Energirapport. Finansieringseksempel Hovedstol Løbetid Rente inkl. bidrag Pr. md. efter skat. Rådighedsbeløb Besparelse fra fundne investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirapport. Finansieringseksempel Hovedstol Løbetid Rente inkl. bidrag Pr. md. efter skat. Rådighedsbeløb Besparelse fra fundne investeringer"

Transkript

1 OVERBLIK Energirapport Energiforbedringer af din bolig kan rumme en dobbelt gevinst - her og nu og på sigt. For det første kan der være penge at spare på el og varme i det daglige. For det andet kan energiforbedringer være med til at fremtidssikre og beskytte værdien af din ejendom. Energirapporten er udfærdiget af Husets Web, som har beregnet hvad energioptimering vil betyde for dig. Beregningerne bygger på ejendommens data, dine forbrugsoplysninger samt eventuelle udførte boligforbedringer. Tabellerne er nærmere beskrevet på side 2. Total kr kr. Finansieringseksempel Hovedstol Løbetid Rente inkl. bidrag Pr. md. efter skat år 2,90 % kr. Finansieringen er med udgangspunkt i de fundne investeringer. Optimeret I dag Rådighedsbeløb Besparelse fra fundne investeringer Besparelse ved ændret adfærd Årlige besparelse Vejledende finansering pr. år kr kr kr kr. Dit forbrug nu og efter optimering. Forbrug Dit forbrug Optimeret Besparelses potentiale Varmeforbrug kr kr kr. Øget rådighedsbeløb første år kr. Udregningen viser ændringen i årligt rådighedsbeløb ved gennemførelse af forbedringer og den nævnte finansiering. Tallene er efter skat. Læs mere om adfærdsændringer på siden "Andre forhold". Rådighedsbeløb over tid Vandforbrug kr kr. 644 kr. Elregning kr kr. 480 kr. Total kr kr kr. Tabellen viser det oplyste forbrug, og de besparelsespotentialer der er henholdsvis ved at investere som anført nedenfor samt at ændre adfærd/vaner. Fundne investeringer Enheder Sparet pr. år Investering Efterisolering af tagrum Etablering af trægulv/betonlag. 74 m2 594 kr kr. 109 m kr kr. Grafen viser udviklingen i rådighedsbeløb baseret på ovenstående finansiering og en stigning i energiprisen på 3,80 %. Tallene er efter skat. Opgradering af oliefyr 1 stk kr kr. Side 1 af 7

2 Læsevejledning til tabeller Energipile Figuren viser det samlede forbrug i huset nu og efter optimering. Værdien i Bjælken Optimeret kr er det beregnede forbrug efter energirenovering på baggrund af de data bruger har godkendt vedr. sit hus, antal personer m.m.. Værdien i bjælken I dag kr er summen af de energiomkostninger (el, vand og varme) bruger har indtastet om sine samlede energiudgifter i dag, og som bruger har godkendt. Placeringen af de blå bjælker angiver HusetsWebs estimat på husets energimærke nu og efter optimering. Denne energirapport og dette estimat er ikke udtryk for en Energimærkerapport, og må ikke anvendes til andet end en vejledning til brug ved en energioptimering af huset. Forbrug Summen i Kolonnen dit forbrug kr svarer til den blå bjælke ovenfor i dag. Talværdierne i Dit Forbrug vedrørende det nuværende forbrug i varme ( kr), vand (2.300 kr) og el ( kr) bruger har indtastet og godkendt af bruger. Summen i kolonnen Optimeret kr svarer til den blå bjælke ovenfor Optimeret. Talværdierne i Optimeret vedrørende varme ( kr), vand (1.656 kr) og el (9.520 kr) er beregnede tal, med afsæt i at huset optimeres, og forbrugsadfærd optimeres (vedr. vand og el). For varme er det efter gennemførsel af de tiltag, der er listet under Fundne Investeringer ; i alt kr. klimaskærm og varmesystem 2. linje; kr = beregnet årlig besparelse ved adfærdskorrektion til normtal: Vand 644 kr. El 480 kr. 3. linje; Sum af to ovenstående 4. linje; kr. = pris for finansiering (12 * kr.) 5. linje; kr = Årlig besparelse minus Vejledende finansiering. Rådighedsbeløb over tid Grafen viser ændring i rådighedsbeløb fra år 1 til år 25. År 1 svarer til tabellen overfor, men den årlige besparelse stiger, fordi bruger har valgt at energiprisen stiger med 3,80 % pr. år. Fra år 21 skal der ikke længere betales af på lånet. Detaljer, tilskud mm. På de følgende sider findes detaljer om de enkelte tiltag og evt. alternative tiltag. Der findes også detaljer omkring udførsel, tilskudsordning mm. Det er også muligt at kontakte en konsulent som eventuelt komme på besøg for at vurdere forholdene eksakt. Fundet investering Her oplistes de forbedringsmuligheder til varmeoptimering som beregneren finder for det konkrete hus. 2 forbedringer af klimaskærm og opgradering af varmesystem. Samlet pris kr, Årlig besparelse kr, svarende til spare potentialet ovenfor under Forbrug. Finanseringseksempel/lånetype Eksempel på finansiering, hvis hele beløbet lånes. Beregningen er baseret på lån i friværdi - realkredit 20 år med rente fra portalen på 2,90 %. Hovedstolen er på kr, svarende til investeringsbehovet. Afdrag efter skat på kr. Rådighedsbeløb 1. linje; kr = Årlig besparelse ved investering i bedre Side 2 af 7

3 HANDLINGSPLAN - ISOLERING Etablering af trægulv/betonlag. Forbedring af isolering Isolering af et hus nedsætter varmetabet til omgivelserne i den kolde tid og varmeforbuget reduceres derved. Varmeregningen kan normalt reduceres med mindst 30% i huse med dårlig isolering. Huse kan dog også isoleres for meget, så det medfører dårligt indeklima pga. dårlig udskiftning af luften. For høj luftfugtughed som følge af for meget isolering kan også skade bygningsdele. Tag en energikonsulent med på råd, hvis du er i tvivl. Husets varmeregning kan også nedbringes ved af forbedre eler udskifte varmesystemet. Hvis isoleringen forbedres, vil der efterfølgende ikke kunne spares så meget ved at ændre på varmesystemet fordi forbruget nu er mindre. Beregninger Sparet kwh pr. år Sparet kg CO2 pr. år Sparet kr pr. år Enheder 3052 kwh 811 kg kr. 109 m2 Teknisk beskrivelse af opgaven Terrændæk - trægulv mod jord Etablering af terrændæk. Inkl. udgravning, 200 mm isolering og udstøbning af betonplade. Fodlister, gulvbrædder og bjælker nedrives. Jord, lagtykkelse 350 mm, udgraves manuelt. Afretningslag af stabilt grus kvalitet II, lagtykkelse 50 mm, udlægges på bæredygtigt underlag, komprimeres og afrettes. Isolering med Terrænbatts Erhverv kl. 38, tykkelse 260 mm, udlægges. Svejst armeringsnet, DS/EN 10080, Ø 6 mm, maskestørrelse 150 x 150 mm, placeres i midten af betonpladens tykkelse på afstandsholdere af plast. Beton 20 MPa, passiv miljøklasse udstøbes, lagtykkelse 100 mm. Fundamentet holdes adskilt fra gulvbetonen med polystyren EPS 80, 20 x 100 mm. Betonen skal straks efter udstøbning beskyttes mod udtørring, ved tildækning med plastfolie, og holdes tildækket i ca. 8 dage. Konstruktionen afsluttes med 0,2 mm plastmembran, 47 x 50 mm strøer og 22 bøgeparketgulv. Fodlister, gulvbrædder, strøer og den opgravede jord bortkøres og afleveres på godkendt modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald Gulvbelægning under anden position. Materialer Arbejdsløn I alt kr kr kr. Side 3 af 7

4 HANDLINGSPLAN - ISOLERING Efterisolering af tagrum Forbedring af isolering Isolering af et hus nedsætter varmetabet til omgivelserne i den kolde tid og varmeforbuget reduceres derved. Varmeregningen kan normalt reduceres med mindst 30% i huse med dårlig isolering. Huse kan dog også isoleres for meget, så det medfører dårligt indeklima pga. dårlig udskiftning af luften. For høj luftfugtughed som følge af for meget isolering kan også skade bygningsdele. Tag en energikonsulent med på råd, hvis du er i tvivl. Husets varmeregning kan også nedbringes ved af forbedre eler udskifte varmesystemet. Hvis isoleringen forbedres, vil der efterfølgende ikke kunne spares så meget ved at ændre på varmesystemet fordi forbruget nu er mindre. Teknisk beskrivelse af opgaven Hanebånd, 1 lag brædder 150 mm isolering 50 % af eksisterende 150 mm isolering fjernes, og der isoleres på de eksisterende brædder. Der etableres gangbro. Isolering af hanebåndsspær Isolering fjernes Isolering med 240 mm mineraluld Gangbro Beregninger Sparet kwh pr. år Sparet kg CO2 pr. år Sparet kr pr. år Enheder Materialer Arbejdsløn I alt 518 kwh 137 kg 594 kr. 74 m kr kr kr. Side 4 af 7

5 HANDLINGSPLAN - VARMESYSTEM Opgradering af oliefyr Forbedring af varmesystem Energiberegneren kan foreslå en eller flere forbedringer til varmesystemet i dit hus. Hvilken forbedring der er bedst for dig afhænger af om du lægger mest vægt på om investeringen hurtigt tjener sig ind, på hvad der giver den bedste økonomi over en årrække eller på at den nye løsning også skal være den miljømæssigt bedste. Husets varmeregning kan ofte også nedbringes ved at isolere huset bedre. Foretages først en forbedring af husets isolering, vil der efterfølgende kunne spares mindre ved at ændre på varmesystemet, fordi forbruget nu er sænket. Beregninger Teknisk beskrivelse af opgaven Udskiftning af kedel og VVB med ny kedelunit for olie. Den eksisterende kedelunit nedtages og bortkøres. Kedelunit med oliebrænder, ydelse kw, med varmtvandsbeholder 100 liter og hvid kappe, højde mm, bredde 600 mm, dybde 665 mm. Kedeluniten opstilles og forsynes med trykekspansionsbeholder inkl. sikkerhedsventil og automatisk luftudlader. Kedeluniten tilsluttes skorsten via Ø 80 mm røgrør. Oliebrænder med olieforvarmer monteres. Der foretages tilslutning til rørsystemet for vand, varme og fyringsolie. Sparet kwh pr. år Sparet kg CO2 pr. år Sparet kr pr. år Enheder Materialer Arbejdsløn I alt Tilbagebetalingstid 293 kwh 77 kg kr. 1 stk kr kr kr. 3 år Varme- og vamtvandsrør isoleres med rørskåle, isoleringstykkelse 30 mm, med påklæbet armeret alufolie, der lukkes med tape og fastholdes med varmforzinket ståltråd, tykkelse min. 0,5 mm og afsluttes med Isogenopak. Ekskl. evt. udskiftning af olietank. Ekskl. tømning, påfyldning og udluftning af varmeanlægget, hvor der ikke er afspærringsventiler. Side 5 af 7

6 BILAG Andre Forhold Rådgivning Du kan kontakte Forsyning Helsingør Vand på telefon for at høre om mulighederne for at reducere dit vandforbrug. at der ikke slukkes for strømmen når man forlader rum etc. at der ikke slukkes for strømmen, når computer, TV m.m. ikke benyttes. Du kan kontakte Forsyning Helsingør El på telefon for at høre om mulighederne for at reducere dit elforbrug. Det anbefales at kontakte en energikonsulent, der kan undersøge de konkrete forhold i dit hus nærmere. Hvis du ønsker at tale med en rådgiver/håndværker om energirenovering, kan du kontakte Helsingør Kommunes Klimasekretariat på eller med emnefeltet Husets Web. Du er også velkommen til at gå ind på --> Klimaråd til borgere og klikke ind på håndværkerlisten i højre side. Listen indeholder en række håndværkere, der kan give dig vejledning i, hvordan du kan komme videre. Beskrivelse af ejendommen Alle nedenstående informationer er afgivet eller godkendt af den som har benyttet energiberegneren. Huset opvarmes med olie og brændeovn/pejs. Den årlige varmeudgift er på kr. Varmeudgiften består af olie ( kr). I huset bor 2 voksne fra år, 1 barn fra 5-10 år. Normaltemperaturen er 20 grader. Huset er bygget af mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) i år 1877 og det samlede opvarmede areal er 164 m2. Husets tagtype er fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) og loftet er udnyttet. Forbrug Dit forbrug af vand er kr. Nøgletallet for en hustand af denne størrelse er kr. For højt vandforbrug kan skyldes at der er en utæt slange, vandrør m.m. der drypper at der er havebasin, svømmingpool der fyldes med brugsvand at der tages mange karbade at der tages lange brusebade Dit forbrug af el er kr. Nøgletallet for en hustand af denne størrelse er kr. For højt el-forbrug kan skyldes Side 6 af 7

7 BILAG Om Energiberegneren Energirapporten Energirapporten, som indeholder overblik og handlingsplaner, er udarbejdet på baggrund af ejendommens seneste BBR oplysninger, og din stillingtagen til de detaljerede oplysninger om boligens bestanddele, samt dine evt. ønsker om renovering og om-/tilbygning. Derudover bygger beregningerne for energirapporten på erfaringer fra et stort antal foretagne energimærkninger, byggereglementet for de forskellige boligers opførelses år, kendskab til de mange forskellige ejendomstypers karakteristika, og deres mulighed for energioptimering samt prisen på energi i de forskellige landsdele. Priserne for de anførte løsninger, er for arbejdsløn og forskellige isoleringsløsninger baseret på V&S-Byggedata, som er den beregningsmetodik flest håndværkere i Danmark laver tilbud ud fra. HusetsWeb har videreudviklet denne beregningsformel, så lønniveauet tager hensyn til regionale lønforskelle. Materialepriserne er ens for hele Danmark. Omkostningerne vedr. varmesystemer er beregnet på baggrund af et gennemsnit af prislister fra forskellige repræsentative producenter. Alle priserne er vejledende og der er ikke taget højde for mulige lokale rabatter. Kwh-besparelsen er baseret på Standardværdikataloget fra Energistyrelsen. Eksterne konsulenter Energirapporten er et overslag, på de mulige besparelser med tilhørende løsninger, som din bolig kan indeholde. Betragt derfor energirapporten som et overslag, der hjælper dig godt på vej i din videre snak med en håndværker, producent eller ekstern energivejleder. Anbefaling: Tag fat i den håndværker, producent eller ekstern energivejleder, for at få en nøjagtig beregning, af hvad din investering og besparelse reelt er, ud fra de faktiske forhold hjemme hos dig. HusetsWeb HusetsWeb kan ikke drages til ansvar for de forhold og anbefalinger der fremgår af energirapporten, som indeholder overblik og handlingsplaner, idet energirapporten beregner på indtastede og hentede data. Energirapporten er at betragte som et overslag, der hjælper dig godt på vej i din videre snak med en håndværker, producent eller ekstern energivejleder hvilket vi anbefaler at du gør brug af. God fornøjelse med dine boligforbedringer. Side 7 af 7

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 52798 Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2015 Til den 2. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langebæk Gade 30 4772 Langebæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2012 Til den 13. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Immortellevej 13B 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bellisvej 15 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. maj 2014 Til den 21. maj 2024. Energimærkningsnummer 311055343

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 22 Adresse: Postnr./by: J.M.Thieles Vej 7A 1961 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-120230-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Anemonevej 22 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2015 Til den 26. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skovstrupvej 58 5690 Tommerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. november 2014 Til den 26. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mågevej 5 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. august 2014 Til den 18. august 2021. Energimærkningsnummer 311068862

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enghave Plads 1 1670 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. februar 2013 Til den 10. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,20 MWh fjernvarme 2,04 MWh fjernvarme. 20 kwh el 83,47 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,20 MWh fjernvarme 2,04 MWh fjernvarme. 20 kwh el 83,47 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Valbygårdsvej 44 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-600521-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boltingevej 12 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. maj 2015 Til den 10. maj 2022. Energimærkningsnummer 311111961

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehuse Antaresvænget 14 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til den 22. maj 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dongsvej 3 5854 Gislev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juli 2014 Til den 17. juli 2021. Energimærkningsnummer 311065125

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Peter Bangs Vej 192 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093675-001 Energikonsulent: Leo Staun Christensson Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere