Andelsboligforeningen Lundbis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Lundbis"

Transkript

1 ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/

2 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen blev dannet den 1.januar 1979 og gennemgik fra september 1996 til marts 1997 et byfornyelsesprojekt, der renoverede alle bygningerne. ABF - INFO er et opslagshæfte, der forsøger at ridse de forskellige muligheder og begrænsninger ved at bo her op. Forventninger til andelshaveren: Det forventes, at den enkelte andelshaver møder frem til den årlige generalforsamling - eller i det mindste forholder sig til dagsordenen og afgiver en fuldmagt i eventuelle afstemninger. Derudover er det alle beboeres pligt at rydde op efter sig - det gælder i vaskekælderen, tørrerum, haven, værksted, cafeen etc.. På samme måde forventes det også, at man som andelshaver deltager mere eller mindre aktivt i foreningens dagligdag - ved for eksempel at finde på løsninger til eventuelle gener, kommer med initiativer til socialt eller kulturelt samvær andelshaverne imellem - samt at man hjælper til med udførelsen af diverse praktiske opgaver mindst 1 gang om året. Det er typisk vedligeholdelse af bygninger og haven. Alle andelshavere ejer 1/30 af matriklen, så vi er 30 ejerere. Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Her besluttes blandt andet husleje og vedtægter. Bestyrelsen, der består af en række andelshavere vælges på den årlige generalforsamling. Derefter har de mandat til at udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen skal ikke formidle mellem andelshaverne eller lave forfaldent arbejde i foreningen. Det er et fælles ansvar. Historisk tilbageblik: Indtil for bare 100 år siden lå Mølleengen hen som engarealer. Navnet opstod, fordi der i gamle dage lå en mølle i området. Møllerens stuehus lå, hvor Hovedbiblioteket nu ligger, mens møllens længer med blandt andet stald, lade, maltmølle lå ned gennem Mølleparken. Parkens historie kan føres tilbage til år 1289, hvor Kongen Erik Menved lod bygge en dæmning fra grisetorvet - det vi i dag kender som Vesterbro Torv - til Jeronimusbakken (bakken ved Tinghuset). På det tidspunkt var en stor del af engene oversvømmede, men i 1860 installerede daværende Møller Andreas Weiss en dampmaskine der efterhånden fik afvandet engene. Dermed blev Mølledammen tørlagt og snart planeret. I Mølledammen lå tre små holme og på Søndre Holm opførtes i 1876 Århus Museum - det vi i dag kender som Huset. Årene omkring århundredeskiftet var imidlertid vanskelige for mølleindustrien, og i 1903 blev driften indstillet. I 1890 erne rejste Museumsgadebebyggelsen sig på den nodre del af Mølledammen, og efter århundredeskiftet blev hele Mølleengen udlagt til bebyggelse. I dele af området, deriblandt på vores matrikel blev der i første omgang bygget kolonihaver. Vores ejendom er opført i efteråret 1930 og i foråret Dermed er bygningerne områdets næstyngste, idet kun numrene fra 20 og fremad er yngre. På denne plads boede sigøjnerne, når de kom til byen. Tivoli brugte også arealet, når de slog deres telte og boder op på hjørnet af Carl Blochs Gade og Thorvaldsensgade. På tidspunkter har der ligget hele 16 butikker og forretninger i Lundbyesgade. Alene i vores ejendom lå der fire: En rulleforretning, en købmandsbutik, en slagterbutik og en frisørsalon. 2

3 I 1979 valgte 19 lejere, at købe ejendommen af daværende ejer Kgl. Hofmalermester Petersen. Resten af beboerne fortsatte som lejere. Det blev starten på Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7a og Bissensgade 18. Prisen for en andel blev på den stiftende generalforsamling sat til kroner. I 1992 flyttede den sidste lejer og bygningerne var nu udelukkende beboet af andelshavere - 30 i alt. Igennem årene har ejendommen gennemgået diverse renoveringer - deriblandt nye vinduer, nyt varmesystem, ny vaskekælder, en ny cafe samt gårdhave. Efter byfornyelsesrenoveringen, hvor haven blev brugt som byggeplads, blev den anlagt på ny. Ved byfornyelsen blev ejendommen som nævnt sat i stand fra kælder til kvist, og samtlige lejligheder fik nye køkkener og badeværelser. 3

4 ABF Lundbis Info Boligforeningens Grønspættebog Adresser Andelshavers adresser, tlf.nr. og mailadresser ligger på hjemmesiden. Hvis der er rettelser til dette, kontakt Bestyrelsen eller Jens Jacobsen (vicevært) der er webmaster. Andelsbevis Originalen bør opbevares af andelshaver. Bestyrelsen tager en kopi, og andelshaver bør selv sørge for kopi til bank eller låne-filial; disse har ingen krav på at få originalen. Antenne ABF har en fælles TV abonnement hos Stofa, som giver den enkelte andelshavere mulighed for at vælge mellem lille pakke og stor pakke. Stofa kan ikke fravælges og der kan ej hellere vælges andre af pakkerne som Stofa måtte udbyde til TV generelt. Ønsker du at skifte pakke, giver du bestyrelsen skriftligt besked senest 1 måned før det ønskede skift. Bestyrelsen forestår kontakten til Stofa og sikrer skiftet. Skift mellem pakkerne koster et gebyr til Stofa, dog er det gratis ved skift i forbindelse med intern flytning eller som nyindflytter. Arbejdsdag Der afholdes arbejdsdag hver sommer - så vidt det praktiske ikke kræver mere. Arbejdsdagen er fastlagt til den 3. lørdag i juni kl inkl. forplejning, eller til vi er færdige, således at foreningen kan gøres klar til sommeren. Arbejdsdag forpligtelse: Vi forventer at du kommer på dagen, med mindre at du melder fra i god tid til Bestyrelse/Vicevært. Hvis andelshaver ikke kan møde op, vil denne blive tildelt en arbejdsopgave Hvis denne ikke udføres, vil man blive pålagt en bøde på 500 kr. Ved morgenmaden kl. 9 vil viceværten fordele dagens opgaver, derfor vigtigt at være der til tiden. Det forventes, at alle hjælper til alle er færdige. Det forventes at andelshavere afgiver min. 4 timers arbejdsindsats. Ved fremmøde på arbejdsdagen inkluderes tiden med morgenmad/frokost på foreningens regning, til støtte for foreningens sociale liv. 4

5 Arrangementer i foreningen Lundbis Julefrokost (gerne/ofte i januar) Arbejdsdag er den 3. lørdag i juni sommerfest om aftenen Generalforsamling april/maj Af og til spiser vi sammen, ser fodboldkamp, petanque spil i haven, film eller video i cafeen. Kig efter opslag på tavlerne i opgangene eller hæng en seddel op, hvis du vil se os andre til dit arrangement Badeværelse Du må ikke bore huller i fliser eller fuger på badeværelset, da du derved ødelægger den vandtætte membran, der skal sikre bygningerne mod fugt. Gulv og fliser bør rengøres i PH-neutralt rengøringsmiddel, f.eks. sæbespåner. Pakninger ved haner skal være i orden ved fraflytning. Glasplade til hylderne kan købes hos Bestyrelsen. Bestyrelse Andelsboligforeningens bestyrelse består af 5 personer. Se hvem det er på Hjemmesiden. Tegningsret betyder, hvilke underskrifter der skal på dokumenter. Foreningen tegnes overfor tredje part i form af underskrifter fra formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen træffes onsdage kl i bestyrelseslokalet Lundbyesgade 7 s kælder for enden. Bestyrelsens postkasse er placeret ved kældertrappen i nr. 7 Tlf.nr mail: Bestyrelsens arbejde Det er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen spiser en middag på foreningens regning en gang om året, samt mindre forplejning ved længere bestyrelsesmøder. Den daglige administrator af foreningen Sikrer at foreningen drives efter vedtægterne Informerer og varetager beslutninger fra generalforsamlingen Varetager alle opgaver der er forbundet med at sikre indtægter i form af husleje, vaskekort og aconto beløb til vand, varme o.l.. Varetager alle opgaver der er forbundet med udgifter i forbindelse med foreningens drift, dvs. fælles lån, fælles forsyninger som vand, varme, Stofa, Internet m.m., Vedligeholdelse af fælles arealer og andet der må have betydning for foreningen. Varetager samarbejdet med alle foreningens samarbejdspartnere, som f. eks banker, forsyningsselskaberne, Clorius, revisor, advokat m.m. og ikke mindst den enkelte andelshaver Holder styr på reservationer af café og gæsteværelse Udbetaler løn til viceværten Samarbejder med viceværten 5

6 Samarbejder med udvalg Står for salg af andele, så papirarbejdet er i orden og ingen købere mødes med krav om penge under bordet Forestår interne rokader Foretager syn og skøn ved salg og intern rokade Café Kan reserveres til private arrangementer hos bestyrelsen om onsdagene kl i bestyrelseslokalet. Prisen er 50,- kr. Cafeen kan også bruges til fælles hygge og tv-kigning af husets beboere Der er rygeforbud i caféen. Ryd op efter dig. Der kan være andre, der har betalt penge for at leje den i morgen. Cafeen skal afleveres i rengjort stand: Forlad Cafeen i samme stand som du ønsker at modtage den. Gulvet skal altid vaskes efter arrangementer. Toilettet rengøres. Tøm skraldespanden også til daglig. Stil borde og stole, så det ser hyggeligt og imødekommende ud. Overflødige stole stables i et hjørne. Persiennerne skal Rulles til ud til gaden og vinduet lukkes. Hvis pærer eller andet går i stykker - skal viceværten have besked, eller skriv det i viceværtens bog i vaskekælderen. Der skal være ro i og omkring Cafeen kl (Der kan dispenseres i ganske særlige foreningsanledninger). Døre Toilet- og yderdør må ikke afsyres. Yderdør (ml. lejlighed og opgang) må ikke males. Rengøring af andelshavers yderdør står andelshaveren selv for. Der må kun bruges ph-neutral rengøringsmiddel, f.eks. sæbespåner. Sørg for at holde opgangs- samt kælderdøre låst. Har du en eller flere af lejlighedens døre liggende på loftet, skal du holde øje med deres tilstand de ligger bedst fladt med vægten jævnt fordelt og husk, de passer kun ind i netop din lejlighed. El-installationer Alle stikkontakter skal fungere ved fraflytning. Alt vedrørende el, inkl. skjulte ledninger og relæ, påhviler den enkelte andelshaver at vedligeholde. 6

7 Flytte Når du flytter ud af din lejlighed, skal du: Være behjælpelig med at evt. nye tilflyttere får mulighed for se lejligheden Informere Bestyrelsen om pant i lejligheden samt sørge for at flytte pantet, hvis du flytter til anden lejlighed i foreningen Fastsætte en dato for syn og skøn sammen med ny indflytter og to fra Bestyrelsen Efterlade lejligheden ryddet og rengjort og i ordentlig stand, dette gælder også loftsrummet Aflevere alle nøgler, der er lavet til lejligheden. Hvis du ikke kan stille med alle nøgler, skal låsen omkodes. Du skal derved bestille omkodning hos den nøgleansvarlige. Regningen for omkodning sendes til dig. Sørge for aflæsning af målere, både hos el, vand og varme firmaerne Aflevere manualer til ovn og emhætte. Forbedringer Før noget du laver i lejligheden kan tælle som en forbedring, skal bestyrelsen godkende arbejdet. Du skal lave en skriftlig ansøgning med budget overslag. Det skal ske inden du går i gang. For at dokumentere dine udgifter, skal alle kvitteringer og et regnskab på forbedringen afleveres til Bestyrelsen. Forbedringer nedskrives normalt med 10 % pr. år. Fælles udgifter (det betaler du over huslejen) Generalforsamling Indkøb til fælles ting Tv-licens Stofa stor pakke i caféen Vand og varme på fællesarealerne EL på fællesarealerne Vedligeholdelse af bygningen og fællesarealerne Internet Vaskeri (reparationer og indkøb af maskiner) Forbrug ved arrangementer og generalforsamling Haven Hvert år i april måned. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den forud meddelte dato for generalforsamlingen. Kan du ikke deltage ved generalforsamlingen, kan du alligevel få din indflydelse. Giv bestyrelsen en fuldmagt med din holdning til punkterne på dagsordenen. Glashylder Der forefindes i badeværelserne, har det med at gå i stykker Nye kan købes gennem Bestyrelsen til kr Et råd til at holde dem på plads, er at sætte elastikker på splitterne, der bærer glashylden. 7

8 Gæsteværelse Kan lejes gennem bestyrelsen - onsdage kl Prisen er 30,-kr. pr. nat - dog 50,- kr. for to overnatninger i træk (fra kl til kl næste dag). Som udgangspunkt kan man maksimalt reservere 3 overnatninger i træk. Overnatninger herudover skal konfereres med bestyrelsen. Sengelinned medbringes selv. Rengøring af toilet og gæsteværelset er en selvfølge efter brug. Slå vækkeuret fra efter endt brug. Der er rygeforbud i gæsteværelset. Haven Folk skal rydde op efter sig selv - og deres børn. Haveliggestolene og parasollen og gasvarmeren skal stå i kælderen efter endt brug. Det er fællesansvar, at græsset bliver slået, blomsterne passet og at der i det hele taget er et grønt liv i haven. Evt. udgifter for grønne initiativer(,=slettes) refunderes efter aftale med bestyrelsen Ved ophold i haven, så tænk på at minimum 30 lejligheder lytter med! Hjemmeside På kan du finde navne, mailadresser og telefonnumre på os alle, læse vores vedtægter og meget andet. Husleje Betales huslejen eller varme/vand restancen for sent, opkræves der 100,00 kr. pr. mdr. i gebyr efterfølgende. Sammen med husleje opkræves a conto vand, varme samt Stofa Informationer Opslagstavler i opgangene samt i vaskekælderen er til fælles opslag. Du kan i øvrigt skrive i vaskebogen, hvis du har noget på hjerte, eller kontakte webmaster Jens Jacobsen 7 3 th, hvis du har nyheder til hjemmesiden. Internet Kælderen ABF har en fælles bredbånd Internet opkobling på 3 Mbit/s forbindelse. Abonnement betales over huslejen, som en del af fælles udgifterne, og tilslutning kan ikke fravælges. Der er enkelte lokaler i kælderen, som kan lejes af den enkelte andelshaver. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at leje et rum. De lejede rum kan opsiges af bestyrelsen med 3 mdrs. varsel, hvis foreningen ønsker at bruge rummet til et fælles formål. Benyt kun cykelrummene til cykler, du bruger. Benyt kun barnevognsrummene til vogne, du bruger. Brug ikke kælderen til opmagasinering af forskellige individuelle ting, redskaber, affald m.m, uden aftale med viceværten eller bestyrelsen. Husk at låse de yderste kælderdøre efter dig, så undgår vi indbrud. Køkken 8

9 Pakninger ved haner skal være i orden ved fraflytning. Misligholdelse af bordplader og låger m.v. vil medføre opkrævelse af et beløb, der svarer til misligholdelsens omfang, når du flytter. Dette vurderes af bestyrelsen. Boring af huller i fliser, fuger eller i synlige dele af elementerne er ikke tilladt. Linoleum i køkkenet rengøres i PH-neutralt rengøringsmiddel, f.eks. sæbespåner. Hvad angår komfur og emhætte, så er det op til den enkelte at sørge for vedligeholdelsen af disse - læs nærmere i brugsvejledningen. Der medfølger en løs rist til afsætning af gryder og pander til hvert komfur. Køleskab følger ikke med lejligheden. Loftsrum Der følger et loftsrum/tremmerum til hver lejlighed. Hvis der byttes lejlighed, skal der ligeledes byttes loftsrum. Nøgler Ved fraflytning skal du aflevere alle de nøgler, der er lavet til lejligheden dvs. de 3 du fik ved indflytning og eventuelle kopier til lejligheden. Hvis du låser dig selv ude, kan bestyrelsen kontaktes for at hjælpe. Ekstra nøgler bestilles gennem Bestyrelsen. Pant Parkering Foreningen har besluttet, at den enkelte andelshaver kan tage 100 % pant i andelen. Ønsker man panttagning af friværdi, skal man bruge et fast skema, som Bestyrelsen skal underskrive. Skemaet kan hentes på Århus Byrets hjemmeside. Pantet følger lejligheden og ikke andelen, da dette ikke kan lade sig gøre i følge Loven. Vær opmærksom på, at pantet skal flyttes, hvis du flytter til en anden lejlighed i foreningen. Det er desværre en dyr affære. Du er selv ansvarlig for at sørge for det skifte. Parkering i Lundbyesgade, Bissensgade, Jerichausgade, Marstrandsgade og Skovgaardsgade gælder for 2 timer ad gangen med p-skive - Tjek selv skiltene på gaden for gældende regler. Søndag fri parkering. Hvis bilens ejer har adresse i ovennævnte gader, kan man gennem kommunen købe et årligt parkeringskort. Se link på vores hjemmeside. Gæsteparkering. 5 dagskort ad gangen købes ved Vej- og Kloakvedligeholdelsen, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J , 9

10 Salg Bestyrelse, køber og sælger laver syn og skøn over lejligheden i fællesskab. Det sker ud fra et standard skema. Ved fraflytning tilbageholdes 3500,- kr, indtil årsregnskabet for varme og vand foreligger. Ved salg af lejligheden skal følgende overlades til den kommende andelshaver: Vedtægter Budget og regnskaber for seneste regnskabsår ABF - info Vejledning til komfur og emhætte evt. Byfornyelsesmappe Sørger du ikke selv for rengøring og udbedring af fejl og mangler ved overdragelse, hyrer Bestyrelsen arbejdskraft til almindelig dagspris. Inden 14 dage fra indflytning kan den nye andelshaver komme med indsigelser vedrørende lejlighedens stand. Bestyrelsen tager kr for salgsarbejdet, som påhviler sælger at betale. Bestyrelsen tager kr. 300 for arbejdet med intern rokade, som påhviler fraflytter at betale. HUSK at pant i lejlighed skal tinglyses påny ved rokade, og det er dyrt! Støj Bemærk at der er meget lydt i foreningen både ude og inde, oppe og nede! Vis hensyn med, at det der er skøn musik for dig, kan være støj for en anden. Pas på med smækkende døre. Husordener i andre foreninger siger at, der bør være ro fra kl. 21 på aftener op til hverdage. Dette er en god tommelfingerregel at følge. En fin gestus er at hænge en seddel op i opgangen(e), hvis man forventer støj, der kan være til gene for naboerne. Fester du i haven kan alle 30 lejligheder som minimum høre med, så gå op i lejligheden, hvis festen bliver højlydt eller sen. Trappevask Trappen skal vaskes hver 14. dag efter tur. Se opslag i opgangen. Hvis dette ikke overholdes, og ej hellere efter medandelshaveren har påmindet den manglende trappevask, vil der blive bestilt hjemmeservice på den enkelte andelshavers regning. Trappen rengøres i PH-neutralt rengøringsmiddel (f.eks. sæbespåner). Trappeopgange Af hensyn til brandsikkerhed og trappevask, må der ikke stå noget i trappeopgangen. Det være sig sko, aviser, skraldeposer, barnevogne m.m. Hvis du sætter din skraldepose ud på trappen, fordi den lugter eller ser grim ud, så tænk på, at andre vil opleve det samme, når de går forbi den. 10

11 Tørrekælder Fjern dit tøj, når det er tørt. Vaskekurve hører til i vaskekælderen og ikke i tørrekælderen eller udenfor. Gulvet rengøres en gang om året til arbejdsdagen samt fra tid til anden af viceværten. Der er mulighed for at tørre tøj udenfor, om vejret vil. Udvalg i foreningen Varmeregnskab Se hjemmesiden om, hvem der er i hvilket udvalg.. Clorius aflæser vand og varme ultimo august hvert år. Omkring oktober/november får vi opgørelse retur for hver enkel lejlighed. Bestyrelsen sender videre til den enkelte andelshaver med tilbagebetalingsbeløb eller opkrævning på for lidt indbetalt. Vaskekælder Vaskekort købes hos X - Kiosken - kiosken på hjørnet af Thorvaldsensgade og Vester Allé. Er der udsolgt, kontakt Karen 7, st.tv.(se hjemmesiden) eller skriv det i bogen i vaskekælderen. Husk at rydde op efter din vasketid og få alt dit tøj væk. Tøj der har ligget mere end en måned i vaskekælderen, bliver afleveret til en genbrugscontainer. Inden du sætter en vask over, så tjek om vasketiden er booket i mappen i vindueskarmen. Tit er maskinerne optaget når de folk der har booket vasketiden, kommer for at vaske. HUSK: 15 minutter efter vasketidens start må andre tage din vasketid, hvis du ikke er begyndt at vaske. Din vask skal være færdig inden næste vasketid begynder, hvis næste vasketid er booket. Med hver vasketid følger retten til at bruge tørretumbleren i den efterfølgende vasketid så tjek igen i vaskebogen, om tumbleren er ledig, inden du betaler for brug. Den der har reserveret, har ret til at tage dit tøj ud. Sørg for at få dit tøj "ekspederet videre" hurtigst muligt - pladsen er trang især i vaskekælderen, men også i tørrerummene. 11

12 Vedligeholdelse Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren. Rør: bortset fra lodrette vandrør og fjernvarme systemet. Alle vandrette rør hører under andelshaverne. Afløb og Kloakriste: hører under andelsforeningen fra gulvhøjde og ud. Vandlåsen er andelshaverens ansvar. Godt råd: Gennemskyl jævnligt afløbene med kogende vand for at mindske propper. Wc: Ingen underlige ting i latrinen og gennemskyl godt evt. med en dråbe opvaskemiddel, ved nedplaskning af fedtstoffer. Emhætter: hører under andelshaverne. Filteret skal renses jævnligt. Der hører to pærer til emhætten, som du kan blive afkrævet for ved syn og udflytning. Badeværelsesafløbet: kan renses ved at skrue risten i brusekabinen af, tage sien op og derefter fjerne hår m.m. Smid det i skraldespanden - ikke toilettet, sæt sien i igen og skru risten på. Udluftningskanalerne: i køkken og badeværelse skal holdes rene, så er gennemstrømningen bedst. Man må ikke skrue dem helt i, da det kan forårsage mug samt dårlig indeklima dette gælder ikke kun i din lejlighed med for alle lejlighederne i opgangen, da lejlighederne er forbundne. Vicevært Værksted Jens Jacobsen, / Den indvendige vedligeholdelse af lejligheden påhviler ifølge vedtægterne den enkelte andelshaver. I kælderen Lundbyesgade 7 (rum ved siden af bestyrelseslokalet) er der mulighed for at male, reparere cykel, save m.m. Her er ikke tilladt at bruge skarplugtende rensemidler og maling m.m. Det trænger op i lejligheden oven over. Bestyrelsen Sidst rettet tjek for opdateret version på 12

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II Beboerhåndbog Skårupvej Andelsboligforening II 1 Foreningen Generalforsamlingen Som ejer af en andelsbolig har du store muligheder for indflydelse på din egen boligsituation gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere