SOGNEBLADET. april - maj - juni - juli Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNEBLADET. april - maj - juni - juli 2008. Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4"

Transkript

1 SOGNEBLADET april - maj - juni - juli 2008 GUDUM GUDUMHOLM LILLEVORDE Læs inde i bladet: Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4 Sundhed for alle s. 5-6 Den nye aftale s. 9-10

2 Verdens igenfødelse glæden igenføder Grundtvigs mageløse opdagelse handler om Trosbekendelsen, og han anser den for menighedens grundvold, som det uforanderlige. Det ses bl. a. på hans tolkning af et bestemt led i trosbekendelsen: Nedfaret til dødsriget, eller Helved, som Grundtvig oftest siger. Med udgangspunkt i, at Kristus er Faderens enbårne søn og har sæde ved Hans højre side, indledes julenat en nedadstigende bevægelse, siger Grundtvig, der videreføres med Jesu lidelse og død, indtil det kommer til sin yderste konsekvens med nedfarten til dødsriget. Denne nedfart til dødsriget knytter Grundtvig sammen med dåbsforkyndelsen i 1. Petersbrev, med hovedvægten på kapitel 3, hvor nedfarten til dødsriget omtales på følgende måde her i den nye oversættelse af Bibelen på hverdagsdansk: Han døde rent fysisk, men blev levendegjort i ånden. Og det var i dén åndelige skikkelse, at han besøgte de dødes ånder, der blev holdt i forvaring, og han forkyndte budskabet for dem. Der traf han dem, der døde på Noas tid, fordi de nægtede at bøje sig for Gud, selvom Gud ventede tålmodigt på dem i alle de år, det tog Noa at bygge arken. Ved hjælp af arken kom nogle få personer frelst gennem syndflodens vand. Det var otte personer i alt. Det, der skete dengang, er et billede på dåben, som I også skal igennem for at blive frelst. Dåben drejer sig ikke om at få fjernet snavs fra kroppen, men er et spørgsmål om en god samvittighed over for Gud, og den får man ved troen på, at Jesus Kristus opstod fra de døde, og at han blev taget op til Himlen og nu sidder ved Guds højre hånd, hvorfra han hersker over både engle og åndelige autoriteter og magter. I ovennævnte citat har vi også noget af forklaringen til de ottekantede dåbskapeller (de otte, der blev reddet fra syndfloden) og den ottekantede døbefont, vi kender så godt fra vor egen Gudumholm kirke. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi jo citerer 1. Peters brev ved enhver dåb, ligesom vi også gør det ved enhver mindehøjttidelighed, med de kendte ord fra 1. kapitel, vers 3 (her fra den autoriserede overs.): Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Grundtvig pegede på, at ordet Helvede og Dødsrige oprindeligt havde samme betydning, nemlig de dødes rige, modsat Himmerige. Han tilføjer, at Helvede siden er blevet forstået anderledes med det skæbnesvangre resultat, at den oprindelige mening siden er trængt tilbage. Helvede forstås derfor i stedet som den evige Ild, eller Djævelens og de Fordømtes ulyksalige Hjemstavn. Det indebærer efter Grundtvigs opfattelse en fejltolkning af evangeliet, således at langfredags budskab skydes i baggrunden og erstattes af en mørk domsforkyndelse, der spiller på frygten for den evige ild. En sådan frygt betyder, at Jesu ord på korset misforståes, og ikke tolkes, som den oprindelige mening er, at Kristi nedfart til Helvede skete for at lade Djævelen føle sin Overmagt og for at lade de Fordømte fra Syndflodens dage see og kiende, hvilken Naade og Frelse de havde forspildt (citat fra prædiken til Søndags-Bogen). Grundtvig udfolder denne tankegang som en direkte kamp i Helvede mellem Kristus og Dødsrigets fyrste. Dette fremgår med størst dramatisk og poetisk kraft i digtet I Kveld blev der banket paa Helvedes Port. Man kunne også nævne Grundtvigs gendigtning af Luthers langfredagssalme I Dødens Baand vor Frelser Laae. Her skildres kampen på følgende måde: Det var en Tvekamp underfuld, Da Liv og Død de brødes, Og Kredsen skreves under Muld, Hvor Riget var de Dødes, Men Livet fik dog Overhaand. Saa, fængslet i sit eget Baand, Til Spot er nu Døden Blevet! Halleluja! I Grundtvigs gendigtning af opstandelsessalmen Verdens igenfødelse, glæden igenføder DDS nr. 235, har vi kampmotivet udspillet på en måde, som vi ser udspillet år efter år, og netop ofte som påsken falder på vore himmelstrøg. Grundtvig lader i den salme naturen få personlige træk, så den spiller med i påskedramaet. Her er hele skaberværkets genskabelse som naturens forkyndelse af genåbningen af Edens have i kraft i Jesu sejr over dødsriget: 3. Ser du, hvor i skovene alle træer skyder! Mærker du, hvor engene 2 3 sig i våren fryder! Nu det visne vorder grønt, hvad der falmed, atter skønt, det gør påskemorgen. 4. Livets varme, sejrende over dødens kulde, priser ham, som strålende rejste sig af mulde; Dødens Fyrste tog ham hel, havde i ham ingen del, misted, hvad han havde. Personligt kan jeg godt lide en sådan tolkning, og jo ældre man bliver, jo mere lægger man vist mærke til naturens store årlige drama. Ordet gammel kommer af det oldnordiske gamall, og betyder den, der har levet i flere vintre. Og ligesom i ovennævnte salme mærker man i høj grad suset i sætningen levet i flere vintre. Nu er vi så igen kommet til Livets varme, sejrende, over dødens kulde. Og fordi vi er gamle ved vi kun alt for godt, at vi skylder ham tak, der som den store Mester for os bliver bekendt som Fader, Søn og Helligånd, alle tre, i en uudgrundelig og dyb treenighed. Jan Brogaard

3 Syltetøjsglasset og kaffen! Sundhed for alle Denne lille historie læste jeg forleden og synes den giver stof til eftertanke. Når tingene i dit liv virker næsten uoverkommelige, når 24 timer pr. dag ikke er nok, så husk på "Syltetøjsglasset og kaffen"! En professor stod foran sit filosofihold med nogle ting foran sig. Da timen begyndte tog han - uden at sige et ord - et meget stort og tomt syltetøjsglas frem og begyndte at fylde det med golfbolde. Da han havde gjort det spurgte han sin klasse, om glasset var fyldt, og det var de enige om, at det var. Så tog proffessoren en kasse med småsten frem og begyndte at hælde dem i glasset. Han rystede glasset let, så småstenene fordelte sig imellem golfboldene. Derefter spurgte han igen holdet om glasset var fyldt, og det mente hans klasse nok det var. Herefter tog professoren en kasse med sand frem og begyndte at hælde i glasset. Sandet fyldte naturligvis de resterende hulrum i glasset. Igen spurgte han, om glasset var fyldt. Klassen svarede enstemmigt "ja", og derefter lavede professoren to kopper kaffe og hældte dem begge ned i glasset, hvilket effektivt fyldte de hulrum ud, der var mellem sandkornene. Studenterne grinede. "Nuvel", sagde professoren, da latteren var stilnet af. "Forestil Jer nu at dette glas repræsenterer Jeres liv: Golfboldene er de vigtigste ting - Jeres familie, kærester, børn, helbred, venner og yndlingspassioner - de ting som selv, hvis alle andre ting gik tabt og kun disse ting var tilbage, stadig ville gøre Jeres liv fuldendt. Småstenene er de andre ting, der betyder noget - såsom job, hus, bil, osv. Sandet er alle de andre småting". Proffessoren fortsatte:"hvis I putter sandet ned i glasset først, er der ikke plads til hverken småstenene eller golfboldene. Det samme gælder livet. Hvis I bruger Jeres energi og tid på de små ubetydelige ting, får I aldrig plads til de ting, der er vigtige for Jer. Vær opmærksom på de ting, der er kritiske for Jeres lykke. Leg med Jeres børn. Pas på Jeres helbred. Inviter Jeres partner på middag. Tag endnu en runde på golfbanen. Der vil altid være tid til at gøre huset rent og ordne afløbene. Tag Jer af golfboldene først - de ting, der betyder noget. Få styr på prioriteterne - resten er bare sand". En af de studerende spurgte, hvad kaffen repræsenterede. Professoren smilede: Jeg er glad for du spørger", sagde han. "Kaffen er blot for at vise, at lige meget hvor fyldt dit liv synes at være, så er der altid plads til et par kopper kaffe sammen med en god ven!" Husk det kære venner Hanne Maarup I første nummer af Korshærsbladet 2008 går man tæt på begrebet sundhed. Og korshærschef Bjarne Lenau Henriksen skriver i artiklen under overskriften en sund død, at vores sundhedsbegreb dybest set afhænger af, hvad vi vil med livet. Det er afslørende, at vi i den vestlige kultur har udviklet et menneskesyn, som dyrker det supersunde, stærke, problemløse og velfungerende menneske. Sundhedsidealet er blevet det samme som selveste livskvaliteten. Det sunde menneske har en sund livskvalitet; det syge menneske har en syg livskvalitet. Vi ved godt, hvad det kan betale sig at dyrke. Dette sundhedsideal passer præcist ind i det funktionalistiske menneskesyn: Et samfund der kræver et højt funktionsog effektivitetsniveau, og som har brug for et menneskes styrke, målbevidsthed, hurtighed, fremdrift og kreativitet, sætter højest pris på det sunde menneske, der magter at leve op til disse krav. Bjarne Lenau Henriksen mener, at vi har udviklet en næsten religiøs dyrkelse af sundheden: Et fysisk og psykisk toptrimmet menneske yder den bedste indsats i alle livet forhold. Derfor mener han, at selvoptagetheden og selvtilstrækkeligheden er en nærliggende risiko. Han giver også sit bud på, hvad der ligger bag ved det, han kalder den moderne indsnævrede og ensomhedsfremkaldende dyrkelse af sundheden. Det er højst sandsynligt angsten for døden. Vi vil ikke konfronteres med den kendsgerning, at der slides på krop og sjæl i løbet af et menneskeliv. Det må ikke være synligt, at menneskelivet ikke er ideel lykke. Det må ikke kunne ses, at mennesket har det med at blive ældre og til sidst dør. Vi må ikke sætte livet på spil, tage fejl og vælge forkert. Livet må ikke gå i stumper og stykker, selv om vi alle ved, at det gør det 4 5 jo til allersidst. Bjarne Lenau Henriksen går tæt på den sidste kampagne for sundheden, der bærer sloganet Sundhed hele livet. Det er jo noget med, at vi skal leve sådan, at vi er sunde, friske og raske og i godt humør hele livet. En målsætning, der vil noget, men måske ikke ubetinget godt. BLH skriver, at nu er det sådan med sundheden, at der let går fattigdom i den. Sundheden trives bedst under gunstige økonomiske vilkår. Hellere rig og rask end fattig og syg. Der er evidensbaseret dokumentation for, at den korteste levealder og største sygelighed findes hos mennesker med de dårligste levekår. Det er en global kendsgerning, som også inkluderer det danske samfund. Derfor beskæftiger Kirkens Korshær sig i høj grad med sundhed i det daglige arbejde blandt de allermest udsatte mennesker: Der er f.eks. ikke noget så sundt for en hjemløs som et varmt fodbad, en varm frakke, gule ærter med flæsk, en ren forbinding på et væskende sår, en god snak med en af medarbejderne sammen med et løfte om, at du er velkommen i morgen igen. Det kan ligefrem være forebyggende, livskvalitetsforbedrende og livsforlængende. Og da vi synes, de hjemløse er værd at holde i live, giver vores enkle sundhedsfremmende foranstaltninger dyb mening, skriver BLH og anfører lige efter den store nødvendighed i det faktum, at hospitalerne ofte udskriver fysisk og psykisk syge udsatte mennesker til et liv på gadeplan, undertiden med en uformel henvisning til Kirkens Korshærs åbne gadeplansinstitutioner.

4 I bladets bagsidekommentar giver Bjarne Lenau Henriksen os velfærdsramte danskere noget at tygge på. Han siger bl.a.: Jeg ved ikke, om man kan bruge ordet velfærdsramt. Men det er det, danskerne er. Den brede velstående mellemklasse, som næsten fylder samfundet ud, ønsker mere velfærd. Det er ikke nok, at vi har det godt. Vi vil havde det bedre. Vi er blevet vant til at forbruge, det er her vores identitet ligger. Vi er velfærdskonsumenter frem for alt. Derfor mener Bjarne Lenau Henriksen, at tiden for alvor er kommet til at besinde sig på, om vi vil være vort velstående velfærdssamfund bekendt. For så skal vi af med den velfærdsnedbrydende mistillid, trusler og sanktioner over for de udsatte grupper. Vi skal af med den fordømmende moraliseren over de svageste medborgere, der ikke har evnet at øge deres velfærd via friværdier og skattelettelser. Og måske allermest ved, at danskerne giver en anelse afkald på deres livstruende velstand. Det vil betyde sundhed for alle. Korshærsbladet udkommer 10 gange årligt, og et abonnement koster kr Pensionister og studerende 125 kr. Jan Brogaard Gudstjenester på Storvorde Aktivitetscenter onsdag kl JB Jan Brogaard OP Ove Paulsen Onsdag den 2. april: JB Onsdag den 16. april: OP Onsdag den 30. april: JB Onsdag den 14. maj: OP Onsdag den 28. maj: JB Onsdag den 11. juni: JB Onsdag den 25. juni: OP Onsdag den 23. juli: OP sangens år Den 27. februar havde vi i Gudum kirke et arrangement med salmer fra den nye udgave af højskolesangbogen. Her var der bl. a. en salme, som er skrevet af Ester Bock, som har lavet flere salmer, men som vi ikke kender fra salmebogen. Hun har fået to sange/salmer med i denne udgave. Vi sang bl. a. den ene, nummer 82: Blinkende dråber på træernes grene. I denne salme er der et omkvæd, der lyder: Gud har sat mærker på jord, vi kan så grunde på kodens ord og løftes derved. Der var især et af versene, som sagde meget, synes jeg. Det er det 3. vers: Brændende øjne og søgende hænder ber om et varsomt klem, ømhed og kærlighed varmer og tænder kalder de store mirakler frem, Gud har sat mærker på jord, vi kan så grunde på kodens ord og løftes derved. Et andet løft kom dagen efter arrangementet, med posten. Det var kirkebladet fra min kollega, Lise Lundgren, hvor kirkens organist Susanne Mørk-Jensen, skriver om sangens år. Det skal hermed gengives - med tak for lån fra redaktøren: 2008 sangens år er udnævnt til Sangens År i Danmark. Initiativet kommer fra Michael Bojesen chefdirigent for DR Radiopigekoret, og det er søsat i samarbejde med bl. a. Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og DR. Sangens År 2008 har 3 fokuspunkter. Først og fremmest at hjælpe børn og unge med at opdage, at sang er en god måde at opleve sig selv på og være sammen på. Dernæst er det også hensigten at sprede sangglæden ud til alle i selv de mindste kroge af landet, og sidst men ikke mindst har initiativet fokus på, at sangen kan være et samlingspunkt på tværs af kulturer i Danmark. Ideén er god. For her i landet har det længe været udbredt, at sang mest betragtes som noget, der er til at optræde med. Dog spores en vis bevægelse i den rigtige retning. Den nye Højskolesangbog er f. eks. solgt i pænt antal, indenfor kirken er der en god tilgang til børneog ungdomskorene, og på mange folkeskoler er morgensangen taget op igen. Denne bevægelse er der al mulig grund til at støtte og udbrede. 6 7

5 8 I Susanne Brøggers version af Den danske Grundlov (Brøndums Danske lov Forskellige kendte og ukendte danskeres fingerede lovtekster om en lang række emner fra samfundslivet og hverdagslivet) siges provokerende, at Det er ethvert barns ret at lære de Danske sange i den blå og den sorte bog, og det er enhver voksnes pligt at lære sangene fra sig. Det er danskernes privilegium at kunne synge med på linjer, som pigernes latter og lyse hår mildt om et evigt Danmark spår. Sandt er det, at vores højskolesangbog og salmebog indeholder en rigdom af vidt forskellige og flotte tekster, som giver bl. a. sprog og identitet. Det virker fadt og vitaminløst, når man f. eks. i valget af fællessang ved julearrangementer, må nøjes med På loftet sidder nissen eller Et barn er født i Bethlehem, fordi de yngre generationer ikke kender andre mange voksne op til 50 års alderen heller ikke. Tænk, hvis man også kunne synge Hjerte, løft din glædes vinger! eller Velkommen igen, Guds engle små. Så var der sprog, indhold og melodi med både smag, vitaminer og kostfibre! M.h.t. børnene, er det veldokumenteret, at musikudøvelse gør det lettere for dem at læse og regne, ligesom det styrker deres sociale forståelse at indgå i musikalske fællesskaber. For alle store som små gælder, at det simpelthen er sundt at synge, og jeg er sikker på, at enhver korsanger vil bevidne, at det er uhyre vanskeligt, grænsende til det umulige at være sur og tvær, når man synger sammen. Under fællessang kan 2+2 tilmed løfte som 5. Vores stemme er meget tæt forbundet med vore følelser, og når vi taler, kontrollerer vi for det meste stemmen, så følelserne i et vis omfang skjules. I sangen slipper flere følelser igennem, og det kan virke forløsende, når vi tør give los. Siden oldkirkens dage har sangen også været det væsentligste element i gudstjenesten. Paulus sagde til menigheden i Efesus: Men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Efesus 5,19f. Allerede den gang var nogle på det rene med: 1. Sangen er udtryk for fællesskab. 2. Sang er et udtryk, der skaber fællesskab. 3. Sang griber dybt ned i sindet. Salmerne er den dag i dag det vigtigste formidlende og fællesskabsdannende element i gudstjenesten men der er et problem! De muskler, vi synger med, har det som alle andre muskler: De er bedst til det, de bruges mest til. Eftersom vi ikke synger ret mange steder udenfor kirkens rum, ja, så er vi faktisk i nød, så snart salmernes toneleje løfter sig over talelejet. Det ville hjælpe meget, hvis vi stod op under salmesangen (ligesom i England), men der er også andre simple teknikker, som kan tages i anvendelse. Susanne Mørk-Jensen slutter sin artikel af med en opfordring til alle om at bruge Sangens år som en god anledning til at bringe sang på bane mellem familie, venner og kolleger. Vi skal bort fra, at det er flovt at synge sammen, og hen til, at det ikke alene er sjovt, men livsnødvendigt at synge sammen. Det er bare at komme i gang! Den nye aftale Her kort før jul kom der en ny oversættelse til et mere mundret nudansk af det nye testament den kan ganske vist ikke rigtig hamle op med sproget i Yallerup Færgeby for så sku det vel have lydt noget i retning af: Det sygeste skete i de dér dage, da kejser Augustus - den orntlig seje gangster - ville vide hvor mange der boed i sit land - dér mand! Men selv om den er knap så avanceret så bør alene titlen; Den nye Aftale, i stedet for Det nye Testamente, alligevel vække vores nysgerrighed. For hvad er det nu for en ny aftale, tænkte jeg, da jeg midt i juleforberedelserne sad og nippede til smagsprøver fra Bibelselskabet. Ja, vi kunne jo prøve at skifte ordet aftale ud med et ord, der har været på alles læber den sidste tid, nemlig overenskomst. Den gamle aftale er kasseret og Gud har indgået en ny. Men den nye aftale eller overenskomst handler ikke om noget så banalt som mere i lønningsposen, Gud giver Gud ske tak og lov ikke kun løn som fortjent, så ku det godt være vi endte med tomme lommer. I Den nye aftale har man ellers oversat stykket i Mattæusevangeliet om fadervor med, at din far ser det der sker i det skjulte, og han vil give dig det hele igen. I Det ny Testamentes danske oversættelse lyder det ellers noget anderledes: Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Resten er vist ønsketænkning der står jo ikke, at Vor Fader vil give det hele igen. Men sådan må der være noget i ny oversættelser, der vækker diskussion. Det vil sikkert blive en oversættelse, man 9 vil komme til at vende tilbage til igen og igen, ligesom Seidelins oversættelse fra 70-erne, og for øvrigt Bibelen på hverdagsdansk, der også udkom sidste år i ny oversættelse. Her har man oversat det mere omtalte udsagn mere tekstnært: Og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Herunder bringer vi begge oversættelser af stykket om fadervor i Mattæusevangeliet. Først fra Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk, og dernæst fra Bibelen på hverdagsdansk. Når I beder, skal I ikke være som hyklerne, der elsker at bede i fuld offentlighed i synagogen eller på gadehjørnerne hvor alle kan se dem. Det bliver nemlig den eneste belønning de får. Gå i stedet hjem til dig selv og bed bag lukkede døre. Din far ser det der sker i det skjulte, og han vil give dig det hele igen. Når I beder skal I ikke bare lade munden løbe ligesom dem der har en anden tro.

6 De mener det er mængden af ord det kommer an på. Dem skal I ikke efterligne, for jeres far ved hvad I har brug for, allerede ingen I beder ham om det. I stedet skal I bede sådan her: Far i himlen! Lad alle forstå at du er Gud, lad dit rige blive til virkelighed, og lad alting blive som du vil have det - her på jorden ligesom det allerede er i himlen. Giv os det brød vi har brug for i dag. Tilgiv os det vi har gjort forkert ligesom vi har tilgivet andre. Lad være med at sætte os på prøve, og befri os fra ondskabens magt. For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig. Amen. Og nu på hverdagsdansk: Når I beder, skal I ikke være som de selvretfærdige hyklere. De elsker at stille sig op og bede i synagogerne og på gadehjørnerne, for at folk skal lægge mærke til dem. Det siger jeg jer: De har allerede Viede i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker: Maja Maria Nielsen og Søren Mark Kjærgaard, 8. september i Gudumholm kirke. Inger-Lise Anette Knudsen og Søren-Peter Knudsen, 1. november på Stadionvej. Eva Kasten og Ole Jensen, 1. marts i Lillevorde kirke. fået deres fulde løn. Nej, når du beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig, og bed til din Far, som er i det skjulte. Og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Når I beder, skal I ikke gøre som de mennesker, der ikke kender Gud. De fremsiger de samme bønner om og om igen, for de tror, at deres bønner bliver hørt på grund af de mange ord. Sådan skal I ikke gøre, for jeres Far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Bed derfor på følgende måde: Far i Himlen. Må du blive æret. Må dit rige bryde igennem. Må din vilje ske på jorden, som den sker i Himlen. Giv os det, vi har brug for i dag. Tilgiv os, hvor vi har svigtet, ligesom vi selv har tilgivet dem, der har svigtet os. Lad os ikke bukke under for fristelsen, men red os fra den Ondes angreb. I en note oplyses følgende: Den Onde kan muligvis også oversættes det onde. En del håndskrifter har tilføjet: For riget er dit, og magten og æren i evighed. Amen Af ovenstående kan man godt få en fornemmelse af, at begge bøger hører til ved siden af oversættelsen fra Netop ved sammenligningen finder man mange gode anledninger til at standse op og gøre sig nogle tanker om Gud og hans Søn Jesus Kristus, og den Helligånd, som dette blad også rækker til at fejre med pinsens gudstjenester. God fornøjelse med fordybelsen og oplevelsen af det Høje i vor tilværelse. Jan Brogaard. Den dualistiske verden Dualisme er et fremmedord, som vi jo bruger mange af. Det betyder to modsatte, som plus og minus i et batteri. Der er da også et batteri der hedder DUAL, Dualisme kan være lys og mørke, varme og kulde, godt og ondt osv. Mennesket er intelligent, det er for så vidt et plus. Men samtidig er det dumt i mange sammenhænge, det er ikke så smart, det er et minus. Som nu forleden, hvor vi kunne læse i avisen at der var tre steder i Nordjylland, hvor unge var kørt galt i bil i spirituspåvirket tilstand, med dødsfald og masser af sorg i hjemmene til følge. De troede at de var så kloge. Krig er heller ikke for klogt, selv om det er de allermest inteligente der sætter det i værk. Vi mindes den første krig mellem Kain og Abel, den kostede en fjerdedel af jordens befolkning livet. Faderen var 105 år så han kunne vel nok vejlede dem, men hørte de efter? Dengang blev man ellers 8-9 hundrede år, men det er gået meget tilbage siden, på grund af usund levevis. I et ægteskab sker der det, som sker med to magneter, et plus og et minus tiltrækker hinanden, men kommer så en tredie pol til vil to minusser eller to plusser frastøde hinanden, og så har vi balladen, krigen bryder ud. Mennesket er inteligent, og vi blev så kloge, at vi i løbet af det sidste hundrede år har formået at bruge en stor del af verdens resourcer, og svine resten til. Dygtig mand, men ikke for klog. Dualismen raser, mens vi er her på jorden for at berede os til evigheden. Hvad er det for een? En forfatter skrev engang: Tænker vi os at en Kongeørn som bor her, hvert år vil den flyve til Norge for at hvæsse sit næb på fjeldene. Når så ad åre alle de norske fjelde er slidt op af al den hvæssen, så vil der være gået et sekund af evigheden. Altså er det ret vigtigt at berede sig. Man fatter først hvad evigheden er, siger Piet Hein, når man har prøvet at stå ved begge ender. OM Begravede og bisatte i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker: Christen Lund Dahl, den 12. november i Gudumholm kirke. Teddy Christensen, den 14. november i Gudumholm kirke. Tage Chresten Henriksen, den 17. november i Gudum kirke. Inger-Lise Anette Knudsen, den 22. november fra Østre kapel til Gudumholm. Alma Kristine Madsen, den 11. februar i Gudumholm kirke

7 Døbte i Gudum, Gudumholm og Lillevorde kirker Isabella Christina Mosgaard, den 19. september i Gudumholm kirke, datter af Marianne Christina Harbo Mosgaard og Mogens Mosgaard. Clara Hanne Jensen, den 23. september i Lillevorde kirke, datter af Sisse Pedersen og Daniel Steen Jensen. Sophia Amalie Dragsgaard Schytte, den 13. januar i Gudumholm kirke, datter af Marlene Dragsgaard Nielsen og Mads Ingerslev Schytte. Mira Kristine Lykke Christensen, den 19. januar i Gudumholm kirke, datter af Annette Majbrit Christensen og Dann Lykke Knudsen. Oliver Lund Rasmussen, den 9. februar i Gudumholm kirke, søn af Lonnie Melissa Christiansen og Kristian Rasmussen. Anine Nordahl Sørensen, den 4. november i Gudumholm kirke, datter af Eva Nordahl Sørensen og Kim Nordahl Sørensen. Patrick Sørensen Kath, den 17. november i Gudumholm kirke, søn af Karin Kath og Rune Sørensen Kath. Mads Munkøe Mogensen, den 16. december i Lillevorde kirke, søn af Luise Munkøe Hovaldt og Niels Henrik Mogensen. Rasmus Valsted Thellemann, den 16. december i Lillevorde kirke, søn af Mette Valsted Thellemann og Michael Stræde Thellemann. Jonathan Lund Bendsen, den 25. november i Lillevorde kirke, søn af Agnete Lund Sørensen og Morten Møller Bendsen. Emma Broen Vestersøe, den 1. december i Gudumholm kirke, datter af Lotte Broen Vestersøe og Lars Bo Andersen. Signe Klitgaard Hovaldt, den 4. november i Gudumholm kirke, datter af Tanja Klitgaard og Brian Munkøe Hovaldt. Isabell Bonnie Pedersen, den 10. februar i Gudum kirke, datter af Bettina Larsen og Torben Pedersen

8 Konfirmationer Fredag den 18. april St. Bededag kl i Lillevorde kl i Gudumholm Søndag den 20. april, kl i Gudum Konfirmationsopstilling den 18. april i Lillevorde og Gudumholm kirker og den 20. april i Gudum kirke Lillevorde kirke kl. 9.00: Nordside, venstre fra indgang Kris Lentz Janni Bach Gudumholm kirke kl Nordside, venstre set fra indgang Dinna Alicia Christiansen Rasmus Vinther Andersen Nadia Andersen Martin Hedegaard Bælum Christina Pedersen Krog Peter Viggo Printz Madsen Nanna Nanfeld Abildgaard Stig von Wovern Ginsborg Daniel Niklas Vigbert Gudum kirke den 20. april kl Nordside, venstre set fra indgang Kathrine Blaschke Lund Sydside, højre set fra indgang Christian Flohr Nielsen Mathilde Soldam Volden Sydside, højre set fra indgang Sara Margret Sigurdardottir Brian Bruun Louise Christiansen Andreas Bo Hansen Anna Dybdahl Sørensen Mathias Aleksander Nielsen Kamilla Nanfeld Christiansen Steffen von Wowern Ginsborg Kirkelig vejledning Anmeldelse af fødsel: Senest 2 hverdage efter fødslen til sognepræsten. Der medbringes/ medsendes sammen med forældre-anmeldelse forældres fødsels- og dåbsattester og evt. vielsespapirer (gerne i kopi). Dåb: Sognepræsten kontaktes for at aftale dåbsdato og kirke og tid for en samtale ude hos jer. Ud over barnets navn skal præsten have navn og - 5 faddere. Navngivning/dåb skal ske inden 6 måneder efter fødslen. Se om den nye navnelov på Her kan hentes alt om de nye regler samt blanketter til brug ved navngivelse eller navneændring. Vielse: Aftal en dato med præsten. Inden vielsen skal der udstedes en prøvelsesattest på borgmesterkontoret. Denne attest kan tidligst udstedes 4 måneder før vielsen. Man medbringer fødsels- og dåbsattest m.m. Begravelse/bisættelse: Dag og klokkeslet aftales først med den præst, der skal foretage handlingen. Kirkebil: Ring til sognepræsten, som vil være Dem behjælpelig. Ferie og fridage: Oplyses på telefonsvarer, hvor der henvises til Sognepræst Aage Hedevang Grum- Schwensen, Kongerslev, tlf Redaktionsudvalg: Anne Steenberg, Jan Brogaard, Jytte Pedersen og Jens Møller Bendsen. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Kirkeværger: Kirkeværge i Gudum: Anders Majgaard Sørensen, Gudum Bygade 12, tlf Kirkeværge i Gudumholm: Asta Bendsen, Parallelvej 8, tlf Kirkeværge i Lillevorde: Jannie Jønsson, Køltoften 6, tlf Sognepræst Jan Brogaard: Gudum Bygade 6, Gudum, 9280 Storvorde. Tlf Træffes bedst på kontoret mandag til torsdag kl Lørdag efter aftale. Fredag er fridag. Graver i Gudum og Lillevorde: Erik Bloch, Gudum Bygade 15, 9280 Storvorde. Tlf Mandag er fridag. Graver i Gudumholm: Kjeld Nielsen, Romdrupvej 101, 9270 Klarup, tlf / Mandag er fridag. Organist: Lorenz Marinescu, Fyrkildevej 100, 1. th., 9220 Aalborg Mandag er fridag. Kirkesanger: Catalina Marinescu, Fyrkildevej 100, 1. th., 9220 Aalborg. Tlf Mandag er fridag. Gudum kirke: Fra 12. årh. 110 siddepladser. Formand Jytte Pedersen, der tillige er fællesformand, Gudum Bygade, 9280 Storvorde. Lillevorde kirke: Fra 12. årh. 80 siddepladser. Formand Rasmus Thomsen, Lillevorde Kær 11, 9280 Storvorde. Tlf Gudumholm kirke: Fra siddepladser. Formand Anne Steenberg, Aagade 6, 9280 Storvorde. Tlf Kasserer for Gudum-Lillevorde- Gudumholm: Berit Pedersen, Gadekærsvej 11, Sejlflod, 9280 Storvorde. Tlf NY HJEMMESIDE:

9 GUDSTJENESTELISTE for Gudum-Gudumholm-Lillevorde Søndag den 30. marts, 1. s. e. påske Lillevorde Søndag den 6. april, 2. s. e. påske Gudumholm* Søndag den 13. april, 3. s. påske Gudum Fredag den 18. april. St. Bededag, Konfirmation Lillevorde Gudumholm Søndag den 20. april, 4. s. e. påske, Konfirmation Gudum Søndag den 27. april, 5. s. e. påske Lillevorde Torsdag den 1. maj, Kristi Himmelfart Gudumholm Søndag den 4. maj, 6. s. e. påske Lillevorde Søndag den 1l. maj, pinsedag Gudum Mandag den 12. maj, 2. pinsedag Gudumholm* Søndag den 18. maj, Trinitatis Lillevorde Søndag den 25. maj, 1. s. e. trin Gudum* Søndag den 1. juni, 2. s. e. trin Gudumholm Søndag den 8. juni, 3. s. e. trin Lillevorde Søndag den 15. juni, 4. s. e. trin Gudum Søndag den 22. juni, 5. s. e. trin Gudumholm* Søndag den 29. juni, 6. s. e. trin Lillevorde* Søndag den 6. juli, 7. s. e. trin Gudum* Søndag den 13. juli, 8. s. e. trin Gudumholm* Søndag den 20. juli, 9. s. e. trin Lillevorde Søndag den 27. juli, 10. s. e. trin Gudum * Aage Hedevang Grum-Schwensen Kirkebil: Hver søndag kører der kirkebil gennem byerne Gudumlund, Gudumholm, Lillevorde og Gudum. Ring og hør nærmere om tidspunkt på tlf På selve søndagen kan man også ringe på Østhimmerlands Folkeblad

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang baptist.dk Nummer 7 2011 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 7 SULT Plads til uanmeldte gæster Det er ikke hos alle familier, at hjemmet er forbeholdt den nære familie. Malene Skovgaard er vokset

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere