Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke"

Transkript

1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer og gårdudvalg 3. Valg af suppleanter og bestyrelsesmedlemmer 4. Forslag til ændring af 12.1 med lukkede ventelister og sammenlægninger 5. Forslag om ændring af 9 om husdyrhold 6. Forslag om godtgørelse af bestyrelsesarbejde 7. Forslag om installation af bredbåndsløsning fra ComX 8. Forslag om installation af yderligere vaskemaskiner og tørretumbler og renovering af vaskerummet af Miele eller Saniva 9. Forslag om renovering af elevatorer af Kone eller OTIS 10. Forslag om opskrivning af andelskronen 11. Eventuelt Forord Velkommen til den første generalforsamling i Østbanehus A/B siden stiftelsen i november sidste år. Denne generalforsamling er ekstraordinær i modsætning til de årlige ordinære generalforsamlinger der ligger i første kvartal hvert år. Lige siden stiftelsen var det tydeligt, at der var behov for en ekstraordinær generalforsamling i 2004, da der ellers ville være 15 måneder til den ordinære, og vi vidste at der ville være en del sager vi gerne vil have gang i allerede i år. Normalt er der blot 8 dages frist for indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger, men da denne generalforsamling er omfattende, har bestyrelsen stræbt sig på at indkalde med 3 ugers varsel som ved ordinære generalforsamlinger (se 22 i vedtægterne). Indkaldelsens form Bestyrelsen har valgt at inkludere så meget materiale som muligt med denne indkaldelse, dels for at andelshaverne skal have de bedste muligheder for at tage stilling til indholdet og især de 8 punkter, der skal stemmes om, i god tid inden mødet, og dels for at sikre at vi kan komme igennem de mange punkter på effektiv vis. Dog har vi valgt ikke at kopiere tilbudsmaterialet fra de fem udbydere, da det ville koste for meget for foreningen at kopiere de halvt hundrede siders materiale til alle 114 andelshavere. De der gerne vil granske tilbudsmaterialet nærmere, kan henvende sig til bestyrelsen, eller man kan hente det fra mailinglistens hjemmeside på: sprocedurer Den første forudsætning for at der kan vedtages noget på generalforsamlingen er, at mindst 1/5 af andelshaverne møder op, det vil sige mindst 28. Når der stemmes om ændringsforslag til vedtægterne (punkt 4 og 5), kræves der 2/3 flertal før forslaget kan vedtages. Hvis der ikke samtidigt er mere end 2/3 af andelshaverne (76 ud af 114) repræsenteret (ved fremmøde eller skriftlig fuldmagt) på generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der atter stemmes om forslaget og mindst ¾ stemmer for. Når der stemmes om almindelige beslutninger, investeringer og andre tiltag (punkt 6, 7, 8, 9 og 10) er simpelt flertal nok. Side 1 af 13

2 Se i øvrigt vedtægternes 23 om Flertal. Ved indgangen udleveres der stemmesedler til andelshavere mod forevisning af legitimation. På den vis sikrer vi os, at hver andelshaver har netop én stemme hver. Spørgsmål til punkter på dagsordnen Spørgsmål til punkterne på dagsordnen modtages de gerne, og helst i god tid inden mødet, skriftligt, også på mailinglisten (http://www.yahoogrupper.dk/ostbanehus), så bestyrelsen såvel som administrator og advokat kan give velforberedte og kvalificerede svar. Hvor det er formålstjenligt vil svarene selvfølgelig blive kommunikeret ud inden mødet, såvel på mailinglisten samt ved opslag. Hvis der skulle vise sig et behov for et forudgående informationsmøde, stiller bestyrelsen gerne op til dette. Det er sandsynligvis også muligt at få folk fra ComX, Saniva, Miele, Kone og OTIS ud og fortælle om deres produkter på et sådan informationsmøde. Der vil ikke være tid til den slags præsentationer på selve generalforsamlingsmødet. Tilføjelser til dagsorden Hvis der er tilføjelser til dagsordnen skal de foreligge skriftligt og være omdelt til alle andelshavere senest fire dage før, det vil sige 5. juni. Andelshavere er selv ansvarlige for at omdele eventuelle tilføjelser. Punkter der ikke på denne vis er kommunikeret ud i rette tid, kan ikke behandles på generalforsamlingen, men blot tages til notat og eventuelt sættes på dagsordnen til næste generalforsamling (se 22.3 i vedtægterne). Bestyrelsens forventninger til mødet Da alle andelshavere har haft god tid til at læse og sætte sig ind i alle punkterne, bør det være muligt at komme igennem dem uden alt for mange nye spørgsmål og diskussioner på selve mødet. Bestyrelsen har derfor sat en tidsplan op for gennemgangen af punkterne, så vi når alle afstemninger inden vi afslutter mødet kl. 21:30 - der skal jo også være tid til eventuelt. Tidsplan Ad. 1 Ad. 2 19:10 Bestyrelsens beretning i korte uddrag 19:20 Valg af suppleanter og bestyrelsesmedlemmer 19: om ventelister 19:40 9 om husdyrhold 19:50 Godtgørelse af bestyrelsesarbejde 20:00 Bredbåndsløsning 20:20 Renovering af vaskekælder 20:40 10 minutters pause 20:50 Renovering af elevatorer 21:10 Opskrivning af andelskrone 21:20 Eventuelt 21:30 Afslutning Valg af dirigent og udpegelse af referent Bestyrelsen foreslår advokat Søren Lindahl som dirigent og Lone Nissen som referent. Bestyrelsens beretning Hele beretningen er inkluderet her, dels for at spare tid på selve generalforsamlingen, men også for at give andelshaverne mulighed for i ro og mag at læse sig igennem den. Der er et par emner undervejs (gårdudvalg og fødselsdagfestudvalg), som inviterer Side 2 af 13

3 beboerne til at deltage, og beretningen her vil gøre det nemmere for interesserede på forhånd at beslutte sig om de vil deltage. Stiftelsen Østbanehus A/B blev stiftet i november sidste år med 111 andelshavere, og siden er der kommet tre nye til. Økonomien så fra starten fornuftig ud, uden dog at give luft til de store armbevægelser. Derfor er det vigtigt at vi er omhyggelige i planlægningen af vores investeringer. Vi overtog en velholdt ejendom med sundt tag, kun elevatorerne og vaskemaskinerne trænger til renovation lige nu, foruden nogle trappeskakter i gården. Gården kunne også trænge til en kærlig hånd, men det har vi valgt at udskyde til næste år. Bestyrelsens arbejde og arbejdsform Bestyrelsen har lige fra starten af (og endda fra den kun var en arbejdsgruppe) bestræbt sig på at arbejde effektivt og ihærdigt for foreningens bedste. Det har blandt andet givet sig udtryk i en omfattende elektronisk korrespondance, hvor formandens mailboks alene tæller 1500 mails siden stiftelsen, og bestyrelsens mailingliste har mere end 400 mails i arkivet nu. Dertil skal lægges 17 bestyrelsesmøder på blot 7 måneder målet var ét om måneden, så snart vi fik lidt ro. Bestyrelsen arbejder ikke kun når der er møder, hvilket især et stort arbejde med renovering af elevatorer og vaskekælder vidner om. Den elektroniske kommunikation har ofte betydet at bestyrelsen har været afklaret om sager længe inden bestyrelsesmøderne, og derfor hurtigt har kunnet behandle sagerne til bestyrelsesmøderne, og med succes kunne koncentrere os om de tungere sager, som eksempelvis særmoderniseringer, vaskekælder, elevatorer, og den verserende sag mod Fritz Schur. Desværre har bestyrelsen måtte se to medlemmer melde sig ud sidst på vinteren den ene fordi han flyttede, og den anden fordi hun ville prioritere andre ting. Desværre så heller ingen af suppleanterne sig i stand til at træde til, så bestyrelsen har arbejdet videre med 5 medlemmer siden marts. Det er gået fint, og vi kan for den sags skyld sagtens fortsætte med den sammensætning vi har nu. Ifølge vedtægterne er der heller ikke grund til at gøre noget ved det, før vi kommer under tre medlemmer, men bestyrelsen føler, at det vil være rart, hvis der er flere med til at trække på hammelen. Derfor ser vi nu frem til at, der er andre der har mod på at indgå i et dynamisk team og opfordrer hermed interesserede til at stille op allerede ved denne generalforsamling. Opridsning af arbejdsopgaverne i de forløbne 6 måneder Bestyrelsen startede de første møder med optimistisk at skrive alle forslag til tiltag op, bare for at huske nogle af alle de gode ideer, som arbejdsgruppen, bestyrelsesmedlemmerne og andre beboere var kommet med. Det blev til i alt 34 stykker, hvoraf der på nuværende tidspunkt er gjort noget ved de 22 af dem, som enten er blevet eller er ved at blive gennemført. Dertil har der været alle de administrative opgaver vedrørende køb og salg af andele, vurderinger, og ansøgninger om renoveringer som bestyrelsen har skullet tage stilling til. På trods af bestyrelsens bestræbelser på at informere beboerne omkring hvor, man skal henvende sig med problemer, er dette ikke altid blevet fulgt. Alle klager skal som bekendt sendes skriftlig til administrator, før bestyrelsen har et grundlag til at tage stilling til sagen. Eksempelvis har der været forventninger om at bestyrelsen kunne tage affære ved blandt andet støjgener. I sådanne situationer har Side 3 af 13

4 bestyrelsesmedlemmerne ikke beføjelser ud over det andre andelshavere eller lejere har. Når bestyrelsen i et par enkelte sager alligevel har involveret sig, har det udelukkende været i rollen som behjælpsomme naboer i samme ejendom. Bestyrelsen involveres således kun formelt, efter at der er indgivet en skriftlig klage sendt til administrator. Status på bestyrelsens tiltag Bestyrelsen har bestræbt sig på at informere beboerne og har benyttet sig af både elektronisk mailingliste og Orienteringsbreve, der er blevet hængt op på opslagstavlerne i opgangene. I starten var der problemer med at opslag forsvandt fra opslagstavlerne, så derfor indkøbte bestyrelsen nye opslagstavler med klar forsats og håbede på at det ville hjælpe. Indtil videre har det været en succes. I marts udsendte vi endelig håndbogen for Østbanehus elektronisk. Den trykte udgave lod vente lidt længere på sig, mest på grund af at andre opgaver blev prioriteret højere. Samtidig blev der skrevet en Ofte Stillede Spørgsmål om Østbanehus - OSSØ, som til gengæld kun bliver vedligeholdt og udsendt elektronisk på mailinglisten. Den har der ikke været så meget gang i som vi havde håbet på, men der er immervæk 46 beboere tilmeldt, som blandt andet får Orienteringsbrevene lidt før de bliver hængt op, for ikke at snakke om håndbogen og OSSØ. Lige før jul forsøgte bestyrelsen sig med det første tiltag af social art, da vi inviterede til julehygge i gården. Selvom der kun kom 4 andelshavere ud over tre bestyrelsesmedlemmer, så havde vi det hyggeligt. Nu forsøger vi igen her til sommer, hvor vi vil fejre ejendommens 70-års fødselsdag! Denne gang vil vi meget gerne have andelshavere såvel som lejere til at være med til at arrangere det. Dem der har lyst, kan bare henvende sig til bestyrelsen, som så vi sørge for at der bliver dannet et festudvalg. Det behøver ikke at være en stor fest, måske bare et glas vin og lidt sna(c)k i gården en søndag eftermiddag. Men det må være op til festudvalget at bestemme. Andelsboligforeningen er blevet meldt ind i Andelsboligernes Fællesrepræsentation, ABF, som vi håber vi får meget ud af. Medlemskabet inkluderer et medlemsblad, som alle andelshavere modtager. Vi delte det ud i maj sammen med vores egen håndbog. Bestyrelsen har formuleret en generel rygepolitik, der i korte træk går ud på at alle indendørs fællesarealer er røgfrie. Dette bunder dels i et ønske om at der bliver taget hensyn til husets beboere, og dels i at begrænse brandfaren i ejendommen. I den forbindelse har bestyrelsen indhentet materiale fra 2. bygningsinspektorat om hvordan vi bedst sikrer ejendommen mod brandfarer. Det er herfra opfordringerne om ikke at henstille barnevogne i trappeopgange kommer. For ejendommens fastansatte medarbejder viceværten og andre håndværkere der ligeledes arbejder i ejendommen, har bestyrelsen udarbejdet en alkoholpolitik. Den går i korte træk ud på, at der selvfølgelig ikke indtages alkohol i arbejdstiden. Samarbejdet med Middelfartgårdens bestyrelse Lige siden stiftelsen har vi været i god kontakt med Middelfartgårdens bestyrelse, og vi har haft en lille håndfuld møder med dem siden. Møderne har mest drejet sig om, hvordan vi skulle administrere viceværten og om fælles tiltag til en bredbåndsløsning. Men vi har også udvekslet erfaringer om håndværkere, elevatorer, nøgler, retssag mod Fritz Schur, og vurdering af ejendommene, ligesom vi jo har samme administrator og i fællesskab har valgt de samme firmaer til at vurdere boliger og ejendommene som Side 4 af 13

5 helhed. Det er et frugtbart samarbejde, som er givtigt for begge foreninger at videreføre. Samarbejdet med administrator og advokat Bestyrelsen har haft et godt og frugtbart samarbejde med administrator, som altid har været nem at få i tale. Næsten ugentligt er et bestyrelsesmedlem cyklet ind til Lange Linie for at aflevere dokumenter og tage en snak med Lone. Vores advokat Søren Lindahl har været en stor hjælp med al det juridiske. Især omkring sagen mod Fritz Schur, har han taget godt fra. Sagen mod Fritz Schur går i korte træk ud på at han i efteråret sikrede sig en uopsigelig lejekontrakt med Codan på en bolig her og to i Middelfartgården, selvom vi jo skulle købe på de samme vilkår, som han havde fået tilbudt. Forskellen er nu, at vi ikke kan råde over de tre boliger som andele, og derfor mister indtægter som følge af dette. Derfor mener vi, at vi ikke har fået samme vilkår, og har derfor stævnet ham med krav om opsigelse af lejemålene. Her samarbejde vi med Middelfartgården og kører derfor fælles proces. Forskønnelse af gården Bestyrelsen ønsker at afsætte et mindre og begrænset beløb, 5000 kr., til gårdens forskønnelse, og nedsætter derfor et gårdudvalg til at stå for dette. Udvalget vil blive administreret af Hanne Løgstrup med deltagelse af interesserede beboere. På den måde kan vi med begrænset udgifter få gjort lidt ved gården, involveret beboerne, og får sat gang i at tænke over, hvad vi vil med gården, således at der kan komme forslag til en sanering på tale til den ordinære generalforsamling i Vi vil hermed opfordre til at andelshavere og lejere henvender sig til bestyrelsen, hvis de er interesseret i at deltage i gårdudvalget, eller har gode ideer til, hvad vi kan gøre med det vi har. Særmoderniseringer Bestyrelsen blev ved stiftelsen pålagt på den førstkommende ordinære generalforsamling (1. kvartal 2005) at udarbejde et konkret forslag til, hvordan andelshaverne kan købe deres særmoderniseringer ud. På nuværende tidspunkt har vi kun et ufuldstændigt indblik i de økonomiske konsekvenser herved, både for den enkelte andelshaver, såvel som for andelsboligforeningen. Uanset hvordan vi regner det ud, kommer det til at koste. De økonomiske konsekvenser afhænger selvfølgelig af hvor mange, der i sidste ende køber deres særmoderniseringer tilbage, samt af hvor meget hver andelshaver betaler for dette. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige noget præcist om økonomien for foreningen. Lige nu udgør de samlede betalinger til særmoderniseringerne cirka ,- årligt. De penge skal vi stadig have ind hvert år til at dække vores udgifter. Hvis de skal dækkes ligeligt af alle 114 andelshavere betyder det en forhøjelse af boligafgiften for den typiske andelshaver (2-værelses, 63 kvadratmeter) på cirka 5.300,- årligt, eller 440,- per måned, svarende til cirka 12 %. Hvis alle køber deres særmoderniseringer ud til den værdi, de bliver vurderet til, vil foreningen formodentlig modtage et sted mellem 2 og 5 millioner kroner, som svarer til mellem 3 og 8 års afbetaling, eller mellem og per særmodernisering. Præcis hvor meget det er, kan vi først vide når alle særmoderniseringer er blevet vurderet. Dette beløb kunne selvfølgelig gå til at dække en del af tabet, men vil langt fra kunne dække vores udgifter på længere sigt. Groft sagt har vi 30-årige lån som skal Side 5 af 13

6 honoreres, og i 30 år er 18 millioner kroner. Det er millioner mere end vi forventer at få ind, og som så skal dækkes af anden vej. Det er i størrelsesordnen kroner per andel, som vi kommer til at mangle. Vurdering af særmoderniseringerne rejser desuden spørgsmålet om hvem, der skal betale for disse vurderinger. Udgangspunktet er at det må være andelshaverne med særmodernisering, der selv står for denne udgift, som sandsynligvis vil andrage mindre end 1000,- per andel. Hvis vi ser på situationen fra en typisk andelshaver med særmodernisering svarende til en betaling på ,- per år, virker det uretfærdigt at skulle betale mere i effektiv boligafgift end en tilsvarende andelshaver uden særmodernisering. Godt nok er der et moderniseret køkken eller badeværelse, men det er ikke nødvendigvis nyt og flot længere, og den årlige betaling står ikke mål med værdien heraf på længere sigt. Det vil derfor være attraktivt at kunne købe særmoderniseringen ud én gang for alle. Der er tillige andelshavere med moderniserede køkkener og badeværelser, der sukker efter at renovere dem, men uden udsigt til at kunne undgå fortsat at skulle betale for den gamle særmodernisering, selvom køkkenet eller badeværelset man betaler til ikke længere ville eksistere efter renovationen. Hvis vi ser på situationen for en typisk andelshaver uden særmodernisering, vil det virke urimeligt at skulle til at dele byrden med at købe særmoderniseringerne ud, da der ikke er moderniseret hverken køkken eller badeværelse der. Er det så rimeligt for denne andelshaver at skulle betale yderligere 4-500,- per måned, som man ikke får det mindste gavn af? Det er her de største udfordringer for foreningen ligger. Vi skal finde frem til en model, der tilgodeser alle andelshavere, samtidig med at vi bestræber os på at holde boligafgiften nede. Bestyrelsen er forpligtet til at fremlægge et forslag til dette på den førstkommende ordinære generalforsamling, som vil blive afholdt i starten af Ad. 3 Valg af suppleanter og bestyrelsesmedlemmer Grundet udtrædelse af to bestyrelsesmedlemmer kombineret med at suppleanterne ikke var i stand til at indtræde i bestyrelsen, er der nu to bestyrelsesposter og to suppleanter på valg. De to ledige bestyrelsesmedlemsposter er på valg igen til den ordinære generalforsamling i første kvartal Andelshavere, der har mod og energi til at indgå i et dynamisk og til tider krævende bestyrelsesarbejde i en meget aktiv bestyrelse, inviteres hermed til at stille op. Side 6 af 13

7 Ad. 4 Forslag til ændring af 12 Formuleringerne i 12 om overdragelse har vist sig at være åben for forskellige fortolkninger. Derfor stilles der nu forslag om tilføjelser der præciserer hensigten med formuleringerne. Samtidig indskriver vi bestemmelserne om gebyrer for indskrivning på ventelisterne. Nuværende paragraf 12.1.c og 12.1.d ser således ud: c. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen ("Intern Venteliste"). Den først indtegnede på listen går forud for andre. Ved oprettelsen af Intern Venteliste indtegnes samtlige andelshavere (som har brugsret til beboelseslejligheder, men ikke andelshavere, som har brugsret til erhvervslokaler i foreningen) efter anciennitet. Ancienniteten regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen modtager begæringen fra andelshaveren om at blive optegnet på ventelisten. Modtager bestyrelsen flere begæringer samme dag, trækker bestyrelsen lod om, hvilken andelshaver, der skal stå først, og resultatet meddeles herefter de pågældende andelshavere. Alle begæringer om optagelse på Intern Venteliste, der modtages i de første 4 uger efter foreningens stiftelse, betragtes som modtaget "samme dag", således at der efter de 4 ugers forløb trækkes lod om den individuelle rækkefølge på ventelisten blandt indkomne begæringer. Intern Venteliste ajourføres løbende i takt med, at beboelseslejlighederne sælges, således at det til enhver tid er en betingelse for at være indtegnet på den Interne Venteliste, at man er andelshaver. Intern Venteliste føres af et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem. Fortrinsretten i henhold til andet punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver (gælder dog ikke andelshavere, der med bestyrelsens samtykke overtager en lejlighed med henblik på sammenlægning med sin egen lejlighed). d. Til personer, der ikke er andelshavere, som er indtegnet på en Ekstern Venteliste hos foreningen. Andele tilbydes personer på Ekstern Venteliste efter anciennitet, som regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen modtager begæringen om optagelse på listen, jf. princippet i pkt c. Andelshavere kan maksimalt lade 2 personer indtegne på Ekstern Venteliste. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere regler for Ekstern Venteliste. Der er forslag til følgende tilføjelser: Tilføjelse i 12.1.c: Indtegning på Intern Venteliste er betinget af betaling af gebyr på 200 kroner, herefter 200 kroner årligt. Betalingsfristen for gebyret er 4 dage, ellers gælder betalingsdatoen frem for begæringsdatoen ved fastsættelse af anciennitet. Tilføjelse til 12.1.d.: Kun personer der indstilles af andelshavere kan indtegnes på Ekstern Venteliste. Side 7 af 13

8 Samt: Indtegning på den Eksterne Venteliste er betinget af betaling af gebyr på 500,-, herefter 200,- årligt. Betalingsfristen for gebyret er 4 dage, ellers gælder betalingsdatoen frem for begæringsdatoen ved fastsættelse af anciennitet. De ændrede stykker c. og d. i 12.1 ser herefter således ud: c. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen ("Intern Venteliste"). Den først indtegnede på listen går forud for andre. Ved oprettelsen af Intern Venteliste indtegnes samtlige andelshavere (som har brugsret til beboelseslejligheder, men ikke andelshavere, som har brugsret til erhvervslokaler i foreningen) efter anciennitet. Ancienniteten regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen modtager begæringen fra andelshaveren om at blive optegnet på ventelisten. Modtager bestyrelsen flere begæringer samme dag, trækker bestyrelsen lod om, hvilken andelshaver, der skal stå først, og resultatet meddeles herefter de pågældende andelshavere. Alle begæringer om optagelse på Intern Venteliste, der modtages i de første 4 uger efter foreningens stiftelse, betragtes som modtaget "samme dag", således at der efter de 4 ugers forløb trækkes lod om den individuelle rækkefølge på ventelisten blandt indkomne begæringer. Intern Venteliste ajourføres løbende i takt med, at beboelseslejlighederne sælges, således at det til enhver tid er en betingelse for at være indtegnet på den Interne Venteliste, at man er andelshaver. Intern Venteliste føres af et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem. Fortrinsretten i henhold til andet punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne bolig overlades til den fraflyttende andelshaver (gælder dog ikke andelshavere, der med bestyrelsens samtykke overtager en lejlighed med henblik på sammenlægning med sin egen lejlighed). Indtegning på Intern Venteliste er betinget af betaling af gebyr på 200 kroner, herefter 200 kroner årligt. Betalingsfristen for gebyret er 4 dage, ellers gælder betalingsdatoen frem for begæringsdatoen ved fastsættelse af anciennitet. d. Til personer, der ikke er andelshavere, som er indtegnet på en Ekstern Venteliste hos foreningen. Andele tilbydes personer på Ekstern Venteliste efter anciennitet, som regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen modtager begæringen om optagelse på listen, jf. princippet i pkt c. Kun personer der indstilles af andelshavere kan indtegnes på Ekstern Venteliste. Andelshavere kan maksimalt lade 2 personer indtegne på Ekstern Venteliste. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere regler for Ekstern Venteliste. Indtegning på den Eksterne Venteliste er betinget af betaling af gebyr på 500,-, herefter 200,- årligt. Betalingsfristen for gebyret er 4 dage, ellers gælder betalingsdatoen frem for begæringsdatoen ved fastsættelse af anciennitet. Generalforsamlingen skal stemme om, hvorvidt de forslåede tilføjelser til 12.1.c og til 12.1.d i vedtægterne omhandlende ventelister, samlet skal indføjes. Side 8 af 13

9 Ad. 5 Forslag om ændring af 9 om husdyrhold Baggrunden for ændring af denne paragraf er at flere beboere har udtrykt utilfredshed med at det under nuværende forhold ikke er muligt at anskaffe sig hund. Bestyrelsen har derfor formuleret et alternativt forslag. Nuværende paragraf 9 om husdyr ser således ud: 9. Husdyr. 9.1 Af større husdyr er det kun tilladt at holde kat dog maksimalt 2 stk. pr. lejlighed og disse skal være neutraliserede. Beboere, der på tidspunktet for stiftelsen af andelsboligforeningen er indehaver af dyr, må beholde disse, indtil dyrets død, såfremt andelshaveren på tidspunktet for andelsboligforeningens stiftelse skriftligt meddeler bestyrelsen oplysninger om nuværende dyr, herunder eksempelvis type, race, farve m.v. Affald fra husdyr skal emballeres omhyggeligt inden udsmidning 9.2 Det er ikke tilladt at holde reptiler. Alternativt forslag: 9. Husdyr. 9.1 Andelshaverne har ret til at holde kat - dog maksimalt 2 stk. pr. lejlighed, og disse skal være neutraliserede. Andre større husdyr, herunder hunde, må alene anskaffes efter bestyrelsens skriftlige godkendelse på baggrund af andelshaverens skriftlige anmodning herom til bestyrelsen. De(t) pågældende husdyr må ikke anskaffes, før skriftlig tilladelse foreligger. Såfremt bestyrelsen meddeler afslag, skal afslaget begrundes. Bestyrelsen skal i vurderingen tage hensyn til de øvrige beboere i ejendommen, og bestyrelsen kan herunder nægte tilladelse, såfremt der tidligere har været rapporteret gener med lignende husdyrhold for den pågældende andelshaver. Opstår der gener kan bestyrelsen ved påkrav pålægge andelshaveren at afhjælpe dette. Efterleves påkravet ikke, kan bestyrelsen pålægge andelshaveren at skaffe sig af med dyret. 9.2 Andelshavere, der på tidspunktet for stiftelsen af andelsboligforeningen beboede denne og var indehaver af husdyr må beholde disse indtil dyrets død. Andelshaveren skal i så fald have givet skriftlig meddelelse til bestyrelsen om dyrets identitet, herunder eksempelvis type, race, farve mv. 9.3 Det er uanset pkt. 9.1 ikke tilladt at holde reptiler. 9.4 Affald fra husdyr skal emballeres omhyggeligt inden udsmidning. Generalforsamlingen skal stemme om hvorvidt den forslåede ændring af 9 i husordenen omhandlende husdyrhold i Østbanehus A/B skal erstatte den nuværende. Ad. 6 Forslag om godtgørelse for bestyrelsesarbejde Bestyrelsesmedlemmerne kan modtage skattefri godtgørelse efter de til enhver tid gældende regler herom, pt. ligningslovens 7M, stk. 1, med tilhørende cirkulære, hvorefter bestyrelsesmedlemmer i en forening som udgangspunkt kan modtage godtgørelse på op til kr pr. år for telefon/internet og op til kr. 800 pr. år for administrative omkostninger (porto, kopiering mv.). Denne godtgørelse kan normalt modtages uden nærmere dokumentation - men meningen er selvfølgelig, at den skal dække udgifter, og ikke være en egentlig løn. Side 9 af 13

10 Det er ikke passende for bestyrelsen at argumentere for dette forslag, hvorfor dette overlades helt og aldeles til generalforsamlingen. Økonomi Det vil koste andelsboligforeningen maksimalt kroner årligt for en bestyrelse på 7 medlemmer. Beløbet vil blive udbetalt én gang årligt d. 1. januar. Generalforsamlingen skal stemme om hvorvidt siddende bestyrelsesmedlemmer skal kunne modtage godtgørelse efter ligningslovens 7M, stk. 1. Ad. 7 Forslag om installation af bredbåndsløsning Bestyrelsen har i samarbejde med Middelfartgården undersøgt mulighederne for at få installeret en bredbåndsløsning, der vil give os alle væsentlige besparelser på vores individuelle udgifter til både telefon, tv, og Internet. Vi undersøgte flere, men kun ComX kunne tilbyde os noget der tilgodeser vores behov for en fuldstændig løsning, god økonomi, og garanteret hurtig løsning og installation. Fordele Billigere telefontakster og abonnement kun 35,- per måned og 16 øre i minuttet i dagtimerne og 8 øre i minuttet ellers, og dertil er det gratis at ringe inden for Østbanehus. Billigere TV abonnement spar kr. årligt i forhold til TDC. Der tilbydes 5 TV-pakker til omkring 100,- mindre per måned end det TDC tilbyder for samme ydelser: Pakke 1 12 kanaler 45,-/md Pakke 2 16 kanaler 99,-/md Pakke 3 21 kanaler 125,-/md Pakke 4 30 kanaler 162,-/md Pakke 5 38 kanaler 192,-/md Billigere Internet ned til 49,- per måned, hvilket er omkring 300,- mindre end en billig ADSL linie. Hurtigere Internet garanteret 4 MBit/s per bolig også selvom vi alle er på samtidigt! Det er 5 gange hurtigere end de hurtigste ADSL forbindelser og næsten 100 gange hurtigere end modem til en brøkdel af prisen. Man kan selv vælge højere hastigheder: 10, 16 og 30 MBit/s. Hver beboer sammensætter individuelt hvilke faciliteter, der skal modtages og betales for. Det gælder både med hensyn til de 5 forskellige TV-pakker, hastigheden på Internettet, samt telefonfaciliteterne. Andelsboligforeningen vil efter installationen eje de nye kabler og kan derfor frit skifte udbyder, hvis det senere skulle blive aktuelt. Vi er altså ikke længere afhængige af TDC og deres høje priser. Højere værdi af ejendommen og de enkelte andele, som formodentlig vil lægge grund til højere vurdering med de fordele det giver. Ulemper Der skal føres nye kabler i alle opgange, da vi ikke må købe TDC s kabler. Side 10 af 13

11 De nye kabler skal sandsynligvis lægges i nye kabelbakker, da vi ikke må åbne TDC s kabelbakker, men det kommer an på hvad TDC siger til en henvendelse fra os, om at fjerne deres kabelbakker, da telefonlinien ikke ligger deri. Hver beboer, andelshaver såvel som lejer, skal betale for installationen. Økonomi Økonomien for den enkelte beboer, andelshaver såvel som lejer, vil allerede fra første måned blive væsentlig forbedret mest for dem der vil gøre bruge af Internettet, men også for andre. Kun for dem, der hverken ser fjernsyn eller bruger Internet vil investeringen ikke nødvendigvis være en stor gevinst. Det kommer også an på hvor meget man normalt ringer for og hvilke services man har brug for (banke på, nummervisning, vækning, osv.), da disse er gratis med ComX. Den samlede investering for andelsboligforeningen er kroner, mens prisen for hver bolig således bliver kroner, som kan blive betalt af med 106,50 kroner per måned over 7 år. Det vil sige i alt 8946 kroner. Selv de første 7 år, hvor man afbetaler, er der væsentlige besparelser hver måned for langt de fleste. Alt efter hvilke services man vælger, er der mellem 2500,- og 6000,- at spare per år, eller mellem 200 og 500 kroner per måned. Generalforsamlingen skal stemme om, hvorvidt vi skal acceptere tilbudet fra ComX og derved få installeret bredbånd i hele ejendommen. Ad. 8 Forslag om renovering af vaskekælder Vaskekælderen har længe trængt til en solid renovering, og maskinerne har ikke ry for at køre stabilt ret længe af gangen. Der er også generel utilfredshed med for få vasketider, mangel på yderligere en tørretumbler, samt uforholdsmæssigt larmende maskiner. Økonomi Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud fra to firmaer, Saniva og Miele, på opstilling af i alt 6 maskiner og en ny tørretumbler på gas. Med 6 maskiner bliver det muligt at have to samtidige vasketure med 2 maskiner hver plus to maskiner til chancen. Det skulle sikre at man stort set altid kan få vasket sit tøj. Tilbudene inkluderer renovering af loftet med lydisolering, så vi med tiden forhåbentlig kan udvide vasketiderne. Vaskekælderrenovering Miele Saniva Forskel 5 vaskemaskiner tørretumbler VVS, el, murerarbejde I alt Miele inkluderer i deres tilbud installation af el-skab, samt den nødvendige maling af vaskemaskinerummet samt montering af ekstra lysstofrør, som er prissat af Miele til i alt ,- mens Saniva ikke har taget disse ting med i deres tilbud. Mieles tilbud er generelt mere detaljeret og omfattende end Sanivas, og giver samtidig indtryk af at være mere gennemarbejdet. Side 11 af 13

12 Saniva har skønnet, at vi med de nye maskiner kan spare i alt kroner årligt som følge af mindre forbrug af el og vand. Hvis det holder, er investeringen i renovation af vaskerummet tjent hjem på under 7 år. Vi kender dog ikke vores nuværende forbrug, da der ikke er separate målere for vaskekælderen. Hertil kommer at renovationen vil medføre en omkostningsbestemt forhøjelse af huslejen på cirka 150 kroner per år per lejer, hvilket vil give foreningen ekstra lejeindtægter på godt kroner per år. Næste gang ejendommen skal vurderes, vil det nyrenoverede vaskerum blive taget i betragtning, og vi kan derfor forhåbentlig se frem til en yderligere forhøjelse af værdien til den tid. Et andet argument for at investere i bedre vaskefaciliteter er, at det vil lette presset på private vaskemaskiner. Disse slider stærkt på vores faldstammer, som foreningen skal betale for at få repareret. Med et moderniseret vaskeri hvor det er gratis at vaske vil færre ønske at installere private vaskemaskiner, og foreningen vil derved spare på reparation og udskiftning af faldstammer. Med et 10-årigt lån til at finansiere renoveringen vil vores årlige udgifter sandsynligvis blive mindre end de anslåede årlige besparelser. Det er derfor svært at se, at vi i det hele taget har råd til at lade være med at gå i gang med dette projekt. Generalforsamlingen skal først stemme om hvilket af de to tilbud vi vil acceptere, Miele eller Saniva, og dernæst om vi vil godkende denne investering. Ad. 9 Forslag om renovering af elevatorer Desværre har vi en række elevatorer, der ikke kan vente med at blive renoveret, og vi her derfor indhentet tilbud på en samlet renovering af alle 14 elevatorer. Det er ikke billigt, ca. 2,4 millioner, men til gengæld opnår vi besparelser på både elektricitet og vedligehold, foruden at slippe for mange dyre reparationer og larmende elevatorer. Økonomi Kone og OTIS har hver et givet tilbud, og bestyrelsen har herunder sat de vigtigste tal op mod hinanden. Elevatorrenovering Kone OTIS Forskel Renovering Betalingsperiode 3 år 5 år 2 år Betaling per måned inkl. Service Heraf service per måned Gennemsnitlig lejeforhøjelse per måned Forøget lejeindtægt per måned Foreningens andel per måned Gennemsnitlig forøget boligafgift per måned Der er ikke væsentlige forskelle på hverken produkt eller pris for de to tilbud. Den mest betydende forskel ligger alene i betalingsperioden, som for Kone er 3 år, mens den for OTIS er 5 år. Det får stor betydning for hvor meget foreningen skal betale hver måned. Den beregnede forøgelse af boligafgiften er udelukkende under forudsætning af, at hele udgiften skal betales ad den vej. Det er ikke udelukket, at udgifterne til renovering af elevatorerne helt eller delvis kan findes dækning for i budgettet, og en Side 12 af 13

13 stigning i boligafgiften derved undgås. OTIS kræver en udbetaling på , hvilket vi har anslået finansieret som et 5 % lån over 5 år, og indregnet dette i ovenstående. Næste gang ejendommen skal vurderes, vil de nyrenoverede elevatorer blive taget i betragtning, og vi kan derfor formentlig se frem til en yderligere forhøjelse af ejendommens værdi til den tid. Renoveringen vil tage cirka 2 uger per elevator. Med to elevatorer under renovering ad gangen, kan det hele gøres færdig på omkring 14 uger. Generalforsamlingen skal først stemme om hvilket af de to tilbud vi vil acceptere, Kone eller OTIS, og dernæst om vi vil godkende denne investering. Ad. 10 Forslag om opskrivning af andelskrone Vi har fået foretaget en vurdering af ejendommen af Jacobsen-bolig, og den lyder på 105 millioner kroner. Økonomi Dette åbner mulighed for opskrivning af andelskronen fra nuværende 1,6 til sandsynligvis 1,9. Den nøjagtige stigning afhænger blandt andet af størrelsen på vores egenkapital. En sådan stigning vil betyde at prisen per kvadratmeter øges fra de nuværende 800 kroner til 950 kroner. For en typisk 63 kvadratmeter andel betyder det en værdiforhøjelse på kroner, fra i alt til Det kan dog ikke udelukkes at en uudnyttet friværdi er en forudsætning for at kunne optage lån på favorable vilkår, og det derfor måske kunne være fornuftigt ikke at opskrive andelskronen lige nu. De økonomiske konsekvenser for foreningens indtægter som følge af at man vælger at udsætte opskrivningen af andelskronen, er de cirka per solgte lejlighed indtil 1. kvartal Et gæt på antallet af solgte lejligheder i den periode er mellem 3 og 6, svarende til en mistet indtægt på i alt kroner. Generalforsamlingen skal stemme om hvorvidt andelskronen skal opskrives. Ad. 11 Eventuelt Dette punkt er medtaget, så de tilstedeværende har mulighed for at rejse spørgsmål i salen, enten til debat eller for at få svar på noget. Punktet afrunder mødet. Der kan ikke stemmes og vedtages egentlige beslutninger, men emner kan drøftes. Side 13 af 13

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935 Love for Kolonihaveforeningen Ellevang Næstved Stiftet den 31. august 1935 Foreningens navn er Haveforeningen ELLEVANG. Dens formål er at bevare havekolonien som permanent havekoloni, samt varetage medlemmernes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN

VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN Siden 1. januar 2016 har andelslejligheder i A/B Estlandgadekarréen skulle tilbydes til salg gennem foreningens ventelister. Derfor

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere