SOGNEBLADET. april - maj - juni - juli Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNEBLADET. april - maj - juni - juli 2008. Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4"

Transkript

1 SOGNEBLADET april - maj - juni - juli 2008 GUDUM GUDUMHOLM LILLEVORDE Læs inde i bladet: Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4 Sundhed for alle s. 5-6 Den nye aftale s. 9-10

2 Verdens igenfødelse glæden igenføder Grundtvigs mageløse opdagelse handler om Trosbekendelsen, og han anser den for menighedens grundvold, som det uforanderlige. Det ses bl. a. på hans tolkning af et bestemt led i trosbekendelsen: Nedfaret til dødsriget, eller Helved, som Grundtvig oftest siger. Med udgangspunkt i, at Kristus er Faderens enbårne søn og har sæde ved Hans højre side, indledes julenat en nedadstigende bevægelse, siger Grundtvig, der videreføres med Jesu lidelse og død, indtil det kommer til sin yderste konsekvens med nedfarten til dødsriget. Denne nedfart til dødsriget knytter Grundtvig sammen med dåbsforkyndelsen i 1. Petersbrev, med hovedvægten på kapitel 3, hvor nedfarten til dødsriget omtales på følgende måde her i den nye oversættelse af Bibelen på hverdagsdansk: Han døde rent fysisk, men blev levendegjort i ånden. Og det var i dén åndelige skikkelse, at han besøgte de dødes ånder, der blev holdt i forvaring, og han forkyndte budskabet for dem. Der traf han dem, der døde på Noas tid, fordi de nægtede at bøje sig for Gud, selvom Gud ventede tålmodigt på dem i alle de år, det tog Noa at bygge arken. Ved hjælp af arken kom nogle få personer frelst gennem syndflodens vand. Det var otte personer i alt. Det, der skete dengang, er et billede på dåben, som I også skal igennem for at blive frelst. Dåben drejer sig ikke om at få fjernet snavs fra kroppen, men er et spørgsmål om en god samvittighed over for Gud, og den får man ved troen på, at Jesus Kristus opstod fra de døde, og at han blev taget op til Himlen og nu sidder ved Guds højre hånd, hvorfra han hersker over både engle og åndelige autoriteter og magter. I ovennævnte citat har vi også noget af forklaringen til de ottekantede dåbskapeller (de otte, der blev reddet fra syndfloden) og den ottekantede døbefont, vi kender så godt fra vor egen Gudumholm kirke. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi jo citerer 1. Peters brev ved enhver dåb, ligesom vi også gør det ved enhver mindehøjttidelighed, med de kendte ord fra 1. kapitel, vers 3 (her fra den autoriserede overs.): Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Grundtvig pegede på, at ordet Helvede og Dødsrige oprindeligt havde samme betydning, nemlig de dødes rige, modsat Himmerige. Han tilføjer, at Helvede siden er blevet forstået anderledes med det skæbnesvangre resultat, at den oprindelige mening siden er trængt tilbage. Helvede forstås derfor i stedet som den evige Ild, eller Djævelens og de Fordømtes ulyksalige Hjemstavn. Det indebærer efter Grundtvigs opfattelse en fejltolkning af evangeliet, således at langfredags budskab skydes i baggrunden og erstattes af en mørk domsforkyndelse, der spiller på frygten for den evige ild. En sådan frygt betyder, at Jesu ord på korset misforståes, og ikke tolkes, som den oprindelige mening er, at Kristi nedfart til Helvede skete for at lade Djævelen føle sin Overmagt og for at lade de Fordømte fra Syndflodens dage see og kiende, hvilken Naade og Frelse de havde forspildt (citat fra prædiken til Søndags-Bogen). Grundtvig udfolder denne tankegang som en direkte kamp i Helvede mellem Kristus og Dødsrigets fyrste. Dette fremgår med størst dramatisk og poetisk kraft i digtet I Kveld blev der banket paa Helvedes Port. Man kunne også nævne Grundtvigs gendigtning af Luthers langfredagssalme I Dødens Baand vor Frelser Laae. Her skildres kampen på følgende måde: Det var en Tvekamp underfuld, Da Liv og Død de brødes, Og Kredsen skreves under Muld, Hvor Riget var de Dødes, Men Livet fik dog Overhaand. Saa, fængslet i sit eget Baand, Til Spot er nu Døden Blevet! Halleluja! I Grundtvigs gendigtning af opstandelsessalmen Verdens igenfødelse, glæden igenføder DDS nr. 235, har vi kampmotivet udspillet på en måde, som vi ser udspillet år efter år, og netop ofte som påsken falder på vore himmelstrøg. Grundtvig lader i den salme naturen få personlige træk, så den spiller med i påskedramaet. Her er hele skaberværkets genskabelse som naturens forkyndelse af genåbningen af Edens have i kraft i Jesu sejr over dødsriget: 3. Ser du, hvor i skovene alle træer skyder! Mærker du, hvor engene 2 3 sig i våren fryder! Nu det visne vorder grønt, hvad der falmed, atter skønt, det gør påskemorgen. 4. Livets varme, sejrende over dødens kulde, priser ham, som strålende rejste sig af mulde; Dødens Fyrste tog ham hel, havde i ham ingen del, misted, hvad han havde. Personligt kan jeg godt lide en sådan tolkning, og jo ældre man bliver, jo mere lægger man vist mærke til naturens store årlige drama. Ordet gammel kommer af det oldnordiske gamall, og betyder den, der har levet i flere vintre. Og ligesom i ovennævnte salme mærker man i høj grad suset i sætningen levet i flere vintre. Nu er vi så igen kommet til Livets varme, sejrende, over dødens kulde. Og fordi vi er gamle ved vi kun alt for godt, at vi skylder ham tak, der som den store Mester for os bliver bekendt som Fader, Søn og Helligånd, alle tre, i en uudgrundelig og dyb treenighed. Jan Brogaard

3 Syltetøjsglasset og kaffen! Sundhed for alle Denne lille historie læste jeg forleden og synes den giver stof til eftertanke. Når tingene i dit liv virker næsten uoverkommelige, når 24 timer pr. dag ikke er nok, så husk på "Syltetøjsglasset og kaffen"! En professor stod foran sit filosofihold med nogle ting foran sig. Da timen begyndte tog han - uden at sige et ord - et meget stort og tomt syltetøjsglas frem og begyndte at fylde det med golfbolde. Da han havde gjort det spurgte han sin klasse, om glasset var fyldt, og det var de enige om, at det var. Så tog proffessoren en kasse med småsten frem og begyndte at hælde dem i glasset. Han rystede glasset let, så småstenene fordelte sig imellem golfboldene. Derefter spurgte han igen holdet om glasset var fyldt, og det mente hans klasse nok det var. Herefter tog professoren en kasse med sand frem og begyndte at hælde i glasset. Sandet fyldte naturligvis de resterende hulrum i glasset. Igen spurgte han, om glasset var fyldt. Klassen svarede enstemmigt "ja", og derefter lavede professoren to kopper kaffe og hældte dem begge ned i glasset, hvilket effektivt fyldte de hulrum ud, der var mellem sandkornene. Studenterne grinede. "Nuvel", sagde professoren, da latteren var stilnet af. "Forestil Jer nu at dette glas repræsenterer Jeres liv: Golfboldene er de vigtigste ting - Jeres familie, kærester, børn, helbred, venner og yndlingspassioner - de ting som selv, hvis alle andre ting gik tabt og kun disse ting var tilbage, stadig ville gøre Jeres liv fuldendt. Småstenene er de andre ting, der betyder noget - såsom job, hus, bil, osv. Sandet er alle de andre småting". Proffessoren fortsatte:"hvis I putter sandet ned i glasset først, er der ikke plads til hverken småstenene eller golfboldene. Det samme gælder livet. Hvis I bruger Jeres energi og tid på de små ubetydelige ting, får I aldrig plads til de ting, der er vigtige for Jer. Vær opmærksom på de ting, der er kritiske for Jeres lykke. Leg med Jeres børn. Pas på Jeres helbred. Inviter Jeres partner på middag. Tag endnu en runde på golfbanen. Der vil altid være tid til at gøre huset rent og ordne afløbene. Tag Jer af golfboldene først - de ting, der betyder noget. Få styr på prioriteterne - resten er bare sand". En af de studerende spurgte, hvad kaffen repræsenterede. Professoren smilede: Jeg er glad for du spørger", sagde han. "Kaffen er blot for at vise, at lige meget hvor fyldt dit liv synes at være, så er der altid plads til et par kopper kaffe sammen med en god ven!" Husk det kære venner Hanne Maarup I første nummer af Korshærsbladet 2008 går man tæt på begrebet sundhed. Og korshærschef Bjarne Lenau Henriksen skriver i artiklen under overskriften en sund død, at vores sundhedsbegreb dybest set afhænger af, hvad vi vil med livet. Det er afslørende, at vi i den vestlige kultur har udviklet et menneskesyn, som dyrker det supersunde, stærke, problemløse og velfungerende menneske. Sundhedsidealet er blevet det samme som selveste livskvaliteten. Det sunde menneske har en sund livskvalitet; det syge menneske har en syg livskvalitet. Vi ved godt, hvad det kan betale sig at dyrke. Dette sundhedsideal passer præcist ind i det funktionalistiske menneskesyn: Et samfund der kræver et højt funktionsog effektivitetsniveau, og som har brug for et menneskes styrke, målbevidsthed, hurtighed, fremdrift og kreativitet, sætter højest pris på det sunde menneske, der magter at leve op til disse krav. Bjarne Lenau Henriksen mener, at vi har udviklet en næsten religiøs dyrkelse af sundheden: Et fysisk og psykisk toptrimmet menneske yder den bedste indsats i alle livet forhold. Derfor mener han, at selvoptagetheden og selvtilstrækkeligheden er en nærliggende risiko. Han giver også sit bud på, hvad der ligger bag ved det, han kalder den moderne indsnævrede og ensomhedsfremkaldende dyrkelse af sundheden. Det er højst sandsynligt angsten for døden. Vi vil ikke konfronteres med den kendsgerning, at der slides på krop og sjæl i løbet af et menneskeliv. Det må ikke være synligt, at menneskelivet ikke er ideel lykke. Det må ikke kunne ses, at mennesket har det med at blive ældre og til sidst dør. Vi må ikke sætte livet på spil, tage fejl og vælge forkert. Livet må ikke gå i stumper og stykker, selv om vi alle ved, at det gør det 4 5 jo til allersidst. Bjarne Lenau Henriksen går tæt på den sidste kampagne for sundheden, der bærer sloganet Sundhed hele livet. Det er jo noget med, at vi skal leve sådan, at vi er sunde, friske og raske og i godt humør hele livet. En målsætning, der vil noget, men måske ikke ubetinget godt. BLH skriver, at nu er det sådan med sundheden, at der let går fattigdom i den. Sundheden trives bedst under gunstige økonomiske vilkår. Hellere rig og rask end fattig og syg. Der er evidensbaseret dokumentation for, at den korteste levealder og største sygelighed findes hos mennesker med de dårligste levekår. Det er en global kendsgerning, som også inkluderer det danske samfund. Derfor beskæftiger Kirkens Korshær sig i høj grad med sundhed i det daglige arbejde blandt de allermest udsatte mennesker: Der er f.eks. ikke noget så sundt for en hjemløs som et varmt fodbad, en varm frakke, gule ærter med flæsk, en ren forbinding på et væskende sår, en god snak med en af medarbejderne sammen med et løfte om, at du er velkommen i morgen igen. Det kan ligefrem være forebyggende, livskvalitetsforbedrende og livsforlængende. Og da vi synes, de hjemløse er værd at holde i live, giver vores enkle sundhedsfremmende foranstaltninger dyb mening, skriver BLH og anfører lige efter den store nødvendighed i det faktum, at hospitalerne ofte udskriver fysisk og psykisk syge udsatte mennesker til et liv på gadeplan, undertiden med en uformel henvisning til Kirkens Korshærs åbne gadeplansinstitutioner.

4 I bladets bagsidekommentar giver Bjarne Lenau Henriksen os velfærdsramte danskere noget at tygge på. Han siger bl.a.: Jeg ved ikke, om man kan bruge ordet velfærdsramt. Men det er det, danskerne er. Den brede velstående mellemklasse, som næsten fylder samfundet ud, ønsker mere velfærd. Det er ikke nok, at vi har det godt. Vi vil havde det bedre. Vi er blevet vant til at forbruge, det er her vores identitet ligger. Vi er velfærdskonsumenter frem for alt. Derfor mener Bjarne Lenau Henriksen, at tiden for alvor er kommet til at besinde sig på, om vi vil være vort velstående velfærdssamfund bekendt. For så skal vi af med den velfærdsnedbrydende mistillid, trusler og sanktioner over for de udsatte grupper. Vi skal af med den fordømmende moraliseren over de svageste medborgere, der ikke har evnet at øge deres velfærd via friværdier og skattelettelser. Og måske allermest ved, at danskerne giver en anelse afkald på deres livstruende velstand. Det vil betyde sundhed for alle. Korshærsbladet udkommer 10 gange årligt, og et abonnement koster kr Pensionister og studerende 125 kr. Jan Brogaard Gudstjenester på Storvorde Aktivitetscenter onsdag kl JB Jan Brogaard OP Ove Paulsen Onsdag den 2. april: JB Onsdag den 16. april: OP Onsdag den 30. april: JB Onsdag den 14. maj: OP Onsdag den 28. maj: JB Onsdag den 11. juni: JB Onsdag den 25. juni: OP Onsdag den 23. juli: OP sangens år Den 27. februar havde vi i Gudum kirke et arrangement med salmer fra den nye udgave af højskolesangbogen. Her var der bl. a. en salme, som er skrevet af Ester Bock, som har lavet flere salmer, men som vi ikke kender fra salmebogen. Hun har fået to sange/salmer med i denne udgave. Vi sang bl. a. den ene, nummer 82: Blinkende dråber på træernes grene. I denne salme er der et omkvæd, der lyder: Gud har sat mærker på jord, vi kan så grunde på kodens ord og løftes derved. Der var især et af versene, som sagde meget, synes jeg. Det er det 3. vers: Brændende øjne og søgende hænder ber om et varsomt klem, ømhed og kærlighed varmer og tænder kalder de store mirakler frem, Gud har sat mærker på jord, vi kan så grunde på kodens ord og løftes derved. Et andet løft kom dagen efter arrangementet, med posten. Det var kirkebladet fra min kollega, Lise Lundgren, hvor kirkens organist Susanne Mørk-Jensen, skriver om sangens år. Det skal hermed gengives - med tak for lån fra redaktøren: 2008 sangens år er udnævnt til Sangens År i Danmark. Initiativet kommer fra Michael Bojesen chefdirigent for DR Radiopigekoret, og det er søsat i samarbejde med bl. a. Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og DR. Sangens År 2008 har 3 fokuspunkter. Først og fremmest at hjælpe børn og unge med at opdage, at sang er en god måde at opleve sig selv på og være sammen på. Dernæst er det også hensigten at sprede sangglæden ud til alle i selv de mindste kroge af landet, og sidst men ikke mindst har initiativet fokus på, at sangen kan være et samlingspunkt på tværs af kulturer i Danmark. Ideén er god. For her i landet har det længe været udbredt, at sang mest betragtes som noget, der er til at optræde med. Dog spores en vis bevægelse i den rigtige retning. Den nye Højskolesangbog er f. eks. solgt i pænt antal, indenfor kirken er der en god tilgang til børneog ungdomskorene, og på mange folkeskoler er morgensangen taget op igen. Denne bevægelse er der al mulig grund til at støtte og udbrede. 6 7

5 8 I Susanne Brøggers version af Den danske Grundlov (Brøndums Danske lov Forskellige kendte og ukendte danskeres fingerede lovtekster om en lang række emner fra samfundslivet og hverdagslivet) siges provokerende, at Det er ethvert barns ret at lære de Danske sange i den blå og den sorte bog, og det er enhver voksnes pligt at lære sangene fra sig. Det er danskernes privilegium at kunne synge med på linjer, som pigernes latter og lyse hår mildt om et evigt Danmark spår. Sandt er det, at vores højskolesangbog og salmebog indeholder en rigdom af vidt forskellige og flotte tekster, som giver bl. a. sprog og identitet. Det virker fadt og vitaminløst, når man f. eks. i valget af fællessang ved julearrangementer, må nøjes med På loftet sidder nissen eller Et barn er født i Bethlehem, fordi de yngre generationer ikke kender andre mange voksne op til 50 års alderen heller ikke. Tænk, hvis man også kunne synge Hjerte, løft din glædes vinger! eller Velkommen igen, Guds engle små. Så var der sprog, indhold og melodi med både smag, vitaminer og kostfibre! M.h.t. børnene, er det veldokumenteret, at musikudøvelse gør det lettere for dem at læse og regne, ligesom det styrker deres sociale forståelse at indgå i musikalske fællesskaber. For alle store som små gælder, at det simpelthen er sundt at synge, og jeg er sikker på, at enhver korsanger vil bevidne, at det er uhyre vanskeligt, grænsende til det umulige at være sur og tvær, når man synger sammen. Under fællessang kan 2+2 tilmed løfte som 5. Vores stemme er meget tæt forbundet med vore følelser, og når vi taler, kontrollerer vi for det meste stemmen, så følelserne i et vis omfang skjules. I sangen slipper flere følelser igennem, og det kan virke forløsende, når vi tør give los. Siden oldkirkens dage har sangen også været det væsentligste element i gudstjenesten. Paulus sagde til menigheden i Efesus: Men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Efesus 5,19f. Allerede den gang var nogle på det rene med: 1. Sangen er udtryk for fællesskab. 2. Sang er et udtryk, der skaber fællesskab. 3. Sang griber dybt ned i sindet. Salmerne er den dag i dag det vigtigste formidlende og fællesskabsdannende element i gudstjenesten men der er et problem! De muskler, vi synger med, har det som alle andre muskler: De er bedst til det, de bruges mest til. Eftersom vi ikke synger ret mange steder udenfor kirkens rum, ja, så er vi faktisk i nød, så snart salmernes toneleje løfter sig over talelejet. Det ville hjælpe meget, hvis vi stod op under salmesangen (ligesom i England), men der er også andre simple teknikker, som kan tages i anvendelse. Susanne Mørk-Jensen slutter sin artikel af med en opfordring til alle om at bruge Sangens år som en god anledning til at bringe sang på bane mellem familie, venner og kolleger. Vi skal bort fra, at det er flovt at synge sammen, og hen til, at det ikke alene er sjovt, men livsnødvendigt at synge sammen. Det er bare at komme i gang! Den nye aftale Her kort før jul kom der en ny oversættelse til et mere mundret nudansk af det nye testament den kan ganske vist ikke rigtig hamle op med sproget i Yallerup Færgeby for så sku det vel have lydt noget i retning af: Det sygeste skete i de dér dage, da kejser Augustus - den orntlig seje gangster - ville vide hvor mange der boed i sit land - dér mand! Men selv om den er knap så avanceret så bør alene titlen; Den nye Aftale, i stedet for Det nye Testamente, alligevel vække vores nysgerrighed. For hvad er det nu for en ny aftale, tænkte jeg, da jeg midt i juleforberedelserne sad og nippede til smagsprøver fra Bibelselskabet. Ja, vi kunne jo prøve at skifte ordet aftale ud med et ord, der har været på alles læber den sidste tid, nemlig overenskomst. Den gamle aftale er kasseret og Gud har indgået en ny. Men den nye aftale eller overenskomst handler ikke om noget så banalt som mere i lønningsposen, Gud giver Gud ske tak og lov ikke kun løn som fortjent, så ku det godt være vi endte med tomme lommer. I Den nye aftale har man ellers oversat stykket i Mattæusevangeliet om fadervor med, at din far ser det der sker i det skjulte, og han vil give dig det hele igen. I Det ny Testamentes danske oversættelse lyder det ellers noget anderledes: Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Resten er vist ønsketænkning der står jo ikke, at Vor Fader vil give det hele igen. Men sådan må der være noget i ny oversættelser, der vækker diskussion. Det vil sikkert blive en oversættelse, man 9 vil komme til at vende tilbage til igen og igen, ligesom Seidelins oversættelse fra 70-erne, og for øvrigt Bibelen på hverdagsdansk, der også udkom sidste år i ny oversættelse. Her har man oversat det mere omtalte udsagn mere tekstnært: Og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Herunder bringer vi begge oversættelser af stykket om fadervor i Mattæusevangeliet. Først fra Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk, og dernæst fra Bibelen på hverdagsdansk. Når I beder, skal I ikke være som hyklerne, der elsker at bede i fuld offentlighed i synagogen eller på gadehjørnerne hvor alle kan se dem. Det bliver nemlig den eneste belønning de får. Gå i stedet hjem til dig selv og bed bag lukkede døre. Din far ser det der sker i det skjulte, og han vil give dig det hele igen. Når I beder skal I ikke bare lade munden løbe ligesom dem der har en anden tro.

6 De mener det er mængden af ord det kommer an på. Dem skal I ikke efterligne, for jeres far ved hvad I har brug for, allerede ingen I beder ham om det. I stedet skal I bede sådan her: Far i himlen! Lad alle forstå at du er Gud, lad dit rige blive til virkelighed, og lad alting blive som du vil have det - her på jorden ligesom det allerede er i himlen. Giv os det brød vi har brug for i dag. Tilgiv os det vi har gjort forkert ligesom vi har tilgivet andre. Lad være med at sætte os på prøve, og befri os fra ondskabens magt. For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig. Amen. Og nu på hverdagsdansk: Når I beder, skal I ikke være som de selvretfærdige hyklere. De elsker at stille sig op og bede i synagogerne og på gadehjørnerne, for at folk skal lægge mærke til dem. Det siger jeg jer: De har allerede Viede i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker: Maja Maria Nielsen og Søren Mark Kjærgaard, 8. september i Gudumholm kirke. Inger-Lise Anette Knudsen og Søren-Peter Knudsen, 1. november på Stadionvej. Eva Kasten og Ole Jensen, 1. marts i Lillevorde kirke. fået deres fulde løn. Nej, når du beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig, og bed til din Far, som er i det skjulte. Og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Når I beder, skal I ikke gøre som de mennesker, der ikke kender Gud. De fremsiger de samme bønner om og om igen, for de tror, at deres bønner bliver hørt på grund af de mange ord. Sådan skal I ikke gøre, for jeres Far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Bed derfor på følgende måde: Far i Himlen. Må du blive æret. Må dit rige bryde igennem. Må din vilje ske på jorden, som den sker i Himlen. Giv os det, vi har brug for i dag. Tilgiv os, hvor vi har svigtet, ligesom vi selv har tilgivet dem, der har svigtet os. Lad os ikke bukke under for fristelsen, men red os fra den Ondes angreb. I en note oplyses følgende: Den Onde kan muligvis også oversættes det onde. En del håndskrifter har tilføjet: For riget er dit, og magten og æren i evighed. Amen Af ovenstående kan man godt få en fornemmelse af, at begge bøger hører til ved siden af oversættelsen fra Netop ved sammenligningen finder man mange gode anledninger til at standse op og gøre sig nogle tanker om Gud og hans Søn Jesus Kristus, og den Helligånd, som dette blad også rækker til at fejre med pinsens gudstjenester. God fornøjelse med fordybelsen og oplevelsen af det Høje i vor tilværelse. Jan Brogaard. Den dualistiske verden Dualisme er et fremmedord, som vi jo bruger mange af. Det betyder to modsatte, som plus og minus i et batteri. Der er da også et batteri der hedder DUAL, Dualisme kan være lys og mørke, varme og kulde, godt og ondt osv. Mennesket er intelligent, det er for så vidt et plus. Men samtidig er det dumt i mange sammenhænge, det er ikke så smart, det er et minus. Som nu forleden, hvor vi kunne læse i avisen at der var tre steder i Nordjylland, hvor unge var kørt galt i bil i spirituspåvirket tilstand, med dødsfald og masser af sorg i hjemmene til følge. De troede at de var så kloge. Krig er heller ikke for klogt, selv om det er de allermest inteligente der sætter det i værk. Vi mindes den første krig mellem Kain og Abel, den kostede en fjerdedel af jordens befolkning livet. Faderen var 105 år så han kunne vel nok vejlede dem, men hørte de efter? Dengang blev man ellers 8-9 hundrede år, men det er gået meget tilbage siden, på grund af usund levevis. I et ægteskab sker der det, som sker med to magneter, et plus og et minus tiltrækker hinanden, men kommer så en tredie pol til vil to minusser eller to plusser frastøde hinanden, og så har vi balladen, krigen bryder ud. Mennesket er inteligent, og vi blev så kloge, at vi i løbet af det sidste hundrede år har formået at bruge en stor del af verdens resourcer, og svine resten til. Dygtig mand, men ikke for klog. Dualismen raser, mens vi er her på jorden for at berede os til evigheden. Hvad er det for een? En forfatter skrev engang: Tænker vi os at en Kongeørn som bor her, hvert år vil den flyve til Norge for at hvæsse sit næb på fjeldene. Når så ad åre alle de norske fjelde er slidt op af al den hvæssen, så vil der være gået et sekund af evigheden. Altså er det ret vigtigt at berede sig. Man fatter først hvad evigheden er, siger Piet Hein, når man har prøvet at stå ved begge ender. OM Begravede og bisatte i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker: Christen Lund Dahl, den 12. november i Gudumholm kirke. Teddy Christensen, den 14. november i Gudumholm kirke. Tage Chresten Henriksen, den 17. november i Gudum kirke. Inger-Lise Anette Knudsen, den 22. november fra Østre kapel til Gudumholm. Alma Kristine Madsen, den 11. februar i Gudumholm kirke

7 Døbte i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker Isabella Christina Mosgaard, den 19. september i Gudumholm kirke, datter af Marianne Christina Harbo Mosgaard og Mogens Mosgaard. Clara Hanne Jensen, den 23. september i Lillevorde kirke, datter af Sisse Pedersen og Daniel Steen Jensen. Sophia Amalie Dragsgaard Schytte, den 13. januar i Gudumholm kirke, datter af Marlene Dragsgaard Nielsen og Mads Ingerslev Schytte. Mira Kristine Lykke Christensen, den 19. januar i Gudumholm kirke, datter af Annette Majbrit Christensen og Dann Lykke Knudsen. Oliver Lund Rasmussen, den 9. februar i Gudumholm kirke, søn af Lonnie Melissa Christiansen og Kristian Rasmussen. Anine Nordahl Sørensen, den 4. november i Gudumholm kirke, datter af Eva Nordahl Sørensen og Kim Nordahl Sørensen. Patrick Sørensen Kath, den 17. november i Gudumholm kirke, søn af Karin Kath og Rune Sørensen Kath. Mads Munkøe Mogensen, den 16. december i Lillevorde kirke, søn af Luise Munkøe Hovaldt og Niels Henrik Mogensen. Rasmus Valsted Thellemann, den 16. december i Lillevorde kirke, søn af Mette Valsted Thellemann og Michael Stræde Thellemann. Jonathan Lund Bendsen, den 25. november i Lillevorde kirke, søn af Agnete Lund Sørensen og Morten Møller Bendsen. Emma Broen Vestersøe, den 1. december i Gudumholm kirke, datter af Lotte Broen Vestersøe og Lars Bo Andersen. Signe Klitgaard Hovaldt, den 4. november i Gudumholm kirke, datter af Tanja Klitgaard og Brian Munkøe Hovaldt. Isabell Bonnie Pedersen, den 10. februar i Gudum kirke, datter af Bettina Larsen og Torben Pedersen

8 Konfirmationer Fredag den 18. april St. Bededag kl i Lillevorde kl i Gudumholm Søndag den 20. april, kl i Gudum Konfirmationsopstilling den 18. april i Lillevorde og Gudumholm kirker og den 20. april i Gudum kirke Lillevorde kirke kl. 9.00: Nordside, venstre fra indgang Kris Lentz Janni Bach Gudumholm kirke kl Nordside, venstre set fra indgang Dinna Alicia Christiansen Rasmus Vinther Andersen Nadia Andersen Martin Hedegaard Bælum Christina Pedersen Krog Peter Viggo Printz Madsen Nanna Nanfeld Abildgaard Stig von Wovern Ginsborg Daniel Niklas Vigbert Gudum kirke den 20. april kl Nordside, venstre set fra indgang Kathrine Blaschke Lund Sydside, højre set fra indgang Christian Flohr Nielsen Mathilde Soldam Volden Sydside, højre set fra indgang Sara Margret Sigurdardottir Brian Bruun Louise Christiansen Andreas Bo Hansen Anna Dybdahl Sørensen Mathias Aleksander Nielsen Kamilla Nanfeld Christiansen Steffen von Wowern Ginsborg Kirkelig vejledning Anmeldelse af fødsel: Senest 2 hverdage efter fødslen til sognepræsten. Der medbringes/ medsendes sammen med forældre-anmeldelse forældres fødsels- og dåbsattester og evt. vielsespapirer (gerne i kopi). Dåb: Sognepræsten kontaktes for at aftale dåbsdato og kirke og tid for en samtale ude hos jer. Ud over barnets navn skal præsten have navn og - 5 faddere. Navngivning/dåb skal ske inden 6 måneder efter fødslen. Se om den nye navnelov på Her kan hentes alt om de nye regler samt blanketter til brug ved navngivelse eller navneændring. Vielse: Aftal en dato med præsten. Inden vielsen skal der udstedes en prøvelsesattest på borgmesterkontoret. Denne attest kan tidligst udstedes 4 måneder før vielsen. Man medbringer fødsels- og dåbsattest m.m. Begravelse/bisættelse: Dag og klokkeslet aftales først med den præst, der skal foretage handlingen. Kirkebil: Ring til sognepræsten, som vil være Dem behjælpelig. Ferie og fridage: Oplyses på telefonsvarer, hvor der henvises til Sognepræst Aage Hedevang Grum- Schwensen, Kongerslev, tlf Redaktionsudvalg: Anne Steenberg, Jan Brogaard, Jytte Pedersen og Jens Møller Bendsen. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Kirkeværger: Kirkeværge i Gudum: Anders Majgaard Sørensen, Gudum Bygade 12, tlf Kirkeværge i Gudumholm: Asta Bendsen, Parallelvej 8, tlf Kirkeværge i Lillevorde: Jannie Jønsson, Køltoften 6, tlf Sognepræst Jan Brogaard: Gudum Bygade 6, Gudum, 9280 Storvorde. Tlf Træffes bedst på kontoret mandag til torsdag kl Lørdag efter aftale. Fredag er fridag. Graver i Gudum og Lillevorde: Erik Bloch, Gudum Bygade 15, 9280 Storvorde. Tlf Mandag er fridag. Graver i Gudumholm: Kjeld Nielsen, Romdrupvej 101, 9270 Klarup, tlf / Mandag er fridag. Organist: Lorenz Marinescu, Fyrkildevej 100, 1. th., 9220 Aalborg Mandag er fridag. Kirkesanger: Catalina Marinescu, Fyrkildevej 100, 1. th., 9220 Aalborg. Tlf Mandag er fridag. Gudum kirke: Fra 12. årh. 110 siddepladser. Formand Jytte Pedersen, der tillige er fællesformand, Gudum Bygade, 9280 Storvorde. Lillevorde kirke: Fra 12. årh. 80 siddepladser. Formand Rasmus Thomsen, Lillevorde Kær 11, 9280 Storvorde. Tlf Gudumholm kirke: Fra siddepladser. Formand Anne Steenberg, Aagade 6, 9280 Storvorde. Tlf Kasserer for Gudum-Lillevorde- Gudumholm: Berit Pedersen, Gadekærsvej 11, Sejlflod, 9280 Storvorde. Tlf NY HJEMMESIDE:

9 GUDSTJENESTELISTE for Gudum-Gudumholm-Lillevorde Søndag den 30. marts, 1. s. e. påske Lillevorde Søndag den 6. april, 2. s. e. påske Gudumholm* Søndag den 13. april, 3. s. påske Gudum Fredag den 18. april. St. Bededag, Konfirmation Lillevorde Gudumholm Søndag den 20. april, 4. s. e. påske, Konfirmation Gudum Søndag den 27. april, 5. s. e. påske Lillevorde Torsdag den 1. maj, Kristi Himmelfart Gudumholm Søndag den 4. maj, 6. s. e. påske Lillevorde Søndag den 1l. maj, pinsedag Gudum Mandag den 12. maj, 2. pinsedag Gudumholm* Søndag den 18. maj, Trinitatis Lillevorde Søndag den 25. maj, 1. s. e. trin Gudum* Søndag den 1. juni, 2. s. e. trin Gudumholm Søndag den 8. juni, 3. s. e. trin Lillevorde Søndag den 15. juni, 4. s. e. trin Gudum Søndag den 22. juni, 5. s. e. trin Gudumholm* Søndag den 29. juni, 6. s. e. trin Lillevorde* Søndag den 6. juli, 7. s. e. trin Gudum* Søndag den 13. juli, 8. s. e. trin Gudumholm* Søndag den 20. juli, 9. s. e. trin Lillevorde Søndag den 27. juli, 10. s. e. trin Gudum * Aage Hedevang Grum-Schwensen Kirkebil: Hver søndag kører der kirkebil gennem byerne Gudumlund, Gudumholm, Lillevorde og Gudum. Ring og hør nærmere om tidspunkt på tlf På selve søndagen kan man også ringe på Østhimmerlands Folkeblad

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere