Kom godt i gang med e-learning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med e-learning"

Transkript

1 Kom godt i gang med e-learning

2 I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser, der tilbydes i regionen, men også fordi e-learning giver mulighed for fleksible læringsforløb i forhold til både planlægning, læringsindhold og pædagogisk metode. Alt sammen til gavn for kvaliteten af det kliniske arbejde. E-learningenheden (ELE) er pr. 1. juli 2012 en del af HR & Uddannelse i Region H og producerer e-learningkurser til ansatte på regionens hospitaler. Ønsker din afdeling et e-learningkursus, skal der ansøges om dette via ansøgningsformularen på Link HRU webside vedr. Ønsker til HR og Uddannelse Kontakt evt. ELE ved: Projektleder Peter Hultberg Tlf.: Projektleder Camilla Stevns Bøje Tlf.: Morten Hansen Tlf.: Bente Hyldegaard Hansen Tlf Projektleder Rikke Holm Møller Tlf.: Vejledningen her introducerer nogle generelle overvejelser omkring det at udvikle e-learning. Dette er for at sætte dig i stand til at beslutte, om dit projekt er egnet til e-learning, og om du har de relevante ressourcer til rådighed. Vejledningen henvender sig til alle, der overvejer eller har besluttet at give sig i kast med et e- learningprojekt og kan bruges både som inspiration og rettesnor for samarbejdet med ELE. 2

3 OM E-LEARNING Der er både fordele og ulemper ved at udvikle e-learning i stedet for fremmødekurser eller sidemandsoplæring. Ofte kan en kombination være hensigtsmæssig et såkaldt blended learning forløb. + E-learning er fleksibel læring uafhængig af tid og sted E-learning kan nå ud til mange mennesker med forholdsvis enkle midler Kombinationen af billede, video, lyd og tekst giver et godt læringsresultat E-learning letter planlægningen af uddannelsesforløb i de enkelte afdelinger - Udvikling af e-learning er tidskrævende Fastholdelse af brugeren kan være vanskelig Læringen er uafhængig af tid og sted - det kan altid gøres en anden dag Er vores idé egnet til e-learning? Når du overvejer, om din idé er egnet til e-learning, kan du benytte disse tommelfingerregler: Indholdet er relativt holdbart det skal ikke vedligeholdes/ændres så tit. Der er mange, som har brug for at lære om dette emne. Målgruppen vil være motiveret for at anvende e-learning (ledelsesopbakning og vedkommende for brugerne). IT-færdigheder Som udgangspunkt skal opgavestiller ikke deltage i den tekniske opsætning af e-learningkurset, og det er derfor ikke nødvendigt med særlige IT-færdigheder. Det kan dog aftales, at opgavestiller selv står for det tekniske med ELE som sparringspartner. Forskellige samarbejdsmodeller med ELE 1. Den mest almindelige samarbejdsmodel med ELE, er at ELE udvikler kurset i ELEskabelonen med input fra opgavestillers fageksperter. ELE udarbejder storyboard, grafik, foto, video m.m. og sørger for den tekniske opsætning af kurset. 2. En anden samarbejdsmodel er, at opgavestiller får lavet et kursus i et helt andet design, hvilket dog er mere ressourcekrævende og derfor kan betyde ekstra omkostninger. Som ved ovenstående model udarbejder ELE storyboard, grafik, foto, video m.m. og sørger for den tekniske opsætning af kurset. 3. En tredje samarbejdsmodel er, at opgavestiller selv udvikler et e-learningkursus (rapid learning) ved hjælp af et ELE godkendt forfatterværktøj (fx Wondershare Quiz Creator) med ELE som sparringspartner. ELE underviser opgavestiller i brug af forfatterværktøjet og 3

4 kommer med pædagogisk input efter behov, men opgavestiller sørger selv for udvikling af indhold, herunder grafik, foto m.m. samt den tekniske opsætning af kurset. Alle samarbejdsmodeller kan selvfølgelig justeres og tilpasses det aktuelle behov. FORFATTERVÆRKTØJER OG OPSÆTNING AF KURSER Selv om opgavestiller som udgangspunkt ikke deltager i den tekniske opbygning af e- learningkurset, er det godt at kende til de værktøjer, der benyttes og de muligheder, som ligger heri. Dette kapitel giver en kort introduktion til værktøjerne samt beskriver de forskellige tekniske muligheder. ELE bruger flere forskellige værktøjer til at opbygge kurser. De går fra de meget teknisk krævende, som bruges til at skræddersy et kursus fra bunden til de mere skabelonprægede, hvor kurset opsættes i en på forhånd defineret skabelon. Den mest simple metode til opbygning af et kursus er rapid learning, som vi anbefaler til klinikere, der selv vil udvikle et lille kursus, evt. med ELE som sparringspartner. Alt efter, hvilke elementer der skal bygges bruger vi forskellige værktøjer. Typisk er det bl.a.: Flash til at skræddersy et kursus fra bunden og producere interaktive elementer og animatoner. Toolbook til at sætte kurset op i en skabelon. XML til at sætte kurset op i en skabelon. Captivate til at optage skærmaktivitet og lave interaktive elementer. Photoshop til at lave grafik og billedredigering. Wondershare Quiz Creator til rapid learning. Indholdselementer Tekst Nogle gange er det enklest og mest effektivt at skrive en tekst for at beskrive en situation. 4

5 Man vil næsten altid skulle bruge tekst i en eller anden form i et e-learningkursus. Husk ved planlægning af e-learningkursets tekster: Ofte vil lange tekster ikke blive læst (grundigt), og i begyndelsen af et e-learningkursus vil nogle brugere springe tekstlæsning over, fordi de hellere vil i gang. Skriv derfor enkelt, konkret, kortfattet og understøt skimmeteknik. Foto/Grafik Fotos er gode til at illustrere en pointe eller et scenarie. Billeder kan være med til at give e- learningkurset liv og forankre indholdet i en hverdag, som brugeren kender til. Fotos er ofte mere levende og virkelighedsnære end grafik og er mindre ressourcekrævende at producere. Overvej ved anvendelse af fotos: Planlægning af hvilke motiver, der er mest hensigtsmæssige at bruge samt hvilke personer, der skal optræde på billederne tager tid. Vær særligt opmærksom på distraherende elementer på billederne, fx en sygeplejerske, der bærer smykker. Husk, at billederne skal støtte læreprocessen og ikke er der for deres egen skyld. Animation Animation er rigtig godt til at vise meget detaljerede processer, teknik og lign. Animation ser ofte lækkert og professionelt ud men er også ressourcekrævende at producere. Overvej ved anvendelse af animation: Kan samme indhold vises via foto/slideshow? Kommer animationen til at virke forstyrrende? Video Video er godt til at illustrere komplekse bevægelser og kan gøre e-learningen levende og virkelighedsnær. Der kræves en god billedforståelse og timing samt viden om anvendelse af kamera. Derfor benytter ELE ofte en ekstern leverandør til videoproduktionerne. At lave en video til 5

6 e-learning er meget ressourcekrævende, så overvej om fx stillbilleder/slideshow/animation kan bruges i stedet. Overvej ved anvendelse af video: Videoen må ikke være for lang. Video virker bedst, når der vises en procedure, og ikke bare er en stemme, der fortæller. Der kræves grundig planlægning: Hvem og hvad skal være hvor og hvornår? Det er vigtigt, at finde et sted (en location ), som ser rigtig ud og passer til indholdet. Overvej hvor professionel videoen skal det være er det evt. ok med hjemmevideo? Skal der være lyd på videoen? Lyd Lyden kan være et godt supplement til tekster eller visuelle elementer. Det kan være reallyd altså en optagelse af, hvordan noget lyder i virkeligheden eller speak. Det at lytte appellerer til en anden læringsstil end det at læse, og speak er selvfølgelig godt, hvis brugeren er en svag læser. Når man bruger speak, frigør man desuden synssansen, så de grafiske og tekstlige elementer kan supplere og illustrere det, der bliver speaket. Det giver et enklere grafisk udtryk. Overvej ved anvendelse af lyd: Hvordan er den konkrete læringssituation? Har brugeren adgang til hovedtelefoner/højtalere? Vil lyd/speak virke forstyrrende? Vil speak sænke tempoet unødigt? Vil indholdet, og dermed speaken, ofte skulle opdateres? Interaktive elementer Der kan anvendes mange forskellige typer af interaktive elementer i kurset. De mest almindelige er: Klik og zoom/læs. Et element på siden forstørres op ved klik, så man kan se nærmere på det, eller der kan komme en supplerende tekst. 6

7 Fill in the blank. Brugeren udfylder de tomme felter i en tekst med det manglende ord, typisk uden valgmuligheder. Dette kræver ofte mere eftertanke end at skulle vælge mellem forskellige valgmuligheder. Drag and drop med tekst eller billeder. Brugeren trækker elementer hen på den rigtige plads i et billede, eller opstiller den rigtige rækkefølge for en procedure. Der kan selvfølgelig udvikles mange andre interaktive elementer og øvelser, her sætter næsten kun fantasien grænser. Tests Multiple choice opgaver er en form for træning eller test, hvor brugeren har mulighed for at vælge mellem flere mulige svar. Multiple choice er en genkendelig og ofte hurtig test for brugeren at gennemføre. Multiple choice kan integreres løbende i kurset eller bruges som afsluttende test, evt. til certificering. Den konstruktive feedback på svar kan være meget lærerig. Når spørgsmålet udformes skal du tænke på: Er spørgsmålet baseret på viden, der er opnået tidligere i e-learningkurset, eller er det en trial and error fremgangsmåde? Må brugeren få flere forsøg? Hvor mange svarmuligheder gives der? Hvilken feedback gives på rigtigt og forkert svar? 7

8 UVIKLINGSPROCESSEN Projektstyring De enkelte projekter ledes af ELE med opgavestiller som tæt sparringspartner. Husk: Der er fornuftigt at udvikle i faser ikke bare gå til tasterne Overse ikke analysefasen det koster dyrt senere Brug tid på at lave grundig, detaljeret planlægning af indholdet At brugerteste undervejs Udviklingsfaser Den metode, ELE anbefaler at udvikle ud fra, er opdelt i syv faser: 1. Idé 2. Analyse 3. Design 4. Udvikling 5. Brugertest 6. Implementering 7. Drift Metoden har sin baggrund i IT-programudvikling. Risici ved udviklingsmetode Denne meget lineære metode er blevet kritiseret for at inddrage brugerne for sent i processen. Man er næsten færdig, før brugeren tager stilling til, om produktet kan anvendes. Andre metoder går ud på at begynde med at udvikle nogle små prototyper, som brugerne meget hurtigt er med til at teste fx skærmbilleder, som er tegnet på papstykker. Vi anbefaler alligevel den mere lineære proces, fordi fagpersonerne selv er med i udviklingsprocessen, og fordi det ikke er eksterne personer, der analyserer og designer. På den måde undgås alvorlige misforståelser om, hvad projektet går ud på, og hvad indholdet skal være. Men ideen med prototyping kan sagtens blandes med denne metode, hvis der i projektet er fordele ved hurtigt at få afklaret, om deltagerne overhovedet kan se en mening i det projekt, som skal udvikles. Fase 1 Idé Behovsafdækning Når man får idéen om at udvikle e-learning, vil det ofte være på baggrund af et behov for at sprede ny viden til mange på én gang eller et ønske om at ændre nogle holdninger eller arbejdsgange hos de ansatte. Dette kalder man læringsbehovet. I den første udviklingsfase idéfasen gælder det om at formulere læringsbehovet og overveje alt det praktiske omkring udvikling af e-learning. Hvad er målet med e-learningkurset, hvem skal det henvende sig til, hvad skal det i grove træk indeholde, hvem skal udvikle det, og bakker ledelsen op om udvikling af e-learning? Dette er nogle af de punkter, man skal begynde at skitsere. Det er i denne fase, der tages kontakt til ELE, som vil hjælpe processen i gang. 8

9 Det første der skal undersøges er, hvilken type undervisning, det drejer sig om. Undersøg, om der findes e-learning for området i forvejen. Det kan være, der findes et e-learningkursus, der kan tilpasses det ønskede, så det ikke er nødvendigt at begynde forfra. Hvis det ikke er tilfældet, anbefales det at tage udgangspunkt i et eventuelt allerede eksisterende fremmødekursus og/eller i en vejledning/instruks, hvis en sådan findes. I idéfasen skal man ikke være bange for at tænke stort og komme med mange idéer til e- learningkurset. På den måde står man ikke på bar bund, når man når frem til designfasen. Resultat af idéfasen Når idéfasen slutter, ligger der en rapport, der beskriver: Læringsbehovet. Idéer til hvordan kurset kan opbygges. En beregning af hvor mange ressourcer (mandetimer), der skal lægges i projektet fra opgavestillers side og fra ELEs side. Navngivne personer med ansvar for projektet. En køreplan for projektet. Fase 2 - Analyse I analysefasen skal e-learningkursets målgruppe og kompetencemål fastlægges. Målgruppe Når man udformer e-learningkurset, er det vigtigt at vide, hvem man henvender sig til. Det er nødvendigt for at kunne målrette kurset til dem, der skal gennemgå det og for at sikre en optimal læring. Målgruppen kan fx defineres ud fra følgende parametre: Faggruppe. Alder/anciennitet. Forhåndsviden/erfaring på det område, kurset drejer sig om. Kompetencemål Det skal afklares, præcist hvad brugeren skal lære ved at gennemføre e-learningkurset. Dette kaldes kompetencemålene. Inden selve designfasen begynder, er det vigtigt, at opgavestiller godkender kompetencemålene. En måde at nå frem til kompetencemålene er at undersøge, om der findes en vejledning/instruks for emnet. Den splittes op i formuleringer på punktform. En god opdeling er at skelne mellem, hvad brugeren skal forstå, og hvad skal brugeren skal kunne udføre efter at have gennemført e-learningen. Vedligeholdelse af e-learning Allerede i analysefasen skal man begynde overvejelser om, hvordan e-learningkurset skal vedligeholdes: Er det et emne, hvor indholdet ændrer sig hurtigt? 9

10 Hvordan sikres det, at e-learningen altid er opdateret med korrekte informationer fx er i overensstemmelse med en procedurevejledning på området? Når e-learningkurset er færdigudviklet, er det opgavestillers ansvar at holde øje med, at e-learningkurset altid er ajourført. Resultat af analysefasen Når analysefasen er tilendebragt er grundlaget lagt for det kommende arbejde med at udforme e-learningkurset. Alle i udviklingsgruppen er nu enige om, hvem målgruppen er, og hvad de skal lære af at gennemgå e-learningkurset. Dette er skrevet ned i et kompetencemåls-dokument, som godkendes af opgavestiller. Fase 3 - Design I designfasen skal det afklares, hvordan kurset skal bygges op. Brainstorming Det at komme i gang med at designe e-learning kan være svært. Et værktøj til at få alle ideer på bordet er brainstorming. En design-brainstorm foregår fx således: Brug post-it hvor hver deltager har en post-it blok og skriver det ned, der falder ham/hende ind om udformningen af e-learningen evt. på tur. Én tanke pr. post-it lap. Vigtigt!: Negativ kritik af andres idéer er forbudt, så længe brainstormingen står på. Men man må meget gerne bygge videre på andres ideer. Brainstormingen står på i fx 10 minutter. I fællesskab grupperes disse lapper og der skabes en ny fælles forståelse. Designworkshop Designprocessen kan eventuelt skydes i gang med en designworkshop, hvor alle i projektgruppen deltager. Det er en proces, hvor hver deltager er aktiv med ideer og uddybning af andres ideer og stiller spørgsmål. Derefter organiseres ideerne og grupperes i et forløb. En designworkshop kan fx indeholde en kortsorteringsøvelse: På hvert kort beskrives de enkelte skærmbilleder med indhold: De forskellige læringsobjekter, genstande, aktører, overordnede pointer, læringsmål, andre karakteristika osv. 10

11 Workshoppen arrangeres af ELE i samarbejde med opgavestiller. Storyboardet Et værktøj til at få konkretiseret e-learningen er storyboardet en slags drejebog for skærmbillederne, hvor indholdet beskrives, tekster nedskrives og udtrykket i de enkelte scener skitseres. Når storyboardet er klart, kan det være nødvendigt at sende det i høring hos relevante fagpersoner uden for arbejdsgruppen. Resultat af designfasen Målet for designfasen er en godkendt designdokumentation (storyboard), der så præcist som muligt beskriver, hvordan e-learningkurset skal udformes. Fase 4 - Produktion Selve produktionen af e-learningen står ELE for. I produktionsfasen vil man ofte skulle udvikle mange ting på én gang. Som tommelfingerregel vil dette være en fornuftig rækkefølge at tage fat på tingene i: Lav en produktionsplan. Få aftaler på plads med brugere, som skal teste. Træf aftaler med leverandører (af fx foto eller video) og med eventuelle personer, der skal deltage i foto/video eller skal bidrage med udlån af locations, fx en sengestue. Sæt de forskellige sider op i skabelonen evt. uden at fylde indhold i. Skriv alle teksterne, hvis du ikke allerede har gjort det i forbindelse med storyboardet. Udform manuskript for evt. videoproduktion. Skriv speak til video. Tag de nødvendige fotos. Optag og godkend video. Indtal speak. Opsæt indhold. ELE står for de fleste af disse aktiviteter, men opgavestiller må være indstillet på også at bidrage. Fase 5 - Brugertest Det kan være nødvendigt at teste kurset både under og efter produktion. Testen er med til at sikre, at e-learningkurset lever op til brugernes og opgavestillers forventninger. Brugertesten kan både teste for grammatiske fejl/bugs samt for forståelse og brugervenlighed. Det kan være svært at have fokus på begge dele, så beslut inden, hvad der skal testes for. Brugertesten er også en god indikator for hvor lang tid, det tager at gennemføre et modul. ELE bruger normalt en kombination af tænke-højt-test og skriftlig test. Tænke-højt-testen er i princippet meget enkel. En bruger bliver bedt om at tænke højt, mens kurset gennemgås. I løbet af testen noteres udførligt, hvordan det går, og hvad brugeren siger. Herefter kan brugeren komme med sit skriftlige input ved at besvare forskellige spørgsmål i et udleveret spørgeskema. 11

12 Det anbefales at gennemføre testen med 6-10 personer. 3-5 personer under produktion og 3-5, når e-learningkurset er næsten færdigt. Husk, at testen er den eneste chance for at få en reel vurdering af e-learningkursets anvendelighed, inden det gøres tilgængeligt. Ved udvælgelsen af testpersoner er det vigtigt at vælge personer, man ikke kender i forvejen. Hvis man kender hinanden, kan det være vanskeligt for testpersonen at komme med kritik af e-learningkurset eller sige, at der er ting, han/hun ikke forstår. Det er også vigtigt, at alle testpersonerne ikke er eksperter i emnet. Eksperter vil sandsynligvis ikke opdage, hvis indholdet er vanskeligt at forstå. Det kan derfor være en fordel, hvis emnet er nyt for testpersonerne. Fase 6 Implementering I denne fase skal det færdige e-learningkursus gøres tilgængeligt for målgruppen. Det kan være en god idé at foretage en kommunikationsindsats, så potentielle brugere få kendskab til e-learningkurset. Dette kan fx ske gennem nyhedsbreve, fagblade, personaleblade, intranet, faglige hjemmesider eller andet. ELE sørger for, at linket til kurset videreformidles til den ansvarlige person, men er ikke ansvarlig for implementering. Fase 7 Drift Det er opgavestillers ansvar, at e-learningkurset altid er opdateret kan man ikke selv, kontaktes ELE. Det er hensigtsmæssigt, at ansvaret ikke placeres hos en bestemt person, hellere hos en bestemt funktion. Opret en rutine for regelmæssig kontrol af e-learningkursets gyldighed. Intervallet afhænger af e- learningkursets karakter og indhold. Når eller hvis e-learningkurset ikke længere er relevant, skal det fjernes fra publiceringsstedet. Opgavestiller har mulighed for selv at lave en statistik for, hvor mange der anvender e- learningkurset. 12

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Hjemmesider i ElevIntra

Hjemmesider i ElevIntra Hjemmesider i ElevIntra Lav hjemmesider med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hjemmesider i ElevIntra...4 Fordele i ElevIntras hjemmesideeditor...4 Ulemper i ElevIntras hjemmesideeditor...4

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Online julekalender med quizkoncept

Online julekalender med quizkoncept Online julekalender med quizkoncept - til jeres webside Ekstra mange besøg på jeres webside i december? - prøv Attenos online julekalender med daglig quiz: Julekalender på jeres webside Quiz spørgsmål

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Nyhedsbrevspakken 1 Manual til Vandværksløsninger 12. Nyhedsbrevspakken ekstra tilkøb Nyhedsbrevspakken 2 Nyhedsbrevspakkens indhold Med et nyhedsbrev kan I altid fange jeres brugeres opmærksomhed med

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

SKIVE 18 / 19 NOVE MBE R 2014. Indhold FU -TORV. Fjernundervisning

SKIVE 18 / 19 NOVE MBE R 2014. Indhold FU -TORV. Fjernundervisning SKIE 18 / 19 NE MBE 2014 Indhold e m a d a g e jernundervisning S KI E 1 8/19 N EMBE 2 0 1 4 SA emadag 6 jernunder online møder og undervise vis i et virtuelt ning klasse værelse. ID SED INDHLD SA 3 nline

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave Til Uddannelseslægen Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Uddannelseslægens udgave Velkommen til den elektroniske portefølje. Porteføljen bygger på målbeskrivelserne der udgør et søkort

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof?

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

E-LÆRING i Sundhed og Omsorg

E-LÆRING i Sundhed og Omsorg E-LÆRING i Sundhed og Omsorg Vi har valgt at satse på e-læring som en vigtig og integreret del af det samlede kompetencearbejde. God e- læring skal være tilgængelig på arbejdet og hjemme. Vi skal udvikle

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Hvad er e-læring? I en analyse fra e-learning Lab på Aalborg Universitet defineres e-læring i AMU således: I arbejdsmarkedsuddannelserne er e-læring undervisning, hvor informations-

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Indhold Hvad er Socrative?... 1 Hvordan kommer man i gang?... 1 Sådan laver du en quiz... 3 Oprettelse af Multiple Choice-spørgsmål... 5 Oprettelse

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Quiz Creator - Faciliteter

Quiz Creator - Faciliteter - Faciliteter QuizCreator er et værktøj til at fremstille Flash-basered tests, som kan anvendes til online tests Quizcreator indeholder 9 forskellige spørgsmålstyper som: - multiple choice - udfyldning

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere