R O M E R N Y. Opfølgning på julemødet... Fra formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R O M E R N Y. Opfølgning på julemødet... Fra formanden"

Transkript

1 Ejerlauget Romerhusene R O M E R N Y T Februar Helsingør 2012 / nr. 52 Opfølgning på julemødet... Fra formanden Kære alle Selvom vi er godt i gang med det nye 2012 ønsker bestyrelsen alle et rigtigt godt nytår, forhåbentlig med mange fine oplevelser. Bestyrelsen har holdt møde med Det grønne Udvalg og de sidste tilretninger af Den grønne plan er nu klar efter Kulturstyrelsen er kommet med sine bemærkninger. Planen forventes rundsendt inden længe til isætning i mappen. Sidste nyt vedrørende bygningsregistreringen: Charlotte Iversen fra Kulturstyrelsen har oplyst, at bygningsregistreringen nu er afsluttet for Romerhusenes vedkommende. Charlotte Iversen planlægger en informationsaften for Ejerlaugets medlemmer, hvor formålet er, at fortælle om det videre forløb for Bygningsvedligeholdelsesvejledningen for Romerhusene. Ved julemødet var der opbakning til et besøg af Ejerlaugets medlemmer i Fredensborghusene i Fredensborg til foråret. Bestyrelsen er i gang med at arrangere besøget og ser frem til en hyggelig og interessant tur med Christian Schnettler og Alice Brink Jensen som turledere. Nærmere om turen følger, når programmet ligger fast. /Anette Sjøl

2 Kulturstyrelsen er født Kulturministeriet har 1. januar 2012 fusioneret de tre styrelser, Kulturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier til en samlet styrelse: KULTUR- STYRELSEN. Formålet med fusionen er at styrke samspillet mellem kunst, kulturarv, museer, biblioteker og medier. Kulturstyrelsen ledes af adm. Direktør Anne Mette Rahbæk, der tidligere var direktør for Kulturarvsstyrelsen. Kulturstyrelsen er inddelt i fem faglige centre, hvoraf bygningsfredninger og bygningsgennemgang er lagt ind under CENTER FOR KULTURARV OG ARKI- TEKTUR. For Romerhusenes vedkommende er det fortsat arkitekt m.a.a. Charlotte Iversen, der varetager kontakt til Romerhusene og sagsbehandling af ansøgninger etc. Adressen er: Kulturstyrelsen H. C Andersens Boulevard København V. Tlf Med venlig hilsen Anette Sjøl Bestyrelsen og kassererjobbet På julemødet fik bestyrelsen tid til at præsentere nogle overvejelser, den havde gjort sig vedrørende sammensætning og valgperioder mm. for bestyrelsen, kassererpostens omfang og vedligeholdelsen af vore egne veje. Der var ikke stemning for at ændre på valgperiodernes længde, begrænsninger af genvalgs perioderne, rotationer mellem posterne eller anderledes forskudte valgperioder mellem bestyrelsens medlemmer. Kort sagt: Tingenes tilstand forbliver, som de er. Med udgangspunkt i en forventning om, at der ikke ligefrem ville være kø for at komme til, når den nuværende kasserer forlod posten (han har ikke tænkt sig at gå i den indeværende valgperiode, men intet varer jo evigt) kunne man forestille sig, at den løbende kasse ud- og indbetaling med tilhørende kasseregnskab forblev, hvor den var, medens det mere omfattende bogholderi og udarbejdelse af årsregnskab blev løst andetsteds i byen. Kassereren foreslog, at man lavede en vurdering af omkostningerne ved et sådant skifte. Der blev givet tilslutning hertil. Vore egne veje skulle på et tidspunkt istandsættes, så også dette forhold burde forbehandles, således at vi, i første omgang for et mindre område, kunne få en fornemmelse af omkostningerne. Der tænkes her på slutningen af Carl Plougs Vej, stykket for enden af Rampen eller stykket fra søen og ned mod den tværgående del af Rampen. Mødedeltagerne stillede sig positivt til et sådant initiativ. Det er i øvrigt mit og bestyrelsens indtryk, at der var en god og hyggelig stemning på mødet. Flere tilkendegav, at det havde været rart at kunne sidde og spise og snakke sammen med god tid og ikke for mange og for lange faglige indslag. /Poul Thorpen. 2

3 Fredensborghusene Som forberedelse til romernes sommerudflugt besøgte Alice Brink og Christian Schnettler den Fredensborghusenes administrator Anton Frank. Han var meget åben og interesseret i at få besøg af romerne og indbød bestyrelsen til en rundvisning i Fredensborghusene i løbet af foråret. Vi kunne se, at der i høj grad er noget at glæde sig til; den slående lighed med Jørgen Utzons formsprog i vore huse kombineret med iøjnefaldende forskelle. Vi håber besøget kan finde sted i første weekend efter generalforsamlingen. /Christian og Alice Brink Og så alt det andet... Opfordring om adresser KOPIERING ER DYRT! Bestyrelsen er meget opmærksom på de betydelige udgifter ejerlauget har til kopiering af diverse nyhedsbreve, indbydelser o.l., der løbende omdeles til beboerne og har diskuteret om det kan gøres billigere og mere hensigtsmæssigt. Konklusionen blev, at de skrivelser det er muligt at sende via e- mail, foreslås sendt således, når vi har fået et overblik over alle beboeres e- mailadresser (eller mangel på samme). For at skaffe os dette overblik, vil jeg opfordre de beboere, der ikke allerede er registreret med -adresse på Henning Vils medlemsliste, til at sende denne til undertegnede: (så vidt muligt senest den 12. februar). Fastelavn Indbydelse til fastelavn den 19. februar er omdelt separat. Husk tilmelding! Fastelavn De beboere, der ikke har en -adresse vil selvfølgelig få leveret ind ad døren som hidtil. Og da langt fra alle omdelinger egner sig til at blive sendt pr. , vil f.eks. skrivelser til Romermappen blive omdelt til beboerne som vanlig (ny udgaver af Den grønne plan, Bygningsvejledning, generalforsamlingspapirer o.l.) /Lene/CP33 Fastelavn

4 Nye beboere på Holger Drachmanns Vej 4 Vi byder Bodil og Per Axelsen hjertelig velkommen i vores fællesskab. Guldbryllup En lille notits om fugle og vækst Indtil nu har variationen i fuglebestanden foran vore vinduer været mindre omfattende end sidste år. Ud over den faste bestand af gråspurve, bogfinker, skovduer, mejser og musvitter samt rødhals, skaderne holder sig væk, så har vi haft besøg af sort- og halemejser, sjaggere, gulirisk og stor flagspætte. Denne sidste hænger med kroppen under kuglen, hovedet vinkelret op på den ene side af foderkuglen, halen vinkelret op ad den anden side. Et lidt specielt syn. Vi er ikke ganske sikre, men mener også at have set kvækerfinker. Vild tumlen rundt ind og ud af tjørnebuskene og travlhed på jorden under buskene og pludselig er alle forsvundet på et sekund. Ganske rigtigt, en høgefugl, som vi mener, er en duehøg, er fløjet ind fra siden, og nu har sat sig i det nærmeste egetræ. Foreløbig uden at jagten har givet resultat. Væksten har været godt i gang med 5-10 cm skud fra påskeliljerne over jordoverfladen og godt med grønt fra perlehyacinther, vintergækker samt blomstrende 2 nøgne jomfruer og erantis. Fine blomsterknopper på cameliabuskene. På det seneste har frosten dog sat væksten i stå, måske godt det samme. Vedrørende vækst så må kassererinden holde kassereren i ørene, for han er begyndt at tage på. /Anne-Sophie Familien Jørgensen Holger Drachmanns Vej 3 fejrede på den flotte dato deres guldbryllup. Det var som billedet viser ikke kun til glæde for familien, men også for os andre, da venlige mennesker markerede begivenheden på den smukkeste traditionelle vis. Romernyt sender et tillykke. Flagspætte 4

5 Naboskab Vi bor godt i Romerhusene og vi bor meget tæt ved hinanden. Derfor opfordrer bestyrelsen på given foranledning til, at vi i udstrakt grad tager hensyn til vore naboer. Et godt naboskab kan ikke vurderes højt nok, men er et sårbart forhold, som vi hver især skal værne om. Ordensreglerne, som vi vedtog på generalforsamlingen , fortæller lidt om det, men vigtigst er, at man er opmærksom på naboskabets gensidighed i betænksomhed, hensyntagen og kommunikation. Kalender Fastelavn: Beskæreweekend Forårets arbejdsweekend Generalforsamling Romerudflugt til Fredensborghusene 2.6. Sankthans

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00 Indhold: Vigtigt! på side 3. Gruppelederen på side 4. Minier på side 5-8. Juniorer på side 9-10. Troppen på side 11-12. Klanen!! på side 13-14. Lederne i 1. Holte på side 17. Forældrepatruljen på side

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere