FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY"

Transkript

1 FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig med tilskud fra offentlige midler og private fonde. Stk. 3. Østerbroundersøgelsens hjemsted er København (p.t. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital). Stk. 4. Østerbroundersøgelsen har Herlev/Østerbroundersøgelsen (The Copenhagen General Population Study) som søsterundersøgelse. 2. Østerbroundersøgelsen formål er: - at beskrive kendte samt definere nye risikofaktorer for sygdom, specielt hjerte - karsygdomme, i en tilfældigt udvalgte befolkningsstikprøve. - at beskrive prævalens og incidens af sygdomme i en tilfældigt udvalgt befolkningsstikprøve. - at relatere sygelighed og dødelighed til de ved undersøgelserne målte variable. - at udarbejde baggrundsmaterialer for studier vedrørende ætiologi, forebyggelse og behandling af sygdomme. 3. Østerbroundersøgelsen ledes af en styringsgruppe. Stk. 2. Styringsgruppen består af 6 11 medlemmer, hvoraf 1 vælges til mødeleder (Peter Schnohr og 1997-, Peter Lange ). Stk. 3. Medlemmerne i styringsgruppen skal repræsentere relevant forskning. Stk. 4. Nye medlemmer til styringsgruppen udnævnes af den siddende styringsgruppe ved simpelt flertal. Stk. 5. Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af styringsgruppen. Stk. 6. Styringsgruppen varetager den overordnede ledelse af Østerbroundersøgelsen herunder: - udarbejder strategiplaner for forskning - godkender forskningsrammer og aktivitetsplaner - godkender projekter - er ansvarlig for at forskningen foregår i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler - godkender budgetter og regnskab

2 Stk. 7. Sekretariatet består af en kontorchef, en statistiker og en ad hoc medarbejder. Stk. 8. Kontorchefen varetager den daglige ledelse med ansvar overfor styringsgruppen, herunder: - repræsenterer i det daglige Østerbroundersøgelsen udadtil - indstiller til ansættelse og afskedigelse af personale, i det omfang afgørelsen ikke er henlagt til styringsgruppen - foretager dispositioner inden for de retningslinier, styringsgruppen har fastsat - orienterer styringsgruppen om opfyldelse af planerne og de økonomiske mål - er ansvarlig for at administrationen er i overensstemmelse med lovgivning og kollektive overenskomster og aftaler - er medansvarlig for vejledning af Ph.D studerende 4. Østerbroundersøgelsens databank er en sundhedsvidenskabelig informationsbank, der består af data og biologisk materiale ( = data) indsamlet ved successive befolkningsundersøgelser. For databanken gælder lovgivningens almindelige regler om behandling af følsomme personlige oplysninger (persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven) samt Den Centrale Videnskabsetiske Komités og Datatilsynets retningslinier. Databanken tilhører Østerbroundersøgelsen. Styringsgruppen har det overordnede ansvar for databanken og pligt til, at forskningsrelevante projekter i videst muligt omfang får adgang til databanken. Forskningsprojekter, der optimeres ved at udnytte data samtidigt fra både Østerbroundersøgelsen og Herlev/Østerbroundersøgelsen, vil blive fremmet i samarbejde med styringsgruppen for Herlev/Østerbroundersøgelsen. Ophavsret over data er forbeholdt de styringsgruppemedlemmer, der sidder i styringsgruppen. Ophavsretten for det enkelte medlem er kun gældende for de data, der er indsamlet samtidig med medlemskab af styringsgruppen. ( Se bilag 1) Godkendelse af dataudlevering skal vedtages med et simpelt flertal af de godkendelsesberettigede, dvs. styringsgruppemedlemmer med ophavsret. Ophavsretten til data kan ikke overdrages og bortfalder ved udtrædelse af styringsgruppen. Databankens data må ikke overdrages i kommercielt øjemed. 5. Forskningsprojekter skal godkendes af styringsgruppen. Ethvert projekt skal have en projektleder, der overfor styringsgruppen og den daglige leder er ansvarlig for projektets gennemførelse. For hvert projekt skal der foreligge en forskningsprotokol, kopi af ansøgninger, bevillingsbeskrivelser og evt. anmeldelser til Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet og evt. godkendelser derfra.

3 Forskningen skal udføres i overensstemmelse med gældende regler om videnskabelig redelighed, de vilkår der fastsættes af Datatilsynet og de Videnskabsetiske Komitéer og i overensstemmelse med God Epidemiologisk Praksis. Artikelskrivning og forfatterrettigheder følger nationale og internationale regler. For hvert projekt udarbejdes en samarbejdsaftale mellem styringsgruppen og projektlederen. Samarbejdsaftalen er et kontraktligt tillæg til forskningsprotokollen. Aftalen skal definere projektets videnskabelige og økonomiske ansvar overfor Østerbroundersøgelsen og bevillingsgiver og skal indeholde en tidsplan. Aftalen skal præcisere projektlederens rettigheder til at bruge data indsamlet i projektet og data fra Østerbroundersøgelsens databank, både i projektets forløb og når det er udført. Den enkelte forskningsprotokol/samarbejdsaftale skal indeholde retningslinier for, hvem der skal godkende manuskripter fra projektet før endelig indsendelse. Samarbejdsaftalen underskrives af styringsgruppens mødeleder, kontorchef og projektleder. Alle projektrelevante publikationer udgår fra Copenhagen City Heart Study / Østerbroundersøgelsen. Projektlederen er ansvarlig for, at Østerbroundersøgelsen modtager særtryk af alle publikationer, inklusive abstract s, der udgår fra Østerbroundersøgelsen. 6. Konflikter og tvister internt i det enkelte forskningsprojekt, mellem forskningsprojekter, mellem projektforskere og kontorchef eller projektforskere og styringsgruppe, afgøres på et styringsgruppemøde. Styringsgruppens afgørelse er bindende og endelig. 7. Østerbroundersøgelsen regnskabsår er finansåret. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor valgt af Styringsgruppen. Regnskabet skal omfatte driftsregnskab, kasseregnskab og status. 8. Ændring af Østerbroundersøgelsens vedtægter kan vedtages på et styringsgruppemøde, når spørgsmålet er opført på dagsordenen og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. 9. Disse vedtægter er vedtaget på styringsgruppemødet den 14 december 2009, og erstatter tidligere vedtægter. Peter Schnohr Gorm B Jensen Merete Appleyard Peter Lange

4 Børge G Nordestgaard Morten Grønbæk Jan Skov Jensen Eva Prescott Finn Gyntelberg Stig E Bojesen Anne Tybjærg Hansen

5 STYRINGSGRUPPEMEDLEMMER Østerbroundersøgelsen blev startet i 1975 af Peter Schnohr, Gorm Jensen, Anders Tybjærg Hansen og Jørgen Nyboe. Indsamling af data er foregået i perioderne: ØBUS I ØBUS II ØBUS III ØBUS IV Styringsgruppemedlemmer: Øbus I : Peter Schnohr, Gorm Jensen, Anders Tybjærg Hansen, Jørgen Nyboe Øbus II : Peter Schnohr, Gorm Jensen, Anders Tybjærg Hansen, Jørgen Nyboe, Merete Appleyard Øbus III : Peter Schnohr, Gorm Jensen, Anders Tybjærg Hansen, Jørgen Nyboe, Peter Lange, Merete Appleyard, Thorkild I. A. Sørensen Øbus IV: Peter Schnohr, Gorm Jensen, Peter Lange, Merete Appleyard, Morten Grønbæk, Børge Nordestgaard, Eva Prescott og Jan Skov Jensen. STYRINGSGRUPPE OG SEKRETARIAT PR. 17. september 2009 Nævnt med angivelse af indtrædelsesår Peter Schnohr Speciallæge, dr. med Gorm Jensen Overlæge, dr. med 1975 Merete Appleyard Kontorchef 1981 Peter Lange Klinikchef, dr. med 1988 Morten Grønbæk Professor, dr. med 1995 Børge Nordestgaard Professor, dr. med 1995 Eva Prescott Overlæge, dr. med 1998 Jan Skov Jensen Overlæge, dr. med 1998 Finn Gyntelberg Professor, dr. med 2005 Anne Tybjærg-Hansen Overlæge, dr. med 2008 Stig Bojesen Afd. læge, dr. med 2008 SEKRETARIAT: Sekretariatsleder Kontorchef Merete Appleyard Statistiker Cand. Scient./ statistik Jacob Marott Ad hoc med. arbejder Cand. Jur., bioanalytiker Connie Haugaard

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere