DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår"

Transkript

1 DEN 3. FORBINDELSE Flertal i Folketinget: Ny Limfjordsforbindelse skal anlægges via Egholm Nordjyske kommuner: Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår Nye beregninger ved Limfjorden: Tæt på kritisk trængsel

2 Det haster med en anlægslov DEN 3. FORBINDELSE Udgivet af Komitéen for den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm Redaktionsgruppe: Henning Christensen Tommy Tvedergaard Madsen Torben Sollyst Mikkelsen Svend Tøfting Henrik Jensen Et fl ertal i Folketinget er blevet enige om, at den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges som en helt ny forbindelse vest om Aalborg og føres over Limfjorden via Egholm. Nu ligger linjeføringen omsider fast. Det er et stort og positivt gennembrud for den 3. Limfjordsforbindelse. Næste skridt er nu, at Folketinget skal vedtage en anlægslov for Egholmforbindelsen. Behovet for den 3. Limfjordsforbindelse er stort og stigende. De gamle forbindelser over fjorden kan snart ikke klare mere trafik. Trængslen er tæt på at være kritisk. Derfor haster det med anlægsloven, som er forudsætningen for, at byggeriet kan komme i gang. Argumenterne for den 3. Limfjordsforbindelse er mange. Alle undersøgelser siger, at den 3. Limfjordsforbindelse vil være en god investering for det danske samfund. Den 3. Limfjordsforbindelse vil nemlig ikke alene løse de akutte trafi kale problemer. Den vil betyde kortere rejsetid, færre trafi kuheld og mindre miljøog støjbelastning. Men først og fremmest er den 3. Limfjordsforbindelse vigtig for at sikre en positiv fremtidig samfundsudvikling i Nordjylland. En nem adgang over Limfjorden er en forudsætning for, at regionens borgere og virksomheder kan udvikle sig og skabe vækst. Vi har brug for en afklaring, så vi kan komme videre med at udvikle Nordjylland. Grundlaget er klart. Nu er det alene et spørgsmål om politisk vilje. Der skal vedtages en anlægslov for Egholmforbindelsen, og det haster for Nordjyllands og for Danmarks skyld. Tekst og tilrettelæggelse: Henrik Jensen, Hos Journalisterne Foto: Peter Halskov Michael Bo Rasmussen Nordjyske Medier Aalborg Stadsarkiv Layout: Form Agenda Oplag: udgave Komitéen for den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm Ulla Astman Regionsrådsformand, Region Nordjylland Formand for Komitéen Gert Balling Direktør Fjordline Danmark Torben Fristrup Direktør, Cubic-Modulsystem A/S Bestyrelsesmedlem, DI Vendsyssel Michael Johansson Direktør Tech College Aalborg Arne Nielsen Gruppeformand 3F Transportgruppen Aalborg Hans Henrik Henriksen Rådmand for By og Landskab, Aalborg Kommune Anna Kirsten Olesen Formand LO Aalborg, Rebild og Jammerbugt Niels Vestergaard Salling Formand LandboNord Søren Svendsen Direktør, Aalborg Lufthavn Bestyrelsesmedlem, DI Aalborg og Erhverv Norddanmark Egon Sørensen Formand, Beskæftigelsesrådet Nordjylland Bestyrelsesmedlem, DI Thy/Mors Mikkel Seedorff Sørensen Direktør Frederikshavn Havn Mogens Gade Borgmester, Jammerbugt Kommune Formand, KKR Nordjylland Jens Neustrup Simonsen Landsformand Business Danmark 02 DEN 3. FORBINDELSE

3 Indhold Side 4 Brug for en anlægslov nu Beslutningen om at bygge den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm bør følges op med en anlægslov straks. Side 6 Linjeføringen er nu besluttet Et fl ertal i Folketinget er blevet enige om, at linjeføringen af Side 28 den 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i Egholmlinjen. Side 8 Tæt på kritisk trængsel Kapaciteten på de gamle forbindelser over Limfjorden er næsten brugt op. Side 10 Vi kan jo ikke køre på vandet Der er ingen alternativer over Limfjorden, når trafi kken Side 8 Side 14 bryder sammen. Side 12 Lille uheld gav lange bilkøer Blot et lille uheld ved Limfjordstunnelen skaber straks Side 20 Til gavn for hele Nordjylland Den nye forbindelse over Limfjorden vil føre til mere vækst i trafi kkaos i Aalborg centrum. både Aalborg og i resten af Nordjylland. Side 13 Egholmforbindelsen giver færre uheld Den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vil gøre trafi kafvik- Side 22 Flaskehals i Jyllandskorridoren Den 3. Limfjordsforbindelse vil være med til at fremtidssikre lingen væsentlig bedre. havnene i Vendsyssel. Side 14 Vi bliver mindre sårbare Pendler: I dag er der en risiko for, at vi bliver afskåret fra Side 24 Aalborg er en flaskehals Rederi: Presset omkring Limfjordstunnellen er allerede et resten af verden. problem. Side 15 Egholm er den rigtige løsning Beslutningen om at vælge Egholmlinjen bygger på et solidt Side 25 Gode transportveje er afgørende Eksportvirksomhed: Vi er lige lovligt sårbare med Limfjords- og veldokumenteret grundlag. tunnelen. Side 16 Alt er klar til den 3. forbindelse Limfjorden har altid udgjort en barriere mellem den nordlig- Side 26 Anlægslov skal vedtages i år Egholmforbindelsen vil skabe vækst i Nordjylland og være en ste del af Danmark og resten af landet. god forretning for det danske samfund. Side 18 Egholmforbindelsen vil gavne Aalborg Limfjordsbroen trækker i dag meget unødvendig gennemkø- Side 28 Det har været hårdt Borgere har siddet fast i usælgelige huse på grund af årelang rende trafi k ind i Aalborg centrum. usikkerhed om den 3. Limfjordsforbindelse. Side 30 Nordjyske holdninger Derfor er der hårdt brug for den 3. Limfjordsforbindelse. via Egholm nu. Side 30 Mindre forurening Den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm bliver en gevinst for klimaet. Side 18 Side 25 Side 31 En god investering Den 3. Limfjordsforbindelse er en god investering for det danske samfund. DEN 3. FORBINDELSE 03

4 Trængselsproblemerne ved Limfjorden bliver værre og værre. Brug for en anlægslov nu Folketingets beslutning om at bygge den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm bør følges op med en anlægslov inden årets udgang. Der er begejstring og glæde i Nordjylland efter, at Folketinget endelig har besluttet, hvor den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges. Nu er der brug for, at der hurtigt bliver vedtaget en anlægslov for forbindelsen, lyder det fra de nordjyske politikere. Linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse ligger nu fast. Et flertal i Folketinget har vedtaget en trafikaftale, der betyder, at den kommende forbindelse over Limfjorden skal følge Egholmlinjen. Jeg er meget tilfreds med, at linjeføringen nu er blevet lagt fast. Det er et utroligt vigtigt skridt, som vi har ventet på i mange år, siger Ulla Astman, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for komiteen 3limfjordsforbindelse.nu. Beslutningen i Folketinget betyder, at alle øvrige linjeføringer, som har været diskuteret i årenes løb, nu endegyldigt er blevet skrinlagt. Den 3. Limfjordsforbindelse bliver en vestforbindelse med fjordkrydsning via Egholm. Det er glædeligt, at der nu er kommet en afklaring. Vi har været lidt låst i Aalborg på grund af usikkerheden om placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Nu hvor linjeføringen er fastlagt, kan vi for alvor komme videre med alle planerne om at udvikle byen, siger rådmand for by- og landskab i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen. Kampen ikke slut Begge mener, at det er vigtigt, at Folketinget nu hurtigt vedtager selve anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm, som er forudsætningen for, at byggeriet kan komme i gang. Region Nordjylland, Aalborg Kommune står sammen med samtlige øvrige nordjyske kommuner samt organisationer og erhvervslivet i Nordjylland om at sende et klart og entydigt budskab til regeringen og Folketinget. Kampen er ikke slut. Nu gælder det om at få 04 DEN 3. FORBINDELSE

5 Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland. Hans Henrik Henriksen, rådmand for byog landskab i Aalborg Kommune. Folketinget til at afsætte bevillingerne til den 3. Limfjordsforbindelse og at komme op på prioriteringsdagordenen hos transportordførerne i de forskellige partier. Det næste vigtige skridt er anlægsloven. Den bør kunne vedtages inden årets udgang, siger Ulla Astman. Hun peger på, at alle undersøgelser af trafikken ved Limfjorden viser, at kapacitetsgrænsen på vejnettet snart vil være fuldstændig opbrugt. Der er alvorlig udsigt til, at trafikken ved Limfjorden går i hårdknude i løbet af ganske få år. Vi kan ikke vente længere, siger hun. Rådmand Hans Henrik Henriksen fra Aalborg ønsker ligeledes, at Folketinget hurtigst muligt vedtager en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse. Det kommer jo til at tage nogle år med at bygge selve forbindelsen, så det eneste rigtige er, at få vedtaget anlægsloven hurtigst muligt, siger han. Den bedste løsning Med beslutningen om, at den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges som en vestlig forbindelse via Egholm, har Folketinget fulgt den klare indstilling fra Vejdirektoratets eksperter. Vejdirektoratet har på baggrund af grundige undersøgelser af trafikken ved Limfjorden nu og i fremtiden klart anbefalet linjeføringen over Egholm, fordi det er den samfundsøkonomisk bedste løsning. Egholmforbindelsen er den bedste løsning for både borgere, erhvervsliv, miljø og for den nordjyske samfundsudvikling. Den vil spare trafikanterne for millioner af rejsetimer og dermed betyde mindre udledning af CO2. Der bliver færre trafikuheld, og en masse unødvendig trafik vil blive trukket ud af Aalborg. Vi vil gerne lytte til borgerne og lave fornuftige justeringer. Måske kan motorvejen rykkes lidt længere væk fra byen, og vi kan lave vejanlægget over Egholm så skånsomt som muligt. Men der skal ikke være tvivl om, at selve linjeføringen via Egholm ligger fast, siger Ulla Astman. Hjælp til klemte familier Med trafikaftalen om den 3. Limfjordsforbindelse har Folketinget oprettet en pulje på 43,1 millioner kroner, som skal bruges til, at staten kan købe og overtage ejendommene fra en række nordjyske familier, der bor på den kommende linjeføring for forbindelsen. Det er ifølge Hans Henrik Henriksen nødvendigt, at familierne nu kan komme videre med deres liv et andet sted. Vi har en række borgere, som har levet i uvished i snart femten år på grund af den manglende afklaring om linjeføringen. Det er vigtigt, at de får hjælp nu, siger Hans Henrik Henriksen. Folketinget har endnu ikke vedtaget præcist, hvornår den 3. Limfjordsforbindelse bliver bygget. Der er i trafikaftalen sat 38,9 millioner kroner af til at lave et ekstra spor syd for Limfjordstunnelen for at forbedre trafikafviklingen. Men det må dog ifølge rådmanden ikke føre til en forsinkelse af den 3. Limfjordsforbindelse. De trafikale problemer er meget store i Aalborg og ved Limfjorden, og de kan kun løses med den 3. Limfjordsforbindelse. Så det haster, og jeg mener, at det må være realistisk af forvente, at de første entreprenørmaskiner kan begynde på arbejdet med forbindelsen i løbet af et par år, siger Hans Henrik Henriksen. DEN 3. FORBINDELSE 05

6 Thisted Landevej Hjørring Landevej Linjeføringen er nu besluttet Den 24. juni 2014 blev der indgået en aftale mellem transportminister Magnus Heunicke og folketingets transportordførere, som betyder, at der nu endelig er klarhed om linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse. Politikerne er med aftalen enige om, at linjeføringen af den 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i Egholmlinjen. Dermed er det sikkert, at forbindelsen skal anlægges i en linje vest om Aalborg og føres over Limfjorden via Egholm. Samtidigt har transportordførerne sat 38,9 millioner kroner af til at forbedre trafikforholdene omkring den nuværende Limfjordstunnel. Trafikaftalen betyder også, at der laves en pulje på 43,1 millioner kroner til at overtage ejendommene fra familier, som bor, hvor forbindelsen kommer til at ligge. Sådan bliver placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse E39 Vestbjerg Vadum Hirtshalsmotorvejen E45 Langholt Aalborg Lufthavn Høvejen Frederikshavnmotorvejen Limfjorden Thistedvej Egholm Forbindelsesvejen Nørresundby Østergade Vester Hassing Skydebanevej Mølholmvej Strandvejen Vesterbro AALBORG Øster Allé Øster Uttrup Vej Gandrup Nørholmvej Hasserisvej Ny Kærvej Humlebakken Ny Nibevej Skelagervej Ådalsmotorvejen Gugvej Th. Sauers Vej Nordjyske Motorvej Universitetsboulevarden Klarup Mariendals Mølle Motorvejen Frejlev Hobrovej Indkildevej Egnsplanvej Dallvej Gistrup Svenstrup E45 Kilde: Vejdirektoratet Ferslev 06 DEN 3. FORBINDELSE

7 DEN 3. FORBINDELSE 07

8 Nye beregninger ved Limfjorden: Tæt på kritisk trængsel Kapaciteten på de gamle forbindelser over Limfjorden er næsten brugt op. Bilkøer, trafikkaos og dårlig mobilitet. De nuværende to forbindelser over Limfjorden kan snart ikke længere klare belastningen. Nye beregninger fra Vejdirektoratet slår fast, at biltrafi kken og trængslen ved Limfjorden vil være kritisk om få år. Tallene bekræfter, at situationen ved Limfjorden er ved at være alvorlig. Der er absolut brug for en ekstra Limfjordsforbindelse, siger trafi kekspert og projektleder i Region Nordjylland, Svend Tøfting. Kapaciteten snart brugt op Vejdirektoratet har lavet de nye beregninger med den såkaldte Landstrafi kmodel, som er et nyt nationalt redskab, der fremover skal bruges som beslutningsgrundlag forud for større infrastrukturprojekter i Danmark. Ifølge rapporten med beregningerne fra Vejdirektoratet er der brug for handling, hvis trafi kken ved de to gamle forbindelser over Limfjorden i løbet af de kommende år skal undgå kritisk trængsel, hvor risikoen for uheld stiger og kødannelse vil være dagens orden morgen og aften på hverdage. Beregningerne bekræfter, at de nuværende Limfjordsforbindelser inden for få år har nået grænsen for hvor meget trafi k, de kan klare, siger Svend Tøfting. Broen kan ikke klare mere Rapporten fra Vejdirektoratet konkluderer, at situationen omkring Limfjorden er så Kapaciteten opbrugt inden 2020 Limfjordsbroen Limfjordsbroen Limfjordstunnelen Limfjordstunnelen Hverdagsdøgn: Hverdagsdøgn: Kapacitet: Kapacitet: køretøjer køretøjer I 2013: I 2013: køretøjer køretøjer Hverdagsdøgn: Hverdagsdøgn: Kapacitet: Kapacitet: køretøjer køretøjer I 2013: I 2013: køretøjer køretøjer De to nuværende Limfjordsforbindelser kan snart ikke klare mere trafi k. Kapaciteten på Limfjordsbroen er for længst opbrugt. Kapaciteten i Limfjordstunnelen er tæt på at være opbrugt. Ifølge Vejdirektoratet vil kapaciteten på begge de to nuværende forbindelser være fuldt udnyttet inden DEN 3. FORBINDELSE

9 Limfjordsbroen i det centrale Aalborg har allerede i dag har nået grænsen for, hvor meget trafik den kan klare. alvorlig, at Limfjordsbroen i det centrale Aalborg allerede i dag har nået grænsen for, hvor meget trafik den kan klare. Broen har en kapacitetsgrænse på cirka køretøjer i døgnet. I 2013 kørte der på en gennemsnitlig hverdag køretøjer over broen, og dermed er kapaciteten på broen brugt op. Limfjordsbroen kan ikke klare mere trafik end i dag, og det er grunden til, at trafikanterne dagligt oplever lange bilkøer og store trafikproblemer ved Limfjordsbroen og i det centrale Aalborg, siger Svend Tøfting. Tunnelen er tæt på grænsen Samtidigt viser beregningerne, at også Limfjordstunnelen øst for Aalborg er tæt på at have opbrugt kapaciteten. Trafikken i tunnelen stiger år for år, og i 2013 kørte der på hverdage cirka køretøjer igennem Limfjordstunnellen. Vejdirektoratet har beregnet, at Limfjordstunnelen har en kapacitetsgrænse på cirka køretøjer i døgnet. Trafikken fordeler sig meget ujævnt i løbet af et døgn, og selvom der stadig er plads til lidt flere biler i tunnelen, så sker det allerede i dag ofte, at mængden af kørertøjer i tunnelen når et kritisk niveau. Vejdirektoratet konkluderer således om Limfjordstunnelen, at trafikken allerede har nået grænsen for kritisk trængsel i myldretidsperioderne. Det betyder også, at trafikafviklingen over Limfjorden er utroligt sårbar. Selv små pludselige hændelser eller mindre uheld på en af de to fjordforbindelser, får ofte hurtigt store negative konsekvenser for trafikken i store dele af Aalborg. Når der er kø ved tunnelen, går trafikken straks i stå i hele byen. Ifølge beregninger med Landstrafikmodellen vil trafikken i Limfjordstunnelen stige med 1,6 procent om året. Selvom det er en lavere stigning end tidligere prognoser har regnet med, så er det en stigning i trafikken, der snart vil få mærkbare konsekvenser for den samlede fjordkrydsende trafik ved Aalborg. Fuldt udnyttet inden 2020 Vejdirektoratet vurderer på baggrund af de nye beregninger, at Limfjordstunnelens kapacitet vil være fuldt udnyttet inden Dermed vil den samlede kapacitet på de to gamle forbindelser over Limfjorden være helt brugt op i løbet af højst fem-seks år. Situationen er ved at være alvorlig. Vejnettet omkring Limfjorden kan snart ikke klare mere trafik, og derfor er det på høje tid med den 3. Limfjordsforbindelse, siger Svend Tøfting. DEN 3. FORBINDELSE 09

10 Vi kan jo ikke køre på vandet Der er brug for en Egholmforbindelse, når trafikken bryder sammen. Der er brug for en alternativ vej, når trafikken ved Limfjorden bryder sammen. De nuværende forbindelser over Limfjorden er utroligt sårbare. Når der opstår blot det mindste trafikproblem ved Limfjordstunnelen, får det ofte store konsekvenser for trafikken i hele Aalborg. Der mangler en alternativ vej over Limfjorden, lyder det fra eksperterne. Trafikbelastningen er så stor på både Limfjordsbroen og i Limfjordstunnelen, at kapaciteten er ved at være brugt op. Der skal ikke meget til, før det går helt galt, siger Niels Tvilling Larsen, der er en af de eksperter, der har grundig kendskab til trafiksituationen i både Nordjylland og i resten af landet. Utrolig sårbar Niels Tvilling Larsen er planlægningschef i FlexDanmark, der håndterer flextrafikken i Danmark for de danske trafikselskaber. Flextrafik kan både være sygekørsler til og fra sygehusene eller kørsel af borgere, der ikke kan benytte den øvrige offentlige kollektive trafik. Hos FlexDanmark oplever man regelmæssigt, at der er flexture i Nordjylland, som bliver fanget og forsinket af trafikken, når de skal passere Limfjorden. Forbindelsen over Limfjorden er utrolig sårbar. Der er en overbelastning af kapaciteten, og når trafikken ved en af de to forbindelser bryder sammen, så lukker den anden forbindelse også til med det samme. Og vi kan jo ikke køre på vandet, siger Niels Tvilling Larsen. 10 DEN 3. FORBINDELSE

11 Når det gælder trafi kselskabernes fl extrafi k, er Nordjylland længst fremme, og derfor foregår en relativ stor andel af den samlede fl exkørsel i Danmark på de nordjyske veje. Sidste år koordinerede FlexDanmark 4,6 millioner fl exture på landsplan, heraf foregik godt 1,5 millioner af turene i Nordjylland. Vi kender trafi kken i Nordjylland, og det er vores oplevelse, at der tit er problemer ved Limfjorden. Det er efterhånden et stort problem, siger Niels Tvilling Larsen. En flaskehals Antallet af biler, der hver dag kører over eller under Limfjorden ved Aalborg, har for længst passeret de De har kun to mulige veje at vælge mellem: Den gamle Limfjordsbro i Aalborgs centrum, der lige netop kan klare op til smertegrænsen på godt biler i døgnet. Og Limfjordstunnelen, der fører motorvej E45 under fjorden i den østlige del af byen. De to forbindelser er begge hårdt pressede. Trafi kmængden stiger, og der er næsten ingen overskudskapacitet tilbage længere. Når der kun er de to forbindelser, så er Limfjorden en fl askehals mellem den nordlige del af Jylland og resten af Danmark, siger lektor Kristian Torp fra Center for Dataintensive Systemer (Daisy) på Aalborg Universitet. Centret har udviklet et landsdækkende trængselskort, der ved hjælp af GPS-data registrerer den helt aktuelle trængslen i trafi kken på det danske vejnet. Ifølge kortet, der bliver brugt til at kortlægge problemer med bilkøer og trafi kpropper, er der hver dag betydelig trængsel på både Limfjordstunnelen og Limfjordsbroen. Særligt om morgenen og om eftermiddagen er trafi kbelastningen meget stor på begge forbindelser, og det er klart, at det dagligt skaber problemer for mange nordjyder, der risikerer at sidde fast i trafi kken, siger Kristian Torp. Den rigtige beslutning Ifølge Niels Tvilling Larsen fra FlexDanmark er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er på selve forbindelserne over Limfjorden, at der er problemer. Ofte opstår problemerne med lange bilkøer på de veje, der fører hen til broen eller tunnelen. Tilkørselsforholdene til de to forbindelser over Limfjorden er slet ikke bygget til de trafi kmængder, vi har i dag. Der er hårdt brug en reel alternativ vej over Limfjorden, siger Niels Tvilling Larsen. Han er derfor tilfreds med, at der nu er indgået en aftale i Folketinget, som har skabt klarhed om, at linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse kommer til at gå over Egholm. Egholmlinjen er den løsning, der vil skabe det bedste fl ow i trafi kken. Derfor er det glædeligt, at politikerne nu omsider har slået fast, at den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges over Egholm. Det er den helt rigtige beslutning, siger han. Ofte uheld ved tunnelen Når der sker et trafi kuheld ved Limfjordstunnelen, så påvirker det straks trafi kken i store dele af Aalborg. I 2010 til 2012 blev der registreret 336 uheld og trafi kale hændelser i selve Limfjordstunnelen. Det er cirka et uheld hver tredje dag. Oveni var der i samme periode 549 tilfælde af drift- og vedligeholdelsesarbejder i tunnelen, som også påvirkede trafi kken I alt Trafikal hændelse Planlagt drift I alt Kilde: Vejdirektoratet - Registrerede hændelser for strækningen gennem Limfjordstunnelen. DEN 3. FORBINDELSE 11

12 Lille uheld gav lange bilkøer Trafikkaos i flere timer da bil løb tør for brændstof. Trafikken ved Limfjorden er sårbar. Et uheld ved Limfjordstunnelen skaber straks trafikkaos på Limfjordsbroen og i Aalborg centrum. Blot der sker et lille uheld i tunnelen, får det ofte store konsekvenser for hele trafi k- afviklingen ved Limfjorden. De to nuværende forbindelse er som to forbundne kar. Når der opstår lange bilkøer på motorvejen, spreder trafi kproblemerne sig hurtigt gennem byen til Limfjordsbroen og får trafi kken til at gå i stå i Aalborg centrum. Tør for brændstof Cirka to-tre gange hver uge sker der ifølge Vejdirektoratet et uheld eller en anden pludselig hændelse ved Limfjordstunnelen. Et eksempel på en lille trafi kal hændelse skete den 6. juni 2013, hvor en personbil løb tør for brændstof i Limfjordstunnelens sydgående rør. Hændelsen skete klokken 07:31. Trafi kken gik ikke helt i stå, fordi der stadig var et spor farbart. Ifølge politiets døgnrapport blev bilen, en rød VW Golf, skubbet ud af røret af fi re vakse betjente inden vejhjælpen nåede frem. Efter cirka tyve minutter kunne trafi kken begynde at glide igen. Kilometerlange bilkøer Selvom der kun var tale om en mindre og kortvarig hændelse, skabte den Kø i både tunnelen og på broen Limfjordstunnel Limfjordsbro 12 DEN 3. FORBINDELSE

13 kilometer lange bilkøer på motorvejen ved Limfjordstunnelen. Og i løbet af få minutter opstod der også kilometerlange bilkøer før Limfjordsbroen i sydgående retning. Titusindvis af bilister, der skulle passere Limfjordstunnelen eller Limfjordsbroen kom denne morgen til at holde i kø i op til 40 minutter. Der gik næsten to timer, før trafi kken ved tunnelen og ved broen var normal igen. Graferne viser, hvor længe bilisterne sad i kø den 6. juni 2013, da en bil løb tør for brændstof i Limfjordstunnelen. Trafi kken var normal frem til kort efter klokken 7:30. Selvom der kun var et mindre kortvarigt uheld i Limfjordstunnelen, så gik trafi kken både i stå i tunellen (øverste graf) og på broen (nederste graf) i sydgående retning. Trafi kdataene er indsamlet af fi rmaet Bliptrack, der har placeret sensorer langs vejene ved både Limfjordstunnelen og Limfjordsbroen. Sensorerne måler ved hjælp af Bluetooth-signaler fra bilisternes mobiltelefoner, præcist hvor lang tid de er om at passere en bestemt strækning. Egholmforbindelsen giver færre trafikuheld Den kommende 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vil gøre trafikafviklingen væsentlig bedre, og det kommer til at betyde færre uheld på vejene i og omkring Limfjorden. Ifølge beregninger fra Vejdirektoratet vil antallet af trafi kuheld i Aalborg og ved Limfjorden falde med omkring 16 uheld om året. Det svarer til en reduktion i antallet af personskadeuheld på 6,7 procent. Når antallet af uheld vil falde, så skyldes det, at den kommende Egholmforbindelse vil få trafi kken til at glide bedre. Den meget tætte og farlige trafi k i Limfjordstunnelen vil blive afl astet. Tunnelen har gennem mange år været en sort plet på uheldskortet. Også mange veje i Aalborg og Nørresundby vil blive afl astet med den kommende Egholmforbindelse, og det vil også få antallet af uheld til at falde, siger Vejdirektoratet. Det gælder især de trafi kbelastede vejstrækninger Limfjordsbroen, Vesterbro, Thistedvej og Skalborg Bakke. DEN 3. FORBINDELSE 13

14 Jan Falberg fra Hjørring sidder ofte i kø ved Limfjorden. Vi bliver mindre sårbare Pendler: I dag er der en risiko for, at vi bliver afskåret fra resten af verden. Jan Falberg pendler hver dag fra Hjørring til Aalborg og pylrer ikke over en trafik-kø. Han mener, det største problem er, at der ikke er et reelt alternativ til Limfjordstunnelen. Når der sker et uheld eller tunnelen af andre grunde lukker ned, er vi bare helt afskåret fra resten af verden og det sker jo oftere og oftere med den stigende trafikmængde, siger Jan Falberg, der hver dag forsynet med kaffe og lydbog kører i sin bil fra hjemmet i Hjørring til arbejdspladsen i Gug i det sydlige Aalborg. Jan Falberg er indkøbschef i virksomheden LBN Medical. Her har medarbejderne lavet et meldesystem, så de hurtigt kan sende hinanden en besked, når der er kø ved Limfjordstunnelen. Ingen alternativer Det er jo ikke, fordi vi pylrer over stillestående trafik, for det er et vilkår omkring alle større byer, når folk skal til og fra arbejde. Det kræver lidt ekstra planlægning, og mange indretter arbejdstiden efter trafikken, siger han. Det store problem er ifølge Jan Falberg, at en hel landsdel bliver skåret af fra resten af Danmark, hver gang der sker et trafikuheld 14 DEN 3. FORBINDELSE

15 eller lignende. Derfor mener han, at det haster med at få bygget den 3. Limfjordsforbindelse: Vi er helt utroligt sårbare, fordi vi ikke har noget alternativ til Limfjordstunnelen. Alt lukker ned, når tunnelen lukker ned, siger han. Hvad nu hvis? Jan Falberg tør næsten ikke tænke på, hvad konsekvenserne ville blive, hvis der skulle ske et eller andet med et rør i tunnelen, så den måtte lukke ned i længere tid: Ingen havde for eksempel forudset, at et skib ville sejle ind i jernbanebroen over fjorden, og ingen havde drømt om, at det ville tage over et år at få fi kset. Men hvad nu hvis der sker et eller andet med Limfjordstunnelen så vil vi bare være lukket helt ude, siger Jan Falberg. Når vi får den 3. Limfjordsforbindelse, vil vi ikke være så sårbare, trafi kken vil glide, og vi ville ikke længere spilde så meget tid. Tænk på hvad det koster, når vognmænd og håndværkere sidder fast i Limfjordstunnelen, og hvad almindelige mennesker spilder af tid, som de kunne have brugt med deres familier, siger han. Undersøgelserne bekræfter: Egholm er den rigtige løsning Der er snart ikke mere ledig kapacitet i Limfjordstunnelen. Mange års overvejelser om placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse er slut. Politikerne i Folketinget har nu slået fast, at den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges vest om Aalborg og krydse Limfjorden via Egholm. Det er en beslutning, der bygger på et solidt og veldokumenteret grundlag. Forud for politikernes endelige beslutning er trafi ksituationen ved Limfjorden blevet grundigt undersøgt i hele to rapporter i løbet af de seneste år. I 2011, da Vejdirektoratet gennemførte den store VVM-undersøgelse af den 3. Limfjordsforbindelse, var den klare konklusion, at Egholmforbindelsen vil være den bedste løsning på trafi kproblemerne ved Limfjorden. Enige om Egholm For at være fuldstændig sikker på at tage den rigtige beslutning bad politikerne i 2013 Vejdirektoratet om at lave endnu en undersøgelse ved hjælp af den nye Landstrafi kmodel, som er det fremtidige offi cielle værktøj til at beregne effekterne af store og små infrastrukturprojekter i Danmark. Også den nye undersøgelse siger helt entydigt, at den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm er den rigtige løsning. Konklusionen fra Vejdirektoratet siger, at en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse trafi kalt og dermed samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt anlægges i Egholmlinjen. Link: Du kan læse både trafikberegningerne i forbindelse med VVM-undersøgelsen og de nye beregninger med Landstrafikmodellen på 3limfjordsforbindelse.nu. 15 DEN 3. FORBINDELSE 15

16 Alt er klar til den 3. forbindelse Limfjorden har altid udgjort en barriere mellem den nordligste del af Danmark og resten af landet. I årtier har de to nuværende forbindelser, først Limfjordsbroen og siden Limfjordstunnelen, dog været med til at sikre, at borgere, virksomheder og rejsende har haft en nogenlunde pålidelig passage over fjorden. Nu er kapaciteten på de to gamle Limfjordsforbindelser ved at være brugt op. Limfjorden er igen blevet en trafikal flaksehals, og nordjyderne glæder sig til den kommende 3. forbindelse, der vil løse de trafikale problemer ved Limfjorden både nu og i fremtiden. Den 1. forbindelse Limfjordsbroen Den 1. Limfjordsforbindelse blev indviet i Siden 1863 var passagen over Limfjorden foregået via en primitiv pontonbro, der nogle gange kunne fi nde på at rive sig løs og drive med strømmen i fjorden. På grund af den kraftigt stigende trafi k i begyndelsen af 1900-tallet var pontonbroen blevet en slem trafi kal fl askehals, og behovet for en fast forbindelse over Limfjorden var indlysende for enhver. Indvielsen af Limfjordsbroen fandt sted den 30. marts 1933 under stor festlighed og med taler af blandt andre statsminister Th. Stauning. Broen skulle ifølge dimensioneringen kunne klare en maksimal døgntrafi k på omkring biler, men vejkrydsene ved landtilslutningerne havde væsentlig mindre kapacitet. Efter anden verdenskrig steg biltrafi kken igen hastigt, og i blev der gennemført en udvidelse af broen. Trafikken fortsatte dog med at stige, og der gik ikke mange år, før der igen dagligt var kilometerlange bilkøer ved broen og i de tilstødende gader. 16 DEN 3. FORBINDELSE

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra. Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.

Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra. Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live. Høringssvar i.f.t. regionsplanen fra Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, Venøvej 10, 9400 Nørresundby, tlf. 20489503, anderswested@live.dk (1) Problematisering af begreberne tæt og forpligtende : Citat

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne

Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne NYHEDSBREV NR. 14, 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Der bygges forholdsvis mere i Hjørring end i Aalborg side 2 Vi får stadigt længere mellem hjem og arbejde side 3 Sæt kryds

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

hvervnings-indsats. Det er naturligvis tilfredsstillende.

hvervnings-indsats. Det er naturligvis tilfredsstillende. NYHEDSBREV NR. 22, 3. DECEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nytårskur 2013: Gæst med indsigt og udsyn side 2 Mindre udkant med fast Kattegat-forbindelse side 3 Forbereder

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse

3. Limfjordsforbindelse 3. Limfjordsforbindelse VVM-Sammenfatning August 26 VVM sammenfatning.indb 1 4-9-26 13:38:18 Indhold Baggrund og projekter Projekter for 3. Limfjordsforbindelse... 4 Lindholmlinieføring... 4 Østforbindelse

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK EXTRA Trafikale konsekvenser Det bliver surt at være syddansker, hvis støtterne bag en fast forbindelse over Kattegat får magt, som de har agt.

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv Mogens Fosgerau DTU Transport 5. December 2011 Punkter Virker det? Er det godt? Hvor skal ringen ligge? Hvor stor skal taksten være? Hvordan skal den variere

Læs mere

Uddannelseskaravane på rundtur i Nordjylland

Uddannelseskaravane på rundtur i Nordjylland Uddannelseskaravane på rundtur i Nordjylland I uge 41 2011 drog uddannelseskaravanen på tur i Nordjylland. Mandag d. 10 oktober. Turen starter i Hals, hvor vi er holder ved Hals Hotel & Bowling. Bussen

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Populære fredagsmøder side 5. Et anderledes foredrag side 6. Morgenmøde om jobrotation side 7

Populære fredagsmøder side 5. Et anderledes foredrag side 6. Morgenmøde om jobrotation side 7 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Erhvervspolitik set i Hjørring-perspektiv side 2 GPS-målinger dokumenter trængselsproblem ved Limfjorden side 3 Populære fredagsmøder side 5 Et anderledes

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Opdateret vejdatabase Project No./Task: 50373 / Forbedring og udvidelse af web med vejarbejder - Aktivitet ATI3

Opdateret vejdatabase Project No./Task: 50373 / Forbedring og udvidelse af web med vejarbejder - Aktivitet ATI3 Page 1 of 12 478 254 E45 Nordjyske Motorvej Støvring S (Frakørsel 31) Støvring N (Frakørsel 30) Nord VD 478 339 E45 Nordjyske Motorvej Støvring N (Frakørsel 30) Støvring S (Frakørsel 31) Syd VD 478 001

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere