Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække"

Transkript

1 Den skandinaviske Metodistkirkes tekstrække År A År B År C 1. søndag i advent Es 2,1-5 Es 64,1-9 Jer 33,14-16 Sl 122 Sl 80, Sl 25,1-10 Rom 13, Kor 1,3-9 1 Thess 3,9-13 Mt 24,36-44 Mk 13,24-37 Lk 21, søndag i advent Es 11,1-10 Es 40,1-11 Mal 3,1-4 Sl 72 72, Sl 85, Lk 1,68-79 Rom 15, Pet 3,8-15a Fil 1,3-11 Mt 3,1-12 Mk 1,1-18 Lk 3, søndag i advent Es 35,1-10 Es 61, Sef 3,14-20 Lk 1,47-55 Sl 126 Es 12,2-6 Jak 5, Thess 5,16-24 Fil 4,4-7 Mt 11,2-11 Joh 1, Lk 3, søndag i advent Es 7, Sam 7, Mika 5,2-5a Sl 80, Lk 1,47-55 Lk 1,47-55 Rom 1,1-7 Rom 16,25-27 Hebr 10,5-10 Mt 1,18-25 Lk 1,26-38 Lk 1,39-45 Juleaften (A, B og C) Es 9,2-7 Sl 96 Hebr 1,1-4(5-12) Lk 2,1-20 Juledag (A, B og C) Es 52,7-10 Sl 98 Tit 2,11-14 Joh 1,1-14 Første søndag efter juledag Es 63,7-9 Es 61,10-62,3 1 Sam 2, Sl 148 Sl 148 Sl 148 Hebr 2,10-18 Gal 4,4-7 Kol 3,12-17 Mt 2,13-23 Lk 2,22-40 Lk 2,41-52 Nytårsdag (A, B og C) Præd 3,1-13 Sl 8 Åb 21,1-6a Mt 25,31-46

2 Epifani - helligtrekonger (6. januar eller første søndag i januar. A, B og C) Es 60,1-6 Sl 72, Ef 3,1-12 Mt 2,1-12 Jesu dåb. 1. søndag efter helligtrekonger, epifani. (Søndage i perioden januar) Es 42,1-9 1 Mos 1,1-5 Es 43,1-7 Sl 29 Sl 29 Sl 29 ApG 10,34-43 ApG 19,1-7 ApG 8,14-17 Mt 3,13-17 Mk 1,4-11 Lk 3, søndag efter helligtrekonger, epifani. (Søndage i perioden januar) Es 49,1-7 1 Sam 3,1-10(11-20) Es 62,1-5 Sl 40,1-11 Sl 139, Sl Kor 1,1-9 1 Kor 6, Kor 12,1-11 Joh 1,29-42 Joh 1,43-51 Joh 2, søndag efter helligtrekonger, epifani. (Søndage i perioden januar) Es 9,1-4 Jon 3, Neh 8, Sl 27,1.4-9 Sl 62,5-12 Sl 19 1 Kor 1,1o-18 1 Kor 7, Kor 12,12-31a Mt 4,12-23 Mk 1,14-20 Lk 4, søndag efter helligtrekonger, epifani. (Søndage i perioden 28.januar til 3. februar. Hvis det er sidste søndag efter helligtrekonger, se forklarelsens søndag) Mika 6,1-8 5 Mos 18,15-20 Jer 1,4-10 Sl 15 Sl 111 Sl 71,1-6 1 Kor 1, Kor 8, Kor 13,1-13 Mt 5,1-12 Mk 1,21-28 Lk 4, søndag efter helligtrekonger, epifani. (Søndage i perioden februar. Hvis det er sidste søndag efter helligtrekonger, se forklarelsens søndag) Es 58,1-9a(9b-12) Es 40,21-31 Es 6,1-8(9-13) Sl 112,1-10 Sl 147, c Sl Kor 2,1-12(13-16) 1 Kor 9, Kor 15,1-11 Mt 5,13-20 Mk 1,29-39 Lk 5, søndag efter helligtrekonger, epifani. (Søndage i perioden februar. Hvis det er sidste søndag efter helligtrekonger, se forklarelsens søndag) 5 Mos 30, Kong 5,1-14 Jer 17,5-10 Sl 119,1-8 Sl 30 Sl 1 1 Kor 3,1-9 1 Kor 9, Kor 15,12-20 Mt 5,21-37 Mk 1,40-45 Lk 6, søndag efter helligtrekonger, epifani. (Søndage i perioden februar. Hvis det er sidste søndag efter helligtrekonger, se forklarelsens søndag) 3 Mos 19, Es 43, Mos 45, Sl 119,33-40 Sl 41 Sl 37, Kor 3, Kor 1, Kor 15, Mt 5,38-48 Mk 2,1-12 Lk 6,27-38

3 8. søndag efter helligtrekonger, epifani. (Søndage i perioden februar. Hvis det er sidste søndag efter helligtrekonger, se forklarelsens søndag) Es 49,8-16a Hos 2,14-20 Es 55,10-13 Sl 131 eller 62,5-12 Sl 103, Sl 92, Kor 4,1-5 2 Kor 3,1-6 1 Kor 15,51-58 Mt 6,24-34 Mk 2,13-22 Lk 6,39-49 Forklarelsens søndag (Sidste søndag efterhelligtrekonger, epifani.) (Læsningerne til forklarelsen bruges søndagen før 1. søndag i fasten.) 2 Mos 24, Kong 2, Mos 34,29-35 Sl 99 Sl 50,1-6 Sl 99 2 Pet 1, Kor 4,3-6 2 Kor 3,12-4,2 Mt 17,1-9 Mk 9,2-9 Lk 9,28-36(37-43) 1. søndag i fasten 1 Mos 2,15-17; 3,1-7 1 Mos 9, Mos 26,1-11 Sl 32 Sl 25,1-10 Sl 91, Rom 5, Pet 3,18-22 Rom 10,8b-13 Mt 4,1-11 Mk 1,9-15 Lk 4, søndag i fasten 1 Mos 12,1-4a 1 Mos 17, Mos 15, Sl 121 Sl 22,23-31 Sl 27 Rom 4, Rom 4,13-25 Fil 3,17-4,1 Joh 3,1-17 Mk 8,31-38 Lk 13, søndag i fasten 2 Mos 17,1-7 2 Mos 20,1-17 Es 55,1-9 Sl 95 Sl 19 Sl 63,1-8 Rom 5, Kor 1, Kor 10,1-13 Joh 4,5-42 Joh 2,13-22 Lk 13, søndag i fasten 1 Sam 16, Mos 21,4-9 Jos 5,9-12 Sl 23 Sl 107, Sl 32 Ef 5,8-14 Ef 2, Kor 5,16-21 Joh 9,1-41 Joh 3,14-21 Lk 15,1-3.11b32 5. søndag i fasten Ez 37,1-14 Jer 31,31-34 Es 43,16-21 Sl 130 Sl 51,1-12 Sl 126 Rom 8,6-11 Hebr 5,5-10 Fil 3,4b-14 Joh 11,1-45 Joh 12,20-33 Joh 12,1-8 Palmesøndag (6. søndag i fasten) Palmeliturgi Mt 21,1-11 Mk 11,1-11 Lk 19,28-40 Sl 118, Sl 118, Sl 118, Passionsliturgi Es 50,4-9a Es 50,4-9a Es 50,4-9a Sl 31,9-16 Sl 31,9-16 Sl 31,9-16 Fil 2,5-11 Fil 2,5-11 Fil 2,5-11 Mt 26,14-27,66 eller 27,11-54 Mk 14,1-15,47 eller 15,1-39(40-47) Lk 22,14-23,56 eller 23,1-49

4 Den stille uge (A, B og C) Mandag Tirsdag Onsdag Es 42,1-9 Es 49,1-7 Es 50,4-9a Sl 36,5-11 Sl 71,1-14 Sl 70 Hebr 9, Kor 1,18-31 Hebr 12,1-3 Joh 12,1-11 Joh 12,20-36 Joh 13,21-32 Skærtorsdag (A, B og C) 2 Mos 12,1-4(5-10)11-14 Sl 116, Kor 11, Joh 13, b-35 Langfredag (A, B og C) Es 52,13-53,12 Sl 22 Hebr 10,16-25 Joh 18,1-19,42 Påskenat, vågenatsgudstjeneste før opstandelsens morgen Antallet af skriftlæsninger kan variere, men i det mindste 2 Mos 14 og derudover to andre læsninger fra Det gamle Testamente bør bruges sammen med den nytestamentlige læsning. 1. læsning: Det gamle Testamente (A, B og C) 1 Mos 1,1-2,4a Es 55,1-11 Sl 136, eller 33 Es 12,2-6 1 Mos 7, ; 8,6-18; 9,8-13 Ez 36,24-28 Sl 46 Sl 42 1 Mos 22,1-18 Ez 37,1-14 Sl 16 Sl Mos 14,10-31; 15, Mos 15,1b læsning (A, B og C) Rom 6,3-11 Sl 114 Evangelielæsning Mt 28,1-10 Mk 16,1-8 Lk 24,1-12 Påskedag ApG 10,34-43 ApG 10,34-43 ApG 10,34-43 Sl 118, Sl 118, Sl 118, Kol 3,1-4 1 Kor Kor 15,19-26 Joh 20,1-18 eller Mt 28,1-10 Joh 20,1-18 eller Mk 16,1-8 Joh 20,1-18 eller Lk 24, søndag i påsken ApG 2,14a ApG 4,32-35 ApG 5,27-32 Sl 16 Sl 133 Sl Pet 1,3-9 1 Joh 1,1-2,2 Åb 1,4-8 Joh 20,19-31 Joh 20,19-31 Joh 20,19-31

5 3. søndag i påsken ApG 2,14a ApG 3,12-19 ApG 9,1-6(7-20) Sl 116, Sl 4 Sl 30 1 Pet 1, Joh 3,1-7 Åb 5,11-14 Lk 24,13-35 Lk 24,36b-48 Joh 21, søndag i påsken ApG 2,42-47 ApG 4,5-12 ApG 9,36-43 Sl 23 Sl 23 Sl 23 1 Pet 2, Joh 3,16-24 Åb 7,9-17 Joh 10,1-10 Joh 10,11-18 Joh 10, søndag i påsken ApG 7,55-60 ApG 8,26-40 ApG 11,1-18 Sl 31, Sl 22,25-31 Sl Pet 2, Joh 4,7-21 Åb 21,1-6 Joh 14,1-14 Joh 15,1-8 Joh 13, søndag i påsken ApG 17,22-31 ApG 10,44-48 ApG 16,9-15 Sl 66,8-20 Sl 98 Sl 67 1 Pet 3, Joh 5,1-6 Åb 21, ,5 Joh 14,15-21 Joh 15,9-17 Joh 14,23-29 Kristi himmelfart (A, B og C). (Disse tekster kan også bruges på 7. søndag i påsken) ApG 1,1-11 Sl 47 Ef 1,15-23 Lk 24, søndag i påsken ApG 1,6-14 ApG 1, ApG 16,16-34 Sl 68, Sl 1 Sl 97 1 Pet 4,12-14; 5, Joh 5,9-13 Åb 22, Joh 17,1-11 Joh 17,6-19 Joh 17,20-26 Pinsedag ApG 2,1-21 ApG 2,1-21 ApG 2,1-21 Sl 104, b Sl 104, b Sl 104, b 1 Kor 12,3b-13 Rom 8,22-27 Rom 8,14-17 Joh 7,37-39 Joh 15,26-27; 16,4b-15 Joh 14,8-17(25-27) Trinitatis søndag (1. søndag efter pinse) 1 Mos 1,1-2,4a Es 6,1-8 Ordsp 8, Sl 8 Sl 29 Sl 8 2 Kor 13,11-13 Rom 8,12-17 Rom 5,1-5 Mt 28,16-20 Joh 3,1-17 Joh 16,12-15

6 Søndag i perioden 29. maj - 4. juni. (Hvis det er efter trinitatis søndag) 1 Mos 6,11-22; 7,24; 8, Sam 3, Kong 18,20-39 Sl 46 Sl 139, Sl 96 Rom 1,16-17; 3,22b-28(29-31) 2 Kor 4,5-12 Gal 1,1-12 Mt 7,21-29 Mk 2,23-3,6 Lk 7,1-10 Søndag i perioden juni. (Hvis det er efter trinitatis søndag) 1 Mos 12,1-9 1 Sam 8,4-20 (11,14-15) 1 Kong 17,8-24 Sl 33,1-12 Sl 138 Sl 146 Rom 4, Kor 4,13-5,1 Gal 1,11-24 Mt 9, Mk 3,20-35 Lk 7,11-17 Søndag i perioden juni. (Hvis det er efter trinitatis søndag) 1 Mos 18, Sam 15,34-16,13 1 Kong 21,1-21a Sl 116, Sl 20 eller 72 Sl 5,1-8 Rom 5,1-8 2 Kor 5,6-10(11-13)14-17 Gal 2,15-21 Mt 9,35-10,8(9-23) Mk 4,26-34 Lk 7,36-8,3 Søndag i perioden juni. (Hvis det er efter trinitatis søndag) 1 Mos 21, Sam 17,(1a ) Kong 19,1-15a Sl 86, eller 17 Sl 9,9-20 Sl 42 Rom 6,1b-11 2 Kor 6,1-13 Gal 3,23-29 Mt 10,24-39 Mk 4,35-41 Lk 8,26-39 Søndag i perioden 26. juni - 2. juli 1 Mos 22, Sam 1, Kong 2, Sl 13 Sl 130 Sl 77, Rom 6, Kor 8,7-15 Gal 5, Mt 10,40-42 Mk 5,21-43 Lk 9,51-62 Søndag i perioden juli. 1 Mos 24, Sam 5, Kong 5,1-14 Sl 45,10-17 eller 72 Sl 48 Sl 30 Rom 7,15-25a 2 Kor 12,2-10 Gal 6,(1-6)7-16 Mt 11, Mk 6,1-13 Lk 10, Søndag i perioden juli. 1 Mos 25, Sam 6,1-5.12b-19 Am 7,7-17 Sl 119, eller 25 Sl 24 Sl 82 Rom 8,1-11 Ef 1,3-14 Kol 1,1-14 Mt 13, Mk 6,14-29 Lk 10,25-37 Søndag i perioden juli. 1 Mos 28,10-19a 2 Sam 7,1-14a Am 8,1-12 Sl 139, Sl 89,20-37 Sl 52 eller 82 Rom 8,12-25 Ef 2,11-22 Kol 1,15-28 Mt 13, Mk 6, Lk 10,38-42 Søndag i perioden juli. 1 Mos 29, Sam 11,1-15 Hos 1,2-10 Sl 105, b Sl 14 Sl 85 Rom 8,26-39 Ef 3,14-21 Kol 2,6-15(16-19) Mt 13, Joh 6,1-21 Lk 11,1-13

7 Søndag i perioden 31. juli - 6. august 1 Mos 32, Sam 11,26-12,13a Hos 11,1-11 Sl 17, Sl 51,1-12 Sl 107, Rom 9,1-5 Ef 4,1-16 Kol 3,1-11 Mt 14,13-21 Joh 6,24-35 Lk 12,13-21 Søndag i perioden august 1 Mos 37, Sam 18, Es 1, Sl 105, b Sl 130 Sl 50, Rom 10,5-15 Ef 4,25-5,2 Hebr 11, Mt Joh 6, Lk 12,32-40 Søndag i perioden august 1 Mos 45, Kong 2,10-12; 3,3-14 Es 5,1-7 Sl 133 Sl 111 Sl 80, Rom 1,1-2a Ef 5,15-20 Hebr 11,29-12,2 Mt 15,(10-20)21-28 Joh 6,51-58 Lk 12,49-56 Søndag i perioden august 2 Mos 1,8-2,10 1 Kong 8,( ) Jer 1,4-10 Sl 124 Sl 84 Sl 71,1-6 Rom 12,1-8 Ef 6,10-20 Hebr 12,18-29 Mt 16,13-20 Joh 6,56-69 Lk 13,10-17 Søndag i perioden 28. august - 3. september 2 Mos 3,1-15 Højs 2,8-13 Jer 2,4-13 Sl 105, c Sl 45, eller 72 Sl 81, Rom 12,9-21 Jak 1,17-27 Hebr 13, Mt 16,21-28 Mk 7, Lk 14, Søndag i perioden september 2 Mos 12,1-14 Ordsp 22, Jer Sl 149 eller 148 Sl 125 eller 124 Sl 139, Jrom 13,8-14 Jak 2,1-10(11-13)14-17 Filem 1-21 Mt 18,15-20 Mk 7,24-37 Lk 14,25-33 Søndag i perioden september 2 Mos 14,19-31 Ordsp 1,20-33 Jer 4, Mos 15,1b Sl 19 Sl 14 Rom 4,1-12 Jak 3, Tim 1,12-17 Mt 18,21-35 Mk 8,27-38 Lk 15,1-10 Søndag i perioden september 2 Mos 16,2-15 Ordsp 31,10-31 Jer 8,18-9,1 Sl 105, eller 78 Sl 1 Sl 79,1-9 eller 4 Fil 1,21-30 Jak 3,13-4,3.7-8a 1 Tim 2,1-7 Mt 20,1-16 Mk 9,30-37 Lk 16,1-13 Søndag i perioden 25. september - 1. oktober 2 Mos 17,1-7 Est 7, ; 9,20-22 Jer 32,1-3a.6-15 Sl 78, Sl 124 Sl 91, Fil 2,1-13 Jak 5, Tim 6,6-19 Mt 21,23-32 Mk 9,38-50 Lk 16,19-31

8 Søndag i perioden oktober 2 Mos 20, Job 1,1; 2,1-10 Klages 1,1-6 Sl 19 Sl 26 eller 25 Sl 137 Fil 3,4b-14 Hebr 1,1-4; 2, Tim 1,1-14 Mt 21,33-46 Mk 10,2-16 Lk 17,5-10 Søndag i perioden oktober 2 Mos 32,1-14 Job 23, Jer 29,1.4-7 Sl 106, Sl 22,1-15 Sl 66,1-12 Fil 4,1-9 Hebr 4, Tim 2,8-15 Mt 22,1-14 Mk 10,17-31 Lk 17,11-19 Søndag i perioden oktober 2 Mos 33,12-23 Job 38,1-7(34-41) Jer 31,27-34 Sl 99 Sl 104, c Sl 119, eller 19 1 Thess 1,1-10 Hebr 5, Tim 3,14-4,5 Mt 22,15-22 Mk 10,35-45 Lk 18,1-8 Søndag i perioden oktober 5 Mos 34,1-12 Job 42, Joel 2,23-32 Sl 90, Sl 34,1-8(19-22) Sl 65 1 Thess 2,1-8 Hebr 7, Tim 4, Mt 22,34-46 Mk 10,46-52 Lk 18,9-14 Søndag i perioden 30. oktober - 5. november Jos 3,7-17 Ruth 1,1-18 Hab 1,1-4; 2,1-4 Sl 107, Sl 146 Sl 119, Thess 2,9-13 Hebr 9, Thess 1, Mt 23,1-12 Mk 12,28-34 Lk 19,1-10 Alle Helgens dag. (1. november eller 1. søndag i november) Åb 7,9-17 Es 25,6-9 Dan 7, Sl 34, Sl 24 Sl 149 eller Joh 3,1-3 Åb 21,1-6a Ef 1,11-23 Mt 5,1-12 Joh 11,32-44 Lk 6,20-31 Søndag i perioden november Jos 24,1-3a Ruth 3,1-5; 4,13-17 Hag 1,15b-2,9 Sl 78,1-7 Sl 127 eller 42 Sl 145, Thess 4,13-18 Hebr 9, Thess 2, Mt 25,1-13 Mk 12,38-44 Lk 20,27-38 Søndag i perioden november Dom 4,1-7 1 Sam 1,4-20 Es 65,17-25 Sl 123 eller 76 1 Sam 2,1-10 eller Sl 113 Es 12 eller Sl Thess 5,1-11 Hebr 10,11-14(15-18) Thess 3,6-13 Mt 25,14-30 Mk 13,1-8 Lk 21,5-19 Kongen Kristus/Kristi Herredømme. (Søndag i perioden november) Ez 34, Sam 23,1-7 Jer 23,1-6 Sl 100 Sl 132,1-12 Lk 1,68-79 Ef 1,15-23 Joh 18,33-37 Kol 1,11-20 Mt 25,31-46 Åb 1,4b-8 Lk 23,33-43

9 Aldersgate søndag (A, B og C).(Den søndag, der er nærmest 24. maj) Sl 130 Rom 5,1-11 eller 2 Pet 1,4 eller ApG 2,1-21 Mk 12,28-34a eller Mt 9,27-30a Taksigelsesdag, høstgudstjeneste.(søndag i september eller oktober) 5 Mos 8,7-18 Joel 2, Mos 26,1-11 Sl 65 Sl 126 Sl Kor 9, Tim 2,1-7 Fil 4,4-9 Lk 17,11-19 Mt 6,25-33 Joh 6,25-35

OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG

OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 FØRSTE RÆKKE 1. søndag i advent Sl. 24 eller Sl. 100 Es. 42,1-9 Rom. 13,11-14 Rom. 13,11-14

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen 1 Mos 1.1-31 Sl 104 1 Mos 1.1 Sl 90,2 Jer 32,17 Joh 1.1 Apg 17,24 9,4 Rom 4,17 Kol 1,16 Hebr 11,3 Åb 4,11 42,2 298,3 362,1 1 Mos 1.2 og Guds ånd svævede over vandene. 121,2 Anden mulig oversættelse: 346,1

Læs mere

RITUAL FOR METODISTKIRKEN

RITUAL FOR METODISTKIRKEN RITUAL FOR METODISTKIRKEN Udgivet af Metodistkirken i Danmark 1994 1 Forord Gudstjenestelivet udgør selve pulsslaget i den kristne menighed. I gudstjenesten taler Gud til sit folk gennem Ordet, og hans

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

DE GAMMELTESTAMENTLIGE LÆSNINGER

DE GAMMELTESTAMENTLIGE LÆSNINGER DE GAMMELTESTAMENTLIGE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG 1992 Holger Villadsen, november 2015 Efterfølgende er en oversigt over, hvor de gammeltestamentlige læsninger i alterbogen 1992 først forekommer i

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Fornyelse og forvandling ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8

STUDIUM BIBEL. Fornyelse og forvandling ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8 BIBEL Fornyelse og forvandling STUDIUM 3Juli August September 2013 1. 3. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 3. kvartal Forfatter Fornyelse og forvandling

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

Bibellæseplanen. Kirkeåret 2011-12. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K. Telefon 33 12 78 35 Mandag-fredag kl.

Bibellæseplanen. Kirkeåret 2011-12. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K. Telefon 33 12 78 35 Mandag-fredag kl. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K Telefon 33 12 78 35 Mandag-fredag kl. 9-16 bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk Kirkeåret 2011-12 Bibellæseplanen Forord Bibelen er

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Joels Bog hører til den sektion i Bibelen, som bliver kaldt de små profeter. Bogens budskab fokuserer på Herrens Dag, dagen hvor Gud endeligt griber

Læs mere

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Katekismus for børn (18 timer) Fadervor: 1. Indledning til Fadervor, Helliget blive dit navn 2. Komme dit rige 3. Ske din vilje... 4. Giv os i dag 5. Forlad os vor skyld...

Læs mere

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag.

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Skriv eller eller ud for det vers, du ønsker. Skriv dit navn her: GAMLE TESTAMENTE 1. 1. Mos 1, 1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 2. 1. Mos 1, 27

Læs mere

Kirkeårets læsninger, første tekstrække

Kirkeårets læsninger, første tekstrække Kirkeårets læsninger, første tekstrække Helligdagen Læsning Emne Artiklens titel Forfatter TEL 1. s. i advent Matt 21,1-9 Ridende på et æsel Palmesøndag og pilgrimsrejse 2. s. i advent Es 11,1-10 1. Esajas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11 Indholdsfortegnelse Forord 11 Gammel Testamente 1. Hvor fik Kain sin kone fra? (1 Mos 4,17) 13 2. Hvem er gudssønnerne? (1 Mos 6,1-5) 18 3. Var Noas ark et ordentligt skib? (1 Mos 6,14-16) 23 4. Hvorfor

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

BESØG JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER INSPIRATION TIL LEDERE JUNIORER (4.- 6. KL.) soendagsskoler.dk NATUR KONKURRENCER KREATIV MED NATUREN BOWLING

BESØG JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER INSPIRATION TIL LEDERE JUNIORER (4.- 6. KL.) soendagsskoler.dk NATUR KONKURRENCER KREATIV MED NATUREN BOWLING JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER NATUR Skabelsen eller udvikling 1 Mos 1-2,4 (Skabelsen) 14 15 Regnbuen et kærlighedstegn 1 Mos 6,11-22; 17,10-24; 9,8-18 (Noa) 16 17 Naturtegn på den nye jords komme Matt

Læs mere

BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR. Kirkeåret 2013-14. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K

BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR. Kirkeåret 2013-14. Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K 1814 2014 Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K Telefon 33 12 78 35 bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk BIBELLÆSEPLANEN200 ÅR Kirkeåret 2013-14 Spejlet, der hjælper os

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Alle former for: www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30. Lidt stof til tanke, eller eftertanke fra fru Pedersens 60 69 60 30

Alle former for: www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30. Lidt stof til tanke, eller eftertanke fra fru Pedersens 60 69 60 30 www.fru-pedersens.dk mail@fru-pedersens.dk 60 69 60 30 Alle former for: Tryksager Hjemmesider 3D grafik - animering Illustrationer Tekster og fotografering fra idé til færdigt resultat eller opdatering

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kirkeåret 2014-15 BIBELLÆSEPLANEN

Kirkeåret 2014-15 BIBELLÆSEPLANEN Kirkeåret 2014-15 BIBELLÆSEPLANEN Sådan gør du: Ud for hver dag i året finder du et skriftsted som for eksempel Joh 5,1-18 ( Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-18). Slå op i din bibel, og læs hele dagens

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Discipelskab ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5

STUDIUM BIBEL. Discipelskab ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL Discipelskab STUDIUM 1Januar Februar Marts 2014 1. 1. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Discipelskab Dan Solis SYVENDE DAGS

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2016

LITURGISK KALENDER 2016 LITURGISK KALENDER 2016 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE C HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

Bibelens syn på autoriteter

Bibelens syn på autoriteter Møde i Bibelens syn på autoriteter Disposition 1. Definition af autoritet 2. Autoritetstabets historie 3. Bibelens autoritet 4. Treenighedens autoritet 5. Afledte autoriteter 6. Kefalæ-strukturen a) kirken

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

KONFIRMAND-ORD 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KONFIRMAND-ORD 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. KONFIRMAND-ORD 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Sådan bliver kristen

Sådan bliver kristen Sådan bliver kristen Udtrykket "Nye testamente kristendom" betyder blot gør ting, som det nye testamente beskriver. Gud har en "mønster af forsvarlig ord" til den kristne tro, og vi er "hold" til dette

Læs mere

Liste over prædikener i Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk-studier

Liste over prædikener i Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk-studier Appendiks 2 Liste over prædikener i Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk-studier I alt 295 prædikentekster er tilgængelige i forskerværkstedet. Af disse har Kaj Munk Forskningscentret 225 originalmanuskripter

Læs mere

Bibellæseplanen Kirkeåret 2009-2010

Bibellæseplanen Kirkeåret 2009-2010 Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K Bibellæseplanen Kirkeåret 2009-2010 Mandag-fredag kl. 9-16 Telefon 33 12 78 35 Fax 33 93 21 50 bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk

Læs mere

#12 Døden. 2. Hvordan refererer Det Gamle Testamente til døden? 5 Mos 31,14-16; 2 Sam 7,12

#12 Døden. 2. Hvordan refererer Det Gamle Testamente til døden? 5 Mos 31,14-16; 2 Sam 7,12 #12 Døden Når et menneske dør, hvad bliver der så af vedkommende? Vi ved noget om livet, om hvad det er, og hvad det betyder. Men hvad i alverden sker der med os, når vi dør? Hvor går vi hen? Himlen? Helvede?

Læs mere

Det kristne fællesskab

Det kristne fællesskab Det kristne fællesskab Tre oplæg til bibelkredsene i Hvide Sande 2014 Daniel D. Kristiansen 2 Indhold 1. Et helligt folk 4 De helliges samfund 4 Skuffede forventninger 5 2. Elsk hinanden 8 Hils på hinanden

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOBS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - JOBS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - JOBS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Bibelens bøger er enten opkaldt efter deres forfatter eller deres hovedperson. Jobs Bog er opkaldt efter dens hovedperson. Bogen indleder Bibelens

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Vielse af par af samme køn

Vielse af par af samme køn Vielse af par af samme køn Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 2012 TILSPØRGSEL og ERKLÆRING Præsten siger: Så spørger jeg dig, NN: Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i

Læs mere

JANUAR 2016. 21 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. Husk i denne måned

JANUAR 2016. 21 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. Husk i denne måned JANUAR 1 Merete ledelsen Udsendelse af sedler vedr. uge Merete Rævestuen 1 1 1 Personalemøde Merete Hjortestuen 1 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. vinterferien Merete Grævling huset 0 1 Vinterferie

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1

STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1 Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 BIBEL STUDIUM 1. 1. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Alle tings oprindelse L.

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - SALMERNES BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - SALMERNES BOG SVENS BIBELOVERSIGT - SALMERNES BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Salmernes Bog er Bibelens største bog og hører hjemme sammen med Bibelens visdomslitteratur. Som sangbog, er den en samling af skrifter og ikke

Læs mere

Forord. Bibellæseplanen Kirkeåret 2008/09. Udgives af Bibelselskabet. Redaktion: Gertrud Yde Iversen. Fotos: Rune Hansen

Forord. Bibellæseplanen Kirkeåret 2008/09. Udgives af Bibelselskabet. Redaktion: Gertrud Yde Iversen. Fotos: Rune Hansen Forord Bibellæseplanen Kirkeåret 2008/09 Udgives af Bibelselskabet Redaktion: Gertrud Yde Iversen Fotos: Rune Hansen Grafik: Lotte Lyng Tryk: Handy-Print, Skive www.bibelselskabet.dk I Bibelens tekster

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Helligånden, Guds Ord og bøn

Helligånden, Guds Ord og bøn 10 TIL SABBATTEN 11. MARTS 2017 Helligånden, Guds Ord og bøn Ugens vers Introduktion Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke.

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Undergang eller. Overgang

Undergang eller. Overgang Undergang eller Overgang Det Todelte Andet Komme Første type tekst Jesus kommer I skyerne 1Thess 4:17 Jesus samler signe egne 1Thess 4:16-17 Jesus kommer for at belønne Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Læs mere

Genbrug af Gammel Testamente Om anvendelsen af gammeltestamentlige læsninger i romersk gudstjenesteordning.

Genbrug af Gammel Testamente Om anvendelsen af gammeltestamentlige læsninger i romersk gudstjenesteordning. Genbrug af Gammel Testamente Om anvendelsen af gammeltestamentlige læsninger i romersk gudstjenesteordning. af Holger Villadsen Efterfølgende blev holdt som foredrag i Forum for Patristik, januarseminar

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Efterligninger af håb

Efterligninger af håb 9 TIL SABBATTEN 26. NOVEMBER 2016 Efterligninger af håb Ugens vers Indledning Det kan blive min redning, for ingen gudløs tør træde frem for ham (Job 13,16). Den britiske forfatter William Hazlitt skrev:

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2012

LITURGISK KALENDER 2012 LITURGISK KALENDER 2012 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE B HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

Aftensang i Løgumkloster kirke

Aftensang i Løgumkloster kirke Aftensang i Løgumkloster kirke Udarbejdet i efteråret 1994 Revideret efteråret 1997 Salmenumre til Den Danske Salmebog 2002 ændret i 2003 I 2003 er der tilføjet salmer som erstatning for de salmer, der

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Liturgisk Kalender 2014. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2014. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2014 bispedømmet København søndagstekstrække A hverdagstekstrække II Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra

Læs mere

Tro Hvad er det? 1. Hvor vigtigt er det at have en erfaring med tro? Heb 11,6; Heb 10,38

Tro Hvad er det? 1. Hvor vigtigt er det at have en erfaring med tro? Heb 11,6; Heb 10,38 #5 Tro Hvad er det? Hvordan lærer vi Gud at kende? Jo, på samme måde, som vi lærer enhver anden at kende. Tre ting er nødvendige for at kunne blive bekendt med nogen. For det første må man tale med vedkommende.

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Pejlemærker for troen

Pejlemærker for troen 01 med håb Vejledning; Pejlemærker for troen Uddybning af Luthersk Missions kerneværdier (2. udgave) Vejledning; Godkendt af LM s Læreråd den 16. marts 2013 Udgivet af Luthersk Mission, april 2013 2. udgave,

Læs mere

Udholdenhed i prøvelser

Udholdenhed i prøvelser 3 Udholdenhed i prøvelser TIL SABBATTEN 18. OKTOBER 2014 Ugens vers Introduktion Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet

Læs mere

September. DDS 696,2b Han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed.

September. DDS 696,2b Han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed. 1 Salme 102,28 Du forbliver altid den samme, og dit liv får aldrig ende. (Læs Sl 102,24-29) Joh 5,26 Som Faderen er livets udspring, på samme måde har han givet Sønnen at være livets kilde. September DDS

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Fornyelse og forvandling ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8

STUDIUM BIBEL. Fornyelse og forvandling ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8 BIBEL Fornyelse og forvandling STUDIUM 3Juli August September 2013 1. 3. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 3. kvartal Forfatter Fornyelse og forvandling

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

GAMMEL TIDSREGNING. Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m.

GAMMEL TIDSREGNING. Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m. GAMMEL TIDSREGNING Her finder du nogle af de vigtigste betegnelser for uge- og festdage, kirkeårets dage, m.m. Gammeldags tidsregning i kirkebogen I de tidlige kirkebøger, dem, der kaldes enesteministerialbøger,

Læs mere

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge jan-16 feb-16 mar-16 fredag 01 Nytårsdag mandag 01 5 6,75 tirsdag 01 elevsamtaler 6,75 fredag 01 lørdag 02 tirsdag 02 6,75 onsdag 02 elevsamtaler 6,00 lørdag 02 søndag 03 onsdag 03 6,00 torsdag 03 elevsamtaler

Læs mere

Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed

Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed Kristus lever for mig i mig gennem mig dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed Forkyndelsesplan i IMU Forkyndelsen er en vigtig del af IMU, og vi har derfor et stort ønske om at støtte og vejlede de enkelte

Læs mere

Frelsens dag nærmer sig

Frelsens dag nærmer sig Indhold Forord...7 1. søndag i advent: Frelsens dag nærmer sig...9 2. søndag i advent: Udholdenhed behøves!... 14 3. søndag i advent: At forvalte Guds hemmeligheder...19 4. søndag i advent: Glæd jer i

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

Skabelsen, et bibelsk tema

Skabelsen, et bibelsk tema 4 TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Skabelsen, et bibelsk tema Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Nutidens synderegister

Nutidens synderegister Nutidens synderegister En hjælp til dig til at få bekendt og gjort op med synden For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Rom.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

Et lille oplæg om kvindelige tjenester - Erik

Et lille oplæg om kvindelige tjenester - Erik Et lille oplæg om kvindelige tjenester - Erik Jeg vil vælge at dele problematikken op i et teologisk og et pastoralt spørgsmål. TEOLOGISK: Fortolkningsprincipper er det der lægger til grund for vores forståelse

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Discipelskab ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5

STUDIUM BIBEL. Discipelskab ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL Discipelskab STUDIUM 1Januar Februar Marts 2014 1. 1. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Discipelskab Dan Solis SYVENDE DAGS

Læs mere

KALENDER Januar Februar Marts S 3 S 3. bestyrelsesmøde. M 7 2 T 7 T 7 Kvartalsmøde med Borgmester Kl Sted: Rådhuset i Ringe T 8 F 8 F 8

KALENDER Januar Februar Marts S 3 S 3. bestyrelsesmøde. M 7 2 T 7 T 7 Kvartalsmøde med Borgmester Kl Sted: Rådhuset i Ringe T 8 F 8 F 8 KALENDER 2013 Januar Februar Marts T 1 Nytårsdag F 1 F 1 O 2 L 2 L 2 T 3 Forretningsudvalgsmøde Kl. 19 Sted: Ryslinge F 4 Udsendelse af dagsorden til L 5 S 3 S 3 M 4 6 M 4 10 T 5 Udsendelse af dagsorden

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Den

Læs mere

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3).

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). 6 TIL SABBATTEN 9. AUGUST 2014 At vokse i Kristus Ugens vers Introduktion Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). Nikodemus

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

2015/2016 Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Søndag Uge nr. DAG Dato Step Bootcamp 17.30 Mix 18.

2015/2016 Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Søndag Uge nr. DAG Dato Step Bootcamp 17.30 Mix 18. 2015/2016 Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Søndag Uge nr. DAG Dato Step Bootcamp 17.30 Mix 18.00 Pilates Pump Ryghold Zumba Hopshop Pilates Zumba HopShop 34 MANDAG

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere