Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling."

Transkript

1 Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte avl og brug af arabiske heste i Danmark Afdelingen skal i sit arbejde søge forbindelse med andre landes organisationer for araberhesteavl, og tilstræbe en interional forståelse med hensyn til avlsprincipper og avlsmål. DSAH er medlem af WAHO, og er forpligtet til at overholde dennes bestemmelser. DSAH s Shagya-, Sports- og Angloaraber afdeling er medlem af ISG og sørger inspiration hos ISG. DSAH s Shagya-, Sports- og Angloaraber afdeling er medlem af Landsudvalget for Hesteavl. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 4 Afdelingen registrerer kun afkom faldet efter kårede forældre. Der stambogsføres kun heste fra Sh, A, AA ox gruppen i henhold til kåringsreglerne, som fastsættes af bestyrelsen. 5 Udstedelse af certifikater m.v. foretages af stambogsføreren. 6 Afdelingens medlems år er kalenderåret. Kontingent skal være betalt før det ordinære medlemsmøde for at stemmeret opnås. Afdelingen afholder ordinært medlemsmøde èn gang årligt inden udgangen af februar måned. Ekstra-ordinært medlemsmøde skal afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelse til medlemsmøde skal ske ved brev til medlemmerne eller ved offentliggørelse i medlemsbladet, med mindst 1 måneds varsel. Forslag der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være formanden i hænde senest 1. december i året før medlemsmødet. Ethvert passivt medlemskab har 1 stemme til medlemsmødet. Ethvert aktivt medlemskab har 2 og kun 2 stemmer ved medlemsmødet. Ethvert rytterkontingent har ingen stemmeret.

2 På medlemsmødet afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Det er ikke længere muligt at anvende fuldmagt ved afstemning. På stemmelighed falder forslaget. Dagsordenen skal indeholde : 1) Valg af dirigent. 2) Valg af 2 stemmetællere. 3) Formandens beretning. 4) Kassererens beretning. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Indkomne forslag. 7) Valg af bestyrelse - efter tur afgår... 8) Valg af suppleanter - efter tur afgår... 9) Valg af revisor. 10) Eventuelt. Kun medlemmer af DSAH Shagya-, Sports- og angloaraber afdeling kan stille heste til kåring og medvirke i foreningens arrangementer. 7 Vedtægtsændringer kan ske efter beslutning herom på generalforsamlingen. Ændringsforslag skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 8 Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer og med 2 suppleanter. Der afgår efter tur hvert år 2 medlemmer, der kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv dens formand, kasserer, sekretær og kan nedsætte udvalg efter behov. Alle sager i bestyrelsen afgøres efter simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Avlsledelsen består af bestyrelsen, som er ansvarlig for kåringsregler, materialprøver og hingstelister. Bestyrelsen afgør, hvem der kan optages som medlemmer, afgør alle sager vedrørende hestes stambogsføring og registrering samt gebyr herfor. Sekretæren skal føre protokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamling, og sørge for at disse bliver underskrevet, udsende indkaldelser til alle møder, meddelelser til medlemmerne samt udfærdige en årlig medlemsliste. Sekretæren skal kontrollere og udsende registreringsbeviser og afstamningsoplysninger Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal efter bestyrelsens anvisning føre et kasseregnskab, der skal være foreningens revisor i hænde senest 1. februar. 11 Revisoren skal revidere afdelingens regnskab samt gennemgå protokollerne fra bestyrelsesmøder og generalforsamling.

3 12 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser, f.eks. ikke betaler kontingent trods rykkerskrivelser eller krænker DSAH`s interesser og anseelse, især ved begrundet mistanke om, at avlsarbejdet ikke foregår på en ulastelig måde. Udelukkelsen kan appelleres skriftligt senest 14 dage før en generalforsamling. Medlemskab ophører ved : 1) Udmeldelse, der er foretaget skriftligt ved anbefalet brev til sekretariatet senest 3 måneder før kalenderårets udløb. 2) Dødsfald. 3) Udelukkelse. 13 Afdelingen kan opløses, hvis 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer i de 2 afdelinger inden for DSAH stemmer herfor på 2 efter hinanden følgende medlemsmødet, med mindst 3 måneders mellemrum, hvoraf mindst den ene skal være ordinær. 14 De 2 afdelinger indenfor DSAH kan ikke skilles uden at selskabet opløses. 15 Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrættere. 16 Fonden til fremme af ridning i DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Der indbetales 100 kr. pr. aktiv medlem til en pulje. Max. ½ delen af fondens pulje kan inddrages og uddeles ved f.eks. jubilæumsstævner/skue eller andre arrangementer som er landsdækkende. DSAHs bestyrelse skal meddele dette til medlemmerne senest i medlemsbladet inden et nyt år starter. Resten af puljen udbetales én gang årligt til de 5 bedst placerede ekvipager indenfor disciplinerne military, ridebanespringning, dressur og distanceridning. Kun medlemmer af DSAH kan deltage i konkurrencen om ridefonden. Der kan kun indtjenes point i den periode medlemmet har betalt kontingent. Det vil sige at det kræver at rytteren har betalt medlemskontingent til DSAH på stævnedatoen. Rytterne skal selv indsende resultaterne senest 2 måneder efter stævnedatoen, dog senest 15. januar for sidste resultater, så ranglisten kan gøres op inden medlemsmødet. Hesten der deltager skal være registeret i DSAH, for at deltage på ranglisten. Det betyder, at hopper og vallakker som opfylder reglerne for registrering hos DSAH, men som ikke er registreret hos os og f.eks. har en afstamningsoplysning, først skal kåres hos os, for at deltage på ranglisten. Pointene uddeles som følger af nedenstående tabel. Puljen fordeles med 35% - 25% - 20%- 15%- 5 % til henholdsvis 1., 2., 3., 4 og 5. bedst placerede indenfor DSAH s lister. Præmien uddeles på næste medlemsmøde.

4 Sværhedsgrad plads plads plads plads Øvrige Disse point er gældende ved Klubstævner. Udvidede klubstævner tillægges 10%, Distriktsstævner og stævner i forbindelse med DSAH s årlige kåring tillægges 25%, Landsstævner tillægges 50% og Interionale stævner tillægges 75%. Sværhedsgr ad Disciplin Dressur LD LC LB Gangartsbe døm. 4- og Spring LD LC LB Springbedø m. 4- og 5-4- LA1-2-3 FEI 5-5- LA 5- LA FEI 5- o 5- o 5- MB FEI 6-6- MB 6- Distance LD el. under 10 km Military CNC80 CNC90 CNC 100 CNC1 CCN1 MA FEI 6-6- MA 6-7- PSG + SB + o 7- LC LB LA MB MA SB SA CNC2 CCN2 CNC3 CCN3 Særlige bemærkninger: Kun individuelle præstationer udløser point. Distance: Clear Round klasser pointgives som 4. plads. Gennemført pointgives som 5. plads Spring: U-klasser pointgives som en 4. plads. Vedtægterne er revideret på medlemsmødet januar 2010.

5 Tillæg DSAH fælles vedtægter. 1 DSAH består af 2 selvstændige afdelinger afdeling for Fuldblodsarabere og afdelingen for Shagya-, Sports- og Angloarabere med hver sin bestyrelse, love og vedtægter. Mindst én gang årligt mødes disse 2 bestyrelser for at behandle sager af fælles interesse. 2 3 Sekretariat: Der skal være et sekretariat for hver afdeling. Hver afdeling udpeger sin sekretær. Hver afdeling har selvstændigt kasseregnskab. Stambogsføring: De 2 afdelinger varetager hver for sig alle sager vedrørende stambogsføring og registrering af heste i de respektive afdelinger. 4 5 Ved møder i de respektive afdelinger skal der føres protokol over det vedtagne. Intet, som ikke står i protokollen er gældende. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I generelle spørgsmål, herunder officielle udsendelser til medlemmerne, informerer de respektive sekretariater hinanden. 6 Stambøger: Der skal udarbejdes stambøger hvert fjerde år for fuldblodsarabere og for Shagya-, Sports- og angloarabere. WAHO: DSAH er medlem af WAHO og forpligter sig til at overholde denne organisations bestemmelser. Samarbejdet med WAHO varetages af fuldblodsaraberafdelingen, som løbende informerer sekretariatet for Shagya-, Sports- og Angloarabere De to afdelinger kan ikke deles, uden af selskabet opløses. Fælles vedtægter. Revideret marts 2008.

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere