Kom godt i gang med e-learning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med e-learning"

Transkript

1 Kom godt i gang med e-learning

2 I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser, der tilbydes i regionen, men også fordi e-learning giver mulighed for fleksible læringsforløb i forhold til både planlægning, læringsindhold og pædagogisk metode. Alt sammen til gavn for kvaliteten af det kliniske arbejde. E-learningenheden (ELE) er pr. 1. juli 2012 en del af HR & Uddannelse i Region H og producerer e-learningkurser til ansatte på regionens hospitaler. Ønsker din afdeling et e-learningkursus, skal der ansøges om dette via ansøgningsformularen på Link HRU webside vedr. Ønsker til HR og Uddannelse Kontakt evt. ELE ved: Projektleder Peter Hultberg Tlf.: Projektleder Camilla Stevns Bøje Tlf.: Morten Hansen Tlf.: Bente Hyldegaard Hansen Tlf Projektleder Rikke Holm Møller Tlf.: Vejledningen her introducerer nogle generelle overvejelser omkring det at udvikle e-learning. Dette er for at sætte dig i stand til at beslutte, om dit projekt er egnet til e-learning, og om du har de relevante ressourcer til rådighed. Vejledningen henvender sig til alle, der overvejer eller har besluttet at give sig i kast med et e- learningprojekt og kan bruges både som inspiration og rettesnor for samarbejdet med ELE. 2

3 OM E-LEARNING Der er både fordele og ulemper ved at udvikle e-learning i stedet for fremmødekurser eller sidemandsoplæring. Ofte kan en kombination være hensigtsmæssig et såkaldt blended learning forløb. + E-learning er fleksibel læring uafhængig af tid og sted E-learning kan nå ud til mange mennesker med forholdsvis enkle midler Kombinationen af billede, video, lyd og tekst giver et godt læringsresultat E-learning letter planlægningen af uddannelsesforløb i de enkelte afdelinger - Udvikling af e-learning er tidskrævende Fastholdelse af brugeren kan være vanskelig Læringen er uafhængig af tid og sted - det kan altid gøres en anden dag Er vores idé egnet til e-learning? Når du overvejer, om din idé er egnet til e-learning, kan du benytte disse tommelfingerregler: Indholdet er relativt holdbart det skal ikke vedligeholdes/ændres så tit. Der er mange, som har brug for at lære om dette emne. Målgruppen vil være motiveret for at anvende e-learning (ledelsesopbakning og vedkommende for brugerne). IT-færdigheder Som udgangspunkt skal opgavestiller ikke deltage i den tekniske opsætning af e-learningkurset, og det er derfor ikke nødvendigt med særlige IT-færdigheder. Det kan dog aftales, at opgavestiller selv står for det tekniske med ELE som sparringspartner. Forskellige samarbejdsmodeller med ELE 1. Den mest almindelige samarbejdsmodel med ELE, er at ELE udvikler kurset i ELEskabelonen med input fra opgavestillers fageksperter. ELE udarbejder storyboard, grafik, foto, video m.m. og sørger for den tekniske opsætning af kurset. 2. En anden samarbejdsmodel er, at opgavestiller får lavet et kursus i et helt andet design, hvilket dog er mere ressourcekrævende og derfor kan betyde ekstra omkostninger. Som ved ovenstående model udarbejder ELE storyboard, grafik, foto, video m.m. og sørger for den tekniske opsætning af kurset. 3. En tredje samarbejdsmodel er, at opgavestiller selv udvikler et e-learningkursus (rapid learning) ved hjælp af et ELE godkendt forfatterværktøj (fx Wondershare Quiz Creator) med ELE som sparringspartner. ELE underviser opgavestiller i brug af forfatterværktøjet og 3

4 kommer med pædagogisk input efter behov, men opgavestiller sørger selv for udvikling af indhold, herunder grafik, foto m.m. samt den tekniske opsætning af kurset. Alle samarbejdsmodeller kan selvfølgelig justeres og tilpasses det aktuelle behov. FORFATTERVÆRKTØJER OG OPSÆTNING AF KURSER Selv om opgavestiller som udgangspunkt ikke deltager i den tekniske opbygning af e- learningkurset, er det godt at kende til de værktøjer, der benyttes og de muligheder, som ligger heri. Dette kapitel giver en kort introduktion til værktøjerne samt beskriver de forskellige tekniske muligheder. ELE bruger flere forskellige værktøjer til at opbygge kurser. De går fra de meget teknisk krævende, som bruges til at skræddersy et kursus fra bunden til de mere skabelonprægede, hvor kurset opsættes i en på forhånd defineret skabelon. Den mest simple metode til opbygning af et kursus er rapid learning, som vi anbefaler til klinikere, der selv vil udvikle et lille kursus, evt. med ELE som sparringspartner. Alt efter, hvilke elementer der skal bygges bruger vi forskellige værktøjer. Typisk er det bl.a.: Flash til at skræddersy et kursus fra bunden og producere interaktive elementer og animatoner. Toolbook til at sætte kurset op i en skabelon. XML til at sætte kurset op i en skabelon. Captivate til at optage skærmaktivitet og lave interaktive elementer. Photoshop til at lave grafik og billedredigering. Wondershare Quiz Creator til rapid learning. Indholdselementer Tekst Nogle gange er det enklest og mest effektivt at skrive en tekst for at beskrive en situation. 4

5 Man vil næsten altid skulle bruge tekst i en eller anden form i et e-learningkursus. Husk ved planlægning af e-learningkursets tekster: Ofte vil lange tekster ikke blive læst (grundigt), og i begyndelsen af et e-learningkursus vil nogle brugere springe tekstlæsning over, fordi de hellere vil i gang. Skriv derfor enkelt, konkret, kortfattet og understøt skimmeteknik. Foto/Grafik Fotos er gode til at illustrere en pointe eller et scenarie. Billeder kan være med til at give e- learningkurset liv og forankre indholdet i en hverdag, som brugeren kender til. Fotos er ofte mere levende og virkelighedsnære end grafik og er mindre ressourcekrævende at producere. Overvej ved anvendelse af fotos: Planlægning af hvilke motiver, der er mest hensigtsmæssige at bruge samt hvilke personer, der skal optræde på billederne tager tid. Vær særligt opmærksom på distraherende elementer på billederne, fx en sygeplejerske, der bærer smykker. Husk, at billederne skal støtte læreprocessen og ikke er der for deres egen skyld. Animation Animation er rigtig godt til at vise meget detaljerede processer, teknik og lign. Animation ser ofte lækkert og professionelt ud men er også ressourcekrævende at producere. Overvej ved anvendelse af animation: Kan samme indhold vises via foto/slideshow? Kommer animationen til at virke forstyrrende? Video Video er godt til at illustrere komplekse bevægelser og kan gøre e-learningen levende og virkelighedsnær. Der kræves en god billedforståelse og timing samt viden om anvendelse af kamera. Derfor benytter ELE ofte en ekstern leverandør til videoproduktionerne. At lave en video til 5

6 e-learning er meget ressourcekrævende, så overvej om fx stillbilleder/slideshow/animation kan bruges i stedet. Overvej ved anvendelse af video: Videoen må ikke være for lang. Video virker bedst, når der vises en procedure, og ikke bare er en stemme, der fortæller. Der kræves grundig planlægning: Hvem og hvad skal være hvor og hvornår? Det er vigtigt, at finde et sted (en location ), som ser rigtig ud og passer til indholdet. Overvej hvor professionel videoen skal det være er det evt. ok med hjemmevideo? Skal der være lyd på videoen? Lyd Lyden kan være et godt supplement til tekster eller visuelle elementer. Det kan være reallyd altså en optagelse af, hvordan noget lyder i virkeligheden eller speak. Det at lytte appellerer til en anden læringsstil end det at læse, og speak er selvfølgelig godt, hvis brugeren er en svag læser. Når man bruger speak, frigør man desuden synssansen, så de grafiske og tekstlige elementer kan supplere og illustrere det, der bliver speaket. Det giver et enklere grafisk udtryk. Overvej ved anvendelse af lyd: Hvordan er den konkrete læringssituation? Har brugeren adgang til hovedtelefoner/højtalere? Vil lyd/speak virke forstyrrende? Vil speak sænke tempoet unødigt? Vil indholdet, og dermed speaken, ofte skulle opdateres? Interaktive elementer Der kan anvendes mange forskellige typer af interaktive elementer i kurset. De mest almindelige er: Klik og zoom/læs. Et element på siden forstørres op ved klik, så man kan se nærmere på det, eller der kan komme en supplerende tekst. 6

7 Fill in the blank. Brugeren udfylder de tomme felter i en tekst med det manglende ord, typisk uden valgmuligheder. Dette kræver ofte mere eftertanke end at skulle vælge mellem forskellige valgmuligheder. Drag and drop med tekst eller billeder. Brugeren trækker elementer hen på den rigtige plads i et billede, eller opstiller den rigtige rækkefølge for en procedure. Der kan selvfølgelig udvikles mange andre interaktive elementer og øvelser, her sætter næsten kun fantasien grænser. Tests Multiple choice opgaver er en form for træning eller test, hvor brugeren har mulighed for at vælge mellem flere mulige svar. Multiple choice er en genkendelig og ofte hurtig test for brugeren at gennemføre. Multiple choice kan integreres løbende i kurset eller bruges som afsluttende test, evt. til certificering. Den konstruktive feedback på svar kan være meget lærerig. Når spørgsmålet udformes skal du tænke på: Er spørgsmålet baseret på viden, der er opnået tidligere i e-learningkurset, eller er det en trial and error fremgangsmåde? Må brugeren få flere forsøg? Hvor mange svarmuligheder gives der? Hvilken feedback gives på rigtigt og forkert svar? 7

8 UVIKLINGSPROCESSEN Projektstyring De enkelte projekter ledes af ELE med opgavestiller som tæt sparringspartner. Husk: Der er fornuftigt at udvikle i faser ikke bare gå til tasterne Overse ikke analysefasen det koster dyrt senere Brug tid på at lave grundig, detaljeret planlægning af indholdet At brugerteste undervejs Udviklingsfaser Den metode, ELE anbefaler at udvikle ud fra, er opdelt i syv faser: 1. Idé 2. Analyse 3. Design 4. Udvikling 5. Brugertest 6. Implementering 7. Drift Metoden har sin baggrund i IT-programudvikling. Risici ved udviklingsmetode Denne meget lineære metode er blevet kritiseret for at inddrage brugerne for sent i processen. Man er næsten færdig, før brugeren tager stilling til, om produktet kan anvendes. Andre metoder går ud på at begynde med at udvikle nogle små prototyper, som brugerne meget hurtigt er med til at teste fx skærmbilleder, som er tegnet på papstykker. Vi anbefaler alligevel den mere lineære proces, fordi fagpersonerne selv er med i udviklingsprocessen, og fordi det ikke er eksterne personer, der analyserer og designer. På den måde undgås alvorlige misforståelser om, hvad projektet går ud på, og hvad indholdet skal være. Men ideen med prototyping kan sagtens blandes med denne metode, hvis der i projektet er fordele ved hurtigt at få afklaret, om deltagerne overhovedet kan se en mening i det projekt, som skal udvikles. Fase 1 Idé Behovsafdækning Når man får idéen om at udvikle e-learning, vil det ofte være på baggrund af et behov for at sprede ny viden til mange på én gang eller et ønske om at ændre nogle holdninger eller arbejdsgange hos de ansatte. Dette kalder man læringsbehovet. I den første udviklingsfase idéfasen gælder det om at formulere læringsbehovet og overveje alt det praktiske omkring udvikling af e-learning. Hvad er målet med e-learningkurset, hvem skal det henvende sig til, hvad skal det i grove træk indeholde, hvem skal udvikle det, og bakker ledelsen op om udvikling af e-learning? Dette er nogle af de punkter, man skal begynde at skitsere. Det er i denne fase, der tages kontakt til ELE, som vil hjælpe processen i gang. 8

9 Det første der skal undersøges er, hvilken type undervisning, det drejer sig om. Undersøg, om der findes e-learning for området i forvejen. Det kan være, der findes et e-learningkursus, der kan tilpasses det ønskede, så det ikke er nødvendigt at begynde forfra. Hvis det ikke er tilfældet, anbefales det at tage udgangspunkt i et eventuelt allerede eksisterende fremmødekursus og/eller i en vejledning/instruks, hvis en sådan findes. I idéfasen skal man ikke være bange for at tænke stort og komme med mange idéer til e- learningkurset. På den måde står man ikke på bar bund, når man når frem til designfasen. Resultat af idéfasen Når idéfasen slutter, ligger der en rapport, der beskriver: Læringsbehovet. Idéer til hvordan kurset kan opbygges. En beregning af hvor mange ressourcer (mandetimer), der skal lægges i projektet fra opgavestillers side og fra ELEs side. Navngivne personer med ansvar for projektet. En køreplan for projektet. Fase 2 - Analyse I analysefasen skal e-learningkursets målgruppe og kompetencemål fastlægges. Målgruppe Når man udformer e-learningkurset, er det vigtigt at vide, hvem man henvender sig til. Det er nødvendigt for at kunne målrette kurset til dem, der skal gennemgå det og for at sikre en optimal læring. Målgruppen kan fx defineres ud fra følgende parametre: Faggruppe. Alder/anciennitet. Forhåndsviden/erfaring på det område, kurset drejer sig om. Kompetencemål Det skal afklares, præcist hvad brugeren skal lære ved at gennemføre e-learningkurset. Dette kaldes kompetencemålene. Inden selve designfasen begynder, er det vigtigt, at opgavestiller godkender kompetencemålene. En måde at nå frem til kompetencemålene er at undersøge, om der findes en vejledning/instruks for emnet. Den splittes op i formuleringer på punktform. En god opdeling er at skelne mellem, hvad brugeren skal forstå, og hvad skal brugeren skal kunne udføre efter at have gennemført e-learningen. Vedligeholdelse af e-learning Allerede i analysefasen skal man begynde overvejelser om, hvordan e-learningkurset skal vedligeholdes: Er det et emne, hvor indholdet ændrer sig hurtigt? 9

10 Hvordan sikres det, at e-learningen altid er opdateret med korrekte informationer fx er i overensstemmelse med en procedurevejledning på området? Når e-learningkurset er færdigudviklet, er det opgavestillers ansvar at holde øje med, at e-learningkurset altid er ajourført. Resultat af analysefasen Når analysefasen er tilendebragt er grundlaget lagt for det kommende arbejde med at udforme e-learningkurset. Alle i udviklingsgruppen er nu enige om, hvem målgruppen er, og hvad de skal lære af at gennemgå e-learningkurset. Dette er skrevet ned i et kompetencemåls-dokument, som godkendes af opgavestiller. Fase 3 - Design I designfasen skal det afklares, hvordan kurset skal bygges op. Brainstorming Det at komme i gang med at designe e-learning kan være svært. Et værktøj til at få alle ideer på bordet er brainstorming. En design-brainstorm foregår fx således: Brug post-it hvor hver deltager har en post-it blok og skriver det ned, der falder ham/hende ind om udformningen af e-learningen evt. på tur. Én tanke pr. post-it lap. Vigtigt!: Negativ kritik af andres idéer er forbudt, så længe brainstormingen står på. Men man må meget gerne bygge videre på andres ideer. Brainstormingen står på i fx 10 minutter. I fællesskab grupperes disse lapper og der skabes en ny fælles forståelse. Designworkshop Designprocessen kan eventuelt skydes i gang med en designworkshop, hvor alle i projektgruppen deltager. Det er en proces, hvor hver deltager er aktiv med ideer og uddybning af andres ideer og stiller spørgsmål. Derefter organiseres ideerne og grupperes i et forløb. En designworkshop kan fx indeholde en kortsorteringsøvelse: På hvert kort beskrives de enkelte skærmbilleder med indhold: De forskellige læringsobjekter, genstande, aktører, overordnede pointer, læringsmål, andre karakteristika osv. 10

11 Workshoppen arrangeres af ELE i samarbejde med opgavestiller. Storyboardet Et værktøj til at få konkretiseret e-learningen er storyboardet en slags drejebog for skærmbillederne, hvor indholdet beskrives, tekster nedskrives og udtrykket i de enkelte scener skitseres. Når storyboardet er klart, kan det være nødvendigt at sende det i høring hos relevante fagpersoner uden for arbejdsgruppen. Resultat af designfasen Målet for designfasen er en godkendt designdokumentation (storyboard), der så præcist som muligt beskriver, hvordan e-learningkurset skal udformes. Fase 4 - Produktion Selve produktionen af e-learningen står ELE for. I produktionsfasen vil man ofte skulle udvikle mange ting på én gang. Som tommelfingerregel vil dette være en fornuftig rækkefølge at tage fat på tingene i: Lav en produktionsplan. Få aftaler på plads med brugere, som skal teste. Træf aftaler med leverandører (af fx foto eller video) og med eventuelle personer, der skal deltage i foto/video eller skal bidrage med udlån af locations, fx en sengestue. Sæt de forskellige sider op i skabelonen evt. uden at fylde indhold i. Skriv alle teksterne, hvis du ikke allerede har gjort det i forbindelse med storyboardet. Udform manuskript for evt. videoproduktion. Skriv speak til video. Tag de nødvendige fotos. Optag og godkend video. Indtal speak. Opsæt indhold. ELE står for de fleste af disse aktiviteter, men opgavestiller må være indstillet på også at bidrage. Fase 5 - Brugertest Det kan være nødvendigt at teste kurset både under og efter produktion. Testen er med til at sikre, at e-learningkurset lever op til brugernes og opgavestillers forventninger. Brugertesten kan både teste for grammatiske fejl/bugs samt for forståelse og brugervenlighed. Det kan være svært at have fokus på begge dele, så beslut inden, hvad der skal testes for. Brugertesten er også en god indikator for hvor lang tid, det tager at gennemføre et modul. ELE bruger normalt en kombination af tænke-højt-test og skriftlig test. Tænke-højt-testen er i princippet meget enkel. En bruger bliver bedt om at tænke højt, mens kurset gennemgås. I løbet af testen noteres udførligt, hvordan det går, og hvad brugeren siger. Herefter kan brugeren komme med sit skriftlige input ved at besvare forskellige spørgsmål i et udleveret spørgeskema. 11

12 Det anbefales at gennemføre testen med 6-10 personer. 3-5 personer under produktion og 3-5, når e-learningkurset er næsten færdigt. Husk, at testen er den eneste chance for at få en reel vurdering af e-learningkursets anvendelighed, inden det gøres tilgængeligt. Ved udvælgelsen af testpersoner er det vigtigt at vælge personer, man ikke kender i forvejen. Hvis man kender hinanden, kan det være vanskeligt for testpersonen at komme med kritik af e-learningkurset eller sige, at der er ting, han/hun ikke forstår. Det er også vigtigt, at alle testpersonerne ikke er eksperter i emnet. Eksperter vil sandsynligvis ikke opdage, hvis indholdet er vanskeligt at forstå. Det kan derfor være en fordel, hvis emnet er nyt for testpersonerne. Fase 6 Implementering I denne fase skal det færdige e-learningkursus gøres tilgængeligt for målgruppen. Det kan være en god idé at foretage en kommunikationsindsats, så potentielle brugere få kendskab til e-learningkurset. Dette kan fx ske gennem nyhedsbreve, fagblade, personaleblade, intranet, faglige hjemmesider eller andet. ELE sørger for, at linket til kurset videreformidles til den ansvarlige person, men er ikke ansvarlig for implementering. Fase 7 Drift Det er opgavestillers ansvar, at e-learningkurset altid er opdateret kan man ikke selv, kontaktes ELE. Det er hensigtsmæssigt, at ansvaret ikke placeres hos en bestemt person, hellere hos en bestemt funktion. Opret en rutine for regelmæssig kontrol af e-learningkursets gyldighed. Intervallet afhænger af e- learningkursets karakter og indhold. Når eller hvis e-learningkurset ikke længere er relevant, skal det fjernes fra publiceringsstedet. Opgavestiller har mulighed for selv at lave en statistik for, hvor mange der anvender e- learningkurset. 12

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere