EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788?"

Transkript

1 EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788? Af Kirsten Jungersen, Medicinsk Museion Var det den samme slags latin som vi har set hos lægerne i vor tid hvor diagnosesproget erstatter alle endelser med punktum for at tilsløre at ingen forventes at kende de rette former? Var det som den pompøse latin i 17-hundredetallets såkaldte disputatser som vi har bevaret mange af, og som afslører et misforhold mellem det krævede og meget krævende sprog og det bagvedliggende kommunikationsønske? Eller var det latin af samme skuffe som den Per Degn slynger om sig med i Holbergs Erasmus Montanus, ikke for at kommunikere, for så meget kan han ikke, men for at bluffe sine tilhørere? Dette spørgsmål er det blevet muligt at besvare, fordi en århusiansk læge, stiftfysikus Christopher Ditlev Hahn ( ), har bevaret et meget stort udvalg af sine patientjournaler for eftertiden ved at lade dem indbinde. Denne store samling af over 2000 journaler optegnet i 27 bind er i dag at finde i arkivet på Medicinsk Museion, Bredgade 62 i København, hvor jeg har haft lejlighed til at studere dem sammen med professor em. dr. med. Henrik R. Wulff. De medicinhistoriske oplysninger er naturligt nok blevet den væsentligste synsvinkel i vores arbejde, og vi har redegjort for dem i en artikel i Medizinhistorisches Journal 2005 efterfulgt af en dansk præsentation af materialet i Bibliotek for Læger Lad mig straks afsløre at jeg synes han med sit sprog ligger et sted under Holberg selv og den forlæste Erasmus Montanus, men langt over Per Degn og en almindelig moderne læge. Da materialet er så stort, vil jeg som udgangspunkt begrænse mig til de 16 bevarede journaler fra året 1788, men lejlighedsvis udnytte mit kendskab til samtlige journaler. I 1788 er Hahn ung endnu (44 år) og veletableret i Århus som stiftfysikus, d.v.s. øverste ansvarlige i sundhedsspørgsmål i Århus Amt over for borgmesteren i Århus og Collegium Medicum Regium i København. Han har 22 års erfaring som praktiserende læge i Århus efter at have afsluttet sin medicinske uddannelse i Halle med en disputats. Hahns latin i disputatsen ligner al anden latin fra andre publikationer i perioden. Antallet af bevarede journaler fra de enkelte år i denne del af Hahns liv er ret begrænset, hvilket muligvis kan forklares ved at han i 1784 mistede sin kone, formentlig ved barsel, da et barn af ham blev døbt seks måneder efter hendes død. Hahn blev ved konens død alene med AIGIS 6,2 1

2 4 børn på 2, 6, 8 og 10 år foruden spædbarnet, Gothilf, som senere døde. Vi kan se af folketællingen at han på et tidspunkt fik en husjomfru, søster til en af hans patienter, som han i 1805 giftede sig med. Hun var 34 år yngre end ham, og de fik ingen børn. Det som gør denne journalsamling enestående også i sproglig henseende, er, at her finder vi latin som brugssprog, ganske vist med et fagligt præg som i ordforråd og stil minder om lægernes knappe og opremsende journalsprog i dag, men velfungerende og helt upoleret. Det er skrevet af en dygtig og ambitiøs mand som ikke har noget imod at vise sin kunnen frem, men som i det daglige arbejdspres lader uvæsentlige sproglige småfejl passere, fordi han dybest set skriver til sig selv eller til en efterkommer som ville være læge og kunne have gavn af hans erfaringer. Disse småfejl får sproget til at virke ægte, latinen er et middel og ikke et mål. Kravet til lægerne om at kunne udtrykke sig på latin ved mundtlig embedseksamen bestod i Danmark til 1837, herefter indskrænkedes det til den skriftlige del og den kliniske prøve ved sygesengen. Hahns håndskrift er let læselig, så længe han skriver på latin, men det sker en gang imellem, at han ved titel eller hjemsted for en patient slår over i tysk eller dansk, og så priser man sig lykkelig over at latin ikke skrives med gotiske bogstaver. De 27 bind er velbevarede, men naturligvis sarte for håndtering. Allerede Hahns inddeling af journalerne efter de af ham stillede diagnoser viser hvor dybt forankret han var i den medicinske tradition. Der var flere konkurrerende skoler inden for lægekunsten på denne tid (som der også var i antikken), og Hahn har stiftet bekendtskab med dem under sine studier i Halle, men et virkeligt videnskabeligt gennembrud i lægekunsten kommer først efter Hahns død. Da bliver diagnosen ikke sikker, førend der er foretaget obduktion, og lægens erfaringer med patienter bliver først gyldige efter en statistisk behandling. Sådan har Hahn og hans tid ikke set på det, så han har efterladt os et opslagsværk med et indeks bestående af diagnoser i alfabetisk rækkefølge. Disse diagnoser er med få undtagelser (f.eks. abortus) ikke umiddelbart forståelige for en moderne læge, og sammenholdt med sygehistorien er nogle direkte misvisende. Vi har derfor skrevet alle diagnoserne ind på computer sammen med deres datering og på den måde kunnet retablere den kronologiske rækkefølge som vi finder mere oplysende om hans liv og virke. En anden sorteringsmetode kunne være efter patientnavne. Men Hahn har bogført hver enkelt sygdom for sig med kun ganske få daterede henvisninger til patientens tidligere sygdomme, og hans oplysninger om patienternes navn og stilling i samfundet er sjældent tilstrækkelige for os til at identificere den enkelte med sikkerhed. Er f.eks. købmand Raae den AIGIS 6,2 2

3 samme som købmand H. Raae eller Hans Raae, og er det en mands 1., 2. eller 3. kone der er syg? Det ville have været en hjælp hvis Hahn altid havde udfyldt den tomme plads til alder, men den systematik har han ikke haft blik for. Ejendommeligt, når man opdager hvor omhyggelig han ellers er med alting. De eneste af hans patienter som i dag ville kunne lade sig identificere med sikkerhed, er de adelige, fordi deres familier i øvrigt er veldokumenterede. Det er således sygdomsbeskrivelserne og behandlingsmetoderne som er det interessante, og det er fra dem jeg vil hente små prøver på Hahns sprog. Men først er det nok godt at gøre sig klart hvad lægekunsten på Hahns tid gik ud på, ud over at den som nævnt satte en læges erfaring med individuel behandling af patienter højt. Selv om man ikke længere i det 18. århundrede accepterede teorien om de fire legemsvæsker (blod, gul galde, sort galde og flegma), kan man stadig henføre Hahn og hans samtidige til den hippokratiske tradition, da de opfattede sygdom som en ubalance i kroppens funktioner i forbindelse med manglende udskillelse af affaldsstoffer. Ting som det skiftende vejr, den medfødte legemlige udrustning og livsstilen har indflydelse på balancen, og for at den kunne blive genoprettet, skulle det onde ud. Dertil havde lægen forskellige behandlingsmuligheder som jeg vil komme ind på senere. De gjorde sig forestillinger om smitte, men kendte ikke bakterier, og i 1788 brugtes den farlige variolation endnu som forebyggelse mod kopper. Hahn gik over til vaccination fra Man skal ikke forvente operationer af Hahn, det havde man kirurger til, og Hahn var universitetsuddannet medicus som ikke befattede sig med den slags indgreb. Der er en klar rangfølge: som medicus og oven i købet stiftfysikus var han overordnet amtets mange kirurger og det øvrige sundhedsvæsen. Kirurgernes uddannelse var ved at blive forbedret, men først efter Hahns død blev de to lægeuddannelser slået sammen (i 1842). Patientjournaler er ikke litteratur, men et forsøg på så effektivt som muligt at fastholde det mylder af oplysninger der kan føre til den rette behandling. Det viser sig ved, at der bruges mange substantiver og adjektiver og et begrænset antal verber. Ledsætninger ses så godt som ikke, og derfor heller ikke pronominer eller konjunktioner. Konjunktiv er der sjældent brug for, og 3.person singularis og pluralis + participier rækker langt. Deraf enkelheden i sprog, men indholdsmæssigt er det jo det basale menneskelige drama der udfolder sig: fødsel og død, smerte og helbredelse, og man kan ikke lade være med i sit stille sind at udfylde de tomrum lægens professionelle distance og diskretion efterlader i beskrivelsen. Hvordan kan man overhovedet bedømme udtryksevnen i en sådan minimalistisk tekst? Et fags terminologi indlæres sammen med uddannelsen, og man kan kalde det medicinske AIGIS 6,2 3

4 fagsprog for en slags latin efter naturmetoden. De mange nødvendige gentagelser kunne være klichéer, og de korrekte bøjningsendelser resultatet af sanseløs indterpning. Når Hahns latin gør et positivt indtryk på mig, er det dels fordi jeg ved hvor svært det falder mange bare at nå så langt, og dels på grund af Hahns variationer i udtryksmåde. Forhåbentlig kan træk fra de 16 journaler fra 1788 illustrere hvad jeg mener. En journal indledes med en klargøring af hvad det er, der har fået den syge til at konsultere lægen. Det er den såkaldte anamnese hvor lægen med sine spørgsmål får patient eller pårørende til at erindre de relevante detaljer i forhistorien. Samtidig bruger lægen sine øjne. Ung frøken (26 år) Robusta constitutione corporis, ex diaeta inordinata, herpitidem serpiginosam antibracchiis (antebracchiis) aegrotabat per annum, multa remedia externe sine fructu usurpavi, cutis rubra dura cum fissuris... Legemligt robust, syg gennem et år af krybende herpes på underarmene grundet uhensigtsmæssig levevis. Jeg har anvendt mange midler eksternt uden held, huden rød og hård med revner Ung pige (uden aldersangivelse) Macilenta constitutione corporis, menstrua ordinem servant, primis diebus eruptionis vero de vehemento dolore lateris sinistri queritur... Tynd, menstruationen regelmæssig, men klager over voldsom smerte i venstre side i de første dage af dens frembrud Ung frøken (26 år) Macilenta et debili constitutione corporis, vitam sedentariam semper gessit, nunc aliquot tempus de dolore lancinante momentaneo dentis cariosi lateris sinistri queritur, die 22. hic dolor perseverabat, et in toto latere sinistri oris, auris et capitis se extendebat, cum intolerabile dolore lancinante et rubore albugineae oculi... Tynd og svagelig, har altid ført stillesiddende liv, klager nu igennem et stykke tid over kort jagende smerte i en cariesangrebet tand i venstre side, d.22. (marts) fortsatte denne smerte og bredte sig på hele venstre side af mund, øre og hoved med uudholdelig, jagende smerte og rødme af det hvide i øjet Ung kvinde (18 år) Constitutione obesa, pallida et debili systemate nervoso, vitam sedentariam pleraque gessit, menstrua parca. Anno praeterito, post vehementem saltationem, et expositione aeris frigidi, spasmum pectoris anginosum subtrahebat, cum dolore et dyspnoea. Fedladen, bleg og med svagt nervesystem, har for det meste ført stillesiddende liv, sparsom menstruation. Forgangne år pådrog hun sig efter voldsom dans og ved udsættelse for kold luft en anginoid krampe i brystet med smerte og åndenød AIGIS 6,2 4

5 Ung soldat (20 år) Ex refrigeratione et victu inordinato colicam sanguineam contraxerat, 18. quarto die morbi ego in consilium vocatus... Havde grundet afkøling og uhensigtsmæssig levevis pådraget sig kolik med blod, d.18. (juli) på sygdommens 4. dag blev jeg kaldt til konsultation Der kan være mange andre iagttagelser: gibberosa (pukkelrygget), oculi prominentes (udstående øjne), adspectus faciei pallidus cum aliquo rubore genarum (blegt ansigt med en smule rødme i kinderne). Eller: strenuus Bacchi cultor (en ivrig dyrker af Bacchus), hospitalitatis causa irregularem diætam gerebat hinc colicis affectibus cruciabitur (nød for gæstfrihedens skyld en uvant kost hvorfra han plages af kolik (Hahn kommer ofte til at bruge -bitur som endelse i stedet for -tur). Der optræder andre klager: nausea (kvalme), vertigo (svimmelhed), cephalalgia (hovedpine), insomnia (søvnløshed), appetitus prostratus (appetitten forsvundet) eller appetitus caninus (hundesulten), os muco plenus (munden fuld af slim), debilitas (træthed), anxietas præcordiorum (hjertebanken) og naturligvis dolor (smerte). Der er visse undersøgelser lægen rutinemæssigt foretager på patienten, deriblandt af tungen som meget ofte er belagt (lingua alba). Der trykkes på mave, hvis det er der sygdommen sidder, og maven (venter) kan være flatibus expansus (fuld af luft), tumidus (opsvulmet) og tympani simile expansus (udspilet som et trommeskind). Afføring (alvus) inspiceres, og der forhøres om hvor mange gange maven har virket (sedes). Betegnelsen alvus kan også gå på fordøjelsessystemet og kan være aperta (åben), clausa og obstructa (mere eller mindre forstoppet), tarda (træg), laxa og liquida (mere eller mindre flydende). Urinen undersøges på samme måde, og Hahn har ligefrem særlige notationer for urinmængde og urinfarve. Endelig er pulstagning af stor vigtighed på den tid, terminologien er meget nuanceret, jeg har optalt op til 20 pulskvaliteter. Værd at bemærke er, at en hurtig puls hedder pulsus frequens, mens pulsus celer betyder en brat puls. Pulsen kan også være parvus et debilis sed sine febre (lille og svag, men uden febris, d.v.s. ikke sygeligt lille og svag). Febris er en sygdomsdiagnose, næsten lige så omfattende som morbus (sygdom), mens det som vi i vore dage omtaler som feber, udtrykkes med aestus (varme, hede). Det er lægens kunst at skelne mellem alle disse sygdomstegn og med sit kliniske blik optrænet ved talrige besøg ved sygesengen (kline) at stille den rigtige diagnose, så behandling kan påbegyndes. At Hahns årsagsforklaringer bygger på den hippokratiske tradition, kan AIGIS 6,2 5

6 man først og fremmest se af hans behandlinger, men det fremgår også af enkelte notater om vejrlig og andre påvirkninger, heriblandt psykiske. Når han fortæller at en patient har fået tilbagefald post terrorem (efter en forskrækkelse), mener han propter terrorem (p.gr.a. en forskrækkelse), og pathemam animi vehementem exposita skal på samme måde forstås sådan at anfaldet skyldes at den kvindelige patient blev udsat for en voldsom sindsbevægelse. Detaljer om hvad det er for en sindsbevægelse, anses for irrelevante. En anden kvinde bliver syg post iracundiam (efter vredesanfald), her får man heller ikke at vide hvad denne fornemme kvinde dog er blevet så forfærdelig vred over. En medicus som Hahn blev som regel først tilkaldt, efter at andre i sundhedsvæsenet havde forsøgt sig. Det lyder som en fanfare, når Hahn i hver eneste journal markerer tidspunktet for sin indgriben i forløbet: Ego in consultum vocatus. Somme tider indleder han med at kritisere forgængerens behandling: Chirurgus Berg emeticum ordinabat, quamvis dolor colicus illud contraindicabat (kirurg Berg ordinerede et brækmiddel, skønt der var kontraindikation grundet koliksmerte). Pharmaceuticus Lystagger Venæ Sectio, laxantia et pectoralia sine levamine ordinavit (farmaceut Lystagger ordinerede åreladning, afføringsmidler og brystdråber uden lettelse). Pharmaceuticus Lystagger ano et kato purgavit die praecedente cum magno augmento morbi (farmaceut Lystagger udrensede foroven og forneden den foregående dag med stor forøgelse af sygdommen til følge). Når man ser på Hahns egne behandlinger, forbavses man, for de består i nøjagtig den samme åreladning og udrensning foroven og forneden, men kunsten var åbenbart at finde det rette tidspunkt at gøre det. Det krævede stor indsigt at regulere på væskebalancen, og der fandtes et stort arsenal af udtømningsmetoder. Af de 16 patienter fra 1788 årelades de fem hvoraf en bliver åreladet hele to gange. Åreladningen (VS = Venæ Sectio) foretages i armen (in bracchio) eller i foden (in pede). Blodet stilles hen til det lagdeler sig, og beskrives derefter indgående. Det fremgår ikke, hvad beskrivelsen bruges til. Kopsætning (vesicatorium) anvendes ti gange, oftest i nærheden af det syge sted. Hvis den hævede hud under koppen viser tørhed, sættes den om. Igler (hirudines) anvendes også, f.eks. på en tiårig dreng som er alvorligt syg med bl.a. en tør hoste. Der forsøges mange former for behandling, og på et tidspunkt får han sat igler på halsen (collum). Det ses ikke af journalen om Hahn tilskriver det til en bestemt del af behandlingerne, at drengen som har ligget hen i koma (in comate somnolenta semper jacet), AIGIS 6,2 6

7 får det bedre og gradvis begynder at kunne tale igen, men forløbet noteres nøje: vox adhuc deficit (stemmen svigter stadig) monosyllaba pronunciare possit (han kan sige enstavelsesord) quaestionibus respondere possit (han kan besvare spørgsmål) pronuntiatio verborum levior (udtalen af ordene falder ham lettere) verba sine incommodo pronunciare potest (han kan uden besvær udtale ord). Drengen begynder også at få appetit igen, men Hahn noterer: visushebesadhucest(ansigtsudtrykket er stadig sløvt). Sygehistorien ender dog lykkeligt med appetitus bonus (god appetit) og mens hilaris (i godt humør). Til sidst ordinerer Hahn at drengen skal have chokolade at drikke om morgenen. Også den slags midler var inden for råderummet for en medicus og kunne købes på apotheket. Til voksne kunne der blive tale om Rhinskvin eller Madeira. Kolde eller varme afvaskninger og omslag brugtes til behandling af sygdommen gennem huden, og den naturlige gråd og sved hilstes velkommen (fletu levabitur) og(bene transpiravit). Men de skrappe midler var i klart overtal. Her brugte man også: cantharides (spansk flue), sinapismus (sennepsplaster) og fonticula (små sår som holdtes kunstigt ved lige, så væsken kunne flyde fra dem). Til udrensning af de indre dårligdomme brugte Hahn de mekaniske hjælpemidler kateter og klyster samt en forbløffende mængde medikamenter som virker afførende, vanddrivende eller bevirker opkastning. Han noterer med tilfredshed op til 6 sedes (stolgange), og næsten altid udtrykker patienten derefter en følelse af stærk lettelse (cum summo levamine). Patientens eventuelle utilfredshed med at blive udsat for den hippokratiske lægekunst kommer kun sjældent til orde i Hahns journaler, men af og til noteres det at patienten udviser manglende komplians, f.eks. ved at spytte medicinen ud (Medicinam plane respuebat). Eller som tilfældet med den unge frøken som havde rødt udslæt på underarmene. Hahn skriver: Post tres hebdomades scabies serpiginosa siccatur et desquamabat. Statim vero remediis abstinebat et strictam diaetam intermittebat, quo efflorescentia iterum adveniebat. Praescriptam ordinem iterum commendavi. (Efter tre uger udtørres det krybende udslæt, og det faldt af i skæl. Straks holdt hun imidlertid inde med behandlingerne og afbrød den regulerede livsstil hvorved udbruddet vendte tilbage. Jeg påbød hende på ny den foreskrevne opskrift). AIGIS 6,2 7

8 Af de 16 bevarede journaler fra 1788 ender ingen med patientens død, men det forekommer selvfølgelig. I så fald betegnes det med: obiit (Han/hun mødte sit endeligt), men hvis patienten kommer sig, står der bare: status bonus eller status idem (god tilstand/samme tilstand) et par dage, evt. ledsaget af en ordination på noget styrkende eller angivelse af en rekonvalescensperiode. En typisk afslutning kan også være: nox quieta somnolenta, de nullis incommodis præter debilitatem queritur (rolig nat med søvn, klager ikke over andet ubehag end mathed). I hospitalsjournaler fra samme periode skal behandlingsresultatet angives, hvadenten det er positivt eller negativt, så der står enten obiit eller abiit (pt. døde eller pt. tog hjem). En mulig forveksling af disse to temmelig enslydende ord bliver normalt undgået ved at man til abiit tilføjer sanus/sana (patienten tog rask hjem). En enkelt journal fra året 1785 udskiller sig ved sin sproglige udformning som antyder at Hahn har været personligt bevæget ved et dødsfald. Det er en 12-årig dreng som det ikke lykkes at redde, og journalen slutter sådan: Vis vitae decrescebat usque ad mortem hora ix vespertino (Livskraften aftog indtil døden kl. ni om aftenen). Til yderligere læsning anbefales: Henrik R. Wulff: Lægevidenskabens Sprog fra Hippokrates til vor tid. Munksgaard Bogen er omtalt i AIGIS 3.2. AIGIS 6,2 8

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS: BØRN & BØRNEBØRN: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad din forventninger er til behandlingen?

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE

HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE HOMØOPATI SPØRGESKEMA TOTAL CARE NAVN: ADRESSE + POST NR.: ALDER/FØDSELSDATO: ÆGTESKABSSTATUS + BØRN & BØRNEBØRN: TELEFON & MOBIL NR: Angiv venligst grunden til at du ønsker homøopatisk behandling & hvad

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune Den Sidste Tid Denne udgave er er revideret af: Ingrid Hermansen, anæstesi- og smertesygeplejerske Hanne Berger, sygeplejerske Ældrecentret Æblehaven Guldborgvej 6 2660 Brøndby Strand Kilder: Ulla Søderstrøm,

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre?

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre? Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. På den sidste side skal du

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Palliativ indsats for personer med demens.

Palliativ indsats for personer med demens. Palliativ indsats for personer med demens. Kunsten at erkende en forestående terminal fase. Connie Engelund Holmegårdsparken copyright Holmegårdsparken www.holmegaardsparken.dk Kort om Holmegårdsparken

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

TEA / Tromendarterectomi

TEA / Tromendarterectomi Til patienter og pårørende TEA / Tromendarterectomi Oprensning af pulsåre Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en Tromendarterectomi operation, også kaldet TEA, hvor kalkaflejringerne

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Hudens helbred. Måneden, der følges: Oplever du nogen kløende fornemmelse på huden?

Hudens helbred. Måneden, der følges: Oplever du nogen kløende fornemmelse på huden? Primær biliær cholangitis, tidligere kendt som primær biliær cirrose (PBC), er en sjælden leversygdom, der nogle gange kan være uden symptomer. Hvis du følger dine symptomer på PBC, kan det hjælpe dig

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen.

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppens medlemmer: Opgaven skal løses uden brug af bogen eller elementskema. Opgaven skal afleveres når I mener I har løst den på bedst mulige vis. God fornøjelse.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Hjertesvigt klinikken. Spørgeskema. Hospitalsenheden Vest. Hi-1

Hjertesvigt klinikken. Spørgeskema. Hospitalsenheden Vest. Hi-1 Hjertesvigt klinikken Spørgeskema Hospitalsenheden Vest regionmidt jylland Hi-1 Spørgeskema Du bedes udfylde dette spørgeskema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Spørgsmålene handler om dine symptomer

Læs mere

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist Tag endnu et skridt fremad Det kræver stor dygtighed at identificere kilden til fertilitetsproblemer og anbefale den rette behandling. En fertilitetsklinik

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tyktarm Patientvejledning Irritabel tyktarm Irritabel tyktarm er en sygdom/tilstand med oppustet mave, smerter og ændret afføring. Irritabel tyktarm kan påvirke livskvaliteten i udtalt grad. Hvor udbredt er irritabel

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Om planterne. Læge-alant. Bumleurt. Glat burre

Om planterne. Læge-alant. Bumleurt. Glat burre Om planterne Læge-alant Planten hører til den gruppe, vi i dag kalder kurvblomstfamilien. Hos denne familie er det, vi opfatter som én blomst, faktisk mange blomster samlet på en skive, i en kurv. Hos

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life N O T A T 21-09-2007 Faktaark - presse 24. september 2007 Faktaark til pressen HSMR og Operation Life HSMR viser antallet af dødsfald på et sygehus eller i en region som procent af det gennemsnitlige antal

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere

Velkommen. Mødegang 10 Dagens program. Velkomst og siden sidst. Mælk og mad til barnet. Pause kl. ca. 18.00 18.20. Syge børn.

Velkommen. Mødegang 10 Dagens program. Velkomst og siden sidst. Mælk og mad til barnet. Pause kl. ca. 18.00 18.20. Syge børn. Velkommen Mødegang 10 Dagens program Velkomst og siden sidst Mælk og mad til barnet Pause kl. ca. 18.00 18.20 Syge børn Evaluering Nu begynder øve perioden Overgangen fra mælk til skemad er en læringsproces

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Fakta om spiseforstyrrelser

Fakta om spiseforstyrrelser SUNDHEDSSTYRELSEN [Næste side] Indholdsfortegnelse: Kolofon Nervøs spisevægring - anorexia nervosa Nervøs overspisning - bulimia nervosa Andre spiseforstyrrelser Udbredelse og årsag Mange faktorer spiller

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Behandling med bendamustin

Behandling med bendamustin Vi anbefaler dig behandling med indholdsstoffet bendamustin mod din kræftsygdom. Denne pjece kan være en hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af

Læs mere