Arkivskabers arkivserier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03-04-2011 Arkivskabers arkivserier"

Transkript

1 Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier Afkaldskvitteringer, diverse år Afskrivningsbog for landgilde og skatter Aktivliste for baroniet Lehn Aktivprotokol for baroniet Lehn Analysebog, Nielstrup Arbejdsjournal for Hvidkilde Arealberegning for baroniet Lehn Arrangements- og administrationsbog Baroniet Lehns bankhæftelser m.m Baroniet Lehns teglværksregnskab Beregninger vedr. hovedgårdens værdi Besvarede antegnelser vedr. pengeregnskab Bilag til journalordrebog for baroniet Lehns forvaltningskontor Bilag til års- og generalregnskab for Kiding hovedgård med skove Bilag til årsregnskab for Hvidkilde elektricitetsværk Bilag ved jordebogsregnskabet for baroniet Lehn Brandforsikringsager og assurancepapirer Breve fra forskellige til baronen Breve fra forvalter Nielsen til baronen Breve fra justitsministeriet vedr. optagne lån på baroniet Lehn Breve og andet vedr. baroniet Lehns skove Breve og resolutioner Breve til forvalter Nielsen Breve til forvalter Rasmussen på Hvidkilde Brevjournal Byggesager Bygningssager på Kiding Cirkulæreprotokol Dagjournal over pengeindtægter og udgifter ved baroniet Lehns forvaltningskontor sa.dk/ /arkivskabers_arkivserier?a=& 1/6

2 Designation over børnepenge og arvemidler Designationer over sluttede og uafsluttede skifter Diverse Diverse dokumenter Diverse dokumenter forstvæsenet vedrørende Diverse dokumenter vedr. fiskeriet på baroniet Lehns gods Diverse hospitalspapirer Diverse konti samt aktiv/passivopgørelser, Lehnskov Diverse korrespondance Diverse kort Diverse kort og bygningstegninger Diverse regnskaber Diverse regnskaber og bilag Diverse regnskaber og bilag Diverse regnskaber og opgørelser Diverse regnskaber vedr. baroniet Lehn Diverse regnskabsbøger og bilag m.v Diverse regnskabskonti med bilag Diverse sager Diverse sager Diverse sager vedr. baroniet Lehns teglværker og Kirkeby savværk Diverse sager vedr. elværket Diverse sager vedr. hoveri på Lehn gods Diverse sager vedr. private arkivalier Diverse skattemateriale Diverse skøder og adkomster Diverse udskiftnings- og udstykningssager Diverse vedr. den nye matrikulering Diverse vedr. forpagtninger på Lehns gods Diverse vedr. fremmed gods Diverse vedr. Heldagergård og Heldagergårds teglværk Diverse vedr. skolevæsenet Diverse vedr. sygelegatet Diverse vedr. tiende Diverse årsopgørelser Dokumenter ang. af Højesteret pådømte fiskerisager vedr. Nielstrup og Ollerup Søer Dokumenter til overformynderiprotokol Dokumenter til skifteprotokol Dokumenter vedr. skovbetjente Driftsplan for baroniet Lehns skovdistrikt Erhvervsskatteberegning Forpagtningskontrakter Forpagtningskontrakter for Heldagergård Forpagtningskontrakter for Hvidkilde Ladegård m.m. sa.dk/ /arkivskabers_arkivserier?a=& 2/6

3 Forpagtningskontrakter for Kiding hovedgård og Berritzgaard Forpagtningskontrakter for Nielstrup Forpagtningskontrakter m.m. for Hvidkilde hovedgårds avling og hollænderi Forpagtningskontrakter, forhandlinger om forpagtninger m.m Forskelligt (jordebøger) Fortegnelse over 1/6 bankhæftelse og renter deraf af bortsolgt fæstegods Fortegnelse over de fæstere, som har frasagt sig fæsteret Fortegnelse over folkeholdet på Lehnskov og Pederstrup på Lolland Fortegnelse over hus- og jordafgifter af baroniet Lehns fæster og lejer Fortegnelse over overformynderiets indestående arvekapitaler samt resterende renter Fortegnelse over solgte bøndergods indestående kapitaler Fortegnelse over tiende leveret in natura Fortegnelser over udstedte fæsteløfter Fæstebrev og lejekontrakter Fæsteprotokol Fæsteprotokol - Nielstrup Genparter af købekontrakter (gårde) Genparter af købekontrakter (huse) Gl. indfriede obligationer, tjenestehusmandskontrakter m.m Godsregnskab for baroniet Lehn Græsauktioner i Hvidkilde have og park Gældsbreve vedr. baroniet Lehn Hospitalsregnskab Hovedbog for kontrolforeninger, Lehn gods Hovedbog for kontrolforeninger, Nielstrup hovedgård Hovedbog, indtægt, baroniet Lehn Hovedbog, indtægtsregnskab fortrinsvis for animalsk produktion Hovedbog, udgifter, baroniet Lehn Hovedcontrabog ved baroniet Lehns forvaltningskontor Hoveriprotokol Indberetninger om afdøde og skifteforhold ved deres dødsfald Indberetninger til lenskontrollen samt korrespondance m.v Indtægtsbog for skovauktioner i baroniet Lehns skove Inspektør Rasmussens regnskab over indtægt og udgift Jordebog 1825 Jordebogsregnskab og bilag Justitskassen skiftedesignationer Kassebog - indtægt for baroniet Lehn Kassebog - udgift for baroniet lehn Kassekolonnejournal Kasserede gældsbeviser m.m Kasseregnskab Kirkebesvarelser m.m Konceptregnskab ved baroniet Lehns godskontor Kontoopdelte årsregnskab incl. bilag og kassebog sa.dk/ /arkivskabers_arkivserier?a=& 3/6

4 Kopibog ved Hvidkilde forvaltningskontor Kornregnskab ved baroniet Korrespondance ang. baroniet Lehn Korrespondance med C entralanstalten Korrespondance vedr. fæstegodsets salg Korrespondance vedr. lægdsvæsenet m.m Kort og tegninger Købekontrakt Lehnskov, diverse markkort vedr Lehnskov, diverse skovkort vedr Lister over tiende som betales med penge Lægdsrulle for Egense og Kirkeby Lægdsrulle for Ollerup, Sørup og Øster Skerninge Lægdsrulle og mødeliste Materiale vedr. erhvervelsen af besiddelserne i Nordslesvig Militære kørsler Månedsvise regnskabsbilag og uddrag af kassejournal Nielstrup månedsvise bilagsmateriale og uddrag af kassejournal Nielstrup, diverse skovkort vedr Opgørelser med Justitsministeriet om baroniet Lehn Overformynderiet for baroniet Lehn, diverse sager Overpolitiprotokol for baroniet Lehn Papirer ved succession Pengeekstrakter af skovauktioner Protokol over skolepenge Protokol over udfærdigede købekontrakter og skøder Protokol vedr. korrespondance Regnskab for afhændelse af bøndergods under baroniet Lehn Regnskab og skatter vedr. baroniet Lehn Regnskab over jordebogspenge og baroniet Guldborgland m.m Regnskab vedr. Kiding hovedgård og skove Regnskabsbilag for baroniet Lehn Regnskabsbog for kvægbesætningen på Nielstrup Regnskabsbog for Lehnskov Regnskabsbog for Lehnskov og Lehnhøjs besætninger Regnskabsbog for Lehnskovs besætning Regnskabsbog for Nielstrup Regnskabsbog over diverse konti vedr. baroniet Lehn Regnskabsbog, indtægter og udgifter for baroniet Lehn Regnskabsmateriale vedr. Aarup hovedgård Regnskabsoversigt for Nielstrup og Lehnskov Resolutions- eller ordreprotokol for baroniet Lehns besidder Restanceliste vedr. skatter og landgilde Retsakter sa.dk/ /arkivskabers_arkivserier?a=& 4/6

5 Revisionsforretning over fæstebreve og kontrakter Sager vedr, møller Sager vedr. baroniet Lehns kirker Sager vedr. bygningsarbejde og regnskab Sager vedr. bygningsarbejder Sager vedr. bygningsarbejder under baroniet Lehn Sager vedr. bygningssyn Sager vedr. dræningen af baroniet Lehn Sager vedr. Egense kirke Sager vedr. Egense, Sørup og Sankt Jørgens skoler Sager vedr. hovedgården Årup, primært breve til Rosenørn-Lehn Sager vedr. jagtafløsning og valg af voldgiftsmænd på diverse godser Sager vedr. kontrakter, lønninger, pensioner og apanage Sager vedr. Ollerup og Kirkeby skoler Sager vedr. salg af bøndergodset fra baroniet Lehns gods Sager vedr. salget af bøndergodset m.m Sager vedr. skovvæsenet Sager vedr. sygelegatet på baroniet Lehns gods oprettet Sager vedr. Øster Skerninge og Hundstrup skoler Selvangivelser Skatteberegning over kgl. skatter af baroniet Lehn Skattefordelingslister og sager vedr. skattevæsen Skifte efter kammerherre baron Poul A. Lehn på Hvidkilde Skifteakt Skifteextrakter Skifteprotokol Skovkort fra diverse sogne Skovregnskab Skovregnskab Skovregnskab for baroniet Lehns skove Skovregnskab m.v Skrivelser fra Justitsministeriet vedr. salg af bøndergods m.m Skøder og adkomster Slesvigske sager Supplement til kassekolonnejournal Supplerende fæsteprotokol Terminsopgørelser vedr. forpagtergårde m.v Tiendeafløsningen Tiendeforeninger og kendelser vedr. baroniet Lehns gods Tiendeprotokol Udskiftning vedr. Ollerup bys jorder Udskiftningsprotokol for baroniet Lehn Udskiftningssager Udskrift af ny matrikulering Vedr. Det Sydfynske Jernbaneselskab sa.dk/ /arkivskabers_arkivserier?a=& 5/6

6 Vedr. oprettelsen af baroniet Lehn Vedr. tiendeafløsningen - specielt baroniets kirker Vurderinger til ejendomsskyld Års-og generalregnskab for Kiding hovedgård med tilliggende skove Årsregnskab for Kiding skove Ny Søgning sa.dk/ /arkivskabers_arkivserier?a=& 6/6

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

Disposition for foredraget. Praktiske oplysninger

Disposition for foredraget. Praktiske oplysninger 1 Tekst til Planche 1 (foregående side Tegningen viser den kække, ferme og flinke landsoldat, som både skulle tjene som soldat samtidig med, at han skulle passe sin fæstegård og udføre hoveriarbejde for

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Rytterskolerne I forbindelse med Korup Skoles 50 års jubilæum i 2005 bragte Fyens Stiftstidende en artikel den 14. december. Overskriften

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22.

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22. 1 Dette dokument erstater bk-bestemmelse for Økonomistyrelsen og forgængermyndigheder i forbindelse med aflveringssagen 2006-321-051057 og bevarings- og ssagen 2008-321-05786. Vedhæftet er bilag A til

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Version 8 Lejekontrakter

Version 8 Lejekontrakter Version 8 Lejekontrakter Erhvervslejekontrakter i 4 versioner C&B Systemer har distributionsaftale med Ejendomsforeningen Danmark og stiller 4 forskellige standardlejekontrakter til erhvervslejemål til

Læs mere