træk havde jeg tilmeldt mig Ingrid Poulsen og Knut Borch-Johnsens 3 dages tur til Möckeln. Jeg mødte op ved klubhuset fredag den 5. juni kl med store forventninger og medbringende de nu ét år gamle men stadig grimme sandaler med velcroremme. De, som læste min beretning efter turen sidste år, husker nok den nærmest euforiske og eksalterede sindsstemning, turen syntes at have bragt mig i. Det måtte prøves igen - om end jeg godt var klar over, at magien måske var lettet en smule. Möckelnturen er (til information for nye klubmedlemmer) en super velegnet første flerdages tur for knapt så garvede kajakroere. Der bliver taget hensyn til alle, og deltagerne inddeles dagligt i rohold, som gennemfører en distance i et tempo, der passer til deltagerne på det enkelte hold. Det kan derfor godt være, at man i sin første rosæson ikke synes, man kan gennemføre sommerturen eller Erik Plesners tur til den sydlige del af Bohuslän nord for Göteborg, men turen til Möckeln er ikke kun for de hårde nysere. Her kan alle frigivne medlemmer i rimelig form være med. Trods mere vind og regn roede vi i år lidt flere kilometer end sidste år, så alle deltagere kunne vist skrive mere end 50 km på bogen, da vi kom hjem søndag sidst på eftermiddagen. Turene udgik fra Ingrid og Knuts hus nær Djö og gik omkring Bölsö, Marsholm, Höö, Lång og Möckelsnäs. En anden praktisk bemærkning særligt tilegnet nyere medlemmer drejer sig om udstyr. Som nyt kajakklubmedlem helt uden udstyr bliver man ofte mødt af velmenende erfarne medlemmers forsikrende bemærkninger om, at man jo stort set ikke behøver noget udstyr for at ro kajak. At man klarer sig glimrende med et par løbetights og en tynd jakke og måske først efter at have roet et år eller to kan overveje at købe sin egen pagaj. Man bibringes som nyt medlem en opfattelse af, at kajakroning er en billig og ukrukket hobby, hvor man alene med sit medlemskab af RK kan opnå store naturoplevelser og få lidt motion. Det er helt igennem en vrangforestilling. Kajakroning er på lige fod med ridning, golf og mange andre sportsgrene en udstyrssport, som i løbet af ganske kort tid kan gøre kål på resterne af børneopsparingen og nødvendiggøre en belåning af eventuel friværdi i fast ejendom. Foruden det primære og uundværlige udstyr som ordentlig robeklædning, pandelygte og teflonbradepande til alle kagerne, viser det sig hurtigt, når man er med på f.eks. turen til Möckeln, at der også er behov for en hel del spejderudstyr som telt, selvoppusteligt liggeunderlag, vandtæt kompas, grilludstyr til fisk foruden udsøgte vine, gode opskrifter på tilberedning af aborre, gedder og sandart m.v. Personligt havde jeg pakket såvel safran til fisken som gummihandsker til opvasken og følte mig derfor ret veludrustet, indtil det gik op for mig, at jeg også skulle have haft vinterrohandsker, en polarsovepose og knæbeskyttere med. Sidstnævnte savnede jeg, da jeg søndag morgen lå på alle fire og skurede plankegulve, inden vi forlod Ingrid og Knuts hus. Så vend det døve øre til, hvis du hører nogen fable om, at kajaksport ikke er en udstyrssport. Det passer ikke. Der gik da heller ikke mange minutter fra turdeltagerne samledes på stranden i Rungsted fredag morgen før snakken gik om det ene og det andet smarte udstyr, som deltagerne havde erhvervet sig og medbragt på turen. Og den snak fortsatte i hele weekenden. 13

14 Selv har jeg skrevet en gåsedunssovepose med tilhørende silke lagenpose øverst på min ønskeliste efter at have oplevet fornøjelsen ved at sove i Mary Wisz fantastiske sovepose beregnet til overnatning på den grønlandske indlandsis. I år lykkedes det nogle af os at få en tur op (eller ned?) ad Helge å, som har et indløb såvel som et udløb i Möckeln. Det var afvekslende og sjovt at prøve at ro med og mod strømmen, som ikke var helt ubetydelig. Vi gik i land ved en lille (fiske?) hytte, hvor der godt nok stod et par skilte mærket privat. Men da teksten var skrevet på et fremmesprog, der lå os ganske fjernt, måtte vi opgive at tyde meningen. Vi slog os ned på jorden og igen var der fordel til dem med det rette udstyr. Et lille siddeunderlag gjorde opholdet på det hårde underlag en hel del mere behageligt for dem, der vel og mærket havde husket et sådant. Knut havde igen i år lukket fiskeørnene ud af buret, så vi kunne se dem i deres naturlige habitat undervejs på vores roture. Vi så også en anden type ørn og nogle var endda så heldige at se en elgko med kalve. Personligt tror jeg nu blot, at de havde fyldt dagslugen med lidt for meget snaps til frokosten. Myggene og mitterne var desværre også lukket ud i år, så der var god brug for den medbragte myggespray. Erik har åbenbart - som jeg selv i øvrigt - meget velsmagende blod, så han optrådte sidst på dagen med hovedbeklædninger - som end ikke turens ellers særdeles garvede hovedbeklædningsentusiaster Karen Kjærgaard, Mary Wisz og Pussy Galore (alias Annemarie Bauer) ikke kunne hamle op med - i et forsøg på at undgå at blive spist. Hvorvidt det lykkedes, ved jeg ikke. Selv fik jeg et større antal bid med hjem, som jeg har kunnet fornøje mig med lige siden. Læseren, som så mit indlæg i RK Nyt fra turen sidste år, vil huske mine overvejelser om, hvilke typer, der ror hvor i feltet, når vi er på tur. Jeg blev i år bekræftet i min opfattelse af, at de mest paniske hvoriblandt jeg tæller mig selv har det bedst forrest i feltet med de andre bag sig. I år udfordrede jeg mig selv (og måske mine roledsagere) og valgte den længste af de to udbudte ture de to sidste dage. Med nu 3 betalte årskontingenter til klubben følte jeg, at tiden var inde til at rykke et niveau op. 14

15 Heldigvis blev jeg straks spottet som det svageste led og fik derfor automatisk ret til at ro forrest. Herligt. Og endnu mere herligt, at jeg faktisk kunne gennemføre distancerne uden epo, smertestillende medicin eller et efterfølgende rekreationsophold på svagbørnskoloni. Jeg har stadig ikke nogen god roteknik hvilket enkelte af mine søde turledsagere bemærkede og forsøgte at hjælpe mig med men jeg ror da (lidt) hurtigere end sidste år og kan klare (lidt) længere distancer. Det går (langsomt) fremad. Desværre var der ingen oplagt lejlighed til at demonstrere mit nytillærte grønlænderrul, som jeg jo ellers gerne havde blæret mig med. Jeg måtte nøjes med at høste lidt ros for det hjemmebagte rugbrød men det var jo bare en reprise for alle dem, som også var med sidste år. Der må nok nye boller på suppen. Næste år må jeg medbringe en hjemmelavet sportskage (a la den fra Conditori La Glace, som brødrene Price kopierede på tv for nylig), et nyt og helt exceptionelt stykke kajakudstyr eller og måske den nemme løsning - en kasse årgangschampagne. Ellers bliver det vist vanskeligt at imponere nogen. Ingrid og Knut imponerede til gengæld (igen) med en ualmindeligt velplanlagt ur med ophold i og omkring deres skønne hus og en forplejning, der ikke efterlader nogen noget at ønske. Den medbragte kasse vin til dem blev overrakt med vores ydmyg tak for det store arbejde, de havde lagt i at lave en skøn og uforglemmelig tur for alle os heldige deltagere. Möckeln og opholdet hos Ingrid og Knut er noget helt særligt. Det kan godt være, at forelskelsen forgår, men kærligheden består! Det er på ingen måde utænkeligt, at jeg vil forsøge at tilmelde mig og de grimme sandaler med velcroremme for tredje gang, hvis muligheden skulle byde sig. Cathrine Rosted Turfakta: Destination: Möckeln, Sverige Dato: juni 2009 Arrangør: Ingrid Poulsen og Knut Borch-Johnsen Roansvarlig: Knut Borch-Johnsen Deltagere i øvrigt: Annemarie Bauer og Lars Korsbjerg Nielsen, Astrid Bjerg og John Storgaard, Beth og Peter Bjerregaard, Birte og Erik Plesner, Brian Bertelsen, Hanne Bonde og Jens Saxtorph Kofod, Ingrid Krøyer, Karen Kjærgaard, Liselotte og Torsten Damsgaard, Mary Wisz, Søren Bundgaard, og Cathrine Rosted 15

16 Præsentation af Intro hold 2 Karina Mengel 43 år og synes at havkajak er super skønt, faktisk bedre end rutschebanen i Tivoli i store bølger. Det prøvede vi sidste onsdag, da det næsten var Vesterhavs lignende tilstande på sundet, med bølger der brød ind over os ude på havet og vi var mange der sad med store smil på læberne og surfede på bølgerne.både forlæns og baglæns, både mænd og kvinder med kluklatter fedt! Jeg er gift med Frank Mengel, som allerede er medlem i klubben og som jeg satser på at skulle få mange herlige timer med ude på sundet. Til dagligt arbejder jeg i en global svensk papir virksomhed i den danske Retail division, hvor vi bl.a. sælger Libero bleer til dagligvare handelen. Vi bor i Rungsted og har 2 teenage døtre, som bruger al deres fritid i Hørsholm basketball klub.der er jeg også frivillig og menigt medlem af bestyrelsen, og bruger også rigtig meget af min fritid på det. Den skal så fremover deles med Rungsted Kajak klub Sanne Andreasen 56 år og kastet mig ud i de nye udfordringer som kajaksporten giver. Det er fantastisk sjovt, og må indrømme at jeg har skulle sluge nogle kameler for at kunne gennemføre makkerredninger! Jeg har ikke haft det supernemt med at kæntre mig selv, men i onsdags røg jeg i karret 3 gange, og fik den fantastiske oplevelse at jeg faktisk kom op til overfladen igen!!! Sådan skulle det åbenbart gøres. Jeg er gift med Peter, som også er med på holdet, og vi bor i Hørsholm. Det er rigtig hyggeligt at være sammen om dette. Humor står i højsædet på vores hold og dyrkes flittigt! Peter og jeg har 3 voksne drenge og 2 børnebørn (drenge!), men min kat og hund er dog piger. Jeg arbejder på Trørødskolen i Vedbæk hvor jeg er sekretariatsleder. Peter Andreasen Jeg er 57 år og gift med Sanne som også er på Introhold 2, så jeg behøver derfor ikke at fortælle om vores familie det har Sanne allerede gjort. Jeg er civil ingeniør og arbejder til dagligt hos Berendsen som produkt udviklings chef med internationale udviklings opgaver. Jeg har roet lidt i kajak tidligere, men nu hvor Sanne og jeg har foræret hinanden en kajak i 30 års bryllupsgave mener vi, at det også vigtigt også at lære rigtig kajak teknik. Faktisk er jeg aldrig væltet i en kajak før jeg blev bedt om at gøre det her på introholdet. Til gengæld har man nu så sandelig fået det lært, og sjældent har jeg spist så meget kage. 16

17 Klaus Hald Winstrøm Jeg er 46 år og har altid været vild med at dyrke al mulig forskellig slags sport lige fra flyvning over sejlads til dykning og sådan cirka alt ind imellem også (det eneste jeg aldrig har kunnet få et kick af er at løbe). Jeg købte mere eller mindre ved et tilfælde 2 kajakker for ca. 2 år siden og har siden da, selv fjumret rundt i én af dem, enten alene eller sammen med min kære hustru Anne eller min søn Emil. Jeg syntes så, at nu var det på tide at lære det rigtigt så jeg har sammen med Emil, som sejler på ungdomsholdet, meldt mig ind i klubben. Her har jeg jo allerede oplevet, at det er virkelig meget sjovere at dele det at ro kajak, med andre mennesker der har samme hobby og jeg må sige, at hvis de kolleger jeg har mødt på Intro 2, er en passende skabelon for resten af RKK s medlemmer, ja så skal det nok blive sjovt, for hold da op hvor har vi haft det skægt! vandet og kajakken til manden og hans behov for høj puls og refleksion. Jeg bor i Folehavekvarteret i Hørsholm og har en datter på 13 år fra første ægteskab hun bruger til gengæld alt hendes fritid i Hørsholm Rideklub. Mette har en søn på 21 år fra sit første ægteskab. Han er familiens helt og tidligere danmarksmester i herregolf. Lige rundt om hjørnet skifter jeg job fra en stilling som Chef for Facilities Management i VKR Holding til en stilling som ansvarlig for alt Service på Bispebjerg Hospital. Ole Timm Det eneste jeg indtil videre har at opponere imod er, at jeg mere end én gang har haft mistanke om, at det i virkeligheden er en svømme/dykkerklub jeg har meldt mig ind i, men det har jeg sat mig for, at undersøge nærmere! Flemming Lindbæk Kronholm 48 år og er måske havnet i kajak mere af nød end lyst pga. x (hvor x er et stort tal) knæoperationer. Jeg er dog efter 6-7 turer på det lille ocean ude foran Rungsted/Vedbæk overbevist om at kajakken bliver et foretrukket motionsredskab. Jeg er gift med Mette. Hun er golfpige, så hende får jeg næppe ud på vandet. Så kan hun bage kage til alle vores fælles ture og derudover overlade Jeg er en ganske ung mand, der blev født for snart 62 år siden. Jeg har altid syntes, at det så så lækkert ud, når kajakroerne padlede forbi langs stranden i afslappet stil. Det fik mig til for efterhånden mange år siden 17

18 at gå ned i en kajakbutik, hvor ekspedienten fik mig til at købe en rigtig hurtig turkajak. Siden skulle det vise sig, at det, min nyerhvervede kajak var hurtig til, var at vende bunden i vejret og smide mig i vandet. Efter mange korte ture på nogle få hundrede meter og tilsvarende mange ture i vandet fik jeg i år taget mig sammen til at melde mig til introkurset for at prøve, om jeg kan lære at holde kajakken på ret køl i mere end et par minutter ad gangen. Det var en god beslutning. Jeg har lært mange ting, og jeg kan nu sejle op til flere kilometre, før jeg vælter, men først og fremmest har jeg lært, at det nok varer lidt, før kajaksejlads bliver en afslappet sport, og så har jeg fundet ud af, og at jeg skal investere i en havkajak. Elsker vand, naturoplevelser, gode ture derudad og sætter pris på muligheden for at få lidt muskler bygget på. Introkurset har været super med glade og entusiastiske medkursister og instruktører, og nu glæder jeg mig til at kunne ro med ud på ture nær og fjern at man så også finder sig indmeldt i en kageklub, ja det er jo bare et plus. Flemming Stig Lauritsen Introkurset har været en rigtig god oplevelse på grund af et hold, som hurtigt lærte hinanden at kende og fandt en inspirerende indbyrdes barsk, men kærlig omgangstone, som gør hver lektion / tur til en positiv oplevelse trods de mange frivillige og ufrivillige vandgange, samt ikke mindst de ildsjæle, der gør en enorm indsats for at lære os de mest basale færdigheder ved kajaksporten. Jeg har fire børn, som alle er flyttet hjemmefra, og som forhåbentligt snart skal finde på nye vittigheder om deres fars kajak. Jeg er gift med Bibi, som gerne vil prøve at sejle kajak, hvis blot jeg kan love hende, at hun ikke falder i vandet, med mindre det er minimum 25 grader varmt. Derfor venter vi nok til senere på sommeren med det. Vi har boet i Rungsted i over 20 år og forventer at blive boende længe endnu, selv om der er ved at være god plads i huset. Mette Mikkelsen 43 år biolog og næsten sygeplejerske, bor i Rungsted. Har længe haft lyst til at komme ud i kajak, når jeg fra kysten har set dem komme glidende. Eneste erfaring er fra oppustelig havkajak på Kauai med mængder af kæntringsøvelser, men det er godt nok noget andet i Øresunds fingerdræbende kolde vand! 57 år kriminalassistent i Kriminalteknisk afdeling samt forvalter på Karen Blixen museet. Har 3 børn og 5 børnebørn. Jeg er gift med Lisbeth Godtkjær. Dyrker lidt sport, fodbold, håndbold, badminton og løber, når jeg har tid. 18

19 Lisbeth Godtkjær Jeg er 56 år og som I har hørt gift med Flemming. Til daglig arbejder jeg som sygeplejerske på hjerteafd. på Rigshospitalet, dernæst har jeg nogle gøremål på Karen Blixen museet, med koordinering af rengøring andre praktiske ting, og desuden laver jeg blomsterarrangementer i museet. Min intention omkring kajakroning, har været noget med, at foretage noget aktivt med min husbond, går tit tur med hunden ved stranden, og har syntes det så rigtig hyggeligt ud, når folk susede afsted på vandet. Håber det en dag kan blive mig?. Glæder mig til mange hyggelige stunder på vandet med mit hold Vi sejler og dykker sammen, og så arbejder vi også fælles i vores agenturfirma med dametøj i hele norden. Bor i Rungsted og glæder os til fremtidige ture ( som frigivet ) i havkajak på vandet. Tusind tak til vores flotte instruktører. Kjeld Boitang Michael Esven Brigitte Boitang 58 år og har altid været glad for at være på vandet i alle typer fartøjer selv om jeg let bliver søsyg, nu er det så kajak der står for tur da jeg skal have noget motion. Til daglig arbejder jeg i FTF-A (a-kasse) og laver en del fagligt arbejde for mit fagforbund DFL, så nu skal fritiden fordeles mellem familie, sejlads i sejlbåd, kajak og kano og alt det andet som har min interesse. 65 år - første generations indvandrer fra Tyskland synes at bade fra en havkajak er en udsøgt fornøjelse med de dejlige makkere fra vores hold kun overgået af badning med elefanter i Nepal og nord Thailand (ikke så anstrengende) - ellers vinterbadende bedstemor. Gift på 29 år med dejlige Kjeld som også er holdkammerat i kajakklubben. 65 år og synes det er anstrengende, men en pragtfuld oplevelse at være sammen med andre glade mennesker som vil det samme, og med nogle engagerede og dygtige instruktører som kæmper for at lære os denne dejlige sport. Er gift med Brigitte som også arbejder hårdt for at få den rigtige teknik ind i kroppen. 19

20 Dyrker meget sport, hvor cykling tager mest tid, er også kasserer i Hørsholm Cykel Motion, derudover sejler vi 2-3 uger hvert forår og dykker gerne i troperne om efteråret. Vi håber begge at vi kan få mange gode kajakture, også gerne med andre fra klubben. Tina Rasmussen Mette Larsen 46 år og bosiddende i Hjortekær, Lyngby, med min mand Lars og hans 3 børn. Jeg har Trip Trap butikken i Hørsholm, og kajakklubben i Rungsted er jo dejlig tæt på. Jeg syntes kajak-sporten er rigtig god, da man både får rørt sig og kommer ud i den friske luft og så har det her under intro-forløbet allerede vist sig også at være meget socialt - Jeg håber med tiden at kunne lokke min mand med. (Ingen præsentation modtaget. Red.) Brug RK s webforum Det er en god idé at være tilmeldt Rungsted Kajakklubs webforum. Her kan vi sende -beskeder til hinanden, hvis man fx har planer om at gå på vandet (Halleluja!) og gerne vil have selskab, eller hvis ikke-frigivne mangler frigivne at ro med. Kort sagt, en virtuel klubkammerat og kommunikationskanal. Alle kommende ture og arrangementer bliver også meddelt her. Det vil sige, at webforum er den absolut bedste måde at holde sig løbende orienteret på, så man ikke går glip af vigtig information. Her kan du se trin-for-trinvejledningen til oprettelse på vores webforum: gstedkajak/ Hvis du har problemer med at komme på, kan du rette henvendelse til vores webhamster 20

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5 Den 12. maj 2013. Kære medlem

Nyhedsbrev nr. 5 Den 12. maj 2013. Kære medlem Kære medlem I kajakken igen Det er blevet forår. Nogle vil endda sige, at det er blevet sommer. Derfor er det på høje tid, at komme i kajakken igen efter vinterens pause. Men det kan være svært at komme

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015 Formanden har ordet Så er det atter forår, og sæsonen er typisk startet med broisætning og standerhejsning. Men opstart af begynderhold fylder også meget. Det er skønt at se så mange nye ivrige ansigter,

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Fantastiske Fjällbacka

Fantastiske Fjällbacka Fantastiske Fjällbacka BY LARS ULLITZ ON 22. JULI 2014 I løbet af vinteren snusede jeg fra tid til anden rundt på Erik Sjöstedts hjemmeside www.kajak.nu. En overordentlig inspirerende hjemmeside. Oftere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Anders J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer.

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer. Kajakklubben Strømmen Bestyrelsens beretning Sæson 2006-07 Året 2006 var et år med megen aktivitet. Kæmpe indsatser blev leveret af rigtig mange medlemmer i mange forskellige sammenhænge. Mange gamle kæmper

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Søen Immeln ligger ca. 20 km nordøst for Kristianstad. Oversigtskort over søen til slut. 2009-08-03, mandag. Der kommer en byge, medens vi læsser kajakkerne

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Andres J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 1 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 1 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse Tur/konkurrencekajak

Læs mere