Kom godt i gang med e-learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med e-learning"

Transkript

1 Kom godt i gang med e-learning

2 I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser, der tilbydes i regionen, men også fordi e-learning giver mulighed for fleksible læringsforløb i forhold til både planlægning, læringsindhold og pædagogisk metode. Alt sammen til gavn for kvaliteten af det kliniske arbejde. E-learningenheden (ELE) er pr. 1. juli 2012 en del af HR & Uddannelse i Region H og producerer e-learningkurser til ansatte på regionens hospitaler. Ønsker din afdeling et e-learningkursus, skal der ansøges om dette via ansøgningsformularen på Link HRU webside vedr. Ønsker til HR og Uddannelse Kontakt evt. ELE ved: Projektleder Peter Hultberg Tlf.: Projektleder Camilla Stevns Bøje Tlf.: Morten Hansen Tlf.: Bente Hyldegaard Hansen Tlf Projektleder Rikke Holm Møller Tlf.: Vejledningen her introducerer nogle generelle overvejelser omkring det at udvikle e-learning. Dette er for at sætte dig i stand til at beslutte, om dit projekt er egnet til e-learning, og om du har de relevante ressourcer til rådighed. Vejledningen henvender sig til alle, der overvejer eller har besluttet at give sig i kast med et e- learningprojekt og kan bruges både som inspiration og rettesnor for samarbejdet med ELE. 2

3 OM E-LEARNING Der er både fordele og ulemper ved at udvikle e-learning i stedet for fremmødekurser eller sidemandsoplæring. Ofte kan en kombination være hensigtsmæssig et såkaldt blended learning forløb. + E-learning er fleksibel læring uafhængig af tid og sted E-learning kan nå ud til mange mennesker med forholdsvis enkle midler Kombinationen af billede, video, lyd og tekst giver et godt læringsresultat E-learning letter planlægningen af uddannelsesforløb i de enkelte afdelinger - Udvikling af e-learning er tidskrævende Fastholdelse af brugeren kan være vanskelig Læringen er uafhængig af tid og sted - det kan altid gøres en anden dag Er vores idé egnet til e-learning? Når du overvejer, om din idé er egnet til e-learning, kan du benytte disse tommelfingerregler: Indholdet er relativt holdbart det skal ikke vedligeholdes/ændres så tit. Der er mange, som har brug for at lære om dette emne. Målgruppen vil være motiveret for at anvende e-learning (ledelsesopbakning og vedkommende for brugerne). IT-færdigheder Som udgangspunkt skal opgavestiller ikke deltage i den tekniske opsætning af e-learningkurset, og det er derfor ikke nødvendigt med særlige IT-færdigheder. Det kan dog aftales, at opgavestiller selv står for det tekniske med ELE som sparringspartner. Forskellige samarbejdsmodeller med ELE 1. Den mest almindelige samarbejdsmodel med ELE, er at ELE udvikler kurset i ELEskabelonen med input fra opgavestillers fageksperter. ELE udarbejder storyboard, grafik, foto, video m.m. og sørger for den tekniske opsætning af kurset. 2. En anden samarbejdsmodel er, at opgavestiller får lavet et kursus i et helt andet design, hvilket dog er mere ressourcekrævende og derfor kan betyde ekstra omkostninger. Som ved ovenstående model udarbejder ELE storyboard, grafik, foto, video m.m. og sørger for den tekniske opsætning af kurset. 3. En tredje samarbejdsmodel er, at opgavestiller selv udvikler et e-learningkursus (rapid learning) ved hjælp af et ELE godkendt forfatterværktøj (fx Wondershare Quiz Creator) med ELE som sparringspartner. ELE underviser opgavestiller i brug af forfatterværktøjet og 3

4 kommer med pædagogisk input efter behov, men opgavestiller sørger selv for udvikling af indhold, herunder grafik, foto m.m. samt den tekniske opsætning af kurset. Alle samarbejdsmodeller kan selvfølgelig justeres og tilpasses det aktuelle behov. FORFATTERVÆRKTØJER OG OPSÆTNING AF KURSER Selv om opgavestiller som udgangspunkt ikke deltager i den tekniske opbygning af e- learningkurset, er det godt at kende til de værktøjer, der benyttes og de muligheder, som ligger heri. Dette kapitel giver en kort introduktion til værktøjerne samt beskriver de forskellige tekniske muligheder. ELE bruger flere forskellige værktøjer til at opbygge kurser. De går fra de meget teknisk krævende, som bruges til at skræddersy et kursus fra bunden til de mere skabelonprægede, hvor kurset opsættes i en på forhånd defineret skabelon. Den mest simple metode til opbygning af et kursus er rapid learning, som vi anbefaler til klinikere, der selv vil udvikle et lille kursus, evt. med ELE som sparringspartner. Alt efter, hvilke elementer der skal bygges bruger vi forskellige værktøjer. Typisk er det bl.a.: Flash til at skræddersy et kursus fra bunden og producere interaktive elementer og animatoner. Toolbook til at sætte kurset op i en skabelon. XML til at sætte kurset op i en skabelon. Captivate til at optage skærmaktivitet og lave interaktive elementer. Photoshop til at lave grafik og billedredigering. Wondershare Quiz Creator til rapid learning. Indholdselementer Tekst Nogle gange er det enklest og mest effektivt at skrive en tekst for at beskrive en situation. 4

5 Man vil næsten altid skulle bruge tekst i en eller anden form i et e-learningkursus. Husk ved planlægning af e-learningkursets tekster: Ofte vil lange tekster ikke blive læst (grundigt), og i begyndelsen af et e-learningkursus vil nogle brugere springe tekstlæsning over, fordi de hellere vil i gang. Skriv derfor enkelt, konkret, kortfattet og understøt skimmeteknik. Foto/Grafik Fotos er gode til at illustrere en pointe eller et scenarie. Billeder kan være med til at give e- learningkurset liv og forankre indholdet i en hverdag, som brugeren kender til. Fotos er ofte mere levende og virkelighedsnære end grafik og er mindre ressourcekrævende at producere. Overvej ved anvendelse af fotos: Planlægning af hvilke motiver, der er mest hensigtsmæssige at bruge samt hvilke personer, der skal optræde på billederne tager tid. Vær særligt opmærksom på distraherende elementer på billederne, fx en sygeplejerske, der bærer smykker. Husk, at billederne skal støtte læreprocessen og ikke er der for deres egen skyld. Animation Animation er rigtig godt til at vise meget detaljerede processer, teknik og lign. Animation ser ofte lækkert og professionelt ud men er også ressourcekrævende at producere. Overvej ved anvendelse af animation: Kan samme indhold vises via foto/slideshow? Kommer animationen til at virke forstyrrende? Video Video er godt til at illustrere komplekse bevægelser og kan gøre e-learningen levende og virkelighedsnær. Der kræves en god billedforståelse og timing samt viden om anvendelse af kamera. Derfor benytter ELE ofte en ekstern leverandør til videoproduktionerne. At lave en video til 5

6 e-learning er meget ressourcekrævende, så overvej om fx stillbilleder/slideshow/animation kan bruges i stedet. Overvej ved anvendelse af video: Videoen må ikke være for lang. Video virker bedst, når der vises en procedure, og ikke bare er en stemme, der fortæller. Der kræves grundig planlægning: Hvem og hvad skal være hvor og hvornår? Det er vigtigt, at finde et sted (en location ), som ser rigtig ud og passer til indholdet. Overvej hvor professionel videoen skal det være er det evt. ok med hjemmevideo? Skal der være lyd på videoen? Lyd Lyden kan være et godt supplement til tekster eller visuelle elementer. Det kan være reallyd altså en optagelse af, hvordan noget lyder i virkeligheden eller speak. Det at lytte appellerer til en anden læringsstil end det at læse, og speak er selvfølgelig godt, hvis brugeren er en svag læser. Når man bruger speak, frigør man desuden synssansen, så de grafiske og tekstlige elementer kan supplere og illustrere det, der bliver speaket. Det giver et enklere grafisk udtryk. Overvej ved anvendelse af lyd: Hvordan er den konkrete læringssituation? Har brugeren adgang til hovedtelefoner/højtalere? Vil lyd/speak virke forstyrrende? Vil speak sænke tempoet unødigt? Vil indholdet, og dermed speaken, ofte skulle opdateres? Interaktive elementer Der kan anvendes mange forskellige typer af interaktive elementer i kurset. De mest almindelige er: Klik og zoom/læs. Et element på siden forstørres op ved klik, så man kan se nærmere på det, eller der kan komme en supplerende tekst. 6

7 Fill in the blank. Brugeren udfylder de tomme felter i en tekst med det manglende ord, typisk uden valgmuligheder. Dette kræver ofte mere eftertanke end at skulle vælge mellem forskellige valgmuligheder. Drag and drop med tekst eller billeder. Brugeren trækker elementer hen på den rigtige plads i et billede, eller opstiller den rigtige rækkefølge for en procedure. Der kan selvfølgelig udvikles mange andre interaktive elementer og øvelser, her sætter næsten kun fantasien grænser. Tests Multiple choice opgaver er en form for træning eller test, hvor brugeren har mulighed for at vælge mellem flere mulige svar. Multiple choice er en genkendelig og ofte hurtig test for brugeren at gennemføre. Multiple choice kan integreres løbende i kurset eller bruges som afsluttende test, evt. til certificering. Den konstruktive feedback på svar kan være meget lærerig. Når spørgsmålet udformes skal du tænke på: Er spørgsmålet baseret på viden, der er opnået tidligere i e-learningkurset, eller er det en trial and error fremgangsmåde? Må brugeren få flere forsøg? Hvor mange svarmuligheder gives der? Hvilken feedback gives på rigtigt og forkert svar? 7

8 UVIKLINGSPROCESSEN Projektstyring De enkelte projekter ledes af ELE med opgavestiller som tæt sparringspartner. Husk: Der er fornuftigt at udvikle i faser ikke bare gå til tasterne Overse ikke analysefasen det koster dyrt senere Brug tid på at lave grundig, detaljeret planlægning af indholdet At brugerteste undervejs Udviklingsfaser Den metode, ELE anbefaler at udvikle ud fra, er opdelt i syv faser: 1. Idé 2. Analyse 3. Design 4. Udvikling 5. Brugertest 6. Implementering 7. Drift Metoden har sin baggrund i IT-programudvikling. Risici ved udviklingsmetode Denne meget lineære metode er blevet kritiseret for at inddrage brugerne for sent i processen. Man er næsten færdig, før brugeren tager stilling til, om produktet kan anvendes. Andre metoder går ud på at begynde med at udvikle nogle små prototyper, som brugerne meget hurtigt er med til at teste fx skærmbilleder, som er tegnet på papstykker. Vi anbefaler alligevel den mere lineære proces, fordi fagpersonerne selv er med i udviklingsprocessen, og fordi det ikke er eksterne personer, der analyserer og designer. På den måde undgås alvorlige misforståelser om, hvad projektet går ud på, og hvad indholdet skal være. Men ideen med prototyping kan sagtens blandes med denne metode, hvis der i projektet er fordele ved hurtigt at få afklaret, om deltagerne overhovedet kan se en mening i det projekt, som skal udvikles. Fase 1 Idé Behovsafdækning Når man får idéen om at udvikle e-learning, vil det ofte være på baggrund af et behov for at sprede ny viden til mange på én gang eller et ønske om at ændre nogle holdninger eller arbejdsgange hos de ansatte. Dette kalder man læringsbehovet. I den første udviklingsfase idéfasen gælder det om at formulere læringsbehovet og overveje alt det praktiske omkring udvikling af e-learning. Hvad er målet med e-learningkurset, hvem skal det henvende sig til, hvad skal det i grove træk indeholde, hvem skal udvikle det, og bakker ledelsen op om udvikling af e-learning? Dette er nogle af de punkter, man skal begynde at skitsere. Det er i denne fase, der tages kontakt til ELE, som vil hjælpe processen i gang. 8

9 Det første der skal undersøges er, hvilken type undervisning, det drejer sig om. Undersøg, om der findes e-learning for området i forvejen. Det kan være, der findes et e-learningkursus, der kan tilpasses det ønskede, så det ikke er nødvendigt at begynde forfra. Hvis det ikke er tilfældet, anbefales det at tage udgangspunkt i et eventuelt allerede eksisterende fremmødekursus og/eller i en vejledning/instruks, hvis en sådan findes. I idéfasen skal man ikke være bange for at tænke stort og komme med mange idéer til e- learningkurset. På den måde står man ikke på bar bund, når man når frem til designfasen. Resultat af idéfasen Når idéfasen slutter, ligger der en rapport, der beskriver: Læringsbehovet. Idéer til hvordan kurset kan opbygges. En beregning af hvor mange ressourcer (mandetimer), der skal lægges i projektet fra opgavestillers side og fra ELEs side. Navngivne personer med ansvar for projektet. En køreplan for projektet. Fase 2 - Analyse I analysefasen skal e-learningkursets målgruppe og kompetencemål fastlægges. Målgruppe Når man udformer e-learningkurset, er det vigtigt at vide, hvem man henvender sig til. Det er nødvendigt for at kunne målrette kurset til dem, der skal gennemgå det og for at sikre en optimal læring. Målgruppen kan fx defineres ud fra følgende parametre: Faggruppe. Alder/anciennitet. Forhåndsviden/erfaring på det område, kurset drejer sig om. Kompetencemål Det skal afklares, præcist hvad brugeren skal lære ved at gennemføre e-learningkurset. Dette kaldes kompetencemålene. Inden selve designfasen begynder, er det vigtigt, at opgavestiller godkender kompetencemålene. En måde at nå frem til kompetencemålene er at undersøge, om der findes en vejledning/instruks for emnet. Den splittes op i formuleringer på punktform. En god opdeling er at skelne mellem, hvad brugeren skal forstå, og hvad skal brugeren skal kunne udføre efter at have gennemført e-learningen. Vedligeholdelse af e-learning Allerede i analysefasen skal man begynde overvejelser om, hvordan e-learningkurset skal vedligeholdes: Er det et emne, hvor indholdet ændrer sig hurtigt? 9

10 Hvordan sikres det, at e-learningen altid er opdateret med korrekte informationer fx er i overensstemmelse med en procedurevejledning på området? Når e-learningkurset er færdigudviklet, er det opgavestillers ansvar at holde øje med, at e-learningkurset altid er ajourført. Resultat af analysefasen Når analysefasen er tilendebragt er grundlaget lagt for det kommende arbejde med at udforme e-learningkurset. Alle i udviklingsgruppen er nu enige om, hvem målgruppen er, og hvad de skal lære af at gennemgå e-learningkurset. Dette er skrevet ned i et kompetencemåls-dokument, som godkendes af opgavestiller. Fase 3 - Design I designfasen skal det afklares, hvordan kurset skal bygges op. Brainstorming Det at komme i gang med at designe e-learning kan være svært. Et værktøj til at få alle ideer på bordet er brainstorming. En design-brainstorm foregår fx således: Brug post-it hvor hver deltager har en post-it blok og skriver det ned, der falder ham/hende ind om udformningen af e-learningen evt. på tur. Én tanke pr. post-it lap. Vigtigt!: Negativ kritik af andres idéer er forbudt, så længe brainstormingen står på. Men man må meget gerne bygge videre på andres ideer. Brainstormingen står på i fx 10 minutter. I fællesskab grupperes disse lapper og der skabes en ny fælles forståelse. Designworkshop Designprocessen kan eventuelt skydes i gang med en designworkshop, hvor alle i projektgruppen deltager. Det er en proces, hvor hver deltager er aktiv med ideer og uddybning af andres ideer og stiller spørgsmål. Derefter organiseres ideerne og grupperes i et forløb. En designworkshop kan fx indeholde en kortsorteringsøvelse: På hvert kort beskrives de enkelte skærmbilleder med indhold: De forskellige læringsobjekter, genstande, aktører, overordnede pointer, læringsmål, andre karakteristika osv. 10

11 Workshoppen arrangeres af ELE i samarbejde med opgavestiller. Storyboardet Et værktøj til at få konkretiseret e-learningen er storyboardet en slags drejebog for skærmbillederne, hvor indholdet beskrives, tekster nedskrives og udtrykket i de enkelte scener skitseres. Når storyboardet er klart, kan det være nødvendigt at sende det i høring hos relevante fagpersoner uden for arbejdsgruppen. Resultat af designfasen Målet for designfasen er en godkendt designdokumentation (storyboard), der så præcist som muligt beskriver, hvordan e-learningkurset skal udformes. Fase 4 - Produktion Selve produktionen af e-learningen står ELE for. I produktionsfasen vil man ofte skulle udvikle mange ting på én gang. Som tommelfingerregel vil dette være en fornuftig rækkefølge at tage fat på tingene i: Lav en produktionsplan. Få aftaler på plads med brugere, som skal teste. Træf aftaler med leverandører (af fx foto eller video) og med eventuelle personer, der skal deltage i foto/video eller skal bidrage med udlån af locations, fx en sengestue. Sæt de forskellige sider op i skabelonen evt. uden at fylde indhold i. Skriv alle teksterne, hvis du ikke allerede har gjort det i forbindelse med storyboardet. Udform manuskript for evt. videoproduktion. Skriv speak til video. Tag de nødvendige fotos. Optag og godkend video. Indtal speak. Opsæt indhold. ELE står for de fleste af disse aktiviteter, men opgavestiller må være indstillet på også at bidrage. Fase 5 - Brugertest Det kan være nødvendigt at teste kurset både under og efter produktion. Testen er med til at sikre, at e-learningkurset lever op til brugernes og opgavestillers forventninger. Brugertesten kan både teste for grammatiske fejl/bugs samt for forståelse og brugervenlighed. Det kan være svært at have fokus på begge dele, så beslut inden, hvad der skal testes for. Brugertesten er også en god indikator for hvor lang tid, det tager at gennemføre et modul. ELE bruger normalt en kombination af tænke-højt-test og skriftlig test. Tænke-højt-testen er i princippet meget enkel. En bruger bliver bedt om at tænke højt, mens kurset gennemgås. I løbet af testen noteres udførligt, hvordan det går, og hvad brugeren siger. Herefter kan brugeren komme med sit skriftlige input ved at besvare forskellige spørgsmål i et udleveret spørgeskema. 11

12 Det anbefales at gennemføre testen med 6-10 personer. 3-5 personer under produktion og 3-5, når e-learningkurset er næsten færdigt. Husk, at testen er den eneste chance for at få en reel vurdering af e-learningkursets anvendelighed, inden det gøres tilgængeligt. Ved udvælgelsen af testpersoner er det vigtigt at vælge personer, man ikke kender i forvejen. Hvis man kender hinanden, kan det være vanskeligt for testpersonen at komme med kritik af e-learningkurset eller sige, at der er ting, han/hun ikke forstår. Det er også vigtigt, at alle testpersonerne ikke er eksperter i emnet. Eksperter vil sandsynligvis ikke opdage, hvis indholdet er vanskeligt at forstå. Det kan derfor være en fordel, hvis emnet er nyt for testpersonerne. Fase 6 Implementering I denne fase skal det færdige e-learningkursus gøres tilgængeligt for målgruppen. Det kan være en god idé at foretage en kommunikationsindsats, så potentielle brugere få kendskab til e-learningkurset. Dette kan fx ske gennem nyhedsbreve, fagblade, personaleblade, intranet, faglige hjemmesider eller andet. ELE sørger for, at linket til kurset videreformidles til den ansvarlige person, men er ikke ansvarlig for implementering. Fase 7 Drift Det er opgavestillers ansvar, at e-learningkurset altid er opdateret kan man ikke selv, kontaktes ELE. Det er hensigtsmæssigt, at ansvaret ikke placeres hos en bestemt person, hellere hos en bestemt funktion. Opret en rutine for regelmæssig kontrol af e-learningkursets gyldighed. Intervallet afhænger af e- learningkursets karakter og indhold. Når eller hvis e-learningkurset ikke længere er relevant, skal det fjernes fra publiceringsstedet. Opgavestiller har mulighed for selv at lave en statistik for, hvor mange der anvender e- learningkurset. 12

STRATEGI FOR E-LÆRING

STRATEGI FOR E-LÆRING STRATEGI FOR E-LÆRING i Region Syddanmark 2017-18 Strategiens formål Denne strategi skal sætte rammen og retningen for e-læring i Region Syddanmark i 2017-18. Dette gøres ved først at få en fælles forståelse

Læs mere

FU-TEMADAGE 2014 Nr. 1 18-11-2014

FU-TEMADAGE 2014 Nr. 1 18-11-2014 FU-TEMADAGE 2014 Nr. 1 18-11-2014 Hvad er Blended Learning Blended learning defineres som: Et uddannelsesforløb udført som en kombination af fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning Forløbet i

Læs mere

Projektbeskrivelse E-læring

Projektbeskrivelse E-læring Projektbeskrivelse E-læring Beskrivelse Baggrund for E-læring i AsylSyd AsylSyd har et generelt behov for kompetenceudvikling og lærende informationsdeling, som henvender sig til medarbejdere og asylansøgere.

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper?

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper? Papirprototyper Af Julia Gardner, UNI-C Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

FU-temadage 2014. Fra ide til program

FU-temadage 2014. Fra ide til program FU-temadage 2014 Fra ide til program Dataformidlet uddannelse 2 Processen Kontakt PFU Initialmøde Opstartsmøde Opstartsmøde Skriveseminar Produktionsfase Testfase Afleveringsfase Opfølgnings/vedligeholdelse

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

Design For Six Sigma

Design For Six Sigma For dig der ønsker at blive bedre til at udvikle nye robuste processer, services eller produkter, der lever op til dine kunders krav og til Six Sigma kvalitetsniveau. Udbytte, målgruppe og forudsætninger

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Læring i fremtidens arbejdsmiljø

Læring i fremtidens arbejdsmiljø Læring i fremtidens arbejdsmiljø Om e-læring og tekniske muligheder for kompetenceudvikling Powerpoint tilgængelig på ce.rm.dk hvorefter der tilføjes /arkiv i url en. www.regionmidtjylland.dk Indhold Hvornår

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer

At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer Mærsk Nielsen HR Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer IKV-workshop Kursuscenter Knudshoved, Nyborg Den

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer?

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Blackboard og andre digitale værktøjer 1 Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Som led i Aarhus BSS blended learning strategi tilbyder Center for Undervisning

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME

IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME # 1 NAVIGATION DESIGN BRUGERENS VEJ TIL INDHOLD NAVIGATION ER ALLE DESIGN ELEMENTER DER GUIDER BRUGEREN TIL INDHOLDET HVOR ER JEG LAD BRUGEREN VIDE

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE

BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE BILAG 5.C UDDANNELSESMETODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Systematik og niveauopdeling...4 3. Train-the trainer og administratorer...5 4. Undervisningsformer...5 5. Uddannelse - Leverandørens

Læs mere

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 1 2 DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 3 Formål med workshoppen Introducere til DDKM i kommunerne Kvalitetsudvikling At skabe et grundlag for,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

læring Digitale muligheder i undervisningen Læringspakker og LearnSpace

læring Digitale muligheder i undervisningen Læringspakker og LearnSpace Digitale muligheder i undervisningen Læringspakker og LearnSpace Progression Læringspakker/-forløb Overordnet er en spakke en pakke bestående af sobjekter, som er samlet for at belyse et emne, dilemma

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Hjemmesider i ElevIntra

Hjemmesider i ElevIntra Hjemmesider i ElevIntra Lav hjemmesider med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hjemmesider i ElevIntra...4 Fordele i ElevIntras hjemmesideeditor...4 Ulemper i ElevIntras hjemmesideeditor...4

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

DEMOKRATI OG DELTAGELSE

DEMOKRATI OG DELTAGELSE DEMOKRATI OG DELTAGELSE Arne Juul, Slagelse Boligselskab Ønsket om øget inddragelse Mange taler om det, men færre gør noget ved det. Mange har ønsket om det, men færre ved hvordan de skal gøre det. Hvordan

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune.

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Annoncering Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Testmanual til DO-IT /QuickTjek

Testmanual til DO-IT /QuickTjek Testmanual til DO-IT /QuickTjek Introduktion DO-IT -kompetenceafklaringen er opbygget som en række spørgsmål i et testsystem inden for it-fagområderne styresystem, tekstbehandling og internet/e-mail. Testen

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere