Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave Kolding - Tlf Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj"

Transkript

1 udgave 8. årgang Leveret via og abonnement på Modelporteføljernes service: kr. 600,- kvartårligt / kr ,- halvårligt / kr ,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave Kolding - Tlf Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Side 4-5 Side 5-6: Side 7-8: Side 9-12: Aktiekommentar C20 har nået vores mål for 2009 i 325. Lav rente og Take Over aktivitet er positivt for aktierne. A. P. Møller Mærsk Regnskab som forventet. Estimat for 2009 fastholdes. Anbefalingen er Hold. Selskaberne hamstrer ny kapital, hvorved udbuddet af aktier øges betydeligt. Cimber Sterling på vej på Børsen. Fra olie- til metalafhængighed. Et par gode aktietips i denne sektor C20 selskaberne efter de seneste regnskaber. Coloplast: Langsigtet Køb, Carlsberg: Sælg, Lundbeck: Langsigtet Køb, Danske Bank: Sælg, TrygVesta: Hold. Side 13-14: Aktiecases: Per Aarsleff: Køb; Maconomy: Langsigtet Køb; Auriga Industries: Køb, men det haster ikke. Side 15-16: Pension Tips og ideer til planlægning af pensionen og investeringerne. Generelle informationer: Aktieinfo Danmark ApS og vore skribenter kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af de nævnte oplysninger i magasinet Aktieinfo, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i magasinet. Vi anbefaler altid læserne at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, Der er ikke tale om opfordringer til at købe eller sælge værdipapirer. Investering på de finansielle markeder er forbundet med risiko. Alle grafer i magasinet leveres af Magasinet er til personligt brug og må ikke videredistribueres til tredjemand.

2 - 2 - AKTIEKOMMENTAR Kampen om afgørende modstandslinjer for de førende aktieindeks fortsætter, og dermed er aktierne ved at dreje over i østgående retning med udfladning. Det hele strammer sammen i et smalt Trading Range med behov for et udfald, op eller ned. Dow Jones ligger i , hvor sammenbrudspunktet i slutningen af september sidste år var omkring , altså 6 % i afstand. S&P har en værdi på med som punkt for nedbruddet. NASDAQ (2.149) har ca som reference og har næsten genvundet det tabte. Europa klarer sig også pænt men forsinket i forhold til USA. DAX (5.672) er placeret 6 % fra sit niveau lige over I Danmark er værdien af C20 pt. 330, der kan sammenholdes med 380 som stedet for droppet. Kina trækker læsset Økonomien er derimod bovlam alle steder - med undtagelse af Kina, der præsterer en vækst på 8 % i år og en fremgang i forbruget helt oppe omkring 15 % i disse måneder! Kreditekspansion udgør en vigtig del heraf (+30 %), og regeringen i Beijing er derfor ved at skifte til bremsepedalen for at undgå en overophedning, krise og social (politisk) uro. For omverdenen er det vigtigt med stabilitet i verdens største værksted. Vareforsyningen herfra er blevet afgørende. I Vestlandene har enorme statsunderskud stabiliseret økonomien og ændret nedgang til stagnation. USA har præsteret vækst i Q3 (formelt +3,5 %; reelt +1,9 %) og prognosen for Q4 lyder på +2,4 %. EU er bagefter, og statsunderskuddene er da også langt mindre her. Friske tal for Eurozonen viser +0,4 % i BNP udvikling i Q3. England, der ellers cyklisk er placeret foran, halter fortsat. Derimod er Australien interessant, da landet traditionelt ligger placeret Upfront i konjunkturforløb (liberal, åben økonomi med stor påvirkning af produktion af råstoffer og energi). Her har centralbanken indledt mindre renteforhøjelser som et signal om et skift til fremgang. Norge er også på samme spor men mere af hensyn til en absurd indenlandsk boble omkring fast ejendom, der truer med at udvikle sig til en regulær fælde og ny krisesituation. Q3-regnskaberne er nu i hovedsagen overstået, og budskabet er at indtjeningen forbedres takket være store besparelser, mens salget stagnerer. Nye nedskæringer er derfor på vej. Kun selskaber med meget stærk markedsposition er i stand til at være upåvirket af den matte økonomi. Især de amerikanske forbrugere ser ud til at have skiftet holdning til at fokusere på lav gæld, hvorfor man her sparer og udskyder forbrugsbeslutninger uanset de mange lokkende tilbud om rabat eller statstilskud. Valuta præges af vigende værdi af USD. En direkte advarsel herom er fremkommet inden for såkaldt Carry Trading (spekulation i renteforskelle), hvor nogle aktører nu menes at satse på låneoptagelse i USD! Placering sker i Euro på baggrund af den ekstremt lave rente i USA, som formodes at fortsætte længe endnu. Da USA konstant har behov for inflow af udenlandsk kapital pga. løbende underskud og gæld til udlandet, er det et sprængfarligt fænomen, der vil kunne sætte USA under pres i valget mellem accept af et nyt drop i værdien af USD eller et skift i rentepolitikken. Sidstnævnte vil naturligvis blive foretaget med smuk indpakning i floskler fra Fed s side om behov for skift til normale tilstande for at undgå et chok. Fortsat lave renter Flexlånsrente-fixeringen er nu den vigtigste proces, der i år søges foretaget over en længere periode pga. det voldsomt stigende omfang. Husejerne kan nu med et års forsinkelse få gavn af krisens lave rente, og dermed en mærkbar forbedring af økonomien fra den kant næste år. Desværre må det vurderes som en ekstraordinær gevinst, idet pengepolitikken er groft overbelastet for at skaffe hjælp til økonomien ad denne gratis indirekte vej. Vores valg er derfor de treårige F3 lån, hvor man sikrer sig fred ved de to næstkommende rentetidspunkter, og dermed har man vel fred med pæn lav rente til krisen er helt overstået.

3 - 3 - Månedens gyser er Genmab, hvorfra der er kommet meget forskellige udmeldinger. Først opnåedes godkendelse i USA hos FDA for anvendelse af et produkt til en snæver kræftbehandling. Dernæst besluttede ledelsen en nedskæring der omfatter halvdelen af organisationen inklusiv salg af en fabrik, der blev erhvervet for kun et år siden. Man afviser, at det skal ses som tegn på skuffende fremdrift i udviklingsarbejdet, der nærmer sig færdiggørelsen med afprøvning i praksis for en vigtig diagnose. Reaktionen på børsmarkedet var at vende tommelfingeren nedad og det har sendt aktien ned fra ca. 140 til nu 85. Det skal ses i relation til en forudgående nedtur. Toppen har været ca Som helhed har regnskaberne i Danmark ikke givet anledning til den store glæde. Nytegninger af aktier har nemlig kølet interessen. Undtagelsen er Coloplast, som kom med både et flot resultat og en (reduceret) genoptagelse af opkøb af egne aktier som en sjælden foreteelse. Det første selskab er klar til introduktion på Børsen, nemlig Cimber Sterling som har vokset sig stor ved købet af sidstnævnte midt under krisens hærgen. Nu skal der så skaffes penge (ca. 400 mio. DKK). Udsigten for resten af året er en afklaring af kampen om gennembrud af de afgørende modstandslinjer og realøkonomiens videre udvikling (genrejsning?). Gabet mellem de to er stort. Aktierne kræver en efterbevilling i form af overbevisende data om økonomisk fremgang for at kunne fastholde kursstigningen i år, der de fleste steder udgør % (C20: +33 %). De to forhold er helt ude af balance, hvilket desuden kan registreres omkring markedskræfternes voldsomme og ofte ulogiske natur. Det afspejler overdreven finansiel spekulation, der må finde sin forklaring i to forhold. Dels Hedge Funds aggressive aktører med bankerne som medspillere, og dels har opturen i 2009 været en one way ticket med kun en enkelt beskeden afbrydelse (ca. 8 % i korrektion) i foråret, hvorfor modet og dermed risikoviljen hos investorer af alle typer er vokset uforholdsmæssigt kraftigt. C20 har nået vores mål i 325 for i år Reduktion af positionerne op til årsskiftet er normalt indenfor den finansielle sektor, og det skal nu finde sted samtidig med tilgang af en masse aktier fra nytegninger, eksempelvis 1,2 mia. DKK i tilførsel i Jyske Bank. Vi gættede ved halvårsskiftet på 325 (+/- 5 %) som niveau ultimo året, og det kan vise sig at holde stik - men med en for tidlig opnåelse heraf og derfor behov for en korrektion eller udfladning. C20 indekset befinder sig i dag i 330. Stigende Take Over aktivitet Take Overs er en indikator på optimisme, men her foregår der kun spredt aktivitet inden for rige brancher som pharma, energi og Tech/IT. Resten venter fortsat og er optaget af redningsoperationer, eksempelvis inden for ejendomsmarkedet, hvor krisen for alvor breder sig med tvangsauktioner af erhvervsbyggeri og mangel på købere til at overtage denne pukkel. Et interessant bud er fremkommet i USA, hvor Warren Buffets selskab står bag et stort bud på jernbaneselskabet Burlington Northern Santa Fe, men det er vel en ret sikker Value Case.

4 - 4 - A.P. MØLLER MÆRSKS Q3 Rederiet følger nu de gængse normer for rapportering hvert kvartal, og indholdet er fornuftigt skønt det ikke er et decideret regnskab men en opsummering af udvalgte, vigtige tal og oplysninger. Q3 er forløbet lidt bedre end de foregående to kvartaler, hvor især stigning i olieprisen har fået betydning men med modsat effekt for hhv. produktionen af olie/ naturgas og Container sektoren, hvor det nu igen rammer omkostningerne hurtigere end tillæg kan indregnes. Super Slow Steaming er indført for at spare olie og udnytte den rigelige kapacitet af skibe. Cirka 10 % af verdens samlede kapacitet er lagt op i denne sektor. APM klarer sig lidt bedre via afvikling af charteraftaler og skrotning, hvor Nedlloyd tilføjede meget gammelt materiel, der nu ryger ud. Finansielt er APM blevet styrket ved salget af egne aktier for 8,3 mia. DKK og optagelse af et 5 årigt obligationslån på 750 mio. Euro (5,6 mia. DKK). Penge i kassen hjælper altid humøret på direktionsgangen. Cash Flowet er positivt men investeringerne er fortsat lidt høje som følge af tidligere vedtagne projekter som nu gennemføres, hvorfor der fra den vinkel er en forsinkelse i pengeforbruget. Et vigtigt punkt er færdiggørelsen af oliefelterne i Qatar, der dog er struktureret venligt omkring Pay Back via høj andel til APM under investeringsfasen. Pengebindingen er derfor ikke så stor i virkeligheden. Container-ruterne er problemet, mens Olien giver pæn indtjening takket være stort volumen og høje priser. Havneterminalerne kører på nulpunktet som en OK præstation, og øvrig skibsfart klarer sig også med positive tal takket være gode aftaler for beskæftigelse, der forsinker gennemslaget af nedturen. Tankskibe mærker dog allerede nu et elendigt marked, men det er et følsomt segment som hurtigt kan rette sig igen. Supermarkederne fastholder indtjeningen. Lindøværftet taber voldsomt med penge og beslutningen om lukning er forståelig. Bidraget fra Danske Bankandelen er positiv, men det er en 0+ situation. Stabil kursudvikling de seneste måneder Udviklingen i linjefarten er præget af overudbud og lav aktivitet. Mængderne i år er faldet med 5 %, men Q3 lå kun 3 % under Q3 sidste år som en lille forbedring. Priserne er faldet med 30 % hvoraf olieprisen dog forklarer en væsentlig del. APM opgør tabet pr. transporteret 40 fods container (FFE) til 296 USD, hvor gennemsnitsindtjeningen i år ligger på USD pr. transporteret enhed. Med andre ord skal priserne hæves 13 % for at ramme nulpunktet, og en overskudsgrad på eksempelvis 7 % vil kræve yderligere dette i opregulering, altså en manko på 20 % i pris. Det er en hård opgave at løse. Voksende volumen vil dog kunne hjælpe på processen, når den tid kommer. Positive signaler er der desværre ikke rigtig nogen af, selv om Maersk Line er så stor en aktør at man her hurtigt opfanger den slags forskydninger. Trafikken til Asien fra Europa er stigende som et lille lyspunkt, der vel kan forklares ved Kinas boomende økonomi og den høje værdi af Yen. Ledelsen fastholder forventningerne og er således forsigtig med at tillægge den svage fremgang nogen betydning. Udmeldingen lyder da også på udsigt til hårde vilkår i Fokus er derfor rettet mod forbedring

5 - 5 - på de indre linjer med øget effektivitet og stram styring samtidig med at man venter på bedre tider for salgspriserne. Aftaler af langsigtet art om udchartring løber trinvis ud og dermed skal det hele drives på spotmarkedets ustabile vilkår i en periode med lave rater, mens man afventer forbedringer. Olie & Gas er ligeledes kort orienteret i afdækningen med salg. Udsving i pris vil hurtigt påvirke indtjeningen. Med lave priser for skibsfarten udgør det en Upside mulighed, mens det modsatte må formodes at gælde for den høje oliepris. Samlet ender det med, at APM fastholder sin prognose fra halvåret, hvilket betyder et forventet underskud på ca. 1 mia. USD for hele året. Q1-3 har akkumuleret -706 mio. USD som resultat efter skat, hvoraf -178 mio. USD kan henføres til nettostørrelsen af nedskrivninger og XO-avancer. Det skal ses i forhold til en omsætning i årets første 9 måneder på 35,3 mia. USD, så det er et 0- resultat overordnet betragtet. Håbet om forbedring er samtidig til stede, da Maersk Line er kernen i tabene og der er en kraftig indsats i gang for at rette op herpå. De negative faktorer kan blive en forsinket nedgang fra Anden skibsfart pga. lave rater og muligheden for et drop i olieprisen, hvilket dog hidtil kun har været registreret forbigående med priser under 40 USD. Olie & Gas er den afgørende Cash Cow, og derfor er det en vedvarende kilde til bekymring, at olieprisen er så ustabil og bestemt af spekulation og OPEC-politik, men jo længere tid der tjenes styrtende des bedre for APM. APM: Anbefalingen er Hold Aktien (35.400) handles til lidt over indre værdi og må betegnes som en Hold situation, mens der ventes på eventuelle forandringer i de ydre markedsvilkår. Her er olieprisen vigtigst, mens opgang i konjunkturforholdene er den afgørende faktor for genetablering af fornuftig tilstand for containere. UDBUD AF AKTIER STIGER Refinansiering efter Finanskrisens negative påvirkning er ved at blive en bredere bølge, hvorved Børsen igen fungerer som kilde til kapitalfremskaffelse for virksomhederne. En stribe selskaber har solgt ud af egne aktier (APM og DSV) eller gennemført direkte placeringer af aktier uden fortegningsret (Vestas, Sydbank). Stor afstand mellem dagskurs og tegningskursen benyttes som sukker på maden til at få processen gennemført med eller uden garanti. En sikring af tegningen på en meget lav tegningskurs giver jo ikke meget mening, og her er SAS et eksempel, mens NeuroSearch netop har afsluttet en 440 mio. DKK tegning uden garanti som et modsat eksempel. Bankerne er i en speciel situation, hvor ekstra egenkapital kan være påkrævet for at få adgang til Bankpakke II hybridkapitalen, hvilket er tilfældet for Amagerbanken og Skælskør Bank der begge har uafklarede forhold om deres fremtid som selvstændige banker. Jyske Bank udfordrer sin egne ejere med en stor tegning på 1,2 mia. DKK til kurs 110, idet man på samme tidspunkt konfronteres med erstatningsproblemet for Hedge Fund projektet med en mulig udgift på 700 mio. kr. Ledelsen er ansvarlig for bankens adfærd, og det er vel et regulært test af blind tillid man her anstiller. Hvis det går upåagtet hen, må konklusionen jo være at alt er muligt i danske banker, og dermed er det dårskab at satse penge på sådanne aktier overhovedet. Nykredit forsøger en lignende manøvre men af lidt mere indviklet art, da selskabet jo ikke er et børsnoteret aktieselskab. De nye penge er her lokket frem via en høj rente, og disse sponsorer må så se frem til at skulle være grundlag for den danske ejendomsmarkeds kreditgivning netop som en afgørende Crash-test synes at tage fart. Nordea har ikke benyttet sig af de danske

6 - 6 - hjælpeordninger, mens Danske Bank og BRF begge har modtaget store hybridkapitalindskud fra Staten. A.P. Møllers udsalg af egne aktier (B-aktier) er bemærkelsesværdig ved at markere både stor interesse herfor blandt køberne, hvilket blev yderligere dokumenteret omkring en placering af et obligationslån, og samtidig at demonstrere ledelsens ønske om at skaffe sig bedre finansielt råderum. Samme tankegang ligger nok bag Danske Banks ønske om at modtage hybridkapital og endog toppe dette op med en ret til at kræve en del heraf ombyttet til aktier - ud over at benytte en statslig garanti til at udstede obligationslån og således forbedre sin pengefremskaffelse. Industriselskaberne er på kapitaljagt for at sikre sig soliditet til at tilfredsstille deres banker. Det gælder H+H, som nærmest var ved at blive påtvunget et ejerskifte men nu ser ud til at finde en mellemløsning via en stor aktietegning. DSV har ligeledes polstret sig med penge, hvis afkast man kan fastlægge meget sikkert i form af sparet renteudgift. Det må i det mindste formodes, og bankforbindelsen er også her Danske Bank. I Royal Unibrew skal der nu tilføres 400 mio. DKK med konsolidering for øje og dermed passiv karakter af placeringen af disse midler. B&O har tidligere gennemført en stor aktieemission, hvor beløbet svarede til årets underskud og her var formålet vel mest at forbedre den indre økonomiske styrke frem for decideret hensyn til bankkrav. Hos NeuroSearch er det Cash Burn raten som presser behov for flere penge for at skaffe råderum i længere tid og en styrkelse af forhandlingspositionen omkring indgåelse af partnerskab for det mest interessante produkt under udvikling, Tesofensine mod fedme. mange af disse svagt funderede koncerner med stor styrke, og følgelig vendes dagsordenen nu til det modsatte med ønske om tilførsel af penge - uanset børskursen er blevet lav og helt anderledes end under de tidligere opkøb af egne aktier. For aktiemarkedet betyder det tilgang af materiale, altså øget udbud. Selve lanceringen af sådanne aktiesalg forsøges ofte hjulpet på vej med lave tegningskurser eller ændring af vedtægter, hvor A/B-aktier ligestilles for at nye penge kan lokkes frem. Amagerbanken må således opgive sit værn mod storaktionærer for at få Karsten Ree s hjælp. Balancen i aktiemarkedet belastes med andre ord af øget udbud selv om der holdes en disciplineret linje uden massiv udstedelse af flere aktier, altså ingen tendens til hamstring. Salgspriserne er nemlig ikke decideret høje, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at udstede større beløb end der er behov for netop nu. Nyt selskab på Børsen En tilsvarende mekanisme ses omkring børsintroduktioner, såkaldte IPO er (Intial Public Offering). Mange selskaber har måttet vente med at gå på børsen pga. de dårlige markedsforhold, men nu kan der atter komme lidt gang i sagerne. I Danmark er Cimber Sterling Group således klar med en aktietegning som første selskab af denne karakter. Som investor skal man være opmærksom på bankernes egeninteresse i at promovere sådanne udbud, og generelt præges sektorens holdning af øjeblikkets stemning. Mange selskaber har i de gode år kørt med Lean tankegang, altså en beskeden reserve i kapital og i stedet udlodning af penge via udbytte eller opkøb af egne aktier i stor stil. B&O og Topdanmark er kendte eksempler herpå. Nu har krisen så væltet ind over

7 - 7 - FRA OLIE TIL METALAFHÆNGIGHED Lithium Mere end 70% af verdens olie anvendes til transport. Præsident Obama ønsker at mindske USAs afhængighed af udenlandsk olie. Nye regler foreslået af Obamaadministrationen dikterer, at nye biler i gennemsnit skal køre 35,5 miles pr. gallon (=6,6 l/100km) i Denne øgede brændstofeffektivitet vil spare USA for et forbrug på anslået 1,8 milliarder tønder olie pr. år ved fuld implementering. En ting, der vil hjælpe USA og resten af verden med at opfylde de nye, højere brændstoføkonomi-standarder er elbiler. Obama presser på for at have en million elbiler på vejene i Han støtter aktivt efterspørgslen ved at tilbyde en kredit på $ til købere af elbiler, som fx Nissan Leaf og GM Volt, der kan køre 100 miles, før de bruger en dråbe benzin. En af hemmelighederne bag disse køretøjer er deres batterier, der bruger et ultra-letmetal, der kan lagre utrolige mængder energi. Metallet er en god næringskilde for energi og har så lav vægt at det kan anvendes i mobiltelefoner, bærbare computere eller elektriske biler. Metallet er lithium. Prisen på lithium er steget fra $3/kg i 2005 til $10/kg i Det meste af den prisstigning kan henføres til efterspørgslen for lithium-ion batterier til bærbar elektronik. iphone og anden bærbar elektronik forventes at fortsætte med at drive væksten i fremtiden. Men el-biler vil rigtig sætte fart på lithium efterspørgslen. Et bil-batteri er langt mere kraftigt end et batteri i en mobiltelefon og også en hel del tungere. Det skal nævnes, at verdens for tiden mest succesrige hybrid bil, Toyota Prius, som har solgt ~1,5 Millioner biler på verdensplan (over 50 % heraf i USA), bruger NiMH batterier, ikke lithium batterier. Også Toyota lover en lithium-ion baseret plug-in model i nær fremtid. Efterspørgslen efter lithium forventes at vokse eksponentielt det vil drive prisen herfor i vejret. Det meste af verdens lithium findes i Lithium Trianglen - et lille område i Sydamerika, hvor Chile, Bolivia og Argentina mødes. Disse tre lande har over 75% af jordens lithium reserver. Hvor utroligt det end lyder, så producerer Bolivia ikke noget Lithium og er ikke villig til at sælge rettigheder dertil. Regeringen har gjort det klart, at de ikke vil udlevere (lithium) til udenlandske virksomheders forgodtbefindende. Så den bolivianske regering investerer selv omkring $300 mio. i lithium minevirksomhed, som ifølge planen vil begynde produktion i Chile er verdens nr. 1 lithium producent. Al Chiles produktion kommer fra en flad saltslette kaldet Salar de Alcama stedet med den næststørste lithium reserve i verden. Tre selskaber kontrollerer 77% af lithium produktionen. Resten er produceret i Kina. Sociedad Quimica de Chile (NYSE: SQM) producer omkring 30% af verdens lithiumcarbonat, som er det isotop der bruges i batterier. Bedst af alt - de gør det til den billigste pris. Saltlage samles på Sociedad s lithium felter og bliver tørret i sol-damme, hvorfra lithium og andre værdifulde mineraler udvindes. Stedet hvor saltlagen tørres er et af de varmeste steder på jorden, og det er varmt året rundt. Kombinationen af ekstrem varme og

8 - 8 - ekstrem høj lithium koncentration giver Sociedad en stor fordel med lave omkostninger og høje avancer. De kæmpestore magneter i vindmøller bruger ca. et ton af Neodymium for hver 1 MegaWatt af kapacitet. Kina kontrollerer ca. 95% af verdens forsyning af sjældne metaller. Og indtil den 24. september i år så det ud til, at Kinas Non-Ferrous Mining ville købe 52% af Lynas (LYSCY). Dette australske firma sidder på verdens største beholdning af sjældne metaller. Producenter med lave omkostninger vil altid have en fordel rent prismæssigt. Sociedad sagde for 2 uger siden, at de vil sænke lithium prisen med 20%, hvilket straks sendte aktiekursen for konkurrenterne ned. Virksomhedens strategi er et aggressivt forsøg på at øge sin markedsandel og afskrække nye producenter fra at komme ind på markedet. En investering i SQM er ikke en ren lithium investering, da de også producerer andre mineraler, men det er en satsning på den bedste lithium producent. Når det uundgåelige boom i lithium kommer, skulle SQM være at finde blandt vinderne. Andre sjældne metaller er nødvendige for den elektriske fremtid. Lanthanum, Neodymium, Dysprosium og Terbium. Det er ikke ord, der ligefrem ruller let på tungen, men det er fire sjældne metaller uden hvilke det ville være umuligt at bygge en Toyota Prius, et missil eller en vindmølle. Men den Australske regering sagde nej til en handel, der ville give kinesiske investorer aktiemajoritet, så China Non- Ferrous Mining gik fra forhandlingsbordet. Dette sendte Lynas på jagt efter alternativ finansiering. Det er så lykkedes i november, og nu kan Lynas gå i gang med at bygge en koncentrations-fabrik, der vil tage sig af forbehandling af de tons malm, som firmaet har opmagasineret, og bygning af en eksport fabrik i Malaysia, der vil tage sig af den endelige udvinding. Man kan enten købe de australske aktier (LYSCF), der handles for ca. 46c/aktie, eller selskabets amerikanske Depositary Receipts (LYSCY) der handles for omkring $22,5. Begge repræsenterer en proportional investering i samme firma. Man skal dog være bevidst om, at der er meget lav volumen på de amerikanske aktier. På trods af den lave pris (på aktien noteret i Australien) er Lynas ikke nogen Penny-Stock. Firmaet har en markedsværdi på $595 mio. Og vi taler endda ikke om små kvantiteter: Den elektriske motor i Toyota Prius bruger ca. 1 kg af Neodymium i dens permanente magneter. Hvert Prius batteri bruger også kg af Lanthanum.

9 - 9 - C20 SELSKABERNES UDVIKLING Coloplast (450) har skævt regnskabsår, og dermed omfattede den netop aflagte rapport Q4 i året frem til Oplysningerne er dermed mere omfattende end normalt, da det er et årsregnskab. Selskabet har klaret sig intet mindre end glimrende igennem det forløbne år, der er første år med Lars Rasmussen som topchef. Ledelsen er afdæmpet optimistisk med hensyn til det nye regnskabsårs forløb. Eneste sted med manglende fremgang af tilfredsstilende omfang er det tyske marked, hvor en konkurrent for et par år siden hev en stor del af salgsgruppen over til sig inden for Home Care løsninger. Generobringen er ikke lykkedes endnu, og det er et blødt punkt man ikke omtaler mere end strengt nødvendigt. Omlægningen af produktionen med udflytning til Ungarn og Kina er næsten overstået, hvorfor omkostningerne fremover må blive mærkbart reduceret i selve fabrikationsleddet for den gamle kerneforretning. Det samlede personale er skåret ned med 6 % (437 stillinger) i årets løb. I USA har Mentor sin egen struktur som et andet aspekt inden for produktion. Integrationen af Mentor (købt medio 2006) ser ud til at gå fornuftigt, men det er uklart i hvilket omfang der kan sættes skub i krydssalg mellem Mentor og Coloplast i hhv. Europa og USA. Der er store forventninger til det amerikanske marked. Coloplast er brudt over markant modstand ved 440. Cash Flow har været bedre end forventet, og nettogælden er faldet med en tredjedel til ca. 2,2 mia. DKK. Egenkapitalen er konservativt bogført med 2,85 mia. DKK. Ledelsen vil derfor genoptage opkøb af egne aktier men i et mere afdæmpet omfang end tidligere, idet 1 mia. DKK agtes opsuget fordelt over to år. Aktien fik en lille kursstigning på denne historie (fra 416 til 430), men regnskabet må ligeledes i sig selv vurderes at styrke tilliden til selskabet. For det nye år er udmeldingen let positiv med 4-5 % vækst i omsætningen opgjort i DKK og en overskudsgrad på %. Finansposterne var dårlige sidste år, og med lav rente må det kunne give en betydelig forbedring. Investeringerne reduceres lidt men er fortsat store med mio. DKK. Samlet forventer vi et nettooverskud på mio. DKK (883), hvorved resultat pr. aktie (EPS) vil kunne nå op på ca. 24,7 DKK (20,6). Selve driften vil næppe præstere mere end moderat fremgang. De langsigtede mål om 20 % i overskudsgrad og høj organisk vækst må formodes at blive vanskelige at realisere pga. den økonomiske krises negative påvirkning af konkurrencen og pengeforbruget hos offentlige og private sundhedsorganisationer. Aktien er en god langsigtet købsmulighed. Carlsberg (355) er præget af forandringen sidste år med magtovertagelsen i BBH, der ejer Baltika Breweries i Rusland som vigtigste aktivitet. De store omlægninger og aktietegningen med fordobling af stykantallet og endnu mere i frit flow (pga. Carlsbergfondets manglende evne til at deltage fuldt ud) indebærer, at tallene fortsat ikke kan sammenlignes med det foregående år. Opgjort pr. aktie faldt resultatet faktisk til 21,1 DKK (23,3), men heller ikke dette tal er et korrekt billede om end mere rigtigt end de formelle tal der alle viser voldsom (tilkøbt) fremgang. Efter 9 måneder er nettooverskuddet 3,2 mia. DKK, og med 3,5 mia. DKK som mål for året synes det jo temmelig sikkert at opnå. Fokus er lagt på at indhøste fordele af den store akkvisition. Halvdelen er nu sat i værk

10 set fremadrettet. Den faktor som i år sikrer fremgang er imidlertid prisforhøjelser og mix-forbedring ved øget salg af de dyrere varemærker. Volumen er nemlig under pres ned ad med 5 % i fald opgjort korrigeret, og her er Vest- og Østeuropa nogenlunde lige hårdt ramt, mens man i Asien fortsat har pæn fremgang (men fra et lavt udgangspunkt). Faldet i Rublens værdi indebærer fortsat et voldsomt kurstab, der reguleres over egenkapitalen. Den såkaldte Totalindkomst er faktisk et tab på 1,4 mia. DKK, idet kursreguleringer mv. overstiger det ellers fornuftige overskud. Samme mekanisme hjælper også lidt til reduktion af gælden, der nu samlet opgøres til 38,5 mia. DKK netto. Selskabets hårdeste ydre ramme er krav i låneaftaler om forholdet mellem bruttoindtjening og gæld, hvor man nu befinder sig i komfortabel afstand til mindstekravet. En kraftig skærpelse i Rusland af ølafgiften (3-dobling, men fortsat på et lavt niveau samlet set) er den største negative ændring, der nu må forventes gennemført med virkning næste år. Ledelsen anfører endnu en gang følgende udtalelse om det kommende år, som nok er værd at hæfte sig ved: mindst lige så udfordrende Der er således ikke udsigt til fremgang men modgang udefra, og yderligere stigning i markedsandelen bliver vanskelig at opnå. Priserne kan næppe forhøjes mere som hjælp. Indre styrke skal give forbedringerne. Stram styring og mixforbedring via øget salg er de vigtigste parametre. Reduktionen i indsatsen i marketing, der er en vigtig besparelse i år, må atter ændres til øget udgiftsindsats. Carlsberg er i en konsolideringsfase af lang udstrækning for at få Baltika Breweries betalt (gælden nedbragt). Aktien handles til P/E 15 baseret på 2009-data, men henset til strukturen med den russiske eksponering, hvor markedet nu er skiftet fra vækst til nedgang, er et rimeligt prisniveau næppe mere end 12, dvs. en fair value for aktien på højest 300. Lundbeck (95) kører stabilt fremad men med væsentlig påvirkning fra overtagelsen af den amerikanske medicinalvirksomhed Ovation (nu Lundbeck Inc.). Fra den kant er produktet Sabril (mod spasmer) blevet godkendt af FDA, hvorved overtagelsesprisen er blevet reguleret op med 1,6 mia. DKK. Lundbecks hovedprodukt Cipralex/Lexapro klarer sig fremdeles godt, men i USA er konkurrerende produkter omfattet af generisk priskonkurrence og det virker indirekte tilbage på Lexapro s stilling. Europa klarer sig fortsat fint (+8 % i omsætning), men i resten af verden, der udgør det store potentiale, er der en mindre tilbagegang som et svaghedstegn. Ebixa (Alzheimers) vokser fortsat som en succes, men her ejes selve rettigheden dog af Merz. Indsatsen i produktudvikling udgør 24% af omsætningen. Branchens norm er 15 %, så den ekstra indsats kan dermed beregnes til ca. 1,1 mia. DKK, hvilket skal ses i forhold til en omsætning på 13,1-13,6 mia. DKK i år og et forventet driftsoverskud på 2,8-3,0 mia. DKK. Man investerer ekstra en fjerdel af det normale niveau i driftsindtjening i denne afgørende R&D proces, hvilket viser travlheden med at skabe nye produkter. Pipelinen af nye præparater omfatter en række projekter fordelt både på brede og smalle segmenter af sygdomme. Eksterne udviklingsprojekter udgør en væsentlig del som udtryk for ønsket om at styrke bestanden af kandidater med evne til at overvinde de hårde krav for godkendelse. Indtjeningen er glimrende og vil forblive dette indtil patenternes beskyttelse bortfalder. Der er hele tiden risiko for alvorlige angreb på Cipralex, der i Europa kun fastholder sin position via patenter for processen i fremstillingen, mens produktet er åbent for generisk konkurrence. Her udgør tidsfaktoren også en parameter, og risikoen for gennembrud af digerne vokser som en negativ Joker faktor. Efterhånden som restperioden med beskyttet stilling forkortes, må ledelsen handle offensivt, hvilket ultimativt kan indebære at prøve at sælge Lundbeck ind i en større medicinalkoncern.

11 For 2009 forventes et resultat der kan skønnes til ca. 2,1 mia. DKK, svarende til EPS 10,7 DKK. Cash Flow er højt med ca. 3,0 mia. DKK før investeringer der angående anlæg holdes på lavt blus. Gælden udgør 1,8 mia. DKK, som i løbet af et år vil kunne være tilbagebetalt. De to tilkøbte selskaber i år er betalt kontant med 5,0 mia. DKK, hvorved den aktivt investerede kapital i koncernen er forøget kraftigt. Nu skal afkastet så vise sig. Skuffende kursudvikling hos Lundbeck i et ellers positivt aktiemarked Aktien handles til et lavt P/E-tal på 8,9 (95/10,7) som følge af frygten for fremtiden med udløb af patenter. Dermed er der udsigt til markant lavere indtjening, hvis det ikke lykkes at lancere væsentlige nyheder. Skuffelser har stået i kø indenfor selskabets R&D-indsats. Eventuelt nye nederlag kan på ny ramme børskursen uanset niveauet allerede er meget lavt. Negative udfald må nødvendigvis påregnes at indtræffe henset til hele 5 projekter i Fase III og 6 placeret i Fase II, der skal klare meget høje krav for at opnå endelig godkendelse til markedsføring. Spørgsmålet kan derfor blive hvilke nyheder der kommer først. Samlet betragtet må Lundbeck have gode odds for at mere end et af disse projekter lykkes. Uanset dette kan konsekvensen dog alligevel blive en forandring af den nuværende stilling inden for antidepressiver, hvis eksempelvis alkohol-lægemidlet bliver den store trækhest i stedet. Det vil kræve store interne ændringer. Lundbeck er et Jokerpapir, hvor prisen ligger så langt nede at langsigtet køb må indeholde et stort potentiale. Danske Bank (120) trimmer sin forretning og høvler tab af rundt omkring i den takt reglerne giver grundlag herfor. Siden Finanskrisen brød ud september sidste år har banken i de nu 4 kvartaler nedskrevet 30 mia. DKK på sine udlån. Balancen reduceres og likviditeten forbedres. Afhængigheden af centralbanker og interbankmarkedet trappes ned, dvs. man har spredt sin funding bedre. Indlån er nogenlunde uforandret, mens udlånet er faldet -5 % på 12 måneder og dermed reduceres risikoprofilen, dvs. lavere solvenskrav. Selve forretningen har man godt styr over, men konjunkturforholdenes hærgen er en udefra kommende faktor som ikke kan tæmmes. Opkøbene i Irland og Nordirland er således blevet en ubehagelig ekspansion, mens banken har beskeden eksponering i de baltiske lande i modsætning til de store svenske banker. Danmark er det svageste land i Norden indtil videre, og tabene her vejer tungere end hos Nordea, hvor Sverige fortsat holder sig flydende på et pænt niveau. Bankens relativt store tab er blevet et diskussionsemne i medierne. Her er vores vurdering, at Danske Bank er mere stringent i sin adfærd og sandsynligvis vil de andre nordiske banker lidt forsinket opleve tilsvarende væsentlige tab. Det er dog fortsat småpenge henset til i alt 30 mia. DKK i hensættelser målt i forhold til en udgangsposition på ca mia. DKK i direkte udlån og garantier, altså kun 1,5 % akkumuleret i tab. Flere tab kommer. Boligmarkedets udvikling i det næste halve år kan blive den egentlige test af finanssektorens styrke. Norge hygger sig ved hjælp af olierigdommen, men det er ikke holdbart. I Sverige kan indenlandske kredittab næppe undgås af bredere art, hvor det hidtil har været isoleret til sammenbrud i højt gearede finansielle selskaber (Equity Funds og deres datterselskaber samt forskellige finansielle matadorers tab).

12 De tre kvartaler har givet et samlet overskud på 1,3 mia. DKK, der skal sammenholdes med egenkapitalen på 100 mia. DKK. Samlet er det altså en 0+ situation, og 2009 bliver et år placeret i en parentes med håb om at krisen er ved at ebbe ud. Sidstnævnte forekommer dog mere at være drøm end virkelighed. Vores gæt er en Anden halvleg af Finanskrisen i løbet af den kommende vinter, dvs. en hård test af finanssektorens styrke samtidig med en bund i markedet for fast ejendom i Q1-Q2, hvorefter krisen kan ebbe ud og ny, holdbar fremgang kan begynde. Danske Bank aktien er derfor ikke interessant før denne hårde fase er overstået. Anbefalingen er Sælg. TrygVesta (355) følger en forsigtig linje i stort set alle forhold. Det har været klogt under krisen. Årets vigtigste initiativ er overtagelsen af Moderna i Sverige, der blev sat til salg som følge af Finanskrisen. Her har man opnået et godt brohoved i Sverige til lav pris, og tilkomsten af selskabet ser ikke ud til at forstyrre stabiliteten i koncernen overhovedet. Selve forretningen forløber pænt med forventet 92 % i combined ratio (læs: 8 % i overskudsgrad af salgsindtægterne plus afkast af penge for de forudbetalte præmier hhv. efterbetalte skader og selve egenkapitalens kapitalafkast). I 2008 var tallet 89,1 %, og da forsikringsselskaberne har godt greb om markedet vil priserne straks endnu en gang blive forhøjet (tilføjet de altid medfølgende beklagende forklaringer, der denne gang udtrykker utilfredshed med Politiets indsats omkring indbrud). De andre store aktører i sektoren er plaget af kapitaltab og specifikke problemer med vidtløftige pengeanbringelser (Alm. Brand og Top), hvorfor disse sikkert vil følge efter samme vej ud fra princippet, at hvad ud ad tabes skal indad vindes. Intensiveret konkurrence er ikke indtrådt på det danske marked som følge af Finanskrisen, og derfor presser udbyderne naturligvis citronen. For hele året forventes et overskud før skat på 2,4 mia. DKK, hvoraf de mio. DKK allerede nu er optjent, så det skal nok lykkes. Selskabet følger en lavrisiko profil i alle vigtige forhold, og kapitalafkastet er derfor også påvirket af det lave renteniveau som en indirekte faktor uanset selskabet naturligvis har høstet stor gavn af den valgte linje med lav risiko for investeringerne. Udsigten er således let positiv men samtidig uden potentiale for store forandringer i positiv retning. Indre værdi af aktien ligger helt nede på 146 uanset der er tale om en sektor med anvendelse af Cash Value bogføring for aktiverne, og gabet op til børskursen på 355 udtrykker dermed goodwill værdien af selve driften under de gældende gunstige forhold med høje priser og lavt pres i konkurrencen. TV s markedsposition vurderes med andre ord til en pris på 13,3 mia. DKK. Til sammenligning er årets præmieindkomst ved fuld vægt af Moderna ca. 19 mia. DKK. Egenkapitalen forrentes flot i år med ca. 20 %. Resultat pr. aktie kan skønnes til 28 DKK, og P/E er dermed 12,7. Aktien er i en Hold situation. TrygVesta blev udsat for salgspres efter et let skuffende regnskab

13 KÆMPEORDRE TIL PER AARSLEFF I samarbejde med det tyske firma Bilfinger Berger GmbH har Per Aarsleff sikret sig en ordre på hele 3 mia. kr. Arbejdet udføres ligeligt på konsortiebasis, men det er Per Aarsleff, der står som pennefører, hvilket indikerer at danskerne skal være hoveddrivkraften bag det fælles arbejde. Projektet omfatter 1. del af London Arrow som bliver verdens største havmøllepark med en kapacitet på MW, hvilket kan sikre elforsyningen til hjem i London. 1. etape er på 630 MW og udførelsesperioden er Hvor meget arbejdet vil betyde på bundlinjen vil Per Aarsleff informere om, når årsregnskabet for det skæve regnskabsår 2008/09 offentliggøres den Den nye kæmpeordre kommer på et tidspunkt, hvor også Per Aarsleff mærker krisen. For de 9 måneder omfattende perioden til har selskabet haft en omsætning på mio. kr. og et overskud før skat på 181 mio. kr. Imidlertid forventer ledelsen et meget svagt Q4 (er afsluttet pr ) og estimatet for helårets overskud før skat ligger på 200 mio. kr. Altså en meget svag udvikling i det netop overståede kvartal. For nærværende handles aktien ved kurs 590 og et forventet overskud efter skat på 150 mio. kr. til en P/E på 8. EBITmarginalen kan beregnes til niveauet 4%, hvilket er under indtjeningsniveauet i de seneste år, hvor 5% har været normen. De nøjagtige forhold omkring den nye ordre kender vi ikke, men da der er tale om en meget stor ordre med produktion og installering af mange ens elementer, kan overskudsgraden ligge i den høje ende. Omvendt kan projektets ejere, bl.a. DONG Energy, have presset prisen netop grundet ordrens omfang. Vi anser det dog for sandsynligt med en overskudsgrad på rundt 5%. Sammenholdt med en formodning om en omsætning i den øvrige forretning i niveauet mio. kr. og Aarsleffs andel af den nye ordre vil formentlig blive indregnet med 500 mio. kr. pr. år kommer omsætningen op på min mio. kr. næste år. Det bør kunne sikre et overskud efter skat i niveauet 220 mio. kr. eller rundt regnet 100 kr. pr. aktie. Potentialet for Per Aarsleff-aktien er således niveauet indenfor de næste 12 måneder (590 i dag). Det langsigtede potentiale i aktien synes at være i orden. Selskabet er kendetegnet ved en særdeles troværdig ledelse, der aldrig overspiller kortene. Selskabet har en unik viden bl.a. om havmølleparker men også indenfor bygning af veje, broer og andre store anlægsopgaver, herunder kloakrenoveringer. Kunderne er ofte store velpolstrede selskaber eller statslige kontraktpartnere. Tab på debitorer er således nærmest ikke eksisterende. Stort potentiale Vi giver aktien en Købsanbefaling. Den lave prisfastsættelse målt på nøgletal bør betyde lille Downside Risk og dermed også en medium risiko for en investering. Aktien egner sig kun til langsigtede investorer. MACONOMY (7,5) Det går fremad for det lille danske softwarefirma, Maconomy. Med en bruttooverskudsgrad (EBITDA) på 13% i Q3 oversteg de faktiske resultater selskabets egne estimater, og iværksatte sparetiltag slår nu fuldt igennem. Det flotte overskud er opnået trods et fald i omsætningen på 6% i Q3 til 49,4 mio. kr. Faldet skyldes primært mindre salg af softwarelicenser (40% under sidste år). Det er således især salget til bestående kunder der er gået tilbage, hvilket i høj grad skyldes det faktum, at kun få virksomheder ansætter nye folk. Derfor falder salget af nye softwarelicenser naturligvis.

14 Mens salget til de bestående kunder er under let pres, går det anderledes godt med at få nye kunder. De kommer fra forskellige lande og brancher, og således har Maconomy for første gang solgt et produkt til en kunde indenfor banksektoren. Ikano Bank har nemlig købt et program til ressourcestyring og tidsregistrering. Andre nye kunder omfatter BDO s kontor i Hong Kong og NGO erne IDEA i Sverige og AVRDC i Taiwan. Maconomy har brugt tid på at strømline organisationen, og synes at stå stærkere end længe. Det er sandsynligt, at der også i Q4 vil blive opnået en stærk indtjening, og derfor fastholder ledelsen forventningen om en omsætning for hele året på 215 mio. kr. og et EBITDA-resultat på 15 mio. kr. Meget skal nås i Q4 for at nå målene, men det er absolut opnåeligt. Vi ser primært to problemer ved en investering i Maconomy: 1) Aktien er kun omsat i begrænset omfang og markeds-værdien er på blot 157 mio. kr. 2) Ejendomsinvestoren Henrik Schimming ejede pr. ultimo ,84 % af aktierne i selskabet. Krisen på ejendomsmarkedet udgør i sagens natur en negativ faktor omkring opretholdelse af denne aktiepost, men der foreligger ingen oplysninger overhovedet omkring eventuel hensigt for et videresalg af disse aktier. Siden efteråret 2007 er aktien faldet fra kurs 27 til nu 7,45. Resultaterne hos Maconomy er på niveau med dengang, og derfor kan det konkluderes, at der er et betydeligt Upside i aktien. Det kræver dog at investorerne øger risikoappetitten til også at omfatte de mindre danske aktier. Aktieopturen i det sidste halve år har primært begunstiget de større danske aktier. Maconomy er et godt langsigtet køb, men man skal huske at tilpasse indsatsen til den lave likviditet i aktien. AURIGA INDUSTRIES (88) Sprøjtemidlet glyphosat står for 25% af omsætningen og en lidt lavere andel af indtjeningen. Netop glyphosat er årsagen til at Auriga i år to gange har nedjusteret forventningerne til 2009 ganske betydeligt. Glyphosat rammes på samme tid af lavere efterspørgsel, prispres, USD-fald og øget konkurrence fra især kinesiske udbydere. Nu lyder estimatet for 2009 på mio. kr. i omsætning og et beskedent overskud på mio. kr. Trods de dystre udsigter for 2009 fastholder ledelsen planen Fem-i- Femten, hvilket dækker over ønsket om en markedsandel i 2015 på 5%. For at kunne nå dette mål satser Auriga på udvikling af nye produkter og opkøb af konkurrenter. Vi har købt aktien til vores Langsigtede Modelportefølje til kurs 91,5. Alt andet lige kan Auriga ikke blive mødt af så meget modgang flere år i træk, men fluktuationer må forventes. Især indenfor insektgifte opstår der pludseligt stort behov for at standse lokale plagesituationer, og derfor udløses ekstraordinært høje priser og tømning af lagrene med en uventet hurtig regnskabsmæssig gevinst til følge. Risikoen ved investering i Auriga er altid stor, da selskabet og dermed dets aktiekurs påvirkes af en række udefrakommende, uforudsigelige faktorer. Salget af plantegødningsmidler afhænger fx af vejrliget, og det kan ingen spå om. En beskyttelse mod dollarfald kan man delvist afdække med futures og terminskontrakter. Konklusionen er, at i gode år tjener Auriga rigtig godt. Efter den hårde modgang i 2009 er det muligt, at 2010 kan blive et godt år for Auriga. Ledelsen vil dog givetvis spille forsigtigt ud med estimatet for 2010, da man jo i indeværende år har måttet nedjustere indtil videre to gange. Vi forventer ikke at Auriga bliver meget billigere end tilfældet er i dag. Aktien er derfor et godt langsigtet køb, men uden at det haster med at købe.

15 PENSION Det er vanskeligt at planlægge de investeringer, der skal sikre ens alderdom. Og det bliver sværere og sværere - jo nærmere man kommer pensioneringen eller hvis den allerede er indtrådt. Det er naturligvis individuelt, men allerede fra midten af 50-års alderen er man som investor nødt til at se på ens risikoprofil. De fleste ønsker at gå på pension omkring års alderen, og min. 10 år før det ønskede pensionstidspunkt bør risikoen i investeringerne nedbringes og revurderes. Hvad skal jeg gøre hvornår? 50 år: Vurder forventet tidspunkt for pensionering og størrelse af dine pensionsordninger såvel som din anden formue/gæld. 55 år: Revurder dine økonomiske forhold og vurdering af resttid på arbejdsmarkedet. Indled en reduktion af aktieeksponering og opbygning af en rentebaseret del af porteføljen, der primært bør være baseret helt kort i indlån eller obligationer med højst 5 års løbetid. 60 år: Første mulige tidspunkt for skift til pension for mange mennesker. Overvej efterlønsreglernes vilkår ved at udskyde pensioneringstidspunktet. Forøg den rentebaserede del af porteføljen, idet du finder balancepunktet under hensyntagen til det antal år du vil fortsætte på arbejdsmarkedet. Hvis du går på pension nu skal rentedelen forøges til mindst 40%. Hvis du arbejder videre til 65 år kan likviderne holdes på 25% (der er forskel i hensyn til sikkerhed). 62 år: Overvej efterløn. 65 år: Folkepensionsalder indtræder. 70 år: Sidste frist for ophævelse af kapitalpension og start for udbetaling af ratepensionsordninger o.lign. Hvor mange penge har man brug for? Hver enkelt er nødt til at lave et groft skøn over udgifterne i pensionsalderen. Man er også nødt til nøgternt at overveje sin forventede restlevetid. Efter vores mening skal man seriøst begynde at overveje sine tilbagetrækningsplaner og muligheder, når man er fyldt 50 år. Hvis man vurderer dette som 50-årig, vil restlevetiden for mænd være 27 år og for kvinder 31 år. Når man skal revurdere det ved 60-års alderen er de tilsvarende restlevetider hhv. 19 og 22 år. Pointen heri er at se en tidsplan for sin alderdom. Ingen kender forløb med hensyn til helbred og dødstidspunktet, men statistikken kan give en ramme herfor som udgangspunkt, og så kan man jo selv lægge til og trække fra ud fra individuelle forhold omkring helbred og eventuel familiemæssig erfaring om kort eller lang levetid. Såfremt man altså ved 60-års alderen påregner at leve cirka 20 år, er det efter vores opfattelse en rimelig antagelse at forvente beskeden forbrug i de sidste fem år, og dermed at pensionen faktisk set som udbetaling kan fordeles over årene 60 til 75 år. Hvorvidt man ønsker større sikkerhed for at kunne opretholde høj levestandard i endnu flere år er så en afvejning hver enkelt må foretage. Hvad er alternativerne til aktier? Obligationer og penge i banken er de sikre alternativer, og derfor skal de øges efterhånden som behovet for større forudsigelighed omkring udbetalingerne øges. Renten i banken er imidlertid meget lav for tiden på grund af den ekstremt lempelige pengepolitik. Aftalekonti giver en rente på lidt over 1%, mens man kan få lidt mere på obligationer, hvor varigheden imidlertid skal være lav (kort løbetid), idet der ellers er en for stor risiko for tab i form af kursfald. Erhvervsobligationer giver en noget højere rente, men her er risikoen i princippet ligeså høj som på aktier. Der er en række ulemper ved obligationer. 1) De beskattes relativt hårdt 2) Lav rente risiko for kursfald ved rentestigning. 3) Er et spejlbillede af boligmarkedet. Da mange pensionister ejer fast bolig vil obligationer være at betragte som et spejlbillede heraf. Hvis renten falder

16 (utænkeligt for nærværende) vil huspriserne normalt stige og normalt vil huspriserne falde, hvis renten stiger. At renten kommer til at stige er uomtvisteligt, men da huspriserne allerede er faldet betydeligt, er det ikke sandsynligt i de kommende år med nyt voldsomt prispres på ejendomsmarkedet. Obligationskurserne vil dog med næsten 100% sikkerhed falde i de kommende år. Vores holdning er derfor, at den bedste investering er at beholde huset længst muligt og nedbringe gælden til et så lavt niveau som muligt. Huse stiger i pris under normale markedsforhold og er en god investering på langt sigt, da gevinsten opnået ved salg er skattefri. Pengene til pensionisttilværelsen kan efterfølgende hentes ved at optage lån i huset såkaldt nedsparing. Investeringsmæssig fordeling Der kan ikke angives nogen entydig fordeling, idet det afhænger af den enkeltes individuelle formueforhold, forventet levealder og risikovillighed. Pensionister med stor formue kan fortsat have en relativ høj aktieandel, mens gennemsnitspensionisten bør graduere andelen af aktier ned i takt med alderens stigning. Omfanget af aktier skal dog også ses i forhold til den beskatning der indtræder ved salg hhv. udnyttelse af de gældende regler for beskatningen af udbytteindkomst, der er forholdsvis gunstig. Derfor kan der være ide i at opretholde aktier med høj udbyttebetaling i sin portefølje. Såfremt renten i samfundet atter stiger til et fornuftigt niveau for realrenten (renten efter inflation og skat) vil placering i obligationer og indlån på ny blive et mere attraktivt valg end det er i den nuværende nærmest absurde situation med særdeles lav rente. bedst i mursten. Som en gennemsnitsbetragtet pensionist bør man maks. have 50% i aktier (nedbringes til ca. 25% i løbet af pensionisttiden), man bør undlade at investere i Hedge Funds, selskabsobligationer og strukturerede, uigennemsigtige og uforståelige investeringer. Om et par år er renten sikkert betydeligt højere end i dag, og til den tid bør placering af overskudslikviditet overvejes placeret på aftalekonto i banken. En vis andel vil også med fordel kunne placeres i obligationer, idet vi så har fået et mere normaliseret renteniveau. Situationen for nærværende med den ekstremt lave rente er helt ekstraordinær og gør det svært for pensionister at disponere på en måde, der sikrer en fornuftig indtjening uden at løbe for stor risiko. Tip Klik ind på og læs om bankens nye produkt: Tidspension med garanti. Ideen med dette produkt er at sikre kontohaveren en højere ydelse i begyndelsen af pensionisttilværelsen. Desuden garanterer SEB, at pensionskontoen ikke tilskrives negative renter selvom en del af formuen er placeret i aktier. Det lyder besnærende, men hver enkelt skal tjekke grundigt op på denne placeringsmulighed inden der træffes beslutninger. Det er således ikke et råd, men blot et tip fra vores side. Nordea har en god website med forklaringer om Pension. Desuden kan man udregne, hvor meget man bør sætte til side til pension, såfremt man ønsker et givet rådighedsbeløb. Linket er: emaskiner/25291.html Konklusion Hold fast i værdierne skabt i form af friværdi i fast ejendom længst muligt. Det er fristende at sælge og få penge fri, men da man p.t. ikke kan opnå et fornuftigt afkast i forhold til risikoen, så står pengene

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere