Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask"

Transkript

1 Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg Riberhus lensregnskaber skal give gæsteri for 8 heste samt betale 1 fjd. smør, 1 svin og til helmis og volmis 10 skilling. I regnskaberne anføres på samme gård Jens Rask : " Af 8 heste 6 mk,10 sk, 2 alb gæsteri, helmis og volmis 13 sk 1 alb" anføres Jens Rask i Hillerslev som delefoged med Peder Barfod i Vestre Herred, og har sin gård fri. I 1608 anføres han fri for landgilde, fordi han er delefoged. Jens Rask i Hyllerslev er også på en krongård i Janderup sogn Han kan meget vel tænkes at være søn af Madz Rasch. Hvorledes familieforholdene er for alle Rasch/Rask'erne er noget usikkert. Han blev gift med.. ukendt.. 2. i. Niels Madzsen Rask f. ca ii. Lambert Madzsen Rask, d. før 1697 i Rottarp, Outrup sogn. Han optræder i Riberhus lens lensregnskaber (krongods) på en gård i Hillerslev i perioden anføres : "Jørgen Rasch i Hillersleff fæstede en gaard ibid. og et stk stugeng, og fire stk agre, som Lambert Rasch ham oplod, gav 16 rdl." Måske har han overtaget Lambert Rask's fæste, og måske er han hans søn? er Jørgen Rasch anført i regnskaberne. Fra kasseregnskab for 1.jyske nat.regiment 4.aug.1697: Ditto er sal. Lambert Rasches enkes halvgård i Rottarp udi Ovtrup sogn, sorn hun formedelst uvederhæftigheds skyld, godvillig afstået har til Oluf Pedersen, som ægtet hendes datter, forundt for indfæstning l rd. Familie- og folkeskat forfalden til 1. januar 1681: Rottarp: Lambert Rasch, herredsskriveren, og hustru, har ingen tjenestefolk, eftersom han intet nyder for sin bestilling, og er ganske forarmet. Anden Generation 2. Niels Madzsen Rask, f. ca 1557, d. i Bandsbjerg, begravet 28 feb 1658 i Janderup. Nævnes i 1588 som fæster i "Bandsberig" i Janderup i et mageskifte fra Frederick Munk til Oxvang af til "Prælater, Canicher oc Menige i Capitel udi Riber Dommkirche". Gården var altså "Kapitelsgods", men blev dog senere udlagt som ryttergård. Det fremgår af samme dokument, at Niels Rask årligt i landgilde betaler 1/2 tønde smør, 2 ørte rug, 2 ørte byg og et svin må Niels for V. Horne ting, fordi han har truet Eske Christensen i Hyllerslev med et spyd. Det var sket ved herredstinget, hvor de var blevet uenige. Vidner havde hørt Niels sige at spyddet "den skulle smage". Mens han selv "beretter med oprakte fingre, at han ikke truede eller undsagde Eske Christensen, hverken med ond hu eller ond hånd." Samme år er Niels Rasch vidne i en sag om trolddom. Kirsten Poulsdatter er mistænkt, og Niels kan fortælle, at han har været i skænderi med hende om et medlem af hendes slægt, der skulle være blevet forlokket af hans kones bror, og "siden havde han mistet meget af hans fæmon". Flere andre kan også huske beretninger om hendes misgerninger, og helt galt bliver det nok, da Ane Niels kone (gift med en anden beboer på Bandsbjerg?) kan aflægge følgende vidneudsagn den 20. november: "Ane Nielskone i Bandsbjerg vidnede med oprakte fingre og helligånds ed, at hun imod jul nu en to år, da kom Kirsten Poulsdatter ind til deres og spurgte, om Ane Nielskone levede endnu den gamle djævel. Da svarede Ane Nielskone og sagde: Ja, hvi skulle hun ikke leve ; og da sad Maren Nielskone på køllen og rørte noget malt.der hu n kom ned af køllen, da sagde hun til Kirsten Poulsdatter: Du "tørste" ikke kalde mig en gammel djævel, du est selv en gammel troldkone, du får skam, gjorde jeg din ret jeg fulgte dig ud af døren med en tyr. Da svarede Kirsten Poulsdatter og sagde til Maren Nielskone: Der for skal du få en djævels færd. Og lidet derefter, mellem jul og kyndelmisse, gik Maren Nielskone ud en søndag aften, sund og karsk,

2 Side 2 efter noget trøv til hendes ild, og da faldt nogle tørv på hende og slog hende, så hun levede ikke længere, end de bar hende derfra og i hendes eget hus." Den omtalte Maren Nielskone er Niels Rasch' kone, der altså tidligt dør fra en stor børneflok. Niels gifter sig derefter med Bodil, som vi kun kender som Nielskone. Det er dog ikke uden problemer at gifte sig igen. En svigersøn, Niels Nielsen Giedberg borger i Varde stævner den 26. januar 1622 Niels Rasch for 20 dlr., som er hans kone, Anne Nielsdatters mødrene arv. Han finder det rimeligt at arven bliver udbetalt, mens Rasch hævder, at han som fader og rette værge har ret til at beholde disse penge. Tinget er ikke enig med ham; han bliver dømt til at udbetale dem. Mads er i den tids "menighedsråd". I 1626 skal sognet have ny præst, og Mads og tre andre (bl.a. hans svigerfar) er med til at kalde ham. Deres segl ses på kaldsbrevet, og som den eneste har Mads også forsynet det med sin egenhændige underskrift rene er urolige, præget af krige med især svenskerne. I januar 1644 trænger general Lennart Torstensson fra hertugdømmerne Slesvig-Holsten op i Jylland og besætter i løbet af kort tid hele landsdelen. Mens han venter p at den svenske flåde skal nå frem og hjælpe ham videre til øerne, huserer tropperne i Jylland. To svenske ryttere, som ligger i Varde, møder op hos Niels Rasch, som man kan læse i V. Horne herreds tingbog den 19. september 1646: "Thomis Hansen i Strudvad og Peder Rasch i Hieboe vidnede med oprakte fingre og ed, at de nærværende hos var ved en 14 dages tid for Sct.Hansdag midsommer 1644 og da så, at der kom to af svenskens ryttere, som lå i Varde, op til Bandsbjerg, og da med vold og magt tog en sort gilding hos Niels Rasch i forne Bandsbjerg, imod hans vilje og minde; og gav ham da ingen betaling for den. Og samme tid drog forne ryttere fra Bandsbjerg med alle de heste og hopper de havde med sig, såvel som forne sorte gilding, som de tog fra forne Niels Rasch. Ydermere vidnede forne Thomis Hansen og Peder Rasch, at de den næste fredag for Vor Fruedag sidst forleden da så de, at forne sorte gilding kom selv ene drivende hjem i forne Niels Rasches gård. Hjemlede Christen Nielsen i Bandsbjerg og Christen Christensen tjenende i Strudvad med oprakte fingre og ed, at de i dag 8 dage gav Oluf Nielsen borger udi Varde og Tomis Jensen der sammesteds, varsel for Jens Nielsen Borgmesters dør, for dette vidne forne Niels Rasch i dag her til forne ting agtede at tage beskrevet. Mads Nielsen på sin faders vegne tog vidne." Ugen efter bliver det afklaret at hesten blev brugt til ægt (fæstebøndernes pligtkørsel med hest og vogn): "Jacob Hansen i Janderup vidnede med oprakte fingre og ed, at den tid han var heden med svenskens folk år 1644 i den lange ægt, da blev der en hest taget fra Niels Rasch i Bandsbjerg, og en fra Mads Pedersen i Nørhebo, som heden var i forne ægt for en vogn for deres fælles lægdsgårde, og da samme tid havde Mads Pedersen i Nørhebo en hest heden i forne ægt for samme vogn. Udi lige måde vidnede Jørgen Christensen i Nørhebo, at det var ham vitterligt udi sandhed, at forne Mads Pedersens hest var heden i forne ægt for forne vogn for deres fælles lægdsgårde; og da den kom hjem igen var den fordærvet, og døde en otte dages tid derefter." Niels' kone nr. 2, Bodil (eller Bould, som det hedder på egnen), dør i august 1654, og så skal der skiftes. "Først kvæg og køret er udi gården: En lille grå gilding for 19 sdl., en lille grå plag for 11 sdl., en sort gl. anget hoppe 11 sdl., en gl. brun hoppe for 9 sdl., en gråsort ko for 10 dlr., nok en gråsort for 9 d lr., en sorthoved ko for 6 dlr., en gl. rød ko 5 sdl., en sortstjernet stud for 12 1/2 dlr., en sortkoldet stud 11 1/2 dlr., en gråkoldet kvie 3 1/2 dlr., en kviekalv for 2 dlr. 1 mk., en galtsvin for 1 1/2 dlr. 1 mk., en sosvin for 1 1/2 dlr. 1 mk., otte gl. får stk. sat for 2 1/2 mk. er 5 dlr., 2 lam for 3 mk., 5 g s 14 sk. er 1dlr. 6 sk. Vognredskab: En vogn med sin tilbehøring, leier, hammel, kabel, puder og tømme for 4 dlr., nok en vogn med hauffer, hammel, puder, kabel og tømme og sin behøring for 2 dlr., en bagplov med jernhjul, stel, drette og al sin behring og en harve 3 dlr., fire møjfjæl 2 mk., et par plovhammel 1 2 sk.", osv. I salshuset finder man de uundværlige redskaber: kærne, øltønder, spande, brændevinskedel (beskrives som ubrugelig og bråden) og en gruekedel. Desuden fade, krus og tallerkener. Møbler har det været sparsomt med; der opregnes et par borde og tre stole, foruden senge. I laden er der avlen, rug, byg, hvede og i pæne mængder. Ialt vurderes boet til 281 dlr. 2 mk. 8 sk., men herfra skal trækkes en del gæld - det ser bl.a. ud til at børnene fra første ægteskab ikke i alle tilfælde har få et udbetalt deres mødrene arv. En tjenestedreng har hele 6 dlr. af sin løn til gode, og til begravelsen er udlagt sølle 2 mk. Rytteren på gården skal have løn (1 mk.) og "kong. majsts. skat" udgør 7 mk. 2 sk. Når alt er gjort op, er der 96 sdl. 10 sk. tilbage til deling mellen Niels og hans børn af andet ægteskab, heraf

3 Side 3 får far halvdelen, og resten deles mellem børnene, så sønnen Christen får 32 sdl. 3 sk. og datteren Anne må tage til takke med 16 sdl. 2 sk. Dog får hun uden for skifte bevilget sin mors klæder og kiste, mens "derimod skal Niels Rasch selv beholde hans "liffschorne" klæder, hans seng og en ark uden skifte" Kilde: Katrine Tobiasen. Han blev gift med (1) Maren Bertelsdatter, d. jan 1612? i "Bandsbierg" i Janderup sogn. Han blev gift med (2) Bodil..., begravet 20 aug 1654 i Janderup. Barn af Maren Bertelsdatter: 3. i. Madz Nielssøn Rask f. ca ii. Anne Nielsdatter Rask. Niels Nielsen Giedberg borger i Varde stævner den 26. januar 1622 Niels Rasch for 20 dlr., som er hans kone, Anne Nielsdatters mødrene arv. Han finder det rimeligt at arven bliver udbetalt, mens Rasch hævder, at han som fader og rette værge har ret til at beholde disse penge. Tinget er ikke enig med ham; han bliver dømt til at udbetale dem. Hun blev gift med Niels Nielsen Giedberg. Barn af Bodil...: 4. iii. Christen Nielsen Rask. iv. Anne Nielsdatter Rask, f. ca i Bandsbjerg, Janderup sogn, begravet 12 mar 1661 i Janderup. De slår sig ned på Bandsbjerg. Hendes mand Eske begraves 9.nov.1660; den 2.jan.1661 døbes hendes nyfødte barn Eske, som straks derefter dør, og den 12.marts begraves så hun selv. Hun blev gift med Eske Bertilsen, gift 15 jun 1655 i Janderup kirke, begravet 9 nov 1660 i Janderup. Tredje Generation 3. Madz Nielssøn Rask, f. ca 1586 i "Bandsbierg" i Janderup sogn, begravet?? aug 1655 i Janderup. Fæstede faderens halvgård i "Bandsbierg" i Janderup sogn. Han var i 45 år Kgl.Majestæts Delefoged (dvs offentlig ansat person, der på lensmandens vegne i tallet varetog kronens interesser på tinge og førte tilsyn med kronens bønder) i Vester Herred. Han har meget tænkeligt også en søn Simon "Bandsbierg", hvis søn Peder døbes i Janderup kirke 15.jan Ved denne dåb er blandt fadderne halvbroderen Christen (søn af faderens 2.ægteskab med Bodil...) (nævnes også som fadder ved dåbshandl. i 1680 og 1681) og sønnen Jens Rask (født 1638). - Det er sands. ham (Simon), som vies 26.febr 1665 i Janderup kirke: "Dom.Oculi 26 Febr. Viet Samen Simon Madsen och Maren Pedersdt". En Gregers Rask er fadder ved en dåb i Det er sikkert den Gregers Madsen af Hillerslev, som begraves 4.juli 1662 i Janderup. Han har måske en bror Jørgen : "1638, Den 15 Jan. døbis Jørgen Raskis Datter i Hillersl. Ellen (?)". Jørgen Rask begraves 7.juni 1657 i Janderup : "7.Jun. Dom 2 TRIN Begrafuis Jørgen Rask i Hillerslef Kong.May.Tingschrifuer til Vesterherrit oc Kierregaards Birck". Det er måske hans hustru, som begraves? 22.aug.1649 (hvor det halve af siden mangler, men datoen og "...gen Raskis aff" kan læses tydeligt, og afsnittes størrelse kunne tyde på en begravelse. Han har måske også en bror Hans Rask, som bliver gift med enken i Grydvad mølle (mølleren Mattis Christensen begr. 24.nov.1648) i okt-nov (halvdelen af siden i kirkebogen mangler, og derefter mangler opt. til 1654).Den 15.juli døbes Hans Rask's datter i Grydvad mølle - Ellen. Hans Rask i Grydvad mølle får døbt en søn Niels i juni 1657,der dog begraves i juli. - Vi ved ikke hvornår Mads er født, og i 1661 nævnes hans kone som "Dorothe Sal. Madz Bandsbierg's". Mads er fæster på Bandsbjerg, der hører under Ribe Domkapitel. I 1669 er gårdens skyld og landgilde 2 ørte rug (10 skæpper, 1 skæppe=17.39 liter), 2 ørte byg (12 skæpper) og 1/2 tønde smør. Fra i hvert fald 1664 er den udlagt til ryttergods. Mads' gård har været stor, han har måske været enefæster på Bandsbjerg. Besætningen, som den fremgår af skiftet fra 20. marts 1665, er ganske imponerende: 1 rødblisset gilding, 16 dlr., 1 brun unghoppe, 24 dlr., 1 gl. rød hoppe, 8 dlr., 1 lille brun plag, 7 dlr., 1 brun hesteføl, 6 dlr., 1 gl.

4 Side 4 sorthoved ko, 8 dlr., 1 sorthoved ko, 9 dlr., nok 1 lille sorthoved ko, 8 1/2 dlr., 1 gråhoved ko med kalv, 9 dlr., 1 rd stud, 10 dlr., 1 lille sort stud, 6 dlr., 1 lille blakhjelmet studekalv, 5 dlr., 1 sorthoved ko, 6 dlr., 1 gråstjernet ko, 5 dlr., 1 lille sorthoved ko 4 1/2 dlr., 1 lille sorthoved ko 4 dlr., 4 får og 1 ronvædder, 5 dlr., 3 lam 7 1/2 mk., 1 grå galtsvin, 2 dlr.1 mk., 1 hvid kalv, 2 dlr., 2 grise den ene 3 mk., den anden 3 1/2 mk. Der er to vogne og plov, og de sædvanlige mindre redskaber. Bryggerudstyret har været i orden med bl.a. en kobberkedel, vurderet til 3 dlr. Møblementet i storstuen har bestået i et bord og en bænk, et skab og et par kister, og i køkkenet har der været flere kopper og fade i tin. Efter at boet er gjort op og gælden og tienden fratrukket er der 203 dlr. 3 mk. 8 sk til deling mellem de seks børn, og det er slet ikke ringe. Simon og Niels den ældre, der har overtaget fæstet af gården, må love, at hans søskende Jens, Niels den yngre, Anne og Karen skal "have deres fri husværelse i forne halvgård, og alle til ild og varme med mig selv imedens de er enlige og ugifte, skikker dem ærlig og vel. Hvad Karen Madsdatter sig belanger, som er i hendes 10. år, da har Simon Madsen hendes gods, efter lodseddels indhold, til sig taget, som er 40 sdr., og dertil lovet at svare hendes rette værge, skadesløs, og lovet at føde og klæde hende til hun bliver 15 år gl. med årlig og hæderlig føde og klæder, så og holde hende lære, og udi skole at lære og læse prent vel, som forsvarligt kan være. Simon døde siden under krigen i Wismar. Det har formentlig været under besættelsen af byen i svensk Forpommern, i december Kilde: Katrine Tobiasen. (fra Han blev gift med Dorothe Simensdatter, gift ca i Janderup, f. ca i Jegumgård, Janderup sogn, (datter af Simen Hansen og Ane...) d. marts 1665 i Bandsbjerg, Janderup sogn. 5. i. Simon Madzsen Rask f ?. 6. ii. Niels Madzsøn (Rask) d.æ. f. ca iii. Kirstine Madsdatter, d. i Hillerslev, begravet 23 aug 1657 i Janderup. iv. Søren Madtzen Rask, f. i Hillerslev, døbt 26 aug 1637 i Janderup kirke, begravet 25 aug 1638 i Janderup. v. Jens Madzsen Rask, f. i Bandsbjerg, Janderup sogn, døbt 22 aug 1638 i Janderup kirke. Det er måske ham, som også kaldes Jens Bandsbjerg i kirkebogen?! vi. Søren Madtzen Rask, f. i Hillerslev, døbt 1 jan 1639 i Janderup kirke, d. før vii. Niels Madzsen (Rask) d.y., f ? i Bandsbjerg, Janderup sogn. Det er måske ham, der bliver gift 30.januar 1664 i Janderup: "Den 30 Janv: Viet samen I Jandrup Kirche Niels Madsen och Voldborig Nielsdatter". Og så er det nok ham, som slår sig ned i Grydvad mølle, idet "d.14 Sept (1664) døbtis Niels Madsens barn aff Grydvad Mølle med naffn Karen" (begr.24.okt). I august 1666 får han igen døbt en datter Karen. - Maj (dato mgl) 1669 døbes "Niels Møller"'s datter Maren, som sandsynligvis er samme barn, der begraves 27.maj : "begraffvet Niels Bandsb. datter Maren". Han blev gift med Voldborig Nielsdatter?, gift 30 jan 1664 i Janderup kirke. viii. Anne Madzdatter, f ? i Bandsbjerg, Janderup sogn (ingen KB-optegn.). ix. Karen Madzdatter, f. i Bandsbjerg, Janderup sogn, døbt 24 maj 1655 i Janderup kirke. 4. Christen Nielsen Rask. Han blev gift med... ukendt..., gift før dec i. Karen? Christensdatter Rask, døbt 9 dec 1666 i Janderup kirke. Fjerde Generation 5. Simon Madzsen Rask, f ? i Bandsbjerg, Janderup sogn, d. dec 1673 i Wismar, Pommern. Fra kasseregnskab for 1.jyske nationale regiment (filmrulle M44493): V.Horne herred,bandsbjerg: Simon Madsens enke. Denne mand haver continuerlig været rytter, og blev for Vismar (dræbt). Kvinden er forarmet. Han blev gift med Maren Pedersdatter, gift 15 jan 1665 i Janderup kirke, f. ca 1630, d. i Bandsbjerg, begravet 22 aug 1728 i Janderup.

5 i. Peder Simonsen Rask, døbt 15 jan 1668 i Janderup kirke. ii. Elle Simonsdatter (Rask), f. sands i Bandsbjerg, Janderup sogn (KB-opt. mangler). Side 5 6. Niels Madzsøn (Rask) d.æ., f. ca i Bandsbjerg, d. 10 maj 1705?? i Bandsbjerg, Janderup sogn, begravet 8 feb 1705?! i Janderup. Niels nævnes i 1664, 1681, 1686 og 1688, som fæster på den ene halvgård af ryttergården Bandsbjerg. Den anden halvgård fæstes af Backen Jensen. I matriklen 1664 hedder det om Bandsbjerg: Udlagt til rytteri under ritmester Devitz kompagni, fæstere er Dorte salig Matz Nielsens og Niels Matzen, hartkorn 11 tdr. 4 skpr., betaler 2 rte rug, 2 rte byg, 1/2 tønde smør. I matriklen kan man læse at ryttergodset er udlagt fra Riber Domkapitel, og nu nævnes også Bachen Jensen som fæster. I 1686 er der syn på ryttergårdene. Om Bandsbjerg hedder det: Tilsammen hartkorn ( ). Niels Madsen: Kan så 4 td. rug, 1 1/2 td. byg, 2 skp. boghvede. Avl befundet: 16 trv. rug " 2 1/2 skp., 10 trv. byg " 3 skp., 10 læs hø. Har 2 bæster, 3 køer, 1 kalv, 5 får, 2 bistokke. Bygninger: stuehus 9 fag, ladehus 7 fag, hølade 7 fag, stald og fæhus 8 fag. Mangler 4 bjælker, 8 spær bekommet lånekorn, som i år, formedelst kornets ringhed, ej kan betales 10 skp. rug, 1 td. byg, 10 skp. havre. Bruget temmelig, manden nogenledes.. Bandsbjerg er en ryttergård, dvs. fæsteren skal til at forsørge en rytter og hans hest. I de hårde tider i slutningen af tallet, hvor der er megen armod og misvækst, og man knapt nok er kommet sig oven på svenskekrigene, kan det være en stor belastning. Der har nok været mange bryderier, om hvor meget rytterne med rimelighed kunne kræve, og der er ligefrem lavet en forordning for, hvordan man kunne måle sig frem til den rigtige størrelse på et læs hø! Trods de dårlige tider kræver hæren, hvad den har ret til, og den har midler til at straffe, hvis bønderne ikke efterkommer kravene. Den 26. juli 1687 kan man læse i regimentsskriverens regnskab: "Opsat en pæl i Hillerslev, Janderup sogn, til at straffe ulydige rytterbønder ved." Den kostede med træ, jernlænker og at opsætte 1 rdl. 1 mark er datteren Karen, der senere bliver gift med Christen Christensen Broeng, noteret som hjemmeboende, fra '84 og frem er det mest Anna, som hjælper til, og til sidst, i '96-97 bor både Anna, som i '97 flytter til Jegumgård med sin mand, nabosønnen Niels Bachensen, og Dorethe på gården. Den 3. august 1698 oplader Niels "formedelst svagheds skyld godvillig " sin halve part af Bandsbjerggård til datteren Dorethe og hendes mand Christen Eskesen. Kilde: Holger Hertzum-Larsen, Niels Pedersen og Ingeborg Christensdsdatter i Janderup, Lemvig, 1989, s. 18. Syn på ryttergods Ved Holger Hertzum-Larsen. Lemvig, s Han blev gift med Anne Nielsdatter, gift sept-okt 1662 i Janderup kirke. Anne: Niels nævnes i 1664, 1681, 1686 og 1688, som fæster på den ene halvgård af ryttergården Bandsbjerg. Den anden halvgård fæstes af Backen Jensen. I matriklen 1664 hedder det om Bandsbjerg: Udlagt til rytteri under ritmester Devitz kompagni, fæstere er Dorte salig Matz Nielsens og Niels Matzen, hartkorn 11 tdr. 4 skpr., betaler 2 rte rug, 2 rte byg, 1/2 tønde smør. I matriklen kan man læse at ryttergodset er udlagt fra Riber Domkapitel, og nu nævnes også Bachen Jensen som fæster. I 1686 er der syn på ryttergårdene. Om Bandsbjerg hedder det: Tilsammen hartkorn ( ). Niels Madsen: Kan så 4 td. rug, 1 1/2 td. byg, 2 skp. boghvede. Avl befundet: 16 trv. rug " 2 1/2 skp., 10 trv. byg " 3 skp., 10 læs hø. Har 2 bæster, 3 køer, 1 kalv, 5 får, 2 bistokke. Bygninger: stuehus 9 fag, ladehus 7 fag, hølade 7 fag, stald og fæhus 8 fag. Mangler 4 bjælker, 8 spær bekommet lånekorn, som i år, formedelst kornets ringhed, ej kan betales 10 skp. rug, 1 td. byg, 10 skp. havre. Bruget temmelig, manden nogenledes.. Bandsbjerg er en ryttergård, dvs. fæsteren skal til at forsørge en rytter og hans hest. I de hårde tider i slutningen af tallet, hvor der er megen armod og misvækst, og man knapt nok er kommet sig oven på svenskekrigene, kan det være en stor belastning. Der har nok været mange bryderier, om hvor meget rytterne med rimelighed kunne kræve, og der er ligefrem lavet en forordning for, hvordan man kunne måle sig frem til den rigtige størrelse på et læs hø! Trods de dårlige tider kræver hæren, hvad den har ret til, og den har midler til at straffe, hvis bønderne ikke efterkommer kravene. Den 26. juli 1687 kan man læse i regimentsskriverens regnskab: "Opsat en pæl i Hillerslev, Janderup sogn, til at straffe ulydige rytterbønder ved." Den kostede med træ, jernlænker og at opsætte 1 rdl. 1 mark er datteren Karen, der senere bliver gift med Christen Christensen Broeng, noteret som hjemmeboende, fra '84 og frem er det mest Anna, som hjælper til, og

6 Side 6 til sidst, i '96-97 bor både Anna, som i '97 flytter til Jegumgård med sin mand, nabosønnen Niels Bachensen, og Dorethe på gården. Den 3. august 1698 oplader Niels "formedelst svagheds skyld godvillig " sin halve part af Bandsbjerggård til datteren Dorethe og hendes mand Christen Eskesen. Kilde: Holger Hertzum-Larsen, Niels Pedersen og Ingeborg Christensdsdatter i Janderup, Lemvig, 1989, s. 18. Syn på ryttergods Ved Holger Hertzum-Larsen. Lemvig, s i. Karen Nielsdatter. 8. ii. Anne Nielsdatter f iii. Dorothe Nielsdatter, f. ca 1672 i Bandsbjerg, d. i Bandsbjerg, begravet 7 feb 1744 i Janderup. Hun blev gift med Christen Eschessøn, gift 21 nov 1697 i Janderup kirke, f. ca 1670, d. ca Femte Generation 7. Karen Nielsdatter, f. i "Bandsberig", Janderup sogn, døbt 16 aug 1663 i Janderup kirke, d. i "Broenggaard", Aal sogn, begravet 30 nov 1749 i Aal. Hendes vielse er ikke indført i kirkebogen, men pga. en sølvkande med mærket "med Nafn CCSB-KND 1693", må man med meget stor sikkerhed sige, at kanden stammer fra hendes bryllup. Hun blev gift med Christen Christensen Broeng, gift 1693 i Janderup kirke (sands.), f. ca ? i Broenggård, (søn af Christen Christenssøn Broeng (senior) og ukendt navn...) d. ca 1719 i Broenggård, Aal sogn. Christen: Han kaldes ofte for Christen Christenssøn Junior. Siden 1693 var han medfæster af den halve "Broenggaard" i Aal sogn. Deres vielse er ikke indført i kirkebogen, men pga. en sølvkande med mærket "med Nafn CCSB-KND 1693", må man med meget stor sikkerhed sige, at kanden stammer fra deres bryllup. Datteren Maren, som døbes i 1700, er det 4.barn, men ingen af de 3 tidligere er indført i kirkebogen, som dog magler optegnelser fra til I "Proprietairiernes Iordebog 1718" (Rigsarkivet) side 64 ses, at gården da hørte under "Lydumgaard". Både tidligere og efter hørte den under Hesselmed. Tilsyneladende er han død i gården før i. Kirsten Christensdatter, f. ca ? i Broeng (jvf.biografi), d. i Skødstrup, begravet 20 mar 1729 i Aal kgd. Hun kan måske være datter af Christen Christensen Broeng (jun.) (ane 1312), som bliver gift ca 1693, men hvis første registrerede barn er det 4.barn i Hun har sandsynligvis født et dødfødt/svagfødt barn i febr/marts 1715, idet hun introduceres i kirken 7.april, uden at barnet er blevet døbt. De bor da stadig i Broeng. Hun blev gift med Povel Clausen, gift dec.1714 i Aal kirke, f. i Brich v. Børsmose, (søn af Claus Christensen (Brich) og Karen Madsdatter) døbt 10 aug 1692 i Aal kirke, d. i Skødstrup, Aal sogn, begravet 12 apr 1754 i Aal. Povel: Han var først gift med Kirsten Christensdatter, der bærer svogeren Mads' første søn til dåben i Oxby kirke 4.marts Den første hustru begraves 20.marts 1729 (Dom.Oculi), men hendes navn eller alder nævnes ikke. I det første ægteskab døbes døtrene Karen (12.juli 1724), Maren (8.dec.1726, begr Dom.Reminisc.1747) og Karen (24.okt.1728, begr.ult.1728). Sønnen Claus (døbt 6.sept.1722), som tjener på 2.år i Janderup sogn, konfirmeres i Janderup kirke Et skifte findes i Hesselmed Godsarkiv, 5.maj 1729, folie 30b. Da han selv dør i 1754, findes et skifte i Hesselmed Godsarkiv, 27.maj 1754, folie 392b. ii. iii. Maren Christensdatter, f. 26 okt 1700 i Broeng, Aal sogn, døbt 31 okt 1700 i Aal kirke. Hans Christensen, f i "Nørre Broenggaard", Aal sogn, d.?? mar 1770 i "Sønder Broenggaard", Aal sogn, begravet 1 apr 1770 i Aal. Den fik han fæstebrev på den halve gård i Broeng, som Byrge Hendrichssøn i stor armod måtte forlade. Gården hørte under Hesselmed og havde efter 1688-matriklen et hartkorn på ½. Han har måske en bror Mogens Christensen i Broeng (#2239) (gift med Maren

7 iv. Side 7 Sørensdatter), som bliver begravet 16.april 1754 sammen med sin hustru (ingen aldersang.) De er begge adsk.gange blandt fadderne hans børns dåb. Han blev gift med Mette Nielsdatter, gift 5 feb 1730 i Oksby kirke, f. i Mosevrå, Oksby sogn, (datter af Niels Sørensen og Anne Bachensdatter) døbt 4 jun 1710 i Oksby kirke, d. i "Sønder Broenggaard", Aal sogn, begravet 24 dec 1769 i Aal. Mette: Hun arver i 1753 efter sin farfars søsters datter, Mette Bertelsdatter i Ho, knap 40 Rd. Mogens (Mouritz) Christensen, f ? i Broeng? (se biografi), d. i Broeng, begravet 16 apr 1754 i Aal. Fæster af den halve Broenggård. Hans fornavn er i KB enten Mogens eller Mouritz. En sådan ses ikke døbt i Aal sogn i eksisterende optegnelser. Ej heller i Ho / Oksby sogne. Men han kan være født og døbt i perioden , hvor der ikke er optegnelser i kirkebogen, og så er det sandsynligt,at hans forældre er Christen Christensen og Karen Nielsdatter i Broeng, der får deres 4.barn Maren døbt i Da begge forældrene i 1754 dør samtidig fra 3 små børn fra 0-5 år, overtager Niels Sørensen Broeng (#1808) og hans kone fæstet af den halve Nr.Broenggård og forpligter sig samtidig til at forsørge de 3 forældreløse børn til deres 18.år. Desuden skal de sørge for børnenes mormor, som er på aftægt på gården. Der er et skifte efter dem i Hesselmeds skifteprotokol folio 387b fra 27.april Han blev gift med Maren Sørensdatter, gift 17 okt 1748 i Aal kirke, f. i Skødstrup, Aal sogn, (datter af Søren Bundesen og Maren Nielsdatter (Jegum)) døbt 23 maj 1728 i Aal kirke, d. i Broeng, begravet 16 apr 1754 i Aal. Maren: Ved skiftet efter forældrene i april 1754 er der 3 sønner, hvoraf kun 2 (Søren og Christen) er indført i KB. 8. Anne Nielsdatter, f i "Bandsberig" i Janderup sogn, d. i "Jegumgård", Janderup sogn, begravet 21 apr 1743 i Janderup. Efter sin første mands** død i 1706 bliver hun gift i Janderup kirke ****med Peder Nielssøn Borck, der dør i Jegumgård i 1724, 54 år gl. ** det kan tænkes,at hun før ham har været gift med en Christen..., idet den første søn i ægteskabet med Niels Backenssøn kommer til at hedde Christen!! **** fra dette bryllup stammer den sølvkande med inskriptionen : "PNSB - ANDI 1707", som er i boet efter Søren Bundesen i Broeng i Hun overtog fæstet af halvgården efter sin mands død i 1724, og da datteren (med PNB) Mette i okt 1726 gifter sig med Jens Christensen, overtager JC året efter fæstet af halvgården. Den anden halvpart af Jegumgård har på det tidspunkt Boj Nielsen. I Hesselmeds Jordebog 1725 står der: "Jegum Gaard Sal: Peder Nielsens Enche...? 1727 Jens Christensen (tilføjet senere,ow bem.) og Boj Nielsen (hartkorn:) Aarlig Landgilde 4 Mk, Sex Tønder 2 Skip=Rug Nyder desuden Vores...(Kloff?) (kløver??) og Hiuag? (hø??) af Boelets golde? Jorde." Ved skiftet efter datteren Marens mands død (Søren Bundessøn) i jan.1740 er der en sølvkande vurderet til 2 Rdl "med Nafn PNSB-ANDI 1707", som refererer til ægteskabet med Peder Nielssøn Borck (se Søren Bundessøn). Hun blev gift med (1) Niels Backenssøn, gift 10 okt 1697 i Janderup kirke, f. sands i "Bandsbierg" i Janderup sogn (KB-opt. mangler), (søn af Backen Jenssøn og Maren Pedersdatter) d. i Jegumgård, begravet 22 mar 1706 i Janderup. Niels: Han må være søn af et tidligere ægteskab, idet faderen først bliver gift med Maren Pedersdatter i Måske er hans mor den "Maren Backens aff Tarp", som begraves 11.januar 1677 i Janderup. Også broderen Mads (f.ca 1672) må være fra dette ægteskab. Han var fæster af den halve "Jegumgaard" i Janderup. (Gården hedder i 1984 "Egelund"). Han var først gift med Karen Tommisdatter ( i Janderup kirke), som dør i "Jegumgård" og begraves i Janderup Hun blev gift med (2) Peder Nielsen (Borck), gift 8 maj 1707 i Janderup kirke, f. ca 1672 i Bork? (ingen KB), d. 2 aug 1724 i Jegumgård, begravet 6 aug 1724 i Janderup. Peder: Det er sikkert denne "Peder Borck paa Hisselmed",som er fadder i 1701 i Aal kirke ved Franz Møllers barns dåb + en anden dåb samme år. Fra deres bryllup stammer den sølvkande med inskriptionen : "PNSB - ANDI 1707", som er i boet efter Søren Bundesen i Broeng i Barn af Niels Backenssøn:

8 Side 8 i. Christen Nielsen Jegum, f. i "Jegumgaard", Janderup sogn, døbt 26 jun 1698 i Janderup kirke, d. i Borre, Aal sogn, begravet 25 apr 1763 i Aal sogn. Han var fæster af en halvgård i Borre i Aal sogn, som tilhørte Hesselmed gods. Den 10.okt.1758 afstår han fæstet til Jens Madsen af Billum mod, at denne gifter sig med datteren Petronelle (døbt Pernille) og "giiwer dem fornöden Ophold med Föde og Klæder saalænge de lewer, og efter deres Død lader dem Sömmelig og Christelig Begrawe". Han blev gift med Karen Terchelsdatter, gift 8 dec 1720 i Oksby kirke, f i "weiers" i Oxby sogn, (datter af Terchel Knudsen og Mette Nielsdatter) d. i Borre,Aal sogn, begravet 28 feb 1778 i Aal sogn. Karen: Hun har sands. først været gift med Mads Nielsen fra Oxby, jvf flg fra KB: 1711, d.1.martii Dom.Reminiscere bleve efter foregaaende Trolovelse, som stod i Terkel Knudsens Huus i Vejers d.29.jan ægteviede i Oxby Kirke Mads Nielsen af Oxby og Karen Terkelsdatter aff Vejers. ii. Bachen Nielsen, f. i Jegumgård, døbt 19 mar 1702 i Janderup kirke, begravet 24 feb 1771 i Oksby. Han blev gift med Maren Terchelsdatter, gift 14 dec 1727 i Oksby kirke, f i Nørre Vejers, (datter af Terchel Knudsen og Mette Nielsdatter) begravet 27 jan 1765 i Oksby. iii. Karen Nielsdatter, f. i Jegumgård, døbt 19 mar 1702 i Janderup kirke, d. i Janderup, begravet 17 apr 1776 i Janderup. Hun blev gift med Peder Nielsen, gift 15 sep 1720 i Janderup kirke, f. ca 1695, begravet 4 okt 1778 i Janderup. iv. Maren Nielsdatter (Jegum), f. i "Jegumgård" i Janderup sogn, døbt 11 okt 1703 i Janderup kirke, d. i "Nørre Broenggaard" i Aal sogn, begravet 4 maj 1783 i Aal. Maren fører gården videre efter sin mands død. "Imidlertid hun ogsaa, som en Retskaffen Christen Moder Lover og herved sig bepligter at holde og opdrage sine børn, med Føde og Klæder samt og Lære, som hun for Gud og frigheden vil være ansvarlig uden Ringste afgang." Af børnene påregnes det, at "de og ved alder saa tiltagelse vorder hende hørrig og Lydig som børn deris forældre pligtig og skyldig er." Hvis enken skulle finde på at gifte sig igen, "da forlanger formynderne børnenis tilfaldende arfvemidler, efter deris Sahl. Fader som for samtlig børn er 32 rdl. 4 m k. 6 sk.; eller i dets mangel fornilig forsichring derfor." Enken finder ingen ny ægtefælle. Men efter tolv år er den ældste datter Maren blevet gift med Mogens Christensen, og de to overtager fæstet, og Maren kommer på aftægt. De dør desværre allerede efter 3 år, og nu bliver det sønnen Niels og svigerdatteren Johanne Marie, der tager over. Aftægtskonen følger selvfølgelig med. Den gamle "Oldemor" overlever også dem, endda med hele 13 år. Kilde: Katrine Tobiasen. Hun blev gift med Søren Bundesen, gift 25 jan 1723 i Janderup kirke, f i Skødstrup v. Oksbøl i Aal sogn, (søn af Bunde Sørensen og Kirsten Christensdatter) d. i "Nørre Broenggård", Aal sogn, begravet 1 jan 1740 i Aal. Søren: Han var først gift med (10.dec.1719) Marie Christensdatter,som døde ca (måske i barselsseng?), men hendes begravelse er ikke indført i kirkebogen. Han var fæster af Nørre Broenggård efter sine svigerforældre, Christen Christensen og Karen Nielsdatter. Han gifter sig så med MNJ. Der findes et skifte dat.27.jan.1740 i "Ane- og efterslægtstavle efter J.Bloch Jørgensen & N.P.Jensen" (1984) s Hesselmed Gods Skifteprotokol , pag 144a-149b. - Heri står om gården (i relation til tiltrængte udgifter til rep.): " Sals Huuset bestaar af 17 Fag til Reparation paa Tømmer og Tag 6 Rdl og 5 Mk Lade huuset befandtes udi temmelig goed stand dog paa taget brøstfældig 9 traver tag (1 Rdl til rep.) Øster Huusets 3 Fag fattes paa latter og tag til Reparation (2 Rdl) Wester Huusets 9 Fag fattes paa reparation (2 Rdl)." Søren overtager fæstet af Nørre Broenggård efter sin første svigerfar, Christen Christensen Broeng, søn af den Christen Christensen Broeng, der, efter en sammensværgelse om at tage livet af den forhadte herremand Jørgen Bramming på Lydumgård, ender sine dage som straffefange på Bremerholm; gården hører under Hesselmed og er på hartkorn 4 td. 3 fjd. 1 1/2 alb. Hoveriet består i "en Dags Slet og

9 gjøder og plyer for en fjerde part gaard om for aaret". Hans kone er Maren Christensdatter, der dør allerede efter omkring tre års ægteskab. Herefter gifter han sig med Maren Nielsdatter Jegum. Side 9 Søren dør ret tidligt, skiftet efter ham viser at han foruden enken efterlader sig seks umyndige børn: Christen på 17, Niels 14, Bunde 4 år og døtrene Maren 12 år, Kirsten 7 år og Anna, der er bare 10 uger, og til stede er desuden "Enkens Broder Christen Nielsen af Borre som hindes andtagne Laugværge, og som formynder for dend eene Søn Niels Sørensen og og dend eene datter Anna Sørensdatter. Hans Nielsen af Schiødstrup indsat værge og formynder for den yngste Søn Bunde Sørensen og dend ene datter Kirsten Sørensdatter. Hans Christensen af Broeng indsat værge og form ynder for dend ældste Søn Christen Sørensen, og dend Elste datter Maren Sørensdatter. Og Endelig var overværende ved denne skifteforretning børnenes Oldefader (gl.betegnelse for bedsterfar) Bunde Sørensen af Schiødstrup som formedelst hoie alderdom iche kand besværges med nogen formynderskab, Skiøndt hand iche efter loven kunde sig undskylde". Indboet har stort set bestået af det forventelige: I dagligstuen har der stået bord med egefod og blad, et par træstole med læderovertræk og et par stole med halmsæde og en taburet. Ikke alle har kunnet sidde ned ved bordet, men det var også almindeligt at kvinderne stod op under spisningen! Der har været en messing lysestage og en jern ditto og et strygejern. Et spejl med sort "fordervet" ramme. Blandt servicet findes et krus med tinlåg, to tinfade, fire tallerkener, en skål, et bæger, et vinkrus "a f hvid och blaa steen", fem "smaa steen brichse og 2 hollandske smørbrich" og to studs glas og et spidsglas. Klenodierne i hus et har været "2 Sølf Kander, dend Eene med Nafn CCSB-KND 1693, dend anden med Nafn PNSB-ANDI 1707, vurderet til henholdsvis 1 rd l. 4 mk. og 2 rdl. Det er arvestykker, det første efter Sørens første kones forældre Christen Christensen Broeng og Karen Nielsdatter og det fortæller, at de blev gift i Kande nr. 2 stammer fra Maren Jegums mors andet bryllup, initialerne står for Peder Nielsen Borch og Anna Nielsdatter, der bliver gift den 8. maj den dato kan findes i kirkebogen i Janderup sogn, i 1693 var bryllupper ikke medtaget i Aal sogn. I storstuen har der stået et langbord og fem kister - og desuden "dend bæste seng" med sit lune fyld: 2 olmerdugspuder med hørgarnsvår, 1 blå og hvid bolster overdyne, 1 dito underdyne, 1 ditto lang hoved dyne, 1 hørgarns lagen og 1 blårgarns dito, 1 blå og hvid sengedyne, ialt vurderet til 8 rdl. Den anden seng i stuen er knapt så fint udstyret, her er sengetøj for 5 rdl. 2 mk. Af den afdødes gangklæder nævnes "1 gl Sort Klædes Kiortel med brun underdrett samt brun Væst af Faarol (fåreuld) med 2 1/2 dusin methal Knap, 1 blaa brøstdug af Faarolsty (fåreulds-tøj) med 6 Knap af Sølf, 1 par brune Vadmels boxer, 1 par Skoe med Messing spænder, 1 gl Cabus (hætte med øreklapper) og 1 gl. Hat. I gården er der to vogne, en plov og to harver - og en saddel og et bidsel, mon ikke det er det samme, der går igen i skiftet efter sønnen Niels, 30 år senere? Dyreholdet på gården har bestået af tre heste og en plag, fire " bucher" (gedebukke) og to gamle geder, fire stude, en kvie, fem køer og to spædekalve. Endelig 21 gamle og unge får, en vædder og "1 hvid Soe Swiin". Registreringen slutter med at bemærke, at "desuden befandtes noged Gamle Sengklæder paa børnenes Senge, som ej for noget kunde ansættes siden det ej fra demme Kand undværis." Herudover er der "en Eng Loods baadspart" til 5 mk, hvoraf den ældste søn Christen selv har betalt halvparten. Enken begærer, at den anden søn Niels, må beholde den anden part, "hvilket af Samtlig formynder blev bevilget". Vurderingen af stervboets midler kommer samlet op på 147 rdl. 2 mk. 12 sk. Herfra trækkes først "Gaardens

10 Side 10 besætning af Bæster, Ploug og Wogenredskab og udgifter til reparartion af bygningerne. Desuden er der en smule gæld, 1 rdl. 3 mk. til Christen Andersen på Gedberg, og skyldig landgilde for to kvartaler, samt udgifter til skiftet Endelig viser det sig, at der er en aftægtskontrakt til Karen Nielsdatter, der giver hende ret til "dend bæste koe samt 2 Faar", omregnet 4 rdl. 8 mk. 8 sk. Karen Nielsdatter er enken efter forrige ejer, Christen Christensen Broeng, der først dør i 1749 og altså kommer til at nyde aftægt i næsten 30 år. Slutningen på det hele bliver at der er 65 rdl. 2 mk. 12 sk. tilbage til deling mellem enken og børnene, hvilket sker som sædvanligt, enken får halvdelen, sønnerne en broderlod og døtrene en lille søsterlod, 3 rdl. 3 mk. 13 1/9 sk. Kilde: Katrine Tobiasen. v. Niels Nielsen (Jegum), f. i Jegumgård, døbt 26 sep 1706 i Janderup kirke. Han blev gift med Mette Madsdatter, gift 9 mar 1727 i Ho kirke. Barn af Peder Nielsen (Borck): vi. Mette Pedersdatter, f. i Jegumgård, døbt 7 okt 1708 i Janderup kirke. Hun blev gift med Jens Christensen, gift 27 okt 1726 i Janderup el.billum kirke, f. ca 1697, begravet 21 apr 1780 i Janderup. vii. Niels Pedersen Jegum, f. i Jegum, døbt 16 okt 1712 i Janderup kirke, d. 17 jul 1791 i Troldholm, Aal sogn. Fæstegårdmand i Troldholm. Han blev gift med Mette Bundesdatter, gift 20 feb 1738 i Aal kirke, f. i Troldholm, Aal sogn, (datter af Bunde Sørensen og...ukendt endnu..) døbt 11 aug 1715 i Aal kirke, d. 27 okt 1799 i Troldholm, Aal sogn.

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Niels Pedersen Jegums efterslægt af Ole Westermann. Download fra www.el-vis.eu/aner

Niels Pedersen Jegums efterslægt af Ole Westermann. Download fra www.el-vis.eu/aner Side 1 Første Generation 1. Niels Pedersen Jegum, f. i Jegum, (søn af Peder Nielsen (Borck) og Anne Nielsdatter) døbt 16 okt 1712 i Janderup kirke (Eod (Dom 21 p.tr.) døbis Peder Nielsens Barn af Jegom

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn Andersdatter Johanne 1640 Andersdatter Maren 1645 Andersen Jens 1640

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Efterkommere efter Christen Pedersen

Efterkommere efter Christen Pedersen Efterkommere efter Christen Pedersen Generation nr. 1 1. CHRISTEN 2 PEDERSEN (PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1764 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 17 april 1837 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg

Læs mere

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Fremstillet af Bent Skovsende Marts 2009 Indhold Forord... 3 Tak til... 4 Efterkommere af Christen Jensen, Baggisgaard... 5 Epilog... 31 Kilder og slutnoter...

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger.

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. JENS PEDERSEN, født 16. feb. 1805 i Meldgaard i Pårup, døbt 17. feb. 1805 i Assing kirke, konfirmeret 1820 i Assing

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere