Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse"

Transkript

1 Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik klasse Side 1 af 30

2 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald er. Eleverne laver en tegning af affald. Se punkt 1 i vejledning. Se bilag 1. Præsentation af undervisningsforløbet og målene for undervisningsforløbet samt inddeling af klassen i grupper. Se punkt 2 i vejledning. Eleverne introduceres for tælle-affaldmetoden. Se punkt 3 i vejledning. Se bilag 2. Eleverne tages med ud på en lokalitet, og eleverne skal sammentælle og registrere affald. Se punkt 4 i vejledning. Se bilag 2. Eleverne tæller og registrerer affald. Se bilag 2. Den fælles registrering indtastes på hjemmesiden. Se punkt 5 i vejledning. Se video 1. Lektionen afsluttes med en opsamling på klassen. Eleverne gemmer deres elevkompendium til næste lektion. Se punkt 6 i vejledning. Side 2 af 30

3 Forberedelse til første lektion Opret klassen som bruger på: Kopier elevmaterialet/kompendiet til alle elever Læs vejledningerne til lektionen Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Inddel klassen i grupper, der skal være gældende for hele dette undervisningsforløb Find et område (2 meter x 5 meter) til hver gruppe i lokalområdet, hvor de kan indsamle affald Medbring udstyr, som eleverne kan samle affald op med (engangshandsker, pincetter, tænger, osv.) Reservér projektor eller evt. smartboard til at vise hjemmesiden: Side 3 af 30

4 Anden lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Der laves en fælles opstart, hvor der samles op på, hvad eleverne lavede i forrige lektion. Se punkt 7 i vejledning. Læreren underviser i de forskellige affaldstyper. Den viden skal eleverne bruge, når de skal løse den åbne opgave. Se punkt 8 i vejledning. Se bilag 2, 3, 4 og 5. Eleverne instrueres i den åbne opgave. Se punkt 9 i vejledning. Se bilag 7, 8 og 9. Læreren godkender skitser og idéer, inden eleverne sætter deres forebyggende indsats i gang. Se punkt 10 i vejledning. Som afslutning på lektionen bliver eleverne introduceret for bilag 10. Se punkt 11 i vejledning. Se bilag 10. Eleverne løser opgaverne på bilag 4 og 5. Se bilag 4 og 5. Eleverne laver skitser og idéer til, hvordan den åbne opgave løses. Forberedelse til anden lektion Læs vejledningerne til lektionen Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Medbring sakse, lim og lommeregnere Side 4 af 30

5 Lektionen kan gentages - se vejledning Tredje lektion Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Lektionen startes med, at læreren gennemgår lektionen. Se punkt 12 i vejledning. Lektionen afsluttes med, at læreren samler gruppernes materialer ind, så det er klart til brug i næste lektion. Grupperne går ud og indsamler samt registrerer områdets affald, inden de starter deres forebyggelsesindsats. Grupperne går i gang med at løse den åbne opgave ud fra de skitser og planer, som de lavede i forrige lektion. Eleverne forbereder deres oplæg om deres åbne opgave. Forberedelse til tredje lektion Læs vejledningerne til lektionen Find materialer frem, som eleverne lavede i forrige lektion Medbring lommeregnere Side 5 af 30

6 Fjerde lektion Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Lektionen gennemgås af læreren. Se punkt 13 i vejledning. Eleverne laver deres oplæg færdigt. Læreren samler eleverne og gør klar til gruppernes oplæg. Se punkt 14 i vejledning. Klassen ser den samlede mængde af indsamlet affald på hjemmesiden. Se punkt 15 i vejledning. Som afslutning på forløbet tegner eleverne en ny tegning med overskriften: Affald. Se punkt 16 i vejledning. Se bilag 12. Grupperne holder et lille oplæg. Forberedelse til fjerde lektion Læs vejledningerne til lektionen Side 6 af 30

7 Vejledning til forløbet om Hold Danmark Rent Vejledning til første lektion Undervisningsforløbet Hold Danmark Rent skal øge bevidstheden blandt folkeskoleelever mht. problemerne med henkastet affald samt give eleverne en generel viden om henkastet affald. Formålet er også, at eleverne skal være aktive og arbejde med konkrete problemstillinger og via forebyggelsesplaner være med til, at eleverne ændrer adfærd i en positiv retning. Forløbet er udarbejdet for og til organisationen Hold Danmark Rent og støttet af Fonden Århus Miljøcenter. I forløbet vil eleverne skulle indtaste data om det indsamlede affald på hjemmesiden Denne hjemmeside drives og er en del af organisationen Hold Danmark Rent. Eleverne skal gennem forløbet selv gøre sig erfaringer med, hvad affald er, og hvilke nedbrydningstider affald har, samt hvor affaldet kommer fra. De bilag, som eleverne skal bruge i forløbet, findes i elevkompendiet og sidst i dette kompendium. VIGTIGT: Når eleverne arbejder med affald og skal indsamle affald, er det lærerens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommer i kontakt med farligt affald. (Farligt affald kunne fx være: sprøjter, kanyler, kemikalier og lignende) Side 7 af 30

8 Punkt 1 Som det første skal eleverne lave en tegning med overskriften affald. Tegningen har til hensigt at sætte tanker i gang hos eleverne. Som en evaluering af forløbet skal eleverne lave en tegning igen, når forløbet afsluttes, og derefter kan man sammenligne de to tegninger og se, hvilke forskelle der vil være på de to tegninger. Som indledning og inspiration til emnet skal eleverne spores ind på emnet Hold Danmark Rent. Dette gøres ved at tage en samtale med klassen om affald. Spørgsmål, som kan bruges, kunne være: Hvad er affald? Hvor kommer affaldet fra? Hvorfor lader vi ikke bare affaldet ligge og flyde? Hvad sker der, hvis vi lader affaldet ligge? Bruger vi affald til noget nyttigt? Hvad gør I (eleverne) af jeres affald, når I har noget? Hvad gør samfundet for, at affald ikke ligger og flyder i naturen? Punkt 2 Eleverne er nu sporet ind på emnet, og for at bevare overblikket og motivationen hos eleverne skal de have en præsentation af hele emnet. De tre hovedbudskaber i præsentationen skal være: Første budskab Målene for undervisningsforløbet skal præsenteres i store træk; de skal ikke læses op, men forklares med egne ord. Målene med forløbet er taget fra trinmålene for natur/teknik efter 4. klassetrin: At kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning At kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og kemikalieaffald At sammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennem tegninger, diagrammer, tabeller og digitale billeder At formidle - mundtligt og skriftligt - data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier At formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser Side 8 af 30

9 Andet budskab Den overordnede opbygning af forløbet: 1) At høre og tale om affald det har I gjort i punkt 1 2) Gennemgang af målene for forløbet så eleverne ved, hvorfor de skal lære om affald 3) Klassen skal samle og registrere affald på et lille område 4) Taste oplysninger ind på en hjemmeside 5) Lave planer for, hvordan klassen vil mindske henkastet affald 6) Fremlægge deres arbejde Tredje budskab Klassen skal også inddeles i grupper, da opgaverne i forløbet skal løses i disse. Grupperne skal gælde for resten af dette forløb. Side 9 af 30

10 Punkt 3 Eleverne skal introduceres for en bestemt metode til at tælle og registrere affald. Metoden går ud på at eleverne får tildelt et område, hvor der bliver kastet en del affald. Området kunne være: Et sted i en skolegård Et sted på en legeplads Et område omkring skolen En del af et fortov Et område af en idrætsplads Osv. Det vigtige i udvælgelsen er, at eleverne vil kunne finde noget henkastet affald på området, og at det er sikkert for eleverne at færdes på området. Derudover er det vigtigt, at læreren sikrer sig, at der ikke ligger farligt affald på området (farligt affald kunne fx være: Sprøjter, kanyler, kemikalier og lignende). Området, som eleverne skal samle affald på, skal være 2 meter x 5 meter. Nedenfor er en oversigt over arbejdsgangen for eleverne Metoden gennemløber 4 trin: 1. Eleverne får et område, som måler 2 meter x 5 meter, og som læreren vælger til eleverne. 2. Eleverne indsamler alt affald i området. 3. Derefter sorterer eleverne affaldet, som er vist på skemaet bilag Eleverne indtaster deres oplysninger på Når eleverne har udfyldt bilag 2, skal eleverne logge sig ind på hjemmesiden: og her skal de indtaste deres resultater. Klassen vil senere kunne se en oversigt over klassens indsamlede affald. Vejledning til indtastning af affald på 1. Log ind (læreren opretter klassen på hjemmesiden 2. Vælg Registrering af data 3. Vælg Opret nyt målepunkt 4. Under Opret nyt målepunkt udfyldes felterne: a. Måleområdetype b. Unikt områdenavn (Her skal eleverne skrive Gruppe nummer xx) c. Areal (typisk 10) d. Beskrivelse af området 5. Tryk Næste og udfyld felterne: a. Dato b. Udført af (navne på grupperne) 6. Tryk Næste og udfyld felterne: a. Antal fundne stykker affald b. Kilden til affaldet 7. Tryk Gem registrering VIGTIGT: Læreren skal først sikre sig, at der ikke er noget farligt affald på det område, hvor eleverne skal indsamle affald. (Farligt affald kunne fx være: sprøjter, kanyler, kemikalier og lignende) Husk at udstyre eleverne med enten engangshandsker, pincetter eller tænger, som de kan bruge til at samle affald op med. Side 10 af 30

11 Punkt 4 Som forberedelse til dette punkt har læreren udvalgt et område til hver gruppe på ca. 2 meter x 5 meter. Området kunne være på skolens område, en nærliggende sportsplads, en nærliggende P- plads eller et andet område, som læreren vurderer, at det er ansvarligt at sende sine elever ud til. Læreren tager klassen med ud på de områder, som grupperne skal arbejde med, og hver gruppe får sit eget område. Læreren tjekker samtidigt, at der ikke er noget farligt affald på områderne, inden eleverne samler affaldet op. Herefter samler eleverne alt affald på området op i en pose (tyggegummi, som sidder fast i asfalten, tælles op og skrives ind på bilag 2). Når dette er gjort, finder eleverne et sted, hvor de kan sidde og sortere affaldet og udfylde første kolonne på bilag 2. Punkt 5 Når eleverne har sorteret og talt deres affald op på bilag 2, samles eleverne i klassen, og hjemmesiden, hvor eleverne skal registrere deres affald, introduceres. Video 1, som gennemgår hjemmesiden, vises for eleverne. Herefter indtaster eleverne selv eller sammen med læreren deres resultater af deres første undersøgelse på deres område. Læreren kan finde og åbne den side, hvor eleverne skal indtaste deres affald Punkt 6 I opsamlingen skal læreren samle op på følgende: Alt det affald, som eleverne har samlet op, hvor kommer det typisk fra? (se bilag 2) Når eleverne bliver bevidste om, hvor affaldet kommer fra, vil de kunne lave en forebyggende indsats i de butikker, som producerer meget affald. Til sidst i timen lægges elevkompendierne til side, så de kan findes frem til næste time. Side 11 af 30

12 Vejledning til anden lektion Punkt 7 I den fælles opstart skal læreren samle op på, hvad eleverne lavede i forrige lektion med hensyn til gruppernes områder og registreringsmetoden. Læreren præsenterer også dagsordenen for denne time: 1. Eleverne undervises i forskellige affaldstyper 2. Eleverne introduceres til den åbne opgave 3. Eleverne begynder at løse den åbne opgave Punkt 8 I dette emne om affald er der tre væsentlige områder, som eleverne skal lære om: 1. Hvor kommer affaldet fra? 2. Nedbrydningstider 3. Kan affald genbruges? Disse tre områder skal være centrale i lærerens gennemgang, og som hjælp kan læreren bruge bilag 2, 3, 4 og 5. Lærens dagsorden i denne gennemgang kan se således ud: 1. Læreren gennemgår først bilag 2 og taler med eleverne. Bilag 2 Som indledning tager eleverne bilag 2 frem, og læreren taler med eleverne om, hvor affaldet kommer fra. Det er vigtigt for eleverne at vide, hvor affaldet kommer fra, når de skal forebygge henkastning af affald. Eksempel: Hvis en del af det affald, som eleverne har fundet på deres område, kommer fra eksempelvis skoleboden, så vil det være oplagt at lave en forebyggende indsats ved skoleboden mod henkastning af affald. Det vigtige for læreren bliver at kæde affaldet sammen med, hvor i jeres by affaldet kommer fra, så eleverne får en mulighed for at lave en forebyggende indsats sådan som de skal i den åbne opgave. Side 12 af 30

13 2. Læreren gennemgår bilag 3, hvor eleverne undervises i Nedbrydningstider og Kan affaldet genbruges? Bilag 3 Det næste, som eleverne skal lære om, er nedbrydningstider for affald. Denne viden er central, for lader vi affaldet ligge og flyde, vil der gå lang tid, inden affaldet forsvinder igen. Til dette skal læreren bruge bilag 3. På bilag 3 kan læreren forklare, at nedbrydningstiderne hænger sammen med, hvad affaldet er lavet af. Eksempelvis er glas lavet af smeltet sten, og derfor er glas meget svært at nedbryde, da naturen har svært ved at nedbryde sten. Det andet budskab, som læreren skal uddrage af bilag 3, er, at vi kan genbruge meget af det affald, som vi mennesker producerer. Som udgangspunkt skal affald i skraldespanden. Det affald, som blandes sammen i en skraldespand både derhjemme og på gaden, bliver brændt til el og varme. Hvis vi vil genbruge affaldet, skal det sorteres og afleveres i separate beholdere/containere, f.eks. på kommunens genbrugsplads. Jo renere fraktioner jo bedre kan det genbruges. Som borgere har vi en pligt til at sortere til genbrug efter kommunens anvisning. Mademballage, som er blandet af flere materialer, sorteres normalt ikke til genbrug. Det gælder også slikpapir, cigaretpapir m.m. Elevernes viden om, hvad affaldet er lavet af, skal kædes sammen med nedbrydningstiderne, f.eks. glas, som har en lang nedbrydningstid, da det er lavet af sten, hvorimod organisk materiale er hurtigt at nedbryde, fordi der er en masse svampe og dyr, som kan nedbryde dette affald. 3. Som det sidste laver eleverne bilag 4 og 5, hvor eleverne skal bruge den viden, som de er blevet undervist i. Bilag 4 og 5 På bilag 5 klippes tegningerne ud, og derefter limes de fast på bilag 4 i de rigtige felter. For at tydeliggøre over for eleverne er tidslinjen skitseret som gamle mænd en gammel mand er lig med en hel menneskealder. Budskabet fra læreren kunne være, at plastik først bliver nedbrudt, når eleverne bliver tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldeforældre. Side 13 af 30

14 Punkt 9 Eleverne har nu en baggrundsviden for at kunne løse den åbne opgave. Så i det næste skal den åbne opgave instrueres, se bilag 6. Hovedformålet med den åbne opgave er, at eleverne skal være kreative og bruge den viden, de har om affald, til at lave en forebyggende indsats mod henkastet affald på deres område. Motivationen hos eleverne ligger i, at der skal ligge så lidt affald som muligt, efter at de har sat deres forebyggende indsats ind. Til den åbne opgave hører bilag 7, 8 og 9, som læreren gennemgår sammen med eleverne. Bilagene er med til at måle effekten af elevernes indsats på deres område. På bilag 7 skal eleverne lave følgende udregning: Antal affald divideret med det antal dage, der er gået siden 1. opsamling. På bilag 8 skal eleverne lave følgende udregning: Antal affald divideret med det antal dage, der er gået siden 2. opsamling. På bilag 9 skal eleverne lave følgende udregning: Resultat fra bilag 7 minus resultatet fra bilag 8. Resultatet på bilag 9 fortæller, hvor godt gruppernes indsats har virket jo større tallet på bilag 9 er, desto bedre har gruppernes indsats været. For at få den bedst mulige tidsramme mellem anden og tredje opsamling af affald på områderne, skal der gå mindst en uge. Tidsplan Tæl dagene mellem de to indsamlinger Tæl dagene mellem de to indsamlinger 1. Indsamling i første lektion 2. Indsamling lige før gruppernes indsats sættes i gang 3. Indsamling efter gruppernes indsats (Grupperne må først lave 2. opsamling, lige før de sætter deres forebyggende indsats i gang) Punkt 10 Læreren skal godkende skitser og ideér, inden eleverne sætter deres forebyggende indsats i gang. Dette skal læreren gøre for at sikre sig kvaliteten af elevernes indsats. Har eleverne svært ved at komme i gang, kan læreren opfordre til at: Lave en sjov skraldespand og stille den op Sætte et lille skilt op Undersøge hvor skraldet kommer fra og lave en forebyggelse dér Lave en generel kampagne mod henkastning af affald på skolen. Side 14 af 30

15 Punkt 11 Sideløbende med at eleverne arbejder med forløbet, skal de skrive på bilag 11, om det de har lært og arbejdet med. På bilag 10 er der spørgsmål, som kan hjælpe eleverne på vej. Formålet med bilag 10 og 11 er, at eleverne samler op på det, de har lært og lavet. Læreren må gerne starte med at lave en fælles opsamling i klassen, og herefter kan eleverne selv skrive på bilag 11. Bilag 11 kan også bruges som evaluering af forløbet, så eleverne bliver bevidste om, hvad de har lært. Læreren kan også vælge, at eleverne skal skrive på computer. Side 15 af 30

16 Vejledning til tredje lektion Hvis eleverne har brug for mere tid til at bygge/løse den åbne opgave, kan denne lektion gentages, indtil eleverne er klar til fjerde lektion. Punkt 12 Som indledning til lektionen samler læreren op på, hvor langt eleverne er i forløbet, og understreger, at eleverne skal huske at lave anden opsamling af affald, inden elevernes forebyggelse sættes i gang. Herefter er grupperne klar til at løse den åbne opgave på bilag 6. Side 16 af 30

17 Vejledning til fjerde lektion Punkt 13 Eleverne gøres opmærksom på lektionens dagsorden: 1. Eleverne arbejder videre på den åbne opgave 2. Eleverne fremlægger for hinanden Punkt 14 Grupperne skal holde et kort oplæg til klassen om deres arbejde med den åbne opgave. Eleverne må gerne inddrage det, de har skrevet på bilag 11. Punkt 15 Når alle grupperne har holdt deres oplæg, logger læreren ind på og viser fordelingen af det affald, som eleverne har indsamlet. Punkt 16 Som afslutning og evaluering tegner eleverne en ny tegning med overskriften Affald. Når eleverne har tegnet, uddeler læreren deres første tegning, og klassen tager en samtale om: Hvad er klassen blevet klogere på? Hvad har gjort størst indtryk på klassens elever? Hvilke tanker har det sat i gang hos eleverne om affald? Hvad tænker eleverne, næste gang de ser noget affald, der er smidt i naturen? Har den nye viden om affald bevirket, at eleverne vil handle anderledes, næste gang de står med noget affald i hånden? Side 17 af 30

18 Bilag 1 Lav en tegning med overskriften Affald Side 18 af 30

19 Bilag 2 Første opsamling, udfyld skemaet Affaldstype Tæl affaldet Hvor kommer affaldet fra? (f.eks.: supermarkeder, skolen, kiosker, osv.) Metal Fastfoodemballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker m.m.) Organisk affald, madrester Cigaretskod Tyggegummi Boner Diverse Jeres opsamling indtastes på: Side 19 af 30

20 Bilag 3 Viden om affald Affaldstype Hvordan fremstilles affaldet? Kan det genbruges, hvis det afleveres i en genbrugsbeholder eller på en genbrugsplads? Nedbrydningstid i naturen (cirka) Metal Fastfoodemballage Papir og cigaretpakker Metal kommer fra miner i jorden Pap og papir laves af træer. Plastemballage laves af olie Papir laves af træer Ja Ja, rent pap og papir (blandet papir og plast skal i skraldespanden og bliver brændt af til el og varme) Ja, rent pap og papir (blandet papir og plast skal i skraldespanden og bliver brændt af til el og varme) 100 år 1 år pap 1000 år plast 1 år Glas og flasker Glas laves af kvartssand Ja 4000 år Plast (poser, flasker, osv.) Organisk affald Plast og plastik laves af olie Organisk affald har engang været levende (dyr, planter, brød, osv.) Ja Ja genbruges som kompost 1000 år 1 måned Cigaretskod Træ, som er behandlet på en bestemt måde Nej 3 år Tyggegummi Laves af harpiks og en gummimasse Nej 5 år Boner Papir laves af træer Ja 1 år Side 20 af 30

21 Bilag 4 Tidslinje En gammel mand med en paraply er lig med en menneskealder 0 år 80 år Indsæt billeder fra bilag 5 herunder. Billederne sættes ind på den linje, hvor affaldet vil være nedbrudt. 0 til 80 år 1 menneskealder 80 til 160 år 2 menneskealdre 160 til 1040 år 13 menneskealdre 1040 til 4000 år 50 menneskealdre Side 21 af 30

22 Bilag 5 klip ud og lim fast på bilag 4 Klip efter de stiplede linjer Metal Fastfoodemballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker m.m.) Organisk affald Cigaretskod Tyggegummi Boner Side 22 af 30

23 Bilag 6 Den åbne opgave Beskrivelse: I skal gøre en indsats, så der ikke bliver smidt affald på jeres område. (Lav en aftale med jeres pedel om, at han ikke skal indsamle affald på jeres område, mens I arbejder med denne opgave). Arbejdsplan for jeres arbejde: 1. I skal se på bilag 2 og finde ud af, hvor affaldet kommer fra. 2. I skal lave en plan for, hvad I vil gøre, så der ikke bliver smidt så meget affald på jeres område. I kan lave følgende planer: a. Hvad kan I gøre ude på jeres område? b. Hvad kan I gøre de steder, hvor affaldet kommer fra? 3. Lige inden I sætter jeres plan i gang, skal I indsamle affald på jeres område igen. Til det skal I bruge bilag Den plan, som I lavede i punkt 2 (ovenover), skal I nu gå i gang med at lave. 5. I skal efter flere dage ud til jeres område og indsamle affald igen. Til dette skal I bruge bilag I skal nu udfylde bilag I skal forberede en lille fremlæggelse for resten af klassen, hvor I viser og fortæller om, hvad I har lavet af forebyggende indsats på jeres område. Som en del af jeres fremlæggelse skal I vise resultaterne på bilag 9. I skal i hele forløbet huske, at det affald I indsamler, skal I indtaste på Krav: I må ikke hegne jeres område ind, så folk ikke kan komme derind. Fremlæggelse I skal forberede en lille fremlæggelse. I denne fremlæggelse skal I komme ind på følgende: 1. I skal vise de billeder, I har lagt ind på siden. 2. I skal fortælle klassen om det, I har skrevet på bilag Vise resultaterne på bilag 9. Side 23 af 30

24 Bilag 7 Anden opsamling, udfyld skemaet (Brug evt. lommeregner) Affaldstype Tæl affaldet = Resultat Metal Fastfoodemballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker m.m.) Organisk affald, madrester Cigaretskod Tyggegummi Boner Diverse Side 24 af 30

25 Bilag 8 Tredje opsamling, udfyld skemaet (Brug evt. lommeregner) Affaldstype Tæl affaldet = Resultat Metal Fastfoodemballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker m.m.) Organisk affald, madrester Cigaretskod Tyggegummi Boner Diverse Side 25 af 30

26 Bilag 9 Udregning, udfyld skemaet (brug evt. lommeregner) Affaldstype Resultat bilag 7 Resultat bilag 8 Resultat bilag 7 Resultat bilag 8 Metal Fastfoodemballage Papir og cigaretpakker Glas og flasker Plast (poser, flasker m.m.) Organisk affald, madrester Cigaretskod Tyggegummi Boner Diverse Side 26 af 30

27 Bilag 10 Opsamling I skal skrive om jeres arbejde på bilag 11 eller på en computer. Se herunder hvad I skal skrive om. Spørgsmål I kan besvare I skal skrive om jeres arbejde brug punkterne som hjælp! Hvad har I talt om i første lektion? Hvilken type affald var der mest af på jeres område? Hvad har I lært om affald? Hvad ved I om affald nu, som I ikke vidste før? Hvordan har I arbejdet sammen i gruppen? Hvordan har samarbejdet i gruppen fungeret? Fakta spørgsmål I skal svare på spørgsmålene på bilag 11 o Hvor kommer affaldet fra? o Hvilke affaldstyper kan vi genbruge? o Hvad er nedbrydningstider for affald? Jeg har lært at. Side 27 af 30

28 Bilag 11 Skriv om jeres arbejde herunder Side 28 af 30

29 Bilag 11 Skriv om jeres arbejde herunder Side 29 af 30

30 Bilag 12 Lav en ny tegning med overskriften Affald Side 30 af 30

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 26 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om materialers egenskaber

Læs mere

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Sæbebobler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 22 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om sæbebobler Se punkt 1 i

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik Magneter Undervisningsforløb til atur/teknik ide 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet om indledning taler læreren og eleverne sammen om, hvor der bruges magneter

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Det følgende er en skematisk fremstilling af et undervisningsforløb afviklet på Absalons Skole i efteråret 2014. Forløbet blev til

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter,

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

horer du? / R D O MK A E T I

horer du? / R D O MK A E T I horer / du? T D A O M K E R I Indhold Her er tale om tre korte lytte- og fortælleøvelser, nemlig en hviskeleg, en lyttekimsleg og en øvelse hvor der fremføres taler, og eleverne skifter mellem først at

Læs mere

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Introduktion Anskuelsesundervisning var en udbredt pædagogisk metode fra slutningen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet. Metoden gik ud på at få eleven til

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

PRODUKTERS SKJULTE RESSOURCEFORBRUG AKTIVITET 1 FORLØB NR. 2. Hvad indeholder en økologisk rygsæk?

PRODUKTERS SKJULTE RESSOURCEFORBRUG AKTIVITET 1 FORLØB NR. 2. Hvad indeholder en økologisk rygsæk? PRODUKTERS SKJULTE RESSOURCEFORBRUG FORLØB NR. 2 Når folk køber en mobiltelefon eller en tomat, er det kun selve produktet, de bærer med hjem. En mobiltelefon vejer ca. 150 gram, og en tomat vejer cirka

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her.

Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her. Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her. Gå på opdagelse med et kamera. Du skal finde skilte Det kan være

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20)

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20) METAL DÅSE MED PANT 500 år 16 30 3 20 15% af alle dåser kommer aldrig retur. METAL INDKØBS- VOGN 800 år 7 2 2 17 En ny indkøbsvogn koster 1200-1500 kr. METAL KAPSEL 100 år 10 41 1 15 7 kapsler svarer til

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 December 2012 »Kortlægningen skaber fokus på henkastet affald. Den giver viden om, hvor der smides affald, og hvad der smides mest af. Det er vigtigt, at

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge.

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge. I Fælles Mål 2009 er faglig læsning en del af CKF et matematiske arbejdsmåder. Faglig læsning inddrages gennem elevernes arbejde med hele Kolorit 8, men i dette kapitel sætter vi et særligt fokus på denne

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger Opsamling og evaluering af testforløb Forord Som en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Lærervejledning. Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune

Lærervejledning. Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune Lærervejledning Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune Foråret 2017 Genbrugskørekortet Denne lærervejledning er tiltænkt som en støtte til dig, der har ansvaret for 4. klassernes deltagelse

Læs mere

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk Udeskole og fælles mål Udeskole og fælles mål Mål for dagen At I har færdigheder i at omsætte Fælles Mål til læringsmål med udgangspunkt i udeskole At I har viden om EMU.dk temaside om udeskole Rasmus

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Undervisningsforløb i Materialekendskab

Undervisningsforløb i Materialekendskab Forberedelse inden forløbet: Undervisningsforløb i Materialekendskab - Aftal rundvisning med pedellen. - Aftal besøg på (nær)genbrugsstation. (alternativt kan I besøge en baggård i nærheden med tydelige

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE OG FJERN- VARMEN Lærervejledning til modul 3. Fra skraldespand til radiator

GENTOFTE KOMMUNE OG FJERN- VARMEN Lærervejledning til modul 3. Fra skraldespand til radiator GENTOFTE KOMMUNE OG FJERN- VARMEN Lærervejledning til modul 3 Fra skraldespand til radiator Indledning Ideen med dette undervisningsmodul er, at teorien bag fjernvarmesystemet forklares, så eleverne får

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse RAMMESÆTNING Mælkeby er et projekt som er baseret på, at elever, i matematik i indskolingen, skal kunne forstå, bearbejde og herved flytte et fysisk projekt ind i et digitalt,

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Danmarks største citizen science projekt vil have skolerne ud i naturen

Danmarks største citizen science projekt vil have skolerne ud i naturen SKOLERNES BIOBLITZ GUIDE 4 TRIN TIL BIOBLITZ AF NATUREN MED NATURTJEK APP EN P R OJEK T Biodiversitet Nu P R ÆSEN TER ER Danmarks største citizen science projekt vil have skolerne ud i naturen Projekt

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Allan C. Malmberg. Terningkast

Allan C. Malmberg. Terningkast Allan C. Malmberg Terningkast INFA 2008 Programmet Terning Terning er et INFA-program tilrettelagt med henblik på elever i 8. - 10. klasse som har særlig interesse i at arbejde med situationer af chancemæssig

Læs mere

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE PROJEKTANSVARLIG LENE MADSEN DELTAGENDE LÆRERE MICHAEL WARRER GUNVOR LUNDBEK EGHOLM ANNE METTE BROGAARD HVAS JESPER

Læs mere

Undervisningsforløb om udskæringer

Undervisningsforløb om udskæringer Undervisningsforløb om udskæringer Udarbejdet af Madkulturen og Roskilde Kommune SIDE 2 Undervisningsforløb om udskæringer Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Rasmus Dalsgaard, fagkonsulent (Madkulturen),

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Undervisere: Marianne Kvist (MKV) & Asger Poulsen (APO) Omfang: mandag kl. 10 00 11 20, onsdag kl. 10 00 11 20 4 lektioner pr. uge Matematikken i 6.c

Læs mere

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 29 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om deres lokalområde Se

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Alle de ting, du kan købe i butikkerne, har en historie eller en rygsæk.

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet.

Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet. TEL +45 3348 0800 FAX +45 MFH@SFI.DK WWW.SFI.DK 27. APRIL 2015 KÆRE KLASSELÆRER Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet. Du modtager dette brev, fordi skolelederen på

Læs mere

Nyt fra Forbrugertjenesten3 7. årgang, november 2011 Se ledige datoer og book dit besøg online

Nyt fra Forbrugertjenesten3 7. årgang, november 2011 Se ledige datoer og book dit besøg online Nyt fra Forbrugertjenesten3 7. årgang, november 2011 Se ledige datoer og book dit besøg online Nu er det ganske vist: Du kan nu se ledige datoer og booke dit klassebesøg online. Forbrugertjenesten åbner

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik

Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik Dette er en beskrivelse af et samspil mellem fagene Natur/Teknologi og matematik i to 6. klasser på Tingkærskolen

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere