BOLIG BLADET. Oktober Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6"

Transkript

1 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober ÅRGANG

2 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Men der er ingen grund til begejstring, siger formanden for Boligselskabernes Landsforening, der også kritiserer økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen for negative udtalelser om mangel på solidaritet blandt de almene beboere.»det indgåede forlig betyder, at der bliver mulighed for at investere yderligere 400 millioner kroner årligt i forbedringer og renoveringer af de almene boliger, hvis der sammenlignes med regeringens oprindelige udspil. Investeringsrammen for forbedringer, som kan få støtte fra Landsbyggefonden, øges således fra regeringens oprindeligt foreslåede 1,1 milliard kroner per år frem til og med 2008 til de nu aftalte 1,5 millard kroner per år. Og det er det positive ved det indgåede forlig«, siger formanden for Boligselskabernes Landsforening, Henning Kirk Christensen, i en kommentar til forliget. Han fortsætter:»derimod finder vi fortsat, at regeringen optræder meget ubehageligt i forhold til de almene beboere, når økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen angriber de almene beboere for mangel på solidaritet, fordi vi kritiserer, at der skal tages så mange penge fra beboernes fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Bendt Bendtsen siger, at beboerne skal være solidariske med de, som skal bo i de nybyggede boliger. Men det er da en mærkelig form for solidaritet. De almene beboere, som ikke hører til de bedst stillede, skal i stor stil betale for noget, som hidtil har været finansieret af det offentlige over 2 skatterne. Og det sker vel at mærke uden at de får en ordentlig modydelse i form af muligheder for at forbedre og renovere de almene boliger. Det er Bendt Bendtsen, som er usolidarisk«. Veldokumenteret behov»der er et stort og veldokumenteret behov for forbedringer og renoveringer af de almene boligområder, hvis de også på det lange sigt skal være konkurrencedygtige. Og der er en investeringsramme, som kun rækker frem til 2008, ikke tilstrækkelig. Men det var åbenbart, hvad der var mulighed for at få igennem, da regeringen jo reelt havde et flertal for en endnu mere utilfredsstillende løsning. Man kan også sige, at forliget set med vores øjne primært har sin styrke ved at begrænse nogle skader, som kunne have været meget større. Men begejstrede det kan vi ikke blive«, tilføjer BL s formand. Negative virkninger Der er fortsat også negative virkninger på byfornyelsen, selv om nedskæringerne også her blev begrænset ved forligets indgåelse, og vi forstår ikke, hvorfor en nedskæring af byfornyelsesrammen skal være med til at finansiere opførelse af private ungdomsboliger for uddannelses-søgende. De gamle nedslidte kvarterer i byerne bliver da ikke bedre af, at der i Ørestad bygges nye boliger for uddannelsessøgende og udvekslingsstudenter, selv om det naturligvis er godt med flere ungdomsboliger. Hvad byggeriet af private udlejningsboliger angår, så ser Boligselskabernes Landsforening positivt på, at der kan findes nogle flere samarbejdspart-

3 nere, når vi skal bygge integrerede boligområder. Vi vil meget gerne bygge boliger i samlede bebyggelser, hvor der f.eks. også er pensionskasseboliger, men vi har meget svært ved at forstå, at der ikke også skal være kommunal anvisningsmulighed i sådanne boliger, når der nu ydes offentlig støtte til dem. Fortsat fart på alment boligbyggeri Positivt forslag om handicapboliger Det mest positive i forliget er det særlige afsnit om boliger til handicappede. Det er godt, at kommunernes og amternes incitamenter til at bygge sådanne boliger nu styrkes. Det er uværdigt, at yngre stærkt handicappede mennesker skal bo på plejehjem for helt andre grupper af beboere. Vi håber også, at kommunerne og amterne vil afsætte de nødvendige ressourcer til driften af disse boliger, når anlægsudgifterne nu begrænses så stærkt. I det hele taget er det naturligvis særdeles positivt, hvis der kommer mere gang i byggeriet, herunder især for byggeriet af boliger til folk med begrænsede indkomster og andre svage grupper, og her vil initiativerne i forhold til ungdomsboliger og handicappede forhåbentlig vise sig at være nyttige. Stadig en særskat Derimod flytter forliget ikke på omfanget af det ordinære byggeri af almene boliger hvad enten det drejer sig om almene familieboliger eller almene ældre- og ungdomsboliger. Her er det kommunerne, som er omdrejningspunktet, og der er bl.a. kommet mere gang i dette byggeri efter begrænsningen af kommunernes grundkapital, som blev aftalt mellem kommunerne og den tidligere regering.»det giver ikke en eneste yderligere almen bolig, at Landsbyggefonden nu skal til at betale en væsentlig del af udgifterne. Der bliver naturligvis ikke sat flere boliger i gang af kommunerne, fordi staten nu henter en del af udgifterne til statens hidtidige forpligtelser som en særskat på almene beboere. Det er jo et rent fordelingspolitisk slagsmål mellem staten og de almene beboere«, slutter Henning Kirk Christensen. Selv om grundlaget for at bygge nye almene boliger i øjeblikket er usikkert regeringen planlægger udsalg af lejlighederne, og mulighederne for at låne til dem er blevet meget vanskelige, har det ikke væsentligt svækket kommunernes lyst til at holde rejsegilder. Det er dagbladet Politiken, som i en rundspørge til alle landets borgmestre, der i budgetterne har afsat penge til at starte byggeri af godt almene boliger. Nye almene boliger er på programmet i 143 kommuner. Gert Nielsen, der er direktør i Boligselskabernes Landsforening, er glædeligt og positivt overrasket. BL havde regnet med, at byggeriet ville dykke helt anderledes langt ned mod næsten ingen eller meget få boliger. Regeringens tanker om at sælge almene boliger til lejerne som for tiden overvejes og granskes af et embedsmandsudvalg, spiller ifølge Boligselskabernes Landsforening ikke den store rolle i de kommunale overvejelser. I mange kommuner oplever man et stigende behov. Der er i øjeblikket en bevægelse væk fra parcelhuskvarterne. Det er de lidt ældre borgere, som gerne vil skifte ejerboligen ud, og de efterspøger ofte gode almene boliger. Og den gruppe vil kommunerne gerne holde på, siger formanden for Kommunernes Landsforening Ejgil W. Rasmussen til dagbladet Politiken. 3

4 England skrotter the right to buy Mens regeringen i Danmark har proklameret, at den vil indføre den engelske model med salg af boliger til boligsociale formål, tager England nu konsekvensen af 22 års erfaringer og arbejder næsten desperat på at få en dansk model Af Regnar M. Nielsen Arkivfoto I 1979 gennemførte Margaret Thatcher loven om the Right to buy. En lov der gav lejerne i Englands godt fem millioner Council houses (kommunalt ejede boliger) ret til at købe lejligheden til en favorabel pris. Men efter, at godt halvanden million boliger er solgt, har problematiske konsekvenser nu tårnet sig så meget op, at vice primierminister John Prescott har proklameret, at loven vil blive suspenderet. Eksempelvis slås England i dag med en markant underforsyning af boliger, jævne mennesker uden formue kan betale. Og problemet vokser. I år blev der i alt solgt billige udlejningsboliger via loven om the right to buy. Men i samme periode blev der kun opført Mangel på billige boliger Specielt i London er manglen på billige boliger massiv. Her har lejerne været forståeligt motiverede i forhold til gennem the right to buy at købe deres bolig med det faste tilskud på pund (cirka kroner). Mod så til gengæld efterfølgende at være ejer af en bolig, som løbende er steget drastisk i pris. En så populær mulighed for lejerne, at labour-regeringen hidtil ikke har turdet pille ved ordningen af frygt for at blive voldsomt straffet af de lejere, der endnu ikke har set sig i stand til at købe deres bolig. Modsat London og den sydlige del af England er det i en del nordlige regioner ikke nogen god forretning at købe boligen. Her har minusvækst og konjunkturerne ikke været for opadgående i mange år. Det har medført, at boligpriserne er helt i bund. Beboere der tidligere har indvilliget i at købe deres bolig er stavnsbundet til den, fordi de ikke har mulighed for at sælge til den pris, de har givet. Problemer, der enkelte steder er så store, at regeringen i visse regioner har været

5 nødsaget til gennem lov at pålægge kommunerne en tilbagekøbspligt. Stigmatisering The right to buy har også resulteret i en voldsom social opsplitning. De steder, hvor der er solgt mange boliger, er typisk blevet rigtig gode kvarterer med stor social fremgang. Mens de kvarterer, hvor det ikke har været attraktivt, er blevet betydeligt dårligere stillet. Og forklaringen er enkel. Salget af de mange boliger til boligsociale formål gør, at kommunerne i stigende grad er nødt til at benytte sig af muligheden for at anvise til de resterende.»tidligere havde vi venteliste og oprykningsret til vore boliger«, siger Aaron Cahill, som er politisk konsulent hos National Housing Federation, der er en engelsk søsterorganisation til Boligselskabernes Landsforening, og som repræsenterer cirka selvejende boligorganisationer, der tilsammen har godt halvanden million lejligheder til boligsociale formål boliger der supplerer de godt tre og en halv million resterende kommunalt ejede boliger.»men i dag er ventelisterne mange steder suspenderet, ligesom vi heller ikke kan tilbyde vore lejere tomme lejligheder. For at afhjælpe den generelle boligsituation anvises lejlighederne med det samme til hjemløse. Det betyder, at mens vi tidligere havde en blandet boligmasse med læger, arbejdere, sygeplejersker og arbejdsløse, så er mange områder gradvist blevet betydeligt svagere socialt. Og nu forstærkes det hastigt ved, at de stærke beboere af samme grund søger væk«, fortsætter han. Flere og flere hjemløse Og på trods af, at flere og flere af de resterende boliger udelukkende bruges til boligsocial anvisning, så dækker det ikke tilnærmelsesvist kommunernes behov. Ifølge hjemløseorganisationen Shelters statistikker, er der i dag alene i London over hjemløse familier, kommunen ikke umiddelbart har mulighed for at anvise. Og organisationen er ikke i tvivl om, at udviklingen hænger sammen med loven om the rigt to buy. I 1979, altså året før indførelsen var der kun registreret hjemløse familier. Familierne er dog i det mindste sikret tag over hovedet på bed- and breakfeast hoteller, skoler eller lignende. Så heldige er de enlige hjemløse ikke, og der findes ikke engang en udførlig statistik. Shelter regner med, at der er mindst nationalt. Snyd Dertil er så konstateret en lang række yderligere problemer. Herunder konkrete tilfælde af salg, som ikke lever op til lovens intention, som handler om at sikre beboerne muligheden for selv at komme til at eje eget hjem. Private ejendomsselskaber har i flere områder med councilhouses delt tryksager ud, i hvilke de lokker beboerne med fortjenester på op mod pund, hvis de gennem the right to buy køber deres bolig af kommunen. Herefter skal de fraflytte boligen og leje den ud til det private ejendomsselskab, som herefter udlejer boligen til markedspris, der ofte er over det dobbelte af huslejen i de kommunalt ejede ejendomme. Den tidligere beboer, der har købt boligen af kommunen, skal så beholde ejerskabet i tre år. Ellers går tilskuddet på pund tilbage til kommunen. Herefter overtager ejendomsselskabet boligen. Og endnu en bolig til billig husleje er ude af markedet. Problemet er så alvorligt, at vice primierminister John Prescotts administration har bestilt en større undersøgelse af misbrugets omfang og dets konsekvenser for markedet og samfundet generelt hos Heriot Watt universitetet. Derudover er lejerne også selv begyndt at udtænke smarte modeller for at udnytte den 20 år gamle lov. Eksempelvis er beboere begyndt at købe flittigt op, hvis de bor i en bolig, der besluttes nedrevet. Når de flytter, skal kommunen udbetale de nye ejere, en fuld erstatning i forhold til markedsprisen og ydermere anvise dem et nyt sted at bo. En praksis, der ud over de stadigt stigende omkostninger til huslejestøtte til folk, der bor til leje i private udlejningsejendomme, også koster det offentlige millioner af pund. Slut med the right to buy Problemerne med den 20 år gamle lov er nu blevet så store at vice primierminister John Prescott har proklameret, at loven nok suspenderes, hvilket mange iagttagere herunder avisen The Guardian forventer sker i løbet af efteråret. Men grundet lovens popularitet blandt beboere, der har benyttet sig af den samt tusinder af lejeres ønske om at kunne gøre det, er regeringen nødt til at stille et alternativ. Og de udviklingstræk, der synes at være på vej, peger i mange sammenhænge på, at man stræber efter den model for boligsocialt boligbyggeri og administration, som er opbygget i Danmark. Regeringen arbejder målrettet mod at indføre et medejerskab til boligerne, som de danske almene boligselskaber har haft succesrige resultater med i blandt andet afdeling Grønhøj i Ballerup. Man vil simpelt hen efter et vist antal år give beboerne en aktie i boligens friværdi. En løsning der i en vis grad vil sidestille lejerne med de mange ejere, der gennem the right to buy har opnået en gevinst via friværdien. Kommunalt gøres alment Derudover arbejdes der i snesevis af kommuner på at ejerskabet til hundrede tusinder boligsociale boliger skal opbygges efter dansk model. De kommunalt ejede boliger sælges til selvejende almene boligselskaber. Og kopieringen stopper ikke der. I Birmingham har kommunen nedsat en undersøgelseskommission, der helt ud i beboerdemokratiets indflydelse skal søge at komme med forslag til, hvordan man der kan komme så tæt på den danske model som muligt. Kommissionen har blandt andet deltagelse af professor Ann Power fra The School of Economics i London. Ligesom direktøren for KAB i København, Jesper Nygård, også er inviteret med.»i Birmingham ejer kommunen boliger, som de forsøger at lade overgå til selvejende almene boligselskaber. Kommissionen skal så komme med en lang række forslag til hvordan disse fremover skal fungere. Og når jeg er inviteret med, hænger det blandt andet sammen med, at der blandt fagfolk i England er en dyb fascination af, hvor godt det danske system med stor beboerindflydelse fungerer«, siger Jesper Nygård.»Ligesom de også er meget imponeret af den sammenhæng, der i Danmark er mellem pris og produkt, og beboernes direkte indflydelse på både produktet og pris. Eksempelvis at beboerne selv er med til at bestemme huslejens størrelse, ved at de selv tager stilling til, om de vil vaske trapperne eller lade nogen udefra gøre det mod betaling«, fortsætter han. Undersøgelseskommissionen afleverer i slutningen af november sin rapport til Birmingham Kommune. 5

6 Kongshvileparken i gang med større RENOVERINGER Kloakerne er flere steder faldet sammen i Kongshvileparken, der blev bygget i De er nu ved at blive sat i stand. Samtidig er der problemer med løbesod i skorstenene efter naturgas blev lagt ind. Læs her hvordan afdelingsbestyrelsen har grebet det an. Tekst: Ivan Klitte, formand for afdelingsbestyrelsen i Kongshvileparken Det er aldrig sjovt at skulle opleve at rørsprængninger i kloaksystemet bliver hverdagskost på de månedlige afdelingsbestyrelsesmøder. En TV-inspektion havde vist, at Kongshvileparken med endog meget - stor sandsynlighed - ville løbe ind i alvorlige problemer ikke kun med beboerne, men også økonomiske hvis ikke vi gjorde noget ved problemet nu. Adskillige kloaker var faldet sammen og andre steder var rørene så nedslidte at de måtte udskiftes. Til orientering er Kongshvileparken opført i 1953 beliggende mellem Bagsværd og Lyngby søer i et område med en utrolig flot natur. Bebyggelsen består af i alt 69 dobbelthuse, med nogle flotte forhaver, som beboerne selvfølgelig alle gerne ville bevare og ikke se opgravet på grund af en kloakrenovering. Renovering i syv etaper Vi valgte selvfølgelig efter forslag og vedtagelse på et afdelingsmøde i maj 2001, at påbegynde den samlede renovering. Inspektørfunktionen havde beregnet den samlede udgift til syv millioner kr., som vi besluttede os til at finansiere over en syv års periode, ved anvendelse af en million kr. årligt, der blev frigjort ved at et tidligere optaget naturgaslån blev betalt ud ved årsskiftet Det betød altså, at vi opdeler kloakrenoveringen i syv etaper og håber, at det lykkes, og at vi ikke skal opleve større sammenbrud i kloaksystemet i syv års perioden. Arbejdet gennemføres af firmaet Per Aarsleff og gennemføres ved foring af kloakkerne med en strømpe, der størkner helt op ved efterfølgende behandling med damp. Fordelen ved at renovere på denne måde er, at det ikke kommer til at ødelægge de smukke forhaver i bebyggelsen. Afdelingsbestyrelsen er selvfølgelig optimistisk og første etape blev godt gennemført i starten af året. Men vigtigst af alt, så kan vi gennemføre en så bekostelig affære med midler, som beboerne allerede har indbetalt over huslejen, og således ikke skal varsle stigninger i huslejen af den grund. Løbesod fra skorstene På alle husene i Kongshvileparken er der skorstene. Men i en del af bebyggelsen blev skorstenene tilbage i 1989 sat ud af deres normale funktion i og med indførelsen af naturgassen. Der er altså gået 12 år i mellemtiden, og i den periode har regnvand er trængt ind i skorstenens mursten, og da der på grund af gasfyret ikke finder nogen opvarmning af skorstenen sted, har vandet på det nærmeste skubbet løbesoden foran sig og ind i lejlighederne. Flere beboere klager nu over at løbesod trænger gennem væg og tapet og ind i lejligheden. Fænomenet viser sig som fugtgennemslag og brune skjolder, der afsætter sig indvendig på tapetet. Ikke særligt behageligt og desværre en dyr affære, hvis alle skorstene skal rives ned til under tagkonstruktionen og for nogens vedkommende måske 6

7 Renoveringen af kloakerne i Kongshvileparken er delt op i syv etaper. endda længere ned i huset, for derefter at blive bygget op på ny. Vi har fået adskillige henvendelser fra beboere om problemet og har været nød til at opfordre til tålmodighed og bede folk vente til vi har fundet en realistisk måde at løse problemet på. For der findes ikke nogen entydig måde at løse problemet på lige nu. Hvis det ender med en udskiftning af skorstene i Kongshvileparken, så beløber det sig til noget i nærheden af kroner pr. styk, og da vi har 138 skorstene, så kan man selv regne ud, hvad det kommer til at koste. Afdelingsbestyrelsen har derfor valgt i samarbejde med Arbejdernes Boligselskab og ejendomsfunktionærerne at igangsætte et et-årigt forsøg med forskellige former for ventilering af skorstene på udvalgte steder i bebyggelsen. Så vi får se hvad det ender med. 7

8 Grøn havetur i Et stort træ blev på fire timer forvandlet til en frygtelig kriger. Men der var også tid til blomsterbinding og et glas vin, da Torveparken fulgte Friluftsrådets opfordring til at holde grøn fest. 8

9 Torveparken Byens grønne steder grønne glæder er en kampagne for grønne områder, hvor der ydes en særlig indsats for at styrke natur og friluftsværdier, og her er Torveparken, der er en afdeling inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, blevet et belønnet areal blandt mange andre i by og på land. Tirsdag 20. august 2002 blev Torveparkens beboere og andre interesserede indbudt til at strække benene og gå en naturtur. Det var i forbindelse med, at Friluftsrådet havde opfordret til at holde grøn fest netop denne dag. Læs videre på side 10 9

10 Grøn havetur i Torveparken Et flot program Vi startede i højt humør og sol ved vaskeri øst kl. 16, hvor alle blev budt velkommen og hvor programmet blev læst op, som rummede disse punkter: Vaskeriet Mørkhøjvej 201 kl Havevandring indvielse af Petanquebane. Vi nyder et glas vin/øl og ser blomsterpigerne binde blomsterbuketter. Kl. 18. FDFs orkester starter fra Mørkhøj Kirke og går mod vestarealet. Vaskeriet Åstedvej 2 kl Havevandring vi går til haverummet ved nyttehaverne, hvor Savfører»kan fil«- Finn Rune Nielsen skærer - saver filer en skulptur i et egetræ. Vi nyder et glas vin/øl og ser blomsterpigerne binde blomsterbuketter. En herlig dag sluttede kl , hvor mange beboere fik brugt deres sanser til blandt andet at se og dufte de meget smukke blomsterbuketter, blomsterpigerne bandt. Alle blomster og blade var samlet i Torveparken. Også børn og unge havde brugt deres kreativitet ved at tegne en rollespilskriger til savfører»kan fil«- Finn Rune Nielsen, hvor han på kun fire timer fik forvandlet et stort træ til en frygtet kriger. Snobrød og åben ild Spejderaktiviteterne blev en stor succes med musik, og især snobrød over bål er noget alle skal opleve, så også her kom sanserne i brug, måske især lugtesansen bagefter med tøj, der lugter af røg. Vores hyggelige bolchemand æltede, så det var en lyst med en stor kø til følge af utålmodige bolchefans, så her kom smagssansen i brug. Vores grønne guide Jesper, der åbnede sine kufferter med ideer og bøger til grønne initiativer og tanker, var i sit rette element og var grøn af misundelse over den frodighed, der udspandt sig omkring ham. Tak til alle for en god dag. John Monberg 10

11 Høring i Folketinget om byggeriets produktivitet Byggebranchen bliver ofte kritiseret for at levere en vare der både er for dyr og for dårlig. Er der noget om snakken? Hvem har i givet fald ansvaret? Og hvad kan der gøres for at fremme byggeriets udvikling? For at belyse disse spørgsmål har Folketingets Boligudvalg bedt By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) om at planlægge en offentlig høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Høringen vil finde sted 20. november kl til i Landstingssalen på Christiansborg.»Byggeriet omsætter for over 300 milliarder kroner årligt, og det har derfor meget store samfundsøkonomiske omkostninger at byggesektoren ikke fungerer optimalt. Alene omkostningerne til udbedring af byggeskader kan opgøres til adskil- APV endnu en af de mange forkortelser, som hærger os alle. Men APV står for arbejdspladsvurdering, og sådan en har Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe gennemført i samarbejde med ejendomsfunktionærerne rundt på arbejdspladserne i afdelingerne. Formålet med en arbejdspladsvurdering er at sikre, at boligselskabets sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle arbejdsmiljøspørgsmål samt om der systematisk og løbende arbejdes med at løse evenlige milliarder kroner årligt, og det finder vi uacceptabelt«, siger Boligudvalgets formand, René Skau Björnsson (S). Han peger endvidere på at byggepriserne tilsyneladende er for høje, samtidig med at de, som skal betale regningen, ofte er utilfredse med den leverede kvalitet. Boligudvalget vil derfor høre byggeriets parter om hvem der har ansvaret, og hvad der skal til for at løse problemerne.»regeringens vækststrategi nævner bl.a. byggeriet som en af de sektorer hvor der er væsentligt potentiale for fornyelse. Der lader til at være bred politisk tilslutning til dette synspunkt, og det er i øvrigt et synspunkt vi som forskningsinstitution med indgående kendskab til byggesektoren kun kan være enig i«, siger By og Bygs direktør, Lone Møller Sørensen. Hun oplyser at der efter aftale med Boligudvalget vil blive tale om en høring som i en nuanceret form sætter byggeriet under kritisk belysning. Høringen bliver åben for offentligheden. APV endnu en forkortelse tuelle mangler. Arbejdspladsvurdering skal ses som et redskab i en dynamisk proces, hvor arbejdsgiverne og de ansatte i fællesskab arbejder for at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø i boligselskabet. Arbejdspladsvurderingens omfang og indhold bestemmes også af de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes i boligselskabet, herunder især om de frembryder ricisi for de ansattes sikkerhed og sundhed. APV skal løbende føres ajour, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser. En ajourføring kan også være nødvendigt, når der kommer ny viden eller nye erfaringer. For eksempel kan analyse af en arbejdsulykke pege på, at arbejdsvurderingen skal ajourføres. Arbejdspladsvurderingen er på den måde en løbende proces, hvor de fire elementer gentages med passende intervaller. Lars Mortensen 11

12 En gevinst for beboerne i Mølleparken 2 Mølleparken 2 har igennem mange år været plaget af støj fra tre fronter: Motorring 3, Buddingevej og Gammelmosevej. Jeg har siden 1971 prøvet at få ændret på disse utåelige forhold for beboerne i Mølleparken 2. Amtet/vejdirektoratet og kommunerne er lydhøre, men der sker ikke rigtigt noget. Jo, vi fik en støjvæg, som var for lav, og vi plantede en skov, som dog hjælper lidt. Jeg har nogle gange foreslået de berørte kommuner, at det ville være en glæde for beboerne i Mølleparken 2 om man kunne omlægge trafikken som bliver anvist at køre fra Nybrovej ad Sandtoften/Gammelmosevej til Motorring 3 i sydgående retning. Den 2. oktober 2002 modtog jeg et brev fra Gentofte Kommunes teknisk forvaltning om, at der på baggrund af drøftelser mellem Københavns Amt, Vejdirektoratet, Gladsaxe og Gentofte Kommuner er besluttet at fjerne henvisningstavlen til Motorring 3, som er placeret på Sandtoften ved Nybrovej. Trafik til Motorring 3 vil efterfølgende blive henvist til ruten Nybrovej Buddingevej. Københavns Amt har foretaget den nødvendige justering af eksisterende skilte på Nybrovej og henvisningstavlen ved Sandtoften/nybrovej vil blive fjernet i nær fremtid. Det må være en gevinst for os beboere i Mølleparken 2. Den 30. oktober skal jeg deltage i et møde i Vejdirektoratet et såkaldt naboforum - hvor der er et par punkter på dagsordenen som kan være af betydning for Mølleparken: Punkt 1: Støj og hvilke løsninger vil man pege på. Punkt 2: Ekspropriation/ en redegørelse. Det blive et par interessante punkter for os. Verner Skriver, Mølleparken 2 Nyt fra Fritidsudvalget: Ledige gymnastiksale Dagene bliver stadig kortere, så det er tid for de mere indendørs aktiviteter. Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab har skudt sæsonen i gang. Men der er stadig ledige gymnastiksale på Mørkhøj skole torsdage fra kl. 16 til 17. Der er tale om sal A og B. På Høje Gladsaxe skole er sal 2 ledig tirsdage fra kl , onsdage kl samt torsdage fra kl På Søborg skole fra kl Er du interesseret i at benytte en af skolernes gymnastiksale en af de nævnte dage, så kontakt Fritidsudvalget, Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2B 9., 2860 Søborg. Der er også mulighed for at spille bowling, idet boligselskabet har fået tildelt en bane tirsdage mellem kl. 14 og 16. Endelig er billardturneringen godt i gang. Sæsonen slutter 5. april Sjældent jubilæum Foto: Kaj Bonne Mortensen Varmemester Jens Mehr, Pileparken 2, har den 1. oktober 2002 været ansat i Pileparken 2 i 25 år. Afdelingen fejrede jubilaren ved en reception for afdelingens beboere søndag 29. september Jens Mehr startede sin karriere i Arbejdernes Boligselskab i 1970 som funktionær i Pileparken 1 og tiltrådte stillingen som varmemester i Pileparken 2 1. oktober Vi gratulerer Jens Mehr med jubilæet. 12

13 Nyt fra Kredsudvalget Udvalget har afholdt møde tirsdag den 17. september 2002 kl Der var 23 medlemmer fra udvalget til mødet. Der var afbud fra nogle medlemmer og samtidigt ønskede Robert Thornberg at udtræde af Kredsudvalget. Vibeke Løwe ønskede at trække sig fra Kredsudvalgets sekretariat. Bente Sklander Christiansen blev valgt ind i sekretariatet. Meddelelser fra Sekretariatet og Administrationen Der vil være borgermøde den 7. november 2002 kl omkring motorvejsudvidelsen. De afdelinger som er berørte er Mølleparken 2, Lyngparken 1 og 2, Stengårdsparken og Torveparken. Der opfordres kraftigt til, at disse afdelinger deltager på dette møde og give deres holdninger tilkende, da vi stadigvæk er i en høringsperiode. Administrationen kunne oplyse at de har haft et møde med Ivan Christensen fra Gladsaxe Kommune og kunne oplyse at der planlægges et 4 meter højt støjværn. Der undersøges forskellige alternative muligheder, her kunne bl.a. være tale om altaninddækninger, og der kunne måske findes forskellige tilskudsordninger. Ryno Scheil supplerede med hvad der tænkes foretaget i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Man vil formentlig mindske vejbanen og bruge nødsporet, for man ønskede ikke at udvide broerne. Vejarealet tænkes således ikke at blive udvidet, men det vil klart give mere og tættere trafik samt støj ved de berørte afdelinger. Endnu engang! Mød op fra de berørte afdelinger. Nyt fra 9. kreds Fra BL 9. kreds kunne Ryno Scheil fortælle at der på kredsmødet som holdes inden BL s bestyrelsesmøde at regeringen nu har fået kik på vores»pengekasse«. Bl.a. tænker regeringen på at benytte 2,7 mia. af disse midler, der skulle være brugt til forbedringer, ungdomsboliger, ældreboliger m.v. Det er penge som beboerne selv har indbetalt og meget gerne skulle gå tilbage til beboerne. Men sådan ønsker regeringen det ikke. De vil bl.a. bruge pengene til at bygge nye boliger, siger de? Det kan vi jo principielt kun sympatisere med også ud fra solidaritetsmæssige synspunkter men hvis pengene forlods kanaliseres til nybyggeriet, vil de dermed være uden for rækkevidde for de afdelinger, der har behov for renovering og moderniseringer hvilket vil være aktuelt for en del af vore afdelinger. Vi må afvente et udspil fra regeringen og vi følger det selvfølgelig nøje i vores kredsudvalg. Et andet emne som udvalget også vendte, var salg af vores boliger. Der har været lavet en undersøgelse af Socialforskningsinstituttet, hvor de private boligtagere er blevet spurgt. Her er der kun 46%, der synes at det vil være en god idé at sælge. Beboere i den almene boligsektor, er det langt over halvdelen, der mener, at det er meget dårligt at sælge de almene boliger. Men vi venter stadigvæk på embedsmandsrapporten, der skulle komme her til efteråret. Læs også artiklen»the right to buy«om salg af boliger her i Boligbladet på side 4-5. Kommuneudvalget Byrådet har indbudt til det årlige møde for boligselskaber i Gladsaxe. Her forventes nogle spørgsmål fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Dette vil vi vende tilbage, med en artikel i næste nummer her i bladet, fra mødet med byrådet. IT-udvalget John Bruun Pedersen som står for dette udvalg, efterlyste meget at afdelingsbestyrelserne kommer på mailsystemet. Dette ville muliggøre udsendelse af referater, information m.v. Selskabet er ved at implementere et nyt EDB-system og vil forhåbentligt snart være på plads. På Repræsentantskabsmødet var der et forslag om, at der blev lavet en»maske«til en hjemmeside og en sådan»maske«vil selskabet bekoste, hvorimod afdelingerne selv skal foretage vedligeholdelse af hjemmesiden. Det påtænkes at der bliver lavet et kursus for udarbejdelse af en hjemmeside med et begrænset deltagerantal. Kurset skal ses som en slags hjælp til selvhjælp og ved tilmelding vil det blive præciseret at såfremt man deltager, skal man være villig til at bistå i andre afdelinger, hvis der er behov herfor. Det er selvfølgelig for dem som er i afdelingsbestyrelsen som kan deltage. Det næste møde for Kredsudvalget vil være tirsdag den 17. december 2002 kl Jeg vil vende tilbage med nyt fra udvalget. Det skal lige siges at vi stadigvæk er i en opstartsfase i udvalget, men vi forventer at der kommer mere til efterhånden, som vi kan behandle på mødet og til gavn for lejere og vores boligselskab. Johnny Lilja Frederiksen Formand for Kredsudvalget 13

14 Naturlig ventilation oplever en renæssance Ny By og Byg anvisning om naturlig ventilation, som kan være elbeparende, give lavere udgifter samt være støjfri, men bagsiden af medaljen kan blive dårligt indeklima Naturlig ventilation oplever i disse år en renæssance. Det skyldes ikke mindst, at mange bygherrer har fået øjnene op for, at denne ventilationsform kan rumme en række fordele, som gør den til en attraktiv løsning i mange bygninger. Naturlig ventilation kan være elbesparende, give lavere anlægsog driftsudgifter, og kan desuden være brugervenlig, støjsvag og kræve meget lidt plads. Bagsiden af medaljen kan imidlertid blive dårligt indeklima og højt varmeforbrug, hvis projekteringen mislykkes pga. manglende viden om og redskaber til at projektere naturlig ventilation. Det er baggrunden for, at By og Byg nu udgiver en anvisning, som giver de projekterende det nødvendig grundlag for at dimensionere velfungerende naturlige ventilationssystemer i moderne erhvervsbygninger. Skal tænkes ind fra starten Da naturlig ventilation fungerer ved at udnytte termisk opdrift og vind som drivkraft, har det stor betydning, hvordan bygningen er indrettet og hvordan den er orienteret i forhold til solindfald og de fremherskende vindretningen. Allerede i program- og forslagsfasen er det derfor vigtigt at tage stilling til en række spørgsmål for at afgøre, om den planlagte bygning overhovedet er egnet til at ventilere med naturlig ventilation, og hvilke krav det stiller til bygningens udformning og til placeringen 14 af vinduer og andre ventilationsåbninger. Er rumhøjden fx tilstrækkelig stor, er udeluften ren nok og er der risiko for træk fra ventilationsåbningerne osv.? At foretage en kvalificeret vurdering af disse forhold på så tidligt et tidspunkt i projekteringen kræver, at der et tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekt og ingeniør. Bygningens ventilationsbehov By og Bygs nye anvisning beskriver ikke alene de forhold, det er vigtigt at tænke på i program- og forslagsfasen. Den er samtidig et praktisk værktøj for den ingeniør, der skal stå for detailprojekteringen af et naturligt ventilationssystem. Her er det nødvendigt at have kendskab til beregningsmetoder til at bestemme bygningens ventilationsbehov og nødvendige åbningsarealer. Ligesom det er nødvendigt at kende til de ude- og indeklimaforhold, som er afgørende for den naturlige ventilation. Man kan nå langt med en lommeregner eller et regneark og anvisningens simple beregningsmetode. Men i visse situationer er det nødvendigt at anvende mere avancerede metoder, fx til dynamisk beregning af bygningens termiske forhold. I den sammenhæng kan man eksempelvis anvende edb-værktøjet BSim2002, der er udviklet af By og Byg.

15 Hvem vil bytte? AB-kalender Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Torsdag 7. november 2002 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Torsdag 28. november 2002 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag 5. december 2002 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag 10. december 2002 Boligbladet udkommer. Haves 4 værelses lejlighed i Høje Gladsaxe på 108 m 2. To dejlige børneværelser og et stort forældresoveværelse. Stuen er med adgang til stor altan med udsigt over grønne områder. Der er en mægtig udsigt helt ud til Øresundsbroen og Køge Bugt. Lejligheden ligger på 14. sal. Tæt på dejligt vaskeri med magnetkort. Tæt på indkøbscenter og aktivitetsmuligheder. Husleje incl. antennebidrag kr. Ønskes Rækkehus eller lejlighed med have. Helst 5 værelser. Henvendelse til Janne Skoubo på telefon eller Haves Dejlig lækker lys 3 værelses lejlighed på 91,3 m 2 med en stor dejlig altan med store glasskydevinduer i Høje Gladsaxe. God udsigt, elevator. perfekt lejlighed med grønne områder. Husleje incl. kabel-tv og varme kr. per måned. Tæt til busser og gode indkøbsmligheder samt stor P-plads, mange legepladser, vaskeri og masser af fritidsaktiviteer. Ønskes Rækkehus eller lejlighed med have. Minimum 4 rum. Henvendelse på telefon Indlæg til Boligbladets udgave i december 2002 skal indsendes senest mandag 18. november ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Telefax Redaktionsudvalg Ivan Klitte, Kongshvileparken Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Erling Jalsing, Pileparken 3 Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer tirsdag 10. december Indlæg og annoncer til december-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 18. november Forsidefoto: Træmanden står i Torveparken. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Produktion: Hafnia Tryk A/S, Albertslund 15

16 ukrænkelig BOLIGEN ER Ingen bryder sig om at få ubudne gæster. Det giver en ubehagelig følelse af, at nogen er kommet for tæt på. Vi er vant til selv at bestemme, hvem vi får besøg af og hvornår. I den danske grundlov står, at boligen er ukrænkelig, så hvis du får ubudne gæster, kan de straffes. Men der er dog undtagelser for reglen i grundloven, da det kan være nødvendigt at gå ind i et lejemål uden beboernes tilladelse. Normalt giver beboerne selv en ejendomsfunktionær tilladelse til at gå ind i deres bolig, hvis der er noget, han skal ordne. Ofte bliver besøget aftalt helt uformelt, og beboerne udleverer en nøgle. Når boligerne renoveres skal håndværkerne have adgang. Det giver beboerne som regel også tilladelse til uden problemer, for det er i beboernes interesse, at boligen bliver forbedret. Men beboerne har krav på at blive orienteret om håndværkernes besøg. Det kan være nødvendigt at gå ind uden tilladelse, når personer eller ejendommen kan tage skade, hvis du ikke går ind her og nu. Det klassiske tilfælde er vandskader, hvor beboeren er taget på ferie og har glemt at lukke for vandet. Andre tilfælde kan være, når der siver gas ud, når der er overgang i el-installationer eller når der er skadedyr fra gammelt affald, der breder sig til andre lejemål. For at undgå uheldige situationer er det en gylden regel, at du aldrig skal gå ind i en bolig alene. Det kan ske, at beboerne bagefter tror, at du har ødelagt eller taget noget, og så er det godt at have et vidne med. Det er ikke altid, at det haster med at komme ind i en bolig. Et eksempel er, hvis en varmemåler skal aflæses. Beboerne skal i de tilfælde have besked på forhånd. Giver de ikke frivilligt adgang, kan det være nødvendigt at få lov af Fogedretten til at gå ind i boligen. KAB Bygge- og Boligadministration har udgivet en ganske nyttig pjece om»adgang til en bolig Hvornår må man gå ind i en bolig eller andre typer af lejemål?«, som kan bestilles på telefon Pris 30 kroner. Pjecen kan downloades gratis fra KABs hjemmeside 16

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

UDENLANDSKE ERFARINGER

UDENLANDSKE ERFARINGER UDENLANDSKE ERFARINGER Hans Thor Andersen, Ph.D. Lektor Geografisk Institut Indledning projektets baggrund Henvendelse fra BL om at analysere udenlandske erfaringer. Fonden Realdania har finansieret projektet

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Salg af almene boliger i Danmark

Salg af almene boliger i Danmark Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere