Tre episoder fra Alfred Thomsens liv og levned

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre episoder fra Alfred Thomsens liv og levned"

Transkript

1 Tre episoder fra Alfred Thomsens liv og levned Første episode Ufrivillig deltagelse i en begravelse Alfred Thomsen befandt sig ikke rigtig vel i sit nye sogn. Omstændighederne havde tvunget ham til at sælge den store og stilfulde patriciervilla i de velhavendes kvarter og flytte til dette lidet attråværdige og gabende kedeligt forstadssogn i det yderste sydvestlige hjørne af kommunen. Alle husene var identitetsløse og lignede små rektangulære eller L formede papkasser. Godt nok var mange af dem opført i gule eller røde sten, men der var også en del i gasbeton. De fleste af dem havde saddeltag med tagbelægning af bølgeeternit. Gasbeton husene havde fladt tag af sort tagpap. I vinduerne uden sprosser og opdelinger var der stores gardiner af polyester, så indsyn var ganske umuligt. Hist og her havde nogle af boligerne fået tilføjet en fremmedartet knast, en såkaldt "udestue". Disse knaster indgik ikke i alle tilfælde som en harmonisk del i resten af huset. Det forekom ham også, at de mennesker, der boede i husene, var anderledes klædt, kørte i en anden type biler og opførte sig anderledes. Han havde svært ved at komme i kontakt med dem. Når han gik hen ad gaden, hilste han på de mennesker, han mødte eller som opholdt sig i haverne. Men de hilste ikke tilbage. Dem, han mødte på gaden, kiggede til siden og satte ganghastigheden op. Dem inde i haverne skyndte sig at gå indenfor. Han forstod det ikke. Normalt havde han ikke svært ved at kommunikere med andre. En sjælden gang mødte han en hundeejer. Så var det helt oplagt at standse op og sige et par rosende ord om hunden. Det plejede at glæde de fleste. Men nej. Heller ikke hundeejerne viste tegn på imødekommenhed. Han eller hun hev i hundesnoren, så dyret var ved at blive kvalt i halsbåndet, medens ejeren nærmest satte i løb for at komme væk. Ganske mærkværdigt. Kort tid efter flytningen var der kommunalvalg. Valgstedet var en stor sportshal. Han havde via sit politiske parti meldt sig som valgtilforordnet, fordi han havde en idé om, at han på denne måde kunne lære beboerne at kende. Det var heller ikke nogen succes. Vælgerne kom med deres valgkort, som de afleverede uden at sige en lyd. Deres ansigtsudtryk var aldeles som hugget i sten. Selv havde han altid syntes, at sådan en valgdag var lidt af en festdag. Det syntes ikke at være den herskende opfattelse her i området. Hvis man kunne ane en skygge af udtryk i deres ansigter, var udtrykket nærmest lidende. Mundvigene hængte en smule ned ad samtidig med, at antydningen af en panderynken forekom. Hans medtilforordnede så også lidt skævt til ham. Han var godt klar over, at det parti han tilhørte, ikke havde mange tilhængere herude, men uanset det, skulle det vel være muligt at kunne få en almindelig god snak om dette og hint. Et par dage efter valget var han gået hen til kirken. En ret interessant bygning, hvis ældste dele kan dateres tilbage til begyndelsen af 1200 tallet. Altertavlen er helt unik. Den er lavet på Claus Bergs værksted i Overgade i Odense og har uden tvivl været et forlæg til dronning Christines altertavle til opsætning i Gråbrødrenes klosterkirke, der af hende var blevet udset som

2 kongefamiliens gravkirke. Som en af de ganske få danske kirker rummer den også apsismalerier, der sammen med kirkens øvrige mange kalkmalerier tidsmæssigt spænder over både romanske og gotiske malerier. Medens han stod fordybet i studierne af apsismalerierne, kom en cirka fyrretyveårig høj mand iklædt en mørkeblå, næsten sort dobbeltradet habit og sort slips, hen til ham, prikkede ham ret håndfast på højre skulder, medens han sagde: Undskyld jeg forstyrrer, men jeg har et lille problem omkring min mors begravelse. Alfred Thomsen vendte sig om og stirrede forbavset på den habitklædte mand, der fortsatte: Om et øjeblik kommer rustvognen med mors kiste. Bedemanden vil sørge for at kisten bliver placeret foran koret. Når den kirkelige handling er forbi, skal kisten bæres ud til graven. Her har vi et lille problem. Vi skal bruge seks ligbærere, men vi kan kun selv stille fire. Kordegnen har indvilget i at træde til. Det giver så fem. Kan De optræde som ligbærer? Den høje mand så indtrængende på Alfred Thomsen, der rømmede sig flere gange for at klare stemmen: Nu er det sådan, at jeg blot er her i kirken som besøgende. Jeg tror, at De... Habitmanden afbrød ham noget brutalt: Der er dårlig tid til at finde en anden. Vis nu lidt samfundssind og sig ja. De har sikkert mange gange tidligere i Deres liv optrådt som ligbærer. Nede ved indgangsdøren viste bedemanden sig. Han og hans hjælper trillede på en slags rullebord kisten med den afdøde op ad kirkegulvet. Foran koret satte de kisten på nogle skamler, hvorefter de trillede rullebordet tilbage nedad midtergangen og forsvandt ud gennem døren. Optræde som ligbærer! Det forekom ham noget makabert. Alfred Thomsen rystede på hovedet. Det værgede han sig ved. Han forsøgte at smyge sig uden om den høje mand, men denne greb fat i armen på ham og sagde med høj røst: Godt, så er det en aftale. Habitmanden ledte med nærmest førergreb Alfred Thomsen hen til første bænkerække i venstre side, bød ham at sætte sig, hvorefter han selv satte sig tæt ved venstre side af Alfred Thomsen. Et øjeblik efter fik de selskab af en yngre lyshåret kvinde iført en minkpels, der havde set bedre dage. Måske havde hun arvet den efter den afdøde. Hun satte sig på den anden side af Alfred Thomsen. Efter en stund kom der yderligere to personer af blandet køn og alder. De slog sig ned på første bænkerække i højre side. Alfred Thomsen lænede sig langsomt tilbage mod kirkebænkens stive ryg. Et øjeblik overvejede han alvorligt at stikke af fra det hele, men præsten kiggede så vurderende på ham, at han begyndte at svede. Så opgav han flugten og besluttede at gøre gode miner til slet spil. Pludselig var tiden inde til at stille op som ligbærer. Alfred Thomsen greb på en dæmpet, men fast ordre fra den høje mand fat om det midterste håndtag i højre side, medens den høje mand stillede sig ved håndtaget lige bag ved ham. Den lyshårede kvinde i den bedagede minkpels tog fat i håndtaget foran Alfred Thomsen. På venstre side af kisten tog de to personer fra højre bænkerække og kordegnen fat. I takt gik de seks ligbærere ned ad gangen, ud af døren og drejede

3 til højre, så til venstre, igen til højre og ind på et gravsted, hvor en grav var gravet. Rebene blev stukket igennem håndtagene, og kisten blev firet ned. Præsten kastede jord på, medens han så underligt granskende på hver enkel af ligbærerne. Habitmanden og det øvrige følge forlod sammen med kordegnen og præsten i hast gravstedet uden at værdige Alfred Thomsen et blik. Så kom graveren og hans hjælper. De skulle i gang med at kaste graven til og så gerne, at Alfred Thomsen forlod stedet. Det gjorde han skyndsomst. Om natten havde Alfred Thomsen mareridt. Dagens oplevelse som ufrivillig ligbærer havde sat sig dybere spor end først antaget. Han drømte, at han var ligbærer i dødslejren Auschwitz. Måske skyldtes den makabre drøm også, at han netop havde læst den grumme fortælling Auschwitz, skrevet af franskmanden Pascal Crocis, om fangernes sidste dage. Bogen beskriver, hvordan en overlevende fik til opgave at slæbe ligene ud af gaskamrene og brænde dem i massegraven. En af de forvredne kroppe var hans egen datter. Alfred Thomsen besluttede, at han ville prøve at finde ud af, hvem den afdøde havde været. I kirkebladet fandt han sognepræstens adresse og træffetid. Hos hende måtte han kunne få alle relevante oplysninger. Sådan gik det nu ikke. Præsten tog venligt i mod ham, men da hun havde lyttet til hans beretning og hans ønske om at få oplyst navnet på kvinden i kisten, blev hun ret stram i betrækket. Hun kiggede på Alfred Thomsen med meget smalle øjne. I et usædvanligt syrligt tonefald dadler hun ham for hans deltagelse som ligbærer. At være ligbærer er jo ikke et offentligt beskæftigelsesprojekt. Man kan ikke bare tilbyde sig, fordi man tilfældigvis befinder sig i kirken. Nu mente Alfred Thomsen ikke, at han bare havde tilbudt sig. Tværtimod. Han prøvede at komme til orde for endnu en gang at berette om hændelsen. Præsten fejede ham fuldstændig af og beordrede ham i et meget skrapt tonefald til uopsætteligt at forføje sig bort. Alfred Thomsen besluttede, at han hurtigst muligt ville forføje sig bort. Helt bort. Her i dette karakterløse og uvenlige forstadssogn var der ikke plads til ham. Anden episode Alfred Thomsens møde med ligbærerlaugets formand Besøget hos sognepræsten havde sat sine spor i Alfred Thomsens sind. Ofte vendte hans tanker tilbage til den samtale, der havde fundet sted. Ja, egentlig var der slet ikke tale om en samtale, men om en højst besynderlig udtalelse fra præstens side. Jo mere han tænkte over det, jo mere besynderlig forekom den ham. At være ligbærer er ikke et offentligt beskæftigelsesprojekt, havde hun sagt i et meget bebrejdende tonefald. Man kan ikke bare tilbyde sig, fordi man tilfældigvis befinder sig i kirken!

4 Det randt ham pludselig i hu, at han i slægtsbogen havde læst om en af sine forfædre, der havde tjent til dagen og vejen som korsanger og ligbærer ved Vorgod sogns kirker. Ja, sågar blev denne forfader også tilkaldt fra nabosognene, når disse manglede kvalificerede folk. Han begyndte at baske i et spind af utopiske tanker. Kunne det være sådan, at han som ufrivillig ligbærer, havde taget brødet ud af munden på en eller anden officiel ansat ligbærer i det her mærkværdige sogn, som han havde slået sig ned i, og som han hellere end gerne forlod den dag i dag? Havde han overtrådt en eller anden kirkelig lov? Han var jo nærmest blevet bortvist fra præsteboligen. Eller måske en verdslig lov, som kunne føre til straf og måske endda fængsling? Nej, nu blev han for melodramatisk. Han besluttede, at han ufortøvet ville kontakte formanden for menighedsrådet. Den mand måtte kunne hjælpe ham med at få styr på den sag. Først sidst på eftermiddagen fik han telefonisk kontakt med formandens hustru. Han forklarede hende sit ærinde, og de aftalte, at Alfred Thomsen kunne komme på besøg omkring klokken seks. På vej til menighedsrådsformandens bopæl slog han et slag ind i det lokale supermarked. Han havde til sin store forbavselse læst i den husstandsomdelte reklamefolder, at slagteren tilbød ferske dyrekøller til absolut rimelige priser. Medens han stod bøjet over køledisken for at udvælge sig en kølle, blev han tiltalt af en ældre mandlig personage, der var ham aldeles ukendt, men som på sæt og vis alligevel virkede bekendt. Må jeg forstyrre et øjeblik? spurgte den ukendte. Er det ikke dig, der optrådte som frivillig ligbærer ved Esther Palm Jensens begravelse for et par dage siden? Optrådte som frivillig ligbærer! Alfred Thomsen stirrede på den ældre mand, der havde et stort hvidt fuldskæg. Hvor havde han set det skæg før? Pludselig gik der en prås op for ham. Det var jo den tidligere socialdemokratiske borgmester i Odense. Han havde da ikke deltaget i begravelsen. Godt nok havde Alfred Thomsen været lidt ude af jaketten den dag, men det skæg ville han da have bemærket, såfremt det sammen med de øvrige bærere havde været til stede. Joh, jeg var med til at bære en kiste, men jeg blev nærmest tvunget til det af en af de pårørende Det skulle du have nægtet. Her i sognet, som i alle andre sogne her i kommunen, er det kun Kirkegårdskontoret, der må stille ligbærere til rådighed. Vi har et hold fastansatte autoriserede ligbærere, der aflønnes efter et nøjere fastlagt takstsystem, der er nedfældet i de kommunale vedtægter. Den skæggede mand udtalte sig med stor autoritet. Man kunne nemt få den opfattelse, at han stadigvæk var øvrighedsperson på området, selvom det var mange år siden, at han var gået af som borgmester. Alfred Thomsen knugede hårdt om skaftet på dyrekøllen. Hvad var det dog, han havde fået rodet sig ind i? Atter blev han angrebet for at have udøvet en slags barmhjertighedsgerning. Igen fornemmede han, at han blev beskyldt for at have begået en kriminel handling.

5 Pludselig vældede en voldsom vrede op i ham. Hvilken autoritet troede den opblæste nar han havde? Og sognepræsten med for den sags skyld. Han havde aldrig hørt magen til vrøvl. Enhver borger kunne vel stille op som ligbærer uden at risikere at blive straffet for det. Må jeg spørge: Hvem taler jeg egentlig med? Alfred Thomsen svingede lidt med dyrekøllen, som for at prøve dens vægt. Den tidligere borgmester så hvast på ham. Så sagde han i et ret højtideligt tonefald: Jeg er medlem af ligbærerlauget her i sognet. Ja, faktisk er jeg formand for lauget. Hvis du er interesseret og har gode papirer, kan du måske blive autoriseret ligbærer, men så må du først indsende en ansøgning til Kirkegårdskontoret, der så vil videresende den til ligbærerlauget for videre behandling. Ansøge om at blive autoriseret ligbærer! Du godeste, troede manden, at Alfred Thomsen havde den slags interesser? Alfred Thomsen smed dyrekøllen ned i køledisken og marcherede med raske skridt ud af supermarkedet. Han satte sig ind i sin bil og kørte sporenstregs til menighedsrådsformandens adresse. Her ringede han længe og vedvarende på dørklokken. Straks gik døren op, og han blev budt indenfor af en yngre mand, der bar moderne sorte rektangulære briller. Han lignede lidt Poul Erik Svendsen, den tidligere formand for sygehusudvalget i Fyns Amt. Sig mig en ting, begyndte Alfred Thomsen, næsten inden han havde sat sig på den stol, han var blevet tilbudt. Findes der et ligbærerlaug her i sognet? Jo, vi har skam stadigvæk et ligbærerlaug. Men det er stærkt på tale at nedlægge det. Der bliver færre og færre begravelser med ligbærere. Derfor bliver det sværere at kunne stille et hold ligbærere. Hvorfor spørger du om det? Hvis jeg må være så fri at spørge? Manden, der lignede Poul Erik Svendsen, så undersøgende på Alfred Thomsen, der fortalte sin historie om sin ufrivillige deltagelse i Esther Palm Jensens begravelse som ligbærer, sit møde med sognepræsten og om oplevelsen i supermarkedet med formanden for ligbærerlauget. Kan jeg forvente at blive sat under tiltale med deraf følgende straf for at have begået en eller anden lovovertrædelse? Så vidt jeg husker, er der ikke foreskrevet noget middel til at straffe overtrædelser af bestemmelsen om bæring af lig. Så længe man ikke overtræder straffelovens paragraf 139 styk 1, som siger, at den, som gør sig skyldig i usømmelig behandling af lig, straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder. Men der er ingen regler, der forhindrer familie eller andre i at bære en afdød behørigt lagt i kiste eller fastspændt og tildækkede. Den yngre mand lød fast i mælet, men det var som anedes en undertone af undren. Alfred Thomsen drog et lettelsens suk. Der var åbenbart ikke udsigt til, at han skulle bag tremmer. Nu ville han tage hjem til sig selv og straks kaste sig over opgaven at finde en anden bolig. Og det i sit gamle sogn, hvor beboerne ikke var medlemmer af noget så klamt som et ligbærerlaug eller andre lige så mærkværdige foreninger.

6 Tredje episode Griskhedens grimme ånde puster Alfred Thomsen i nakken Efter et par måneders ihærdig søgen havde Alfred Thomsen fundet drømmeboligen i sit gamle sogn i de velhavendes kvarter. Han mente selv, at han havde lagt sin tidligere griskhed, hvad materiel rigdom angik, bag sig. Men åbenbart ikke helt, for drømmeboligen rummede faktisk en hel del flere kvadratmeter, end han reelt havde brug for. Hvad skulle han bruge dem til? Hvad med at leje dem ud? foreslog hans bankrådgiver. Ja, hvorfor ikke. Huset var nemlig sådan disponeret, at der kunne etableres en selvstændig lejlighed i underetagen. På skattevæsenets hjemmeside fandt han frem til, at hvis han tilpassede huslejen dette (u)væsens regler, kunne han slippe for at betale skat af lejeindtægten. Du skal have et lavt forrentet rentetilpasningslån, sagde bankrådgiveren og fortsatte: Din kontante formue bør du placere i aktier og obligationer. Aktier og obligationer! Ja, obligationer var han med på, men aktier var jo ren spekulation. Var det ikke for voveligt? Alfred Thomsen, der helst ville sove roligt om natten, kontaktede sin gode ven og jagtkammerat Herluf Hansen, der var økonomikonsulent i Patriotisk Selskab og derfor måtte formodes at have indsigt i slige sager. Han foreslog korte skibskreditobligationer og bankaktier samt et treårigt rentetilpasningslån. Så kunne Alfred Thomsen sove roligt om natten. Omkring det tidspunkt, hvor det treårige rentetilpasningslån skulle fornyes, kom der et nyt lånetilbud på markedet. Afdragsfrie lån! Samtidig var renten faldet betydeligt. Alfred Thomsen kunne mærke griskhedens grimme ånde i nakken. Hvis han lagde sit nuværende lån om og samtidig forhøjede det, kunne der blive til både samtalekøkken, nyt badeværelse og en fladskærm i overstørrelse. Desuden kunne han tage på endnu flere udenlandsrejser af både den ene og den anden slags samt købe sig en firhjulstrækker. Han sov uroligt om natten i flere uger. Underbevidstheden arbejdede på overtid. Havde han nu også brug for et samtalekøkken? Hvem skulle han egentlig føre samtaler med? Så mange gæster havde han jo heller ikke. Dybest set ville han meget hellere inviteres ud i andre folks samtalekøkkener og tage sine egne gæster ud på restaurant. Et nyt badeværelse kunne måske retfærdiggøres, selvom det bestående var aldeles nydeligt og fungerede perfekt. En fladskærm i overstørrelse ville medføre, at han måtte rive en væg mellem to stuer ned, så der kunne skabes tilstrækkelig afstand til skærmen. Det var måske værd at overveje et sådant skridt lidt nøjere. Hans TV kiggeri var ret beskedent, da programlæggerne på de forskellige stationer stort set var uden visioner. Orkede han overhovedet at rejse så meget? Enhver rejse var egentlig ret anstrengende, da han altid valgte rejser med et omfangsrigt oplevelsesprogram. En tonstung firhjulstrækker var måske også i overkanten for at køre i gennemsnit fem kilomenter om dagen.

7 Alfred Thomsen var i store kvaler. Herluf Hansen var gået til de evige jagtmarker. Han havde overhovedet ikke meddelt noget som helst om, at han ville derhen, men pludselig en dag tog han bare af sted. Alfred Thomsen måtte altså stole på sin egen selvstændighed og dømmekraft. Griskheden skulle betvinges. Helt forhindre den var han ikke i stand til. Han valgte at omlægge det gamle lån til et afdragsfrit treårigt lavtforrentet rentetilpasningslån. Så måtte han undvære de når alt kommer til alt unødvendige materielle forbrugsgoder, som alle livsstilseksperter med en vis respekt for sig selv havde tudet ham ørerne fulde af var uundværlige. Men han vurderede, at der kunne blive penge til at gennemføre en ekstra rejse eller to. Hvis han ellers orkede det. Det blev til et par ekstra rejser, som Alfred Thomsen med god samvittighed nød i fulde drag. At rejse er at leve sagde H.C. Andersen. Det gav digteren stor inspiration samt fornyet energi, lærdom og indsigt i mange ting, så pennen dansede lystigt hen over papiret til stor glæde og fornøjelse for hans læsere. Rejserne havde også givet Alfred Thomsens liv nyt indhold. Nu var det atter tid til fornyelse af rentetilpasningslånet. Renten var de seneste måneder steget en del. I flere uger kastede Alfred Thomsen sig hver dag grådigt som en forslugen hund over sin computer og undersøgte de forskellige realkreditinstitutters lånetilbud. Men ligegyldigt hvilket tilbud han analyserede, måtte han se kendsgerningerne i øjnene. Den fremtidige renteudgift ville blive betydelig højere. Han overvejede at sælge huset, som var steget væsentligt i værdi, så han kunne tage fra det med en betydelig sum penge. Bankaktierne og obligationerne ville han beholde. Kurserne var gået i vejret med rekordfart, så også på det område, havde han udsigt til store gevinster. Griskheden havde atter et rigtig godt tag i ham. Men hvor skulle han flytte hen? Kunne han i en lejebolig få boligsikring? Han gik ind på kommunens hjemmeside. Her kunne man selv lave en beregning over størrelsen af boligsikringen. Beregningen viste, at han overhovedet ikke kunne få en øre! Dels var hans indkomst for høj, og dels stillede hans formue sig i vejen. Det var helt urimeligt. Alfred Thomsen stønner og river sig i håret af bare frustration. Han bliver grebet af en pludselig og opflammende bitterhed mod Herluf Hansen, der har forladt ham uden først at advare ham. Bare sådan puf. Han kører ud på kirkegården, hvor han sætter sig på sin jagtstol foran Herluf Hansens grav. Elsket og savnet står der nederst på naturstenen. Det er sikkert Nina, Herluf Hansens kone, der har sørget for den indskrift. Jo, savnet er han. Især i disse tider, hvor det af og til forekommer Alfred Thomsen, at verden er af lave. Især den økonomiske. Det afdragsfrie rentetilpasningslån blev fornyet med de samme vilkår, men til den højere rente. Et par måneder inde i det nye år kunne Alfred Thomsen i avisen læse, at en velrenommeret sjællandsk bank var kollapset som følge af en særdeles grisk direktørs vilde spekulationer. Han blev fuldstændig lamslået. Hvordan kunne det dog gå til? Pludselig var det som en lavine, der var sat i skred. Den ene bankskandale efter den anden rullede af sted. Der opstod international økonomisk krise, fødevarepriserne gik drastisk i vejret sammen med prisen på benzin. Huspriserne

8 faldt, så den opsvulmede friværdi forsvandt ud i cyberspace. Bankaktierne var værdiløse, kun obligationerne kunne forventes at overleve med samme værdi. Alfred Thomsen måtte se i øjnene, at hans formue var skrumpet fatalt ind. Desuden kunne han frygte, at den pension, han havde sparet op til siden sin ungdom, og som han stadigvæk sparede op til, men skulle til at bruge af om relativ kort tid, fordi hans aktive arbejdsliv skulle høre op, ville være katastrofal reduceret. Måske ville han alligevel i sin pensionisttilværelse blive berettiget til at kunne få kommunal boligstøtte! Krisen havde alligevel sine lyse sider. Merete Næsted november 2008

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Bilag 2 1. Observationsdag

Bilag 2 1. Observationsdag Bilag 2 1. Observationsdag Der er den pågældende dag 8 børn samt 3 voksne på stuen. Børnegruppen består af: Drengen T på 2 år og 10 mdr., drengen B på 2 år og 3 mdr., pigerne L, A og H samt drengen E på

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 1. INT. KLASSEVÆRELSE. DAG Kameraet kører rundt i klassen. Ved vinduet sidder et par piger og hvisker. Længere inde i klassen sidder et par af de

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag 2015 kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til trinitatis søndag 2015 kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til trinitatis søndag 2015 kl. 10.00 i Engesvang 403 - denne er dagen 1 - Guds menighed 356 - Almagts Gud 492 - Guds igenfødte 400 v. 2 - fra Så vældigt det mødte 11 - Nu takker alle Gud Der

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 Kill Your Darling Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 1 Scene 1 INT. FORHAL På SGI (STATENS GENINSTITUT) - DAY Lægen (30) går gennem forhallen og hilser på

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige Den gamle mand Baldur fortalte børnene fortællinger fra tidernes morgen. Hvert 10énde år vender dragerne tilbage fortalte Baldur. Børnene gispede. Hvert drageæg rummer magiske kræfter fortsatte Baldur.

Læs mere