Andelsboligforeningen Lundbis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Lundbis"

Transkript

1 ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/

2 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen blev dannet den 1.januar 1979 og gennemgik fra september 1996 til marts 1997 et byfornyelsesprojekt, der renoverede alle bygningerne. ABF - INFO er et opslagshæfte, der forsøger at ridse de forskellige muligheder og begrænsninger ved at bo her op. Forventninger til andelshaveren: Det forventes, at den enkelte andelshaver møder frem til den årlige generalforsamling - eller i det mindste forholder sig til dagsordenen og afgiver en fuldmagt i eventuelle afstemninger. Derudover er det alle beboeres pligt at rydde op efter sig - det gælder i vaskekælderen, tørrerum, haven, værksted, cafeen etc.. På samme måde forventes det også, at man som andelshaver deltager mere eller mindre aktivt i foreningens dagligdag - ved for eksempel at finde på løsninger til eventuelle gener, kommer med initiativer til socialt eller kulturelt samvær andelshaverne imellem - samt at man hjælper til med udførelsen af diverse praktiske opgaver mindst 1 gang om året. Det er typisk vedligeholdelse af bygninger og haven. Alle andelshavere ejer 1/30 af matriklen, så vi er 30 ejerere. Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Her besluttes blandt andet husleje og vedtægter. Bestyrelsen, der består af en række andelshavere vælges på den årlige generalforsamling. Derefter har de mandat til at udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen skal ikke formidle mellem andelshaverne eller lave forfaldent arbejde i foreningen. Det er et fælles ansvar. Historisk tilbageblik: Indtil for bare 100 år siden lå Mølleengen hen som engarealer. Navnet opstod, fordi der i gamle dage lå en mølle i området. Møllerens stuehus lå, hvor Hovedbiblioteket nu ligger, mens møllens længer med blandt andet stald, lade, maltmølle lå ned gennem Mølleparken. Parkens historie kan føres tilbage til år 1289, hvor Kongen Erik Menved lod bygge en dæmning fra grisetorvet - det vi i dag kender som Vesterbro Torv - til Jeronimusbakken (bakken ved Tinghuset). På det tidspunkt var en stor del af engene oversvømmede, men i 1860 installerede daværende Møller Andreas Weiss en dampmaskine der efterhånden fik afvandet engene. Dermed blev Mølledammen tørlagt og snart planeret. I Mølledammen lå tre små holme og på Søndre Holm opførtes i 1876 Århus Museum - det vi i dag kender som Huset. Årene omkring århundredeskiftet var imidlertid vanskelige for mølleindustrien, og i 1903 blev driften indstillet. I 1890 erne rejste Museumsgadebebyggelsen sig på den nodre del af Mølledammen, og efter århundredeskiftet blev hele Mølleengen udlagt til bebyggelse. I dele af området, deriblandt på vores matrikel blev der i første omgang bygget kolonihaver. Vores ejendom er opført i efteråret 1930 og i foråret Dermed er bygningerne områdets næstyngste, idet kun numrene fra 20 og fremad er yngre. På denne plads boede sigøjnerne, når de kom til byen. Tivoli brugte også arealet, når de slog deres telte og boder op på hjørnet af Carl Blochs Gade og Thorvaldsensgade. På tidspunkter har der ligget hele 16 butikker og forretninger i Lundbyesgade. Alene i vores ejendom lå der fire: En rulleforretning, en købmandsbutik, en slagterbutik og en frisørsalon. 2

3 I 1979 valgte 19 lejere, at købe ejendommen af daværende ejer Kgl. Hofmalermester Petersen. Resten af beboerne fortsatte som lejere. Det blev starten på Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7a og Bissensgade 18. Prisen for en andel blev på den stiftende generalforsamling sat til kroner. I 1992 flyttede den sidste lejer og bygningerne var nu udelukkende beboet af andelshavere - 30 i alt. Igennem årene har ejendommen gennemgået diverse renoveringer - deriblandt nye vinduer, nyt varmesystem, ny vaskekælder, en ny cafe samt gårdhave. Efter byfornyelsesrenoveringen, hvor haven blev brugt som byggeplads, blev den anlagt på ny. Ved byfornyelsen blev ejendommen som nævnt sat i stand fra kælder til kvist, og samtlige lejligheder fik nye køkkener og badeværelser. 3

4 ABF Lundbis Info Boligforeningens Grønspættebog Adresser Andelshavers adresser, tlf.nr. og mailadresser ligger på hjemmesiden. Hvis der er rettelser til dette, kontakt Bestyrelsen eller Jens Jacobsen (vicevært) der er webmaster. Andelsbevis Originalen bør opbevares af andelshaver. Bestyrelsen tager en kopi, og andelshaver bør selv sørge for kopi til bank eller låne-filial; disse har ingen krav på at få originalen. Antenne ABF har en fælles TV abonnement hos Stofa, som giver den enkelte andelshavere mulighed for at vælge mellem lille pakke og stor pakke. Stofa kan ikke fravælges og der kan ej hellere vælges andre af pakkerne som Stofa måtte udbyde til TV generelt. Ønsker du at skifte pakke, giver du bestyrelsen skriftligt besked senest 1 måned før det ønskede skift. Bestyrelsen forestår kontakten til Stofa og sikrer skiftet. Skift mellem pakkerne koster et gebyr til Stofa, dog er det gratis ved skift i forbindelse med intern flytning eller som nyindflytter. Arbejdsdag Der afholdes arbejdsdag hver sommer - så vidt det praktiske ikke kræver mere. Arbejdsdagen er fastlagt til den 3. lørdag i juni kl inkl. forplejning, eller til vi er færdige, således at foreningen kan gøres klar til sommeren. Arbejdsdag forpligtelse: Vi forventer at du kommer på dagen, med mindre at du melder fra i god tid til Bestyrelse/Vicevært. Hvis andelshaver ikke kan møde op, vil denne blive tildelt en arbejdsopgave Hvis denne ikke udføres, vil man blive pålagt en bøde på 500 kr. Ved morgenmaden kl. 9 vil viceværten fordele dagens opgaver, derfor vigtigt at være der til tiden. Det forventes, at alle hjælper til alle er færdige. Det forventes at andelshavere afgiver min. 4 timers arbejdsindsats. Ved fremmøde på arbejdsdagen inkluderes tiden med morgenmad/frokost på foreningens regning, til støtte for foreningens sociale liv. 4

5 Arrangementer i foreningen Lundbis Julefrokost (gerne/ofte i januar) Arbejdsdag er den 3. lørdag i juni sommerfest om aftenen Generalforsamling april/maj Af og til spiser vi sammen, ser fodboldkamp, petanque spil i haven, film eller video i cafeen. Kig efter opslag på tavlerne i opgangene eller hæng en seddel op, hvis du vil se os andre til dit arrangement Badeværelse Du må ikke bore huller i fliser eller fuger på badeværelset, da du derved ødelægger den vandtætte membran, der skal sikre bygningerne mod fugt. Gulv og fliser bør rengøres i PH-neutralt rengøringsmiddel, f.eks. sæbespåner. Pakninger ved haner skal være i orden ved fraflytning. Glasplade til hylderne kan købes hos Bestyrelsen. Bestyrelse Andelsboligforeningens bestyrelse består af 5 personer. Se hvem det er på Hjemmesiden. Tegningsret betyder, hvilke underskrifter der skal på dokumenter. Foreningen tegnes overfor tredje part i form af underskrifter fra formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen træffes onsdage kl i bestyrelseslokalet Lundbyesgade 7 s kælder for enden. Bestyrelsens postkasse er placeret ved kældertrappen i nr. 7 Tlf.nr mail: Bestyrelsens arbejde Det er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen spiser en middag på foreningens regning en gang om året, samt mindre forplejning ved længere bestyrelsesmøder. Den daglige administrator af foreningen Sikrer at foreningen drives efter vedtægterne Informerer og varetager beslutninger fra generalforsamlingen Varetager alle opgaver der er forbundet med at sikre indtægter i form af husleje, vaskekort og aconto beløb til vand, varme o.l.. Varetager alle opgaver der er forbundet med udgifter i forbindelse med foreningens drift, dvs. fælles lån, fælles forsyninger som vand, varme, Stofa, Internet m.m., Vedligeholdelse af fælles arealer og andet der må have betydning for foreningen. Varetager samarbejdet med alle foreningens samarbejdspartnere, som f. eks banker, forsyningsselskaberne, Clorius, revisor, advokat m.m. og ikke mindst den enkelte andelshaver Holder styr på reservationer af café og gæsteværelse Udbetaler løn til viceværten Samarbejder med viceværten 5

6 Samarbejder med udvalg Står for salg af andele, så papirarbejdet er i orden og ingen købere mødes med krav om penge under bordet Forestår interne rokader Foretager syn og skøn ved salg og intern rokade Café Kan reserveres til private arrangementer hos bestyrelsen om onsdagene kl i bestyrelseslokalet. Prisen er 50,- kr. Cafeen kan også bruges til fælles hygge og tv-kigning af husets beboere Der er rygeforbud i caféen. Ryd op efter dig. Der kan være andre, der har betalt penge for at leje den i morgen. Cafeen skal afleveres i rengjort stand: Forlad Cafeen i samme stand som du ønsker at modtage den. Gulvet skal altid vaskes efter arrangementer. Toilettet rengøres. Tøm skraldespanden også til daglig. Stil borde og stole, så det ser hyggeligt og imødekommende ud. Overflødige stole stables i et hjørne. Persiennerne skal Rulles til ud til gaden og vinduet lukkes. Hvis pærer eller andet går i stykker - skal viceværten have besked, eller skriv det i viceværtens bog i vaskekælderen. Der skal være ro i og omkring Cafeen kl (Der kan dispenseres i ganske særlige foreningsanledninger). Døre Toilet- og yderdør må ikke afsyres. Yderdør (ml. lejlighed og opgang) må ikke males. Rengøring af andelshavers yderdør står andelshaveren selv for. Der må kun bruges ph-neutral rengøringsmiddel, f.eks. sæbespåner. Sørg for at holde opgangs- samt kælderdøre låst. Har du en eller flere af lejlighedens døre liggende på loftet, skal du holde øje med deres tilstand de ligger bedst fladt med vægten jævnt fordelt og husk, de passer kun ind i netop din lejlighed. El-installationer Alle stikkontakter skal fungere ved fraflytning. Alt vedrørende el, inkl. skjulte ledninger og relæ, påhviler den enkelte andelshaver at vedligeholde. 6

7 Flytte Når du flytter ud af din lejlighed, skal du: Være behjælpelig med at evt. nye tilflyttere får mulighed for se lejligheden Informere Bestyrelsen om pant i lejligheden samt sørge for at flytte pantet, hvis du flytter til anden lejlighed i foreningen Fastsætte en dato for syn og skøn sammen med ny indflytter og to fra Bestyrelsen Efterlade lejligheden ryddet og rengjort og i ordentlig stand, dette gælder også loftsrummet Aflevere alle nøgler, der er lavet til lejligheden. Hvis du ikke kan stille med alle nøgler, skal låsen omkodes. Du skal derved bestille omkodning hos den nøgleansvarlige. Regningen for omkodning sendes til dig. Sørge for aflæsning af målere, både hos el, vand og varme firmaerne Aflevere manualer til ovn og emhætte. Forbedringer Før noget du laver i lejligheden kan tælle som en forbedring, skal bestyrelsen godkende arbejdet. Du skal lave en skriftlig ansøgning med budget overslag. Det skal ske inden du går i gang. For at dokumentere dine udgifter, skal alle kvitteringer og et regnskab på forbedringen afleveres til Bestyrelsen. Forbedringer nedskrives normalt med 10 % pr. år. Fælles udgifter (det betaler du over huslejen) Generalforsamling Indkøb til fælles ting Tv-licens Stofa stor pakke i caféen Vand og varme på fællesarealerne EL på fællesarealerne Vedligeholdelse af bygningen og fællesarealerne Internet Vaskeri (reparationer og indkøb af maskiner) Forbrug ved arrangementer og generalforsamling Haven Hvert år i april måned. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den forud meddelte dato for generalforsamlingen. Kan du ikke deltage ved generalforsamlingen, kan du alligevel få din indflydelse. Giv bestyrelsen en fuldmagt med din holdning til punkterne på dagsordenen. Glashylder Der forefindes i badeværelserne, har det med at gå i stykker Nye kan købes gennem Bestyrelsen til kr Et råd til at holde dem på plads, er at sætte elastikker på splitterne, der bærer glashylden. 7

8 Gæsteværelse Kan lejes gennem bestyrelsen - onsdage kl Prisen er 30,-kr. pr. nat - dog 50,- kr. for to overnatninger i træk (fra kl til kl næste dag). Som udgangspunkt kan man maksimalt reservere 3 overnatninger i træk. Overnatninger herudover skal konfereres med bestyrelsen. Sengelinned medbringes selv. Rengøring af toilet og gæsteværelset er en selvfølge efter brug. Slå vækkeuret fra efter endt brug. Der er rygeforbud i gæsteværelset. Haven Folk skal rydde op efter sig selv - og deres børn. Haveliggestolene og parasollen og gasvarmeren skal stå i kælderen efter endt brug. Det er fællesansvar, at græsset bliver slået, blomsterne passet og at der i det hele taget er et grønt liv i haven. Evt. udgifter for grønne initiativer(,=slettes) refunderes efter aftale med bestyrelsen Ved ophold i haven, så tænk på at minimum 30 lejligheder lytter med! Hjemmeside På kan du finde navne, mailadresser og telefonnumre på os alle, læse vores vedtægter og meget andet. Husleje Betales huslejen eller varme/vand restancen for sent, opkræves der 100,00 kr. pr. mdr. i gebyr efterfølgende. Sammen med husleje opkræves a conto vand, varme samt Stofa Informationer Opslagstavler i opgangene samt i vaskekælderen er til fælles opslag. Du kan i øvrigt skrive i vaskebogen, hvis du har noget på hjerte, eller kontakte webmaster Jens Jacobsen 7 3 th, hvis du har nyheder til hjemmesiden. Internet Kælderen ABF har en fælles bredbånd Internet opkobling på 3 Mbit/s forbindelse. Abonnement betales over huslejen, som en del af fælles udgifterne, og tilslutning kan ikke fravælges. Der er enkelte lokaler i kælderen, som kan lejes af den enkelte andelshaver. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at leje et rum. De lejede rum kan opsiges af bestyrelsen med 3 mdrs. varsel, hvis foreningen ønsker at bruge rummet til et fælles formål. Benyt kun cykelrummene til cykler, du bruger. Benyt kun barnevognsrummene til vogne, du bruger. Brug ikke kælderen til opmagasinering af forskellige individuelle ting, redskaber, affald m.m, uden aftale med viceværten eller bestyrelsen. Husk at låse de yderste kælderdøre efter dig, så undgår vi indbrud. Køkken 8

9 Pakninger ved haner skal være i orden ved fraflytning. Misligholdelse af bordplader og låger m.v. vil medføre opkrævelse af et beløb, der svarer til misligholdelsens omfang, når du flytter. Dette vurderes af bestyrelsen. Boring af huller i fliser, fuger eller i synlige dele af elementerne er ikke tilladt. Linoleum i køkkenet rengøres i PH-neutralt rengøringsmiddel, f.eks. sæbespåner. Hvad angår komfur og emhætte, så er det op til den enkelte at sørge for vedligeholdelsen af disse - læs nærmere i brugsvejledningen. Der medfølger en løs rist til afsætning af gryder og pander til hvert komfur. Køleskab følger ikke med lejligheden. Loftsrum Der følger et loftsrum/tremmerum til hver lejlighed. Hvis der byttes lejlighed, skal der ligeledes byttes loftsrum. Nøgler Ved fraflytning skal du aflevere alle de nøgler, der er lavet til lejligheden dvs. de 3 du fik ved indflytning og eventuelle kopier til lejligheden. Hvis du låser dig selv ude, kan bestyrelsen kontaktes for at hjælpe. Ekstra nøgler bestilles gennem Bestyrelsen. Pant Parkering Foreningen har besluttet, at den enkelte andelshaver kan tage 100 % pant i andelen. Ønsker man panttagning af friværdi, skal man bruge et fast skema, som Bestyrelsen skal underskrive. Skemaet kan hentes på Århus Byrets hjemmeside. Pantet følger lejligheden og ikke andelen, da dette ikke kan lade sig gøre i følge Loven. Vær opmærksom på, at pantet skal flyttes, hvis du flytter til en anden lejlighed i foreningen. Det er desværre en dyr affære. Du er selv ansvarlig for at sørge for det skifte. Parkering i Lundbyesgade, Bissensgade, Jerichausgade, Marstrandsgade og Skovgaardsgade gælder for 2 timer ad gangen med p-skive - Tjek selv skiltene på gaden for gældende regler. Søndag fri parkering. Hvis bilens ejer har adresse i ovennævnte gader, kan man gennem kommunen købe et årligt parkeringskort. Se link på vores hjemmeside. Gæsteparkering. 5 dagskort ad gangen købes ved Vej- og Kloakvedligeholdelsen, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J , 9

10 Salg Bestyrelse, køber og sælger laver syn og skøn over lejligheden i fællesskab. Det sker ud fra et standard skema. Ved fraflytning tilbageholdes 3500,- kr, indtil årsregnskabet for varme og vand foreligger. Ved salg af lejligheden skal følgende overlades til den kommende andelshaver: Vedtægter Budget og regnskaber for seneste regnskabsår ABF - info Vejledning til komfur og emhætte evt. Byfornyelsesmappe Sørger du ikke selv for rengøring og udbedring af fejl og mangler ved overdragelse, hyrer Bestyrelsen arbejdskraft til almindelig dagspris. Inden 14 dage fra indflytning kan den nye andelshaver komme med indsigelser vedrørende lejlighedens stand. Bestyrelsen tager kr for salgsarbejdet, som påhviler sælger at betale. Bestyrelsen tager kr. 300 for arbejdet med intern rokade, som påhviler fraflytter at betale. HUSK at pant i lejlighed skal tinglyses påny ved rokade, og det er dyrt! Støj Bemærk at der er meget lydt i foreningen både ude og inde, oppe og nede! Vis hensyn med, at det der er skøn musik for dig, kan være støj for en anden. Pas på med smækkende døre. Husordener i andre foreninger siger at, der bør være ro fra kl. 21 på aftener op til hverdage. Dette er en god tommelfingerregel at følge. En fin gestus er at hænge en seddel op i opgangen(e), hvis man forventer støj, der kan være til gene for naboerne. Fester du i haven kan alle 30 lejligheder som minimum høre med, så gå op i lejligheden, hvis festen bliver højlydt eller sen. Trappevask Trappen skal vaskes hver 14. dag efter tur. Se opslag i opgangen. Hvis dette ikke overholdes, og ej hellere efter medandelshaveren har påmindet den manglende trappevask, vil der blive bestilt hjemmeservice på den enkelte andelshavers regning. Trappen rengøres i PH-neutralt rengøringsmiddel (f.eks. sæbespåner). Trappeopgange Af hensyn til brandsikkerhed og trappevask, må der ikke stå noget i trappeopgangen. Det være sig sko, aviser, skraldeposer, barnevogne m.m. Hvis du sætter din skraldepose ud på trappen, fordi den lugter eller ser grim ud, så tænk på, at andre vil opleve det samme, når de går forbi den. 10

11 Tørrekælder Fjern dit tøj, når det er tørt. Vaskekurve hører til i vaskekælderen og ikke i tørrekælderen eller udenfor. Gulvet rengøres en gang om året til arbejdsdagen samt fra tid til anden af viceværten. Der er mulighed for at tørre tøj udenfor, om vejret vil. Udvalg i foreningen Varmeregnskab Se hjemmesiden om, hvem der er i hvilket udvalg.. Clorius aflæser vand og varme ultimo august hvert år. Omkring oktober/november får vi opgørelse retur for hver enkel lejlighed. Bestyrelsen sender videre til den enkelte andelshaver med tilbagebetalingsbeløb eller opkrævning på for lidt indbetalt. Vaskekælder Vaskekort købes hos X - Kiosken - kiosken på hjørnet af Thorvaldsensgade og Vester Allé. Er der udsolgt, kontakt Karen 7, st.tv.(se hjemmesiden) eller skriv det i bogen i vaskekælderen. Husk at rydde op efter din vasketid og få alt dit tøj væk. Tøj der har ligget mere end en måned i vaskekælderen, bliver afleveret til en genbrugscontainer. Inden du sætter en vask over, så tjek om vasketiden er booket i mappen i vindueskarmen. Tit er maskinerne optaget når de folk der har booket vasketiden, kommer for at vaske. HUSK: 15 minutter efter vasketidens start må andre tage din vasketid, hvis du ikke er begyndt at vaske. Din vask skal være færdig inden næste vasketid begynder, hvis næste vasketid er booket. Med hver vasketid følger retten til at bruge tørretumbleren i den efterfølgende vasketid så tjek igen i vaskebogen, om tumbleren er ledig, inden du betaler for brug. Den der har reserveret, har ret til at tage dit tøj ud. Sørg for at få dit tøj "ekspederet videre" hurtigst muligt - pladsen er trang især i vaskekælderen, men også i tørrerummene. 11

12 Vedligeholdelse Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren. Rør: bortset fra lodrette vandrør og fjernvarme systemet. Alle vandrette rør hører under andelshaverne. Afløb og Kloakriste: hører under andelsforeningen fra gulvhøjde og ud. Vandlåsen er andelshaverens ansvar. Godt råd: Gennemskyl jævnligt afløbene med kogende vand for at mindske propper. Wc: Ingen underlige ting i latrinen og gennemskyl godt evt. med en dråbe opvaskemiddel, ved nedplaskning af fedtstoffer. Emhætter: hører under andelshaverne. Filteret skal renses jævnligt. Der hører to pærer til emhætten, som du kan blive afkrævet for ved syn og udflytning. Badeværelsesafløbet: kan renses ved at skrue risten i brusekabinen af, tage sien op og derefter fjerne hår m.m. Smid det i skraldespanden - ikke toilettet, sæt sien i igen og skru risten på. Udluftningskanalerne: i køkken og badeværelse skal holdes rene, så er gennemstrømningen bedst. Man må ikke skrue dem helt i, da det kan forårsage mug samt dårlig indeklima dette gælder ikke kun i din lejlighed med for alle lejlighederne i opgangen, da lejlighederne er forbundne. Vicevært Værksted Jens Jacobsen, / Den indvendige vedligeholdelse af lejligheden påhviler ifølge vedtægterne den enkelte andelshaver. I kælderen Lundbyesgade 7 (rum ved siden af bestyrelseslokalet) er der mulighed for at male, reparere cykel, save m.m. Her er ikke tilladt at bruge skarplugtende rensemidler og maling m.m. Det trænger op i lejligheden oven over. Bestyrelsen Sidst rettet tjek for opdateret version på 12

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Opsigelse Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Velkomstfolder. Ejerforeningen Vendsysselgade d. 10. april 1946.

Velkomstfolder. Ejerforeningen Vendsysselgade d. 10. april 1946. Velkomstfolder Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26 d. 10. april 1946. Velkommen Vi vil gerne byde dig velkommen til Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26, som har eksisteret siden d. 10. april 1946. I dette

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere