Dæmningen. Nr. 3. Oktober årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen"

Transkript

1 Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober årgang Foto: Jørgen Land Truelsen

2 Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf Aktivitetskalender 5 Bestyrelsesmøder 6-10 Bådoptagning 11 Pinseturen til Nysted Afriggerfest 14 Gule ærter 14 Generalforsamling 15 Ramslagets sidste tur 16 Hyggeaften for mænd 17 Førstehjælpskursus 20 Foredragsaften 21 Udlejning af klubhuset 23 Gør båden vinterklar Sct. Hans aften 26 Bestyrelsen 27 Klubbladet Dæmningen udkommer: Januar, april og oktober Artikler og foto til bladet bedes afleveret senest den 1. i måneden forud for udgivelse til Redaktør Hans Lund Bøgevej 10, Systofte Skovby 4800 Nykøbing F. Tlf / Tekst kan også sendes på TS s svane havde 7 æg i reden, men blot 1 unge kom der ud af det i år. 2 TOREBY SEJLKLUB

3 Formanden har ordet Sæsonen 2009 er ved at være slut, og vores både skal snart på land igen. Vi har i år haft mange flotte dage, og sæsonen kan vel vejrmæssigt betegnes som en normalt dansk sommer lidt over middel. Mange af vores medlemmer har igen i år været langt omkring i de danske, tyske og svenske farvande, og modsat har rigtig mange sejlere også i år lagt vejen forbi Toreby Sejlklub. Vi har i år haft flere end 100 gæster (overnatninger) i Toreby Sejlklub, og igen i år har mange gæster udtalt sig rosende om forholdene i Toreby Sejlklub. Den sidste finish, som udgør maling af klubhuset, bliver nu udført, hvorefter det store arbejde med udvidelsen af huset nu bliver endelig afsluttet. Det har været et stort projekt, men når vi nu ser det færdige resultat, har det været pengene og indsatsen værd. Hos fiskerne er man i fuld gang med at bygge de nye redskabsskure, så endnu flere fritidsfiskere får adgang til et rum, hvor de kan opbevare deres grej. Arbejdet med skurene udføres igen af klubbens medlemmer, hvilket vi er meget taknemmelige for. Trods de store projekter, som er blevet udført de senere år, venter flere opgaver forude. De kommende store projekter er uddybning af havnebassinet, udskiftning af de elektriske installationer på de tre broer og etablering af et stabilt køreunderlag på arealet ved udrustningskajen, hvor vi har planer om at udskifte asfaltbelægningen med kørefliser. De tre projekter ikke mindst uddybningen er meget kostbare. Vi har indhentet tilbud på de tre projekter, og Vagn har allerede ansøgt flere fonde om tilskud til arbejdet. Vi håber, at man i de forskellige fonde vil se velvilligt på ansøgningerne og yde os økonomisk støtte, så vi hurtigt kan komme i gang med det påtænkte arbejde. Arbejdet med de tre nævnte projekter bliver sat i gang efterhånden, som det skønnes økonomisk forsvarligt. Vi havde håbet, at vi allerede inden søsætningen 2010 kunne få uddybet havnebassinet, men realistisk bliver dette arbejde nok først udført efter afslutningen på næste sæson, og inden bådene skal i vandet igen i foråret Vi har fået foretaget en opmåling af vanddybden i hele havnebassinet, så vi præcist ved, hvor der skal oprenses, men inden arbejdet kan iværksættes, skal vi have en klaptilladelse fra miljøministeriet, hvilket bl.a. indebærer, at vi skal have foretaget diverse undersøgelser og analyser af vand og bundmaterialet. Fredag den 23. oktober starter vi med at tage bådene på land, og arbejdet fortsætter lørdag og muligvis også søndag, indtil sidste båd er kommet på land. Jeg vil igen i år opfordre Jer alle til at efterleve de regler, som vi har i forbindelse med optagningen. Slutteligt vil jeg takke alle i Toreby Sejlklub for en god sæson 2009, og samtidig vil jeg opfordre klubbens medlemmer til at deltage i de arrangementer, som bliver afholdt i vintersæsonen. Jan Krastrup TOREBY SEJLKLUB 3

4 Mange og flotte gaver ved indvielsen af klubhuset den 16. maj Nykøbing F. Havn: Kort over Lolland/Falster fra omkring 1800? Motorbådsklubben Guldborgsund: Kompassten i granit Nysted Sejlklub: Backgammon i træ + Spilleæske m. kort og terninger Otto Johansen (LF. Bådservice): Stormglas Guldborgsund Kommune: 2 fyrfadslysestager (Grand Cru) Colorama (Allan C. Hansen): 1 fl. Ækvator Akvavit + check på 500 kr. Eigild Kofoed: 1 stor grøn plante Finn og Britta Jørgensen, B-broen: Galionsfigur Doris Pedersen og Kaj Skarpholt: 1 x 3 liter rødvin Aase og Flemming Nættermann, Nysted: 2 grydelapper m. TS logo + 1 fl. rødvin Vognmand Claus Jeppesen: 3 fl. rødvin Charlotte og Preben Jørgensen, C-broen: 1 potteplante Kajakklubben: 3 fl. rødvin Containergården: 1 sammenplantning 4 TOREBY SEJLKLUB

5 Aktivitetskalender Fredag 23. okt. kl Optagning af både Lørdag 24. okt. kl Optagning af både Søndag 25. okt. kl Optagning af både Søndag 25. okt. kl Standernedhaling Søndag 25. okt. kl Fællesspisning i klubhuset Lørdag 14. nov. kl Afriggerfest i klubhuset Torsdag 26. nov. kl Hyggeaften og mad for mænd og 17. jan. Weekend-kursus i førstehjælp for sejlere* Torsdag 28. jan. kl Hyggeaften og mad for mænd Fredag 5. febr. kl Gule ærter i klubhuset 15., 16.,17., 18. febr. Aftenkursus i førstehjælp for sejlere* Tirsdag 23. febr. kl Generalforsamling Torsdag 11. marts kl Torsdag 25. marts kl Foredragsaften m. lysbilleder Hyggeaften, mænd + damer Lørdag 10. april kl Standerhejsning Fredag 16. april kl Søsætning af både Lørdag 17. april kl Søsætning af både Søndag 18. april kl Søsætning af både Ret til ændringer forbeholdes. * betyder at der kan ske datoændringer TOREBY SEJLKLUB 5

6 Bestyrelsesmøde 24. marts 2009 Fraværende: Per Lund 1. Nyt fra formanden. Der har været møde i det nye havnenetværk og det er meningen at der skal holdes møder 3 til 4 gange om året, hvor man så udveksler erfaringer om hvad der sker i klubberne. Det er lykkedes pæleudvalget at rokere lidt rundt på bådene, så der er blevet plads til lidt flere så for nuværende er der kun 4 på venteliste. Ramslaget er færdig og søsat, men det har også været et stort arbejde for dem der har været med i dette projekt. Klubhuset er næsten færdig og med et utroligt flot resultat, men også her er der nogle få medlemmer der har trukket et meget stort læs, mange mange flere timer end de 20 timer man har som arbejdspligt i klubben 2. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,- kr. heraf ,- kr reserveret til kommende uddybning. Regninger for udvidelsen er betalt løbende. Der er kommet regelsæt og mærker til Frihavnsordningen som kan købes i forbindelse med søsætningen. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jon Hald: Skal vi søge tilladelse til de nye skure til fiskerne? Dette undersøges. Fiskerne efterlyser lidt mere plads til jollerne. Vi må planere lidt på 3 vinterplads og så lidt græs, det skulle give lidt mere plads. Bålpladsen er kun til grene og ikke alt muligt andet affald som ikke kan brænde. Der bliver sat nye ruder i fiskernes klubhus. Mads Jørgensen: Multicenter Syd er er blevet bedt om en pris på fremstilling af nye strømstandere, de gamle er ved at være udtjent. Der bliver udskiftet nogle planker på broerne som er ved at rådne, samtidig sprøjtes der for alger og der højtrykrenses. Arne Reitz: Mastekranen har været lagt ned og repareret. Det gamle ramslag skal trækkes over til slæbestedet og skal tømmes for ballast som består af kampesten, dette skal ske inden søsætning, så det relevante arbejdshold bliver kontaktet til dette arbejde. Græsplænen får en gang kunstgødning da der er meget mos i den nu. 4. Eventuelt. De nye medlemmer der har arbejdspligt er blevet fordelt på de forskellige hold og vil blive kontaktet med hensyn til de opgaver der skal laves. Der er kommet et forslag om at flytte affaldscontaineren hen ved siden af slæbestedet så den er mindre synlig for andre end medlemmer af TS, da mange tror det er en offentlig skraldespand. Næste møde: Referat: Busser 6 TOREBY SEJLKLUB

7 Bestyrelsesmøde 21. april Nyt fra formanden. Først gik bestyrelsen en tur i hele TS område for at se på kommende opgaver. Fiskere der ikke er medlem af TS og som lander fisk over TS kajanlæg skal betale for denne service. Der er skruet ned for mågeanlægget her i sommermånederne. Vi skal have gjort noget ved strømmen på broerne, kapaciteten for nuværende er for lille, der skal flere stik og som følge deraf større ledninger. 2. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,- kr Der mangler stadig lidt regninger at blive betalt fra klubhusudviddelsen Søsætningen mangler at blive betalt. Der er sendt indbydelser ud til TS samarbejdspartnere i forbindelse med indvielse af klubhuset efter ombygning, og festudvalget er i gang med planlægning af reception om eftermiddagen og fest om aftenen. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jon Hald: Der bliver sat ny dør og nye vinduer i fiskernes klubhus. Arne Reitz: Der er sprøjtet for ukrudt. Mads Jørgensen: Broerne er ved at blive efterset og repareret i fornødent omfang, samtidig bliver de højtrykrenset og smurt med algefjerner. Der er ved at blive lavet byggeansøgning til de redskabsskure der skal bygges nede ved fiskerne. Busser: Det nye ramslag er færdigt. Det gamle ramslag er kørt ned på 3 vinterplads hvor det enten skal brændes, hvis vi får lov, eller skilles ad og køres væk. Tynde pæle til markering af indsejling til TS er malet og sættes i snarest (er sket). Næste møde: Referat: Busser Bådebyggeren Kim Nielsen Forsikringsskader Ombygninger Reparation Fribordslakering Grænge Skovvej Toreby L Tlf TOREBY SEJLKLUB 7

8 Bestyrelsesmøde 26. maj 2009 Fraværende : Mads Jørgensen 1. Nyt fra formanden. Fiskere der ikke er medlem af TS og som har landet fisk over vores kajanlæg har fundet andre steder at lande fisk da TS bestyrelse ville opkræve gebyr for denne service. 2. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,-kr. Der skal i nærmeste tid betales ca ,- kr. Det drejer sig om søsætning, strøm, gardiner, rengøringsmidler og nogle småting. Der er 5 medlemmer i restance for pælepladsleje. Der er kommet tilbud på etablering af nyt strømanlæg til broerne: A bro: 3 elstandere og 2 lamper på rør. B bro : 8 elstandere og udskiftning af forsyningstavle. C bro : 8 elstandere og udskiftning af forsyningstavle. På grund af kraftigere strømforbrug skal der også trækkes nye kabler så tilbudet lyder på ,- kr eks. moms. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jon Hald: Der er truffet folk med løsgående hunde nede ved fiskerne, ser nogen noget sådan, må man gerne påtale, at på TS område skal hunde føres i snor. Fiskerne har fået tegninger på redskabsskurene og har tilladelse til at gå i gang. Der er fra et medlem kommet forslag om kursus i førstehjælp som afholdes af beredskabsforbundet, men bestyrelsen mener det er en vinterbeskæftigelse så det tages op senere. Per Lund: Hoveddøren i klubhuset trænger snart til udskiftning, da det regner ind i gangen når vinden står i det hjørne. Vi går snarest i gang med oprydning i redskabsskuret. Arne Reitz: Det gamle ramslag skal splittes ad og køres væk, for det må ifølge brandinspektøren ikke brændes af, så Carsten vil låne en rendegraver med smal skovl og hakke det i mindre stykker, der kan køres væk til destruktion. Næste møde: Referat Busser Rekord med søsætning af både. Så blev rekorden for søsætning af både slået. I år tog det gennemsnitlig kun godt 9 minutter pr. båd. Om denne rekord vil blive slået næste år, tror jeg næppe. Arne og hans medhjælpere bliver jo også ældre, så vi kan vel ikke forvente at de kan løbe endnu hurtigere til næste år uden de går i en hård træning. Redaktøren 8 TOREBY SEJLKLUB

9 Bestyrelsesmøde 18. august Nyt fra Formanden. Fiskernes byggeri af nye redskabsskure går i gang i denne uge. Vi har fået tilbud på SF sten lagt på hele molehovedet 360m2 til en pris på 85000,- kr eks moms. Vi skal snart tænke på en uddybning af havnen i TS. Der vil i nærmeste fremtid blive foretaget dybdemåling af havnen for at se hvor der skal uddybes mest. Der har været mange gæstesejlere ca. 100 indtil nu. 2. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,- kr. Der er betalt lidt udgifter: Søsætning ca ,- kr. El ca ,- kr Bortskaffelse af gammelt ramslag 8.170,- kr Den nye ejendomsvurdering for TS er på ,- kr. Vi undersøger i øjeblikket om der kan laves trådløs internetforbindelse for TS område, som der findes i mange andre havne, det såkaldte No Pay Net som for det meste skal betales af reklamer. Telefonforbindelsen til styring af bommen via kassererens computer er gået i stykker og bliver repareret 24. august, så det har været håndarbejde i et stykke tid. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jon Hald: Der må ikke smides hverken olie eller batterier i de almindelige skraldespande der står på TS område, det har været tilfælde ved c-broen, farligt affald skal afleveres ved redskabsskuret ved siden af klubhuset. Per Lund: Klubhuset har nu været udlejet uden problemer og blev afleveret igen perfekt og i orden. Arne Reitz: Nogle af de bærende pæle på A-broen er dårlige så vi må snart finde ud af hvad vi skal. Træer på TS område bliver snart beskåret. Busser: Sidemarkering til indsejling til TS er lavet. Det nye ramslag har været i brug, der er rammet 4 pæle og 1 er rettet og slået fast, og det har fungeret perfekt. Næste møde: Referat: Busser TOREBY SEJLKLUB 9

10 Bestyrelsesmøde 17. september Nyt fra formanden. Der er blevet foretaget dybdeopmåling i hele havnen på TS område, som er lagt ind på et skema og derfra lavet beregninger på, hvor meget der skal fjernes, hvis dybden skal være 2,10 m i hele havnen, det bliver ca m 3 og vi skal starte helt forfra med bundundersøgelser og miljøgodkendelser osv. Vi har fået et overslag på hvad det kommer til at koste, og det er mere end vi kan magte lige nu, så vi venter til næste vinter, således at der er gravet ud inden søsætning Der er kommet 5 redningsstationer fra Trygfonden, som bliver opstillet til erstatning for de gamle. 2. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,- kr. Der kommer løbende regninger for materialer til de nye fiskeskure. Det bliver i øjeblikket undersøgt, om vi kan få internetforbindelse via det såkaldte NO PAY NET, hvis det kan lade sig gøre, er der måske mulighed for en form for overvågning af området; men meget er usikkert endnu, så der arbejdes videre med sagen. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jon Hald: Fiskerne vil gerne have de gamle fliser der er taget op ved klubhuset, de kan bruges omkring de nye skure. Der bliver stadig smidt olieaffald i skraldespandene ude på dæmningen, dette må ikke finde sted, olieaffald SKAL køres over på genbrugsstationen. Opstilling af fiskeskure er godt i gang og lejen er fastsat af bestyrelsen til 400 kr. årlig. Næste møde: Referat Busser Salg og service af skibselektronik Webasto båd- og bilvarmere Start- og forbrugsbatterier Honda påhængsmotorer Steiner kikkerter Zinkanoder K.J. Elektro A/S Ndr. Ringvej Nykøbing F. Tlf Vagt TOREBY SEJLKLUB

11 HUSK og skriv dig på optagningslisten i klubhuset hurtigst muligt Bådoptagning , 24. og 25. oktober Sæsonen 2009 nærmer sig sin afslutning, og i dagene fra fredag den 23. oktober til søndag den 25. oktober skal bådene igen på land. Stubbekøbing Kran- og Maskinværksted hjælper os også i år med denne store opgave og iøvrigt henleder vi opmærksomheden på at alle hjælper alle i de dage. Det er stadig pladsformand Arne Reitz-Hansen som koordinerer arbejdet og anviser pladserne på land. Arne Reitz kan altid kontaktes på mobil tlf.nr Det er meget vigtigt at alle følger de regler, som vi har med hensyn til optagningen og søsætningen af bådene. Efterfølgende præciseres reglerne, så ingen kan være i tvivl om, hvordan man skal forholde sig: 1. Vi forventer, at optagningen starter fredag den 23. oktober kl og slutter i løbet af søndag den 25. oktober, når sidste båd er kommet på land. 2. Alle bukke, bådvogne og stativer, der står på vinterpladserne, SKAL være forsynet med ejerens navn og telefonnummer. 3. Alle, der ønsker at blive løftet op med kranen SKAL i god tid og SENEST den 18. oktober skrive sig på de fremlagte lister i klubhuset. 4. Alle, der har skrevet sig på listerne, vil efterfølgende blive kontaktet af Arne, der meddeler, hvornår man kan forvente at skulle op. 5. Man skal herefter være på pladsen mindst 2 timer før det anviste tidspunkt. 6. Det vil være en god ide, hvis man melder sig hos Arne, så han er bekendt med, at medlemmet er på pladsen. 7. Bådejere, som ikke ønsker at benytte sig at kranen, men på anden måde får båden på land, SKAL hvis man ønsker at stå på vinterpladsen kontakte Arne for at få anvist en plads. Vi skal opfordre disse bådejere til at vente med optagningen til efter den 25. oktober. Såfremt dette ikke er muligt må bådtrailere IKKE aflåses. 8. HUSK at det er forbudt at bruge strøm til opvarmning af sin båd. Jan Krastrup Formand TOREBY SEJLKLUB 11

12 Fælles pinsetur til Nysted Dagen starter med morgenmøde og morgenkaffe samt små grå. I løbet af dagen afvikles forskellige aktiviteter såsom dart og tovkastning. Om aftenen tændes der op i flere grill og vi hygger os med dejlig mad og vin. 12 TOREBY SEJLKLUB

13 - senere går Busser og Irene bananas, mens andre blot går sig en tur i Nysted og omegn. Her tjekker Busser lige om der er falske sedler i omløb i Nysted, inden turen går hjemad. Alle sejl sættes til når vi gi r dig og din båd en service som består af en god gammeldags betjening, stor teknisk erfaring og ikke mindst omhyggelighed. Vi er specialiseret i bådteknik, autoriserede og specialuddannede til at klare problemer store som små. Vi har servicevogne, der kører overalt på Sjælland, Møn og Lolland Falster. Aut. forhandler af Volvo Penta, Yanmar, Yamaha og Honda Ugledigevej 130, Ørslev, 4760 Vordingborg Telefon , telefax Biltelefon TOREBY SEJLKLUB 13

14 Skriv dig på tilmeldingslisterne i klubhuset Afriggerfest 14. november 2009 En lang og forhåbentlig god sejlsæson er slut, og hvad er så mere passende end at holde den årlige afriggerfest. Det foregår lørdag den 14. november kl Kom og vær med til denne hyggelige aften. Vi dækker bord Vi sørger for lækker mad Vi laver kaffe og kage Vi glæder os til at se Jer I klæder jer festligt på I kommer med godt humør I kommer med drikkevarer I bliver til I er trætte Bindende tilmeldingsliste ligger i klubhuset fra den 23. oktober til 8. november Skriv Jer på og glæd Jer til en god og festlig Afriggerfest. Pris pr. deltager står på tilmeldingslisten. Festudvalget Gule ærter 5. februar 2010 Klubbens årlige vintertradition Vi mødes til en rigtig gang gammeldaws gule ærter med flæsk og pølse. Festudvalget dækker bord, kommer med gode hjemmelavede gule ærter og brygger kaffe, men i kommer selv med drikkevarerne og det gode humør. Husk at tage en lille ting med, som du selv kan undvære, men som andre måske kan få stor glæde af. Efter festmåltidet afholder Bendt Bay, traditionen tro, festlig auktion og det indkomne beløb går ubeskåret til festudvalgets kasse. Bindende tilmeldingsliste ligger i klubhuset i perioden 18. januar til 31. januar og prisen står på listen. Festudvalget 14 TOREBY SEJLKLUB

15 Toreby Sejlklubs årlige ordinære generalforsamling afholdes Tirsdag den 23. februar 2010 kl i klubhuset Dagsorden vil blive udsendt i henhold til klubbens vedtægter. Vedtægterne kan også downloades fra Toreby Sejlklubs hjemmeside på: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formandens hjemadresse skriftligt i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. (dvs. senest den 2. februar 2010 på Humlevænget 1, Sundby, 4800 Nykøbing F.) Bestyrelsen Stubbekøbing Kran & Transport ApS v/ Henrik Jensen Tuemosevej Stubbekøbing Tlf Mail: TOREBY SEJLKLUB 15

16 Ramslaget der ikke kunne mere!!! Lørdag den 18. april, efter søsætningen af alle bådene, kom Toreby Sejlklubs gamle trofaste ramslag ud på sin sidste tur. Kaptajn Finn Jørgensen stod ved roret, da den sidste tur blev taget tværs over havnen til slæbestedet, hvor ballasten af sten blev lænset. Præcis kl blev det løftet op af vandet og kørt til sit endelige hvilested. En epoke for dette ca. 80 årige ramslag er afsluttet. Mange af klubbens medlemmer, der deltog i sørgehøjtideligheden, fældede en lille tåre. Ramslaget blev efterfølgende hjulpet afsted på sin sidste rejse, ned bag rørskoven, hvor det blev hugget op og senere kørt til Refa, for at blive brændt. Afløseren er allerede fundet. Om det så kan holde i de næste 80 år vil kun tiden vise. Redaktøren 16 TOREBY SEJLKLUB

17 Hyggeaften for mænd og god mad! De populære hyggeaftener for mænd og god mad er kommet for at blive. Torsdag den 26. november 2009 kl Torsdag den 28. januar 2010 kl Fredag den 26. marts 2010 kl naturligvis med damer Forløbet på en aften foregår på den måde, at nogen tager sig af madlavningen, andre dækker bordet, og andre igen vasker op, medens alle går rundt og kommer med løgnehistorier eller hvad man ellers har oplevet i sommerens løb. Ingredienser til madlavning bliver indkøbt til hver enkelt aften Ole Pyndt står som ansvarlig koordinator. Drikkevarer til eget forbrug medbringes til hver enkelt aften Pris pr. aften er sat til ca. 50,- kr. pr. deltager men kan variere, afhængig af hvad mad vi i fællesskab finder på, der skal serveres. I prisen er indregenet den indkøbte mad, kaffe og kage. Bindende tilmelding til festudvalgsmedlem Vagn Mortensen på tlf senest 8 dage før hvert arrangement eller skriv dig på tilmeldingslisten som er lagt frem i klubhuset. Sæt kryds i kalenderen og mød op til festligt samvær - der snittes - der koges - og der festes TOREBY SEJLKLUB 17

18 Fredag den 28. august 2009 I dagens udgave af Folketidende kunne man på side 11 finde følgende læserbrev fra en af sommerens gæstesejlere, som takker Busser for hans hurtige indsats med at komme og dykke ned og undersøge propellen på deres motorbåd. Som formand for TS vil jeg også gerne sige tak til Busser fra jeg tilkaldte dig og til du lå under båden på B-broen gik der kun ca. 10 minutter. Du er en rigtig guttermand, selv om du efterhånden nærmer dig de I den travle hverdag glemmer vi ofte at takke hinanden i dagligdagen vi tager det hele som en selvfølge, så er det rart at nogen af og til ikke tager alt for givet. Jan Krastrup Båden der væltede Så skete det igen, at en båd lagde sig på siden. Uforsigtighed og mangel på omtanke må være den væsentligste grund. Godt at der ikke skete noget med båden og de omkringstående. Men det er selvfølgelig nemmere at bundmale, når bare man kan lægge båden på siden. Morale: Husk at tjekke stativet inden båden bliver sat. Redaktøren Mand over bord Ved søsætningen i foråret tog Bo, som er en af mange falckmænd i Toreby Sejlklub, sig en frivillig tur i vandet. Bo havde lovet at hjælpe Per over med Marian, men fortrød i sidste øjeblik og hoppede ud i vandet. Syntes ikke at det var særlig koldt, men han havde jo også godt med tøj på. Desværre havde han glemt at lægge både telefon, brandarlarm og fjernstyret nøgle til sin bil fra sig, inden han tog springet ud i baljen. Efter at have taget sig en solid svømmetur er han her på vej op, godt hjulpet af skipper Lund. Morale: Det er dumt at hoppe i vandet med tøj på og samtidig have noget i lommerne. Redaktøren 18 TOREBY SEJLKLUB

19 og så siger man at der ikke er mange fisk er i Guldborgsund? Så se her, da John Hald den 9. april 2009 kl landede ca. 800 sild på en gang så var der glæde på kajen, og der blev talt meget om det store eventyrfiskeri og hvor længe siden, der sidst blev landet så mange fisk på en gang i Toreby Sejlklubs Fiskeriafdeling. Men på den anden side så er det også svært at fange fisk, når alle ruserne ligger på land, som her den 4. september, hvor næsten alt vand var løbet ud af Guldborgsund. Efter klubhusudvielsen er fritidsfiskerne nu også i gang med at bygge deres nye redskabsskure, hvor de kan opbevare fiskegrejet på en mere betryggende måde. Arbejdet bliver naturligvis udført af klubbens egne medlemmer. TOREBY SEJLKLUB 19

20 Er I klar til at redde liv til søs? Nyt projekt fra Beredskabsforbundet skal få sejlerne på kurser i førstehjælp, der er målrettet søsporten. Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde med Dansk Sejlunion vil Beredskabsforbundet fra september tilbyde alle landets sejlere et førstehjælpskursus. Kurset er målrettet fritidssejlere og bygger på de scenarier, som du kan komme ud for på søen. Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og derfor er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes ind inden for ganske få minutter. Det er i det tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv og død. Udover for eksempel at lære, hvordan helikopterassistance foregår samt yde basal genoplivning til druknede, så lærer du også mange ting, som du kan bruge i din hverdag. Det kan være alt fra behandling af generelle småskader til livreddende førstehjælp ved hjertestop. Du lærer blandt andet også at behandle forstuvninger, ætsninger, forgiftninger og forbrændinger. Så kurset giver dig kompetencer, som du kan bruge, hvad enten du er til lands eller vands. Målrettet søsporten Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan lægger du en person i aflåst sideleje? Hvordan udfører du førstehjælp, når der er høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke? Spørgsmålene er mange, og du vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset. Toreby Sejlklub tilbyder sine medlemmer - et kursus der er målrettet fritidssejlere Varighed: 12 timer (Eksempelvis 2 x 6 timer afholdt lørdag og søndag, eller 4 x 3 timer afholdt på hverdagsaftener) Pris: 200,- kr. pr. person excl. forplejning Hold: Der kan være personer pr. hold. Kursusstart og tilmeldingsliste: Se aktivitetsliste (side 5) og opslag i klubhuset Information: Læs mere på Th. Rasmussen Langgade Nykøbing F. Tlf.: TOREBY SEJLKLUB

21 Foredragsaften 11. marts 2010 kl Som de fleste er bekendt med har vi en gammel, men flot nyrestaureret træsejlbåd liggende i TS ved navn Morniz der er hjemmehørende i Kolding. Ejerne Karin og Thorkild Mikkelsen, fik under dette års sommerferie motorproblemer, og måtte tilkalde Otto, som fik lavet motoren, men da de stod og skulle til USA på en længerevarende ferie, fik de lov at efterlade båden i TS. Karin og Thorkild er et par rare og hyggelige mennesker, der har været på sejlertogt til bl.a. Estland, Rusland, Finland og Sverige. De har også udgivet en bog om turen og har foræret TS et eksemplar. Karin og Thorkild har tilbudt at komme og holde et lysbilledforedrag, krydret med historie og oplevelser, på deres mere end 5 måneders togt østpå. Arrangementet er helt gratis og alle medlemmer er velkomne. Der er mulighed for at købe øl, vand og kaffe med kage til meget små priser. Festudvalget Når du bevæger dig på Toreby Sejlklubs område er der ting som SKAL oveholdes. Foruden de 4 skilte her til højre er det vigtigt at hele området altid ser ryddelig og ordentlig ud, vær med til at holde pladsen fri for papir, dåser og andet affald. TOREBY SEJLKLUB 21

22 Datoen 11. september 2001 husker vi alle med gru men den 11. september 2009 var det et perfekt grillvejr, så vi var nogle stykker som havde taget imod festudvalgets weekend-arrangement ved klubhuset med hygge, fælles spisning, overnatning i bådene samt stort morgenbord og perfekt sejlads til Guldborg, hvor der igen var fælles frokost inden der blev returneret til TS. Redaktøren Alle madkurve er nu klar til at blive pakket ud fordi jeg hellere vil skåle med Jannie og Flemming Bent hvorfår går du, når jeg nu lige vil skåle med dig og sikke et festlig bord pigerne har fået banket på plads her i læsiden. Skål, skål, skål. Jeg håber s... ikke Niller blev sur! Ja, jeg havde nok valgt et par pølser Ernst er du sikker på du har prøvet det der lammehaløj før? 22 TOREBY SEJLKLUB

23 Reglement for udlejning af klubhuset Klubhuset udlejes som hovedregel, kun i tidsrummet fra standernedtagning, til standerhejsning, dog kan der gives dispensation i særlige tilfælde. Klubbens egne arrangementer har altid førsteprioritet. Der kan disponeres over huset hele den pågældende dag, samt evt. fra middag dagen før for borddækning mm. Lokalerne skal afleveres i ryddet og rengjort stand senest den efterfølgende dag kl. 12. Hvem kan leje Klubhuset kan kun lejes af aktive medlemmer, der i mindst et år har været medlem af Toreby Sejlklub. Lejeformål Klubhuset udlejes kun til fester der afholdes af medlemmet selv, dvs. fester der vedrører medlemmet eller ægtefælle /samlever. Medlemmet skal selv deltage, og medlemmet har det fulde ansvar over eventuelle skader på hus og inventar. Lejegebyr Leje af klubhuset udgør kr. pr. gang inklusiv lys, varme samt service. Henvendelse til klubhusformand: Per Lund Sørensen Mobil: TOREBY SEJLKLUB 23

24 Gør båden klar til vinter på land Når vinteren nærmer sig, er det tid til at tage båden op. Den skal ligge på land i 5-6 måneder, så der er al mulig grund til at sikre den godt i denne lange tid. En grundig behandling af båden når den tages op om efteråret, kan spare dig for mange problemer, når båden igen skal i vandet. Du skal bruge: diverse rengøringsmidler eventuelt teaktræsolie eventuelt mastepleje stiv børste eller udstyr til højtryksspuling eventuelt sprit eller affedtningsmiddel eventuelt presenning voks batterioplader Forberedelse De fleste forsikringsselskaber kræver, at båden tages op senest 15. november. Ved at tegne en tillægsforsikring kan du dog forlænge sejlsæsonen eller overvintre i vandet, hvis du ønsker det. De fleste både har dog godt af at overvintre på land. Det giver bl.a. mulighed for at rense og efterse bunden. Selv en velbeskyttet glasfiberbund optager en vis mængde vand og har godt af at tørre ud på land. I takt med at båden gennemgås under klargøringen til vinteren, er det en god idé at notere, hvilke fejl og mangler der kan udbedres i vinterens løb. Vask først dækket grundigt med ferskvand og et egnet rengøringsmiddel. Hvis du har teakdæk, kan du derefter beskytte det med den olie, du normalt bruger. Sejlbådens bom skal tages af, og tovværk skal skylles i ferskvand. Har du sejlbåd, skal masten afmonteres. Mindre master kan klares med håndkraft, mens større master skal løftes af båden med en mastekran. Når masten er nede, skal den vaskes med et mildt rengøringsmiddel og skylles med rigeligt ferskvand. Aluminiumsmaster har godt af herefter at få en omgang specialvoks (mastepleje). Mange lystbådehavne har et mastehus, hvor masten kan opbevares. Det kræves ofte, at stagene afmonteres, inden masten kan placeres her. Det er en god idé at give mastens beslag en omgang beskyttende olie. Lad være med at pakke masten ind i plastik. Med mindre den er fuldstændig gennemtør, har den bedst af fri ventilation. De fleste steder tages større både i dag op med mobilkran. Vælg en vognmand, der har erfaring på området; det er vanskeligt at løfte og transportere båden sikkert og nænsomt. Gør dine bukke eller dit stativ klar inden optagningen. Sørg for, at stativet/bukkene står plant og stabilt. Brug om nødvendigt fliser eller træklodser som understøtning. Når båden placeres i stativet/bukkene, er det vigtigt at sikre sig at vægten fordeles ordentligt. For motorbåde er der motorens vægt, man især skal tage højde for, mens kølbåde skal understøttes, så både køl og stativ/bukke tager af for vægten. Sørg for, at båden står lige, og at vægten fordeles ligeligt mellem de enkelte støttepunkter. Bunden bør renses grundigt ned umiddelbart efter optagningen, inden begroning og urenheder tørrer ind. Afhængig af hvilken bundmaling du anvender, kan du bruge forskellige hjælpemidler. Følg den fremgangsmåde, der anbefales af malingproducenten. Hvis bunden er hårdt angrebet af begroning, kan det være nødvendigt med en skraber, men ellers er en stiv børste og en vandslange som regel tilstrækkeligt. Højtryksspuling er en god og effektiv metode. Husk beskyttelsesbriller. Har man ikke selv en højtryksspuler, koster det ikke meget at leje udstyret for en dag. Fribordet skal også renses ned. Prøv først med rengøringsmiddel og vand, men hvis det ikke er nok, må du bruge sprit eller degreaser (affedter) for at få genstridige olie- og fedtpletter væk. Der er ingen grund til at gå for hårdt til værks med flydende slibe- og polermidler på fribordet. Vent til forårsklargøringen med disse midler. De virker som fint sandpapir, der sliber overfladen lidt ned, hver gang de anvendes. Når fribordet er rent, bør du beskytte det med et godt lag voks. Tøm vandbeholderen, og tøm bådens rørsystemer for vand. Det er vigtigt, at der ikke er vandlommer i rørene. Det kan forårsage frostskader i vinterens løb. Fjern alle brandfarlige væsker og gasbeholdere. Tøm båden for alt løst inventar, hvis du har plads til det hjemme. Har du et egnet rum, der er tørt og varmt, er det en fordel at opbevare tekstiler, værktøj og sejl her. Det er også bedst for båden, at du fjerner så meget som muligt, så der er fri ventilation i kahytten. 24 TOREBY SEJLKLUB

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2005. 25. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2005. 25. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2005. 25. årgang Indhold Toreby Sejlklub Kystvejen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: toreby-sejlklub@sport.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vinteren 2013 og foråret 2014 var meget mild. Vi fik kun lidt sne, og det var kun i meget korte perioder, at vandet i vores havnebassin var tilfrosset. Den milde vinter betød,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 1 Bestyrelsens beretning 2013 Som I måske kan huske, så var sidste års vinter, og især de første måneder i 2013 meget kolde. Vi fik masser af sne og frost, så Guldborgsund var i perioder helt tilfrosset.

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2009. 29. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2010. 30. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2010. 30. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2010. 30. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog 14 medlemmer inklusive bestyrelsen.

På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog 14 medlemmer inklusive bestyrelsen. Medlemsbrev for Sukkerbroens Bådelaug 2015. 23-2-2015 Generalforsamlingen På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog 14 medlemmer inklusive bestyrelsen. Formandens beretning: Så er der gået et

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Dæmningen. Toreby Sejlklub 40 års jubilæum. Nr. 2. April 2006. 26. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB

Dæmningen. Toreby Sejlklub 40 års jubilæum. Nr. 2. April 2006. 26. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2006. 26. årgang Toreby Sejlklub 40 års jubilæum Indhold Toreby Sejlklub Kystvejen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang

Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby L 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Prisliste 2012 gyldig fra 1. januar

Prisliste 2012 gyldig fra 1. januar liste 2012 gyldig fra 1. januar Alle priser er inkl. moms Bådpladser Vinteropbevaring Ophaling Søsætning Bådpladser (Se bagsiden vedr. oversigt over bådpladserne) Pladsnr. Pladsstørrelse 1 års kontr. 2

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 10. august, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Standerhejsning den 9. maj kl med deltagelse af Kanonlauget.

Standerhejsning den 9. maj kl med deltagelse af Kanonlauget. 1 Planlægning af Standerhejsning og fest. Bestyrelsesmøde d: 20-04-15 Bente og Maria deltog i dette punkt inden bestyrelsesmødet. Aktivitetsudvalgets forslag til dagens program blev gennemgået og godkendt.

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2010. 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Palle Tørnqvist

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2010. 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Palle Tørnqvist Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2010. 30. årgang Foto: Palle Tørnqvist Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2008. 28. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

NYHEDSBREV FOR EGENSE SEJLKLUB Marts 2016

NYHEDSBREV FOR EGENSE SEJLKLUB Marts 2016 NYHEDSBREV FOR EGENSE SEJLKLUB Marts 2016 Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub. Dette er 2. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 17/3 2016. Som vedtaget på Ordinær generalforsamling 30/1 2016

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Alle i Grænge og omegn ønskes et godt nytår! 2015 var et godt år for Grænge Beboerforening med stor aktivitet i huset - og med en god udlejning af

Alle i Grænge og omegn ønskes et godt nytår! 2015 var et godt år for Grænge Beboerforening med stor aktivitet i huset - og med en god udlejning af Alle i Grænge og omegn ønskes et godt nytår! 2015 var et godt år for Grænge Beboerforening med stor aktivitet i huset - og med en god udlejning af huset Fest og farver blev det også til - et velbesøgt

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget 4) Aktuel status

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2013. 33. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2013. 33. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2013. 33. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 06.02.2017 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Peter Storm, John Trolle Fraværende: Egon Sørensen Referent: John

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Afdelingsmøde Nappedam Bådelaug d. 3. februar 2014

Afdelingsmøde Nappedam Bådelaug d. 3. februar 2014 Afdelingsmøde Nappedam Bådelaug d. 3. februar 2014 Tilstede: Harald Jørgensen, Henning Madsen, Lars Bjørn, Claus Pedersen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Anne Mette Jørgensen, Mie (festudvalget), Lars

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Indhold: Arbejdsdag for forældre lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 Foråret er på vej Arbejdsdag på Marienhoffskolen lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 For halvandet år siden

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen.

Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Lad os sammen mindes Preben ved et minuts stilhed. Æret være hans minde. På sidste

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere