SOGNEBLADET. april - maj - juni - juli Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNEBLADET. april - maj - juni - juli 2008. Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4"

Transkript

1 SOGNEBLADET april - maj - juni - juli 2008 GUDUM GUDUMHOLM LILLEVORDE Læs inde i bladet: Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4 Sundhed for alle s. 5-6 Den nye aftale s. 9-10

2 Verdens igenfødelse glæden igenføder Grundtvigs mageløse opdagelse handler om Trosbekendelsen, og han anser den for menighedens grundvold, som det uforanderlige. Det ses bl. a. på hans tolkning af et bestemt led i trosbekendelsen: Nedfaret til dødsriget, eller Helved, som Grundtvig oftest siger. Med udgangspunkt i, at Kristus er Faderens enbårne søn og har sæde ved Hans højre side, indledes julenat en nedadstigende bevægelse, siger Grundtvig, der videreføres med Jesu lidelse og død, indtil det kommer til sin yderste konsekvens med nedfarten til dødsriget. Denne nedfart til dødsriget knytter Grundtvig sammen med dåbsforkyndelsen i 1. Petersbrev, med hovedvægten på kapitel 3, hvor nedfarten til dødsriget omtales på følgende måde her i den nye oversættelse af Bibelen på hverdagsdansk: Han døde rent fysisk, men blev levendegjort i ånden. Og det var i dén åndelige skikkelse, at han besøgte de dødes ånder, der blev holdt i forvaring, og han forkyndte budskabet for dem. Der traf han dem, der døde på Noas tid, fordi de nægtede at bøje sig for Gud, selvom Gud ventede tålmodigt på dem i alle de år, det tog Noa at bygge arken. Ved hjælp af arken kom nogle få personer frelst gennem syndflodens vand. Det var otte personer i alt. Det, der skete dengang, er et billede på dåben, som I også skal igennem for at blive frelst. Dåben drejer sig ikke om at få fjernet snavs fra kroppen, men er et spørgsmål om en god samvittighed over for Gud, og den får man ved troen på, at Jesus Kristus opstod fra de døde, og at han blev taget op til Himlen og nu sidder ved Guds højre hånd, hvorfra han hersker over både engle og åndelige autoriteter og magter. I ovennævnte citat har vi også noget af forklaringen til de ottekantede dåbskapeller (de otte, der blev reddet fra syndfloden) og den ottekantede døbefont, vi kender så godt fra vor egen Gudumholm kirke. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi jo citerer 1. Peters brev ved enhver dåb, ligesom vi også gør det ved enhver mindehøjttidelighed, med de kendte ord fra 1. kapitel, vers 3 (her fra den autoriserede overs.): Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Grundtvig pegede på, at ordet Helvede og Dødsrige oprindeligt havde samme betydning, nemlig de dødes rige, modsat Himmerige. Han tilføjer, at Helvede siden er blevet forstået anderledes med det skæbnesvangre resultat, at den oprindelige mening siden er trængt tilbage. Helvede forstås derfor i stedet som den evige Ild, eller Djævelens og de Fordømtes ulyksalige Hjemstavn. Det indebærer efter Grundtvigs opfattelse en fejltolkning af evangeliet, således at langfredags budskab skydes i baggrunden og erstattes af en mørk domsforkyndelse, der spiller på frygten for den evige ild. En sådan frygt betyder, at Jesu ord på korset misforståes, og ikke tolkes, som den oprindelige mening er, at Kristi nedfart til Helvede skete for at lade Djævelen føle sin Overmagt og for at lade de Fordømte fra Syndflodens dage see og kiende, hvilken Naade og Frelse de havde forspildt (citat fra prædiken til Søndags-Bogen). Grundtvig udfolder denne tankegang som en direkte kamp i Helvede mellem Kristus og Dødsrigets fyrste. Dette fremgår med størst dramatisk og poetisk kraft i digtet I Kveld blev der banket paa Helvedes Port. Man kunne også nævne Grundtvigs gendigtning af Luthers langfredagssalme I Dødens Baand vor Frelser Laae. Her skildres kampen på følgende måde: Det var en Tvekamp underfuld, Da Liv og Død de brødes, Og Kredsen skreves under Muld, Hvor Riget var de Dødes, Men Livet fik dog Overhaand. Saa, fængslet i sit eget Baand, Til Spot er nu Døden Blevet! Halleluja! I Grundtvigs gendigtning af opstandelsessalmen Verdens igenfødelse, glæden igenføder DDS nr. 235, har vi kampmotivet udspillet på en måde, som vi ser udspillet år efter år, og netop ofte som påsken falder på vore himmelstrøg. Grundtvig lader i den salme naturen få personlige træk, så den spiller med i påskedramaet. Her er hele skaberværkets genskabelse som naturens forkyndelse af genåbningen af Edens have i kraft i Jesu sejr over dødsriget: 3. Ser du, hvor i skovene alle træer skyder! Mærker du, hvor engene 2 3 sig i våren fryder! Nu det visne vorder grønt, hvad der falmed, atter skønt, det gør påskemorgen. 4. Livets varme, sejrende over dødens kulde, priser ham, som strålende rejste sig af mulde; Dødens Fyrste tog ham hel, havde i ham ingen del, misted, hvad han havde. Personligt kan jeg godt lide en sådan tolkning, og jo ældre man bliver, jo mere lægger man vist mærke til naturens store årlige drama. Ordet gammel kommer af det oldnordiske gamall, og betyder den, der har levet i flere vintre. Og ligesom i ovennævnte salme mærker man i høj grad suset i sætningen levet i flere vintre. Nu er vi så igen kommet til Livets varme, sejrende, over dødens kulde. Og fordi vi er gamle ved vi kun alt for godt, at vi skylder ham tak, der som den store Mester for os bliver bekendt som Fader, Søn og Helligånd, alle tre, i en uudgrundelig og dyb treenighed. Jan Brogaard

3 Syltetøjsglasset og kaffen! Sundhed for alle Denne lille historie læste jeg forleden og synes den giver stof til eftertanke. Når tingene i dit liv virker næsten uoverkommelige, når 24 timer pr. dag ikke er nok, så husk på "Syltetøjsglasset og kaffen"! En professor stod foran sit filosofihold med nogle ting foran sig. Da timen begyndte tog han - uden at sige et ord - et meget stort og tomt syltetøjsglas frem og begyndte at fylde det med golfbolde. Da han havde gjort det spurgte han sin klasse, om glasset var fyldt, og det var de enige om, at det var. Så tog proffessoren en kasse med småsten frem og begyndte at hælde dem i glasset. Han rystede glasset let, så småstenene fordelte sig imellem golfboldene. Derefter spurgte han igen holdet om glasset var fyldt, og det mente hans klasse nok det var. Herefter tog professoren en kasse med sand frem og begyndte at hælde i glasset. Sandet fyldte naturligvis de resterende hulrum i glasset. Igen spurgte han, om glasset var fyldt. Klassen svarede enstemmigt "ja", og derefter lavede professoren to kopper kaffe og hældte dem begge ned i glasset, hvilket effektivt fyldte de hulrum ud, der var mellem sandkornene. Studenterne grinede. "Nuvel", sagde professoren, da latteren var stilnet af. "Forestil Jer nu at dette glas repræsenterer Jeres liv: Golfboldene er de vigtigste ting - Jeres familie, kærester, børn, helbred, venner og yndlingspassioner - de ting som selv, hvis alle andre ting gik tabt og kun disse ting var tilbage, stadig ville gøre Jeres liv fuldendt. Småstenene er de andre ting, der betyder noget - såsom job, hus, bil, osv. Sandet er alle de andre småting". Proffessoren fortsatte:"hvis I putter sandet ned i glasset først, er der ikke plads til hverken småstenene eller golfboldene. Det samme gælder livet. Hvis I bruger Jeres energi og tid på de små ubetydelige ting, får I aldrig plads til de ting, der er vigtige for Jer. Vær opmærksom på de ting, der er kritiske for Jeres lykke. Leg med Jeres børn. Pas på Jeres helbred. Inviter Jeres partner på middag. Tag endnu en runde på golfbanen. Der vil altid være tid til at gøre huset rent og ordne afløbene. Tag Jer af golfboldene først - de ting, der betyder noget. Få styr på prioriteterne - resten er bare sand". En af de studerende spurgte, hvad kaffen repræsenterede. Professoren smilede: Jeg er glad for du spørger", sagde han. "Kaffen er blot for at vise, at lige meget hvor fyldt dit liv synes at være, så er der altid plads til et par kopper kaffe sammen med en god ven!" Husk det kære venner Hanne Maarup I første nummer af Korshærsbladet 2008 går man tæt på begrebet sundhed. Og korshærschef Bjarne Lenau Henriksen skriver i artiklen under overskriften en sund død, at vores sundhedsbegreb dybest set afhænger af, hvad vi vil med livet. Det er afslørende, at vi i den vestlige kultur har udviklet et menneskesyn, som dyrker det supersunde, stærke, problemløse og velfungerende menneske. Sundhedsidealet er blevet det samme som selveste livskvaliteten. Det sunde menneske har en sund livskvalitet; det syge menneske har en syg livskvalitet. Vi ved godt, hvad det kan betale sig at dyrke. Dette sundhedsideal passer præcist ind i det funktionalistiske menneskesyn: Et samfund der kræver et højt funktionsog effektivitetsniveau, og som har brug for et menneskes styrke, målbevidsthed, hurtighed, fremdrift og kreativitet, sætter højest pris på det sunde menneske, der magter at leve op til disse krav. Bjarne Lenau Henriksen mener, at vi har udviklet en næsten religiøs dyrkelse af sundheden: Et fysisk og psykisk toptrimmet menneske yder den bedste indsats i alle livet forhold. Derfor mener han, at selvoptagetheden og selvtilstrækkeligheden er en nærliggende risiko. Han giver også sit bud på, hvad der ligger bag ved det, han kalder den moderne indsnævrede og ensomhedsfremkaldende dyrkelse af sundheden. Det er højst sandsynligt angsten for døden. Vi vil ikke konfronteres med den kendsgerning, at der slides på krop og sjæl i løbet af et menneskeliv. Det må ikke være synligt, at menneskelivet ikke er ideel lykke. Det må ikke kunne ses, at mennesket har det med at blive ældre og til sidst dør. Vi må ikke sætte livet på spil, tage fejl og vælge forkert. Livet må ikke gå i stumper og stykker, selv om vi alle ved, at det gør det 4 5 jo til allersidst. Bjarne Lenau Henriksen går tæt på den sidste kampagne for sundheden, der bærer sloganet Sundhed hele livet. Det er jo noget med, at vi skal leve sådan, at vi er sunde, friske og raske og i godt humør hele livet. En målsætning, der vil noget, men måske ikke ubetinget godt. BLH skriver, at nu er det sådan med sundheden, at der let går fattigdom i den. Sundheden trives bedst under gunstige økonomiske vilkår. Hellere rig og rask end fattig og syg. Der er evidensbaseret dokumentation for, at den korteste levealder og største sygelighed findes hos mennesker med de dårligste levekår. Det er en global kendsgerning, som også inkluderer det danske samfund. Derfor beskæftiger Kirkens Korshær sig i høj grad med sundhed i det daglige arbejde blandt de allermest udsatte mennesker: Der er f.eks. ikke noget så sundt for en hjemløs som et varmt fodbad, en varm frakke, gule ærter med flæsk, en ren forbinding på et væskende sår, en god snak med en af medarbejderne sammen med et løfte om, at du er velkommen i morgen igen. Det kan ligefrem være forebyggende, livskvalitetsforbedrende og livsforlængende. Og da vi synes, de hjemløse er værd at holde i live, giver vores enkle sundhedsfremmende foranstaltninger dyb mening, skriver BLH og anfører lige efter den store nødvendighed i det faktum, at hospitalerne ofte udskriver fysisk og psykisk syge udsatte mennesker til et liv på gadeplan, undertiden med en uformel henvisning til Kirkens Korshærs åbne gadeplansinstitutioner.

4 I bladets bagsidekommentar giver Bjarne Lenau Henriksen os velfærdsramte danskere noget at tygge på. Han siger bl.a.: Jeg ved ikke, om man kan bruge ordet velfærdsramt. Men det er det, danskerne er. Den brede velstående mellemklasse, som næsten fylder samfundet ud, ønsker mere velfærd. Det er ikke nok, at vi har det godt. Vi vil havde det bedre. Vi er blevet vant til at forbruge, det er her vores identitet ligger. Vi er velfærdskonsumenter frem for alt. Derfor mener Bjarne Lenau Henriksen, at tiden for alvor er kommet til at besinde sig på, om vi vil være vort velstående velfærdssamfund bekendt. For så skal vi af med den velfærdsnedbrydende mistillid, trusler og sanktioner over for de udsatte grupper. Vi skal af med den fordømmende moraliseren over de svageste medborgere, der ikke har evnet at øge deres velfærd via friværdier og skattelettelser. Og måske allermest ved, at danskerne giver en anelse afkald på deres livstruende velstand. Det vil betyde sundhed for alle. Korshærsbladet udkommer 10 gange årligt, og et abonnement koster kr Pensionister og studerende 125 kr. Jan Brogaard Gudstjenester på Storvorde Aktivitetscenter onsdag kl JB Jan Brogaard OP Ove Paulsen Onsdag den 2. april: JB Onsdag den 16. april: OP Onsdag den 30. april: JB Onsdag den 14. maj: OP Onsdag den 28. maj: JB Onsdag den 11. juni: JB Onsdag den 25. juni: OP Onsdag den 23. juli: OP sangens år Den 27. februar havde vi i Gudum kirke et arrangement med salmer fra den nye udgave af højskolesangbogen. Her var der bl. a. en salme, som er skrevet af Ester Bock, som har lavet flere salmer, men som vi ikke kender fra salmebogen. Hun har fået to sange/salmer med i denne udgave. Vi sang bl. a. den ene, nummer 82: Blinkende dråber på træernes grene. I denne salme er der et omkvæd, der lyder: Gud har sat mærker på jord, vi kan så grunde på kodens ord og løftes derved. Der var især et af versene, som sagde meget, synes jeg. Det er det 3. vers: Brændende øjne og søgende hænder ber om et varsomt klem, ømhed og kærlighed varmer og tænder kalder de store mirakler frem, Gud har sat mærker på jord, vi kan så grunde på kodens ord og løftes derved. Et andet løft kom dagen efter arrangementet, med posten. Det var kirkebladet fra min kollega, Lise Lundgren, hvor kirkens organist Susanne Mørk-Jensen, skriver om sangens år. Det skal hermed gengives - med tak for lån fra redaktøren: 2008 sangens år er udnævnt til Sangens År i Danmark. Initiativet kommer fra Michael Bojesen chefdirigent for DR Radiopigekoret, og det er søsat i samarbejde med bl. a. Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og DR. Sangens År 2008 har 3 fokuspunkter. Først og fremmest at hjælpe børn og unge med at opdage, at sang er en god måde at opleve sig selv på og være sammen på. Dernæst er det også hensigten at sprede sangglæden ud til alle i selv de mindste kroge af landet, og sidst men ikke mindst har initiativet fokus på, at sangen kan være et samlingspunkt på tværs af kulturer i Danmark. Ideén er god. For her i landet har det længe været udbredt, at sang mest betragtes som noget, der er til at optræde med. Dog spores en vis bevægelse i den rigtige retning. Den nye Højskolesangbog er f. eks. solgt i pænt antal, indenfor kirken er der en god tilgang til børneog ungdomskorene, og på mange folkeskoler er morgensangen taget op igen. Denne bevægelse er der al mulig grund til at støtte og udbrede. 6 7

5 8 I Susanne Brøggers version af Den danske Grundlov (Brøndums Danske lov Forskellige kendte og ukendte danskeres fingerede lovtekster om en lang række emner fra samfundslivet og hverdagslivet) siges provokerende, at Det er ethvert barns ret at lære de Danske sange i den blå og den sorte bog, og det er enhver voksnes pligt at lære sangene fra sig. Det er danskernes privilegium at kunne synge med på linjer, som pigernes latter og lyse hår mildt om et evigt Danmark spår. Sandt er det, at vores højskolesangbog og salmebog indeholder en rigdom af vidt forskellige og flotte tekster, som giver bl. a. sprog og identitet. Det virker fadt og vitaminløst, når man f. eks. i valget af fællessang ved julearrangementer, må nøjes med På loftet sidder nissen eller Et barn er født i Bethlehem, fordi de yngre generationer ikke kender andre mange voksne op til 50 års alderen heller ikke. Tænk, hvis man også kunne synge Hjerte, løft din glædes vinger! eller Velkommen igen, Guds engle små. Så var der sprog, indhold og melodi med både smag, vitaminer og kostfibre! M.h.t. børnene, er det veldokumenteret, at musikudøvelse gør det lettere for dem at læse og regne, ligesom det styrker deres sociale forståelse at indgå i musikalske fællesskaber. For alle store som små gælder, at det simpelthen er sundt at synge, og jeg er sikker på, at enhver korsanger vil bevidne, at det er uhyre vanskeligt, grænsende til det umulige at være sur og tvær, når man synger sammen. Under fællessang kan 2+2 tilmed løfte som 5. Vores stemme er meget tæt forbundet med vore følelser, og når vi taler, kontrollerer vi for det meste stemmen, så følelserne i et vis omfang skjules. I sangen slipper flere følelser igennem, og det kan virke forløsende, når vi tør give los. Siden oldkirkens dage har sangen også været det væsentligste element i gudstjenesten. Paulus sagde til menigheden i Efesus: Men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Efesus 5,19f. Allerede den gang var nogle på det rene med: 1. Sangen er udtryk for fællesskab. 2. Sang er et udtryk, der skaber fællesskab. 3. Sang griber dybt ned i sindet. Salmerne er den dag i dag det vigtigste formidlende og fællesskabsdannende element i gudstjenesten men der er et problem! De muskler, vi synger med, har det som alle andre muskler: De er bedst til det, de bruges mest til. Eftersom vi ikke synger ret mange steder udenfor kirkens rum, ja, så er vi faktisk i nød, så snart salmernes toneleje løfter sig over talelejet. Det ville hjælpe meget, hvis vi stod op under salmesangen (ligesom i England), men der er også andre simple teknikker, som kan tages i anvendelse. Susanne Mørk-Jensen slutter sin artikel af med en opfordring til alle om at bruge Sangens år som en god anledning til at bringe sang på bane mellem familie, venner og kolleger. Vi skal bort fra, at det er flovt at synge sammen, og hen til, at det ikke alene er sjovt, men livsnødvendigt at synge sammen. Det er bare at komme i gang! Den nye aftale Her kort før jul kom der en ny oversættelse til et mere mundret nudansk af det nye testament den kan ganske vist ikke rigtig hamle op med sproget i Yallerup Færgeby for så sku det vel have lydt noget i retning af: Det sygeste skete i de dér dage, da kejser Augustus - den orntlig seje gangster - ville vide hvor mange der boed i sit land - dér mand! Men selv om den er knap så avanceret så bør alene titlen; Den nye Aftale, i stedet for Det nye Testamente, alligevel vække vores nysgerrighed. For hvad er det nu for en ny aftale, tænkte jeg, da jeg midt i juleforberedelserne sad og nippede til smagsprøver fra Bibelselskabet. Ja, vi kunne jo prøve at skifte ordet aftale ud med et ord, der har været på alles læber den sidste tid, nemlig overenskomst. Den gamle aftale er kasseret og Gud har indgået en ny. Men den nye aftale eller overenskomst handler ikke om noget så banalt som mere i lønningsposen, Gud giver Gud ske tak og lov ikke kun løn som fortjent, så ku det godt være vi endte med tomme lommer. I Den nye aftale har man ellers oversat stykket i Mattæusevangeliet om fadervor med, at din far ser det der sker i det skjulte, og han vil give dig det hele igen. I Det ny Testamentes danske oversættelse lyder det ellers noget anderledes: Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Resten er vist ønsketænkning der står jo ikke, at Vor Fader vil give det hele igen. Men sådan må der være noget i ny oversættelser, der vækker diskussion. Det vil sikkert blive en oversættelse, man 9 vil komme til at vende tilbage til igen og igen, ligesom Seidelins oversættelse fra 70-erne, og for øvrigt Bibelen på hverdagsdansk, der også udkom sidste år i ny oversættelse. Her har man oversat det mere omtalte udsagn mere tekstnært: Og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Herunder bringer vi begge oversættelser af stykket om fadervor i Mattæusevangeliet. Først fra Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk, og dernæst fra Bibelen på hverdagsdansk. Når I beder, skal I ikke være som hyklerne, der elsker at bede i fuld offentlighed i synagogen eller på gadehjørnerne hvor alle kan se dem. Det bliver nemlig den eneste belønning de får. Gå i stedet hjem til dig selv og bed bag lukkede døre. Din far ser det der sker i det skjulte, og han vil give dig det hele igen. Når I beder skal I ikke bare lade munden løbe ligesom dem der har en anden tro.

6 De mener det er mængden af ord det kommer an på. Dem skal I ikke efterligne, for jeres far ved hvad I har brug for, allerede ingen I beder ham om det. I stedet skal I bede sådan her: Far i himlen! Lad alle forstå at du er Gud, lad dit rige blive til virkelighed, og lad alting blive som du vil have det - her på jorden ligesom det allerede er i himlen. Giv os det brød vi har brug for i dag. Tilgiv os det vi har gjort forkert ligesom vi har tilgivet andre. Lad være med at sætte os på prøve, og befri os fra ondskabens magt. For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig. Amen. Og nu på hverdagsdansk: Når I beder, skal I ikke være som de selvretfærdige hyklere. De elsker at stille sig op og bede i synagogerne og på gadehjørnerne, for at folk skal lægge mærke til dem. Det siger jeg jer: De har allerede Viede i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker: Maja Maria Nielsen og Søren Mark Kjærgaard, 8. september i Gudumholm kirke. Inger-Lise Anette Knudsen og Søren-Peter Knudsen, 1. november på Stadionvej. Eva Kasten og Ole Jensen, 1. marts i Lillevorde kirke. fået deres fulde løn. Nej, når du beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig, og bed til din Far, som er i det skjulte. Og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Når I beder, skal I ikke gøre som de mennesker, der ikke kender Gud. De fremsiger de samme bønner om og om igen, for de tror, at deres bønner bliver hørt på grund af de mange ord. Sådan skal I ikke gøre, for jeres Far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Bed derfor på følgende måde: Far i Himlen. Må du blive æret. Må dit rige bryde igennem. Må din vilje ske på jorden, som den sker i Himlen. Giv os det, vi har brug for i dag. Tilgiv os, hvor vi har svigtet, ligesom vi selv har tilgivet dem, der har svigtet os. Lad os ikke bukke under for fristelsen, men red os fra den Ondes angreb. I en note oplyses følgende: Den Onde kan muligvis også oversættes det onde. En del håndskrifter har tilføjet: For riget er dit, og magten og æren i evighed. Amen Af ovenstående kan man godt få en fornemmelse af, at begge bøger hører til ved siden af oversættelsen fra Netop ved sammenligningen finder man mange gode anledninger til at standse op og gøre sig nogle tanker om Gud og hans Søn Jesus Kristus, og den Helligånd, som dette blad også rækker til at fejre med pinsens gudstjenester. God fornøjelse med fordybelsen og oplevelsen af det Høje i vor tilværelse. Jan Brogaard. Den dualistiske verden Dualisme er et fremmedord, som vi jo bruger mange af. Det betyder to modsatte, som plus og minus i et batteri. Der er da også et batteri der hedder DUAL, Dualisme kan være lys og mørke, varme og kulde, godt og ondt osv. Mennesket er intelligent, det er for så vidt et plus. Men samtidig er det dumt i mange sammenhænge, det er ikke så smart, det er et minus. Som nu forleden, hvor vi kunne læse i avisen at der var tre steder i Nordjylland, hvor unge var kørt galt i bil i spirituspåvirket tilstand, med dødsfald og masser af sorg i hjemmene til følge. De troede at de var så kloge. Krig er heller ikke for klogt, selv om det er de allermest inteligente der sætter det i værk. Vi mindes den første krig mellem Kain og Abel, den kostede en fjerdedel af jordens befolkning livet. Faderen var 105 år så han kunne vel nok vejlede dem, men hørte de efter? Dengang blev man ellers 8-9 hundrede år, men det er gået meget tilbage siden, på grund af usund levevis. I et ægteskab sker der det, som sker med to magneter, et plus og et minus tiltrækker hinanden, men kommer så en tredie pol til vil to minusser eller to plusser frastøde hinanden, og så har vi balladen, krigen bryder ud. Mennesket er inteligent, og vi blev så kloge, at vi i løbet af det sidste hundrede år har formået at bruge en stor del af verdens resourcer, og svine resten til. Dygtig mand, men ikke for klog. Dualismen raser, mens vi er her på jorden for at berede os til evigheden. Hvad er det for een? En forfatter skrev engang: Tænker vi os at en Kongeørn som bor her, hvert år vil den flyve til Norge for at hvæsse sit næb på fjeldene. Når så ad åre alle de norske fjelde er slidt op af al den hvæssen, så vil der være gået et sekund af evigheden. Altså er det ret vigtigt at berede sig. Man fatter først hvad evigheden er, siger Piet Hein, når man har prøvet at stå ved begge ender. OM Begravede og bisatte i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker: Christen Lund Dahl, den 12. november i Gudumholm kirke. Teddy Christensen, den 14. november i Gudumholm kirke. Tage Chresten Henriksen, den 17. november i Gudum kirke. Inger-Lise Anette Knudsen, den 22. november fra Østre kapel til Gudumholm. Alma Kristine Madsen, den 11. februar i Gudumholm kirke

7 Døbte i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker Isabella Christina Mosgaard, den 19. september i Gudumholm kirke, datter af Marianne Christina Harbo Mosgaard og Mogens Mosgaard. Clara Hanne Jensen, den 23. september i Lillevorde kirke, datter af Sisse Pedersen og Daniel Steen Jensen. Sophia Amalie Dragsgaard Schytte, den 13. januar i Gudumholm kirke, datter af Marlene Dragsgaard Nielsen og Mads Ingerslev Schytte. Mira Kristine Lykke Christensen, den 19. januar i Gudumholm kirke, datter af Annette Majbrit Christensen og Dann Lykke Knudsen. Oliver Lund Rasmussen, den 9. februar i Gudumholm kirke, søn af Lonnie Melissa Christiansen og Kristian Rasmussen. Anine Nordahl Sørensen, den 4. november i Gudumholm kirke, datter af Eva Nordahl Sørensen og Kim Nordahl Sørensen. Patrick Sørensen Kath, den 17. november i Gudumholm kirke, søn af Karin Kath og Rune Sørensen Kath. Mads Munkøe Mogensen, den 16. december i Lillevorde kirke, søn af Luise Munkøe Hovaldt og Niels Henrik Mogensen. Rasmus Valsted Thellemann, den 16. december i Lillevorde kirke, søn af Mette Valsted Thellemann og Michael Stræde Thellemann. Jonathan Lund Bendsen, den 25. november i Lillevorde kirke, søn af Agnete Lund Sørensen og Morten Møller Bendsen. Emma Broen Vestersøe, den 1. december i Gudumholm kirke, datter af Lotte Broen Vestersøe og Lars Bo Andersen. Signe Klitgaard Hovaldt, den 4. november i Gudumholm kirke, datter af Tanja Klitgaard og Brian Munkøe Hovaldt. Isabell Bonnie Pedersen, den 10. februar i Gudum kirke, datter af Bettina Larsen og Torben Pedersen

8 Konfirmationer Fredag den 18. april St. Bededag kl i Lillevorde kl i Gudumholm Søndag den 20. april, kl i Gudum Konfirmationsopstilling den 18. april i Lillevorde og Gudumholm kirker og den 20. april i Gudum kirke Lillevorde kirke kl. 9.00: Nordside, venstre fra indgang Kris Lentz Janni Bach Gudumholm kirke kl Nordside, venstre set fra indgang Dinna Alicia Christiansen Rasmus Vinther Andersen Nadia Andersen Martin Hedegaard Bælum Christina Pedersen Krog Peter Viggo Printz Madsen Nanna Nanfeld Abildgaard Stig von Wovern Ginsborg Daniel Niklas Vigbert Gudum kirke den 20. april kl Nordside, venstre set fra indgang Kathrine Blaschke Lund Sydside, højre set fra indgang Christian Flohr Nielsen Mathilde Soldam Volden Sydside, højre set fra indgang Sara Margret Sigurdardottir Brian Bruun Louise Christiansen Andreas Bo Hansen Anna Dybdahl Sørensen Mathias Aleksander Nielsen Kamilla Nanfeld Christiansen Steffen von Wowern Ginsborg Kirkelig vejledning Anmeldelse af fødsel: Senest 2 hverdage efter fødslen til sognepræsten. Der medbringes/ medsendes sammen med forældre-anmeldelse forældres fødsels- og dåbsattester og evt. vielsespapirer (gerne i kopi). Dåb: Sognepræsten kontaktes for at aftale dåbsdato og kirke og tid for en samtale ude hos jer. Ud over barnets navn skal præsten have navn og - 5 faddere. Navngivning/dåb skal ske inden 6 måneder efter fødslen. Se om den nye navnelov på Her kan hentes alt om de nye regler samt blanketter til brug ved navngivelse eller navneændring. Vielse: Aftal en dato med præsten. Inden vielsen skal der udstedes en prøvelsesattest på borgmesterkontoret. Denne attest kan tidligst udstedes 4 måneder før vielsen. Man medbringer fødsels- og dåbsattest m.m. Begravelse/bisættelse: Dag og klokkeslet aftales først med den præst, der skal foretage handlingen. Kirkebil: Ring til sognepræsten, som vil være Dem behjælpelig. Ferie og fridage: Oplyses på telefonsvarer, hvor der henvises til Sognepræst Aage Hedevang Grum- Schwensen, Kongerslev, tlf Redaktionsudvalg: Anne Steenberg, Jan Brogaard, Jytte Pedersen og Jens Møller Bendsen. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Kirkeværger: Kirkeværge i Gudum: Anders Majgaard Sørensen, Gudum Bygade 12, tlf Kirkeværge i Gudumholm: Asta Bendsen, Parallelvej 8, tlf Kirkeværge i Lillevorde: Jannie Jønsson, Køltoften 6, tlf Sognepræst Jan Brogaard: Gudum Bygade 6, Gudum, 9280 Storvorde. Tlf Træffes bedst på kontoret mandag til torsdag kl Lørdag efter aftale. Fredag er fridag. Graver i Gudum og Lillevorde: Erik Bloch, Gudum Bygade 15, 9280 Storvorde. Tlf Mandag er fridag. Graver i Gudumholm: Kjeld Nielsen, Romdrupvej 101, 9270 Klarup, tlf / Mandag er fridag. Organist: Lorenz Marinescu, Fyrkildevej 100, 1. th., 9220 Aalborg Mandag er fridag. Kirkesanger: Catalina Marinescu, Fyrkildevej 100, 1. th., 9220 Aalborg. Tlf Mandag er fridag. Gudum kirke: Fra 12. årh. 110 siddepladser. Formand Jytte Pedersen, der tillige er fællesformand, Gudum Bygade, 9280 Storvorde. Lillevorde kirke: Fra 12. årh. 80 siddepladser. Formand Rasmus Thomsen, Lillevorde Kær 11, 9280 Storvorde. Tlf Gudumholm kirke: Fra siddepladser. Formand Anne Steenberg, Aagade 6, 9280 Storvorde. Tlf Kasserer for Gudum-Lillevorde- Gudumholm: Berit Pedersen, Gadekærsvej 11, Sejlflod, 9280 Storvorde. Tlf NY HJEMMESIDE:

9 GUDSTJENESTELISTE for Gudum-Gudumholm-Lillevorde Søndag den 30. marts, 1. s. e. påske Lillevorde Søndag den 6. april, 2. s. e. påske Gudumholm* Søndag den 13. april, 3. s. påske Gudum Fredag den 18. april. St. Bededag, Konfirmation Lillevorde Gudumholm Søndag den 20. april, 4. s. e. påske, Konfirmation Gudum Søndag den 27. april, 5. s. e. påske Lillevorde Torsdag den 1. maj, Kristi Himmelfart Gudumholm Søndag den 4. maj, 6. s. e. påske Lillevorde Søndag den 1l. maj, pinsedag Gudum Mandag den 12. maj, 2. pinsedag Gudumholm* Søndag den 18. maj, Trinitatis Lillevorde Søndag den 25. maj, 1. s. e. trin Gudum* Søndag den 1. juni, 2. s. e. trin Gudumholm Søndag den 8. juni, 3. s. e. trin Lillevorde Søndag den 15. juni, 4. s. e. trin Gudum Søndag den 22. juni, 5. s. e. trin Gudumholm* Søndag den 29. juni, 6. s. e. trin Lillevorde* Søndag den 6. juli, 7. s. e. trin Gudum* Søndag den 13. juli, 8. s. e. trin Gudumholm* Søndag den 20. juli, 9. s. e. trin Lillevorde Søndag den 27. juli, 10. s. e. trin Gudum * Aage Hedevang Grum-Schwensen Kirkebil: Hver søndag kører der kirkebil gennem byerne Gudumlund, Gudumholm, Lillevorde og Gudum. Ring og hør nærmere om tidspunkt på tlf På selve søndagen kan man også ringe på Østhimmerlands Folkeblad

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21. side 1 Prædiken til Nytårsdag 2017. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Godt nytår ønsker vi hinanden, og håber at det nye år bliver et godt år. For nogle år siden kaldte dronning Elisabeth året for anno horribilis.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som PRÆDIKEN PÅSKEDAG 8.APRIL 2012 AASTRUP KL. 9 (DÅB) VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl.118,19-29; 1.Pet. 1,3-9; Matth. 28,1-8 Salmer: 218,233,241,227,234 Kom, hjerte med hvad dødt du har, Hvad du med sorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner / s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl Luk 11.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner / s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl Luk 11. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 747-336 - 448-292 / 69-208 - 217 3.s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl.10.00 Luk 11.14-28 Vi er nu et godt stykke inde i den del af kirkeåret,

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Prædiken Alle Helgens søndag

Prædiken Alle Helgens søndag Prædiken Alle Helgens søndag Salmer: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang (mel. Crüger) DDS 544: Som dug på slagne enge DDS 571: Den store hvide flok vi se // DDS 573: Helgen her og helgen hisset DDS 406:

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 750, 396, 674 / 691, (477), 726 Sdr. Bjerge + Rude Plant kærlighed i vore sind, og pod os, Herre, i dig ind som dine nye grene. Amen Gud, giv mig styrke, så jeg ikke

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16, tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16, tekstrække Side 1 af 7 Grindsted Kirke Søndag d. 7. maj 2017 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gi r os liv DDS 260: Du satte dig

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere