Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr årgang Februar Se side 51 BEBOERMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE"

Transkript

1 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr årgang Februar 2012 Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole Se side 51 BEBOERMØDE FASTELAVN I STILLINGEHALLEN

2 2 2 sogne Mail adresse for tekst til bladet: Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen Marianne Espenhain Birthe Jacobsen Ib Jensen Vivi Jensen Ketty Munch Lars Schou Hanne Tew Lokalrådets formand: Lars Schou Pedersen Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Lokalrådets kasserer: Hanne Tew Bildsøvej Slagelse Tlf Lokalrådets web-master: Ib Jensen Redaktionsadresse: Arne Olsen Birkemosevej 11, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. april Indlevering til bladet, såsom læserbreve, fotos og tegninger skal være redaktionen i hænde senest d. 10. marts Tryksted: Jannerup offset a/s 2 Sogne trykkes i 1500 eksemplarer (eftertryk tilladt). Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen. I dette nummer: 3: Nyt fra Lokalrådsformanden 5: Lokalrådet afholder Beboermøde 10: Stillinge IF afholder generalforsamling 11: Det sker i Huset 12: Fastelavnsfest i Stillingehallen Landsbykorets Forårskoncert 13: Stegt flæsk i forsamlingshuset Generalforsamlinger 18: Ungdomsklubben Stjernen Kelstrup Forsamlingshus 19: Støtteforeningen for Stillinge Forsamlingshus 20: Stillinge Skole 21: Kr. Stillinge Plejehjem 25: Kirkesiderne 36: Trelleborg Friskole 38: Masser af penge 39: Gymnastikopvisning SIF 44: Konfirmander : Konfirmander : Skolebestyrelsen Stillinge Skole 51: Stillinge Skole 52: Vraget ved Bildsø Skov 53: Valg i gamle dage 54: Nyttige telefonnumre 55: Mødekalender Forside: Jeanette Snedker fra Stillinge Skoles SFO viser Line Brodthagen og Matilde Düring hvordan man betjener en PC.

3 2 sogne 3 Nyt fra lokalrådsformanden Lokalrådet holder det årlige beboermøde søndag d. 11. marts 2012, i år naturligvis i HUSET, Bildsøvej 74C. I løbet af det forgangne år har hele tre medlemmer, Susanne Hvitnov, Birthe Jacobsen og Vivi Jensen, trukket sig fra Lokalrådet, da helbred, familie og arbejde jo selvfølgelig har højere prioritet. Vi siger dem tak for det gode samarbejde. Der skal således i år findes mindst tre nye kandidater til Lokalrådet og helst flere, således at demokratiet tilgodeses. Det er jo medlemmerne selv, der sætter dagsordenen i Lokalrådet. Det er medlemmerne, der beslutter, hvilke emner Rådet skal arbejde med, ligesom det er det enkelte medlem selv, der afgør, hvor mange resurser han/hun vil bruge på arbejdet. Vi håber derfor, at der er borgere i lokalområdet, der vil melde sig til at tage et par år i Lokalrådet, og dermed være med til at præge udviklingen i vores dejlige landdistrikt. Er du interesseret i at høre mere om arbejdet eller blot at melde dig som kandidat, så ring til undertegnede på , helst mellem 16 og 18, eller send en mail til Tidligere i 2sogne har Lokalrådet efterlyst kandidater til Lokalrådets Årspris, og ved fristens udløb d. 31. december havde vi modtaget fem kandidater. Alle fem kandidater er bestemt værdige, og alle fortjener årsprisen, der er på 5.000,- kr. Sidste år måtte Lokalrådet ty til en egentlig afstemning for at finde den kandidat, der skulle tildeles prisen; dette bliver formentlig også nødvendigt i år. Vinderen offentliggøres, og præmien overrækkes på Lokalrådets årlige beboermøde søndag d. 11. marts. Lokalrådet inviterede i slutningen af 2011 Idrætsforeningen, Ungdomsklubben Stjernen og Stillinge Skole til møde om trafik og trafiksikkerhed i vores 2 sogne. Idrætsforeningen havde desværre ikke resurser til at deltage i mødet og arbejdet for øget trafiksikkerhed, men der er nu nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ungdomsklubben Stjernen, Skolebestyrelsen og Lokalrådet. Tidligere færdselsbetjent Ejler Nielsen fra Bildsø er med som konsulent, hvilket jo giver en fantastisk styrke i arbejdsgruppen. Har du input til dette emne, skal du endelig ikke holde dig tilbage. Skriv en mail til gmail.com. Kontaktudvalget for Lokalråd i Slagelse Kommune holder lørdag d. 24. marts fra kl til temamøde med emnet Trafik trafiksikkerhed. Mødet holdes, naturligvis, i HUSET, Bildsøvej 74C, og er for alle ildsjæle, der interesserer sig for trafikken i landdistrikterne i Slagelse kommune. På mødet deltager relevante medarbejdere fra Forvaltningen samt formentlig nogle ansvarlige politikere. Tilmelding til mødet kan sendes til HUSET. I starten af januar blev der lavet flisebelægninger omkring HUSET. Selve fliserne er købt med meget stor rabat hos STARK i Slagelse og be-

4 4 2 sogne talt af Kultur- & Fritidsforvaltningen. Lokalrådet har søgt, og fået, midler fra Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget til indkøb af dræn og stabilt grus, og HUSETs bestyrelse skulle så selv have gravet ud og opbygget bund for flisebelægningerne. Bestyrelsen slap dog for dette hårde slid, idet H. J. Huse har udført arbejdet som endnu et sponsorat. H. J. Huse har endvidere lagt fliserne inden for det beløb, som Lokalrådet har fået bevilget af politikerne. I december holdt HUSETs bestyrelse vinsmagning med rigtig gode vareprøver fra Portugal. 39 interesserede var mødt frem til denne aften, som må betegnes som en succes. I januar var så arrangeret musikaften, som dog blev aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. Om arrangementet lå for tæt på jul, eller folk blot ikke er så musikalske, ligger hen i det uvisse. Har du forslag til et arrangement, må du meget gerne maile til: Bestyrelsen vil endnu engang rette en tak i al almindelighed for den store opbakning, som projekt HUSET har opnået og en stor tak i særdeleshed til de pengetanke, der har ydet HUSET økonomisk støtte, rabat og bidrag. Det er (foreløbig): Stillinge Låne- & Sparekasse STARK, Slagelse Slagelse Kommune, Kultur- & Fritid Inventarland, Slagelse Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne Svane Køkkenet, Slagelse Sydbank, Slagelse H. J. Huse, Kelstrup 2tal, Høng Slagelse Gymnasium Nordea Der skal også lyde en stor tak til byrådsmedlem Jens Jørgensen, som personligt har malet og foræret dette flotte maleri til ophængning i HUSET. På fotoet ses han ved overrækkelsen sammen med lokalrådets kasserer, Hanne Tew. Hvis du vil se det i farver, er du meget velkommen til at besøge HUSET. Stillinge Hallen. Arbejdet med etableringen af etageadskillelse i hallens store redskabsrum skrider planmæssigt frem - det er næsten færdigt. Ideen er at lade Idrætsforeningen indrette motionsrum på 1. sal for således at kunne tilbyde endnu en aktivitet for medlemmerne. Endvidere er der indrettet bold- og rekvisitrum med direkte indgang fra fodboldbanen således, at vores fodboldklub kan opbevare sine effekter under ordnede forhold. Den efterhånden mindre pæne skurvogn, der står i hækken mod Møllegården, kan herefter bortskaffes. Hallen har umiddelbart før jul etableret fortov langs hallen således, at færdsel til og fra de parkerede biler kan foregå mere sikkert.

5 2 sogne 5 Erna Balle, der i mange år har haft ansvaret for Hallens cafeteria, har sagt stop. Det blev til 23 år som cafeteriaholder efter en del meget aktive år i byfestudvalget det arbejde, der lagde grunden til selve halbyggeriet i Fra hele lokalområdet skal lyde en STOR TAK til Erna for det kæmpe arbejde, hun har gjort for opførelsen og driften af Stillingehallen. Betina Godtfredsen har påtaget sig opgaven som cafeteriaholder fra 1. januar Betina vil naturligvis sætte sit eget præg på cafeteriet, og det vil blive spændende at se, hvilke nye tiltag året vil bringe. Vi håber, at Hallens brugere vil tage godt i mod Betina. Lars Schou Lokalrådet afholder det årlige Beboermøde Søndag d. 11. marts 2012 kl Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C. Mødet indledes med at lokalområdets øvrige foreninger får lejlighed til en kort præsentation af foreningen. Derefter holdes det egentlige beboermøde med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere) 6. Valg af revisorer 7. Valg til andre foreninger / institutioner / udvalg, i det omfang disse foreningers / institutioners / udvalgs vedtægter fordrer dette. 8. Eventuelt Efter beboermødet er Lokalrådet vært ved søndagsmiddagen menuen er dog endnu ikke fastlagt. Tilmelding til spisningen er nødvendig på

6 6 2 sogne BRÆNDETRÆ Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke ved fast vej kan købes. Selvskovning i løvtræ er også en mulighed. Henvendelse til Skovfoged Verner Lauridsen eller A. Bech Valdbygaard Skovdistrikt Stillinge Idrætsforening FÆLLESFORMAND Jacob Raft tlf BADMINTON Pt. ingen formand FODBOLD - ungdom Ole Madsen tlf FODBOLD - senior Brian Dahl tlf GYMNASTIK Henrik Jensen tlf PETANQUE Bent Heegaard tlf HÅNDBOLD Mette Frimann Nielsen tlf STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Godt håndværk Tømrerfirma Fischer & Flindtholt ApS Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

7 2 sogne 7 Din lokale mekaniker udfører alt i autoreparationer Køb og salg af brugte biler Salg af reservedele Har din bil fået en bule - eller rust i kanterne... Kom til os med mange års erfaring og få et uforbindende tilbud. Stillinge Auto-Pladeværksted Tlf BENT HANSEN STRANDENS MALERSERVICE

8 8 2 sogne Har du brug for brodering af navn, logo, motto eller lignende? Det kan f.eks. være på R.M. Maskinbrodering I/S v/rikke Borup Ryttersgaard & Marie Borup Jensen Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse Tlf eller r T rmmaskinbrodering.dk facader OG ALUFACADER Alt glarmesterarbejde udføres

9 2 sogne 9 Støt vores annoncører - de støtter os! Kontakt: Medlem af De Grønne Kloakentreprenører Brian Olsen Martin Bertram Anlægsgartnermestre Aut. kloakmester Medlem af De Grønne Kloakentreprenører Holbergsvej 81B Tersløse Anlægsgartnermestre 4293 Dianalund Møllegårdens brændesalg Køb dit brænde lokalt Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det. Aut. kloakmester Bliver det vinter igen i 2011? Bestil dit brænde nu, så du har tørt brænde på lager. Møllegården Bildsøvej 64 Kirke Stillinge Salg af æg, brænde m.v /

10 10 2 sogne Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Stillinge IF afholder ordinær generalforsamling for alle medlemmer Tirsdag den 7. februar 2012 kl i HUSET Dagorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse og godkendelse af fremlagt revideret regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af fællesformand Jacob Raft, ønsker genvalg 6. Valg af afdelingsformænd: Håndbold: Mette Frimann, ønsker ikke genvalg Badminton: Pt. ingen formand Fodbold ungdom: Ole Madsen går før tid, valg for 1 år Gymnastik: Henrik Jensen går før tid, valg for 1 år 7. Valg af revisor Brian Madsen, ønsker genvalg/ikke genvalg 8. Valg af revisorsuppleant 9. Valg af repræsentanter til Stillingehallens bestyrelse 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød, sodavand, øl, kaffe/the og kage. Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske SENEST den 1. februar 2012 til Pia Svendsen, tlf eller mail På bestyrelsens vegne Pia Svendsen (næstformand) Stillingevej 104, 4200 Slagelse Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F.

11 2 sogne 11 Det sker i HUSET 1/2 pris for børn under 13 år til alle arrangementer Fredag d. 10. februar 2012 kl Fællesspisning Vi byder på bøf stroganoff med kartoffelmos og rødbeder. Kom og spis din aftensmad i hyggeligt og afslappet selskab med andre beboere fra vores dejlige lokalområde. Øl, vin og vand kan købes til fornuftige priser. Tilmelding er nødvendig, da der er max. antal deltagere. Pris: kr. 65,- pr. person, tilmeld på Mandag d. 12. marts 2012 kl Foredrag Tag din ægtefælle og din nabo med i HUSET denne aften og oplev et super spændende og morsomt foredrag af lektor Jens Jørgensen: Rundt om Dirch Passer - hvordan var han egentlig bag masken, bag figurerne på scenen? Hertil serveres HUSETs vin og andet godt til ganen. Tilmelding er nødvendig, da der er max. antal deltagere. Pris: kr. 50,- pr. person, tilmeld på Torsdag d. 12. april 2012 Vinsmagning Læs mere i næste nummer af 2 sogne, eller gå ind på Torsdag d. 10. maj 2012 Musikcafé Læs mere i næste nummer af 2 sogne, eller gå ind på

12 12 2 sogne Fastelavnsfest Søndag den 19. februar 2012 Kl I Stillinge Hallen TØNDESLAGNING FOR ALLE PRÆMIER til de bedste udklædte børn og voksne Entré: Voksne kr. 30,- Børn kr. 20,- Inkl. en fastelavnsbolle Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet TILMELDING: Senest fredag d. 3. februar 2012 Hanne Tlf Dørene i Hallen åbnes kl. 14, betaling ved indgangen LANDSBYKORETS FORÅRSKONCERT 2012 finder i år sted i Nørrevangskirken, Slagelse søndag, den 25. marts kl men næste år er vi hjemme igen! Med venlig hilsen

13 2 sogne 13 Stegt flæsk med persillesovs Kom og få en hyggelig aften sammen med dine naboer og venner Torsdag den 1. marts 2012 kl. 18 i Stillinge Forsamlingshus Der serveres stegt flæsk ad libitum med kartofler og persillesovs samt en kop kaffe med småkager. Pris pr. couvert kr. 85,- excl.drikkevarer Tilmelding senest søndag den 26. februar 2012 til Formand Erik Larsen, tlf eller Claus i Forsamlingshuset, tlf , mobil GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Stoukærgaard onsdag 25. april kl Stillinge forsamlingshus.

14 14 2 sogne Erlings Hestevogne Tlf.: Mobil: Lysgaarden, Kelstrup Bed & Breakfast 2 hyggelige værelser med separat indgang og med fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet med 2 enkeltsenge. Priser: Se hjemmesiden eller kom forbi og tal med mig eller ring. Hanne Kathlyn Tew Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse Tlf Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at bestille værelser i god tid. Velkommen!

15 2 sogne 15 Læs mere om vores produkter på eller kontakt os på Mobil Værksted Computer-Problemer v/torben Ryttersgaard Grønhøjvej 12B Øster Stillinge 4200 Slagelse Alt malerarbejde udføres Tilbud gives uden forbindende Malerfirmaet Bo Nielsen ApS Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Mobil Fax

16 16 2 sogne

17 2 sogne 17 Jeg elsker sommer. Jeg får sådan lyst til at bo ved havet med en lille badebro Du er godt klar over, at det er saltvand, ikk?

18 18 2 sogne Ønsker rigtigt godt nytår til alle og ser frem til endnu flere hyggelige timer i den sidste del af sæsonen. Vi har i december lavet forskellige ting med børnene. Vi har været i biografen, lavet julekonfekt og lidt julegaver er det også blevet til. Vi havde julebanko tirsdag d , for klubbens medlemmer. Omkring 40 børn og unge sad næsten musestille og ventede spændt på det afgørende tal, til at kunne råbe banko på. Ingen gik tomhændede hjem. Vi sluttede aftenen af med æbleskiver, saft og klementiner. Vi vil i den forbindelse gerne takke lokalområdets sponsorer, for gaverne til dette arrangement, nemlig: Bo Maler, Jørgen K.P, Kirke Stillinge Daglig Brugs, Kirke Stillinge Elforretning, Madsen Antenne, Jonshøj, Birkedahl s biler, HH Auto, Frisør Harlekin, Bo Grønt, Marie Ege Lys og Design, Ann Karina, Toys R us og Svanekøkkenet byder på hygge og samvær med jævnaldrende i klubben. Aktiviteter ud af huset vil komme på vores hjemmeside, Facebook og vil blive sat op på skolen og i klubben. Så følg løbende med dér. HUSK ligeledes, at vi altid kan bruge forældrehjælp, så kontakt Mie for vagter på tlf.nr På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese. Kelstrup Forsamlingshus Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling onsdag den 14. marts 2012 kl Dagsorden ifølge vedtægterne.

19 2 sogne 19 Støtteforeningen for Stillinge Forsamlingshus vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores reklame- og gavebanko den 14. december Bed & Breakfast, Malermester Bo Nielsen, Stillinge Auto-Pladeværksted, vært Claus Sørensen Forsamlingshuset, Birkedahls Biler, Jongshøj Maskiner, Møllegården, Bo Grønt, Slagter Henriksen, Pileagergårds Grøntsager, Sydbank, H.J. Huse, Q8, Rødstensgårdens Kloakservice, Jørgen Jensens Grøntsager, Kurts Oliefyrsservice, Dagli Brugsen, Kr. Stillinge Elforretning, H.H. Auto, Danish Agro, Storkøkken v/jørgen Petersen, Kildemosens Smedie, Tøjglad v/gudrun Berg, Papirindustrien, Slagelse Autodele, Computerproblemer v/torben Ryttersgaard og Vognmand Keen Birkemose. Et ønske om et godt og lykkebringende nytår. Med venlig hilsen Bestyrelsen Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar kl Stillinge Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. februar kl Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. På bestyrelsens vegne Erik Larsen, formand

20 20 2 sogne Stillinge Skole Skolefest på Stillinge Skole Igen i år holder Stillinge Skole skolefest. 6. klasse opfører teaterstykket Drømmen. Efter opførelsen af stykket vil der være mulighed for at besøge de mange forskellige boder, der i dagens anledning er på skolen. Festen holdes den 9. februar, og vi opfordrer til at lade bilen blive hjemme, hvis man bor i gå-afstand fra skolen. Matematikkens dag Stillinge Skole deltog igen i år i Matematikkens dag, hvor eleverne arbejdede med matematik på nye og spændende måder. I år var der fokus på sundhed og matematik. Eleverne på mellemtrinnet skulle løbe 200 m og derefter udregne gennemsnit mm. 6. klasse var så dygtige, at de i konkurrence med 450 andre skole, fik en meget flot 2.plads. Stort tillykke til eleverne og personalet for deres flotte arbejde. Bedre trafikforhold ved hallen og Huset Hallens bestyrelse har forbedret trafikforholdene ved hallen og Huset. Det er sket ved at opsætte stolper langs hallen, så den kørende og gående trafik bliver adskilt. Det er vi glade for på skolen, da mange elever bliver sat af ved hallen om morgenen. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at I hjælper med at huske jeres børn på at gå langs hallen, når de skal ind på skolen eller ned til Huset. Nye medarbejdere Skolens Autistklasse har fået to nye medarbejdere fra 1. januar. Marietta er ansat i en barselsstilling som pædagog og Thomas i en fast stilling som lærer. Velkommen til dem begge. Jeg hedder Marietta Wiese, og jeg er blevet ansat som pædagog i C1 i hele 2012, mens Mette C. er på barselsorlov. Jeg er 37 år, gift og mor til 4 børn i alderen 3-12 år. Vi er bosiddende i Slagelse, hvor meget af familiens fritid går med fodbold i B73. Jeg har været uddannet pædagog i snart 12 år og har i disse år især arbejdet med anbragte børn og unge bl.a. på Slagelse Børn og Unge Center og på Opholdsstedet Lille Valbygård. Jeg glæder mig meget til at lære børnene at kende det næste års tid og få nogle gode og indholdsrige oplevelser sammen med dem. Jeg hedder Thomas Eriksen og er 43 år. Jeg har arbejdet 15 år som skolelærer. Det er et job, jeg nyder, da det er dejligt at beskæftige sig med børn i alle aldre.

21 2 sogne 21 Jeg underviser i meget forskelligt, men har brugt mange timer i idrætshallen, samt undervist i matematik samt historie. Ny skolestruktur Skolebestyrelsen og skolens medarbejderudvalg har udarbejdet høringssvar til den kommende skolestruktur i Slagelse Kommune. Politikerne har modtaget over 100 høringssvar, som alle kan læses på Slagelse kommunes hjemmeside. Hvis politikerne vælger at vedtage det udsendte forslag, vil det betyde, at Stillinge Skoles skoledistrikt bliver lidt større mod Marievangsskolen og Vestermose Skole. Her på skolen vil det glæde os at byde velkommen til forældre og børn fra de områder. På vegne af skolens ledelse og medarbejdere vil jeg ønske jer alle et godt nytår. Martin Meier Kr. Stillinge plejehjem Så er vi kommet godt over jul og nytår her på vores lille plejehjem. Alle fik fyldt maverne og fik nogle dejlige julegaver. Nytårsaften var også hygge med gæster udefra. Vi starter nu op på et nyt år med glæde og gå på mod. Vi starter med at have børnehaven på besøg til fastelavn, dette glæder vi os til. Er der borgere ude i byen, der kunne tænke sig at se børnene klædt ud og synge, skal alle være velkommen 20. februar kl Der vil blive serveret nybagte boller og friskbrygget kaffe. I år skulle vi gerne have lavet vores have, så det bliver en fryd for øjet. Sommerfesten bliver i maj - der vil komme nærmere om dette. Vores aktivitets kalender kommer med næste gang. Vi glæder os til foråret kommer, så kan vi med egne biler køre ud i det blå og nyde forårsduften, og få en masse indtryk. Mange hilsner Kr. Stillinge plejehjem

22 22 2 sogne TLF FAX: BILDSØVEJ SLAGELSE NYE ÅBNINGSTIDER VINTERTID: Man.-fre. kl Lør.-søn. kl UDBRINGNING I HELE POSTNUMMER 4200 RING OG BESTIL MANDAG ELLER TIRSDAG LEVERES TORSDAG KL SOMMERTID: Man.-søn. kl

23 2 sogne 23 Rigelig og veltillavet mad Stillinge Forsamlingshus Stillingevej Slagelse Tlf Også mad ud af huset Ring venligst efter brochure Lars Meng Klip ud og gem Billige planter Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig! Bøg til hæk...fra kr. 5,00-8,75 Liguster Atros...fra kr. 6,25-8,75 Spirea Van houtii...fra kr. 7,50-8,75 Spirea Grefsheim...fra kr. 10,00-11,25 Rød Snebær...fra kr. 7,50-8,75 Fjeldribs...fra kr. 7,50-8,75... kr 11,25 Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s Kildemosen 4, 4200 Slagelse ,

24 24 2 sogne Tagdækning Tagpap-renovering Reparation - vedligeholdelse og ny tagdækning. Gratis eftersyn og tilbud. Evt års forsikringsgaranti. Tagdækkermester Benny Carlsen Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge Tlf også aften - lørdag/søndag Biltlf Fax Slagelse Dyrehospital A/S Sten Kokholm Konsultation efter aftale Kirurgisk og medicinsk behandling EKG - laboratorieundersøgelse Røntgen - Ultralydsscanning Rugvænget 12, 4200 Slagelse Godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Knud Olsen Bildsø Tlf solsikker varme

25 2 sogne 25 KIRKESIDERNE

26 26 2 sogne KIRKESIDERNE

27 2 sogne 27 KIRKESIDERNE

28 28 2 sogne KIRKESIDERNE

29 2 sogne 29 KIRKESIDERNE

30 30 2 sogne KIRKESIDERNE

31 2 sogne 31 KIRKESIDERNE

32 32 2 sogne KIRKESIDERNE

33 2 sogne 33! Murermester Torkild Mølholt Tilbygning Flisearbejde Frostskader m.m. Møllevænget 11 Kirke Stillinge 4200 Slagelse Telefon: Mobil: Kom-Ann Hudplejeklinik Ansigtsbehandlinger Frugtsyrebehandlinger Hårfjerning Dag og fest makeup Massage Vipper og bryn Tandsmykker Gelénegle Ansigtszoneterapi Kom-Ann - Hudpleje og makeup for alle Rosengade Slagelse Tlf GAVEKORT UDSTEDES OLIEFYRS SERVICE- FIRMA KURT s Kurt Bender Petersen Bildsøvej 57 Kr. Stillinge FYRTEST

34 Have & Park Trailere samt marine produkter 34 2 sogne Have & Park Have & Park Have & Park Trailere samt marine produkter Trailere samt marine Trailere produkter samt marine produkter v/ Henrik Jensen Stillingevej Slagelse Telefon www. jongshoej-maskiner.dk v/ Henrik Jensen v/ Henrik Jensen Stillingevej Slagelse Stillingevej Slagelse Telefon Telefon v/ Henrik Jensen Stillingevej www jongshoej-maskiner.dk Slagelse www. BIRKEDAHL s jongshoej-maskiner.dk Telefon BILER KØB, SALG OG BYTTE www. jongshoej-maskiner.dk v/ Klaus Birkedahl Stillingevej 58, Kirke Stillinge 4200 Slagelse Tlf.: Bil: Autoværksted - reparationer udføres

35 2 sogne 35 VEST Transport v/jesper Pedersen Tlf Flytning og kurérkørsel Kirkens Korshær Slagelse Herrestræde 26 Tlf Løvegade 68 Tlf Mand. til fred Lørdag (gratis afhentning) Når du handler hos os, eller forærer os ting, du ikke længere har brug for, støtter du vort sociale arbejde blandt de dårligst stillede. Tak for din hjælp. (Møllers Stue- og Havecenter) Disagervej 22 Øster Stillinge 4200 Slagelse Tlf Fax Åbningstider: Hverdage Weekend og helligdage

36 36 2 sogne Sprechen Sie English Ferierne er som altid tiden, hvor man kan se tilbage på en længere periode af undervisning. Juleferien er ingen undtagelse. Hvordan gik det med de skibe, der blev sat i søen ved skoleårets start? Og hvad med de skibe, der har sejlet flere år. Skal de ud på endnu en tur rundt om kloden, skal de hugges op eller måske ombygges? Denne gang handler det om en del af sprogundervisningen på Trelleborg Friskole engelsk på indskolingen og tysk på udskolingen. Normalt begynder vi engelsk undervisningen fra 3. klasse. Det har vi dog fraveget i år, da vi har vurderet, at en stor del af eleverne fra 2. klasse er, så langt fremme med deres grundlæggende danskkundskaber, at de vil kunne give sig i kast med deres første fremmedsprog. Det er helt nødvendigt, at eleverne har styr på det danske sprog, da nye og anderledes grammatikregler, endelser og bøjninger gør sig gældende eksempelvis på engelsk. På baggrund af en faglig vurdering af den enkelte elev har det været frivilligt for den enkelte elev at deltage i engelskundervisningen. Langt de fleste har sagt ja til tilbuddet, og deltager energisk i faget. Der er ikke tale om stiv og fastlåst tavleundervisning, men om en kombination af mange forskellige leg til læringsaktiviteter. En tavlegennemgang bliver således kombineret med skriftlige opgaver og lege. Et eksempel kunne være, at ting på tavlen er beskrevet på engelsk, som eleverne skal gætte. Vi leger fluesmækkerleg med nye engelske gloser, der skal findes mellem andre på tavlen og klaskes med en fluesmækker. Pernille Riis, underviseren i faget udtaler, at Det er et pragtfuldt fag at undervise i, og eleverne fra såvel 2. som 3. klasse møder altid ivrigt og særdeles parate op til engelsktimerne.

37 2 sogne 37 De foreløbige erfaringer er kun positive. Eleverne fra 2. klasse demonstrerer gennem deres adfærd i timerne, at de er priviligerede, når de allerede nu har engelsk. Indtil videre kan vi ikke se nogle ulemper, idet vi tager de fornødne faglige hensyn til det enkelte barn. Og de elever, der endnu ikke er parate til udfordringen, de bliver tilgodeset med leg-og læringstimer, hvor vi styrker og stimulerer deres sproglige og matematiske egenskaber med lærerige og sjove aktiviteter. Tysk er fag og et sprog i voldsom tilbagegang i Danmark, og det er en skam, for Danmark har så meget til fælles med landet, sproget og kulturen. For at modvirke den nærmest medfødte frygt for faget hos eleverne, varierer vi undervisningen og griber til andre virkemidler end den rene tavlegennemgang. En af aktiviteterne tidligere på året har været en kombination af udeskole over et tema om årstiderne, hvor eleverne på en slags orienteringsløb skulle finde 23 sedler udenfor i naturen. Hver med én sætning om de fire årstider på tysk. Efterfølgende skulle alle sætninger grupperes efter den rette årstid, og derefter pusles sammen til en samlet helhed. Skoledagen starter hver morgen med morgensang, og her underholdte dele af udskolingen en morgen med et lille teaterstykke, som de selv havde skrevet, om Skt. Martin ham vi i Danmark kender som Morten. Teksterne blev fremsagt på tysk, og efterfølgende blev der oversat så alle kunne være med. Eleverne har selv skulle stå for at omskrive legenden til et stykke, der kunne opføres ved morgensamlingen. En øvelse der trænede ordforrådet uden alt for megen ordbogsopslag. Samme morgen var der også tysk lanterneoptog og -sang på programmet, hvor eleverne optrådte for resten af skolen med sang og oversættelse. Sang er en god, gammel friskoleaktivitet, samtidig med at det her også træner eleverne i den tyske udtale. Ydermere så træder slægtsbåndet tydeligt frem i juletiden, hvor eleverne kan genkende mange af melodierne fra vores egne julesange. Kombinationen af sprog og kultur er vigtigt, fordi den giver børnene de første fornemmelser for, hvorfor og hvad man kan bruge et fremmedsprog til. I sidste ende skal det nye sprog ikke længere være fremmed for børnene, men bare endnu et sprog til at nuancere livet og åbne muligheder i fremtiden. John Jensen

38 38 2 sogne Det mener det offentlige i hvert fald Fjernsyn For nogle år siden blev fjernsynet digitaliseret, og der blev brugt et system der hedder MPEG2. Dette medførte, at folk med gamle fjernsynsapparater enten måtte udskifte disse, eller købe en omsætter for at kunne se fjernsyn. Nu er der så blevet ændret til et system, der hedder MPEG4, det har eksisteret i et par år sideløbende med det gamle system, men nu udgår det tidligere system, og mange skal så have en ny omsætter eller måske fjernsynsapparat, for mange af de tidligere købte fjernsyn var kun til MPEG2. Men TV2 er nu også blevet en betalingskanal selv om vi har været med til at finansiere dette fra begyndelsen gennem licensen har man en egen antenne, skal man have en omsætter eller et fjernsyn, hvor det et muligt at tilkøbe et indstikningskort for at se programmet. Men så kommer vi til TV-ØST, den bliver ikke længere sendt sammen med TV2, men får sin egen kanal (22), men så kan der også være problemer dér. Mange har droppet den almindelige antenne og gået over til parabol (her kommer TV2), men hverken Canal Digital eller Viasat har taget TVØST på deres kappe. Mange kan lide at se, hvad der sker lokalt, så vil man det, så er det igen op med en antenne atter en udgift. Alt dette er mest irriterende for folk med eget modtagesystem; ved fællesanlæg er det op til udbyderen, hvad der kan ses. Radio Men ikke nok med alt det. For nogen år siden blev der indført et digitalt radiosystem DAB, sideløbende med det analoge FM-system. Dette nye system var fra begyndelsen baseret på unge lyttere, men flere og flere udsendelser blev overført fra FM til DAB en, bare sådan et program som TOP10, som mange op i årene yndede at lytte til. Men ikke nok med det, der har længe været talt om at FM helt skal lukkes ned og erstattes af digital-radio, men så duer de købte DAB-radioer ikke længere, for her bliver der så tale om det nye system der hedder DAB+ (eksisterer allerede sideløbende), og så skal der punges ud igen men heldigvis bliver afgørelsen om sløjfningen af FM-radioen udskudt igen og igen, så pt. vides ikke, hvornår det vil ske. Kloakering Hele sommerhusområdet skal kloakeres, det er også det offentlige, der har bestemt dette, og det kan man ikke undslippe.

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Kære forældre. Nyt fra indskolingen

Kære forældre. Nyt fra indskolingen Kære forældre Med denne udgivelse vil vi meget gerne ønske jer alle en rigtig god december; og naturligvis en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår, når vi kommer dertil. Samtidig vil

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet.

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet. Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Så tænder vi træet November 2011 www.krejbjerg.dk Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere