DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår"

Transkript

1 DEN 3. FORBINDELSE Flertal i Folketinget: Ny Limfjordsforbindelse skal anlægges via Egholm Nordjyske kommuner: Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår Nye beregninger ved Limfjorden: Tæt på kritisk trængsel

2 Det haster med en anlægslov DEN 3. FORBINDELSE Udgivet af Komitéen for den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm Redaktionsgruppe: Henning Christensen Tommy Tvedergaard Madsen Torben Sollyst Mikkelsen Svend Tøfting Henrik Jensen Et fl ertal i Folketinget er blevet enige om, at den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges som en helt ny forbindelse vest om Aalborg og føres over Limfjorden via Egholm. Nu ligger linjeføringen omsider fast. Det er et stort og positivt gennembrud for den 3. Limfjordsforbindelse. Næste skridt er nu, at Folketinget skal vedtage en anlægslov for Egholmforbindelsen. Behovet for den 3. Limfjordsforbindelse er stort og stigende. De gamle forbindelser over fjorden kan snart ikke klare mere trafik. Trængslen er tæt på at være kritisk. Derfor haster det med anlægsloven, som er forudsætningen for, at byggeriet kan komme i gang. Argumenterne for den 3. Limfjordsforbindelse er mange. Alle undersøgelser siger, at den 3. Limfjordsforbindelse vil være en god investering for det danske samfund. Den 3. Limfjordsforbindelse vil nemlig ikke alene løse de akutte trafi kale problemer. Den vil betyde kortere rejsetid, færre trafi kuheld og mindre miljøog støjbelastning. Men først og fremmest er den 3. Limfjordsforbindelse vigtig for at sikre en positiv fremtidig samfundsudvikling i Nordjylland. En nem adgang over Limfjorden er en forudsætning for, at regionens borgere og virksomheder kan udvikle sig og skabe vækst. Vi har brug for en afklaring, så vi kan komme videre med at udvikle Nordjylland. Grundlaget er klart. Nu er det alene et spørgsmål om politisk vilje. Der skal vedtages en anlægslov for Egholmforbindelsen, og det haster for Nordjyllands og for Danmarks skyld. Tekst og tilrettelæggelse: Henrik Jensen, Hos Journalisterne Foto: Peter Halskov Michael Bo Rasmussen Nordjyske Medier Aalborg Stadsarkiv Layout: Form Agenda Oplag: udgave Komitéen for den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm Ulla Astman Regionsrådsformand, Region Nordjylland Formand for Komitéen Gert Balling Direktør Fjordline Danmark Torben Fristrup Direktør, Cubic-Modulsystem A/S Bestyrelsesmedlem, DI Vendsyssel Michael Johansson Direktør Tech College Aalborg Arne Nielsen Gruppeformand 3F Transportgruppen Aalborg Hans Henrik Henriksen Rådmand for By og Landskab, Aalborg Kommune Anna Kirsten Olesen Formand LO Aalborg, Rebild og Jammerbugt Niels Vestergaard Salling Formand LandboNord Søren Svendsen Direktør, Aalborg Lufthavn Bestyrelsesmedlem, DI Aalborg og Erhverv Norddanmark Egon Sørensen Formand, Beskæftigelsesrådet Nordjylland Bestyrelsesmedlem, DI Thy/Mors Mikkel Seedorff Sørensen Direktør Frederikshavn Havn Mogens Gade Borgmester, Jammerbugt Kommune Formand, KKR Nordjylland Jens Neustrup Simonsen Landsformand Business Danmark 02 DEN 3. FORBINDELSE

3 Indhold Side 4 Brug for en anlægslov nu Beslutningen om at bygge den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm bør følges op med en anlægslov straks. Side 6 Linjeføringen er nu besluttet Et fl ertal i Folketinget er blevet enige om, at linjeføringen af Side 28 den 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i Egholmlinjen. Side 8 Tæt på kritisk trængsel Kapaciteten på de gamle forbindelser over Limfjorden er næsten brugt op. Side 10 Vi kan jo ikke køre på vandet Der er ingen alternativer over Limfjorden, når trafi kken Side 8 Side 14 bryder sammen. Side 12 Lille uheld gav lange bilkøer Blot et lille uheld ved Limfjordstunnelen skaber straks Side 20 Til gavn for hele Nordjylland Den nye forbindelse over Limfjorden vil føre til mere vækst i trafi kkaos i Aalborg centrum. både Aalborg og i resten af Nordjylland. Side 13 Egholmforbindelsen giver færre uheld Den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vil gøre trafi kafvik- Side 22 Flaskehals i Jyllandskorridoren Den 3. Limfjordsforbindelse vil være med til at fremtidssikre lingen væsentlig bedre. havnene i Vendsyssel. Side 14 Vi bliver mindre sårbare Pendler: I dag er der en risiko for, at vi bliver afskåret fra Side 24 Aalborg er en flaskehals Rederi: Presset omkring Limfjordstunnellen er allerede et resten af verden. problem. Side 15 Egholm er den rigtige løsning Beslutningen om at vælge Egholmlinjen bygger på et solidt Side 25 Gode transportveje er afgørende Eksportvirksomhed: Vi er lige lovligt sårbare med Limfjords- og veldokumenteret grundlag. tunnelen. Side 16 Alt er klar til den 3. forbindelse Limfjorden har altid udgjort en barriere mellem den nordlig- Side 26 Anlægslov skal vedtages i år Egholmforbindelsen vil skabe vækst i Nordjylland og være en ste del af Danmark og resten af landet. god forretning for det danske samfund. Side 18 Egholmforbindelsen vil gavne Aalborg Limfjordsbroen trækker i dag meget unødvendig gennemkø- Side 28 Det har været hårdt Borgere har siddet fast i usælgelige huse på grund af årelang rende trafi k ind i Aalborg centrum. usikkerhed om den 3. Limfjordsforbindelse. Side 30 Nordjyske holdninger Derfor er der hårdt brug for den 3. Limfjordsforbindelse. via Egholm nu. Side 30 Mindre forurening Den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm bliver en gevinst for klimaet. Side 18 Side 25 Side 31 En god investering Den 3. Limfjordsforbindelse er en god investering for det danske samfund. DEN 3. FORBINDELSE 03

4 Trængselsproblemerne ved Limfjorden bliver værre og værre. Brug for en anlægslov nu Folketingets beslutning om at bygge den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm bør følges op med en anlægslov inden årets udgang. Der er begejstring og glæde i Nordjylland efter, at Folketinget endelig har besluttet, hvor den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges. Nu er der brug for, at der hurtigt bliver vedtaget en anlægslov for forbindelsen, lyder det fra de nordjyske politikere. Linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse ligger nu fast. Et flertal i Folketinget har vedtaget en trafikaftale, der betyder, at den kommende forbindelse over Limfjorden skal følge Egholmlinjen. Jeg er meget tilfreds med, at linjeføringen nu er blevet lagt fast. Det er et utroligt vigtigt skridt, som vi har ventet på i mange år, siger Ulla Astman, der er regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for komiteen 3limfjordsforbindelse.nu. Beslutningen i Folketinget betyder, at alle øvrige linjeføringer, som har været diskuteret i årenes løb, nu endegyldigt er blevet skrinlagt. Den 3. Limfjordsforbindelse bliver en vestforbindelse med fjordkrydsning via Egholm. Det er glædeligt, at der nu er kommet en afklaring. Vi har været lidt låst i Aalborg på grund af usikkerheden om placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Nu hvor linjeføringen er fastlagt, kan vi for alvor komme videre med alle planerne om at udvikle byen, siger rådmand for by- og landskab i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen. Kampen ikke slut Begge mener, at det er vigtigt, at Folketinget nu hurtigt vedtager selve anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm, som er forudsætningen for, at byggeriet kan komme i gang. Region Nordjylland, Aalborg Kommune står sammen med samtlige øvrige nordjyske kommuner samt organisationer og erhvervslivet i Nordjylland om at sende et klart og entydigt budskab til regeringen og Folketinget. Kampen er ikke slut. Nu gælder det om at få 04 DEN 3. FORBINDELSE

5 Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland. Hans Henrik Henriksen, rådmand for byog landskab i Aalborg Kommune. Folketinget til at afsætte bevillingerne til den 3. Limfjordsforbindelse og at komme op på prioriteringsdagordenen hos transportordførerne i de forskellige partier. Det næste vigtige skridt er anlægsloven. Den bør kunne vedtages inden årets udgang, siger Ulla Astman. Hun peger på, at alle undersøgelser af trafikken ved Limfjorden viser, at kapacitetsgrænsen på vejnettet snart vil være fuldstændig opbrugt. Der er alvorlig udsigt til, at trafikken ved Limfjorden går i hårdknude i løbet af ganske få år. Vi kan ikke vente længere, siger hun. Rådmand Hans Henrik Henriksen fra Aalborg ønsker ligeledes, at Folketinget hurtigst muligt vedtager en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse. Det kommer jo til at tage nogle år med at bygge selve forbindelsen, så det eneste rigtige er, at få vedtaget anlægsloven hurtigst muligt, siger han. Den bedste løsning Med beslutningen om, at den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges som en vestlig forbindelse via Egholm, har Folketinget fulgt den klare indstilling fra Vejdirektoratets eksperter. Vejdirektoratet har på baggrund af grundige undersøgelser af trafikken ved Limfjorden nu og i fremtiden klart anbefalet linjeføringen over Egholm, fordi det er den samfundsøkonomisk bedste løsning. Egholmforbindelsen er den bedste løsning for både borgere, erhvervsliv, miljø og for den nordjyske samfundsudvikling. Den vil spare trafikanterne for millioner af rejsetimer og dermed betyde mindre udledning af CO2. Der bliver færre trafikuheld, og en masse unødvendig trafik vil blive trukket ud af Aalborg. Vi vil gerne lytte til borgerne og lave fornuftige justeringer. Måske kan motorvejen rykkes lidt længere væk fra byen, og vi kan lave vejanlægget over Egholm så skånsomt som muligt. Men der skal ikke være tvivl om, at selve linjeføringen via Egholm ligger fast, siger Ulla Astman. Hjælp til klemte familier Med trafikaftalen om den 3. Limfjordsforbindelse har Folketinget oprettet en pulje på 43,1 millioner kroner, som skal bruges til, at staten kan købe og overtage ejendommene fra en række nordjyske familier, der bor på den kommende linjeføring for forbindelsen. Det er ifølge Hans Henrik Henriksen nødvendigt, at familierne nu kan komme videre med deres liv et andet sted. Vi har en række borgere, som har levet i uvished i snart femten år på grund af den manglende afklaring om linjeføringen. Det er vigtigt, at de får hjælp nu, siger Hans Henrik Henriksen. Folketinget har endnu ikke vedtaget præcist, hvornår den 3. Limfjordsforbindelse bliver bygget. Der er i trafikaftalen sat 38,9 millioner kroner af til at lave et ekstra spor syd for Limfjordstunnelen for at forbedre trafikafviklingen. Men det må dog ifølge rådmanden ikke føre til en forsinkelse af den 3. Limfjordsforbindelse. De trafikale problemer er meget store i Aalborg og ved Limfjorden, og de kan kun løses med den 3. Limfjordsforbindelse. Så det haster, og jeg mener, at det må være realistisk af forvente, at de første entreprenørmaskiner kan begynde på arbejdet med forbindelsen i løbet af et par år, siger Hans Henrik Henriksen. DEN 3. FORBINDELSE 05

6 Thisted Landevej Hjørring Landevej Linjeføringen er nu besluttet Den 24. juni 2014 blev der indgået en aftale mellem transportminister Magnus Heunicke og folketingets transportordførere, som betyder, at der nu endelig er klarhed om linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse. Politikerne er med aftalen enige om, at linjeføringen af den 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i Egholmlinjen. Dermed er det sikkert, at forbindelsen skal anlægges i en linje vest om Aalborg og føres over Limfjorden via Egholm. Samtidigt har transportordførerne sat 38,9 millioner kroner af til at forbedre trafikforholdene omkring den nuværende Limfjordstunnel. Trafikaftalen betyder også, at der laves en pulje på 43,1 millioner kroner til at overtage ejendommene fra familier, som bor, hvor forbindelsen kommer til at ligge. Sådan bliver placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse E39 Vestbjerg Vadum Hirtshalsmotorvejen E45 Langholt Aalborg Lufthavn Høvejen Frederikshavnmotorvejen Limfjorden Thistedvej Egholm Forbindelsesvejen Nørresundby Østergade Vester Hassing Skydebanevej Mølholmvej Strandvejen Vesterbro AALBORG Øster Allé Øster Uttrup Vej Gandrup Nørholmvej Hasserisvej Ny Kærvej Humlebakken Ny Nibevej Skelagervej Ådalsmotorvejen Gugvej Th. Sauers Vej Nordjyske Motorvej Universitetsboulevarden Klarup Mariendals Mølle Motorvejen Frejlev Hobrovej Indkildevej Egnsplanvej Dallvej Gistrup Svenstrup E45 Kilde: Vejdirektoratet Ferslev 06 DEN 3. FORBINDELSE

7 DEN 3. FORBINDELSE 07

8 Nye beregninger ved Limfjorden: Tæt på kritisk trængsel Kapaciteten på de gamle forbindelser over Limfjorden er næsten brugt op. Bilkøer, trafikkaos og dårlig mobilitet. De nuværende to forbindelser over Limfjorden kan snart ikke længere klare belastningen. Nye beregninger fra Vejdirektoratet slår fast, at biltrafi kken og trængslen ved Limfjorden vil være kritisk om få år. Tallene bekræfter, at situationen ved Limfjorden er ved at være alvorlig. Der er absolut brug for en ekstra Limfjordsforbindelse, siger trafi kekspert og projektleder i Region Nordjylland, Svend Tøfting. Kapaciteten snart brugt op Vejdirektoratet har lavet de nye beregninger med den såkaldte Landstrafi kmodel, som er et nyt nationalt redskab, der fremover skal bruges som beslutningsgrundlag forud for større infrastrukturprojekter i Danmark. Ifølge rapporten med beregningerne fra Vejdirektoratet er der brug for handling, hvis trafi kken ved de to gamle forbindelser over Limfjorden i løbet af de kommende år skal undgå kritisk trængsel, hvor risikoen for uheld stiger og kødannelse vil være dagens orden morgen og aften på hverdage. Beregningerne bekræfter, at de nuværende Limfjordsforbindelser inden for få år har nået grænsen for hvor meget trafi k, de kan klare, siger Svend Tøfting. Broen kan ikke klare mere Rapporten fra Vejdirektoratet konkluderer, at situationen omkring Limfjorden er så Kapaciteten opbrugt inden 2020 Limfjordsbroen Limfjordsbroen Limfjordstunnelen Limfjordstunnelen Hverdagsdøgn: Hverdagsdøgn: Kapacitet: Kapacitet: køretøjer køretøjer I 2013: I 2013: køretøjer køretøjer Hverdagsdøgn: Hverdagsdøgn: Kapacitet: Kapacitet: køretøjer køretøjer I 2013: I 2013: køretøjer køretøjer De to nuværende Limfjordsforbindelser kan snart ikke klare mere trafi k. Kapaciteten på Limfjordsbroen er for længst opbrugt. Kapaciteten i Limfjordstunnelen er tæt på at være opbrugt. Ifølge Vejdirektoratet vil kapaciteten på begge de to nuværende forbindelser være fuldt udnyttet inden DEN 3. FORBINDELSE

9 Limfjordsbroen i det centrale Aalborg har allerede i dag har nået grænsen for, hvor meget trafik den kan klare. alvorlig, at Limfjordsbroen i det centrale Aalborg allerede i dag har nået grænsen for, hvor meget trafik den kan klare. Broen har en kapacitetsgrænse på cirka køretøjer i døgnet. I 2013 kørte der på en gennemsnitlig hverdag køretøjer over broen, og dermed er kapaciteten på broen brugt op. Limfjordsbroen kan ikke klare mere trafik end i dag, og det er grunden til, at trafikanterne dagligt oplever lange bilkøer og store trafikproblemer ved Limfjordsbroen og i det centrale Aalborg, siger Svend Tøfting. Tunnelen er tæt på grænsen Samtidigt viser beregningerne, at også Limfjordstunnelen øst for Aalborg er tæt på at have opbrugt kapaciteten. Trafikken i tunnelen stiger år for år, og i 2013 kørte der på hverdage cirka køretøjer igennem Limfjordstunnellen. Vejdirektoratet har beregnet, at Limfjordstunnelen har en kapacitetsgrænse på cirka køretøjer i døgnet. Trafikken fordeler sig meget ujævnt i løbet af et døgn, og selvom der stadig er plads til lidt flere biler i tunnelen, så sker det allerede i dag ofte, at mængden af kørertøjer i tunnelen når et kritisk niveau. Vejdirektoratet konkluderer således om Limfjordstunnelen, at trafikken allerede har nået grænsen for kritisk trængsel i myldretidsperioderne. Det betyder også, at trafikafviklingen over Limfjorden er utroligt sårbar. Selv små pludselige hændelser eller mindre uheld på en af de to fjordforbindelser, får ofte hurtigt store negative konsekvenser for trafikken i store dele af Aalborg. Når der er kø ved tunnelen, går trafikken straks i stå i hele byen. Ifølge beregninger med Landstrafikmodellen vil trafikken i Limfjordstunnelen stige med 1,6 procent om året. Selvom det er en lavere stigning end tidligere prognoser har regnet med, så er det en stigning i trafikken, der snart vil få mærkbare konsekvenser for den samlede fjordkrydsende trafik ved Aalborg. Fuldt udnyttet inden 2020 Vejdirektoratet vurderer på baggrund af de nye beregninger, at Limfjordstunnelens kapacitet vil være fuldt udnyttet inden Dermed vil den samlede kapacitet på de to gamle forbindelser over Limfjorden være helt brugt op i løbet af højst fem-seks år. Situationen er ved at være alvorlig. Vejnettet omkring Limfjorden kan snart ikke klare mere trafik, og derfor er det på høje tid med den 3. Limfjordsforbindelse, siger Svend Tøfting. DEN 3. FORBINDELSE 09

10 Vi kan jo ikke køre på vandet Der er brug for en Egholmforbindelse, når trafikken bryder sammen. Der er brug for en alternativ vej, når trafikken ved Limfjorden bryder sammen. De nuværende forbindelser over Limfjorden er utroligt sårbare. Når der opstår blot det mindste trafikproblem ved Limfjordstunnelen, får det ofte store konsekvenser for trafikken i hele Aalborg. Der mangler en alternativ vej over Limfjorden, lyder det fra eksperterne. Trafikbelastningen er så stor på både Limfjordsbroen og i Limfjordstunnelen, at kapaciteten er ved at være brugt op. Der skal ikke meget til, før det går helt galt, siger Niels Tvilling Larsen, der er en af de eksperter, der har grundig kendskab til trafiksituationen i både Nordjylland og i resten af landet. Utrolig sårbar Niels Tvilling Larsen er planlægningschef i FlexDanmark, der håndterer flextrafikken i Danmark for de danske trafikselskaber. Flextrafik kan både være sygekørsler til og fra sygehusene eller kørsel af borgere, der ikke kan benytte den øvrige offentlige kollektive trafik. Hos FlexDanmark oplever man regelmæssigt, at der er flexture i Nordjylland, som bliver fanget og forsinket af trafikken, når de skal passere Limfjorden. Forbindelsen over Limfjorden er utrolig sårbar. Der er en overbelastning af kapaciteten, og når trafikken ved en af de to forbindelser bryder sammen, så lukker den anden forbindelse også til med det samme. Og vi kan jo ikke køre på vandet, siger Niels Tvilling Larsen. 10 DEN 3. FORBINDELSE

11 Når det gælder trafi kselskabernes fl extrafi k, er Nordjylland længst fremme, og derfor foregår en relativ stor andel af den samlede fl exkørsel i Danmark på de nordjyske veje. Sidste år koordinerede FlexDanmark 4,6 millioner fl exture på landsplan, heraf foregik godt 1,5 millioner af turene i Nordjylland. Vi kender trafi kken i Nordjylland, og det er vores oplevelse, at der tit er problemer ved Limfjorden. Det er efterhånden et stort problem, siger Niels Tvilling Larsen. En flaskehals Antallet af biler, der hver dag kører over eller under Limfjorden ved Aalborg, har for længst passeret de De har kun to mulige veje at vælge mellem: Den gamle Limfjordsbro i Aalborgs centrum, der lige netop kan klare op til smertegrænsen på godt biler i døgnet. Og Limfjordstunnelen, der fører motorvej E45 under fjorden i den østlige del af byen. De to forbindelser er begge hårdt pressede. Trafi kmængden stiger, og der er næsten ingen overskudskapacitet tilbage længere. Når der kun er de to forbindelser, så er Limfjorden en fl askehals mellem den nordlige del af Jylland og resten af Danmark, siger lektor Kristian Torp fra Center for Dataintensive Systemer (Daisy) på Aalborg Universitet. Centret har udviklet et landsdækkende trængselskort, der ved hjælp af GPS-data registrerer den helt aktuelle trængslen i trafi kken på det danske vejnet. Ifølge kortet, der bliver brugt til at kortlægge problemer med bilkøer og trafi kpropper, er der hver dag betydelig trængsel på både Limfjordstunnelen og Limfjordsbroen. Særligt om morgenen og om eftermiddagen er trafi kbelastningen meget stor på begge forbindelser, og det er klart, at det dagligt skaber problemer for mange nordjyder, der risikerer at sidde fast i trafi kken, siger Kristian Torp. Den rigtige beslutning Ifølge Niels Tvilling Larsen fra FlexDanmark er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er på selve forbindelserne over Limfjorden, at der er problemer. Ofte opstår problemerne med lange bilkøer på de veje, der fører hen til broen eller tunnelen. Tilkørselsforholdene til de to forbindelser over Limfjorden er slet ikke bygget til de trafi kmængder, vi har i dag. Der er hårdt brug en reel alternativ vej over Limfjorden, siger Niels Tvilling Larsen. Han er derfor tilfreds med, at der nu er indgået en aftale i Folketinget, som har skabt klarhed om, at linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse kommer til at gå over Egholm. Egholmlinjen er den løsning, der vil skabe det bedste fl ow i trafi kken. Derfor er det glædeligt, at politikerne nu omsider har slået fast, at den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges over Egholm. Det er den helt rigtige beslutning, siger han. Ofte uheld ved tunnelen Når der sker et trafi kuheld ved Limfjordstunnelen, så påvirker det straks trafi kken i store dele af Aalborg. I 2010 til 2012 blev der registreret 336 uheld og trafi kale hændelser i selve Limfjordstunnelen. Det er cirka et uheld hver tredje dag. Oveni var der i samme periode 549 tilfælde af drift- og vedligeholdelsesarbejder i tunnelen, som også påvirkede trafi kken I alt Trafikal hændelse Planlagt drift I alt Kilde: Vejdirektoratet - Registrerede hændelser for strækningen gennem Limfjordstunnelen. DEN 3. FORBINDELSE 11

12 Lille uheld gav lange bilkøer Trafikkaos i flere timer da bil løb tør for brændstof. Trafikken ved Limfjorden er sårbar. Et uheld ved Limfjordstunnelen skaber straks trafikkaos på Limfjordsbroen og i Aalborg centrum. Blot der sker et lille uheld i tunnelen, får det ofte store konsekvenser for hele trafi k- afviklingen ved Limfjorden. De to nuværende forbindelse er som to forbundne kar. Når der opstår lange bilkøer på motorvejen, spreder trafi kproblemerne sig hurtigt gennem byen til Limfjordsbroen og får trafi kken til at gå i stå i Aalborg centrum. Tør for brændstof Cirka to-tre gange hver uge sker der ifølge Vejdirektoratet et uheld eller en anden pludselig hændelse ved Limfjordstunnelen. Et eksempel på en lille trafi kal hændelse skete den 6. juni 2013, hvor en personbil løb tør for brændstof i Limfjordstunnelens sydgående rør. Hændelsen skete klokken 07:31. Trafi kken gik ikke helt i stå, fordi der stadig var et spor farbart. Ifølge politiets døgnrapport blev bilen, en rød VW Golf, skubbet ud af røret af fi re vakse betjente inden vejhjælpen nåede frem. Efter cirka tyve minutter kunne trafi kken begynde at glide igen. Kilometerlange bilkøer Selvom der kun var tale om en mindre og kortvarig hændelse, skabte den Kø i både tunnelen og på broen Limfjordstunnel Limfjordsbro 12 DEN 3. FORBINDELSE

13 kilometer lange bilkøer på motorvejen ved Limfjordstunnelen. Og i løbet af få minutter opstod der også kilometerlange bilkøer før Limfjordsbroen i sydgående retning. Titusindvis af bilister, der skulle passere Limfjordstunnelen eller Limfjordsbroen kom denne morgen til at holde i kø i op til 40 minutter. Der gik næsten to timer, før trafi kken ved tunnelen og ved broen var normal igen. Graferne viser, hvor længe bilisterne sad i kø den 6. juni 2013, da en bil løb tør for brændstof i Limfjordstunnelen. Trafi kken var normal frem til kort efter klokken 7:30. Selvom der kun var et mindre kortvarigt uheld i Limfjordstunnelen, så gik trafi kken både i stå i tunellen (øverste graf) og på broen (nederste graf) i sydgående retning. Trafi kdataene er indsamlet af fi rmaet Bliptrack, der har placeret sensorer langs vejene ved både Limfjordstunnelen og Limfjordsbroen. Sensorerne måler ved hjælp af Bluetooth-signaler fra bilisternes mobiltelefoner, præcist hvor lang tid de er om at passere en bestemt strækning. Egholmforbindelsen giver færre trafikuheld Den kommende 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vil gøre trafikafviklingen væsentlig bedre, og det kommer til at betyde færre uheld på vejene i og omkring Limfjorden. Ifølge beregninger fra Vejdirektoratet vil antallet af trafi kuheld i Aalborg og ved Limfjorden falde med omkring 16 uheld om året. Det svarer til en reduktion i antallet af personskadeuheld på 6,7 procent. Når antallet af uheld vil falde, så skyldes det, at den kommende Egholmforbindelse vil få trafi kken til at glide bedre. Den meget tætte og farlige trafi k i Limfjordstunnelen vil blive afl astet. Tunnelen har gennem mange år været en sort plet på uheldskortet. Også mange veje i Aalborg og Nørresundby vil blive afl astet med den kommende Egholmforbindelse, og det vil også få antallet af uheld til at falde, siger Vejdirektoratet. Det gælder især de trafi kbelastede vejstrækninger Limfjordsbroen, Vesterbro, Thistedvej og Skalborg Bakke. DEN 3. FORBINDELSE 13

14 Jan Falberg fra Hjørring sidder ofte i kø ved Limfjorden. Vi bliver mindre sårbare Pendler: I dag er der en risiko for, at vi bliver afskåret fra resten af verden. Jan Falberg pendler hver dag fra Hjørring til Aalborg og pylrer ikke over en trafik-kø. Han mener, det største problem er, at der ikke er et reelt alternativ til Limfjordstunnelen. Når der sker et uheld eller tunnelen af andre grunde lukker ned, er vi bare helt afskåret fra resten af verden og det sker jo oftere og oftere med den stigende trafikmængde, siger Jan Falberg, der hver dag forsynet med kaffe og lydbog kører i sin bil fra hjemmet i Hjørring til arbejdspladsen i Gug i det sydlige Aalborg. Jan Falberg er indkøbschef i virksomheden LBN Medical. Her har medarbejderne lavet et meldesystem, så de hurtigt kan sende hinanden en besked, når der er kø ved Limfjordstunnelen. Ingen alternativer Det er jo ikke, fordi vi pylrer over stillestående trafik, for det er et vilkår omkring alle større byer, når folk skal til og fra arbejde. Det kræver lidt ekstra planlægning, og mange indretter arbejdstiden efter trafikken, siger han. Det store problem er ifølge Jan Falberg, at en hel landsdel bliver skåret af fra resten af Danmark, hver gang der sker et trafikuheld 14 DEN 3. FORBINDELSE

15 eller lignende. Derfor mener han, at det haster med at få bygget den 3. Limfjordsforbindelse: Vi er helt utroligt sårbare, fordi vi ikke har noget alternativ til Limfjordstunnelen. Alt lukker ned, når tunnelen lukker ned, siger han. Hvad nu hvis? Jan Falberg tør næsten ikke tænke på, hvad konsekvenserne ville blive, hvis der skulle ske et eller andet med et rør i tunnelen, så den måtte lukke ned i længere tid: Ingen havde for eksempel forudset, at et skib ville sejle ind i jernbanebroen over fjorden, og ingen havde drømt om, at det ville tage over et år at få fi kset. Men hvad nu hvis der sker et eller andet med Limfjordstunnelen så vil vi bare være lukket helt ude, siger Jan Falberg. Når vi får den 3. Limfjordsforbindelse, vil vi ikke være så sårbare, trafi kken vil glide, og vi ville ikke længere spilde så meget tid. Tænk på hvad det koster, når vognmænd og håndværkere sidder fast i Limfjordstunnelen, og hvad almindelige mennesker spilder af tid, som de kunne have brugt med deres familier, siger han. Undersøgelserne bekræfter: Egholm er den rigtige løsning Der er snart ikke mere ledig kapacitet i Limfjordstunnelen. Mange års overvejelser om placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse er slut. Politikerne i Folketinget har nu slået fast, at den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges vest om Aalborg og krydse Limfjorden via Egholm. Det er en beslutning, der bygger på et solidt og veldokumenteret grundlag. Forud for politikernes endelige beslutning er trafi ksituationen ved Limfjorden blevet grundigt undersøgt i hele to rapporter i løbet af de seneste år. I 2011, da Vejdirektoratet gennemførte den store VVM-undersøgelse af den 3. Limfjordsforbindelse, var den klare konklusion, at Egholmforbindelsen vil være den bedste løsning på trafi kproblemerne ved Limfjorden. Enige om Egholm For at være fuldstændig sikker på at tage den rigtige beslutning bad politikerne i 2013 Vejdirektoratet om at lave endnu en undersøgelse ved hjælp af den nye Landstrafi kmodel, som er det fremtidige offi cielle værktøj til at beregne effekterne af store og små infrastrukturprojekter i Danmark. Også den nye undersøgelse siger helt entydigt, at den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm er den rigtige løsning. Konklusionen fra Vejdirektoratet siger, at en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse trafi kalt og dermed samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt anlægges i Egholmlinjen. Link: Du kan læse både trafikberegningerne i forbindelse med VVM-undersøgelsen og de nye beregninger med Landstrafikmodellen på 3limfjordsforbindelse.nu. 15 DEN 3. FORBINDELSE 15

16 Alt er klar til den 3. forbindelse Limfjorden har altid udgjort en barriere mellem den nordligste del af Danmark og resten af landet. I årtier har de to nuværende forbindelser, først Limfjordsbroen og siden Limfjordstunnelen, dog været med til at sikre, at borgere, virksomheder og rejsende har haft en nogenlunde pålidelig passage over fjorden. Nu er kapaciteten på de to gamle Limfjordsforbindelser ved at være brugt op. Limfjorden er igen blevet en trafikal flaksehals, og nordjyderne glæder sig til den kommende 3. forbindelse, der vil løse de trafikale problemer ved Limfjorden både nu og i fremtiden. Den 1. forbindelse Limfjordsbroen Den 1. Limfjordsforbindelse blev indviet i Siden 1863 var passagen over Limfjorden foregået via en primitiv pontonbro, der nogle gange kunne fi nde på at rive sig løs og drive med strømmen i fjorden. På grund af den kraftigt stigende trafi k i begyndelsen af 1900-tallet var pontonbroen blevet en slem trafi kal fl askehals, og behovet for en fast forbindelse over Limfjorden var indlysende for enhver. Indvielsen af Limfjordsbroen fandt sted den 30. marts 1933 under stor festlighed og med taler af blandt andre statsminister Th. Stauning. Broen skulle ifølge dimensioneringen kunne klare en maksimal døgntrafi k på omkring biler, men vejkrydsene ved landtilslutningerne havde væsentlig mindre kapacitet. Efter anden verdenskrig steg biltrafi kken igen hastigt, og i blev der gennemført en udvidelse af broen. Trafikken fortsatte dog med at stige, og der gik ikke mange år, før der igen dagligt var kilometerlange bilkøer ved broen og i de tilstødende gader. 16 DEN 3. FORBINDELSE

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 215 Offentligt DEN 3. FORBINDELSE Flertal i Folketinget: Ny Limfjordsforbindelse skal anlægges via Egholm Nye beregninger ved Limfjorden: Tæt på kritisk trængsel

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN med Den Tredje Limfjordsforbindelse 100% OPBRUGT 99% OPBRUGT Ny forbindelse Limfjordsbroen Limfjordstunellen Vejdirektoratets indstilling til ministeren: 20

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk

Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk Om folderen Den 3. Limfjordsforbindelse, find den via www.denbedstevej.dk Hvis politikerne vedtager en 3-Limfjordsforbindelse over Egholm, overvejer jeg udgive en bog om politisk manipulation år 2014.

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland DANMARKS STØRSTE DORTE STIGAARD, REGION NORDJYLLAND DANMARKS STØRSTE FREMKOMMELIGHEDSUNDERSØGELSE Baggrunden for projektet det overordnede Koncept Svend Tøfting, Region Nordjylland. Spørgeskema undersøgelsen

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Valideringsprocessen Trafikberegninger LTM i praksis En helt ny form

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt

Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål A og B om Broløbet Storebælt Side 1 af 7 Spørgsmål A og B stillet efter ønske af Kim Christiansen

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Mette Skamris Aalborg Kommune Vejforum 2016 Mobilitetsstrategi vedtaget i 2013 - også en del af Hovedstrukturen Fysisk Vision 2025 Mobilitetsplan 2040 Mobilitetsstrategien

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Vejinfrastruktur i Aalborg

Vejinfrastruktur i Aalborg Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 121 Offentligt Vejinfrastruktur i Aalborg Modeller for indretning af vejnettet December 2011 2 Vejinfrastruktur i Aalborg Rapport: Vejinfrastruktur i Aalborg

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011

Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011 Ønske om 8 justeringer af beregningen af anlægs- og samfundsøkonomi for 3. Limfjordsforbindelse i forhold til Vejdirektoratets VVM-redegørelse 2011 Vejdirektoratets VVM redegørelse fra 2011 anbefaler en

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Metrobus 1: Til / Fra Frejlev - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Til / Fra Frejlev - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 Fra Frejlev Mod Frejlev 1 1 STOPPESTEDER: Frejlev Skole Frejlev (Svenstrupvej) Strausvej Drastrup Skovvej Gades Møbler Dyrskuevej Stationsmestervej Sofiendal Skole Mariendals Mølle (Over Kæret) Firkløvervej

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler January 5, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder

Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder Civilingeniør Niels Fejer Christiansen, Vejdirektoratet Projektleder Tommy T. Madsen, Nordjyllands Amt Projektet»Motorveje i Vendsyssel«er gennemført med to

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden

En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden En fremtidssikret løsning for vejtrafikken over Limfjorden Civilingeniør Anker Lohmann-Hansen, Vaarstvej 185, 9260 Gistrup * anker@lohmann-hansen.dk 1 En tredje Limfjordsforbindelse i øst og vest Sammenfatning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet 3. Limfjordsforbindelse 06. feb. 17 3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet v/ Seniorchefkonsulent Annette Samfundsøkonomi+ DI: Samfundsøkonomiske vurderinger skal suppleres med vurderinger

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Stadig støj på linjen

Stadig støj på linjen Louise Faber: Jeg bryder mig faktisk ikke om, at du siger, at du synes, modstanderne har været skingre i debatten.?ulla Astman: Jeg vil medgive, at den kan have været skinger fra begge sider. Foto: Michael

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Trafikproblemer ved Aalborg

Trafikproblemer ved Aalborg Trafikproblemer ved Aalborg Og spillet om hvilke kasser, der skal betale 3. Limfjordsforbindelse. Staten kan formentlig spare ca. 3 mia. kr. 1 Er Egholm-motorvejen en god ide -> 1. For Aalborg? 2. For

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs budget.

Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs budget. Kassesystemet Staten betaler: Motorveje, landeveje Kommunen betaler: Alle andre veje. Byer, der ligger ved en flod får intet tilskud til broer. En bybro for 2-3 mia. er fuldstændig urealistisk i.f.t. Aalborgs

Læs mere

Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse.

Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse. Fra Anders Wested Aalborg 10/9-2013 Trafikalt Folkeparti Venøvej 10 9400 Nørresundby Tlf. 20489503 Åbent brev til transportminister Pia Olsen Dyhr ang. 3. Limfjordsforbindelse. Tillykke med udnævnelsen

Læs mere