Tre episoder fra Alfred Thomsens liv og levned

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre episoder fra Alfred Thomsens liv og levned"

Transkript

1 Tre episoder fra Alfred Thomsens liv og levned Første episode Ufrivillig deltagelse i en begravelse Alfred Thomsen befandt sig ikke rigtig vel i sit nye sogn. Omstændighederne havde tvunget ham til at sælge den store og stilfulde patriciervilla i de velhavendes kvarter og flytte til dette lidet attråværdige og gabende kedeligt forstadssogn i det yderste sydvestlige hjørne af kommunen. Alle husene var identitetsløse og lignede små rektangulære eller L formede papkasser. Godt nok var mange af dem opført i gule eller røde sten, men der var også en del i gasbeton. De fleste af dem havde saddeltag med tagbelægning af bølgeeternit. Gasbeton husene havde fladt tag af sort tagpap. I vinduerne uden sprosser og opdelinger var der stores gardiner af polyester, så indsyn var ganske umuligt. Hist og her havde nogle af boligerne fået tilføjet en fremmedartet knast, en såkaldt "udestue". Disse knaster indgik ikke i alle tilfælde som en harmonisk del i resten af huset. Det forekom ham også, at de mennesker, der boede i husene, var anderledes klædt, kørte i en anden type biler og opførte sig anderledes. Han havde svært ved at komme i kontakt med dem. Når han gik hen ad gaden, hilste han på de mennesker, han mødte eller som opholdt sig i haverne. Men de hilste ikke tilbage. Dem, han mødte på gaden, kiggede til siden og satte ganghastigheden op. Dem inde i haverne skyndte sig at gå indenfor. Han forstod det ikke. Normalt havde han ikke svært ved at kommunikere med andre. En sjælden gang mødte han en hundeejer. Så var det helt oplagt at standse op og sige et par rosende ord om hunden. Det plejede at glæde de fleste. Men nej. Heller ikke hundeejerne viste tegn på imødekommenhed. Han eller hun hev i hundesnoren, så dyret var ved at blive kvalt i halsbåndet, medens ejeren nærmest satte i løb for at komme væk. Ganske mærkværdigt. Kort tid efter flytningen var der kommunalvalg. Valgstedet var en stor sportshal. Han havde via sit politiske parti meldt sig som valgtilforordnet, fordi han havde en idé om, at han på denne måde kunne lære beboerne at kende. Det var heller ikke nogen succes. Vælgerne kom med deres valgkort, som de afleverede uden at sige en lyd. Deres ansigtsudtryk var aldeles som hugget i sten. Selv havde han altid syntes, at sådan en valgdag var lidt af en festdag. Det syntes ikke at være den herskende opfattelse her i området. Hvis man kunne ane en skygge af udtryk i deres ansigter, var udtrykket nærmest lidende. Mundvigene hængte en smule ned ad samtidig med, at antydningen af en panderynken forekom. Hans medtilforordnede så også lidt skævt til ham. Han var godt klar over, at det parti han tilhørte, ikke havde mange tilhængere herude, men uanset det, skulle det vel være muligt at kunne få en almindelig god snak om dette og hint. Et par dage efter valget var han gået hen til kirken. En ret interessant bygning, hvis ældste dele kan dateres tilbage til begyndelsen af 1200 tallet. Altertavlen er helt unik. Den er lavet på Claus Bergs værksted i Overgade i Odense og har uden tvivl været et forlæg til dronning Christines altertavle til opsætning i Gråbrødrenes klosterkirke, der af hende var blevet udset som

2 kongefamiliens gravkirke. Som en af de ganske få danske kirker rummer den også apsismalerier, der sammen med kirkens øvrige mange kalkmalerier tidsmæssigt spænder over både romanske og gotiske malerier. Medens han stod fordybet i studierne af apsismalerierne, kom en cirka fyrretyveårig høj mand iklædt en mørkeblå, næsten sort dobbeltradet habit og sort slips, hen til ham, prikkede ham ret håndfast på højre skulder, medens han sagde: Undskyld jeg forstyrrer, men jeg har et lille problem omkring min mors begravelse. Alfred Thomsen vendte sig om og stirrede forbavset på den habitklædte mand, der fortsatte: Om et øjeblik kommer rustvognen med mors kiste. Bedemanden vil sørge for at kisten bliver placeret foran koret. Når den kirkelige handling er forbi, skal kisten bæres ud til graven. Her har vi et lille problem. Vi skal bruge seks ligbærere, men vi kan kun selv stille fire. Kordegnen har indvilget i at træde til. Det giver så fem. Kan De optræde som ligbærer? Den høje mand så indtrængende på Alfred Thomsen, der rømmede sig flere gange for at klare stemmen: Nu er det sådan, at jeg blot er her i kirken som besøgende. Jeg tror, at De... Habitmanden afbrød ham noget brutalt: Der er dårlig tid til at finde en anden. Vis nu lidt samfundssind og sig ja. De har sikkert mange gange tidligere i Deres liv optrådt som ligbærer. Nede ved indgangsdøren viste bedemanden sig. Han og hans hjælper trillede på en slags rullebord kisten med den afdøde op ad kirkegulvet. Foran koret satte de kisten på nogle skamler, hvorefter de trillede rullebordet tilbage nedad midtergangen og forsvandt ud gennem døren. Optræde som ligbærer! Det forekom ham noget makabert. Alfred Thomsen rystede på hovedet. Det værgede han sig ved. Han forsøgte at smyge sig uden om den høje mand, men denne greb fat i armen på ham og sagde med høj røst: Godt, så er det en aftale. Habitmanden ledte med nærmest førergreb Alfred Thomsen hen til første bænkerække i venstre side, bød ham at sætte sig, hvorefter han selv satte sig tæt ved venstre side af Alfred Thomsen. Et øjeblik efter fik de selskab af en yngre lyshåret kvinde iført en minkpels, der havde set bedre dage. Måske havde hun arvet den efter den afdøde. Hun satte sig på den anden side af Alfred Thomsen. Efter en stund kom der yderligere to personer af blandet køn og alder. De slog sig ned på første bænkerække i højre side. Alfred Thomsen lænede sig langsomt tilbage mod kirkebænkens stive ryg. Et øjeblik overvejede han alvorligt at stikke af fra det hele, men præsten kiggede så vurderende på ham, at han begyndte at svede. Så opgav han flugten og besluttede at gøre gode miner til slet spil. Pludselig var tiden inde til at stille op som ligbærer. Alfred Thomsen greb på en dæmpet, men fast ordre fra den høje mand fat om det midterste håndtag i højre side, medens den høje mand stillede sig ved håndtaget lige bag ved ham. Den lyshårede kvinde i den bedagede minkpels tog fat i håndtaget foran Alfred Thomsen. På venstre side af kisten tog de to personer fra højre bænkerække og kordegnen fat. I takt gik de seks ligbærere ned ad gangen, ud af døren og drejede

3 til højre, så til venstre, igen til højre og ind på et gravsted, hvor en grav var gravet. Rebene blev stukket igennem håndtagene, og kisten blev firet ned. Præsten kastede jord på, medens han så underligt granskende på hver enkel af ligbærerne. Habitmanden og det øvrige følge forlod sammen med kordegnen og præsten i hast gravstedet uden at værdige Alfred Thomsen et blik. Så kom graveren og hans hjælper. De skulle i gang med at kaste graven til og så gerne, at Alfred Thomsen forlod stedet. Det gjorde han skyndsomst. Om natten havde Alfred Thomsen mareridt. Dagens oplevelse som ufrivillig ligbærer havde sat sig dybere spor end først antaget. Han drømte, at han var ligbærer i dødslejren Auschwitz. Måske skyldtes den makabre drøm også, at han netop havde læst den grumme fortælling Auschwitz, skrevet af franskmanden Pascal Crocis, om fangernes sidste dage. Bogen beskriver, hvordan en overlevende fik til opgave at slæbe ligene ud af gaskamrene og brænde dem i massegraven. En af de forvredne kroppe var hans egen datter. Alfred Thomsen besluttede, at han ville prøve at finde ud af, hvem den afdøde havde været. I kirkebladet fandt han sognepræstens adresse og træffetid. Hos hende måtte han kunne få alle relevante oplysninger. Sådan gik det nu ikke. Præsten tog venligt i mod ham, men da hun havde lyttet til hans beretning og hans ønske om at få oplyst navnet på kvinden i kisten, blev hun ret stram i betrækket. Hun kiggede på Alfred Thomsen med meget smalle øjne. I et usædvanligt syrligt tonefald dadler hun ham for hans deltagelse som ligbærer. At være ligbærer er jo ikke et offentligt beskæftigelsesprojekt. Man kan ikke bare tilbyde sig, fordi man tilfældigvis befinder sig i kirken. Nu mente Alfred Thomsen ikke, at han bare havde tilbudt sig. Tværtimod. Han prøvede at komme til orde for endnu en gang at berette om hændelsen. Præsten fejede ham fuldstændig af og beordrede ham i et meget skrapt tonefald til uopsætteligt at forføje sig bort. Alfred Thomsen besluttede, at han hurtigst muligt ville forføje sig bort. Helt bort. Her i dette karakterløse og uvenlige forstadssogn var der ikke plads til ham. Anden episode Alfred Thomsens møde med ligbærerlaugets formand Besøget hos sognepræsten havde sat sine spor i Alfred Thomsens sind. Ofte vendte hans tanker tilbage til den samtale, der havde fundet sted. Ja, egentlig var der slet ikke tale om en samtale, men om en højst besynderlig udtalelse fra præstens side. Jo mere han tænkte over det, jo mere besynderlig forekom den ham. At være ligbærer er ikke et offentligt beskæftigelsesprojekt, havde hun sagt i et meget bebrejdende tonefald. Man kan ikke bare tilbyde sig, fordi man tilfældigvis befinder sig i kirken!

4 Det randt ham pludselig i hu, at han i slægtsbogen havde læst om en af sine forfædre, der havde tjent til dagen og vejen som korsanger og ligbærer ved Vorgod sogns kirker. Ja, sågar blev denne forfader også tilkaldt fra nabosognene, når disse manglede kvalificerede folk. Han begyndte at baske i et spind af utopiske tanker. Kunne det være sådan, at han som ufrivillig ligbærer, havde taget brødet ud af munden på en eller anden officiel ansat ligbærer i det her mærkværdige sogn, som han havde slået sig ned i, og som han hellere end gerne forlod den dag i dag? Havde han overtrådt en eller anden kirkelig lov? Han var jo nærmest blevet bortvist fra præsteboligen. Eller måske en verdslig lov, som kunne føre til straf og måske endda fængsling? Nej, nu blev han for melodramatisk. Han besluttede, at han ufortøvet ville kontakte formanden for menighedsrådet. Den mand måtte kunne hjælpe ham med at få styr på den sag. Først sidst på eftermiddagen fik han telefonisk kontakt med formandens hustru. Han forklarede hende sit ærinde, og de aftalte, at Alfred Thomsen kunne komme på besøg omkring klokken seks. På vej til menighedsrådsformandens bopæl slog han et slag ind i det lokale supermarked. Han havde til sin store forbavselse læst i den husstandsomdelte reklamefolder, at slagteren tilbød ferske dyrekøller til absolut rimelige priser. Medens han stod bøjet over køledisken for at udvælge sig en kølle, blev han tiltalt af en ældre mandlig personage, der var ham aldeles ukendt, men som på sæt og vis alligevel virkede bekendt. Må jeg forstyrre et øjeblik? spurgte den ukendte. Er det ikke dig, der optrådte som frivillig ligbærer ved Esther Palm Jensens begravelse for et par dage siden? Optrådte som frivillig ligbærer! Alfred Thomsen stirrede på den ældre mand, der havde et stort hvidt fuldskæg. Hvor havde han set det skæg før? Pludselig gik der en prås op for ham. Det var jo den tidligere socialdemokratiske borgmester i Odense. Han havde da ikke deltaget i begravelsen. Godt nok havde Alfred Thomsen været lidt ude af jaketten den dag, men det skæg ville han da have bemærket, såfremt det sammen med de øvrige bærere havde været til stede. Joh, jeg var med til at bære en kiste, men jeg blev nærmest tvunget til det af en af de pårørende Det skulle du have nægtet. Her i sognet, som i alle andre sogne her i kommunen, er det kun Kirkegårdskontoret, der må stille ligbærere til rådighed. Vi har et hold fastansatte autoriserede ligbærere, der aflønnes efter et nøjere fastlagt takstsystem, der er nedfældet i de kommunale vedtægter. Den skæggede mand udtalte sig med stor autoritet. Man kunne nemt få den opfattelse, at han stadigvæk var øvrighedsperson på området, selvom det var mange år siden, at han var gået af som borgmester. Alfred Thomsen knugede hårdt om skaftet på dyrekøllen. Hvad var det dog, han havde fået rodet sig ind i? Atter blev han angrebet for at have udøvet en slags barmhjertighedsgerning. Igen fornemmede han, at han blev beskyldt for at have begået en kriminel handling.

5 Pludselig vældede en voldsom vrede op i ham. Hvilken autoritet troede den opblæste nar han havde? Og sognepræsten med for den sags skyld. Han havde aldrig hørt magen til vrøvl. Enhver borger kunne vel stille op som ligbærer uden at risikere at blive straffet for det. Må jeg spørge: Hvem taler jeg egentlig med? Alfred Thomsen svingede lidt med dyrekøllen, som for at prøve dens vægt. Den tidligere borgmester så hvast på ham. Så sagde han i et ret højtideligt tonefald: Jeg er medlem af ligbærerlauget her i sognet. Ja, faktisk er jeg formand for lauget. Hvis du er interesseret og har gode papirer, kan du måske blive autoriseret ligbærer, men så må du først indsende en ansøgning til Kirkegårdskontoret, der så vil videresende den til ligbærerlauget for videre behandling. Ansøge om at blive autoriseret ligbærer! Du godeste, troede manden, at Alfred Thomsen havde den slags interesser? Alfred Thomsen smed dyrekøllen ned i køledisken og marcherede med raske skridt ud af supermarkedet. Han satte sig ind i sin bil og kørte sporenstregs til menighedsrådsformandens adresse. Her ringede han længe og vedvarende på dørklokken. Straks gik døren op, og han blev budt indenfor af en yngre mand, der bar moderne sorte rektangulære briller. Han lignede lidt Poul Erik Svendsen, den tidligere formand for sygehusudvalget i Fyns Amt. Sig mig en ting, begyndte Alfred Thomsen, næsten inden han havde sat sig på den stol, han var blevet tilbudt. Findes der et ligbærerlaug her i sognet? Jo, vi har skam stadigvæk et ligbærerlaug. Men det er stærkt på tale at nedlægge det. Der bliver færre og færre begravelser med ligbærere. Derfor bliver det sværere at kunne stille et hold ligbærere. Hvorfor spørger du om det? Hvis jeg må være så fri at spørge? Manden, der lignede Poul Erik Svendsen, så undersøgende på Alfred Thomsen, der fortalte sin historie om sin ufrivillige deltagelse i Esther Palm Jensens begravelse som ligbærer, sit møde med sognepræsten og om oplevelsen i supermarkedet med formanden for ligbærerlauget. Kan jeg forvente at blive sat under tiltale med deraf følgende straf for at have begået en eller anden lovovertrædelse? Så vidt jeg husker, er der ikke foreskrevet noget middel til at straffe overtrædelser af bestemmelsen om bæring af lig. Så længe man ikke overtræder straffelovens paragraf 139 styk 1, som siger, at den, som gør sig skyldig i usømmelig behandling af lig, straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder. Men der er ingen regler, der forhindrer familie eller andre i at bære en afdød behørigt lagt i kiste eller fastspændt og tildækkede. Den yngre mand lød fast i mælet, men det var som anedes en undertone af undren. Alfred Thomsen drog et lettelsens suk. Der var åbenbart ikke udsigt til, at han skulle bag tremmer. Nu ville han tage hjem til sig selv og straks kaste sig over opgaven at finde en anden bolig. Og det i sit gamle sogn, hvor beboerne ikke var medlemmer af noget så klamt som et ligbærerlaug eller andre lige så mærkværdige foreninger.

6 Tredje episode Griskhedens grimme ånde puster Alfred Thomsen i nakken Efter et par måneders ihærdig søgen havde Alfred Thomsen fundet drømmeboligen i sit gamle sogn i de velhavendes kvarter. Han mente selv, at han havde lagt sin tidligere griskhed, hvad materiel rigdom angik, bag sig. Men åbenbart ikke helt, for drømmeboligen rummede faktisk en hel del flere kvadratmeter, end han reelt havde brug for. Hvad skulle han bruge dem til? Hvad med at leje dem ud? foreslog hans bankrådgiver. Ja, hvorfor ikke. Huset var nemlig sådan disponeret, at der kunne etableres en selvstændig lejlighed i underetagen. På skattevæsenets hjemmeside fandt han frem til, at hvis han tilpassede huslejen dette (u)væsens regler, kunne han slippe for at betale skat af lejeindtægten. Du skal have et lavt forrentet rentetilpasningslån, sagde bankrådgiveren og fortsatte: Din kontante formue bør du placere i aktier og obligationer. Aktier og obligationer! Ja, obligationer var han med på, men aktier var jo ren spekulation. Var det ikke for voveligt? Alfred Thomsen, der helst ville sove roligt om natten, kontaktede sin gode ven og jagtkammerat Herluf Hansen, der var økonomikonsulent i Patriotisk Selskab og derfor måtte formodes at have indsigt i slige sager. Han foreslog korte skibskreditobligationer og bankaktier samt et treårigt rentetilpasningslån. Så kunne Alfred Thomsen sove roligt om natten. Omkring det tidspunkt, hvor det treårige rentetilpasningslån skulle fornyes, kom der et nyt lånetilbud på markedet. Afdragsfrie lån! Samtidig var renten faldet betydeligt. Alfred Thomsen kunne mærke griskhedens grimme ånde i nakken. Hvis han lagde sit nuværende lån om og samtidig forhøjede det, kunne der blive til både samtalekøkken, nyt badeværelse og en fladskærm i overstørrelse. Desuden kunne han tage på endnu flere udenlandsrejser af både den ene og den anden slags samt købe sig en firhjulstrækker. Han sov uroligt om natten i flere uger. Underbevidstheden arbejdede på overtid. Havde han nu også brug for et samtalekøkken? Hvem skulle han egentlig føre samtaler med? Så mange gæster havde han jo heller ikke. Dybest set ville han meget hellere inviteres ud i andre folks samtalekøkkener og tage sine egne gæster ud på restaurant. Et nyt badeværelse kunne måske retfærdiggøres, selvom det bestående var aldeles nydeligt og fungerede perfekt. En fladskærm i overstørrelse ville medføre, at han måtte rive en væg mellem to stuer ned, så der kunne skabes tilstrækkelig afstand til skærmen. Det var måske værd at overveje et sådant skridt lidt nøjere. Hans TV kiggeri var ret beskedent, da programlæggerne på de forskellige stationer stort set var uden visioner. Orkede han overhovedet at rejse så meget? Enhver rejse var egentlig ret anstrengende, da han altid valgte rejser med et omfangsrigt oplevelsesprogram. En tonstung firhjulstrækker var måske også i overkanten for at køre i gennemsnit fem kilomenter om dagen.

7 Alfred Thomsen var i store kvaler. Herluf Hansen var gået til de evige jagtmarker. Han havde overhovedet ikke meddelt noget som helst om, at han ville derhen, men pludselig en dag tog han bare af sted. Alfred Thomsen måtte altså stole på sin egen selvstændighed og dømmekraft. Griskheden skulle betvinges. Helt forhindre den var han ikke i stand til. Han valgte at omlægge det gamle lån til et afdragsfrit treårigt lavtforrentet rentetilpasningslån. Så måtte han undvære de når alt kommer til alt unødvendige materielle forbrugsgoder, som alle livsstilseksperter med en vis respekt for sig selv havde tudet ham ørerne fulde af var uundværlige. Men han vurderede, at der kunne blive penge til at gennemføre en ekstra rejse eller to. Hvis han ellers orkede det. Det blev til et par ekstra rejser, som Alfred Thomsen med god samvittighed nød i fulde drag. At rejse er at leve sagde H.C. Andersen. Det gav digteren stor inspiration samt fornyet energi, lærdom og indsigt i mange ting, så pennen dansede lystigt hen over papiret til stor glæde og fornøjelse for hans læsere. Rejserne havde også givet Alfred Thomsens liv nyt indhold. Nu var det atter tid til fornyelse af rentetilpasningslånet. Renten var de seneste måneder steget en del. I flere uger kastede Alfred Thomsen sig hver dag grådigt som en forslugen hund over sin computer og undersøgte de forskellige realkreditinstitutters lånetilbud. Men ligegyldigt hvilket tilbud han analyserede, måtte han se kendsgerningerne i øjnene. Den fremtidige renteudgift ville blive betydelig højere. Han overvejede at sælge huset, som var steget væsentligt i værdi, så han kunne tage fra det med en betydelig sum penge. Bankaktierne og obligationerne ville han beholde. Kurserne var gået i vejret med rekordfart, så også på det område, havde han udsigt til store gevinster. Griskheden havde atter et rigtig godt tag i ham. Men hvor skulle han flytte hen? Kunne han i en lejebolig få boligsikring? Han gik ind på kommunens hjemmeside. Her kunne man selv lave en beregning over størrelsen af boligsikringen. Beregningen viste, at han overhovedet ikke kunne få en øre! Dels var hans indkomst for høj, og dels stillede hans formue sig i vejen. Det var helt urimeligt. Alfred Thomsen stønner og river sig i håret af bare frustration. Han bliver grebet af en pludselig og opflammende bitterhed mod Herluf Hansen, der har forladt ham uden først at advare ham. Bare sådan puf. Han kører ud på kirkegården, hvor han sætter sig på sin jagtstol foran Herluf Hansens grav. Elsket og savnet står der nederst på naturstenen. Det er sikkert Nina, Herluf Hansens kone, der har sørget for den indskrift. Jo, savnet er han. Især i disse tider, hvor det af og til forekommer Alfred Thomsen, at verden er af lave. Især den økonomiske. Det afdragsfrie rentetilpasningslån blev fornyet med de samme vilkår, men til den højere rente. Et par måneder inde i det nye år kunne Alfred Thomsen i avisen læse, at en velrenommeret sjællandsk bank var kollapset som følge af en særdeles grisk direktørs vilde spekulationer. Han blev fuldstændig lamslået. Hvordan kunne det dog gå til? Pludselig var det som en lavine, der var sat i skred. Den ene bankskandale efter den anden rullede af sted. Der opstod international økonomisk krise, fødevarepriserne gik drastisk i vejret sammen med prisen på benzin. Huspriserne

8 faldt, så den opsvulmede friværdi forsvandt ud i cyberspace. Bankaktierne var værdiløse, kun obligationerne kunne forventes at overleve med samme værdi. Alfred Thomsen måtte se i øjnene, at hans formue var skrumpet fatalt ind. Desuden kunne han frygte, at den pension, han havde sparet op til siden sin ungdom, og som han stadigvæk sparede op til, men skulle til at bruge af om relativ kort tid, fordi hans aktive arbejdsliv skulle høre op, ville være katastrofal reduceret. Måske ville han alligevel i sin pensionisttilværelse blive berettiget til at kunne få kommunal boligstøtte! Krisen havde alligevel sine lyse sider. Merete Næsted november 2008

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hej Lene A.K. Med Venlig Hilsen. Magnus Mouritsen (13 år) Kære Lene

Hej Lene A.K. Med Venlig Hilsen. Magnus Mouritsen (13 år) Kære Lene Hej Lene Første behandling/anden behandling allerede, - der er der løst op for hans spændinger, han siger" knæk" og hans hoved ligger knapt så skævt, når han ligger på ryggen. Efter anden behandling lægger

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius:

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: 269 Udskrevet: 06. Juni 1974 blev jeg udskrevet. Jeg henvendte mig i Sygekassen i Odensegade på Østerbro. De kendte ikke noget til mig, for Korsør Kommune havde ikke

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Fordomme og negative tanker

Fordomme og negative tanker En kæmpe lettelse Både Bjørn, Sara og Pernille har børn, der bruger rusmidler og går i behandling i U-turns daggruppe for unge. De sagde derfor ja til at deltage i et kursus for forældre i U-turn. Kurset

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere