Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1"

Transkript

1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var provst Karstoft, Flensborg, Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg, og formand Svend Kohrt, Husby, jvf. afl. nr. 1990/F 120 og 1993/F Formandens korrespondance (1)... 1 pk Generalforsamlinger, gæster, hvervekampagne, indbydelser, kulturelle arr.(bl.a. Nordisk Teateraften), landslotteri, rejser, beretning til SSF's Årbog, styrelsesmøder, oversigt, venskabsbyarbejdet m.m Dagsorden, foredrag, generalforsamling, gæster, kontingentbetaling, kulturelle arr., mødeindk., referater, rejser, styrelsesmøde, Sydslesvigsk Årbog, årsberetning 1965, årbøger Generalforsamling, kontingentbetaling, kulturelle arr., medlemslister, rejser, styrelsesmøde, Sydslesvigsk Årbog Foredrag, gæster, kulturelle arr., medlemslister, rejser, styrelsesmøde, protokol, udstillinger, årsmødedeltagelse Medlemskartotek for... 1 ks Formandens korrespondance (2)... 1 pk Annoncering, foredrag, generalforsamling, kontingentbetaling, kulturelle arr. kursus, landslotteri, medlemslister (ajourf.), møder, protokoller, rejser, styrelsesmøde, styrelsesoversigt, Sydslesvigsk Årbog, tidsskrifter, udstillinger, venskabsbyarbejde, årsberetning 1968 m.m Generalforsamling, 50-års jubilæum,' kontingentbetaling, kulturelle arr.,landslotteri, medlemslister (ajourf.), mødereferater, styrelsesmøde, udstillinger (grønlandsudstilling), venskabsbyarbejdet, årsmødedeltagelse, årsberetning Formandens korrespondance (3)... 1 pk Norden-møder, mødeindkaldelser, generalforsamlinger, udstillinger, ans. om tilskud, studie-stipendier, rejser/lejrskole, foredragsholdere, årsberetning endv. medlemsliste/statistik Generalforsamling/dagsorden, foredrag, gæster, invitationer, studierejser, nordisk lejrskole (tilskud), konferencer, mødereferater, 1

2 styrelsesoversigt, endv. ajourf. af medlemsliste m.m Tilskud fra D.G.S. til Norden (ans.) ordinær generalforsamling (dagsorden), årsberetning, landslotteri, styrelsesoversigt, indsamling til Island, lejrskole Norge, Hillerød (tilskud), ajourføring af medlemsliste, årsmødedeltagelse m.m Formandens korrespondance (4)... 1 pk Lejrskole/udvalg, generalforsamling, Grænseforeningen m.m. endv. styrelsesoversigt, kasseregnskab, årsberet. 1973, medlemsstatistik Årsberetning 1974, kasseregnskab, generalforsamling, samråd, medlemsstatistik, udlandsrejser, landslotteri m.m Nordens venskabsbynævn: Referater, beretninger, medlemskorrespondance, kulturelle arr., venskabsbyforbindelser (oversigt), konference, venskabsbynævnets medlemmer Årsberetning 1975, generalforsamling (dagsorden), notater/referater, mødevirksomhed, landslotteri, kulturelle arr., gæster, rejser, udvekslingsordninger, lejrskole m.m Årsberetning 1976, kasseregnskab 76, generalforsamling, medlemmer (statistik, rettelser, nye medlemmer) landslotteri, Nordisk Kulturfond, gæster, rejser (Norgesrejse, studierejser m.m.) Sydslesvigsk Årbog, forsikringsselskab, øvrige kulturelle arrangementer /80. Formandens korrespondance (5)...1 pk Årsberetning 1977, medlemsstatistik, kasseregnskab 1977, generalforsamling, dagsorden, styrelsesoversigt m.m.) styrelsesmøde endv. korrespondance ang. foredrag, rejsestipendium og landslotteriet 1977/ Norden i Sønderjylland, lokalafd.: (f.eks. Tønder, Sønderborg, Graasten m.fl.). Korrespondance, årsregnskaber/beretninger, dagsordener, kredsmøder/landsdelsmøder, avisklip, indbydelser, jubilæumsfest, generalforsamlinger, beretninger m.m Årsberetn. 1978, medlemslister(ajourf.) generalforsamling (indk. dagsorden, referater). Sydslesvigsk Årbog, lejrskole m.m Korrespondance, styrelsesoversigt, landslotteri, møder/dagsorden, generalforsamling, medlemmer, statistik, protokol, rejser, lejrskole, årsberetning Formandens korrespondance (6)... 1 pk Avisudklip, Tukak Teatret, foredrag, generalforsamling, gæster, landslotteri, medlemslister, statistik, møder, referater, rejser, venskabsbyarbejdet, årsberetning 80/81, årsregnskab, samt div. korrespondance Norden i Sønderjylland, lokalafd.: Korrespondance, årsregnskaber, 2

3 beretninger, dagsordener, kredsmøder, landsdelsmøder, avisklip, indbydelser, jubilæumsfest, generalforsamlinger/beretninger m.m Foredrag, generalforsamling, Grænseforeningen, gæster, kontingentbetaling, kulturelle arr., kvitteringer, landslotteri, lejrskole, medlemslister, præsidiemøde, repræsentantskabsmøde (protokol), tilskud, udstillinger, venskabsbyarbejdet, årsberetning, årsregnskab 1981 m.m Generalforsamling, gæster, kontingent betaling, kulturelle arr., landslotteri, lejrskole, medlemslister, statistik, noter, publikationer, rejser, skoleabonnement, møder og mødeprotokoller, styrelsesoversigt, Sydslesvigsk Årbog, tilskud, årsberetning/årsregnskab 1982, årsmødedeltagelse m.m Formandens korrespondance (7)... 1 pk Avisklip, generalforsamling, gæster, kulturelle arr., landslotteri, lejrskole (Norge), medlemslister, statistik, valg af styrelse, styrelsesmøde (protokol), årsberetning, regnskab Norden i Sønderjylland, lokalafdelinger: Korrespondance, årsregnskaber, dagsordener, kredsmøder, landsdelsmøder, avisklip, indbydelser, jubilæumsfest, generalforsamlinger/beretninger m.m Landslotteri, lejrskole (Norge), medlemslister (ajourf.), medlemsstatistik, mødereferater, styrelsesmøde, styrelsesoversigt Formandens korrespondance (8)... 1 pk Styrelsesmøder, mødeindkaldelser, referater, dagsorden, Nord-Jobb, generalforsamling, medlemsstatistik, medlemsinformation, styrelsesoversigter, kulturelle aktiviteter, avisklip, udstillinger, årsberetning, landslotteri m.m Norden i Sønderjylland, lokalafdelinger: Korrespondance, generalforsamling, avisklip, årsberetninger, kredsmøde, referat, deltagerliste, m.m Styrelsesmøder, mødeindk., referater, dagsorden, Nord-jobb, generalforsamling, medlemsstatistik, medlemsinformation, styrelsesoversigter, kulturelle aktiviteter, avisklip, udstillinger, årsberetning, landslotteri m.m Landsstyrelse/Hovedstyrelse... 1 pk. Okt febr Kursus, referater, mødeindkaldelser, årsberetning, generalforsamling, forretningsudvalg, årsregnskab, møder/referater, s Ungdomsrepræsentantskab (vedtægter), m.m. Febr juni Referater, dagsordener, mødeindkaldelser, Nordisk Akademi, rejseplaner, Nordisk kulturfond, seminarier, landsstyrelsesmøder, budget, kontingentfastsættelser, organisation, m.m. 3

4 Landsstyrelsen (1)... 1 pk Korrespondance, mødeindkaldelser, program/dagsorden, repræsentantskabsmøde, årsregnskab, budgetter, mødereferater, lodsedler, avisklip, D.U.F. og (samarbejdsaftale) Korrespondance, mødeindkaldelse, program/dagsorden, repræsentantskabsmøde, årsregnskab, budgetter, mødereferater, lodsedler, avisklip, D.U.F. og (samarbejdsaftale m.m Landstyrelsen (2)... 1 pk Landsstyrelsesmøder, mødeindkaldelser, dagsordener, anden mødevirksomhed, Nord-jobb projekt, landslotteri, budgetter og årsregnskab, tilskud, presseklip, piecer, stillingsansøgninger, historienævn, m.m Landsstyrelsesmøder, mødeink., dagsordener, div. mødevirksomhed, Nord-jobb, landslotteri, budgetter og årsregnskab, tilskud, presseklip, div. piecer, stillingsansøgninger, historienævn, m.m Avisklip -arbejdet i Sydslesvig... 7 pk. Anm.: Foreningsarrangementer, nordisk-kulturelle begivenheder i Sydslesvig, foreningssamarbejde med de nordiske lande m.m. Nemlig: Avisklip (1)... 1 pk. April 1953-nov Avisklip (2)... 1 pk. Febr.1962-dec Avisklip (3)... 1 pk. Nov.1968-nov Avisklip (4)... 1 pk. Juni 1974-aug Avisklip (5)... 1 pk. Sept nov Avisklip (6)... 1 pk. 4

5 Juni 1982-marts Avisklip (7)... 1 pk. Juni 1986-marts a-19b Avisklip -arbejdet i Sydslesvig... 2 pk. Nemlig: 19a Avisudklip (8)... 1 pk. Marts 1988-april Afl. jr. nr. 1992/F 173. Modtaget i nov b Avisudklip (9)... 1 pk. April 1990-nov Register og protokoller m.v pk Register, stiftende generalforsamlinger, styrelsesmøder, landsdelsmøder og øvrige generalforsamlinger. (se registreringsoversigten i pakken) Årsberetninger generalforsamlinger og protokoller Informationsmateriale Register og protokoller m.v pk Register, protokoller af generalforsamlinger, styrelsesmøder og landsstyrelsesmøder Div. korrespondance, (bl.a. ang. Problemerne i Sønderborg ), møder/mødereferater, øvrige arrangementer, årsberetninger/ årsregnskaber, annoncering m.v /2002. Div. korrespondance, venskabsbystævne m.v Div. korrespondance, møder, referater m.v pk Div. korrespondance, landslotteri, avisklip, medlemslister, lokalstyrelsen, protokoller, beretninger, kursusaktiviter m.v Korrespondance, beretninger, dagsordener, kredsmøder m.m Sønderjyllands amtskreds, dagsorden, referater kredsmøder stk. Norden-plakat ang. hvervning af nye medlemmer via lotteri. 1988/ Medlemslister. 5

6 Afl. jr. nr. 2006/F 365. Modtaget i juli Møder, referater m.v pk Årsberetninger, generalforsamlinger, protokoller, vedtægter, korrespondance, regnskab, Flensborghus-forslag til ombygning, 75 års jubilæum Internt kursus på Hindsgavl, korrespondance, beretning landsforeningen, Løbende korrespondance Medlemsstatistik Korrespondance... 1 pk Korrespondance maj Seminarer og rejser... 1 pk Rejsen til Færøerne Nordisk lærerseminar i Sydslesvig Venskabsbystævnet i Husby Udflugtsbrochurer Rejsen Berlin/Norge Ansøgninger klasserejser... 1 pk Ansøgninger fra skolerne om tilskud til klasserejser Ansøgninger fra skolerne om tilskud til klasserejser Ansøgninger fra skolerne om tilskud til klasserejser / Regnskaber Nordisk informationspunkt (IP)... 1 pk Korrespondance og ansøgninger om tilskud vedr. oprettelse af det nordiske Informationskontor Legater Styrelsen: Beretninger og løbende sager Programmer Nordisk informationspunkt (IP)... 1 pk Budget Kontoret, korrespondance. 6

7 Styrelsesmøder/generalforsamlinger... 1 pk Protokoller Generalforsamlinger - protokoller m.m Formandens korrespondance... 1 pk Styrelsen Aktiviteter, programmer, rejser Landsstyrelsen Norden Nyt, nyhedsbrevet Forskelligt... 1 pk Styrelse, generalforsamlinger Styrelse Generalforsamlinger Breve Arrangementer Nordisk Informationskontor Lejrskoleophold i Norden, tilskud og ansøgninger, med elevtegninger og takkeskrivelser. 7

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud:

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud: Løbenr.: 467 Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 19.30 Hos Jan. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 og generalforsamling d. 24. januar 2012 2. Regnskab Kontostatus Posteringer

Læs mere

Landsmødereferat 2014

Landsmødereferat 2014 Landsmødereferat 2014 Referent: Lilian Rasmussen Referentsuppleant: Rasmus Gregers Madsen - Deltagerliste er vedlagt som bilag A. - Vedtaget budget er vedlagt som bilag B. - Udtalelser fra kritiske revisorer

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Grænseforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul Turneringer Forretnings-udvalg Ledertræf Korpsstyrelses-møder Korpsråd Måned Forretningsudvalg Arrangementer Januar Februar Marts Godkendelse

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 22. september 2014, kl. 19:00. Dagsorden Jan Mortensen. Lotte

Bestyrelsesmøde den 22. september 2014, kl. 19:00. Dagsorden Jan Mortensen. Lotte Bestyrelsesmøde den 22. september 2014, kl. 19:00. Afbud: Forplejning: Dagsorden Jan Mortensen. Lotte Action 1. Godkendelse af referat. 2. Godkendelse af dagsorden eventuelle tilføjelser. 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)

Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Private institutionsarkiver Arkiv I 75 (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Modtaget 1966 og 1990, afl. jr. 1990/I 42.. Kun tilgængelig med institutionens tilladelse. Heri også sager udtaget af Den slesvigske

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V. Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs-

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

Referat af Coding Pirates generalforsamling 2015

Referat af Coding Pirates generalforsamling 2015 Referat af Coding Pirates generalforsamling 2015 Generalforsamling i Coding Pirates den 15. marts 2015. Afholdt hos Microsoft Danmark, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Deltagere På adressen: Denis Smajlovic

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere