Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr årgang Februar Se side 51 BEBOERMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE"

Transkript

1 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr årgang Februar 2012 Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole Se side 51 BEBOERMØDE FASTELAVN I STILLINGEHALLEN

2 2 2 sogne Mail adresse for tekst til bladet: Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen Marianne Espenhain Birthe Jacobsen Ib Jensen Vivi Jensen Ketty Munch Lars Schou Hanne Tew Lokalrådets formand: Lars Schou Pedersen Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Lokalrådets kasserer: Hanne Tew Bildsøvej Slagelse Tlf Lokalrådets web-master: Ib Jensen Redaktionsadresse: Arne Olsen Birkemosevej 11, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. april Indlevering til bladet, såsom læserbreve, fotos og tegninger skal være redaktionen i hænde senest d. 10. marts Tryksted: Jannerup offset a/s 2 Sogne trykkes i 1500 eksemplarer (eftertryk tilladt). Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen. I dette nummer: 3: Nyt fra Lokalrådsformanden 5: Lokalrådet afholder Beboermøde 10: Stillinge IF afholder generalforsamling 11: Det sker i Huset 12: Fastelavnsfest i Stillingehallen Landsbykorets Forårskoncert 13: Stegt flæsk i forsamlingshuset Generalforsamlinger 18: Ungdomsklubben Stjernen Kelstrup Forsamlingshus 19: Støtteforeningen for Stillinge Forsamlingshus 20: Stillinge Skole 21: Kr. Stillinge Plejehjem 25: Kirkesiderne 36: Trelleborg Friskole 38: Masser af penge 39: Gymnastikopvisning SIF 44: Konfirmander : Konfirmander : Skolebestyrelsen Stillinge Skole 51: Stillinge Skole 52: Vraget ved Bildsø Skov 53: Valg i gamle dage 54: Nyttige telefonnumre 55: Mødekalender Forside: Jeanette Snedker fra Stillinge Skoles SFO viser Line Brodthagen og Matilde Düring hvordan man betjener en PC.

3 2 sogne 3 Nyt fra lokalrådsformanden Lokalrådet holder det årlige beboermøde søndag d. 11. marts 2012, i år naturligvis i HUSET, Bildsøvej 74C. I løbet af det forgangne år har hele tre medlemmer, Susanne Hvitnov, Birthe Jacobsen og Vivi Jensen, trukket sig fra Lokalrådet, da helbred, familie og arbejde jo selvfølgelig har højere prioritet. Vi siger dem tak for det gode samarbejde. Der skal således i år findes mindst tre nye kandidater til Lokalrådet og helst flere, således at demokratiet tilgodeses. Det er jo medlemmerne selv, der sætter dagsordenen i Lokalrådet. Det er medlemmerne, der beslutter, hvilke emner Rådet skal arbejde med, ligesom det er det enkelte medlem selv, der afgør, hvor mange resurser han/hun vil bruge på arbejdet. Vi håber derfor, at der er borgere i lokalområdet, der vil melde sig til at tage et par år i Lokalrådet, og dermed være med til at præge udviklingen i vores dejlige landdistrikt. Er du interesseret i at høre mere om arbejdet eller blot at melde dig som kandidat, så ring til undertegnede på , helst mellem 16 og 18, eller send en mail til Tidligere i 2sogne har Lokalrådet efterlyst kandidater til Lokalrådets Årspris, og ved fristens udløb d. 31. december havde vi modtaget fem kandidater. Alle fem kandidater er bestemt værdige, og alle fortjener årsprisen, der er på 5.000,- kr. Sidste år måtte Lokalrådet ty til en egentlig afstemning for at finde den kandidat, der skulle tildeles prisen; dette bliver formentlig også nødvendigt i år. Vinderen offentliggøres, og præmien overrækkes på Lokalrådets årlige beboermøde søndag d. 11. marts. Lokalrådet inviterede i slutningen af 2011 Idrætsforeningen, Ungdomsklubben Stjernen og Stillinge Skole til møde om trafik og trafiksikkerhed i vores 2 sogne. Idrætsforeningen havde desværre ikke resurser til at deltage i mødet og arbejdet for øget trafiksikkerhed, men der er nu nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ungdomsklubben Stjernen, Skolebestyrelsen og Lokalrådet. Tidligere færdselsbetjent Ejler Nielsen fra Bildsø er med som konsulent, hvilket jo giver en fantastisk styrke i arbejdsgruppen. Har du input til dette emne, skal du endelig ikke holde dig tilbage. Skriv en mail til gmail.com. Kontaktudvalget for Lokalråd i Slagelse Kommune holder lørdag d. 24. marts fra kl til temamøde med emnet Trafik trafiksikkerhed. Mødet holdes, naturligvis, i HUSET, Bildsøvej 74C, og er for alle ildsjæle, der interesserer sig for trafikken i landdistrikterne i Slagelse kommune. På mødet deltager relevante medarbejdere fra Forvaltningen samt formentlig nogle ansvarlige politikere. Tilmelding til mødet kan sendes til HUSET. I starten af januar blev der lavet flisebelægninger omkring HUSET. Selve fliserne er købt med meget stor rabat hos STARK i Slagelse og be-

4 4 2 sogne talt af Kultur- & Fritidsforvaltningen. Lokalrådet har søgt, og fået, midler fra Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget til indkøb af dræn og stabilt grus, og HUSETs bestyrelse skulle så selv have gravet ud og opbygget bund for flisebelægningerne. Bestyrelsen slap dog for dette hårde slid, idet H. J. Huse har udført arbejdet som endnu et sponsorat. H. J. Huse har endvidere lagt fliserne inden for det beløb, som Lokalrådet har fået bevilget af politikerne. I december holdt HUSETs bestyrelse vinsmagning med rigtig gode vareprøver fra Portugal. 39 interesserede var mødt frem til denne aften, som må betegnes som en succes. I januar var så arrangeret musikaften, som dog blev aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. Om arrangementet lå for tæt på jul, eller folk blot ikke er så musikalske, ligger hen i det uvisse. Har du forslag til et arrangement, må du meget gerne maile til: Bestyrelsen vil endnu engang rette en tak i al almindelighed for den store opbakning, som projekt HUSET har opnået og en stor tak i særdeleshed til de pengetanke, der har ydet HUSET økonomisk støtte, rabat og bidrag. Det er (foreløbig): Stillinge Låne- & Sparekasse STARK, Slagelse Slagelse Kommune, Kultur- & Fritid Inventarland, Slagelse Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne Svane Køkkenet, Slagelse Sydbank, Slagelse H. J. Huse, Kelstrup 2tal, Høng Slagelse Gymnasium Nordea Der skal også lyde en stor tak til byrådsmedlem Jens Jørgensen, som personligt har malet og foræret dette flotte maleri til ophængning i HUSET. På fotoet ses han ved overrækkelsen sammen med lokalrådets kasserer, Hanne Tew. Hvis du vil se det i farver, er du meget velkommen til at besøge HUSET. Stillinge Hallen. Arbejdet med etableringen af etageadskillelse i hallens store redskabsrum skrider planmæssigt frem - det er næsten færdigt. Ideen er at lade Idrætsforeningen indrette motionsrum på 1. sal for således at kunne tilbyde endnu en aktivitet for medlemmerne. Endvidere er der indrettet bold- og rekvisitrum med direkte indgang fra fodboldbanen således, at vores fodboldklub kan opbevare sine effekter under ordnede forhold. Den efterhånden mindre pæne skurvogn, der står i hækken mod Møllegården, kan herefter bortskaffes. Hallen har umiddelbart før jul etableret fortov langs hallen således, at færdsel til og fra de parkerede biler kan foregå mere sikkert.

5 2 sogne 5 Erna Balle, der i mange år har haft ansvaret for Hallens cafeteria, har sagt stop. Det blev til 23 år som cafeteriaholder efter en del meget aktive år i byfestudvalget det arbejde, der lagde grunden til selve halbyggeriet i Fra hele lokalområdet skal lyde en STOR TAK til Erna for det kæmpe arbejde, hun har gjort for opførelsen og driften af Stillingehallen. Betina Godtfredsen har påtaget sig opgaven som cafeteriaholder fra 1. januar Betina vil naturligvis sætte sit eget præg på cafeteriet, og det vil blive spændende at se, hvilke nye tiltag året vil bringe. Vi håber, at Hallens brugere vil tage godt i mod Betina. Lars Schou Lokalrådet afholder det årlige Beboermøde Søndag d. 11. marts 2012 kl Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C. Mødet indledes med at lokalområdets øvrige foreninger får lejlighed til en kort præsentation af foreningen. Derefter holdes det egentlige beboermøde med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere) 6. Valg af revisorer 7. Valg til andre foreninger / institutioner / udvalg, i det omfang disse foreningers / institutioners / udvalgs vedtægter fordrer dette. 8. Eventuelt Efter beboermødet er Lokalrådet vært ved søndagsmiddagen menuen er dog endnu ikke fastlagt. Tilmelding til spisningen er nødvendig på

6 6 2 sogne BRÆNDETRÆ Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke ved fast vej kan købes. Selvskovning i løvtræ er også en mulighed. Henvendelse til Skovfoged Verner Lauridsen eller A. Bech Valdbygaard Skovdistrikt Stillinge Idrætsforening FÆLLESFORMAND Jacob Raft tlf BADMINTON Pt. ingen formand FODBOLD - ungdom Ole Madsen tlf FODBOLD - senior Brian Dahl tlf GYMNASTIK Henrik Jensen tlf PETANQUE Bent Heegaard tlf HÅNDBOLD Mette Frimann Nielsen tlf STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Godt håndværk Tømrerfirma Fischer & Flindtholt ApS Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

7 2 sogne 7 Din lokale mekaniker udfører alt i autoreparationer Køb og salg af brugte biler Salg af reservedele Har din bil fået en bule - eller rust i kanterne... Kom til os med mange års erfaring og få et uforbindende tilbud. Stillinge Auto-Pladeværksted Tlf BENT HANSEN STRANDENS MALERSERVICE

8 8 2 sogne Har du brug for brodering af navn, logo, motto eller lignende? Det kan f.eks. være på R.M. Maskinbrodering I/S v/rikke Borup Ryttersgaard & Marie Borup Jensen Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse Tlf eller r T rmmaskinbrodering.dk facader OG ALUFACADER Alt glarmesterarbejde udføres

9 2 sogne 9 Støt vores annoncører - de støtter os! Kontakt: Medlem af De Grønne Kloakentreprenører Brian Olsen Martin Bertram Anlægsgartnermestre Aut. kloakmester Medlem af De Grønne Kloakentreprenører Holbergsvej 81B Tersløse Anlægsgartnermestre 4293 Dianalund Møllegårdens brændesalg Køb dit brænde lokalt Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det. Aut. kloakmester Bliver det vinter igen i 2011? Bestil dit brænde nu, så du har tørt brænde på lager. Møllegården Bildsøvej 64 Kirke Stillinge Salg af æg, brænde m.v /

10 10 2 sogne Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Stillinge IF afholder ordinær generalforsamling for alle medlemmer Tirsdag den 7. februar 2012 kl i HUSET Dagorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse og godkendelse af fremlagt revideret regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af fællesformand Jacob Raft, ønsker genvalg 6. Valg af afdelingsformænd: Håndbold: Mette Frimann, ønsker ikke genvalg Badminton: Pt. ingen formand Fodbold ungdom: Ole Madsen går før tid, valg for 1 år Gymnastik: Henrik Jensen går før tid, valg for 1 år 7. Valg af revisor Brian Madsen, ønsker genvalg/ikke genvalg 8. Valg af revisorsuppleant 9. Valg af repræsentanter til Stillingehallens bestyrelse 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød, sodavand, øl, kaffe/the og kage. Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske SENEST den 1. februar 2012 til Pia Svendsen, tlf eller mail På bestyrelsens vegne Pia Svendsen (næstformand) Stillingevej 104, 4200 Slagelse Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F.

11 2 sogne 11 Det sker i HUSET 1/2 pris for børn under 13 år til alle arrangementer Fredag d. 10. februar 2012 kl Fællesspisning Vi byder på bøf stroganoff med kartoffelmos og rødbeder. Kom og spis din aftensmad i hyggeligt og afslappet selskab med andre beboere fra vores dejlige lokalområde. Øl, vin og vand kan købes til fornuftige priser. Tilmelding er nødvendig, da der er max. antal deltagere. Pris: kr. 65,- pr. person, tilmeld på Mandag d. 12. marts 2012 kl Foredrag Tag din ægtefælle og din nabo med i HUSET denne aften og oplev et super spændende og morsomt foredrag af lektor Jens Jørgensen: Rundt om Dirch Passer - hvordan var han egentlig bag masken, bag figurerne på scenen? Hertil serveres HUSETs vin og andet godt til ganen. Tilmelding er nødvendig, da der er max. antal deltagere. Pris: kr. 50,- pr. person, tilmeld på Torsdag d. 12. april 2012 Vinsmagning Læs mere i næste nummer af 2 sogne, eller gå ind på Torsdag d. 10. maj 2012 Musikcafé Læs mere i næste nummer af 2 sogne, eller gå ind på

12 12 2 sogne Fastelavnsfest Søndag den 19. februar 2012 Kl I Stillinge Hallen TØNDESLAGNING FOR ALLE PRÆMIER til de bedste udklædte børn og voksne Entré: Voksne kr. 30,- Børn kr. 20,- Inkl. en fastelavnsbolle Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet TILMELDING: Senest fredag d. 3. februar 2012 Hanne Tlf Dørene i Hallen åbnes kl. 14, betaling ved indgangen LANDSBYKORETS FORÅRSKONCERT 2012 finder i år sted i Nørrevangskirken, Slagelse søndag, den 25. marts kl men næste år er vi hjemme igen! Med venlig hilsen

13 2 sogne 13 Stegt flæsk med persillesovs Kom og få en hyggelig aften sammen med dine naboer og venner Torsdag den 1. marts 2012 kl. 18 i Stillinge Forsamlingshus Der serveres stegt flæsk ad libitum med kartofler og persillesovs samt en kop kaffe med småkager. Pris pr. couvert kr. 85,- excl.drikkevarer Tilmelding senest søndag den 26. februar 2012 til Formand Erik Larsen, tlf eller Claus i Forsamlingshuset, tlf , mobil GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Stoukærgaard onsdag 25. april kl Stillinge forsamlingshus.

14 14 2 sogne Erlings Hestevogne Tlf.: Mobil: Lysgaarden, Kelstrup Bed & Breakfast 2 hyggelige værelser med separat indgang og med fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet med 2 enkeltsenge. Priser: Se hjemmesiden eller kom forbi og tal med mig eller ring. Hanne Kathlyn Tew Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse Tlf Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at bestille værelser i god tid. Velkommen!

15 2 sogne 15 Læs mere om vores produkter på eller kontakt os på Mobil Værksted Computer-Problemer v/torben Ryttersgaard Grønhøjvej 12B Øster Stillinge 4200 Slagelse Alt malerarbejde udføres Tilbud gives uden forbindende Malerfirmaet Bo Nielsen ApS Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Mobil Fax

16 16 2 sogne

17 2 sogne 17 Jeg elsker sommer. Jeg får sådan lyst til at bo ved havet med en lille badebro Du er godt klar over, at det er saltvand, ikk?

18 18 2 sogne Ønsker rigtigt godt nytår til alle og ser frem til endnu flere hyggelige timer i den sidste del af sæsonen. Vi har i december lavet forskellige ting med børnene. Vi har været i biografen, lavet julekonfekt og lidt julegaver er det også blevet til. Vi havde julebanko tirsdag d , for klubbens medlemmer. Omkring 40 børn og unge sad næsten musestille og ventede spændt på det afgørende tal, til at kunne råbe banko på. Ingen gik tomhændede hjem. Vi sluttede aftenen af med æbleskiver, saft og klementiner. Vi vil i den forbindelse gerne takke lokalområdets sponsorer, for gaverne til dette arrangement, nemlig: Bo Maler, Jørgen K.P, Kirke Stillinge Daglig Brugs, Kirke Stillinge Elforretning, Madsen Antenne, Jonshøj, Birkedahl s biler, HH Auto, Frisør Harlekin, Bo Grønt, Marie Ege Lys og Design, Ann Karina, Toys R us og Svanekøkkenet byder på hygge og samvær med jævnaldrende i klubben. Aktiviteter ud af huset vil komme på vores hjemmeside, Facebook og vil blive sat op på skolen og i klubben. Så følg løbende med dér. HUSK ligeledes, at vi altid kan bruge forældrehjælp, så kontakt Mie for vagter på tlf.nr På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese. Kelstrup Forsamlingshus Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling onsdag den 14. marts 2012 kl Dagsorden ifølge vedtægterne.

19 2 sogne 19 Støtteforeningen for Stillinge Forsamlingshus vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores reklame- og gavebanko den 14. december Bed & Breakfast, Malermester Bo Nielsen, Stillinge Auto-Pladeværksted, vært Claus Sørensen Forsamlingshuset, Birkedahls Biler, Jongshøj Maskiner, Møllegården, Bo Grønt, Slagter Henriksen, Pileagergårds Grøntsager, Sydbank, H.J. Huse, Q8, Rødstensgårdens Kloakservice, Jørgen Jensens Grøntsager, Kurts Oliefyrsservice, Dagli Brugsen, Kr. Stillinge Elforretning, H.H. Auto, Danish Agro, Storkøkken v/jørgen Petersen, Kildemosens Smedie, Tøjglad v/gudrun Berg, Papirindustrien, Slagelse Autodele, Computerproblemer v/torben Ryttersgaard og Vognmand Keen Birkemose. Et ønske om et godt og lykkebringende nytår. Med venlig hilsen Bestyrelsen Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar kl Stillinge Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar kl Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. På bestyrelsens vegne Erik Larsen, formand

20 20 2 sogne Stillinge Skole Skolefest på Stillinge Skole Igen i år holder Stillinge Skole skolefest. 6. klasse opfører teaterstykket Drømmen. Efter opførelsen af stykket vil der være mulighed for at besøge de mange forskellige boder, der i dagens anledning er på skolen. Festen holdes den 9. februar, og vi opfordrer til at lade bilen blive hjemme, hvis man bor i gå-afstand fra skolen. Matematikkens dag Stillinge Skole deltog igen i år i Matematikkens dag, hvor eleverne arbejdede med matematik på nye og spændende måder. I år var der fokus på sundhed og matematik. Eleverne på mellemtrinnet skulle løbe 200 m og derefter udregne gennemsnit mm. 6. klasse var så dygtige, at de i konkurrence med 450 andre skole, fik en meget flot 2.plads. Stort tillykke til eleverne og personalet for deres flotte arbejde. Bedre trafikforhold ved hallen og Huset Hallens bestyrelse har forbedret trafikforholdene ved hallen og Huset. Det er sket ved at opsætte stolper langs hallen, så den kørende og gående trafik bliver adskilt. Det er vi glade for på skolen, da mange elever bliver sat af ved hallen om morgenen. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at I hjælper med at huske jeres børn på at gå langs hallen, når de skal ind på skolen eller ned til Huset. Nye medarbejdere Skolens Autistklasse har fået to nye medarbejdere fra 1. januar. Marietta er ansat i en barselsstilling som pædagog og Thomas i en fast stilling som lærer. Velkommen til dem begge. Jeg hedder Marietta Wiese, og jeg er blevet ansat som pædagog i C1 i hele 2012, mens Mette C. er på barselsorlov. Jeg er 37 år, gift og mor til 4 børn i alderen 3-12 år. Vi er bosiddende i Slagelse, hvor meget af familiens fritid går med fodbold i B73. Jeg har været uddannet pædagog i snart 12 år og har i disse år især arbejdet med anbragte børn og unge bl.a. på Slagelse Børn og Unge Center og på Opholdsstedet Lille Valbygård. Jeg glæder mig meget til at lære børnene at kende det næste års tid og få nogle gode og indholdsrige oplevelser sammen med dem. Jeg hedder Thomas Eriksen og er 43 år. Jeg har arbejdet 15 år som skolelærer. Det er et job, jeg nyder, da det er dejligt at beskæftige sig med børn i alle aldre.

21 2 sogne 21 Jeg underviser i meget forskelligt, men har brugt mange timer i idrætshallen, samt undervist i matematik samt historie. Ny skolestruktur Skolebestyrelsen og skolens medarbejderudvalg har udarbejdet høringssvar til den kommende skolestruktur i Slagelse Kommune. Politikerne har modtaget over 100 høringssvar, som alle kan læses på Slagelse kommunes hjemmeside. Hvis politikerne vælger at vedtage det udsendte forslag, vil det betyde, at Stillinge Skoles skoledistrikt bliver lidt større mod Marievangsskolen og Vestermose Skole. Her på skolen vil det glæde os at byde velkommen til forældre og børn fra de områder. På vegne af skolens ledelse og medarbejdere vil jeg ønske jer alle et godt nytår. Martin Meier Kr. Stillinge plejehjem Så er vi kommet godt over jul og nytår her på vores lille plejehjem. Alle fik fyldt maverne og fik nogle dejlige julegaver. Nytårsaften var også hygge med gæster udefra. Vi starter nu op på et nyt år med glæde og gå på mod. Vi starter med at have børnehaven på besøg til fastelavn, dette glæder vi os til. Er der borgere ude i byen, der kunne tænke sig at se børnene klædt ud og synge, skal alle være velkommen 20. februar kl Der vil blive serveret nybagte boller og friskbrygget kaffe. I år skulle vi gerne have lavet vores have, så det bliver en fryd for øjet. Sommerfesten bliver i maj - der vil komme nærmere om dette. Vores aktivitets kalender kommer med næste gang. Vi glæder os til foråret kommer, så kan vi med egne biler køre ud i det blå og nyde forårsduften, og få en masse indtryk. Mange hilsner Kr. Stillinge plejehjem

22 22 2 sogne TLF FAX: BILDSØVEJ SLAGELSE NYE ÅBNINGSTIDER VINTERTID: Man.-fre. kl Lør.-søn. kl UDBRINGNING I HELE POSTNUMMER 4200 RING OG BESTIL MANDAG ELLER TIRSDAG LEVERES TORSDAG KL SOMMERTID: Man.-søn. kl

23 2 sogne 23 Rigelig og veltillavet mad Stillinge Forsamlingshus Stillingevej Slagelse Tlf Også mad ud af huset Ring venligst efter brochure Lars Meng Klip ud og gem Billige planter Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig! Bøg til hæk...fra kr. 5,00-8,75 Liguster Atros...fra kr. 6,25-8,75 Spirea Van houtii...fra kr. 7,50-8,75 Spirea Grefsheim...fra kr. 10,00-11,25 Rød Snebær...fra kr. 7,50-8,75 Fjeldribs...fra kr. 7,50-8,75... kr 11,25 Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s Kildemosen 4, 4200 Slagelse ,

24 24 2 sogne Tagdækning Tagpap-renovering Reparation - vedligeholdelse og ny tagdækning. Gratis eftersyn og tilbud. Evt års forsikringsgaranti. Tagdækkermester Benny Carlsen Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge Tlf også aften - lørdag/søndag Biltlf Fax Slagelse Dyrehospital A/S Sten Kokholm Konsultation efter aftale Kirurgisk og medicinsk behandling EKG - laboratorieundersøgelse Røntgen - Ultralydsscanning Rugvænget 12, 4200 Slagelse Godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Knud Olsen Bildsø Tlf solsikker varme

25 2 sogne 25 KIRKESIDERNE

26 26 2 sogne KIRKESIDERNE

27 2 sogne 27 KIRKESIDERNE

28 28 2 sogne KIRKESIDERNE

29 2 sogne 29 KIRKESIDERNE

30 30 2 sogne KIRKESIDERNE

31 2 sogne 31 KIRKESIDERNE

32 32 2 sogne KIRKESIDERNE

33 2 sogne 33! Murermester Torkild Mølholt Tilbygning Flisearbejde Frostskader m.m. Møllevænget 11 Kirke Stillinge 4200 Slagelse Telefon: Mobil: Kom-Ann Hudplejeklinik Ansigtsbehandlinger Frugtsyrebehandlinger Hårfjerning Dag og fest makeup Massage Vipper og bryn Tandsmykker Gelénegle Ansigtszoneterapi Kom-Ann - Hudpleje og makeup for alle Rosengade Slagelse Tlf GAVEKORT UDSTEDES OLIEFYRS SERVICE- FIRMA KURT s Kurt Bender Petersen Bildsøvej 57 Kr. Stillinge FYRTEST

34 Have & Park Trailere samt marine produkter 34 2 sogne Have & Park Have & Park Have & Park Trailere samt marine produkter Trailere samt marine Trailere produkter samt marine produkter v/ Henrik Jensen Stillingevej Slagelse Telefon www. jongshoej-maskiner.dk v/ Henrik Jensen v/ Henrik Jensen Stillingevej Slagelse Stillingevej Slagelse Telefon Telefon v/ Henrik Jensen Stillingevej www jongshoej-maskiner.dk Slagelse www. BIRKEDAHL s jongshoej-maskiner.dk Telefon BILER KØB, SALG OG BYTTE www. jongshoej-maskiner.dk v/ Klaus Birkedahl Stillingevej 58, Kirke Stillinge 4200 Slagelse Tlf.: Bil: Autoværksted - reparationer udføres

35 2 sogne 35 VEST Transport v/jesper Pedersen Tlf Flytning og kurérkørsel Kirkens Korshær Slagelse Herrestræde 26 Tlf Løvegade 68 Tlf Mand. til fred Lørdag (gratis afhentning) Når du handler hos os, eller forærer os ting, du ikke længere har brug for, støtter du vort sociale arbejde blandt de dårligst stillede. Tak for din hjælp. (Møllers Stue- og Havecenter) Disagervej 22 Øster Stillinge 4200 Slagelse Tlf Fax Åbningstider: Hverdage Weekend og helligdage

36 36 2 sogne Sprechen Sie English Ferierne er som altid tiden, hvor man kan se tilbage på en længere periode af undervisning. Juleferien er ingen undtagelse. Hvordan gik det med de skibe, der blev sat i søen ved skoleårets start? Og hvad med de skibe, der har sejlet flere år. Skal de ud på endnu en tur rundt om kloden, skal de hugges op eller måske ombygges? Denne gang handler det om en del af sprogundervisningen på Trelleborg Friskole engelsk på indskolingen og tysk på udskolingen. Normalt begynder vi engelsk undervisningen fra 3. klasse. Det har vi dog fraveget i år, da vi har vurderet, at en stor del af eleverne fra 2. klasse er, så langt fremme med deres grundlæggende danskkundskaber, at de vil kunne give sig i kast med deres første fremmedsprog. Det er helt nødvendigt, at eleverne har styr på det danske sprog, da nye og anderledes grammatikregler, endelser og bøjninger gør sig gældende eksempelvis på engelsk. På baggrund af en faglig vurdering af den enkelte elev har det været frivilligt for den enkelte elev at deltage i engelskundervisningen. Langt de fleste har sagt ja til tilbuddet, og deltager energisk i faget. Der er ikke tale om stiv og fastlåst tavleundervisning, men om en kombination af mange forskellige leg til læringsaktiviteter. En tavlegennemgang bliver således kombineret med skriftlige opgaver og lege. Et eksempel kunne være, at ting på tavlen er beskrevet på engelsk, som eleverne skal gætte. Vi leger fluesmækkerleg med nye engelske gloser, der skal findes mellem andre på tavlen og klaskes med en fluesmækker. Pernille Riis, underviseren i faget udtaler, at Det er et pragtfuldt fag at undervise i, og eleverne fra såvel 2. som 3. klasse møder altid ivrigt og særdeles parate op til engelsktimerne.

37 2 sogne 37 De foreløbige erfaringer er kun positive. Eleverne fra 2. klasse demonstrerer gennem deres adfærd i timerne, at de er priviligerede, når de allerede nu har engelsk. Indtil videre kan vi ikke se nogle ulemper, idet vi tager de fornødne faglige hensyn til det enkelte barn. Og de elever, der endnu ikke er parate til udfordringen, de bliver tilgodeset med leg-og læringstimer, hvor vi styrker og stimulerer deres sproglige og matematiske egenskaber med lærerige og sjove aktiviteter. Tysk er fag og et sprog i voldsom tilbagegang i Danmark, og det er en skam, for Danmark har så meget til fælles med landet, sproget og kulturen. For at modvirke den nærmest medfødte frygt for faget hos eleverne, varierer vi undervisningen og griber til andre virkemidler end den rene tavlegennemgang. En af aktiviteterne tidligere på året har været en kombination af udeskole over et tema om årstiderne, hvor eleverne på en slags orienteringsløb skulle finde 23 sedler udenfor i naturen. Hver med én sætning om de fire årstider på tysk. Efterfølgende skulle alle sætninger grupperes efter den rette årstid, og derefter pusles sammen til en samlet helhed. Skoledagen starter hver morgen med morgensang, og her underholdte dele af udskolingen en morgen med et lille teaterstykke, som de selv havde skrevet, om Skt. Martin ham vi i Danmark kender som Morten. Teksterne blev fremsagt på tysk, og efterfølgende blev der oversat så alle kunne være med. Eleverne har selv skulle stå for at omskrive legenden til et stykke, der kunne opføres ved morgensamlingen. En øvelse der trænede ordforrådet uden alt for megen ordbogsopslag. Samme morgen var der også tysk lanterneoptog og -sang på programmet, hvor eleverne optrådte for resten af skolen med sang og oversættelse. Sang er en god, gammel friskoleaktivitet, samtidig med at det her også træner eleverne i den tyske udtale. Ydermere så træder slægtsbåndet tydeligt frem i juletiden, hvor eleverne kan genkende mange af melodierne fra vores egne julesange. Kombinationen af sprog og kultur er vigtigt, fordi den giver børnene de første fornemmelser for, hvorfor og hvad man kan bruge et fremmedsprog til. I sidste ende skal det nye sprog ikke længere være fremmed for børnene, men bare endnu et sprog til at nuancere livet og åbne muligheder i fremtiden. John Jensen

38 38 2 sogne Det mener det offentlige i hvert fald Fjernsyn For nogle år siden blev fjernsynet digitaliseret, og der blev brugt et system der hedder MPEG2. Dette medførte, at folk med gamle fjernsynsapparater enten måtte udskifte disse, eller købe en omsætter for at kunne se fjernsyn. Nu er der så blevet ændret til et system, der hedder MPEG4, det har eksisteret i et par år sideløbende med det gamle system, men nu udgår det tidligere system, og mange skal så have en ny omsætter eller måske fjernsynsapparat, for mange af de tidligere købte fjernsyn var kun til MPEG2. Men TV2 er nu også blevet en betalingskanal selv om vi har været med til at finansiere dette fra begyndelsen gennem licensen har man en egen antenne, skal man have en omsætter eller et fjernsyn, hvor det et muligt at tilkøbe et indstikningskort for at se programmet. Men så kommer vi til TV-ØST, den bliver ikke længere sendt sammen med TV2, men får sin egen kanal (22), men så kan der også være problemer dér. Mange har droppet den almindelige antenne og gået over til parabol (her kommer TV2), men hverken Canal Digital eller Viasat har taget TVØST på deres kappe. Mange kan lide at se, hvad der sker lokalt, så vil man det, så er det igen op med en antenne atter en udgift. Alt dette er mest irriterende for folk med eget modtagesystem; ved fællesanlæg er det op til udbyderen, hvad der kan ses. Radio Men ikke nok med alt det. For nogen år siden blev der indført et digitalt radiosystem DAB, sideløbende med det analoge FM-system. Dette nye system var fra begyndelsen baseret på unge lyttere, men flere og flere udsendelser blev overført fra FM til DAB en, bare sådan et program som TOP10, som mange op i årene yndede at lytte til. Men ikke nok med det, der har længe været talt om at FM helt skal lukkes ned og erstattes af digital-radio, men så duer de købte DAB-radioer ikke længere, for her bliver der så tale om det nye system der hedder DAB+ (eksisterer allerede sideløbende), og så skal der punges ud igen men heldigvis bliver afgørelsen om sløjfningen af FM-radioen udskudt igen og igen, så pt. vides ikke, hvornår det vil ske. Kloakering Hele sommerhusområdet skal kloakeres, det er også det offentlige, der har bestemt dette, og det kan man ikke undslippe.

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 34. årgang Februar 2011

Beboerblad for. Nr. 1 34. årgang Februar 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 34. årgang Februar 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 2 34. årgang April 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere