Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter."

Transkript

1 DVB HD Vejledning

2

3 Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Vis programoplysninger, 8 Sådan åbner og bruger du programoversigten og informationsvisningen samt får vist dine muligheder i programoversigten og informationsvisningen på skærmen. Timeroptagelse, 10 Sådan programmerer du en optagelse direkte fra programoversigten. Opsætningsmenu, 12 Få mere at vide om menuen OPSÆTNING, herunder hvordan du laver dine egne indstillinger som f.eks. sprog, søger efter ny software og indstiller børnesikring og aldersgrænse. Du kan også finde ud af, hvordan du indstiller og redigerer kanaler og stationer samt ændrer din opsætning. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. Tilslutninger, 16 Læs om tilslutning af CA-modulet og isætning af Smart Cards. Sådan gør du, hvis 18 Få svar på hyppigt stillede spørgsmål, f.eks. hvordan du finder nye kanaler eller stationer, hvordan du kontrollerer signalstyrken m.m. Ordforklaring, 20 Se en liste over almindeligt anvendte DVB-HD-termer.

4 4 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen Når dit fjernsyn er udstyret med DVBmodulet, kan du modtage digitale programmer via antenne og kabel. Fjernbetjening Kilder og funktioner i Beo5 Vælg zone I displaybilledet Zoner kan du vælge fjernsynets placering. Denne vejledning kan beskrive funktioner, der endnu ikke findes i dit Se dine kilder Når du har valgt en zone, vises de audio- og produkt. Du får adgang til de nye funktioner, når den nye software er tilgængelig. Kontakt din Bang & videokilder, der er tilgængelige i denne zone, som knapper på skærmen. Vælg en kilde, og aktiver den ved at trykke på den. Olufsen forhandler for yderligere Aktiver kildens funktioner oplysninger. Når en kilde er aktiveret, vises dennes funktioner som knapper i displayet. Hvis du f.eks. vælger TV, Fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktionerne i dit DVB-modul. STOP PLAY vil du kunne aktivere funktioner som Tekst eller Menu. Instruktionerne i denne vejledning er baseret på Beo5 fjernbetjeningen. For at lette betjeningen af modulet med en Beo4 fjernbetjening er der indsat BACK Vis de cifre, som du f.eks. kan vælge fjernsynskanal med. Tryk igen for at vende tilbage til det foregående Beo5 displaybillede. Beo4 specifikke instruktioner i parentes de steder, hvor det er relevant. Gå tilbage gennem Beo5 displaybillederne. Se vejledningen til din fjernbetjening for generelle oplysninger om betjening. Få adgang til de knapper, som du bruger til at iscenesætte din Bang & Olufsen oplevelse med, f.eks. knapper til styring af højttalere og standpositioner samt valg af zone. Tryk igen for at vende tilbage til det foregående Beo5 displaybillede. For at bruge de farvede knapper skal du trykke på lydstyrkehjulet ud for en given farve.

5 5 Kilder og funktioner i Beo4 DTV Tænd fjernsynet og aktiver DVB-modulet Knapper til kildevalg Kildeknapperne bruges til at tænde og slukke for 0-9 Vælg kanal- eller stationsnumre eller menuer. dine Bang & Olufsen produkter, andre integrerede Bruges også til at indtaste tal i menuerne audio- eller videosystemer samt Bang & Olufsens lyskontrolsystem. Nogle eksternt tilsluttede TEXT Åbn tekst-tv* 1, hvis det udbydes på den aktuelle produkter skal muligvis tændes via knappen LIST. kanal* 2 Ved at trykke gentagne gange på knappen LIST får du vist de ekstra knapper til funktioner eller MENU Åbn DVB-menuoverlayen som beskrevet på næste kilder i displayet på Beo4. Tryk på GO for at side. Tryk to gange for at åbne fjernsynsmenuen. aktivere de valgte funktioner. TV LIGHT RADIO Du kan også åbne menuoverlayen med den gule DTV DVD CD knap Betjeningsknapper i den stjerneformede knap V MEM RECORD A MEM Skift kanal eller station, eller flyt markøren op eller Pileknapperne, knappen GO og de farvede knapper bruges til almindelig betjening af kilder og menuer ned i menuerne* Flyt markøren til venstre eller højre, eller vis Betjening med MHEG: * 1 I lande, der understøtter digitalt tekst-tv/mheg, skal du gøre følgende, hvis du er i et linkrum og TEXT 0 MENU tilgængelige funktioner i menuerne. Mens DTV er valgt som kilde, kan du bruge knapperne til at bladre i dine kanal- eller stationsgrupper og bruger en Beo4: Tryk på EXIT og umiddelbart kanal- eller radiostationslister efter på 0. * 2 Når skærmen viser meddelelsen "Press 'text' to enter a menu or activate a function", skal du i GO GO Vælg og aktiver en funktion eller bekræft et menuvalg. Hold knappen nede for at åbne en stedet trykke på EXIT og umiddelbart efter på 0, kanal- eller radiostationsliste, mens du ser fjernsyn hvis du er i et linkrum og bruger en Beo4. * 3 I lande, der understøtter digitalt tekst-tv/mheg, kan det være nødvendigt at trykke på EXIT, inden du trykker på og, hvis du bruger en Beo4. LIST STOP EXIT STOP via DVB-modulet Gå tilbage gennem menuerne EXIT Luk menuerne eller f.eks. tekst-tv De farvede knapper er genveje til funktioner, der omtales på næste side eller er beskrevet i DVBmenuerne

6 6 Daglig brug I Beo5 kildevisningen for DVB-modulet kan du få adgang til alle modulets hovedfunktioner. Hvis du bruger en Beo4, får du adgang til alle DVB-modulets hovedfunktioner via menuoverlayen. Du åbner menuoverlayen ved at trykke på knappen MENU. Menuoverlayen indeholder undermenuer, som du kan få direkte adgang til ved at bruge de farvede knapper eller taltasterne. I et linkrum kan du kun åbne menuoverlayen ved at trykke på den gule knap.* 1 Display eller menuoverlay Beo4 menuoverlayen Tryk for at skifte mellem radio og fjernsyn Tryk for at åbne programoversigten med oplysninger om aktuelle og kommende programmer Tryk for at åbne eller lukke DVB-menuen Tryk for at åbne oplysninger om det program, du er i færd med at se, eller et markeret program Tryk for at åbne dine kanal- eller 1 radiostationsgrupper Tryk for at åbne menuen til valg 2 af undertekstsprog for den aktuelle kanal Tryk for at åbne menuen til valg 3 af lydspor for den aktuelle kanal RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS 1 SUBTITLES LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 CHANNEL LIST 5 CA 6 MULTIFEED 7 RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS 1 SUBTITLES LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 CHANNEL LIST 5 CA 6 MULTIFEED 7 DVB-menuoverlayen i fjernsynstilstand. TV PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION STATION GROUPS 1 SUBTITLES LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 STATION LIST 5 CA 6 MULTIFEED 7 TV PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION STATION GROUPS 1 SUBTITLES LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 STATION LIST 5 CA 6 MULTIFEED 7 Tryk for at åbne menuen OPSÆTNING. Menuen OPSÆTNING er beskrevet på side Tryk for at åbne en kanal- eller radiostationsliste Tryk for at åbne menuen CA DVB-menuoverlayen i radiotilstand. DTV CA Multifeed Setup Group Groups Group Guide Audio Ch List Radio/TV Subtitles Information Tryk for at åbne menuen MULTIFEED* 2 7 Kildevisningen i displayet på Beo5. * 1 BEMÆRK! I lande, der understøtter digitalt tekst-tv/mheg, skal du trykke på EXIT og derefter på den gule knap for at åbne menuoverlayen, hvis du står i et linkrum. For at få adgang til funktionerne uden at åbne menuoverlayen skal du trykke på EXIT og derefter på en af de farvede knapper. For at bruge funktioner, som er relateret til taltaster, skal du først åbne menuoverlayen. * 2 BEMÆRK! Multifeed er kun tilgængelig, hvis det understøttes af din programudbyder.

7 7 Kanal- og radiostationslister Åbn en kanal- eller radiostationsliste, og vælg en fjernsynskanal eller radiostation. > Tryk på Liste for at åbne en liste over kanaler eller radiostationer i den aktuelle gruppe (Beo4: Tryk på GO og hold den nede). > Tryk på eller for at markere den ønskede kanal i gruppen, eller tryk på en taltast for at åbne den kanal, der er gemt på det valgte nummer i gruppen (Beo4: Tryk på, eller en taltast). > Tryk på eller for at bladre gennem siderne (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på Grupper- eller Grupper+ på Beo5 for at bladre gennem grupperne, herunder hovedlisten.* 3 > Tryk på centerknappen for at åbne den markerede kanal (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på BACK for at lukke listen (Beo4: Tryk på EXIT). Kanal- og stationsgrupper Vælg en kanal- eller stationsgruppe.* 4 Nogle programudbydere udsender lister over programudbydere. Disse listers udseende, funktion og åbning er stort set identisk med gruppernes. > Tryk på eller, mens du ser fjernsyn, for at bladre gennem grupperne. Den sidst aktiverede kanal i gruppen vises. > Eller tryk på Grupper for at åbne en oversigt over kanalgrupperne (Beo4: Tryk på den gule knap og derefter 1).* 3 > Tryk på eller for at bladre gennem grupperne (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på den gule knap for at vise eller skjule den markerede gruppe. > Tryk på centerknappen for at åbne den markerede gruppe (Beo4: Tryk på GO). Tryk på den grønne knap for at skifte mellem alfabetisk og numerisk sortering af kanalerne. * 3 BEMÆRK! For at åbne en ny gruppeliste med Beo4 skal du først lukke den aktuelle liste og så skifte til en anden gruppe og åbne dens liste. * 4 I det følgende bruges 'kanaler' som fællesbetegnelse for fjernsynskanaler og radiostationer.

8 8 Vis programoplysninger Hver gang du skifter kanal, vises nogle oplysninger kort på skærmen. Du kan til enhver tid åbne denne visning med den blå knap for at se programoplysningerne. Du kan angive, hvor længe oplysningerne skal forblive på skærmen. Se desuden side 13. Du kan åbne en oversigt over aktuelle og kommende programmer, mens du ser fjernsyn eller hører radio via DVBmodulet. Programoversigten indeholder oplysninger om de aktuelle og efterfølgende programmer på alle tilgængelige kanaler. Du kan også skifte til en anden kanal via programoversigten. Kanalnavn og -nummer Programtitel (aktuelt følgende) Valgt gruppe HBO 23 MY GROUP Happy Family (RATING 6) 22:30-23:00 M.A.S.H. (RATING 6) 23:00-23:45 Wednesday, August more info record 12:48 Tryk på Oplysninger, når displaybilledet vises, for at se yderligere information (Beo4: Tryk på den blå knap* 1 ). Tryk på STOP for at lukke programoplysningerne. Program vist i HD Kodet program Digital audio Tidslinje forløbet tid Start- og sluttid for program Ekstra undertekstfunktioner Ekstra audiofunktioner Aldersgrænse* HBO 23 MY GROUP Happy Family (RATING 6) 22:30-23:00 M.A.S.H. (RATING 6) 23:00-23:45 Tema (DRAMA) Since Laura was a little girl she had lived in the little house on the prairie. It was the one place where she felt safe, close to her mother, her father, and her siblings. This episode: Fools Gold Programoplysninger Wednesday, August next more info record 12:48 Når den udvidede visning på skærmen fylder mere end en side, kan du rulle nedad i teksten med knappen (Beo4: Tryk på ). Ikonerne øverst på siden giver dig adgang til ekstra undertekster og audiofunktioner Bemærk! Denne tjeneste tilbydes ikke på alle kanaler. * Aldersgrænse er kun synlig, hvis det understøttes af din programudbyder.

9 9 Sådan ændrer du undertekster eller audiofunktioner Ikonerne og angiver, at der er hhv. ekstra audio- eller undertekstfunktioner tilgængelige. Der er ingen menu på skærmen > Tryk på Undertekster for at åbne denne menu (Beo4: Tryk på den gule knap og derefter 2)* 1. > Eller tryk på Dialog for at åbne denne menu (Beo4: Tryk på den gule knap og derefter 3).* 1 Audioindstillingerne kan have tilføjelsen AC3 eller AAC, f.eks. 'English AC3'. Det er en betegnelse for nogle særlige lydsystemer. Med AUDIO VENSTRE og AUDIO HØJRE kan du dirigere lyd fra venstre eller højre kanal til fronthøjttaleren. Elektronisk programoversigt > Tryk på Guide for at åbne programoversigten (Beo4: Tryk på den grønne knap).* 1 > Tryk på eller for at bladre gennem kanalerne (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på eller for at gå frem eller tilbage i tid (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på den blå knap eller centerknappen for at se oplysninger om et bestemt program. > Tryk på centerknappen to gange for at vælge et fremhævet program (Beo4: Tryk på GO to gange). > Tryk på den grønne knap for at skifte mellem den aktuelle side og programoversigten for en bestemt kanal. > Tryk på BACK for at lukke programoversigten (Beo4: Tryk på EXIT). I programoversigten for en bestemt kanal > Tryk på den blå knap for at se oplysninger om et bestemt program. > Tryk på centerknappen to gange for at vælge et fremhævet program (Beo4: Tryk på GO to gange). > Tryk på BACK for at fjerne oplysningerne fra skærmen (Beo4: Tryk på EXIT). > Tryk på den grønne knap for at gå tilbage til programoversigten for alle kanaler. I de specifikke programoplysninger > Tryk på centerknappen for at vælge kanal (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på STOP for at gå tilbage til det foregående skærmbillede. > Tryk på BACK for at fjerne oplysningerne fra skærmen (Beo4: Tryk på EXIT). Hvis du trykker på den gule knap, mens en kanal er fremhævet i programoversigten, åbner du den elektroniske programoversigt for den næste gruppemenu. * 1 BEMÆRK! I lande med digital tekst-tv (MHEG) skal du trykke på MENU for at åbne menuoverlayen, hvis du har en Beo4 og befinder dig i et linkrum.

10 10 Timeroptagelse Når programoversigten vises på skærmen, kan du programmere en optagelse direkte, hvis du har sluttet en optager til dit fjernsyn. Timeroptagelse > Når programoplysningerne for det program, du ønsker at optage, vises på skærmen, eller programmet er fremhævet, skal du følge instruktionerne på skærmen. > Når optagelsesoplysningerne vises i menuen, har du mulighed for at ændre start- og stoptidspunkt eller dato. > Følg instruktionerne på skærmen for at godkende dine optagelsesindstillinger og lukke menuen. HBO 23 MY GROUP Happy Family (RATING 6) 22:30-23:00 M.A.S.H. (RATING 6) 23:00-23:45 (DRAMA) Since Laura was a little girl she had lived in the little house on the prairie. It was the one place where she felt safe, close to her mother, her father, and her siblings. Wednesday, August TIMER RECORDING START TIME 12:00 STOP TIME 12:30 DATE FRI 29 MAY store 12:48 Kanalnummeret og -navnet i timerindekset på både HDR 2 og HDR 1 er det samme som kanalnummeret fra kanaloversigten. Det er ikke muligt at timerprogrammere en radioudsendelse.

11 11

12 12 Opsætningsmenu Menuen OPSÆTNING er en del af DVB-modulets menusystem. Menuen OPSÆTNING indeholder undermenuer, som du kan bruge til at angive dine egne indstillinger, indtaste oplysninger om din aktuelle opsætning og foretage kanalindstilling. Vælg undermenuen ADGANGSKONTROL i menuen OPSÆTNING for at begrænse adgangen til bestemte kanaler og indstille en aldersgrænse. Om kanaler og stationer Du kan gemme digitale fjernsynskanaler og radiostationer. Når du har indstillet kanalerne og stationerne, kan du redigere kanal- og radiostationslisterne. Det vil sige, at du kan reducere den tid, du bruger på at lede efter bestemte kanaler, ved at oprette grupper med dine favoritter. Du kan oprette og navngive op til 10 kanalgrupper og 10 stationsgrupper, som kun indeholder dine favoritkanaler og -stationer. Indhold af menuerne KANALER og STATIONER KANALLISTE eller RADIOSTATIONSLISTE Få vist kanaler eller stationer i listen. KANALGRUPPER eller STATIONSGRUPPER Tilføj/fjern kanaler eller stationer fra grupper, arranger kanalernes rækkefølge, og navngiv dine grupper. INDGANGE Aktiver eller deaktiver en indgang. LISTESORTERING Arranger dine kanaler NUMERISK eller efter NETVÆRK. Kun tilgængelig med terrestriske kanaler. Under KANALLISTE eller RADIOSTATIONSLISTE giver de farvede knapper dig adgang til forskellige funktioner. Du kan f.eks. sortere dine kanaler alfabetisk eller efter kanalnummer med funktionen '123/abc'. Standardindstillingen for visning af kanaler i listerne er efter kanalnumre. Du kan se signaloplysninger for hver kanal. INDSTILLING terrestrisk > Tryk på Opsætning for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på GO og derefter på 4). > Tryk på centerknappen for at åbne menuen KANALER/STATIONER (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på for at fremhæve INDSTILLING, og tryk derefter på centerknappen (Beo4: Tryk på og derefter på GO). > Vælg TERRESTRISK, og tryk på centerknappen (Beo4: Tryk på GO). > AKTIV ANTENNE er fremhævet. Tryk på eller for at vælge antennetype. Valgmulighederne er TIL og FRA (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på for at fremhæve SØGEFILTER og derefter på eller for at vælge de kanaler, du vil søge efter (Beo4: Tryk på og eller ). > Tryk på for at fremhæve SØGETILSTAND og derefter på eller for at vælge automatisk eller manuel søgning (Beo4: Tryk på og eller ). > Tryk på for at fremhæve FREKVENS, hvis du har indstillet SØGETILSTAND til MANUEL. Brug taltasterne, eller for at angive en frekvens (Beo4: Tryk på,og brug taltasterne, eller ). > Tryk på for at fremhæve BÅNDBREDDE og eller for at vælge båndbredde (Beo4: Tryk på og eller ). > Tryk på centerknappen for at starte søgningen (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på BACK for at lukke menuen (Beo4: Tryk på EXIT). BEMÆRK! Afhængigt af den type kabel du bruger, kan nogle indstillinger foretages automatisk. Hvis du vil åbne menuen OPSÆTNING for tvkanaler, skal du først vælge fjernsynstilstand, og hvis du ønsker at se opsætningsmenuen for radiostationer, skal du være i radiotilstand. * 1 Hvis du ikke kan finde dit NETVÆRKS-ID, kan du vælge 0, hvilket vil indstille alle tilgængelige kanaler. Bemærk, at denne løsning kan medføre dårlig kvalitet og svag signalstyrke.

13 13 INDSTILLING kabel > Tryk på Opsætning for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på GO og derefter på 4). > Tryk på centerknappen for at åbne menuen KANALER/STATIONER (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på for at fremhæve INDSTILLING, og tryk derefter på centerknappen (Beo4: Tryk på og derefter på GO). > Vælg KABEL, og tryk på centerknappen (Beo4: Tryk på GO). > SØGEFILTER fremhæves. Tryk på eller for at vælge de kanaler, du vil søge efter. Valgmulighederne er FRI og ALLE (Beo4: Tryk på og eller ). > Tryk på for at fremhæve NETVÆRKS-ID, og brug taltasterne, eller for at angive netidentifikationsnummeret* 1 (Beo4: Tryk på, og brug taltasterne, eller ). > Tryk på for at fremhæve SØGETILSTAND og derefter på eller for at vælge automatisk søgning eller netværkssøgning (Beo4: Tryk på og eller ). Hvis du har valgt netværkssøgning > Tryk på for at fremhæve FREKVENS, og brug taltasterne, eller til at angive søgefrekvens (Beo4: Tryk på, og brug taltasterne, eller ). > Tryk på for at fremhæve BÅNDBREDDE og eller for at vælge båndbredde (Beo4: Tryk på og eller ). > Tryk på centerknappen for at starte søgningen (Beo4: Tryk på GO). > Når søgningen er fuldført, vises meddelelsen KANALER OG STATIONER GEMT på skærmen. > Tryk på BACK for at lukke menuen (Beo4: Tryk på EXIT). SIGNALINFORMATION I menuen SIGNALINFORMATION kan du få vist forskellige oplysninger om det signal, der modtages fra udbyderen. Det kan være nyttigt, hvis du modtager et dårligt signal og ønsker at teste det. Om menuen ØVRIGE MULIGHEDER... I menuen ØVRIGE MULIGHEDER kan du angive personlige indstillinger for DVBmodulet. Du kan vælge et menusprog, der skal bruges i modulets menuer. Når du vælger dit foretrukne sprog for lydspor og undertekster, anvendes disse, hvis de tilbydes af programudbyderen. Hvis du vælger at geninstallere alle dine kanaler, skal du være opmærksom på, at alle dine personlige ændringer i KANALLISTE og RADIOSTATIONSLISTE samt GRUPPER slettes. De indstillinger, du foretager her, er permanente, indtil du ændrer dem igen modsat de ændringer, du foretager med Beo5 eller menuoverlayen, som kun huskes til næste gang, fjernsynet slukkes. Indhold af menuen ØVRIGE MULIGHEDER... SPROG MENU Vælg det foretrukne sprog til menuerne. AUDIO (1. PRIORITET) Vælg det audiosprog, du ønsker at bruge, hvis det tilbydes af programudbyderen. AUDIO (2. PRIORITET) Vælg det audiosprog, du ønsker at bruge, hvis dit første valg ikke tilbydes af programudbyderen. UNDERTEKSTER (1. PRIORITET) Vælg det undertekstsprog, du ønsker at bruge, hvis det tilbydes af programudbyderen. UNDERTEKSTER (2. PRIORITET) Vælg det undertekstsprog, du ønsker at bruge, hvis dit første valg ikke tilbydes af programudbyderen. UNDERTEKSTTYPE Vælg den underteksttype, du ønsker at bruge, hvis det tilbydes af programudbyderen. Valg af BRUGERDEFINERET åbner en undermenu, hvor du indtaster den tekst-tv-side, hvor underteksterne sendes. DISPLAYVISNING Vælg, hvor længe informationsvisningen skal blive på skærmen. DIGITAL AUDIO Vælg, om modulet automatisk skal vælge digital lyd. Standardindstillingen fra fabrikken er MANUEL, da mange udbydere ikke sender digital lyd. Du kan dog stadig skifte til digital lyd, hvis du ser et program, der sendes med det. Læg mærke til ikonet i informationsvisningen (se side 8). INDSTILLINGER FOR UR TIDSZONE... Indstil den tidszone, du befinder dig i. SOMMERTID... Vælg sommertid eller automatisk skift. Du kan også deaktivere sommertid. HDMI I denne menu kan du aktivere HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), så du hurtigere kan skifte kanal. HDCP krypterer signalet fra en kilde for at beskytte indholdet under transmissionen. GENINSTALLER ALLE I denne menu kan du geninstallere alle kanaler. Bemærk, at dette sletter de indstillinger, du har foretaget under KANALLISTE og RADIOSTATIONSLISTE samt GRUPPER. INFORMATION OM MODUL I denne menu kan du se den aktuelle version og frigivelsesdato for modulet. SOFTWAREOPDATERING Tryk på den grønne knap for at søge efter softwareopdateringer. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på den grønne knap igen for at starte opdateringen. Tryk på den røde knap for at annullere opdateringen.

14 14 >> Menuen OPSÆTNING Om menuerne ADGANGSKONTROL og CA... I menuen ADGANGSKONTROL* 1 kan du låse specifikke kanaler, og du kan indstille en aldersgrænse for de programmer, der skal indtastes en adgangskode til. Når du åbner menuerne REDIGER > KANALLISTE/RADIOSTATIONSLISTE kan du låse kanaler (eller låse dem op) på listerne for at forhindre andre i at se eller lytte til kanalerne. Vælg de kanaler, du vil låse. Hvis en kanal f.eks. findes i mere end én gruppe, og du låser den via KANALLISTE eller RADIOSTATIONSLISTE, låses den automatisk på alle lister. Når du vil have adgang til låste kanaler, bliver du bedt om at indtaste din adgangskode. Børnesikring er som standard ikke aktiveret. Du skal først aktivere adgangskoden for at kunne anvende børnesikringsfunktionen. Derefter kan du udvælge bestemte kanaler, som du ønsker at låse. Adgangskodesystemet i DVB-modulet er ikke det samme som pinkodesystemet til fjernsynet, men det er lettere for dig, hvis du vælger at benytte den samme kode til begge systemer. Indhold af menuen ADGANGSKONTROL... BØRNESIKRING... Aktiver adgangskoden. Du kan låse de kanaler, du ønsker, ved at åbne menuerne REDIGER > KANALLISTE/RADIOSTATIONSLISTE og derefter åbne oplysninger om den aktuelle kanal ved at trykke på den blå knap. Når du låser kanalen, kan du også angive det tidsrum, hvor låsefunktionen skal være aktiveret. Hvis du ikke angiver et tidsrum, er kanalen låst permanent. ALDERSBEGRÆNSNING... Indstil en aldersgrænse for fjernsynsprogrammerne. Det betyder, at programmer, der ikke ligger inden for den aldersgrænse, du har valgt, kun kan ses, når adgangskoden indtastes. Funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din programudbyder. Hvis du glemmer adgangskoden Hvis du glemmer adgangskoden, skal du åbne menuen ADGANGSKONTROL og taste 9999 tre gange. Dermed deaktiveres børnesikringen, og du skal genaktivere koden og indtaste en ny personlig kode. Bemærk! Det adgangskodesystem, der beskrives her, er ikke det samme som det pinkodesystem, der følger med dit Smart Card. Du kan finde oplysninger om pinkoden til dit Smart Card i dokumentationen fra din programudbyder. ACCESS CONTROL PARENTAL LOCK ON RATING 7 NEW ACCESS CODE Indhold af menuen CA... CA Brug denne menu for at få adgang til det isatte CA-modul eller -kort. Menuens indhold afhænger af din programudbyder. Du kan også få adgang til CA-modulet eller -kortet via displayet på Beo5 eller menuoverlayen. * 1 Første gang du åbner menuen ADGANGSKONTROL, bliver du bedt om at vælge en ny adgangskode.

15 Førstegangsopsætning 15 Når fjernsynet er udstyret med et DVB-modul, og du tænder kilden DTV første gang, bliver du ført gennem førstegangsopsætningen. Menurækkefølge ved førstegangsopsætning: MENUSPROG Vælg det sprog, du foretrækker til menuerne, fra listen over tilgængelige sprog. Tryk på centerknappen for at gemme indstillingen (Beo4: Tryk på GO). SPROG Vælg din første- og andenprioritet for audiosprog og undertekster fra listen over tilgængelige sprog. LAND Vælg det land, du bor i, fra listen over tilgængelige lande. Dette påvirker, hvilke kanaler du har adgang til.* 1 INDGANGE Aktiver eller deaktiver en indgang. REDIGER TERRESTRISK Her kan du vælge antennetype og søgning på terrestriske kanaler. AKTIV ANTENNE SØGEFILTER LISTESORTERING REDIGER KABELFORB.... Her kan du vælge kabelnetudbyder. SØGEFILTER NETVÆRKS-ID... 0 er standard. Alle tilgængelige kanaler vil blive indstillet. INDSTILLING Nu kan du foretage en automatisk søgning ved at trykke på centerknappen (Beo4: Tryk på GO). * 1 Visse programudbydere udsender lister over programudbydere. De har samme opbygning og funktion som grupper og kan åbnes og vises på samme måde. Alle de indstillinger, du foretager under førstegangsopsætningen, kan til enhver tid ændres med undtagelse af LAND. Hvis du vil vælge et andet land, skal du først nulstille til standardindstillingerne. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. Afhængigt af land og udbyder understøtter den integrerede DVB-HD-modtager HD- og/eller SDsignaler. Kontakt din lokale forhandler for at finde ud af, om DVB-SD og -HD-signaler i dit område understøttes af den integrerede DVB-modtager. BEMÆRK! I lande, der understøtter digitalt tekst-tv/mheg, skal du slukke for fjernsynet efter førstegangsopsætningen er fuldført og så tænde det igen.

16 16 Tilslutninger Installationen af terrestriske antenner er ikke beskrevet i denne vejledning, da vi går ud fra, at arbejdet udføres af en montør. CA-modulet (Conditional Access) er det modul, som du kan indsætte i en af indgangene på dit fjernsyn. Se vejledningen til fjernsynet for yderligere oplysninger. Modulet fungerer som kortlæser for dit Smart Card, der afkoder de kodede signaler, som udsendes af programudbyderen. DVB-modulet er udstyret med et indbygget CONAX CA-modul, som du kan indsætte et CONAX-Smart Card i.* 1 Antenneforbindelse Illustrationen til højre viser, hvordan du slutter den terrestriske antenne til fjernsynet. Det er kun ukodede (dvs. gratis) digitale kanaler, der kan modtages uden Smart Cards eller CA-moduler. ANT DVB signal Slut dit DVB-signal til det ledige antennestik på fjernsynet. * 1 BEMÆRK! I Norge er det nødvendigt at have både et CA-modul og et Smart Card.

17 17 Om Smart Cards Kontakt programudbyderen, hvis du ønsker at se kodede kanaler. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling. Du får derefter et Smart Card. Bemærk, at Smart Card et kun er gyldigt til én programudbyder og derfor kun fungerer sammen med bestemte kanaler. CA-modul Smart Card Smart Cards og CA-moduler kan også give adgang til særlige menuer, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne fra programudbyderen. Hvis du vil have adgang til et kodet program, skal du have et gyldigt Smart Card. Få mere at vide om korrekt placering af CAmodulet og Smart Card i vejledningen, der fulgte med dit fjernsyn. Sæt forsigtigt Smart Card et i CA-modulet. Den anden indgang er en Smart Card-læser, som du kan sætte et CONAX Smart Card i. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om kompatible CA-moduler. BEMÆRK! Smart Cards eller CA-moduler distribueres fra din programudbyder. Kortet skal blive siddende i CA-modulet, medmindre programudbyderen beder dig om at fjerne det. Dette er vigtigt, i tilfælde af at programudbyderen ønsker at sende ny information til Smart Card et.

18 18 Sådan gør du, hvis Tabellen til højre beskriver nogle af de situationer, der kan opstå med DVBmodulet, og hvad du kan gøre for at komme videre. Du kan finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt på Bang & Olufsens website Hvis Så... du har hørt om en ny kanal og kontroller, om kanalen ligger i bunden af kanallisten. Hvis det gerne vil finde den ikke er tilfældet, så søg efter oplysninger fra programudbyderen, og foretag en kanalsøgning. Åbn menuen OPSÆTNING > KANALER > INDSTILLING. Bemærk, at når du finder nye kanaler, placeres de under den pågældende programudbyder. skærmen er sort, når du vælger a) har programudbyderen sandsynligvis flyttet kanalen. Se en kanal oplysningerne fra programudbyderen, og foretag en manuel søgning efter en bestemt kanal, hvis du har oplysninger om f.eks. en ny frekvens. Du kan også vælge at udføre en automatisk kanalsøgning. Åbn menuen OPSÆTNING > KANALER > INDSTILLING. Bemærk, at når du finder nye kanaler, placeres de under den pågældende programudbyder. b) er dit abonnement højst sandsynligt forældet, hvis der vises en fejlmeddelelse. Kontroller, at dit Smart Card fortsat er gyldigt og opdateret. der står KANAL IKKE FUNDET i informationsvisningen, når du vælger et kanalnummer har du muligvis valgt en kanal, der ikke sender hele døgnet. Når der ikke sendes, står der KANAL IKKE FUNDET i informationsvisningen. du vil bruge DTV som kilde i en timerafspilning følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til fjernsynet. Vælg DTV eller DTV-RADIO som kilde til din timerafspilning. du har glemt din kode til børnesikringen åbn menuen OPSÆTNING > ADGANGSKONTROL, og indtast 9999 tre gange (se desuden side 14). du vil begrænse adgangen til bestemte kanaler (ADGANGSKONTROL) åbn menuen OPSÆTNING > KANALER > ADGANGSKONTROL. Indstil adgangskoden. Du kan vælge de kanaler, der skal være låst, i kanallisterne (se desuden side 14).

19 19 Hvis Så der ikke er noget signal, billedet er dårligt, eller der mangler flere kanaler kontroller signalstyrke og -kvalitet i menuen OPSÆTNING > KANALER > SIGNALINFORMATION. Hvis signalstyrken og -kvaliteten er dårlig, dvs. en bitfejlfrekvens under E-8, skal du kontrollere din installation eller kontakte installatøren. der optræder kanaler med forstavelsen SID efterfulgt af et tal på din kanalliste har du muligvis fundet skjulte kanaler, hvis du har udført en manuel søgning. Disse kanaler er kendetegnet ved et service-idnummer i kanallisten (SID XX). Kanalerne anvendes af visse udbydere til at sende f.eks. en fodboldkamp på forskellige kanaler med hver sin kameravinkel. Kanalerne sender de samme programmer på samme tid. der ikke er noget billede, når du skifter til DTV, eller systemet låser sig fast på en enkelt kanal sæt fjernsynet på standby, og vent til standbyindikatoren bliver rød. Tænd derefter fjernsynet igen. Hvis problemet opstår igen, skal du afbryde strømmen til systemet og kontrollere forbindelserne. Tilslut derefter strømmen igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. lyden mangler, når du ser et program gør følgende, hvis der ingen lyd er i højttalerne pga., at modulet er konfigureret til automatisk at modtage digital lyd, og programmet sendes uden digital lyd. Åbn menuen OPSÆTNING > ØVRIGE MULIGHEDER > DIGITAL AUDIO. Skift indstillingen AUTOMATISK til MANUEL. Du kan dog stadig skifte til digital lyd, hvis du ser et program, der sendes med det. der vises grupper, du ikke har oprettet, i gruppelisten kan det skyldes, at nogle programudbydere udsender særlige 'programudbyderlister' (se side 15), som i DVB-modulet vises som grupper. Hvis du ikke benytter dig af disse grupper, kan du skjule dem via menuerne til redigering af grupper. Tryk på Grupper for at komme til KANALGRUPPER/STATIONSGRUPPER > Skjul (Beo4: Åbn menuoverlayen, og vælg 1). Se yderligere oplysninger på side 7 og 15.

20 20 Ordliste Betegnelse Forklaring Aldersbegrænsning Giver brugeren mulighed for at indstille en aldersgrænse for fjernsynsprogrammet. Det betyder, at programmer, der ikke ligger inden for den aldersgrænse, du har valgt, kun kan ses, når adgangskoden indtastes. Funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din programudbyder. Børnesikring Gør det muligt for brugeren at angive en adgangskode, der styrer adgangen til programmer ud fra kanal, censurvurdering (på grundlag af censurvurderingssystemet for spillefilm) eller indhold. CA-modul Dekrypterings- og afkodningsmodul, der fungerer som kortlæser for Smart Card. Conditional Access (CA) Et system til begrænsning af adgangen til en bestemt tjeneste til autoriserede brugere (f.eks. abonnenter på en bestemt digital programpakke eller købere af separate betalingsprogrammer) ved hjælp af kryptering og autoriseret afkodning. DVB Digital Video Broadcasting Signalstandard for både digital radio og fjernsyn. Frekvens Fysisk kvantitet, som angiver antallet af svingninger i sekundet målt i Hertz (Hz). High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) HDCP krypterer signalet fra en kilde for at beskytte indholdet under transmissionen. Aktiver HDCP, så du hurtigere kan skifte kanal. Din programudbyder bestemmer, om et program skal være krypteret. Hvis du ønsker at tilslutte en projektor, skal du sørge for, at den understøtter HDCP-krypteret indhold. NETVÆRKS-ID Netværks-id et bruges af din programudbyder til at gruppere dine kanaler. Kontakt din programudbyder for yderligere oplysninger. Programoversigt eller Electronic Program Guide (EPG) Denne interaktive funktion giver brugeren mulighed for at få adgang til og bladre gennem komplette programlister over de aktuelle og efterfølgende programmer i fjernsynet. Programudbyder Virksomhed, der leverer audio- eller videoprogrammer. Smart Card Et udtageligt plastikkort i kreditkortstørrelse, som udstedes af programudbyderen. Kortet er nødvendigt for at modtage kodede programmer. Symbolhastighed Den hastighed, som senderen sender oplysninger ved. Symbolhastigheden angiver, hvor mange symboler pr. sekund der overføres på kanalen. Tema Du kan se temaet for et program i de udvidede programoplysninger, hvis denne funktion understøttes af din programudbyder.

21 21

22 22 Til orientering Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilslutning og betjening af eksternt udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. Du kan finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt på Bang & Olufsens website Brugerens behov overvejes nøje i forbindelse med design og udvikling af Bang & Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer med dit Bang & Olufsen produkt. Hvis du har brug for at kontakte os, kan du besøge vores website: eller skrive til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej Struer eller faxe til: Bang & Olufsen BeoCare

23 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle reservedele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat. Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i vejledningen, på garantibeviset eller på emballagen. Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

24

DVB-HD T/C/S2. Vejledning

DVB-HD T/C/S2. Vejledning DVB-HD T/C/S2 Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards.

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards. DVB-HD Vejledning Indhold Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 3 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Se

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Indhold 3. Timer-optagelse, 8 Sådan programmerer du en optagelse direkte fra Program Guide.

Indhold 3. Timer-optagelse, 8 Sådan programmerer du en optagelse direkte fra Program Guide. DVB T/S Vejledning Indhold 3 Daglig brug, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen sammen med DVB T/S enheden. Find ud af, hvordan du henter menuer frem på skærmen og bruger dem. Få vist

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om nogle funktioner fra vejledningen Kom godt i

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om funktioner fra vejledningen Kom godt i gang.

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Digital Satellite Module. Vejledning

Digital Satellite Module. Vejledning Digital Satellite Module Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det

Læs mere

Digital Satellite Module. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

Digital Satellite Module. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO Digital Satellite Module Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O 2 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager 305049 Brugervejledning 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5 Oversigt... 6 Frontpanel inkl. CA-modul

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere