Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration"

Transkript

1 Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration

2 Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Udgivet af DI Fødevarer, 2012 Design: Hatch & Bloom A/S Tryk: Zeuner Grafisk A/S ISBN Redaktion Lise Walbom og Mie Ole Lauritzen DI Fødevarer Rapporten er en del af projektet Food in Later Life, som er gennemført med støtte fra Karl Pedersen og Hustrus Industrifond DI Fødevarer 1787 København V Telefon

3 Food in later life 3 Indholdsfortegnelse Indledning s. 5 Målgruppe med markedspotentiale Storforbrugere med gråt hår s. 6 Seniorer som nye fokus-målgrupper Indkøbsadfærd og madvaner s. 10 sådan er de årige Aktiviteter med mad i fokus s. 12 sådan gør de årige Holdninger til mad s. 14 sådan tænker de årige FAQ s. 16 om seniorer Kun få har stillet skarpt s. 22 på de nye muligheder Ældre er ikke bare ældre s. 26 Livsfaser og livsstile Opskriften på succes s. 34 Lever dine produkter op til forbrugernes ønsker? Personas s. 40 Et værktøj til målretning og udvikling Hvad finder man s. 50 i køleskabet Vigtigt at huske s. 52 når du skal ramme seniorerne Gode idéer s. 54 til innovation Seniorernes syn på sundhed s. 64 og sundhedsfremmende fødevarer Behov og adfærd s. 68 hos 50+ Innovationsnøgler s. 70 fra den antropologiske analyse Kilder s. 72 litteratur, links og kontakter

4 4 Food in later life En stor befolkningsgruppe I dag er 1,15 millioner danskere i gruppen år og 1,89 millioner danskere over 50. Dermed udgør populationen af % af befolkningen. 30% Tilvækst i 2020 I 2020 er der 11,4% flere, som har rundet de halvtreds, men kun 1,3% flere mellem 20 og 40 år. 11,4% Tilvækst i 2040 I 2040 hedder de samme tal 17,2% og 4,8%. 17,2% En gruppe med stort forbrug På trods af at gruppen af 50+ kun udgør 30% af befolkningen, står de for 43% af det samlede forbrug i Danmark. 43% Kilde: Danmarks Statistik

5 Food in later life 5 Målgruppe med markedspotentiale Alderspyramiden tipper. Historisk store årgange nærmer sig pensionsalderen, samtidig med at arbejdsstyrken bliver stadig mindre. Dette demografiske jordskred kan betyde nye muligheder, hvis man tør tænke i nye målgrupper. Ole Linnet Juul Branchedirektør, DI Fødevarer Fødevareindustrien sidder med én af nøglerne til at skabe god forretning med udgangspunkt i de demografiske ændringer. Men det kræver et fokusskifte og en gentænkning af både produkter og kommunikation fra fødevarebranchens side. Vi lever i dag i en ungdomskultur, hvor vi, godt styret af reklamerne, stræber efter at være unge længst muligt. Samfund, services, produkter, markedsføring næsten alt er indrettet efter raske, rørige og fuldt funktionsduelige individer. Der er et hul i markedet, når det gælder produkter til ældre. Produkter, der understøtter deres fysiske formåen og behov. Produkter, der taler til dem adresserer deres drømme og ønsker. Den nye gruppe af ældre er ikke alene talstærk den er også handlekraftig. De nye seniorer er vant til at blive hørt, forstået og talt til i øjenhøjde. De er børn af en brydningstid, hvor man ikke var bleg for at trodse autoriteter, kræve sin ret og vise sin individualitet. De lader sig ikke spise af med halvkvalte løsninger og tanketom kassetænkning. De er storforbrugere og økonomisk bedre stillede end generationerne før dem. Efterspørgslen på gennemtænkte og tilpassede løsninger bliver altså stor fra den nye seniorgruppe. Med deres massive antal kommer de til at udgøre en helt ny forbrugergruppe, som det kan betale sig, forretningsmæssigt såvel som samfundsmæssigt, at holde fokus på. I denne rapport har vi samlet en række artikler og værktøjer, der skal sætte fokus på problematikken og hjælpe virksomheder i fødevarebranchen til at forstå den nye generation af ældre som forbrugere. Desuden præsenteres en antropologisk undersøgelse, iværksat af DI Fødevarer, med indsigter i målgruppen. Det står dig frit for, om du vil springe i artiklerne eller læse dem kronologisk. Uanset hvad, så håber vi, at du, ligesom os, ser forretningsmulighederne i gruppen, og at du får nogle konkrete ideer til, hvordan du rammer netop den målgruppe, du ønsker. God læselyst, DI Fødevarer

6 6 Food in later life Storforbrugere med gråt hår En ny talstærk generation af ældre er på vej. Og de kommer til at feje vores fordomme om ældre som blødhattede, krumryggede, andefodrende eneboere væk. Men hvem er de egentlig disse nye seniorer, og hvad er deres historiske baggrund? I de kommende tre årtier vil Danmark - sammen med det meste af den vestlige verden - opleve, at antallet af nye seniorer stiger dramatisk. Baby-boomerne fra midten af det 20. århundrede er så småt ved at nærme sig pensionsalderen og er hermed på vej til at skævvride alderspyramiden. Mønstret med mange unge, færre i arbejdsalderen og få ældre bliver vendt på hovedet, når de talstærke årgange nærmer sig pensionsalderen. De store årgange af ældre, sammenholdt med en generelt forbedret sundhedstilstand i befolkningen og de sidste årtiers lave fødselsrater, betyder, at gruppen af 50+ inden for 40 år vil dække halvdelen af befolkningen. Men hvem er disse nye ældre, der kommer til at fylde mere og mere i gadebilledet? Og hvilken betydning har de som forbrugergruppe? For at svare på disse spørgsmål er det nødvendigt at tage et hurtigt blik tilbage i tiden. Børn af en brydningstid De kommende seniorer er fra den generation, som man populært kalder babyboomere. Navnet refererer til den kraftige stigning i fødselsraterne, som fandt sted i slipstrømmen på 2. Verdenskrig. Her oplevede USA og store dele af Europa årgange, som endnu ikke er blevet overgået rent størrelsesmæssigt. Således blev der i Danmark født over børn i 1946, mens årgangene i dag ligger omkring Når man karakteriserer disse årgange, refererer man ofte til den tid, de er vokset op i. Børn af efterkrigstiden var unge i 60 erne. De var drivkraften i ungdomsrevolutionen og med til at redefinere forestillingen om, hvordan det var at være teenager. Som de første unge i historien fik de for alvor penge på lommen, frihed til at bruge dem og mod til at gå egne veje. Alene gruppens størrelse gjorde dem til en magtfaktor, men der blev også lagt handling bag ordene. Udfordrer autoriteterne Som én af de første generationer var baby-boomerne med til for alvor at sætte spørgsmålstegn ved forældrenes værdier og samfundets autoriteter. Herudover gennemlevede gruppen et væld af skelsættende og unikke historiske begivenheder, der var med til at forankre deres følelse af selvstændighed: Studenteroprør, Vietnamprotester, kvindekamp, legaliseringen af abort, introduktionen af p-pillen. Individuel frihed og brud med traditioner var på dagsordenen i baby-boomernes formative år. Denne hang til oprør med fortidens dyder og fokus på individualisme, som man ofte forbinder med generationen, har ledt nogle til at referere til baby-boomerne som Generation Mig en generation, der ikke tager til takke, forventer det bedste og at blive hørt. En generation, der har fokus på at realisere egne behov og som ikke følger i andres fodspor, medmindre de selv ønsker det. Naturligvis kan man ikke skære en hel generation over én kam, men der synes at være bred enighed om, at denne gruppe af mennesker markerer et markant skel i forhold til tidligere generationer. Individualister med penge på lommen Den stigende individualisme skal ses i sammenspil med den økonomiske situation, som baby-boomerne voksede op under. Sluthalvtredserne markerede et farvel til efterkrigstidens rationeringssamfund og indgangen til et enormt økonomisk opsving. Ledigheden var stort set ikke-eksisterende og familiers rådighedsbeløb blev stadig større. Kilde: Agelab og Alderspiloterne

7 Food in later life 7 Seniorer som nye fokus-målgrupper for fødevareindustrien? Seniorer udgør ikke én homogen målgruppe, men flere interessante målgrupper. Fødselstal i Danmark ca De lave fødselstal i de seneste årtier sammenholdt med de meget høje i 1950 erne har vendt den traditionelle alderspyramide på hovedet. ca Udviklingen i privatforbruget 2011 ca. 780 mia Udviklingen i befolkningen 0-14 år år 60+ år Nutidens seniorer er opvokset i en forbrugskultur. Siden 1958 er befolkningens forbrug steget markant : : Kilde: Danmarks Statistik

8 8 Food in later life Befolkningens forbrug steg under højkonjunkturen fra med mere end 75%. Den gode økonomi gav de unge den nødvendige frihed til at forfølge individualistiske adfærds- og forbrugsmønstre og gjorde hermed de unge til en magtfuld forbrugergruppe, som tøj-, musik- og nydelsesindustrien i høj grad var interesserede i. Dette blev fulgt til dørs af fjernsynet som et dominerende massemedie for spredning af reklamebudskaber, og en forbrugskultur blev skabt. De kommende seniorer er altså vokset ud af en tid, hvor selvrealisering, individualisme og stigende forbrug gik hånd i hånd. Nogle vil måske ligefrem påstå, at de skabte det moderne forbrugssamfund. Nu er de på vej mod pensionsalderen, og der er ingen grund til at forestille sig, at de vil være anderledes som pensionister, end de har været op igennem hele deres liv. Sat på spidsen, så er pensionsalderen for de nye seniorer ikke lig med alderdom, men med øget frihed tidsmæssigt og økonomisk, og det gør dem til en magtfuld forbrugergruppe. På tide at skifte fokus Selvom den nye generation af ældre overgår unge i købekraft og antal, så fokuserer stort set al markedsføring og produktudvikling på yngre målgrupper. Rationalet synes at være, at selvom de ældre har flere økonomiske ressourcer, så bruger unge flere penge. Men det er en halv sandhed. Således har de årige stort set det samme forbrug som de årige, nemlig 65 mia. mod de unges 68 mia. årligt, og alt tyder på, at de tal vil forskubbe sig i de ældres favør, som årene går. Hvis man fokuserer på fødevarer isoleret, viser de ældre sig som en vigtig forbrugergruppe: Dem over 60 bruger 11% af deres samlede forbrug på fødevarer om året, mens dem under 60 ligger på 8,5%. Og ligeledes vil en person over 60 have et samlet forbrug, der er kr. lavere om året end dem under 60, men alligevel bruge kr. mere på fødevarer om året. Dette til trods, er den primære målgruppe for markedsføring stadig år, når det gælder de fleste forbrugsgoder, og år, når det gælder fødevarer, hvilket efterlader et hul i markedet. Derfor er der et godt forretningsmæssigt rationale i at indrette sin produktudvikling og kommunikation til de demografiske ændringer og gøre 50+ til en af virksomhedens målgrupper. Undervurder ikke målgruppen Men succes er selvfølgelig på ingen måde garanteret, blot fordi man investerer i 50+ målgruppen. Ligeså købestærk som gruppen er, ligeså kritisk er den også. De nye seniorers kulturelle og demografiske historik lader sig ikke fornægte, og det vil være en stor fejlfortolkning at placere dem i samme gruppe som ældre før dem. Lettere generaliserende, så har de uddannelsen, helbredet og pengene. De føler sig ikke som ofre, svage eller syge, og de ser ikke alderdommen som begyndelsen på slutningen. De er vant til at protestere, hvis de er uenige, kæmpe, hvis det er nødvendigt og gå målrettet efter det, de vil have. Hvis man holder sig dette for øje, tilretter sin kommunikation og sine produkter herefter, er der et stort forretningsmæssigt potentiale i de nye seniorer som forbrugergruppe, for fødevarer såvel som alle andre forbrugsgoder. Forbrug De årige har stort set det samme forbrug som de årige, nemlig 65 mia. årligt mod de unges 68 mia. Sammenligner man, hvordan forbruget fordeler sig på forskellige forbrugsgoder, opdager man også, at der overordnet set ikke er de store forskelle. Dog er der en tendens til, at jo nærmere man kommer de 70 år, jo større bliver forbruget af fødevarer. Mens alle dem under 60 år således i gennemsnit bruger 8,5% af deres samlede forbrug på fødevarer, bruger dem over tres år hele 11% på fødevarer. 11% Karakteristika for de nye 50+ Første generation, der kan karakteriseres som en velstandsgeneration Har oplevet en række store historiske begivenheder og en række fordelagtige økonomiske hændelser Er vokset op i en periode med lav rente og inflation, der minimerede gæld samt et gunstigt boligmarked med stor friværdi til følge Har gennem hele livet haft mulighed for at opretholde et relativt højt forbrug Har haft let adgang til arbejdsmarkedet og været vant til at blive værdsat som ressource Føler sig ikke som ofre, svagelige eller sygelige Ser ikke pensionsalderen som begyndelsen på slutningen Kritiske storforbrugere af fødevarer 60+ er den gruppe, der bruger den største andel af deres samlede forbrug på fødevarer, men de køber ikke hvad som helst. Generelt er de mere kritiske og stiller større krav til kvalitet. Kilde: Fra barnevogn til kørestol livsfaser og forbrug, pej gruppen

9 Større opsparing Af 50+ gruppen har kun 5% gæld, når de når 60-års alderen, og de vil have sparet 70% mere op end generationen før dem. 70% Andel af de finansielle aktiver 50+ befolkningsgruppen ejer tilsammen over 70% af de finansielle aktiver. 0,8% Under 34 år 7,6% Mellem 35 og 44 år 41,6% Over 65 år 41,6% 16,9% Mellem 45 og 54 år 33,1% Mellem 55 og 64 år 33,1% Seniorernes købekraft Fra man fødes, til man runder de 30 år, er ens købekraft nogenlunde neutral, men med børn og etablering kommer der udgifter og gæld. Fra ca. 50 år går det dog den anden vej, bl.a. fordi der kommer friværdi i huset, børnene flytter hjemmefra og mange er på toppen af deres lønindkomst. Procenten stiger 50+ populationen udgør 30% af befolkningen, har 56% i disponibel indkomst og står for 43% af det samlede forbrug. Likviditet Likviditet ifht. alder % Alder * Kilde: Danmarks Statistik

10 10 Food in later life Indkøbsadfærd og madvaner - sådan er de årige Benytter ofte dagens/ugens tilbud Køber ofte produkter på baggrund af reklamer Køber ofte luksusprodukter Spiser rugbrød dagligt Spiser kosttilskud/naturlægemidler dagligt/næsten dagligt Spiser skæreost dagligt/næsten dagligt Spiser svinekød mindst en gang om ugen Spiser frisk fisk mindst en gang om ugen Spiser økologisk brød mindst en gang om ugen Spiser færdigretter mindst en gang om ugen Spiser kage mindst en gang om ugen 6 Kilde: Analyse foretaget af OMD for DI Fødevarer i Analysen er bl.a. baseret på Index Danmark/Gallup.

11 Food in later life 11 På de følgende sider præsenteres en række udsagn, der karakteriserer kvinder i alderen år. Alle udsagn vedrører enten fødevarer, madlavning eller måltider, og de er inddelt i tre overordnede kategorier; indkøbsadfærd, aktiviteter og holdninger. Selve karakteriseringen er sket gennem en kvantitativ sammenligning af svar fra kvinder i alderen år med svar fra kvinder i alderen år. Sammenligningsgrundlaget er udvalgt, fordi det ofte er de unge kvinder/mødre, der er målgruppen for de danske fødevarevirksomheder. For de viste udsagn gælder det, at dobbelt så mange kvinder i alderen år har svaret, at de er enige i udsagnene, sammenlignet med kvinder i alderen år. Derfor vil vi tillade os at kalde udsagnene for særligt karakteristiske for de årige kvinder samt for de kvinder, der aldersmæssigt ligger tæt på. 0+

12 12 Food in later life Aktiviteter med mad i fokus - sådan gør de årige Læser om mad og vin i aviser/ugeblade/magasiner minimum ugentligt Bruger helsekostprodukter til madlavning minimum månedligt Handler/bestiller dagligvarer via internettet minimum ugentligt Laver finere/gourmetmad minimum månedligt Har gæster til spisning minimum månedligt Bager selv minimum månedligt Laver mad efter nye opskrifter minimum månedligt Prøver nye produkter til madlavning minimum månedligt 60+ Kilde: Analyse foretaget af OMD for DI Fødevarer i Analysen er bl.a. baseret på Index Danmark/Gallup.

13 new Food in later life 13

14 14 Food in later life Holdninger til mad - sådan tænker de årige Undgår helst varer tilsat kunstige tilsætningsstoffer Køber helst miljøvenlige produkter Er opmærksomme på at nedbringe CO2-mængden i deres forbrug Køber ind i specialforretninger, hvor de kan få kvalitetsvarer Uanset om de har råd, køber de det Vil gerne betale ekstra for kvalitetsprodukter Køber helst økologiske fødevarer, hvis de kan få det Går op i god ernæring Køber helst sunde produkter Kilde: Analyse foretaget af OMD for DI Fødevarer i Analysen er bl.a. baseret på Index Danmark/Gallup.

15 Food in later life Kvalitet

16 16 Food in later life om seniorer Hvordan er seniorforbrugeren? Når det gælder seniorers indkøbsvaner, er det karakteristisk for 50+ generationen, at de er kvalitetsbevidste. Ofte prioriteres kvalitet så højt, at de er villige til at betale ekstra for den. I købssituationen er seniorerne bestemte. De er livskloge og derfor vant til at få deres vilje. Seniorerne har endvidere appetit på livet, og de søger oplevelser, nye udfordringer og viden, hvilket også afspejles i deres forbrug, hvor fritidsudstyr, rejser og underholdning er en stor post. * Hvilke produkter går seniorerne efter? Seniorer går generelt efter produkter, der henvender sig direkte til dem. I kommunikationen er det derfor vigtigt at forstå, at seniorerne føler sig modne, men ikke gamle og svage. Et produkt kan tale til en senior på flere måder, men nogle af de ting, der lægges vægt på er, hvor smart emballagen er, og hvor gennemtænkt produktet er i forhold til størrelse og portioner. Et andet kendetegn er, at seniorerne godt kan lide at lade sig friste og gerne prøver nye produkter af. De er dog meget kræsne i deres valg af produkter, men betaler gerne mere for deres favoritter. Gennemskuelighed er en af de faktorer ved et produkt, som er vigtig for at vinde seniorernes tillid de vil gerne have kompetent rådgivning og vide, hvad det er, de spiser! Økologi, kvalitet og sundhed er endvidere nogle af seniorernes vigtigste prioriteter det betyder dog ikke, at de er hysteriske med sukker og fedt. Det betyder derimod, at de hellere vælger et produkt på grund af smag og kvalitet og i stedet vælger det usunde fra et andet sted eller dyrker lidt ekstra motion.* * Kilde: Kvalitativ analyse af 50+ forbrugere. DI Fødevarer

17 Food in later life 17 På de næste 6 sider kan du blive klogere på seniorernes demografi, adfærd og tanker se graferne og læs svarene? Alder Antal Folketal efter område og alder * Parcelhus Rækkehus Etagebyg. Institution Andet Folketal efter boligform og alder * Alder Hvordan og hvor bor seniorerne? Parcelhuset er den foretrukne boligform blandt seniorerne og tegner sig for ca. dobbelt så mange seniorer som den næst mest populære, etagebebyggelse. Først når seniorerne runder de 80 år, øges interessen for etageejendomme, række-, kæde og dobbelthuse og ligger på samme niveau som parcelhuse. Der bor flest seniorer i Region Hovedstaden, hvor der jf. grafen eksempelvis bor ca årige, mens der til sammenligning kun bor ca årige i Region Nordjylland og i Region Sjælland. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland * Kilde: Danmarks Statistik

18 18 Food in later life Fritidsinteresser Familie Venner Rejser og oplevelser Frivilligt arbejde Videreuddannelse Hvad bruger seniorerne deres tid på? 67% 61% 34% 29% 14% 5% Flere af nutidens seniorer vælger at blive længere tid på arbejdsmarkedet end de tidligere generationer. Denne tendens ser ud til at fortsætte i fremtiden og i år 2040 vil andelen af 60+ og 80+, der er i beskæftigelse være fordoblet siden 1970 erne. Denne ændring hænger selvfølgelig også sammen med det stigende antal ældre, men fortæller ligeledes noget om, at seniorerne forbliver aktive i længere tid. 50+ generationen lever en aktiv livsstil og er raske og rørige. De ønsker at vedligeholde deres levestandard og udleve deres drømme, også efter de har forladt arbejdsmarkedet. Seniorerne føler sig generelt yngre, end de er, og når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, er det langt fra en tilbagetrækning fra livet snarere tværtimod! De bruger meget tid på rejser og fritidsaktiviteter, og af seniorerne i alderen år har næsten halvdelen faste fritidsaktiviteter. Dette tal falder dog til ca. 38% for dem, der er over 70 år. Procent De pensionerede seniorer bruger, ifølge eget udsagn, meget tid på ovennævnte aktiviteter: Andel med faste fritidsaktiviteter * år år år år 70+ år Alder Langt de fleste i 50+ generationen har faste fritidsaktiviteter. * Kilde: Danmarks Statistik

19 En stor del af 50+ generationen læser ofte avis. Food in later life 19 Procent Procent Procent Procent Andel der dagligt læser avis * år år år år 70+ år Andel der dagligt ser tv mere end 3 1/2 time * år år år år 70+ år De ældste i 50+ generationen ser mest tv. Andel der dagligt hører radio mere end 3 1/2 time * år år år år 70+ år Andel der dagligt benytter internettet * Alder Alder Ca. en tredjedel af 50+ generationen hører dagligt radio. Alder Hvordan bruger seniorerne medierne? Næsten 75% af danske seniorer i aldersgruppen år læser avis på daglig basis, hvilket gør dette medie særlig egnet til at kommunikere med denne gruppe. Seniorerne følger desuden med ved hjælp af tv. I forhold til tv er der dog stor forskel på, hvordan eksempelvis årige og 70+-årige bruger dette medie. Blandt de årige er der kun ca. 15%, der ser tv i mere end 3½ time i dagligdagen, i 70+ gruppen er det dog 35%. For radiomediet gælder det, at ca. en tredjedel af alle personer i alderen år hører radio i mere end 3½ time i hverdagen. Angående internettet gælder det, at jo ældre personen er, jo mindre er chancen for, at de bruger dette medie dagligt. For de årige gælder det, at 40% bruger internettet dagligt og ca. 27% af de årige. For 70+ er det dog under 10%, som bruger internettet dagligt De årige er de flittigste brugere af internet i 50+ generationen år år år år 70+ år Alder * Kilde: Danmarks Statistik

20 20 Food in later life Hvilke forventninger er der til seniorlivet? Hvilke bekymringer har seniorerne? 50+ forventer, ifølge eget udsagn, at øge deres livskvalitet gennem følgende: Jeg forventer at hvile mere i mig selv/tro mere på mig selv Jeg har en forventning om at fokusere mere på kvalitet i livet Jeg regner med at fokusere endnu mere på mine interesser/hobbyer Jeg regner med at være mere bevidst om hvad jeg spiser/ være mere kostbevidst Jeg regner med at blive mere aktiv og være bevidst om at holde mig i god form 54% 66% 80% 39% 58% Jeg frygter at blive syg Jeg frygter at blive afhængig af hjælp fra andre Jeg frygter, at jeg bliver mindre mobil Jeg frygter, at jeg ikke kan gøre ting, som jeg gerne vil Jeg er bekymret for at blive mentalt svækket Jeg frygter, at jeg ikke kan lave de samme ting, som jeg gør i dag 40% Ca. 40% af 50+ har bekymringer i forhold til aldring på ovenstående områder: 50+ ser generelt meget positivt på seniorlivet og det at være senior. 85% er således enige i, at de forventer at få et godt liv, efter de er gået på pension. De overvejende høje forventninger om en høj livskvalitet skal ikke opfattes på den måde, at de nødvendigvis regner med at få en højere livskvalitet, end da de var under 50 år. Det er mere et spørgsmål om, at livskvalitet bliver noget andet som følge af, at seniorerne får nogle nye muligheder, der gør det muligt at prioritere anderledes og dermed også at leve anderledes. De ser altså alderdommen som et nyt livskapitel med nogle nye kvaliteter. Karakteristisk for det gode seniorliv er, at der bliver tid til at kigge indad og dyrke sine personlige interesser mere. Eksempelvis regner ca. halvdelen med, at de kommer til at hvile mere i sig selv, hvilket kun 8%, er decideret uenige i. Sundhed fylder også meget både i forhold til at spise rigtigt og være aktiv. Kilde: Ældre Sagens fremtidsstudie Generelt er det ikke bekymringer eller pessimisme om fremtiden, der præger seniorerne. Eksempelvis har hele 78% en forventning om at få en uafhængig og god alderdom, hvor de selv styrer deres liv 100%. Næsten 66% forventer endda, at deres livsstil ikke vil ændre sig markant, når de bliver ældre. Direkte adspurgt har seniorerne dog også nogle bekymringer i forhold til alderdom. Dog stadig i et forhold, hvor flertallet er uenige i, at de direkte er bekymrede. De fleste bekymringer går på sygdom og på de deraf følgende konsekvenser i form af psykiske eller fysiske men. Kilde: Ældre Sagens fremtidsstudie 2010.

21 Food in later life 21 Hvad er livskvalitet? Hvornår er man gammel? De fem vigtigste værdier for %... af 50+ siger, at de føler sig yngre, end de er. At man får sin egen tid, selv bestemmer og kan gøre, hvad man har lyst til. Frihed At man ikke skal bede andre om hjælp Uafhængig At være i gang og at være i bevægelse Aktiv At man bliver mødt med respekt og behandlet med værdighed Respekt At man er sund og rask og har fysisk og psykisk overskud Sundhed 88% 36% 20%... af 50+ vil ikke kaldes ældre, før de er over 70 år.... af de årige foretrækker at betegne sig som voksen frem for gammel... af årige frabeder sig helt en aldersbetegnelse. Overordnet adskiller seniorernes værdier for et godt liv sig ikke fra alle andres værdier. Frihed og sundhed går således igen i alle aldersgrupper. Der er dog en tendens til, at jo ældre man bliver, jo mere fokuserer man på, at livskvalitet også handler om at undgå at blive berørt af følgevirkninger ved et dårligt helbred. Dette ses ved, at 50+ direkte italesætter værdier som uafhængighed og aktivitet som afgørende for høj livskvalitet. Det samme gælder værdien respekt, der også prioriteres og italesættes mest direkte hos 50+. Gennem hele livet er vi bevidste om, hvordan vores alder bliver italesat, og seniorer er ikke nogen undtagelse. Tværtimod er der en klar tendens til, at jo ældre man bliver, jo mere går man op i, hvordan alderen bliver betegnet, hvorved forstås at man gerne vil undgå at blive betegnet som gammel eller aldrende. Generelt er der blandt 50+ en klar opfattelse af, at samfundet ikke formår at skabe et positivt billede af det at blive ældre eller af selve alderdommen. De henviser til, at selve italesættelsen ofte er negativ. Eksempelvis er betegnelsen ældrebyrden stadig meget udbredt og direkte medvirkende til den negative italesættelse og en deraf følgende negativ opfattelse af ældre. Der efterspørges derfor en anden og mere positiv holdning til det at blive ældre en holdning, der er moderne, og som svarer til den positive opfattelse, seniorerne selv har. Kilde: Ældre Sagens fremtidsstudie Kilde: Ældre Sagens fremtidsstudie 2010.

22 22 Food in later life Kun få har stillet skarpt på de nye muligheder Om det store uudnyttede potentiale, der ligger i at målrette virksomhedens kommunikation og markedsføring mod seniorer. Til trods for at det efterhånden er dokumenteret mange steder, at seniorerne repræsenterer en række målgrupper med et stort forretningsmæssigt potentiale, er de stadig stort set fraværende i mediebilledet. Et kvalificeret skøn fra eksperter inden for kommunikation er, at mindre end 5% af al markedsføring i Danmark er målrettet seniorerne. Og dette til trods for, at gruppen udgør 30% af befolkningen. Hvis du vil have beviser, så bare tænd for dit fjernsyn eller gå en tur i byen. Et hurtigt kig afslører en skov af glatte, smukke og ungdommelige ansigter iklædt den seneste mode, duft eller hi-tech gadget. Forklaringen på denne tendens er indgroede myter i reklamebranchen om gamle som asketiske, teknologiforskrækkede vanedyr, der frygter forandringer og holder pengepungen i lommen. Men det er på tide med en revurdering af den tankegang. Ikke alene bygger den på grove generaliseringer om ældre den er også i direkte strid med en af markedsføringens tommelfingerregler. Seniorer som et blåt hav Hvis man skal finde et gunstigt marked, er det altid en god idé at undersøge,

23 Food in later life 23 Der er flere 50+, der dagligt eller ugentligt drikker kaffe sammenlignet med resten af befolkningen. Eksempelvis drikker hele 80% af de årige kaffe dagligt eller næsten dagligt. Dette faktum afspejles dog ikke i kaffereklamerne, hvor flertallet af modellerne er meget unge. Kilde: Index Danmark/Gallup Seniorer elsker kaffe

24 24 Food in later life hvor mange mulige kunder der er, hvor mange penge de har til rådighed og hvor stor konkurrence, der er på dette marked. Her sigter stort set alle virksomheder mod den mindste gruppe med færrest penge til rådighed unge mellem år. Fitness, kaffe og øl er tre eksempler på markeder, hvor man med fordel kan sætte fokus på seniorerne i stedet for primært at konkurrere om de unges gunst og deres begrænsede midler. For både øl og kaffe gælder det således, at der er flere 50+ end der er unge, der dagligt eller flere gange om ugen drikker en øl eller en kop kaffe. Ikke desto mindre kommunikerer langt de fleste øl- og kaffeproducenter stadig til de unge. Det samme gælder fitness-branchen. Her er man ganske vist ved at få øjnene op for den voksende kundegruppe, som seniorerne udgør, men det er stadig kun de færreste, der har omsat dette til en ny kommunikations- og markedsføringsstrategi. I langt de fleste reklamer for fitness centre glimrer seniorer stadig ved deres fravær, mens der til gengæld er masser af unge, slanke og smukke modeller. Det positive ved sådan en branchebred fejlslutning er, at gruppen af seniorer i markedsføringssprog er et blåt hav et stort set uprøvet marked uden den store konkurrence. Problemet er, at erfaringen med at målrette kommunikation mod denne gruppe er begrænset. De gode eksempler er internationale Mange af de virksomheder, der har tilpasset sig de demografiske ændringer, som slår igennem i størstedelen af den vestlige verden og som allerede har positiv erfaring med at målrette kommunikation, services eller produkter til seniorerne, er store internationale brands. En af de mest kendte er virksomheden Unilever, der for nogle år siden valgte at ændre strategi i forhold til brandingen af deres Dove-sæbe. Unge modeller blev skiftet ud med midaldrende, og pludselig var fine linjer og kragetæer at finde på tvskærmene. Unilever mærkede en markant stigning i deres salg af Dove i løbet af det næste år. På samme vis oplevede scooterfirmaet Vespa, at deres retro-scootere pludselig solgte langt bedre, da firmaet tilføjede 50+ som målgruppe for deres markedsføring. Forklaringen var simpel: Seniorerne havde simpelthen større købekraft, mere fritid og lyst til at nyde luksusprodukter. Og andre virksomheder har allerede fulgt eksemplerne. Microsoft har lanceret flere værktøjer til seniorer, Sony har sprøjtet 25 millioner dollars i reklamer rettet mod det ældre segment, og selv Disney World har lavet arrangementer og ture med tilhørende markedsføring, der retter sig mod de 50+ årige. Skræmmer man de unge væk? Mange virksomheder undlader at sigte mod ældre, fordi frygten for at tabe de yngre målgrupper er for stor. Men sådan behøver det ikke gå. Kort sagt er der tre veje uden om problematikken: Ved at lave en klar adskillelse mellem målgrupperne og udvikle eller markedsføre et bestemt produkt specifikt til seniorer, kan man undgå, at det samlede brand får en senior-profil samtidig med, at man øger chancen for at ramme plet med produkterne. En anden mulighed er at sigte bredt. Det er mere risikabelt, for hvis man søger at ramme alle, er der en risiko for, at man ikke rammer nogen. Nogle brands er dog så stærke, eller dygtige i markedsføringen, at de kan favne ung som gammel. Nogle gode danske eksempler på dette er Lurpak og Føtex, der begge har anvendt 60+ ere i markedsføringen med stor succes. En helt tredje vej er at anerkende, at unge ikke er den eneste relevante målgruppe og i stedet specialisere sig i seniorerne. Behovet er der, men produkterne mangler. Hvad, der er den rigtige formel for den enkelte virksomhed, kommer dog fuldstændig an på, hvilken branche, hvilket marked og hvilket produkt, det drejer sig om. Hvorfor kun fokusere på unge? Den største koncentration af dem, der drikker øl af og til, findes blandt de 55+ årige. Hele 82% af de årige siger således, at de drikker øl mere end en gang om ugen. Derfor kan det undre, at så stor en del af markedsføringen for øl er målrettet unge - ofte præsenteret i et drengerøvs-agtigt univers, som 50+ har svært ved at identificere sig med. Kilde: Index Danmark/Gallup

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Kapitel 1: Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Det er svært at se forandringernes retning, når hverdagen er fyldt med flimrende billeder, der ikke nødvendigvis har nogen retning eller nogen indbyrdes

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

ungdomsforskning Ensomhed og mobning

ungdomsforskning Ensomhed og mobning k Ensomhed og, mobning Det kan være nemmere og mere acceptabelt for en 19-årig at indrømme et stofmisbrug [...], end at tale om, at han er ensom. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 //

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne

FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne Indhold 03 Forord 04 Læsevejledning 05 Resumé 07 Indledning 09 Måltidets mange meninger

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER

HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER 04 HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? - ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER FORORD HVEM STYRER

Læs mere

En karriere i den 3. alder. Poul-Erik Tindbæk en3karriere.dk

En karriere i den 3. alder. Poul-Erik Tindbæk en3karriere.dk En karriere i den 3. alder Poul-Erik Tindbæk en3karriere.dk en3karriere 2013 1 Indholdsfortegnelse Intro - fuck de forældede forestillinger... 3 Den svære omstilling til senkarrieren... 6 Forblændet ungdom

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Blandt Generation Y's mange andre titler findes Millenials, Generation Next, Net Generation, Multimediegenerationen, ON-generationen, Homo Conexus,

Blandt Generation Y's mange andre titler findes Millenials, Generation Next, Net Generation, Multimediegenerationen, ON-generationen, Homo Conexus, Blandt Generation Y's mange andre titler findes Millenials, Generation Next, Net Generation, Multimediegenerationen, ON-generationen, Homo Conexus, og Echo Boomers Af Louise Byg Kongsholm cand.merc., analytiker

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere