Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask"

Transkript

1 Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg Riberhus lensregnskaber skal give gæsteri for 8 heste samt betale 1 fjd. smør, 1 svin og til helmis og volmis 10 skilling. I regnskaberne anføres på samme gård Jens Rask : " Af 8 heste 6 mk,10 sk, 2 alb gæsteri, helmis og volmis 13 sk 1 alb" anføres Jens Rask i Hillerslev som delefoged med Peder Barfod i Vestre Herred, og har sin gård fri. I 1608 anføres han fri for landgilde, fordi han er delefoged. Jens Rask i Hyllerslev er også på en krongård i Janderup sogn Han kan meget vel tænkes at være søn af Madz Rasch. Hvorledes familieforholdene er for alle Rasch/Rask'erne er noget usikkert. Han blev gift med.. ukendt.. 2. i. Niels Madzsen Rask f. ca ii. Lambert Madzsen Rask, d. før 1697 i Rottarp, Outrup sogn. Han optræder i Riberhus lens lensregnskaber (krongods) på en gård i Hillerslev i perioden anføres : "Jørgen Rasch i Hillersleff fæstede en gaard ibid. og et stk stugeng, og fire stk agre, som Lambert Rasch ham oplod, gav 16 rdl." Måske har han overtaget Lambert Rask's fæste, og måske er han hans søn? er Jørgen Rasch anført i regnskaberne. Fra kasseregnskab for 1.jyske nat.regiment 4.aug.1697: Ditto er sal. Lambert Rasches enkes halvgård i Rottarp udi Ovtrup sogn, sorn hun formedelst uvederhæftigheds skyld, godvillig afstået har til Oluf Pedersen, som ægtet hendes datter, forundt for indfæstning l rd. Familie- og folkeskat forfalden til 1. januar 1681: Rottarp: Lambert Rasch, herredsskriveren, og hustru, har ingen tjenestefolk, eftersom han intet nyder for sin bestilling, og er ganske forarmet. Anden Generation 2. Niels Madzsen Rask, f. ca 1557, d. i Bandsbjerg, begravet 28 feb 1658 i Janderup. Nævnes i 1588 som fæster i "Bandsberig" i Janderup i et mageskifte fra Frederick Munk til Oxvang af til "Prælater, Canicher oc Menige i Capitel udi Riber Dommkirche". Gården var altså "Kapitelsgods", men blev dog senere udlagt som ryttergård. Det fremgår af samme dokument, at Niels Rask årligt i landgilde betaler 1/2 tønde smør, 2 ørte rug, 2 ørte byg og et svin må Niels for V. Horne ting, fordi han har truet Eske Christensen i Hyllerslev med et spyd. Det var sket ved herredstinget, hvor de var blevet uenige. Vidner havde hørt Niels sige at spyddet "den skulle smage". Mens han selv "beretter med oprakte fingre, at han ikke truede eller undsagde Eske Christensen, hverken med ond hu eller ond hånd." Samme år er Niels Rasch vidne i en sag om trolddom. Kirsten Poulsdatter er mistænkt, og Niels kan fortælle, at han har været i skænderi med hende om et medlem af hendes slægt, der skulle være blevet forlokket af hans kones bror, og "siden havde han mistet meget af hans fæmon". Flere andre kan også huske beretninger om hendes misgerninger, og helt galt bliver det nok, da Ane Niels kone (gift med en anden beboer på Bandsbjerg?) kan aflægge følgende vidneudsagn den 20. november: "Ane Nielskone i Bandsbjerg vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at hun imod jul nu en to år, da kom Kirsten Poulsdatter ind til deres og spurgte, om Ane Nielskone levede endnu den gamle djævel. Da svarede Ane Nielskone og sagde: Ja, hvi skulle hun ikke leve ; og da sad Maren Nielskone på køllen og rørte noget malt.der hu n kom ned af køllen, da sagde hun til Kirsten Poulsdatter: Du "tørste" ikke kalde mig en gammel djævel, du est selv en gammel troldkone, du får skam, gjorde jeg din ret jeg fulgte dig ud af døren med en tyr. Da svarede Kirsten Poulsdatter og sagde til Maren Nielskone: Der for skal du få en djævels færd. Og lidet derefter, mellem jul og kyndelmisse, gik Maren Nielskone ud en søndag aften, sund og karsk,

2 Side 2 efter noget trøv til hendes ild, og da faldt nogle tørv på hende og slog hende, så hun levede ikke længere, end de bar hende derfra og i hendes eget hus." Den omtalte Maren Nielskone er Niels Rasch' kone, der altså tidligt dør fra en stor børneflok. Niels gifter sig derefter med Bodil, som vi kun kender som Nielskone. Det er dog ikke uden problemer at gifte sig igen. En svigersøn, Niels Nielsen Giedberg borger i Varde stævner den 26. januar 1622 Niels Rasch for 20 dlr., som er hans kone, Anne Nielsdatters mødrene arv. Han finder det rimeligt at arven bliver udbetalt, mens Rasch hævder, at han som fader og rette værge har ret til at beholde disse penge. Tinget er ikke enig med ham; han bliver dømt til at udbetale dem. Mads er i den tids "menighedsråd". I 1626 skal sognet have ny præst, og Mads og tre andre (bl.a. hans svigerfar) er med til at kalde ham. Deres segl ses på kaldsbrevet, og som den eneste har Mads også forsynet det med sin egenhændige underskrift rene er urolige, præget af krige med især svenskerne. I januar 1644 trænger general Lennart Torstensson fra hertugdømmerne Slesvig-Holsten op i Jylland og besætter i løbet af kort tid hele landsdelen. Mens han venter p at den svenske flåde skal nå frem og hjælpe ham videre til øerne, huserer tropperne i Jylland. To svenske ryttere, som ligger i Varde, møder op hos Niels Rasch, som man kan læse i V. Horne herreds tingbog den 19. september 1646: "Thomis Hansen i Strudvad og Peder Rasch i Hieboe vidnede med oprakte fingre og ed, at de nærværende hos var ved en 14 dages tid for Sct.Hansdag midsommer 1644 og da så, at der kom to af svenskens ryttere, som lå i Varde, op til Bandsbjerg, og da med vold og magt tog en sort gilding hos Niels Rasch i forne Bandsbjerg, imod hans vilje og minde; og gav ham da ingen betaling for den. Og samme tid drog forne ryttere fra Bandsbjerg med alle de heste og hopper de havde med sig, såvel som forne sorte gilding, som de tog fra forne Niels Rasch. Ydermere vidnede forne Thomis Hansen og Peder Rasch, at de den næste fredag for Vor Fruedag sidst forleden da så de, at forne sorte gilding kom selv ene drivende hjem i forne Niels Rasches gård. Hjemlede Christen Nielsen i Bandsbjerg og Christen Christensen tjenende i Strudvad med oprakte fingre og ed, at de i dag 8 dage gav Oluf Nielsen borger udi Varde og Tomis Jensen der sammesteds, varsel for Jens Nielsen Borgmesters dør, for dette vidne forne Niels Rasch i dag her til forne ting agtede at tage beskrevet. Mads Nielsen på sin faders vegne tog vidne." Ugen efter bliver det afklaret at hesten blev brugt til ægt (fæstebøndernes pligtkørsel med hest og vogn): "Jacob Hansen i Janderup vidnede med oprakte fingre og ed, at den tid han var heden med svenskens folk år 1644 i den lange ægt, da blev der en hest taget fra Niels Rasch i Bandsbjerg, og en fra Mads Pedersen i Nørhebo, som heden var i forne ægt for en vogn for deres fælles lægdsgårde, og da samme tid havde Mads Pedersen i Nørhebo en hest heden i forne ægt for samme vogn. Udi lige måde vidnede Jørgen Christensen i Nørhebo, at det var ham vitterligt udi sandhed, at forne Mads Pedersens hest var heden i forne ægt for forne vogn for deres fælles lægdsgårde; og da den kom hjem igen var den fordærvet, og døde en otte dages tid derefter." Niels' kone nr. 2, Bodil (eller Bould, som det hedder på egnen), dør i august 1654, og så skal der skiftes. "Først kvæg og køret er udi gården: En lille grå gilding for 19 sdl., en lille grå plag for 11 sdl., en sort gl. anget hoppe 11 sdl., en gl. brun hoppe for 9 sdl., en gråsort ko for 10 dlr., nok en gråsort for 9 d lr., en sorthoved ko for 6 dlr., en gl. rød ko 5 sdl., en sortstjernet stud for 12 1/2 dlr., en sortkoldet stud 11 1/2 dlr., en gråkoldet kvie 3 1/2 dlr., en kviekalv for 2 dlr. 1 mk., en galtsvin for 1 1/2 dlr. 1 mk., en sosvin for 1 1/2 dlr. 1 mk., otte gl. får stk. sat for 2 1/2 mk. er 5 dlr., 2 lam for 3 mk., 5 g s 14 sk. er 1dlr. 6 sk. Vognredskab: En vogn med sin tilbehøring, leier, hammel, kabel, puder og tømme for 4 dlr., nok en vogn med hauffer, hammel, puder, kabel og tømme og sin behøring for 2 dlr., en bagplov med jernhjul, stel, drette og al sin behring og en harve 3 dlr., fire møjfjæl 2 mk., et par plovhammel 1 2 sk.", osv. I salshuset finder man de uundværlige redskaber: kærne, øltønder, spande, brændevinskedel (beskrives som ubrugelig og bråden) og en gruekedel. Desuden fade, krus og tallerkener. Møbler har det været sparsomt med; der opregnes et par borde og tre stole, foruden senge. I laden er der avlen, rug, byg, hvede og i pæne mængder. Ialt vurderes boet til 281 dlr. 2 mk. 8 sk., men herfra skal trækkes en del gæld - det ser bl.a. ud til at børnene fra første ægteskab ikke i alle tilfælde har få et udbetalt deres mødrene arv. En tjenestedreng har hele 6 dlr. af sin løn til gode, og til begravelsen er udlagt sølle 2 mk. Rytteren på gården skal have løn (1 mk.) og "kong. majsts. skat" udgør 7 mk. 2 sk. Når alt er gjort op, er der 96 sdl. 10 sk. tilbage til deling mellen Niels og hans børn af andet ægteskab, heraf

3 Side 3 får far halvdelen, og resten deles mellem børnene, så sønnen Christen får 32 sdl. 3 sk. og datteren Anne må tage til takke med 16 sdl. 2 sk. Dog får hun uden for skifte bevilget sin mors klæder og kiste, mens "derimod skal Niels Rasch selv beholde hans "liffschorne" klæder, hans seng og en ark uden skifte" Kilde: Katrine Tobiasen. Han blev gift med (1) Maren Bertelsdatter, d. jan 1612? i "Bandsbierg" i Janderup sogn. Han blev gift med (2) Bodil..., begravet 20 aug 1654 i Janderup. Barn af Maren Bertelsdatter: 3. i. Madz Nielssøn Rask f. ca ii. Anne Nielsdatter Rask. Niels Nielsen Giedberg borger i Varde stævner den 26. januar 1622 Niels Rasch for 20 dlr., som er hans kone, Anne Nielsdatters mødrene arv. Han finder det rimeligt at arven bliver udbetalt, mens Rasch hævder, at han som fader og rette værge har ret til at beholde disse penge. Tinget er ikke enig med ham; han bliver dømt til at udbetale dem. Hun blev gift med Niels Nielsen Giedberg. Barn af Bodil...: 4. iii. Christen Nielsen Rask. iv. Anne Nielsdatter Rask, f. ca i Bandsbjerg, Janderup sogn, begravet 12 mar 1661 i Janderup. De slår sig ned på Bandsbjerg. Hendes mand Eske begraves 9.nov.1660; den 2.jan.1661 døbes hendes nyfødte barn Eske, som straks derefter dør, og den 12.marts begraves så hun selv. Hun blev gift med Eske Bertilsen, gift 15 jun 1655 i Janderup kirke, begravet 9 nov 1660 i Janderup. Tredje Generation 3. Madz Nielssøn Rask, f. ca 1586 i "Bandsbierg" i Janderup sogn, begravet?? aug 1655 i Janderup. Fæstede faderens halvgård i "Bandsbierg" i Janderup sogn. Han var i 45 år Kgl.Majestæts Delefoged (dvs offentlig ansat person, der på lensmandens vegne i tallet varetog kronens interesser på tinge og førte tilsyn med kronens bønder) i Vester Herred. Han har meget tænkeligt også en søn Simon "Bandsbierg", hvis søn Peder døbes i Janderup kirke 15.jan Ved denne dåb er blandt fadderne halvbroderen Christen (søn af faderens 2.ægteskab med Bodil...) (nævnes også som fadder ved dåbshandl. i 1680 og 1681) og sønnen Jens Rask (født 1638). - Det er sands. ham (Simon), som vies 26.febr 1665 i Janderup kirke: "Dom.Oculi 26 Febr. Viet Samen Simon Madsen och Maren Pedersdt". En Gregers Rask er fadder ved en dåb i Det er sikkert den Gregers Madsen af Hillerslev, som begraves 4.juli 1662 i Janderup. Han har måske en bror Jørgen : "1638, Den 15 Jan. døbis Jørgen Raskis Datter i Hillersl. Ellen (?)". Jørgen Rask begraves 7.juni 1657 i Janderup : "7.Jun. Dom 2 TRIN Begrafuis Jørgen Rask i Hillerslef Kong.May.Tingschrifuer til Vesterherrit oc Kierregaards Birck". Det er måske hans hustru, som begraves? 22.aug.1649 (hvor det halve af siden mangler, men datoen og "...gen Raskis aff" kan læses tydeligt, og afsnittes størrelse kunne tyde på en begravelse. Han har måske også en bror Hans Rask, som bliver gift med enken i Grydvad mølle (mølleren Mattis Christensen begr. 24.nov.1648) i okt-nov (halvdelen af siden i kirkebogen mangler, og derefter mangler opt. til 1654).Den 15.juli døbes Hans Rask's datter i Grydvad mølle - Ellen. Hans Rask i Grydvad mølle får døbt en søn Niels i juni 1657,der dog begraves i juli. - Vi ved ikke hvornår Mads er født, og i 1661 nævnes hans kone som "Dorothe Sal. Madz Bandsbierg's". Mads er fæster på Bandsbjerg, der hører under Ribe Domkapitel. I 1669 er gårdens skyld og landgilde 2 ørte rug (10 skæpper, 1 skæppe=17.39 liter), 2 ørte byg (12 skæpper) og 1/2 tønde smør. Fra i hvert fald 1664 er den udlagt til ryttergods. Mads' gård har været stor, han har måske været enefæster på Bandsbjerg. Besætningen, som den fremgår af skiftet fra 20. marts 1665, er ganske imponerende: 1 rødblisset gilding, 16 dlr., 1 brun unghoppe, 24 dlr., 1 gl. rød hoppe, 8 dlr., 1 lille brun plag, 7 dlr., 1 brun hesteføl, 6 dlr., 1 gl.

4 Side 4 sorthoved ko, 8 dlr., 1 sorthoved ko, 9 dlr., nok 1 lille sorthoved ko, 8 1/2 dlr., 1 gråhoved ko med kalv, 9 dlr., 1 rd stud, 10 dlr., 1 lille sort stud, 6 dlr., 1 lille blakhjelmet studekalv, 5 dlr., 1 sorthoved ko, 6 dlr., 1 gråstjernet ko, 5 dlr., 1 lille sorthoved ko 4 1/2 dlr., 1 lille sorthoved ko 4 dlr., 4 får og 1 ronvædder, 5 dlr., 3 lam 7 1/2 mk., 1 grå galtsvin, 2 dlr.1 mk., 1 hvid kalv, 2 dlr., 2 grise den ene 3 mk., den anden 3 1/2 mk. Der er to vogne og plov, og de sædvanlige mindre redskaber. Bryggerudstyret har været i orden med bl.a. en kobberkedel, vurderet til 3 dlr. Møblementet i storstuen har bestået i et bord og en bænk, et skab og et par kister, og i køkkenet har der været flere kopper og fade i tin. Efter at boet er gjort op og gælden og tienden fratrukket er der 203 dlr. 3 mk. 8 sk til deling mellem de seks børn, og det er slet ikke ringe. Simon og Niels den ældre, der har overtaget fæstet af gården, må love, at hans søskende Jens, Niels den yngre, Anne og Karen skal "have deres fri husværelse i forne halvgård, og alle til ild og varme med mig selv imedens de er enlige og ugifte, skikker dem ærlig og vel. Hvad Karen Madsdatter sig belanger, som er i hendes 10. år, da har Simon Madsen hendes gods, efter lodseddels indhold, til sig taget, som er 40 sdr., og dertil lovet at svare hendes rette værge, skadesløs, og lovet at føde og klæde hende til hun bliver 15 år gl. med årlig og hæderlig føde og klæder, så og holde hende lære, og udi skole at lære og læse prent vel, som forsvarligt kan være. Simon døde siden under krigen i Wismar. Det har formentlig været under besættelsen af byen i svensk Forpommern, i december Kilde: Katrine Tobiasen. (fra Han blev gift med Dorothe Simensdatter, gift ca i Janderup, f. ca i Jegumgård, Janderup sogn, (datter af Simen Hansen og Ane...) d. marts 1665 i Bandsbjerg, Janderup sogn. 5. i. Simon Madzsen Rask f ?. 6. ii. Niels Madzsøn (Rask) d.æ. f. ca iii. Kirstine Madsdatter, d. i Hillerslev, begravet 23 aug 1657 i Janderup. iv. Søren Madtzen Rask, f. i Hillerslev, døbt 26 aug 1637 i Janderup kirke, begravet 25 aug 1638 i Janderup. v. Jens Madzsen Rask, f. i Bandsbjerg, Janderup sogn, døbt 22 aug 1638 i Janderup kirke. Det er måske ham, som også kaldes Jens Bandsbjerg i kirkebogen?! vi. Søren Madtzen Rask, f. i Hillerslev, døbt 1 jan 1639 i Janderup kirke, d. før vii. Niels Madzsen (Rask) d.y., f ? i Bandsbjerg, Janderup sogn. Det er måske ham, der bliver gift 30.januar 1664 i Janderup: "Den 30 Janv: Viet samen I Jandrup Kirche Niels Madsen och Voldborig Nielsdatter". Og så er det nok ham, som slår sig ned i Grydvad mølle, idet "d.14 Sept (1664) døbtis Niels Madsens barn aff Grydvad Mølle med naffn Karen" (begr.24.okt). I august 1666 får han igen døbt en datter Karen. - Maj (dato mgl) 1669 døbes "Niels Møller"'s datter Maren, som sandsynligvis er samme barn, der begraves 27.maj : "begraffvet Niels Bandsb. datter Maren". Han blev gift med Voldborig Nielsdatter?, gift 30 jan 1664 i Janderup kirke. viii. Anne Madzdatter, f ? i Bandsbjerg, Janderup sogn (ingen KB-optegn.). ix. Karen Madzdatter, f. i Bandsbjerg, Janderup sogn, døbt 24 maj 1655 i Janderup kirke. 4. Christen Nielsen Rask. Han blev gift med... ukendt..., gift før dec i. Karen? Christensdatter Rask, døbt 9 dec 1666 i Janderup kirke. Fjerde Generation 5. Simon Madzsen Rask, f ? i Bandsbjerg, Janderup sogn, d. dec 1673 i Wismar, Pommern. Fra kasseregnskab for 1.jyske nationale regiment (filmrulle M44493): V.Horne herred,bandsbjerg: Simon Madsens enke. Denne mand haver continuerlig været rytter, og blev for Vismar (dræbt). Kvinden er forarmet. Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 15 jan 1665 i Janderup kirke, f. ca 1630, d. i Bandsbjerg, begravet 22 aug 1728 i Janderup.

5 i. Peder Simonsen Rask, døbt 15 jan 1668 i Janderup kirke. ii. Elle Simonsdatter (Rask), f. sands i Bandsbjerg, Janderup sogn (KB-opt. mangler). Side 5 6. Niels Madzsøn (Rask) d.æ., f. ca i Bandsbjerg, d. 10 maj 1705?? i Bandsbjerg, Janderup sogn, begravet 8 feb 1705?! i Janderup. Niels nævnes i 1664, 1681, 1686 og 1688, som fæster på den ene halvgård af ryttergården Bandsbjerg. Den anden halvgård fæstes af Backen Jensen. I matriklen 1664 hedder det om Bandsbjerg: Udlagt til rytteri under ritmester Devitz kompagni, fæstere er Dorte salig Matz Nielsens og Niels Matzen, hartkorn 11 tdr. 4 skpr., betaler 2 rte rug, 2 rte byg, 1/2 tønde smør. I matriklen kan man læse at ryttergodset er udlagt fra Riber Domkapitel, og nu nævnes også Bachen Jensen som fæster. I 1686 er der syn på ryttergårdene. Om Bandsbjerg hedder det: Tilsammen hartkorn ( ). Niels Madsen: Kan så 4 td. rug, 1 1/2 td. byg, 2 skp. boghvede. Avl befundet: 16 trv. rug " 2 1/2 skp., 10 trv. byg " 3 skp., 10 læs hø. Har 2 bæster, 3 køer, 1 kalv, 5 får, 2 bistokke. Bygninger: stuehus 9 fag, ladehus 7 fag, hølade 7 fag, stald og fæhus 8 fag. Mangler 4 bjælker, 8 spær bekommet lånekorn, som i år, formedelst kornets ringhed, ej kan betales 10 skp. rug, 1 td. byg, 10 skp. havre. Bruget temmelig, manden nogenledes.. Bandsbjerg er en ryttergård, dvs. fæsteren skal til at forsørge en rytter og hans hest. I de hårde tider i slutningen af tallet, hvor der er megen armod og misvækst, og man knapt nok er kommet sig oven på svenskekrigene, kan det være en stor belastning. Der har nok været mange bryderier, om hvor meget rytterne med rimelighed kunne kræve, og der er ligefrem lavet en forordning for, hvordan man kunne måle sig frem til den rigtige størrelse på et læs hø! Trods de dårlige tider kræver hæren, hvad den har ret til, og den har midler til at straffe, hvis bønderne ikke efterkommer kravene. Den 26. juli 1687 kan man læse i regimentsskriverens regnskab: "Opsat en pæl i Hillerslev, Janderup sogn, til at straffe ulydige rytterbønder ved." Den kostede med træ, jernlænker og at opsætte 1 rdl. 1 mark er datteren Karen, der senere bliver gift med Christen Christensen Broeng, noteret som hjemmeboende, fra '84 og frem er det mest Anna, som hjælper til, og til sidst, i '96-97 bor både Anna, som i '97 flytter til Jegumgård med sin mand, nabosønnen Niels Bachensen, og Dorethe på gården. Den 3. august 1698 oplader Niels "formedelst svagheds skyld godvillig " sin halve part af Bandsbjerggård til datteren Dorethe og hendes mand Christen Eskesen. Kilde: Holger Hertzum-Larsen, Niels Pedersen og Ingeborg Christensdsdatter i Janderup, Lemvig, 1989, s. 18. Syn på ryttergods Ved Holger Hertzum-Larsen. Lemvig, s Han blev gift med Anne Nielsdatter, gift sept-okt 1662 i Janderup kirke. Anne: Niels nævnes i 1664, 1681, 1686 og 1688, som fæster på den ene halvgård af ryttergården Bandsbjerg. Den anden halvgård fæstes af Backen Jensen. I matriklen 1664 hedder det om Bandsbjerg: Udlagt til rytteri under ritmester Devitz kompagni, fæstere er Dorte salig Matz Nielsens og Niels Matzen, hartkorn 11 tdr. 4 skpr., betaler 2 rte rug, 2 rte byg, 1/2 tønde smør. I matriklen kan man læse at ryttergodset er udlagt fra Riber Domkapitel, og nu nævnes også Bachen Jensen som fæster. I 1686 er der syn på ryttergårdene. Om Bandsbjerg hedder det: Tilsammen hartkorn ( ). Niels Madsen: Kan så 4 td. rug, 1 1/2 td. byg, 2 skp. boghvede. Avl befundet: 16 trv. rug " 2 1/2 skp., 10 trv. byg " 3 skp., 10 læs hø. Har 2 bæster, 3 køer, 1 kalv, 5 får, 2 bistokke. Bygninger: stuehus 9 fag, ladehus 7 fag, hølade 7 fag, stald og fæhus 8 fag. Mangler 4 bjælker, 8 spær bekommet lånekorn, som i år, formedelst kornets ringhed, ej kan betales 10 skp. rug, 1 td. byg, 10 skp. havre. Bruget temmelig, manden nogenledes.. Bandsbjerg er en ryttergård, dvs. fæsteren skal til at forsørge en rytter og hans hest. I de hårde tider i slutningen af tallet, hvor der er megen armod og misvækst, og man knapt nok er kommet sig oven på svenskekrigene, kan det være en stor belastning. Der har nok været mange bryderier, om hvor meget rytterne med rimelighed kunne kræve, og der er ligefrem lavet en forordning for, hvordan man kunne måle sig frem til den rigtige størrelse på et læs hø! Trods de dårlige tider kræver hæren, hvad den har ret til, og den har midler til at straffe, hvis bønderne ikke efterkommer kravene. Den 26. juli 1687 kan man læse i regimentsskriverens regnskab: "Opsat en pæl i Hillerslev, Janderup sogn, til at straffe ulydige rytterbønder ved." Den kostede med træ, jernlænker og at opsætte 1 rdl. 1 mark er datteren Karen, der senere bliver gift med Christen Christensen Broeng, noteret som hjemmeboende, fra '84 og frem er det mest Anna, som hjælper til, og

6 Side 6 til sidst, i '96-97 bor både Anna, som i '97 flytter til Jegumgård med sin mand, nabosønnen Niels Bachensen, og Dorethe på gården. Den 3. august 1698 oplader Niels "formedelst svagheds skyld godvillig " sin halve part af Bandsbjerggård til datteren Dorethe og hendes mand Christen Eskesen. Kilde: Holger Hertzum-Larsen, Niels Pedersen og Ingeborg Christensdsdatter i Janderup, Lemvig, 1989, s. 18. Syn på ryttergods Ved Holger Hertzum-Larsen. Lemvig, s i. Karen Nielsdatter. 8. ii. Anne Nielsdatter f iii. Dorothe Nielsdatter, f. ca 1672 i Bandsbjerg, d. i Bandsbjerg, begravet 7 feb 1744 i Janderup. Hun blev gift med Christen Eschessøn, gift 21 nov 1697 i Janderup kirke, f. ca 1670, d. ca Femte Generation 7. Karen Nielsdatter, f. i "Bandsberig", Janderup sogn, døbt 16 aug 1663 i Janderup kirke, d. i "Broenggaard", Aal sogn, begravet 30 nov 1749 i Aal. Hendes vielse er ikke indført i kirkebogen, men pga. en sølvkande med mærket "med Nafn CCSB-KND 1693", må man med meget stor sikkerhed sige, at kanden stammer fra hendes bryllup. Hun blev gift med Christen Christensen Broeng, gift 1693 i Janderup kirke (sands.), f. ca ? i Broenggård, (søn af Christen Christenssøn Broeng (senior) og ukendt navn...) d. ca 1719 i Broenggård, Aal sogn. Christen: Han kaldes ofte for Christen Christenssøn Junior. Siden 1693 var han medfæster af den halve "Broenggaard" i Aal sogn. Deres vielse er ikke indført i kirkebogen, men pga. en sølvkande med mærket "med Nafn CCSB-KND 1693", må man med meget stor sikkerhed sige, at kanden stammer fra deres bryllup. Datteren Maren, som døbes i 1700, er det 4.barn, men ingen af de 3 tidligere er indført i kirkebogen, som dog magler optegnelser fra til I "Proprietairiernes Iordebog 1718" (Rigsarkivet) side 64 ses, at gården da hørte under "Lydumgaard". Både tidligere og efter hørte den under Hesselmed. Tilsyneladende er han død i gården før i. Kirsten Christensdatter, f. ca ? i Broeng (jvf.biografi), d. i Skødstrup, begravet 20 mar 1729 i Aal kgd. Hun kan måske være datter af Christen Christensen Broeng (jun.) (ane 1312), som bliver gift ca 1693, men hvis første registrerede barn er det 4.barn i Hun har sandsynligvis født et dødfødt/svagfødt barn i febr/marts 1715, idet hun introduceres i kirken 7.april, uden at barnet er blevet døbt. De bor da stadig i Broeng. Hun blev gift med Povel Clausen, gift dec.1714 i Aal kirke, f. i Brich v. Børsmose, (søn af Claus Christensen (Brich) og Karen Madsdatter) døbt 10 aug 1692 i Aal kirke, d. i Skødstrup, Aal sogn, begravet 12 apr 1754 i Aal. Povel: Han var først gift med Kirsten Christensdatter, der bærer svogeren Mads' første søn til dåben i Oxby kirke 4.marts Den første hustru begraves 20.marts 1729 (Dom.Oculi), men hendes navn eller alder nævnes ikke. I det første ægteskab døbes døtrene Karen (12.juli 1724), Maren (8.dec.1726, begr Dom.Reminisc.1747) og Karen (24.okt.1728, begr.ult.1728). Sønnen Claus (døbt 6.sept.1722), som tjener på 2.år i Janderup sogn, konfirmeres i Janderup kirke Et skifte findes i Hesselmed Godsarkiv, 5.maj 1729, folie 30b. Da han selv dør i 1754, findes et skifte i Hesselmed Godsarkiv, 27.maj 1754, folie 392b. ii. iii. Maren Christensdatter, f. 26 okt 1700 i Broeng, Aal sogn, døbt 31 okt 1700 i Aal kirke. Hans Christensen, f i "Nørre Broenggaard", Aal sogn, d.?? mar 1770 i "Sønder Broenggaard", Aal sogn, begravet 1 apr 1770 i Aal. Den fik han fæstebrev på den halve gård i Broeng, som Byrge Hendrichssøn i stor armod måtte forlade. Gården hørte under Hesselmed og havde efter 1688-matriklen et hartkorn på ½. Han har måske en bror Mogens Christensen i Broeng (#2239) (gift med Maren

7 iv. Side 7 Sørensdatter), som bliver begravet 16.april 1754 sammen med sin hustru (ingen aldersang.) De er begge adsk.gange blandt fadderne hans børns dåb. Han blev gift med Mette Nielsdatter, gift 5 feb 1730 i Oksby kirke, f. i Mosevrå, Oksby sogn, (datter af Niels Sørensen og Anne Bachensdatter) døbt 4 jun 1710 i Oksby kirke, d. i "Sønder Broenggaard", Aal sogn, begravet 24 dec 1769 i Aal. Mette: Hun arver i 1753 efter sin farfars søsters datter, Mette Bertelsdatter i Ho, knap 40 Rd. Mogens (Mouritz) Christensen, f ? i Broeng? (se biografi), d. i Broeng, begravet 16 apr 1754 i Aal. Fæster af den halve Broenggård. Hans fornavn er i KB enten Mogens eller Mouritz. En sådan ses ikke døbt i Aal sogn i eksisterende optegnelser. Ej heller i Ho / Oksby sogne. Men han kan være født og døbt i perioden , hvor der ikke er optegnelser i kirkebogen, og så er det sandsynligt,at hans forældre er Christen Christensen og Karen Nielsdatter i Broeng, der får deres 4.barn Maren døbt i Da begge forældrene i 1754 dør samtidig fra 3 små børn fra 0-5 år, overtager Niels Sørensen Broeng (#1808) og hans kone fæstet af den halve Nr.Broenggård og forpligter sig samtidig til at forsørge de 3 forældreløse børn til deres 18.år. Desuden skal de sørge for børnenes mormor, som er på aftægt på gården. Der er et skifte efter dem i Hesselmeds skifteprotokol folio 387b fra 27.april Han blev gift med Maren Sørensdatter, gift 17 okt 1748 i Aal kirke, f. i Skødstrup, Aal sogn, (datter af Søren Bundesen og Maren Nielsdatter (Jegum)) døbt 23 maj 1728 i Aal kirke, d. i Broeng, begravet 16 apr 1754 i Aal. Maren: Ved skiftet efter forældrene i april 1754 er der 3 sønner, hvoraf kun 2 (Søren og Christen) er indført i KB. 8. Anne Nielsdatter, f i "Bandsberig" i Janderup sogn, d. i "Jegumgård", Janderup sogn, begravet 21 apr 1743 i Janderup. Efter sin første mands** død i 1706 bliver hun gift i Janderup kirke ****med Peder Nielssøn Borck, der dør i Jegumgård i 1724, 54 år gl. ** det kan tænkes,at hun før ham har været gift med en Christen..., idet den første søn i ægteskabet med Niels Backenssøn kommer til at hedde Christen!! **** fra dette bryllup stammer den sølvkande med inskriptionen : "PNSB - ANDI 1707", som er i boet efter Søren Bundesen i Broeng i Hun overtog fæstet af halvgården efter sin mands død i 1724, og da datteren (med PNB) Mette i okt 1726 gifter sig med Jens Christensen, overtager JC året efter fæstet af halvgården. Den anden halvpart af Jegumgård har på det tidspunkt Boj Nielsen. I Hesselmeds Jordebog 1725 står der: "Jegum Gaard Sal: Peder Nielsens Enche...? 1727 Jens Christensen (tilføjet senere,ow bem.) og Boj Nielsen (hartkorn:) Aarlig Landgilde 4 Mk, Sex Tønder 2 Skip=Rug Nyder desuden Vores...(Kloff?) (kløver??) og Hiuag? (hø??) af Boelets golde? Jorde." Ved skiftet efter datteren Marens mands død (Søren Bundessøn) i jan.1740 er der en sølvkande vurderet til 2 Rdl "med Nafn PNSB-ANDI 1707", som refererer til ægteskabet med Peder Nielssøn Borck (se Søren Bundessøn). Hun blev gift med (1) Niels Backenssøn, gift 10 okt 1697 i Janderup kirke, f. sands i "Bandsbierg" i Janderup sogn (KB-opt. mangler), (søn af Backen Jenssøn og Maren Pedersdatter) d. i Jegumgård, begravet 22 mar 1706 i Janderup. Niels: Han må være søn af et tidligere ægteskab, idet faderen først bliver gift med Maren Pedersdatter i Måske er hans mor den "Maren Backens aff Tarp", som begraves 11.januar 1677 i Janderup. Også broderen Mads (f.ca 1672) må være fra dette ægteskab. Han var fæster af den halve "Jegumgaard" i Janderup. (Gården hedder i 1984 "Egelund"). Han var først gift med Karen Tommisdatter ( i Janderup kirke), som dør i "Jegumgård" og begraves i Janderup Hun blev gift med (2) Peder Nielsen (Borck), gift 8 maj 1707 i Janderup kirke, f. ca 1672 i Bork? (ingen KB), d. 2 aug 1724 i Jegumgård, begravet 6 aug 1724 i Janderup. Peder: Det er sikkert denne "Peder Borck paa Hisselmed",som er fadder i 1701 i Aal kirke ved Franz Møllers barns dåb + en anden dåb samme år. Fra deres bryllup stammer den sølvkande med inskriptionen : "PNSB - ANDI 1707", som er i boet efter Søren Bundesen i Broeng i Barn af Niels Backenssøn:

8 Side 8 i. Christen Nielsen Jegum, f. i "Jegumgaard", Janderup sogn, døbt 26 jun 1698 i Janderup kirke, d. i Borre, Aal sogn, begravet 25 apr 1763 i Aal sogn. Han var fæster af en halvgård i Borre i Aal sogn, som tilhørte Hesselmed gods. Den 10.okt.1758 afstår han fæstet til Jens Madsen af Billum mod, at denne gifter sig med datteren Petronelle (døbt Pernille) og "giiwer dem fornöden Ophold med Föde og Klæder saalænge de lewer, og efter deres Død lader dem Sömmelig og Christelig Begrawe". Han blev gift med Karen Terchelsdatter, gift 8 dec 1720 i Oksby kirke, f i "weiers" i Oxby sogn, (datter af Terchel Knudsen og Mette Nielsdatter) d. i Borre,Aal sogn, begravet 28 feb 1778 i Aal sogn. Karen: Hun har sands. først været gift med Mads Nielsen fra Oxby, jvf flg fra KB: 1711, d.1.martii Dom.Reminiscere bleve efter foregaaende Trolovelse, som stod i Terkel Knudsens Huus i Vejers d.29.jan ægteviede i Oxby Kirke Mads Nielsen af Oxby og Karen Terkelsdatter aff Vejers. ii. Bachen Nielsen, f. i Jegumgård, døbt 19 mar 1702 i Janderup kirke, begravet 24 feb 1771 i Oksby. Han blev gift med Maren Terchelsdatter, gift 14 dec 1727 i Oksby kirke, f i Nørre Vejers, (datter af Terchel Knudsen og Mette Nielsdatter) begravet 27 jan 1765 i Oksby. iii. Karen Nielsdatter, f. i Jegumgård, døbt 19 mar 1702 i Janderup kirke, d. i Janderup, begravet 17 apr 1776 i Janderup. Hun blev gift med Peder Nielsen, gift 15 sep 1720 i Janderup kirke, f. ca 1695, begravet 4 okt 1778 i Janderup. iv. Maren Nielsdatter (Jegum), f. i "Jegumgård" i Janderup sogn, døbt 11 okt 1703 i Janderup kirke, d. i "Nørre Broenggaard" i Aal sogn, begravet 4 maj 1783 i Aal. Maren fører gården videre efter sin mands død. "Imidlertid hun ogsaa, som en Retskaffen Christen Moder Lover og herved sig bepligter at holde og opdrage sine børn, med Føde og Klæder samt og Lære, som hun for Gud og frigheden vil være ansvarlig uden Ringste afgang." Af børnene påregnes det, at "de og ved alder saa tiltagelse vorder hende hørrig og Lydig som børn deris forældre pligtig og skyldig er." Hvis enken skulle finde på at gifte sig igen, "da forlanger formynderne børnenis tilfaldende arfvemidler, efter deris Sahl. Fader som for samtlig børn er 32 rdl. 4 m k. 6 sk.; eller i dets mangel fornilig forsichring derfor." Enken finder ingen ny ægtefælle. Men efter tolv år er den ældste datter Maren blevet gift med Mogens Christensen, og de to overtager fæstet, og Maren kommer på aftægt. De dør desværre allerede efter 3 år, og nu bliver det sønnen Niels og svigerdatteren Johanne Marie, der tager over. Aftægtskonen følger selvfølgelig med. Den gamle "Oldemor" overlever også dem, endda med hele 13 år. Kilde: Katrine Tobiasen. Hun blev gift med Søren Bundesen, gift 25 jan 1723 i Janderup kirke, f i Skødstrup v. Oksbøl i Aal sogn, (søn af Bunde Sørensen og Kirsten Christensdatter) d. i "Nørre Broenggård", Aal sogn, begravet 1 jan 1740 i Aal. Søren: Han var først gift med (10.dec.1719) Marie Christensdatter,som døde ca (måske i barselsseng?), men hendes begravelse er ikke indført i kirkebogen. Han var fæster af Nørre Broenggård efter sine svigerforældre, Christen Christensen og Karen Nielsdatter. Han gifter sig så med MNJ. Der findes et skifte dat.27.jan.1740 i "Ane- og efterslægtstavle efter J.Bloch Jørgensen & N.P.Jensen" (1984) s Hesselmed Gods Skifteprotokol , pag 144a-149b. - Heri står om gården (i relation til tiltrængte udgifter til rep.): " Sals Huuset bestaar af 17 Fag til Reparation paa Tømmer og Tag 6 Rdl og 5 Mk Lade huuset befandtes udi temmelig goed stand dog paa taget brøstfældig 9 traver tag (1 Rdl til rep.) Øster Huusets 3 Fag fattes paa latter og tag til Reparation (2 Rdl) Wester Huusets 9 Fag fattes paa reparation (2 Rdl)." Søren overtager fæstet af Nørre Broenggård efter sin første svigerfar, Christen Christensen Broeng, søn af den Christen Christensen Broeng, der, efter en sammensværgelse om at tage livet af den forhadte herremand Jørgen Bramming på Lydumgård, ender sine dage som straffefange på Bremerholm; gården hører under Hesselmed og er på hartkorn 4 td. 3 fjd. 1 1/2 alb. Hoveriet består i "en Dags Slet og

9 gjøder og plyer for en fjerde part gaard om for aaret". Hans kone er Maren Christensdatter, der dør allerede efter omkring tre års ægteskab. Herefter gifter han sig med Maren Nielsdatter Jegum. Side 9 Søren dør ret tidligt, skiftet efter ham viser at han foruden enken efterlader sig seks umyndige børn: Christen på 17, Niels 14, Bunde 4 år og døtrene Maren 12 år, Kirsten 7 år og Anna, der er bare 10 uger, og til stede er desuden "Enkens Broder Christen Nielsen af Borre som hindes andtagne Laugværge, og som formynder for dend eene Søn Niels Sørensen og og dend eene datter Anna Sørensdatter. Hans Nielsen af Schiødstrup indsat værge og formynder for den yngste Søn Bunde Sørensen og dend ene datter Kirsten Sørensdatter. Hans Christensen af Broeng indsat værge og form ynder for dend ældste Søn Christen Sørensen, og dend Elste datter Maren Sørensdatter. Og Endelig var overværende ved denne skifteforretning børnenes Oldefader (gl.betegnelse for bedsterfar) Bunde Sørensen af Schiødstrup som formedelst hoie alderdom iche kand besværges med nogen formynderskab, Skiøndt hand iche efter loven kunde sig undskylde". Indboet har stort set bestået af det forventelige: I dagligstuen har der stået bord med egefod og blad, et par træstole med læderovertræk og et par stole med halmsæde og en taburet. Ikke alle har kunnet sidde ned ved bordet, men det var også almindeligt at kvinderne stod op under spisningen! Der har været en messing lysestage og en jern ditto og et strygejern. Et spejl med sort "fordervet" ramme. Blandt servicet findes et krus med tinlåg, to tinfade, fire tallerkener, en skål, et bæger, et vinkrus "a f hvid och blaa steen", fem "smaa steen brichse og 2 hollandske smørbrich" og to studs glas og et spidsglas. Klenodierne i hus et har været "2 Sølf Kander, dend Eene med Nafn CCSB-KND 1693, dend anden med Nafn PNSB-ANDI 1707, vurderet til henholdsvis 1 rd l. 4 mk. og 2 rdl. Det er arvestykker, det første efter Sørens første kones forældre Christen Christensen Broeng og Karen Nielsdatter og det fortæller, at de blev gift i Kande nr. 2 stammer fra Maren Jegums mors andet bryllup, initialerne står for Peder Nielsen Borch og Anna Nielsdatter, der bliver gift den 8. maj den dato kan findes i kirkebogen i Janderup sogn, i 1693 var bryllupper ikke medtaget i Aal sogn. I storstuen har der stået et langbord og fem kister - og desuden "dend bæste seng" med sit lune fyld: 2 olmerdugspuder med hørgarnsvår, 1 blå og hvid bolster overdyne, 1 dito underdyne, 1 ditto lang hoved dyne, 1 hørgarns lagen og 1 blårgarns dito, 1 blå og hvid sengedyne, ialt vurderet til 8 rdl. Den anden seng i stuen er knapt så fint udstyret, her er sengetøj for 5 rdl. 2 mk. Af den afdødes gangklæder nævnes "1 gl Sort Klædes Kiortel med brun underdrett samt brun Væst af Faarol (fåreuld) med 2 1/2 dusin methal Knap, 1 blaa brøstdug af Faarolsty (fåreulds-tøj) med 6 Knap af Sølf, 1 par brune Vadmels boxer, 1 par Skoe med Messing spænder, 1 gl Cabus (hætte med øreklapper) og 1 gl. Hat. I gården er der to vogne, en plov og to harver - og en saddel og et bidsel, mon ikke det er det samme, der går igen i skiftet efter sønnen Niels, 30 år senere? Dyreholdet på gården har bestået af tre heste og en plag, fire " bucher" (gedebukke) og to gamle geder, fire stude, en kvie, fem køer og to spædekalve. Endelig 21 gamle og unge får, en vædder og "1 hvid Soe Swiin". Registreringen slutter med at bemærke, at "desuden befandtes noged Gamle Sengklæder paa børnenes Senge, som ej for noget kunde ansættes siden det ej fra demme Kand undværis." Herudover er der "en Eng Loods baadspart" til 5 mk, hvoraf den ældste søn Christen selv har betalt halvparten. Enken begærer, at den anden søn Niels, må beholde den anden part, "hvilket af Samtlig formynder blev bevilget". Vurderingen af stervboets midler kommer samlet op på 147 rdl. 2 mk. 12 sk. Herfra trækkes først "Gaardens

10 Side 10 besætning af Bæster, Ploug og Wogenredskab og udgifter til reparartion af bygningerne. Desuden er der en smule gæld, 1 rdl. 3 mk. til Christen Andersen på Gedberg, og skyldig landgilde for to kvartaler, samt udgifter til skiftet Endelig viser det sig, at der er en aftægtskontrakt til Karen Nielsdatter, der giver hende ret til "dend bæste koe samt 2 Faar", omregnet 4 rdl. 8 mk. 8 sk. Karen Nielsdatter er enken efter forrige ejer, Christen Christensen Broeng, der først dør i 1749 og altså kommer til at nyde aftægt i næsten 30 år. Slutningen på det hele bliver at der er 65 rdl. 2 mk. 12 sk. tilbage til deling mellem enken og børnene, hvilket sker som sædvanligt, enken får halvdelen, sønnerne en broderlod og døtrene en lille søsterlod, 3 rdl. 3 mk. 13 1/9 sk. Kilde: Katrine Tobiasen. v. Niels Nielsen (Jegum), f. i Jegumgård, døbt 26 sep 1706 i Janderup kirke. Han blev gift med Mette Madsdatter, gift 9 mar 1727 i Ho kirke. Barn af Peder Nielsen (Borck): vi. Mette Pedersdatter, f. i Jegumgård, døbt 7 okt 1708 i Janderup kirke. Hun blev gift med Jens Christensen, gift 27 okt 1726 i Janderup el.billum kirke, f. ca 1697, begravet 21 apr 1780 i Janderup. vii. Niels Pedersen Jegum, f. i Jegum, døbt 16 okt 1712 i Janderup kirke, d. 17 jul 1791 i Troldholm, Aal sogn. Fæstegårdmand i Troldholm. Han blev gift med Mette Bundesdatter, gift 20 feb 1738 i Aal kirke, f. i Troldholm, Aal sogn, (datter af Bunde Sørensen og...ukendt endnu..) døbt 11 aug 1715 i Aal kirke, d. 27 okt 1799 i Troldholm, Aal sogn.

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1 Mand Isaach Andersen 1 Født Omkr 1691 2 Død Før 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Begravet 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Ægteskab 19 Okt. 1727 Bederslev, Skam, Odense 3 Anden ægtefælle Karen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Generation X Ane nr. 1502/1503

Generation X Ane nr. 1502/1503 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen og Maren Madsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Hemmingsen & Anna Christensdatter Mads Mortensen & Margrete

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Nielsen & Karen (Niels)datter Ane nr. 2562/2563 Niels

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt. Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Jens Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt. Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Jens Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Første Generation 1. Madz Rasch, d. 1581? i Hillerslev. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 03.01.1684 Albert Lassen efter Lauritz Nielsen på Endelave [Er dette Endelave?]. (2a-2a) 03.05.1747 Hermand Madsen. Veirmøllen på Endelave

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Født: ca. 1671 KB Skrøbelev 1686-1795, 1711 (opslag 227) Niels begravet 31/1 D. 31 Janv: Er begrafven Neels Lÿdichsen fød i Taarppe, boede og døde i Kragholm, var 40 Aar gl: KB Skrøbelev 1686-1795, 1698

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere