EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788?"

Transkript

1 EN DOKTOR KOM OG SKREV LATIN, - men hvordan var den latin han skrev, f.eks. i Århus i 1788? Af Kirsten Jungersen, Medicinsk Museion Var det den samme slags latin som vi har set hos lægerne i vor tid hvor diagnosesproget erstatter alle endelser med punktum for at tilsløre at ingen forventes at kende de rette former? Var det som den pompøse latin i 17-hundredetallets såkaldte disputatser som vi har bevaret mange af, og som afslører et misforhold mellem det krævede og meget krævende sprog og det bagvedliggende kommunikationsønske? Eller var det latin af samme skuffe som den Per Degn slynger om sig med i Holbergs Erasmus Montanus, ikke for at kommunikere, for så meget kan han ikke, men for at bluffe sine tilhørere? Dette spørgsmål er det blevet muligt at besvare, fordi en århusiansk læge, stiftfysikus Christopher Ditlev Hahn ( ), har bevaret et meget stort udvalg af sine patientjournaler for eftertiden ved at lade dem indbinde. Denne store samling af over 2000 journaler optegnet i 27 bind er i dag at finde i arkivet på Medicinsk Museion, Bredgade 62 i København, hvor jeg har haft lejlighed til at studere dem sammen med professor em. dr. med. Henrik R. Wulff. De medicinhistoriske oplysninger er naturligt nok blevet den væsentligste synsvinkel i vores arbejde, og vi har redegjort for dem i en artikel i Medizinhistorisches Journal 2005 efterfulgt af en dansk præsentation af materialet i Bibliotek for Læger Lad mig straks afsløre at jeg synes han med sit sprog ligger et sted under Holberg selv og den forlæste Erasmus Montanus, men langt over Per Degn og en almindelig moderne læge. Da materialet er så stort, vil jeg som udgangspunkt begrænse mig til de 16 bevarede journaler fra året 1788, men lejlighedsvis udnytte mit kendskab til samtlige journaler. I 1788 er Hahn ung endnu (44 år) og veletableret i Århus som stiftfysikus, d.v.s. øverste ansvarlige i sundhedsspørgsmål i Århus Amt over for borgmesteren i Århus og Collegium Medicum Regium i København. Han har 22 års erfaring som praktiserende læge i Århus efter at have afsluttet sin medicinske uddannelse i Halle med en disputats. Hahns latin i disputatsen ligner al anden latin fra andre publikationer i perioden. Antallet af bevarede journaler fra de enkelte år i denne del af Hahns liv er ret begrænset, hvilket muligvis kan forklares ved at han i 1784 mistede sin kone, formentlig ved barsel, da et barn af ham blev døbt seks måneder efter hendes død. Hahn blev ved konens død alene med AIGIS 6,2 1

2 4 børn på 2, 6, 8 og 10 år foruden spædbarnet, Gothilf, som senere døde. Vi kan se af folketællingen at han på et tidspunkt fik en husjomfru, søster til en af hans patienter, som han i 1805 giftede sig med. Hun var 34 år yngre end ham, og de fik ingen børn. Det som gør denne journalsamling enestående også i sproglig henseende, er, at her finder vi latin som brugssprog, ganske vist med et fagligt præg som i ordforråd og stil minder om lægernes knappe og opremsende journalsprog i dag, men velfungerende og helt upoleret. Det er skrevet af en dygtig og ambitiøs mand som ikke har noget imod at vise sin kunnen frem, men som i det daglige arbejdspres lader uvæsentlige sproglige småfejl passere, fordi han dybest set skriver til sig selv eller til en efterkommer som ville være læge og kunne have gavn af hans erfaringer. Disse småfejl får sproget til at virke ægte, latinen er et middel og ikke et mål. Kravet til lægerne om at kunne udtrykke sig på latin ved mundtlig embedseksamen bestod i Danmark til 1837, herefter indskrænkedes det til den skriftlige del og den kliniske prøve ved sygesengen. Hahns håndskrift er let læselig, så længe han skriver på latin, men det sker en gang imellem, at han ved titel eller hjemsted for en patient slår over i tysk eller dansk, og så priser man sig lykkelig over at latin ikke skrives med gotiske bogstaver. De 27 bind er velbevarede, men naturligvis sarte for håndtering. Allerede Hahns inddeling af journalerne efter de af ham stillede diagnoser viser hvor dybt forankret han var i den medicinske tradition. Der var flere konkurrerende skoler inden for lægekunsten på denne tid (som der også var i antikken), og Hahn har stiftet bekendtskab med dem under sine studier i Halle, men et virkeligt videnskabeligt gennembrud i lægekunsten kommer først efter Hahns død. Da bliver diagnosen ikke sikker, førend der er foretaget obduktion, og lægens erfaringer med patienter bliver først gyldige efter en statistisk behandling. Sådan har Hahn og hans tid ikke set på det, så han har efterladt os et opslagsværk med et indeks bestående af diagnoser i alfabetisk rækkefølge. Disse diagnoser er med få undtagelser (f.eks. abortus) ikke umiddelbart forståelige for en moderne læge, og sammenholdt med sygehistorien er nogle direkte misvisende. Vi har derfor skrevet alle diagnoserne ind på computer sammen med deres datering og på den måde kunnet retablere den kronologiske rækkefølge som vi finder mere oplysende om hans liv og virke. En anden sorteringsmetode kunne være efter patientnavne. Men Hahn har bogført hver enkelt sygdom for sig med kun ganske få daterede henvisninger til patientens tidligere sygdomme, og hans oplysninger om patienternes navn og stilling i samfundet er sjældent tilstrækkelige for os til at identificere den enkelte med sikkerhed. Er f.eks. købmand Raae den AIGIS 6,2 2

3 samme som købmand H. Raae eller Hans Raae, og er det en mands 1., 2. eller 3. kone der er syg? Det ville have været en hjælp hvis Hahn altid havde udfyldt den tomme plads til alder, men den systematik har han ikke haft blik for. Ejendommeligt, når man opdager hvor omhyggelig han ellers er med alting. De eneste af hans patienter som i dag ville kunne lade sig identificere med sikkerhed, er de adelige, fordi deres familier i øvrigt er veldokumenterede. Det er således sygdomsbeskrivelserne og behandlingsmetoderne som er det interessante, og det er fra dem jeg vil hente små prøver på Hahns sprog. Men først er det nok godt at gøre sig klart hvad lægekunsten på Hahns tid gik ud på, ud over at den som nævnt satte en læges erfaring med individuel behandling af patienter højt. Selv om man ikke længere i det 18. århundrede accepterede teorien om de fire legemsvæsker (blod, gul galde, sort galde og flegma), kan man stadig henføre Hahn og hans samtidige til den hippokratiske tradition, da de opfattede sygdom som en ubalance i kroppens funktioner i forbindelse med manglende udskillelse af affaldsstoffer. Ting som det skiftende vejr, den medfødte legemlige udrustning og livsstilen har indflydelse på balancen, og for at den kunne blive genoprettet, skulle det onde ud. Dertil havde lægen forskellige behandlingsmuligheder som jeg vil komme ind på senere. De gjorde sig forestillinger om smitte, men kendte ikke bakterier, og i 1788 brugtes den farlige variolation endnu som forebyggelse mod kopper. Hahn gik over til vaccination fra Man skal ikke forvente operationer af Hahn, det havde man kirurger til, og Hahn var universitetsuddannet medicus som ikke befattede sig med den slags indgreb. Der er en klar rangfølge: som medicus og oven i købet stiftfysikus var han overordnet amtets mange kirurger og det øvrige sundhedsvæsen. Kirurgernes uddannelse var ved at blive forbedret, men først efter Hahns død blev de to lægeuddannelser slået sammen (i 1842). Patientjournaler er ikke litteratur, men et forsøg på så effektivt som muligt at fastholde det mylder af oplysninger der kan føre til den rette behandling. Det viser sig ved, at der bruges mange substantiver og adjektiver og et begrænset antal verber. Ledsætninger ses så godt som ikke, og derfor heller ikke pronominer eller konjunktioner. Konjunktiv er der sjældent brug for, og 3.person singularis og pluralis + participier rækker langt. Deraf enkelheden i sprog, men indholdsmæssigt er det jo det basale menneskelige drama der udfolder sig: fødsel og død, smerte og helbredelse, og man kan ikke lade være med i sit stille sind at udfylde de tomrum lægens professionelle distance og diskretion efterlader i beskrivelsen. Hvordan kan man overhovedet bedømme udtryksevnen i en sådan minimalistisk tekst? Et fags terminologi indlæres sammen med uddannelsen, og man kan kalde det medicinske AIGIS 6,2 3

4 fagsprog for en slags latin efter naturmetoden. De mange nødvendige gentagelser kunne være klichéer, og de korrekte bøjningsendelser resultatet af sanseløs indterpning. Når Hahns latin gør et positivt indtryk på mig, er det dels fordi jeg ved hvor svært det falder mange bare at nå så langt, og dels på grund af Hahns variationer i udtryksmåde. Forhåbentlig kan træk fra de 16 journaler fra 1788 illustrere hvad jeg mener. En journal indledes med en klargøring af hvad det er, der har fået den syge til at konsultere lægen. Det er den såkaldte anamnese hvor lægen med sine spørgsmål får patient eller pårørende til at erindre de relevante detaljer i forhistorien. Samtidig bruger lægen sine øjne. Ung frøken (26 år) Robusta constitutione corporis, ex diaeta inordinata, herpitidem serpiginosam antibracchiis (antebracchiis) aegrotabat per annum, multa remedia externe sine fructu usurpavi, cutis rubra dura cum fissuris... Legemligt robust, syg gennem et år af krybende herpes på underarmene grundet uhensigtsmæssig levevis. Jeg har anvendt mange midler eksternt uden held, huden rød og hård med revner Ung pige (uden aldersangivelse) Macilenta constitutione corporis, menstrua ordinem servant, primis diebus eruptionis vero de vehemento dolore lateris sinistri queritur... Tynd, menstruationen regelmæssig, men klager over voldsom smerte i venstre side i de første dage af dens frembrud Ung frøken (26 år) Macilenta et debili constitutione corporis, vitam sedentariam semper gessit, nunc aliquot tempus de dolore lancinante momentaneo dentis cariosi lateris sinistri queritur, die 22. hic dolor perseverabat, et in toto latere sinistri oris, auris et capitis se extendebat, cum intolerabile dolore lancinante et rubore albugineae oculi... Tynd og svagelig, har altid ført stillesiddende liv, klager nu igennem et stykke tid over kort jagende smerte i en cariesangrebet tand i venstre side, d.22. (marts) fortsatte denne smerte og bredte sig på hele venstre side af mund, øre og hoved med uudholdelig, jagende smerte og rødme af det hvide i øjet Ung kvinde (18 år) Constitutione obesa, pallida et debili systemate nervoso, vitam sedentariam pleraque gessit, menstrua parca. Anno praeterito, post vehementem saltationem, et expositione aeris frigidi, spasmum pectoris anginosum subtrahebat, cum dolore et dyspnoea. Fedladen, bleg og med svagt nervesystem, har for det meste ført stillesiddende liv, sparsom menstruation. Forgangne år pådrog hun sig efter voldsom dans og ved udsættelse for kold luft en anginoid krampe i brystet med smerte og åndenød AIGIS 6,2 4

5 Ung soldat (20 år) Ex refrigeratione et victu inordinato colicam sanguineam contraxerat, 18. quarto die morbi ego in consilium vocatus... Havde grundet afkøling og uhensigtsmæssig levevis pådraget sig kolik med blod, d.18. (juli) på sygdommens 4. dag blev jeg kaldt til konsultation Der kan være mange andre iagttagelser: gibberosa (pukkelrygget), oculi prominentes (udstående øjne), adspectus faciei pallidus cum aliquo rubore genarum (blegt ansigt med en smule rødme i kinderne). Eller: strenuus Bacchi cultor (en ivrig dyrker af Bacchus), hospitalitatis causa irregularem diætam gerebat hinc colicis affectibus cruciabitur (nød for gæstfrihedens skyld en uvant kost hvorfra han plages af kolik (Hahn kommer ofte til at bruge -bitur som endelse i stedet for -tur). Der optræder andre klager: nausea (kvalme), vertigo (svimmelhed), cephalalgia (hovedpine), insomnia (søvnløshed), appetitus prostratus (appetitten forsvundet) eller appetitus caninus (hundesulten), os muco plenus (munden fuld af slim), debilitas (træthed), anxietas præcordiorum (hjertebanken) og naturligvis dolor (smerte). Der er visse undersøgelser lægen rutinemæssigt foretager på patienten, deriblandt af tungen som meget ofte er belagt (lingua alba). Der trykkes på mave, hvis det er der sygdommen sidder, og maven (venter) kan være flatibus expansus (fuld af luft), tumidus (opsvulmet) og tympani simile expansus (udspilet som et trommeskind). Afføring (alvus) inspiceres, og der forhøres om hvor mange gange maven har virket (sedes). Betegnelsen alvus kan også gå på fordøjelsessystemet og kan være aperta (åben), clausa og obstructa (mere eller mindre forstoppet), tarda (træg), laxa og liquida (mere eller mindre flydende). Urinen undersøges på samme måde, og Hahn har ligefrem særlige notationer for urinmængde og urinfarve. Endelig er pulstagning af stor vigtighed på den tid, terminologien er meget nuanceret, jeg har optalt op til 20 pulskvaliteter. Værd at bemærke er, at en hurtig puls hedder pulsus frequens, mens pulsus celer betyder en brat puls. Pulsen kan også være parvus et debilis sed sine febre (lille og svag, men uden febris, d.v.s. ikke sygeligt lille og svag). Febris er en sygdomsdiagnose, næsten lige så omfattende som morbus (sygdom), mens det som vi i vore dage omtaler som feber, udtrykkes med aestus (varme, hede). Det er lægens kunst at skelne mellem alle disse sygdomstegn og med sit kliniske blik optrænet ved talrige besøg ved sygesengen (kline) at stille den rigtige diagnose, så behandling kan påbegyndes. At Hahns årsagsforklaringer bygger på den hippokratiske tradition, kan AIGIS 6,2 5

6 man først og fremmest se af hans behandlinger, men det fremgår også af enkelte notater om vejrlig og andre påvirkninger, heriblandt psykiske. Når han fortæller at en patient har fået tilbagefald post terrorem (efter en forskrækkelse), mener han propter terrorem (p.gr.a. en forskrækkelse), og pathemam animi vehementem exposita skal på samme måde forstås sådan at anfaldet skyldes at den kvindelige patient blev udsat for en voldsom sindsbevægelse. Detaljer om hvad det er for en sindsbevægelse, anses for irrelevante. En anden kvinde bliver syg post iracundiam (efter vredesanfald), her får man heller ikke at vide hvad denne fornemme kvinde dog er blevet så forfærdelig vred over. En medicus som Hahn blev som regel først tilkaldt, efter at andre i sundhedsvæsenet havde forsøgt sig. Det lyder som en fanfare, når Hahn i hver eneste journal markerer tidspunktet for sin indgriben i forløbet: Ego in consultum vocatus. Somme tider indleder han med at kritisere forgængerens behandling: Chirurgus Berg emeticum ordinabat, quamvis dolor colicus illud contraindicabat (kirurg Berg ordinerede et brækmiddel, skønt der var kontraindikation grundet koliksmerte). Pharmaceuticus Lystagger Venæ Sectio, laxantia et pectoralia sine levamine ordinavit (farmaceut Lystagger ordinerede åreladning, afføringsmidler og brystdråber uden lettelse). Pharmaceuticus Lystagger ano et kato purgavit die praecedente cum magno augmento morbi (farmaceut Lystagger udrensede foroven og forneden den foregående dag med stor forøgelse af sygdommen til følge). Når man ser på Hahns egne behandlinger, forbavses man, for de består i nøjagtig den samme åreladning og udrensning foroven og forneden, men kunsten var åbenbart at finde det rette tidspunkt at gøre det. Det krævede stor indsigt at regulere på væskebalancen, og der fandtes et stort arsenal af udtømningsmetoder. Af de 16 patienter fra 1788 årelades de fem hvoraf en bliver åreladet hele to gange. Åreladningen (VS = Venæ Sectio) foretages i armen (in bracchio) eller i foden (in pede). Blodet stilles hen til det lagdeler sig, og beskrives derefter indgående. Det fremgår ikke, hvad beskrivelsen bruges til. Kopsætning (vesicatorium) anvendes ti gange, oftest i nærheden af det syge sted. Hvis den hævede hud under koppen viser tørhed, sættes den om. Igler (hirudines) anvendes også, f.eks. på en tiårig dreng som er alvorligt syg med bl.a. en tør hoste. Der forsøges mange former for behandling, og på et tidspunkt får han sat igler på halsen (collum). Det ses ikke af journalen om Hahn tilskriver det til en bestemt del af behandlingerne, at drengen som har ligget hen i koma (in comate somnolenta semper jacet), AIGIS 6,2 6

7 får det bedre og gradvis begynder at kunne tale igen, men forløbet noteres nøje: vox adhuc deficit (stemmen svigter stadig) monosyllaba pronunciare possit (han kan sige enstavelsesord) quaestionibus respondere possit (han kan besvare spørgsmål) pronuntiatio verborum levior (udtalen af ordene falder ham lettere) verba sine incommodo pronunciare potest (han kan uden besvær udtale ord). Drengen begynder også at få appetit igen, men Hahn noterer: visushebesadhucest(ansigtsudtrykket er stadig sløvt). Sygehistorien ender dog lykkeligt med appetitus bonus (god appetit) og mens hilaris (i godt humør). Til sidst ordinerer Hahn at drengen skal have chokolade at drikke om morgenen. Også den slags midler var inden for råderummet for en medicus og kunne købes på apotheket. Til voksne kunne der blive tale om Rhinskvin eller Madeira. Kolde eller varme afvaskninger og omslag brugtes til behandling af sygdommen gennem huden, og den naturlige gråd og sved hilstes velkommen (fletu levabitur) og(bene transpiravit). Men de skrappe midler var i klart overtal. Her brugte man også: cantharides (spansk flue), sinapismus (sennepsplaster) og fonticula (små sår som holdtes kunstigt ved lige, så væsken kunne flyde fra dem). Til udrensning af de indre dårligdomme brugte Hahn de mekaniske hjælpemidler kateter og klyster samt en forbløffende mængde medikamenter som virker afførende, vanddrivende eller bevirker opkastning. Han noterer med tilfredshed op til 6 sedes (stolgange), og næsten altid udtrykker patienten derefter en følelse af stærk lettelse (cum summo levamine). Patientens eventuelle utilfredshed med at blive udsat for den hippokratiske lægekunst kommer kun sjældent til orde i Hahns journaler, men af og til noteres det at patienten udviser manglende komplians, f.eks. ved at spytte medicinen ud (Medicinam plane respuebat). Eller som tilfældet med den unge frøken som havde rødt udslæt på underarmene. Hahn skriver: Post tres hebdomades scabies serpiginosa siccatur et desquamabat. Statim vero remediis abstinebat et strictam diaetam intermittebat, quo efflorescentia iterum adveniebat. Praescriptam ordinem iterum commendavi. (Efter tre uger udtørres det krybende udslæt, og det faldt af i skæl. Straks holdt hun imidlertid inde med behandlingerne og afbrød den regulerede livsstil hvorved udbruddet vendte tilbage. Jeg påbød hende på ny den foreskrevne opskrift). AIGIS 6,2 7

8 Af de 16 bevarede journaler fra 1788 ender ingen med patientens død, men det forekommer selvfølgelig. I så fald betegnes det med: obiit (Han/hun mødte sit endeligt), men hvis patienten kommer sig, står der bare: status bonus eller status idem (god tilstand/samme tilstand) et par dage, evt. ledsaget af en ordination på noget styrkende eller angivelse af en rekonvalescensperiode. En typisk afslutning kan også være: nox quieta somnolenta, de nullis incommodis præter debilitatem queritur (rolig nat med søvn, klager ikke over andet ubehag end mathed). I hospitalsjournaler fra samme periode skal behandlingsresultatet angives, hvadenten det er positivt eller negativt, så der står enten obiit eller abiit (pt. døde eller pt. tog hjem). En mulig forveksling af disse to temmelig enslydende ord bliver normalt undgået ved at man til abiit tilføjer sanus/sana (patienten tog rask hjem). En enkelt journal fra året 1785 udskiller sig ved sin sproglige udformning som antyder at Hahn har været personligt bevæget ved et dødsfald. Det er en 12-årig dreng som det ikke lykkes at redde, og journalen slutter sådan: Vis vitae decrescebat usque ad mortem hora ix vespertino (Livskraften aftog indtil døden kl. ni om aftenen). Til yderligere læsning anbefales: Henrik R. Wulff: Lægevidenskabens Sprog fra Hippokrates til vor tid. Munksgaard Bogen er omtalt i AIGIS 3.2. AIGIS 6,2 8

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Dag 2 Væske - dit helbred

Dag 2 Væske - dit helbred Velkommen til Herbal Centers vægttabskursus Dag 2 Væske - dit helbred Her får du et spørgsmål, som du har hørt mange gange før: "Hvor mange glas vand drikker du om dagen?" To, tre, fire - eller flere?

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere