Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup"

Transkript

1 Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen Glostrup tlf Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og Hjælp os at hjælpe

2 Kære medarbejder Tak for, at du har sagt ja til at blive frivillig medarbejder i vores genbrugsbutik. Kirkens Genbrug er et samarbejde mellem Samvirkende Menighedsplejer og butikkens frivillige om at støtte det kirkelige-sociale arbejde for ensomme, syge og dårligt bemidlede i Danmark. Butikken sælger tøj, sko og lædervarer, møbler, glas, porcelæn og keramik, ting og sager samt bøger og blade. Overskuddet fordeles med 75% til Samvirkende Menighedsplejer og 25% til Glostrup Sogns Menighedspleje. Genbrugstanken er blevet en vigtig del af vores moderne forbrugssamfund, hvor vi alle bør lære at spare på ressourcerne og tage hensyn til miljøet. Derfor glæder det os, at du vil være med i vores fællesskab og gøre en indsats for Kirkens Genbrug. På de næste sider vil du kunne læse, hvordan vi har tilrettelagt arbejdet i genbrugsbutikken, så der er kun at sige: Vel mødt og god arbejdslyst! Kirkens Genbrug Glostrup Vidste du, at i Kirkens Genbrug Glostrup Ø støtter vi det kirkelige-sociale arbejde i Danmark og i Glostrup sogn, Ø er vi en del af et større fællesskab på nu 18 genbrugsbutikker landet over, Ø har vi åbent hver dag kl , lørdag kl , Ø sørger vi for gode arbejdsforhold for medarbejderne med mulighed for at dygtiggøre sig på kurser og møde andre genbrugsmedarbejdere på årsmøder m.m., Ø giver vi 25% rabat på medarbejdernes varekøb, Ø har vi et godt netværk, hvor vi tager hånd om hinanden. Derfor tak, fordi du vil være medarbejder i vores butik. 2 11

3 Når en medarbejder er i gang med en ekspedition, må andre medarbejdere ikke bryde ind. Føler man sig usikker, kan man altid sige til kunden: «Lige et øjeblik, så skal jeg spørge vores leder/min kollega». Hvis man har en større ekspedition med mange varer, kan man altid bede en kollega om hjælp. Har du tid til overs - tid, som du gerne vil bruge til gavn for andre samtidig med, at du bliver en del af et netværk, er Kirkens Genbrug en god idé, og vi har altid brug for frivillige medarbejdere. Da butikkens toilet er forbeholdt medarbejderne, henvises kunder om muligt til nærmeste offentlige toilet, f.eks. i Glostrup Shoppingcenter. Reservation og bytning af varer Det kan forekomme, at kunder gerne vil have tøj, møbler o.a. reserveret. Varer kan reserveres i max. 3 dage. Forudbetaling modtages ikke. Varer kan normalt ikke byttes eller tages retur, dog kan der ved fejl og mangler udstedes et tilgodebevis. Kunder og leverandører Som medarbejdere skylder vi både vore kunder og vore leverandører en stor tak. Takket være dem kan vi skabe en god og spændende butik, hvis mål er at hjælpe, hvor nøden trænger sig på. Vi må aldrig sortere eller kritisere leverancer, når leverandører eller kunder er til stede i butikken. Vi skal altid sige tak for varer, som afleveres til Kirkens Genbrug, og tak til kunderne for en god handel. I modsat fald risikerer vi, at leverandører og kunder går til en af de mange andre genbrugsbutikker. 10 Fire timer om ugen Butikken holder åbent mandag til fredag kl og lørdag kl Mandag til fredag er opdelt i vagter: formiddag kl og eftermiddag kl Lørdagen er én vagt kl Du er selv med til at bestemme, hvilken dag der passer dig bedst. 3

4 Ledelsesforhold Butikken har en bestyrelse og en butiksleder, som er ansvarlig over for bestyrelsen med hensyn til drift og økonomi. Butikslederen vælges af medarbejderne for en toårig periode og er medlem af bestyrelsen. Butikslederen koordinerer arbejdet i butikken og har ansvaret for medarbejderne, herunder antagelse og opsigelse af medarbejdere, introduktion af nye medarbejdere, vagtplaner, afholdelse af medarbejdermøder m.v. Ud over butikslederen har hver dag sin(e) daglige leder(e), dvs. medarbejdere, som har påtaget sig ansvaret for en enkelt hel eller halv dag. Tvivlsspørgsmål forelægges den daglige leder eller butikslederen, hvis der er tale om et principielt problem, ligesom medarbejderrepræsentanten kan inddrages. Den daglige leder sætter nye medarbejdere ind i arbejdsopgaverne, og medarbejderen får en hjælper i den første tid. Den daglige leder og andre ansvarlige medarbejdere modtager og kvitterer for en nøgle til butikken. Nøglen afleveres, hvis medarbejderen stopper i butikken. Butikken har en kasserer, som henter bilagene i butikken og fører regnskabet. Kassereren er medlem af bestyrelsen og vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. Butikken har en medarbejderrepræsentant, som vælges af medarbejderne for en toårig periode og er medlem af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten er talsmand for medarbejderne og formidler forslag og klager over for butikslederen. Hvis sagen ikke løses, forelægges den for bestyrelsen af medarbejderrepræsentanten. 4 Danmission. Kun meget snavset, iturevet og ildelugtende tøj kasseres og kommes i affaldscontaineren. Klip eventuelt knapper af til salg i butikken. Ikke salgbare sko og bælter kan også lægges i poser til eksport efter aftale med Danmission. Salgbart tøj hænges på bøjler og mærkes med størrelse og pris. Herrebenklæder mærkes med livvidde. Der mærkes med en ny farve hver måned for at kunne kontrollere omsætningshastigheden. Gardiner, duge og stofrester mærkes med længde og bredde. Glas, porcelæn og keramik skal være uden skår og defekter og vaskes af hvis nødvendigt. Sølv og messing pudses efter behov. Ved vurdering og prismærkning af varerne bør man være to sammen. Finder man, at prismærkningen er forkert,eller mangler prismærkningen, henvises til den daglige leder eller butikslederen. Prisfastsættelsen må ikke diskuteres i butikken, hvis der er kunder til stede. Ved særligt værdifulde ting skal butikslederen spørges for kontakt til en vurderingsekspert eller søgning på nettet. Kundepleje Det er vigtigt, at kunderne føler sig velkomne i butikken. De skal betjenes høfligt, man skal give sig tid til dem, tale venligt og være imødekommende. Der kan eventuelt tilbydes hjælp til at finde de varer, kunden søger. Der skal også være tid og lyst til en snak, hvis en kunde gerne vil det. 9

5 Vinduesudstilling Det er i høj grad vinduerne, der sælger, så udstillingerne skal være tiltrækkende og spændende. Derfor er det en god idé at gøre medarbejdere med sans for udsmykning og dekoration til ansvarlige for vinduesudstillingerne. Sælges der noget fra vinduerne, må andre naturligvis fylde op med passende ting, og andre medarbejdere kan også pynte vinduer efter aftale med den ansvarlige. Vinduerne ryddes med jævne mellemrum for at give plads til nye udstillinger. Temaudstillinger i forbindelse med årstider og højtider sælger. Medarbejderforhold, herunder tavshedspligt Medarbejdernes overtøj hænges i den lille mellemgang, og tasker anbringes i skabet i køkkenet/medarbejderrummet. Døren fra butikken til mellemgangen skal altid være lukket, og lad aldrig værdier som pung, nøgler, kontokort m.v. ligge frit tilgængelige. Der skal altid være tid til en kaffepause i køkkenet/medarbejderrummet, og butikken betaler for kaffe, te og franskbrød. Arbejdsområderne Det er vigtigt at holde orden i butikken og sørge for, at varerne er pæne og rene. Indkomne varer sorteres og efterses og kun det, der kan sælges, skal i butikken. Pas på ikke at sortere efter din egen smag, men efter kvalitet. Der må ikke ryges i butikkens lokaler af hensyn til brandfaren og kollegerne, og for at varerne, især tøjet, ikke skal lugte af røg. Det er tilladt at ryge udenfor. Butikkens toilet er forbeholdt medarbejderne. Medarbejderne har tavshedspligt omkring butikkens drift og i medarbejderanliggender. Tøj, der ikke skønnes salgbart, fordi det er umoderne, slidt eller let snavset, eller hvis der er pladsmangel i butikken, lægges i poser, som afhentes til eksport efter aftale med 8 Konfliktløsning Opstår der problemer imellem dig og en kollega, løses det i mindelighed blandt de involverede, eller der kan rettes hen- 5

6 vendelse til den daglige leder eller medarbejderrepræsentanten. Men tal altid først problemet igennem med kollegaen. Medarbejdergoder, møder og kurser Medarbejderne får 25% rabat på køb af varer. Er en vare prissat til 100 kr. eller derover, kan varen først købes med rabat af medarbejderne, når den har været sat til salg i butikken. Der holdes medarbejdermøder efter behov, dog minimum to om året. Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes af butikslederen eller bestyrelsen. Medarbejderne indbydes til en sommerudflugt og en nytårskomsammen Kirkens Genbrug tilbyder sine frivillige medarbejdere både lokale og landsdækkende kurser for dygtiggørelse af medarbejderne og fremme af kontakten mellem butikkerne. Butikken og dens medarbejdere er dækket af en fælles forsikring tegnet af Kirkens Genbrug. Forsikringen dækker ikke tyveri af personlige ejendele. Desuden er medarbejderne dækket af en arbejdsskadeforsikring. Om bemandingen Af hensyn til medarbejdernes sikkerhed skal der være mindst to på hvert hold. Vagtplanen er hængt op i køkkenet/medarbejderrummet. Er du forhindret i at tage din vagt, orienteres den daglige leder, og fraværet noteres på vagtplanen. Hvis ikke det er muligt at bytte med en kollega, sørger den daglige leder eller butikslederen for en afløser. Planlagt ferie noteres på ferielisten i køkkenet/medarbejderrummet. Lukning af butikken og kasseregnskab I god tid før lukketid ryddes op i køkkenet/medarbejderrummet og i butikken, så det er i orden til næste dag. Udendørs skilte, kurve og tøjstativer, flag og vimpler og cykelstativet tages ind. Vær opmærksom på, at markisen er inde. Når den sidste kunde er gået, og døren er låst, gøres kassen op. Den daglige leder er ansvarlig for kasseregnskabet og indsætningen i banken. Inden butikken forlades, ses efter, at indgangsdøren er låst, at vinduer er lukkede, og at lys, ventilatorer, kaffemaskine m.v. er slukkede. Dog skal der brænde lys i den lille mellemgang. Vi har altid plads til en til Hører du om andre, som har lyst til at arbejde nogle timer i en genbrugsbutik sammen med gode kolleger, så er de altid velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger eller få en snak med butikslederen. 6 7

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

April 2010. nyheds brev. Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug. det er godt gået. Vi kvitterer med nyt kursusprogram, se side 5-8

April 2010. nyheds brev. Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug. det er godt gået. Vi kvitterer med nyt kursusprogram, se side 5-8 Genbrugs April 2010 nyheds brev Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug det er godt gået Vi kvitterer med nyt kursusprogram, se side 5-8 Genbrugs Nyheds brev Nyhedsbrevet er skrevet af frivillige for andre

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Kundeservice I WEBSHOPS

Kundeservice I WEBSHOPS Kundeservice I WEBSHOPS KUNDESERVICE I WEBSHOPS Hos Firmafon har vi givet håndslag på at kæmpe for god kundeservice I det håndslag ligger et stort ønske om at hjælpe vores kunder med at gøre deres kunder

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

FESTIVAL 2011. STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD

FESTIVAL 2011. STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD FESTIVAL 2011 STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD Stadenummer på vores ølbod er 11-204 Tlf. nr. til vores ølbod er under festivalen 30 69

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2012. Kirkens Korshær Ørkildsgade 27 5700 Svendborg 62 22 91 28 svendborg@kirkenskorshaer.dk www.kirkenskorshaer-svendborg.

Årsberetning 2012. Kirkens Korshær Ørkildsgade 27 5700 Svendborg 62 22 91 28 svendborg@kirkenskorshaer.dk www.kirkenskorshaer-svendborg. Kirkens Korshær i Svendborg er ved at udvikle sig til en større arbejdsplads. Årsberetning 2012 Vi er en del af Kirkens Korshærs landsorganisation med 400 lønnede og ca. 8000 frivillige medarbejdere. Kontakten

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere