Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte"

Transkript

1 Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1

2 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5. Konkretisering af kursusindhold 6 6. Underviser og frivillige 7 7. Effekt af det samlede kursusforløb 8 Bilag 1 Henvendelses - og oplysningsskema 9 Bilag 2 Kursusprogram 11 2

3 1. Indledning Ballerup Kommune skal sikre, at de af sine borgere, som er kræftpatienter med behov for rehabilitering, får et relevant tilbud. Det kan efter behov omfatte træning, psykosocial støtte, hjælp til tilbagevenden til et eventuelt arbejde, praktisk bistand i hjemmet, hjælpemidler mv. Kræftens Bekæmpelse Lokalforeningen Ballerup vil med sit projekt Kom til Kræfter understøtte kommunens tilbud og implementering af Kræftplan III og udmøntningsplanen 2011, som dels har fokus på opsporing og behandling, og dels fokus på sammenhængende patientforløb i forhold til rehabilitering og palliation efter den primære behandling. Kom til Kræfter er et pilotprojekt udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Kræftens Bekæmpelse Lokalforeningen Ballerup. Rehabilitering efter kræft vurderes som et vigtigt indsatsområde. Det skyldes, at der er mere optimisme i forhold til, at kræft enten kan helbredes eller, at kræftpatienter kan leve i mange år med en kræftsygdom, som er holdt i ro af behandlingen. Desværre kan sygdomsforløbet og behandlingen have alvorlige konsekvenser for den enkelte kræftpatient, som har behov for rehabilitering både fysisk, psykisk og socialt. Fordelene ved god rehabilitering er flere både for den kræftramte og for kommunen: Kræftpatienten bliver bedre til at tage hånd om og styre sit eget liv Kræftpatienten kan tidligere klare at vende tilbage til arbejdsmarkedet Forebygger angst og depression og reducerer medicinforbruget Forebygger familieproblemer Reducerer belastningen af sundhedssystemet Med denne beskrivelse konkretiserer Kræftens Bekæmpelse Lokalforeningen Ballerup sit projekt Kom til Kræfter, Mand et led i rehabilitering af kræftramte. Denne projektbeskrivelse omhandler specifik vores projekt! hvor vi vil forsøge at ramme målgruppen af voksne mænd med diagnosen kræft, og vi vil gøre en særlig indsats for at nå ud til mænd, der bor alene. Grunden til det er det uhyggelige faktum at chancerne for at overleve kræft for mænd, der bor alene er betydelig dårligere. Facts fra Kræftens Bekæmpelse: Mænd får lige så ofte kræft som kvinder, men deres overlevelse er dårligere og flere overlever i kortere tid. Kræft er den største dødsårsag blandt mænd. Hver 3. mand rammes af kræft i løbet af livet. Risikoen for, at mænd dør af deres kræftsygdom, er større end kvinders risiko. Mænd har større forekomst af stor se alle former for kræft, end kvinder har. Flere end rammes hvert år af kræft det er 43 om dagen. 3

4 Rigshospitalets projektet Krop og kræft bidrager til dokumentation af, at god fysisk form har en positiv effekt på behandlingsforløbet. Og selv en mindre omfattende daglig fysisk aktivitet har en dokumenteret effekt, idet det: øger og bevarer styrken og kalkindholdet i knoglerne forbedrer og vedligeholder muskelstyrken, udholdenheden, konditionen og balancen mindsker trætheden øger immunforsvaret giver øget psykisk velvære Desværre er der i dag kræftpatienter, som ikke tilbydes og får den rehabilitering, der kan være relevant fysisk og psykisk samt for at afhjælpe de sociale og økonomiske følgevirkninger af kræftdiagnosen det vil sige hjælp til at komme videre i livet efter endt behandling. 2. Projektet! Med sit initiativ ønsker Lokalforeningen Ballerup på det generelle niveau at bidrage til udvikling af rehabiliteringstilbud, der styrker den helhedsorienterede, forebyggende og rehabiliterende indsats rettet mod borgere med en kræftdiagnose og deres pårørende. På det individuelle niveau skal initiativet bidrage til: at give den enkelte deltager konkrete redskaber til at komme videre komme sig og få et bedre fysisk / psykisk og social velbefindende i samvær med andre kræftramte mennesker. Livet videre med eller efter en kræftdiagnose hvordan kan jeg selv bidrage til rehabilitering? forebyggelse af fastlåsthed og isolation for at sikre social netværk og tidlig død mere aktiv og udadrettet livsførelse, herunder overgang til benyttelse af almene træningstilbud og opbygning af netværk også at give pårørende mere viden, rum og mulighed for udveksling af erfaringer Lokalforeningens projekt! et led i rehabilitering af kræftramte omfatter et kursusforløb, der strækker sig over 8 uger indeholdende 1½ times træning pr uge, 4 oplæg samt introduktion og afslutning. Tilmelding til holdet sker pr. telefon hvor deltageren vil blive interviewet udfra henvendelsesskemaet (bilag 1), hvori forskellige personlige oplysninger om gener samt forløb bliver registreret. Ligeledes vil det blive påpeget at egen læge skal give grønt lys for deltagelse i fysisk træning. Holdet sammensættes med afsæt i kursisternes udfyldte henvendelsesskema. Forløbet indledes med et introduktionsmøde à 2 times varighed fra kl med gensidig præsentationer og præsentation af kursusprogram (bilag 2). Kurset afvikles 1 x ugentlig efter normal arbejdstid og den lokalefacilitet, som er specifikt egnet til netop dette tilbud. Kurset vil i hele forløbet blive varetaget af minimum fire personer: en eller flere faglig kompetent undervisere en eller flere kompetente frivillige fra Kræftens Bekæmpelse Lokalforeningen Ballerup, der udvælges og som bl.a. har gennemført Kræftens Bekæmpelses basisuddannelse om sorg- og krisehåndtering 4

5 3. Målgruppe Voksne mænd på 18 år og derover, som har fået diagnosticeret en kræftsygdom. Projektet henvender sig både til borgere i aktiv behandling og til borgere, der har afsluttet deres behandling og som har behov for og et mål med rehabilitering. Det forudsættes, at deltagerne selv har indhentet lægelig accept til at måtte deltage i fysisk aktivitet. Deltagerne skal være selvhjulpne og fysisk kunne klare træningen ligesom de skal kunne klare at indgå aktivt i de sociale sammenhænge. Som udgangspunkt vil alle uanset kræftsygdom og behandlingsforløb kunne deltage i forløbet, idet træningen tilrettelægges med afsæt i den enkelte kursists kapacitet og behov. Forinden det konkrete træningsforløb påbegyndes udfylder hver potentiel kursist et henvendelses- / oplysningsskema, der netop skal understøtte god rekruttering og det individuelle forløb samt indgå i erfaringsopsamling. Alle kursister er borgere i Ballerup Kommune. Antal kursister vil omfatte ca. 8 personer. Inklusionskriterier kræftdiagnose parat til at følge hele kursusforløbet og bidrage til erfaringsopsamling Eksklusionskriterier borgere med demenssygdom borgere med svær fysisk funktionsnedsættelse borgere med anden svær psykiatrisk lidelse borgere med svær psykisk funktionsnedsættelse 4. Formidling af aktivitet Med henblik på at kunne tiltrække og rekruttere motiverede kursister er formidlingen om tilbuddet betydningsfuld. Ligeså har det stor værdi for imagepleje af Kræftens Bekæmpelse og ikke mindst for Lokalforeningen Ballerup og samarbejdet med Ballerup Kommune, at der sker en god formidling og som understøtter seriøsiteten, herunder af den frivillige indsats. At få vagt denne målgruppes, mænd med kræft, interesse for at deltage i et kursusforløb på 8 uger, der ovenikøbet indeholder både træning, oplæg samt snak er en udfordring i sig selv. Dette vil kræve en øget opmærksomhed på sprogbrug og udtryk i det skrevne materiale, der skal laves. Yderligere vil det betyde at der skal findes nye steder, hvor kurset skal formidles fx idrætsklubber, beboerklubber og genbrugspladser, da mænd færdes andre steder end kvinder. Kræftens Bekæmpelse har en øget opmærksomhed på kræftsyge mænd der bor alene og som ikke mere er på arbejdsmarkedet, da lige præcis denne gruppe har en højere dødelighed end andre mænd. Isolation er en stor del af dette problem, så dette kursus med vægt på det sociale netværk vil være relevant for denne gruppe. Formidlingen omfatter udfærdigelse af: indlæg til Ballerup Bladet, der fortæller om tilbuddet og henvendelsesmuligheder 5

6 pjece om tilbuddet. En frivillig udarbejder pjecen, som udsendes / afleveres til henvendelseskanalerne udfærdigelse af artikel til Kræftens Bekæmpelses blad Tæt på kræft og Sløjfen Kursisterne rekrutteres ad flere kanaler: Lokalforeningens IT hjemmeside + Facebook Lokalforeningen Ballerup Café i SundhedsHuset SundhedsHusets IT hjemmeside Kommunale tilbud (sagsbehandlere i Jobcentret, Social Vejledning, Genoptræning, Hjælpemiddelafd.) Praksissektoren (praktiserende læger, fysioterapeuter) Apoteker Fitnesscentre Herlev Hospital Onkologisk Afd. + Behandlingsterapien Kirker Kræftens Bekæmpelse Lyngby Rådgivning Lokalavisen i Ballerup Boligforeninger Ældre sagen Lokale foreninger og motionsklubber Kulturhuse og bibliotekerne Lokale virksomheder Genbrugspladsen 5. Konkretisering af kursusindhold Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem guidede aktive hensyntagende øvelser, oplæg, dialog og erfaringsudvekslinger og vil således vægte to dele: 2 x træning med afspændingsøvelser om ugen i 8 uger tilrettelagt specielt for mænd Samtaledel med fokus på fysiske/psykiske og sociale konsekvenser af det at leve med en kræftdiagnose. Kursisterne inddrages i emnevalg og der vil således blive lagt vægt på erfaringsudveksling, rådgivning og støtte Kursusforløbet adskiller sig derved fra et almindeligt træningsforløb i et fitnesscenter altså, at det netop er målrettet kræftramte og har et helhedsorienteret afsæt. Fysisk træning Kræftpatienter giver ofte udtryk for lyst til at bruge kroppen aktivt, men de er usikre på, hvad der er muligt og forsvarligt i forhold til deres sygdom og behandling. Træningsprogrammet er derfor lagt an på at øge den fysiske kondition og velvære og få øget livskvalitet ved at bruge kroppen aktivt. Kemoterapi kan medføre træthed og nedsat livskvalitet, og kræftpatienter bliver ligeledes ofte mindre aktive som følge af behandlingen. Vi vil derfor afprøve antagelsen om, at den enkeltes mere aktive brug af kroppen vil medføre positive resultater, hvad angår kropslig styrke og mindskelse af bivirkninger. Rigshospitalets træningsprogram `Krop & Kræft` har vist, at kræftpatienter kan opnå en øget fysisk kapacitet og forbedre deres velbefindende. 6

7 Træningsprogrammet Træningsprogrammet består af to ugentlig konditions- og styrketræning afsluttende med afspænding. Det fysiske træningsprogram består af: Udendørs og indendørs Opvarmning for at varme muskler, led og hjerne op til fysisk træning Konditionstræning for at styrke hjerte lungesystemet og dermed blodtrykket, så kredsløbet bedres Styrketræning af de store muskler for at gøre kroppen stærkere og øge udholdenheden samt kropsbevidstheden Udspænding efter styrketræningen for at mindske ømhed efter træning Afspændingsteknikker der afstresser krop og hjerne for at øge egenomsorgen. Træningen skal samlet set: øge bevidstheden om, hvad kroppen kan klare i forhold til fysisk træning medvirke til at øge den naturlige træthed øge det psykiske velvære tilbyde sociale samværsformer, der giver deltagerne mulighed for at støtte hinanden og tage ansvar for eget sygdomsforløb medvirke til at reducere bivirkninger og senfølger som følge af kræftbehandlingen fremme lysten til at udføre fysiske aktiviteter Socialt samvær og erfaringsudveksling Den fysiske træning giver socialt samvær med ligestillede, samt at yderligere socialt samvær styrkes i den del den fysiske træning hver gang følges op med nemlig det efterfølgende sociale samvær. Samværet vil være tematiseret og tilrettelagt således, at deltagerne har mulighed for at drøfte eventuelle problemstillinger med ligestillede og dermed også bidrage med erfaringsudvekslinger. Pårørende inviteres til at deltage ca. 4 gange. Der ydes støtte og vejledning af underviser og frivillige fra Lokalforeningen Ballerup. Forslag til temaer og oplæg præsenteres for kursisterne, og deres behov og ønsker indgår i den endelige tilrettelæggelse. 6. Undervisere og frivillige Undervisere Underviser er psykomotorisk terapeut og coach. Underviseren har stor undervisningserfaring. Samtidig har underviseren stor viden om kræft og om frivilligt arbejde. Underviseren er primærperson i kursets fysiske træningsprogram og deltager også i den sociale del. De frivillige 7

8 Som frivillig i Lokalforeningen Ballerup har man et godt og oftest personligt kendskab til kræft og livet som pårørende. Man har mærket det på egen krop og kender til de følelser, kriser og sorg, man rammes af som kræftpatient, pårørende og nogle også som efterladt. Således har de frivillige livserfaringer, som er absolutte ressourcer i samtaler med og forståelsen af situationen for de kræftramte, pårørende og efterladte. Udover egne livserfaringer har nogle frivillige også faglige erfaringer inden for social-, sundheds- og forebyggelsesområdet eller andre relaterede fagområder. De frivilliges øvrige kompetencer Når en frivillig indgår i projekt! lægges vægt på, at den frivillige er klædt mest muligt på til opgaven. De frivillige repræsenterer Kræftens Bekæmpelse og ikke mindst Lokalforeningen Ballerup, hvis mål er at yde god støtte. De frivillige er udvalgt til opgaven ligesom deres indsats er båret af et stort engagement og lyst til at indgå i denne opgaveløsning. Ved udvælgelsen lægges udover engagement og lyst vægt på den frivilliges personlige og sociale kompetencer - at den frivillige vurderes at være: nærværende og evner at være til stede i situationen have indlevelsesevne i stand til at rumme det kaos, man kan møde og samtidig kunne afhjælpe det, kunne skabe overblik og formidle muligheder god til at lytte og tale med mennesker bruge egne erfaringer konstruktivt psykisk robust og kan passe på sig selv, herunder modtage supervision kan sætte grænser og afvikle et forløb på en god måde pålidelig man skal kunne stole på den frivillige og aftaler skal holdes hjælpsom respektfuld over for andre menneskers personlige integritet Alle frivillige skal have gennemført Kræftens Bekæmpelses obligatoriske Basiskursus om bl.a. sorg- og krisehåndtering. 7. Effekt af det samlede kursusforløb Med henblik på at nå de beskrevne formål og mål er det vigtigt at tage afsæt i deltagernes forventninger ved kursets start og opnåede resultater ved kursets ophør. Til brug for denne effektmåling vil deltagerne på det Intromødet blive bedt om at komme med deres forventninger. Ligeledes vil de ved projektets afslutning blive bedt om at samle op på om de fik deres forventninger indfrier samt hvorledes de vil fortsætte deres virke fremadrettet. Dette vil på generelt niveau indgå i vidensopsamlingen i forbindelse med vurdering af, hvordan aktiviteten kan tænkes videreført, hvis resultaterne viser sig at være bæredygtige. 8

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere